XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Esan biarrik eztago: txakurrak, erbija ikusi ebeneko, bertanbera itzi Bertolda bake-baketan ta ¡ankok zetarako yuaguz? esanda, bata baño bestia ariñago aldendu ziran erbijaren atzetik alkarren leyan.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen erritarrak orduan paperetan beretan jarki nai zuelarik, bertako batzuek burubide auxe eman zioten: bertan bera uzteko arloari; epayari eragitea txarrago izango zala, onena nor zan edozeinek zekiela-ta.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Lanik aldanik eta gitzien egin, alik eta ondoen yan eta edan, gexoak bertan bera itzi... lotzabakoenak buru.

5. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zegaitik gaukazuz, Jainko, beti bertan-bera itxita?
eta zure artaldeko ardien kontra zure asarrea erreten?
Gogoratu egizu antxiñatik zeuretzat artu zenduan lagunartea,
zeure ondoretzat erosi zenduan jatorria,
zeure bizitokia jarri zenduan Sion-mendia
.

6. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Orduan, Sion'ek auxe esan eban: Jaunak bertan-bera itzi nau; Jauna nitzaz aztu egin da!.

7. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 gaztetako moduan daukozu buruko ule ederra
ezpadaukozu be lenagoko irribarrerik ezpanetan
araba-zelaiko
semeak
bertanbera
itxi
zaituelako
zu
.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

9. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ene! ondikotz! Auts al ba'nindeza eriotzak, nere bizi bear gorrotagarri au bertan bera utzita!

10. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Gurasoen etxea bertan bera utzi nuenean, makur egin nuen, Iainkoa lagun, zuzen eta bide larrutik ordaindu bear izango duen elendar gizon baten esanetara etorrita.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Tzeu'ren seme Sarpedon oso poztu zan, eta, ba-zetorkionari, onelako itzaldi errukarria yalki zion: Sarpedon'ek: Piriamakumel hemen etzanik lur gañian ez-nazak Danaotar'en gudakintzat utzi bertan beherat.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ez gerala oraindiño errealidadera jausi ematen du, ainbeste zanpatuen galera ain garbi ikusita, bertanbera uzten baiditugu.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Berrogetamar bidar esan deutsat egunero Ama Birgiñeari: Erregutu eizu gu pekatarion alde orain eta gure eriotzako orduan. Zelan itxiko nau ba bertanbera Ama maite orrek une onetan?

14. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ezta beraz bertan bera uztekoa, eztare muxinka alderatzekoa itzulpen aundi au, aintzat artekoa baizik.

15. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Zure legeak zeat-zeatz nai ditut bete:
ez nazazu Zuk bertan-beera utzi
.

16. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0021 - Bertan behera itzi nozuela uste izan dot- esan eban.

17. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 FLORINDO - Ez, ez! Aldez aurretik hitza emana zenuenez gero, bertan behera uzten dut neure eskaria eta zeure eskuko zara.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Hori horrela, editorial bat baino gehiago kontsultatu zen, posible zela ikusi ere bai, eta diruaren aldetik geure buruari zama izugarria ezartzen geniola oharturik, bertan behera utzi behar izan genuen.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 XVI.aren azken aldera Brujas hiriaren merkatal kemena gainbehera etorri zen, eta gerra ere medio, euskal merkatariek bertan behera utzi zuten hiria.

20. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Hauek guztiok, lan hura bertanbehera uztea ekarri zuten, baina ez horregatik txabolagintza uztea! Ez horixe! Egin beharrezkoa zen eta nola hala eginen zuten, baina leku, era, gai eta abar... aldatu beharra somatzen zuten.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Eta handik astebetera, arazoa bertan behera uztea erabakiko zizun.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Beren burua hilko luketen kasuak milaka ditugu zoroetxeetan, pixka bat bertan behera utziko bagenitu.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Eta Irun-Madrid burnibidea, hutsik eta isilik, bertan behera utziz, Lezo aldera abiatu nintzen.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horrela jaiotzen zen haurrari, bortea deritzo Nafarroan, eta hango Foruak debekatu arren, hainbat haur izaten ziren bertan-behera utziak.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Disparaterik nabarmenskoenak aipatzeko asmoarekin hasi naiz oharrak jasotzen, baina bertan behera utzi dut lana, hain bait zen luzea zerrenda.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Aurrera egin dutenek literaturgintzan dihardute, obra erabat pertsonala eraikitzen, maiztasun desberdinez beren lana irakurlegoari eskaintzen: baina gehiengoak bertan behera utzi du hasitako lana.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Willyk ez du ikasteko gogorik; eta OHO osoa ezin amaiturik, zortzigarren kurtsu bi bider egin ondoren, ikasketak bertan behera utzi ditu.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Hala ere, XIV mendean, guztia bertan behera utzi beharrean gertatu ziren, enperadore mongolek izugarrizko paper moneda mordoak atera zituzten eta, jakina, diruak balore guztia galdu zuen.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Azaroaren 30ean, asaldatuek, elurrez estalirik zegoen Baztan haranetik, atzera jo behar izan zuten, bertan behera lagun anitz utzirik, batez ere Belateko mendatean.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Kapitulo ontan bi alderdi bakarrik aintzat artuko ditugu: bata ezezkoia (berakin dakarzkien alde-bakarreko eraikunde ertsakorrak bertan-bera utzi bearra) eta bestea baikorra (tokian tokiko ikuspegitik erantzun bir-nortasuntzaleak moldatzea, erriak parte artuaz biktimarekin zuzenetik dagozkionetan).

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Bada honetan, alabaina, nahitaez egin beharreko zehaztasun bat: eredua bera lapurtera klasikoa da bertan behera utziko dena, baina Krutwigen asmo eta helburuek bizi-bizirik iraungo dute eta gerokoengan ere, gainera, bete-beteko eragina izango.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Bestetik, dena bertan behera utzi eta atzerriratu ziren industrien nagusiak ditugu.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Arrazoiaren ezina ebidentea dela eta, beste gabe bertan behera uzteke, ikerketa sakonik egitea ez al da bidezkoa?.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 Hori dela eta gogor erasoko zituen delako oinarri hori bertan behera utziz azkenorduko berrikeriak edo txokokeria hutsak besterik ez zirenak bultzatuko zituztenen ahaleginak.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Euskalkien ugaritasun edo aniztasun hau esplikatzeko jakin behar da euskara bertan behera utzia egon dela, ofizialtasunik gabe, eskoletan sarrerarik gabe eta oso beranduraino ez dela landu, eta orduan ere gutixko.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Harrobi hauetako asko ustiatzen hasi ondoren bertan behera utzi zituzten, eta orain beren orbaien nabaria utzi dute gure mendietako mazeletan.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Ingurunea gizakiaren lanak higatua dago, urteetan zehar Gallarta, Zugaztieta, Trapagaran, Galdames eta Sopuerta aldean lurrari mea kopuru handiak atera dizkiolako, ekosistema gehien aldarazi eta paisaiaren oraingo eiteak eratu dituzten ustiakuntzak agerian egindakoak izanik, eskualdean bere sasoian bizi zirenen ohizko bizimodua ziren nekazaritza eta abelazkuntza bertan behera uztea ekarriz.

38. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0045 - Jentil-arriko sua bera ere, zabarkeriz bertan bera utzia zegon.

39. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0032 Bañan bertan bera utzi bearko dituk ire aundi-naiak...

40. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Drangala, loi ta bertan bera utzia zegoen komentua, ta negura orduko teillatuak zeuzkan itogiñak artzen ezpa-ziran, egiazko arriskuan aurkitzen zan dana.

41. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Bertan-bera utzia nintzalakoan, alborantza biurtu nintzan, lurra neure aurrean bakarrik illun zala-ta.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Medikuntzan ere, alfabetatze teknikoari zegozkion saioak bertan behera utzi behar izan ziren.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Horrela nekazari-ohiek errenta egokia lortuko lukete, laborantza bertan behera uzteak ekartzen dizkien galerak parekatuz, eta, bestalde, Nekazal Sektoreko egituren hobekuntza ahalbideratzen da, hustiakuntzen azalerak zabaldu eta nekazal biztanlego aktiboa gazteagotzen denez gero.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2. atala.- Nekazal iharduera adinaz aurretiko uztea dela-ta, hurrengo laguntza hauek ezartzen dira: 1- Urteroko indemnizazioa, lursailen edukitza duten eta nekazal hustiakuntzen titular direnen aldekoa, 55 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago baldin badituzte, beti ere nekazal laboreak iharduera nagusi badira eta bertan behera uzten badute betiko.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 II. LURSAILEN EDUKITZA DUTEN ETA NEKAZAL HUSTIAKUNTZEN TITULAR DIRENEN ALDEKO INDEMNIZAZIOAK, DARAMATZATEN NEKAZAL LABOREAK BERTAN BEHERA ETA BEHIN BETIKO UZTEN BADITUZTE.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bigarrena.- Belauntzako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak A.I.U. 3 arean eta A.I.U. 6 areako P.E.D. partzelan behin betiko onestea bertan behera uztea.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Askotan geure lanaren garaipena ta ondoren onak arin-arin ikusi nai izaten ditugu ta orrela ez ba`da gogaitu, aspertu ta garbatu egiten gara ta gure lana alperrekoa dala usteagaz, dana bertan bera itxiten dogu.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Berba orreikaz goibeldu ta atzeratu egin zan eta bere euskera ikasteak bertan bera itxi zituan.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Ez dauzkate bertan behera uzteko gazte askok Ebanjelioko zenbait erakutsi.

50. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00189 Oneik lotsa parte orretan atzamurruka asten; da, ezin aguantaurik, mutilak bertan bera itxi ta eskapau; ta Kikok, ezer ez ekien moduan: Auxe dok baltza: plazearen erdian plantauta itxitea!

51. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Jainkoak bertan bera itxi daualakoan dago.

52. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Eta barriro esango dot: ori egin eban Jaun au danean ezereztuen egoala, gizonen aurrean omen guztia galduta; ilten ikusi ebenean, aintzat artu ez eze, barre eta irri egiten eutsoela; ezereztuta bere izatean bere, orixe bere iltean galdu egiten ebalako; bea jota, Aitaganik izan egikean laguntzarik eta pozgarririk ez eukala, une orretan bertan bera itxi ebalako, zorrak garbituz gizona Jainkoarekin alkartu egian.

53. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Idazten be hasiko nintzen, baina hirulau lerro orduko, bertan behera itziko neban

54. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Aitatutako etxeok, 1627an bertanbehera itzi ebezan, eta 1637an oraindik berreraiki barik egozan.

55. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0009 PIPPO: Nik nahi duzuna jokatuko dizut bide bazterrean bertan behera utzi gaituela.

56. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Epai horretan esaten denez, legearen kontrako iragarkiak bertan behera utzi eta aldatzea jurisdikzioen eginkizuna izan behar da.

57. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Lehenengoa. - Legearen kontrako iragarkiak bertan behera uztea eta aldatzea

58. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorraren IV. tituluan administrazio-organoei ematen zaien ahalmena, iragarki-jartzaileari iragarkiak bertan behera utzi edo alda ditzala eskatzeko, drogamenpekotasunen arloan eskumena duen organoari dagokio, lege honen gaiaren barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparruan. Foru- eta toki-administrazioek, berriz, berek izendatuko dituzte eskumen hori izango duten organoak.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0047 Mutila zara, korrika heldu zara etxera, marrazki bizidunak hastear daude, eta dena bertan behera utzi duzu.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0203 Europako iparraldeko lurrak bertan behera utzi eta lapurketetatik bizi ziren itsasgizonak ziren.

61. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0243 Eritetxekoa subjektuek laster uzten dute bertan behera, intentsitate txikiz ematen denez eta asko eritetxetik urruti bizi, etekin handirik ez dutela ateratzen ikusten baitute.

62. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00168 Gerturatu eta gauza horiek mugitu egiten zirela konturatu zen. Oh ez! Mizifu zen katu kosturero-jale hura! Jostorratza ere konturatu eta biak ihes egin zuten linterna bertan behera utzita.

63. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00017 Hala eta guztiz ere, sentimendu gizakoiek eraginik, bertan behera utzi genuen proiektua, kostu handiegikotzat jotzen genuen eta.

64. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Demagun etsipenak jota bizi zarela, munduari lotzen zaituen zilbor-hestea eten ezinik eta dena bertan behera uztearekin baino ez duzula amets egiten.

65. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 (...) hain gogaiturik zeukan ezen, momentu batez, dena bertan behera utzi eta hanka egitea ere otu baitzitzaion.

66. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Erdia erorita eta beste erdia zutik, bertan behera utzita eta oso bakarrik, gela erdiak airean zituela, zegoen.

67. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0009 Hargatik utzi zuen bertan behera Gizarteko liburua eta hargatik abiatu zen gurasoen logelarantz.

68. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00111 Ez zuen bertan behera utzi saldutako zintzoa,
bekatuan erortzetik gorde zuen;
harekin batera jaitsi zen kartzelara,
eta kate artean ez zuen eskutik utzi,
harik eta errege makila
eta bere menperatzaileen gain nagusitza eman zion arte.
Salatzaileen gezurra agerian jarri zuen,
eta betiko aintza eman zion.

69. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Ea bion arteko kontu hori bertanbehera utzi behar genuen.

70. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00041 Andu eta biok beste horrenbeste egin genuen eta, egun hartako lehiaketa bertan behera utzita, telebista aurreko besaulkietan etzan ginen, ideia hura lasaiago mamurtzearren.

71. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0046 Zeraman bizi geza bertan beera utzi eta itsasoko bidea artzeko irrika maiz sortzen zitzaion.

72. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0028 TITICACA LAKUAREN INGURUAN GAUR EGUN BERTAN BEHERA UTZITAKO 1.000.000 HA-TAN INKEK SISTEMATIKOKI ERAIKITAKOA BERRIZ GAITU BEHAR LITZATEKE, GURE ASABEK GOSEAREN MAMUA BETIRAKO UXATZEKO EGIN BAITZUTEN... TEKNIKA ZERA DA: LURRA MUGITZEA LUR-EREMU LAU ETA ZINGIRATSUAK ARAN TXIKI ETA MENDIXKA BIHURTUZ.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00097 1961eko urtarrilaren 3an estatubatuarrek (eta ondorioz euren aginduetara zeuden Latinoamerika osoko gobernu diktatorial edota sasi demokratiko guztiek ere bai) Kubarekin zeuzkaten harremanak bertan behera utzi zituzten. Urtarrilaren hirugarren astean, berriz, John F. Kennedyk Eisenhower ordezkatu zuen Etxe Zurian. Horrekin batera alerta gorria piztu zen Kuban, Pentagonoak bultzaturiko inbasio baten zurrumurruak geroz eta indartsuagoak baitziren.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Beste batzutan beste norbaitekin elkarbanatu beharrak konpromezu batzuk zalantzan jarri edo beste aldeak betebeharrak bertan behera uztea ekartzen zuen. Hau 1798an Rafaeli gertatutakotik datorkigu.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00051 Berriro karlistek Donostian babestera behartu zituzten liberalak. Maiatzaren 9an indar berriz horniturik itzuli ziren, bai, eta erasoaren garaipena etorri zen, Oriamendiren ondotik, Hernaniren erorketa gertatu zen, ordurako jada bertan behera utzita zena, eta Santa Barbarako gotorlekua.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Madrilek, emaniko materialaren hein handi bat zor bazuen ere, isilik jarraitzen zuen, eta 1754an fabrikak bere iharduera bertan behera utzi zuen. Okendok Ensenada ministroarengana jo zuen eta ordainketak desblokeatzea lortu gainera.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Denboraldiaren hasieran eztabaida gogor samarra izan zen Zuzendaritzakoen eta Udal arduradunen artean. Istiluaren funtsa, urtero Madalenetan korriken zen txirrindularien lasterketa bertan behera utzi beharrak sortu zuen, izan ere Udalak 3.500 pta.ko dirulaguntza bakarrik eskaini baitzuen gastuak ordaindu ahal izateko, lasterketa antolatzeko beharrezko diru-kopurua 5.000 pta.koa zen bitartean.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Prentsan argitara emandako kritikek eta arazo horren inguruan sortutako giro nahasiak dimisioa aurkeztera behartu zuten Zuzendaritza-Batzordea eta arazoari irtenbide bat nola bilatu aztertzeko Aparteko Bakar Nagusirako deialdia egin zen 50-08-30eko egunean Luistarren Egoitzan. Batzarrak babes osoa eman zion Zuzendaritzari eta honek iragarritako dimisioa bertan behera uztea erabaki zuen.

79. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00122 Pedro Corosola izan zen erraztasunik handienak eman zituena eta horrela MUSIKASTE 76 eta 80rako kontratatu genuen. Patxi Corostolak Orkestra Nazionalarekin aritzeko ohitura zuen eta bera ekartzeko biak ekarri behar ziren. Félix Lavilla kontratatzeko ahaleginetan behin baino gehiagotan egin dugu huts, mota guztietako arrazoiengatik, gaisotasunak barne, jada sinaturik zituen konpromezuak bertan behera uztea behartu zutenak.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00086 - Hiru Ordezkari Teknikoak Ordezkari Profesional Teknikoak dira. 4/1992 Legea indarrean sartu zenean, Adin Txikikoen Tutoretzako Auzitegietan edo Adin Txikikoen Epaitegietan aritzen ziren lanean. Aipatutako legezko testu horretako azken bostgarren xedapenak, bere bigarren apartatuan, zekarrenez, bertan behera uzten zen langile hauen zerbitzua Justiziako Administrazioan, eta, aldin berean, atxikitzen zituen Adin Txikikoen gaietan eskuduna den Administrazio Publikoari, esan nahi baita, neurrien betearazpenaren erantzunkizuna zuen Administrazioari.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00126 Zortea billabonatarren alde egon zen, ez finalean bakarrik, partidua menderatu zutelarik, baita Saran jokatu zen finalerdian ere, orduan partidua bertan behera utzi zelarik euriagatik 12 joku eta 8ko emaitzarekin.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00126 Billabonako eta Hazparneko taldeen arteko ohiko partidua bertan behera utzi behar izan zuten markagailuak bina joku adierazten zuenean.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00126 Geroago euriak partidua behin betirako bertan behera uztea eragin zuen.

84. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Hipotesi hau bertan behera utzi behar izan genuen berehala, emaitzak ezezkoak izan zirelako.

85. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00042 Bilbo hartu eta gero, bost egun nahiko izan ziren Gipuzkoa eta Bizkaia provincias traidoras izendatzen zituen dekretua kaleratzeko, baita beraien kontzertu ekonomikoak bertan behera uzteko ere.

86. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00066 Nahiz eta 15 eguneko matrikulaldia laburra izan irailaren erdialdetik azkenera, ugari dira epealdi horretan euskara ikastaroetan hasteko egitasmoa bertan behera utzi behar dutenak.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00247 zeren honek ere harremanen ezagutza, zeina arrazoiaren printzipioaren araberakoa baita, bertan behera uzten duenean, gauzetan bere ideiak ikusi eta bilatzeko, horiek begiesgarriki adierazten duten benetako esentzia atzemateko, zeinekiko ikuspegitik gauza bakarrak bere espezie guztia ordezten baitu eta horregatik, Goethek dioenez, kasu batek milaren balioa baitu genialak ere galdu egiten du begietatik gauzen loturaren ezagutza:

88. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0429 Baina frantsesekin gertatu zen gerra luzeak bertan behera utzi zuen proiektuaren burutzea.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 Lurralde haietako hizkuntzaren bilakaeraz diharduelarik, euskara bertan behera uztekoa zela hirietan nabari zen joera esango zaigu, nekazal eta abeltzain guneetan hobetoxeago eusten zitzaion bitartean.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Beste hiztegi haundiago bat ere kaleratzen hasi zen, Espainera-Euskara Hiztegia 1916an, baina A letrako hitzak hiru koadernotxotan eman ondoren bertan behera utzi zuen argitarapena.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0143 Haietan aurkatu diren puntuak hauexek dira: biltzeko eskubideari jarritako mugak; badaezpadako atxiloketa 40 egunetakoa izatea, kanporatze-espedienteak izapidatu bitartean; Legean oinarrituriko administrazio-izaerako erabakiak epaileek bertan behera uzterik ez izatea.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0216 Apaizak ohitura hori 1092. urtean utzi zuen bertan behera.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Zerbait edo norbait bazterturik, bertan behera utzi:

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Bertan behera utzi.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Segidan, nobela kritikatzeari bertan behera utziz gero, haren euskararen batasunari buruzko eritziak garbitzera pasatzen da:

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Muga kolonizatu zenean, ez zen beharrezkoa abegikortasun araudia eta bertan behera utzi zen.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0056 - Horren ondorioz, erabiltzaile-kopuru handi batek bertan behera utzi du kirol-mota hau, partaide-kopuru txikiagoa behar duten antzeko beste kirol batzuetara joz: squash-a, tenisa...

98. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00004 Mobilizazioak jendetza bilduko duelakoan daude senideak, Madril eta Parisko gobernuak sakabanaketa behingoz bertan behera uztera behartzeko.

99. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Jarraibide asko diseinatu dira arlo horretan: batetik, legezko babesa eman zaio kirol-teknikari tituludunak izan beharrari, irakasteko, zuzentzeko eta bestelako jarduerak burutzeko; bestetik, bertan behera utzita dagoen kirol-teknikarien prestakuntzaren gaian sakondu da eta Kirolaren Euskal Eskola sortzea jaso da.

100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Filippo Casagranderi ezarritako zigorra bertan behera utzi du UCIk

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Ikerketa batzordea eratu aurretik, Parlamentuak berak atzera bota zuen esleipena bertan behera uzteko Eusko Alkartasunak aurketu zuen mozioa.

102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Gabriel Urralbururen ustezko aberaste ilegalaren inguruko lehenengo susmoak sortu bezain laster, ikerketa-batzorde bat osatu zen, Lan Publikoko teknikariek irregulartasunak agertzen ari zirela ikusi arren, hauteskundeak oso hurbil zeudela argudiatuz, bertan behera utzi zuten ikerketa UPN-PP eta PSN-PSOEk, aurrerago ezagutu ahal izan zen ezkutuko akordio baten bidez.

103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Parlamentario abertzaleak dio ikerketa batzordetik atera ahal dela erabaki bat Gobernuaren ekintza bertan behera uzteko, baina afera bikoiztu egin dela ohartarazi du Patxi Zabaletak, alde batetik, batzorde parlamentarioaren lana dagoelako eta bestetik auzitegietan egiten ari diren ikerketa.

104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Bertan behera utzita zegoen Renferen eraikin zaharra hartu eta etxe propio bat sortu zuten eta bizi berria eman zioten.

105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Agiriak nabarmentzen duenez, ondorioz, Jandarmeriako Brigadei aholkatzen diegu familiak bertatik ebakua ditzaten eta beren patruila ganorabakoak bertan behera utz ditzaten.

106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Auzitegi hau ez bada, Europako justizi auzitegi batek telebista digitalaren legea bertan behera utziko duela ziurtzat jo zuen PSOEko idazkariak.

107. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Itoizko urtegia egiten segituko du, eta gainera pozik agertu da ez dutelako behartu obrak bertan behera uztera.

108. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Santamariaren aurkako diligentziak, berriz, bertan behera utzi ditu bere heriotza dela eta.

109. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Bokartaren arrantza bertan behera utzi dute Gipuzkoan

110. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Gipuzkoako arrantzaleek datorren astelehenera arte bertan behera utzi dute bokartaren arrantza, arrainak merkatuetan izan duen prezio baxua dela medio.

111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Lehenengo eta behin, auziak konpontzeko armak ez erabiltzea, armak bertan behera uztea.

112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Armen negozioa bertan behera utziz eta bakearen kulturaren edukinak zabaldu eta eginaren eginaz irakatsiz.

113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Gaiñera, esan eta agindu digun ori guztia, bein betirako esana gelditzen dala diosku, eta emakumezkoen sagaraketari-buruzko arazoa, bertan-bera betirako uztea nai dula.

114. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4256 NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena dela-eta, alegia Saharako herrian autodeterminazio-erreferenduma egiteko prestatze-lanak bertan behera uzten dituen ebazpena dela-eta, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak ondorengoa adierazten du:

115. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Orain zazpi bat urte proiektu honen bideragarritasuna aztertu eta lanari ekin genion, baina bost mila orrialde idatzi eta gero bertan behera utzi behar izan genuen.

116. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Baina gerrak bertan behera utzi zituen euskara eta euskal kulturarekin lotura zeukaten ekintza guztiak.

117. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Portuko sarbiderako maniobra hasi ebanean olatu batek jo eta bertan behera itzi eban lebazalea, Mundakara begira olatuen menpe, hareatzan helizea ezin mugituz.

117 emaitza

Datu-estatistikoak: