XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Berri Onaren zati au Joan'enetik.

Beiñola, Jesus'ek Petri'ri atozea esan zion.

Petrik, itzulirik, zera ikusi zun atzetik zetorrela: aparitan Jesus'en galtzarr-ondoan zetzala galdegin baitzion nork salduko zaitu?.

Ikasle ua, ikusi zuneko, Petrik Jesus'i esan zion: Jauna, ta ori zer?.

Jesus'ek diotsa.

Ni natorreño ori ola egotea nai ba'dut, iri zer? Ik jarrai akida.

Artatik atera zan anai artean zuzmurra, ikasle ua etzala ilgo.

Jesus'ek ordea, ez da ilgo ez-baña iri zer? esan zun, ori Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere?

Ikasle au da esandakoen lekuko ta idazle, ta aren aitorra ziña dala ba-dakigu.

Esk. Eskeintza Offertorium Zintzoa, palmondoa bezain lerden egiten da, ta Liban'go izaia bezain tantai.

Ixil. Ixilotoitza Secreta Donibane'ren jai aundi ontan guk ekarriak on ar etzazu, Jauna.

Ua bitarteko, uste on dugu, onik aterako gerala.

J. K. G. J..

Eguberriren oroipena, 76 orr.

Sagara-aurrea eta Communicántes: Eguberrikoak, 641 ta 630 orr.

Mai. Mai santuko Otoitza Communio Anaien artean atera zuten, ikasle ua etzala ilgo.

Jesus'ek, ez da ilgo ez-baña, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut esan zun.

Maiond. Mai santu ondoko Postcommunio Ogi ta ardo zerutar oetaz aserik, egizu, arren, Jauna, Donibane'ren oroipenean artu baititugu (...).