XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Aktiboa: mendi-k, mendi-ak, mendi-ek; gizon-ek, gizon-ak, gizon-ek proposatzen da.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Egia da, gipuzkoarrok eta beste askok, aktibo plurala mendi-ak, gizon-ak esaten duguna, ak hori atona eginaz.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Baiñan, pasibo plurala eta aktibo singularra ere gizon-ak joan dira, gizon-ak egin du esaten dugun ezkero, hoiekin ez nahasteko, hobe deritzagu aktibo plurala gizon-ek ematea.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Ez bedi nahas aditz-joko au naizû (=nauzu) aktivoarekin.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 48. Latiñez, berein adi-itz ekiñezko edo activo ez izanik ere, aintzat jo oi ditue: Antiquitatem redolet = Aspaldi-usaia du.

6. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Horko bereko izkuntzan geiena, ez oso osoan hala ere, zenbait aldiz ezpaitzaio jarraikitzen egilea aktiboen eta pasiboen bereizkuntzari (gizonek - gizonak), Baztanen bezala.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 O.I.T. aktiboak

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Aktiboak ez diren pertsona guztiak dira.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Talde baten iharduera-tasa deitzen zaio, talde horretatik biztanleria aktiboaren parte egiten duten kideen proportzioari.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Talde baten langabezi tasa deitzen zaio, talde horretatik lanik gabe aurkitzen diren aktiboen proportzioari.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0020 Bere saldoa, finantz aktibo eta pasiboen saldoa deitua, Kapitalaren Kontuaren saldoari egokitu beharko litzaioke printzipioz.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 SEAF-PPO-ren arabera, 1978-ko Abenduan 21.939 pertsonara heltzen zen desenplegu kopurua; hots, populakuntza aktibo probintzialaren %8,39 jotzen zuen.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Egituraren aldaketa, 1986an, lehen aipaturiko aktiboen lagapen tenporalaren gehikuntza indartsuagatik sortzen da.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Ondasun higiezinez osatutako aktiboaren 100eko 50a kontatzeko orduan ez dira kontutan hartuko eraikuntza edo sustapen inmobiliariorako enpresa iharduerak garatzea beste xede sozialik ez duten erakundeen aktibo ibilkorra osatzen dutenak, lurrak eta orubeak ezik.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0155 Beraz, indar aktiboen erresultantea zera bilakatzen da:.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Bigarrenik, enpresaren kontabilitatean hiru kontu-mota daude: Aktiboak, Pasiboak eta emaitza-kontuak.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Gipuzkoako beste portuak bezalaxe, populazio aktiboaren jaitsiera ezagutu du, untzi bakarrekoak izaten diren arrantza-entrepresa hauen errendimendua baxua delako.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Populazio aktiboa industrian ari da gehien bat.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Hiriburuak, oso C.B.D. (Central Business District; Negozio-Distrito Zentrala) aktibo eta kementsua du, Askatasunaren Ibilbidea izanik beraren ardatza, eta Boulevard eta Buen Pastor bitartean hedatuz.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Beraz, teoria honen funtsa hau da: eskubide errealek bi subjektu juridikoren arteko erlazioa suposatzen dute: subjektu aktiboa (titularra) eta subjektu pasiboa (gainontzeko guztiok, bai gizarte bezala eta baita gutako bakoitza ere, gizarte horretako partaide bezala).

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Altzeek, erbiek eta beste belarjale batzuk, haragijaleek bezala, neguan zehar bizitza aktiboa eginez segitzen dute, jatekoa etengabe bilatuz eta aterpeetan babestuz.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Honela, aktibo, pasibo eta hauen arteko kenketaz, netoa lortuko dugu.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Eskubideek aktiboa osatzen dute eta betebeharrek pasiboa.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 aktiboa / pasiboa.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Inbentarioak bi helburu nagusi ditu: - Mementu batean, enpresaren egoera finantzarioa finkatzea, hau da, bere aktibo, pasibo eta kapital likidoa modu zehatzean ezagutzea.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 ONDARE NETOA = AKTIBOA - PASIBOA.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Aktiboan, pasiboan eta netoan, enpresaren iharduerak sortzen dituen aldaketen arabera, honela sailka daitezke kontabilitate-egiteak: a) Kontabilitate-egite trukagarriak: Egite hauek aktiboa, pasiboa edo netoa aldatzen dute, baina ez dute inoiz kapital efektiboaren kantitatea aldatzen.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 b) Kontabilitate-egite aldatzaileak: Egite hauek aktiboa edo pasiboa handituz edo gutxituz, kapital efektiboaren kantitatea aldatzen dute.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 3.- Gehikuntzagatiko aktibo eta pasiboaren egite mixtoak.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 Egite hauek aktiboko ondare-elementu baten eta pasiboko beste elementu baten gehikuntza sortzen dute, baina kantitate desberdinekoak biak.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 Beraz, 10.000 pezetako mozkinak gertatzen dira, eta honela, ondare netoa handitu egiten da: AKTIBOA ETA PASIBOA.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Kontabilitatearen kontuak ondare-elementu baten egoera eta bilakaera adierazten du; ondare-elementu bakoitzari (diruari, bezeroei, mobiliarioari, etab.) kontu bat dagokio, eta beraz, enpresa baten kontu guztiek ondarearen (hau da, aktiboaren eta netoaren) ikusketa orokor bat emango digute.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 h) Aktibo finkoaren amortizazioa: hau da, erabiltzen diren ondasunak (mobiliarioa, makinaria......) urtetan zehar zahartzen direlako edo gastatzen direlako, jasaten duten baliogalera.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 Oharterazpena, bi eratara egin daiteke: - Era zuzenean: Aktibo finkoaren kontua gutxiagotzen edo beheratzen denean: Zb. / Eguna / Amortizazioa / Mobiliario eta ekipamenduak.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 - Zeharkako eran: hemen, aktibo finkoaren kontuak ez du aldaketarik edukitzen baizik eta bere ondoan pasiboko kontu bat sortzen dugu; kontu horrek ondoko baldintza bete beharko du: ezin du pasibo galdagarrikoa ez eta netokoa izan.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 Kontu berri honek aktibo finkoko kontuaren gutxiagotzea adierazten du.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 LABURPENA AKTIBOAREN BATURA OSOA / PASIBOAREN BATURA OSOA / ONDARE GARBIA.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horren ordez beste gauza bat egin dugu, gure ustez emaitza hobeak eskaintzen dizkiguna eta hauxe da: Gure ustetan, Xede Berezietarako Euskara ikasten duenak aski erraz meneratzen ditu (EGAdunen mailakoa baldin bada) trebetasun pasiboak (entzumena eta irakurmena) eta benetako zailtasunak trebetasun aktiboetan (mintzamena eta idazmena) aurkitzen ditu.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Ikastaroaren helburu nagusia trebetasun aktibo hauetan aurrerapena lortzea (edo aurrerabidean jartzea) da.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0603 Writing Assistant-en disketean sarturik dagoen ingelesezko hiztegia hiztegi aktibo nola bihur daitekeen deskribatzen da hemen.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Lan-dinamika aktiboa sortzeko gauza izan behar du.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 LAN-BI, S.A. enpresaren balantzeak, azken bi ekitaldiei dagozkienak, hauek dira (milaka pta.tan): AKTIBOA. Lurrak eta ondasunak. Edifizioak. Makineria. Garraio-elementuak. Produktu bukatuak. Lehengaiak. Bezeroak. Kobratzeko merkatal efektuak. Hainbat zordun. Bankuak k/k.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapital soziala. Aktiboa errebalor. plusb. Erreserba legalak. Estatutu-erreserbak. Epe luzerako hartutako maileguak. Epe ertainerako hartzekodunak. Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Izakinen baliog. hornidurak. Hornitzaileak. Hainbat hartzekodun. Ordaintzeko merkatal efektuak.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 Informazio osagarria: Edifizioaren balioaren gehikuntza aktibo horren errebalorizazio-plusbalioagatik sortu da.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 Enpresa honek duen eredua hauxe da: AKTIBOA. Ibilgetua (garbia). Izakinak (garbiak). Bihurgarria. Erabilgarria.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 c) Zirkulatzailearen aktiboko eta pasiboko aldaketak. ZIRKULATZAlLEAREN AKTIBOKO ALDAKETAK.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3.- Aurreneko urratsa, balantzeak ondare-masatan sailkatzean datza: Ekitaldiak. AKTIBOA. Lurrak eta ondasun naturalak. Edifizioak eta beste zenbait eraikuntza. Makineria, instalazio eta tresneria. Garraio-elementuak. Guztira.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Aktibo finkoak gorakada handia izan du (%35etik %47ra).

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Ikustekoak dira desbidazioak, zeren aktibo totala %10 igo bait da eta finkoa, ordez, %50.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 b) Ereduarekiko izandako desbidazioak: Desbidazioak. Desbidazioak. AKTIBOA. Eredua. Ibilgetu garbia. Izakin garbiak. Bihurgarria. Erabilgarria. PASIBOA. Eredua. Kapitala eta erreserbak. Epe luze eta ert. zorrak. Epe laburrerako zorrak.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Beraz, aktibo eta pasiboaren egituretan (2 periodoetan).

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Ondare-oreka lortzeko pasibo zirkulatzaileak aktibo zirkulatzailea finantzatu beharko luke.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Ozeaniko azal berria puntu batetik desagertu behar duenez gero, bestela Lurra etengabeko hedakuntzan legoke, azala bazter edo muga kontinental aktibotaraino (Pazifiko erakoa edo sismikoak) mugituko litzatekeela pentsatu zen.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Erromatar judizioren bat zirudien edota barraskilo nabarren barne edo kanpo egitura: mugimendu eta ekintza guztiak pasibitate aktibo eta bizkortasun geldu batekin egiten ziren.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Paper aktibo eta pasibotaz hitzegiten diharduzue denbora guztian, baina zertan datza paper aktiboa?

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Paper aktiboa izateak, guk geuk gertatzen dena eta gertatu behar dena erabakitzea suposatzen du.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Mariek puntuekiko idatz sistema korapilotsu bat sortu zuen: norberaren fitxa zokoratua izan edo besterena zokoraerazi, horren arabera puntuak lortzen zituen bakoitzak eta horrekin taula interesgarri bat osatzen zuen; lau koloreko arkatza erosi nion, honela balio pasiboak eta balio aktiboak, berak zioen bezala, hobekiago marka ahal izango bait zituen.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Metodo aktiboen aldeko irakasle asko eta asko dago gure artean, baina zenbaitetan, ikasleen pasibitatea edo ardura falta direla eta, klaseko dinamika makala denean, lehengo metodo estuetara jo edo ez jo zalantzan jartzen gara.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Garai hau pasa ezkero, orbaina egina dago eta bizitza aktiboa hasi beharra dago, beti zuhurtasunez jokatuz.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Bestetik, Biologiarekin, landareetatik eta animalietatik substantzien lorpen eta isolamenduan, printzipio aktiboak lortu nahiz.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Adibidez, Afrikako sabanetan oso ugariak dira baina soilik eurite-urtaroetan izaten dira aktiboak.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Dena den, hezkuntz hautapen hauek, programa-berrikuntza dakarte berekin eta irakaslearen hezkuntz ihardunean metodologi berrikuntza berenganatu behar dute Irakaskuntza aktibo baten printzipioen ikuspegi orokorretik begiraturik:(...).

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Umeen interesetan, pedagogi aktibo batetan, hizkuntz bizian, oinarrituko da irakaskuntza.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 2. GAIEN BIGARREN MULTZOA: GAITASUN AKTIBOAK
2.1. MINTZAMENA
2.1.1. Esaeren tonuera eta hitzen ahoskatzea ongi menderatu.
Ariketa batzuk: (...).

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Bizitza zikloaren batazbesteko hauek ahaztu gabe, edadeko jende asko 80 urteak pasa arte bizimodu aktiboa, zentzu osoan, eramateko gauza izaten da.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 b) Honako honetatik dator bigarren oztopoa: guk erlazio bezala sailkatu duguna ekintza bilakatzen da ulermen-ekintzak (harrera) enuntziazio aktibora iristen direnean (produkzioa); eta badirudi bi objektu-kategoria horiek ez direla izatez desberdinak, hizkuntz jardueraz baizik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0010 Baina, oralitate pasiboa hainbat oralitate aktiboa interesatzen zitzaidan.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0044 Galdera horrek haurraren erantzun aktiboa eragingo du, txerritxoa arretaz begiratzera daramalarik.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Beste hitz batzutan, aktibitateak edukinen arabera birrantolatzeak metodologia aktiboa aplikatzea suposatzen du, baina GIS metodologiaz hemen planteiatu dugunaren aldean zeharo ezberdina.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Y printzipioak: Pertsonak izatez aktiboak dira, xedeak jartzen dituzte eta gustora dihardute beren esfortzuan.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 b) HARTUA. Kasu honetan pertsonak inmunitatea kanpotik hartzen du, modu aktiboan (txertoen bidez) edo modu pasiboan (inmunoglobulinen bidez).

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 ARABIAR KALEJIRA Laburpena: Ikuskizun hau kalean garatzen da publikoak parte aktiboa hartzen duelarik.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Nahiz eta hiru adinen formulazioa oraintsukoa izan, garai aktiboko eta deposito garaiko (administratiboa eta historikoa) tradizionalak diren bien praktikak azalduak dira mesopotamiar aztarnategitan, eta berriz ere tratatu egingo ditugu Artxibo Historiko Nazionaleko (AHN) Kontseilu Ezabatuak osaturikoen eta bere osagarri diren Simancaseko Artxibo Orokorra (AGS), Aragoiko Koroaren Artxiboa (ACA), Indietako Artxibo Orokorra (AGI) eta Patrimonio Nazionalaren Artxiboa (APN) dokumentazioaren kasuan.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Kontu hauen zenbatekoagatik aktibo finkoari kenketa egiten zaio, eta horrela ibilgetu netoaren zenbatekoa azaltzen du.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Balantzean azaltzerakoan bi sistema erabil daitezke: 1. Ibilgetuen erosketako balioa AKTIBOAN azaltzea eta PASIBOAN berriz amortizazio metatua.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 2. Amortizazioa, ondasunen erosketa-balioari kenketa eginez AKTIBOAN azaltzea.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Biak ondo daude eta esanahi berdina dute, baina bigarren metodoaz, aktiboari kenketa egiterakoan ibilgetuen balio netoa hobeto azaltzen da, eta honela aktibo eta pasiboaren balio erreala lortzen dugu.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Lehenengo sistemarekin berriz, biak (bai aktiboa eta bai pasiboa) gainbaloratuak aurkeztuko ditugu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Balantzeen analisia finantz ikuspegitik, enpresak bere obligazioak betetzeko duen ahalmenaren azterketa da; ikuspuntu honetatik, aktiboko osagaiek diru bihurtzeko duten gaitasuna hartzen da kontutan; eta pasiboko elementuak ordaintzeko dagoen premia ere kontsideratzen da.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Finantzarioa: etengabe berritzen diren aktiboko elementuak.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 - Aktibo finkoa erosteko edota enpresaren beste iharduera batzuk finantzatzeko politikak finkatzen lagunduko duelako.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Aktibo totalari dagokionez aktibo netoa da hartu beharrekoa, hau da, amortizazioa kendu ondorengo balioa; horrela isladatuko bait dugu enpresan benetan inbertitutako balioa.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Beharbada erabiltzen ditugu irudi motibagarri eta informaziodunak, baina aukera gehiago izango dira bideoa erabiltzearen helburu lehena entzumen aktiboa garatzea denean.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Ozonozko geruzaren suntsipena Gas bultzerazle aktiboak erabiltzen dituzten aerosolek eta beste produktu batzuek kaltegabeko itxura dute, baina arazo larri baten sortzaileak dira.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 100 pertsonatatik, zenbat dira biztanleri aktiboaren parte?.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Harria, artekorman eta beheko solairuan erabiltzen zen; aitzitik, goiko solairuetan, egurra zen erabilitako materialea, mihiztaturik edo bilbaturik: enborrak konbinatu egiten ziren, euren artean espazio pasiboak inerteak uzten dituzten elementu aktiboetan erresistenteetan oinarritutako sistema baten arabera.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Azkenik, beren mugimenduetan aktiboago edo ez hainbeste direnak daude.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Zuregandiko inplikazio eta parte hartze aktiborik gabe, irakaslerik bikainena ere ez da nahikoa izango.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0145 Hasieran objektu hauek ez ziren galaxia aktibo bezala sailkatu beraien espektroaren analisiak ez zuelako inongo emisio-lerrorik edo bereiztasunik agertzen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Bere bizitzan zehar bere baitan iraultza jasan ez badu behintzat, zientzilari aktiboaren edo edozein testuliburu-irakurle profanoren zentzu historikoa arloko iraultzen emaitza berrienetara soilik hedatuko da.

91. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Hemen, batez ere, lekaime aktibuen eta kontenplatibuen bi munduak alkarrengandik urrutiratzen dira.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 - Argiak eta bistak lursailen mugetan: Plan Partzialetan, Berezietan edo Xehekapen Azterlanetan finkaturiko lursail guztiak eta birlursailketaren edo konpentsazioaren ondoriozkoak, bai eta geroagoko birtaldeketa eta zatiketa posibleen ondoriozkoak ere, elkarrekiko argi eta bista zor aktibo eta pasiboak edukiko dituzte aldamenekoen gainean, finka guztien gainean aipatu Plan eta Azterlanek baimendutako eraikuntzak eraiki ahal daitezen beharrezko hedadura eta irispidearekin.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Horrela nekazari-ohiek errenta egokia lortuko lukete, laborantza bertan behera uzteak ekartzen dizkien galerak parekatuz, eta, bestalde, Nekazal Sektoreko egituren hobekuntza ahalbideratzen da, hustiakuntzen azalerak zabaldu eta nekazal biztanlego aktiboa gazteagotzen denez gero.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Baliabideen erakarpenak eta kreditoen ezarpena erlatiboki ehuneko hogeitamarrean ugaritu da (%30a), aurrerapen garrantzitsukoa, Euskadiko finantza erakunde guztietatik lorketa aktiboena izan dena.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Hala izanik, Tabakozaleen kontrako Talde Aktiboa antolatzeko eskubidea gordetzen dut nirekin.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Gasteizko Fakultatea al da horren eredu? Ezezkotan, zer nolako jarrera aktibo eta konstruktibo ari den aurrera eramaten unibertsitate euskalduna behin edo behin izan dezagun? (Kontuz, ez dugu esan nahi ez denik ezer egiten ari).

97. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Aldiz, dagoeneko lan aktibo eta konstruktibo batetan (eta ez esan, mesedez, kemena jarri ordez enerjia jartzeagatik hizkuntza hondatu egingo denik) diharduenari jipoia eta lurrak jo arazi.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Eutanasia aktiboa esaten zaio honi.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Momentu honetan antzerkilariek eta ikusleek bat egiten dute: ez dugu bereizten ahal nor den jokatzaile, nor den entzule eta aktibo / pasibo errolak momentu batez suntsitzen dira.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Halere akordio hau (egia esan, preakordio hau, gero Eusko Jaurlaritzarekin zehaztu behar dena) diru arazoetara mugatzea ez da bidezkoa eta zentzunezkoa: AEK-k alternatiba ederra du Euskal Herria berreuskalduntzeko euskararen irakaskuntzak parte aktiboa hartuz prozesu honetan, eta akordio honek laguntza handia eskeiniko dio lan honi.

101. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Unitate bakoitzean orrialde bi eskeintzen dira umeak erabilten dauan hiztegi aktiboa aberasteko eta ezagutzen dauan hiztegi pasiboa zabaltzeko eta handitzeko, honango ariketak eginez:

102. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Marrazkia ikusiz umeak era askotako lanak egin beharko dabez oinarrizko hiztegia lantzeko, adibidez, ikusten dabenari buruzko azalpenak, deskribapenak, alkarrizketak..., era honetan euren hiztegi aktiboa aberastuz.

103. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0218 Ahoz komunikatzen ez diran umeak, nahiz eta telebista eta irakurgaiak euskeraz ulertzeko gai izan, ez dirala euskaldun aktiboak; euskera pasiboa daukie.

104. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0218 Momentu honetan, gizarteko talde batzuk ahaleginak egiten dabilz bideak topetan, menperatze pasibo horretatik erabilera aktibo batera bultzatzeko umeak.

105. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 2. Inbertsio berriak edo aurrekoen zabalkuntza gauzatzen diren aktibo finkoko ondasunen amortizazio askatasuna.

106. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 Kasu honetan, finantza-aktibo bat gehiagoren aurrean gaude, baina azalpen arrazoiak direla eta, hobe da gainerako aktiboetatik bereiztea.

107. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 Diruzaintza finantza-aktibotzat hartzen badugu eta finantza-pasiboak zeinu negatibodun aktibotzat, bigarren terminoa, kaxako saldo ez-finantzarioaren aldean, ekitaldian zehar izandako finantza-aktiboen aldaketa garbitzat zehaztu dezakegu, hau da, VnF(AF) = S(C).

108. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016
19 = 20-21: Finantzen aktiboen aldaketa garbia, diruzaintza izan ezik
20: Finantzen aktiboak gehitzea
21: Finantzen aktiboak murriztea
22 = 23-24: Finantzen pasiboen aldaketa garbiak
23: Zorra jaulki edo eratzea
24: Amortizazioak
25 = 18-19+22: Ekitaldiko diruzaintza-aldaketa

109. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 AKTIBOA.

110. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 - Pertsona bakoitzak ingurugiroa babesteko eta hobetzeko behar dituen elementuak (ezagutzak, balioak, jarrera, interes aktiboa eta gaitasuna) lortzeko aukera ematea.

111. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 - Bizi-tankera aktiboa daramaten ordenak. Eginbehar desberdinak dituzte: predikua, irakaskuntza, behartsuei, gaixoei eta baztertuei laguntzea, misioak... Esate baterako: domingotarrak, eskolapioak, frantziskotarrak, jesulagunak, Karitatearen Alabak, Anaia Ostalariak, salestarrak, Maria Laguntzailearen Alabak, urtsulatarrak...

112. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Irakasketa prozesuak aktiboagoa izan behar du; beraz, ikaslea ez da buruz ikasten bakarrik arituko, hainbat gaitasun garatzeko prestaturiko jarduerak landuko baititu.

113. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Esperimentu hauen emaitzak interpretatzeko asmoz, John Mayow fisiologo eta kimikari ingelesak, airean bi zati desberdin zeudela proposatu zuen: bata aktiboa eta bestea geldoa.

114. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 - Ariketa guztietan irakurketa-idazketa aktiboa eskatzen da: hitzak irudiekin lotzea; ulertu ondoren, berezitasun baten arabera sailkatzea; irudi bihurtzea eta antonimoen artean hitz egokia aukeratzea...

115. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0141 Jubilatuta ez dauden pertsona helduek eta lan egiteko adina duten gazteek populazio aktiboa osatzen dute.

116. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0074 Inguruaren defentsa aktiboa

117. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0146 Kasu hauetan, ostera, prozesu aktibo bat, garraio aktibo delakoa, behar beharrezkoa da.

118. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0273 - Garraio aktiboa, kontzentrazio-gradiente edo gradiente elektrikoaren kontra ATP gastatuz.

119. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 Nekazaritzan populazio aktiboaren % 15 ari da, industrian % 33 eta hirugarren sektorean % 52.

120. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00032 Gen aktiboetatik % 99'6 berdinak ditugu humanoek eta tximinoek. Tximinoengandik %0'4 horrek besterik ez gaitu bereizten.

121. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Kostalde hori hondartsua da, betegarriz osatua, eta lehorrean barnatu egiten da, 50 kilometroko distantziaraino leku batzuetan; hamarka metroko hondar-deposituak daude bertan, eta 100 metroko garaierara iristen dira duna-sistema aktibo batzuk.

122. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00065 - Azter itzazu grafikoan agertzen diren datuak eta esan zein eragile den aktiboena. Nola azalduko zenuke?

123. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00037 Zenbait modelotan tentsioa neurtzeko konektore aktiboa (gorria), intentsitatea eta erresistentzia neurtzeko bornean ez da konektatzen, beste batean baizik. Oro har, neurtu nahi den magnitudea edo funtzioa aukeratzeko tekla ezberdinak daude . Bestalde, eskalaren maila aukeratzeko teklak daude (maila automatikoki aukeratzeko tekla barne).

124. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Hau da, bezeroak hornitzaileari ordaindu beharreko tasa V.I itxurazko potentziari dagokiona da, nahiz eta potentzia aktiboa ustiatzen duen.

125. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Potentzi faktorea hobetuta, sarean itxurazko S potentzia txikiagotzea lortuko da, potentzia aktiboa aldatu gabe. Honek, korrontea nabarmen jaisten du, eta ondorioz hainbat abantaila ditu: lineako eroaleen sekzioa txikiagoa behar izatea, tentsio-jaitsiera murriztea eta potentzi galera txikiagoa izatea.

126. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 Ikastunitate honetan, hizkuntza dela medio, bi jarduera garrantzitsutan parte hartzen ikasiko duzu: jendaurrean hitz egiten eta entzule ona eta aktiboa izaten. Horretarako, apurka-apurka joango gara hauetariko jarduera bakoitzean aritzeko behar direnak lantzen eta ikasten.

127. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Nekazari-eremuko herri guztietan maizterrak ziren biztanle aktibo gehienak.

128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Nire gorputz osoan, nire begiak bakarrik zeuden aktibo, baina negar egiteko soilik.

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 Deba Garaiko hainbat kooperatiba eta lantegitan sortu bada ere, Euskal Herri osoko enpresetara zabaltzeko asmoarekin jaioa. IKERLANeko planean murgilduta dauden pertsona batzuek EUSKALAN Elkartearen sorreran partehartze aktiboa izan dute.

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00143 Soldata da laneko ohiko errenta, biztanleria aktiboko gehiengoa soldatapekoa izan baita. Soldatapeko bakoitzak oinarrizko soldatarako eskubidea du eta horri gehi dakizkioke aparteko orduak (gehiago ordaintzen dira), ohiko sariak (antzinatasun-saria) edo ohikanpokoak (errendimendu-saria, adibidez).

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Kasurik gehienetan, basa landareak joriagoak dira printzipio aktiboetan landuak izan direnak baino.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Behin landareak bilduta, buruz beheiti zintzilikatu behar dira toki airetsuan. Eguzkiak eta aireak gainerakoa egingo dute. Leku egokirik ezean, beti lehortzen ahal dira labean, minimoan jarrita, nahiz eta modu horretan landareek beraien printzipio aktiboetarik batzuk galtzen dituzten. Etxean lehortutako landareak urte batez gorde daitezke. Aldi hori iraganez gero berriz bildu eta lehortu.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00019 Eta ez dezagun ahantz talde amateur edo afizionatuez dihardugula, hitzari frantses itxura ez emateko. Lan ilun eta doako hori gabe motorra, sustatzailea eta aktiboa gaur ez ginateke Errenteriako kirol talde baten hirurogeita hamabosgarren urteurren distiratsu hau ospatzen arituko.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 b) Sortzen den arazo bakarra hauxe da: sozietatearen aktiboak eta etekinak errespetatu beharra.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Gainera, eta erakundeen arteko lanari hertsikiago lotuta, Politika Publikoen Euskal Kontseilua sortuko da, gastuaren ikuspegitik eta Finantza Publikoen Euskal Kontseiluaren ispilu gisa. Erakundearteko izaera izango duen foro berri honek gai jakin batek erakunde publiko guztien partehartze aktiboa eskatzen duen kasuetan jardungo du.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Familia eskuhartze berezituaren mailan Arabak oso aktiboa izaten jarraitzen du. Bizkaiko daturik ez dago, baina EISE-Eskuhartze sozio-edukatiborako taldeen jarduera gaur oraindik oso mugatua da, hamalau udalerritan bakarrik daudelako.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00086 Zer gertatu zen? Elizaren jarrera ez zen aldatu eta bere pastoraltza aktiboak nekazaritza-giroan arrakasta izan zuen zalantzarik gabe. Baina azken helburuei buruz egiten zen indarra ahultzen hasi zen.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Bere esanetan, testuinguruan ihardutea aldez aurretiko baldintza da buru-eragiketak eraikitzeko. Kasu honetan, dena den, objektua ez da esperimentu kimiko, arkeologi indusketa edo antzekorik. Oraingo objektua eguneroko arau sozial eta moralak dira, eskola, familia, bikote edo lantokiaren testuinguruan sortzen duten problematikarekin batera; beraien egituraz jabetzeko modu bakarrak eztabaida aktiboa eta partaidetza dira.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Azkenik, lege-aldaketek adingabearen eskubideei aplikatutako ikuspegiaren proiekzio berria eskaintzen dutela adierazi behar da, haren, txikiaren nortasunaren erabateko onarpena baitakarte. Azken batean, adingabearen kontzeptzio berri bateranzko urratsak egin dira, eta ez soilik babeste lanaren gaitzat, baizik eta baita komunitateko partaide aktibotzat ere.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Kontzeptu honetan sartzen dira, bulegoetako erregistroetan honako kausa hauetakoren batengandik deuseztatutako eskariak: lanpostu-emate izendatuak, bulegoak bidalitako eskatzaileentzako lanpostu-emate generikoak, lanpostu-ematearen ondoren aurkeztutako eskaintza izendatuak, enplegu-eskaintzarik gabeko kontratu-aurkezpena, eskaria aurrikusitako hiru hilabetetako epean ez berritzea eta bestelako kausengatikoak, hala nola, langileak lanpostu-emateari justifikaziorik gabe uko egitea, bizitza aktiboan baja egitea, etab.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 a) Aktiboa, nire ahalorde-emaileak du, bera izan baita erreklamatutako kalte eta galerak jasan dituena, eta b) Pasiboa, auzi-jartzaileari dagokio, ...izena eta sozietateari..., bera izan baita kalteak eragin dituena.

143. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00349 Azkenik, ikuslearen baldintzak eta onarpen mailari kasu egin eta gero, Garmendiak pantailari begira dagoenaren jarrera aktiboa aipatzen du.

144. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00006 Prozeduraren subjektu aktiboa Legebiltzarra dugu.

145. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00108 Ukipen egoeran 32 Xabier Isasik, UPV/EHUko irakasleak Hizkuntzen arteko ukipena gizarte elebidunetan bere doktorakuntza tesian gai honen analisia egiten du, eta Harreman anisotropikoak bezala definitzen ditu Departamento de Psicología Social de la UPV/EHU (1991) dauden euskara eta beste hizkuntzen arteko harreman asimetrikoen desestaltze lana, modu kolektibo eta aktibo baten bidez egiten da. 33 Osa, E. Nuñez, J.M. Ekintza bidezko ikaskuntza programatzeko sistematizazio eredua Ele 5, 1989, 85-111 orr.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00014 Garapen hori, Arabako gunerik aktiboena izatera eraman zuen ibilbide historikoaren ondorioa baino ez da.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Akats handi bat zuten antzinako errepublikarik gehienek: herriak ebazpen aktiboak hartzeko eskubidea zuen han, nolabaiteko exekuzioa eskatzen dutenak, baina herria ez da inolaz ere gai horretarako.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Ordezkarien gorputza ez da hautatu behar, halaber, ebazpen aktiboren bat hartzeko, hori ez bailegoke batere ondo, legeak egiteko baizik, edo ordezkarien gorputzak egin dituen legeak ondo bete diren ikusteko.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Iaz, greba aktiboaren edo eraginkorraren inguruan izan genuen eztabaida bera piztu da: dena gerarazi ala herria gure kasara antolatu?

150. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Material inprimatua: Ikusizko alderdia da, klaseari formalki era aktiboan jarraitzeko material lagungarria.

151. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Bere teknika propioak erabiltzen ditu arreta sortzeko, ikaskuntza aktiboari eusteko eta baliabide teknologikoak behar ez bezala erabiltzeak ekarriko lituzkeen hutsegiteak saihesteko.

152. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Irakasaioa xeheki prestatzen da grabatu baino pixkat lehenxeago, aktiboa da eta bakoiztua, eta irakasleek ez dute aurrez idatzitako gidoirik; beren hitzaldia inprobisatu egiten dute mikrofonoaren aurrean eskemaren laguntzarekin.

153. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 - hiztegi aktiboa: 750-1.000 hitz;

154. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 - hiztegi aktiboa: 1.000-1.500 hitz;

155. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 Halere, hazkunde-tasa motelak eman ziren eta langabezia jendetza aktiboaren %11 izatera iritsi zen.

156. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0113 Edozein hizkuntza eskuratzeak ikaskuntza aktibo eta konstruktiboa eskatzen dio subjetuari, inguruko hizkuntzaren barne-eraketa estrategia batzuk aplikatzearen bidez, hizkuntza guztietarako amankomunak direlarik.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 3. Memoriaren izaera aktibo eta sortzailea J. D. Bransford-en Human Cognition liburuan (Wadsworth, 1979) azaltzen da.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Barthes-en erantzunak Kritika eta egia (1966) obran nouvelle critiquearen printzipio teorikoak argitzen ditu: lengoaiaren izaera sinbolikoa literaturaren zientzia orokorrean nagusi; subjetua hutsarte edo ausentzia bat da, zeinaren inguruan zentzua zabaltzen den; kritika idazkuntza bihurtzen da, eta irakurleak zeregin aktiboa hartzen du.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047
- Egileak edo idazleak lehen pertsonan idaztea (ni edo gu erakundearen izenean hitz egiten badu).
- Hartzaileari edo irakurleari bigarren pertsona erabiliaz idaztea (zu edo zuek talde bati idazten badiogu).
- Egilea izkutatzen duten egitura pasiboen ordez, aktiboak aukeratzea.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Etxeko landareek sasoi aktiboan tenperatura epelak behar dituzte: egunez 25 ampdeg;C ingurukoak eta gauez 10 ampdeg;C ingurukoak.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Birlandatzeko garairik egokiena, landarearen sasoi aktiboa hastera doanekoa da.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0320 Eta irabazizkoen sozietatearen aktiboa 40.460.000 pezetakoa baita, ezkontide bakoitzari bere % 50a dagokio, hau da, hogei milioi berrehun eta hogeita hamar mila (20.230.000) pezeta.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Honela, gure ustez, ideologiak ideien sortzaile eta birsortzaile aktiboak lirateke.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 Hala, eskubide subjektibo gutxi-asko puruaren aldamenean, ondare-Zuzenbidean ahazturik dagoen kontzpetu bat nabarmentzen da famili Zuzenbidean: potestate kontzeptua, hau baita menpetasuneko edozein harreman familiar edo kuasi-familiarren alderdi aktiboa.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0221 Munduan sumendi-zona aktiboenetakoa den Islandia oinarri harturik, errauts-euriak nekazaritzan eragiten duen kaltea ikertu ahal izan da.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Gehiago izaten dira langile aktiboak, zintzotasun eta jatortasun handikoak.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0107 Hiritarrak ahulago eta ezgaiago bihurtu ahala, gobernua iaioago eta aktiboago bihurtu behar dela esaten dute, gizabanakoek jada ezin dutena gizarteak egin ahal izan dezan.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Imajina dezagun gizon bat aktibo, ilustratu, aske, aisetasunean bizi dena eta desiraz betea.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Era aktiboa, forma pertsonalak, aditz trinkoak, orainaldia eta indikatiboa baztertzeko joera du.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0037 2. Beste filosofo motak, ordea, gizakumea izaki aktibotzat baino gehiago arrazoimenduntzat jotzen du, eta haren jokabidea lantzen baino gehiago haren adimena hezten saiatzen da.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0027 Ikuspuntu estetikotik ikusita, gerra - Marinettiren iritziz - zentzuentzako festa bat da, energia erabilera oparoa eta prozedura higieniko bat, ez prebentziozko zentzuan, aktibo eta (...) bezala.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Beraz, itzulpenean hizkuntzekiko sortzen den harremana ez da zerbait klitxe egina baizik eta nortasun aktiboak konpetentzia produktibo gisa xede-hizkuntzarekiko garatzen duen iharduera baizik.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Ez da horregatik erabaki behar sozietate baten aktiboa osatzen duten ondasunak pertsona fisiko haren eskumenean sartu direnik, eta ezta ere honek haien gaineko eskubidea hartu duenik, batez ere kasu honetan gertatzen den bezala frogatu gabe dagoenean etxebizitza hari buruzko akordio sozialik dagoenik.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 II.- LEGITIMAZIO AKTIBOA. Nire ordezkatuari dagokio, indarrean dagoen legeriaren arabera.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Euskal Autonomi Elkarteak partaidetza aktiboa izan du lanketa-prozesu desberdinetan eta, hauen arduradunen arabera, egin dituzten ekarpen nagusiek nahikoa oihartzun izan dute.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Legegileek ardura berezia izan dute kapital sozialaren zenbatekoa aktibo errealean gorpuztuta egon dadin; horregatik, Legeak behar bezala bermatzen du, harpidetutako akzioetatik oraindik despoltsatu gabeko zatiari buruz S.A.k akziodunen gain dituen kobrantza-eskubideen erreklamazioa.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Legeak behar bezala babestuko ez balu dibidendu pasiboen kobrantza, ondarearen desoreka gerta liteke, kapital soziala eta aktibo erreala, kreditu horiek berreskuratu ezean, ez bailirateke berdinak izango, S.A.rekin harremanak dituzten hirugarrenen kaltetan eta hauek dira hain zuzen ere Legeak babestu nahi dituenak.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0357 Aktibo erreala, akzioak izan ezik, eta Pasibo galdagarria Cri traspasatzea.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0044 1974ko hauteskundeetan politika aktibora itzultzen da Laxalt eta senadore postua bereganatzen du Washingtonen.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Aktibo hauen balio nominala, jaulkitzeko momentuan erabakia eta zifra borobil batez adierazia dago, eta normalean aldez aurretik ordaintutako interes batzuk ematen dituzte.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

182. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0036 Baina ezin dugu ahaztu pertsona elebidun aktibo gehienak eskolatik sortzen direla.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Higikorren kapitalen etekinei dagokienez, honakoak azpimarratu behar dira alderdirik berritzailenetzat: bata, norbere kapitalak hirugarrenei uztearen bidezko aktibo nabarmenenak inorengatzeagatik sortzen diren irabaziak iturri honetako etekintzat jotzea; bestea, aurrezkiaren zergaketa hobetzea eta aseguruak kontratatzetik eratorritako etekinen tratamendua bateratzea.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 2. Honako dekretu honen ondoreetarako, enpresa sortu berriek jarraian adierazten diren Kontabilitateari buruzko Plan Orokorreko mailei dagozkien aktibo finkoen eskuraketa joko da inbertsio subentzionagarritzat:

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 4. Nolanahi ere, aktiboak enpresaren helburu soziala den jarduerari zuzenean lotuta egon beharko dira.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 6. Inbertsioak Bizkaiko lurraldean gauzatzeaz gainera, lehen aldiz erabiliak izan daitezen edo funtzionamenduan sar daitezen eta gainontzekoei lagata egon ez daitezen aktibo finko berriak eskuratzeari egoki beharko zaizkio.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0009 Lehenengoa: Baimen, S.A. sozietateari, 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin izandako inbertsioengatik, 3.430.814 pta. -ko zenbatekoko kenkaria ematea; kenkari hori Sozietateen gaineko Zergaren kuotari ezarri ahal izango zaio.

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0010 2. Aktibo orokorretan egindako inbertsioen zenbatekoaren gaineko %20ko zerga-kreditua, 4.976.748 pta.-koa alegia; eta %40,787.893.003 pezetako zenbatekoaren gainean, 315.157.201 pezetakoa, alegia.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0011 2. Aktibo orokorretan egindako inbertsioen zenbatekoaren (29.484.411 pezetaren) gaineko %20ko zerga-kreditua, 5.896.882 pezetakoa alegia; eta %40, 1.073.636 pezetako zenbatekoaren gainean, 429.304 pezetakoa, alegia.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0012 Lehenengoa: Depresa, S.A. sozietateari, 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin izandako inbertsioengatik, 20.051.840 pta.-ko zenbatekoko kenkaria ematea; kenkari hori Sozietateen gaineko Zergaren kuotari ezarri ahal izango zaio.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0012 Lehenengoa: Embalajes Bakiola, S.A. sozietateari, 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin izandako inbertsioengatik, 3.782.063 pta.-ko zenbatekoko kenkaria ematea; kenkari hori Sozietateen gaineko Zergaren kuotari ezarri ahal izango zaio.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 HBren egoitzetara ez sartzeko edo jarraitzaileen kontrako erasorik ez egoteko Ertzaintzak izandako jarrera aktiboa telebista guztietan ikusteko aukera izan genuen.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Azkenik, BBV Taldearen aktibo osoa 9,3 bilioi pezetakoa zen iragan den ekainaren 30ean, 1991ko Abenduan 8,9 bilioi pezetakoa zen bitartean.

194. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.8.- Gure proiektu sindikala aberastu eta indartu egin behar dugu basearen eta afiliatuen enkoadramendu aktiboa areagotuz kopurua gehitu prestakuntza hobetu eta militanteen entrega bultzatu eta baseko erakundeak garatuz bai bere ildo orokorretan nahiz sektorez sektoreko aplikazioetan zehatzmehatz diseinaturiko politika sindikal baten zerbitzutan guzti hori.

195. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0010 Eskeintzen zaigun gizarte mota bati ezetz esaten dion postura aktiboa.

196. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 - Haurren zeregin aktiboa bultzatzen duten baliabideak.

196 emaitza

Datu-estatistikoak: