XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Horrela, hizkuntzaren estilistika, balio adierazkor-hunkikor duten aldaera ohizkoen ikasketa litzateke, sistemak proposatzen dituen posibilitateen erabilera estilistiko normalen ikerketa; aldiz, hizkuntz elementu jakin baten balio adierazkor berezia, hizketaren estilistika litzateke.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Arazo horiek hor daude; baina, aldeak alde, eta alderdi kuantitatiboa alde batetara utziz, erlazio gramatikalak eta fonologikoak ere oso konplexuak direla onartu behar da; eta, batez ere, fonema eta morfemen erabilera jakinetan gertatzen diren aldaerak hitz baten adierak bezain ugariak izan litezkeela.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Engranaia helikoidalen aldaera bat baizik ez da, pinoiak (torlojoak) hortz bat bi edo hiru dituela (kasu honetan gidari deitzen zaio).

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0044 VI eta VII graduak aukeratutako aldaeraren arabera hornituko ditugu.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 ALDAERAK:(1) Jokoa bideratu paper batetan hitz edo esaldi prestatuekin, hiztegia edo zenbait nozio orokor berrindartzeko asmoz.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 ALDAERA: Hitzez jolastu beharrean, atsotiz edo esaera zaharrez.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Nahiz berdintsuak izan beren artean itzulpen hauek, ba dituzte zenbait aldaera ere; eta azterketa konparatibo baterako interesgarriak izango dira noski.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0623 Kasu hauetan, aldaera adierazkorrak eduki semantiko berezia hartzen du hitz adierazkortasunez ez markatuari buruz.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0623 Aldaera adierazkorren (edo aurreko batek eragiten ez dituenak) idazteko Euskaltzaindiak Arantzazuko Biltzarrean proposatu zuen ortografia hau da: .

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Orriotan euskara zaharraren zenbait fenomenoren exenpluak bildu ditut testu idatzietan eta herri kanten aldaeretan zehar.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Aranak markatu bezala Zubia-Lezamizen (5) Alegia, Lezamizen bitartez ezagutzen ditugun Zubiaren dotrinako koplak; testuen xehetasunetarako ikus Bibliografia koplak ez dira Marijesien aldaera zaharrago bat besterik.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Ezin daiteke beste horrenbeste esan ateratu, yakindu bezalako partizipioez, aldaera erabat normalak baitira hainbat lapurtar eta nafarrentzat (5) Are gutxiago gazetasun, haurtasun-ez (gure oraingo gaztaro, haurtzaroren kide bezela), hauek baino tradizio handiagoa baitute haiek; orobat esan daiteke primadera-ri buruz.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 Baina ezagutzen ditugun bi kodizeok kopiak izanik, eta bietan hutsak eta aldaerak direlarik, bat aukeratu dugu, hots, Arantzazukoa, argitarapena egiteko; halaz guztiz, Deriokotik egilearen aipamena eta azken ikasbidea hartzen dugularik; gainera, Sarrera honen ondoren, atal berezi bat jarri dugu bi kodizeen artean dauden aldaeren kontu emateko.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 Aldaera horiek nolakoak diren ikusiz, badirudi Arantzazuko kodizean Gipuzkoako sartaldean egiten den bizkaieraren kutsu zerbait nabari dela; apika Juan Ajuria hori eskualde honetakoa izango zen, baina hau hipotesi hutsa baizik ez da.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Gure hizkuntzaren euskalki-zatiketagatik hitz gehienak hainbat aldaeratan agertzen dira literatur tradizioan.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Aldaera horietako batzuk onartu den forma baino lehenago azaltzen dira, hiztegiren batean nahiz testu batean.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Horrela ahaidetasun sarreran aldaera horren lehen agerraldiaren urtearen (1827) ondoren, aldez aurretik testigatzen diren aitasun 1562; inoiz ez testuetan, ez 1827 baino lehen, ez gero, eta aidetasun 1653,1713 ematen dira.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Onartu den aldaera baino beranduago azaltzen direnak ez ditugu eman, salbuespenak salbuespen.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Sarrera-burutzat hartzen den formari dagokionez, ortografia edo fonetika hutsezko aldaerak eta h-a ez ditugu kontutan hartu.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Pierre Bidart-ek batutako aldakeran handik aurrera, Axular-i eskerrak, gauza on bat gertatu zen: apezek ezuten aurrerantz ezkontzeko eskubiderik izan.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Bestalde, kasu bakoitzean adierazgarrien deritzegun aldaerak sartu ditugu, euskal tradizioan balada bakoitzak duen bizitza ahalik eta ongien irudikaturik gelditzeko moduan.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Honela, gure corpusean gai bakoitzak dituen aldaeretarik, intriga garapen handiena aurkezten dutenak honek ez du beti luzeena izatea eskatzen hobetsi ditugu.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Batzutan balada baten aldaera bat baino gehiago sartu dugu, dituztenen arteko ezberdintasunak gaiaren garapenean zein beren bilketaren geografia eta kronologian handiak zirenean.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Zenbait kasutan, Frantziako Anderean esaterako, erizpideok gurutzatu egiten dira: izan ere, hemen argitaratzen ditugun aipatu baladaren lau aldaerek (Azkuerena, Donostiarena, Gandiagarena eta MGMarena) ezberdintasun nabarmenak azaltzen dituzte berbaldiaren mailan; hauetako bat, Donostiaren goi-nafarra hain zuzen, besteetatik urruneko lurralde eta euskalki batetan bildua izan zen.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Bestalde, berebiziko garrantzizkotzat izan ditugu argitaragabeko aldaerak MGMaren inkestetan lortutakoak, Azkue Bibliotekan aurkituak eta, Aita Riezuri esker, Lekarozko Artxiboan gordetzen zirenak ematea.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Balada honen bost aldaera, nafarrak denak, ezagutzen ditugu; gai hau apartekoa da, zeren eta, herri kanta ez izanez gero, zaila bait da euskalki bakar batean dagoen gai bat aurkitzea; oraingo honetan gertatzen den bezala.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Azkuek bi aldaera aurkitu zituen, bata Olazagutian (CPV 837. zb. eta EY IV.ean 192. orr.), eta bestea Urdiainen (CPV 885. zb.); Satrustegik beste hiru argitaratu zituen FLVn (I,3,1969), Urdiaingoak hauek ere.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Bere artikuluan Satrustegik Urdiaingo beste berriemaile batek emandako ahapaldi berri bat duen aldaera faktizio bat jartzen du, jatorrizko balada berreskuratzeko asmoz.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Dena den, portugaldar aldaera batzuetan, deabrua da eta kapitainari honen arima esijitzen dio.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Euskal baladak, ezagutzen ditugun aldaeretan behintzat, aldaketa batzu ditu jatorrizko gaiarekin gonbaratuaz: haietan aurkitzen ditugun istorioak laburragoak izanik, irudimen gehiago eskatzen dio entzuleari: untzi batek zazpi urte ematen ditu itsasoan, eta zazpigarrenean janaria amaitzen da.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Ezagutzen ditugun balada honen aldaera guztiak Azkuek eta Donostiak bildu zituzten.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 GURE HERRIA aldizkarian Nehor eta Dufauk Saran lortu zuten beste aldaera bat agertu zen 1926an.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Hor bertan dugu Dassanceren emaitza ere: zubererazko aldaera bat.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 1975ean Satrustegik berrargitaratzen du FLVen Luzaideko aldaera, lehenengo azterketa handiagotuz eta A. Donostiaren Lekarozko bere artxibotik hartutako aldaera argitaragabe bat ere sartuaz.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Ditugun aldaera hauek ezberdintasun handirik ez dute: aldaketak ia lengoaian bakarrik ikus ditzakegu: zenbait hitz ezberdintasun, alegia.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Satrustegik berak erakutsi du euskarazko aldaerak baino frantsesak etorkizko xehetasunetarik hurbilago zeudela; hauek gordetzen zituzten batzu euskarazkoetan galduaz joan direla.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Jakina denez, prozesu hau ematen da baladak tradizionaltzen hasten direnean; alderantziz, testu bati oso loturik dirauten aldaerek salatzen dutena zera da: (...).

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 Azkuek hainbat aldaera, hamairu guztira, bildu zituen, argitaratu eta argitaragabeak kontutan izanik.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 CPVko 918. orrian ematen duen aldaera San Martin eta zerraren asmaketari buruzko ipuin baten barnean sartuta doa (cf. Peru Gurea).

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 CPVn sei aldaera argitaratu zituen 833 zenbakian, Oiartzun, Mundaka, Lekeitio, Arrasate eta Murelagako aldaerak, azken hau 918. orrian errepikatzen delarik; orri honetan ere, eta geroago EYn (II, 312-314 orr.) Ermuako aldaera berri bat dugu.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 Geure aldetik, laster argitara emango ditugun aldaera batzu eriden ditugu Azkue Bibliotekan: Muxika, Ezkarotz (Saraitzu,GN) eta Zeanuriko zazpi, eta beste lau batzu zehaztasunik ez dutenak.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 EUZKADI egunkarian ere agertu zen aldaera berri bat 1932ko urriaren hamalauko alean ere delako E.T. batek bidalirik.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 Bilketa modernoak frogatzen duenez, gai honek bizitasun handia du oraindik egun ere Bizkaian; honela, MGMak sei aldaera bildu ahal izan ditu Arratzu, Zeanuri-Undurraga, Markina, Muxika eta Zeanurin (bi); MZIMak, bere aldetik, oraindik argitara gabe dauden lau aldaera berri aurkitu ditu Mendexan, Lumon, Ereñon eta Forun.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Egiatan, letra bakoitzeko hitz zerrendaren akabuko kopuruak oinarri, lehenean gutxixeago (3690) eta hondarrean gehixeago (3002); gutxi-gorabeherako eta monta handiegirik gabeko zenbakiak dira, jakina, sarrera berean bi hitz edo aldaera ezberdin topa bait dezakegu (, etab.) eta sarrera berezietan hitz bera (achetia renard (123. or.), hacheria id. (146), asperena soupir (127), hasperena id. (147)), edo beretsua (cordoca cordocan da eta cordocacatcea (136)) baina baita khordocatcea ere (153)).

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Ondoren, eta korronte kritikoen deskripzioan exhaustiboa izateko inolako asmorik gabe, literaturari aplikatutako estrukturalismoak hizkera literarioaren gramatika eraikitzea zuen helburuetariko bat (Jonathan Culler-en kasuan bezala); amerikar New Criticism delakoa literatur lanen balioak inmanenteki aztertzeko teoria bat zen; Estilistika deitu korrontearen inguruko teorikoek efektu estetikoak lortzeko hizkera arruntari buruz ematen diren aldaerak edo figurak bilatu eta zerrendatu zituzten, besteak beste.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0018 Euskalkien sailkapenaz izan diren zalantza eta eritziak, euskalkien azterketa demolinguistikoa, inkestak atontzerakoan sortu diren buruhauste eta gorabeherak, hizkeraz hizkerako aditz laguntzailearen aldaerak... bada zer ikusi eta zer ikasi Yrizarren lan honetan.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Puntu honetara iristean herri guztia da egile eta, hortaz, aldaerak sortu ohi dira, usu aski urruti direnak aitzintestutik.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Puntu honetara iritsi ezkero Lachmannen arabera mekanikoki ezarriko genuke testua, hau da, aldaeren examinatio eta selectioa ez genuke testuen, lekukotasunen aurrean egingo stemmaren aurrean baizik, azken adibidean proposatu dugun bezala.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 Bazcoa eta Pazcoa, ifini eta ipini, bidaldu eta biraldu eta hauen antzeko aldaerak ageri dira maiztxe.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Aldaera guztiak aurkeztea luzeegi litzatekeenez, moldeak bakarrik emango ditugu.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Aldaera: Ariketa honetan funtzio komunikatiboa landu nahi izanez gero, hiru eskutitzak idatzi ondoren, irakasleak jaso eta taldeetan bana ditzake, erantzuna idatz dezaten.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Esan denez, aldaera laburtuak aintzakotzat hartuak izan dira, baina oso gutxitan baizik ez dira aukeratu; kasu urri hauetan beti bigarren tokian gelditu dira, aldaki osoaren aldamenean adibidez, Olatzagutia/Olazti.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Dokumentaturiko beste aldaera batzuk bereziki argiak dira, aurrekoaz gainera, euskararen arau fonetikoei jarraikitzen zaizkielako.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 3.5. Inoiz, toponimo gutxi batzuren kasuan, ez dokumentazio idatziak eta ez ahozkoak ez digute ematen, zehazki, aukeratu den aldaera.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Idatzizko iharduera ezagun bat ondorioen jokoaren aldaera bat paratzea da.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Teknika bera, edo beronen aldaera sinplifikatua, erabil daiteke gako-hitzen testuinguruak lantzeko (ikus 2. kapitulua, or.).

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0120 Euskara batuaren premietarako hitzen aldaeren hots, varianteen artean halako hautespen bat ere egin zuen (41) Ikus .

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Gaztelaizeak sorkaldera bilduez zaroen laiño matasa lodiak galerazten bai ziotzen aitu bide zen illargi laurdenkiari, ta moltso bakoitzaren egaletan margo gorrixtaz uztai meea baiño etzen nabari, edo-ta, iñoiz-bein, izarren aldaerak uzten zituzten ixuski antzo, txingar zirrarak goi zabaldian.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Diskoaren azken kanta beste aldaera bat da, zehazki Rolling Stonesen As tears go by baladarena, eta kontatzen duen arrantzalearen laneratzearen kontua ere Zabaletak idatzi du: Bizkar oker / arraun zuzen / xalupa meharrean / arrantzale.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Adar autonomo sendo bat Estatu Batuetan sortuko zen (horren eragina Europan bertan ere sentituko zen); estilo horren aldaera, Kataluniako modernismoa, Kubara iritsiko zen; han erabat tropikaldurik, zigarro kutxetan ere agertuko zen; belga eta italiarrek beren aldetik berebiziko etxe aberatsak eraiki zituzten haiek Arjentinan eta hauek Txilen.

62. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Horietan bazeuden herri-kantutegitik jasotako eredu batzuk (Txakur galdua, hemen daukagun Dringilin dango etan dagoen oilo galduaren beste aldaera bat, eta abar).

63. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0126 Kantu honen aldaera asko ezagutzen dira; batez be Azkuek, M. Lekuonak eta Aita Donostiak batuak.

64. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0126 Horrez ganera badagoz beste aldaera batzuk be, han hor hemen publikatuak.

65. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0134 Azkuek Behe Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan, Mendebaldekoetatik bereizten dan beste aldaera bat dakar.

66. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0134 Aldaera honetan atzamar bakotxak animalia baten izena hartzen dau:

67. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0142 Aldaera batzutan ondorio bat be agertzen da:

68. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0142 Pekatu honen aurrean pekaturik ez dala eta parkatuko jakola erantzuten jako, eta aldaera batzutan ganera pekatu zer dan esaten da:

69. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Dimako aldaera baten ez da aitatzen semerik, horren ordez txakurren kakea lagundetari esaten da.

70. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Aitatutako Dimako aldaera horretan ez da animaliarik agertzen eta zuzenean agertzen da errotearen pasartea.

71. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Honez ganera, aldaera batzutan, errotea dala eta informazio bat emoten da:

72. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0005 Hizkuntzaren aldaerak eta mailak bereizteko, probetako eta erabiltzeko bildurra kendu behar dugula pentsetan dugu.

73. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

74. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00039 Aldaerak:

75. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00039 Aldaerak:

76. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00039 Aldaera guzti hauek: binaka, hirunaka ...

77. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Aldaerak:

78. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Aldaerak:

79. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00059 Aldaerak:

80. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00059 Aldaerak:

81. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 Aldaerak:

82. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00074 Aldaerak:

83. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00074 Aldaerak: Beste luzeran, mugitzen aritu den besoa geldirik eta geldi egon dena mugitu.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00083 Aldaerak: Arauak aldatu.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00083 Aldaerak:

86. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00096 Aldaerak pentsatu zituen, senarra hil baino amorantea hiltzea guragoko zuen beharbada, edo biak garbituta bere buruaz beste egingo zuen gero...

87. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00243 Gaixotasunak aldaera batzuk baditu: larruazaleko lupus eritematoso kronikoa, lupus eritematoso sistemikoa...

88. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00041 Iñigo eta biok berehala berotu ginen eta ingeniariaren proiektuari itxura ematen hasi ginen: euskarazko lehenengo telefono erotikoa izango zen eta edozein bezeroren gustuko aldaerak eskainiko zituen.

89. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Tarteko zirriborro eta aldaera bat edo beste izango zela pentsatzekoa den arren, ez dago, beraz, hori egiaztatzerik, arreta handiz saiatu dela baitirudi bestela ere idazlea cluster-arrasto guztiak ezabatzen.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00019 Aldaerak: Askozaz zailagoa, izan ere, penalti-jaurtitzaileari gola zein oinez sartu behar duen ere aginduko zaio.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Dudarik ez; komunikabide, irakaskuntza eta ikusentzutekoen eraginez. aldaera dialektalak estandarrera hurbiltzen ari dira, aldaera hauek desagertzera heltzeraino zenbait kasutan. Haatik, ez duela hala izan behar defendatzera gatoz gu hona.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Eltziegon eta Biasterin, zenbait arrazoi direla medio, batez ere gizonezkoek ez dutelako antzina gizonezkoenak ziren dantzetan parte hartzen, galduz doaz Arabako folklore aberatseko hainbat aldaera. Oionen ere gauza bera gertatzen da bertako dantza tradizionalarekin.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Mugikortasun sozialak, hau da, estratu sozial batetik beste baterako mugimenduak, berriz, areagotu egiten du erlatibizazio efektu hori. Industrializazioa gertatzen den toki guztietan, dinamismo berria txertatzen zaio sistema sozialari. Jende masak hasten dira beren kokagune soziala aldatzen, banaka edo taldeka. Gainera, aldaera hau gorantza izan ohi da eskuarki.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00102 Treatise on Money liburuan egin nuen definizioaren arabera, inbertsioak aurrezkiaren gainetik duen soberakinari dagokion ganbio kontzeptua, irabazien aldaerak aztertzeko modua izan zen, baina liburu hartan, ordea, ez nituen argi bereizi aurreikusitako emaitzak eta lortutako emaitzak.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00102 Orduko hartan adierazi nuenez, inbertsioak aurrezkiaren gainetik zuen soberakina zen output-bolumeneko aldaeretako indar eragilea. Beraz, argudio berria (nire ustetan) askoz zehatz eta argigarriagoa bada ere, funtsean, aurrekoaren garapena da.

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Subjektuak Presidentea edo Presidenteordea direnean, impeachment edo zentsura gauzatzeko jarraitu behar den prozedurari Ordezkarien Kamerak edo haren kideren batek hasiera emango dio berez (ofizioz) edo beste norbaitek (subjektu edo erakunde, v. gr., Jurado Nagusiak edo estatuko Parlamentu batek) emandako informazioaren bitartez zentsuragarri omen den jokaera detektatzen dutenean 45. Epaile federalen kasuan, impeachment prozedurak aldaera nabariak daramatza, vid., Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability Act. 28 U.S.C. 331, 332, 372, 604 (1980), eta, 28 U.S.C. 372 (c) (1) (1993). Organu berri eta berezi batzuk sortzen dira prozedura bultzatzeko, Batzorde Judiziala/Judicial Council, EEBBetako Kontseilu Judiziala/Judicial Conference of the United States. Prozedura honen zehaztasunak ezagutzeko, vid., SMITH, A.J., Federal Judicial Impeachment: Defining Process Due, op. cit., 9-12 bitarteko orr..

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Gure datuetarik anitz lehen eskukoak ez izateak eta fragmentarioak gertatzeak eragin du orriotan agerpen maiztasunaz eta aldaera baten nagusitasunaz edota atzerabidean egoteaz horren guti mintzatzea; ezinbestean gertatu da honela eta ezagun duke hori deskribapenaren kalitaterik ezak. Inoiz, gainera, ezaugarri bat leku batean ez agertzeak ezaugarri horren inexistentzia postulatzeko tentaldira eraman gaitzake; testuetan oinarriturikako honelako lanetan era honetako arazoak biderkatu baizik ez dira egiten.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Uste dugu bestalde, eta literatur lapurteraren bilakaera historikoaren ikerketarako zailtasunak zailtasun 5 Ez baita erraza Mitxelenak Notas fonológicas sobre el salacenco, ASJU 1(1967),172. orrialdean dioen bezala erabateko eritzirik zehazterik., amplt;lampgt;, amplt;illampgt;, amplt;ñampgt; eta amplt;iñampgt; aldaera palatalen agerpen maiztasunari 6 Ikus honi buruz Ana M. Echaidek Distribución de las variantes palatalizadas de l y n debidas al contexto fónico en los dialectos vascos, FLV XXIII (1976), 164. or. esaten duena, Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca, San Sebastián, 1961 (2. ed., Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1977), 184. or. datorrena nolarebait osatuz., hein batez, garbiro antzeman diezaiokegula XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan eta, honenbestez, Goyhetcheren jokabidearen berezitasuna areagotu egingo dela beste inorena bainoago.

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Besteak beste, egile ezaguna dugu, bere horretan gordetzen den eta bere horretan gordetzea bilatzen den mezua, aldaerarik ez duena, batasun baten azpian ehotako poema-sorta... baina, bestalde, ez gaude, ezta ere, garbi-garbi mundu idatziaren konbentziotan, besterik ez bada ere, mundu honen konbentzioen barnean irakurtzera zuzendua egotea onartzen delako.

100. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Etxeparek nainde aldaera darabil hiru bider - Ezin damna naindeiela zinesten dut segurki, 11,121; Duda gabe eror nainde han berian hilhotza, V 20, Iamas zurekila enainde enoia (X,8) - eta Oihenartek nainte - Zur' oldez ehun / bat enaint' ehun / urtez behin zurekila.

101. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0019 Beste ipuin guztiok bigarren ipuin sail bat osatzen dute aldiz, Azken hitzaren bila deritzona. (3) Lan honetan euskarazko jatorrizko lanaz bakarrik mintzatuko gara, zeren gaztelerazko itzulpenak, Sarasolaren aurkezpen historikoaz eta amaierako Atxagaren autobiografiaz gainera, baditu zenbait aldaera tipi zeinak idazlanari beste ikuspegi bat ematen baitioten. Hortik aurrera komenigarri litzateke beste itzulpenak ere (frantsesa, alemana, ingelesa, italiarra,...) kontutan hartzea, bertan ere aldaketarik izan baitaiteke. Atxaga beti ere bere lana berrikusiz eta berridatziz bizi da. Berridazketarena bere lanaren ezaugarri ez sahiesgarria dugu.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Azken hauek aztertutako eta liluratutako bokal eufonia eta aditz laguntzailearen aldaeretara mugatu ordez, osterantzeko ezaugarriak mundu zabaleko dialektologia lanetan jarraitzen ziren berberak hartu zituen kontuan Lafonek.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Josteko makina zinemaren estreinako kantariarekin lotu baldin badugu, gure Anteron txamarrotia ezagunaren aldaera ugarietarik bat ekartzea ere ez legoke hain itsusi:

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Mitoaren aldaeren arabera ehiztariak izen desberdinak ditu: Gipuzkoan Martin edo Mateo Txistu dira ehiztariaren izen ezagunenak eta Bizkaian Joanito edo Joaniko Txistularia hedatuago daude.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Gertakari hori berretsita, ezagutza esperimentalaren zehaztasuna iristen da; kontuan hartu behar da, bestalde, giza jarrerak, munduak eskaintzan dizkion materialen artean hautaketa egiteaz gainera mapa batean herrialde jakin bat begiesten dugunean bezala, bizitako mundua egituratzen eta desegituratzen duela aldaerak aldaera, modu batera edo bestera, eta gainera, errealitatearen ondoz ondoko geruzatan sartzen dela, sakonago edo azalago (Rothacker, 1957, 151. or.).

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0256 Zidorrak Euskaltzaindiko Euskera aldizkarian esaera beraren beste aldaera bat dakar:

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0322 Bizkaian bildu dira aldaera gehienak (dozenatik gora).

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Ohikoena bera anafora da, berak dituen aldaerekin.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0023 Badirudi arau izena, lehen aldiz Leizarragagan agertzen dena, araura-tik erakarria dela, eta ez alderantziz, eta hortaz, aski idazle gutxik erabiltzen duten arauera aldaera ez dela araura zaharragoaren berrinterpretazio bat besterik, arau asmatuaren argitan egiten dena.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0045 Sartaldean, bait gutxiago erabiltzen da, baina aski ohizkoa da XVIII. mendeaz gero literatur gipuzkeran eta mende honetako zenbait idazle bizkaitarrengan; bai aldaera batez ere mende honen lehen erdian erabili zen, mendebalean noski.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0052 1. Aditz arazleak eratzeko, arazi aldaera gomendatzen du Euskaltzaindiak, salbuespen bakarra adierazi delarik.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0052 3. Zenbait aditzen aldaera t-dunak, hots, sortarazi, agertarazi eta kidekoak, sorrarazi, agerrarazi eta kidekoak bezain zilegizkotzat hartzen dira.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 Entalpia kontzeptua. Entalpiaren aldaera. Formazio-entalpia standardak. Entalpi diagramak.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0091 Euskaltzaindiak, 1993ko azaroaren 27an, euskara baturako -zio aldaera hobestea erabaki du.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Aldaera: Galdera kopurua jokalarien adinaren arabera alda daiteke.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0308 Aldaera: Taldeak osatu beharrean, banaka jolas egin dezakete.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Eta Munduaren egoeraren umeentzako lehen aldaera ere, jatorrizkotik moldatua, laster agertuko da japonieraz.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Gainera, hizkuntza batzuetan zenbait argitaraldi daude: gaztelerazko aldaera, adibidez, Bartzelona, Mexiko Hiria eta Buenos Airesen argitaratua da, ingelesezko hiru edizio ezberdin, Estatu Batuak eta Canadarako, Indiarako eta Erresuma Batua, nahiz, Commonwealth-eko beste herrialdeentzako kaleratzen direlarik.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Hizkuntz harremanei buruzko uste nahasi zaharkituek bizirik iraun zuten, Europako hizkuntzak sanskritotik jaioak zirelako ustean, baina denbora laburrean usteok baztertu egin ziren, begi bistakoa zen azalpen zuzenaren alde, hots, sanskritoa, latina, grekera, eta abar, historiaurreko hizkuntza baten ondorengo aldaera gero eta bereziagoak zirela.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0102 4.10. Ingelesez, albokaria apikala da, egoera gingibalean; hitz bukaeran, bereizgarria ez den aldaera erabiltzen dugu, zeinetan mihiaren erdialdea guztiz beheturik baitago; erka bitez less gutxiago eta well ongi.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Iraganaldiko atzizkia, azpiko formaren aldaketaz agertzen da say: said esan, flee: fled ihes egin hear: heard entzun, keep: kept gorde (eta, era berean crept tarrastaka ibili, slept lo egin, swept eskobatu, wept negar egin; leaped eta leapt jauzi egin aldaerak dira), do: did egin, sell: sold saldu (eta, era berean, told esan), make: made egin, have: had eduki.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Adibidez, die: dice dadoak, seikoak forman, aldaera agertzen da ohitura orokorraren kontra; penny: pence penike(ak), ezaugarri bera, azpiko formaren aldaketaz agertzen da ( atalaren ezabatzea), eta esanahi aldetiko bereizketaz, pennies aldaera arruntetik aldenduz.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Iraganaldian, aurkitzen dugu, beharrean, doinu zaharkitua duten burnt erre, learnt ikasi aldaeretan.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Forma lotua aldaeraz agertzen da, beharrean, eta azpiko formak silabagilea eta darraikion guztiaren ordez jartzen du seek: sought bilatu adibidean, eta, era berean bought erosi, brought ekarri, caught harrapatu, taught irakatsi, thought pentsatu.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Muturreko kasu batean, aldaera batek ez du besteen antzik batere.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0236 Hizkuntzak ez badu aldentzen den forma hori aldaketa fonetikoaren bidez azaltzea bidezko egingo lukeen antzeko kasurik erakusten, mota honetako aldaerari ordezko esan ohi zaio; honela oxen adibideko ordezko aldaera da, ingelesak ez baitu hotsetik hotserako aldaketa fonetikorik erakusten.

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Jatorrizko testua gaztelaniaz da eta euskarazko aldaera honetaz Iñaki Mundiñano itzultzailea arduratu da.

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Argitalpenek eta literaturak gizarte anitz honen aldaerak eta islak eskaintzen dituzte.

129. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418
a) Aurkezteko azken eguna: 1996/12/11.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Deialdiko baldintza administratibo berezien orrian zehazten dira.
c) Aurkezteko tokia: Ikus 6. puntua.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharra duen epea (lehiaketa): 3 hilabete.
e) Aldaerak onartzea: Nagusiaz gain beste bat.

129 emaitza

Datu-estatistikoak: