XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Ango bereko ebakeraz irakurriko dut.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Haien mintzaerak desberdintasun batzu ditu gaztelaniaz: hizki batzuren ebakieran, hitz batzuren zentzu edo esanahian eta dituen hitz berezietan (arabiar edo hitz zaharrak).

3. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Hots, ebakera horien arauerako azentu eredurik ekonomikoena ez da ATZETIK kondatzea, silabak AURRETIK kondatzea baizik; guztiz Basterretxeak proposatu duen bezala.

4. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Esan beharrik ere ez dago bere prestakuntzan parte hartu dugunok nahiko garbi ikusten dizkiogula ahuldadeak eta hobekizunak: - Ebakera eta idazkera praktikan nahi bezain zorrotz bereiztea lortu ez izana ez da, nolanahi ere, horietariko txikiena izango.

5. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 - Lana bukatu arte ez gara konturatu, orobat, ebakeraren sailean ez diegula bokal-multzoei, zeharbidez izan ezik, beharreko arretarik eskaini.

6. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 a) Latinezkoa bazterrezina bada ere, hizkuntza batzuetan bertako ohizko ebakera eta grafiara egokitutako forma kultu bat erabili ohi da horren ondoan.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Dena dela, ll eta ñ- ren delako galerari dagokienez lehenik esan behar dena zera da, Arantzazuko txostena ortografiaz ari dela, hau da, hitzen idazkeraz eta ez inolaz ere hitzen ebakieraz.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Are gehiago, egunen batean Euskaltzaindiak euskara batuaren ebakieraren arazoari ekin beharko dio.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Gure ustez gomendatu beharko luken ebakiera n eta l horiek bustitzen dituena izan beharko litzateke, eta horrekin ez dugu uste batasunaren izpiritutik at aurkitzen garenik.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Konparazio baterako, oso inportantea da euskara mintzatuan ebakera edo ahoskera (pronuntziazioa) eta horrekin batera doazen doinua, erritmoa, azentua, etab.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lagunarteko hizkera Lagunarteko hizkera Eguneroko bizimoduan, egoera informaletan, erabiltzen den hizkera, ebakeraz, hitzen hautapenaz edo joskeraz gehiegi arduratu gabe.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Ikaskuntzaren hasierako faseetan onargarritasuna gramatikan eta ebakeran arrazoizko zehaztasun-maila bat baino askoz gehiago ez du esan nahi.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Erdararen interferentziak
Azentu eta doinuen arazo nahasi bezain ukigaitzetan sartu gabe ere (intuizioa baliatuko ahal zaigu!), maila sinpleagotan, fonema soilen ebakeran ere, izurriaren disimulo eta geldigaiztasun berberaz ari zaizkigu hedatzen erdal ereduzko fonematismoak, eta beharbada letra idatziaren erreferentzia mantentzen delako edo, ez ditugu erreparatzen edo txikikeriatzat dauzkagu.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Gauza bera esan liteke lexikoaren zehaztapenak edota maileguzko hitzen ebakeraz.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Ebakerari buruzko topaketetara, agertu zen jendea.

16. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lizarralde 0001 Kate fonikoan gauza asko sartzen dira: ebakera, doinua, ritmoa, abiadura, pausak... Hau irratian eta telebistan ari direnek, esate baterako, oso kontutan hartu beharko lukete.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00009 Izan ere, hizkera bakoitza ezaugarri multzo batez osatzen da: hiztegiaren ezaugarriekin, ebakerarekin, gramatikalekin... bakoitzak hedapen zehatza duena, eta baten eta bestearen arteko jauzia graduzkoa izaten da.

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Azkuek ore dakar ((R-uzt), honor, honra, honneur. [...] (R-bid), honras fúnebres, honneurs fuñebres. s.u.), baina E-zko testuen lekukotasunek ez dute ebakera horren erakusgarririk eskaintzen. 24. Cf Gar O onriari, E Dot onre, onriari, HualDot honriari, HualEb (h)onreric. Bistan denez, adibideotan ez dira ageri Hualderen amplt; n ampgt; eta Bonaparteren amplt; V ampgt;, bokal sudurkariak adierazteko erabiltzen dituzten grafemak alegia (ik. aurreko oharra).

19. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Santigueta (31) hitzak zalantza sortarazten du beraren ebakera dela eta.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0165 Ezin izan da Etxalar eta Auza-ko A lekukoen ebakera jakin, mugizu eta mugizak formak azaldu bait zituzten.

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Beraz, bada, soinu honen ebakera ingelesezko /r/ erretroflexuekin konpara dezakegu: mihitxapalak hortzobien atzeko partean egiten du hersketa eta gero, ebakera laxatu gabe, atzeratu egiten da.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 Kontuan hartutako aztergaiak honako hauek izan ziren: tratamendu-mota, maskorrak, mailu-behatzak, juanikoteak (hallux valgus), iskemiak larruan sortutako kolore-aldaketak, pultsu pedioen ukipena, zauriak, protesiak eta atzazalen ebakera.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0123
Ez-ohizko kolorazioa: % 10.9
Protesiak: % 8.7
Pultsu pedioen gabezia: % 20.2
Atzazalen ebakera okerra: % 37
Oinetako desegokiak: % 29.6

24. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00322 Katalanez ere Donostia idatzi behar zen, haren ustez, eta, ebakerari datxekola, ohar jakingarriak egiten zituen.

25. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Hala ere, garrantzitsua da gaztejendeak behar den erraztasunez, ebakera zuzenez eta doinuera egokiz irakurtzen jakitea.

26. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7767 Beraz, eta besteak beste, yeismoari aurre egingo zaio eta tz/ts/tx fonemen ebakera zuzena berariaz zainduko da;

26 emaitza

Datu-estatistikoak: