XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Iña. (Erratza eskura emanaz) (parrez) Jarri ari onen gañean, eta... (Ke zuloa erakutziaz) Ortik gora aidean Sorgiñak bezela.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bertan apostoluak bildu ta, nork bere aldetik Jaungoikoari erregutzen zeudela, aize bolada baten antzeko ots bat aditu izan zan: ots onen ondore bereala airean agertu ziran zuzko mingaiñ antzeko batzuek eta bakoitzari bere gañean jarri, ta guziak Espiritu Santuaz bete egin ziran.

4. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 joantzan zerura aidean,
anima garbi, zintzo zintzoak,
itzultzen diran anzean
ta oraiñ bizi da merezi zuen
betiko zori onean.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aidean, bai aurrera bai atzera, bira osoa egiten daneko salto ura, ala ere, beti atsegiñena izan zuana zan, garbi egitekotan.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Etxekoandreak, aurrenekoz pilarmonika aidean ikusi zuaneko deadarka asi zana, orain ontzien otsarekin balean karraxika bizia atera zuan; orrez gañera, aulkian exerita zeudenak aulki ta guzti erorita atera zutena.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 ¿Aidean erori-zorian zeuden zartako guztiak Antonio-ri gañeratzen zitzaizkiola? Guri ezerez.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Eta andik aurrera San Prantziskok bere otoitz luzeetan goi-gozotazunak geiago gotzarrzen zituan, eta askotan Jaungoikoagan sentzugaldua egoten zan eta lagunak airean korde gabe jasoa ikusten zuten.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 -¿Zein da? ¿Ameriketa aldean auntzak eta arrapatu ta aidean ostoak balira bezela eraman egiten dituen kondorra edo? -¿Zer diok ik Jose Ramon? ¿Zein ote dek egaztien erregina?.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Ez doa lasterrago untzia portura,
Kalerna delarikan jausten itsasora,
Ez eta usoñoa altchatzen airera,
Etsaia jin bazaio bere aintzinera!
.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Aize ephelak, eztiki harturikan besoetan,
Ilhun ezkila ochenik hegaldatu da airean.
Zeinu gochoa, neretzat, kiretsik dator gau huntan,
Ilhunik bainagolakotz, bakarrik jenden erdian
.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Primaderako inhara, larrazkena jin denean,
Neguko hotzen ihesi, hegalez hegal airian,
Bere ohantze beroa utzirik hegatz batean
Zalhu zalhua badoha hego aldera lorian
.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer zozoa hintzen hatik, Ellande! Airean joaiteko orde, ostichoan ere, orai bezala! Ez duk harat hunatik, arnoak argitzen dik azkarki jende chimplea! Arri aintzina.......

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Oihuka denak zoin gehiago: Biba eta biba! Azkenean ikhusten dugu bada, alki batean jarria, lau soldadok airean deramatela.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 (...), hola izendatu bertze asko aire, lerro lerro bat bertzearen ondotik emanez, turrutt eta ttutt zombeit, tartean, beltzuri batekin eskapatzen zitzaizkola.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Musikariek Uso churiaren airea eman zuten hek ere, Piarresen goresteko.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Oihaneko aireak etzion on egin Aita Desgouts maiteari, berehala eritu zitzaukun.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kokolotcha duenak behar omen du bizi den lekutik urrunsko aldatu, aire berri bat aurkitzeko gisan eta kafia edan ausarki.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Sorginak airetan ibiltzen zirela, haurrak beren sehaskatik ebasten zituztela, deubruekin ezkontzen zirela eta holako zorokeri batzu, nehork ez ziozkan burutik aterako.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Aphur baten buruan, horra belea nausiari buruz airean heldu, bethi karrankaz ari.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Bainan sudurraren hel edo laguntza baitezpadakoena ez da hori: da airearen hartzea.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Hori zeren gure bularrek, irautekotz nahi baitute barnerat aire heze eta berritua; zeren ahoak ez baitezake nehondik sudurrak bezain garbiki eman aire bularrek galdegiten dioten heze ala beroa.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Airea hein onean ezartzeko, orozbat bero eta heze (berriz ere diot), ez da sudurra bezalakorik, bere xoko-moko eta bihurguneekin.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Batzuek ahoa beti idekirik daukate, sudurretik aski aire ezin bilduz, ahotik baderamate garaitikoa.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Eriari, zoin nahi izan dadin, laketago zako bertzalde, iguzkiko berogiaren pereka gochoa, ezen ez ipar haizearen chichtua; gehiago dena, aire bustia, hala nola baita toki uspeletan, kalte du.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lengo egun baten, orretantxe ebiltzala Rhondda Valley deritxon aldian, txakurrak atara eben azeri bat, aurrian artu eben, eta azerija, bere burua larri ikusirik, mendi egalian dagon etxe batera sartu zan, areto edo salara sartu be, txakurrak itsu-itsuan bere atzian; etxe gustijan ibilla ziran añeketan, ausika ta zarataka, traste gustijak aidian erabillezala;

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Zabala, aidea eskatzen baitute abek...

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udara azkenian, egun batian, biltzen dira dienak erri ta ingurukuak, pillatzen dira, igotzen dira aidietara ta jarririk bat guztien aurretik, an juaten dira beste elur epeletara.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udarako ebi tantuen itxura aundia zutenak; oiek aidian legortzen ditun; begitik atera baño egin ez dutenerako aiek....

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Egualdi txarren santsua zebillen: bildurtu giñan atzerritarren egalez aldian gabiltzanok: gure altxorpide guziyak osiñera zijoazen; bañan ez da orren txarto-marto geratu.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ogiaren erroek, luzatzen hastearekin, hatzemaiten dute ur hura eta hartan hotzak, aire eskasak laster gal arazten ditu, edo bederen khentzen deie beren indarra.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iraurki chuhurrean gaizki etzanik dago aberea; eta hunek uzten dituen huskinak, iraurki hura aserik, badoatzi bidea hatzemaiten duten lekhurat; ala lurrean barna, ala airerat.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Airea fresko bainan sano.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eman dezeiegun argi eta aire, laket bazauku ilharra eltzean edo saltsan.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aide houn, phausu gozo, bestetan ez bezalako hour argi, arhin, eta barne chahazale, Ahuski-k horik oro badutu.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bena Askoz-ek kuska bat egin duke Orhy thinian edo bere ardiak aphur bat utzi nahi ukhen España-ko ekhiari, hanko artzañek beren haziendak Frantzia-ko aidiari uzten dutien bezala.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 III.- Zu al zera Joxe Motx, kantari aundia?
- Aundia enaiz baño, ni naiz kantaria.
- Bota, ba, kantutxo bat, biotz pozkaria,
Lasai aukera zazu nai dezun airia
.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Behin batez, iratziak, khaparrak, elhorriak, gardiak, errebollta bouiltabatez hasi ziren oihuz : Fuera fuera haltzak, bagoak, lecharrak, haritchak ! Gu noumbre handiagoan girelarik, haien itzalian bethi ithorik bezala gira : fuera, fuera, orok dugun ukhen bardin aire, argi eta itzal ! Ordian ordian ageriko eta ezkirenez oro bardin izanen gisa oroz !

43. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Oihu horri behatu ziren egur egiliak, eta, aiskorak harturik, egotchi zutien zuhaiñkentiak oro, haiez egur egiteko, eta lurra osoki pikarrai agitu zen, berberak iratze, khapar, elhorri eta gardiak airian gora zoatzalarik.

44. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Dzartada biurkorra? Eten zan aidean
Abotsaren miesa. Ezin dot iñoan.
Naigabeak eutsozan erpetzarrak josi,
Ta senar gazteak, ai!, atsalkor garrasi
.

45. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0051 daukat
eta pozik noia,
ibilte ariñean
baño pausu astiroan obeto,
ume txikiak ait-amen esportzuan
txoriak bere egazkadan
nik danon egillearen egian
danok sinistu ta itxaroten dogu,/ gu / geu / be / konturatu / ez-arren / gauza / orretan,
itxasoan uger edo aidean egaz / bardin da / neuretzako,/ aurrerantza ta aurrerantza / bultzatu naubenaren bidetik
urten barik banoia,
eta / ezetz eta ezetz,/ ezta ori,/ eztala diñoustazuna,/ diñoutsudana baño
.

46. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Itxuli zanean, egazkiña aidean yoian.

47. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Aidea, izarrak utzitako argi-autsez betea zegoen. (Beren kaleko lepokoa, esku-larruak, txapel eta kapelak eta gaiñerakoak esegi-leku batetik zintzilik uzten dituzte).

48. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Gorri bizi orrek, odolaren irakin pozgarria dakar. Egun berria, maitasun-lurriña, lore-izkuntza, eztaiak aidean.

49. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Asperen bat nik. Ik: gaxo al-ago?
- Burua astun diñat. Ez diñat geiago.
Itz-egin nai unan: baña sorgiñ batek
alda ziñan ire itza. Aidean lañoak zeudek.

50. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Aien erasoz ertzeko aitzak
apar zuriz jazten dizkin.
Ezten pakerik zelai urdiñean:
zeruak orru, tximistak aidean
zorigaitza idazten din.

51. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Arratsaldera Euzki anaiak,
bide luzez aunatua,
mendi gallurrei agur dagie
emanik azken-musua:
urretxiñolak bialdu dio
iñularreko doñua,
eliz-kanpaiak aidea urratuz
jo du Abemarikua.
Txapela jaurtiz, oiu dagiot:
¡Agur, Jainkoaren sua!

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Uso txuriak aidean

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Goizero, euskal-kantak eta zaldien perra-otsak urratzen zuan egunsentiko aidea.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Panpa-aldeko aidea artean zorrotza zetorren baiña egunak luzatzen ari ziran.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Ta azkon bat, biurturik, gudu-kizkaren asiera, noski aidean jaurtzen du ta burruka zelaian sartzen zaizu lerdenki.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Bere izape edo izate-mamia bere lanetik, bere alegiñetik sortu bear du, loreak bere zumo gozoa artzen duen bezela enborra edo muskilletik, onek aidetik, eguzkitik eta lurretik bizigarriak artzen ditun bezela.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Sendimendu ta oitura ok zapuztu ta autsiko lituken edonork, aidekoak lituke laster gaiñean, arimek biali eritasun ikaragarriak, alegia.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Batzar nagusi auek erabakien esku artu-arren, ez dira onengatik Laterriak txintxilik airean geratuko ta Komisioen aurrean bere eragozpenak aurkezteko ta laguntza eskatzeko eskubide osoa eukiko dute.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Montini kardenala ere, arin-arin, eldu zan Milan'dik aidez Erroma'ra.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Birusak ez zuen airerik herre behar bizitzeko.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Bakteri askok ere berdin egingo dute, baiña beste batzuek aireaz egin beharko dituzte beren erreakzioak, oxigeno herreaz, haietatik indarra eta beroa hartzeko.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Jaun Euskaltzaña, Jaun Andereak, Orain bi milla urte, nere sorterrian, orduango Akitanian, erabiltzen zan izkuntza bat, euskeraren aidea zana.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Aidea bete iritzi ta kezka egonezin ba zen gure Arantzazu-n.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Baretzen dugu arimako aidea ta gogoaren leiak txukun txukun bakoitza bere leku jakiñetara jasotzen ditugu.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 - Oro airean! Hautsak eta ondarkinak zangoen azpian!.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- (Aire griñatsu batekin).

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Bakarrik firristan
Zeruko airean
Asteri ondoan
Freskuraren hartzen
Gustian zabilen
Bele beltzaun baten
Hegalda pizua.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Denborak zer aire zuen ikhusterat atheratzeko bere aldia zuen eiki Mukurruteik egun hartan.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Chantchok, bizkitartean, beharri-chilorat biz-pa-hirur adichkideri menturatu zeien: perruketa bat zela delako zoria: Bainan orok baltsan bihurtu zioten: Aampiuml;ampiuml;...ba!" halako aire minthu batekin nun komprenitu baitzuen zuhurra zukeela aburu horren uztea.

71. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Han; hemengo aire ona eskas!....

72. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Pilotak galerietako zureria hunkitu-eta, huna non itzultzen den xuxen-xuxena predikariari buruz; hunek airetik biltzen du erranez: - Falta pilota!.

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zure pilotak, jo eta jo, aintzin gibel, eskuin-ezker, airetik eta herrestan ibilki behar du jauzika, berekin eremeiten duela zure arimako ahur bat phindar.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Bortz urthe...
Airea: Lili bat
Bortz urthe gaur ginela ametsetan ari,
Eskual-ilhuntze batez gainetan kantari...
Bortz urthe gaur ginela elgarrekin ari,
Maitez beha ta beha Eskual-Herriari.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ezker eskuina bezenbat badu, aise dabila pilota, aire segurra, adina emendatzearekin eta bizkarra zabaltzearekin, bere burua aiparaziko du araino.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lehenik.- Bertsulari guziek bizpahiruna bertsu emanen dituzte, berek nahi duren airean, eta barek hautatu gaiaz.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laugarrenekorik.- Jujari batek hasiko du bertsua berak nahi duen airean, eta bertsulariak beharko du jarraiki eta dobladura berrekin bururatu, aire berean.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Populuaren, langileriaren zerbitzari eta esklabo, bainan familiako eginbidetan osoki libro. Ez da erraite beharrik lege horiek naturalezaren kontra eginak zirela. Leninen herra hain zen izigarria, nun erakasten baitzuen egun batez bere dizipulueri. Ez dezakegu ardiets, nun ez dugun emaztea, etcheko eta sukaldeko aire pozoinatutik libratzen!

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jaun aphezpikuak egin predikua nola ez zaiku bihotz erdi-erdian finkatu. Erakutsi dauzku mende huntako arima sobera, arras airean bizi, iduri chori-buruak. Eta erran dauku Lurden nola ikas zezaketen ez zutela horrela gelditu behar; erlisioneak emaiten diotela bizi molde, bizi-bide zuzen bat, bizi-lege eder bat.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Dendaria, ez da gero nor nahi holakuetan! eta hura bederen airean yuanen da, drangalako zembait goiti beheiti.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Eskuak sakelan nindabilan, sudurra aireari, ezagun zonbeit kausitzeko ametsean, neure churi chorta hura bakarrik hartzea halako bat baitzautan.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendek Normandian jauregi-tzat daukaten etche batean pasatzen da ichtorioa: nausia, bigarren aldikotz ezkondua; alaba handi bat etchen; kusi bat frango bizia, soldadogoko lagun bat apezen kontrakoa. Erretor berri baten beha daude, chahar aire apeztua da erretor-gaia, badu esperientzia frango.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Airetik hartzen ditu pilota batzu molde miresgarrienean!

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lur-pe hortan ez ithotzeko, ausko alimale batzuek buhatzen zekundaka sei ehun mila pinta aire fresko.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aratsaldean, 4 edo 5 orenetarik goiti, bai eta aratsean, Mimi eta haren lagunek jantzaraziko dituzte zahar eta gazte, beren aire ederrekin.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Beraz, or gelditzen da gure iritzia aidean.

89. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 - Konporme, bixer bertan ekarriko'tzut aideko diabrukerixok atrapatzaillie...!.

90. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Soltean eta danak alkartuta aidean.

91. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Leiho honeek barrualdean, ule txiki batzuekaz estalita dagoz; ule honeek, MUGIL-GURUINAK sortzen daben mukiaz batera, arnasartzerakoan aireaz batera barrura egin nahi daben moxorroei barrura sartzera galerazten deutsiee.

92. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Horren eginkizuna da kanpotik arnasartzen dogun airea berotzea, aire hotza barrura sartuko balitxaku gaisotu egingo ginateke-eta.

93. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Artzen dau, zirkuan erabilli oi dauen sartatxoa, eta dzi-dza txistuak ateratzen dautsoz aidean.

94. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 3) Zer da airea?
Airea gas batzuren nahasketea da.

95. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Zenbat eta gorago joan airean dagoan OXIGENO kantitatea gitxiagotuz doa.

96. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Sudurretik edo ahotik eguratseko airea irunsten dogu.

97. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Aire hori biriketara doa, eta honeek, aireak dauan OXIGENOA zurrupatzen dabe.

98. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Airean oxigenorik ez balego, ezingo geunke arnasarik hartu eta ito egingo gintzatekez.

99. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amorruz jagi eta, gurdi barruan Ñiñi oratzen dau du uleetatik, uaaa... kupigarria asperendu dau du Ñiñik aidean dagoela, ezpata sartu ez sartu dago gudaria, ijiji ixila urten dautso dio Babiri estalkipetik, ez daki Ñiñi bat dala, eta odolik ez daukala barreari eusten.

100. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Gero beheko alderantz joan nintzan itsasoa ikustera, zabuka, kresalezko bits-malutak aidean hegazka ebiltzala, harez eta itsas bedarrez betetako kaleetatik.

101. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Aidean geratzen ziran asmo guztiak.

102. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Oihartzunak, paretetan joaz gu inguratu ginduzan, gero airean desegiteko.

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Askotan pentsatzen dot huriko giro kutsatuak sortu eustala hainbat urtetan jasan izan dodan birikietako ahultasun sendaezin hau, zeinek batzuetan arnasestuka jartzen nauan, eta munduko aide guztia ez da nahikoa izaten nire larritasuna arintzeko.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Izan be bertsoaldi orreik, gertaeraren kronika egitsu, samur eta pozkarriak diralako, nai eta tartetan eztentxoa luzatu, komeni jakonak aidean artzeko eran.

105. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 ABEREAK
- Oilo gosea kantari
- Huntzak biligarroari: buru haundi
- Kaiola ederrak ez xoria egiten
- Ez galda errexiñolari karreun hartzea, ez eta zaldiari kantatzea
- Kukuak bertzeen ohantzean arroltzeak egiten
- Usoak iragan eta sareak heda
- Maita zak belea aterako daik begia
- Eskuko xoria ez utz airekoaren menturan.

106. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

107. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 LURDESen atzetik ibiltzen hasten da, aire erromantiko antzeko batez.

108. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 KORUA @- Gero, gau osoa dirauten dantzetan, bakante legez, neure oin zuria higiko dut, aire hezean neure lepoa eragiten, ehiza ankerretik ihes egina, ongi ehundutako sareetatik jaregina eta ehiztariek txakurrak kiñatzen haren lasterketa kilikatzen dutenean oreinkumea larretako atsegin berdeetan jolasean ari den bezala.

109. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 KOMISARIA - Sasikume bortak, besterik ez zarete. Zoazte, zoazte nahi baduzue. Utikan! Aide denok, altzariak ere bai!

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Adibidea: Airetara bi txanpon botatzen baditugu, zein izango da A= (bi aurpegi) eta B= (aurpegi bat eta gurutzea) ateratzeko probabilitatea?

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Hartzulo barre-barreneko iluntasunean eta arrailadura batetatik sartzen zen argitan bildurik irudi zuri-zuri bat ikusi zuten , ilunpe hartan airean balego bezelaxe.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Ura, airea, lurra eta eguzkiari esker bizia gertatzen da planeta honetan.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Ekosistema batetako osagai diren ura, airea, lurra, landare eta abereek elkarri eragiten diote eta beren arteko ekilibrio bat sortzen dute, denentzat iraupen aukerak bideratuz.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Toki batetako ur, argi, aire, hotz-bero haize eta bestelako baldintzek era bateko edo besteko abere eta landareentzako aukera desberdinak osatzen dituzte.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Horregatik, egurraren eskasia handitzen doa, aireak oxigeno gutxiago du, abere asko babesik gabe geratzen ari da, erosioa handitzen doa.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Airea zikintzen eta kutsatzen ari da.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00020 Bizi garen inguruak, ura, airea, e.a. garbi zaintzen saiatu.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 16.4.- AIREAREN LIKUEFAKZIOA

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Beraz, lehen aldiz airea eta gas iraunkorrak likidotuak izan ziren.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 1902. urtean, aire likidoaren bidez oxigenoaren produkziorako lehen bide komertzialak hedatuak zeuden.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Adolfo Guiard izan zen Parisko aideak ekarri zituena eta Dario de Regoyos Bruselaskoak.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Hasera batean, eta Aristotelesen teoriaren arabera, zeuden substantzia guztiak hauetako lau elementuez zeudela osatuta pentsatzen zuten: Airea, Sua, Lurra eta Ura.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Grekoek ere haseran ezagutzen zituzten lau elementuei (besterik ez zegoela uste bait zuten) ikur bana jarri zioten:
SUA
URA
AIREA
LURRA

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Airea sudurziloetatik sartzen da, usaina hobeto hartzeko beti bustirik egonez.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Naturaren babesa Askotan gizonaren ekintzek inguruneari ondorio kaltegarriak ekartzen dizkiote: ingurua honda dezakete; ibaiak, itsasoa eta airea kutsatuz eta, horrez gainera animalia eta landare-moeta batzu desagertarazi ere bai.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Hala eginez, Eustakioren tronpatik airea sartzen da erdiko belarrira eta tinpanoaren bi aldeetako presio berdindu egiten da.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0172 Txoriek hegoak dituzte. Hegoen laguntzaz higitzen dira airean.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Eta ke hori, zer da?........... (tabako kea / itzal bat / airea / lurruna).

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Baina, ongi bizitzeko, aire garbia arnastu behar dugu.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Bestela, biriketara sartzen denez gero, aire satsutuak kaltea handiak sor ditzake gure osasunean.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Aire satsutua garbitzeko eta kea eta gasak kentzeko balio duten iragazki batzu daude.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horrela eginik, ez da hainbeste aire satsutu jaurtikitzen eguratsera, eta hau garbiago gordetzen da.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Bestelako maila batetan, geuk ere zikintzen dugu airea.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Adibidez, gela hitxi batetan gaudela, jende asko badago, edo eta jendea tabakoa erretzen ari bada, laster egiten da usain txarra, eta bertako airea zikinduz doa.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horregatik, batzutan leihoak zabaltzea komeni da, gela barruko aire zikina kanpora irten dadin, eta kanpoko aire garbia barrura sar dadin.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Sukaldeetan ere, janariak prestatzean, zikindu egiten da bertako airea.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horregatik, gaur eguneko sukalde modernoetan aire ateragailuak jartzen dira, sukaldeko airea berriztatzeko.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0101 Hortaz, potoen estalkietan zulotxo batzu egingo dituzue, airea barrura sar dadin.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Eta hau, mendietako airearen turbulentzia askoz ere txikiago delako, eta beraz argi difusoaren proportzioa txikiago delako.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0081 D desplazamendu elektrikoa karga libreekin guztiz erlazionatuta dago, eta karga librerik ez dagoen aideetan D-ren fluxua kontinuoa da.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Siberiako kostaldetan, neguan, 35ampdeg;C edo 40ampdeg;C diferentzia omen dago airea eta izotz geruza azpiko ur artean.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Egazkinaren helizea zorrotadazko bultzagailu bat besterik ez da, eta airea behera azeleratuz helizea gain erreakzioa duela egazkinari eragiten dio.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Aire-errekin mezklaren sarrera, konprimatzea eta konbustioa pistoiezko betiko motoreen antzekoak dira, Espansioko lehen partean ordea, balbula birakor eta oskilakorrez batzen dira zilindroa eta espansioko tobera.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Pultsorreaktoreak kamara txikia du, sarreran balbula automatikoz airea sartu eta bereala ixten direla honela fluxoari atzera egiten utzi gabe.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Konbustio bizkorra gertatzen denez barne presioa azkar igotzen da lehengo aire eta gasen irteerako inertziagatik.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Animalia mota asko da mundu zabalean: uretan bizi direnak, airean hegaka ibiltzen direnak, uretan jaio eta hazi ondoan lehorrean bizi ohi direnak, etab.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 b) Airean ibiltzen edo gehienik airean bizi dena............ deitzen da.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0071 Aspaldiko esakuna da: Hegaztia airerako, gizona lanerako.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Aspaldi danik izan du gizonak, hegaztien gisara, airerik aire korritzeko ametsa.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Eta egiaz, hegazkinak edo airekoak direla medio, hegaztirik bizkorrena baino aiseago ibili ohi da gizona egungo egunean lurbira osoa alderik alde zeharkatzen duelarik, eta ez bakarrik lurbiran zehar, zeren ilargiraino heldu bait da aireko ibilietan.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 2. EUSKAL HERRIAREN AIDEAN GABILTZA

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Automobil bat balaztatu eta gelditzen denean, bere energia mekaniko osoa desagertzen da eta balaztetan, gurpiletan, lurrean eta inguruko airean azaltzen den beroan bihurtzen da.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0038 Kalkulatu kondentsadorearen kapazitatea: a) Plaken artean airea dagoenean.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0051 2) Airearen igurtzimendua kontutan harturik, gorputzak (edo projektilak) egiten duen bidea laburragoa da.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Horregatik haizea ekuatoretik Iparraldera datorrenean abiadurari eutsi eta azkarrago dator Ekialdera. Airea eta ura Ekialdera bultzatzen dituen indarrak dira hain zuzen Coriolis-en indar izenekoak.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Metalekin alkartuz, hoiek ugertzeko (herdoiltzeko) joera du aireko oxigenoak.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Erresistentzien mutur, kondentsadore, edozein osagarri edo baita soldatu behar ditugun kable muturrak ere, airetan izan direlarik, ugertuak izango dira, batez ere estaltzeke diren zatietan.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Eguzki, ur eta aireak duten garrantziaz jabetzeko eta aldi berean hizkuntza sortzaile baten desarroiloa lortzeko era honetako idazketak egin ditzakegu:
Urik ezagutzen ez zuen herria.
Gauez bakarrik irtetzen zen eguzkia.
Aire guztia iresten zuen erraldoia.
Ilargira bizitzera joan zen mutikoa.
e.a.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Aireko nabigazioaren arloan, erakunderik garrantzitsuenak hauek dira: IATA (International Air Transport Association) eta OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Bibalbio guztiak uretakoak izan arren, batzu zona intertidalean, marearteko zonan alegia, bizi dira, egunaren parte bat airean egon behar dutelarik.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Kasu hauetan, batzuk, Mytilus esate baterako, anaerobiosira jotzen dute marea goratu arte; maskor porotsua duten beste batzu, hala nola Cerastoderma, inguruneko airearekiko oxigenoaren elkar trukea manten dezakete.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 2. Zurtoinak behatu eta adierazi: a) Aireko zurtoin-motak.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Anhidrido karbonikoa (COampsup2;), landareek beren elikagaia elaboratzeko lehengaia bezala erabiltzen duten aireko gas bat da.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Landareek anhidrido karboniko hau airetik hartu eta estomak izeneko irekidura batzuen bidez hostoen barrura sartzen dute.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Horrela, bada, landareek eliminatu egiten dute aireko anhidrido karboniko gehiegia, zeren, hau kantitate handitan metatuko balitz, kutsa bait dezake airea eta arnastuezinezko bihurtu.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Ongi hersten ez badituzue, zuloetatik airea irten eta soinua ez da hain polita izango.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Tratamendu honetan pieza pixkanaka berotzen da, gero galdatzen uzten eta azkenik abiadura egoki batez hozten airean normalean.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Motore-mota honek bi balbula ditu zilindro bakoitzean, bata karburadoreak hornitzen duen aire / gasolina nahastea errekuntz ganbaran sartzeko, eta bestea, errekuntz gasak ihesbidetik irteten uzteko.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoiak gasolinadun airea konprimatzen du eta goiko itopuntutik hurbil bujiak txinparta jauzierazten du.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Zikloaren hasieran, pistoia beherantz doanean, sarrerako balbula irekitzen da eta airea soilik hartzen du pistoiak.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Bigarren denboran pistoiak aire hori konprimatu eta berotuko du.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Goiko itopuntutik hurbil, airea konprimatua eta beroa dagoenean, injektorea gasolio-lainoa sartzen hasten da eta hau giro horretan berez isiotzen da pizgailuaren beharrik gabe.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0113 Aipatutako teknika, hau da, ispilu metalikoen desagertzearen bidez erradikal askeak detektatzea, Rice Johnston eta Everingek hobetu zuten; ikertzaile hauek erabili zituzten eramaleak gas kondentsagarriak izan ziren; gas hauek ispilu gainetik pasatzerakoan aire likidoarekin kondentsa daitezke; horregatik ez da beharrezkoa abiadura handiko bonbak erabiltzea.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Ziztu lehor bat eginez gurutzatu zuen airea armak, eta han urrutian zegoen zuhaitzik altuen eta bakartienaren enborrean sarturik geratu zen.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0210 Datua: Airearen indize adiabatikoa:.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 8. irudia.- Presio-gradientearen indarra da airea bultzatzen duena.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Presio-gradientearen indarra da airea bultzatzen duena (presio altuko guneetatik presio baxukoetara): HAIZEA - gradiente altua denean: haize gogorrak / - gradiente baxua denean: haize bigunak.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 - gaseosoa: lurtzoruko hutsuneetan (poroetan) aurkitzen den airea.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 Aire hau atmosferakoa bada ere, bizitzaren egintza kimiko-biologikoetatik sortutako beste konposatu batzurekin dago nahastuta.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0117 3.59. irudiak airetiko banaketa-linearen isolatzaile-euskarri bat azaltzen digu.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0249 Gaizki / Ondo / Ondo /Gaizki. Leku txikiegian badago ere motoreak erretzeko arriskua du, zeren aire freskoa hartu beharrean berak berotutako airea hartu beharko bait du /8.3. irudia.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Kolore urdina, oihala airean oxidatzen uzten zenean agertzen zen.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Zazpian oreka aurkitzen dute: - materia gauzatzen duten lau elementu nagusiak: lurra, ura, sua eta airea.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Eguzkiak igortzen duen energiak ez du modu uniformean eguratsean airea berotzen.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Landare berdeek eguzkitik datorren energia erabiliz, glukosa izeneko substantzia eratzen dute (azukrea, azken finean), airetik eta ura lurretik hartuz.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba, aire beroa gora joaten delako eta han hoztu eta behera egiten duelako berriz, konbekzio-korrontea sortuz eta dena hoztuz.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Behean kokatuko bagenu, beheko partean aire hotza egongo litzateke eta beroa goikoan, dena hozteko posibilitaterik gabe.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Lehenengo sailkapena perturbazioa pairatzen duen magnitudeari begira egin daiteke, hots, magnitude hori eskalarra denean (airearen presioa, uraren dentsitatea...), uhin eskalarra dela diogu.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Hoditik airea atera eta beste muturretik itxi egingo dugu.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Airearen presioa itsasoaren mailan, 10 newton / zentimetro karratu-koa da gutxi gorabehera.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Horrek zera esan nahi du: zentimetro karratu bateko sekzioa duen airezko zutabe bertikala hartzen badugu eta atmosfera bukatzen den altueraraino luzatzen badugu, behera 10 newtoneko indarrez erakarria dela.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hori dela eta, zure gorputzeko azalean zentimetro karratu bakoitzeko aireak zuregan 10 newtoneko indarra eragiten du.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Lurraren airearenganako grabitazio-erakarpenari zor zaio indar hori, noski.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Neur ezazu zure sorbaldaren azalera eta kalkula ezazu aireak hor eragiten duen indarra.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0041 Proposatutako problema irekia, hauxe izan daiteke: Airea, likido bihur al daiteke?.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Horien artean lau elementuen teoria zegoen: sua, airea, ura eta lurra.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Ura eta airearen kutsadurak, noski, lotuta daude uraren zikloaren bidez erlazionatzen bait dira.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Ikusi dugu nola airearen kutsadurak ura ere kutsatzen duen, euri azidoaren bitartez.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 - Esperientzia hau egiterakoan, kontu izan behar dugu saiodiko kotoia estuegi gera ez dadin, aireari pasabidea utzi behar bait zaio.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Tapoi bizuloduna ipiniko dugu eta hor beste hodi bat sartuko, bertatik putz egiteko; bestela matraze barruko aireak ez lioke utziko sartzen gureari.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 8.3.17 LABORATEGI-GIDOIA. HELBURUA: Airearen dilatazioa aztertzea, gasen zabalkuntzaren eredu gisa.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 - Ez dugu behar bero-iturririk airea nola dilatatzen den ikusteko.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Euria oso ona da osasunarentzat, airea garbitzen du eta niri azala freskatzen dit. Ederki egongo naiz hemen.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Eta hara non datorren Pipi, ur azaletan luzatzen zen arbola baten gainera igota, adarrez adar jaisten eta airetan zabuka; luzatu eta bere buztanaren puntaz krokodiloaren sudurraren punta ukitzen zuen.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 Gero, airea ebaki zuen sekulako ukabilkada baten itxuraz: - Tipo hori jotzen badut hortzetan, hor jarriko dut bertsotan.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 Botatzen du airera hodeitxo bat eta pentsatzen ari da.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Hannoren jakaren sakelatik begiratzen du eta hodeitxo bat botatzen du airera.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Puuuh, Dirkek airea kanporatzen du, lasaiturik eta pozik dago.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Baina hasi orduko, bonboiak airean zehar hegaz hasi ziren eta ixtanpatean, haur guztiak multzo batean lurretik arrastaka zebiltzan.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Ezin nion antzik eman, untzia ur gainean zebilen ala airean.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Ia airean erantsi zion pegatina.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0036 Ametsak airean igeri dabiltza, bira eta bira, lotan dagoen jendearen bila, bol-bol egiten duten burbuilatxoak balira bezala.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0036 Ametsek jarraitu zuen burrun-burrun gozoa egiten dude gauez airean igeri dabiltzanean, baina burrun-hots horiek apenas duden indarrik eta horregatik leka-gizakiek ezin dude horrelakorik entzun .

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Zirt eta zart, airean zazpi mila txinpart.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Esfera argitsua zen, pilota baten neurritakoa gutxi gora behera, jauziak eman, lantzean behin, lurrean errebotatu eta aidean berriro flotatzen zuena.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere airezko jauzi handietan, ilunpean ez zegoen zuhaitzen baten enborraren kontra jotzeko arriskurik, zeren eta sasisuak ia sinesgaitz gerta daitekeen bizkor eta arinak bait dira eta jauzi baten erdian norabidea alda dezakete.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Lurraren eta perretxikoen lurruna zerion eta aide epela txori txorrotxioez beterik zegoen.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Teilatua basoko aidean altxatzen ziren gapirio bipitsu batzuetaz soilik osatzen zen eta hormak, goroldioak estalita zeuden.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 Dragoiaren bizkarretan igo ziren, Atreyu aurrean eta Bastian atzean eta aideetatik igo ziren.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Ihi haiek, aidean erabat malguak eta ia bigunak baziren ere, lainoan zuzen jartzen ziren, bera baino arinagoak eta gainean flotatzen zirelako.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Lehen aidean zintzilika zeuden untzi guztiak orain azalera zurian flotatzen ziren.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Begiradaz irits zezakeen txoko bakoitzean, Txikitxo bat zegoen, airea, lurra eta hostaila alaitasunez gainezka zabalduz.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Giltzaz krisk-krask egin zueneko, akerrak bere adarretan hartuz aidean zeraman apaiz gaixoa.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 - Zer hots izan da hori? Zerbait lehertu ote da gure etxean? Baina non nago? Ez nago ohean, aidean nago.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0006 Basahuntz gazte bat zen, muinoetan zehar lauroinka, kokotseko bizarrak aidean.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Eta aidean ibiltzeko hegazkinak.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Denontzat da Jainkoaren Berri Ona, gizon zurientzat, Baltasarren antzeko gizon beltzentzat, eta azala gorria duten gainerako guztientzat oinez dabiltzenentzat eta hegazkinaz airetan doanarentzat, xirularientzat eta gitarra-joleentzat.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Amets gaizto honek nahastu egin nau zeharo eta hara zergatik etorria naizen eta etxea aidean jarri.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Lizun usaina zegoen eta airea kutsaturik.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Aide!, eta ez ahaztu.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Zer ari zara asmatzen? - Baa, gizona aidean egotea daukat asmatuta.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Orain beste hanka altxatu eta aidean egotea asmatuko banu... orduantxe osatuko nuke asmakizuna.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 Argia distiratsuagoa da, eta ez ohizko gauzak ikusten dira jendeak airean utzi dituen hutsuneetan.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 - Jo tiro! - Eta bapatean bi tirok urratu zuten airea.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Txistua entzuten da. Udaltzainen bat? Potteka agertzen naiz baloia ere pote eta pote daramadala, eta ustekabean airea gurutzatuz PUN! paretaren kontra doa, bueltan niregana dator eta KANGA! estirada bizkor batetan baloia eta atezaina lurrean zerraldo etzaten dira.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Axelkoren esana, hala ere, airean gelditu zen erbi guztien belarriei eragiten.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Txoriak izuturik zihoazen aidean eta zaldiei, berriz, ura leporaino zutelarik, azkarrago joatea ezinezkoa zitzaien.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 - Sodioa eta potasioa ugari ziren, eta metal hauek, ura eta airean eraginez, erre egin daitezke.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Landare artean ezkutatu ziren, eta airera deskarga bat egiteko agindua eman zuen kapitainak.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Ezpata airean irten zitzaion: orain bi borrokalariak berdin zeuden.

243. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

244. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0034 Goizaurrean
esnatu naizenean
galtzerdi bat ikusi dut lurrean
sandaliaren ondoan
Madrideko kutxadura ta
gaueko izerdia
aidean.

245. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Musika soinua airean,
zigarroa hautsontzian,
cassette-zintak ondoan,
liburu batzu pilaturik
eta imajinazioa joanik.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Eta San Josek Ama Birjina sentitzen zuen era berean, arimaren gesturik nobleena gizairudi bizikor batean harrapaturik geratzen den bezala, horrelaxe sentitu nahi izaten zuen Alejandrok Damiana, airean marraztu zuen azkeneko gestu noble hura bere oroimenean betirako zizelkatuz.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Lehenik logela; paretak zulo guziekin, laukia, kolore meheak, sapaiko argi zikoitza, lehio hertsia, kanpotik datorren airea, zola, ohe zaharra, zenbait arropa gainean, kadira xinple bat mahain baten aintzinean eta bera aulkian eserita logela dibujatzen ari ate zerratuaren parrean.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Neska gora begira jartzen da, zangoak airean dituelarik.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0050 Katedraleko atea
irekirik,
organoaren aire zurbilak,
urrundik letorkeen
haize-bala isil geldiak bezala,
aurpegia igurtzitzen dik,
tximeleten hegakadak
eta euri lanbro musikalak
nahasiz
.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Baina begiak gogorki hertsi nituen eta, emeki emeki, pauso laburra emanaz, kotoizko airean hegaz bainenbilen, arazorik gabe eta eroso, infernutar bide hura zeharkatu nuen.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oraingo honetan are lasaiago joango da, enplegatu beharreko indarrak hobeki neurtuko ditu, dosifikazioa bere azken gradora eramango, besoak hilik, muturrean eskuak aireari forma ematen ariko balira bezala, edo eta melodia banal baten konpasean kulunkatzen.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Airean azken jirabira eman, eta bestaldera iritsi haiz azkenik.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Airean flotatzen sentitzen haiz borondate-akto batetan, zaztatzen hauen berunaren kontra pauso galduak berrematen saiatzen haizenean. 105 SEGUNDO.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Gaizki, baina... beltzez jantzitako gizonak eskua kendu zuen Pauloren sorbaldatik, eta aidean astindu zituen... baina konpontzeko moduan oraindik, Paulo, konpontzeko moduan.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Aidetatik, jendearen guardasolek plazari mantxa beltz haundi bat egiten ziotela zirudien.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Are gehiago esango nuke, XVIII. mendeko elizgizon jakintsu eta andrezaleen jite eta airea hartzen nion.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Harakinak bitartean horren kuttunak zituen doinu martzalak zabaltzen zituen airetara bere turutarekin.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Usteldu orduko haizatzen ari ziren belarra mutiko eta andere batzu, sardetan altzatu eta aidean erortzen utziaz.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Kaleko polizia autoen zirenak aditzen ditu Mirenek, zalantzan egondu da une batez kalekoak ala filmekoak diren, baina laster ezagutu ditu, lehengoak, aidea ikararazten dutelako.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Alto, mutiko! Geldi hortxe! Bestela hi ere tiroz joko haut - eta aidera disparatu ondoren mutikoa izutzeko, hurbildu zen Pellorengana, beldurrik ez edukitzeko esanaz, ihes egiten ez bazuen ez zuela hilko-eta.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0097 Esate baterako belardian belar luze leuna zanpatu gabe aideari atxikirik bezala eroria den oihal estanpatu lijeroa.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Badakizu Flora edozertan laguntzeko prest gaituzula laugarren nota hots metaliko batekin pauso erren bat bezala arrastratzen zuen karilonaren musika aidean zegoela esan zuten, eta sudurrak zimurtuz aidean bilatzen zuten oraindik erresonantzia metalikoa, beren behatz inguantatuekin abrigo beltzen mangak altxatuz urrezko erlojuetan ordua konsultatu ondoren, Berandu da, zerbait nahi baduzu Flora esan zutenean, ate ondoan ere aitari bizkarrak erakutsiz badakizu nun gauden edozertan laguntzeko prest insistituz, beren egiazko irripar maltzurra izkutatzen ez zuen irripar triste bat entseiatu zutenean.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Haren eskuak, airea tinkatuz gero, emeki, berriz zurezko aldamura hurbiltzen ziren.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Ez nion Prai Mathiasi begiratu nahi, bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan: zainak airean zeta zimurtzen ari ziren andereen gibelean, xarneguen lerroetan, kopeta beheiti, oraino apalki zegoen.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0061 Ordu baten denbora palabratzen pasatu zuten, eta gero, denak batera ttuku ttuku etxolaren aurrean erronda erdi bat osatzeko joan ziren eta han egon, geldi-geldirik, ohartuki, zainak airean zeuden zelatarienganako ikusaldi bat ere gabe.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Zer egiten du txoriak kabia lapurtzen zaionean? Ez al dik lapurra airetik jarraitzen txio-txioka noranahi doala ere? Buelta itzazu kumeak kabian sartuta hartutako leku berera.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 - ESANZAK GIZONA AZKEN EGIA!! - esan zidan borreroak (1) Borreroa, berdugo, hiltzen duena, e.a., aizkora aidean, golpea non emango erabakitzen ari zen bitartean.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Zutitu nintzen eta gorak eta irrintziak entzun nituen, zuziak airean zirela.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Guri ere, hiruko erregela erakusten saiatu ziren Aireko Defentsarako soto batean, nahiz eta ordurako artileria entzuten bageunden ere.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Zirkuloaren beldur nintzen, Leo ikustearen beldur, Marie, baina, eten gabe esaten ari zitzaidan aire katolikoa arnastu behar zuela berriro ere.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Guzti horretaz oroiterazi nion arnastu behar zuen aire katolikoaz hitzegiten hasi zenean, eta zinemara joateko proposamena egin nion, edo dantzara, edota partxisean jokatzera, baina buruari eragin eta Bonnera joan zen, bakarrik.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Nik ezin dut neure burua aire katolikoen artean imajinatu.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Azken finean Osnabrûcken ginen eta hango airea ez zitekeen hain ezkatolikoa izan.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Aire sarkorrak Benitaren haizebegi zaharretik zehar korritu zuen.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Haizearen hazia aire elkorrezko magalean ernatzen somatu zuen Benitak.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 - Haurminetan negok - ziurtatu zion Benitak -, aire bero beroa nabaritzen diat barruan bildua eta laster hila dirudien haizea nigandik birjaioko duk, birjaioko diat.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Handik gutxira, sabeleko aire beroak gora bultzata, eskuak zango eginik, azpikoz gora egin zion gorputzak.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Dantzarien zango jostalariak airean dibujo arinak marrazten, bizitzaren taupadak ziren kriskitinak, marko koadratuaren alde bat inguratzen zuten etxeek leiho zabalduetatik arnasa hartzen, kriskitin-kriskitin, balkoietatik plazara makurtzen ziren jeranio eta krabelinak behetik gora igaten ziren arramar bizikorretan blaitu nahirik, (...).

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Neguan, Arimetako hondarreta tristea da; gandu zuriskak estaltzen du itsasoa; laino zerrendak altxatzen dira Izarra aldetik, eta aidea eta ura nahasten dira.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Ez zituen denak kamara batean edukitzen, manparoz egindako lau ukuilu handitan baizik; lastozko oheak ipintzen zizkien eta estalki gainera ateratzen zituen aidea hartzeko eta garbitzeko.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Ezpainak mugitzen ikusten genituen, bekainak jasotzen, beheratzen eta okertzen, eskuak aidean ibiltzen, belarri atzea haztakatzen.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Zerbait ikusteko gogoa nuen, airea sentitzeko irrika, haizea nire ilearekin jolasean sentitzeko grina, bizitza gozatzeko desioa.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Zer zen herri hura, nun tapizak, bai tapizak bere aitamaren ganbarakoa bezalakoak, airean ibiltzen baitziren?.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Oraindik, erre usaina nabari zen, nahiz treneko aire kondizionatuak urrina doi bat arindu.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Zuk, duzun aire inozenteaz baliatuz, eskatu zenuen: - Baina, non dago mutua?.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Rinozeroak airean gora hegan bidali zuen, panpina balitz bezala.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Baina badu hegaletan luma bat berezia, eta aidean hegatsez doalarik bere luma horrek soinu fin bat egiten omen du, arrabita batek bezala.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Orduan, zerbait asmatu behar izan genuen, airetik.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Airezko paretetan pintatzaile edo ikustezinen orkestra batetako zuzendari traza hartzen diot orduan.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Behin eta berriz erretratatzen zituen airea eta uraren artean, makinaren klikari jaramonik egin gabe titiari tiraka ari zen jaioberriaren gainean oker-oker eginda zegoen ama hain gazte eta adolezentzia arotik irten berri haren irudia iraunkorra egitearren.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Egunsentian, aurreko egunetan bezala, abioi faxistek Bilbotik irtetzen diren bideak bonbardatu zituzten, iheslari zibilak airetik metrailatuz eta jendea izutuz.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Airea, berriz, epel, nabarmenki berotzen ari, eta giro osoa sargorirako abian.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Leihora lasterka egin, alderen alde zabaldu eta burua kanpora atera zuen: lainoaren arrastorik ez; eguratsa garden, alai, adoretsu, odola dantza egitera bultzatzen zuena; eguzki-argi distiratsua, zeru loriatsua, aire hozkirri atsegina, kanpai alaiak... Aintzatsua, guztiz aintzatsua!.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 Eta besteak beste, zita finkatu eta ereserki bihurtu dugun gure kantu nagusiaren aire osasungarriak entzun ditugu ostera: kantatu dugu euskaldunok ahobatez.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Izotza aidean gelditu zen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Makurtu zen, eskua aberearengana luzatu eta heldu zuen, eta une berean garrasika hasi zen! Ondoren biraka dantzan hasi zen, eskuak airean astinduz.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Eta berdin gertatzen da jende multzo izugarri handiak Alemania guztian biltzen direnean, bandera kontaezinak aidean, (...).

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Garbitzeko txorroetako bat kolpera geratua zegoen nabearen erdian eta aidean zegoen bitan banatuta bezala.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Beren eskuineko hankak, okertuak, angelu bitxi bat egiten zuen, eta guztiek eskuineko eskua eskumuturretik ebakita zeukaten; odola erre egiten zen kateko metala ukitzean eta aidean, kixkalduriko abere bizi usain ikaragarri bat zabaltzen zen.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Eta tenperamentala. Saiatzen da Anaximandrok egun batetan aidera bota zuena betetzen: gizasemeak infinitotik bereiztuta egoteagatik penitentzia egiten du...

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0098 Airean egindako eupada bat zen.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Ikusten ere zuen aingeru bat bezala airean, eta argiz inguratua.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0026 San Ieronimoren komentuko elizan sartu zen batez, komentuko serorek ikusi zuten lurra galdurik airean zagola, zerafin bat iduriago gizon bat baino.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Gero, gorabehera frangoren ondotik, Estatuak irakaskintza osoki eskuratu nahiko du, iraultza aitzin ere airean zebiltzan ideia nagusi batzu baliatuz: urritasuna laikotasuna eta beharrezkotasuna.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Izan ere, mareartea, airean gelditzen da marea beheratzen denean; ondorioz, ingurune-faktoreen gora-beherak areagotu egiten dira.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 2.- Askotan, animalia berberean experimentalki aurkituriko aireango eta uretango hiltze-mugak desberdinak izaten dira.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 Desberdintasun hau agerikoa, izan daiteke, hots, salbuespenetatik at, animalien benetako gorputz-tenperaturak neurtzen ez direnez, berauek eta ingurunekoak oso desberdinak izatea gerta daiteke emertsioaldian zehar; horrela balitz, uretango hiltze-mugaren parekoa izanen litzateke aireangoa.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Bizirik irauten dutenak / Tenperatura /3. Irudia. Tenperaturaren eta superbizipen-portzentaiaren arteko erlazioa. Ur-lurrinez aseturiko eguratsean. Aire lehorretan. Ikerketa-denbora ordu betekoa da (WILKENS Bs FINGERMAN, 1965, NEWELL-engandik hartuta.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Ur-galpena / Orduak / 5. Irudia.- Airean dagoen Modiolus demissus bibalbioaren ur-galera. Ur-galera, ehunen pisu-galera bezala adierazten da <. a) lehorpen-ganbarako airea higitzen da. b) airea geldirik dago. (COLLEMAN, 1973).

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 (...); hala ere, aire-korronterik deneko kasuetan, periodo hau, animalia marea-ziklo batean zehar airean dagoen bitarteko periodoaren bezalakoa izan daiteke.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Meatzetako ura airera ateratzeko tresna bat izatetik (1700) iraultza industrialaren ikur izatera pasatu zen.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Bestetik, gasen propietateak aztertzean airearen konposizioa determinatzea, erreketaren ikerketan eta naturako konposatuak beroz, deskonposizioz edo beste substantziez askatzen diren gasak aztertzen.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Irratiak aidean

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Ez da kasu honetan uhinak aidera ateratzeko baliatzen den teknika era bakarrik, irratia egiteko kontzeptzioa baizik FM hauek musika edo dena delakoa egozteko bitartekoak dira, alegia disketxeek produzitzen dutenaz entzuleak betetzeko, asetzeko, gogaitzeko.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Egurrikatzaren eta burdinmearen geruzak txandatuz betetzen zen labea eta guztiz estaltzen zen errekuntzak behar zuen aireak sarrera izan zezan zulo bat utziz.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Bestalde, edifizioaren handitasuna kontuan hartzen delarik, lehenengo museoa izan da barruko airea garbitu eta egokitzeko sistema berria ipini duena, behar beharrezko bait da pinturak konserbatzeko; aldi berean, bentanaletan filtroak ipini zizkioten irrati ultrabioletak sartzea galerazteko.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 11. Alimanietatik, bai basatiak eta eskukoiak, bai aidean eta lehorrean eta uretan bizi direnak, sortu, hazi eta akabatu jainkoaren halabearrez egiten dira.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 76. Lurraren heriotzetik bizi da sua,
suaren heriotzetik bizi da aidea,
aidearen heriotzetik bizi da ura,
urarenetik lurra.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 Suaren heriotza jaiotza zaio aideari,
eta aidearen heriotza jaiotza udari
Lurraren heriotza ura dela,
eta uraren heriotza aide dela eta aidearena sua,
eta alderantziz.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 Estrofa hortan ohiturazko hizkuntza kolokial eta egunoroko baten airea somatzen dugu, eta hizkuntza ber hori eder, musikal eta adierazkor bada, ez da, nagusiki, Detxeparek landu eta asmatutako hizkuntza delako, garai hartako herri euskaldunaren mintzaira sendoa izateagatik baizik (Eiheralarreko populu sensualaren hizkuntza).

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 Gorputza zuen liraina eta oinak zerabiltzien airean.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Azkenean, emazteen idazkietako perpausek beste ritma bat daukate, ez baitute hats neurri berdina emakumeek eta gizonek, inguruko aire fresko bera bularretan sartu arren.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Pilota gora igon zen eta lehenengoz ikusi zuen, zuhaitz artean, lehen zuloko banderaska; orduan, ahalegin handi bat egin zuen, airean iraun eta zulora gehiago hurbiltzeko.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Dantza Iskintxo, leherdura, airezko jauzi, itzulinguru dotore eta musika erritmura gorputz zabukatze neurtua den dantza, gizona bezain zaharra da.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0088 Burua aldamenetara asko mugituz, eta inoiz bere eskuak airean astinduz.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Giro horretan, literaturaren oinarri materialarekiko menpetasunaren esakunea, literatura desgisa hartan bakantzearen kontra jeiki da: literatura ere ez dago gizarte bizitzarekin harremanik gabe, literatura ez da konzientziak aidean sortzen duen zerbait; ez dago literatura Autoreen inspirazioarekin bakarrik; literatura bere oinarri sozial-ekonomikoaren mende dago.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Airean-joatea eta lur-hartzea.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Airean doan bitartean oreka gordetzen eta lur-hartzea ahalik eta ondoen prestatzen saiatzen da jauzilaria.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Jauzilaria airean den bezain laster, hanka bat aurreratuz eta bestea atzeratuz bertikalean jartzen ditu biak.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Postura honetan iristen da bere aireko kurbaren gailurrera.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Mendeak joan eta, mila aldakuntzaren ondoren, naturalistek diotenez, zelakanto ondorengo bat agertu zen, arnasbide bikoitzez hornitua: zakatzak zituen uretan arnasteko eta maskuri bat, birikaren antzekoa, airetako.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0043 Abestiak
- Behin batean ihes ikastolatik nintzela
- Txaka txaka txa trena zubi gainetik (Xirula mirula 1,106 or.)
- Pello Joxeperen doinuan kantatzeko:
Hondarribiko aireportura
joan gara gaur goizean
abioi pila ikusi dugu
hegan ta hegan aidean
etxera gero abiatu gara
sartuta autobusean
eta bertara iritsi gara
txintxo ta formal gauean
.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Eta harria gari soroetarantz zetorrenian, Axularrek zapata bata aidean bota zuen eta harriak atzera egin zuen.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Alegia, sorginak (emakume eta gizonak) aidean akelarrera joaten zirela; bertara ailegatzean deabrua (aker baten itxuran) isaspean (buztanpean) emandako musu batekin agurtzen zutela; meza beltza ospatzen zutela; deabruak meza eman, sermoia egin eta jaunartzea (ogi eta kaliz beltz eta mingots bat banatzen zuelarik) zuzendatzen zuela.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 1.3.1. Eredua airean 1979an
Telebista propio baten guraria, errebindikapena eta bilaketa, ikusi berri dugunez, bazegoen 1979 aldera. Hori argi dago.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Eraso ertzeko flapsak airearen nahaspiloa guttitzen dute, belozitatea galdu gabe eraso angelu handiagoak lortzeko gai egiten bait dute hegazkina.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Hala ere, aireko guda, berehala azaldu eta indartu zen.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 ORDU BERRIA
Penintsulan zehar pentsamolde berri baten aireak igarotzen dira.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Han Aldundian Arabaren arnasa berriz entzuten zen, Probintziako Jauregiaren fatxada sakratuan, itxaropen babestzailearen urtegi batean bezala arabar aireek jotzen zueneraino.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Ikusi zen berezko garapen leku bat zela Baskonia superindustrializatuan, itsasoa hurbil zegoelako, indar haundieneko industri guneak oso hurbil zeudelako, lur-hedadura zuelako... eta ondorioak airean sortu ziren, sarrastadaren eta arazoen ibai ankerraren antzera.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 ZOLDA EDO GORRINA
Venturia inaequalis
Garrantzia: Hau da sagastietan hedatuen dagoen gaixotasuna eta kalte handienak ekartzen dituena; gainera arbolaren aireko ia zati guztietan ager daiteke, hosto, lore eta fruituetan.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Klorofila daukanez, badu gaitasuna aireko karbono anhidridoa hartu eta karbono hidratoak sintetizatzeko; gatz mineralak eta ura, ordea, landare ostalariari kendu beharrean aurkitzen da.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Eta airearen etorkizuna ez da hobea.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Eta Parise ondoko Fontainebleau arboladian airezko metro kubikoko 50 mila mikrobio kontatzen den artean, Pariseko karrika nagusietan 600 milatik gora dago.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 a) Aidetik egiten dan azterketa.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Batez ere garrantzi andikoa da illunabarrean egiten danean aidetikako azterketa hau.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Zer uste duzu itxaron dezaketela irrikaz eta gogo biziz? Dutxa? Janari beroa? Aire garbia arnastea? Eguzkiaren argia ikustea?.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Suak erretzeko beroa, airea eta errekaia behar ditu.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Mendian airea ugari dago.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Egoera hontan ez dago goialderik eta behealderik, eta astronauta eta finkaturik ez dauden gauza guztiak aidean ibiltzen dira beren gisara.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Ez da, ez, horrelakorik: Elur eta airean irristatzeko teknika ikasi behar da.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Eskiatzailerik zaluena, zangoak apur bat higituz, elur axaletik irristatuz makur antzean aireari erresistentzi gutien ematen diona da.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Estereofonia ikus Diskoa / Estrasburgo ikus Nazioarteko Erakundeak / Estratosfera ikus Airea; Lurra / Estokolmo ikus Suezia / Estratu ikus Lurra.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0158 Uretan bizi zirelarik arartean, bizikera anfibioa hasi zuten hau da, uretan nahiz airean.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0158 Mendi kateak agertu ziren berriro, gaurregun gazteenak direnak (Alpesak, adibidez), ez bait zuten erosio prozeso handirik jasan (ikus Ura; Aire; Mendi).

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 Paperezko aidekoz besterik ez dadukate; alegia, aidea baino astunago denik ezer ez.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 Helizeek hegazkina jasotzen dute, eta hegalek gero aidean barrena atxikitzen.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Badirudi hegalei eragitean, beheruntz botatzen duela aidea.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 - Nola egiten duten hegaz aidekoek deritzan B.T. bat bada; eta problemaren berri eman lizaiguke agian.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Beste gauza batez ere ohartu naiz: gizonek asmatu dituzten aideko guztiek dutela beren buztana.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Baina ba liteke ere aidea eta lurra idorregi egotea.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Orain azpian zeukan adarra ez zen hazi Sinuk uste zuen bezain sendo; hautsi zen eta airean aurkitu zen Sinu, errekara erortzeko zori zorian.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Fenomeno ikusgarri honetaz eta hor airean barna hegazti multzo bikainak doazela oharturik ere, ez da erraza zenbait hegazti eta zenbat mota ezeztatzen ari diren zehazki ematea.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0065 Oxidazioa airean dauden harriak estaltzen dituen azaleko geruza gorri-horixkak nabarmentzen du.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 2. Bokal garaia, mihia posizio garaian dagoelarik gauzatzen den bokala da, hau da, mihia airearen pasabidea eragotzi gabe aho-sabaitik ahalik eta gertuen dagoelarik.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Sudurkaria nasal, nasal, nasal Artikulazioaren aldetik, honako ezaugarri hau aurkezten dute sudurkariek: laringetik datorren airearen parte bat sudurtzuloetatik barrena irteten da, aho-gingila jaistearen ondorioz.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Airearen bidebanatze honek ahoko durundigile edo erresonatzaileari gehigarrizko durundigile bat eranstea dakar.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0011 Beste aldetik, Victor Mayer aparatu batetan, konposatu berdineko 0,750 g bolatilizatzerakoan, 295 cm3 aire deslekutzen dira, 28ampdeg;C-tan eta 767 mm Hg-tan neurtuak.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Airetik ihes egiteko, bi hega pare egin zituen.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Armadan ere, Airekoan konkretuki, soldaduek shurak antolatu eta beren ofizialak hautatzeko eskubidea izatearren borrokatu ziren.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Agertaldia, danbolinjoleak airea aldatu du eta kontrapas hunkigarri hori entzuten da, Mozart handiak berak ez zukeen hobeto egingo.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0491 herbaltze, herbaldu ad.-aren aditz-izena. ik. herdoil iz. (1571). ik. 1. Burdin hidroxido gorrixka, aireko hezetasunaren eraginez burdinaren azalean eratzen dena Kim. (G. er.). Oxidoa 2. Landareetan onddo bizkarroiek sortzen dituzten, eta haien zurtoin eta hostoetan gertatzen diren orbain herdoil-antzekoez ezaugarritzen diren eritasunen izena 3. Irud. Gauzetan itsasten den zikina 4. (1808) Herdoil-orbaina.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hizkuntza honetantxe egiten zuten bezala kultura euskaldunerako aire berrien ekarpena Jon Mirandek, Gabriel Arestik, Xabier Kintanak, Olerti aldizkariaren inguruan eta Europako poesiari oso zabalik bildutako gazteek (Mikel Lasa, Xabier Lete, Joxe Azurmendi) edo Jon Etxaide, Txillardegi, Saizarbitoria, etab.ek beren entseiu eta nobelekin.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Aidean egonez gero, itsasora berriz ere erortzen da zalaparta izugarria sortarazten, uraren kontra gorputzak jotzen duenean.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0053 Ibilgo handia duen edozein hiritan bezala, autoei eta autobusei darien keak airea kutsatzen du pozoinezko hodeiskez.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0053 Txoriak, itsasoa eta airea soilik?.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Ezpainetako herpesaren transmisioa seguru asko sarritan gertatzen da ahoz ahoko kontaktuan eta kasu batzuetan (pertsona mozkortuen kasuan, esate baterako) aprentsiorik ez duen pertsonak ere behin eta berriz pentsatuko du airea emanez berpizte-prozesuari ekin aurretik.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Neurri hauek huts egingo balute, objektuaren atzean dagoen airea bizkarrean kolpeak emanez konprima, daiteke, biktima aulki gainean makurtuta jarriz eta lau kolpe bi omoplatoen artean emanez.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Landare berdeek karbono inorganikoa karbono (IV) oxido moduan zurgatzen dute airetik, eta, eguzki-argiaren energia aprobetxatuz, harekin beharrezko substantziak sortzen dituzte.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Haien larruazal heze eta liskatsua airean erraz lehortzen zen, arazo honek ur-biltegietatik denbora luzez urruntzea eragozten zielarik.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Uraren ezaugarri fisikoak eta kimikoak Dentsitatea airearena baino 775 bider handiagoa du eta biskositatea 100 aldiz handiagoa.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Ur ingurunearen ezaugarri bereziek soinuak abiadura handiz hedaraztea lortzen dute (1.450 m/s gutxi gora behera, airean 335 m/s den bitartean) eta distantzia handietan entzun ahal izatea.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Luzernarioa. Estalkiko egitura baten goiko aldean barnera argia eta airea sartzen uzteko irekitzen den irekidura.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0183 Erleen etsaiak - Liztorrak, karniboroak dira uda-partean umeak elikatu behar dituztenean eta hegan doazela airean harrapatzen dituzte erleak.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 Soinu-uhinak direkzio guztietan hedatzen dira, eta, airean zehar, gure belarrietara heltzen dira.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 - Soinua ez da airean edo beste gas batzutan zehar bakarrik transmititzen.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 Hedapen abiadura Airean, soinuak 340 metro egiten ditu segundu bakoitzean, edo berdina dena, 1.224 kilometro ordu bakoitzean.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Batzuek ontzi horien bidez aidea gordetzen zutelako eritzia zabaldu dute, aide erreserba hori ur azpitan ibiltzen zirenean erabiliko zutelarik.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Sorginak aidean joaten omen ziran leku hartara, beren buruei ematen zieten gantzu baten bidez eta honoko hitz hauek esanez: Sasi guztien gañetik eta odei guztien azpitik.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Batzuk, edozein azaletan narraz dezakete, baita indibiduo gazteak ere aire-ur interfasean egiten dute.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0056 1. Materiaren egiturak eta mundu fisikoaren konposaketak kezka handia sorterazi zuten aintzinateko pentsalariengan, berauek teoria batzu proposatu zituztelarik, hala nola, lau elementuei dagokiena (lurra, airea, ura eta sua), aintzinako irudi honetan era sinbolikoan adierazitakoa.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 - Aire arnastezina, lantegiren baten ke-isurketak eraginik.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Horregatik, zentruan bizi den jendeak poluzioaren aurka oihukatzen zuenean, goian aipaturiko bezalako arazoak konpontzearen atzetik zebiltzala suposatzen zen eta erantzun bezala ibaietako ura eta hirietako airea zertxobait garbitzea, ematen zitzaion.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Ibaietara edo airera doan poluzioaren kopuru bat kentzea ondo legoke, baina hau hain neurri txikian lortzen delarik, galdera bat sortzen da: liburuaren hasieran erabilitako definizioaren arabera, eragin zabalagoarekin, mundu osoan milaka espezie (landare eta abereak) desagertarazten dituzten eta ekosistema osoak aldatzen dituzten ekintzak, klima bera aldatzeko zorian jartzen dutelarik, poluzio dira ala ez?.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aurrera doan aire epela eta erretiratzen ari den hotza bereizten dituen muga, fronte beroa da.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Aire hotzaren abangoardia eta epelaren atzegoardia bereizten dituena, fronte hotza da.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Beraz, ikusitakoaren arabera, ondoko eskema daukagu polotik ekuatorera: 1- Poloaren gainean antizikloi bat dago; airea bertan metatzen ari bait da, goiko geruzetatik jaitsiz eta lurrazalean isuriz.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Imajina dezagun orain sandwich bat; airezko otarteko erraldoi bat; bere oinarrian 1.000 mb-eko eta goi aldean 500 mb-eko presioan aurkitzen den aire-koltxoi bat.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Airea hotza badago, dentsoa, astuna da.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Airea beroa eta hezea bada, berriz, kontrakoa gertatzen da.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0096 Aire hotz eta lehorra (lodiera txikia)
Aire bero eta hezea (lodiera handia)
500mb
1000 mb
.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Frontean, hotzean nahiz beroan, aire polarra behean dago, lurrari itsatsita.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 Gero, bien artean gelditzen den espazioan aireak behera egiten du, jaitsieran berotuz eta hodeiak desagerteraziz.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Obra bukatura hiru bide ezberdinetatik heltzen zen maisua: aire ageriko lana, estudioan naturaleko apunteen gainekoa eta buruzkoa.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Bai eta zuzeneko dibujoa ere, apunte nahiz akabera bertsioan, bai aire agerian bai estudioan modelo aurrean, figurari buruzko lanen kasuan.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hemen bai, bere lehen obra honetan, arras geroago ez bezalako interpretazio eta balorazio bat egiten dio Erreformari, Luterori: Hosin horretatik (jeinu alemanaren barne-barneko indar ezkutuen hondotik alegia) erne da Erreforma alemana: haren koralean soinugin zuen lehen aldiz musika alemanaren etorkizuneko aireak.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Nire izena airean zehar hara eta hona ibili zan auzoteri osoan.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Hegaztietan, aurreko gorputz-adarrak lumez estaliriko hego bihurtu dira, eta airea aurrera egiteko euskarri-puntutzat hartzen dute.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Unibertsoaren eredu bezala, Lurra lau esferaz osoturik zegoela esan zuen, esfera hauek zentrukideak izanik eta, lur, ur, aire eta suaz osoturik egonik, barrutik kanpora ordena honetan antolaturik hain zuzen.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Aerobioa Bizitzeko airearen edo oxigenoaren beharra duen mikrobioa.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 c) Arnasketa. Ahoak ez du aparteko garrantzirik arnas prozesuan, sudur-barrunbeak egokiagoak bait dira inspiratutako airea berotu eta iragazteko, beren egitura bereziagatik.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Dena den, ahoak airearen sarrera eta irteerako bide bezala jokatzen du aire-behar handia dagoen egoeratan, ariketa fisiko gogorren bat egiten denean adib. edo sudur-barrunbeak butxatuta daudenean.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Birika-dozimasia Hilik jaiotako ume baten biriketan airerik badagoen ala ez determinatzea, amaren sabeletik kanpora arnastu ote duen (eta bide batez bizi ote den) jakin ahal izateko.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0029 Aerobiologia Atmosferan suspentsioan aurkitzen diren landare- edo animali organismo txikietaz aritzen den zientzia: hauen aireko portaera eta beste bizidunetan duten eragina aztertzen ditu.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0094 Erradiazio efektiboa Gorantz zuzenduta eta aireko tenperaturan dagoen azal beltz horizontal baten erradiazio-balantzea.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0148 Aire hezea, p presioa eta r nahaste-arrazoia edukiz, presio horretan urarekiko asetasunera iristen deneko tenperaturari (T) esaten zaio ihintz-puntua, saturazioko nahaste-arrazoia (r) bere nahaste-arrazoiaren (r) berdina izanik.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0148 Ihintz-puntuaren depresioa Aldiune jakin batean, aireko tenperaturaren eta ihintz-puntuko tenperaturaren arteko diferentzia.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Gelditzen denak gorria du kolorea (23) Ilunabarreko Eguzkia egunsentikoa baino gorriagoa da, jeneralean egunaren bukaeran aireak hasieran baino hauts gehiago izaten duelako.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Leherketa arruntak airera botatzen ditu zatiak bortizki, baina hauek Lurretik aldentzen direneko abiadura, erakarpen grabitatorioaren poderioz, txikiagotuz joango da.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Izan ere bere faenan ari zela zezenak airera bota zuen eta buruz behera erori zen.

423. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Illargi ori dago
guztiz apartian,
argi egiten digu
illundutzian;
okertu gabe dabil
bide zuzenian,
alare ezin utzi
diyote pakian;
arako irian,
joateko airian,
abillidadian,
ez dakit nor dian...
saiatutzen dirade
alegiñian!.

424. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Aidean, itxasoan eta legorrean bizi ziran lendabiziko narraztiak.

425. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Beraz, gure galdera, erantzunik gabe, aidean gelditzen zaigu.

426. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Andik bereala artzen du su ta gar andreak, ta soka danak erre ta an dijoa aidean deadarka: Nere umeak zerurako, ta ni orain Muru-rako.

427. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Mister Todhounter kartak airera jaurtiaz egin oi dan esku-joku bat saiatzen aritu zaigulako.

428. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Andrea izkutatu bezain laister agertu ziran nere bi zaindariak, eta, aidean artuta, gelatxo txiki batean itxi ninduten.

429. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Airean gora ta bera ikusi zuan, eta bai ariñ ta farregarri; aserreak utzi balio, farrez leertuko zan, nik uste.

430. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Leenengo aleak oritzen asten diranean, osto batzuk kentzea komeni da, aleok eguzkia eta aidea errezago ar dezaten.

431. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Konjuratzalleak bere oñetakoak, ostiko batekin, aidean botatzea, askotan aitatzen dan gauza da....

432. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Edo-ta, eskuetan arturik aideruntz altzatuz....

433. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0159 Atxikazkitzu eskuak airean.

434. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0103 Airea: Nondik hartu:

435. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0023 Hitzak: Iratzeder Airea: cf. Hiriart, n 158 3 bozetan: J. Urteaga.

436. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0039 ALLELUIA! ALLELUIA Hitzak: IRATZEDER Airea: Xalbat BERTERRETCHE.

437. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0040 Hitzak: IRATZEDER Airea: Xalbat BERTERRETCHE Argiaren lehen zirrinta
Zure ganik sortu baita,
Denak, Jauna, gaiten bil eta
aintza dugun kanta,
Zure aintza dugun kanta.

438. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Hitzak: Iratzeder Airea: G. Lerchundi
Jesus Jaunari zerbeiten galdatzeko,
Eman zitzaion gazte bat belauniko.

439. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Eta Martxoan: Hemen airea biziegi da enetzat, gorputzean dabilkitan errumatisma hunekin.

440. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 MAIDER: Hunela izanaz... zer dadukagu euskal dantzez? eta euskal balett deitzen denaz: hemen bethi estampak populatxokeriaz betheak eta vulgariak ditugu... eta hor agerten diren emakumeek bethi eduki behar dute neska onen aidea... baserriko neskatto ttonttoak, subdesarroilatu izaiteaz, moralkiro hobeak bailiren.

441. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Bere soinean, jantzi arinak airean zeudela zirudien.

442. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Etxe ikaragarriki berotuan usain kirets bat zabilan airean.

443. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Herritarren izpiritua ere holakoa zen, hertsi hertsia, hetsi hetsia, ttipi ttipia, aire sano eta eguzki izpiek hunki ezina.

444. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Kuskak aldiz arruntago emaiten du kanpuz, hazkarrago, bortitz aire batez, gura mintza, jestua errex, guti aski jauzteko, ez haalik irurikorra, bezperako hasarren bultak aise ahanzten.

445. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0006 Hastetik xoratu eta altxatu dituzte bihotzak Gizon egin Jainkoari aire ezagutuan, kantatu dutelarik: " Hor da Kristo gutartean.

446. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Egunaz urdin urdina, gauaz izarrez dirdiran! mendi hegalak garbi, airea sano.

447. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Pilotan ere, aintzinekoak behar du saka edo bote tzarra ateratu eta kintzea egin, bazterrak bilatuz, marrari tiratuz, airetik moztuz.

448. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Jaun abaratsik ez ukeitea, alde batetik ongi, jende xeheak nasaikiago iresten baitu beregaintasunaren airea; bainan bertze aldetik gaizki, jende xehea utzia baita bere-ber, artzainik gabe.

449. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Aipatuak dira, uretik jauzi egin eta hamar metro edo gehiago airean egiteko duten abileziagatik.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Esan zidan behin batean:
seme, joaten naizenean,
oroi zazu zuzenean:
bizitza oso polita da ta
gainera doa airean;
jarraitu bide onean,
betiko era berdinean,
amaren oroimenean
.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 (Tolerantzia honek bai lurpeko elementuak bai eta agerikoak eta airekoak ere barne hartuko ditu).

452. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Sare publikoetako (Orokorrak edo Lokalak) lurpeko nahiz aireko instalazio eta kanalizazioen kokamendua, edo berarekin mugakide den Sistema Orokorrari buruzko erabilera auxiliarrak baino ez ditu jasango.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 (Hala lurpean nola airean).

454. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Instalazio hauek lurpekoak izango dira lehenespenez, airekoak ere izan daitezkeelarik hala behar izanez gero.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Ez dira baimentzen zona honetan (Lurzoru Pribatu Eraikigarriak) eraginik izan dezaten lurpeko azpiegitura publikoak, baina bai ezinbestean zeharkatu behar dituzten airekoak (hariteria elektrikoak).

456. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Lehenengo aldea, Donostiako danborradaren aireekin eta hau dek hau eta gau ibilerarekin osatu da.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Asmakizun berri eta aurrerapen hauen aurrean ETORKIZUN EDERRAREN AIRE GOZOA somatu nahi nuke.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Barru-barruan hor ezkutuan askotan norbera ere gehiegi konturatzen ez dela, urrutirako eta sakonerako bideak erabat galdurik, noraezean, pairuan bezala, neke-mindurik aurkitzen denak, etorkizun ederraren aire gozoa somatzean, poz haundia hartu behar nahitanahiez.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aireko konpainia pribatu berrien sortzeaz eta Spantax konpainiaren egiazko egoeraz xehetasunak nahi ditu Rodríguez Sahagún diputatuak, baita enpresa horren geroaz ere.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Beste ohitura herritarrekin gertatu zen moduan, gerra heltzeaz asto lasterketa hau ezagertu zen, baina, 50 hamarkadaren hasieran berriro ekin zitzaion antolatzeari aire berriekin.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ezaugarriak: 30 kVko airean zeharko elektrabidea, zirkuito bikoitza, Astilleros de Murueta, S. A. delakoaren t. z. hornitzen duen elektrabidearen bariantea, elektrabide horretako 2 dorrea eta aipatutako t. z.ren kokagune berriaren artekoa; 193 m. luze izango ditu bariante horrek, eta 116,2 mm2ko sekzioa duen aluminio-altzairuzko LA-110 hari eroalea erabiliko da, eta euskarri metalikoak.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabideak, Larraskitu-Zezen Plaza L-3 eta L-23 eta Larraskitu-Amezola L-4 eta L-24 zirkuitoen aldakuntza, elektrabide horien 3. dorretik lurrazpiko pasurako proiektatuta dagoen dorre metalikora artekoa; 160 m. luze izango ditu, tarte bakarrean, eta eroale gisa 50 mm2ko sekziodun kuprezko haria erabiliko da.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Helburua: Egungo airean zeharko elektrabidea aldatzea eta zati batean desagertaraztea, Bilboko Udalak egindako eskariari erantzunez.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: Airean zeharko 380 Vko elektrabidea, Berregoetxe 332 t. z.aren 1 eta 12 zenbakiak dituzten euskarrien arteko zatia sendotzea, eta 12 zenbakia duen euskarritik Uren Partzuergoak Garaioltza auzoan duen bonbeotegira bitarteko zatia eraikitzea; 837 m. luze izango ditu, horietatik 701 elektrabide orokorrari dagozkionak direlarik, non eroale gisa txirikordatutako haria erabiliko baita, 3x95L+1x54, 6D-ko RZ motako sortatan isolatua, eta gainerako 136 metroak deribazio eta estekaketei dagozkienak, non elektrabide orokorrean erabiltzen denaren era bereko haria erabiliko baita, baina 3x50L+1x54, 6D, 4x16L eta 2x16L-koa, ormigoi armatuzko euskarrietan eta etxaurreetan apoiatuta.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak, 13 kVko airean zeharko elektrabidea, 821 Covaron eta 822 La Cavila t. z.ak hornitzen dituen elektrabidearen 1 eta 5 euskarrien arteko zatiaren aldakuntza; 581 m. luze izango ditu, eta 54,6 mm2ko Al-altzairuzko haria erabiliko da eroale gisa, eta metalezko eta ormigoi armatuzko euskarriak.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabidea, Alzarrate-Orozko-Uncetapico t. z. elektrabideko 512 eta 514 euskarrien arteko aldaketa; 154 m. luze izango ditu eta 54,6 mm2ko sekzioko D-56 haria erabiliko da eroale gisa, eta ormigoi armatuzko euskarriak.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabidea, Liboa-Berango E.T.D. elektrabidetik sortzen dena, hasiera 1 euskarrian duena eta amaiera 1a euskarrian, zein lurpean zeharko pasurako jarria baitago, 20 m. luze izango ditu eta 35 mm2ko sekzioa duen kuprezko Cu-35 haria erabiliko da eroale gisa, eta ormigoi armatu-astinduko euskarriak.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AITAIDE: Gazte batek bere aitarengandik emantzipatu nahi duenean, hala esaten du: Aita, aide!.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Aireko konpainia famatu hori gaizki antxean da, diruz, jakina.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Ierujan Meschel, Histadrut zentrale sindikaleko buruak aditzera eman duenez, baldin eta langileek larunbatetan lanik egiten ez badute, aireko konpainia horrek lur joko du.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Datorren astean, hilaren 9an, metalurgiako zenbat gizonek linuzko arropak jazten dituzte eta ola zaharraren danbatekoak entzuten dira aidean.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta... ilunabarra eta egunsentia gauza bera ditueneko Txosnalandiatik enegarren ostera eginda eta bazterreko botila-zakila erdi hustuen hatsaz gizendutako aire arnasezina goxokiro dastatuta etxerako bidea hartu gurarik ez dakit norako bidea hartu nuen lehenengo izkinan azken EGIN besaperatuz.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Baina hau oso zaila izanik, besterik ezean, zepelin, globo, delta, areoplano eta abarrez baliatu behar izan dugu, gaurdaino, airetan geure burua zintzilikaturik ikusi ahal izateko.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Airean ez da errepideetan edo bide bazterretan bezala.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Logikak agintzen du airean.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Ez dago gelditzerik, aurrera egin behar da, eta harat eta honat, gora eta behera, zoraturik doa, airean kulunkan, motorren rumrumean galdurik, Irun aldera, Hendaia ondora, aireportu eta teilatu gainetik.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Sar abionetara, mandoak eskura, motorrak martxan jar, helizeak jira, eta, konturatzeke, hor goaz airean, gora eta gora....

478. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Bere lehen zezenak bularretik heldu zion eta hantxe eduki zuen aidean instant amaigabe batean.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Ibai garbiak, aire osasuntsuak eskatu eta exijitzen ditugu... zergatik ez dugu zarata gutxixeago ere eskatzen?.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Agian, hemendik urte batzuetara, naturaren ondasunak (ur gardenak, aire kutsatu gabekoa, ixiltasuna...) gaur egun preziatzen ez ditugunak, berriro ere estima ezinezko ondasunak bilakatzea gertatuko da. Eukeni Olabarrieta / Arantxa Lizaso.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BAT
Goizean goizik jeiki ninduzun
doinua harturik lagun,
bertso alaiak aire tristean
ea moldatzen ditugun
Gauzak serio eta sakonak
esaten gau eta egun...
Gizarte triste ta ilun hontan
far ere egin dezagun

482. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Bizkitartean etzuten denek Iranen politika bortitz hori onartzen, behar zakola liberal aire poxi bat eman.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ortzegun Saindu aratsean meza eta beila kartsua, haatik jende xuhur aire.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gain beheitiko makoa gaixtoa du beti, airea ere bai, Pilota beti sarerari buruz eta botea ona (16 sartu ditu, besteak 8).

485. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Besteak beste, aidera igorri dituan azken itaun biak eztira iñundik ere ixillik uztekoak.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Batzuk presa handia zuten airea hartzerakoan eta horretarako nahikoa izaten zuten sprint txiki bat egitea.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Dirudunak merkatu beltzean ari ziren, merke eros, kario sal; funtsean hainitz kondu airean zauden askorentzat.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Fisikan, Etxebarria gaztea aise mintzo da euskaraz, aire, ur, lur, itsaso-ibaietaz oraiko jakintza baliatzeko.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Bero soberakina, aire eskasez edo lan bortitzegiaz, kaltegarri izan ditake.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Ximinea gabeko etxeak behingoan, ez baitute supazterrez axola, baizik iguzkiko aire epelez paristarren izter zuri mehakailek.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Tribuna aurretik pasatzean, Gomezovarenari bedeinkapenak eman zizkioten, airean gurutze saindua eginez.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Langileen bandera gorriak airean nabarmentzen ziren.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Airean hegazkinak bake txoriak legez iragan ziren.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Airean hegazkinak arrano beltzak legez dabiltza.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Zure irudia lehengoa bera izango da neretzat: matel hezurra mehe, larrua berdotz, begirada sakon eta beti triste airean.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Azkenengo koplak lirika tradizionaleko aire hunkigarri guztia dauka.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Hori esan eta gero begi ameslariak jartzen dituzte eta eszena errematatzeko arnasa sakonki hartu eta zizpuru bat uzten dute aidean.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Max Planck taldeak eredua egoera berrira moldatuz bortxatu egin zuen: aireko anhidrido karbonikoaren kopurua bikoizteak sorteraziko lukeen aire-tenperatura aplikatu zuten.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Aipatu konbekzioa ez egotearen ondorioetako bat hauxe da: azalera ur epela ez igota Ipar Atlantikoan eta hego ozeanoko leku batzuetan airearen tenperatura batazbesteko globala baino gutxiago igotzen da eta itsas gaineko zati batzuetan airea hoztu ere egin daiteke, mundu osoan epeltzen den bitartean.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Halako batez burdinez jantzitako zaldun famatu batek hobe deritzot izena ez aipatzeari ezpata zorrotik atera eta hego bat ondo-ondotik ebaki zion eta hegalari elbarria, hiltzear dagoen euliaren antzera, hegal bakarra astinduz geratu zen lurrean, airean berriro altxa ezinik.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Artu nindun aidean, ta izugarrizko errun eroan nindun Ereñusarre mendira.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Aire berriak daude Sobietar Batasunean, eta disidenteak askatzen hasi dira.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Alabaina, gure entzumenak aidean zehar hedatzen diren soinuak entzuteko besterik ez du balio.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Hariok airearekin kontaktuan solidatu egiten dira armiarmasareen materia prima sortuz.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udabarrian ostera ere, koloreak naastuz, bikoteak alkar topo egiten daue, eta gizakiek edo imitatu gura baileuez, dantza zoragarriak egiten dauez lurrez eta aidez.

506. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 BIBA ERREPUBLIKA Airea: Ai Ai Ai mutilla / Chapela gorria

507. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 MARZILA: besuak aidin.

508. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0122 Khakuetako arrolla lotsagarria
Mila khana barna da zolatik gaiñiala.
Hil haiek igaran zien aidian bidia,
Eta zolan jo zien gogor zen harria.

509. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0030 XARLES
Ale, asto buru handia, urguiluz betia.
Orai ikusiko duk Fransesen aidia.

510. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 2- Palazio ederretan gira alojatzen
Eta segûr goratik aide freska hartzen
Gaiñ behera so-ginik betzait ûdûritzen
Orhigañen nizala agitzen
Bena ez dira heben
Bazterrak berdatzen
Txoriak khantatzen!

511. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 IHIZLARI OKHERRA
I- Ihizlaria goraita da lehen ûrzo pasajian
Kabanan postatûrik edo bestelan Kurri mendian
Utzûltzian oro espanto ûrzo franko jibezian
Zunbaiten erran nahi beitû denak utzirik aidian.

512. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 VII- Ûrzo malin bat phauzatzen zaio delako haritxan gaiñian
Jeik-eta laster thiratzen deitzo bi tiro aide hunian
Segûrtatûrik egotxi ziala batan ez bazen bestian
Zer ikhûsten dû? bere ûrzua goxoki ber adarrian.

513. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 HAN ETA HEMEN
Han dute aire garbia,
Ortzea beti urdina
odei ederrez apaina,
Han beti udaberria
Zelaia berde ta hori
Esne, udare ta gari
Goiko mendian elurra
Zilarrez dariola ura.

514. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 MACB.- Eguratsetara, aidera, eta urte egin da soñezko irudiana, arnasea aidean legetxe.

515. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Airearen bitxikeriak

516. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Airea ikusi ezin badozu ere, badagoala frogatu daikezu bere eragina ikusiz.

517. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Aireak, ikusten ez badozu ere, lekua hartzen dau.

518. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Horregaitik, edalontzian egoan aireak ez deutso izten urari sartzen eta halan papela ez da bustiten.

519. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 Ba, kontatzen danez, ha Balzolako suge-deabrua bizirik itzi gura eban artzainari urregorria emon ei eutsan deabruak, guda oste baten urrunetik airean Balzolaraino ekarriz gainera, baina ondobeharrean artzainak beretzat gorde barik, Dimako S. Pedroko Gabon gaueko mezatarako emon ei eban ha urregorri guztia.

520. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Kontu handiz zabaldu arren, ate zaharrak egin eban kirrinkeak bihotza airean jarri euskun.

521. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00129 - Airea burutazinoa! - esan neutsan lasaituta-. Zelan... ?

522. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Gero hauek tabernetako kontuak, edan-edan egin orduan, batak handia botaten badu besteak handiagoa, zeinek gehiagoka, eta hauek fanfarroiak esaten dute: eltxoari aidean doala be egingo lioketela narrutan.

523. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 ... Unikamente oixe, autza artzeko bai, autza artzeko oixe, palar bat, sea, palar bat, palarra kertena ipinitta (...) Arnasia artu erain, aidia artu daixen, aidia artu daixen. (...) aidia artzeko, bestela itxo eitxe san, geratu eitxe zan, da aizia artzeko lekua bidau, eurra sartu, da brasik indarra euki daixen (...).

524. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 Bereziki egun hartan estatu txarrean, zainak puxka bat airean baldin baditutzu?

525. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0033 (Eliren irudiak ispiluan dirau, Kalophainek gora egin eta airean barrena alde egiten duen bitartean.)

526. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0057 (Lurraren kontra tupust egitean, zerua piztu egiten da une batean eta mila argi-puska zirimolatzen dira airean.)

527. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 (Airetik etorria bezala eszenatokiaren erdian itzulipurdika eroriko da, baldarki.)

528. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 Truke-prozesuaren eraginkortasuna desberdina da ingurune urtarrean eta airekoan, O2 eta CO2 kantitate erlatiboak aldatu egiten baitira batetik bestera.

529. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 O2 ugariagoa da airean uretan baino (hogeitabost bat aldiz); aireko ingurunean altitudearekin gutxitzen da, presio atmosferikoa jaisten denean, gas bakoitzaren kontzentrazioa ere gutxitu egiten baita.

530. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 Animalia lurtarretan, O2 esfortzu txikiagoarekin hartzen da airetik; airea trakeak bezalako hodi-sistema batetik eramaten da, birikak bezalako barrunbeekin lotzen diren hodietatik, edo gorputzaren azaletik zenbait kasutan fina izan eta bustita mantentzen den horietan.

531. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 C02 berdintsua da uretan nahiz airean, nahiz eta ingurune urtarrak berehalakoan ioiak eratzera pasatzen den CO2 kantitate handiak gordetzen dituen.

532. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Egunero airea sartu xiringa bat erabiliz (auspoa, etab.), sustraien oxigenoa berritzeko.

533. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Filosofo grekoen galdera hasiera-hasieratik (Tales Miletokotik hasita) izadiari buruzkoa da. Printzipioa edo azken printzipioa (ura, airea, etab.) gauzen izaera dira. Izan ere:

534. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00081 Estudioaren airea eta idatzia dagoen konpasa galdetuko dugu.

535. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Disoluzio gaseosoen artean oso garrantzi handiko bat airea dugu. Gas hauek ditu bereziki, oxigenoa, nitrogenoa, karbono dioxidoa, ur-lurruna, etab.

536. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Gasak bolumenaz bolumen disolbatzen direla esan liteke, hori dela eta atmosferako airea osatzen duten gasen banaketa aski homogenoa da.

537. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Ontzi baten barruko airean, gas partikulak alde guztietara higitzen dira, zernahi proportziotan nahastuz, nahastea homogenoa egiten den arte.

538. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Hain zuzen, gasak erraz nahasten direlako, airera jaurtitzen ditugun partikulak aise hedatzen dira bertan.

539. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Hainbat industria, edo kotxeen motore, edo berogailu etab.etako errekuntzan sortutako gas asko aire atmosferikora igarotzen dira, kontrol-aparatu egokirik ezean, eta ondorio kaltegarriak eragiten dituzte izaki bizidunengan.

540. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 - Marraztu sektore-diagrama bat airea eratzen duten gasen proportzioekin: oxigenoa: % 21, nitrogenoa: % 78, argona: % 0,93, karbono dioxidoa: % 0,03 beste batzuk, gainerakoa.

541. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Nitrogenoa airearen parte bat da, eta honen konposatuen artean aipatu beharrekoa da amoniakoa, etxean disolbatzaile gisa eta azido eta ongarrien fabrikazioan erabiltzen dena.

542. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00187 - Arkuaz jaurtita hegan doan geziaren gainean bi indarrek eragiten dute: grabitateak beherantz eta airearekin marruskadurak higiduraren kontrako norantzan. Marraztu geziaren ibilbidea lurrera erortzen den arte. Nola izango da ibilbidea marruskadurarik ez badago? Eta grabitaterik ez badago? Eta marruskadurarik eta grabitaterik ez badago?

543. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 XI. mendetik aurrera, Behe Erdi Aroan, pixkanaka aldaketa eta teknika berri batzuk agertzen joan ziren: lugorriak (barbetxoak), lurrari atsedena emanez abereak bazkatzeko erabiltzen ziren lurrak; uzta-txandaketa; animalien lepokoak eta ferrak, errazago eta azkarrago lan egin zezaten; errotak, lehenik zerealak ehotzeko eta gero beste hainbat ekintzatarako, uraren eta airearen indarra erabiliz; golde handiagoak eta hobeak.

544. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Ondoren, airean jaurtiki (...) eta itsasoak eraman zituen luzaroan. Inguruan apar zuri bat agertu zitzaien eta aparraren erdian dontzeila bat jaio zen (...) Jainkosa ohoragarri eta ederra irten zen itsasotik. Jainkoek eta gizakiek orok Afrodita deitu zioten, aparraren erditik jaioa zelako.

545. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Airea (oxigenoa) beharrezkoa da errekuntzarako, baina ez dago garbi parte hartzen duen.

546. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00020 Industria-hondakinak ibai, ubide, zorupe edo airera isurtzeak kasurik onenean arazoa ezkutatu egiten du, baina ingurugiroa berdin poluitzen du.

547. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00020 Orain uraz eta xaboiaz garbitzen dira, eta aire beroaz lehortzen.

548. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Nahiz eta aire lehorrean egonkorra den, aire hezean oso azkar herdoiltzen da, oxidoa barnean hedatzen zaiolarik.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0064 Beste batzuk berriz, urak eta aireak sortzen duten energia adibidez, ez dira bukatzen.

550. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0203 Normalean kutsadura airearekin lotzen dugu, baina ingurugiroak osatzen duten oinarrizko beste elementuak ere kutsa daitezke.

551. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Eta hori gorputzak edonolakoak izanik, edozein pisutakoak, baldin eta airearekiko marruskadura oso handia ez bada.

552. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0009 Behean, lurra; gero ura, airea eta sua.

553. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0009 Miletoko Anaximenesentzat, berriz, airea zen elementu hori, eta Heraklitorentzat (K.a. 540-475) sua.

554. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Esperimentu hauen emaitzak interpretatzeko asmoz, John Mayow fisiologo eta kimikari ingelesak, airean bi zati desberdin zeudela proposatu zuen: bata aktiboa eta bestea geldoa.

555. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Metalak, berriz, flogistoz eta lurraz osatuak daude (gogora ezazu lau elementuen teoria: lurra, ura, airea eta sua), eta arrazoi honengatik asko berotzen direnean flogistoa ateratzen da eta hondakin bezala lurra, karea, geratzen da ontzian.

556. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Eztainua berotu zuen, airearen presentziaz, eta espero bezala karea (hauts zuriska) lortu zuen.

557. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Hala, kareak eztainuak baino pisu gehiago zuela egiaztatu zuen, eta gainera, irabazitako pisua aireak galdutakoaren berdina zela.

558. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Beraz, karea sortzeko eztainua airearekin konbinatzen zen.

559. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Ez zekien, hala ere, airearen osagai batekin edo aire osoarekin zen.

560. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Merkurioaren karea (gorriska kasu honetan) lortu eta airea gutxitu egiten zen.

561. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Baina geratzen zen aireraren hondarra, ez zen aire normala.

562. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Beraz garbi geratu zen bai errekuntzan bai metalen kareak lortzean airearen osagai batek hartzen zuela parte.

563. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Joseph Priestley kimikari ingelesak airearen osagai hori aurkitu zuen 1774. urtean, Lavoisier-ek lortutako merkurioaren kare gorriska asko berotuz.

564. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0127 Lehen esan dugu metanoa airearen oxigenoarekin erretzen denean, karbono dioxidoa, ura eta energia lortzen direla.

565. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Jendeak bertsoak idazteko erabiltzen naute
eta liburuetan gordetzen banaute ere,
ahoetatik ateratzen naiz
eta airean galtzen
.

566. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0045 Haren txanoa ere aidean doa.

567. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 J. Berlin-ek asmatutako aerotrena airezko kuxin 4gauza arinez (lumaz airez...) betetako zorro edo zakua gainean joaten da errail bakarraren bidez.

568. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 (Zakatz: arrainek buruaren albo bietan airea botatzeko dituzten zuloguneak)

569. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0165 Ikastaroa bukatu zaizu eta ikasi dituzun aire eta uraren berezitasunak gertutik froga ditzakezu.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Airearen kutsadura

571. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Arnasten dugun airea kutsatua egotearen hainbat arrazoi:

572. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Airean dagoen hautsa; kutsadura hau hainbat tokitatik etor daiteke.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Ikusi argazkian airearen kutsadura.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Lurreko ura eta airea kutsatzen dituzten elementu kutsagarriak.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0053 Eta airean dagoen tenperatura jakiteko termometro atmosferikoa.

576. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Industria, kotxe eta kalefakzioetako keek airea kutsatzen dute.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Hori dela eta, likidoak (ura, gasolina...) eta gasak (airea, butanoa, propanoa...) hodien bidez garraia daitezke, baina solidoak ez.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0111 - Zer egiten da metalak airetik babesteko?

579. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 Makila eskuetan dugula helize gisan ontzia jira eta bira martxan jarri airean.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Azpikaldean aire beroz hornituko zuen sutegi bat zeukan, eta sutegi horren inguruan, untzitxo bat, bi gizonek beteko zutena:

581. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Sutegian sutan zegoen lastoak berotasuna gehitzen zuen eta, bidebatez, airea arinagotzen.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 Esan nahi duguna bukatu gabe edota airean utzi nahi dugunean erabiltzen ditugu eten puntuak.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0239 Robert Guerin-ek esan zuen: Arnasten dugunean airean oxigenoa, nitrogenoa eta publizitatea daude.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Salto egin eta airean buelta laurdena eman al dezakegu?...

585. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0031 3. Airea zer uste duzu dela: nahastura heterogeneoa ala homogeneoa?

586. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0028 Airean ere uhinak edo bibrazioak sortzen dira.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0016 - Orain diapasoiaren bibrazioak ez dira airean bakarrik zabaltzen baizik eta piano honetara baita ere, horregatik soinua indartsuagoa da.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Airearen erabilera eta kutsadura

589. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Airearen kutsadura

590. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Airearen kutsadurari buruzko informazioa datorkizu jarduera honetan.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 AIREAREN KUTSADURA

592. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Nola sortzen da airearen kutsadura?

593. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Esan genezake, orokorrean, energi iturri diren ikatza eta petrolioaren errekuntzatik sortzen direla batik bat airea kutsatzen duten gasak.

594. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Erregai hauek kopuru handitan erabiltzearen ondorioa da, beraz, airearen kutsadurarako bide nagusia.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Kutsatutako airean dauden eta bizidunok arnasten ditugun aireko substantzia kutsagarrien artean sufre dioxidoa, auto eta motoreetako eskapeetako gasak eta gasolinak daraman beruna aurkitzen dira.

596. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 KUTSATU GABEKO AIREAK

597. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Lege honetan azaltzen denez, gorputz pisutsu bat indar txikiago batez manten daiteke airean, orekan, indar hori euskarritik gorputz pisuduna baino hurbilago badago.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0112 hegaz egin: airetik ibiltzea da, txoriak eta tximeletak bezala.

599. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Ur-lurrina airearekin nahasten den gas ikustezina da.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Ur-lurrinak inguru edo aire hotza aurkitzen duenean, trinkotu eta ikusgai bihurtzen da: hodeiak, lainoa, ihintza...

601. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Arnasketan sortutako gasak kanporatu egiten dira. Gure biriketatik egunean 12.000 litro inguru aire pasatzen da.

602. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Airea sudurzuloetatik sartzen da zintzurrestean zehar bronkioetara iritsi eta handik biriketara zabaltzen da, birikak puztuz: guzti hau arnasa hartzea da.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Arnasten dugun airea eta botatzen duguna neurtuko bagenitu, oxigeno apur bat desagertu egin dela konturatuko ginateke eta beste gas batez trukatu dela, proportzio berdintsuan gainera.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Airea garbitu

605. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 b) Gorputzak azkarrago edo astiroago erortzen dira zenbait baldintzaren arabera. Esaterako, formak badu zerikusia gorputzen erorketan, edota airearen eragina ere kontuan hartu behar izaten da holakoetan.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Honela deskribatu zuen: Hartu nuen lorontzi bat, jarri nion barruan labean lehortutako 90 kg lur, blaitu nuen lurra urez, eta sahats-kimu bat aldatu nuen, 2,26 kg-koa. Bost urte pasatu eta gero, zuhaitzak 77 kg-ko pisua zuen. Baina lorontziak euri-ura besterik ez zuen bartzen; handia zen eta lurrean sartuta zegoen; eta inguruko airearen hautsa lurrarekin nahas ez zedin, lorontziaren ertza babestu egin zen gainetik estainuz estalitako eta zulo asko zituen burdin xafla batean bilduz. Ez nuen kalkulatu lau udazkenetan eroritako hostoen pisua. Azkenik, berriro lorontziko lurra lehortu, eta lehengo 90 kg-ak eman zituen, 56 g gutxiago; beraz, 74 kg zur, azal eta sustrai uretik sortuak ziren.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 1. Eskubiko besoa.
2. Ezkerreko besoa.
3. Bi besoak, bat heltzen hastean besteak bultzada.
4. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa ur azpian.
5. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa airean.
6. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa airean. Bainan sorbalden bira gehiegituz.
5. Bi besoekin txandaka.
6. Scooter, ezkerreko esku eta besoak luzatuak geldi, bestearekin eragin.
7. Scooter eskubiko esku eta besoak luzatuak geldi, bestearekin eragin.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 Eskubiko besoa uretatik atera eta aireko zatian doan bitartean arnasa hartuz joan eta uretako zatian doan bitartean birikiak hustu.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Filon Bizantziokoak (K.a. III. mendearen bukaera) termoskopio bat eraikitzean eguzki-energiak duen botere termikoa erabili zuen; termoskopioa termometroaren aitzindari bat dugu: airez beteriko tutua da, goialdea zigilatua du eta beheko muturra urez beteriko ontzi batean sartzen da.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Tutua eguzkitan ipiniz gero, barreneko airea hedatu egiten da eta, horren eraginez, ontzian dagoen uraren maila igo.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Ondoren, askatu helizea eta zure ibilgailua airean higitzen ikusiko duzu.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Azkenik, aireak daukan ur-lurrun kantitatea aztertu eta atmosferaren osaketa erakusten du irudietan; honi esker klimaren aurreikuspena egin daiteke hodeiak eratu baino lehen ere.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 Azalak bustita egon behar du gasak disolba daitezen eta difusioa egin ahal izan dezaten, eta trukerako fluidoa (airea edo ura) ukitu behar du; horretarako fluido hori mugiaraziko duten aireztapen-mekanismoak behar izaten dira.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 15 GAI GLOBALIZATZAILEA/URA, AIREA ETA LURRA/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/JENDEA ETA LANBIDEAK/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/EUSKAL HERRITIK EUSKAL HERRIRA/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/GARRAIOAK ETA KOMUNIKABIDEAK/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/ELKARREKIN BIZI/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/GURE IRAGANA/JOKOAK

615. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 16 GAI GLOBALIZATZAILEA/URA, AIREA ETA LURRA/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/JENDEA ETA LANBIDEAK/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/EUSKAL HERRITIK EUSKAL HERRIRA/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/GARRAIOAK ETA KOMUNIKABIDEAK/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/ELKARREKIN BIZI/JOKOAK/GAI GLOBALIZATZAILEA/JOKOAK

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Eguratsa: airea, elurra, ura, hotza

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00049 - Airean baino azkarrago joaten naiz ni lurrean. Gainera garestiegia da niretzat. Agur!

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00125 Eskailerak airean jaitsi eta amari eta aitari deika hasi ginen. Baina han ez zen inor ageri, ezta Slathers jauna ere. Paseatzera joanak izango ziren, haserrea baretzeko nonbait.

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00125 Ke beltzari begira geratu ginen: airean barreiatzen zen eta gero eta hurbilago genuen.

620. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00040 Aurreko aldeko hankek, airean jarririk, ostikada ederrak botatzen zituzten noraezean. Atezatu egin nintzen. Zaldia gertuegi zegoen.

621. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00009 - Kontrol Dorrea, horra goaz. Bihar arte, eta txanda! -hots egin zion honek irratiari, ondoren ordenadoreari agindua emanez: Motore guztiak izeki, eta aire!

622. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00006 Gauean zehar, hots misteriotsuak entzuten ziren, eta itzalak logelako aire guztiaz jabetzen ziren eta bazirudien ito egin behar zutela.

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Behin amaiturik, hauspoen airea berriztatzeko premian, lehena izan naiz kanpora irteten.

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Hala ere, pastoralgileek tarteka-marteka eta ekintza nagusiaren unerik garrantzitsuenak markatuaz, beren beregi konposaturiko kantuak eta aireak aurkezten dituzte.

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00046 Inork ez zidan abisurik eman zuen munduan airean ibiltzerik ez dagoela

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00042 Bukatu nuenean sakon hartu behar izan nuen arnasa, airea falta nuen.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 Gero, segundo batzuetan, zuhaitz batera igo eta abar baten erpinetik lurrera amildu da zilipurdia airezko bira batekin amaituz.

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Plazerezko eztandan murgildurik, itorik kasik, istant batez ez zuen deus sentitu. Ia pisurik gabeko lumaska arinen moduan airean kulunkatzen sumatu zuen bere burua.

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Hilabete eta erdiren ostean zoru sendoa ukitzeak eta aire freskoa arnasteak pozez bete zuen.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Gero momiak hilobietan jarri eta ondo ixten zituzten hilobiak; ezin zen hilobietara airerik sartu.

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Poliki-poliki sartu ginen gure gurdian eta herriko plazara iritsi ginenerako alde guztietatik Mari agurtzera etorri ziren lamiak, adatsak airean zituztela eta oinak lurrean ia pausatu gabe hegan etorriko bailiran.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Pippik gabon esan eta etxera abiatu arte bidaiaria burdin-hesiaren ondoan egongo balitz, portxera igotzen ikusiko luke neskatila, eta bere beso indartsuekin zaldia airean jaso eta jardinera ateratzen ere bai.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Airean jaso du zaldia.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0061 Heldu zion Pippik Bolmsterlund-i gerritik eta airean bota zuen.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0061 Lau, bost, sei bidaia egin zituen airean karrozainak.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Airetik ateratako Ringaryden ikuspegia, Selanderschen landetxea ere agertzen zenekoa, lehena izan zen agortzen.

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Orduan, amua airean bueltan etorri zen eta, zoritxarrez, burdin zorrotz hark begian jo zuen gizona.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Halaxe geratu da airean galdera: zer dela eta ez zenituen barkuan hartu preso eta nabigatzen zuri laguntzen utzi?

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Airean geratu diren hainbat zalantzaren erantzunak beste baterako utzi beharko ditugu, zeren eta hurrengo galdera bat egitekotan gaudela berriketa bertan utzi baitu Arrotegi jaunak.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Imanolek, txori guztiak maite zituen, bai airean zihoazela, baita kaiolatuta ikusten zituenean ere.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Paper zatiak, erdi erreak, airean zebiltzan.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Hurbil egon zirenean burua jaitsi zuen, eta adar mehe zorrotza zaldi pikarta handiaren muinetaraino sartu zuen, eta guda-zaldiaren hankak airean joan ziren jauzi handi ikaratuan; eta haren buruaren gainetik atera zen Sir Basil Basatia, altzairuzko hirurogeita hamar lapikok lauzaturiko zoruan erortzean egindako zarataren parekoarekin lurreratu zelarik.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Jones jauna bere airezko ikusketa bideratzen ari zen bitartean, Sir Itzulipurdikarik eta bere lagunek oinez jarraitu zuten bilaketa.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - Aurrera, Aire hotza sartzen zaidak.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Azkenean iritsi nintzen Zubiaren mutur batera, eta han Zubia airean mantentzen zela ikusi nuen, eta oso urrutiraino igotzen zela.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0011 Makiltxo batean kiribilkatua zegoen haria astiro-astiro askatuz joan zen eta kometa ezin gorago altxa zen sotilki, airean bira eta bira trebezia aparta erakutsiz aritu zelarik.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 LASTER, BELDURRAK EMANGO DIZKIGUN HEGOEI ESKER, AIREAN JOANGO GARA.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Lore bakoitzak bazuen zerbait hartua amaren gorputzetik eta aireak bazuen zerbait haren izpiritutik, izpirituek gorantz egiten baitute, baina haien zati bat gizonen artean geratzen da kontsolamendua ekartzeko.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Eguzkiak jotzen zuen arren airea oraindik freskoa zen eta gorputza motelduta genuen.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0135 Atzera goiztarren taldekoa nintzen, eta berarekin kabina bera elkarbanatzen nuen, eta dutxen pasiloan goizero festa txiki bat egoten zen, xaboia han eta hemen, kabinaz kabina saltatzen, eta lasterketak egiten genituen gaur zenbat denbora beharko zuen neurtzeko: Arkadik ozenki kontatzen zuen, bat, eta xaboia ordurako Oriol Mussar edo Isabel Visen eskutan, oso txuria eta begiak almendren gisakoak zeuzkan neska haren esku; bi, eta xaboiak airera egiten zuen beste kabina batean erortzeko, Luis Henda edo Klararen eskutan; hiru, lau, eta Andres Nussa edo Neusen ahotsa entzuten genuen, xaboia eskuen artetik labaindu egiten zitzaielako, ate azpitik irristatzeko eta orduantxe toaila lepoan zuela zetorren Anjel Ram labainerazteko.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0157 Jurgik fusila kargatu zuenean airea falta zitzaidala sentitu nuen, eta ezin nuela gertatzen ari zitzaiguna jasan.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Airearen galerak azkarregi jausierazi zuen Shangai Tom.

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0111 Airezkoak falkultate eta bestelako eraikuntzen teilatuez jabetu ziren.

654. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Benetan koadro aparta eratzen du airean sudurra luzatu hantustez eta bekainak jasota destainati kazetari gizajoari begiratzean.

655. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Orduan sudurzuloak zabaldu, arnasa sakon hartu eta airea usainduz, hortik, esan zuen bere artean eta hortik jo.

656. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Hori esan besterik ez eta errinozerontea igaro zitzaion aldamenetik, tximistak aidean eta txerria gainean zuela.

657. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Erdia erorita eta beste erdia zutik, bertan behera utzita eta oso bakarrik, gela erdiak airean zituela, zegoen.

658. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0013 - Eta nola mantentzen da airean? - galdetu zuen amona Josephinek.

659. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Han zeuden Itsas Komandante, Aireko Komandante eta lehendakariaren lagunik onena zen Afganistaneko ezpata irenslea.

660. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0007 Hasieran hango aireak mesede egin zidan.

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Sineskizun hauen arabera arabera=conforme a, segun, horma handietan gora eta behera ibiltzen ziren, eta airean hegan ere bai.

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0028 Airea astundu egin zen eta behelaino itxia sartu zen itsasoan.

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0082 DARDO bat, bi dardo, mila dardo:
enarak airean hegan, urduri.
Dardo bat jaurtiko ote didate niri?

664. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00077 txinako lanparen argi materiala gela likitsean
horma hori bortitzak koipearen markak
ohea erdian azal loratuak
airea eta leihoak desiratuak
aldizkari orria hautsia
soineko higatua

665. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0040 Nola lagun batek beste lagun bati eman zion poema bat
nik irakur nezan
AIDEAK presagioz intzirika
dardaraz daude.
Bakarrik nahi ez
eta isolatuta
kalkulorik gabe bizi gaitun eta
gerora
kontuak ateratzen jakin ez,
hire hitzak jaso zetinat
beste batek bildu ondoren.
Eta aidea gorriegosiegi zegonan, egon.
Aideak presagioz intzirika:
esandakoa ez dun biltzen
berriz altzora.
Horregatik izan nahi, beharbada, poeta,
hitzarekin dagoena dastatu ez baino
aldatu nahi dugunak.
Horregatik ikasten zetinagu, ikasten,
aleun izen eta adjetibo,
erabili beharra sortuko delakoan
aidea, egon, gorriegosiegi dagoen batean.

666. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0030 HIROXIMA LOREZ ESTALI ZEN
MARINA kanpora so dago. Zerua iluntzen ari. Haizea.
Igande arratsaldea. Etzaizkio batere gustatzen igande
arratsaldeak. Erraten elakike nundik datorkion alergia
hori. Marrats-lore kolkoak ari polliki polliki idekitzen.
Hemendik hamabortz egunetara lore ubel pikor usaintsu
guziak zabalduko. Haize grisak inarrosten ditu. Martxoa.
...Martxoaren lehendabiziko egunean zendu zen. Hor
hil zen. Geltokian. Burdinbideen laberintoa. Sarea. Sare
metalikoa. Ez. Enuen ezagutzen. Biloak kizkurrak omen
zituen. Beltzak. Nik argazkia nuen bakarrik ikusi. Etzana
zagon luze luzea. Profesionalak. Lan errexa. Mugan ziren
erraiteko moduan. Metro andana bat. Bertzerik ez...
Ximixta batek ebakitzen du zeru goibela
Ortotsaren burrunbak mitrak daldarazten. Ezagun zen
goizetik denbora hunek etzuela gauza onik ekarriko.
Marinak airearen sapa, elektrizitatez haunpatua, abantxu
hazta lezake. Lehen euri tantak erortzen hasten. Ttitta
ilunak zimenta idorrean. Leihoa idekitzen du, euriak
idetzartzen dituen usainetaz mozkortzeko. Errauts bustia,
belar pikatu berriaren usain goxoa, marrats-loreen
perfume zoratzailea.

667. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Hau da arraultza berdeen erreinua esan zuen airera.

668. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Komisaldegian, inspektorearen bulegoan, aidezko kristal gardenekin tronpatzen dira euliak.

669. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 (...) eta geroago eta aire mehe gehiago hartzen dute, udako lainoetatik irtendako euria bezala oldartu arte, edo lokarriak geziak egozten dituenean bezala parthiar arinak lehenengo guduketan sartzen direnean.

670. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00118 LURREAN oinak
zeruan burua,
aidean besoak
eskuan bihotza.
Aurten ez dut soineko berririk behar.

671. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Guk txatarratzat erosi genuen eta pare bat hilabete geroago airean geneukan berriro.

672. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Berari esker ezagutzen ditut airetik Amazoniako erregio ezkutu eta zoragarrienak, hark bere burua baino hobeto ezagutzen zituen mundu berde haren misterio asko eta, gure lehenengo hegalditik urte asko iragan zirenean unibertso berde haren suntsiketa kriminalari buruzko erreportaia batzuk egitera itzuli nintzenean, hantxe zegoen Palacios kapitaina, behar zen lekura eramateko prest.

673. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 Beroaren beroaz airea izerditan zegoen.

674. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00167 Soinekoa kendu gabe, soilik gona altxatuz, bizkar biluzia ispiluan islatua ikusiz eta Sararen begietatik isurtzen ziren malkoetatik airea edanaz.

675. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Oraindio mundu honetan egon arren dagoeneko beste aldeko airea arnasten duenaren zer zehaztezin bat zuen, izulaborriaren antzeko zerbait, halako urruntasun infinito bat edo, bizitza honen eta bestearen arteko marran hemengo alde honetara barik besterantz joatekotan zela ziostana.

676. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Laster ikusi ziren hiru soka luze aidean, kanpandorrerantz igotzen bezala.

677. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Behin baino gehiagotan gertatua zitzaidan txarpina txalupatik lehorrera jaurti izana eta, tinko eutsita dagoelakoan, tiraka eta indar egiten benetan hastean, hara han txalupa ia lehorra jotzen eta txarpinak aidean, aske.

678. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 Kaioen karrankotsak garden aditzen ziren, aire garbiaren izpilu.

679. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Bai uxatu, desegin, aire bihurtu behar ditu ideia mingarri haiek, baina azken aldi honetan hori ez da horren erraza.

680. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Airearen erradioaktibitatea ere handia da.

681. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Irudi du airea, ikusi ezin den airea, alegia, Indar ezezagunez betea dagoela eta haiek aldamenean izateak eragin misteriotsuak pairarazten dizkigula.

682. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Aire hotzak egin zion harrera atean; soingainekoaren mahuken barrutik igo zitzaion.

683. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Halako batean, keinu azkar batez, lepokoari heldu, eta airean askatu zuen gero.

684. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Azeri larruzko lepokoa airean joan zen tiobiboko auto txikien gurpilen azpiraino.

685. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Amaren ibilerak, berriz, oreinarena zirudien; pauso leuna zuen, arina, eta, une batzuetan, airean geratzen zela ematen zuen.

686. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Ukituz gero, han zoaz airean, eta gehiago inork ez du zure berri izango.

687. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Irribarrez dago. Maitatua, gutxienez mirestua, sentitzen denaren airea begiradan, ezpainak ixteko moduan.

688. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Niretzat bizitza, bere aldapa, zailtasun eta atsegin guztiekin, urpean gertatzen den kontua baita eta Rita da nire biriketara airea eramaten dakien bakarra munduan.

689. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 Gizonak, hankak airean, bizkarraz ate birakariei bultza egin eta barrurantz erori zen.

690. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Artean eguzkiak berotu egiten zuen, airean halako gainbehera-kutsu bat nabari bazen ere.

691. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Aire erreskaldatua hartu zuen.

692. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0045 Lesegok emakumeak utzi ohi zituen aspertu egiten zutelako, beti bezalako bizitza, eta arrunta gainera, daramanari gertatzen ohi zaion bezala, Lifek zuen aire urduri horrek erakartzen zuen.

693. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Joanesek berak eten zituen bere oroitzapenak segundu batzuk barru Bazkaldu ere, bazkaldu beharko dugu, ba, noizbait, e Felipe? alai bat airera igorriz.

694. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0051 Bet-betan, ordura arte entzuniko kanturik ederrenak urratu zuen airea.

695. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Goizeko hezetasunak inguru guztia, izaki guztiak, gauza guztiak bainatzen zituen, baita airea bera ere.

696. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Diablo airea usaintzen hasi zen, eta arin tontorretik behera abiatu eta zuhaixka apalak eta sasi ugari zeuden alde batean sartu zen;(...)

697. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 (...) antzeko aire sarkor batek kaleetako adokinen distira entzungarri egiten zuen.

698. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0056 Erle bat pasa zen Boben begien aurretik aire katastrofe bat gogorarazi zion eta kattagorri begiak inoiz baino nabarmenago ikusi zituen Bobek Nikolasen aurpegian.

699. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0008 Kabinakoak eskuari airean eragiten dio, euli bat uxatzeko bezala.

700. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 Artean oihaletako ume gorria, nik besoetan hartu orduko, esku txikiak mugitzen zituen airean eta ez zuen etsitzen, harik eta bere hatzak nire lepoko urrezko katean korapilatu arte.

701. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0063 Begiak zabaldu eta kanuto-kondarra jaurti zuen airera.

702. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0150 Horrek ahoa ireki orduko, gertuen zeudenak garrasi batean lehertzen ziren animalia kaiolaratuen antzera, banderak eta ukabilak airean astinduz.

703. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0323 Ziratu berriko logelei ohi darien usain sarkor sakona jaso nuen aurrena, itxitura medio leihoak, antza, luze zeraman hertsia, logelako aire guztia kutsatua zuena.

704. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Elizako airean beti egoten zen zintzilik hauts eta izerdi usaina; izan ere, amaren egongelako tapizekoa bezalaxe, eliza hartako hautsa gaindiezina baitzen; eta santuak otoitz egiten edo Jaunaren aintza ospatzen ari zirenean, haien gorputzetatik halako usain min hezea irteten zen, (...)

705. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 Udazkena iritsi zenean, airea lehor eta zorrotz bihurtu zenean, eta haizea zakartu, beti egoten zen Gabrielekin.

706. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0078 Bioletak nire urduritasuna sumatu zuela zirudien, eskuan txalo bat eman eta airean utzi baitzidan.

707. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0078 Ikusiko gara esan nuen, eta intentzioz, pausa baten ondoren, espero dut behintzat eta hark, bai, noski erantzun zidan, garrantzia kentzeko, eskua airean astintzen zuela.

708. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Haren aurpegiak asmoa igarri ziola adierazten zuen, eta besoek, hego hautsiak bezala airean zabalik, ihesa eragozteko ezina aitortzen zuten.

709. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Alga usainaren ausentzia dastatu zuen airean, eta beste itsaso baten nostalgia.

710. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0235 Baina badia gainean ekialdera hedatzen ikusten dituen hodei beltz eta okreak edertasun galant eta heldu batez beteak iruditzen zaizkio, eta libre, literalki libre izatearen arintasuna sentitzen du aire heze gazia hartzerakoan.

711. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0279 Ez du deus erantzuten, Juliak airean beste paper bat astinduz galdera bera egiten badio ere.

712. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 Gero, kontu handiago edo gutxiagoz, ohera eramaten zituzten lo egin zezaten, goizean goiz, uholde ilun baten antzera sirenaren orroe haserreak airea urratzen zuenean, lanerako esnatzeko.

713. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 - Sa-kabanatu! garrasi egiten zuen ahots zoliz ofizial ziztrin txapar batek, sable zuria airean astintzen zuen bitartean.

714. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 URREA ASKO ERABILTZEN GENUEN EDOZEIN EITE EDO OZKA-LAN ONARTZEN DUELAKO ETA AZIDO, HEZETASUN, AIRE, DENBORA... JASATEN DITUELAKO.

715. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0033 Queenie zilipurdika hasten da, airea goldatzen du hankez, irribarre antzeko batek bere ezpain beltzak luzatzen dizkio.

716. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0078 Dama xarmagarriak baziren ere, ez zegoen zilar-koloreko soinekoa airean zebilkion dantzari lerdena baino gazteagorik.

717. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Krimenaren airean zaildu dut nire burua.

718. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0051 Ikuskizuna deskriba dezaket agian, baina infernuko aireak ez du gorasarrerik jasaten!

719. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0176 Carolek gortinak beheititu zituen, gero, airean egindako jauzi baten ondoan, ohatze gainean erori zen, zangoak goiti mugituz.

720. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 Aire itogarri hura.

721. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Berandu zen; ez zaratarik, ez haize izpirik; luak hartua zirudien aireak.

722. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Aire garbiz hordi, abiadak txoraturik bueltatzen nintzen, gorputz-atalak neke boluptuos batek maskalduta, gogoa sasoitsu, apetituz eta freskuraz gainezka.

723. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Benetan tristea da, airea kutsatzen ari diren tximinia zikinen ilada haiekin.

724. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0032 Horregatik iruditzen zait misteriotsua Papillons Noirs izenburuak proposatzen duen konbinaketa, airean kolore tantonak garraiatzen dituzten tximeleten eta koloreak ukatzen dituen beltzaren nahaspila.

725. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Baldin eta Hispaniola-ren aingurari kablea mozteko txorakeria egiten banuen hamar bati baietz kolpeak coraclea eta biok aidean gora bidali.

726. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Uda heltzean emaginak aire garbia eta itsasoa behar nituela esan zuen.

727. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Quimetek besoek ematen zioten guztia eusten zuen airean zabalduta, atzealdean biluz nendin.

728. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Baina Grazibelen eta bion arteko zorion bare-bare hark betirako aterbe hartua zirudien gure jauregiko airean: ilbehera bera ere geldiaraz zezakeen zeruaren erdi-erdian.

729. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Ezezkoa egin nion buruaz, liburua airean astinduz:

730. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 - Aire, aire hemendik!

731. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0405 Mandioko sagarren usaina eta usategiko leihotik ihintzak zekartzanak batu eta, airea gozo-gozo bihurtu zen.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Txinatar jolasak hobetuz, Japonian X. mendean kemari jolasa zegoen. Lau arbolak (zumea, gerezia, pinua eta astigarrak) mugatutako ertzetan bina jokalari kokatuta, elkarri larruzko baloia pasatzen zioten, bakoitzak hiru kolpe emanez. Helburua baloia airean mantentzea zen. Zortzi jokalariek zetazko kimonoak janzten zituzten. Oso trebeak ziren, 1208. urteko inskripzio batek egiaztatzen duenez, 2.000 kolpe ematera iritsi baitziren.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Airetik 1612ean hartutako mapa batek, itsasora inguratu duen Hiribilduaren taiuketa berri hau erakusten du, mapak bere osotasunean, hiriaren lehen planoa azaltzen du, hiru esparru orokorretan ongi errepresentatuta, Baiona Handia.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Ezin dugu alde batera utzi hiri honen ikuspegiak bere elementu arkitektoniko adierazgarrienetan gure hiri-errealitatean duen garrantzia, airetiko ikuspegien bilduma Oinplanoarekin batera hiri bat aztertzeko eta ezagutzeko Karl Gruber-ek gutxieneko eta funtsezko bezala ulertzen dituen atributuak direlako (7 irud.).

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Materiak estaltzen du unibertsoan ukigarri den guztia: lau elementuok (lurra, ura, sua eta airea), sentimen-organoak, hauen ahalmenak eta dagozkien objektuak, eta halaber pentsamendua.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00089 1990eko azaroaren 11a. Hazparneko enparantzan. Munduko lehen gerlan hil ziren herriko semeen ohorez eraiki oroigarri inguruan frantses bandera andana bat gora aidean. Erdian, gerlako azken superbibiente hazpandarra. Guillaume Duhart. 102 urtekoa. Emozioz jota, ez ditu ez ahazten 1918.ean bizi, jasan eta sufritu mementu lazgarriak.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Behin landareak bilduta, buruz beheiti zintzilikatu behar dira toki airetsuan. Eguzkiak eta aireak gainerakoa egingo dute. Leku egokirik ezean, beti lehortzen ahal dira labean, minimoan jarrita, nahiz eta modu horretan landareek beraien printzipio aktiboetarik batzuk galtzen dituzten. Etxean lehortutako landareak urte batez gorde daitezke. Aldi hori iraganez gero berriz bildu eta lehortu.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 Burua hotz, oinak bero eta urdaila erdi huts egizu lo horixe dio esaerak. Airea pasatzeko leihoa erdi zabalik edukitzea garrantzizkoa da. Nolanahi ere, funtsezkoa da gauaz ondo estaltzea hotza izan ez dezagun.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 4. Arnasa hartzen segi harik eta biriketako goiko zatia airez bete arte (sorbalda goratu eta atzerantz bota). Orduan, airea atxiki istant batzuz eta bota, oso aztiro, sudurretik ere bai, birikak bete diren ordena inbertituz.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Arnasa hartzen ikasteko beste modua esertzea da, hankak bilduta eta bizkarra zuzen. Atzamar batez sudurreko eskuineko zuloa tapatu eta ezkerretik hartu arnasa, arestian esplikatu faseak betez. Arnasari eutsi segundu batzuz, eskuineko xiloa ireki eta utzi airea ateratzen, mantso, ezkerreko zuloa tapatzen delarik. Aireari eutsi bost segunduz eta beste zuloarekin berriro errepikatu.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Arnas hartze ariketa bat egiteko, hiru zikloak egiten ikasi behar da: hartu, atxiki sabelean eta bota biriketatik airea pasatzen, egunak joan eta praktika hartu ahala denborak aldatuz.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Lehen egunean, airea hartu 3 segunduz, atxiki segundu batez eta bota beste hiru segunduz. Egun bakoitzean segundu bat gehitu harik eta 12-6-12 erlaziora iritsi arte. Praktikan, bigarren egunean 4-2-4, hirugarren egunean; 5-2-5; laugarren egunean: 6-3-6; bosgarren egunean: 7-3-7; seigarrenean: 8-4-8, zazpigarrenean: 9-4-9; zortzigarrenean: 10-5-10; bederatzigarrenean: 11-5-11 eta azkenean: 12-6-12.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Ariketa hau praktikatzeko, airea sabelerantz zuzendu eta frogatu eskuarekin, nola haizatzen den.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Salikaria Europatik dator eta eskualde heze eta hotzetan aurkitzen da. Udaberri amaieran eta uda hasieran biltzen da, osoki loratu baino lehenago. Itzalean eta airean lehortzen da eta ontzi itxietan gordetzen. Salikaria astringentea da; beraz, ona sabel laxoak sendatzeko.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Poliki-poliki erortzen dira, batetik pisuak eta bestetik higidurari kontra egiten dioten airearen indarra eta biskositatea daudelako.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Beraz, eremu elektrikoaren intentsitatea egoki aldatuz, eremuak negatiboki kargatutako tantoan eragindako indarra pisua ken airearen indarraren berdina izan daiteke.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 p' = airearen dentsitatea

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00242 Puntu horietan karga elektrikoak eroaleak inguruan duen isolatzailea (airea kasu honetan) dela eta ezin dira kanpora joan.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00460 Adibide moduan airea ingurune magnetikoarekin (ferromagnetikoarekin) konparatzen badugu ingurune magnetikoaren iragazkortasuna airearena baino milaka aldiz handiagoa izan daitekeenez, material magnetikoa/ airea bereizketa materialean, airearen aldean, indukzioa gainazalarekiko ia elkartzuta izango dela ikusiko dugu.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00460 Airezko nukleo batean M = O denez, indukzioa B = O H da Ingurunea magnetikoa denean antzeko erlazioa idatz dezakegu, baina kasu honetan M ez da nulua izango:

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00003 Espainiako legerian (abenduaren 22ko 38/1972 Legea) zera ematen da halakotzat: pertsonentzat eta edozein motatako ondasunentzat arrisku, kalte edo gogaindura larria suposatzen duten gai edo energi formen presentzia airean.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 1167. Aireko langileak. -Aireko Nabigazioari huruzko Legearen arabera, aireko langileek aireontziaren aginte eta pilotajea gauzatzeko ardura dute, bai eta aireontziaren barruan zerbitzuak emateko ardura ere; langileok osatzen dute aireontziko tripulazioa (56. art.).

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Aireko nabigazio eginkizuna nazioarteko trafikoan gauzatzeko, gogoan izan behar dira Parisko 1919ko Hitzarmena eta Chicagoko 1944ko Hitzarmena.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Aireko langileen eginkizun tekniko edo materialak gauzatzen dituzte oro har; beraz, langileon eta enpresarioaren arteko harremanak lan kontratuan zehazten dira, eta horren inguruko xehetasunak gure azalpen edota azterketatik kanpo geratzen dira.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Aireko Nabigazioari buruzko Legeak ezartzen duenez, langile aeronautikoekin (lurreko eta aireko langileekin) egindako kontratuak araudi berezi eta hitzarmen kolektiboetan arautzen dira eta, horiek izan ezean, Lan zuzenbidearen arau erkideak aplikatuko dira. Azkenik, lan istripuei dagokienez, horren inguruko legeria hartuko da kontuan (63. art.).

756. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Baina egin egin dut bilaukeria, eta distortsio zirtzil bat utzi dut airean.

757. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Utzi dut airean distortsioari erantsi nahi izan diodan zuriketa hau ere...

758. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Lana aurrera, baliteke argi edo musika gehiagoren premian izatea, baina ez da arazoa: behin marko orokorra hautatu eta gero, etorriko diren gainerako hautamen guztiak marko orokor horren baitan kokatzea da kontua, aire berdintsua duelako hemen, kontrastea egiteko hor...

759. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00100 9. Prekontzepzio oker gutxiagoren eta Pentsamendu Logikoaren Garapen mailaren artean korrelazio positiboa agertzen da, airea, lurra eta ugalketa eta animaliak gai-multzoei buruzko prekontzepzioei dagokienez.

760. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Baina airean genuen dena.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Gasteizen hiri-morfologiari erreparatuta, erraza da izan duen ibilbide historikoa lurretik nahiz airetik bereiztea.

762. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0001 Orain dela 1.800 milioi urteko mineralak analizatuz garai hartako airean oxigenoa zegoela baiezta daiteke.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Eta Oihenarten lanaren zuzentasuna, alde horietarik, bethegina agertzen da, eta nahi den bezain eztabadagarria bada ere euskal akzentoaz diona orokorki eta euskalki batetik bertzera (problème très ardu...dans nos chansons...on agit comme si toutes les syllabes s'équivalaient, dio Lafittek, op. cit. orr, 204; bainan ez ote da hau aire zaharren neurkadarekin batean aztertu behar? baditugu ikasleak, orai, gai huni lotzen ari direnak bere tesietan, artetik aipatzeko).

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0134 Itaun61eko MATERIA, AIREA, LURRA eta UGALKETA gai-multzoetan eta Itaun32ko ANIMALIAK eta LANDAREAK multzoetan, (...).

765. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 3. Sexu-aldagaia esanguratsuki koerlazionaturik agertzen da prekontzepzioei zaien atxikimenduarekin: AIREA gai-multzoan (.029), TRANSFORMAZIOAK multzoan (.056), LURRA multzoan (.004) eta UGALKETA multzoan (.005).

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Hegaldi mistikoz eta barne gazteluz egina den hemengo tradizioan, paisajismoaren izaera airezkoa, pastorala, kirol izaera edo sporting, esango genuke, hori baino gauza ingelesagorik ez bait dago, sendotasunik gabea, axalekoa, gure jendearen betidaniko izaera sufrituari ez dagokiona dela iritzi izan da beti.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0053 Aidean uzten ditu bere aukera honen zergatiak.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Injinerutzako obra honek, aireko tranbearen bidez Kataberatik Udanara ekarritako mea gordetzen zuen labeetara pasa aurretik.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0125 Bertan, aireko tranbeak hartzen zuen espazioa garbi ikusten da eta tranbea honetako baldeak betetzeko gordailuan irekitzen ziren burdinazko ahoak ere bai.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Gure mendi gailurretan noiznahi gazte taldetxo bat ibilian ikusten ditugunean, bere bularren aire garbiz betetzeko, eguneroko presakako kale-mundutik ihes-egiteko, bazterren ederraz hobeki gozatzeko, era berean, molde berdinean, Ziortzako otoitz-mendi hortan gure gogo-bihotzak ere aurkituko dute bake, argi eta indar.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0107 Horregatik, lau elementuak (airea, sua, ura, lurra) ez ziren alfabetoko letrak; izatekotan silabak ziren.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0007 aire n. air. n. overhanded blow n. resemblance, likeness. similarity. appearance, aspect

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 [n] hotsa sudurkaria denez, [m]-rako egin dugun deskribapena berdin balio dio, sudurretik airea libre pasatzen baita bietan.

774. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Ihizea (usoa) sindikata horren irabazpide nagusia da, lepoan airera tiratzen direnei garesti subastatzen baitzaie.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 Garai batean ez zen inongo garbitasunik ageri bazterretan eta gaur gero eta zaintzenago dute hori, izan ere, sagardoak garbia eta gardena behar du izan, lehorra baina garratz puntu batekin, edanerraza, sagar usainekoa, aire apur bat daukana, gorputz ez lodi eta ez mehekoa, zerbitzatzean berehala iluntzen ez dena.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0127 Guk elurra izendatzeko hitz bakarra dugu, baina inuitek (hauentzat oso garrantzitsua delako) lau hitz desberdin erabiltzen dituzte: elurra airean, noraezeko elurra, lurreko elurra eta elur hezea eta biguna.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Etxe barruan ditugun landareentzat aire freskoa beharrezkoa da.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Bestalde, ez dugu ahaztu behar landare asko inguruko airetik, ontziko lurretik baino gehiago hornitzen direla urez (Ficus, Pothos, Gardenia, Bromeliazeoak, etab.).

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Nolanahi ere, atsedenera edo betiko sutara arimak airean dabiltzalako uste herrikoia Pirinio guztian eta Bizkaiko itsasoko kostalde guztian zabaldua dago.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Ekaitza denean gauean airean (baita kaleetan ere) gorpuei laguntzen zuziak piztuta doazen arima-oste handiak dabiltzala esaten da.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0121 Orduan airetik esku bat etorri zen eta urrezko txarrantxa kendu egin zion.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Esne ugari, zuria, aireak aldatu egiten du eta minutu bat baino lehenago koral-arrosa kolorea hartzen du; zaporea oso mingarra eta mingotsa.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Fuliginosi sekziokoa da; sekzio honetako espeziei aireak mamia eta esnea gorritu egiten dizkie.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Hasieran minutu pare bat bakarrik egiten dituzte airean eta berehala itzultzen dira habiara.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0097 Bataioaren ondoren opari moduan botatzen den dirua da boloa Ondarru inguruetan, eta txanponak airean barreiatzen diren bezala zabaltzen eta hedatzen dira berri eta zurrumurruak ere: bolo-bolo.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0130 - Abel, Abel...! ari zaio etxekondrea, eskuekin gelditzeko aginduz, hegan doan erle-saldo bati. Aireak horditasunik gabeko dardara dagi argitasunaren zainetan.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0191 Une hartan trikitixa baten hotsak dardaratu du airea, eta amona dantza-lagun baten bila hasi da haurraren hatz artean.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0191 Joxe Bernardo ere hor ibiltzen zen, bere auzoko soinu baten airera, dantza-lagun egoki baten bila, baina alferrik:

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0138 (...) maila-aldaketari dagokion energia potentziala; jaurtitako produktuen abiaduraren eta masaren araberakoa den energia zinetikoa; laba, gas eta partikula solidoetan dagoen beroa barne hartzen duen energia termikoa; energia sismikoa eta aire-masetakoa, hauek lurraren desplazamenduaren magnitudeak eta airearen presio-aldaketak zehazten dituztelarik.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Diskogailua ipini eta gozatu egiten genuen euskal doinu eta aireekin.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0107 Gertakarietan oinarritzen ez den teoria airean eraikitako gaztelua litzateke, jakina.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Feilenhof inguruan (Prusiako ekialdean), otsoa soroan korrika ikusten zutenean, nekazariek buztana airean altxata ala lurrean herrestan zeraman begiratzen zuten.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Baina su-jaietako sutzarrak eta zuziak, beste ezeren aurretik, sorginen kontra zuzendutako armatzat hartu behar badira, litekeena da azalpen berorrek balio izatea, bai airera jaurtitzen diren disko gartuentzat eta bai abagune horietan mendian behera botatzen diren gurpil sutuentzat ere;

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 diskoak, eta gurpilak, pentsa genezake, airean hegan edo soroetan, baratzetan eta mendi-mazeletako mahastietan zehar ikustezin dabiltzan sorginak erretzeko izango lirateke.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Izan ere, beti pentsatu ohi da sorginak erratz-makilen gainean ibiltzen direla airean, edota beste antzeko ibilgailuetan; eta hala egiten badute, nola harrapatu haiek jaurtigai irazekien bidez baino hobeto, hau da, disko, zuzi edo makilen bidez, gure buruen gainetik ilunean hegan pasatzen direnean?

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Horiek ere, begi arruntei gotor iruditzen zaizkion beste hainbat gauza bezala, airean fundi daitezke, aire mehean.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0119 Baina esango zaigu, doktrina hau ezartzen bada, geometriaren oinarri-oinarrien deuseztapena ekarriko duela eta zientzia hori hain garaiera harrigarrira jaso duten gizon handi horiek gazteluak airean eraikitzen ari izan direla.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Urtero, etxeak berotzeak negutegi-eragina sortzen duen milioika tona gas jartzen ditu airean.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0073 Posible da haurrak kaso egitea gurasoei, baina posible da ere urteetan buruan sartu dizkioten guziak aidera botatzea eta kontrakoa egitea.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 31. Jakinik litro aireak 1,293 g-ko masa duela baldintza normaletan, kalkulatu 100 litroko ontzi batean edukia dagoen airearen masa, kontutan hartuz barneko presioa 2 atmosferakoa dela eta tenperatura 100 ampdeg;C-koa.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Ordurako, Claude Louis Berthollet iritsia zen beste ondorio honetara: kobrea edo eztainua airea dagoen tokian berotzen badira, kolore eta konposaketa ezberdineko hainbat konposatuzko sail bat sortzen dela.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0018 Lan zaila eta arriskutsua zen eta, inoiz, alumina eta potasa sulfatoko meatzean zeharkako eta utzitako galeria batean zegoen airetan, itota hiltzeko zorian ibili zen bera ere.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Airearen tenperatura zeropetik 3 ampdeg;C-koa besterik ez zen, baina tropikoan denboraldi luzeak igaro ondoren giro gogorra zen guretzat.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1141 Hodeiak ilunak dira, baina haien barruan dagoen airea argia da Gigon, Olof: Los ormgenes de la filosofma griega, Gredos, Madrid, 1971, 107-109 orr..

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 Dentsitatea airearekiko 1,52 da ohizko egoeran.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 piroforiko. izond. 1. Airean bapatean su hartzen duena.

807. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0158 Jertse zar bat, lembizi arrapatzen zena ta aire!

808. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Guk nai genduan, aidean zijoala, bistan lertzea.

809. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 GEHIGARRIA
Karmelitei Deia eratxikitzen diogu DSA 7ri. DSA 7an aroko zirriborro baten aurkian lapitzez idatzia zen. Apaltasuna Garaile-ren barnean sartu behar ote zen azken kantu bezala, nork jakin? Egileak baztertu zuen beharbada, aldaketa zerbait egin nahiz. Dena dela 1896koa da.
J.M.J.T.. Airea: Estudiantina.
Karmelitei Deia
Gure Ama Elizaren alde
laster xuti gaitezen Ahizpak,
zeruak ongiesten du
bekatoreak salbatzeko xedea.

Gure indarrak badakigu,
garaile izanen dira noizbait
zeren da beldur Ifernua?
Gure maitasunaren orozlehen.

Gure Amaren... etabar.
Azkenean
Ahizpak, otoitz egin dezagun!
edo
Ahizpak, guduka gaitezen!

Gudukaren erdiraino
dezagun denok egin laster!
Ez izan mitrailaren beldur!
Odola isur Jainkoaren!

Betiereko Aberria
dugu hautetsiz beteko;
ene Ahizpak bizi guzian
Jesusekin gara gudukatuko.

810. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0047 - "Zer demuntre da hau holakorik?
Badea munduan bitxiagorik?
Asto bat airean hola eremaiteko,
bi gizon hoik bide dira buruz mehexko!
Zinez, hiru hoietarik astoena,
ez da sortzez eta jitez asto dena!

811. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Norbait dabil ta mendiz mendi, sudurra airean eta nekaezin, ugatzaren hegada mirestu nahian.

812. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Are gutiago haur mukitzu batek bere astia gal dezan, sudurra airean, abere lumadun eta bizkarkoi bati geldi-geldian so.

813. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Autoan sartzeko esku eskas izanki airean aurtiki zukeen Piñoletek.

814. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Henriette Aire baten pertsuek ez diote nihorenei zorrik.

815. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Gorputza mahainaren gainean etzanik ezarri zukeen, oraino putarka ari eta eskuak aireari aztaparka, zerbaiti lotu nahiz...

816. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 Jin berrian, Portillo apeza indar guziez lotu zen Indiarren girixtinotzeari; aldiz gero jaidurak emaiten zionera erori, Peruko aireak lehenbizian ekartzen duen oldarra agortu orduko.

817. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Hala ere, irribarretsu, eskainiko duten aire berria zertan den adierazi du, umorezko tonua galdu gabe.

818. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Elgoibarren Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 KV zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta (...)

819. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

820. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Espediente horretan Elgoibarreko Aldai T.Z.-ra joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

821. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Elkargo berak, 1995eko ekainaren 22an ikuskatu ondoren, 951034 zenbakia jarri zion proiektu horri, hain zuzen ondorengo ezaugarriak dituen lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari dagokionari:

822. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
- Zerbitzuko tentsioa: 13,2 kV.
- Garraiatzeko gaitasuna: 4.481 kW.
- Eroaleak: 3 LA airean eta 3 AL lurrazpian.
- Euskarriak: hormigoia.
- Luzera: 159 m airean eta 18 m lurrazpian.
- Hasiera: San Antolin T.E.A.-Mendaro T.E.A. linea.
- Amaiera: Aldai T.Z.T.

823. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala)
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

824. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Irunen Irurzun aterpez kanpoko transformazio-zentrora joango den aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari, hain zuzen Anaka transformazio-eta (...)

825. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Irurzun aterpez kanpoko transformazio-zentrora joango den aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari, hain zuzen Anaka transformazio-eta erregulazio-azpiestazioa-Aranibar transformazio-zentroa linearen aldaketari, (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena ematea eta egiteko Proiektua onartzea.

826. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Espediente horretan Irungo Irurzun A.K.T.Z.-ra joango den aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari, hain zuzen Anaka T.E.A.-Aranibar T-Z. linaren aldaketari, (13,2 kv, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

827. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Elkargo berak, 1995eko abuztuaren 2an ikuskatu ondoren, 951254 zenbakia jarri zion proiektu horri, hain zuzen ondorengo ezaugarriak dituen aireko eta lurrazpiko elektrizitate-lineari dagokionari:

828. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
- Zerbitzuko tentsioa: 13,2 kV.
- Garraiatzeko gaitasuna: 4.481 kw.
- Eroaleak: 3 AL 150 lurrazpian eta 3 LA airean.
- Euskarriak: Altzairua.
- Luzera: 190 m lurrazpian eta 101 m airean.
- Hasiera: Irurzun Industrial T.Z.
- Amaiera: Anaka T.E.A.- Aranibar T.Z.linearen 3. euskarria eta Irurzun A.K.T.Z.

829. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254 Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

830. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Irunen Unialco transformazio-zentrora joango den aireko elektrizitate-lineari (30KV, zirkuito bikoitza) baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

831. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Unialco transformazio-zentrora joango den aireko elektrizitate-lineari (30 kV, zirkuito bikoitza) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

832. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Espediente horretan Irungo Unialco transformazio-zentrora joango den aireko elektrizitate-lineari (30 kV, zirkuito bikoitza) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

833. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Elkargo berak, 1995eko ekainaren 1ean ikuskatu ondoren, 950933 zenbakia jarri zion proiektu horri, hain zuzen ondorengo ezaugarriak dituen aireko elektrizitate-lineari dagokionari:

834. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

835. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Trikitixako aire tradizionalei azkenaldi honetakoak gehitu dizkie, hala nola kunbia eta ska.

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 4. Gas, ke edo lurrunen eta aireztapen bortxaturik edo egokitzapen sistematik datorren airearen kanporaketa baimendua estalki lerroaren gainetik egingo da kasu orotan, bide publikoko eraikinaren erabiltzaileei eta inguruko egoiliarrei molestiarik sortzea eragotziz.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. juaristi 0052 Besarkadarekin batera, esalditxoa aidean gelditzen da azkeneko begirada gurutzatu eta gerora ere.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 Soinu-produkzioa: hariak airean, arku guztia eta honen luzera desberdinak erabiliz.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Egunkariek, politikagintzako orrialdeetan, beste aire bat hartzen dute, argazkilariek beste posibilitate batzu dauzkatelako.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0028 Lenengo sakea zeiñi egokitu, aiton omenduak bota zun aidera garai bateko duro zillarra.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Agurreko musu isila luzatu egin zen, aidean lainorik izan ez balitz bezala.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 3.- Ahalik eta orekarik arrazoizkoena mantentzea mendiaren eginkizun ekonomikoaren eta, izadiaren ondarea, giroa, ur-hezetasunak, airearen garbitasuna, lurzoruaren egonkortasuna eta emankortasuna, paisaia, nekazal egitura eta gainerako azpiegiturak zaintzeko duen herri egikizunaren artean, bai eta herritarren astialdirako gune izateko duen egikizunarekin ere.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Mendiek, besteak beste izadiaren ondarea, giroa, ur-hezetasunak, airearen garbitasuna, lurzoruaren egonkortasuna eta emankortasuna, paisaia, nekazal egitura eta azpiegiturak artatzeko eta herritarren aisia ahalbidetzeko herri eginkizuna dute.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Azkarate izan zan; 27,30 metroraño bota zuna, baña aidean zijoala, inguruan zegon argi-indar-ari bat jo izan ez ba'lu, orain arte urrutiena bidalitako neurria gaindituko zuala zioten danak; errekorra, 29,10 metroan dago.

845. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Aitzinamendu tekniko miresgarriak ere izan direla bistan da, baina beha otoi desmasiei: hiriak ahulduak, airea kutsatua hatsik ezin hartzerainokoan, eta bestalde auzotegi batzuk gaiztagin zilo bilakatzen ari!

846. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Gaitarekin gaurko egunean oraino usu emaiten diren aire frango, ederrenetarik, harek muntatuak dira edo harek apainduak.

847. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Musika eskolako haurrek kantatuko dauzkute Eguberriko aire batzu, Harmoniako musikarien laguntzarekin. Sartzea kitorik da.

848. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Airetik

849. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Errak Pettan? Airetik, oraikoan punpetik!

850. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Mazeta eskuan hartuta, taldekideek txirikila airera botatzen zuten gero mazetarekin ahalik eta urrunen bidaltzeko.

851. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Bitartean plazan sakabanatutako aurkariak txirikila amantalean airean hartzen ahalegintzen ziren.

852. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Miarritzen, Pariseko alde hortarik etorri mutiko gazte batek bazterrak airean ezarri ditu, zernahi sos xahutuz, berak pilik ez zuelarik, dena ele eder erabiliz, baizik eta loto delakoan dirualde ikaragarria bazuela irabazia !

853. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Dutxatu eta bizarra kendu bitartean, hegazkin bat lehertzen da aidean bere berrehun bidaiariak dituelarik barnean, Indian zazpi uholdetan hiltzen dira bi mila pertsona, eta gure politikariren batek lerdokeriaren bat esaten du lotsagabeki irratiaren altabozetatik.

854. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Paper birziklatuak abantaila asko ditu: basoak zaintzen dira, airearen kutsadura %74 eta %95 bitartean murrizten da eta urarena %35ean.

855. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Bera eta zirkuitoa airetik ikusteko, bertzalde, 3 haize-globo ibiliko dira egun osoan goiti eta beheiti.

856. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Lehen ûratsak egin bait,
eztûlaldi bat jauzten zaio:
- Ontsa heltû zaik!
Boztarioan eta kanpoko aire hotxeala elkitzean,
ahoa zabal zabala joan da.
Dioe ere gaûko sena gaixto dela.
Ordû goixtiar hortan,
ez dû bere indarra orano ahûltûrik.
Bestalde, ahoa idekirik hartzen dûzûn hatsak
ez dû sûdûrrekoaren epeltarzûna.

857. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Oihanean barnago eta
airea beroxetan ari dela ûdûri zaio,
aize epel batek builtaka
maxela bailakatzen deiolarik.
Beharriala kuxelûkan hasten zaio:
- Ez dûk batere zertzaz gogoûlûn izatekorik.

857 emaitza

Datu-estatistikoak: