XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Esk. Aren buruan pitxi-arrizko buruntza ipiñi duzu.

Bizia eskatu zizun eta eman diozu.

Aleluia.

Ixil. Zuri egindako emariak bedeika etzazu, Jauna, ta Tomas Martiri doatsua bitarteko, eztiturik begira iguzu.

J. K. G. J..

Eguberri zortzi'ko oroipena: Obláta, 76 orr.

Sagara-aurrea eta Communicántes: Eguberrikoak, 641 ta 630 orr.

Mai. Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut, eta aiek ezagutzen naute.

Maiond. Eukaristi onek garbi gaitzala gaitzetik, Jauna, ta Tomas Martiri doatsuari esker, zeruaren erdikide egin gaitzala.

J. K. G. J..

Eguberri zortzi'ko oroipena: Praesta, 77 orr.

ABENDUAREN 30'GARRENEAN Eguberri Zortzi'ko Meza

Kosk. koskatua.

Jantzi zuriz

Eguberri Igandez gertatzen danean, edo Eguberri zortzi arteko Igandea 26, 27, 28, edo ain zuzen 30'gn. gertatzen dala, Meza onen ordez Eguberri zortzi arte Igandekoa esan bedi, 92 orr.

Bestela, Abenduaren 30'garrenean larunbat gerta ba'ledi, Andre Mari'ren larunbatekoa ez-baña, 30'erako autaturik dagona esan bedi.

Meza: Eguberrikoa, 75 orr., Epistola Appáruit, 73 orr. eta Ebangelioa Pastóres, 73 orr. kendurik.

2'gn. eta 3'gn. Otoitzak, aldian aldikoak.

Sagara-aurrea ta Communicántes: Eguberrikoak, 641 ta 630 orr.