XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Uztapide
Auxen da gaia zaidana neri
neregana iritxiya,
bañan alare estutu gabe
emango det iritziya;
nere aurrera ementxen dator
orain aurtxo bat txikiya,
zerengatikan ote zabiltza
orrela beltzez jantziya?.

Pentsamentuak aitortutzeko
zertarako egon lotsez?
emen daguan aurtxo maitia
maite baidut nik biotzez;
garai batean aingerurikan
ola etzan jazten beltzez,
gure euskeraren lutua ote da?
enuke esango ezetz.

Batzuek azkar samar nolatan
zaizkigun jantziz belztutzen,
bañan neroni berri aldiyak
sekula etzaizkit aztutzen;
euskera iñoiz ilko danikan
onek eztu sinistutzen,
jantzi beltz ori kendu, aurtxua,
berriz asi da piztutzen.