XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Gizonak - aaaa... Errege baten izenpean bost baiño ez.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 ! Ah! gaiztokiratu dira, zeruratuko zirian asko, autu eben Marijagazko oneraspenian azkeneraño iraun balebe.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 A! Besterik ezin negixu nik esan, eztakit-eta.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 ¡A, ze janaria, ainbeste gizon andirentzat! Lapak eta mangoliñoak egozan ugari, ta besterik ezean, lengo arlotearena esan bearko:.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 ¡A, gogo eskarr-gaiztua!.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 ¡A! ¡duinge zantarrak eta duinge zantarrak! ¡Jagiko alda aberrtzale arrtetik etxe-arerijo orrei lepasur diru-aurrian duingero makurrtu ori zigorr gogorraz auzi ta trisketan dautsenen bat! Orren okerrez, atsebakotu gadixan Aberrijaren atze baga-aldijetan, eta atseginez bete gadixan bere atsegin-aldijetan.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (ass="curs">Oroituaz) A, ta gañera Mendaro'ko gertaera gogoratuko zayo ta ja, ja...! a zer algarak egingo ditun! Neroni ere gogoratu utsez lertzeko zoriyan jartzen naiz... Gertaera ori benetan parregarri da gero... Tomax bultzian edo trenean Bilbao'ra zijoan batean bere aldamenean andaluz bat omen zuan.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (ass="curs">Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 Baña biar ipiñiko det periodiku guzietan, zu zer zeran... ¡A zer erretratistea auxe...!.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Aoa ichita jarri ta aoa zabalik atera... ¡A zer erretratistea, auxe...! (Bijoa).

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 ¡Ederki atera da! ¡Ederki! ¡A!....

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 (ass="curs">Erekiko du) ¿Zeñena ote da? Mateo Goibeltz ¡A! ¡Nere lagunarena! ¿Zer ote du?.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 ¿Eta zortzikua?... ¡A! da ¡izugarrizkua! ara... (Erekitzenda Braulio-n gelako atia Julian abestutzera dijuanian).

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 ¡A! badator... gorde dezatan... eta Jaungoikoak lagun egin dezaidala.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - (¡A!! au lasaitasuna!)
BRAULIO - Beas Juliancho ¿e?... Bestiaren izena bera.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Naitasun miñak al ditugu? Lanak, dagona dagon tokian, utzi ta senarr-gai billa asi bearrko gera.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Bai... Zorionekoak izan zaitezte... ¡a!.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: ¡A!... ¿zerbait esan al-dizu?.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

22. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

23. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 ¡A! ¡laztana! esango
zuben onenian,
sentitubaz negarra
samin barrenian
.

24. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 ¡A zer gizendua!.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - ¡A mutill, mutill! ¿oraindik eztek ikasi lengo eguneko lezioa?.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Ah! baia!....

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Haaa! orroaz heien bulharrak ukaldia emaitean; oihanean haizkolarienak bezala!.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Ah! zer ahalgea guretzat bakharrik aphezaren uztea meza sainduaren erraiten ari delarik!.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ah! Jauna, zure ontasun izarigabecoari ihardetsi dut, zure contra bekhatu eginez!.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 A zer tiroa, duzu asmaturen!.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zertako hori? Ha, ez dakizue!.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Amatchi kezkan dugu: Ha, haurrak, berritz ere, gure etche inguru huntan dute ba beren besta sorginek.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Ah! zer phesta biharamunean, peludoa ginuelarik bazkariteko!.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 - ass="cdob">A zelako arua aberrijaren azi ona eretteko! batek iñuan.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡A...! !¡Usurbil'tarrak!! ¿Utziko ote oegu gizon oiek jartzen?.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nun dira orain agindu ainbat gauz aiek? ¡A...! !¡baserritarra!! Etzaitue gaizki zilibokatu (engañar).

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡A! ta aztu gabe.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 A zer pozik itoko nitzaken itxas barren ontantxe.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Zergatik? Aaaa! Ori etzioatet galdetu.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - ¡Oooo! ¡Aaaa! ¿Zer?.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gezurrak irten dik! A Kayo, Kayo damutu bear zaik! Zorionak eman izkizutet baña ezik mezi dekalako.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 ¡Ah!....

46. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 A zer nolako estuasuna eman dizuten oraintxe, zure adixkide oriek....

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 A! zer nolako matxua ematen dion bere umiari emakume onek.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erraiten derot emazteari: Ah ezitiala harit, emaztia! Azanz handi hoyek zintzarrotsak izan behar dute eta ene ideyaz heldu dirade....

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ah emazte egiazko buru mehia! hoyek eztirade belhagiliak, bena bay arra ezkontzale zombayti egiten tien destordiak.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ah! Catalina ezteyzut desiratzen holako nahigaberik.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Errientak beren buruen jabe! Ah! Ah! Ah!....

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Gaineratiko erranguren gatik, banindabilan aski airos; bainan Sokorriko egitatearen orhoitzapena...... ah! hura zen pizua eta samina!.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ah! zer merkhatua! Mundu bat! Gehienik begia jo daukuna izan da hango hala; haragiki, oiloki eta belharki, jateko diren zer guzientzat egina sal-erospen atherbe handi bat.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Lengoa.- ¡Ah!.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Joxe Mari eta Martxel, a zer mutiko politak.

56. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Hite beharra ukanen diagu, Pettan, nik ha ez diat komprenitu barda, Hoteleko nausiak zer erraiten zuen hura bar, bar, bar, Pariseko frantses tinke batian... eta nik bethi ui, ui, ui.

57. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - A! Zer esan bakoa! Barriago diralako; dotoreago bere bai.

58. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - A, bai.

59. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 LEHENBIZIKO PAPAGORRIAK: Ha!.

60. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - A zer nolako istillua! Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko beñepein? Noan bada.

61. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ:
Alperrik izango da, aur txiki errugabea dala esatea...
Ah! nik Naparroa'n Errege bear det;
eta etsaya ankapean lertuko det...
naiz bedi errudun, naiz errugabea...

62. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA: (Oyu)
Ah!!
Gora gure Urko Buruzagi!!

63. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Berekasa)
Itzik ere...
Entzun dezu? ez al-degu erantzunik?
ez al-det ezer jakin bear nik?
Ez al-dakizute oraindik
Erriaren Buruzagitza Zunbeltz oni dagokiola?
Ez bait-det iñola utziko jun dedin
niz-bestetara,
bañan batez ere morroikumeetara;
ez dedan-ez utziko. Ah!

64. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URDASPAL: (Ezpata eskuan) Ay! Zunbeltz gaizkille!
TALDEA: Ah! ekin ortxe!
LORE: (Bildurrez) Jainkoak zaitu gaitzala, zaitu gaitzala...

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Ixtudianteen artean arrantzaka asten baldin ba'dun, a ze makillazuak artu bear ditun.

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - A!

67. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Oraindik txikitxoa aiz nere aurrean jartzeko. Zer da, gero, botikaiorik beiñere ezin arkitu au? Ez iriki dendarik nai ezpadek jenderik!. (Izaiña ikusirik) A! zu al-ziñan emen?

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- A! bai, ongi da, oso egoki... berealaxe ekarriko ditut...

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Seigarren agindua eta bere aitatxo bederatzigarrena, a zer nolako bikote urduria!...

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta aaa! etxeko aurrak urte artan biurrikeritan ibilli ba-ziran... aurren gaxoa ordun!

71. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - A ze pozik joango nitzaken neu ere...

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Aa! Laurok al'zerate lagun?

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Antton'ek goiz artan jakin izan ba'lu Pernando'k lotarako erabilli zun anterea (I) Treta, ardid, a ze baldekadak artu bear zituan urez gure adar-jotzalle ajolakabeak.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 A, to osa dezagun: bitartean lo ereinotz gainean.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Baiña nik orain buruan dauzkadan idazle ospetsu oietakoren batek irakurtzen badit, auxe esango nioke: A ze nolako apostolutza zure luma orren bidez egin dezakezuna!

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 - Eskerrak, aitona; urteak erakutzi dizuten jakituri urtetsu bezin baliotsuak, a ze liburu lodi ta jakingarri bete lezaken.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 A! eta etzaitezela, arren, zure Sagartzazu abizenez billuzi geiago.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Ordun, ¡a zer zoriona gurea!.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 A ze maitasun-sorta paregabea, Ama-semeen arteko auxe, munduz-mundu, itxaso ta legor.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Ah! Zure aundi-nai, zure panparroikeri ta zure atsegiñen alde saiatzen zeran bezain benetan... Jainkoaren morroitzan saiatuko baziña...!.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 - A! ta utz itzazula magal-txakurraren artezi oiek.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 ass="cdob">A zer zeru ederra, baña orrela bagabiltza, ez da guretzat izango... Onetan ilko bagiña, ez giñake aruntz gora joango.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Ah!, esan zidan, berri berritik egin bear dut.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 A, gizajoak! Ango berri dakianik bat ezta izango gure alderdiotako liburuak H-z jantzi-ezkero, emen ez ta an arrapazka salduko dirala agustu txiki bat egiteko.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gai arruntak, errexak, betikoak bertan erabilliak: bakardadearen zuloa, izadi edo naturaleza ioriak ateratzen digun aaaa! arrigarri, luzea..., maitasun-kilimaren goxoa..., eriotz-zirrara beltza....

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Mariun.- Ah! hor zirea, Santsin!.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Mariun.- Ah! bazinaki, Santsin gaichoa!.

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Ha, zuk ere, hautua izanki-eta, laborari bati baino, fatur bati lotu nahiago ba!.

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Ha, orduan hango bazkaria hobe zuretzat hemengoa baino... Edazu ba chorta bat... (Nahi dio zerbitzatu).

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 PIERRA (Irriz). Ha, ha, hu... Ez diot sinhesten!.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Gaztelondoko zonbait neska tzar batzuen ganik ere, ha, zer musika partidak behar ditudan entzun, jakinen dutelarik Etchahun kofesatzen izan dela!....

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 ETCHAHUN.- Ha, zer ditutzue? Aingeru begiraleak nahi bideko?.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Ha, zakurra!... Zakurra saingaz... Norbait bada (Behatzen du leihotik)....

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Haaa... Senharra... Senharra heldu....

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ENGRAZI.- Ha... Ni nintzan egarritua....

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN (Bera).- Ha, hi, Etchahun, nongo zorte madarikatuaz joa bizi haiz ba munduan?.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Ah ba! Hasia nintzan galdegiten zuri, Pello?....

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 Ah! hokin, ez dut gehiago pitsik, bainan pitsik ikusten.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 DENAK (Begiak zabalik) Ah!.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 CHAN - Ah! Bon, beraz... so-egizie noren sinadura duen.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 MANEZ - Ah! Zu bazina mera!....

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 3.- Zutan, Jesus, dut ene esperantza, Ah! Zuk hazten dautazu biotza.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Berritz ere galeriano zaharrak: Ah! zer laguna, 24 urthe eta bichta on!!.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erregek erraten dio bere esposari; Ah! Kartuch gizon abila balinbada, orai toki segurrean dugu - Eta, piripiti parrapata, jautsi ziren, biak, beren oihoin ikusterat.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 - Ha, ez nian bertze-beldurrik, zuen athera Chirritak!....

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Ah, zer meza.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Oec bucatzean, erabaqui zuan bere emaztearen aldera etorcea eta echerontcean aguertu citcecan eremutar edo Hermitaño-en jancian Infernuco deabrua, esaten ciolaric: Ah Teodosio: zu pozez zatoz cere echera, oi dan bezela, baña zure atseguiña ta poza laister itzulico da naigabe ta atsecabe samiñera.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ah! ez zen basa-ahalgerik: nun nahi othoitz, nun nahi kofesa, noiz nahi kanta, gogoak eman arau komunia! Ur bazterrean ala arbola-azpietan bada zonbait arima chuchendu denik; eta zonbat arrosario orotan erran dutenik! Zer Kredoa, gauak gauari, mila argien erdian, eta gero bi aphezpikuen benedizione ospatsua! Zer komunione-aldia hamalau aphezek betan eman-eta-eman ari zirelarik!

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ah, oraikuan ez dugu deus eskas. Ba zieztea?... zaude! ahariari baso bat arno, airoski egin dezan bidea, eta yauzi zembaitez ohora gitzan plazan phosatzean.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ah zer filma ederra... etzen bertzerik entzuten, igande arratsean, Vauban zinematik atheratzean.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Arrapostia: behar dut, 7 orenetan, kafia ohiala eraman Madama-ri. Ah! Bainan nik erraiten deiot eni beharko diala ekharri, eternitate guzian. Badaiteke.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Ah! eta ONDARRUTAR BAT be bai: Etxaburu, kaska motz, sudur zapal, eta ule beilegi bat.

113. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 A, ori bai gauzie, bene-benetan gozo-gozue...!.

114. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 ad>ETXEBARRI.
Ni be banajoiak... A, itxaron... (Tebeoa hartu karpetatik, eta Mariñori emonda badoa aterantza).

115. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 ass="negr">Peru - A! Nik ezin ezagutu: erbestean ibili naz urte bitan....

116. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 - Baina, nor da? - A, bazenkie jakin!... Han gure inguru guztian ezaguna da.

117. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Neure maiteagandik aiñ urrun! Au bakartadea biotzean! Au samiña! A!.

118. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Nor?
- Maribel.
- A...!.

119. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Eta eurak entzuteko abotsagaz esan eban:
Aa ba dakit nora joango zarien gaur gabean! Dantza-tokira!.

120. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Aaa nire loratxuak! umetxuak iñoan.

121. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Aaa nire gelara loratxuak sartu gura balebe!, iñoan.

122. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Aaa! bere alboan ezarri zaitez, nai eskumara nai eskerrerantz, eta gozoki egongo zara.

123. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Aa bai?, esan neban nire baitan.

124. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Aaa, ze ederto! Or barruan, ze ederto egon bear da! iñoan.

125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Harrapatu haut ha! Nor izango eta, orduan, hi haz nire gailetak jaten dituana!, oihu egin eban gazteak pinutik jaisten zala.

126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IXO TA IXILIK, A ZE ALPERRIK. Ixildu eragiteko agindu utsak ez dirala bakarrik bear.

127. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 GAIZTOA.- Ah, puta halakoa! Harrapatu haut, musika eta guzti gainera.

128. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0013 RAVELLI: Ah! Eta entsaiatzeagatik prezio berezia egiten dut: hamabost dolar orduko.

129. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 RAVELLI: Ah! Oso erreza da. Astolfi, goazen, 235.a da.

130. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0050 Ozenago, ez dizut ezer ere entzuten! (KAZETARIAri) Ah, hemen zaude! Zergatik ez didazu amurrainaren kintetoa jotzen? Jo egidazu orduan zalduneriaren zazpigarrena. (RAVELLI azaltzen da saltzen).

131. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 ass="negr">LURDES.- Bai... a ze goizaldea....

132. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 ass="negr">PEDRO.- Beharbada arrazoia duk... Dena dela, Kepa, a ze humillazioa!

133. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Arratsalde on, Amaia etxean dago? (...). Ah! Zeu zara?! Ba, este, ni eh, Imanol naiz eta ba, ni eh (...) Osaba Joxe? Oso ondo... (Pufff, Imanolek, beste eskuarekin bekokiko izerdia kentzen duela eta lasai eseritzen delarik)

134. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Edozetan a, lotsabako apurra da-ta.

135. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Ah bai? Eta geeero utzikooo al diiidazu ikusten nik esan dudaana... eta berak idaaatzi dueena?

136. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 KOMISARIA - Ah bai, berak ere Fiaten lan egiten zuen, ezta?

137. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Ah, bai, bere klarinetea, hainbeste gustatzen zaio... (Klarinetea lanpara batetik zintzilik dago. Rosak jasotzen du lanpara eta Antonioren aurrean jartzen du). Lanparatik zintzilik utziko dugu, honela arnasa hartuko duzu eta nahi baduzu jo ere bai. (Ahotik serbileta kentzen dio eta klarinetea sartzen. Antoniok hatzamarrak mugitzea lortzen du, klarinetearen tekla gainean eskuineko eskua ezarriz eta honek hots zorrotz eta baxuak ateratzen ditu blues-sekuentzia baten gisa klabe groteskoan egoera komentatuz).

138. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Orain emango dizut salda. (Inbutuan behera botatzen dio). Ez ikaratu, ez du erretzen. Jerez-txorrotada bat ere ipini diot, bai gozoa... Irentsi, irentsi, ondo etorriko zaizu. Baina... pisa egiten ari al zara, oraindik? Ah ez... salda darizula zaude frakatan behera... Ez dut asmatu hoditxoarekin! Tira, ez dio ardura, goazen gixatura.

139. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Ah, guk biok entzuna dugu geure gurasoengandik behinola izan zela Bruto bat lehenago jasango zukeena betiko Deabruak Erroman bere gortea izatea Errege batek baino.

140. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - A! Gorrotoa kiratsa darion grina da! Baina montajea dantza erazi nahi baduzu, hariak dauden lekuan heldu behar, kakatzetan badaude ere. Nik hari guztiak eskuan dauzkat, nere eguna da eta gora gorrotoa, nere boterea hari zor diodanez. Ez jarri begi horiek: poeta naiz; zein da zuen zeregina, ni ulertzea ala ni zaintzea?

141. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Zerri alenak! Hara! Hire aurrean nere buruaz beste egin eta solairua odoleztatzea merezi huke. Nik horretarako ausardiarik ez izateak libratzen hau (Berriro eseri egiten da). Ez dinat ezer ulertzen. Nere filosofiatxoa baninan, eta bizitzen laguntzen zidanan: dena galdu dinat, nere printzipioak ere bai. A! Ez ninan inolaz ere politikan sartu behar!

142. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Zer haiz, hi, besteak ez bezalakoa? Ez dun mutikoeri pentsatzen? Ha! nere bardakoa ukan bahu... Oraino ere sentitzen dinat haren hats beroa... Eta haren papo iletsua ikusi bahu!... Holakoak ditinat nik maite, zinez arrak!

143. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 D. F.- (Pentsati). Esan?. Ea... A, bai!. Igo dadila atezaina.

144. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - (Haserre). A, ba zerbait susmatzen badut, Iñaki kanpora botako dut!.

145. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Hori ez. A, hori ez! KATALIN - Ba dugu zenbait-zenbait urrats eginik geure landa eta pentze patarretan!

146. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

147. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Ah, Bourbon-zalea zara! ALLAN - Bai, baina neurtzen saiatu behar dut. Egunean ia boteila erdia edaten dut...

148. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 PERU JAUNA - Zer lezio? KALAMAX - Zaude, Peru jauna, zaude... Non ari ginen? A, bai! Egundoko estuasunean aurkitu nintzen neure arraultzearekin, ez aurrera, ez atzera.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Haurra bularretik eranstea; norberaren begiak bere begietan, orduan a...

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - A, ez? Nora goaz ba?.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - A, Anbruxio.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - A bai, ahaztuta nengoan!.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Eta gaur sindikatora, eta bihar manifestaziora, eta etzi asanbladara, beti jaleoan, eta lana, noiz? A! Eta gero lanuzteak daude, grebak.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 A,E,I,O.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 Idazkaria: Zu Sabina Lizarra zara? Neska: Ez, ni ez naiz Sabina Lizarra. Idazkaria: A! barkatu, Elena Santxez zara, ezta? Neska: Ez, ni ez naiz Elena Santxez.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Atezaina: A! orduan 10 pzta. Neska-mutilak: Puff! Atezaina: Aurrera!.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 N: Inkesta bat? eta nongoa? L: institutukoa, gu institutukoak gara eta... N: A beno, ondo dago, galdetu, galdetu L: Ia ba!.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Baina amona, bai aho handia duzula! - Zu hobeto jateko... a. a. a.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 A ze garaiak Bilbokoak!.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 - Ah, bihurriak!.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0009 - AAAh!.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0009 - A zer eguna!... Lehen hain pozik osaba aurkitu nuelako eta orain lurpean atxilotuta! Ai ene!.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0029 ass="cdob">A!, iseka egin didazue.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - A, bai? Zein gauza?- galdetu zion arrantzaleak.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 - A, bai! Egia da! esan zuen harriturik Marimixeri sorginak.

166. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - A ze opor zoragarriak bota behar ditudan, banekien nik kasu berri baten aurrean nengoela, ez nau, ez, nire intuizioak engainatu....

167. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0028 @- A, trenean sartu zarete jolas egitera, e! Ez al zegoen beste lekurik?.

168. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 A lankide jauna!.

169. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - A - esan zuen Lorek.

170. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 A! Kamera-lan bikaina! Tintin laguna, ez dakizu asko zer datorkizun.

171. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 AAAA! Argizuloko kristala pitzatzen ari da!.

172. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0028 AAAGRRR!.

173. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0037 Nik autoa hartuko dut, baina Karramarroak zoritxarrez formula bat, nik hegazkina hartuko dut baina Karramarroak tontoa ez denez, buru atomiko guztiak agertu ditu, behingoz dispara-dispara diezadan: Aaa!.

174. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0041 - A bai?dio Juttak.

175. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - A esan zuen Cootjek, batak zerbait entzuten du, eta besteak ez du ezer entzuten.

176. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Tititako beltzak...A ze pasada! Kamisoiak, ordea, kotoi zurikoak ziren, tupituak eta haur brodatuekin.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Monja ikastetxekoa. A ze barregurea!.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - A ze aurpegia! Askoz ere okerrago oraindik! Besteentzat lana sortzen duzue, beraz? Eta hark garbi dezala zuen zerrikeria, ezta? Trini, hain edadetua izaki! Juanak hasperen egin zuen, bere onetik ez irteteko ahaleginetan.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Gauza berdinak esaten ditugu guztiok nonbait! A ze ajea!.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0037 - A zer orkatila gustagarriak! Nik pianojolea maite dut ordea.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 - A, ez dakizue zuen denborak zer esan nahi duen! Baina guk ba dakinagu eta larruraino xurgatzen dizuegu.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0022 Bere eserlekura joan eta han egon zen bere hari harrituta begira: jira hona, jira hara, buelta hona, buelta hara; a ze nolako kajatxo polita zuen.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 A ze botea eman zuen Proxpero gizarajoak, logaleak joan ziren, eta aurpegiko gorritasunak ere bai, odolak jaitsi bait zitzaizkion oinetaraino.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 Bueltan, aizkora ahaztu zitzaion baina, a ze biajea eraman zuen sagardo botilak.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0167 - A bai e, eta nola? - Lehengo igandean sobratutakoekin, Jauna.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - A! Hemen al haiz? Non ibili haiz goiz osoan? - Porai- esan zuen Pantxok, patxada itxura agertu nahiz.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 - A, bueno, barkatu hika hitzegiteagatik - esan zuen Pantxok.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - A, ez, errazegia litzateke haurtxo errugabeekin sartzea... Ea nirekin ausartzen zaren....

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Iufala! Aurrera, aurrera mutilak! Aurrera, denontzako dago eta! On egin dagizuela! A zer inozoa ni ere, lehen pentsatu besterik ez eta.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 - A, bada, nik ere bai Edurnek bere apartetik, hortxe, zuenaren ondoan.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 - A, bai! Iturriondon gaude. Zein ederki!.

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 A ze poza umeak jaio direnean!.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - A, bai! Arzobizpoaren palaziotik! - Zer? Arzobizpoaren palaziotik? - Non zegok palazio hori? - Zenbat ordaindu zenioten? - Urruti al zegok? - Saltzeko konforme egongo al duk? - Lasai mutilak, neronek egingo dizuet guztia eta.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Eta jendeak desilusiozko aaaa!! luze bat egin zuen, eta gero: - ERRETIRA DADILA. HITZ EGIN DU ARRANTZALEAK.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0013 - A... bai? Ba, bla, bla, bla... - Ez da egia izango!.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - A, bai, e? Aita ernegaturik zetorren lantokitik, txantxetarako gogo haundirik gabe, eta honela hitzegin zion Konintxi untxitxoari.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 - A, bai?- eta honela jarraitu zuen amak: OILARRAK PIXA EGIN BAINO LEHEN ADISKIDETUKO HAIZ.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Irakasleak ikasleari: - Zer da anguloa? - Anguloa... anguloa... A, bai! Angularen senarra.

199. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Gaueko: AAAAH! Oso haserre nago!!! Hemen geratuko zarete betiko!!! Kirkil: HORI ikusiko dugu!!!.

200. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Waldemar! Zeu al zara? Burua zuritzen ari zaizu eta horrela zabiltza? Zer duzu nere kontra? A, ulertzen dut, bai.

201. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 Nire gauzak zuentzat izango dira: zuretzat, Ximon, etxea, zuretzat, Xanti, astoa eta zuretzat, Bixente, katua, Aaaaaah!, hilko naiz... Aaaaaaaaah! (hiltzen da).

202. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 SORGINA: Gaur igandea da. Igandea. Igande santua, ja, ja, ja... Igande santua... (labana zorroztuz) Aaaaaaaaahh!.

203. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 TARZAN: Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!! KONTALARIA: Egun batez, selbara neska bat agertu zen.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 NESKA: (Negarrez) Aaaaahh! TARZAN: Oh, neska bat! Nola arraio etorri zara selbara?.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Jende guzia zain zain zegoen plazan neska eder hura noiz azalduko eta ikusi zuten orduko... denak... a!... a! ahoa zabalduta geratu ziren.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 A zer iskanbila! Hura zalaparta, hura! Arturito eta Makala, eskuan makila bana, ahaleginetan ari ziren katuak oilorik ez zezan harrapa.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Uda iritsi orduko, berriz, han izaten zen festa, han! Txorien txioak beharko itzal zulo izkutuetan isildu... Izan ere, a ze algarak neska-mutilenak: - Pasaidak pilota, Mikel! - Ane, baietz 30 segundutan erreka igaro! - E! Ez nazazue honela uretara bultza, oraindik ez ditut galtzak erantzi eta!.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Eta jendeak. Aaaa! egin zuen, eta oihu: ERRETIRA DADILA, HITZ EGIN DU!.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Zati bat bai, ea irakurlea kabreatzen den: Bizitzaren ari monotono luzean, a ze poza eta alaitasun emozionatuz itxaroten duen buru argi eta gazteak festaren hurbiltzea.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Huck, beste hura... esan al diozu inori? - Zer beste hura? - Badakizu, kanposantuko... - Aaa! Nola ba? Ezta hitz erdirik ere.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Jolin... a ze nolako lana jartzen didazun.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Gero, aharrausi egin ondoren zera esan zuen:
- Aaah! Zein ongi egiten den lo suaren epelean! Borreroak harrituta geratu ziren.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - A, baina guk bai!- oihukatu zuten bapatean guztiek.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - A, bai, Gorka - esan zion bere amak -.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 - A zer nolako garaipena zurea!- esan zuen Xuxenek -.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Ah, ez! Honek gehiegi urrutiratzen nau.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 - Nola duzu izena? - Iban. Loperekin lanegiten dut. - A! Kapela xelebreak erabiltzen dituena!.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Begira, ba al dakizue bi gorren txistea? Gor batek honela esaten dio beste gor bati: Arrantzara al zoaz?, eta besteak: Ez, ez noa arrantzara. Orduan lehenengoak:A, arrantzara zindoazela uste nuen.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 Hirea duk errua! - A, bai?- esan diot Alzesteri, aitatxok Blédurt jaunari esaten dion moduan, aitatxori adarra jotzea asko gustatzen zaion horri.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 - A! Gor papera egiten al duzu? Itxoin ezazu, berehala botaraziko dizkizugu-eta!.

221. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

222. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0147 Maite uu ta aa...

223. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Hau nire gela...
A!, eskuan luma eta papera,
nire gustura aldatu egiteko aukera.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Mimik? Ah, emazte-ohia.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 Eskuak poliki kendu zizkidan gainetik, pauso bat atzera egin eta esan nuen: - Tuntuna duzu oso ama - dardarka ari zen oraindik, baina irribarre egin zidan eta ahots jostaria atera zuen -: A zer nolako astaputza zaren ni horrela ikaratuz.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 - A, nik ogitartekoak ekartzen ditut - apur bat lotsatua zirudien.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 - A, egun asko.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0212 ...; Jullundur aldeko kanboh-a zen, bere lurraldeko Jainko orori seme txikia sendatzeko otoi egina zen, eta azken itxaropen bezala Benaresera joana.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0212 Ama paharin-a zen, baina aita Amritzarretik zetorren, Jandiala ondotik - esan zuen Kimek, bere mingain trebea Bidearen beharretarako koipeztatuz.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 - A, baina horiek ez dira sahib angrezi-ak... ez dira jende alaia, Fostum sahiba edo Yankling sahiba bezalalakoak.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 - Fostum sahiben shikarria izana naiz, eta Yankling sahiben shikarria naiz orain.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 - Jainkoa! Ah! Jainkoa - esan zuen Templek ezpainak ia mugitu gabe.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 - Ah! Gabon pasa.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ia urtebete lehenago, hondartzan zehar korrika ibili ohi zenean, Manuri entzundako guztiak ez jakiteaz damu da, aze astakeriak zituzkeen eginak, bere onerako ari zelakoan agian kaltegarri zitzaion eran iharduna zatekeen.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Besteak lakuetaraino igan dituk. Ah!.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 - Zenbat daukazu kopiatzeko? - A, lagun maitea!

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0042 Baina ez zuen hasitako esaldia bukatzerik izan, ustekabe alai bat adierazten zuen A! gozo batek moztu baitzion hitza... Jainko maitea! Zetazko paper artetik aterea zen sonbrailutxoaren aurrean zegoen Lisa eta eskuak jarrera xinplean elkarganaturik, hainbateko xamurtasunez egiten zuen irrifarre non, bi gazteek, Lerouxen dendan ezer hoberik aurkitu ezaren penatan baitzeuden.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0042 - A, Jainko maitea! Non aurki zenezaketen sonbrailu politagorik? Benetan esaten dizuet!

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Hain ustekabea izan da! Atzo, zeure onetik kanpo zeudenetik, a zer aldaketa! Zure irudimenek jarraitzen zuten eta ez zinen sendatzen.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Zergatik horrela martirizatu zeure burua? Badakizu ongi zuregatik edozer gauza egingo nukeela... A, Jainko maitea!... jarraitu zuen, gelatik pauso handika ibiliz eta eskura zuen guztia hartuz, horrela Vasiaren gaitz ezkutuarentzat sendagairik aurkitu asmo balu bezala.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Ah, Ah, jauna! zenbatek emango ote lukeen zerbait oraindik beste berrogetabost urtez bizirik irauteko! (...).

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Ah!, ahoratu zitzaion monsieur Merreti gurutzea bere iltzetik eskegiz eta txirrina jo zuen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 - A! Ipurdia ez duzu minbera? Muturreko bat emanen dizut.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Ah, ni Pinotxo naiz, Gepetok egin zuen zurezko panpina.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Bitartean, Mattin Edurneren atzean jarri da eta bi esku beroez gerritik estuki, a zein leunki, heltzen dio.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - A bai... horretarako hastapenean diru puxka bat eta kristoren gogoa baizik ez duk.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 - A, anitz jende dator handik, ez hona, erran nahi baitut herrira eta... baina hi Joxearengana itzuliz, zer probintzikoa haiz? - Gipuzkoakoa.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - A bon!- besterik ez zuen behar amasoak eta sartzen zen sukaldean eskuarekin etsipenezko keinua eginik.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 A, hori bai, gauzarik mingarri eta saminena den burmuina txikiagotzen dinatenean...

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Ah, halakoak ez zuen inongo ordainik; baina barkamena ezinezkoa baldin bazen ere, ahaztea zitekeena zen artean; eta erabakita zuen ahaztea, ostikoka kanpora botatzea, zapalduta txiki-txiki egitea, batek, kozka egin berri dion sugea, zapalduta txikituko lukeen bezala.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Ah! Horrexegatik iruditu zait zuritasuna baino gehiago.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Ah! Hori al da?! Ziurraski bainatzeko gogoa izango duzu, ez da? esan eta amak goizero bainatu ohi zuela gogoratu nuen.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Ah! aita eta ama izango dira. eta korrika joan nintzen atea irekitzera.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 - A, bai? Eta zergatik, atrebentzia ez bada?.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 - A ze zintzilikario polita!- eta Prudentxiorengana inguratu zen emakumea.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Baina mundu honetako pakea derrigorrez laburra izaki, eta nabaritzen du dagoeneko konpainia txarraren alarma; honek ernegatzen du, eta: a!..., esaten du, beso eta espantu.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 ass="cdob">A!..., purruts egin dio sorbalda grisaren astinaldi batez.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Atzo ez nuen nik Arbizan inor ikusi... Ah!, eta gaur....

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 - Ah! Bongaren kasuaz ari zara? Zein asunto ikaragarria! Ikaragarria benetan.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Ah, Mister Woodworth, nola oroitzen naizen Ingalaterran egiten den azeri ehizaz!.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - A, bai. Entzun dut hori gaur goizean irratian.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - A, ez? Ba, nik bai. John atxilotzeko ordaindu dizun pertsona hori Johnen osabaren hiltzailea dela uste dut.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 - A bai?- galdetu nion dena iradoki zerbait aterarazi nahian.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Zahartzen ari ote zen? Ez. Agian, zentzudun bilakatzen... - Don Joaquin... - A!. Zer dugu, Pedro?.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 A!. Eta dirua praketako sakeletan gorde zuten.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Kikilik besoak altxatu zituen eta ahoan irribarre fortzatua erakutsi: - A! Gizon honen fitxa!. Bai, bai. Eginda dago.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Bapatean, ezker eskuaz bekokia jo zuen: - A, zein tontoa naizen! Fitxa betea goian utzi dut.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - A!. Orduan Angustietako Markesaren gonbidatu ospetsu bat da.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 A!, eta besterik ere ba zegoen.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0042 - A, bueno!- Rosa mututurik gelditu zen.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 A! Eta Oudot jauna bizirik dago.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Ah! baina, esango duzu Zertarako balio du egunean bi aldiz puntuala izatea ez badakit noiz den ordu hori?.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0102 Baina munduko gauza izkutuenak ere argiak izaten ziren Mariona batentzat, eta bi harroputzek bere zigorra jasoko dute eta Mari Errauskinek, txintxoa zelako, a zer saria bereganatu ahal izan zuen! dantzatuz eta zapatatxoa galduaz, Printzea berarekin ezkondu!

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0121 A zein kantak, a zein festak!
Artistak Bremengo bidetan.
Tranka, trenka, trinka, tronka, trun
Raita raita tzunpa tzun.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0121 A zer kantak, a zein festak!
Artistak Bremengo bidetan.
Tranka, trenka, trinka, tronka, trun
Raita raita tzunpa tzun.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0121 A zein kantak, a zein festak!
Artistak Bremengo bidetan
Tranka, trenka, trinka, tronka trun
Raita raita tzunpa tzun!.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Horrentzat, demokratak (ultra-demokratak) direlako, eskuindarrei ere beren zerrikeriak erraten eta egiten utzi behar zaie, a bai, hori bai!.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 Irak.- Begira armairuan - A, bai! Hemen dago.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 (Irakasleak ateratzen du) G.- A! Hemengo dago! Oso ondo, oso ondo.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 G.- Ezetz? Zer da hau, bada? - Tximinia G. - Eta hau, zer da? - Leihoa G.- A! Badakit... Hau atea da, ezta? - Bai, hori da.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Eta zer nahi duzue orduan? - Zer nahi dugun? Arranopola! A ze galderak egiten dituzun, Jose Mose! Dutxatzeko behar dugu ura.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0234 - Aaah! ipotxak.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Aitona eta zuk, nola nabaritzen duzu perretxikoak daudela?
- Aaaaah! Horretarako sudur ona behar da, sudur ona.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Intuizio horiek ere akats handi bat dute, alegia, Lizardiren poesia osoak duena, hau da bere mintzo ulergaitzarena (lirikan zenbat hobea da hitza soil-soil problemarik gabe etortzea, hiztegi baten laguntza noetikorik gabe.... Ah, Lizardiren poesiak zenbat irabaziko lukeen hizkera aldetik beste jarrera soilago, ulergarriago bat hartu bazuen!!).

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 A!, eta garbi ere dago ez naizela nire bizitzaz mintzatuko, beraz pentsa ezazue nitaz zuen humoreak eskeiniko dizuena, eta zaudete nire eta praktika sozialaren artean koerentziarik badagoen ala ez dagoen ausnartzeko, azken hauxe baita liburu honetan gehienetarik hunkitu nauen argudioa (nahiz eta gaztelerazko argucia hobeto egokituko litzaiokeen argudio baino).

286. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 A gizajoa! Edo-ta gizon zorrotz azaldu adi.

287. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 Dana-dala, a zer poza amonarena, biar bere egunez, basera joan eta gure oparia artzen duanean, bere irurogeitamar urte osatzerakoan.

288. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 FANCHOU - Ah! Andreak ezin itzegin du.

289. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Eujenio.- Ori al da proba guztia? Besterik ez? A, nolako gauza!!!.

290. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 - Aaa! Joxe Antonio, i al intzan? erantzun zion Martxela`k bere abots bigunaz.

291. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 A!, eta gozakirik gabe! Rejimenean, jankera bereizian dago. Gabon, Mr. Widgeon.

292. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 A!, malko aien ordez bere Ramon balu!....

293. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 A!, Ramon ezta oroitzen bear bada.

294. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 A!, zoritxarrekoa ni! Sasi-arantzak ditut biotzean ozka ozka.

295. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 A nolako mutil ederra eman dizun Jainkoak semetzat.

296. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0129 A, mozolua! Arrilluak emaitzik eta oiekin errezago berotuko dek.

297. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 A! zeiñen bearrezkoa dugun landarizti edo fitologiazko iztegi orokor bat!.

298. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 Ah! hor zirezte? Bainan nun da ama?.

299. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 - Ah! mirakulu duk ez baitugu min-hartu, ari zen tenpestarekin!.

300. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Mikolas - Ha, ha, ha, ha... Ez nuen aspaldi holako zinemarik ikusi etxe huntan!.

301. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 A! hor haiza Kaskobeltz?.

302. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Tarrapataka mirailean ikus
Ah! Putas amets batetan galdu diat
Berritz lotan artzeko gogorik ez
Eta gaur atzo bezala zaut iraganen
Kopetarik gabe ez naiteke atera
Bertzen beldurra alegiazkoa begietara
Ametsaren bila joan behar naiz
Kopeta arlotua berreskuratzeko.

303. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0009 Badakizu zu gabe pixka bat luze da
Menturaz
Maite nauzu pixka bat
Badakit
Bihar heldu zara
Urrikiak
Esku pollitak dituzu
Zergatik
Enegana hurbil zaite gehiago
Argia
A zu zara
Eta ni
Zure larrua hain da goxoa
Gauz horrek hain du min egiten
Zer tenoretan zoaz
Kapriza
Gogoan zaitut
Egon zaite
Sarri
Horrek ez du irriskurik
Ongi zara
Zer pena
Noiz
Bainan ez.

304. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, Janeta! Zer lepo pollita, zer begi pollitak! eta aho ttiki honek mahain gaineko gauza goxoak maite lituzke.

305. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, ene muñu, maite xaitut eta ongia dautxut egin nahi.

306. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa! egin zuen Janeta Abadiakoak.

307. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Gure eguneroko lo goxo bezain lanjeros hortarik (a! letargiaren leuntasuna!) jalgi araztea ipurdian ostiko handi bat emanez!.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 A. Zeinek emango ote du
hor dagon txapela?
L. hori eramateko
ni naiz ustela,
A. gainontzekoek orain
goza dezatela,
L. hemen kantatzen ari naiz
arlote bezela.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 L. Txapelduna zein ote den
oindik ezin jakin
A. nahiko lan izango da
zortzikotearekin
L. Erne ibili behar
juraduarekin,
A. hala ere bertsoari
behar zaio ekin.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 A. Zazpi mutil gara eta
neska bakarra hor,
L. oso txintxo daukagu
umil eta jator,
A. mutilen elkartera
hau gustora dator,
L. zazpi zikiro gaude
gu hemen egoskor.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 L. Ez pentsa hori denik
hemen milagrua,
A. Lopez-ek zertarako
badauka gogua;
L. talentua ez dugu
guk hemen mordua,
A. neska horri heltzeko
badegu ordua.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eta olgeta, jolasa, ia garrazkeri odoltsu biurtu zan. A zelakoa izango zan!.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Ah!, eta Quincoces aldean Burgoseko odolosterik onenak ditugu, arkumea ez da makala eta patatak... ah!, zer esan daiteke Losa haraneko patatei buruz? Hobeto isiltzea jende larregi hurbil ez dadin.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 A zernolako istiluak, zernolako jendetzak zer-nolako festak....

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 A zer nolako mina.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, bai? Eta zer dago Senegalen?
- 10 hilabetetan zehar lehortea, eguzki ugari, ta ni bezalako larru beltzdunak zenbat gura.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, beno.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 A ze nolako azkureak bidean!.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Uztailak 5. Aze gaua bart, dagoenekoz ospetsu bihurtzen ari den gure etxepe honetan.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Edo okerrago oraindik, haserretu eta senargaiak sekulako paliza eman eta lurrean seko utzi baldin badu? Ah, noski, eta atera den gizona... igoal hura du senargaia... Ez, ez zen Axunen tipokoa....

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aaaa!! Dirdiran, hurbil hurbilak, bat batean, bi argi.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, orretatik, a zelako kalteak eta nasteak alboko kaleetan izango ditugunak.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Ah! faino hau subositorioa al dug? Eta orduan zer egin dut nik giltzaregin?.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ah! iristean, txirrinduak garbitu itzazue ondo!.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Orain baiño leenago gaizki baldin ba`zeuden nekazaritza, salerosketa ta lantegiak, a zer-nolako jipoia artu duten uroldearen erasoz! Leen eziñean zebillen Euskalerriari ederki kosta bear zaio burua jasotzea.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Zergatik ez dituzue H danak jarri? Nabarmenegi geldi ez dadin? A zer nolako chapuza egin duzutena! Esango dizuet zenbat utzi dituzuen: gaizki kontatu ez ba`ditut OGEITASEI.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Baina, Plazentzia-Eibar inguruetan zer moduz? A! Han bertan adinekoei adi.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 - A! Kantzer gizajoa.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hura zen dooping-a hura! A ze nolako bigarren denbora egin zuten! Golak bata bestearen atzetik etorri ziren hiru eta bi gelditu arte.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Ah!- hasperen egin zuen marroiak.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Telebistan azaldu zenean, bular txikidun emakumeek a zer pasada! Horrelakoak eduki baino nahiago...! pentsatu, eta beren burua gehiago estimatu zuten.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ha zelako abantaila... Optalidoitan gastatu beharrik ez!

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 A! Ezin diot deus erran.

334. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 LENPOI
Ah, Jauna, zutaz estonatzen nuzu,
letea haren eranak sinesten badutuzu.

335. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 - Bai, banator ardiei begi bat botaten. Ah, Juanita, amak bihar goizean gure etxetik pasetako esan deust.

336. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00024 DABID: (Daraman kasko bikingoa zuhaitz adarretan katigatu da) Aaaa! Nork harrapatu nau?

337. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 AKER: (Adar berriak ukituz) Aaaaa!

338. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 ALDO: Ah, zein ongi ulertzen zaitudan.

339. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 GIO: Ah, zure zinematokian...

340. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 UGO: Ah!

341. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0059 TANIA.- Aaaahhhh.

342. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Aaaa! (Hasperen sakon batez)

343. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0042 TEO.- Ah, bai! Pi! pi! pi...

344. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Igorlearengan oinarrituta, helburu nagusia hiztunaren emozioak, sentimenduak, iritziak etab. azaltzearena du. Funtzio honen kasurik nabarmenena harriduretan topa daiteke. Mezuak ez dira kontzeptu esanahia izatera ere iristen: ah!, ai!, bah!, puf!; inoiz entzulea bere buruarekin bakarrik ere aritzen delarik, inongo hartzaileri zuzendu gabe. Txosten kritikoetan, prentsako iritzi artikuluetan, hurbilekoei zuzendutako gutunetan eta, nagusi izaten da ere funtzio hunkitzailea.

345. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Ah! Txundituta gelditu nintzen nire lagunak egunero zenbat ur gastatzen zuen esan zidanean. Denetarako erabiltzen duzue ura! Neska gaixoa, oso kezkatuta zegoen, ez dakit zer lan egin behar zela-eta, ura moztu behar baitzioten. Zuek ere egunean zehar horrenbeste ur erabiltzen al duzue? Planetako eskualde guztietan ur kopuru berbera erabiltzen al da?

346. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0026 - Ah, hori zeuk asmatu behar duzu!

347. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0113 KARUSO: Ha, ha!

348. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 D: Ah!, bai! Baina ez dakit zure neurrikorik ote dagoen.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Alaba: -Ah bai?

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0149 Ah, bai, jakina... Tobi aterantz abiatu zen.

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 - Ah!

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 - Ah, Bingo!

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0006 A!

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 A, HEMEN ZARA BERRIRO, SOLDAF!...

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 - Ah! esan nuen argiturik.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 - Aaa! dio Gerlach andereñoak apur bat harriturik-, sartzeko esan.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0016 - Ah, bai? Protestaka gainera?

358. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00120 Ah! Fermuki galdatu ez ezik, zorko nizula usteko nuke, baldin eskainiko bazenit zuri atsegina gertatzeko okasioa.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00348 Ah! Bizkonde! Bizkonde! Irakasten didazu gizonak beren garaipenagatik ez jujatzen; eta aurki, zutaz erran beharko da: Behinola kementsua izan zen.

360. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0058 aaaaa!, horrela, hasieran lasai, mantso, kuttuntxo, ez daukagu presarik, gure gozamenari eman diezaiogun eskatzen duen denbora guztia, zenbat eta luzeago, orduan eta sakonagoa etortzen baita orgasmoa!

361. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 - Aaaah! Egunon.

362. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 - Aa.

363. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 - Ai! Aaaaah! Aitziber! Aitziber!

364. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Ez dakit nola... Ahh, ez dakit.

365. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Ah, kartzelan egona da!

366. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 - Ah, bai, geratu behar izan nuen.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0089 - Joan den urtean... ah, bai, ezer ez, ibaira bota zituzten batzuk.

368. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Ah! erantzun zian besteak. Nahi baduzue segi lehorrera eta gelditu bertan, baina honoko itsasuntzi hau bazihoak ostera gehiagoren bila, zer arraio ordea!.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 - Ah, mamalea!
- Zelako kaikutzarra!
- Bai ederki/ederto, gero!
- Zelako tentela!

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Ah! Ze ideia ona! - esan du Patxik - Nolakoa da iratxoen harana?

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0214 (Zergatik ez dago soluziorik ? Aa!, ona galdera).

372. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00043 - Ah! Baina ba al dugu Orkestra Sinfonikorik Oreretan?

373. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Eta orduan, ah orduan: han ziraden suak eta garrak, han ziraden kainonazuak...

374. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Ah! kurutze hitz hori zoin nekez erraiten dudan!

375. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0207 - Ha! zion irrituka.

376. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Aa, bai poza!

377. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0014 Zilarrezko eraztun bat, karpeta, fraka bakeruak eta zapatila batzuk eskatu dodaz... ah, eta arrakada batzuk bere bai!

378. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0108 Ah! haren bihotza!

378 emaitza

Datu-estatistikoak: