XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

BATEK.- Iguzu egun gure eguneko ogia;
DENEK.- Barka zagutzu gure zorrak, guk gure ganat zordun direneri barkatzen dioztegun bezela;
BATEK.- Eta ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat;
DENEK.- Bainan begira gaitzatzu gaitzetik.

Halabiz.

Ostia Sainduaren puskatzea

BATEK.- Bai, begira gaitzatzu, Jauna, gaitzetik,
DENEK.- Gaitz guzietarik,
BATEK.- Bereziki bekatutik,
DENEK.- Eta emaguzu, Jauna, zure bakea.

Halabiz.

Agnus Dei
BATEK.- Jainkoaren Bildots, gure bekatuak zure gain hartu ditutzuna,
DENEK.- Urrikal zakizkigu.

BATEK.- Jainkoaren Bildots, gure bekatuak zure gain hartu ditutzuna,
DENEK.- Urrikal zakizkigu.