XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

OGI ZERUTIK

OGI ZERUTIK ETORRIA,
ZU ZERA GURE POZ GUZIA.

1.- Bildots saindua, ara emen
munduko gaitzak kentzearren.

Sagrarioan non dagoen,
lurra zeruaz bat egiten (bis).

2.- Misteriorik aundiena
Jaungoikoaren oroimena,
gozotasunik gozoena,
gizonarentzat dagoena (bis).

3.- Gauza guzien egilea,
zeru ta lurren erregea,
gure artean bizitzea
zer zoriona dan gurea (bis).

OR ZAUDE JESUS

OR ZAUDE JESUS ALDAREAN,
GORDE NAI ZAITUT BIOTZEAN (bis).

1. Zeruetako Jaun aundia
egiñik gure janaria,
o maitetasun ugaria
gizonarentzat geiegia.

2. Ontasun denen iturria,
iltzeko gure egarria.

O misterio pozgarria,
zeru ta lurren miraria.