XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beraz irutatik bat baño geixiago jaten du banakoltzak edo administrazioak, ta beste.

2. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 F.O.R.P.P.A. ia berdiña da, ba lur emantzak eta auen prezioak neurtzen ditu, erosketak, emantza auek pillatuaz eta atzerritik ekarri bitartez. Daukaten diferentzia da F.O.A.P.P.A.'k teorin automatikamente funzionatu bearko dula erori bat izaten dunean, eta bere Junta Rectoran itxuratuta daude, bai administraziokoak bai nekazari eta ganaderokoak, eroslen eta transformazioko industriak, ez orrela komisaria garbi garbi buruspideko eraketa bat da eta bere Comisario General'en agintepean.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Eraman ditzakete iharduera nagusi bat, zenbait bigarren mailako iharduera eta iharduera lagungarriak, hala nola administrazioa, salerosketa, biltegiratzea, konponketa, etab.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 2. ADMINISTRAZIO ZENTRALA / Lanerako eta Gizarte Segurantzarako Ministraritza

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 3. TOKIKO ADMINISTRAZIOA

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Orokorki hartuta, Administrazioak Sare Pribatua eta Ikastolak diruz laguntzen ditu, irakaskuntza ez-publikoak dohaintasunaren bidetik aurrera egiten duela garantizatzeko.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Sare Publikoan, baliabideen arazoan, zuzenean parte hartzen du Administrazioak.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Eta etengabeko eguneratze hau gauza dadin beharrezko diren bitartekoak eskaintzea hain zuzen ere Administrazioari dagokio.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 Ez du suspentsibo izaera izango, interesatuek horrela konstarazten badute ere, ekitaldi edo kontratuaren eragikortasuna administrazio baimen edo onespen pean dagoenean, nahiz eta hauek arauzkoak izan, bere kasuan edo daitekeen itzulketa eskubidean erasanik gabe.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Nola Ondorengotze eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 5/1987 Foru Arauak hala Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Arauak erabakitzen dutenez, transmititzen den ondasun edo eskubidearen egiazko balioak zehaztuko du kasuko oinarri zergagarria, Zergekiko Foru-Arau Orokorrean zehaztu bitartekoei jarraiki Administrazioari dagokiolarik adierazi balioa egiaztatzea.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Adierazi Foru Arauaren 52. artikuluan eratzen diren bitartekoen artean, balorazioa merkatuko batazbesteko salneurriei atxekiz egitean datza, horrek abantailak bait dakarzkie hala zergapekoei nola Administrazioari.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Era guztietara, aipatu balorazioaren aurka jotzeko aukera emanez zergapekoaren eskubideak bermatzen dira, kasu horietan peritu-diktamenaren bidez balorazio bikoiztua egiteari ekiten diolarik Administrazioak.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Maiatzaren 10eko 119/88 DEKRETUA, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko eta bere Erakunde Autonomoetako Administrazio Nagusiko zerbitzu funtsezkoak bermatuz.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Funtzio Publiko, Antolakuntza Orokor eta Gizarte nahiz Lan Harremanetako alorretan beste Administrazio Publiko, Sindikatu, Komite edo Ordezkaritza Sindikaleko Organo batzuekiko elkarrizketa eta negoziazioetan Departamentuaren ordezkaritza izatea.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 4. Erabiltzaileen Administrazioa. K.E.S.I.ra sarrera daukaten Erabiltzaileen jarraipen eta kontrola egitea ahalbideratzen du sistemaren ziurtasuna bermatuz.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 b) 200 edo 201 Eredua, dagokionaren aleak Administrazioarentzat eta Informatikarentzat.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 1. Enpresen Trafikoari buruzko Zerga Orokorra eta Luxuaren gaineko Zergari buruzko ezargarriak diren Itunaren arauak baliogabetzea, kasu bakoitzeko Administrazioek, lehendik indarrean zeudeneko lotura-guneen arabera, aurretiaz leporatutako zorrak eskatzeko duten eskubidearen kaltetan gabe ulertuko da.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 Gainera, interesen kasuan, era honetan lortuta emaitza, Autonomia Elkarteko Administrazioak Elkarteko Finantza-Erakundeekin egindako itunepeko gordinari dagokion benetako interes-mota garbiaren kozientearen eta hastapenetan aurrikusitakoaren artean ponderatuko da.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Antolamendu erabaki konkretuan subjektu pasibo gisa agertu eta horren berri jaso izan duen pertsonak, harako erabaki eta sortzapenaren sorreraren artean aurkitzen den epealdian, ezarpenaren zio ematen duten ondasun eta ustiapenei buruzko eskubideak izapidatzen dituenean, eginiko eskualdaketaren berri, egin ondoko hilabeteko epearen barruan Administrazioari ematera behartuta aurkitzen da eta, egingo ez balu, harako Administrazioak kobrantzarako egintza espediente hartan subjektu pasibo gisa agertuko litzatekeenaren aurka zuzendu ahal izango luke.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Edozein hiri-jabetzari (edifizio, etxe, oruberi) emandako balioaren arabera urtero ordaintzen den zerga da hau... eta jabetza horren errentagarritasun teorikoaren gain ezartzen da bere balio katastralaren arabera, hau da, Administrazioak ematen dion balioaren araberako portzentaia batez.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Estatuok arrazoizko erreformak ezarri nahi dizkiete menpekoei: sarrerak gehitzeko herri-zamen bidezko banaketa; esanekoagoak izan daitezen, probintzia eta hiriei administrazio geroz eta berdinago bat eman nahi diete; aristokrazia apalagotuko duen oreka politiko-soziala; menpeko guztien gaitasun ezberdinez baliatu ahal izateko erlijio-tolerantzia; ekonomia gidatu bat, merkantilismoa, beti ere produkziorako beharrezkoak diruditen libertateez leundua.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Administrazioa bera, parte hartu beharrean aurkitu da: industrien kokamenduari, eraikinen altuerari, gune desberdinen arteko bereizketa eta loturari buruzko araudiak osatu beharrean.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Ordenadorerik gabe Aurrezki Kutxak, Bankuak, Administrazioa eta abar, itota egongo lirateke paper azpian.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0078 Bazkide kapitalistek elkartearen administrazioaren azterketa egiteko eskubidea dute, eta, bakar bakarrik, galerak edo irabaziak izango dituzte, parte hartu duten proportzioan.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Historiak erakusten du nola zenbait Estatutan botere exekutiboa, legislatiboa eta judiziala administrazio erdiratu batetik erregimen absolutu batetara pasatzeko lehenengo pausoetako bat organo erabakitzaileen murriztea izaten den.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Batzutan, deserdiratze hau administrazio mailan bakarrik gertatuko da.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Botereak ematen die administrazio lokalei hark emandako legeak aplikatzeko ahalmena, autonomia gehiago edo gutxiagorekin.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Erakunde sendoak eta administrazio gauza-den eta efikaz bat sortu ez zuelako, gerra zibilean erortzeko zori-zorian aurkitu zen Txina Kultur Iraultzakoan.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 I.ADMINISTRAZIO-ZUZENBIDEA ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOA.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Adibideekin jarraituz, isuna ordaintzen ez badugu, gure * ondasunak bahitu eta * enkantean jar diezazkigukete; * lizentziarik ez badugu, lanak geldieraziko dizkigute eta isun bat ezarriko; eta azkenik, Administrazio militarrera gogoz ez bagoaz, iheskaritzat deklaratuko gaituzte, atxilotu eta gartzelaratuak izateko arriskuan jartzen garelarik.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Dena den, bestek baino ahalmen handiagorekin jokatzea Administrazioaren apartekotasun tipiko bat den arren, beti ez da horrela jazotzen.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Gainera kontutan eduki behar da, Administrazioak ez duela beti berdin jokatzen.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Esate baterako, Estatu liberalean askoz ere gutxiago esku hartzen zuen Administrazioak, arbitratzeko eta joko-erregelak (liberalenak) bete erazteko besterik ez.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Ekonomi arloan Administrazioaren eskuhartzerik ezin zitekeen pentsatu ere egin.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Eta berdin esan dezakegu beste alor askotaz (irakaskuntzaz, sanitateaz, etab.): lehen ia osoro esku pribatutan zeudenok gaur egun Administrazioaren kargu egon daitezela exigitzen da.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Honekin ikus dezakeguna da: une batean interes orokor eta zerbitzu publikotzat jotzen zena, eta beraz Administrazioaren eginkizun berezi izatekoa zena, aldatu egiten dela denbora eta espazioarekin.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horregatik, erlazio batzuk Administrazio-Zuzenbideari menperatuak noiz dauden jakiteko gakoa zerak emango digu, alegia, Administrazioak, pertsona juridikotzat kontsideraturik, berorietan parte hartzen duela ikusteak.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Hala ere bi salbuespen egin behar dira hemen: bata, Administrazioa, beste partikular batek bezala jokatzen duenean, Zuzenbide Pribatuari menperaturik gelditzen dela; eta bestea, askotan Administrazioa, komenientzia praktikoengatik eta, industri edo enpresa-arloan diharduenean adibidez, Zuzenbide Pribatuari menperatzen zaiola.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 II. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ANIZTASUNA.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Orain arte administrazio publikoaz hitz egin dugu, baina gertatzez administrazio publikoak bat baino gehiago dira eta era askotakoak gainera.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari kontzeptu zabal batek * Estatuaren zerbitzuan dagoen jendea hartzen du, hots, ez bakarrik * Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonak, baizik eta karrera judizialean eta Justizi Administrazioaren zerbitzuko gorputzetan iharduten dutenak ere bai, berebat legegintzako boterearen zerbitzuan aurkitzen direnak ere kopuruz besteak baino askoz garrantzi gutxiagokoak badira ere, iraunkorki eta ordaindurik lan egiten duten guztiak, alegia.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Bestalde, funtzionari kontzeptutik aldendu beharrekoak dira: kargu politikoak, Administrazioan denbora edo epe mugaturako lan egiten dutenak * kontratu bidezko harremana dutenak, ez estatutuzkoa eta iraunkorra, baina bai Administrazio-Zuzenbideak eraendua eta, azkenik, * Lan-Zuzenbidearekiko loturagatik egiten dutenak.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gogora dezagun, baita ere, funtzionariak Estatuaren Administrazioko, komunitate autonomoko, administrazio lokal eta erakundezko izan daitezkeela, bakoitza bere eraentza desberdinarekin.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Ik. Administrazioa; Langilea; Funtzionari-karrera.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Ik. Estatua; Administrazioa.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Ik. Desjabetzapena; Administrazioa.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Baina orain bat-batean euskarak sarrera izan du administrazioan irakaskuntzan, komunikabideetan; gizartea bera neurri handi batean hiritartu egin da eta mende berriko kultur giroan bizi da.

50. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 2. Ondoren, langiroak eduki ahal izan duen eragina honexegatikoa izan da: Eskolak prestatu dion plataformaz eta Administrazioak une oroz eskaini dion laguntzaz baliatu delako; baita ere, ordea, erdaldunen presentzia sozialarengatik: etorkin nahiz bertakoari, erdalduna izateagatik, eta edukazioz, utzi egin diogu gure hizkuntzan egiteari, honela gutxienik dakienak gidaturiko diglosi prozesu latz batetan barrena abiatuz; ez baitzen gauza berdina gertatzen euskara ikasi zuten eta frankismoa baino lehen hain ugariak ziren etorkin erdaldunekin: orduan, oraindik, hizkuntzek bi aldeetara eragiten zuten.

51. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 - Azken lekuan daudela gizarte-eskalako kategoria altuenak (Patroiak, Industriariak, Profesio Liberalak eta Goi-koadroak); orobat erdimailako koadroak, direla Administrazio, direla Banka edo gainontzeko zerbitzuetakoak.

52. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna Administrazio Publikoan Hona hemen familia erdaldunek beharrezko ikusten duten elebitasun-maila azaltzen duen koadroa.

53. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna adminiztrazio publikoan sartzeari buruzko eritzia
1. Beharrezkoa... 39,4 %
2. Komenigarria... 47,4 %
3. Interesik ez... 5,6 %
4. Ez da komenigarria... 0,2 %
5. Kaltegarria... 2,2 %
9. Erantzunik ez... 5,2 %
.

54. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Euskaldunen eta erdaldunen premia sentitzeko era desberdina ulertzekoa da, zeren eta mintzaira ez baitute berdin ezagutzen eta gainera erdaldunek ez baitute Administrazioarekiko harremanetan beren mintzaira baztertu beharrik izan, ez bereizkeriazko traturik jasan behar izan.

55. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Sartzeko erari buruz Erdaldunentzat formularik egokiena zera izango litzateke: nahiz hizketan, nahiz izkribuz, edonork izan dezala Administrazio Publikora, bai mintzaira batean eta bai bestean, zuzentzeko eskubidea.

56. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Aski izango da hizkuntzen lantze eta transmititze-bide normalak zeintzu diren azaltzea, haietatik Administrazio publikoari dagozkionak hautatzeko: 1) Gurasoetatik seme-alabetarako famili bidezko transmisioa.

57. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 5) Administrazio Publikoa eta Zerbitzu Publikoak.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Pierre'k Elsa begiratu zuen, Elsa Lacoste'ri so zegoelarik hain zuzen; eta administrazioko begiez begiratzen zuela iruditu zitzaion.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Esan zidatenez, mutilaren aitak lanpostu apal bat izana zuen jabego inperial zabalen administrazioan; zurtzatu eta senide baten ardurapean gelditua zen, artean oraindik haurra zelarik; eskola-umezaroan, bere gurasoen adiskide izana zen Nikomediako armadore batengana bidalia zuten, familia txiro hari beste hau oso aberatsa iruditzen, nonbait.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Eskola ofizialetan ez da onartua euskara; berri-bidetarik baztertua dago, edo kasik, eta administrazionean osoki arrotz.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Eta Administrazioarekin eta Argitaletxeekin oraindik ere nahiko borroka egin beharko da.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 H. S. I.k deszentralizazio haundia du eta bertako partaideek autonomoki dihardute administrazioan.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Hasieran pentsatu bazen ere N. H. S.ren administrazio on batek gastuak ttipitu egingo zituela, presupostua gero eta gorago igo da, nazio produktu osoaren ehuneko 5,5era iritsi arte.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Aldakuntza sanitario sakonak, botere politikoa eskatzen du, sistemaren erorketa eta mentalitatearen aldaketa; herri xeheagandik hasi eta administrazioraino.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Anitz lekutan adineko jende gehienak ez daki irakurtzen. Burgesia zen herri guztietan, hau guti edo aski eskolatua baitzen, honek kontrolatzen zuen bizi zen tokietako herrigidaritza edo administrazionea.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Iraultzaz geroztik, Frantziako administrazionearen edo herri gidaritzaren batasuna egina zen, baina kultura aldetik, mintzaira edo hizkuntza aldetik, ez zuen orduko Frantziak batasun izpirik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Badirudi herritarraren eskubideak zeintzuk diren ez daukatela argi ez Administrazioak eta ez Gizarteak.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Susmoa badut gure artean mugimendua kontrakoa ez ote den: Administrazioak egin dezala esaten da.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Are gehiago, publikoa ez den ekimen sozialak leku izatea, leku zabala gainera, ez da derrigorrez hartu behar hirugarren munduko ezaugarri bezala, Administrazioak erantzunkizun guztiak bere gain hartuak izanez gero, noski.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Eta horrek erakusten digu berriro gizarteak, edo bere sektore batzuk, bere erantzunkizunak eta beharrak Administrazioko organoek baino askoz lehenago bizitzen dituztela.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Orain, dirudienez, Administrazioak bere utzikeria alde batera utzi nahi du eta horren ondorioz krisialditxo bat sortu da, bakoitzak dagokion lekua berraurkitu nahi bait du.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Administrazioak bere aldetik, hainbeste erantzunkizun uzte egin ondoren, finantzatu baino zerbait gehiago egin nahi lituzke egun batean sortu ez zituen eta orain guztiz kontrolatzen ez dituen zerbitzuak.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Era honetara, ikastolen ondasunak ez lirateke Administrazioaren eskuetara pasako.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Eskuarteko gaiak Administrazio eta Lege-arloko Itzultzaile Eskola sortu, antolatu eta arautzeaz legeak eskatzen duen aholkularia izendatzeko eskaria jaso da, eta J. L. Lizundia izendatu da.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Oraingoz R. Badiola izendatu da, baina hemendik aurrera Administrazio eta Lege-Arloko Itzultzaile Eskolaren bidez bete beharko da eginkizun hau.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Administrazio eta Lege-Arloko Itzultzaile Eskolaren aurkezpena egin dela Gasteizen, aipatu du J. L. Lizundiak.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Euskarak ofizialtasun-maila lortu du sekula santan lehen izan ez duena, Administrazioan, Eskolan eta Irakaskuntzan sarrera egin du lehen inoiz egin ez zuena, euskalduna bera, lehen gehienbat nekazari-giroan bizi zena, orain hiritartu egin zaigu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Are gehiago, bi hizkuntzetako administrazione bat ezin asmatua da euskal departamendu bat gabe.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Administrazioaren baitan badago zerbait, gizarteari zor zaion zerbitzu tekniko, egoki, eta sotila izan beharrean, gizartearen zanpatzaile eta jauntxo izatera bultzatzen duena.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararen ezagupena biztanle guztiengana zabaltzea ametitzen dutenak dira hauek, baina ez dute onartzen hizkuntza hori Administrazio Publikoko instantzia ofizialetara hel dadin.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Baina linguistak, linguistikatik zeharo kanpora ateratzen badira, politikara edo administraziora esate baterako, beste hango beren prestigioaz ez abusatzea eta lekuan lekuko beren gaitasunaz eta zientziaz baino ez baliatzea ere, egiaz jakintsu batentzat ez legoke batere gaizki.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Administrazioen XIX-gn. mendeko azken urteetaraino ez zan paretasuna bera ere lortu!.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Gaur Brusela-ko administrazioan flamendarrak nagusitzen ari diran bezelaxe.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Nafarroako erreinua bera ere latinezko administrazioari indar emanik agertzen zaigu Historian.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Euskaldunek eguneroko harat-honaratetan ez dute asko idazten, administrazioko paperren betetzeko bakarrik.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Administrazioan erreforma haundiak egin ziren.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 B) Galdera batzu egingo dizkiegu ulermena frogatzearren
1- Noiztik ezagutzen dute elkar?
2- Nor da nagusiena Ander ala Lander?
3- Nola egin dituzte ikasketak?
4- Etxe berean bizi dira?
5- Zertara joan dira Administrazioaren Ordezkaritzara?
6- Norekin joan dira Ander eta Lander?
7- Bekak eskatzeko epea amaituta zegoen?
.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0015 Baina badira GN (Goi Naparrua: Irun, Baztan aldea, eta abar, hizkuntzari buruz, eta ez adminiztrazioari buruz) aldean -AKEN eta -AKI dituzten formak ere.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Hauen beharren artean nagusienak, kideen heziketa lana, zuzendaritza egokitzea, finantzabide egoki batzuk eskuratu ahal izatea eta aurrera eraman daitezkeela ikusten den proiektu guztiei administrazioaren aldetik behar duten apoioa ematea.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Zuriek osatzen dute indar errepresiboen parterik handiena; zuriak dira estatuko administrazioan daudenak.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0072 Histu bezala egiten da aparatoa, horrela, administraziozko odolkidetasun horren bitartez.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Batua, hil edo bizikoa omen da, eta administraziorako behar beharrezkoa.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Baina Araba lurraren nagusigoa ez zitzaion kondizio eta mugarik gabe eman; kondizio hauek, dakigun bezala, iskribuz, itun agiri batetan ipini ziren, eta han berean mugatu zituzten errege eskubideak politika, administrazio eta ekonomiaren mailan.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Hau da beraz, laburki 1839 ko Azaroaren 16 an emaniko agindua, Urriko legea aplikatuaz, justizigintza eta legegintzaren ahalmena suntsitzen zituelarik, nola Nafarroan, hala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta aski autonomia uzten zuelarik administrazio edo barneko gobernamenduan.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Leku batzuetan (Basauri, Hernani edo Santurtzin) behe-behetik sortarazi dute publikoa, eta Administrazioak kontutan hartu behar du errealitate hori.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Orain arte Administrazioak, edo zehatzago esateko, Jaurlaritzak antolatu dituen kanpaina guztiak oso eraketa kaxkarra izan dute.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Euskararen egoera aintzat hartuz gero, argi baino argiago dago arazo hau, baina Administrazioarentzat ez omen dago hain argi.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Eta hori Administrazioaren betebeharra da; edo Udalarena edo Diputazioarena edo Jaurlaritzarena.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Ez dakigu inoiz laguntza horien diru-kopurua zenbatekoa den eta badirudi Administrazioak ez duela jakin nahi zenbat diru behar den antzeslan bat montatzeko.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 (...): Ikaslearen egoera hura, zeinetan errendimendua apalegitzat jotzen den, Administrazioak jarritako helburuak bere adineko ikaslagunekin batera lortu ez dituelako.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Eskola-porrota, lehen esan bezala, Administrazioak eskolari jartzen dizkion helburuak ez lortzea da, edo garaia baino beranduago lortzea.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Definizio honen mugak nabarmenak dira, administrazioak eta eskolek erabiltzen dituzten erizpideak edonolakoak bait dira, arbitrarietatez josita bait daude.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Zeintzuk dira Administrazioaren helburuak, eskola-porrota badela edo ez dela esateko?.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Eskolara joatea balitz eskola-porrotaren indikadorea, ez legoke gurean eskola-porrotik; baina OHOa aprobatzea denez, eskola-porrotaren portzentaiak %30 ingurukoak dira; Administrazioak erabakiko balu, Unibertsitatean sartzeko selektibitate-froga gainditzea dela eskola-porrotaren indikadorea, oraindik handiagoak izango lirateke orduan eskola-porrotaren kopuruak.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Baina hori horrela bada klase sozial apaleko familian jaiotzeagatik edota edonolako eritziz, arbitrarietatez jositako eritziz, administrazioak eta eskolak hartzen duten erabaki baten ondorioz, orduan, eskola-porrotaren erabilpena ez ote da, azken batean, konpetentzian eta lehiaketa basati batean oinarritutako gure gizarte honek jartzen duen lehen bahea?.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Horregatik, 1980-1983 bitartean, Administrazio Zentralaren laguntza dela medio, itsasuntzi-ordenazioko egitasmoari ekin zioten.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Baina XVIII. mendearen bukaeran ohizko funtzio historikoa betetzen ote zuten XVI. mendearen hasieran eraikiak izan ziren instituzioek, ikusirik artzaien-nekazarien mundutik at, beste klase batzuk Euskal Herriko gizartean ere desarroilatu zirela, bereziki merkatariak eta ofizialeak, administrazioko funtzionariak (officiers), legegizonak (abokatu, epaile, notario).

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren funtzioak, lehenbiziko garai haietan, honako hauek izan ziren: 1. borroka sindikalak; 2. harreman autoritarioen aurkako borroka; 3. enplegu kondizioen gaineko kontrola; 4. kontrato eta finantzi aferen gaineko kontrola; eta 5. produkzioaren gestioa eta administrazioa.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Ekonomiari dagokiolarik, eta orohar, sobietarren beren planteamentua zerau izan da: hemen beharrak azkar aldatzen ari dira, eta gure administrazioa berriz mugigaitz eta zurrun ageri da, desegoki eta baldar.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Administrazioa behar litzateke kanbiatu beraz.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Sistemak erabat kontrolaturik zituen komunikabideetan, irakaskuntzan eta administrazioan lana aurkitzea ez zen erraza; lan egitea ere ez biziro gustagarria, zapaltzaileen laguntzaile izateko edo laguntzailetzat salatua gertatzeko arriskua bait zuen.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Hau dela eta, ez dakit oso zuzena den, soil-soilik, Administrazioko terminologiaz hitz egitea, batera arlo gehiago aztertu behar da eta.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Honetaz gain, Administrazioan euskaraz erabiltzen den terminologiaren normalizazioa eta standardizazioa, eta hau bera, beste arlotako terminologiaren kasuan.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 b) jardunaldi honen prestaera bere gain hartu zuen taldeak, batzuren eta besteon eritziak entzun ondoren, Administrazioko euskararen soziolinguistikazko azterpide zabal batetik abiatu ordez nahiago izan zuen bertako azter-eremua lehen ekinaldi batean bederen terminologiaren ikusmolde zehatz-konkretura mugatu, azterguneari bere osoan eutsiz beronen oinarrian, gailurrean eta lau saihetsetan ezin itsatsiagorik dauden soziolinguistikazko kontsiderazio horiek alde batera utziaz.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Inbentarioa, liburu itxuran idatzia, dokumentazioa, eta bere erabiltzailea zen Administrazioaren arteko bitartekaria zen.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Administrazioaren garapen eta konplexutasuna eta, hori dela eta, burokraziaren gehiketaren ondorioz idazkien gehiketa izugarria gertatu zen aro honen haseran.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Administrazioak ekoiztutako dokumentazioaren gehiketa ikaragarria, teknologia berrien eragin itzela, historia ikertzeko metodoen bilakaera arina eta kulturak gaurko gizartean betetzen duen tokia daude artxibolaritzaren eta artxibo kontzeptu berriaren oinarrian.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Renan-ek arrazoi bazuen behintzat, berdin berdin egon omen gindezkeen mithrikoak: Konstantino Kaiserrak debekatu egin zuelako eta administrazioaren erlijio ofizialtarako kristautasuna hobetsi zuelako izan ez balitz, Mithra-ren kultua izango omen bait zen Inperioan bere kisa goititu izango zena, eta europarrok mithratarrak bilakatu izango ginen.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Erlijio honen pisu soziala nolakoa zen administrazioa eta armada bata bestearen eskutik ibiltzen ziren Inperio batean aisa pentsa daiteke.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 7. Sektore publikoko alokatua. Modu finko batez soldata, jornal, alokairu, komisio edo beste edozein eratako sari-truke Administrazioan edo enpresa publikoan lan egiten duen pertsona.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 8. Sektore publikoko ebentuala. Inoizka edo behin-behinekotasunez soldata, jornal, alokairu, komisio edo beste zeinnahi eratako sari-truke Administrazioan edo enpresa publikoan lan egiten duen pertsona.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0028 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria Zuzendaritza eta Administrazioa / Wellington Dukearen Kalea, 2 / Tfna: (945) 24 60 00 / 01011 GASTEIZ.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Beraz, halako euskaldun multzo handia gune erdaldunetan barreiatua egoteak euskararen itoketa soziala suposatzen du egoera gehienetan, administrazioaren ahalegina hiria euskalduntzeko aski gaitza gertatzen delarik alde batzutatik.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskadiko Komunitate Autonomoko Sektore Publikoa, bere aldetik, osatzen dute: a) Euskadiko Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorrak.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 1986rako Aurrekontu Orokorren Lege-Proiektua prestatu zen egunean, Sektore Publiko hori osatzen zuten enteak honela xehekatuak geratzen ziren: 1. Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorra (Parlamentua, Jaurlaritza, Lan-Harremanetarako Kontseilua, Kontseilu Ekonomiko Soziala, Kooperatiben Kontseilu Gorena).

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Guk izan genituen erromatarrekin harreman batzuk, baina ez gintuzten menderatu, eta ez ziguten latina ezarri; gertatu zen, bai, hego aldetik latinbideak egin zirela, baina geldiro, oso nekez, eta gure herriaren zati haundienak euskara besterik ez zekien garai batean, administrazioa, estatuarekin genituen harremanak, latinez jarri zizkiguten ETA GAINONTZEKO HERRIAK, latinez hitzegin eta latina administrazioa.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Bere betekizun nagusiak, gure Elkartean estatuaren administrazioa zuzentzea, eta autonomi gobernuaren organoek espainiar Konstituzioa errespeta dezaten zaintzea dira.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Dinastia-aldaketa honek politika eta administrazioa ukitzeaz gain, hemendik aintzinera Frantzian inspiratuko diren gustu eta moden barrenean berrikuntzak sartuko ditu.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 ADMINISTRAZIOA ETA ITZULPENAK KAXILDO ALKORTA (HAEE-IVAP).

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Oraingo honetan ez dugu Administrazioko itzultzaileek egundoko problemak dituztela eta eginaz jardungo.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Eta itzuli beharrak eraginda sortu dira gaurreguneko hiztegiak eta Unibertsitate, Administrazio eta beste zenbait alorretako testuak ere.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Zergatik itzulpenak egin beharra? Zenbat euskaldun dago Administrazioan euskaraz egiteko gai? Eta euskaraz idazteko gai? Ingelesez, frantsesez eta latinez egiteko eta idazteko baino gutxiago seguru asko.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Hortaz, testuak gazteleraz sortzen dira, ze erremedio! Horretan Administrazioak berak badu bere errua. Baina....

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Nolako jendea, nolako herria, halako Administrazioa (?).

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Administrazioa ere bai printzipioz... Horrela ba.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Baina administrazioarekin fio ez direnek eta fio direnek, euskarak aurrera egin dezan nahi badute behintzat, besteak beste nere ustez ondorengoa ere egin behar dute: - Euskaldun zaharrek gero eta zaharrago direla ohartu eta garaiz dabiltzan bitartean ondo alfabetatu.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Irabaziko badugu elkar hartu eta erreleboak egin beharko ditugu: Administrazioa, euskaldun zaharrak, berriak, herri mugimenduak, denok.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Ezin egongo gara beti Administrazioak tirako duelakoan, gehiegi fidatzea izango litzateke eta.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Irizpide logiko batetik badirudi zenbait kasutan bederen euskalki hauek ere aintzakotzat hartu behar direla, mundu juridiko-administratiboaren zenbait kasutan (bulego profesional edo publikoetan, jendetik hurbilen diren lehiatiletan ahozko erabileran eta abar, ahaztu gabe, gai honetako Udalen problematika aparta, Administrazioaren lehen maila den aldetik) onargarri izango bait litzateke euskalkien erabilera hori, gutxienezko standarizazio baten barne, banaketarako baino, geroko batuketarako aurrepausu bezalaxe.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Beraz, euskararen kasuan Euskal Administrazioan (eta hedaduraz Euskal Herrian edozein administraziotan) sortzen ari den mintzaira batez mintzatzen zaigu eta, kasurik gehientsuetan, erantzuteko gaitasunik ez daukagu.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Beren ardura otoi egitea, admistrazioa eta osabidea da.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Aipaturiko erregelamenduaren 1. artikuluak ondoko eran azaltzen du zertan datzan langileen ibiltze askea: Estatu elkartekide baten hiritar orok, zeinnahi delarik ere haren egoitza, beste Estatu elkartekide baten lurraldean alokairuko iharduera iristeko eta egikaritu edo ejerzitzeko eskubidea du, beste Estatu elkartekide horretako langile nazionalen enplegua arautzen duten legezko, erregelamenduzko eta administraziozko xedapenen arabera.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 EEETren 48.4 artikuluan aipatzen dena: (langile alokatuen ibiltze askeari buruzko) xedapenak ez dira Administrazio Publikoaren enpleguen kasuan aplikagarri.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Baldintzapen horien ondotik, apenas duda daitekeen administrazio erromatarra Akitaniako istmoa okupatzera bultzatzen duten arrazoiei buruz: jakina, arrazoi ekonomikoak (49), eta gero, irispide geopolitiko edo estrategiko orokorra duten kontsiderazioak (50); besteak beste probintziako ekialdea babestea garai horretan Akitaniarren sarraldien beldur bait zen, Galiarrek Erromari buru egiteko beraiei deitzen zietelako, edo Tarraconensis eta Galia pirinear ataketatik barrena elkartzen dituzten bideetan eta Akitanian zehar ibiltzeko askatasun osoa ziurtatzea.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Ez dira hor bukatuko ordea, erromatar administrazioak jatorrizko Akitanian izan zituen zailtasunak.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Jeneral honen ekintza baketzailea, ordea esanahi handiko gertakari batzuez borobildua gertatuko da eta lurralde konkistatu-berria antolatzeko eta baliabidean jartzeko asmotan administrazio militarrak hasi zituen ekintzen barruan interpretatu behar dira hauek: bat Imus Pyrenaeus-en fundazioa, egungo Donazaharre (Saint-Jean-le-Vieux) dagoen tokian postu militarra segur aski, Burdigala-Asturica-ko bidean geltoki eta salerosketarako biltoki izatera xedatua, Ibañetako bortuaren barrenean (63); Beneharnum-en fundazioa, bestea, gaur egun Lescar dagoen tokian, uste izatekoa denez kezka militar berberei eta, segurtasunez, statio eta forum izatekoei obeditzen dielarik, eremuko bide-sarean garrantzi guztizkoa den beste pasabidearen atarian, Somport-ekoan hain zuzen (64).

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Bere administrazioaren ondoren kaltzemia berehalaxe gutxitzen da, erresortzio osteoklastikoa gutxitzen den bitartean.

150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Luhosoarrak aldiz kexu, burdin bideetako administrazioan inutilak, funtsgabekoak zirela, tetele talde bat zela eta beste....

151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Paper-mende hunen gatik sofritzen duen jende xeheaz urrikaldurik, Piarrez-ek adminiztrazioneko jauntto higuinak trufatzen zituen, berak alde hortarik aski buru hauste ukana bait zuen.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 KATEGORIA / EGUNEKO / HILABETEKO / URTEKO / ADMINISTRAZIOKO PERTSONALA /.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 LABURPENA 4- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Administrazioa... Orrialdea 2381.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 6- Elkarte Autonomoko Administrazioa... 2407.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 4- GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. GIPUZKOAKO FORU DIPUTAZIOA.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Berastegiko lotura berria, 1990eko Martxoko datarekin Euroestudios, S.A. enpresak idatzia eta teknikoki eta behin-behineko izaeraz 1990eko Apirilaren 3ko aipatu bilkuran Diputatu Kontseiluak onetsia - adjudikazio unean behin-betikoz onetsia balego, Administrazioak aipatu Proiektu Aldatuaren arabera adjudikatuko lituzke obrak, adjudikazio aurrekontua birregokituz baina eskaintzen adjudikazio koefizienteak mantenduz.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 2.- Azken epea eta bitartekoak, kasu orotan, Administrazioak onetsitako Lan Programaren ondorioz ematen direnak izango dira.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lizitatzaileak 1.- Lizitaziora, nahi duten enpresa guztiek, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, eta horretarako sortuko diren enpresa elkarteek aurkeztu ahal izango dute, beti ere batzuek bezala besteek Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako lege baldintza orokorrak eta ondoren adierazten direnak badituzte.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Guzti honetaz gain, proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek formulatzen duenean, enpresakide bakoitzak elkartean duen partaidetza seinalatu eta kontratazioaren indarraldian zehar Administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa edukiko duen pertsona edo entitatea izendatu beharko da.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 4.- Bereziki gomendatzen da, Administrazioarentzat aurrikusitako urtekoak aldatu gabe, obren exekuzio epea murriz dezaten alternatiben aurkezpena.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Proposamen hauetan zehatz-mehatz adieraziko da finantzaketari esleitzen zaion zenbatekoa, zeina dagokion proposamen ekonomikoan bildurik dagoela suposatzen den, Administrazioak adierazi finantzaketaren zenbatekoaren ordaina geroago har dezakeela ulertuko delarik, urtekoak kreditu kontrakzioen bidez doi litezkeen heinean.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 6.- Eskaintzen aurkezpenean Administrazioak ez du dagoeneko adierazi diren kezkez, horien konbinazioaren ondorioz gertatzen direnez edo Proiektuko errakuntzen edo omisioen zuzenketa posiblearen ondorio izan litezkeenez bestelako asmorik sustatzen.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 1.- Lehiaketa hutsik deklaratzen ez badu, abantailatsuena erizten duen proposamenari adjudikatuko dio kontratua Administrazioak, proposamenaren balio ekonomikoa derrigorrez kontutan hartuko ez duelarik.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Espezifikoki, Klausula Administratiboen Pleguan espezifikatutako baldintzen arabera aurkeztutako eskaintza alternatiboen abantail erlatiboak baloratuko ditu Administrazioak.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Abantailatsuena erizten den proposamenari adjudikatuz emango den ebazpenean, Administrazioak behin-betirako ezarriko du adjudikazio koefizientea.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Kontratu epeak Adjudikazio kontratuan bere kasuan adieraziko diren aldaketak kontutan izanik, Administrazioak onartutako proposameneko Lan programatik eratortzen diren nola azken epea hala partzialak izango dira kontratu epeak.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 LEHENENGOA.@- Elkarteko hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako eraikinak eta lurrak erosteko dirulaguntzak emateko eskatu ahal izango dute, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udalek edo Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoek, Udalerrian, bai hirilurretan bai landalurretan kokatutako multzoen Birregokitze Bateratutako Eremu bezala aitorpen espedientea hasia den, zeintzu, bere izakera historiko edo kulturalaren balioagatik baita ondare urbanizatu eta eraikitakoaren degradazio baldintzagatik, bere babespenerako, kontserbaziorako edo hobekuntzarako zuzendutako Administrazioaren ekintza berezi bat behar duten, Eusko Jaurlaritzaren aipatutako 278/1983 Dekretuan agintzen denaren arabera.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5gn. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5gn. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 e) Administrazioen arteko kolaborazio eta koordinaziokoak.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 2. Administrazioaren eta establezimenduetako titularren arteko harreman eta kontaktoak bultzatu egingo dira, azkenekoek kolaborazioa eskatuz eta, oro har, aurrikuspen-politika honen xedeekin bat egin daitezen, neurriak betetzea espontaneoki gerta dadin laguntzeko asmoz.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 12. Art. 1. Administrazio, merkatari erabiltzaile eta, alkohol eta tabakoaren kontsumoaren problematikan interesa duten sektore gutxien arteko biltze-organoen sorrera bultzatuko da.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 ADMINISTRAZIOEN ARTEKO KOLABORAZI0 ETA KOOPERAZIORAKO NEURRIAK.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 5. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 4. Atala Administrazio eta zerbitzuetako langilegoaz

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 8. art. Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren ordezkaria Udal Eskola kontseiluan, Bilboko Udaleko Enpresa Komiteak proposatuko du.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 9. art. Barrutiko Eskola kontseilu bakoitzeko administrazio eta zerbitzuetarako langilegoaren ordezkariak Udaleko Enpresa komiteak izendatuko ditu berau osatzen duten erakundeen artetik eta Hont sistemaren arabera, 8 ordezkariak bete arte.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurkezten diren lanak enpresa pribatu, administrazio publiko eta Unibertsitateko irakasle, ikertzaileek burutu dituzte.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena den, eta inolako azalpen publikorik egin gabe, aurten ez du Administrazioak sari horren deialdirik luzatu.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Administrazioak, kexuak jaso, baina ez ditu konpontzen.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Zer non: Administraziozko Klausula Partikularren Plegua eta Agindu Teknikoena, halaber, lehiatzaileentzat interesdun izan daiteken gainerako dokumentazioa ere, beren eskuragarri daukate E.U.T.L.-eko Egoitza Nagusian eta Lurraldeetako horren Ordezkaritzetan ere.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administraziozko Klausula partikularren Pleguan zehazturik aurkitzen da.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Sondika, 1988.eko Martxoak 15 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Zazpigarrena.- Baimen hau emateak ez du esan nahi, eskatzaileak, Itsas Hazkuntzez indarreango xedapenek arautzen dutenaz aparte, administrazio, ogasun, osasun, lan, etab. arloetan jadaneko diren beste arau batzu bete dituenik.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 ERABAKIA, Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailordetzaren 1988.eko Apirilaren 18koa; José Antonio Antoñana Moraza Jaunak Helduen Etengabeko Hezkuntzako unitate batetan izan duen lantokia utz dezala erabakiz.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailordetzaren 1987.eko Martxoaren 1eko Erabakiz (87-4-8ko E.H.A.O.), Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslea den José Antonio Antoñanza Moraza Jauna bi urterako izendatua izan zen behin-behingotasunez, Amurrioko Helduen Etengabeko Hezkuntzako lantoki baterako.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Erabaki honen aurka birjarpen-helegitea sar daiteke Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, E.H.A.O.-ean argitaratutako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteiz, 1988.eko Apirilak 18. Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuordea, JUAN CARLOS GIRBAU GARCIA.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 ERABAKIA, Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailordetzaren 1988.eko Apirilaren 21ekoa; 1957.eko Urriaren 18ko Dekretuaren 2 artikuluan aurrikusitako egoeraren batek hartzen dituen O.H.O.-ko irakasleei lanpostu-gordeketa ematezko Sailordetza berorren Urtarrilaren 12ko Erabakia gehitzeari buruzkoa.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2.- Erabaki honen ondorioak, lanpostu-gordeketa ematen zuen Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administrazioarako Sailordetzaren 1988.eko Urtarrilaren 12ko Erabakiak ezartzen zituenak dira.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 3.- Erabaki honen aurka administrazioarekiko liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko birjarpen helegitea sar dezakete hori doakienek, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako biharamunean kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteiz, 1988.eko Apirilak 21. Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuordea, JUAN CARLOS GIRBAU GARCIA.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 19. atala. Elkarrezintasunak. Honako Dekretu honetan ohartemandako laguntzen hartzaile den ezein diru-ezarketak ezingo du beste diru-laguntzarik jaso, baldin eta lehendabizikoei gehituz Europako Ekonomia-Elkartean onartutako dirubide-laguntzen bategiteen mugak gainditzen baditu, diru-laguntzok eman dituen izaera eta ihardute-saila edo administrazioa edozein delarik ere.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 3- Herri Administrazioari eta Komunitate, Partzuergo eta antzeko erakundeen Administrazioei zor zaizkien zerga, ariel, kanon edo kuoten ordainetan bakean egotea.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 10. atala.- Lurralde Historikoetako Foru Aldundiek jasoko dituzte eskabideak ezarritako epe eta eran eta Dekretu honen bidez sorturiko laguntzak kudeatzeko ardura izango dute, baita arautzeko ere Administrazioaren eginkizuna Dekretuan agindurikoa betetzen ez baden ere.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea amaitzen duen Erabaki horren aurka, hori doakienek, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa sar dezakete Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, horren berri emandako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko maiatzak 10. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Osakidetzaren Ekonomi Kudeaketarako eta Administraziorako Zuzendari Jn.T.A.-ak, 1989.eko apirilaren 10ean, " Aranbizkarra San Martínen, - Gasteiz - Osasun Zentru bat Eraikitzea"-rako Lehiaketa Publikoa, 204.320.708.- Pzta.-tako diruzenbatekoz, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. enpresari esleitzea erabaki zuen.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administraziozko bidea agortzen ez duen aipatu Erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren aurrean, erabaki honen argitaratze egunaren biharamonetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epe baten barruan.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidean behin-betikoa da akordio hau eta, horren aurka, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa sartu ahal izango da Foru Aldundi T. G. honetako Ahaldun-Kontseiluaren aurrean eta iragarpen hau argitara dadin egunetik hasi eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egokitzat jotako beste legebide batzuk erabil daitezenaren kaltetan gabe.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Akordio hau behin-betirakoa da administrazio bidean eta, horren aurka, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretikoa den berraztertze errekurtsoa sar daiteke, Foru Aldundiko Ahaldun Kontseiluaren aurrean, iragarpen hau argitaratutako egunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan, bidezko deritzon besterik erabiltzearen kaltetan gabe. Epe horrek dirauen bitartean, GHI-216/88-PO5-A espedientea agerian egongo da, nornahik azter dezan, Aldundi honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Zuzendaritza Nagusiko bulegoetan.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuorde Jn. T. A.-ren erabakiz, ondorengo iragarpen hau argitaratzen da: Euskal Autonomi Elkartearen 1984.erako Aurrekontu Nagusiak ezartzen dituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuen Legeko 38. atalak zera xedatzen du, kontratu-esleipena, horretarako erabili den prozedura dena dela ere, E.H.A.A.-n argitaratu behar dela, 25.000.000,- pzt.-tik beherako dirukopurua dutenak, horretatik salbuetsiak geratzen direla.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ildo horretan, Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuordeak, 1989.eko ekainaren 12ko egunez, zera erabaki zuen: Barne Sailarentzeko host-konesiorako mikrordenagailu eta inprimagailuak erosi, instalatu eta ihardunean jartzeko lehiaketa publikoa, 10.-99.986,-pzt.-tako diruzenbateko batez, I.B.M. enpresari esleitzea.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Errekurtso horretan, administrazio bidea agortuz, erabaki espresua ematen bada, bere aurka, administraziozko errekurtso kontentziosoa sartu ahal izango da 2 hilabeteko epe baten barruan.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki ebazle espresurik ematen ez bada, gorajotze errekurtsoa ukatutzat ulertu beharko da 3 hilabete igaro ondoren eta, urtebeteko epe baten barruan, administraziozko errekurtso kontentziosoaren posibilitaterik egongo da, geroztik erabaki espresurik egoten bada salbu eta, kasu horretan, epea, aipatutako bi hilabeteko hori izango da.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kasu horretan, administraziozko errekurtso kontentziosoa tartejartzeko epeak, hauek izango dira: bi hilabete berraztertze errekurtsoaren erabaki ebazlea espresu baldin bada eta urtebete, horrela ez bada.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administraziozko errekurtso kontentziosoa berriz, Bilboko Lurralde Entzutegiko Kontentzioso Administratiboaren Salan aurkeztuko da.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko ekainak 12. Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuordea, JOSE IGNACIO IGLESIAS LEZAMA.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki honen aurka, hori doakienek eta bidezko jotzen badute, Kontentzioso Administraziora jo aurretiko birrazterpen errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau publikatua izan dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epe baten barruan.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Birraztertze errekurtsoan ebazpen espresoa eman eta ezezkoa baledi, Kontentzioso Administraziozko errekurtsoa egin ahal izango litzateke, birraztertze errekurtsoaren jakinerazpen egunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epearen barruan.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Birraztertze errekurtsoan ebazpen espresorik ematen ez bada, Kontentzioso Administraziozko errekurtso hori aurkeztu ahal izango da, birraztertze errekurtsoa egin dadineko egunaren biharamonetik hasi eta urtebeteko epearen barruan.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontentzioso Administraziozko errekurtsoa, Bilboko Lurralde Entzutegiko Kontentzioso Administraziorako Salaren aurrean aurkeztu beharko da.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administraziozko Klausula Partikularren Plegua, oinarri-arau teknikoena eta lehiatzaileei interesgarri zaizkien gainerako agiriak ere, beren eskuragarri aurkitzen dira Gipuzkoako Ospitaleko Horniketa Zerbitzuan, Donostiako Begiristain Dr.-aren Ib.-ko z/g-n, 9etatik 13 orenak arte, astelehenetik ostiralera.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eskaintza eredua: Administraziozko Klausula Partikularren Pleguaren Eraskin gisa ageri dena.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Aurkeztu beharreko agiriak: Administraziozko Klausula Partikularren Pleguan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte lehiatzaileek.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bosgarrena.- Erabaki honen bidez egiten diren izendapenak, 1989.eko azaroaren 15etik hasita ekarriko dituzte ekonomia eta administrazio mailako ondorioak.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administrazio Klausula Partikularren Plegua, Oinarri-arau Teknikoena eta lehiatzaileentzat interesgarri diren beste agiri guztiak, eskuratzeko moduan dituzte horiek San Eloy Ospitaleko Administrazioan (Antonio Miranda hiribidea, 1, Barakaldo Bizkaia).

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Aurkezteko epea eta tokia: Eskaintzak San Eloy Ospitaleko Administrazioan, goian aipatutako egoitzan aurkeztuko dira eguerdiko ordu batak aurretik, iragarpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin biharamunetik kontetan hasi eta 10 eguneko epe barruan.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jose Angel Ramos Gómez Jaunak, administrazio- eta osasun-mailako baimena eskatuz, egindako eskabidea ikusita.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jesús Gracia Izquierdo Jaunak, mediku arakaketa zentrua sortzeko, egindako administrazio- eta osasun-mailako baimen-eskabidea ikusita.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 BARNE SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 22koa, Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordearena, baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari buruzko CP-560/89 espedientea esleitzen duena.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak honako hau xedatzen duen Erabakia hartu du: CP-560/89 espedientea, Baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari dagokiona, honako hauei esleitzea: Cotelsa enpresari (1 Lotea), zortzi milioi, hirurehun eta berrogeitalau mila, zortzirehun eta larogeitamasei (8.344.896) pezetatan; Sportil enpresari (2. Lotea), zortzi milioi, zazpirehun eta berrogeitazazpi mila (8.747.000) pezetatan, eta Cotelsa enpresari (3 Lotea), hiru milioi, seirehun eta hirurogeitabost mila, bostehun eta hogei (3.665.520) pezetatan.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki honen aurka berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da hilabeteko epearen barruan, administrazio bidea agortuz, Administrazioarekiko Liskarrauzien jurisdikziora jo aurretik.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Sondika, 1989.eko azaroak 22. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Administrazio eta Plangintzarako Sailordetzarena, hornidurak erosteko eta Ioar izeneko mendian Komunikazio-dorre bat instalatzeko Lehiaketa Publikoa argitara ematen duena.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Presatasunezkotzat deklaratzea: Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, presatasunezkotzat deklaratu da espediente hau.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko abenduak 7. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Otsailaren 20ko 36/1990 Dekretuko (martxoaren 8ko EHAA) bigarren atalean ematen zaidan baimenaz baliatuz eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 6.3 atalean ezartzen denaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren 1990. urterako enplegu publikoaren eskaintza onartu denez eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dituen beharrei erantzun ahal izateko, Hezkuntza Berezirako lanitunepeko langile finkoak hartzeko hautaketa-saioetarako deialdia egiten da, honako hauek izango direla OINARRI-ARAUAK:

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 4.- Administrazio Publikoaren zerbitzutik, zigor espediente bidez, baztertuta ez egotea eta egiteko publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- Gaieztasun eta inkonpatibilitate kausaren batetan ere sartuta ez egotea, Administrazio Publikoetan lanean ari diren langileen inkonpatibilitateei buruzko 53/1984 Legean ezartzen denaren arabera, kargu publikoren bat edo Lege horretan aipatzen den aukera-eskubidea betetzearekin ezbateragarri den ihardun pribaturen bat dutenen kaltetan gabe.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 b) Administrazio Publikoko zerbitzutik, zigor espediente bidez, baztertua izan ez denaren, egiteko publikoak betetzeko gaieztatuta ez dagoenaren eta Administrazio Publikoen zerbitzuan dauden langileen inkonpatibilitateei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurrikusitako gaieztasun eta inkonpatibilitate kasua legalen batetan sartuta ez dagoenaren zinpeko deklarazioa.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea amaitzen duen erabaki honen aurka, legez doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da, eman zuen organuaren aurrean eta iragarpen hau argitara zen egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak ebazpen adierazia jasoko balu eta hau ezezkoa izan, Administrazioarekiko Liskarrauzi mailako errekurtsoa sartu ahal izango da, berraztertze errekurtsoa argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta bi hilebeteko epearen barruan.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak ebazpen adierazirik jasoko ez balu, Administrazioarekiko Liskarrauzi mailako errekurtsoa sartu ahal izango da, berraztertze errekurtsoa sartu zen egunaren biharamunetik hasi eta urtebeteko epearen barruan.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Zuzentza Auzitegi Gorenaren administrazioarekiko liskarrauzi mailako Salaren aurrean sartu beharko da Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtso hori.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez doakienek, bidezkotzat jotzen badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabaki hori eman duen organuaren aurrean, iragarpen honen argitaratze egunaren biharamunetik kontatu beharreko hilabeteko epearen barruan.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoari erabaki adierazirik ematen bazaio eta hori ukapenezkoa bada, Administrazioarekiko liskarrauzi errekurtsoa tartejarri ahal izango da berraztertze errekurtsoa jakineraz dadineko egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epean.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoari erabaki adierazitakorik ematen ez bazaio, Administrazioarekiko aipatu liskarrauzi errekurtsoa tartejarri ahal izango da, berraztertze errekurtsoa tartejarritako egunaren biharamunetik hasi eta urte beteko epearen barruan.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazioarekiko liskarrauzi errekurtsoa, Euskal Autonomi Elkarteko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Liskarrauzitarako Salaren aurrean aurkeztu beharko da.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazia jasotzen badu eta hori ezezkoa bada, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa berraztertze errekurtsoaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera tartejarri ahal izango da, bi hilabeteko epearen barruan.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazirik jasotzen ez badu, berraztertze errekurtsoa tartejarri zen egunaren biharamunetik kontatuko den urtebeteko epearen barruan tartejarri ahal izango da Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa Euskal Autonomi Elkarteko Zuzentza Auzitegi Gorenaren Liskarrauzietarako Salaren aurrean aurkeztu beharko da.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen ordezkaritza Organu, hauteskunde prozesua arautze eta lan-baldintzak eta partaidetza zehazteari buruzko urriaren 6ko 304/ 1987 Dekretuan ezartzen denaren arabera, X. EFALEBAE izeneko akordioaren testuan jasotzen diren erabakiei indarra ematen zaie ahobatez, akordio honi erasten zaio eta xedatze-zatian sartzen da ondorio guztietarako, Toki Erakunde honetako langilegoari aplikatu ahal izateko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen testua oso-osoan, 126. alean eta 1990eko uztailaren 2an.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezko errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazia jasotzen badu eta hori ezezkoa bada, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa, berraztertze errekurtsoaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera sartu ahal izango da, bi hilabeteko epearen barruan.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazirik ez badu jasotzen, berraztertze errekurtsoa sartu zen egunaren biharamunetik kontatuko den urtebeteko epearen barruan sartu ahal izango da Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa Euskal Autonomi Elkarteko Zuzentza Auzitegi Gorenaren Liskarrauzietarako Salaren aurrean aurkeztu beharko da.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Seigarrena.- Obrak gauzatzeak sortzen dituen ondorio guztietarako, esleipendun Enpresak, jakinarazpen egunetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epearen barruan, bere erresidentzia edo bere ordezkoarena jakinaraziko dio Administrazioari, eta erresidentzia horrek obretan edo bere kokagunetik hurbileko herri batetan egon beharko du.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Gerora, erresidentziaz aldatu aurretik, kontratistak Administrazioaren onespena izan beharko du.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 4.- Obrak gauzatzeak sortzen dituen ondorio guztietarako, esleipendun Enpresak, jakinarazpen egunetik kontatzen hasi eta hamabost eguneko epearen barruan, bere erresidentzia edo bere ordezkoarena jakinaraziko dio Administrazioari, erresidentzia horrek, obretan edo beroien kokagunetik hurbileko herri batetan egon behar duela.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Gerora, erresidentziaz aldatu aurretik, Administrazioaren onespena eduki beharko du kontratistak.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Beraz, printzipio horrek galdatzen du Administrazio Publikoaren organizazio-formula arruntetatik ateratzea eta, beraz, alde batera uztea gaurko zentru publikoen enkajadura, helburu bakartzat duena, organizazio-eredu koherente bat bilatzea EEP-arentzat nahi diren koalitateekin.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Debatean zehar puntu honen inguruko aportaziorik izango bada ere, irteera honetan proposatzen denaren arabera, titularitate publikokoak izateak ez du derrigorrez esan nahi administrazioarenak direnik, ez eta gutxiago ere....

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 - A. K.: Administrazioarekiko harremanetan beharrezkoa dute ikastolek bitarteko indartsu bat.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Orain, sindikatuen bidez eta administrazioarekin borrokatuko dira langile-eskakizunak.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 - D.: Administrazioaren aurrean ondo ordezkatua izateko bakarrik?.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Halere, horra laburzki aste bi honetan gertatua: gose greba hogeita hamabost lagunek eramanik hogeita hamalau egunez; errefuxiatu bat tirokatua izan da Miarritzen; aldiz, gure manifestazioneak debekatzeaz bestalde, Administrazioneak ez du deus esan, ez entzutearena egin du luzaz.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Batzarrera bukatzeko Le Duan jaunak hauxe esan zuen, hots, Estatuko Administrazioari berari zor zaiola zenbait puntutan, arazo ekonomiko eta sozialetan, huts nabarmenak ematea; hala ere, huts horiek zuzentzen gogotik saiatuko da Administrazioa hemendik aurrera.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Frantses Administrazioaren Iparraldeko euskalduntasuna itotzeko ahaleginen aurka erantzunkizun bikaina izan genuen bederatzigarren aldiz ospatu den egun hau, oporretako eguraldi eguzkitsuari bere errenta atereaz.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Seaskak aurrera egiteko aukerak Administrazioaren eskutan daude, baina antza denez ministroak Estatuaren administradore baino Estatuaren jabe bihurtu zaizkigu... eta auskalo.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Abuztuaren lehenan Estatu Batuetako administrazioak Libiari zera leporatu zion, alegia, Latinamerika eta Karibean zabaldu dituzten zentru erlijioso islamikoak, talde terroristekin mantentzen dituzten harremanak mozorrozteko erabiltzen dituen muntaketak besterik ez direla.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Buruzagi komunista dominikarren ustez, Estatu Batuetako administrazioa nazioarteko komunikabideetan duen eraginaz baliatu da, Dominikar Errepublikari dagokionez behintzat, gezur hutsa den informazioa barreiatzeko.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Taldeak zazpi eguneko epea eskeini dio administrazioari, eta beren helburuak lortu bitartean ez dutela etsiko eta arte-lanak lapurtu eta birrintzen segituko dutela iragarri dute.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Administrazioari eskakizunak.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hau onartuz gero, zera eskatzen diote Administrazioari: Eskola transferituari ematen zion tratamendu berdina.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 b) Estatua, Euskal Herriko Autonomi Elkartea, Gipuzkoako Udalerri eta beste Lurralde Historiko eta Administrazioekin erakunde-harremanak izatea.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 23. Era guztietako ekintzak aurrera eramatea eta helegiteak tarteratzea, estualdi-arrazoiak direla medio, Administrazio Publikoko Organoen eta Justizia Auzitegien aurrean, hauen berri emanez Diputatuen Kontseiluari.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Dekreto horren 4. artikuluak, Medikuntza-Lansaileko Zuzendari izateko, nahitaezko betebehar gisa, honako hauek jartzen ditu: Medikutza-titulua izatea, administrazioan eta gestioan esperientzia izatea eta aitortutako gaitasun profesionala izatea.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hala ere, klaustroaren eta administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren ordezkarien aukeraketa, egun berean egin ahal izango da.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Presatasuna: Lehiaketa hau presakotzat deklaratua izan da Administraziorako eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren 1986.eko Martxoaren 3ko Erabakiz.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 ... Jaunak, egoitza...-n eta nortasun agiri nazionala... zenbakia duena, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleen Saileko funtzionari izateko, zinpean aitortzen du edo agindu egiten du inongo Administrazio Publikoaren zerbitzutik ez dela baztertua izan eta ez dagoela ere ezgaiturik funtzio publikoak betetzeko.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Eske hori, Industria eta Merkataritzako Administrazio eta Industria-Birregituraketarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren aurrean egin behar izango da, honen adierazpena jaso dadin egunaren biharamonetik hasi eta 15 eguneko epearen barruan.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Zera ikusita: SOMOL, S.A. Elkarteak egiten dituen hainbat gailu homologatzeko baimena ematen duen Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkataritzaren Administraziorako Sailordetzaren Erabakia.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 5. Lan-egiterapenaren ondorio guztietarako, lanak ematen zaizkion Erakundeak, Erabaki honen jakinerazpen-egunetik hasi eta hamabost eguneko epearen barruan, bere egoitza edo bere ordezkariarena Administrazioari ezagutaraziko dio, egoitza horrek lan-tokian bertan edo horretatik hurbil egon behar duelarik.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Gero gerta daitekeen ezein egoitza-aldaketarako, kontratistak, aurrez, Administrazioaren baiespena beharko du.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 ERABAKIA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Plangintza eta Administraziorako Sailordetzarena, II.EE.-etako Ikastegietako hatua konpontzea-ren kontratuak esleitzen dituena.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administraziozko Klausula Partikularren Pleguan zehazturik daude.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Ez dut esango langabetuek txalo jotzeagatik dirurik kobratzen dutenik baina bai administrazioa, erakundeak eta abarrak langabetu izatea merezi luketen inkonpetentez, ipurmiaztailez eta esker oneko urdailez beteta daudela eta denetan hoberenak garen herri honetan dozenak hamasei dituela.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Administrazioko nahiz enpresa pribatuetako banketxe, aseguru konpainia... sare informatikoetan ere sartu omen dira birusak, baina kasu horiek ez dira argitara eman, segurtasun arrazoiengatik noski.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Administrazioko nahiz entrepresa pribatuetako sare informatikoetan ere sartu omen dira birusak, baina kasu horiek ez dira argitara eman segurtasun arrazoiengatik.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Jose Maria Zeberiok Federazio horren garrantzia azpimarratu zuen eta Administrazio Autonomoak zein Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak erabateko apoioa eskaini ziotela iragarri.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Frantses administrazio mailan, DEUG, licences, maitrise eta Capes deitzen direnak.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Dublingo bilera Hizkuntza Gutxituen Aldeko Bulego Europarrak Dublinen izandako bileran, biztanlego euskalduna duten Euskal Herriko 27 udalek, Administrazio Publikoan euskara hizkuntz bakartzat jotzeko hartu duten erabakiaren berri jaso du.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Handik aurrera bilera pare bat izan dugu, baina administrazioaren jarrera ez da oso positiboa izan eta tramite hau pasatzen saiatu dira.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Mobilizazio honekin gure eskakizunak onartzera bortxatu nahi dugu administrazioa.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Baina, hau ez da izango hartuko dugun neurri bakarra, ikastetxe guztietan sinaduren bilketa hasi dugu, ostiralean administrazioarekin izango dugun bileran aurkeztuko dugun idatziaren aldekoa.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gure kasuan administrazioa gaztelaniatik hartutako maileguzko hitza dugu.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Animaliaok egindako ezegitekoak administrazioak ordaintzea normaltzat jo beharko litzatekeelakoan diot diodana, Europako zenbat lurraldetan gertatu ohi den bezala.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Honetaz gain, administrazioak berak ere pauso garrantzitsuagoak eman behar ditu, batez ere lege, erabaki eta irakaskuntza arloetan, eta praktikara eraman.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Zera irakurten da deklarazinoan: Alderdi Komunistearen aldizkari ta egunkarietañ, albiste-agentzia Tanjug-en, irratian, administrazino guztian, trenetan, politikazko ta ekonomiazko literaturan, diplomazian ta politikazko erakundeetañ eta abar, serbiera utsa egiten da!.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Euskararen problema (hitzez ez baina egitez egiten dugun) folklorearen mailatik sozial mailara (beraz, politika mailara) jasotzen ez dugun bitartean, euskararenganako nigarra ez ote da alferrikakoa? Zergatik gure enpresa gizon euskaldunek ez dute administrazioa euskaraz eramaten? Zergatik ez dute eramango?.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Orduan horiekin eta administrazioarekin egingo dugu topo.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Irrialdia iragan eta, holako gertakariek erantzun garbiak merezi dituzte: administrazioa ez da elebiduna, administrazioa gutaz futitzen da.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Beraz gero eta gehiago emendatu behar ditugu euskarazko idazki eta ekintzak: txekeak, letra azalak, edozein administraziori, ahoz nahiz idatziz, euskaraz xuxenduz...

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Eta jende horiek, administrazioa, euskararen onartzera, euskararen aldeko medioen hartzera bortxatu.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Artikulu hauetan esaten dena nahiko ezaguna da: Espainiako bandera administrazio zentral, instituzional, autonomiko, probintzial edo uhartekoa, eta udaletxeko egoitzan eta edifizio guztien kanpoaldean egon behar du eta barnekaldean leku nagusia bete behar du.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Izenaz ere aldakuntza bat badu lege berriak: 1986-ko uztailaren lehenetik harat, haurrek ekartzen ahalko dituzte beren aitaren eta amaren deiturak bat bestearen ondotik, administrazioneko paperetan; haatik état civil delakoan aitaren deitura bakarrarekin deklaratu beharko dira.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Galde hau ere egiten du tituluan berean: Herri ttipietako ikastolek eskola publikoan integratzea beste erremediorik ez ahal lukete? Garbiki dio ez duela ikastola ezagutu nahi administrazioak.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Esan nahi dudana zera da, zer gertatuko ote da gure administrazio foralarekin? Azkenengo bolada honetan hasiak dira jadanik gure politika gizonek hori ere ukitzen.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Ba, jakin dezatela gure administrazio forala, gure arbasoengandik jaso duguna, herrikoi, deszentralizatu eta demokratikoena dela.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Eta postrerako zer? Tarta beltza: europear legeak, europear administrazioa, kalitate neurri europearrak, eta merkatu europearra...

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Orain dela hilabete batzuk, Administrazioren bulego batetan aldi baterako kontratatu gisa sartzeko, osasun proben artean bat emakumezkoei bakarrik egin zieten: pixarena hain zuzen ere.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Gauza hauek ez dira hortik zehar esaten aritzekoak, baina nere sospetxa da zera jakin nahi zuela Administrazioak, ea emakume horiek haurdun zeuden ala ez.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Ezta gutxiagorako eta, benetan diotsuet, bihozperatuta gelditu nintzen orduan ere Administrazioak bere langile emakumezkoen gorputzean gertatzen zenaz azaldu zuen interesarengatik.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Fabra, Pla, eta beste asko, Renaixensa deitu zen kultur eta politikal mugimenduaren ondorengo ziren, baiña ondoren hori hogeigarren mendearen lehen hogei urtetako politikoek beste era dinamiko eta sakonago batean moldatua zuten, helburu berezi eta nagusi bat programa bezela finkatuz: Catalunyaren ekonomia, administrazio eta kultur aldetikako autonomiarik ahalik eta zabalena, hain zuzen.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bainan doi doi giro hura Hegoaldean bakarrik izango da; nahiz eta guk arbitrariozko muga hori onhartu nahi ez izan, mugak administrazioaren aldetik (horrek suposatzen dituen ondorio guztiekin) biziki bereizten gaitu, eta kultural giroa hemen ez da berdina izango.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Erreziklaia, lan-ordutan Plangintza honen araberan, erreziklaian ezinbestekoa da Administrazioa bera eta Eskolak ere inplikaturik egotea Irakasle Eskolarekin batera.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Batzorde hau hilero biltzen da eta bertan parte hartzen dute Administrazioak (Eskualdeko ikuskaria eta Eredu kordinatzailearen bidez), Eskualdeko Ikastetxeek (ordezkari bat Eskola Transferituen izenean eta beste bat Ikastola eta Pribatuen izenean) eta Irakasle Eskolak (Erreziklai sailburua eta Dokumentazio Zentroko arduradunaren bidez).

316. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 1962-an Aljeriako F.L.N.-ak askatasuna lortzean, eten egin zen Pariseko administrazioaren zapalketa.

317. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Administrazio publikoak zaindu behar zituen eta zaindu ez dituen ondasunak, zaindu dituzte.

318. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Zer dinosku administrazinoak gai honen inguruan?

319. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Komentuari ordainketak egiteari itzi jakonean, honek bere ardurapean hartu eban burdinolearen administrazinoa, eta, berau konpontzea eta mantentzea errentea baino gehiago kostatzen zan ezkero, barriztu, konpondu eta salgai jarri eben.

320. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 2. Administrazioko organoei aitortutako eskumenen titulartasuna eta eskumen horietaz baliatzea, hierarkian mendeko dituzten organoetan deskontzentra ditzakete, eskumenak aitortzeko arauek ezartzen dituzten modu eta baldintzetan.

321. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 3. Xedapenen batean administrazioren bati eskumena aitortzen bazaio, baina eskumen hori zein organok erabili behar duen zehazten ez bada, gaiaren eta lurraldearen arabera eskumena leukaketen beherengo organoek izango dute espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteak ebazteko ahalmena, eta, bat baino gehiago badira, hierarkian komun duten goragokoak.

322. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 1. Herri-administrazioetako organoek beste organo batzuei beren eskumenak eskuordetzan eman diezazkiekete, baldin eta organo horiek administrazio berekoak badira, nahiz eta bata bestearen mendekoa ez izan, edo administrazio horiei lotuta edo administrazio horien mendean dauden zuzenbide publikoko erakundeetakoak badira.

323. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Administrazioko organoen arteko komunikaziorako edozein bide erabil daiteke, hartu izanaren agiria jasota geratzen dela ziurtatzen bada.

324. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Administrazioko organo batek gai baten gainean ebazteko eskumenik ez daukala ikusten badu, jarduna zuzenean bidaliko dio bere iritziz eskumena duen organoari, herri-administrazio berekoa bada.

325. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 8. Artxiboetara eta erregistroetara irispidea izateko eskubideak esan nahi du, besteak beste, agirien kopiak edo ziurtagiriak lor daitezkeela, administrazioak agiri horiek aztertzeko baimena ematen badu, eta, legez ezarritako ordainarazpenik badago, aurrez kitatzen badira.

326. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 10. Aldiro argitaratuko dira herritarrek edo beste administrazioetako organoek aurkezturiko galdekizunen erantzun eta jarraibideak, zuzenbide positiboaren edo indarrean dauden prozeduren interpretazio direnean, herritarrek administrazioarekiko harremanetan alegaziotzat erabili ahal izan ditzaten.

327. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 1. Administrazioko organoek erregistro orokor bana izango dute, eta, bertan, organoko administrazio-unitateetan aurkeztutako edo jasotako idazki zein komunikazio guztien idazpena egingo da.

328. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 Era berean, bertan adierazita egongo dira bai prozeduren gehienezko epeak, bai administrazioaren isiltasunak ekarriko lituzkeen ondorioak.

329. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 Herri-administrazioek interesdunei beti adieraziko diete bai prozedurak ebatzi eta jakinarazteko arauz ezarritako gehienezko epea, bai administrazioaren isiltasunak ekar litzakeen ondorioak.

330. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 Argibide horiek aipatu egin behar dira, beraz, administrazioaren kabuz hasteko erabakia jakinarazi edo argitaratzean, edo interesdunei horren berri emateko bidalitako komunikazioan.

331. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00161 2. Administrazioko organoek eskumena ahoz erabiltzen dutenean, mezua ahoz jaso duen mendeko organoko titularrak edo funtzionarioak idatziz jaso eta izenpetuko du egintza, hala behar denean; eta, egintza komunikatzean, zein agintaritzak eman duen adieraziko du.

332. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00189 4. Prozedurak irauten duen bitartean, administrazioaren kabuz zein interesdunak eskaturik, behin-behineko neurriak aldatu edo kendu ahal izango dira, baldin eta neurriak hartu zirenean kontuan hartu ezin ziren gorabeherak edota gerora agertutakoak azaltzen badira.

333. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00189 Prozedura hasi edo izapidetzen duen administrazioko organoak, prozedura hasteko modua edozein izanda ere, bateratu egin ditzake prozedura hori eta oinarri bera edo lotura estua duten beste batzuk.

334. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 3. Prozedura iraungitzeak ez du besterik gabe norbanakoaren edo administrazioaren akzioen preskripzioa ekarriko, baina iraungitako prozedurek ez dute preskripzio-epearen zenbaketa geldituko.

335. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 2. Ebazpenen betearazte materialeko egintza agintzen duen organoak interesdunari jakinarazi behar dio administrazioaren jarduna baimentzen duen ebazpena.

336. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 5. Egintza tokiko administrazioko erakundeena bada, korporazioko batzak joko du kaltegarritzat edo, horrelakorik ez badago, erakunde horretako kide anitzeko organo gorenak.

337. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 Administrazioaren kabuzko berrikustea hasita badago ere, ebazteko eskumena duen organoak egintza betearaztea eten dezake, egintza horrek kalte konponezinak edo konpongaitzak sor baditzake.

338. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 2. Estatuko administrazio orokorrean, erreklamazioaren gaiaren arabera eskumena duen saileko ministroari aurkeztuko zaio.

339. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 2. Dagokion administrazioak, kaltedunei ordaindu ondoren, erantzukizuna bere kabuz eskatuko die bere agintari eta gainerako langileei, baldin eta dolu, erru edo zabarkeria larria egon bada beren jardunean.

340. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 3. Era berean, administrazioak prozedura bera erabil dezake administrazioko agintari eta langileen aurka, baldin eta, dolu, erru edo zabarkeria larria dela eta, kalte edo galerarik eragiten badute administrazioaren ondasun eta eskubideetan.

341. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

342. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko administrazio orokorrean, ministerioetako sailetako titularrek eta horiei lotuta edo horien mendean dauden herri-erakundeetako buru edo zuzendariek 6. artikuluan aurreikusitako hitzarmenak izenpetu ahal izango dituzte.

343. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 I.- Administrazio Publikoa, funtsezko elementu da, zalantzarik gabe, gizarte modernuen garapena, aurrerapena eta ongi izatea lortu ahal izateko.

344. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Biztanlegoaren beharrei erantzutea xede duten zerbitzu eta sorozpen mailako egitekoak direla eta, arrunt leku nabarmena lortu du Administrazioak, poliki-poliki, agintaritza publikoon artean, izan ere, gizarte-sail ezberdinetatik etengabe eskatzen zaizkion zerbitzuak oso ugariak bait dira.

345. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Euskal herritarren aurrerakoitasun eta ongi izateko itxaropenei erantzuna emateko ezinbesteko bidetzat jotzen da Administrazioa eta esanahi berezia hartzen du Euskadin, izan ere, eduki eta ekintza zehatzetan gauzatzen den eginkortasuna eman behar bait dio autogobernuari.

346. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Izan ere, Administrazio modernu baten taiuketa antolatzen ahalegin haundia egin behar da, Administrazio hori ihardunean jarriko duten giza-baliabideez hornitu eta, dituen helburuak betetzeko prozedura eta metodo egokiz, zerbitzu publikoen kudeaketaren ardura hartuz.

347. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Gainera, Administrazio berria sortze eta sendotze-prozesuak sortarazi dituen beste arazo batzuri ere eman behar zaie irtenbide, Administrazio horren hazte-erritmoa ez bait da beti aurre-plangintzaren ondorio izan, autonomi garapenaren bultzakaden ondorio baizik.

348. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Egoera horrek, alde batetik, Estatuko eta horren Erakunde Burujabeetako eraketa periferikoek dituzten estamentuek autonomi Administrazioak eratutako zerbitzu eta organu berriekin batera jokatu beharra ekarri du eta, bestetik, Administrazio honen eta honen zerbitzuan diharduten langileen arteko zuzentza-mailako modu askotako harreman ugari, horien errejimenak eta egoerak, ahaleginak egin baldin badira ere, modu askotakoak izaten jarraitzen dutela.

349. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Bestalde, euskal Administrazio kontzeptuak, erabat garatu dadin, guztientzako diren Instituzioak ezezik, Autonomia osatzen duten beste Administrazioak ere hartu behar ditu bere baitan.

350. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 e) lanpostua dela eta, ezagutu daitezen gaiekiko duen lanbide-mailako isiltasun-obligazioa ez betetzea, Administrazioarentzako kalteko izan edo norbere onerako erabili daitezenean,

351. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 h) argi eta garbi legez kontrako diren txostenak egin eta akordioak hartzea, Administrazioaren edo herritarren kalterako eta oso hutsegite larriak izan ez daitezenean,

352. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 a) asmoa,
b) zerbitzuan sortutako nahasmena,
c) Administrazioari edo administratuei egindako kalteak,
d) berriro hutsegitea, eta
e) eskuhartze-maila.

353. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 126. MAIATZAREN 31KO 3/1990 LEGEA, EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKO ADMINISTRARITZAREN ARIEL ETA HERRI-PREZIOEI BURUZKOA 1 ELAO, A-I-41(f) 1990ko irailaren 18koa (EHAA 132/1990.07.04). 2 Maiatzaren 29ko 13/1998 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoa, indargabetua (EHAA 135/1998.07.20).

354. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0208 Urteko aitorpen eredua bi aletan aurkeztuko da, bata aitortzailearentzat eta bestea Administrazioarentzat eta aitorpenaren edukia osatzen duten datuak jasotzeko erabiliko diren laburpen orri batez eta barneko xehekapen orriez osatuko da.

355. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 j) Lankidetza-bideak ezartzea babes zibilaren arloan Administrazio zentralarekin eta beste autonomi elkarte batzuekin.

356. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 2.- Arriskuaren nolakotasunak edo zabalerak, larrialdi-egoeraren garrantziak edo martxan jarri beharreko zerbitzuek eta baliabideek bakoitzari dagokion planean aurrikusitakoak gainditzen dituztenean, larrialdiaren beharrei jarraiki lurralde-plan zabalagoa jarriko da martxan, bai diharduen administrazioa osagarrizko baliabideak ekarriz sendotzeko lanetan, bai lurralde-plan zabalagoan egiteko horietan diharduen agintariak ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa bere gain hartuz.

357. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 1. Batzorde Bilaterala Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Estatuko administrazioaren bilgune da, Euskadiri bereziki eragiten dioten gaia komunitarioak edo Euskadiren autonomia dela-eta alderdi berezia dutenak eztabaidatzeko; baita Europako Batasunari buruzko gaietan bi administrazioen arteko tirabirak aurrez ikusi eta aztertzeko ere.

358. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 4. Sailek, halaber, Estatuko Administrazioa Batzorde Bilateralera deitzeko eskatu ahalko diote Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari, bilera horretako gai zerrenda aipatuz.

359. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 3. Ikuskapenak egiteko lanetan, eskumena duen administrazioko arauak bete beharko dira, aurreko arauetan zehaztutakoaren arabera.

360. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du. Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.

361. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 5. Administrazio eskudunak konprobazioetan zehaztutako proportzioak kitatutako obligazioei dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen artean behin betiko onartzen direnak bete behar ez direnik.

362. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 23. atala. Zergak kontura ordaintzea, tributuak bi administrazioetan ordaintzen dituztenen kasuan.

363. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 Euskal Autonomia Erkidegoko lan-administrazioak, Osalan-en bidez, eta administrazio publikoetako kudeatzaileekin, enpresariekin eta enpresarien elkarteekin nahiz sindikatuekin batera, lan-mundurako aurrezaintzako programak sustatuko ditu, batez ere azaroaren 8ko 31/1995 Legean, Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeari buruzkoan, aurreikusitako zerbitzuetan eta jardueretan, eta bertan zehaztutako moduan.

364. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 Drogamenpekotasunen arloan administrazio publikoekin batera elkarlanean aritzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeei daukaten merezimendua aitortuko zaie, horretarako dauden arauekin bat eginez. Hori dela-eta:

365. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Administrazio publikoetan lan egiten dutenei eta kontratubidez administrazio horiekin loturik daudenei ez zaie esandako zigor-jardunbidea aplikatuko, baizik eta kidego horietako bakoitzak berariaz daukana.

366. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorraren IV. tituluan administrazio-organoei ematen zaien ahalmena, iragarki-jartzaileari iragarkiak bertan behera utzi edo alda ditzala eskatzeko, drogamenpekotasunen arloan eskumena duen organoari dagokio, lege honen gaiaren barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparruan. Foru- eta toki-administrazioek, berriz, berek izendatuko dituzte eskumen hori izango duten organoak.

367. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 f) Bere antolakuntza eta funtzionamendurako arauak onestea. Akordioen araubideari dagokionean, arau horiek, Administrazioaren ihardunbidea arautzeko indarrean dagoen araudian organo kolegiatuentzat ezarritakoari lotuko zaizkio.

368. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00100 49. atala.- 1. Epaimahaien ebazpenak behartze-indarrekoak izango dira funtzionari-izendapena egitea dagokion organoarentzat, horrek, baliogabetu ditzakeen araugabetasunen bat gertatuz gero, Administrazioaren ihardunbidea araupetzen duten arauen arabera berraztertu ahal izatearen kaltetan gabe.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

370. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 Kudeaketa eta administrazio komertzialeko programen egokitzapenaz eta garapenaz arduratzen nintzen, ondoko funtzioak betez:

371. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Jazarraldi honen arrazoia Mazarinok ezarritako berrikuntza administratiboak izan ziren: erabaki hauen bitartez antzinako lekuan lekuko administrazioak, erregearen zuzeneko kontrolaren pean jarri nahi zituzten.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0008 Erroma enperadoregoaren hiriburua izan zen, baina XIV. mendean lehengo egunen loria oroitzapen urruna baino ez zen erromatarrentzat; izurriteak, administrazio txarrak eta gupidarik gabeko kriminaltasunak biztanle kopurua neurri handi batean urritu zuten.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Lan guzti honetan, ikasle bakoitzarentzat zehaztutakoak bezain argi izan behar ditugu Administraziotik etaparen bukaerarako planteatzen diren helburuak.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 Eskualde bakoitzeko ekonomia, politika nahiz administrazioa taiutzen dute.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Baina ez dira bazkideen dirutik soilik bizi GKEak: emariak, legatuak, oinordetzak, materialen salmentak, argitarapenak, zozketak... eta Administrazioaren laguntzak dira beren beste sarrera iturri batzuk.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Baina, ezkerrak aurka zituen neurrian, proiektu hark ez zuen etorkizunik, Gorteetan onartu behar zelako; gainera, Errepublikaren Konstituzioaren kontrako proiektua zen goitik behera, estatuaren eta Vaticanoaren arteko harremanen inguruko arazoaz gainera, baziren beste ezadostasun garrantzitsu batzuk: bideratu nahi zen hauteskunde-moldea, inmigranteen botoaren inguruko asmoa, estatuaren eta Euskal Herriaren arteko harremanei eman nahi zitzaien izaera konfederala eta, konfederazio horren arabera, bi administrazioen artean bideratu nahi zen ahal-banaketa.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Politika-arloko ideologia guztiek Estatuaren ekintzari buruzko eztabaida Administrazioa, oro har dute helburu. Ideologien jarrera horrek askatasuna ematen dio kooperatibismoari errealitatea aldatzeko funtsezkoa den ekintza-esparruan: gizartea bera. Politikagileek erabaki dezatela Estatua zelan moldatu behar den, bien bitartean guk gizartea bera aldatzen egingo dugu lan.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Egia esan, oso zaila da euskal kooperatibisten idatzien artean eta, modu berezian, Arizmendiarrietaren beraren idatzietan Estatuaren Administrazioari edo Arduralaritzari zein politika-arloko ekintzari buruzko aholkuak edo iritziak aurkitzea.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Hala ere, kooperatibistek ez dute zehaztu maila abstraktuan behintzat Administrazioaren edo Arduralaritzaren jarduera, batetik, eta ekimen pribatuarena, bestetik, alegia, bataren eta bestearen jarduera-esparruak zeintzuk diren edo zeintzuk izan behar luketen.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Nondik nora zuhurtasun hori? Ba, esparru bi horiek, elkarrekiko ekimen komunitarioaren bitartez aldagarriak direlako eta, zeharo, beren betebeharrak asetzeko gizakiek duten zailtasunaren arabera aldatu egingo direlako, bai Administrazioaren esparrua, eta bai Gizartearena ere.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Gorago esan denez, Estatuak edo Administrazioak zelan jokatu behar duen erabakitzeko eztabaida horretatik kanpo gelditu da Lankidetza. Gainera, Estatuak zelako jarduerak bereganatu behar dituen eta zelakoak ez dituen bereak egin behar ideologia-arloko irizpideen arabera zehaztea ere, alde batera utzi du.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Lurralde linguistiko bat osatzetik estatu politiko baten barruan egotera pasatzean, estatuko hizkuntza bilakatu zen ofizial (euskaraz egitea ere zigortua egoteraino) eta etorkinak, industrializazioa zela eta lan bila etorritako estatuko hiritarrak izaki, irakasleak, medikuak e.a., bertako hizkuntza naturala asimilatu beharrean, beraienarekin kokatu ziren berton arazorik gabe: boterea erdaldunduta eta, estatuaren eraginez administrazioa eta irakaskuntza erdaldunduta, ez zen kasik euskal elebakarrik geratu, elebidun egin ziren, bertakoek kanpoko hizkuntza asimilatuz; bitartean, etorritako erdal elebakarrak, erdal elebakar jarraitzen zuten: harremanetan jartzerakoan batzuek bi hizkuntzak zekizkiten; besteek, berriz, erdara besterik ez.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Burgesiako alabak izan ziren bi Mundu-Gerren bitartean ikasketak egiten segitu zutenak: tituluak lortu zituzten eta lan-merkatuan integratu ziren, administrazio publikoan eta hezkuntzan batez ere. Eredu hori laster hedatu zen gizarte osora. 1965. urteaz gero emakume enplegatuen kopuruak oso azkar egin zuen gora.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00089 ETB telebista normala zela frogatu nahi genuen. Horren ondorioz frantses administrazioak ETB prentsaurrekoetara ere gomitatu behar zuela ikasi zuen. Iparraldeari buruz Frantziako agintariek hartu erabakiak interesatzen zitzaizkigun.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00098 Jakina denez, bada euskaraz mintzatzeko modu bat, erregistro bat arrunta dena, zuka deitutakoa. Erregistro hau erabiltzen da errespetuzko egoeretan, nagusiekin mintzatzeko, esaterako Iruñean paperak egiteko administrazioan, erregistro hau erabiliko genuke.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 - C Taldea. Kudeaketa eta Administrazioa: Lurralde Ekintzako Egitamuen ezarketa, jarraipena eta ebaluazioa; Hirigintza planeamenduen integrazioa, Biosfera Erreserbaren kudeaketan; Gizarte dinamizazioa (ingurugiro hezkuntza nabarmenduko da); Ingurugiroari buruzko gizarte gatazken konponketa.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 2. Hemen ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorra diseinatzea eta gauzatzea proposatzen da bai eta gizarte ekimenaren ustez administrazioak egin behar lukeen ahalegina adieraztea ere.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 - Bakoitza itota dabil bere esparrutxoaren defentsan, eszeptikoa da elkarguneen aurrean eta beldurra dio administrazioaren erreakzioari.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Zerbitzu publikoen euskalduntzeko prozesuan aurrera egitea, sail- eta sektore-planak garatuko dira, euskara administrazioan, osasun-zerbitzu publikoan eta justizian lan-hizkuntza gisa sar dadin.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Osasunaren alderdi honi buruzko Estatuko serie estatistikoak ez etetearren, galdesorta berriak taiutzerakoan Administrazio Zentralaren betekizunak izan ziren abiapuntua, Euskal Autonomia Erkidegoko zegokion berariazko informazioarekin osatuz.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 I.-Azken bolada honetan lanpostu guztiak, ia guztiak, administrazioan daude. Gazteria osoa oposizio horietarako prestatzen da. Eta mundu guztiak funtzionaria izan nahi du.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Zentroek halako jarraibide batzuk erabiltzen kasu horietan, hau da: haur edo nerabea gehien ibiltzen den tokietan bilatzen saiatzea, familiarekin harremanetan jartzea, gertatuaren berri ematea administrazio eskudunari, eta, hogeitalau ordu igaro ondoren, desagertzearen parte ematea.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 Bestalde, Eusko Jaurlaritzak arau mailan dagokion eskuduntzaz baliatu behar du eta zerbitzua hobetzeko zenbait gai arautu beharra dauka, hala nola ondorengo gaietan: neurriak ezartzen dituzten zentro eta zerbitzuek bete beharreko baldintzak, zerbitzu horien kontrolerako mekanismoak, neurriak erabakitzen dituzten organo judizialen eta indarrean jartzen dituzten administrazioen arteko koordinaziorako sistemak...

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00086 - Hiru Ordezkari Teknikoak Ordezkari Profesional Teknikoak dira. 4/1992 Legea indarrean sartu zenean, Adin Txikikoen Tutoretzako Auzitegietan edo Adin Txikikoen Epaitegietan aritzen ziren lanean. Aipatutako legezko testu horretako azken bostgarren xedapenak, bere bigarren apartatuan, zekarrenez, bertan behera uzten zen langile hauen zerbitzua Justiziako Administrazioan, eta, aldin berean, atxikitzen zituen Adin Txikikoen gaietan eskuduna den Administrazio Publikoari, esan nahi baita, neurrien betearazpenaren erantzunkizuna zuen Administrazioari.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00323 Hala ere, komenigarria da epeek bi aldi dituztela jakitea. Lehenengo aldia ebazpena indarrean sartzen denetik betearazteko eskuduna den administrazioak horren berri izan arte zabaltzen da. Bigarrenak, ebazpenaren berri ematetik gauzatzea benetan hasi arteko denboraldia hartzen du. Lehenengo aldian berandutze gehiago eta luzeagoak izaten dira. Beste aldetik, kontuan hartu behar da atzerapena aurreko neurri bat bukatzeko beharraren ondorioa izan daitekela.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Gizarte ongizateko politika modu egokian garatzeko funtsezko printzipioak kontuan izan behar du Administrazioak bermatu beharko duela babes unibertsaleko sistema bat, elkartasunean eta berdintasunean finkatua, desberdintasunak eta bidegabekeriak bazterrean lagaz eta behar duenari duintasunezko irtenbideak emateko moduaz.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lehenbiziko aldiz, erabateko famili integraziorako elementutzat hartzen da adopzioa; famili harrera babeseko instituzio berritzat itxuratzen da; adingabearen interesa lehentasunezko tokian jartzen da oro har, berarekin zerikusirik duten administrazio zein lege ekintza guztietan alegia; Ministerio Fiskalaren eskumenak zabaltzen dira, adingabeen eskubideen babesle gisa; abandonoaren figuraren ordez babesik ezarena jartzen da, eta adingabeen babesaren arloan jarduera prozeduren DESJUDIZIALIZAZIOA deitu dioten hori gertatu da.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoak giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 - Hasitako etxebizitzak: babestuen kasuan, babesa onartua izanik, obren teknikari zuzendariak luzatutako obren hasierako ziurtagiria Administrazioaren aldetik hartu izan denekoak dira.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Libreen kasuan, berriz, Administrazioak ematen duen zifra, eraikitzeko baimena emateko behar den bizigarritasun-informea lortzeko proiektua Ministerioaren Ordezkaritzetara aurkezten diren etxebizitzena da.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Administrazio Publikoen (Zentrala, Autonomi Elkarteak eta Udalak) aldetiko eraikuntza-obren eskaria.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 a) Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorrak.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 1. Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorra (Legebiltzarra, Jaurlaritza, Lan Harremanetarako Kontseilua, Kontseilu Ekonomiko Soziala, Kooperatiben Kontseilu Gorena, Herri Kontuen Euskal Epaitegia).

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Egun Danian (Forida) bizi da eta jokatzeari utzi eta gero, ikasketan murgildu zen eta orain Finantzetan, Nazioarteko eta Nazioko Negozioen Administrazioan lizentziatu da; Austin-en, Texas (EE.BB).

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Masterra ere lortu du Administrazioan.

406. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Zertarako nahiko dute indiarrek beren hizkuntzan alfabetatu, jakinik goi-irakaskuntzan, administrazioan eta Estatuko beste edozein arlotan sartzeko gaztelania dela balioko dien bakarra? Norbere hizkuntza gorde baina marginaturik egon, edo hizkuntza arrotza hartu baina sozialki hobetu: hor ez dago libreki aukeratzerik.

407. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Azkenik, 121. artikuluaren edukia aipatu behar dugu, non administrazio publikoen erantzukizun zibila jasotzen baita beren funtzionari, autoritate edo kontratatuek beren lanean egindako galerengatik (beti ere, hauen jokabidea delitu bezala deklaratu bada).

408. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Maila profesionaleko kultur egitarau bat diru publikoz sustengatzea Xiberoan edo Amikuze aldean adibidez, ez du erranahi handirik Paue, Bordele edo Pariseko arduradun politiko eta administraziokoentzat.

409. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Bestalde, Normalizazio eta Administrazio Publikoen batzordean garatutako lanari buruzko ebaluaketa ere guztiz ezezkorra izan dela.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Bakarrik Administrazio Publikoetako lanpostuen hizkuntza eskakizunak arautzen dituen Foru Dekretu baten zirriborroa informatzeko deitua izan zen.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Kontseilu hau eratzen duen Foru Dekretuak dio: bidezkoa ikusten da organo misto bat eratzea Administrazioaren eta gizarte nafarraren artean elkarretaratu, parte hartu eta elkarrizketatzeko foro modura, hizkuntza normalizazioaren kontzeptu berariazkoa osatzen duten alderdi batzuen gainean botere publikoei aholkua eman diezaieten.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00361 Administrazioa

413. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00361 Hizkuntza nolakoa den, halakoa izango da herritarren eta Administrazioko ordezkarien arteko hartu-emana.

414. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 Beraz, irakaskuntza (IRALE), administrazioa eta osasun publikoa bezalako sektore batzuetan izan ezik, berezko utzikeria dago helduen euskalduntzean.

415. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00071 Ikaslegaiak informazio eske etorri edo euskaltegiaren administrazioko langileekin harremanetan jarri nahi zutenean, harrera-gela-pasaleku estu bat eta pareta itxi batean irekitako leihatila txiki bat aurkitzen zuten.

416. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00076 Administrazioaren erabakiak direla medio, euskaltegi homologatu guztietan ikastaro-mota berak eta bakarrak ematera behartuak izan gara azken urteotan.

417. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Eta binomioetako alde bati ematen dio lehentasuna eta nagusigoa, eta horren mende ipintzen du bestea: praktika teoriaren mende eta hezkuntza-jarduera administrazioaren mende.

418. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 1890an Finlandiako posta-zerbitzua Errusiako barne-ministerioaren menpean geratu zen, 1898an N. Bobrikov (1839-1904) jenerala izendatu zuten gobernadore nagusi eta honek abertzaleen aurkako errepresioari eta administrazioa eta kultura errusifikatzeari ekin zion.

419. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Sakana deritzanaren barrenean beti ere, Arakil ibarretik ezker, harantzaxeago, Aranatz dugu, administrazioz Ergoiena ere barrenean duena, eta Altsasu aldera, berriz, Burunda.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Garai berrietan industriagune eta batez ere administrazio eta zerbitzugune bihurtzeak, historian zehar inoiz izan duen hazkunderik handiena ekarri dio hiriari. Inguruetako auzoek, industrialdeek, Gasteiz hiribidea bezalako esparruetara zabaldu diren merkataritza-guneek eta abarrek osatzen dute gaur egungo Gasteizen irudia.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00001 Hizlaritzari utzi gabe, hasi 1916an eta 1923ko irailean Primo de Rivera jeneralak diktadura ezarri arte, erantzukizun handiko karguak izan zituen alderdi jeltzalearen barruan Comunión Nacionalista Vasca eta bai halaber, Administrazio Publikoan ere.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 Dirutzarik handiena hezkuntza-sistema euskalduntzeko da; kopuruz, hurrenez hurren ageri dira Hizkuntza Politikorako Sailordetzaren aurrekontua (HABE barne} eta EITBrena eta azken tokian dator, berriz, administrazioko funtzionarioak euskalduntzeko HAEEk duena.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Administrazioak finkatu egin beharko luke zeintzuk diren estrategikotzat (eta, beraz, ezinbestez sustatzekotzan jotzen dituen jarduera-esparru, ekimen edo elkarteak, bai euskalgintzan eta baita gizarteratze-eremuan ere.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 13. atala. Euskararen Aholku Batzordearen barruan Toponimiako Batzorde-atala eratuko da, kontuan hartzekoa baita, batetik, toponimia normalizatzeko lanen izaera eta berezitasuna eta, bestetik, toponimoak ofizial egiteko administrazio askok parte hartzen dutela.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 a) Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioari aholkuak ematea Euskal Autonomi Elkarteko toponimoak bildu, berreskuratu, zerrendatu eta gordetzeko beharrei eta lehentasunei buruz.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00053 1960 eta 1970 urteen arteko hamarkadan, administraziorako bulegoak eta Camacho pabilioiko tailerrak eraiki zituzten.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00144 Eta hauen lana, zuzendaritzako, administrazioko eta beste zerbitzu orokor batzuetako (mantenimendua, harrerako pertsonala, arropa biltegia) langileen ihardunarekin osatzen da.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00018 Zentzu horretan, meategi horietako mineralaren erauzketa bertan kantonatutako goarnizioaren menpeko funtzionari inperialen esku zegoen administrazio zuzenaz burutu bide zen.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Bestela esatearren, Administrazioari erakutsi zer egin behar zuen, nola ekin behar zion emakumeen aurkako bereizkeriaren gaiari.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Eta halaxe iritsi ginen, ebaluaketan erabilitako bederatzi politika kategorietara, hiru politika mota nagusitan bil zitezkeenak: 1) Ezagupenak, ideiak, baloreak, etab. aldatzearen estrategia; 2) Bai Administrazio Publikoan aritzeko eta bai emakumeen elkarteei laguntzeko behar ziren egiturak sortzeko politikak, eta azkenik, 3) bereizkeriaren aurkako ekintza zuzeneko estrategiak, hiru jarduera maila zituena: norbanakoen maila, sorospenekoa eta egiturazkoa.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00200 Arartekoaren iritziz. zuzenbideari lotuagoa zen sartutakoaren itzulketari ekitea. kalte egin gabe Administrazioak duen ahalmenari dagokion behin-behineko likidazioa egiteko, demanda judiziala onetsia izatekotan.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00300 Kexaren sustatzaileek, aipatutako arrazoiarengatik, jubilazio pentsiotik kenduko dieten kopurua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ordaintzea eskatzen zuten, eta eskaera hori kasuaren ezaugarri bereziei, erkidegoari emandako zerbitzuari eta urte haietako kotizazio faltaren arrazoiei erreparatuta egin zuten.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Horrrenbestez, Administrazioak argibideak eta laguntza eman behar dizkio zergadunari, azken horrek tributu betebeharrak bete ditzan.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Horrela, zergadunak ez du dokumenturik eman behar izango, Administrazioak horiek bere esku baditu edo Administrazioari aurretiaz eman badizkio.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Legearen ariora, Administrazioari emaniko datuak isilpekoak eta erreserbatuak dira; horrek esan nahi du, Administrazioak tributuen kudeaketarako bakarrik erabil ditzakeela datuak eta ez beste zereginetarako.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Bestalde, Administrazioaren langileek begirunez tratatu behar dute zergaduna.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Amaitzeko, zergadunak eskubidea du, administrazio ebazpena eman aurretik alegazioak egin eta dokumentuak Administrazioari emateko.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Zergadunak eskubidea du, zor ez diren sarreren itzulketa eta Administrazioaren ariozko itzulketak eskuratzeko, legeak ezarritako epeetan (edo, gehienez, sei hilabetetan);

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 epe hori igarotakoan itzulketa jaso ezean, Administrazioak berandutza korritua ordaindu behar du, zergadunak ezer eskatu gabe.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Administrazioarekin kontratuak egiteko debekua, aldiz, ministroak edo Foru Aldundiak ezar dezakete.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Tributu administrazioak uste badu antzeman dituen arau-hausteak delitu izan daitezkeela, zigor jurisdikzioari bidali behar dio erru lekukogoa; horrez gain, administrazio prozedura eten behar du hurrengo jazokizunon bat gertatu arte: epaia ematea, kausa largetsi edo artxibatzea, edota Fiskalak Administrazioari espedientea itzultzea.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Epaiak deliturik ez dagoela adierazten badu, Administrazioak bere espediente zehatzaileari ekin diezaioke, auzitegiak frogatutzat jo dituen egitateak aintzat hartuz.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Tributu zehapenak grazia bidez barka ditzake Administrazioak.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Interesatuari likidazio egintza jakinarazi ezin dakiokeenean, Administrazioari ezin egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla-eta, orduan agerraldien bidez jakinaraziko zaio.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Ildo horretatik, 1998az geroztik, iragarkia aldizkari ofizialean argitaratu behar da, interesatua Administrazioaren bulegoetan ager dadin, iragarkiaren argitalpenetik zenbatzen hasi eta hurrengo hamar egunetan.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 Ildo horretatik, Administrazioak bere arioz itzuli behar ditu zenbatekoak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari, Sozietateen gaineko Zergari eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko arauketek hala agintzen duten kasuetan;

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 itzulketa egiteko epea igaro eta itzulketaren ordainketa oraindik egiteke badago, Administrazioak berandutza korritua ordaindu behar dio zergadunari, azken horrek korritua eskatu ez arren (otsailaren 26ko 1/1998 Legearen 11. art.).

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Labur-zurrean, solidaritate printzipioari helduta, Administrazio bakoitzak bere gastuei egin behar die aurre, lortzen dituen tributuekin;

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Sistema horretan, finantza fluxua autonomia erkidegoetatik Administrazio Zentralera doa, LOFCAren sisteman gertatu aldera.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Lehendabizi, kupoa ordaindu behar da, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen artean banaketa egin behar da.

451. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Helduen Euskalduntze-Alfabetatzean zegoen gatazka eta konponezina bideratzeko, Arregik zuzentzen zuen (eta duen) administrazioaren jarrera itxia behin eta berriz ikusi ondoren, bide berri bati ekin nahi izan zion AEKk, aukerako Administrazioarekiko konbenio orokorraren ardatzak proposatuz gobernuaren erantzunkizuna zuen alderdiari, EAJri alegia.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Ikastetxeen mantenimenduaz arduratzen diren administrazio publiko desberdinek finantzatutako gastuak lortu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta beste hainbat saili eta Udaletxeei, 1989ko gastu horien desglosea egin zezatela eskatu zitzaien ikastetxez ikastetxe.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Bazirudien zerbait aldatua zela EAJk kontrolaturiko administrazioetan.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Gasteizko administrazioak, datuak eskuan, ai Sestoa, Sestoa ez du inoiz begi onez ikusi AEK.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Baina ekimenak ez zuen aurrera egiterik izan Administrazioaren behin eta berrizko ukapenen ondorioz, eta hezkuntza ez unibertsitarioen inguruan ere ez zen askoz esku zabalagoa agertu.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0042 Euskalerrian, berriz, Gipuzkoak Foruen betekizuna administrazio eta udal mailan soilik nahi zuen bitartean, (hemen ere Donostiaren eta Probintziaren jokaerak oso desberdinak ziren), Bizkaia, Foruen defendatzaile porrokatua zen.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 ADMINISTRAZIOTIK BURUTUTAKO EKIMENAK

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Osasunaren alderdi honi buruzko Estatuko serie estatistikoak ez etetearren, galdesorta berriak taiutzerakoan Administrazio Zentralaren betekizunak izan ziren abiapuntua, Euskal Autonomi Elkarteari zegokion berariazko informazioarekin osatuz.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0042 Hezkuntzan, komunikabideetan eta administrazioan egin beharreko lanak adierazi ondoren, Euskaltzaindiaren corpusaren gizarteratzeaz eta Jagon Sailaren bestelako eginkizunez eta osaeraz mintzatuz bukatu du Azkarate andreak bere txostena.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Estatuko erakunde zenbaitekin ere izan dira harremanak eta zerbitzuak eman zaizkie, hala nola Kultura Ministeritza, Hezkuntza Ministeritza eta Administrazio Zentralak Gasteizen duen Ordezkaritzari.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Administrazioan, behin baino gehiagotan, barrukoentzat idatzi izan dugu; gogoan izan gabe paperaren bestaldean irakurlea dugula, herritarra, alegia.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Ezin dugu jo idatzia lehenengoz ikusiko duen irakurleak guk adina dakienik, are gehiago administrazioz kanpokoa bada.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Horretaz jabetuta, administrazioan aldatu egin behar dugu gure jokabidea.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Ezagutzen al ditu administrazioaren nondik-norakoak?

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Hori dena begiratu behar dugu administraziotik idazkiak kaleratu baino lehen.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Gutxieneko formaltasuna zaindu behar da administrazio barruko zein kanpoko komunikazioetan; hala ere, garbi dago formaltasun hutsalaren adierazpide batzuk baztertu egin behar ditugula errotik.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Administrazioak egiten dituen gauza guztien atzean baten bat dago: izena eta kargua duen norbait, alegia.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Administrazioan nor edo nork egiten ditu egin beharrekoak, baina beti norbaitentzat.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Ez dira urte asko euskara administrazioan benetan erabiltzen hasi zela.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Horren guztiaren ondorioa: administrazioko eta herritarren hizkeren arteko tartea gero eta handiagoa izatea.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Orain arte erakunde eta administrazio bakoitza bere aldetik eta besteena gaitzesten ibili da erabili beharreko hitzak aukeratzeko orduan.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Bai komunikabideetan, bai administrazioko burokrazian, elkarteetan, era guztietako enpresetan (publizitate, burokrazia, etiketak), dendetako iragarkietan, enpresa paraestataletan eta beste askotan daude alorrak lehenxeago edo geroxeago, bide batetik edo bestetik, poliki-poliki katalan idatziak beretuko dituenak.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0070 Hala ere, garbi zegoen funtsezko aldaketak egitura politikoetan eta administrazioan egingo zituztela.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Orokorrean, aldeko iritzi gehien bildu dituzten neurriak gazteenen euskalduntzeari buruzkoak dira (biztanleriaren %63 guztiz edo partzialki ados daude ezinbestekoa da haur guztiek euskara ikastea baieztapenarekin), ondoren herri-administrazioan eta komunikabideetan euskara sustatzeari buruzkoak (biztanleriaren %60 guztiz edo partzialki ados daude Euskal Herriko administrazio publikoan sartzeko beharrezkoa izan beharko litzateke euskara jakitea baieztapenarekin eta %42ren iritziz Euskal Herrian ikusi eta entzuten diren telebista eta irratiek programa askoz gehiago izan beharko lituzkete euskaraz).

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0142 - Legearen (Hiritarren Segurtasuneko legeak, adibidez, drogazalea ordena publikoaren etsai handitzat du) eta Administrazioaren beste ekintza batzuen artean (tuberkulosia, Hiesa eta hepatitisa kontrolatzeko hezkuntza- eta osasun-neurrietan edo toxikomani unitateetan xiringak trukatzen edo dohan ematen, metadona-programetan eta abarretan) kontraesana dago.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Corpusa aukeratzeko, tradizioaren ondarea jasotzen duten obra klasikoak izan ziren gogoan alde batetik, eta, bestetik, gaur egunean gai honen inguruan sortu den materiala, gehien bat administrazioaren arlokoa.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0143 Esparru horren barruan mugitzen da Estatuko Administrazioa, Legeak uzten baitizkio eskuak libre egokitzat uste duen eran iharduteko.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 horri dagokionez aski da pentsatzea, puertorricotarren inmigrazioak New Yorken edota ipar-afrikarrenak Parisen planteaturiko arazoez, haiekiko ez baita burutzen inolako osoko politikarik eta sarritan eskas kalifikaturiko administrazioek elkarri igortzen baitizkiete alferrik batetik bestera arazoak.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Aitzitik, 1.382 art.ak argi uzten du, ezen ezkontide batek zerako kasutan bakarrik har dezakeela mailegutan diru komuna, alegia, bere lanbidea egikaritzeko edo bere ondasunen administrazio arrunta egiteko beharrezkoa duenean (bi kasuok ere erreta- eta fruitu-produzitzaile izaki);

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 kapital-zorrak dira, eta ez zordunaren ondasunen administrazio arruntarenak (agian horrela izango litzateke familiak okupatzen duen pisu pribatiboaren geroratutako prezioaren interes-zorra);

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 eta neurri judizialak, eduki komun bat begiztatzen dutenean baino emeagoak izanik ere, eta ezkontide bakoitzak bananketako erregimenean daukan askatasuna gehiago errespetatuz ere, ondasun guztiak besarkatzea, zeintzuen administrazioa, epailearen ustez, mugatzea komeni den, edukiaren osaera ikusita gero.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0004 Bestalde, hainbat lan aitzinatu dira euskararen normalizazio bidean, arauez gain; bi hiztegi entziklopediko baditugu eskura; administrazioko hizkera errazteko proposamen zehatzak kaleratu dira; hainbat arlo berezitako hiztegiak ere prestatu dira denbora honetan lehengoez gain; idazkera liburuak ere argitara eman dira...

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Hego Euskal Herriko alkateen eginkizunak 1985eko erregimen lokaleko legean daude finkatuta; horren arabera, berari dagokio udalaren ordezkaritza eta administrazioa, udalaren osoko batzarraren deia eta buruzagitza, gobernu-batzordearen buru izatea, udaltzaingoaren buru izatea, bandoak ematea, etab.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0043 Ez ahantzi Euskal Herrian ez bezala, Estatu Batuetan hainbat kargu horien artean gobernadoreak, sheriffak, justizi-egiturako zenbait eta orohar Administrazioko beste asko zuzenean hiritarrek hautatuak direla.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0107 Azkenean, hiritar isolatu batek egin ezin dituen zeregin guztiak zuzendu beharra izango ote du administrazio publikoak?

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 Euskal Herriko administrazioetan euskara sartzeak aurreko urteetatik zetorren euskararen modernizazio prozesuarekin bat egin du gure gaurko gizartean.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0142 Administrazioan euskara itzulpen bidezko hizuntza izateak ondorio latzak dakartzala aitortu beharko dugu.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0142 Izan ere, badirudi Administrazioan euskaraz egiteko erantzukizuna itzultzaileak besterik inork ez duela.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0142 Administrazioaren hizkera bereziaren beraren ezaugarri bezala aipatu egiten dira hurrengo bi hauek.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 V. Zerbitzu egiten dion herriaren bidezko eskabideei erantzungo dien elebidun Administrazioa sortzea ezin alboratuzko beharra denez, Funtzio Publikoaren hizkuntz normalkuntzari heltzen dio legeak bere V Idazpuruan.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 sartzeko deiak hizkuntz beharrei egokitzea, dauden eskabideei erantzuteko behar hainbateko giza-baliabidez hornitu ahal izateko Administrazioei bide emanez, eta, azkenik, hizkuntz eskakizuna eskatzerik ez denean, euskeraren ezagupena merezimendu gisa neurtzea.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 VII. Aldi baterako erabakiek, funtsean, araupide-eremu berriari egokitzeko beharrezko neurriak, hori behin-betiko finkatu arteko aldi baterako errejimena eta, lege honek beteko duen araupide-eremurik ez zegoelako, haien lan-zerrendaren nolakoak eskatzen zuen estatutuan sartzerik izan ez zuten eta, beraz, Administrazioari aldi baterako zerbitzu egitera behartuta gelditutakoak euskal Funtzio Publikoan sartzeko bideei heltzen die.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 A) Sistemaren zuzendaritza, planifikazioa eta programazioa: Euskadiko sistema sanitarioaren zuzendaritza, planifikazioa eta programazioa Eusko Jaurlaritzaren eskumena da; Euskadiko Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organo aginpidedunen bidez exekutatzen da.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Hots, hautatu beharraren makurra errege-ordetzaren okerraz ordainkatuz, itxurako bakea hobetsi dute administrazio zuhurra baino, eta errege egokien hautuez kalapitaz ibili baino irriskatu nahiago izan dute zenbait haur, zenbait munstro edo zenbait buruments, buruzagi izan dadin; ez dute gogoan erabili nola alternatibaren irriskuei bidea irekitzen diena bere buruaren kontra jokatzeko menturan bete-betean sartzen den.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0116 1. Ohizko burdinolen birmoldaketa, baina zegoen azpiegituratik abiatuz, administrazioa, egurrikatzaren kontsumoa eta langileen soldatak nolabait merkatuz eta azken produktua ere merkatuz.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0045 Clintonen administrazioak arazo honetan gidaritza hartu nahi du, dirudienez.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0045 Clintonen administrazioak, itxuraz, gidaritza hartu nahi du Bosniako arazoan.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0040 Estatuak gauzak arrazionalizatzeko eta administrazio guztia berdintzeko ahaleginak egin arren eta prozesu hartan liskar haundiak sortu arren, monarkia absolutuaren eta foru erakundeen arteko harremanak oso sendoak ziren.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 - Administrazioek sortzen dituzten dokumentuen erakusgarri bat:

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Esangura hau gordez, euskararekin lotutako herri mugimenduak, nahiz eta xede zehatz eta sektorialak erreibindikatuz hala nola euskarazko hezkuntza, euskarazko prentsa, euskara administrazioan, errepide seinalizazio euskarazkoak, euskarazko publizitatea, etab. egoera orokorraren berrikuste eta birplanteiaketa aurkeztu bide du: euskaraz estableki bizi izaterik izango duen herri antolaketa, lurraldetasun-erizpidean oinarrituko den legedia, Euskal Herri euskaldun elebakar eta burujabea.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Euskadiko biztanleriak administrazioarekin euskaraz komunikatzeko eskubidea izanik ere normalean gaztelania da nagusi.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Euskadiko Eskola-Kontseiluak LOGSEri buruz egindako Txostenean, oinarrizko gaietako bat Administrazio Zentralaren eta Autonomi Elkarteen arteko eskumenen banaketa zen.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikuskaritzak lan honetarako tresna eratu du eta ikastetxeek ildo horretatik abiatu beharko dute, Administrazioak berriz, ikastetxeek barne-ebaluazioa eraginkorki burutu ahal izan dezaten ereduak eta aholkularitza eskaini beharko lituzke.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Administrazioak, halere, deitzen dituen lehiaketatan ez daudenez, argi dagoen datu hau ukatu nahi izaten du, eta aurkeztutakoak, berriz, onartu egiten ditu.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Enpresen zuzendaritza eta administrazioa

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Terminologi aldetik nahasketa handia dago produkzio-unitateen Antolamendu eta Administrazioko gaiez mintzatzerakoan, zenbait autorek enpresaren ekonomiarekin identifikatzen dituztelarik: anarkia hau argi eta garbi ikusten da tratatugile ingeles eta iparramerikarrengan, hauek sarritan Management, Administration, Organization hitzak ez baitituzte bereizten.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Taylor-ek, antolamendu zientifikoaren sortzaileak, Management deitzen dio disziplina honi, eta honen baliokide gisa administrazio, kudeaketa, gestio, zuzendaritza hitzak erabili ohi dira.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 47. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Derogazio honek, beraz, Konstituzioaren efektu zuzeneko bat sortzen du, indarrean sartu eta bertatik: alegia hiritarrek eskubide daukatela hori galdatzeko, eta Administrazio eta Auzitegiek obligazioa, hori aplikateko.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Legeak aurrikusitako mugapen horietatik kanpora, eta eskubide horiek salbuespen edo setio egoeretan izaten duten esekipenaz aparte, legegileak ezin die murriztu, eta Administrazioak gutxiago, espainiarrei lurralde nazional osoan ibiltzeko eskubiderik, eta inolako modutan ere ezin dio baldintzatu edo mugatu espainiar bati bere egoitza-lekua finkatzeko askatasuna.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Zentzu honetan, bazterretsi egin du Auzitegi Konstituzionalak, askatasun honen kontrakotzat kontsidera daitekeenik funtzionarioak afektatzen dituen egoitza-obligazioa, bada mugapen hau, batetik, hiritarrak bere borondate librearekin onartzen du, Administrazioarekin erlazio jakin batean sartzea erabakitzen duenean, eta bestetik, arrazoizko zio bat ere badauka horrek, nola baita lan-obligazioak behar bezala segurtatu beharra.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Manamendu honetan ez da prefiguratzen eredu sanitario espezifikorik, baina hori KEko 41 art.tik aldentzeak esan nahi du, sanitate publikoko zerbitzua ez dela konstituziozki Gizarte-Segurantzaren zerbitzuarekin identifikatzen, eta administrazioen kargura dauden beste erakunde eta prestazio sanitario batzuk ere besarka ditzakeela.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0015 Akordio-mota hauek potentziatu dira Euskal Antolamendu Estatistikoaren eta Administrazio Zentralaren (INE, Herrilan eta Hirigintzako Ministraritza, Nekazaritza eta Arrantzako Ministraritza, Lan eta Gizarte-Segurantzako Ministraritza, Ekonomia eta Haziendako Ministraritza, etab.en) artean, eta baita gure antolamenduaren beraren kideen artean ere.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.9. Administrazio Publikoen ondasun eta zerbitzuen salerosketak.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.13. Administrazio Publikoen gastuak, funtzionarien eta eragiketen arabera.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Bertan sartzen dira bai salmentara destinaturiko ondasun eta zerbitzuen produkzioa (nahiz merkatura joanez, autokontsumituz, edo alokairuak espezietan ordaintzeko erabiliz, etab.) bai salmentara ez destinaturiko zerbitzuena, hau da, administrazio publikoek egiten dituzten zerbitzu kolektiboak.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Azken kontsumoak, giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan. (S.E.C. 327)

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Nazio Curriculuma aurrikusi zen 1944ko Legean ere, baina ministroak curriculuma gauzatzeko ahalmena erregioetako administrazioen esku utzi zuen.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 hasteko, Administrazio publikoa ez da, jakina, berez gure kirolen zuzentasunari eta egokitasunari buruzko irizpideak ezartzeko gauza.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 Gaur egun, pilotaren ihardueraren barruan Administrazio publikoak, beren iharduera-programen barne, biztanleriaren sektore gehienentzako zerbitzuak eskaintzen ari dira;

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0056 b) Administrazioentzako arazoak:

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Konparazione, emandako arauari jarraituz: Langileriaren Kudeaketarako eta Administraziorako Atala berdin izan daiteke: Sección de Gestión de Personal y Administración edo Sección de Gestión y Administración de Personal.

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Aldiz, Langileriaren Kudeaketa eta Administraziorako Atalak zilegia balitz, ordain bakarra izanen luke erdaraz: Sección de Gestión y Administración de Personal.

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Lehen esan bezala, Langileriaren Kudeaketa eta Administraziorako Atala zuzena da euskaraz.

526. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Eta orain arte Interneten bitartezko eragiketen euskarri izan dadin behin betiko legegintza egokitzapenik egin ez den arren, Administrazio Publikoek, informazio mailan herritarrei lorpide unibertsala bermatzeko daukaten ardurari eutsiz, azpiegituretango inbertsioak finantzatzen eta Interneten bakoitzak bere tokia izan dezala garatzen dabil, esaterako egon dagoan Bizkaiko Foru Aldundiarena, horrela informazio publikoaren hedapena errazagotu eta zenbait zerbitzuren kudeaketa hobetu egiten dira eta.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 II. Horretarako, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailak oinarrizko azpiegitura ezartzea ahalbidetuko duten hardware eta software euskarrietan beharrezko diren inbertsioetarako partida aurrikusi du 1998.erako Aurrekontuan, horren xedeari, banaketari eta administrazioari dagokien prozedura Foru Dekretu honen bitartez finkatzen delarik.

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioak 19....(e)ko ........aren ........(e)ko ........ zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza iragaizteko obren 2. fasea kontratatzeko enkanterako deialdiari buruzko iragarkiaren berri duela. Konpromisoa hartzen duela lanok ........ pezetan egiteko (idatzi zenbakiz eta hizkiz), BEZ barne, Teknikariaren baldintzak eta ekonomia eta administraziozkoak eta Proiektu teknikoa zorrotz betez.

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18576 Aurkabideak. - Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, A.A.L. Legearen 58. atalarekin bat etorriz.

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Aurkabideak. - Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, A.A.L. Legearen 58. atalarekin bat etorriz.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Azkenik, XIV. tituluak dio foru arauaren aplikaziotik sor daitezkeen kontraesanak konpontzeko esku duen bakarra Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa izango dela.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 J. M. T.: Honelako proiektuak erraz ateratzen ziren lehen, dirua erraz ateratzen baitzen administraziotik, baina gaurregun ez da horrela.

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Sanferminak iritsi aurretik mundua bukatzera doala dirudi, bulegoetan, Administrazioan, lantegietan eta urte osoan obratan egon diren kaleetan askoz ere azkarrago lan egiten da, erlojuaren kontra txupinazoak markatuko duen dimentsio berrian modu txukunean sartzeko.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Iragan astean Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiari onespena eman zion Euskararen Aholku Batzordeak. Datozen hamar urteetarako nolabaiteko bidea argitzen digu, eta Administrazioak ez ezik, gizarteak berak ere bere egin behar duela azpimarratu du Josune Ariztondok, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako sailburuordeak.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 G.- Orduan ardura Administrazioari ez ezik, euskal gizartearen beste esparru batzuei ere dagokie; alegia, guztien lana nahitaezkoa da, ezta?

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Garrantzitsua da administrazio guztien lan egitea eta, era berean, ezinbestekoa da horrekin batera gure artean dauden herri elkarte, herri erakunde eta gizabanakoen ahalegin handia.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Kirol-medikuntzaren eta osasun-laguntzaren arloan xehetasun handiagoz zehaztu dira Administrazioaren eskumenak, bai eta diru publikoen konturako osasun-prestazioak ere.

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 g) Bere eginkizunak betetzeko behar duen informazioa eskatzea Administrazioko eta Poliziako agintari arduradunei.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 EDIKTUA, 1961/94-3 administrazioarekiko auzi-errekurtsotik datorrena.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 Nik, Igancio Saralegui Prietok, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salako idazkariak, ediktu honen bitartez,

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 Jakinarazten dut: sala honetan, 1961/94-3 zenbakiaz, Isabel Sotillo Terradillos andrearen izenean eta ordez Mikel Badiola González letratuak eskatuta, administrazioarekiko auzi-errekurtso bat izapidetzen ari dela, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoretzaren 94-3-28ko erabaki baten aurka.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Prebisio horiek eskuan, gastuak murrizteko ahalegin gehiago egin dezan galdegin dio BBVk Espainiako Administrazioari.

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Heldu den urterako aurrekontua zehazterakoan, inflazioa eta euroan sartuko diren gainontzeko estatuen batez besteko inflazio tasa kontuan hartzeko gomendioa egin dio BBVk Madrilgo Administrazioari.

544. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Pentsioen igoerak eta osasun gastuen zenbatekoa zehazteko ere kontsumo gaien prezio igoera erreferentzi gisa hartzeko eskatu diote Banco Bilbao Vizcayako ikerle taldeko adituek Espainiako Administrazioari.

545. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Batzar horretan ospe handiko adituek eta teknikariek hartu zuten parte, talde ekologistekin batera. Aste hauetan CSIC elkarteak, Consejo de Investigación Cientificas delakoak, bilkura horren emaitzak eta ondorioak zabaldu ditu, ugaztun honen egoera hobeto ezagutarazteko; ondorio horietako batzuek eragin zuzena dute edo izan beharko lukete Hego Euskal Herriko administrazioetan.

546. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Habitat-en suntsiketak saihestea ere garrantzitsua da, esaterako autobideetan pasabideak eginez eta ehiza-hesiak kenduz. Orokorrean, batzarkideek administrazioen kontrola eta exijentzia maila handitzea eskatu dute, eta, horretarako, deialdia hiritarrei eta ekologistei egin diete laguntza eskatuz.

547. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Datu horiek ikusita, garbi dago batzarraren beste ondorio bat zein izan zen: beharrezkoa da ikerketa sakonagoak eta otsoaren gaineko segimendu handiagoa Administrazioen aldetik, akabatzeko ez bada!

548. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Gaur egunean, Jaurlaritzaren gune ofizialean (euskadi.net), ez dago Administrazioko atal horien informazio handirik. Kultura Sailak erakundeekin duen harremanetarako bidea ere laburtu nahi du Erlearen bidez.

549. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

550. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta bi hilabeteko epean.

551. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

552. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 Apirilaren 18ko 781/86 Errege Dekretuaren 122. 2 artikuluaren arabera, Administrazioaren Baldintza Berezien Orria eta eskaintzak ekartzeko deiaren iragarkia batera kaleratuko dira.

553. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa duten pertsona naturalak zein juridikoak, Administrazio Publikoen Kontratu Legeko 20. artikuluak ezarritako debekuetatik at baldin badaude bederen

554. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

555. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 5 ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

556. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 PROBIDENTZIA: Administrazioaren premiamenduzko espediente honetan aipatzen diren zorrak behar bezala jakinarazita eta premiamendu bidean jarrita daude.

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Administrazioa, gainera, ez dago eskaera honi buruzko berariazko ebazpenik ematera behartuta, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 1992/30. Legeko 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Baiezko ebazpena agertzen duen foru aginduan, bestalde, kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, onuradunak nahitaez bete beharko dituenak; baldintzotan gerta dadin edozein aldaketak eta, hala balegokio, beste Administrazio edo Erakunde publiko nahiz pribatuek, nazio nahiz nazioartekoek, helburu bernberetarako egiletsitako dirulaguntzak edo laguntzak erdiesteak emakidarako ebazpenaren aldarazpena ekar lezakeela kontuan izanik.

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 4. Aipatutako ebazpenak administrazio bidea agortzen du eta doakienek administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa jarri ahal izango diote Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Sailaren aurrean.

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 00003 Eta Administrazioak hori ahanzteko libertaterik ez dauka.

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Konpontzeko gaia dela uste dugu, eta hitz egin beharrekoa administrazio, enpresa eta sindikatuen artean.

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Horretarako baliabide guztiak behar dira, baina alferrikakoa da administrazioak edo enpresariak bakoitza bere bidetik aritzea.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00010 Orain arte Estatu frantziarrak ezeztatu egin du Euskal Herriaren lurraldetasuna, administrazio propioa eta euskararen ofizialtasuna, euskal gatazkan duen inplikazioa sahiestuz. Eta horrez gain Espainiako Gobernuarekin kolaboratu du errepresioaren bidez azaldu zuen Parisen izan diren azken atxiloketak mahaigaineratuz.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - GARRAIOAK ETA ERREPIDEAK

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 5 ESTATUKO ADMINISTRAZIOA GIZARTE SEGURANTZA - 1. ADMINISTRAZIOA

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Erregimen Juridiko eta Ihardunbide Administratibo Arruntaren 30/1992 Legeko, 59.4 eta 61 artikuluetan xedatuaren arabera, Agintaritza zehatzaileak ondoren aipatzen diren pertsona edota erakundeei ezartzea erabakitako zehapenak argitaratzen dira, izan ere, azken helbide ezagunean jakinarazpena egiten saiatu ondoren, ez baita jakinarazterik lortu.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - DIPUTATU NAGUSIA. Diputatuen Kontseiluak 1999-10-13an hartutako erabakien laburpena

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1999ko urriaren 13ko bileran hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 - Auzitegi Gorenaren aurrean kasazio errekurtsoa jartzea 99-9-30eko epaiaren aurka, zeinak neurri batean onesten duen Sozietateen gaineko Zerga arautuz Gipuzkoako Batzar Nagusiek uztailaren 4an onartutako 7/1996, Arabako Batzar Nagusiek uztailaren 5ean onartutako 24/1996 eta Bizkaiko Batzar Nagusiek ekainaren 26an onartutako 3/1996 Foru Arauen aurka Errioxako Enpresarien Federazioak jarritako 3753/96 zk. administrazioarekiko auzi errekurtsoa.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - OBRA HIDRAULIKOAK. Azpeitiko hiri antolamenduko arauen elementu aldaketa, Antzibarrena alderdiari buruzkoa

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Nahi izanez gero, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte.

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 Erabaki honen aurka, haren jakinarazpenetik zenbatu beharreko hilabete biko epearen barruan, administraziozko liskarrauzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administraziozko Liskarrauzietarako Salan, komeniesten diren beste defentsabideak erabil daitezkeelako kalterik gabe.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Otsailaren 19ko 2/1993 Legearen bigarren eta bostgarren xedapen iragankorretan aurrikusitakoaren arabera, hautaketa-prozesuan parte hartzen ez dutenek edota hori gainditzen ez dutenek Administrazioaren zerbitzuan jarraituko dute, ordurarte izan duten lan-erlazio beraz, eta beren lanpostuak iraungitzekotzat joko dira.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0005 3.5. Eskabideetan antzematen diren egitezko hutsegiteak edozein unetan zuzendu ahal izango dira, Administrazioaren kabuz edo interesdunaren eskariz.

577. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 6.5. Administrazioko beste organo batzuei egotzitako eginkizunak.

578. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 AEK eta IKA-k jasan duten egoera estrukturala eta ekonomikoa larria bazen ere, bi erekundeok diotenez gauza okerrera joan da Administrazioaren eraginez.

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hala ere, orain arteko egoera larria bazen honi beste datu bat erantsi behar zaio, bi elkarteok azken hiruhilabetean Administraziotik beste murrizketarik izan dutelako.

580. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Legeak dioen moduan, jasotzen duten diru partida itxia den neurrian Administrazioak dirulaguntza berriak ezin direla sartu dio.

581. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hau guztia aintzat hartuz, hiru eskaera luzatu dizkie Administrazioari.

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

583. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

584. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Elgoibarren Aldai izeneko transformazio-zentroari, egitura trinkodun prefabrikatuari (13,2KV) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

585. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Aldai izeneko transformazio-zentroari, egitura trinkodun prefabrikatuari (13,2 kv) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

586. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Espediente horretan Elgoibarreko San Antolin auzoan Aldai izeneko T.Z.-ri administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Elgoibarren Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 KV zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta (...)

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Espediente horretan Elgoibarreko Aldai T.Z.-ra joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Irurzun aterpez kanpoko transformazio-zentrora joango den aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari, hain zuzen Anaka transformazio-eta erregulazio-azpiestazioa-Aranibar transformazio-zentroa linearen aldaketari, (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena ematea eta egiteko Proiektua onartzea.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Espediente horretan Irungo Irurzun A.K.T.Z.-ra joango den aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari, hain zuzen Anaka T.E.A.-Aranibar T-Z. linaren aldaketari, (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Urnietan San Juan izeneko transformazio-zentroari, etxola garai arrunta erakoari, (13,2 kV) administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 San Juan izeneko transformazio-zentroari, etxola garai arrunta erakoari, (13,2 kV) administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Espediente horretan, Urnietan San Juan izeneko transformazio-zentroa Arte Eszenikoen Zentroaren ondoan instalatzeko administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Billabona transformazio- eta erregulazio-azpiestazioa-Andoain transformazio- eta erregulazio azpiestazioaren arteko lurrazpiko elektrizitate-linea (13,2 kV, zirkuito bakuna) 187 eta 189. euskarrien artean aldatzeari administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Espediente horretan Asteasuko Billabona T.E.A.-Andoain T.E.A. lurrazpiko elektrizitate-linea (13,2 kV, zirkuito bakuna) 187 eta 189. euskarrien artean aldatzeari administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Krumetal transformazio-zentrora joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Espediente horretan Andoaingo Krumetal T.Z.-ra joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 San Juan transformazio-zentrora joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Espediente horretan Urnietako San Juan T.Z.-ra joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Errenterin Mercado transformazio-zentrora joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2KV, zirkuitu bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua (...)

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Mercado transformazio-zentrora joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Espediente horretan Renteriako Mercado T.Z.-ra joango den lurrazpiko elektrizitate-lineari (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Errenterian Cementerio transformazio-zentrora doan lurrazpiko elektrizitate-linearen aldaketari (13,2KV, zirkuitu bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta (...)

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Cementerio transformazio-zentrora doan lurrazpiko elektrizitate-linearen aldaketari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Espediente horretan Renteriako Cementerio T.Z.-ra doan lurrazpiko elektrizitate-linearen aldaketari (13,2 kV, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Unialco transformazio-zentrora joango den aireko elektrizitate-lineari (30 kV, zirkuito bikoitza) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Espediente horretan Irungo Unialco transformazio-zentrora joango den aireko elektrizitate-lineari (30 kV, zirkuito bikoitza) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1996ko urriaren 8an hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA), 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 - Estatuko Administrazio Orokorraren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Europistas, Concesionaria Española, S.A.-ren arteko hitzarmena, Bilbo-Behobia arteko A-8 autobidean Irungo Landetxako lotunea egin, artatu eta ustiatzeari buruzkoa, onartzea eta Gipuzkoako Batzar Nagusien menera jartzea berretsi dezaten.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1401 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Proposamenak aurkezteko Pleguko klausulak inolako baldintza gabe onartzen dituenaren adierazgarri izateaz gain Administrazioarekin kontratatzeko baldintza guztiak izan eta betetzen dituenaren ardurapeko agiria izango da.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Aipatu Foru Arauaren 18.1 artikuluan xedatutakorekin bat, Ordenantzaren finkapen eta aldaketa onesten zuen erabakien aurka, interesatuek Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren dagokion Salaren aurrean Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa tartejarri ahal izango dute bi hilabetetako epe barruan, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera kontaturik.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Dena den eta aipatutako manuak baimentzen duen bezala, aipatu interesatuek errekutsoa tartejarri ahal izango dute, nahibadako izaeraz eta Administrazioarekiko auzibideari ekin baino lehen, Gipuzkoako Administrazioaren Ekonomi Auzitegi Foralaren aurrean aipatu argitarapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita zenbatutako hilabeteko epearen barruan.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Nahi izanez gero, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazio Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean, aldez aurretik Diputatuen Kontseiluari adierazita, Legeak, Herri Administrazio Guztien Zuzenbide Arauen eta Administrazio Ihardunbidearenak, 110.3 artikulan dioena betez.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 b) Hirigintzazko lanak burutzeko egoeragatik, Administrazioaren aldetik, eraikina amaitzen denean, orubearen izaera edukitzeko beharrezkoak diren zerbitzu denak izango dituela aurrikusgarria kontsidera dezala.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Izan ere, euskararen normalkuntza sustatzeko ekimenak abian jartzeko kontutan hartzekoa da, Iruñean baitaude herritarrei zuzendu Administrazioaren zerbitzu gehientsuenak.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 UEMAk Eusko Jaurlaritzaren Administrazioa euskalduntzeko bigarren plangintzaldia kritikatu zuenean.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Administrazioak argi dauka nola ekin?

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hori funtsezkoa da, zeren eta administrazioaren zerbitzu publikoak jartzen badituzu sarean, herritar guztien esku egon behar dute, eta sarbidea eskaini behar diozu jende guztiari.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Zerbitzu anitzetako operari plaza lehiaketa-oposizio sistemaren bidez betetzea da deialdi honen helburua, Administrazio Bereziko Taldean sarturik, Zerbitzu Berezietako azpitaldea, ofizioetako pertsonala, E mailari dagokion soldataz, aparteko ordainketez, hirurtekoez eta indarrean dagoen legeriaren araberako eta Korporazioak onarturik duen edo onar dezaken gainerako ordainsariz hornitua eta jubilatzeko adina 65 urte.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 - Inongo administrazio publikotik espediente bidez banatua ez izatea eta funtzio publikoetan aritzeko ezgaiturik ez egotea.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 3. gaia: Administrazioaren laguntzak eta subentzioak.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 8. gaia: Administrazioaren erantzukizuna.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 d) Administrazio Publikoek drogamenpekotasunen prebentzio alorrean aurrera eramaten dituzten iharduketekin lankidetzan aritzea.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 3. gaia: animazio komunitariorako (garapen komunitarioa) oinarrizko planteamendua Administraziotik.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 8. gaia: Administrazioaren erantzukizuna.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 22: Espainiako Administrazio Publikoetako Ogasunaren eskema konstituzionala.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Gidari honentzat, nekazaritzan oraindik ere badagoela sindikatu independente batentzat lekua, Administrazioari (edozein delarik ere) kritika egiteko ahalmena duen sindikatu bat, hau aberasgarri izanez bai nekazari sektorearentzat, bai gizartearentzat.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Administrazioa sindikatu indartsu eta erreibindikatibo baten aurka

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Printzipio hauek mantentzeko barne-arrazoiak dituztela adierazi zuen Aldasorok, sektorearen krisi larria eta bizi den errekonbertsioa ikusiz, Administrazioari ez zaiola interesatzen EHNE bezalako sindikatu indartsu bat egotea, gauzak diren moduan esango dituena.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Hala, lau sindikatuak lotzen dituen EHNE-UGAV konfederazioaren aurka daudela, aseguratuz konfederazioa erabaki zenean presioak eduki zituztela Euskal Elkarte Autonomikoaren Administrazioaren aldetik.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Administrazioak ez duela onartzen bere aurretik joatea hainbat diagnostikotan.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Zoritxarrez Europako politikaz esaten ari ginena betetzen ari da, eta Administrazioak ere analisi horiek, gure ondoren, onartzen ditu.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Beraz, kontrolatzen ez dutena apurtu egiten dute, esan zuen EHNEko zuzendariak, eta bere iritziz, onartua omen daukate, bai dimisionarioak bai Administrazioak Kooperatiba eta Elkartea, dominatuta daukatela subentzioaren bitartez, isilik egon gaitezen eta sindikatuak egiak esaten dituenez, zatitu beharra dago.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 e) Administrazioak nahikotzat har dezan beste edozein.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 4. Fidatzailea edo abalemailea, Administrazioaren aurrean, solidarioki onuradunarekin behartzen denaren klausula jaso beharko da fidantza eta abaletan.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 6. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionala osatzen duten Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak, Baltzu Publikoak eta Erakunde Autonomoak deklaratu ahal izango dira dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzailetzat, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organuren batek horretarako eskuduntza izan dezan kasuetan.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 2.- Era berean, Euskal Autonomi Elkartearen pentzutan dirulaguntzak eta laguntzak ematea, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionaleko Erakunde Autonomo baten agintepekoa izan dadinean, dirulaguntzen edo laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzaile deklaratu ahal izango dira Baltzu Publikoak, Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak eta beste Erakunde Autonomo batzuk.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0987 Hala ere, Erakunde laguntzailea Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionalekoa izan dadinean eta aurrekontuen ondorioetarako, Izaikiaren Aurrekontuan sartuko da dirulaguntza edo laguntza eta kontaduritzan jaso beharko da.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 20koa, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuarena, SOCIEDAD ANONIMA PARA LA FABRICACION EN ESPAÑA DE NEUMATICOS MICHELIN-en legezko ordezkariak jarritako 448/87 zk.ko errekurtsuari buruz, Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak emandako epaia betetzeko xedapena ematen duena.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 Laneko Arabako Lurralde Ordezkaritzaren eta Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Sailaren 1987ko urtarrilaren 8ko Erabakien kontra, SOCIEDAD ANONIMA PARA LA FABRICACION EN ESPAÑA DE NEUMATICOS MICHELIN-en legezko ordezkariak jarritako 448/87 zk.dun errekurtsoa aztertu du Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 Hori dela eta, maiatzaren 14eko 315/1991 Dekretuaren 4. atalarekin bat etorrita eta Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioa Arautzen duen Legeko 103. atalean eta ondorengoetan ezartzen denaren arabera, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuak, aurrez aipatutako epaia hitzez-hitz bete dadila xedatu du, bai eta Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila ere.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1224 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 20koa, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuarena, Banco Popular Español S.A.-ren legezko ordezkariak jarritako 2246/88 zk.ko Administrazioarekiko Auzitarako Errekurtsoari buruz, Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak emandako epaia betetzeko xedapena ematen duena.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1224 1988ko azaroaren 9ko Erabakiaren kontra eta Laneko Lurralde Ordezkaritzak ST-96/87 espedientean emandako erabakiaren aurka, Banco Popular Español S.A.-ren legezko ordezkariak jarritako 2246/88 zk.ko Errekurtsoa aztertu du Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzitarako Sailak, eta 1992ko urtarrilaren 7an epaia eman du; berorren xedatze zatiak honako hau dio:

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1232 Burutzeko epea: Administrazioak, ekiteko agindua eman dezan egunetik hasi eta 1992ko abenduaren 31ra arte, Pleguko karatulako 10. puntuan ezartzen denaren arabera.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1320 3.- Erabaki honek agortutzat ematen du administrazio-bidea eta beronen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Gorenaren aurrean, Administrazioarekiko Auzibidea Arautzeko Legearen 58.1. atalak dioenaren arabera.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1325 Administrazio Bereziko Eskala; Zerbitzu Berezietako Azpieskala; Mota: Suhiltzaile Zerbitzua, "D" Sailkapen Taldea.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1325 Administrazio Bereziko Eskala; Zerbitzu Berezietako Azpieskala; Mota: Suhiltzailea, "C" Sailkapen Taldea.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 Bizkaian industri erabilpenetarako gas naturalaren banaketarako administrazio kontsezioaren titularra Euskadiko Gas Baltzua, A.B. da.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 DEIALDIA, Administrazio Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Subeskalakoak diren Administrari Laguntzailetarako 2 lanposturi buruzkoa.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 Derioko Udalak, 1992ko apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran, Administrazio Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Subeskalakoak diren Administrari Laguntzailetarako 2 lanpostu betetzeko deialdiko oinarri-arauak onartu ditu, 1992ko enplegurako eskaintza publikoaren arabera.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 d) Estatuko Administraziotik, Toki Administraziotik edo Administrazio Autonomoetatik zigor-espediente bidez baztertuta ez egotea, eta funtzio publikoak egiteko gaitasungabetua ez egotea.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Lehiatzaileek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egin dezan zozketaren arauerako izango da, 2.223/1984 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Burutzeko epea: Administrazioak lanei hasera emateko agindua eman dezan egunetik hasi eta 1992ko abenduaren 31ra artekoa.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6361 Eskaintzak aurkezteko epea eta tokia: Txagorritxu Eritetxean aurkeztu behar izango dira eskaintzak (Jose Achotegui kalea, z.g. - 01009 Vitoria-Gasteiz), iragarki hau EHAAn argitaratzen denetik hasi eta hogei lanegun baino lehenago, Administrazioaren Erroldan, 12:00ak baino lehen.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1571 b) Administrazio Orokorraren aurrekontuko Zerbitzuko Ertzaintzaren egitarauetako diru-izendapenen eta izen bereko erakunde autonomoaren aurrekontuko Euskadiko Ertzaingoaren Ikastegiaren egitarauetako diru-izendapenen artean egin ahal izango dira, Ertzaintzaren zabalkunderako benetako premietara aurrekontuzko diru-izendapenak egokitzeko, bigarren hori eraginkorra izan dadinean Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko aldi baterako xedapenetatik bigarrenaren arabera.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1572 7.- Euskal Autonomi Elkarteko Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen uztailaren 8ko 2/1987 Legeko 7. atalaren ondorioetarako, Euskal Autonomi Elkarteko 1988ko Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen maiatzaren 31ko 8/1988 Legeko gehigarrizko xedapenetatik hamargarrenaren eraginez bere indarraldia luzatuta ikusi baitzuen, horren indarraldia 1993rako bakar-bakarrik luzatzen dela aditzera emanez, 221, 244, 246, 247, 250, 251 eta 260 kontzeptuei dagozkien Administrazio Orokorreko Aurrekontuen eta beronen Administraziozko erakunde autonomoen gastuen egoeretan sartzen diren ordainketarako diru-izendapenak kontzeptu legez mugatuak eta behartze-indarrekoak izango dira; beraz, behartze-indar horretatik sortutako diziplinaren menpe gelditzen da eskuraketa eta ordainketa bidez diruegitamuetan egindako aldaketen jaurbidea.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1572 Sartze hori Administrazio Orokorreko diruegitamuan egingo da edo, hala badagokio, Euskadiko Ertzaingoaren Ikastegi erakunde Autonomoarenean.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1573 1.- Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren eta beronen erakunde autonomoen zerbitzupean diharduten langileen urteko ordainsari guztiek, hain zuzen lan-itunepekoak ez direnenek, 1993ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ez dute inolako aldaketarik izango 1992ko urtealdirako ezarritakoei buruz.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1573 2.- Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren erakunde autonomoen zerbitzupean lan egiten duten karrerako eta behin-behineko funtzionariak joko dira lan-itunepekoak ez diren langiletzat, eta bai Servicio Vasco de Salud-Osakidetza erakunde autonomoko estatutupeko langileak ere.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1574 3.- Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren erakunde autonomoen zerbitzupean lan egiten duten lan-itunepeko langileen ordainsari-kopuru osoa ez da aldatuko 1992ko urtealdian ezarritakotik, baina dagokion bateango itunebidearen ondorioz zehatz dadin banaketa bakoitzari ezartzearen kaltetan izan gabe egingo da.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1575 1.- Euskal Autonomi Elkartearen Administrazio Orokorreko eta honen erakunde autonomoetako lan-itunepeko langileen gain eragin izan dezaketen hitzarmen kolektiboei, soldaten berrikusketei edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batetan atxikitze edo horietara jotze akordioei, Jaurlaritza-Batzarrak emango die onarpena, Ogasun eta Finantza Sailaren eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomi Garapenerako Sailaren txostena aztertu ondoren.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1575 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio instituzionaleko baltzu publikoei edo zuzenbide pribatupeko izaiki publikoei atxikita egon eta lan-itunepekoak diren langileei buruzko hitzarmenak izan daitezenean, Ogasun eta Finantza Sailak eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomi Garapenerako Sailak beren txostena eman eta Ekonomi Batzordearen aldezko diktamena izango da beharrezko, hitzarmena izenpetu baino lehen.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1635 Agindu honen aurka Administrazioaren liskarrauziaren aurretiko berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Sailburu Jn. T. Gorenaren aurrean, jakinarazpenetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean, egokitzat jo dadin beste edozein jartzearen kaltetan gabe.

699. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Administrazioei dagokie erantzutea.

700. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Administrazioen erantzunkizuna da, dudarik gabe, aukera honi behar bezalako bidea eskeintzea.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Bi puntuok oinarritzat harturik dekretu berri bat behar da, Administrazioa eta HEAn dihardugun guztion lankidetzan oinarritu eta Nafarroan euskarak bizi duen egoerari egokiturik.

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 AEKk aurrerapausu hauek bideratzeko elkarrizketarako eta elkarlanerako borondate finkoa azaltzen du, bai administrazioekiko bai HEAn lanean dihardutenekiko.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Gizarte osoari eta bereziki Administrazioaren erantzunkizuna duten eta izango duten alderdiei luzatzen diegu guzti honi buruzko hausnarketa egin eta behar besteko ausardiaz konponbideak irekiko dituen bideari ekiteko.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4770 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Esleipen hartzaileen gordailuak atxekituko dira salmenta prezioaren kontura, ohartarazirik ordainketa osatzeko duten epean berori egiten ez bada, fidantzaren zenbatekoa galduko dutela, eta gainera esleipena eraginik gabe uzteak sortzen dituen kalte guztiak Administrazioari ordaindu behar dizkio.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Esleipen hartzaileen gordailuak atxekituko dira salmenta prezioaren kontura, ohartarazirik ordainketa osatzeko duten epean berori egiten ez bada, fidantzaren zenbatekoa galduko dutela, eta gainera esleipena eraginik gabe uzteak sortzen dituen kalte guztiak Administrazioari ordaindu behar dizkio.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Lizitatzaileek banaka aurkeztu behar dituzte ale bakoitzaren prezioak, I Eraskinean gai bakoitzerako adierazten den gehieneko prezioaren arabera, eta gainera kontratuak guztira duen prezioa aurkeztu behar dute, izan ere, hornitu beharreko material kopurua handitu egin baitaiteke Administrazioak dauzkan premiak zenbaterainokoak diren.

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4784 Lehiaketa behin-betiko ebaztea Gazteri eta Kirol Departamentuko foru diputatuaren gain egongo da eta bere zuhurtziaren araberakoa izango da, ez baitago behartua inolako lehentasun arrazoiri men egitera; hortaz, Administrazioak eskumena izango du lehiaketa bere iritziz onena den proposamenari esleitzeko edota lehiaketa esleitu gabetzat jotzeko, nahiz eta proposatzaile bakar bat egon eta eskatutako baldintza guztiak bete; kasu batean zein bestean lizitatzaileek ez dute eskubiderik izango ez erreklamaziorik egiteko ez inolako kalte ordainik jasotzeko.

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0012 c) Administrazioak horretara behartuak diren pertsonek.

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0012 2. Aitorpenak, beren autolikidazioek itzuli beharreko kopururik sortarazten dutenak, finantza erakunde laguntzaileetara, Foru Ogasuneko Zuzeneko Tributuen Administraziora aurkeztu ahal izango dira, edo posta ziurtatuz azken honetara bidali ahal izango da.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Administrazioak hartu dituen neurriak zentzubakoak dira euren eritziz, itsas-seinaleen pribatizazioaz kostaldean jasaten den segurtasun eza areagotu egiten dela uste baitute.

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Gorputz dozenteen legeak eta Eskola Publikoaren Legeak ez dute garatzen kalitatezko Eskola Publiko Euskaldun Berria, jadanik gure gizartea exijitzen ari dena eta etorkizuneko apostuei aurre egin ahal izateko: administrazioaren babesa duena baino iniziatiba eta eritzi propioak gauzatzeko aukera duena bai banaka bai talde bezala, berrikuntzetara egokitzeko malgutasuna duena; karga ez baizik motore bihurtzen den eskola, Euskal Herriaren nortasuna babestu eta garatuko duena.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7160 Borondatezko lanutzialdian, geldialdi irmoan edo Beste Administrazio publiko bateko zerbitzuan egoerak salbu, beste administrazio mailako egoeratan egindako hilabete oso bakoitzeko 0'10 puntu, gehienez 10 puntu arte.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7161 Borondatezko lanutzialdian, geldialdi irmoan edo Beste Administrazio publiko bateko zerbitzuan egoerak salbu, beste administrazio mailako egoeratan egindako hilabete oso bakoitzeko 0'10 puntu, gehienez 10 puntu arte.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7155 Borondatezko lanutzialdian, geldialdi irmoan edo Beste Administrazio Publiko bateko zerbitzuan egoerak salbu, beste administrazio mailako egoeratan egindako hilabete oso bakoitzeko 0'10 puntu, gehienez 10 puntu arte.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 Hala ere, beka horietatik %25a, zuzenbide, ekonomi eta administrazio eta enpresen zuzendaritza ikerketekin zerikusirik duten jakintza-alorrez osatutako Sailei izendatuko zaizkie beti.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7972 Erabaki hau behin-betikoa da administrazio bidean eta bere aurka, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da Garraio eta Herrilan Sailean, erabaki honen jakinarazpen egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasi eta hilabeteko epean.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Hortxe ditugu Erriberako ikastolak, ikastetxe publikoetan D eredua ezartzeko eta aitzina egiteko saio txalogarriak, Administrazio Publikoetako eta zenbait enpresatako langileen ahaleginak euskara lan hizkuntza bihurtzeko, hor euskal irratien borroka ukatzen zaien legezkotasuna erdiesteko...

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Eta hortxe dugu helduen alfabetatze eta euskalduntze mugimendua, urtetan zehar, egoera larrian, Administrazioaren aldetik inolako errekonozimendurik jaso gabe egindako lana.

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Nahikoa ez balitz 1992. urtean Euskadin industriaren alorreko 20.000 lanpostuetan eragina izan duen langabeziaz dugun ezagutza, aski genuke Administrazio Publikoa Estatukoa eta Autonomi Elkarteetakoak kudeaketaren alde esportazioa, ikerketa, sustapenerako azterketak, eta abar zerga mailako neurrien bidez egiten ari den ahaleginen berri izatea eta, horretan, Eusko Jaurlaritza nabarmendu egin da 80 milioi inbertitu eta 10 urtetan mantendu beharreko 10 lanpostu sortzen dituzten enpresei Sozietateen gaineko Zerga kentzeaz gain finantza eta azpiegitura mailako beste neurri batzuk ere hartu baititu: teknologi parkeak, industrialdeak eta lur sailak.

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 II. idazpuruan mendia legez zer den aipatzen da eta mendien sailkapena, administrazioaren eginkizunak eta mendien zuzenbide arauak eta ustiaketa zehazten dira.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Baso suteei dagokienez, behar diren eremuak arriskugunetzat joko direla esaten da eta suteei aurrea hartzeko eta suteak itzaltzeko moduak arautzen dira, suteak eragozteko administrazioak, titularrek, kontzesiodunek eta partikularrek, norbere eskumenen eta ihardueren barruan, hartu behar dituzten neurriak ezartzen dira.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 3.- Orobat, menditzat hartuko dira baztertutako nekazal lurrak, aurreko bi zenbakietan aipatutako ezaugarriak ez eduki arren, basotzeko edo baso bihurtzeko geratzen badira Europako Nekazal Politikaren erreformaren eraginez hartutako neurrien edo indarrean dagoen arautegiaren arabera administrazioak hartutako bestelako ebazpenen ondorioz.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Bestelako onurari lehentasuna aitortzea nahi duen administrazioaren organoak irekiko du espedientea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Naturagune Departamentuko titularraren aurrean tramitatuko du.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Bestelako herri onura aitortzea nahi duen administrazioaren organoak irekiko du espedientea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Naturagune Departamentuko titularraren aurrean tramitatuko du.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 ADMINISTRAZIOAREN EGINKIZUNAK

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0001 Lehiaketa egin zen karrerako funtzionari legez sartzeko, Administrazio bereziko taldearen teknikarien azpitaldeko goi mailako teknikarien motako ekonomilarien berezitasunean; eta beraren deialdia ampquot;Boletín Oficial del Señorío de Vizcayaampquot;ren 84-10-8ko 231. zenbakian argitaratu zen.

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0001 Joseba Mikel García Pérez jn.; eta, ordezko legez, Anselmo Ardanza Sustatxa jn., biok Bizkaiko Foru Aldundiko Administrazio orokorreko teknikariak direlarik.

729. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Oztopoak ugari eta berez zaila bada alde hoietan Ikastola aurrera ateratzea, zer esanik ez, berak esango digun bezala, Administraziotik trabak eta ostikadak baldin badatoz.

730. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Egun Diputazioak ez du administrazioko konpetentziarik.

731. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Migrazioak, eskolarizazioak eta administrazioak erdara indardu zuten euskararen kaltetan.

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Ignazio Garin eta Juan Gerrero Elhuyarko erreportaiaren egileek sarria babesteko Administrazioen koordinazioa eskatzen dute.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Inplikaturiko hiru administrazioen koordinaketa ezinbestekoa da; ingurunearen aprobetxamendu razionala bultzatzea helburu duen edozein ekimen bideratzeko batipat.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 AEKk bidalitako ohar batean dioenez, dudarik gabe, Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea administrazio desberdinek bere lana aintzat har dezaten lortzeko xedez azken bolada honetan garatzen ari den ekinbideak bere eragina izango du aurtengo edizioan.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2210 Urtarrilaren 11ko 2/1990 Foru Arauak, Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoak, dioenaren arabera, zerbitzu edo lan horiek egiteagatik tasak kobratu daitezke, baldin eta derrigorrez eskatu edo hartu beharreko zerbitzuak edo lanak badira eta beraiekin batera partikularren ihardueran esku hartzea nahiz aginte erabileraren agerpena badakarte, hartara Administrazioak haien kostua estali ahal izan dezan.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 Aurrez eskatzen denean ordaintzea behar-beharrezkoa izango da Administrazioak zerbitzua eman dezan edo lana egin dezan, edota behar den espedientea tramitatzen has dadin.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Beraz, administrazioek ezin dute horrelako tratamendua industrializatu.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Hots, bi Estatu eta Komunitate autonomoen artean dagoen Euskalerriaren zatiketa eta horrekin batera dauden Armadak, Segurtasun indarrak, Administrazioak, Legeriak, etab. guztiz kontuan hartzeko elementuak dira, azken finean bere (eta gure) kezken jatorri direlako...

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 Hau dela-eta nabaria da mila aldiz hobeto egongo litzatekeela ume bat elkar maite duten eta umea bera maiteko luketen sexu bereko bi lagunekin, etengabe gatazkan dauden edo umerik nahi ez duten senar-emazte batzuekin baino, edo, areago, administrazioaren egoitza batean baino.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1635 Agindu honen aurka Administrazioaren liskarrauziaren aurretiko berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Sailburu Jn. T. Gorenaren aurrean, jakinarazpenetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean, egokitzat jo dadin beste edozein jartzearen kaltetan gabe.

741. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Egia erran, aspalditik jende hainitz ari da lanean elkarteetan, eskoletan, erakundeetan, karrikan eta gure gizartearen gehiengoak euskararen aldeko jarrera dauka. Beraz euskara ez du jendeak mespetxatzen, bainan bai administrazioko jaunttoek: horra zergatik dituen ohakoak arazo handiak bere budxetaren orekatzeko.

742. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Mozioak dioenez, hau eskubide da era administrazio publikoen espetxe legediaren betekizun bat da.

743. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Zentzu honetan, bi administrazioen arteko elkarrizketak daude, eta arrazoizko epean, erabakietara heltzeko asmoa dugu.

744. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Minusbaliatuen talde sozialaren lan-integrazioko egitarauak Nafarroako Foru Komunitateari transferitu zaizkio, enplegu-sorkuntzarako laguntza-programen gaian Estatuko Administraziotik Nafarroako Foru Komunitatera zerbitzuak eskual-datzeko apirilaren 11ko 930/1986 Errege Dekretuaren bidez transferitu ere.

745. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Transferentzia zela-eta, Estatuko Administrazioak eta Nafarroako Foru Komunitateak transferitutako zerbitzuen kostua baloratu zuten, Nafarroak Estatuari egin beharreko ekarpenaren kostua gutxitzeko Hitzarmen Ekonomikoan.

746. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00019 a) Oraindik ez da ebatzi Estatuko Administrazio Orokorrak Basa Fauna eta haren Habitatak Babestu eta Kudeatzeko Foru Legearen aurka jarritako errekurtsoa; Lege horretatik zetorren Gobernuari Nafarroako Florari eta Ibaietako Ekosistemei buruzko Habitat Naturalen Foru Legeko proiektu bat Parlamentura igortzeko agindua, hain zuzen ere.

747. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00019 3.- Arretagai dugun Osoko Bilkuran Unión del Pueblo Navarroko Bozeramaileak aipatu zuen lan dokumentua, ur-ekosistemen eta horien popula-zioen bioaniztasuna mantendu eta garatzea, ur-baliabideen erabilera ordenatua, horiez modu jasangarrian baliatzea eta ibai-arloan eskumena duten administrazioekiko koordinazioa bezalako puntuak jasotzen dituen Foru Dekretu baten zirriborroa garatzen duena, zer fasetan aurkitzen da? Noiz bukatzea aurreikusten da?

748. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Sozietatearen kapital soziala 25.000.000 (hogeita bortz milioi) pezetakoa da, hau da, 100.000 pezetako 250 akzio izendun, 1etik 250era bitarte hurrenez hurren zenbakitutakoak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak oso-osorik harpidetu eta ordainduak.

749. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 243/1996 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostu jakin batzuei ordainsari osagarriak esleitzen dizkiena.

750. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 1995.eko abenduaren 1ean, hainbat negoziazioren ondotik, Administrazioaren eta sindikatuen arteko akordio bat sinatu zen, Administrazioaren modernizazioari eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen 1996-999 eperako lan baldintzei buruz, eta Nafarroako Gobernuak onespena eman eta gero 1995.eko abenduaren 25eko 158. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen.

751. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 1. Lanpostuko osagarri bat esleitzen zaie, 1996 urterako eta zehazten den portzentaian, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostu hauei, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak sartzen ez direlarik:

752. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 2. Arrisku bereziko osagarri bat esleitzen zaie, 1996 urterako eta zehazten den portzentaian, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostu hauei, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak sartzen ez direlarik:

753. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Gaur egun maiz sortzen dira horrelako entitateak Administrazioak garatzerik ez dituen interes publiko edo orokorreko eginkizunak edo iharduerak gauzatzeko asmotan.

754. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Beraz, legezkoa eta arrazoizkoa da pentsatzea entitate horiek Administrazioarekin lankidetzan ari direla, usadioz egiten dituzten ihardueretan edo eginkizunetan eta, hori dela medio, zerga aldetik aldeko tratamendua behar dutela, alde batera utzita ahalmen ekonomikorik duten edo ez, helburu orokorrei edo onura publikokoei afektatuak izate horrek baitie galarazten beren gaitasun ekonomikoak zerga-ahalmenaren berezko ezaugarriak hartzea.

755. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Sozietate kooperatiboa eratua geldituko da eta nortasun juridikoa bereganatuko du, berau eratzeko eskritura publikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Kooperatiben Erregistroan idatzia gelditzen den unean berean.

756. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 bostehun milioi (500.000.000) pezetako diru-kopurua jardunaldi honetan, 960.1.1.09.11.0100.742.45142.1.2.J diru-atalaren bidez eta Euskal Autonomia Elkartearen Administrazio Orokorrak 1996rako duen Aurrekontutik

757. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 eta, gero, mila milioi (1.000.000.000) pezeta, 1997 eta 1998ko jardunaldietako bakoitzean bostehun milioi (500.000.000) pezeta emanda, beti ere, agiri honetan ezarritako konpromezuak eta sinatzaile diren Administrazioen barruan bete beharreko prozedurak bete eta errespetatuz gero.

758. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Horko edukiak dira, hain zuzen ere, euskara juridikoa, euskara juridikoaren historia, itzulpen juridikoa, terminologia, legen hizkera, administrazioarena, auzitegietakoa; gero euskarazko testu juridikoen antologia bat ere agertzen da; eta bibliografia.

759. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0010 Ostalaritzari dagokionez, dekretu honek ixteko ordutegia aurreratzea suposatu du eta honek administrazioa eta ostalaritza arloko langileen arteko eztabaida ekarri du.

760. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Administrazio publikoetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten beharrezko neurriak artikulatzeari buruzkoa, Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldeak egina. (Tramitera onartzea) (05/11.02.01.0210)

761. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea administrazio publikoetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten beharrezko neurriak artikulatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

762. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Eusko Legebiltzarraren Araudiaz baliatuz, José Luis Ainsúa Díaz-Peña IU/EB/Berdeak Taldeko parlamentarioak ohore du ondorengo legez besteko proposamena aurkeztea, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, administrazio publikoetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten beharrezko neurriak artikulatzeari buruz.

763. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Langileen ordezkaririk ez izatera, dagokion Administrazio publikoaren kontu geratuko litzateke kudeaketa.

764. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Eusko Legebiltzarrak euskal administrazio publikoei eskatzen die beharrezko neurriak artikula daitezela aipatu administrazioetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek nahitaez gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten.

765. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Horrenbestez, kudeaketa langileen ordezkariekin batera egingo da. Langileen ordezkaririk ez izatera, dagokion Administrazio publikoaren kontu geratuko litzateke kudeaketa.

766. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Elkargoa eratzeko batzarraren akta, bertan elkargoaren estatutuak eta gobernu-organoen osaera jasota, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskudunari bidaliko zaio, organo horrek ikus dezan legezkotasunera egokitzen den eta estatutuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu dezan.

767. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 Aurten gainera, labelaz salduko dute eztia eta administraziotik ere laguntzak jasotzen hasiko dira.

768. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Administrazio autonomoa zuen eta alkate-ordetza baten ardurapean bizi izan zen luzaroan.

769. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, aurreko artikuluan aipatzen diren inbertsioetarako, kostuaren ehuneko berrogeita bosteko dirulaguntza ematen ahalko du, 75/268/EEE Jarraibideko 2. eta 3. artikuluetan jasotzen diren eremuen kasuan, eta kostuaren ehuneko hogeita hamabostekoa gainerako kasuetan.

770. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Onura hauek onuradunek beste Administrazio Publikoetatik har lezaketen beste edozeinekin osa litezke.

771. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Kasu horretan, Foru Komunitateko Administrazioaren finantzaketa beste Administrazio batek finantzaturik ez dagoen parteari baizik ez zaio aplikatuko.

772. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Erregimen horrek, laburzki, transmisioa mugatzen du, jabeak bere lursaila ureztalur bihurtzeko egindako inbertsio publikoaren kostua Administrazioari ordaintzen dionean salbu, eta sekain lurraren balioarekin transmititzea baino ez du uzten, transmisio horietan Nafarroako Gobernuak eroslehentasun eta atzera-eskuratze eskubideak izanik; araubide horretatik mortis causa transmisioak eta gurasoengatik seme-alabenganako dohaineko transmisioak bakarrik salbuesten dira.

773. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 2. Nafarroako Foru Komunitatearen Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen apirilaren 11ko 23/1983 Foru Legearen 46. artikuluan Foru Komunitatearen Administrazioa antolatzeko ezarritako eskumenak galarazi gabe, Foru Lege honen ondorioetarako, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendi Departamentua da lurzati kontzentrazioan eskumena duen organoa.

774. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 4. Foru Komunitateko Administrazioak ordainduko ditu lurzati kontzentrazioaren lanek sortutako gastuak, Foru Lege honetan xedatutakoari jarraituz.

775. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Horregatik ezarri da datu edo agiri horiek jakinarazteko betebeharra, sujetu pasibo beraietatik, beste hirugarren batzuen bitartez, edo Administrazioak berak egindako ikuskatze edo ikerketetatik lortuak izanik.

776. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 c) Foru Komunitateko Administrazioaren Departamentuetako Zuzendari Nagusiak.

777. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 e) Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren menpeko zuzenbide pribatuko Erakunde Autonomo eta Ente Publikoetako izendapen libreko lanpostuen titularrak, nahitaez funtzionarioen artean bete behar direnak salbu.

778. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 7. Viveros y Repoblaciones enpresa publikoaren esku utzitakoak, Kontratuei buruzko Foru Legearen 2. artikuluaren arabera gauzatu dira, horren arabera honen esparrutik at geratzen dira Foru Komunitateko Administrazioaren eta Foru Komunitateak zuzen ala zeharka gehiengoz eskuhartutako kapitala duten zuzenbide pribatuko elkarteen arteko harremanak.

779. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Gipuzkoako erlazainok Elkartea, bere eginkizun guztiekin (materialaren zerbitzua, administrazioa, ikastaro edo ihardunaldiak...) Fraisoron zentralizaturik daukagu, Zuzendaritza denen koordinatzaile delarik. Zuzendaritzak, ordea, ezin besoak luza bazkide oro eta bakoitzarengana. Begibistan dago hori.

780. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 EH-k 35 lan orduko aste orokorraren, administrazioan 32, aldeko apostua egiten dau.

781. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Beste aldetik, Kode Penal barriagaz, administrazioa lehen baino protagonismo handiagoa hartuko dau.

782. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Azken finean, inhabilitazioa aplikatuko dauena Administrazioa izango delako: Euskal Gobernua, Nafarroakoa, Diputazioak eta Udalek.

783. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Gauza bera gertatuko da kasu honetan; administrazio zibilak gura ez badau, ziur aski ez da inhabilitaziorik egingo.

784. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 1 Euskal Parlamentukoa
4 Autonomia Elkarteko Administraziokoak
3 Bizkaiko Foru Aldundikoak
3 Urdaibai barruko Udaletxetakoak
1 Estatuko Administraziokoa
1 Euskal Herriko Unibertsitatekoa
1 UNESCOko MB programakoa
1 Talde ekologistetakoak
2 Euskadiko ingurugiroarekiko elkartetakoak
1 Erreserbako zuzendari-jagolea
18 partaide hauek boto ahalmena daukate legez.

785. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 400 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Carmen Diez Rodriguez andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

786. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 401 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Argentina Marcal López andrea UPV/EHuko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

787. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 402 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Angeles González Galnares andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

788. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 403 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Estíbaliz Alberdi Olaizola andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

789. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 404 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Nekane Alkorta Lekumberri andren UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

790. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 405 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Angeles Muguruza Otermín andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

791. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 406 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Izar Echeveste Echave andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

792. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 407 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 2995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Sara Villaverde Blanco andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

793. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 408 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Ma Isabel Ocerín Beraza andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

794. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0270 409 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Ana Isabel Madarieta Juaristi andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

795. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Administrazioak gehiago inbertitu beharko luke irakasleen prestakuntzan eta formazio zikloen garapenean, eta bermetasun sozialari eta lan munduaren sarrerari erantzun gabe Erreformaren mapa ezin dela amaitutzat jo gogoratu.

796. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Haiei ere interesatzen zaie Administrazioaren finantziaketa, beren lana errazteko, alde guztietatik begiratuta.

797. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Hala ere, zenbait erabileremutan, erraz aurki daitezke bide honetatik sortutako termino luzeak, hala nola Teknologian, bilkari-profileko horztun ardatzentzako fresa ama, edo Administrazioan, ibilgailuen zirkulazioari buruzko udal-zerga.

798. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Adibideak erakusten duenez, zuzenbideko eta administrazioko kargu, erakunde, erlazio juridiko, etab. gehienak izen bati lotuak sortu ohi dira.

799. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Artikulu honen beharra justifikatzerakoan, HAEEk antolatutako Euskara eta Administrazioari buruzko I. Ihardunaldietan, horrela zioen Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura Batzordeko buru zen Alberto Ansolak:

800. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Udalerri euskaldunetan euskara izan da, eta oraindik ere bada, etxeetan jasotzen eta transmititzen den hizkuntza jarraitzen du aipatutako txostenak; hala ere, eginkizun formaletarako (eskola, administrazioa, komunikabideak...) lekurik egin ez zaionez, sukaldean, intimidadean ere, gaztelera sartzen ari da indar handiz.

801. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hortaz, ahaleginak egin behar ditugu arlo guztietan etxean, kalean, administrazioan, komertzioan, ekonomian... euskararen eguneroko parte hartzea ziurtatzeko.

802. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Azken urte hauetan hainbat akordio ez kutsatzaile sinatu arren, alegia, telebista eta irratiak euskaraz, hezkuntza sistema, herrietako euskal taldeak, administrazioko hainbat langile, AEK, HABE, EKB... euskararen ozono geruzaren egoera ez da larregirik aldatu.

803. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Horri loturik, Baker ikerlari kanadiarrak, egitarau elebidunen arduraduna zela (Canadian Education Association, 1991), Kanadako administrazioaren emaitzak jaso, eta herrialde hartako zenbait egitarau elebidunen kalitate-erakuskariak edo abantailak aipatu zituen, bere Foundations of Bilingual Education and Bilingualism izeneko azterlanean.

803 emaitza

Datu-estatistikoak: