XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña or-emen Araudia amorratzen daudenak arkitzen dira, batik bat españarrak, eta oietzat beste batean itz egingo degu.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Guraso'ta anai zitunak batik bat Florenzio ta Felix apaiz jaunari gure atsekabe agurra.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Ondoren izkuntza askoz inguratuta bizi izan da euskerea, keltera, latera ta onetik sorturiko erromantzeak baitik-bat.

4. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 On zan bai, mundu ontan, gizartean itxuraz bizitzen erakusteko eskola ematea, baña batik bat zerubidea, Jainkoa ta Kristoren ikasbide edo dotriña, orixe zan txikitxikitatik umeari buruan sartu bear zitzaiona.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Urrena, baitipat, Koiran, Alastor eta Keron sakaildu zitun, eta Alkander eta Alion, eta Noemon eta Pirtani.

7. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala, baitipat, oñez azkarra baño azkarrago izan arren, atzematen zion Akile'ri Ibayaren uholdeak.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Geroago, garako emakumea egitean, orribiko eginda agertuko zaigu, baitik bat, Aristotel'en garaian.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Zenbaki, musika ta neurriarekiko iakinkizunok, ipuin-odeietan bilduta agertu zitzaizkigun, Porpiri ta Iambliku'ren eragitez, baitik bat.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Elezar batzuetan bide auek sukaldeetara dioaztela ere badarasate antxinako etxeetako sukaldeetara batik bat: Arberua'ko Gaztelura, Ezpeleteko Eiheraxaharre'ra, erri bereko Jauregi'ra, Elduaiengo Sales ta Ermitatxiki'ra; Ataungo Andralizeta'ra, Aizarnako Egaña'ra, Bergarako Agorrosin'era e.a.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Arean ametsek, soñarekiko beryakintza-petikoan (Geley'ren beryakintza-petiko arrunta ez dutenean beren yatorria, telepathi ta metagnomizko gertariak opatzen dizkigute sarri, batik bat goizalderako ametsek.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maitasun-mota berezi au ulertzeko, baitipat Maitasun esaten baitiogu, begi emaiogun onako oni.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 25.- Itzetan ba-dagoz elkarren kide diranak, zertanbait elkarren antza dutenak. Adibidez: gizon, zaldi, aritz, arri. Itz aueri izan-izen edo batik bat izen deritzegu. Berez dagoken edo berez dirauken zerbait dute.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Kooperatibismua edatu eta indartzeko izan bear luke batipat Erastetxetako diru baltsa.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Iruko onen berri ematen saiatu zitzaizkigun batipat.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Oiek ikasi ondoren, auxe izan bear da gure asmoa: ganaduari guk atera nai diogun onura edo protxua, al dan ondoen atera, ta au batik-bat, jan-banatze edo gobernuaren bitartez lortu edo iritxi bear degula.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Onetxek galerazten nau batipat.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Erri batzuetan Olentzaro'ren iduria lastozko gizon bat egiteko oitura dute, batik-bait Leitzan, Oyartzun'en, Arakil'en eta Lesaka'n.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Olentzaro ez da toki askotan aipatzen dan itza; baiñan berari ezarririk dabiltzan sinismen eta oiturak ba-dire nun-nai, naiz Euskalerrian eta naiz erbestean, batikbait indoeuropatarren errialdeetan.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Etxegarai tar Karmel'ek bein batean ederki idatzi zuen: Maite degu euskera zaarra delako, ederra delako gure mendien usain gozoz usaindua datorrela, eta batik-bat gure-gurea delako.

21. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Beteko da orain esango dodana: zuk, antxiñako gauza asko dazaguzun orrek, gizaseme gazteago ari zeure itzez atzipetu ta asarrean iraun daian su emon ba'dagiozu, batetik bat aundiagotu egingo da aren naigabea, aurre-esanakaitik ezingo dau ba era batera jokatu; eta zuri, o aiton!, isun edo diru-zigorra ipiñiko dautzugu ordaintzeak min emon dagitzun eta atsekabe astuna ekarri.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gurean izan dira geyago be olanguak: Otzandio'n Arrese-Beitia, baitik bat; eguneroko ogibideari egokiozan arazoak albora itxi barik, neurtitz jori asko ondu ebazan tarteka marteka.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Erriak itxaropenaren indarrez bizi dira batik-bat.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Horrez gainera, B.I.A.ren helburu nagusiari kalterik egin gabe eta egindako esfortzua ahal den guztian aprobetxatuz, inkestaren diseinuak bide ematen du bestelako informazio-eskariei batipat demografiari buruzkoei erantzuteko ere, zentsuetako epealdietan, horien emaitzak aurki kaleratuko den urteroko argitalpenean barne-hartuko direlarik.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Horiengatik guztiegatik Lege honek, Diruegitamuak ontzat emate soilaz bestelako egiteko bat izendatzen die Euskadiko Guztizko Diruegitamuen Legeei; egiteko hori 6garren Ataleko 2 idazatian adierazten da, beste agindu batzutara jo ahal izateari eta batipat gizarte-ekonomiaren alorrak dituen alderdien ugariari dagokionez oharteman eta itxi gabe uztekoa dela.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Gauza jakina da gazta mota famatu hau, herrialde guztietan aipatua, Euskal Herriko ardi esnearekin egiten da batipat.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 44. LUR ETA LEHOR Lurra gure planetaren izenaz gainera, beraren gainean dagoen gai gogorra ere deitzen da euskaraz, zeruarekiko oposizioaz batik-bat: hegazkinak zerutik erori dira , artileriak jota.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Apaindura funtzioa zuen jantziak, aberatsen artean batipat.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Sevilla, Atlantikoa eta Amerika izan dira batipat ikertzaile honen aztergaiak, eta lan gaitza egin du horretan: Seville et l Atlantique (Parise,1959).

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Doktrinaren garbitasuna zaintzeko, horretarako Erakundeak sortu ziren, Inkisizioa batipat.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Kontzilio orokor ekumenikoen ondoan, eskualde eta probintziatakoak ere bildu izan dira, horretarako: batipat lekuan lekuko disziplina-arazoak begiratzen dituzten azken hauek.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Idazlea praktikak egiten du, irakurtze eta idazte lanak batik bat: horixe duzu garrantzizkoena eta ez dago horren ordezko deusik.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Nork ez ditu ezagutzen irakasleok pairatu behar ditugun ezusteak euskal irakasleok batipat ikasgelan sartzen garen une berean?.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0291 Baina, ez du test batek izaten duen seriotasuna eta, batipat, ez ditu test batek izaten dituen ondorioak.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Eta zuzen zuzenean hiztegia lantzera doa, baina, hiztegiaren ezezaguna den aspektu bat batipat, hots, sinonimia eta antonimia, beharrezkoak, bestalde.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Azkenaldi honetan, Donostia inguruetan batik bat, holako hipermerkatuak finkatu dira, kontsumitzaileari mota askotako produktu-aukera zabala eskaintzen diotelarik.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0070 - Kontinentekoak abeltzainek batipat: gero sartuko laborantza (kolonizaketak eman ondoan).

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Konparatzekorik, ordea, Greziarekin, eta Erromarekin batipat, zeren esklabismoak moldatu, bait zuen ekonomi bizitza eta erromatarren ohiturak sakonki ukitu.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Dena den, Errepublikaren azken aldera aberastasun, esklabu eta erromatar gehienen pilaketa italiak bere altzoan eginik zedukan, baina berezitasun batekin; batipat, laborari handikien esku zegoela Estatu aparatoen kontrola eta hein batetan merkatari dirudunen (zaldun handikien) esku.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0010 Bizkaitar eta gipuzkoarrek Ameriketara jo zuten batipat XVIII. mende erdiz gero.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Haren ondasun jatorria erregeek eta jaunek egin emaitzetan zetzan, batipat: beren arimaren aldeko sufragioen trukean, sendatzeagatik, agindua betetzeko, seme baten jaiotzea, etab.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Eta hontan datza arrazoia: nobleziaren faktoreak ez, ondasunen diferentziak batipat, moldatzen bait zuen, XVIII. mendean, euskaldunen bizimaila, eta are, horren baitan zegoen administral edo politiko karguetara heltzea ere.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Orain, Gatzaren estankoa zama gehitzea zen, baina... zerga indirekto bezala, laborari, arrantzale eta eskulanginentzat batipat.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Narrazioaren munduan finkatuko gara batipat.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Baserritarrek zelaiak zaintzen dituzte, belarra bait da azienden bazka nagusia; batik bat, behi-aziendarena.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Baina, azken urteotan, arrazoi ekonomikoak direla eta, beste zuhaitz mota batzuk sartu dira; pinua, batik bat, eta leku batzuetan baita eukalitua ere.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Merkatuan produktuak eskariak baino askoz ere ugariagoak badira eta, batik bat, konkurrentzia handia bada, orduan salneurriak jaitsi egingo dira, merketu.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Lanaren hasieran batipat.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Batipat, itsasketa industrian, galdan eta trokelgintzan erabiltzen dira; batzutan eskumailuz baliatu ohi da eta beste batzutan matxino neumatikoz, hau erreminta kolpekari bezala erabiliz.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Paragrafoak antolatzean bi alderdi izan behar dituzu kontutan, batik bat: batetik, ongi bereizi behar direla bata bestetik, paragrafotik paragrafora lerrotik lerrora uzten duzun tartea baino handitxoagoa utziz; bestetik, eta garrantzizkoena, bata besteari loturik antolatu behar dituzu, eten bortitzik gabe.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Jakintza filosofikoa, Hesiodo-rekin, k. a. VIII. mendean, jainkoez arduratzen da batik bat.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Geroago, hitz honen zentzua zabalduz joan zen eta gaurregun esamolde honek hiru esanahi berezi ditu: - Hastapenetan, psikoanalisia, nerbioetako gaisotasun- edo neurosi-mota batzu, batik bat histeria, sendatzeko metodoa zen.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Ekonomi arloan, lehen bezalatsu zegoen egoera: Ingalaterra zen industrializatuena eta Europa, ekialdekoa batikbat, nekazaria zen; baina laster hasiko zen industrializazio, Prusia eta Frantzian, batez ere, ikusia dugunez.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Gerora europarrek, Frantziak, Ingalaterrak, Errusiak eta Alemaniak batik bat, eraso zuten Txina.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 4.- Erakunde ofizial eta erdiofizialek osatzen zuten harpidego eta irakurlegoaren oinarri tinko bakarra, eta Gazeta eta iritzi egunkarien egitura nahasia izan arren; Udalak, erregimenduak, kabildoak eta erlijiosoak ziren batipat multzo hau osatzen zutenak.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Turismoa Pirinio aldean, Vall d`Aran-en eta Kostalde Hezkaitzean kokatzen da batik bat, bide batez alde hauetako etxagintza indartuz.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Kontsultatutako autore guztiak ados daude ehungintzak eta kotongintzak batipat munduko lehen industria iraultza nabarierazi zutela.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Ehuleek haria falta zuten, irule eta gorulariak bilketan ari zirenean batipat.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Hasteko, hemen duzu ariketa erraz bat: Laboreak egiteko, lurralde launetako soro handiak erabiltzen dira batipat.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0323 Gipuzkoan, batipat Eibarren hartu zuten indarra sozialistek.

62. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Ta beste Gizaki hook ere, batipat, beuren bururik ez dute hautematen Ni-Neu`ri buruz diralakoan ezik.

63. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Gertaera hau, batik bat, ingurune urbano eta industrialduetan nabarmendu da.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Gauez inor irten lekizuke, autobidean baitipat.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Iritsi zenerako, ordea, seinaleak oro garbitu omen ziren, ilaia eta mototsa batipat, eta ez omen zuen deus argitzerik izan.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Neretzat hura, bezperakoa egiazkoa zenaren agiri nabarmena zen, batipat; nere lagunentzat, ordea, gehixeago ere bai, antza, ze hirurak ere berriketara aise emanak izaki eta ez bait zitzaien hiru hitz, elkarren ondoko, zentzu betez ateratzen.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Eneko-k igarri zionean Otxanda-ren ahotsari, gelditu zuen idi-parea eta liluraturik bezala kantu hotsari adi egon zen, hain eztiki kantatzen baitzuen gure neskatilak, baitipat bere bihotz maiteminduarentzat.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 Izan ere, guduntziz josirik egon zitezkeen, espainiarrek posturik gehientsuenetan izaten baitzituzten, nagusienetan batik bat.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Iskanbila apur bat sortu da, batipat Eudes Alzesterekin gurutzatu eta hark muturreko bat eman dionean.

70. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Kristauak, gizon-emakume guziak daramatze bere bihotzean, eta, batikbat, Jainko-familia diran Elizako senideak.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Ostera, beste zenbaitek irakurraldiak nola apailatu adierazten du, haurrentzat eratu den liturkizunaren baitan batik-bat.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Hamisirentzat batipat gogoangarrizko goizaldea suertatu zen hura, ze Patriciok, ia inoiz egiten ez zuena, bere barruko sentimentu bakoitzarentzat hitzen bat aukeratu zuelako.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Hauxe harrigarriena! Emakume irakasleek nahiko lan izaten zuten eskola denboran diziplina jartzen, hazitxoen artean, batik bat.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0141 Azpileko ehortzaileak Don Kosmeren gorputza lurperatu zuenean, Azpileko kanposantutik tronpeta soinu ikaragarriak sortu ziren; jendeak ez zekien nondik etor zitekeen soinu hura; batzuek deabruaren ekintza zela pentsatu zuten, Don Estebe eta Soroetako Permin bezalakoek batik bat; beste batzuek, hura zela munduaren bukaera, eta aingeruak jaisten hasiak zirela tronpetak joaz...

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 De Lancre joan zuan, baina gu hemen gaudek! - zu batik bat - Eta hi.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Egia esan, etzen elurte trinkoa eta iraukorra izan, baitipat Otsoats-borda inguruetan, zeren puntu hau sabelgune concavidad batean baitago mendi-bizkarrez babestua.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 - Gu beti egon izan gara proiektu handi eta dizdiratsuen aurka, batipat gehienetan geografia eta herrien kultura ez delako kontutan hartzen, baina kostaldean ur arazo izugarriak dauzkate....

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 Historiak, jakintza aldetik eta estatuko demografiak, eta batipat Gipuzkoakoak liburu honetan soro oparo eta zabal bat aurkituko dute non beren erroak aurkitu, eta era berean non beren ahalmen ikertzaileak aberastu.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 Bereziki bitan banatzen da itzulpena: klasikoak itzultzea, bata; eta, batikpat, gaztetxoen literatura eskuratzea.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Funtsezko akats batzuk zuzentzeari ekin zaio; zabalkunde eta itxura grafikoari dagokienak batipat.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Jai hoietan baitipat jende asko etortzen da elizkizunetara.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 2. Euskal metrikarekiko iritziak haren izkribuetan oso hitz gutxitan ditugu emanak, rimaz esaten dituenak alde batera uzten baditugu batipat.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Honen arrazoia, batik bat, bere medio eskasetan aurkitu behar dugula uste dugu.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 c) Bizilagunek ehuneko 33k, batipat behe klaseetakoek, ez dute inolako babesik: poliziak, merkatal interesak gordetzeko, neurririk gabekoak jarri bait dituzte.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Eliza, eliz-ataria, alberga, erromeria eta abar ere komunikabide izan dira nonnahi eta Euskal Herrian batipat.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Kristautasuna jakintza eta teoria bat baino areago bizitza eta experientzi bat baldin bada, experientzi hori baitipat liturgi ospakizunetan gertarazten da.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Hortan saiatu da batipat.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 c) Presio aortikoa, batez ere diartolikoa jeisten denean, nola gertatzen da hipotentsio arterial gorriko egoeretan, shock edo gastu kardiakoaren bapateko beherakadan batipat.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Gu izan ere, sozialismoaren kontrario eta kapitalismoaren aldeko gara, norgehiagoka eta konkurrentzia positiboak direnean; eta merkatu kapitalistaren kontrario eta sozialismoaren aldeko, norgehiagokak eta konkurrentziak sentidurik ez dutenean, eta negatiboak direnean... kulturgintzan batik-bat.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Orain ANAITASUNA berri-emaile bilakatu da batipat.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Ekonomia-premiaren dialektiko bilakakera zeharo une hertsian ari zen Euskal-Herria osoan eta batik bat gure Orixe jaio zen herrixkaren moldekoetan. (1) Ikus Euskalherria y la emigración española Eusko lurra, 1915'en zenbakia..

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Behin herri batek bere aberastasun bat lortuta edukirik, bere beharrak ugaritzen joaten dira, batik bat langileriarenak, Marxek esaten duen bezala langileriaren alokairu minimoa gora joaten da, historikoki mugatua egonez; ez dira berdinak Ipar Ameriketako langile baten beharrak edo Kongoko langile batenak, alokairuak behar hauei kondizionatuak egonik.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0067 Kanta zahar hauen balioa eta eragina alde askotatik azpimarra eta azter daitezke, bai euskararen aldetik, bai herri ohituren aldetik, baina baita ere erlijio eta katekesia aldetik, baitipat Gabonetako kantak eta eliz kantak egiazko katekesi bide bat izan bait dira gure herrietan urtez urte.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Horregatik, hain zuzen, Follow me hasiera batetan aleman helduei zuzenduriko ikastaroa zenez gero eta finantziatzen zutenak batipat erakunde alemanak zirenez, normaltzat hartu da projektu honetan helduen heziketarako ordezkari nagusia DVV izatea, hura bait zen irabazi helbururik gabe Alemanian hizkuntz ikastaldirik gehienak antolatu zituena.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Beraz, ahozko komunikabideetan (irrati eta telebistan batez ere) ari denak euskara mintzatua landu behar du batipat (idatzia ahantzi gabe), eta komunikabide idatzietan (egunkari, aldizkari eta abarretan) ari denak euskara idatziari begiratu behar dio bereziki (ahozkoa zapuztu gabe).

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Aldagai kognitiboak bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan, batipat mekanismo mnemonikoak

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Oroimena izan da gehien ikertu den alderdia, batipat prozedura mnemoteknikoak.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0080 Honez gain, Bastidan batipat gordetzen den leku-izen pila jartzen badugu, bada arrazoi sendorik baieztatzeko, euskara bizirik mantendu zela Erdi Aro osoan, Ebroren ezkerraldean dauden Arabako herririk hegoaldekoenetan.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Eta bigarrenik, NOR sintagmetan atributo sintagmak azpimarratuko genituzke batipat, sintagma horietan agertu zaizkigun hiru sintagma egiturak gogoan izanik: a) Adjetibo hutsezko atributoa, bai positibo mailan, konparatibo mailan, baita superlatibo mailan ere adibiderik ugarienak dituzten sintagmetatik hasi eta gutxien dituztenetako hurrenkerari jarraiki.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Horietan agertzen zaigu batipat Tartasek NOR sintagmen erabilkeran duen berezitasuna, gaurko erabilkerarekin erkatzen badugu.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Beraz, gure aitona Itarte aitaren alde saiatu bazen, bi familiek zutèn elkarrenganako adiskidetasunagatik izango zen baitipat eta beste zedozer integrismuaren gogaidetasunak eraginda.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 SER eta COPE kateez ari gara batipat.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Bistan da COPEkoek, Gipuzkoakoek batipat, erresistentzia egin diotela Madrileko dena jan beharrari.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Puntu honetan guri gehien axola zaiguna ez da, izan ere, hitzen auzia; hizkera baten neurria eta batipat herrikoi izatea ala ez, ez bait dute hobekien hitzek ematen.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Sail horren barruan ezingo genuke iruzkindu gabe utzi, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban batipat, oso berezia den dantza bat eta Europako beste bazter batzutan ere zabaldurik dagoena, biziki interesgarriro frogaturik dagoenez.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0123 Esan beharra dugu Hego-Amerikaz ari zela batik bat.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Maiz, bigarren tomoan batikpat, aldatu nahi zuen zatia aski luzea eta egin nahi zuen aldakuntza hitz bat edo beste ukituz ezin zuzenduzkoa izaki, eta testu berritua paper mutur batean ostera idatzi zuen, zaharrari gainean adabaki gisa itsatsirik.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Frankfurt-eko Eskola Frankfurt-eko Eskolaren ekintza eta ondorioak ugaritsuak badira ere, oparotasunaren gizartearen zapalkuntza erak ezagutzeko ta gizarte reprimatu horren ahalmenak agerian jartzeko aukera gazteria unibertsitarioari eskuratu diolako, entzutea, baitikpat, azken aldi honetan irabazi du.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Bere garaian poema honek Harri eta Herri arrakasta handi ukan zuen, batipat zekarren berritasunagatik, gaiaren berritasunagatik; Euskal Herriko langileen arazoak, gizon zapalduen marjinazioa, beretartzen zituelako, eta baita ere hor zekarren hizkuntza funtzionalarengatik: bertso librea eta gauzak modu errezean esatea.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Labur bilduz, euskal hitz ohizkoak hau da, gure literatur tradizioaren ondarea, eta orain arte euskal testuetan ez agertuarren ezinbestean hartu behar ditugun nazioarteko hitz orokorrak ahal den zehazkiena finkatzen ahalegindu gara batipat.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Eskuek batipat, guztiok uler dezakegun keinu lengoaia baten bitartez, Koreografi bilbeko protagonistei bizia ematen dieten sentipen desberdinak adierazten dituzte.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0035 Ez ordea hor nonnahi: harrate gainetan, hibai biltokietan, ibar eta goi ordeken sarreretan batik bat.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Zer dakar askatasun sindikalak? Esan dugu: askatasun sindikala Estatuaren Konstituzioak onharturik, herritar bakoitzaren, eta batikpat soldata baten mende dagoen langile baten askatasuna da, berak nahi duen sindikatoan kidetzeko edo ez kidetzeko.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Apaindura pertsonala maskor zulatuez eginiko zintzilikarioetan oinarritzen da (Columbellae batikbat).

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Badakigu nolako garrantzia izan duen gaztainaren fruituak garai batean euskaldunon elikaduran, baserrikoan batipat.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Eta ez du edozein komentzituko ere, askok artea bera irrazionaltzat bait daduka, arte modernua batik-bat: Zenbaitek, izan ere, arrazoizkotasuna metroka eta litroka neurtu nahi luke gustoraen: arrazoizkotasun gehiago ikusten dizu erretrato batetan, nolanahi ere, pinturan baino.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Egungo sentidu gabeziaren estudioek, batik-bat.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Herri ttiki menditsu honek, nekazaritza indartsurik gabeak, eta itsasora irtenbiderik ez duen honek, ekonomia mardula kreatu ahal izan du ganadutzari esker, abelgorriari batipat.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Gaiak herrien psikologia ukitzen du eta, testuinguru soziokulturalari dagokionez batik bat, gizabanakoaren izaera eta nortasuna moldatzen duten fenomeno eta indar haien ikasketa barne ematen du.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0057 Jendeak begiratzen dit, batipat gazteak.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Sendeja kalean azaltzen den lanezko zeregin motak hauexek dira: janarizkoak (etxerakoak batipat, eta jatetxetakoak), garraiozkoak, mass mediazkoak eta dendazkoak eta tabernazkoak.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Apellaniz bere profesiozko harremanetan dabilenean ikerkuntzarekin bat eginik aritzen dela askotan neronek konprobatu dut, batipat berarekin Arenazako haitzuloan aztarnategia aztertzen bere ikasle bezala ibili naizenetan.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Emakumezko heldu-heldu bat eliza sarrera nagusitik, epistola aldetik, sartu da, orain, ezkerreko eskutik plastikozko poltsa bat, urdina batipat, zintzilik daramala.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Arte-soziologiak, egia da, oraindik metodoaren problema zailak daduzka, baina zenbait zozokeria behin betiko uzteko lain batik-bat iadanik aurreratu du.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Lantxo hau argitara ematean, Oteiza, Arrieta, Lizundia, Letamendia, Garmendia eta, batipat, Dionisio Amundaraini nakie zordun.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 (...); Frantzian bertan hor daude okzitanoak, kortsoak eta bretoiak egunetik egunera suspertzen ari direnak; batipat lehendabiziko biak.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 F. Michelek ere dioenez ezinezkoa baldin bada jakitea noizkoak diren antzez emanaldi hauek, gaiak bai, alegia, pastoralek erabiltzen duten tematika XIII. eta XIV mendeetan finka daiteke, garai hauetan baitzeuden modan zaldun eleberriak eta misterioen antzezkizunak, batipat.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0071 (78) Lib. b. 5 or.
Herri narratiban... gertakizunak kontakizun kontatuaren zati dira, iraganean moldatuak eta beraien esanahia batik bat entzulegoan bertan sortua.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Ikusten denez, jadanik anatomiaren joerei egokitzen hasiak daude, eta Aingeruarenean batipat.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Aginte unitatea etxea da, zuzenbidea ohiturak eratzen du gizaseme burujabeei elkarrekiko obligazioak erakutsiz, eta erlijioaren praktika ere burujabetza eta auzokidetasunaren printzipioei loturik garatzen da; alegia, etxe barrutian ospatzen den alderdi bat du hildakoen kultoa batik bat, eta auzo mailan ohiturak arauturik ospatzen den beste bat, hala nola gaixoen laguntza, beiletan azaltzea, limosna ematea auzokideren baten alde meza bat eman dedin, e.a.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Laminek etxeko lanetan laguntza ematen dihardute batik bat.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Hegazkinen bilakaera
1909.tik 1914.ra kirol eta frogetarako erabili ziren batipat hegazkinak.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 TXANKROA EDO KANTZERRA
Nectria calligena
Garrantzia: Gipuzkoan oso arrunta da gaixotasun hau, eta sagasti gutxi zainduetan aurkitzen da sagarrondoaren zurezko parteei, adarrei batipat, erasoz.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Irakaslearen kalitatea, bere ikasleen eskuetan jarri behar dituen materialak hautatzen edo prestatzen dituenean antzematen da batipat.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Baitipait, dakigunean, zibilizazio-mota horiek jabe nagusi guti batzuen faboretan direla.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 Dimentsio hori homo faber delakoarena da, eta horrek bereziki produzioa, eta baitipait ekonomiazkoa, adierazi ohi du.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0236 Arte obra situatu beharra dago, batik-bat.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Haltzairutan berariz gaitutako metalarientzat aurrerantzean ere lana izango da, berarizko haltzairuen alorrean batipat.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Bertan ingeles sistema aztertzen du eta bete betean miresten, batipat hiru aginte mota berezi dituelako, bakoitzari berea eman diotelako.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Begi aurrean dadukan errealidadeaz oroitzen da, eta batipat nekazariak ditu gogoan.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0054 Ba dirudi hitz honen erroaren esanahia jakiteko irizpide zuzena ondoko hau dela: dakigunez olagizonak ingurutako menditan hornitzen ziren burdinaz eta batipat Lekanburun (gaur Oilargain; Zerain eta Mutiloako mugen artean).

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0147 XVIII. mendean zehar eta batipat bukaeraldera hemengo burdingintza atzerriko elkar-lehiaketagatik (Suecia batez ere) eta gure atzerapen teknikoagatik atzerantz doa.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Deigarria da bere lanetan agertzen duen hiztegi aberastasuna, batipat gertuko zaizkion gaietan: baserria eta artzantza.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0005 Moduak aldatu dira, batik-bat: problemak planteatzeko moduak, eztabaidak egiteko moduak ere hortakoz, eta gure arteko diferentziak kontsideratzeko moduak ere bai, (...).

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0126 Gainera hamarka miloika abelgorri buru hazitzen dira batik bat aberdeen angus, shorthorn eta hereford arrazetakoak.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Gorputza ekilibratzea da bere eginkizuna, korrika doanean batipat.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0010 Euskal Herrian egin dira oralitateari buruzko zenbait azterketa, baina oralitate pasiboari buruzkoak izan dira batikbat.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0070 Joera hau gainera indartu egiten da frustrazioaren kasuan, haurrak frustrazioaren erantzule direnen kontra agresibitate ikaragarria garatzen duelarik (guraso eta anai-arreben kontra batik bat).

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 - Toxiko-zaletasunaren (personen) arazoa erabakitzen saiatzea baiño obea izango litzake, toxikozale bakoitzaren arazoa erabakitzen alegintzea, batipat, bere familiko, lanbidezko eta elkartezko inguru-giroa kontuan arturik.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 Bizidun baten kontzientzia guzia alderdi batetan aurkitzen da, buruan eta kirio sisteman batipat, gizartean berriz gizon bakoitzak bere kontzientzia du.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Eguneroko bizitzan talde batekin baino gehiagokin izaten ditugu harremanak: sendia, ekonomia taldeak, heziera, jolas, politika eta erlijio taldeak batipat.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Klaseen arteko desberdintasuna premiak asetzeko garaiean ipintzen du Halbwachs-ek batipat.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Hala eta guztiz goi-mailako kultura eta batipat ideologia, industriatutako egiduratan bakarrik azaltzen delarik, nahiz kapitalista nahiz kolektibista, teknikak, ekonomia antolamenduak, lehen mailako eginkizun bat betetzen dute klase-egiduran.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Martxoaren 8an. Gasteiz, Donostia eta Bilbon (azken honetan batik bat) AEKren protesta nabaria izan zen kaletan.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Bi eratako ekintzak izan ziren martxoaren 8an: alde batetatik, Araban eta Gipuzkoan klaseak kale gorrian eman zituzten, batik bat instituzioen aurrean eta kale nagusienetan.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Eta ahaide nagusien arteko guduen laburpen bezala gehitzen du: Hazitzearen krisia izan zen, batipat.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Badira bereizkuntzatara jotzen dutenak ere, honen edo haren estiloa maite dutelako, edo kazetaritza edo sakontasuna, edo olerkariak batikpat jartzen dituzte, etc.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Eskuratu ahal izan ditudan katalogoen bidez egin nuen lehen urratsa, batikpat Manterolarena erabiliz hasteko, osoena berau bait da.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Erizpide beraren izenean, bederatziurren ugari ere kanpo gelditzen da, batikpat 1958 inguruan atera zirenak.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Merkatal dinamika ikusteko, behar diogu gehitu azpiegitura honi garraiobide ororen iraultza, eta batipat, lurrun motore eta eztanda motoreak direla medio, gertatu den iraultza.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Guzti honek, itzalezko ondorioak ekarri ditu merkatal harremanetara, eta beraz, biziki azkartu nola barneko hala kanpoko merkatua: lurrez, gaztelar-aragoarrekin hinterland gisako batetara eraman gintuelarik; eta itsasbidez, Bilbo, Pasaia eta Baiona direla medio, batipat.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Etniaren ikuspegitik behatuta, eta alderdi honi lotu nahi litzaioke batipat lan hau, ez luke inongo zentzurik izanen katalan arazoa espainiar Estatuko lau probintzia ezagunen herrialde geografikora murriztuko bagenu, eta are guttiago ofizialki onhartua izan zaion 1833ko probintzi eraketaren araura hartuko bagenu.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Lanbidez erromanista zelarik, batipat espainiera eta kaskoina arakatu zituen, baina, hauen ondoan euskara ere bere aztergaietan sartu zen.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 2) Are xeheztatuz. Europar elkartean funtsezko sektore asko, elkarte bereko industri hazkunde ritmoaren bataz bestekoaren gaindi dago: besteren artean, metal landuketa eta, batipat eta guztien gaindi, kimika sektorea, %10,9 handitze neurriz, balore kostantetan (1955-1966).

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Komertzio mota hau, askotan landa jendetzaren autokontsumoak dakarrena da, eta, batipat, bailarako 41.808 biztanleak 19 udaletan barreiaturik egoteak.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Dunlop-i zor zaio batipat gorakada hau.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Baina potentzia eta pisuaren arteko erlazioa, hobea da gasolinazko motorean, eta horregatik erabiltzen da automobil eta batipat abioitan.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0159 Nere ekintza honetan, igarotako mundu baten inguruan erabili ziren hitzak biltzen dira, batik bat.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Ikertzaileak, makroplanktonaren larratzeaz arduratu dira, neurketak errazagoak eta fidagarriagoak direlako batipat, baina makroplanktonaren grazingaz gainera, mikro eta nanoplanktonarena ere garrantzi handikoa izan daiteke (Pomeroy, 1974; Williams, 1981).

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Larratze-presio selektiboan, organismoen tamainua oso parametro garrantzitsua dugu; iragazketa elikagaiak harrapatzeko metodotzat kontsideratzen badugu batipat.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Herrietan ere sortzen ziren shurak, iparraldean bati-pat (azeriar lurretan, Kaspiar itsaso ondoko probintzietan), eguneroko arazoak erabiltzen zituztenak.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Enpresari liberalen eta Industri Ministraritzaren estrategia, Bazargan-en gabinetepean behinik behin (1979ko otsailetik azarora bitartean), langileak zapuztea zen, horretarako produkzioa, sabotaje pasiboen bidez batipat, paralizatzen zutelarik.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Honekin zera adierazi nahi da: talde etnikoak biltzen dituen elementua, objetiboa bezain subjetiboa dela eta talde etnikoa, batik bat, identitate komuna daukan taldea dela.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Aukera hori ez da kapritxozkoa; izan ere, Euskal literaturaren IV. aste hau azken literaturaz edo literaturaren egungo egoeraz arduratzen da batipat, eta, hortaz, literaturaren historiari dagokionez, ez du besarkatu ohi guregandik hurbilen dagoen azken literatura, perspektiba-faltaz edo; eta kritikari dagokionez, idazlearekiko dialektika den aldetik, aztergai dugun epe honetan argitaratutako liburuen kritikak bakarrik aztertu ditugu.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Txostenak erakusten duenez, aldaketarako proposamen nagusiek bide laburra egin dute, batipat Hego-Iparralde harremanetako egitura aldaketei dagokienez.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Bi lan nagusi hauetaz landa, makinatxo bat testu eta izkribu zahar eman da argitara Euskalaritzaz diharduten aldizkarietan, ASJU, Euskera eta FLV-en batipat.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Ze, badirudi, idazleak ezartzen dituen neurri ideologikoegatik batipat, edo eskubiderik gabekoak gerta daitezkela burgesak, sistemaren aldekoak, edo auskalo beste zein kondenazio motatakoak, edota bestela eta kasu honetan haren ideologiarekin bat etorriz gero ahulak, funtsik gabekoak, liburuan azaltzen den experientzia trinkoarekin (eta barka, pertsonalarekin) topatuz gero, farregura sortarazi eta errespeto gabeko ezpalak bilakatuko liratekeela.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Idazle eta politikoen arteko tentsio hori Sarrionandiaren arazoa da, batipat, beste edozeneina baino, eta berriro esan beharrean gaude, liburu honetan bederen, ez diola aterabide onik ematen.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Artearen historiatik batik-bat, ezagunak egiten zaizkigu Apis jainkozkoaren errepresentazioak Egipto-n.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0023 Bilboko egonaldia bukaturik Orexara doa bizitzera eta, batipat, , hots, Euskaldunak poema idaztera: , aitortzen dio Nikolak arrebari, hango bakartasunezko bizitza, otoitzaldi eta arimaren gainezkaldi ugariak gogoan dituela.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Haiek maizenik jorraturiko puntuak dituzte mintzagai: otoitz bikain edo Jainkoazko oroitze soil maitetsuan ahalik luzaroen irauteko bidea; begitar eta belarritarren arteko auzia, edo belarriak begiaren aldean dituen alderdi on eta abantailak bikaintasun irautetsuenak erdiesteko; Jainkoa laztantzera daraman otoitz-bidean maiz gertatzen diren sogorraldiek kristau zintzoei, eta batipat hasiberriei, sortzen dizkieten kezkak arintzea, zentzu bakoitzari dagokion ernai-egotea zertan datzan adieraziz eta sogorraldi horiek ardurenik irudipen hutsezkoak direla argiratuz; lehorraldiak aienatzea eta pozaldiak ez deabruagandikoak eta guritasunak iristea;

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Baina, batipat, euskararentzat berarentzat, euskaldunen aho-mihietarik izkutatu ondorengo liburu mutuetan, baina ez literatura satsuan, baizik idazlan garbi ederretan: .

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Baliabide hau errakuntz hauek nabarmentzeko erabili dugu batipat: etaren errepikapena testuan zehar / pertsona edo gaiaren izena testuan zehar gehiegi errepikatu duela nabarmentzeko.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Gaur egun, berriz, gaitasun kontestuala transferitzeko erabiltzen da batipat.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Hemen, z-ren ohizko euskal ahoskera mantendu nahi izan da, herskari ahoskabe (t eta k batik bat)-en aurrean, erromantzeak s bihurtzeko joera erakutsi duen kasuetan.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0097 @- Espainian oraindik ia ezezaguna izan arren, bidai sistema hau Erdi Europan 60. hamarkadaz geroztik erabiltzen da, jende gaztearen artean batizbat oso ezaguna delarik.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0179 Askotan erabiltzen da; hurrengo kapituluan ikusiko dugunez akonpainamenduan batipat.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Edonola ere, mordoilo hizkuntz batek ez du, izatez, ez gramatika egonkorrik, ezta hiztegi finkorik ere, oso gai mugatuetaz hitz egiteko balio duelarik, gainera, merkatal harremanetaz batipat.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 1. Botanikarako ardurak, ia beti, begiak goi mailako landareetan jarri ditu, fanerogamoetan batik-bat, berauek izaten dituzten itxura eder eta lore koloretsuekin, irudian ageri den bezala.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Gizakiak aldaturiko sistemetan, piramide ekologiko honek aldaketa handiak izan ditzake, beraren fauna konposaketari dagokionez batik bat, zeren maila bat mugatzeak berak bait dakar beste guztien gutxitzea.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Beste oihan tropikal mota batzuk Oihan monzonikoa, Asiako hego-ekialdean kokatua batik bat, desberdina da urtaroen joan-etorrien mota arruntarekiko; sasoi lehorra du batekin eta uholdezko euri jasa bestetik.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Basoak suntsitzeaz gainera, koniferozkoak batik bat, lakuak kutsatzen ditu hauetako bizitza forma oro akabatu arte.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0027 Ikertzaileek beren lanetan bi baliabide erabili dituzte batipat, bata, kristalezko erlauntzak (barnean zer gertatzen den ondo ikusteko), (...).

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0159 Alemania aldeko enpresa farmazeutikoetara joaten da batipat hemengo produkzio eskasa.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Erauntsiak, udaberrian erortzen dira, batipat (Apirila, maiatza eta ekaina), Euskal Herriaren gainerakoan bestela gertatzen den lez.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Artea Artea, zuhaitz mediterraniarra da batipat; Ceballos-ek dioenez, Espainiako zuhaitzik berezgarriena da gainera.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Honek guztionek eskatzen duena zera da: eskuratzeko orduan, eskritura berriak egiterakoan, baserriaren deskripzio berria egitea, egungo errealitateari egokitua eta era berdinean geroko arazoak (auzokoekin batipat) kentzeko gai dena.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Gutxienez ulergaitza da desberdintasun hau, batipat gerokoan onartzen bada zergen kenketa guraso eta semeen arteko baserri eskualdaketan, hartzailea hamar urterako baserriaren explotazioan konprometatzen delarik.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Ez da samurra aurrera egitea, batipat garoa altua dagoenean; interesgarrigoa izango da igoera hau negu garaian egitea.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Pilatze haren zatirik mardulena burgesiak bildua zuen bere eskuetan, burgesiaren talde hegemonikoak batipat.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Ikusgaitzak beraz, beren izateari uko egin nahi ziotenentzat batipat.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Batipat, emakumeak beste gizon batekin ibili zirela adierazteko balio zuen formula horrek.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0054 Protozoo batzuk, ziliatuek batik bat, pigmentu fotosentikorrezko multzoa edukitzen dute (estigma edo begi-orbaina).

205. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0101 - (Migel Mari'ri) Aitak batik bat... Au det nere Joxe Mari!.

206. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0088 Bigarren: batipat, otoitzean irauteko eta otoitz maillan igotzeko.

207. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 Gure egiazko Ama izateari dagozkionetan batikpat.

208. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Eta guk batasun ori lortu nai badugu, Aita Santuaren iritziz, gogo sustraiak sakonagotik ezagutu bear ditugu, baitipat, San Benitoren tradizio eta mezua gogora ekarriz.

209. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Ala ere, gizaki au oartuko ba`litz, bere zorigaitzaren iturburua, bere bakartasunean datzala batikbat, oraindik sendakuntzaren zerbait itxaropen eduki liteke, bañan ondamenak bazterra jo baldin ba`du, alperreko lana....

210. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Baserri-aroari dagokionez (sutondoko bizikerari begiratuaz batikbat berdintsu olagizonak eta antzeko arraintzaleak) euskeraren tasun au nekarke noski: barne-izkera aberatsa naiz etxebarrengo, naiz norbere barrengo... mintzagaietaz.

211. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0039 Emengo semerik argienak, Frantzian buruz jantziak eta Islak Caballeritos de Azcoitia bataiatuak, bertan-bera girotu zuten Euskalerri osoa, ta gure muga-probintzi txikia batik bat, beren Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Páis-en bitartez.

212. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Batik bat D. Manuel Jose Zabala Villafuertesko konde jauna, Tolosa`n eta Gipuzkoa osoan ere agintari Buruzagi zegoana.

213. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Ark aitatzen dizkigu, Txango`k Korpus Zortziurrenean ematen zituan joaldi biurriak: zortziko, minuetto, sonatina ta gañerako guziak (l) Batik bat Su-dantza berak asmatua.

214. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Bere etxean lenenik, eta gero, Etxe ontako (Diputazioko) liburutegian, batipat.

215. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 Txanpiñoiak sortzera jarriko, litzakeen baserritarrak, pentsa dezake, errez salduko duela eta prezio onean gaiñera, orain kanpotik ekartzen baitute, Frantziatik batipat.

216. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 3) KALABAZA: Bizkaian egiten da asko, eta errez saltzen da, neguan batipat, orregatik bilduta gero, jaso egiten dute negura arte.

217. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Orregatik Alfonso Sastre teatro gizon ospetsuak arrazoiz Jaialdi artan bertan aitortu zuan: Teatroa, batik bat, more ludicoan egin bear dala.

218. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Eta aal dela taldean, beti elkar adituz jardun dezaten, baitipat, batzar-buruak, monitoreek eta kantariek.

219. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Arpana ta, batikpat, motozerra asmatu ezkero.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Jokabide eroa ba`dirudi ere, ez da ainbesteraiño; batikpat, gure arteko laisterka-jokuaren sustrai jatorrez jabetzen baldin ba`gera.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Itz-lauz ere idatzi zuen zerbait: 1856'an L. L. Bonaparte'k berarekin eraman zuen Jesukristo'ren Ebanjelioaren itzulpena egiten, batik bat.

222. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Gero ere MOGEL-ek euskaraz baditu, latin-autoreetatik itzulitako zatiak, Quinto Curcio, Salustio, Tito Livio eta Ciceron-etik batik bat.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Kaseta hau grabatzeko ideia Zurriola ikastolan sortu zen, duela sei urte jai hau ospatzen hasi zirelako batipat; jatorrizko bertsioa erdarakoa bada ere, Kaldereroen musika hau euskaratu egin zuten, horrela ondorengo urteetan euskaraz kantatuz ibili direlarik Gros-eko kaleetan zehar.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEUren funtzio bat Unibertsitate mailan dabiltzan euskaldunen biltokia izatea da, eta bestea, eta honi nik garrantzi haundia ematen diot gauzak nola doazen ikusirik, batipat UEU Euskal Herri osoari, bai Nafarrotik, elkarte autonomikotik nahiz Iparraldetik etorritako jendeari zabalik dagoen erakundea izatea da; niretzako UEU batasun territoriala lortzeko gelditzen zaizkigun ereduen artean inportanteenetako bat da.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Dena den, batzorde batzuek, jakiak prestatu behar dituztenek batipat, ez dute jairik hartu eta buru-belarri ari dira lanean, zioten.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Matiena-Abadiñoko bilera (89.09.30) garrantzitsua izan da historia honetan, batikbat ondoko puntuak argitu zirelako: I) elkartearen helburua (batetik, gure euskal lana duintasunez eta errespetu hartua izatea eta, bestetik, euskal komunikabideen normalkuntza prozesuan gure bultzada eta laguntza ematea).

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Literatur liburu gutxi Euskal liburugintzaren Durangoko eskaparate honetan, kopurutan, testu liburuak izango dira nagusi ohizkoa den legez, eskola eta unbertsitate ikasketetara zuzenduak batipat.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Ageri dadin argitaratzen da, baina batikpat interesdunek ezagut dezaten, horiek espedientea azter dezakete, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantzu Sailaren Industria eta Merkatalbide Zuzendaritzan, Wellington Dukea, 2, Vitoria-Gasteiz, hortaz, interesdunek egoki uste dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko, iragarki honen argitaratzetik biharamunean hasi eta hogei eguneko epean.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hirugarrena.- Kokaera eta jartze-lanak moldatuko dira zehazki aurkezturiko proiektura eta batikpat bere exekutatze-planetara.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 - Hezkuntza-Egitarauen garapen eta egiterapenari datxezkien alderdi guztiak elkarri egokitzea, batipat saio-bidezko eta euskerari buruzko egitarauenei datxezkienak.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Batik bat mai-inguru batera poeta izeneko bi gizontxoei.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Alkate eta zinegotzien eritziz, gastu handiak ekarriko lituzke erosketa honek, batipat, era txarrean dagoelako eta gainera, etxearen erdia litzatekeelako.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Akordiorik eza, honixe zor zaio batipat gari tipo bakoitzari ez daki inork edota duda asko da hor, zenbat lur dedikatzen zaion.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Baina azkenean eta ikusirik krisia gogortzen ari zela hogeitamarrean, Estatuaren interbentzioa onartu zuten, Keynesen iritzi eta teoriei jarraituz batipat.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Pentsatzen dugu, Bizkaiari aplika dakiokeena, proportzio berdintsuan beste euskal hiru probintziei ere aplikatzea izango dela, batipat Gipuzkoari....

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Apirileko 13a izeneko Kanpoan dira guduak batipat.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 LKIren Zutik, estatu mailako Combateren osagarri honetan, ohizko laburpen eta izenburuez aparte, euskaraz, berriak eta nazio arazoari buruzko artikuluak (batipat) agertu ohi dira.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Oroitarazi behar da aurten arto uzta, Iparraldean garrantzi handikoa, batipat Donapaleu eskualdean arrisku bizian dagoela, iazkoaren erdia edo bakarrik bilduko bait dute laborariek.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Domingo deitu apostulari baten bizitza eta batipat heriotza kontatzen du eta bere adiskidea den Korneliorena, paraleloan eta kontraste modura lehenaren emaztea den Martzelinaren izakera erakutsiz.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Italian oraindik biofabrika bakar bat dago eta eskaria asetzeko adina sortzen ez duenez gero Holandako biofabriketatik hornitzen dira batipat nekazariak.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Euskal poesigintzaren inguruko jorraketa sakona entseiatu du Joxe Austin Arrietak nolabait ere zenbait autore zaharrekiko batipat Lizardirekiko maitasuna agertzen duelarik.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Zahar-zaharrak ikusten ditut batipat, larru gorritan, tabernaren usainaz, eta gehienetan barrezka, barre betean asmatu.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 E.- Bai. Eta hizketarako beta Astia, denbora lasaiak nola edukitzen genituen gauero, batipat, kamaña zahar haietan etzaten ginuztenean, askotan egunez lanik egin gabe ere, hala ere, neka-neka eginda....

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Beste garaietan, aro modernoan hain zuzen, lanaren apologia garaitzen zuen, batez ere, esku-liburu falangistetan euskaldunak langile amorratuak zirela biribiltasunez azaltzen eta azpimarratzen zigutelako eta definizioa subliminalki onartzen zen batipat.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Latxaga idazle bezain ibilkari ezaguna ta biok or gabiltz, alkar asko ikusi gabe, baiñan geienean bide berperatik, leen noizbait gure izan zen eta gaur ere nola edo ala zertxo bat gurea den Errioxa, batipat Garaia, gurenganatu naiean.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Bizkaia`k batipat joera andia du lurralde auetara.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Orain berrogei ta geiago urte aren idaz-lanak sarritan irakurtzen genituan, batik bat Euzkadi egunkarian.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Semealaben adina aurrera doan neurrian eta hamabost urtetik gora batik bat, arazo larri bat aurkeztu ohi zaie gehienetan gurasoei: gaztetxoak bere kabuz funtzionatzen hasten dira, eta neurri egokian tratatzen asmatzen ez bada problema benetan latzak sor daitezke.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Bestalde, adin gutxitze horrek zerikusi handia dauka drogak eta delinkuentziak marjinazio soziala elkartzen duten lekuekin batik bat.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Nere iritziz, beintzat, diñatasun ori galtzen dute, batikpat, senideak zistatzera naikeriz eta etsaikeriz jotzen dutenek.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Berealaxe errietako Uri Buru Batzarrak mogitzen asten dira, kezka aundia nabari da bazterretan, alderdikideak, batibat, ez daude konforme komunikabideengandik jakiteaz istilluaren berria; eta erri askotan Batzarrak ospatzen asten dira postura bat artu aal izateko.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Guk lendabizi naiko gendukena auxe da: batibat gurasoek kritika egin dezatela udalekuaz eta ez ori bakarrik; ideia berri batzuk eskeiñi ditzatela.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Haatik, pertsonalen izua heuren gainean egoten da ia partidu guztietan, batipat pivotengan, errefortzuren falta zeharo nabaria baita.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina isolamenduak, beste sektoretako langileen solidaritate eskasak eta sindikatu batzuen jarrera uztelak batipat UGTrenak gatazka galerazi zuen Euskaldunako enpresan.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hau dela eta, munduko flota kontuan edukirik, 150 miloi tonelada pisu ezertarako gabe daudela, esaten da eta azken urte hauetan beste herrialde lehakide batzuk sortu direla, batipat Korea Hegoaldean.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Batipat PNV alderdiak erantzukizun garbia du, PSOEren gobernuak eramaten ari den politika ekonomikoarekin adostasuna erakusten duen bitartean.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bertsolarien eskariak, hain zuzen, epaimahaitakoen izendapenean aukera izan zezaten horretan zentratu dira batipat.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bere emazte, amari, seme-alabei, Itziar ikastolako andereñoari batipat, gure samin gartsuena opa diogu bene-benetan.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Halare kanpoan gertatuak ez du guretzat gehiegi balio, batipat egoera arras desberdin batetan bizi garelako.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Lerro trakets hauen bitartez, har bezate, bai bere arreba Pilarrek eta batipat, hain bakarti geratu den bere ama Luisak, gure dolumin gartsuena eta sutsuena.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ilargiko nekazari bat nauzu. Beti nere idurimenean aztarrika ari naiz. Ez dut deus ere jakiten ez zait besten eritzia axola. Nere obra zait axola eta ez nitzaz esan dezaketena. Miloika urtetan dabil mundua itzulika. Bizitza bat ez da ezer asko. Jendea joan egiten da. Loreak zaizkik gustatzen, zelaian behin hartu genituenak batikbat.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ehun eta lau orrialde du eta azken hogeita bost urte honetan Euskal Herrian barrena, herriz herri egindako hainbat mixio ihardunaldiren zenbait esperientzia azaltzen da, Zorion Bideari dagozkion gogo-ihardunei atxikirik batik-bat.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Batiz bat lur gabeko nekazariei buruz.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 Batipat, ni baten bidez lehertzen dira argumentoak.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Ez, behintzat Europako zenbait erresumetan, batipat hegoaldean, dela Frantzian, dela Italian.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Aurtengo udaberrian, merkatua apur bat zabaldu denean eta eskaera indartu, enpresa hauek, batipat Hegoeuropakoek, berehala prezioak altxatzera azkartu dira, galdua zuten irabazien margina berriro eskuratzeko.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Euria, eguzkia beroa batipat ditu etsairik handienak, gaizto eta gogorrak, hoien aurka ez du kemenik, ez eta zer eginik.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0002 Hura ni baino atseginagoa zen eritzietan, bigunagoa epaiketetan, kulturari zegokion zenbait arlotan batipat.

269. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Gure salakuntzak oiñarri ziurra, egiazkoa bear dau, batik bat.

270. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 Batibat Argibelerena ez zen gertatuko.

271. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Ulermenak hobera egin du, bai gaztelaniaz eta baita euskaraz ere, oraingoan adierazpen-alorreko arazoak ditu batik bat.

272. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 -Talde handian egunero egindako iharduerak egokitu egin behar ditugu, ahozko mintzairan oinarritzen baitira batik bat.

273. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0016 Bainan Erakunde hoien ihardutze askatasuna eta garakuntza indartu beharra badago, ere, bazkideen eskubideak eta batipat hoien gozamendun-eskubideak bermatzea eta babestea funtsezkoa gertatzen da; horregatik, ezein Arduralaritza ihardunetan beharrezko diren artekaritza eta zaingoa egiteko behar den arduralaritza-egitura antolatzen da.

274. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

275. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Lotura hauek bi norabidekoak izaten dira batipat. Alde batetik hor ditugu iritsi nahi dugun kontzeptuetarako bidea irekiko diguten iharduera esperientzialak. Lan-koadernoan agertzen diren iharduera horien bidez, hurbilketa lana egiten dugu liburuan landu behar ditugun kontzeptuetara, eta iharduera horietan behar adina sakondu arte ez gara joango han agertzen zaiguna ikastera.

276. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Dena den, GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978) pintore italiarrak izan zuen eragin gehien, batik bat surrealismoko abangoardiko artistengan.

277. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Espainian, Frantzian eta munduko beste herrialde batzuetan, batik bat, Amerikako kontinentean, euskaldun asko bizi dira.

278. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Historiagile bezala ospe handia lortu zuen, ikerkuntzari eman baitzion, liburutegietako idazki zaharretan datu bila aritzeko zuen kemen eta zaletasunan esker, batik bat.

279. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0004 Koaderno honetan, ikasitako horiek gogoratzeko eta, batik bat, horietaz baliatzeko proposamenak aurkituko dituzu.

280. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 XVII mendean, Iparraldean euskal literaturaren loraldia gertatu zen, Lapurdin batik bat.

281. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honetarako, testua bera, laburpena eta izenburua aurrean izango ditugu baina, batik bat, eskema izango da gida nagusia, bertan bait dira laburbilduta testuaren ardatzak eta kontzeptu nagusiak.

282. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Literaturaren inguruan mugituko gara, batipat, baina horrek ez du esan nahi beste arlorik sar ez daitekeenik.

283. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0062 Lurrazalaren itxura desberdinak erliebeko elementuei esker somatzen ditugu batipat, hau da, paisaian agertzen diren mendi, haran eta abarrei esker.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0012 Letrak egiterakoan, izenburuetan batipat, letraren neurria kontuan izan.

285. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Nahastea prestatzeko erabiltzen den metodoak lortutako nahastearen propietateei (nahaste-mailari, batipat), zuzenean eragin diezaieke.

286. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 Lurra suntsitu egingo da, batipat, erosioa dela eta.

287. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 Basoetako suteak dira, batipat, lurraren suntsiketaren arrazoi nagusietariko bat.

288. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Esan genezake, orokorrean, energi iturri diren ikatza eta petrolioaren errekuntzatik sortzen direla batik bat airea kutsatzen duten gasak.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Liberalismo politikoaz mintzatzen diren egileek ere demokrazian sakontzea proposatzen dute; ez dela batik bat guk bizi dugun sistema politikoa, baizik eta demokrazian erantzukizunarekin sakonduz, elkarrizketan (Habermas) oinarriturik lor dezakegun zerbait, arazoak (sozialak, kulturalak, politikoak eta ekonomikoak) besterik gabe adituen (politikoak, burokratak, teknokratak) eskuetan utzi gabe.

290. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Egoera honetan, emisoreko elektroiak base eta kolektorerantz erakartzen dira. Hala ere, kolektoreko potentzial positiboa basekoa baino indartsuagoa denez, lehenengoak erakarriko ditu, bati bat, elektroiak, led diodoa piztaraziko duen kolektoreko korronte (Ic) handia eta baseko korronte (IB) txikia lortuz.

291. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00246 Bi motako motore trifasiko asinkronoak daude, batik bat errotore-motaren arabera: errotorea zirkuitu-laburrean daukana, edo urtxintxa-kaiolakoa, eta harilkatutako errotorea daukana.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Zenbaitetan dimentsio handiko kristal-itxura izaten du; horiek optikan eta elektrizitatean erabiltzen dira batik bat.

293. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Koloredun barietateak batik bat bitxigintzan erabiltzen dira: agatak amatistak, topazioa, etab.

294. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00014 Kartografia topografikoa sestra-kurben bidez egiten da batik bat, eta horiek, itsas mailatik gora altuera berdina duten puntuak lotuz zehazten dira.

295. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 (...) Pito eta Poli lehenengoetakoak izaten ziren ikastetxe barruko harmailak jaitsi eta atariko zolua gurutzatzen, batik-bat eguerdietan non, arin ibili ezean, ate nagusiaren aurrean bildutako eskolier multzoarekin oztopatzen baitziren halabeharrez.

296. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0063 Asteroko aitortzan Don Candidok (guk Don Bandido deitzen diogu) batipat hirutik gorako filmerik ez ikusteko agindu zion, baina Mikaelak ezetz erantzun zion, horiexek direlako hain zuzen berari gehien gustatzen zaizkionak, eta joaten jarraituko zuela aitortu zion.

297. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0020 Eskaintza guztiak arduraz neurtu eta aztertu ondoren, eta zenbait kontseilari argiren aita ere tarteko esanei jaramon eginez, Banco Provincial Agrícola taldeak fitxatu zuen, batik-bat hantxe korritzen zutelako estatuko ziklistarik onenek, hala nola Pello Mehar eta Mariano Etxezarretak.

298. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00186 Beraz, gertu zauzkat izaki gisako oro bezala, eta, batipat, andrazko izaki gisako oro bezala.

299. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 - Turismo egitera batik bat, baina kazetari lanak egiteko asmoa ere badut.

300. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00271 Hiztuna, platikatzeko oso atsegina, euskara taiuz ez jakitearen konplexuak ahal zuenean beti Lingua Navarrorum erabiltzera bultzatzen zuen, batik-bat inor ezagutu berritan.

301. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00131 Aitzitik, amore eman behar izan zuen, lehinik eta behin Donibanera joanetorriko itsasotean haize beltzari aitzi nabigatu ahal izateko gorriak ikusi genituelarik, untzi hartan bi gizon nahikoa ez ginela ohartu ginenerako; eta gero, eta honexagatik batik bat, Eboraren etorkizuna ilun igartzen hasi zenez geroztik beherakada jo zuelako gizon hark.

302. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Dorleta gaixotzen denetan batik bat.

303. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Batik bat Luisez ez duzu gogoratu nahi.

304. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0056 Batik bat beren hizkuntza horrek, marruaren antzeko lengoaia bitxi bezain ulertezin horrek sortu du nigan itsasoetako ugaztun hauenganako miresmena eta zaletasuna (ez ote zuten gauza bera pentsatuko euskaldunak konkistatzera etorri zirenek?).

305. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Banituen lagunak (zeuok barne) baina maiteago nuen adiskidantza adiskideak baino; beroa zen haienganako nire grina, baina jatortasunaren atzetik batipat; neure baitango sentipen nobleak ferekatzen nituen.

306. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Nire jasanezinezko tristezian ulertu dut, batipat hauek ikustera nentorrela.

307. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0112 Artzantzatik bizi izan dira, eta batipat basotik.

308. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Barre egin genion luze Záturecky jaunari, zeinaren deitura ponpoxoak liluratu egiten baikintuen; baina krudelkeriarik gabe egin genion barre, zeren zuzentzen zidan laudorioak, batipat pattar botila bikainarekin nahasian, bigundu egiten baininduen.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Nekazaritza komertziala (mundu-mailako bihurtua) bat etor daiteke batik bat tokian tokiko merkatuetara jo eta xede ekonomikoak ez ezik, giza eta ingurugiro helburuak ere badituen lurralde nekazaritza batekin (estentsiboa, garbia eta natur eta paisai ingurunearen babeslea), nekazaritza biologikoa, desareagotzea, laboreen txandaketa eta bertoko espezie eta ohiko produktuen garrantzia nabarmenaraziz.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00042 Historialari batzuek diote britainiar uharteetako poney arraza batzuk, Irlandako Connemarakoa batik bat, Euskal Herriko poneyetatik datozela, eta azalpena litzateke Armada Garaitezineko untziak Irlandako eta Eskoziako kostaldeetan hondoratu zirenean zaldi batzuek lehorrera heldu izan zutela, soldadu eta marinel batzuek egin zuten bezala. Jakina denez, esan horiek guztiak ez daude historikoki frogatuta.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Espainiako bazterretan eta batik bat Andaluzia aldean gauzak ez daude hobeto: Nueva revuelta en Cádiz; desorden y anarquía en varias partes de España. Egun gutxiren buruan: Cádiz y Sevilla con nueva revolución, en Cádiz más de 1.000 muertos. Eta biharamunean: Cádiz, Sevilla, barricadas de revolución; supresión Guardias Civiles en varios puntos. Bajo Aragón revuelto. Eta urte zaharrari azken agurra egiteko: Noticias de los horrores de Cádiz. En Valladolid tifus, guerra de Andalucía.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00019 Antxon eta Trintxerpen euskaldunen kopurua hazi egiten da. Hala ere bai Antxok, eta batipat Trintxerpek oso erdaldun izaten jarraitzen dute.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Euskal Herria gizarte mugimendu ugariren jatorria izan da, batik bat azken hiru hamarkadotan. Askotxo izan dira, garai ilun eta zailetan faktore gehienak bere kontra izan arren, euskal gizartean presentzia nabarmena lortu duten herri ekimenak. 1960ko hamarkadan, adibidez, mamitzen hasi zen ikastolen mugimendua.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00013 Alabaina, atzeraka ikusten dugu beste erlijioekin parekatuz gero. Duela 30 urte afrikar populazioaren erdia baino gehiago zen animista. Gaur egun portzentaia ez da %20a baino altuago (adineko eta leku isolatuetan bizi den jendea da batik bat animista).

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00104 Alabaina, alemaniar intelektualen zati handi batek, Frantziako Iraultza bozkario handiz hartu zuenak, atzera egin zuen geroxeago, Napoleonen gudalosteak eragindako desmasiengatik. Giro honen baitan erneko da Herder eta Fichteren idatzietatik batik bat nazioaren kontzeptu berri bat, frantses iraultzaileek garatutakoaren aldean arras desberdina.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Biosfera erreserbari buruz jasotako informazioa komunikabideetatik edota talde zehatzen batetik datorkie batik bat. Gutxik entzun dute ezer ikastetxean Biosfera Erreserbari buruz.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 D eredua euskara hutsezkoa nagusi da, Lehen Hezkuntzan batik bat.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Hau da, esate baterako, bagenuen Palentziatik etorritako medikua, Valladolidetik etorritako maisu eta notarioa, Mexikotik etorritako indianoa (Leonardo Zuloaga e Hirigoiti)... Kaleko giroak erabat euskalduna behar zuen beraz. Eta 1915. urtean horrela bazen, 1897an ere hala beharko! Baziren Areatzan bizi baina bertan jaio ez zirenak, Zeanuri eta Bilbon jaiotakoak batipat.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Elkarren antz handia duten autoportreta ugari egingo ditu batik bat, errazago saltzen ditu honela. Koloreak, atzea eta irudiaren hornimenduak dira aldaketa bakarrak. Aurpegiek maskarak dirudite, hieratikoak dira. Artistak benetako sentimenduak gorde nahi dizkigula ematen du baina, era berean, mina eta bizi izandako sufrimendua transmititzeko gai da.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hegoaldean batik bat zeuden zailtasunen aurrean, literaturak erbestean aurkitu zuen beharrezko espazioa. Euskararen kontrako legediaren aurrean, idazleek jasaten zuten errepresioaren aurrean, gure mugetatik kanpo plazaratu ziren zenbait liburu.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00010 Hori, bistan denez, (morfo-)sintaxiari dagokio batik bat; bestela, hiztegia- eta gurean hogei urtez behin gertatzen diren garbi-mordoilo iraultza-moda aldakorrak gora-behera aiseago egokituak ditugu, oro har, eta ez baita harritzekoa maila hori moldagarriagoa izatea, bere garrantzi guztiarekin ere puntualagoa baita (aipatu dugu jadanik, hala ere, lexikoak sintaxiarekin duen lotura, eta hori ere izango dugu auzi orriotan).

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Doktrinamenduak presioa eta manipulazioa ekartzen ditu beti berekin, zeren bere asmoa ikusmoldeak txertatzea baita, baina ikusmoldea bereganatu behar duenaren erabaki librea saihestuz. Presio mota hori berezia da, beste presio mota batzuen aldean (baldintzapenaren edo bortizkeria hutsaren aldean), batik bat bere zolitasunagatik; doktrinatua ez du zuzeneko moduan zapaltzen, baizik eta amarruen bidez konbentzitzen -nolabait esatearren.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Printzipio orokor honek garrantzi berezia bereganatzen du plan orokor honetan, zerbitzu publikoek oro har eta Haurren Babesak, bereziki, herrialde garatuetan dituzten kezka eta helburuei dagokienean batik bat. Eta erabateko kalitaterako sistemetan jasotzen diren estrategiei darien oinarrizko planteamendu bat ere bada.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00162 H2ren ikasleek, ikastaroetara datozenek batik bat, ezin dituzte hitz guztiak ikasi eta are gutxiago UL guztiak. Galdetzekoa da noraino jakin nahi duten hiztegia eta hizkuntza bera ere.

325. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Luku Kontziliora iritsi zenerako (1546-05-28), juxtu, herri-hizkuntzen Elizako erabilpenarekin zerikusia izan zuen eztabaida handia (itzulpen biblikoetara mugatua) igarota zen (1546ko martxo-apiriletan), baina haren oihartzunak bizirik egon behar zuen inondik ere, han ondoan zuen gotzain-talde lagunaren barnean batik bat.

326. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Denboraren antolaketari dagokionean ordea, badute kriterio batu bat, aisiari dagozkion jarduerak burutzeari eskainitako denbora ugaritasunarengatik ezaugarritzen baitira batipat.

327. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00085 Ildo horretatik, baliabide erabiliena irudimenezko arrazonamendu edo sermocinatio arloko aldakiak izango dira nagusiki, batik bat dialogismo bezala ezagutzen dena, hots, elkarrizketa baten fikzioa sortarazten duena, nahiz eta bakarrizketa antzera ere taxu daitekeen. Argi uzten du Granadak irudi honen balioa: no sé yo si hay cosa que mas pertenezca al oficio del predicador, que esta (Granada, Retórica, 544a or.).

328. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00085 Eta adierazi beharrik ez dago, Axularren Gero-n ere maiz asko erabiliko da, kapitulu gehienetan hain zuzen, batik bat estiloa bortitzago bilakatzen denean, galdetegiaren forma hartzen denean, irakurlearenganako eraso izpirituala lortu nahi denean.

329. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00085 Tartekaturik egotean zaildu egiten da bereizketa, baina, edozein modutan ere, pasarte bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu, batik bat aditzari eta elementu sintaktikoei dagokienez.

330. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Aurrekoarekin estuki loturik, arlo semantikoko irudiak genituzke aipagarri, batik bat planteamendu antitetikoei eta hitz multzoei orokorrean eta sinonimiari bereziki dagozkienak.

331. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Iparraldeko garapen ekonomikoa, garatzeko bidean dauden herrialdeetan gu bezainbat baliabide natural kontsumitzen ez dituztelako eta gutxiago kutsatzen dutelako batik bat lortu dela, denon jakinean dago.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 - Alabaina, erakunde guztien arteka hitzarmenik ez dagoen arren, badira erakunde gehientsuenek sustatzen dituzten hainbat egitarau, hala nola: herritarrak euskalduntzea eta alfabetatzea, bertsolaritza, euskarazko komunikabideak, batik bat, toki-mailako euskal prentsa idatzia, zinea euskaraz, euskalgintzan diharduten elkarteentzako dirulaguntzak, euskarazko irakurzaletasuna sustatzea, euskarazko materialgintza, antzerkia eta herritarrak euskararen alde sentiberatzeko ekintzak, besteak beste (ikus 2. taula).

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Lanean hasi zen unetik, Donostiako flota Bizkaiko Golkoko hurreko hondartzetan aritzen zen nagusiki, baina hondartzak txikiak izanik, eta inguru horietan beretan flota frantziar handiago bat ere ari zela, Arcachonen basea zuten arrantzuntziak batik bat beste estatu batzuetako arrastontziekin batera inolaz ere, hondartza horiek gehiegizko ustiapenaren zantzuak erakusten zituzten nonahi XIX. mendearen amaierarako108.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Portu-barrutiaz kanpo iharduera logistikoetarako eremuak zabaltzea exijitzen dute traba hauek, portuarekin komunikazio-lotura on samarra dagoen edo egon daitekeen gertuko tokietan batik bat.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Hauek ezkontza-hitzarmenetan agertzen dira batik bat. Normalean, senargaiak etxea eta onibarra jartzen zituen, eta emaztegaiak, berriz, ezkontsaria dirutan, maiz zenbait epetan ordaintzen zena. Iturrizar baserriko oinordekoak 148 dukat eman behar zizkion anaia bati, 400 dukat arreba bati .eta zentso bat ere, zenbatekoa zen aitortu ez bazen ere emaztea izango zuenarengandik 1.000 dukat, erdia ezkontza egitean eta gainerakoa handik bi urtera, eta abere batzuk jaso zituen ezkontsari gisa; emaztegaiaren arreoari 300 dukateko balioa eman zioten 36 BPAH. 1772ko urriak 5. 2948.leg.

336. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 0095 Eskola honek aldarrikatzen duen kontzientziaziorako premia, batik bat helduen kasuetarako, azpimarratu izan da alfabetatzearen inguruan kaleratutako azken testuen artean.

337. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Goyhetche izango dugu, hain zuzen ere, amplt;lampgt; eta amplt;nampgt; kontsonante bustigaien grafia aldaketari batipat dagokionez, gizaldi honetako salbuespen bakarrenetakoa, bakarra ez bada.

338. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Hurrengoan gailen ilkiko bada lehen urteetan batipat bustiduraren gauzatzea lapurtarren obretan 9 Chouriok, esate baterako, noizik edo behin zalantzak azalduagatik bustidura erakutsiko du ia beti: baiño, siñhestean, zareiño, bagiñe, Jaiñkoarekiñ, ea.

339. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Ezezagutzearen sustraiak bibliografiarik ugariena batipat ingelesez erabili behar izatean, gure inguruan burubide pragmatikoaren araberako ikerlan urrian, sarrera gisako eskuliburu eskazian (ia ezean) eta abarretan bilatu beharko lirateke.

340. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Egia esan, egoera berri honek, irtenbide berriak ere eskatzen ditu, ikuspegi administratibotik batipat.

341. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Fikzioa: batipat ahozko munduaren esparru izenburupean irekitzen genuen atala, honako hau adierazi nahian: irudimen munduak sortutako tramankuluetan testua/banakako irakurketa harremana falta dela euskal literaturaren sisteman.

342. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 1.2. Jakintza-alorra, batipat mundu idatziaren esparru

343. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Orexatarraren lana gutxi-asko ezagutzen genuenontzat ere, mundu berri bat agertu da orain, hirugarren liburuki horrekin batipat.

344. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Dinamika berri hau batik bat zonalde euskaldunetako udalerri ertain eta handietan gertatzen da.

345. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0074 Helburu berberarekin AEKk erantzuna emango du, eraketaren arazoari garrantzia emanez batipat.

346. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Funtsezko arazoa sortzen da puntu honetan irakasleek bete beharreko baldintzei dagokienean batipat, bai publiko eta edo pribatu homologatuetan irakasleek erdi mailako titulazioa eta EGA eduki behar bait dute.

347. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 USA eta Japoniaren aurrean ez zeukan zer eginik europar industriak, batipat goi-teknologiako eta eskari azkarra zuten sektoreetan.

348. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Europar Kontseiluak, Erromako 1990eko abenduko bileran, azpimarratu du, halaber, bigarren etaparako sarrera ireki aurretik, aurrerapen estimagarriak eta iraunkorrak lortu behar direla elkar hurbiltze-bidean, esan nahi da, batipat, prezioen egonkortasunean edo desinflazioan eta finantza publikoen oreka-bidean.

349. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Elkar hurbiltze-higidura zenbaterainokoa izan den aztertuko da, batipat, inflazioaren aldetik, aurrekontu-defizitaren aldetik, enpleguaren aldetik.

350. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Bere interesa Arte Ederren Fakultatean murriztuta dago banakako batzuengan eta Euskal Herriko gizarte mailan, Antropologian (eta bereiz daitezkeen zientziatan: Etnografia e. a.) eta Euskal Filologian (Soziolinguistikan, batik bat) interes handiagoa susma daiteke.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Otoitzari buruzkoa zen Orixek batipat landu nahi zuena.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 Euskarari dagokionez batipat, gutxi dirateke berak, sakonago edo arinago bada ere, jorratu izan ez dituen alorrak eta, hauen artean, bada XX. mende honetan zehar plazaratu zaigun berri bat: Ameriketako euskararena.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 1991ko Etxebizitzen Zentsuaren berezko informazioak akats batzuk zituen, etxebizitza hutsei buruzko informazio-ezari dagokionez, batik-bat...

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0005 Gipuzkoako Foru Aldundiak 1985. urtean GIPUZKOAKO AZTERKETA GEOMORFOLOGIKO ETA EDAFOLOGIKOA hasi zuen, Inguru Fisikoaren ezagumendu-hutsunea, batikbat bere kudeaketan hain funtsezkoak diren aldagaiena, betetzearren, hala nola, lurraldearen substratua osotzen duten materialak, bere morfologia, berorren gain iharduten duten prozesuak, lurzoruak, etabar .

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0103 Forma-mota horiek, batikbat ibaien behe-ibilguan eratzen dira, malda gutxiko zonetan, non, sedimentazio-prozesuak nagusi diren arren, haran-hondoa higatzen duten episodioak ere gerta bait daitezke.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Deklinabide atzizkiei, aditz jokoari eta horrelakoei begiratzen diegu batipat, gramatikari dagozkionetan.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0416 Teorikoki onetsia edo gaitzetsia izanik ere, Añibarroren garaian oraindik sarri asko erabiltzen zen, batipat erdaratik mailebatutako h-dun hitzetan, berak A-n eta Mogel biek beren idatzietan erakusten digutenez 45 Peru Abarkan baigorritarrari dagozkionez gain (haraguiaren 158, haunzchumeac 169, heriotzeco 157, hilen 158, hunqui 172), honako hauek aurki daitezke Zelaietaren Peru Abarca-ren hiztegian (ASJU XII-XIII (1978-79), 149.or.; ohar bedi [cf. Mitxelena 1978-79:208] Zelaietak ez duela bere hiztegian liburuaren azken zatia sartzen: hebreotarrac 186, herege (?), heridac (Peruren ahotan) 63, heridu 48, honraubac 73, humanua 84, baina idalguija (Peruk) 51, onrada (M. Juanek) 54, onrau (Peruk) 185. Era berean, Confesio onean heregia 5, heregiazco 5, hostiaren 194 bezalakoen aldamenean ez dakit zein heinetan onraco 203, ostia 203, 204(3), 205(2). Oraindik h-ari atxikiagoa agertzen zaigu bere iloba Juan Jose: Eskolia 1816 honesta 2, honra 68, Heremubetaco 165, honrragarria 195, humildadian 165, Historijaco 139, Eskolia 1845 honestidade 189, herencija 190, Heremubetaco 166; 82 Ipocritari kontrajar dakioke, esaterako, 1816ko Ermita 139: 1845ko Hermita aldaketa interesgarria..

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Beraz, lau autore hauen esanetara mugatuko naiz batik bat, baina ez ditut aipatzeke utzi nahi eztabaida hauetan aldez edo moldez parte hartu zuen besteen izenak, zerrenda halabeharrez osagabe geratu arren: A. Bumell, Arturo Campión, Hyacinthe de Charencey, Jean Duvoisin, Manuel Gorostidi, Abel Hovelacque eta Inchauspe kalonjea.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Badakigu administrazio-iragarkiak, batipat, herritar orori zerbaiten berri ematea duela helburu, eta objetibotasuna gorde behar duela.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0134 Eskualdeko punturik gorena den Aizkorriko Mendizerrako murrua antzemango dugu bereziki, hala nola Arrasate eta Durangoko mendimultzo ikusgarriak (Udalaitz eta Anboto batipat).

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0176 Salakuntzok propagandarako balioa ukaten segitu zuten eta izan ziren biztanlego-sektore batzuk, erdiko klase beherekoak batipat, salakuntza paranoiko hauez, beren karaktere-egitura medio, harkor jokatu zutenak, euretan sinesten segituz.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Eginkizun horretan diharduten irakasleak, emakumezkoak batik bat, ez dira gehiegi oraindik, baina bai kemenez eta adorez beteak, eta horrexegatik ikastetxe guztietan Eskolaurre, OHO eta Irakaskuntza Ertainak (IIEE), kanpaina konkretu batzu burutu dituzte, hala nola martxoaren 8koa, jostailu ez-sexistari buruzkoa, eta beste hainbat ere, Klaustroak sentsibilizatzen ari direnak.

363. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Arazoa batik bat bertsozaletasunaren ezaugarrietan egon daiteke.

364. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Aldiz, aldizkarian datorren zenbait informazio oso bertsozale ez direnentzat ere egokia izan daiteke (batik bat bertsolari-pertsonarekiko notiziak eta berriak).

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Euskal Herrian tradizio handia izan du eta oraindik ere tradizio horrek bere indarrean dirauela esan behar ahozkotasunak eta, beraz, euskal literaturaren historia ez da oso antzinakoa: bizi dugun mende honetara mugatzen dela esan dezakegu estiloaren eta gaiaren aniztasunari, produkzioari eta batipat irakurlegoaren finkapenari bagagozkio.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0045 Bizitza pribatuaren historia bilduma hartu dut gidari, Cuerpo de damas izeneko atala batik bat, XX. mendea jorratzen duen liburuki batean:

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Ofizialitatearen uniformeak, batik bat zenbait armamentu berezietakoena, zalduneriarena adibidez, dira historiakoekin hurbilenak.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0073 Lehenengo urtetan ilusio handiz entrenatzen ginen, baina, gero, lehiaketetan eta, batipat, nazioarte-mailan estropadak jokatzeko orduan ate guztiak itxi egiten dira, eta denboraren poderioz konturatzen zara ezin duzula aspiraziorik izan.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0073 Azken urtetan, Olinpiadak zirenean batipat, zerbait egin zen, talde bat prestatu eta lanerako laguntza eta posibilitateak izan dituzte arraunlariak.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0073 Hanka-lana, batipat, mugikorrean egiten da, karruaren bidez gorputz osoa mugituz.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Hiru joera hauek (hots, garbizaletasunak, jatorrizko euskarara bihurtu nahiak eta hiperbizkaierak) erabat nahasi zuten euskararen egoera eta bizkaiera suertatu zen denetan kaltetuen, Bizkaian sortu eta indartu zelako Alderdi Jeltzalea eta alderdi horren inguruan garatu zirelako, batipat, joera guzti hauek.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 (...) A. Irigoyenek prestatuak biak: Cartas de Inchauspe al Príncipe L-L. Bonaparte eta Cartas de Mariano Mendigacha a D.R.M. de Azkue, azken hau erronkarieraren eta, batipat, Bidankozeko hizkeraren berri izateko baitezpadakoa.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Ahozko erabilera, ordea, pertsona pribatuen artekoa da batik bat, nahiz eta erabilera instituzionala ere badagoen (pertsona batek erakunde pribatu zein publikoren baten izenean mintzatzean erabiltzen duenean); beraz, hau ere normalizatua izatera irits daiteke.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0155 Bartzelonako inguru metropolitanoan gertatu da batik bat, baina ez hor bakarrik.

375. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0182 Horren ondoren Euskal Herriko Gotzainek Garizuma-Bazko aldirako urtero emango zituzten idazki nagusiak batikbat herriz herri azaltzen ibiliko ginen.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Landare bakoitzaren zikloa ezagutzea oso garrantzitsua da, negua zein tenperaturatan igaro behar duen jakiteko batik bat.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Hostoetan argizarizko babesa ez duten landareak erasotzen ditu, batik bat.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 hostopean eta txortenetan amaraun edo armiarma-saretxoak ikus daitezke, hazkundea zapuztu egiten da (batik bat puja eta hosto berrietan), hostoek bere ohizko forma galtzen dute, koskorrak garatu eta zakartuz, hostaila horiztatzen da gero arretuz.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - 25.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan bizi dira, batik bat.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Euskararen erabilerari dagokionez, honako hau izan daiteke ondoriorik garrantzitsuena: azken urte hauetan euskara hezkuntza-sisteman sartzearen ondorioz batik bat, asko hazi da elebidunen portzentaia Euskal Autonomi Elkartean.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0028 Produkzio konkretuetarako utzi da batik bat -gintza (loregintza, barazkigintza).

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Batipat teologiari eta filosofiari emana bizi izandu omen zen Txinan.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Definizio hauei jarraiki, etnografiak zentzu bera hartzen du herrialde guztietan; eta etnologia, herrialde anglo-saxoietan (haietan etnologia terminoa bazterturik geratzen ari baita) antropologia sozialaz eta kulturalaz ulertzen denari dagokio gutxi gora-behera (antropologia soziala batik bat instituzioak ordezkapen-sistema gisa kontsideraturik).

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0285 kasu batean eta bestean, eskulturak izaera errealista aurkezten du eta aitzitik marrazkia batik bat sinbolikoa eta apaingarritarakoa da.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 eta batik bat antropologia erabilgarri kausitzen dela, zeharo prest dagoela, hortik zehar gizakien alderako inposatzen diren betebeharretan esku hartzeko.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Batik bat dira, 82 artikuluko aurreneko hiru apartatuetan adierazita daudenak (eta gainera, erlazioz, 7koa).

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 1901eko proiektu batean eta 1907ko Arte Eskolako Liburutegian Mackintosh purismo formal oso radikalera iritsi zen, lerro zuzenetan oinarrituz batik-bat.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Horregatik artelana sortu eta dastatzeko baldintza objektiboen ingurura bildu zen batik bat ikerketa: mandatu-emaileak eta erosleak, obren destinoa, merkatua, artisten lan profesionaleko baldintzak, eta abar.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Erakundea, beraz, jaiotzen da, Isabel II.a tronutik bota ondoren eta Amadeo de Saboya-k abdikatu ondoren, afan berrizaleen eta Arte Ederrentzako interesaren beste fruitu bat bezala, esperientzia errepublikano iheskorrak eta, batik bat, Emilio Castelar-ek bultzaturik.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 Azkenik, estatutu-errejimenari buruzko gainontzeko aldeak artikulatzen ditu, Funtzio Publikoaren beste ordenamenduetan ohizko izan denaren antzera, zenbait berarizkotasunen kaltetan gabe, eta horiek, garrantzi gutxikoak edo batipat teknika mailakoak direnez, ez dute beste inolako oharpiderik behar.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Rembrandt 1631n hasi zen lanean Amsterdamen; han sormen handiko denboraldia bizi izan zuen eta geroz eta izen handiagoa lortu zuen, batipat, Nicolaes Tulp Doktorearen Anatomi Ikasgaia obrarekin, non medikua gorpua disekatzen agertzen baita.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 Mende honen hasieran, Luxemburgoko Bilkuraren ondorioz batipat, elebitasunari buruzko zenbait aurreritzi kaleratzen dira:

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Vuelta horretako bi protagonista horien bilakaerek, batipat nafarrarenak, aurrikuspen guztiak hankaz gora botako zituzten.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0052 Juan Antonio itzal handiko pertsonaia izan zen, herrian eta, batipat auzoan.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0861 a) Euskal Herria, hitzaren zentzu hertsian, euskararen herria da eta izen horrek, beste adierarik izan dezakeenaz gain, garai batean euskaraz mintzatzen zen eta den herria adierazten du, batipat;

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Iñaki Bastarrikaren kritika ausartari, batipat euskararen batasunari dagokion puntuan, Txillardegik oraindik beste gutun ausartago batekin erantzuten dio.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1141 Esan litekeena da, eta oraingoan Testamentu Berrira itzulita, mendiak Jesusentzat otoitz-leku (Mt 14, 23; Lk 6,12; 9, 28) eta bakardade-leku (Lk 15, 4; Mt 18, 12) zirela, batipat.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Azkar nabarmendu zen amateurretan, batipat buruz buruko txapelketetan.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0199 Sorburu-hizkuntzan aukerek eskatzen dute batipat erne egotea.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0366 Diskurtso esplikatiboa, aldiz, elkarri loturik dauden aitorpen orokor eta partzialez egituratzen da batipat; gainera, tematikoki nagusia den perpausari beste batzuk jarraitzen zaizkio, lehenaren alderdi partzialak errepikatuz eta argituz (azalpenak emanez, arrazoiak emanez edo xehetasunak gehitu).

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0031 Zuzenean herri bat likidatu nahi izatetik, soil bizitzen uztera, heriotzaren mugan, badago aldea, moduan batipat.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0053 Honako kasu hauetan erabiltzen da batipat:

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0306 ii) Frustrazioak beti Agresiora daramaneko hipotesia ere zalantzan jarri zen; gainera Yale-ko teorilariak batipat.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Eraldaketak hain azkar gertatzen ari diren gizarte honetan, hezkuntzak, tradizio sendoko erakundea izan arren, ezin ditu aldaketak saihestu; bere edukiei dagokienez batipat.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0169 Hizkuntza bat deskribatzean, elkarlan honen jokabidea delako gizarte batean delako garai batean dugu aztergai batik bat, eta ez bere lantzean behineko huts egiteak, edo bere historian zeharreko aldaketak.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 Marrazketa industrialean eta mekanikan batipat, garrantzi handia dute kurba ziklikoek.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Eztabaidagarria izan daiteke, hala ere, mugapen horren konstituzionalitatea, hori absolutua denean, hau da, baldintzatzat ez daukanean lanpostu jakin baterako benetan ezinbestekoa izatea, kontuan izanik, batipat, gaur egun hurbileko herrien artean dauden komunikabideak, eta berezi-bereziki hiri handien inguruetan egoten direnak.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Formulazio konstituzionala, puntu honetan, oso laburra da benetan eta batipat penalak ez diren prozesuei dagokienez.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Izan ere, praktika honen ezaugarria zen, funtsean, formalismo gehiegi zeukala, honen oinarri sendoa izaki, ordenamendu prozesal formalista bat, Auzitegien eta, batipat Auzitegi Gorenaren jokabide lar formalistarekin, neurrigabe areagoturik zegoena.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Eutsi egin behar zaio, batipat gu bezala behe xamarretik etorriz gero (azkenengo kanpamendua 7.600 metrotan).

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 - Hankak batipat, oso hotzak ditugula, gauza okerren bat pentsatzeko bestean.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Bi portutxo hauen arteko lotura mendeetan ondo dokumentaturik egon da (emakume batelariena, adibidez), batipat, Hondarribia eta Donostiaren arteko komunikabide bezala.

413. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Bitxia da, izan ere, batik bat poesia idatzi zuen Bukowskiri elaberri eta narrazioen bitartez etortzea egun duen sona.

414. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0054 Nik arazo lexikalak ekarriko ditut hona batik bat.

415. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Horrez gain, bai barne-herrietan, bai eta itsas herrietan, zenbait erakunde juridikoren bidez herriko biztanleen artean sortu den elkartasuna ere aipatu behar da: auzolana (batik bat bideak konpontzeko), suaraua (suteen kalteak estaltzeko), kofradiak (elkar laguntzeko)...

416. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0143 Mende honen hasieratik honantza ohitura horiek indarra galtzen joan dira, batik bat gizarte industrializatu batean murgildu delako Gipuzkoa, eta nekazal arloa gero eta baztertuagoa dagoelako.

417. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0094 Ildo honetan eta ikuspegi kontzeptualean batik bat hizkuntz arloan euskal kontzeptuaren esanahia behatzeko hiru aukera definitzen ditugu: esentzialista (euskal jitea = maska aldaezinen konbinazioaz sortutakoa); kulturalista (euskal jitea = subjektu batek prozesu sozial eta historiko baten ondorioz daukan oinarrizko identitatea); eta hirugarrena, mikroidentitatezkoa (euskal jitea = norberaren identitatearen erreferentzia bat, besteak beste, eta ez halabeharrez oinarrizkoa edo garrantzitsuena).

418. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 Alegia esaten zaion literatur motaren ezaugarria da: Phedrok Esoporekin egin zuen, Samaniegok La Fontainerekin, Iturriagak Samaniegorekin batik bat;

419. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0165 Gogoan ditugu denok, batipat, bi biltzaile erraldoi, haranola Azkue eta Barandiaran jauna.

420. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Bardenetako gozatzea batik bat, ardientzat emana zan eta asiera artan ez zan gorritutako lur saillik.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Zigorraren bidegabekeria nahi izan du salatu, batik bat, HABE ere hilketa eta bahiketa jokoez baliatzen dela ohartaraziz.

422. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Aitziber Laskibarrek betetzen ditu zuzendari lanak baina bere ondoan hainbat kolaboratzaile bildu ditu, produktua borobiltzeko eta aberasteko asmoz. Urtzi Urrutikoetxea, Unai Cuevas, Arrate Díez eta Zuriñe Uriarte batipat.

423. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 Artikulugile emankorra dugu Torrealdai; liburuak ere baditu, saiakerak eta kazetaritza-arlokoak batik bat.

424. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Oinarri bereko kotizazioen ereduak ekar ditzakeen ondorioak aski ezagunak dira euskal arrantzaleentzat, batik bat Bizkaikoentzat.

425. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Batik bat, industriaren egoerak ematen die konfiantza herritarrei. Jende oro har itxaropentsu dago pezeta euroan sartuko delako, Bruselak egindako inkestak azaltzen duenez.

426. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 GUTXITAN bezala, zorrotz mintzo da Jesus gaurko Berrionean: idazlarien eta fariseuen jokaera makurra salatzen du, itxurakeria baitipat.

427. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Orduz geroztik, negoziazioak, manifestazioak eta era guztietako ekintzak egin dituzte, Gasteizen batik bat.

428. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Proben eta batik bat azterketen aurkako jarrera orokorra da, baina lana ebaluatzeko unea iristen denean, ikasleari esan behar zaio ikasitakoa gainditu duen ala ez.

429. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Alabaina, kultura eta hizkuntza horien eta gehiagoren berri ingelesez ematen da batik bat, horrek aipatu kulturen inguruan ekar dezakeen ikuskera murriztua agerian jarriz.

430. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Gure proiektuak epe luzerako asmoak ditu; hatik bat nahi dugu umeak ohitu daitezela irakurtzera, gero euskarazko prentsa irakurtzeko gogoa senti dezaten.

431. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Asko eta askok galantak hartu ondoren, edadetu jendeak batipat, badirudi arazoa konpontzeko Udalak bideak ipiniko dituela oraingo honetan.

432. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 Ingelesezko musika kantatua (oratorioa batipat) geroago aztertzekotan utziko da.

433. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Asmoei buruz, instituzioen arteko erlazioak indartzea da gure helburua, batik bat Bilboko udaletxeari dagokionean.

434. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. etxeberria 0016 Lore Jokoak, festaldi bat izan ohi zen eta batikbat pilota partida, poesia edo bertso lehiaketa eta bazkaria izaten ziren festaren zutabeak.

435. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Inplikaturiko hiru administrazioen koordinaketa ezinbestekoa da; ingurunearen aprobetxamendu razionala bultzatzea helburu duen edozein ekimen bideratzeko batipat.

436. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00023 Haurrekin jarraituz, batik bat beraiei hainbeste ilusio egiten dien Errege Kabalgata eskainiko dute Zawopikoek urtarrilaren 5ean.

437. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 nola produktu eta zerbitzu batzuen barietateagatik hala biztanlegoaren ezagutza faltagatik eta, batik bat, sailak ez duelako modurik izan, gaur egun arte, hedabide bikaina den horretaz, hau da, telebistaz, baliatzeko.

438. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Batik bat gauez lan egiten dugu eta ordutegia murrizten badigute....

439. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0041 John Cassavetes zuen izena eta guk, batipat, aktore gisa egindako lanagatik ezagutzen dugu, baina zuzendari ibilia zen.

440. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. eguren 0028 Festek, kirol giroan batipat, datorren asteazkenera arte iraungo dute, saski-baloi partidu batek emango dielarik amaiera ekitaldiei.

441. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Parte Zaharreko taberna giroa gustoko du batipat eta bere kuadrilaz oso harro dago Ollagorra elkarteko kidea da.

442. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Zer planteatzen ari da orain? Elkartea eskualde bakoitzean oinarritu eta finkatzea, horra. Hauxe da egituratze berria esatean esan nahi dena. Hala bada, eskualde bakoitzak arduradun bat izango du, Zuzendaritzarekin harremanetan bere eskualdea koordinatuko duena. Aldi berean honek laguntzaile batzuk izango ditu eskualdeko batzordea osatu ahal izateko. Zereginik ez zaie faltako. Esaterako, oraintxe berean Elkarteak eskuartean daukan Errolda egiterakoan elementu baliagarriak izan daitezke herrian herriko laguntzaileok eta... arduraduna batik bat.

443. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00036 Zer izango eta Florentino sonatu horren anaia gure Antonio hau. Argazki batean bera ere non dagoen hatz batekin seinalatu digu inolako hantusterik gabe. Lehenean gelditu naiz: jakintsua eta apala izateak baduela baliorik aski, biak batera biltzen direnean batik bat.

444. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0001 Baina egun horietan batik bat, itzala, errepresioa ere daukagu gogoan.

445. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Bai egun bakarrean ospatu nahi denerako, intentzioak denak batean bilduz, eta baita egun banatan, patxadan egin nahi denerako; eta bigarren kasu honetarako egin du lan batipat liturgi-batzordeak.

446. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Bertso eskola batek aurrera egin dezan eta batipat bertsolari berrien iturri gerta dedin bertsotarako metodologia egoki bat eta batez ere ikasleen anbizio eta seriotasun minimo bat behar beharrezkoak badira ere, bertsolaria trebatu ahala jendaurrean jarduteko eta era berean trebatzeko aukera izatea posible egiten duen dinamikotasun bat ere ezinbestekoa da, hori sarri bertso eskolaren esku neurri bateraino bakarrik badago ere.

447. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0018 Azken urteotan, hala ere, ikastoletatik gutxiago deitzen didate eta helduentzako lan gehiago egiten dut, jaialdi eta festetan batipat.

448. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Biztanleriaren hazkunde azkarregiak hezkuntz eta lan-arazoak dakartza berekin batipat.

449. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 7. Maiztasuna. Testuetan sintagma bera maiz azaltzeak haren terminotasuna adierazten du, batipat autore desberdinek erabiltzen badute.

450. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Bestela poeta modernoa paseiaria da batik bat, eta beste ezer baino lehen.

450 emaitza

Datu-estatistikoak: