XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

KOMUNIONE AINTZINEKO AKTAK

FEDEZKO AKTA .- Jesu-Kristo ene Jauna, sinesten dut zinez hor zarela egiazki Aldareko Sakramenduan, eta zure errezebitzerat noala Komunione Sainduan.

ADORA=zLo=NEZKO AKTA.- Ene Jesus, adoratzen zaitut hemen, ogiaren itchuraz gordea.

Ezagutzen dut ene Kreatzalea eta Jainkoa zarela.

UMILTASUNEZKO ETA KONT=rLzLo=NEZKO AKTA.- Jauna, ez dut merezi ene baitan sar zaiten, hanbat ofentsatu zaitudan ondoan, bainan errazu bakarrik hitz bat, eta ene arima sendatua izanen da.

Urrikalmenduzko hitz bat errazu, eta barka-zkidatzu ene bekatuak; bihotzetik hastiatzen ditut.

ESPERANTZAZKO AKTA.- Salbatzale maitea, esperantza dut ni baitan egoiterat jinez, ene arima garbituko duzula, eta betheko zure graziez eta amodioaz.

AMODIOZKO AKTA.- O Jesus, ene ontasun bakarra, maitatu nauzu zure haragiaz hazi nahirainokoan; maite zaitut ene bihotz guziaz, ene arima guziaz, ene indar guziez.

Nahi naiz bizi eta hil zure amodio sainduan.