XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn sekzioko momentu makurtzailea eta indar ebakitzailea positiboak direla suposatuz, habearen ezkerraldeko zatiak elementuarengan duen eragina V indarrak eta M momentuak irudikaturik dago, 57(a). irudian adierazten den bezala.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Era berean, sekzioan ere, momentu makurtzailea eta indar ebakitzailea positiboak direla joz, elementuarekiko habearen eskuinaldeko zatiaren eragina aipatu indar-bikotearen momentuak eta indarrak errepresentaturik dago.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn eta sekzioen artean habearengan inongo indarrek ez badihardu -57(a). irudia - bi sekzioetako indar ebakitzaileak berdinak dira Azterketa honetan mespretxatu egiten da habe-elementuaren pisu propioa.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Beraz, karga arteko habearen zatietarako, indar ebakitzailea, momentu makurtzailearen x-ekiko deribatua da.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Kargak beherantz diharduenean q positibotzat hartzen bada, elementuaren orekatik ondorioztatzen da, alegia indar ebakitzailea sekzioan, mn-an denetik honako diferentzia hau duela: eta hemendik .

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Beraz, indar ebakitzailearen x-ekiko deribatuak kargaren intentsitatearen balio berdina du, zeinu negatiboarekin bada ere Elementuarengan diharduten indar guztien momentua hartuz, honako hau lortzen da: .

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 1.3.- TENTSIO EBAKITZAILE HUTSA 1.2. irudia berraipatuz, har dezagun orain AB trakzio-barraren goiko mutur eta sapaiaren arteko lotura.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Honek zera erakusten du, alegia, bi plano elkartzutei dagozkien tentsioen osagai normalen batura, konstantea dela j angelua aldatu ahala eta osagai ebakitzaileak berdinak direla, baina aurkako zeinudunak.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Puntu hauek elementuaren 1 eta 2 aurpegietan diharduten tentsio normal eta ebakitzaileak errepresentatzen dituzte.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Tentsio ebakitzailea berriz, erloju-orratzen norantzaduna denean positibotzat hartzen da eta alderantzizkoa negatibotzat.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 3.- Aztertzen ari garen puntutik iragaten diren plano desberdin guztientzako tentsio normal eta ebakitzailearen osagaiak, Mohr-en zirkunferentzian zehar higitzen den puntu baten koordenatuen bidez errepresentaturik daude.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0122 Arazoaren azterketa sakon batek, tentsio ebakitzaileak aipatu ebakiduran era berdinbanatuan ez direla banatzen erakusten du eta bernoak ebakidura ezezik, P trakzio-indarren eraginpean makurdura ere jasaten duela.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0122 Era traketsean, bernoarentzat behar den diametroa mn eta m1n1 planoetan t tentsio ebakitzailea berdinbanaturik dela suposatuz lortzen da eta bere balioa beraz, P indarra mn eta m1n1, ebakiduren sekzioen baturaz zatituz kalkulatzen da.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Bi oholen artean sartutako piezak, S indar ebakitzaileak irents ditzaten moduan kalkulatzen dira (4.17(b). irudia).

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Era honetan: Pieza bakoitzaren gainean diharduen S indar ebakitzailea kalkulatzeko, indar hau pieza bakarreko habean eb azal neutroaren azalera gainean banatutako indar ebakitzailearen berdina dela jotzen da, b habearen zabalera eta e bi pieza jarraien erdiko puntuen arteko distantzia izanik (ikus 4.17. irudia).

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Tentsio ebakitzaileak, piezaren a.b batezbesteko sekzioan berdinbanatu egiten direla eta pieza horien alboko aurpegietako presioa c.b sekzioan (...).

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Diferentzia, era honetan argi daiteke: 5.13. atalean lortutako ondorioa barraren ebakidurak tentsio ebakitzaileen eraginpean libreki alabea edo kopa zitezkeelako hipotesia harturik lortu zen.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Nolanahi ere, denean, bitartean ibil daiteke tentsio ebakitzailearen eragina habe hegalkinetan.

19. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Zifrok komentarioa merezi dute: 1. Eskola da Euskararen bizkarrezurraren ebakitzaile, dekretuz, zigor gorporalak ere erabiliz; hauetatiko batzu, oso berriak, gaurko lekuko eta guzti aipatzen dira Euskararen Liburu Zurian.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0252 - Tresna ebakitzaileak eta sastatzaileak erabili, kontaktuko gainazala handiagoa duten beste batzurekin konparaketak eginez.

21. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0025 Marraztu eizuz 2 zentimetroko erradioa daben zirkunferentzia ebakitzaile bi.

22. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0061 Arazoa sakon aztertuta, ebakidura horretan sorturiko tentsio ebakitzailea ez dela berdin banatzen ikusten da eta errematxeak ebakidura ezezik, F trakzio-indarren eraginpean makurdura ere jasaten du (4.4. irudia).

23. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0061 Hala ere, honelako kasuetan behar den diametroa kalkulatzeko mn planoan tentsio ebakitzailea berdin banatua dagoela kontsideratuko dugu.

24. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Kasu gehienetan ordea, eta oro har, momentu makurtzailea ezezik indar ebakitzailea ere agertuko zaigu, eta horrek aurreko ikasgaietan ikasia oraingo honetan adieraziko denarekin elkartuz aztertu beharra sortuko digu.

25. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Mentsula baten kasuan (7.21. irudia), metodo berbera erabiltzen da indar ebakitzaileen eta makurdura-momentuen diagramak marratzeko.

26. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaile eta makurdura-momentuei dagozkien diagramak, 7.21.b) eta 7.21.c) irudietan ikusten dira.

27. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagramaren azalera totala ez da hutsala edo nulua kasu honetan eta - P1 l - P2 b balioa du, hau da, M makurdura-momentuak habearen B muturrean balio duena.

28. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Makurdura-momentuen diagramak, bi lerro inklinatu ditu, a2c2 eta c2b2, eta berorien maldak, mentsulari dagozkion zatien indar ebakitzaileen balioen berdinak dira.

29. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Mentsula edo hegalkin batek karga berdinbanatua jasaten badu (7.22. irudia), ezkerreko muturretik x distantziara dituen indar ebakitzailea eta makurdura-momentua honako hauek dira: V=-qx eta M=-qx. x/2 =-q x2/2.

30. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagrama, ab lerro zuzen inklinatua da eta makurdura-momentuena berriz, a1b1 ardatz bertikal eta a1-ean ardatz horizontalarekiko ukitzaile den parabola; a1 puntu honetan indar ebakitzailea hutsala baita.

31. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Bi zuzenek puntu batean elkar ebakitzen dutenean, zuzen ebakitzaileak direla diogu.

32. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Zuzen ebakitzaileak lau eskualde angeluar mugatzen dituzte.

33. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Perpendikularrak eta ebakitzaileak

34. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Paraleloak eta ebakitzaileak

35. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Ebakitzaileak eta zeiharrak

35 emaitza

Datu-estatistikoak: