XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 Txapel eta bularrean ezkerraldetik, guztiak erabilli bearko daben GUDAL-JAUPARITZA ezaubidea onangoa izangoda: Pax Christi izki-alda zuriz: barrua gorriz dana areitz adarbi ezez baranoturik eta ikurdi itxuraz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 ¡Ze ederrto egoten dan zuk, sugatz ongilliak adarrak luzatuta lez, egiten dozun kerizpian!.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Gaur nere xurikeri bearrik ez du izango Tomax'ek, bazkaria bera da naiko xurikerigarri; izan ere au bazkaria!: Bitartekotatik, entremesak, mota guziak; sopa, izarrez josiya; perretxiku-tortilla; otarraia bere adar, atzapar gorri ta guzi aldamenean mayonesa ori-ori duala;

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Adarrez eta al zuan eraz estaldu zuan irudia eta biurtu zan etxera.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gero udazkenean, egunak laburtzen diranean, odeyak tantoka asiezkero, pikuari, eldu-orduko, beraren alde geroago txikiago, geroago gogorragoak adar soiletatik ilotzik erortzen zaizkio.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Tantai ta gizonak, biyak lurra jo zuten, elurraren mamiyetan bakoitzen oyak eginaz eta adarrean zegoan gabontza chistu itzala zesala igazi joan zan.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 ¿Lan ondagarria? Onomen zekuskean tantai zarra, gerritik edo oñetik iñausita; an zugaitz gazteak okertuta adarrak mozturik.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Baserri ttxiki ura, angoak onbu deitzen diyezten zuaitz aundiz inguratua zegon; zuaitzpetan zaldi ugari adarretara lotuak; zuaitz bitarteko zelayetan gizon asko, mastiya saldu zutenak alai ta abeslari, besteak ttxanda ittxoiten: etzan beiñere ainbeste gizaldi zelai ayetan bildu.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Mitxeleta abek Uztan agertzen dira ta emeak beeko adarretan jartzen dituzte arraultzak, gero berak botatzen duan lerdearekin estaltzen dituala.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Ze-e-er? - Adarrik ez dute oraino, bainan ez da dudarik hek ere ondoko egunetan agertuko zaizkotela.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchen Igoneco Comentua hastetic hazi ttikitto bat bezala zen, bainan hazi ttiki hura arbola eder eta handi bat bilhacatu da; eta zenbat nescato gaztec ez dute causitu arbola haren adarren azpian itzal salbagarri bat, zenbat arbola haren pean ez dire izan beren familien, Elizaren eta herriaren ohoreac!.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Luziferrek, behieri adarretan bezala, burdin goritu batekin, bere seinalea ezartzen diote begian.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Oyhanak - Arbola handietan motz adar zonbait; bakhantzeak egin.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Karakolak.- Egun orreitan karakol-janak egitea da emen oitura, ta piper ta abar biziegi egiten dira nonbait, ilargitara sarritan atera oiditue adarrak.

19. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Abel-bûrû ohil zirenez, niagozampucirc; orai heben,
Adarretic aztaparrila, beitutie sokatzen,
Kotac deitzu zuri bi phernac hala hal'estekatzen!

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Gorria; urrezko gurutzea zelai osoan eta bere lau utsunetan bost orriko adar bana urrez.

21. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Nor aut? Nork jarri au azpikoz gora?
Zuaitz parregarri!... Bi adar tinko,
oñak lurrera. Aien gain trinko,
enborra doakik argi-auzora.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Adarra españetan zuala zetorren gizona ikusi zutenean, ixildu ziran plazan zeudenak.

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ba-dakizu, zugaitz guziak dituztela adar igarrak.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 10. Basa-zezenak
badu adar,
nik Zure argi,
Zure indar.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Zumarra suzterretik irtetzen da, bazterreko lurra urratzen du, ta bere adar sendo ta ugariz Ibayaren uholdeari eusten dio.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-tokia nola bete?- Belar-toki ondo edo azpian, ur eta zumuak iges egiteko daukan zuloa itxi eztedin, adar batzuek edo bi ladrillo gurutzetuta jarri; gero belarra sartu.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Zer egin? Igan arbolaren gainerat, adarrez-adar, kaskoz-kazko, edergailuz-edergailu, denetaz begiak bethetzeko eta asetzeko.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 U. Frantsesak ez direia zerbait buru-mehar?
Edo zerbait kanbio die ukhen behar:
Igaran ourthez, tiro, aili, eta nigar,
Aurthen oro bandera, lili, osto adar:
Kantuz ezagun dutuk gazte ala zahar.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 GALDU.- Behi ernari aitzinatia, Marka Aros Mauléon adarrean. Aberia ihkousi die Gothagne Menditan gaindi igaran ilabethin. Izkiria: Arozanborda, Mauleon.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ile guzia, gorriz, edo familian dolu bat balimbada, urdinez thindadurik, floka bat adarren artean, dulunda eder bat lephoan hura da etche sartzearen aitzin aintzinean.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Othoi barka!... Debruak joan ditzala adarren puntan, Erromako nagusi, eta heien mutil gibel-milikatzale guziak!

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

35. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Neskatillak, Pedro deunaren irudia loraz eta adarrez iñoiz baiño dotoreago apaindu bear ebela-ta, pozik eta urduri ebizan.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Eskarrak bide ondoko zuhaitzei, euren adarrak, horriz ornituak, ezker eta eskumatik erdiruntz maiteki zabaldu, ta galazo egiten zutelako eguzkiaren asmo gaiztoak.

37. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Bizitzako adarrak, eta ez beti zuzenak.

38. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Arantza-apofisia / Zeharkako apofisia / Aurikula-apofisia / Atzeko adarra / Aurreko adarra / Ornomuin-nerbioa / Orno-gorputza / Ornoa / Substantzia grisa / Substantzia zuria / Sustrai sentibera / Sustrai motorea.

39. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Atzeko adarrak / Substantzia grisa / Substantzia zuria / Aurreko adarrak / Ependimoa / Meningea.

40. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Mozolo geldi-geldi egoan gaztaina zaharreko adar iharrean kokaturik.

41. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Halako batetan, isiltasun osoz eta mogimendu azkarrez, itzi eban mozoloak adarra eta hegaz eginez lurrean janari bila ebilen sagu batengana joan zan.

42. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Atseden unadetan, eguraldi onez, bost sei mutiko, auzunekoak, etxaurretik hurrean egoan arta zabalaren adar lodien ganera igon eta han jesarrita edo gora ta behera ezkurrak hartzen ibilten ziran; bien bitartean neskatoak mutikoei begira batzuetan, potxingo ertzean uragaz jolasean hurrengoan.

43. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Hori zezenari adarretatik oratzea barik auziari buztanetik, inoren buztanetik hatan be, oratzea zan.

44. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Etxe gaiñetik gora doa bere adaburua, eta intxaur-alez beteak ditu adar guztiak.

45. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Adarrik adar, saltuka eta kantuka, kardantxilloak.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Txomintxok Itziartxok bardin, era askotara on egin daukegula-ta, Aldape'ko sagarraren adarraren puntan jo dautse, Itziartxok ederto abesturik.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

48. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 - Orain, langilleen arraultzak erruntzen ari den zuzmurka bezala esan zion Aloa'k, adarren izkuntza bereiziaz.

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Baina orrialdeon irakurleak jakin daki kalte lar horren benetako eragileak ez zirala izan ez izurriteek ez zainduezak, bai ostera, bere enborrak, sustraiek eta adarrek jasan behar izan ebezan zauri sakonak; baina batez be, osasun aroan bizi ahal izateko edozein arbolak behar dituan bizi-unik eta askatasun haize garbirik izan ez ebalako.

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0018 - Ondasun eta Zerbitzuen Kontua (C.0.) Definizioz orekatua dago, ondasun eta zerbitzuei buruzko eragiketak bai baliabideetan (produkzioan eta inportazioan) bai enpleguetan (bitarteko kontsumoan, azken kontsumoan, kapitalaren eraketa gordinean eta esportazioan) aurkeztuz; ekonomiaren multzorako ezartzen da, eta adarren arabera gainera.

51. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Pertsona okupatu batek egiten duen lan-motari dagokio, jaramonik egin gabe pertsona horrek sailkatua egon beharko lukeen ekonomi ihardueraren adarrari eta egoera profesionalari (enpresari, enplegatu, etab. bezalako kondizioei).

52. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Bigarren mailako iharduerak daudenean, S.E.C.ak, unitatea, dauden bezainbat ihardueratan desglosatzea kontseilatzen du, baldin eta sailkapenaren errubrika desberdinetan sailkaturiko adarrei badagozkie.

53. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Adarrak sailka daitezke lau kategoriatan: 1. Salmentara destinaturiko ondasun eta zerbitzuen produzitzaileak.

54. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0020 Adarrei dagokienez, berriz, ondasun eta zerbitzuen, produkzioaren eta ustiapenaren kontuak, denak input-output taula baten parte osatuz elkartuta ezartzea aurrikusten du S.E.C.ak.

55. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 2.- Zuhaitz-landaketa eta zutikako gaiak ezartzea, hoiek edo zuhaitzen adar edo enbor okerrek bide eta zidorren gaina 2,10 metro baino hurbilago hartu ez dezaten moduan egingo dira.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Lurretik hartu janaria, salda bihurturik, eta adarretaraino iristen zen.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Zenbat hanka dauzkate behiek eta zenbat oiloek? Behiek ba al dute hegorik? Eta oiloek adarrik?

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 Taldeko lehen elementuak berezitasun handiak presentatzen ditu, kimikaren adar bat berak soilik betetzen duelarik.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Urte oro, Martxo aldera konkretuki, orein arrak adarrak galtzen ditu.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Orein emeak ez du adarrik.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Oroitzen zara? Behin zezen bat zetorren neregana, zuzen zuzen; ni ez nintzen, ordea, ikaratu: adarretatik heldu eta lepoa bihurritu nion.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Benetan igeltsero ona dugu enara! Beste txori batzuk, berriz, zuhaitzetako adar ezkutuen artean egiten dute habia, beroa eta biguna.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 HITZAURREA Noiz nahi erabili izan dugu ahotan Matematika hitza, baina zer adierazi nahi izan dugu hitz horren bidez? Konzeptoak formulatan oinharriturik azaltzen dituen zientzia sail bat, baina ez dugu gogoan izan zientzia horrek duen egitura eta bere adar guztien arteko lotura.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0053 Landare batzutan hostoak bakarrik ikusten ditugu, iratzeetan, adibidez, eta beste batzutan, aldiz, enborra eta adarrak, zuhaitzetan bezala.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Bi adar nagusi ditu haseran, eta biei ematen zaie izen berbera.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Bi adar hauk Kanpezuko Santagurutzen biltzen dira, bat eginik Nafarroan sartzeko.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Buruan, belarrien antzeko bi adar ditu.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Lumazkoak dira adar horik.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 - Zangoari atxikirik daude: adarrak, hostoak, loreak, eta...] fruituak

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Bere enborrak adaburu zabalak dituen adar lodiak eusten ditu eta argia bere artetik pasa daiteke.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Gaingiroki, lurreko komunikazio-sareak Gipuzkoan, honexetan du funtsa: Irun eta Donostia lotzen duen ardatz labur eta zabala (karretera, autopista, bide estu eta zabaleko trenbidea), eta bertatik bi adar ateratzen dira: bata, Donostiatik hegoalderantz, Oriaren erdi-ibilguraino (karretera eta bide zabaleko trenbidea) eta bestea, Donostiatik Mendebaldera, Debaraino, gero, honen bailaratik Eibarreraino jaitsiz (karretera, autopista eta bide estuko trenbidea).

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Lehen adarrak Ebroaren ibarrarekin lotzen du Gipuzkoa, eta bigarrenak, Ibaizabalenarekin.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Adar nagusi hauetatik, beste sekundario batzu irteten dira, bai I-H norabidean (Zumaia-Azpeitia-Azkoitia-Zumarraga-Legazpia) (Elgoibar-Bergara-Lenitze) edo E-M norabidean (Tolosa-Azpeitia-Elgoibar) (Beasain-Zumarraga-Bergara-Elgeta).

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0015 Nukleo industrial garrantzitsua, torlojuen adarrean espezialdua.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Ibilaldi bat antola daiteke haurrek zuhaitzak eta landareak zuzenki obserbatu (sustrai, enbor, adar, hosto...... bereiztuz) eta hosto bildumak egin ditzaten.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Ekonomiaren alorrean: laborantza, bai lurraren propietateari buruz, bai-eta lurraren emaitzari dagokionez, handikien kontrolaren pean; burdingintza nahiz untzigintza (aintzinako gure industria motaren adar nagusienak) beherakadan.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Bestalde, Europako hainbat lurraldetan gari-produkzioa gainbehera zihoan; nekazaritzaren beste adarrak, berriz, (ardoa, oihala, abereak) hazten, hauek errentagarriagoak bait ziren.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0036 Sorginek aker bat eramaten omen zuten hara, eta, adarrak eta zeuzkanez, huraxe deabrua bailitzan adoratzen zuten.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Enparantza txikia beste mundu batean dagoela dirudi, norbaiten kapritxuz han jarria edo norbaiti ahaztua bezala, haizeak adarrak mugitzen dizkion zuhaitz harekin.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Honelakoak dira, barraskiloen adarrak eta bibalboen oina.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Ondoren, bibalbioak lau adarretan desberdintzen dira, Salvini-Plawen-en ustez: (1) Ctenidiobranchia (Nuculida), (2) Paleobranhia (Solemyida eta Praecardiida), (3) Septibranchia s. str. (Poromyida) eta (4) Autobranchia, hau da, lamelibrankioak.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Planak, errepublika, erregio eta kolektibitate, adar eta sektoreen arteko hornikuntzak, produkzioak eta kredituak banatzen ditu; iharduera ekonomikoaren helburuak emaitzekin konparatzean, planaren hasieran ezarritakoak aldatu beharra agertzen bada, aldatu egingo dira.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Negua bukatzean inausi egiten da adar lehorrak kentzeko eta uzta errazteko.

84. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Ta elkar begiratze ta uztardura hori Izakiarekiko bi adar dirala.

85. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0011 I KAPITULUA / TESISAREN HELBURUA Tesis honen helburua bi gauzen arteko koerlazioan datzake: His Sortako Ezkerreko Adarraren Herstura Aurreratu bat (HSEAHA) agertzen zuten 61 gaisoen ElektroKardioGramaren (EKG) eta koronari arteriografia selektiboaren arteko koerlazioan, alegia.

86. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0028 d) Eta azkenik, kasu batzuetan, aurreko infarto baten bektokardiografiko adierazbide bakarra zera da: okertasun eta enpastamendurik agertzen dela girten bektokardiografiko osoan, eta honen adar aferentean bereziki.

87. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Kasu hau gonbara daiteke, bestalde, beste zenbait autorek erakarri izan duen ezkerreko adarraren hersturarekin nahastu gabeko bularreko anginaren kasuarekin.

88. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Gure oharpenak kontutan hartuz gero, esan daiteke His Sortaren ezkerreko adarra bustitzeaz arduratzen diren arterien hersturak, ez duela esplikatu ahal izan bentrikulo barneko lorretaren trastorno hori, nahiko kasu ugarietan.

89. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Izan ere, James eta lankideek (29), ezkerreko adarraren odol bustidura, aurikula-bentrikuloko noduloaren esku zegoela idoro zuten 50 % kasutan (ia beti eskuineko koronariatik etortzen zelarik); 40 % kasutan, odol lorreta hori, aipatu arteriak eta bentrikulo arteko paretako adarrak elkar lanean egiten dute, eta 10 % kasutan bakarrik zegoen azken adar honen esku.

90. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Idorokuntza hauen ondoren, baiezta genezake His Sortako ezkerreko adarraren bustidura kasu gehienetan eskuineko koronari arteriekin erlazionatua dagoela.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Kobazuloetan lo egiten zuten, adarrak eta hostoak erabiltzen zituzten gorputza estaltzeko eta baita etzaleku edo oheak egiteko ere.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Aintziraren inguruan dauden arbola hauetako batera igo, eta adarrez adar lerratuz, bere buztanaren puntaz sudurraren punta kilikatzera etorri zitzaidan.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Eta hara non datorren Pipi, ur azaletan luzatzen zen arbola baten gainera igota, adarrez adar jaisten eta airetan zabuka; luzatu eta bere buztanaren puntaz krokodiloaren sudurraren punta ukitzen zuen.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Baina lorik ederrenean zegoenean, atabal eta adar sinfonia deabru batek eta garrasika ari ziren milaka ahotsek esnatu zuten kolpetik: - Gora enperadorea! Azal bedi enperadorea!.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 - Eta orduan, bapatean, bizarra eta adarrak hazi zaizkio, deabru bat balitz bezala, eta gizonezko bihurtu da...!

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Hasieran adarra iruditu zitzaion zerbaiten gainean pausatu zen orduan.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 @- Ez zara ba gizon bat izango, atrebentziaz?@- galdetu zuen kezkati adar baten ertza iruditu zitzaion leku batetik.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bitan urratuz, adar usteko hura ireki egin zen eta kriskitinen hotsa ateraz ia-ia lurrera bota zuen Ludia.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Harriak, zein trunkuak, zein adarrak, zein hostoak, denak irensten eta sarraskitzen zituen Karramarroak, zuztar arrasto niminorik, laga gabe.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Ustekabean, forma txuri bat dakuste mugitzen lainoaren tartean, adarrik adar salto txikiak emanez.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Halako hauts hodeia egina zuten, Alicek nekez jakin bait zezakeen nor zen nor; baina laster lortu zuen Unikornioa bereiztea adarragatik.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Berehala ikusi zuen Sasanka, bisonterik handienari adarrak ferekatzen* ferekatu goxotasunez igurtzi ari zitzaiola.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0008 Ardien artean erraz ezagutzen da aharia bere gorputz lodiagatik eta adarretatik.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0008 Bi adar ditu: ahari batzuek adar ttikiak izaten dituzte, baina gehienek handiak eta okerrak.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Untzia hondartu zuen, ilar landarearen adarrez lotu zuen eta geranioa harturik, leku hura aztertzeari ekin zion.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Hori egiten ez zuenari, deabru harroskoak, bi edo hiru metrotako jauzia egin eta adarrak sartzen zizkion atzekaldetik.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Bere adineko guztiak bezala, han zegoen bera adar baten gainean katagorri zahar bilakatu zai.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Adarrez adar saltoka, haien atzetik zihoan.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hain izan zen handia LU-ren poza, jauzi batez adar batetaraino iritsi zela, eta handik beste batetara, eta beste batetara, haren adiskideak bera bezain arin atzetik jarraika zuela.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0055 Zezen baten indarra dauka
zezen baten adarrak dauzka
zezen baten hankak dauzka
zezen baten isatsa dauka.
Zer izan daiteke zezena ez bada?
.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Giltzaz krisk-krask egin zueneko, akerrak bere adarretan hartuz aidean zeraman apaiz gaixoa.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0007 Bost minutuz geratu zen bertan begira-begira, bere adarrei eskuinetatik ezkerretara eraginez.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Akerrak adarrak okerrak ditu.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Adardunak? - Bai, adar bat, hemen, buruaren ezkerraldean, eta beste adar bat, hemen, buruaren eskuinaldean.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 - Nere adarren beharra daukat orde...
Ez zuen erantzuna bukatzeko betarik izan.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 Santiamen batean adarrik gabe utzi zuten eta desesperazioz marruka izkutatu zen basoan barrena.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 Gero bi adarrak txiki txiki egin, lapikora bota eta bat... bi... hiru eta poliki poliki berreuneraino joan zen.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Nire adar artean kolunpiatu zaite.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Badakizu, nik hostoak, adarrak eta sagarrak besterik ez ditut.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Zer? - Nire adarrak haizkoraz moztu itzazu, eta horrela etxea egiteko behar duzun egurra izan dezakezu.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 AHATA: Kua kua kua kua. TXAKURRA: Txapelketara joango al zarete? OILOA: Horixe baietz! Nik irabaziko dut! ANTXUMEA: Agian nik irabaziko dut... TXAKURRA: Zuk? Adar txepel-triste horiekin? OILOA: Nik irabaziko dut.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 -Yes very guell, Manuel - erantzun zuen beleak adarretatik - Baina egia esan, asko ez zarete.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 Eskupetak hartu eta sastraka eta adar tartean ezkutatu ziren. Beste sei lagun ere bai.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Ez dute adarrik eta ez dira oreinak bezain azkarrak.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Oihanean adar batzuetan katigatu ziren.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Ura adarretaraino iristen zen.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Eta bere burua galduta ikusirik, pinu luze baten enborretik gora igo eta adar baten gainean eseri zen.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Baina leku batetara iritsi zenean, ia Arte Handiaren aurrekaldean, gelditu egin zen adar artean jende hotsa entzun zuela iruditu zitzaiolako.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Baina ni iheska hasi nintzen - jarraitu zuen panpinak -, eta beraiek nire atzetik, azkenean harrapatu eta zuhaitz haren adarretik zintzilikatu ninduten...

131. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0161 INORK, ez ikusi egin hau
ez hire izenik zekin,
nik bakarrik zekinat
esistitzen dunala,
nire besoek atzo eutsi egin zienaten
gauaren adarrik gorenen gainean,
eta benazkoa izan hintzenan,
zutik, hi, ene esku gainean
branka burnizko basati eta zorrotz.

132. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0142 Tom Jones jockerean
zigarro kehea lausoa
Neon zirrinda kale bustian
gorri ta berde ta ori ta urdin hedatua
dorreko kanpaiak hamabi kolpe
portutik barku baten adarra
autobus baten abiada ohia

133. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Usoaren hegada hestu eta tinkoaz
hegan noa
hegadarik huts egin gabe
pagoaren adarretan
joan zen udaberrian
egindako habia desegindurik.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Bidea orbain erosionatua zen, sakonegia bide izateko, eta zanga izateko zuzenegia, neguko uholdeek arrakalatua, eta garo, orbel eta adarrez ataskatua.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Eskerrak zuhaitz baten adarretik zintzilik geratu zela, bestela...!.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Ez al zara konturatzen adarra jo izan banizu ez zenuela salbatu zaituen adar hori aurkituko?.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Egun euritsu batez ailegatu zen fantasma baten gisa, uretan blai, inoiz baino argalago, adar ihartu bat zirudiela.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Gailurrean adarra joaz Erreginari otsoaren berri bidali zion.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0034 4) Bainan, laister, klaseen arrabotsa adar goienetaraino altzatzen ari zen, eta geroztik haritza zimeltzen hasi zen.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Historiaren mamiaz mantsoago goxatzeko goraka begiratu nuen momentu batean, katagorri bat zegoen adar batean, erabat flipatua.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0100 Gero, ardatzean egin du, nire nobela honen ari mataza ahari baten adarretan arilkatuz, eta ardatz-ariak nola biribilkatu ta ezkutatzen diren niri erakutsiz.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Pello hil zuten une berean, Justoetxe, hots, Pinotxe baserrian, beste mirari bat gertatu zen, eta Pinotxe baserriko Pinotxe zezen zuriari adarrak bi metro luzatu zitzaizkion.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Nikolaxak bere sabelaren haragizko enborretik bi adar luzatzen nabaritu zuen.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0109 Irekia dago eta zirudien. Zuhaitzen hosto marroxkak, haizearen morroi leialak, enbor eta adarrekin duten erlazioa ahaztuz nolabait, badoaz....

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Buru hezurra diozu? Oso ongi! Nola dago itsatsita adarrari? Zerk lotzen du?.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Aurkikuntza honen ondoren, asmakizuna askatutzat jotzeko bezain baikor nengoen; enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera esaldiak ezin bait zezakeen zuhaitzean buruhezurrak zuen kokapena besterik adierazi, halaber bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik esaldiak ere esanahi bakarra izan zezakeen, ezkutatutako altxorraren bilaketari zegokiona.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0114 Palmondo adarraz jo nahi izan nuenean, zuhaitzak esan zuen: Utzi adar hori! Adarrak esan zidan: Kontu izan nerekin! Harriak esan zuen: Ken hori nire gainetik!.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Ezker-eskuin egundoko zuhaitz-tantaiak zeuzkaten zerurainoko adar erraldoiekin, (...).

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Bestela, moztuko dizut adar hori nire lantzarekin eta hondoraino amilduko zara zure erlategi guztiarekin.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Goiko adarretara iritsi zirenean, mutil ausartak bele bati utzi zizkion kakoak, inurriari eraman ziezazkion.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Baziren gau batzuk haizearen orruek eta marruek den-dena betetzen zuten halakoak eta leiho, ate, teilatu, osto, zugaitz, adar, orbel, zakar, jira-biraka, dantza eroan eramaten zituzten haietakoak....

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Lasaitasun une batek bere gaitz guztiak arintzen ditu, ibaia igali zuhaitzik ederrenez inguraturik dago; laranjak, mahatsak, pikuak, melokotoiak, kokoak eta pinak bere begien aurrean zintzilik daude, bere gustuko jakiak eskeiniz; erregek bere gosea asetzen du eta, bitartean, zuhaitz igalitsu haien adar batetik bestera dabiltzan milaka txori ezberdinen kantu zoragarriaz gozatzen ari da.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Gero, zakurra heldu zen, adar bat ahoan zeramalarik, eta esan zion: - Dromedari, Dromedari zintzo, tira zatoz, eta eraman itzazu esaten dizutena beste guztiak bezala.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Carrawaytarrak klan moduko zerbait gara eta Buccleucheko Dukeengandik gatozela esaten dute gurean, baina gure adarraren fundatzaile benetakoa nere aitonaren anaia izan zen, berrogeitamaikan hona etorria, Gerra Zibilera ordezko bat bidali eta nere aitak oraindik daukan handizkako burnidenda ireki zuena.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Katea baten edo katea batzuen adarrak batzen baldin badira, polimeroa sareztatu egiten da (crosslinking inglesez); hots, sare baten forma hartzen du eta propietateak asko aldatzen dira.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Idazkeraz, irakurterrazak; jeneroz, llaburrak eta arinak; gaiak, ez transzendentalak baizik eta adarraren puntaren puntakoak agian, baina denboraren joan azkarregitik erreskatatzea merezi dutenak, ziur.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Goazen bigarrenarekin: Galdu ez duzuna zuk daukazu, adarrik ez duzu galdu, orduan badituzu.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Oihuaren bidez, adarraren, txalapartaren eta abarren bidez hotsegiten zitzaion urrutikoei.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Baina zenbat jende, gure lagunak, ilusioz beterik eta sakrifizioz kargaturik ibili ondoren makina bat urte, etsi eta ez dauka sentidorik Estatuaren eta situazioaren adarren batetan kokatzen ari dena!.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzak adar ugari izanik, eremu askoren barruan azter daiteke ikuspegi zabal eta orokorrez.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0272 Aipatzeko da ere, urte hauetan hasiko zela Kimikaren beste adar berri bat, Kimika Industriala, halegia.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0138 Bere luzean begiratuta, Pizkundea, gerra, gerraosteko berrastapenak, poesia kultoa eta bertsoa, herri-kultura eta euskara kultoa, hainbat adar eta lore ageri zaigu, hainbat lan eta pena, ekinaldi eta frakaso, lorpen, Lizardi, Lauaxeta, Aitzol, itzulpenak, literatur kreazioa, ikastoletarako testugintza, Euzko Gogoa, Eskola honen elkar-laneko emaitza nagusia...

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Industriaren adar guztiak, bestalde, gero eta ihartzenago ikusten ditugu, baitezpadako neurriak hartzen ez direlako.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Amezkoa, Romanzado eta Urraul Behekoan (Nafarroa), eta Araban ere, azalkentzea errazago izan zedin, adarraren gainean kolpeak ematen zituzten aiztoaz, honela zioten bitartean .

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 - Siberiarra Errusiatik Espainiara Europa zehar
- Asiatiko-Hego Europarra: adar bat Gipuzkoatik pasatzen da.
- Asiatiko-Ipar Afrikarra: honen barreiaketa, Europan zehar, partez Jaizkibel haranetik pasatuko litzateke.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Adar askoren urak hartzen ditu, nagusienak hauek direlarik: Aramaiona, Angiozar, Azkarraga, Ubera, Ego, etab.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Bere adar diren erreka txikiez at, Errezil, Ibaieder eta Urrestila errekak bakarrik dira aipagarriak.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Ikus lepoaldean listu-guruinak, bular-muskuluak, saihets tartekoak, rekto abdominala, zeharkakoak eta bularrezurraren adar xifoideoa.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 (Adarra 16,40-41 orr.).

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Berbaldiaren analisia Hizkuntza mintzatuan eta idatzian perpausak esanahidun unitate luzeagoak, hala nola paragrafoak, solasaldiak, elkarrizketak, etab. osatzeko nola elkartzen diren aztertzen duen hizkuntzalaritzaren adarra.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Arbustuak Landare iraunkor eta egurtsuak dira zuhaitztxoak baina arbolek ez bezala hondo hondotik botatzen dituzte adarrak eta ez dute enbor nagusirik.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Elkarturik, langileak, nolabait beste bi adar hauen indarra berdinduko dute.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Euskal uztarria adarretakoa da, garrondoan ezartzen da eta adarrei tinkatzen zaie.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Adarrak zubi bihurtuta! Goruntz eta beheruntz ari! Eta besoak lore-guneetan apalxeago, leunki segitzen du adarraren lerroa.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Udaberriko lorategi horretaraz geroztik (Elisabethek horrela bataiatu du) zuhaitzen eta loreen marrazkiak berritu egin dira: beti ere oinarritzat Eguberriko izaia zuten adarrak, kito: orain parasolaren antza hartu dute Makurgunetan gora eta behera, lerroak arinago, baina tarteka anitz lorek astundurik.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Hala zioen arbolaren parabola aurkeztu zuenean: enborra zainetatik adarretara izerdia emateko den bezalaxe, artistak ere leku apal bat okupatzen du.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Aski du inguramenduak haztamu-bide zabala eta etsenplu apartak eskaintzea (hauek beti bait dira hel daitezkean adar salbatzaileak), beti gorago eta gorago joateko, ezagutzaren frutuak iristeko; eta halere, behin ere sobera arriskatu gabe, eta atzeratzeko eta garaitzeko atekak beti atxikiz.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Korologia (Biogeog.) Bizidunen banaketa-areak aztertzen dituen adarra.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Horrekin gonbaraturik, oso apal agertzen da bombix tximeleta txikia: errunaldi edo arraultze-eginaldi bakoitzean berrehun eta berrogeita hamar arraultzeko egiten ditu sagarrondoren baten adar inguruan, eta ondoren, besterik gabe, ezer gerta ez balitz bezala, hegaldakari ematen dio.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Hankak lodi eta sendoak zituen; buruak, adarrik gabeko behi batena zirudien; belarriak, berriz, zabal eta eroriak; begiak handiak, begiratu ezti eta maitakorrekoak.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Triasikoa aurrera zihoalarik, zenbait terapsidoren kraneoak ugaztunkara bihurtuz joan ziren, hauetariko adar bat ugaztunen jatorria zelarik.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Zintzarrots, zintzarri eta galarrots astolasterra ematen zen giroaz mintzo zaizkigu, ezen gazteriak erabakitzen zuenean antzerki irrigarri bat paratzea, lehenik hazienda guztiari beren zintzarriak, joaleak, tunturroak kentzen hasten zen eta turrutak eta adar soinujotzaileak prestatzen.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 Eta aipatzen ez den baina antzemangarri nahiz eta eraikidurari dagokiona ez izan den hirugarren kasua, Oñatiko Aoz-ko eliz parrokiarena da; hemen, nabeen bereizketa, basotik bere hartan garraiatutako arbola osoz egina dago; horretarako, enborretik alboetara doazen adar haundiez baliatu ziren, berorien bidez arkuak moldatuz arku zorrotzak, arku gotikoen antzera trebeki moldatuak; egia esan, egiaz gotiko diren nabeen imitazio burutsua.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0126 Mari andere sortzaile nagusia izanda ere beti ar suspertzaile bat bereganatzen dabilela esan lezake, adibidez, aharia buruko bezala jartzen, bere adarrak harilkari bezala erabiltzen (artzain-herrietan aharia ernalindarraren itxurapen zuzen zuzena delarik) (1) Bidasoa aldeko herri batzuetan, eztei egunean hain zuzen ere ahari bat atzekera etxean sartzen zuten, edo D. Diego Lope de Haro liluratzen, etab.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 Aipaturiko lokomotoren beste bereizgarri ezagunenak hauek lirateke: gauez bidea argitzeko lanpara handia eta adar eta beste oztopoak bidetik kentzeko behar zuen aurreko burniarea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 TXANKROA EDO KANTZERRA
Nectria calligena
Garrantzia: Gipuzkoan oso arrunta da gaixotasun hau, eta sagasti gutxi zainduetan aurkitzen da sagarrondoaren zurezko parteei, adarrei batipat, erasoz.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 Adar igarrak txankroaren azpitik moztu eta erre egin behar dira.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 Negua arrautza eran iragaten du, begi, adabegi eta azaleko zimurretan, eta, batez ere, adarren lotunean.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 Borroka: Neguan, egur gainean armiarma gorriaren errunaldia ikusten bada, tratamendua egin beharko da, oleofosforatu batekin, begiak handitzen hasten direnean, landare osoa eta bereziki adarren lotuneak ondo bustiz.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Mihurak arbola parasitatuaren adarretan sartzen ditu bere sustraiak eta handik zurgatzen du barnean dabilen izerdia.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Adar finetan aurkitzen denean, adar eta guzti inausi eta gero erre.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Adar lodietan balego mihura kentzean egur zati bat ere kendu, sustraiak han gelditu ez daitezen, bestela berriro jaioko litzateke.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Dramatizazioaren helburua ikasleei jokoaren arauak ikus eraztea da, eta merkatuan eragileen edo eragile-taldeen arteko portaera agerian jartzea ikasleen aurrean, adibidez: txikizkako saltzaileak, saltzaileak, lehiakideak, fabrikatzaileak, esportatzaile eta inportatzaileak, publizitate-agentziak, adar ezberdinen edo alokatuen erakundeak, etab.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Basoa hilda dago; basoa adar hutsetan, bilustasunean datza....

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0001 Adarrak eta hostoak ematen dituen zuztarguneari (zuztarra) esaten zaio.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0001 Ez da hemen ez dagoen adarrik eta ez hostorik izaten. (Ik. LANDARE ORGANOGRAFIA).

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 Zuhaitzetatik eroritako adar iharren zatiak dira egurrak.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Jesusek ez du denborarik galdu, egintza soil bakoitzaren adarretik bizitza izpika neurtuz gertatzen den jokaera hotza bat aurrera eramaten (L. Boff).

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Beti, norberak ikusiaz eta kalkulatuaz, zabalean irikitzen diren adar hoiek, sendoak eta lodiak izan daitezela, hartzen duten frutuei eusteko adina.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Adarrak formatzen duten sasi piloa ikusita, zuhaitz hura ez dagoela konpontzerik esan daiteke.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Honela, lehen-lehenengoz, enborretik irteten diren hiru adar printzipalenak aukeratu eta gero, enborretik irten diren besteak ebaki egingo dira.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Orduan, hiru adar hoiek eraman behar zuten desarroiloa, buruan bada ere pentsatuaz eta ikusiaz, beren puja luzeak eta beren adar ugariak, moztu eta ebaki egin behar dira.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 - Adar bat botatzen denean, ez dela paper-muturren antzera abiatzen, baina berriz ere berehala erortzen dela.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Lurraren gainean etzanik bezala daude, batera eta bestera adarrak horizontalki zabaldurik.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Antilope emea, adarrik ezean bista argi-argiaz, belarri zorrotz-zorrotzez eta usna fin-finez baliatuko da horien ihes aldegiteko.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Aurkari guziak baztarrera bota dituenean, lore-girlandaz apaintzen da, adarren artean erregetasunaren ezagugarritzat jeits-aulki bat ezartzen zaiolarik.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Hona zer egin ohi zuen holakotan: zuhaitz batera igo eta zeharka zegoen adarren batean jartzen zen zai.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Orain azpian zeukan adarra ez zen hazi Sinuk uste zuen bezain sendo; hautsi zen eta airean aurkitu zen Sinu, errekara erortzeko zori zorian.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Berehala aurkitu zuen Sinuk bere umea eta arbola haundiak lur aldera zeuzkan adarretako batera eramanaz aldendu zuen boaren arriskutatik.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Zuhaitz asko ta askok aldatu egin dute beren loretokia, eta lehen adaburuan zeukaten bezala trunkoan edo beheko adarretan eukitzen dute orain.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Orkidea dira landaretako batzuk, trunkoen ta adar txikien gainean hazten direnak; begonia asko ikusten da eta kolore anitzetakoak gainera; kala ta kaladioak ere bai kolore eder distiratsuz; forma zelebre ta ederrezko garoak; etxebarruak apaintzeko gaurregun, zenbait lurraldetan, hainbeste erabiltzen diren filodendruak; eta kolore askotako ziza ederrak ere bai: urdin, gorri, naraja ta arrosa kolorekoak.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Lurretik gorako bigarren mailan palma ta garo igokarien erreinua dago; eugeniak daude aranak diruditen lorekin; orkideak, hori ta arrosa kolorekoak, bi metroko adarrekin; eta liana, zeintzuk eman bait ditzakete lodian metroerdi ta luzean ehun ta larogei metroko adarrak.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Ahari ebatsiaren bila kobazulora sartutako artzainak ahariari adarretatik heldu eta Kobazuloko Damia begi-bixtatik utzi gabe, atzeraka ibiliaz aldegin omen zuen.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Linguistikaren sail edo adar batzuk bultzatzen dute batera alderdi horretara: 1.Linguistikaren alorrean Estatistikak eragin dituen ikerketak daude batetik: hitzen edo fonemen maiztasunak (Zipf-en legeak bereziki), idatz-moldeen zenbatasunezko azterketak, eta abar.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Agus Arrazola: Eskola sendo bat behar da enbor horretatik adarrak luzatzeko.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Horretaz, Goikoak adierazi zuen: Ospitale bat egiterakoan, arazo nagusiena, gaixoen ahalik eta banaketa handiena egitean eta, era berean, zerbitzu simpleenak lortzean datza; horregatik, pabeloi isladatuak adarretan elkartuak, denen artean eraketa egokiena litzateke.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Eta arrazoi sakon bat dut nire bi adarreko zalantza hau plazaratzeko, eta hauxe da: liburu hau ez dela saiakera liburu soila, baizik eta bertan gizonaren, hau da idazlearen, nolabaiteko biografia dramatiko eta eredugarria ere ematen zaigula.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Har dezagun hurrengo kasu hau: h eraiki daiteke baldin eta bere bi lekukotasunek batera irakurtzen badute (kutsadurarik gabe beti) edo hirurek ezberdin baina batak beste adarrekin egiten duelarik.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Orobat X baldin eta 2 adar batera badatoz eta beste biak zein bere aldetik badoaz w azpiarketipoa ezin eraiki daiteke zehazki (gainerako adarrak orain kontutan izan gabe) N eta a ados ez izaki, teorian bakoitzak %50eko pisua bait du, ez eta X ere h, U, w eta S-ren artean bi ere ados ez badaude; ohar bedi bi biren aurka balira (esaterako, ) orduan stemma oker legokela eta adarbikoitza behar lukela: . F, G, eta T codes descripti dira eta ez dute inongo baliorik (E eta S gordetzen diren bitartean) X eraikitzeko; ez dira kontutan hartuko, beraz, une honetan gero testuaren historia egiteko oso gogotan izango baditugu ere.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Era horretan, ahozko produkzioa zehatzagoa, aberatsagoa eta iraunkorragoa egiten da eta egitura korapilatsuagoak bereganatzen ditu, euskal literaturaren adar berezi bat sortuz, hau da, ahozko ingurunetik sortu baina idatziaren bidez kontserbatu eta eguneratzen den literatura.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 San Juan goizean, adar bat etxeko ate nagusian jartzen da eta leio bakoitzean beste bana.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Irakurleak orain eskuartean daukan liburu hau bezalakoak, epealdi baten informazio grafiko eshaustibo bat ez badu ematen ere, markatzen ditu behintzat ikerketaren adar desberdinak onuratzeko moduko ereduak eta bideak: hasi teknologiatik eta gizarteraino, antropologiatik eta hirigintzaraino, kulturatik eta politikaraino iritsiz.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 Lehenengo ugaztun hauek adar ebolutibo desberdinetan kokatu ziren eta horietako zenbait betirako desagertu lerro ebolutibotik, beste zenbaitek aldiz, bizirik iraun zuten, belaunaldiz belaunaldi sendotu, eta horiengandik Marsupialak eta Plazentarioak jaio.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Botanika Botanika, landareak eta landare-organismoak aztertzen dituen biologiaren adarra da.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Adabegia. Egurraren akats bat, enborraren kanpokaldetik azal daitekeena ala ez, eta sortu, lehortutako eta eroritako ala moztutako adarrengatik sortzen dena.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Hori izan zen seguraski tximino haundien eta gizakumearen adarren enborra.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Dinosauruen desagerpenaren gertaerak, gizakumearen adar ebolutiboa ez dela (gaur egun gorenekoa bada ere) nahitaez eboluzioaren helburua edo objektiboa garbi azaltzen digu.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Gero, enborraldeko bizkar-kanala eta sabel-kanala desagertu egiten dira, alboko kanala besterik gelditzen ez delarik, baina buruan hasierako antolaketak irauten du albo-lerroko hiru adar nagusien forman: supraorbitarioak, infraorbitarioak eta hiomandibularrak, eta, operkulu-mandibularrak.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Albo-lerroko sistema, sentimen-sistema somatikoa da eta hiru zakatz-nerbioen adarrek inerbatzen dute: zazpigarrenak, bederatzigarrenak eta hamargarrenak.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Ikus alboko lerroko kanalean bokalerako dauden zuloguneak / Neuromastoek alboko lerroko kanalarekin eta nerbio bagoaren alboko adarrarekin duten erlazioaren errepresentazio eskematikoa, arrai gehienetan ikusten den bezala (i: ezkatak, ii: poroak, j: neuromastoak, jj: nerbio bagoaren alboko adarra) / Kanale zefaliko sentsorialak eta poroak Gila bikolorean (Cyprinidae).

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Gamboa-ko Zuazo-n esaten da Marik arilak egiten dituela urrezko hariakin Ambotoko leizean, mataza, arilkaitzat erabiltzen dituen aariaren adarretan, ipiñiaz.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 93- Bira lauak dituen maskorra. Sendoa eta adar edo krema kolorekoa.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Hanka fino eta motza, .zkoa, zuzena edo gehienetan adarrei lotzeko belaundua, txapelaren kolore berberekoa edo ilunagoa, ezkata-formako ile biratuez estalirik, txapelaren antzekoak, goiko herenean ezik, non eta orrien ondoa haustua agertzen den.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Hankaren oinharriak mizelio-errizoide zuriak aurkezten ditu, adarrei lotzeko.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Abuztu hasieratik eta azaroaren amaieran fruktifikazioiak ematen ditu, mota askotako zuhaitzen adar eta azalean, Quercus generokoetan bereziki, haritzak eta batez ere arte eta ametzetan, Q. rotundifolia eta Q. ilex.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Bi adar nagusi ditu: estatika, indar-sistema baten menpean eta orekan dauden gorputzen egoera aztertzen duena, eta dinamika, non indar-sistema baten menpean higitzen ari diren objektu materialen jokabidearen analisia burutzen den.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 500 metro aurrerago, eskubitara doan adarra hartu eta jarraitu gaikaldeko baserrira daraman bidetik, Anbotoko IEko aurpegiaren oinera.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Urrezko adarra 1.532-an, Marko Antonio Sanudo, beneziarra, sartu zen Estanbul-eko kaian, itsas-lapurren bildurra ahaztu ezinik.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Ezin du sinestu begien aurre-aurrean argi daukana: zehartu du ontziak Urrezko Adarra, eta kaiaren sakonera doa.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Haizetik babesten duten muno emankorrez inguraturik, Chrysos-keras izenez bataiatu zuten greziarrek, adibidez, Urrezko Adarra.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Nagusigoitiar izan arren zuzena, Istambul, Galata, Bosforo eta Urrezko Adarra gailurtzen dituen hiritik at tokituriko bere jauretxetik adierazten du, elizkoi itxumenik gabe, bere nahia.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Beraz, bada, biologiaren adar handietariko bat da, izaki bizidunen zientziarena.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Errenasaintzak, zientzia eta artearen adar guztien bultzatzaileak, azterketak ere indartu zituen.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 2. Mulu dekunbentea, altueran 50 cm artekoa, kolore berde zurbilekoa eta adarrak ilez estaliak dituena; ile batzuk luzeak eta bakunak dira, besteak laburrak eta izarkarak; usain bizi eta atsegina zabaltzen du.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 7. Udareondoak zuhaiskak edo zuhaitzak izaten dira, hosto erorkorrekoak eta sarritan arantzaz hornituak beheko adarretan edo gaztetan.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 2. Zuhaiska edo zuhaitz txikia, altueran 8 m artekoa; adarrak patenteak, jeneralean arantzadunak eta adaskak kolore purpura ilunekoak.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 3. Zuhaitza, altueran 8-20 m bitartekoa; adarrak patenteak edo tenteak, normalean arantzadunak, eta adaskak grisak edo arreak.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Bestea subsp. lotoides (Koch) Nyman da, dauzka adarrak tenteak edo gorakariak, folioloak 5-10(15) mm-koak eta glomeruluetan (8)12-15 lore, 8-10 mm-koak; Nafarroa eta Arabako hegoaldeko muturrean dago mugatua, bertako leku aridoenetako sastrakadietan.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruinduna, trinkoa, edukiz azken adarrak sarritan errazemosoak eta pedizelo guztiak beren kapsula baino laburragoak; brakteak eta sepaloak lantzeolatu-akuminatuak; petaloak luzangak, uhinduak, osoak edo pitin bat dentikulatuak.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruindun-puberulentua, nahiko lasaia, edukiz pedizeloak kapsula bezain luzeak edo luzeagoak; brakteak lantzeolatuak, non lotuta dauden adarrak bezain zabalak edo zabalxeagoak; sepaloak deltatu-obatuak, ia-zorrotzak; petaloak luzangak, zilioetan listuak, izanik hauek sarritan orriaren zabalera bezain luzeak.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Segmentuak bronkio segmentarioen bidez aireztatzen dira; bronkio hauek gingilak aireztatzen dituzten bronkio lobarren adarrak dira.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Hirugarrenari txanoa ezarri zitzaion adar batean arrasterakoan.

257. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 Jaun - Tira! tira! Naikoa diagu! Ar zak adarra, ta kito.

258. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 Basurdi - Aizu! Ez al dezu beste iñor, ni baño egokiagorik, adarra eramateko?.

259. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 II GIZASEMEA Baita zera ere! adarrak akerraren antzera....

260. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Ogia bide gera irixten
gure gorputzak lotzera,
zugaitz gerria adarrarekin
bat egiten dan antzera.

261. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - Baso-mozleak botatzen ditu zugaitzak; egurgilleak, berriz, adarrak iñausten dizkie (dautsez) eta azala kentzen.

262. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Emen, balista bat ari da bizkor, itxas-belar baten adarra marraxkatzen.

263. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Egiak noraiñoko adarrak dituen jakin nahi genuke.

264. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Nolako jolasak dabilzken! Zutik, belauniko; atzea emanez, adar artean.

265. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Izan ere, komunismoa ta konsumismoa biak bide bera dira, bide beraren bi adar.

266. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0031 Aariak eun da larogei ta geiago kolpe eman zioten alkarri, bañan Patxirenari adarra atera zitzaion; ala ere segitu zuan, bañan apartatu egin zituzten.

267. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 5.6.1. IÑAUSTE, HORMONATRATAMENDUAK , OSTO KIMA Aldatzerako pentsatu bear da, gero nola iñausiko dan landarea, adar bakar bat, ala bi, utziko zaizkion azten, alegia.

268. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Dana dala tomatea beti iñausi bear da adar geiegi eta lore geiegi eman ez ditzan; bestela, ale asko baiño txikiak, emango lituzketa.

269. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Goizeko muetatan eta hibridoetan adar bat bakarra uzten zaio.

270. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Beranduko muetatan, bear bada komeniko da bi adar eman eraztea; orduan, leenbiziko lore-xortaren azpiko bi kimu uzten zaizkio eta muturra moztu, lore-xorta orren gaiñeko ostoaren gaiñetik.

271. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Gero bi adar oietan leen esan duguna egin.

272. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 Apioa bezelaxe etorri eta azten da; baiña bizi motxagoa du, ostoetako adarrak txikiagoak, barrendik utsak eta mikatzak.

273. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Au izan diteke zurezkoa, adarrezkoa, bakelitazkoa edo plastikozkoa.

274. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Baña, onena adarrezkoa da, naiz eta garestiagoa.

275. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Ba, dirudienez, aldi artan adarra, enborra baiño askoz geiago estimatzen zalako; batez ere, okiñen aldetik.

276. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Zugaitza ondotik botatzeko ez-eze, adarrak soildu ta enborra larrutzeko ere, aizkora erabilli oi zuten bereziki.

277. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Gure gaiñeko aldian gutxitan bezala ikusten dan urritztegia; ostoa ugari, enborrak lodiak ta adar azpian garoa.

278. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Lurrean eroriak zeuden adarrak ez ginduzten ibiltzen uzten.

279. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Gai oneri buruz ona zer esaten digun Barandiaran`ek: Triku-arrietan armak eta lanabesak sukarrizkoak (aizkora, azkon-mutur, aistoak) edo metalezkoak (azkon-mutur, zulakaitz, eskumuturreko eta belarritako brontzezkoak) daude, bai eta kutun, txintxilikario, gatzarri, zingiñarri, ikatzarri, alabastro, jadeita, basurde eta artzen ortz, ezurrezko eta arbelezko txintxilikario, ezur eta adarrezko erastun, arrai-ezurrak ere....

280. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Beste batzuk berriz, asierako indierle aren adar bat dala diote, aldebanatara sakabanatu ondoren eta leku berrietako bizierara oitutzen ioan, peko endaki ugarietara aldabiatuta.

281. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Trago hunek luzian kartzen du adarra
Dener oihuka daude: xaurte edatera.

282. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Beste egun batzutan, sagar-ondoak garbitzen aritzen giñen, ximaurra bota azpi ondoan, adar zaarrak kendu eta abar.

283. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0004 Hazi guzietarik xehena da; handitu denean aldiz, baratzekari guziak baino larriago da eta halako zuhaitz da egiten, nun zeruko xoriak heldu baitzaizko adarretan egoiterat .

284. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Atzetik eman eta
hau duk hau adarra
norberak barkamena
eskatu beharra.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Concha y Sierra izenez korrituko diren zezenak, Miguel Báez Espuny Litrik Huelva-tik bidaliak dira; ilaje desberdinetakoak: kolore gorri, pinto eta beltzak dituzte, eta adarrez ondo osaturik daude.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Fishman irakasleak zezenaren adarrak non dauden adierazi du. Ea nork heltzen dien.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Izan ere, bertan eman zaio hasiera, hemendik aurrera erakusketaren adar bat izango den Koldo Mitxelenaren omenezko sail antologikoari.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 IRAren adar politikoa den Sin Fein probisionalak gaur emango du ofizialki pontifizearen hitzen erantzuna.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Honek esan nahi du alfabetatze ibai honek bere azken tramuan adar bat izango duela EGA agiri honi zuzendua.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Zezenari adarretatik, gizonari... lanetik

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Gainera euskaratik erderetara itzultzearen auziari adarretatik heldu beharrean gaude, geure sukaldezokoan lizuntzen gelditu nahi ez badugu.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 EROSKIKO Kontsumo Saila Frantziako Osasun Institutua eta Ameriketakoa polemika bizian ari dira, lehen erakunde horrek egin duen ikerketa lan batek homeopata eta medikuntza tradizionaleko zenbait adarri indar eta arrazoi ematen baitio.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Zugatza maite, ta kimuak ez? Guk, beiñipein, ez dogu adar bako zugatzik nai Euskalerrian.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Piaget adar guzti horietaz, eta beste batzutaz ere arduratu zen eta gaur egun mundu guztian ezagutzen diren ikerketa asko eta asko egin zituen.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Lelokeria gutxiago esan eta arazoei adarretatik heltzera ala kargua uztera bultzatuko lituzke bederen: batzu-batzu...

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Argazki horiek erakusten dute iguzkia arrunt kexu, suzko adar ikaragarri batzu bezala botatzen.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Piñuaren gaitza neguan azaltzen da nabarmen: edozein adarretan zorro zuri bat xomorroz betea.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Guraize kerten luze batzuekin, lurretik iritxi ditezkeen zorro zuri guztiak moztu egiten dira adarraren ondotik.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Kooperatiben zuhaitzaren adar sendoa, indartuz doa Eroski, gizon-emakume talde baten lanaren fruitu, gizartearen kontsumo beharrari erantzuten jakin duena.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Adar autonomo sendo bat Estatu Batuetan sortuko zen (horren eragina Europan bertan ere sentituko zen); estilo horren aldaera, Kataluniako modernismoa, Kubara iritsiko zen; han erabat tropikaldurik, zigarro kutxetan ere agertuko zen; belga eta italiarrek beren aldetik berebiziko etxe aberatsak eraiki zituzten haiek Arjentinan eta hauek Txilen.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Bere soloa ikusi ta konorte barik gelditu, bat-batera izan zan: artoa besteko bedarra danean ta auntzkumearen adarra lakoxe artaburutxoak bakarrik.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Patxoren besoak batera eta bestera, mugimendu biziz mugitzen ziran, aizeak arboletako adar okertuak mugitzen ebazan antzera, bere eskuak atzamarrak zabalik, ura galdu daben ontzi hustuak zirudien.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Joan zan basora gizontxoa eta zugaitz andi baten ondora eldu zanean, adar bat auzi eutson eta dandarrez etxera ekarri eban.

304. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 VII- Ûrzo malin bat phauzatzen zaio delako haritxan gaiñian
Jeik-eta laster thiratzen deitzo bi tiro aide hunian
Segûrtatûrik egotxi ziala batan ez bazen bestian
Zer ikhûsten dû? bere ûrzua goxoki ber adarrian.

305. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 MACD.- Gure adar guztiak itz-begie; eginalean putz egiezue odol eta eriotzearen geznari zaratatsuoi.

306. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0039 Nire lagun izarrei zure adarretan jarteko esango deutset eta holan, Jesus umeari argia emon ahal izango deutsazu.

307. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0039 Esan bezela bapatean pinuaren adar guztiak izarrez bete ziran eta estalpe ingurua argi disdiratsu batek argitu eban.

308. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00069 Esan eta egin. Altamirara joateko itxaron barik, Lekobidek garrikotik lotuta eukan adarra hartuz adarrotsa atara eban Mundakako talan egozanak adi iminiz.

309. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Ba pao-burua, pao-burua ero ... burua ero ba, aitza ero dana dala, a buruko sera ba, enborra esate ako ... gerrixai be enborra, enborra esate ako; da bestia, berris, e, adarra, da adarra bringauta eitten da, bringauta, bringau bari pe, bai eiñ, baiña bringauta iketz obia urtetzen dau.

310. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Matarrasan, ba, danak saillian botatzia, da ostian, e, igual pagari bat basan, ba, iñausi esate akon, adarrak kontau, senbat adar ero ser daen, ba, tantora, aixe, egurra erosi tta geo noberak, e, preparau ta noberak eiñ (...).

311. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Ba, guk jeneral, abarra eunken, pagadixa geunken da pago-adarra lotu, adarrak apartauta ta abarmetak ( ... ).

312. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Oin, garai ontan, e, aura ya udaskena igual, da uda, ya, noiznai eitte zan, adar ori preparatzia, ya sasoi onena, e, aarrak jo ta, jirak eitxeko agostua, se gausa dare, e? agostuko egurra isugarri izeten da ekonomikarako da daneako, e? Agostuko egurra, ura, ura artuta esta eoten, ura botata eoten da orduan, da arboli(ak) dana(k) dauka ori, e? eta agostuan, agostuan iñausi tta ya pauai adarra kendu, preparau abarrok, ta lotu da etxea ekarri ... da guk paua eunkan aukeran, da pauakin eitxen giñun ... kanpuan metia eitxe zan, sugatza, metia eitxe zan.

313. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Inausitako haretxak adar nagusia hazten izten jakenak ziran, modu horretan, enborra eraikuntzarako habe legez erabili eitekealarik.

314. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Halan eta guztiz ere, haretxak eten barik mozten ziran, holan ikatz bihurtzeko adar ugari lortzen zalako, hau da, errentagarriago zalako.

315. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00024 TANIA: Kendu kasko hori. Adarretan katigatuko zaizu bestela.

316. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 Eta niri gehien gustatuko litzaidakeena adar zuzen-zuzenak edukitzea da, eta ez adar oker eta bihurri hauek.

317. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 AKER: (Adar berriak ukituz) Aaaaa!

318. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 Oso teknika berriak, oso magia modernoa baino duten zirujia eta guztiz, ezin lortu nire adar okerrak zuzentzea.

319. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 Akerrak adarrak okerrak ditu.

320. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00371 Aurreko ikasgaian, estetika, edertasunari eta arteari buruzko gogoetaz arduratzen den Filosofiaren adarra dela ikusi dugu. Edertasuna Naturako objektuetan aurki dezakegu, artearen munduan eta, berez, esperientzia artistiko ez diren giza egintzetan.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Laugarren lana. Hamabi hilabetez, Zerina eskualde guztian zehar jarraitu izan zion Herkulesek orein bizkor bezain bitxiari: urrezko adarrak eta brontzezko apatxak zituen. Azkenean, gure heroiak oreinaren akidura aprobetxatuz, harrapatu eta bizirik eraman zuen Mizenasa, Euristeo zain zeukan lekura, alegia.

322. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00120 Garbi dago bi bonbiletatik korronte bera, karga berak pasatuko direla, seriean baitaude, adar bakarrean.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00120 Voltimetroa bi puntu horien artean kokatu beharko da, paraleloan, elementu horren (bonbilaren) bi borneen artean, adar paraleloa osatuz.

324. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00120 Adar paraleloan kokatzen bada, adar horretatik korrontea ibiltzerik nahi ez badugu, erresistentzia oso handia izan beharko du.

325. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Ohitura hori Mediterranioko herrietan ikusten da; horietan, Kristo aurreko 1400. urtean ere Zezenaren dantza egiten zuten, eta bertan jendeak zezen baten inguruan dantzatu eta salto egiten zuen horren adarren gainetik.

326. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00008 Azterturiko fenomeno-motaren arabera (termikoa, elektrikoa, magnetikoa, mekanikoa, etab.), zenbait adar ditu Fisikak.

327. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 lehoia / tigrea / elefantea / dortoka / ostruka / errinozeroa / krokodiloa / tximinoa / foka / hartza / belarra / oihana / adarra / luma / afrikarra / txinatarra / bilbotarra / mexikarra / baketsua / azkar / astiro / txaloka / zaindu / falta

328. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0045 - Teodoredoren aurpegia bakarrik, txanoaren adarrak guztiz korapilatuta, begi irtenak eta ezpainak zerraren formaz.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 Hegazti: bi zango eta hegaz egiteko hego pare bat izanik, adarrezko mokoa, gorputza lumaz estalia, odol beroa eta arnasa biriketatik hartzen duen animalia ornodun arraultze errulea.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0015 Beste behin, herriko jaietan, sokamuturra egiteko prest zeuden behi betizuei adarrak lapurtu zizkien eta PLAZARA eraman zituztenean jende guztia barrez lehertu zen.

331. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Otsailak 14 Nire gurasoek habia polit bat zuten pago baten adarretan.

332. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Buruan bi adar ditu, defendatzeko erabiltzen dituenak.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 2. Marraztu behi bat eta seinalatu honako atal hauek: burua, errapea, hankak, apatxak, adarrak, buztana, ahoa, belarriak, sudurra eta bizkarra.

334. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Animalia batzuek ere adar moduko antenak dituzte, haiekin orientatzeko. (37. eta 38. orr.)

335. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Munduko tradizio erlijioso zaharrena da; neolitikoan errotzen ditu bere sustraiak eta bere adarrak ezinsinesteko eran hazi dira sofistikazio eta hedaduran gaurdaino.

336. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00009 Hiztegi batean zinematika hitzaren esanahia begiratzen baduzu, ikusiko duzu zer den: kausak kontuan hartu gabe higidura aztertzen duen fisikaren adarra.

337. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00009 Bigarren unitate didaktikoan, higiduraren kausa horiek aztertzen hasten garenean, fisikaren beste adar batekin hasiko gara, dinamikarekin.

338. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Euri-tantek, lehenik, landareak bustitzen dituzte, eta gero hosto, adar, zurtoinetatik behera jaisten dira poliki; geldo zoruratzen direnez, ez da higadurarik gertatzen.

339. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00021 Paraleloan eginiko konexioan elementu bakoitza sorgailuaren adar bereizi batera lotuta dago, hots, bakoitzak bere zirkuitua dauka.

340. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00014 Geodesia Lurraren dimentsioak eta forma aztertzen dituen Geologiaren adarra da.

341. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Zuhaitzen adarren artean pasatzen zen eta hauek kontu kontari zeudela ematen zuten.

342. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Etxola hauek gaur egun denda kanadar esan ohi zaien kanpadenden tankerakoak izaten ziren, zeinak adar baten gainean, hau da, erdiko habearena egin eta bere bi muturretako euskarrietan sustengatzen zenaren gainean, beste adar batzuk inklinaturik ezarriz eraikitzen baitzituzten.

343. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Alboetako adarren gainean lur zati belardunak, zotalak, ipintzen zituzten, etxola guztia estaltzen zutelarik.

344. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Basoak botatzeko enkante publikoak nahiz pribatuak hartzen zituztenek, normalean zerrategiei materialetarako saltzeko erabili ohi zituzten zuhaitz-enborrak, eta adarrak, berriz, egur-ikatza egiteko.

345. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Lehenbizi, enborrak soildu egiten zituzten, hots, adarrak moztuz enborrak soil-soilik utzi.

346. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Gero, zuretarako erabiliko ziren enborrik onenak bereizi ostean, gainerako enborrak eta adarrak mozten ziren, 1,30 eta 1,50 metro arteko luzeran; pitzatu ere egiten zituzten, lodienak izanez gero.

347. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Enbor lodiak, bat edo bi hartu eta bizkarrean garraitzen zituzten, eta adarrak garraiatzeko, berriz, astoa erabiltzen zen.

348. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Begibeltz xarmantak zituen, handiak, itxugarriak, nire inguruko arriskuetaz jabetzeko sorturikoak: adarrak, gainontzeko guztiaren par, Inglaterrako edozein behik baino ederragoak zituen, ez oso luzeak, motzak baizik, eta behar den bezela eraturikoak, akatsik gabeak.

349. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Adarren azpian, lurrean, jausitako habia zegoen, eta txorikume biluzi bat dardaraka ageri zen belartzan.

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Sebastian berehala konturatu zen usapal ama ezin zela kumeagana hurreratu, adarren arteko nahaspilarengatik.

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00017 Igande batean zerua laino beltzez estali zen, eta zuhaitzak zoroki mugitzen hasi ziren, haizeak adar sendoen azpietan kili-kiliak egingo balizkie bezala.

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00048 Goiberen behiak ere bereak eta bost egin zituen, dirudienez, adarrak estaltzen zizkioten ordezko belarriek alergia sortzen zioten eta doministikuak eragiten.

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 - Ken ezak babu-aurpegi hori! Ez zaidak adarrik falta! Bai, duela berrehun urte gertatu huen.

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0047 Eta zuhaitzek ere, mutu egonagatik, euren adarrak melodia zoragarri haren konpasean mugitzen zituzten.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0054 Alabaina, beste zerbaitek oraindik gehiago harritu zuen: bere leihoaren aurrean zuhaitz erraldoi bat zegoen eta gelatik gertuen zegoen adarrean luma koloretsudun txori bat ikusi zuen; txori hura, esmeralda koloreko bere buztan luze eta guzti, Selmari begira zegoen, ez zituen begiak bere gainetik kentzen.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0067
Xexen gorri-gorria
buztan beltzarekin
bizkar flakoa eta
adar zorrotzekin
dindilin dalan dolon
zintzarri batekin
jendeak tentatzen du
trapu gorriekin.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0067
Luxiok heldu dio
bi adarretatik
pentsatuz ez daukala
xexenak indarrik.
Hankaz gora bota du
Luxio kolpetik
telefono-harian
utzi du zintzilik.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0036 Bakuxen adarrak ez zuen ipurtargiak baino argi gehiago egiten.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0036 Bakuxen adarrak gero eta argi gutxiago egiten zuen.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Nelson Jauna ere Pippiren inguruan zebilen, noski, eta neska-mutilentzat dibertigarria zen tximua adarretik adarrera saltoka ikustea.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Hurbil egon zirenean burua jaitsi zuen, eta adar mehe zorrotza zaldi pikarta handiaren muinetaraino sartu zuen, eta guda-zaldiaren hankak airean joan ziren jauzi handi ikaratuan; eta haren buruaren gainetik atera zen Sir Basil Basatia, altzairuzko hirurogeita hamar lapikok lauzaturiko zoruan erortzean egindako zarataren parekoarekin lurreratu zelarik.

362. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0087 Arthur aurreraturik, bere sudur fina adar edo hosto ikaztuen, edo belar errearen bila, eta Lantzaburu atzetik, zalduna gainean.

363. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Kakalardoa adarren behekaldean dilindan agertzen zen eta Jupiterrek harimuturra askatu balu, gure oinetara eroriko zen.

364. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Beira eder bat gotzaiaren ostatuan deabruren eserlekuan -berrogeitabat gradu eta hamahiru minutu- iparrekialdea iparraldera-enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera -bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik- erle-marra balan zehar berrogeitamar oin kanpokaldera.

365. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0060 Denok haritz zahar bereko adarrak.

366. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0060 - Noski, haritz bereko adarra!

367. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Makinaren kontrola galdurik, zuhaitzen artera oldartu eta ezin izan zuen adarretan buruz behera jotzea galerazi.

368. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Adar batetik bestera joaz jaitsi zen, aurpegian hamaika atximurkada nabarituz.

369. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Eta lurra ere muturrez joko zukeen azken batean, jauzigailuaren hodiak azkenetako adar batean trabatu ez balira.

370. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Gelditu zenean, Shangaik ez zuen oso itxura txairoa erakusten, buruz behera zintzilik, lurretik hiru bat metrotara eta trabatua zuen adarrari ezin eutsirik.

371. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 Antza zenez, ehiztarien koartel nagusian zeuden, zuhaitzen artean, adarrik garaienetan, hamaikatxo txabola ikus bait zitezkeen.

372. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Baina piztiak beste mokau baten bila burutzarra altxa eta Shangaik adar bati heldu zionean, oihuak, garrasiak eta aieneak entzun ziren berriro han-hemenka.

373. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Shangai berriz, adarrari eusteko burruka latzean, nola edo hala ezpata gerritik ateratzeko moldatu zen.

374. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Lehen ere esan nuen ahariaren adarra izan zitekeela ezta?

375. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Aldian-aldian arazo gehixeago edo gutxixeagorekin, elkarren ondotik erabili zituen ahari, ahuntz, behi, zezen, idi, idisko, txahal, biga, bigantxa eta txekorraren adarrak; herriko abere guztiak adar bakar utzi zituen baina bakar batekin ere ez zuen arrakastarik lortu.

376. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Gogorrena ordea, Iruñeko zezen-plazara zeramatzaten zezenei adar bana moztu zienean gertatutako sesioa.

377. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Nola nahi duzu toreatzea orain zezenok, adar bakarra baizik ez dutela?

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Bi lagunak gelditu, polizia hurbildu, eta txapelaren azpian bi adarrak ikusi zituenean begiak zuloetatik irten beharrean jarri eta korrikari eman zion 100 metrotako munduko errekorra apurtzeko moduan.

379. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0028 Honegatik ez bazen hargatik,
beti jotzen zuten toki onera:
ahuntzak adarrak dauzkan aldera.

380. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 16 Gainera, lehen opilak Jainkoari sagaratuak badira, ore osoa ere bai, eta erroa sagaratua bada, adarrak ere bai.

381. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 17 Jainkoak adar batzu moztu diozka Israeli, eta moztu gabe utzien artean xertatu zaitu, zu, olibondo basa zirena; hola, heiekin batean, olibondoaren errotik datorren izerdian parte hartzen duzu.

382. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 18 Bainan ez duzu adar moztuen gutiesterik. Nola gutiets zinezazke? Ez duzu erroa zuk ekartzen, erroak zaitu zu ekartzen.

383. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 19 Erran dezakezu: Ni xertatzeko moztu ditu Jainkoak adarrak.

384. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 21 Berezko adar diren juduak gupida izan ez baditu Jainkoak, beharbada zu ere ez zaitu gupida izanen.

385. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00170 esaidak
bizirik izateko
zorneak jandako lurrok
maite behar ditudala garatxo
txira har eta guzti
bertan lurpetua izatea
hautatuko dudala jakin
gurutzearen ordez
laborariak gainean
altxorrik topatzeko esperantza gabe
esaidak ikusten nauala
burua ametsen kontra etzana
jokoan
hamar urteko loa
haurrondo adarretan oroitzak kimatzen
xederaz zerua ehizatu nahi nikek
esaidak
esaidak
esaidak
esaidak itsasoa noiz den

386. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0024 FRUITUEN ondatze.
Hostoen iñartze.
Besoen adartze.
Zangoen sustraitze.
Gorputzen enbortze.
Zuhaitzen segatze.
Enborren ebakitze.
Adarren pikatze.
Taulen lerrokatze.
Oihanaren ahanzte.

387. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Ez zegoen gora begiratu beharrik arbolak ikusteko: izotzetan islatzen ziren urki garaien adar oraindik hostailaz jantzi gabeak, eta usoak ere putzuko izotzaren ispiluan ikusten ziren, zeru grisean hegaka.

388. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Ezkerreko eskuan, tatanbé adar zuzen eta lehor batez egindako eskumakila, karey dortokakume baten oskolaz egindako heldulekuduna.

389. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00141 Gero eta adar gehiago aurkitzen ari baitzen zaharraren kontakizunean, eta jadanik ez zekien oso ondo enbor nagusitik urruntzen ari ote zen.

390. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00098 Danborren erritmoan betaurrekoak ez galtzeko, zapata lokarri bat zeukan adar bakoitzari lotu eta buruari buelta emanda.

391. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0054 Gereziondoen adarrak kimuz beteta zeuden.

392. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0089 Gainera lutxo bat ere harrapatu zuten, ibaiaren adar ttiki bateko lohietan ezin bereizirik zebilela ikusita.

393. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Aurretik, patxada osoz, haitz gailurreko Haginari, zeuzkan fruitu guztiak kendu dizkio adarrak zuhurki arakatuz, bildu gabe batto ere gera ez zedin.

394. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Mieloxinek hau ikusi zuen, eta bertaratzearekin bat, haritzaren goiko adar bateraino igo zen.

395. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0146 Nire aldetik, ahaleginak egiten nituen bera bezala ez hasteko, baina azkenean, zerbait lasaitzearren, zutabe baten aurka bidaltzen nituen adarrak.

396. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0036 Neskak aingira bat bezala alde egin zuen adarren artean.

397. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 - Adarrik ez niri - sartu da Arrona makinistaren begietan -.

398. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Dira... dira... zezenak dira,
Beltz beltzak dira,
Adarrak motzak,
Punta zorrotzak:
Arrapatzen bazaitu!
Arrapatzen bazaitu!
Jota bertan hilko zaitu.

399. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Zezena dator arkupetatik
Su dariola adarretatik
Junbala! eta junbala! eta
Santa Ana kaletik.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 d) Erabilienak aukeratu nahi izan ditugu, eta eraberean, zuzenbideko adar nagusietako termino errepresentatiboenak. Hau da, zuzenbideko alor guztietako termino erabilien lagina osatu nahi izan dugu.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Antoine d'Abbadierena den bezalako nortasun anitz eta aberatsak bideratu du gaur haren inguruan jakintzaren hainbat adarretako jakinzale eta ikertzaile biltzea Kongresu honetara, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio Kongresuari. Aitortu beharra dut orain artean ez nuela inoiz esku hartu euskaralariak, Etiopiako hizkuntzetan adituak, fisikariak eta astronomoak, besteak beste, hartzen dituen inongo Kongresutan.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00125 Imitatzaileen artean batzuk besteak baino igokari hobeak izango ziren, oreka hobeto mantenduko zuten edota adarretik adarrera zehazkiago edo errazago kalkulatuko zuten distantzia. Hauek zuhaitzetan geratu ziren eta bertan garatu. Inguru berriak oker gutxiago ekarri zien jaioberrietarako.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00022 Soziolinguistika hitza bere adierarik zabalenean erabiltzen dut, hau da, hizkuntzaren eta gizartearen 2. Gero eta ahots gehiago entzuten ari dira gizarte hitzaren ordez gizonezkoak eta emakumezkoak besarkatzen dituen besteren bat sozietate, jendarte... erabiltzearen alde. Lanean, hala ere, arazoaren garrantzia ukatu gabe, normalean gizartea erabili dut, egungo ohituraren arabera arteko harremanak aztertzen dituen hizkuntzalaritzaren adar edo azpidisziplina gisa.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Oker hori, bestalde, maila apalagoetan eta xehetasunetan errepikatu da. Indoeuropar hizkuntzaren adar berezien estudioari dagokionez, hizkuntzalarientzat, hizkuntza talde baten ordezkari egokiena eta gainera beharrezkoa zen bakarra, bere historian garairik urruneneraino jo zezaketen hizkuntza zen, eta ez zen beharrezkoa hizkuntza horiek guztiek zuten jatorrizko egoera komuna ezagutzeko ahalegina egitea.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Orobat, Zuzenbide zibila eta Merkataritzako zuzenbidea dira Zuzenbide pribatuaren oinarrizko bi adarrak.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Erromatarren garaian, Merkataritzako zuzenbidea ez zen Zuzenbide pribatu erkidearen (ius civile) adar bereizia.

407. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Radio France Pays Basque aipatu behar dugu ere, Frantziako Radio France irrati publikoaren adarra delarik Ipar Euskal Herrian. Honek egunero ordu bat eskas emititzen du euskaraz, astelehenetik ostiralera.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Adierazten zutenez, ingurutiko Nerbio Sistema Zentralerako mezuak handitu edo gutxitzeko langa edo erregulaziorako mekanismo bat dago orno-muineko atzeko adarraren arean.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 normalean ez zuten zuhaitza ipurditik botatzen, baizik eta lurretik pare bat metrotako altueratik adar lodien inausketa egiten zuten.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 AMA-JAINKOSA UGALKORTASUNAREN IKURRA DEN ADARRAREKIN

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Bainan egunak aitzina arau, izar beltzaren etorrera are hurranago zen, eta elizak adar eginik egoiten ziren herri guztietan, eta Maulen are beteago.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 Horretarako, arbola moduan antolatutako azpilexikoetan banaturiko fitxategi bat dago sortuta, arbolaren adar bakoitza karaktere bat delarik, atzipen inkrementala lortuz.

413. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Gaurko Europar Elkartean botereen banaketa lau adarreko eredua dago: Justizi Auzitegiak zuzenbidea ezarri eta interpretatzen du eta gatazka juridikoak konpontzen ditu, Parlamentuak ia ez du legegintza botererik eta bere kontrol boterea murritza da, Batzordea, estatugaineko organu komunitario jatorra, exekutiboa ...

414. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0269 Literatura orokorra: Euskal Literaturaren etorkizuna (3, 1951, 17-21 ), Asaba zaharren baratza (3-6,1960,121-134), Euskal literatura eta ... adarrak (1-3, 1961, 123-125).

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Gaitz horiek guztiak jatorrismoa deitu gaitzaren adarrak dira, eta amankomunean dute zilegi bekit gordin esatea, zimaur kiratsa.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0077 Orokorrean, metaleen eraldatzaileen adarrak dira produktuen ez kalitatea gehien baloratzen dituztenak, nahiz eta beren konparaziozko desabantaila murriztearren kalitate sistemetan gehien gastatzen dutenak diren.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0263 Oinaldean enbor lodia, motza eta mamitsua du, eta adar asko ateratzen dira bertatik.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0263 Adar hauek hertsiak, zapalak, uhinduak, kizkurtuak eta bihurrituak dira eta elkarri atxekirik daude.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0263 Sparassis laminosa Fr. antz handikoa da eta aurrekoa bezala adar zapalek osatzen dute, baina ez dira uhindu eta bihurrituak, launak eta leunak baizik, eta kolore horiska dute, mamiak bezalakoa.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Fruitu-gorputza adar edo kali formakoa da, eta altuera cm bateraino ailega daiteke.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Entzia mendilerroak eta Iturrieta mendiak, topografia, litologia eta egiturari dagokionean antzeko ezaugarriak agertzen dituzte, Urbasako mendilerroaren mendebaldeko adarrak bait dira.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0091 Gehien aipatu izan ditudan manupetze kontrairaultzailearen adibideak zientzia politikoetatik eta nazioarteko arazoak aztertzetik atera ditut, asiarretatik bereziki... arazo horiek oro har iparramerikar zientziaren adar tristeak edo dira, eta iparramerikar asmo inperialekin hain barruraino identifikatuak non bat apenas harritzen den arau zibilizatuen utziera izugarria deskubritzean.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Abeltzainek Dula delako horretan, atera behar zituzten herriko abereak biltzeko ere adarren ordez zenbait tokitan halako tresnak jotzen zituzten.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Ituren-Zubietako Zanpantzar konpartsaren zuzendariak, sistima honetako pita duen adar bat jotzen du, taldearen koreografia aldaketak zuzentzeko.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Hala leku askotan gogotsu eta lehenengo mailan azaltzen zen Katoliko Egintza hura (Acción católica) bere adar berezi eta guzti.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Lorerik ez duen adar mardul bat aukeratu (ikus 12. orrialdean goiko irudia), 15 cm inguruko muturra ebaki, behealdeko hostoen erdiak kendu eta lur harro hezean sartu eta estutu.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 Enborrean bezalaxe, hosto eta adarretan kokatua aurki daiteke.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Basozainarentzat zur neurri bat da arbol hori; haurrarengan zerbait magikoa ernaraz dezake, arbolaren azalean edo adarretan aurpegi bat ikusi duela begitandu zaiolako;

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0262 Neguan eta udaberrian ateratzen da, nahiz eta zenbait ale udazkenean ere ateratzen diren, hostozabalen eroritako enborretan, adarretan edo lurperatutako egurretan sortzen da.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Bere amaibako joan-etorrietan harrapatuko dugu gehienetan, landarez landare eta adarrez adar hazi eta lora bila.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adartsu. izond. (*1715, 1775). 1. Abartsua, adar asko dituena.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 2. Zuhaitzak, adarrak, fruituaren pisuaz makurtu.

433. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 6.ik Herri-jakintza horrek, gutxienik, bi adar ditu biak ikertuko ditudanak, etxeko-sendagintza gehienbat, etxekandereek ezagutzen dutena, ta jinko txipien herri-sendagintza (ezur zuzenketa, larrumin, sendaketa, belarren erabilera).

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Santa-Graziko jendeak Uhaitza (hau da, 'Ibaia') deitzen dion ibaiak herria aldenik alden zeharkatzen du, baina indar handirik gabekotzat daukate, han goian Kakuetan jaiotzen den adar nagusiaren urak jaso gabe dituelako eta Uhaitzandirekin elkartu gabe dagoelako.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0179 Livingstone Tanganika lakutik hegomendebaldean eta Lualabaren iturburuetan ari zen bila, azken hauek Banguelo lakuaren adarretan zeudela uste zuelako.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Ohizkoa den bezala, kanal erradialak, sistema akniferoko kanal erradialekiko posizio distalean paratuta daude, eta tentakulu edo oin anbulakralei adar lateralak bidaltzen dizkiete.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 diplomazia. iz. Politikaren adarra, estatuen arteko harremanei dagokiena; harreman horiek zertzen dituzten pertsona eta erakundeen multzoa.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 - Gorputza eraztunez eratua dute eta antenak edo adarrak dituzte.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Era berean, maila bereko beste adarren (LH edo BBB) desagerpena ezartzen zuen ikastetxe hauetan, eta Batxilergoko bi modalitate ezartzea.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Azkenik, nahitaezkoa da hezkuntza-sistemen malgutasuna lortzea, egitura-elementuen eta adar desberdinen arteko barne-koherentzia hobetuz, irakaskuntza-mota batetik bestera pasatzea erraztuz, irteerarik gabeko adarrak pixkanaka ezabatuz eta eskola-zerbitzuen eta eskolaz kanpokoen arteko osagarritasuna bermatuz.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 akadera. iz; Antzinako hizkuntza semitikoa, Mesopotamian K.a. III-I. milurtekoen artean hitz egin zena; Bi adar izan zituen, asiriera eta babiloniera.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 3. (Mat.) Kalkulatzeko metodo eta prozedurez arduratzen diren matematikaren zenbait adarri ematen zaien izena.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 Sukarra aztertzen duen patologiaren adarra.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.4. Input-Output Taula (kontuak adarren arabera taldekatzen dituena).

445. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0056 Altzairuaren garapena bi adar nagusitan oinarriturik dago.

446. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 handik hala gizadia zuhaitz zabal baten maneran irudika genezake, adarrak herri-nazioak, gizabanako bakoitza adaska bat, udaberrian sortzen dena eta bere ostoak berdetuko dituena bizialdi efimero batean.

447. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0019 Intzaur-ondo baten adarrari,
Kattalinek soka bat ezarri;
zangoak luzaturik, lorietan,
abian hasi da lerietan.
Orratz eta hari,
ama, josten ari.
Ttirrittak, xirrinkan,
kantuz errepikan:
- Behazu niri, Ama! behazu ba,
zoin gora dabilan zure alaba!

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Erabaki zaila da, inpopularra (Virenque eta beste zenbait frantziar txirrindulari tartean baitzeuden), baina doping-aren aurkako borrokan zezena adarretatik helduz. Antzerako egoera batean, Espainiar Estatuan horrelako erabakia pentsaezina iruditzen zait.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0017 Asteazken gauean zabaldutako agirian, Gobernuak jakinarazi zuen 1997. urtearen hasieran Thomson-CSF salduko duela, armamentuaren produkzioari dagokion adarra hain zuzen ere.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Aurki adar hori martxan jarriko zutela eta irakasleak behar zituztela esan ohi zigun eta horrela, kasik pentsatu gabe sartu nintzen mundu honetan.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Ezaugarriak: Asua-Lezama izeneko aidetikako eta 13,2 kV-ko elektrabidearen 39 eta 45 zenbakidun zutabeen arteko bariantea eta Guezuraga izeneko 460 zenbakidun AT-rako adarra.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Castillo de Butrón izendun eta 205 zenbakidun AT-rako adarra.

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Gernika-Costa Kanala delakoaren adarretik dator.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0009 Baina Pello Arrizabalagak, entzungor eginaz, adarretik adarrera ihes egin dit, tartean ergelkeriak ere jaulkiz.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 KAPOI LEHIAKETA: Ebakuntza bidez bi barrabilak kendu zaizkion hegaztia hartuko da kapoitzat (faisaien adarreko gallus gallus motakoa).

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 BASERRIKO OILASKO LEHIAKETA: Lehiketa honetarako Euskal Herriko baserrietan larrean hazi eta 6 hilabetez beheko oilaskoak hartuko dira baserriko oilaskotzat (faisaien familia gallus gallus adarrekoa) ahal dela bertako arrazakoa.

457. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Arantzak, letaginak eta adarrak

458. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Eraginkortasun-maila urriek, akordio finkoak erdiesteko gaitasunik ezak, fruitu gabeko testimonialismoen maiztasunak gai bakoitzaren aurreko posizioa politika-ikuspegi orokorren ezberdintasunaren isladatzat hartzeko praktikak euskal bizitza politiko eta sozialean narriadura serio bat sortzen dute, aurkakotasunen orokorpen eta absolutizaziora eta adarretako eztabaidetan indarrak galtzera eramaten dute militanteria abertzaleko kideei alde eragin eta gaitz-erasten diete eta abertzale-sailetako politika motibapena eta hezkuntza bortizki narriatzen.

459. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Larre baten ertzean animalia handi bat ikus daiteke, adar bikainez armatua; burua zerurantz jaso, eta bere indar guztiaz marru luze eta ozena botatzen du.

460. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Animalia honen anatomiaren ezaugarri nabarmenena, arrek buruaren gainean duten adarrezko koroa bikaina da.

461. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Adar hauek hezurrezkoak izaten dira, mutur askoz hornituak, eta euren tamainak eta mutur-kopuruak animaliaren sasoia erakusten du eta ez adina, askok horrela uste badu ere.

462. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Adar hauek urtero berritzen dira.

463. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Honela, udaberrian, apiril inguruan, arrek bota egiten dituzte adarrak.

464. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Sasoi honetan, oreinaren baitan gertatzen diren aldaketa hormonal batzuen ondorioz, adarren oina lehortu egiten da, eta animaliak zuhaitz eta enborrei kolpeka hasten dira, adarrak askatu arte.

465. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Berehala, eta ehun egunen buruan, arrek adar berriak sortu beharko dituzte.

466. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Normalean, lehen urteko oreinek mutur bakarreko adarrak izaten dituzte; bigarren urtekoek, berriz, hiruna muturreko bi adar izango dituzte: eta, azkenik, orein heldu bikainenak guztira 24 mutur izatera ere irits daitezke.

467. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Beste arren bat hurbiltzen bada, burua makurtu eta adarrez lurra eta sasiak jotzen dituzte, aupaka, harro-harro, eta azkenean, bisitaria izutzen ez bada, borroka gertatzen da: bi animaliak aurrez aurre jarri, eta adarrak ia lurreraino jaitsiz talka egiten diote elkarri; adar-muturrak trabatuta, tira eta bultza aritzen dira, indarrak probatuz, bietako batek amor eman eta alde egiten duen arte

468. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Barreirinha Amazonas ibaiaren adar diren Andirá eta Paraná de Ramosen artean dagoen herri bat da.

469. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Olan izaten ez bazan, adarra eta txintxarriak joten eutseezan ezkonbarriei.

470. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... s. mitxelena 0007 Irailaren hemezortzia
ez dugu ez egun txarra
euskara eta ikastolari
baitakarkio indarra
hamasei urte arte luzatuz
ikastolaren adarra
ez da idea kaxkarra
Labiagan deiadarra (bis)
lanean gauden denek diogu
ateriaz irrifarra
zuen laguntzaz ikastola bat
dugu zabaldu beharra (bis).
Nafarroa Oinez dugu solasgai
aintzinera ta atzera
eta zu lagun gaurko honetan
nihoa animatzera
premi haundia daukagunez guk
etorri zaitez lanera
edo ongi pasatzera
diru aunitz gastatzera (bis)
ostatuei ez, ikastolari
bultzada bat ematera
giro euskaldun alai batean
bide osoan aurrera (bis).

471. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Bere kolore gorraila eman zeion,
behar zen bezain bat
gorotz barnean ehortzirik ûztez.
Lûzentarzûn osoan, adar hanpûlotsez beterik da.
Zolako mûtûrrak
egiten deio bûrû bat bezala.
Gainekotik, eskûak,
bi adarxkoren artean doi gahatzen dû.
Hots, makila ejerra eta haûtûa, baldegabekoa.

471 emaitza

Datu-estatistikoak: