XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Dizipuluek ihardetsi zioten: Nork nundik ogiz asetzen ahalko di-TU, HEMEN bazter le-KU HUNTAN? Galdegin ZIOTEN: Zonbat ogi di-TUTZUE? 1. Iharde-tsi Zl-O-TEN: Zaz-pi.

2. Ihardetsi Zl-O-TEN: Zaz-pi.

Orduan manatu zioten jenderi lurrean JARTZEKO, eta zazpi ogiak harturik, eskerrak bihurtuz, puskatu ZITUEN eta dizipulueri eman banaka zitzaten, eta banakatu ziozkaten jen-DEARI.

Zonbait arraintto ere ba-ZITUZTEN.

Benedikatu ZITUEN eta hek ere banakatzeko MANATU.

Jan zuten eta a-SE ZIREN; eta gelditu pusketarik bildu zituzten zaz-PI SASKI.