XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Guzia Jaunaren lege-arauz bete ondoren, Galileara itzuli ziran, beren iri Nazaret'a.

Ta Aurra azten eta bizkortzen ari zan, senez beterik, eta Jainkoaren ederra zedukan Berekin.

Esk. Jainkoak lur biribilla sendo utzi du; ez da kolokatuko.

Zure alkia ordutik dago atondua; betidanik zera Zu.

Ixil. Jainko guzialtsu ta aundi, Zure begietan eskeiñi dugun emariak Zugana-griña emaigula, ta gero betiko zeru doatsua.

J. K. G. J..

Eguberri zortzi'ko oroipena: Obláta, 76 orr.

Sagara-aurrea eta Communicántes: Eguberrikoak, 641 ta 630 orr.

Mai. Ar etzazu Aurr-Amak eta zoaz Israel-errira, il baitira Aurra illerazi nai zutenak.

Maiond. Eukaristi onen indarrez, Jauna, gure griñak garbi ditezela, ta guk opa duguna egin dedilla.

J. K. G. J..

Eguberri zortzi'ko oroipena: Praesta, 77 orr.

II'garren BEZPERETAN

Salmu, Birlelo ta Goratzarre, Eguberri egunekoak, 77 orr.

Labur. Laburpena Capitulum Anaiak: Oiñordekoa aur daño, guzien jabe izanik ere, morroiagandik ez dugu bereizten; ostera, guraso-ordeen eta begiraleen menpean dago, aitak erabaki garairaño.

Goratzarre: Jesu Redémptor, 77 orr.

G. ITZA aragi egin zan, aleluia.
E. Ta gure bizilagun izan, aleluia.