XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Dana zeutzako dot, ene Jauna; zeure eskuetan jarrten naz, zeuk nai dozuna nai dot; onelan zoriontsua izango naz errbestian zeu maitatzen, ta donokian gero amaibako egunetan zeu ikusten.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Zeure, oñetara natorrtzu itxaropen gozuaz Orrban-bako, Andra, miragarrija ta Karmeloko edertasuna zarian, ene Ama laztana.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¡Ene, olangorik ikusi egiteko be! ¡Sein jayo-barria berbetan! ¡Gazteak!....

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Lau bedar eta gatzik baga? Eune! Eta, zelan jan zeinkez?.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Oso larritua) E...? Ene... Tomax da... bañan zer gertatu ote da sukaldean...? (Gogoratuaz) A...! Krema erreko zan!! Ederra egin diat!!.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - Ene! ene!....

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Begiratzen du zugaztiko bide aldera)... ¡Ene!... Andre Joxepa dator... Gorde dezadan idazkia.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ene bada!... Ori al degu guzia?... Tira, tira!... zaude ixilik, Bartoloma, emen ere biziko gera-ta.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Ene bara ta ni! Satikak neure semien alkondaria dakar soiñian, da egingo neuke baloiak iruntsi dabela neure semia be.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¡Ene bara ta ni!.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 @- Ene bada, ez orrelakorik geiagoan, biartik aurrera gertu izango dezute ta!!.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Ene! esan zuen bereala beste batek.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 - ¿Non ote zegoen arrezkero basurdea aitona? -¡Ene! Txina aldian nunbait motel.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ilun-nabarran ¡ene ze miña!
miru-baltzaren mokoak
zauritu euzan ta andik txantxartu
euzko-igali gozoak .

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ene! Txiprixtin dana asarratu zaigu.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa salbatu nai zutela... ? Ene! Alemanak erlijioaren aldez ! ! Ago ixilik : botx oiek Lutero baño gaiztoagoak dira ta.

20. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Gero, izar-islatan, zerura begira:
Bizi! Erio! Zuen puskak onek dira!
Ezin ak lokia aska... Ta bide mukerrez
Doa pentsati... Ene! oin-lokak top larrez!
.

21. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Gaitzok ozka egiten dioten biotz-andiko gogo egosgogorrak zer egingo ote du?
MEDEIE'K - (Etxe barnetik) Ene! Ene! Gorriak ikusten ditut, negar andiak eragiteko ainakoak ikusi ere!

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ene! ondikotz! aurrok!

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 MEDEIE'K - (Etxe barnetik) Ene! ene! Igaroko al da nere buruaren alderen beste ortziko tximista!

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ene! ondikotz! Auts al ba'nindeza eriotzak, nere bizi bear gorrotagarri au bertan bera utzita!

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Ene! ai! (asperen-intziri luze bat egiñez).

26. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GUZTIOK: (Leon Donearen burua argitzen astean)
Don Leo...
Lapurdun'go Gotzai Don Leo...
Don Leo'ren burua...
Ara! Itz egin nai digu!
Ene! Don Leo'k itz egin!
Entzun dezayogun adi-adi.

27. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Ene, erruki nazak.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Ugazaba txunditurik eta ikaraturik zegola zoroari begira, Pernando alboratu zitzaion eta esan zion: - Ene! Berriz ere zoroak jo dio!

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 19.- Asperen-aztarrena: asperenezko edo adia-itzen ondoren erabilten da, eta poz, neke, arrialdi, ustekabeko t. a. adierazten ditu. Adibidez: Eup! Zer poza! Ene!

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Ene bada! Nerau zorigaiztoko onen lorren ondikoa! ene! ene! ondikotz! il ba'nendi!.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Ene! ene! satsu ta aur-eraile ori!.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Ene! Aurren ao maitea laztan dezadan gogoa dut errukiez errukarri onek.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Oraintxe gagoz onak santu bagarik... Biar erri onetara etorri daitezanak, zer esango ete-dabe? Ene...!

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ene! Ez nekien Kitolis'enekoa ziñanik.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Urhats batzu eskumara eta, Ene! esan zion Juantxuk, nundik urten dozu? (irten zera?).

36. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 DEIÑE.- Ene ba! Kartera jausi yako itsuari.

37. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Iñ.- Ene! Begiratu! Manuren zatia orain handiagoa da.

38. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ma.- Ene!, ene! Orain Iñakirena handiagoa da.

39. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 - Ene! Mutiko barria dator eskolara, baserrikoa - esan eban.

40. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0109 Zeiñen dizdirak,
ene, laranjak!
.

41. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0109 Iturburua
eta zerua...

Ene, garia
zein dan guria!
.

42. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Ene! Begi zoliak ditu jenteak, gero!.

43. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - Ene! Hori esan, zurekin topo egiteko zoria izan dudanez gero, zurean hartuko dut ostatua.

44. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 ESMERALDINA - (Aparte) Ene bada! Hau da ona! Beste batek ere nirekin ezkondu nahi duela?... Nor demontre ote da? Ezagutuko banu behintzat!

45. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 LUZIA - (Bastidore artetik) Ene, azkenean ere! Baina zer gertatu zaizu... zergatik etorrerazi nauzu hona?

46. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 - Ene! Hau da lorontzi harrigarria!.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Ene, Anbruxio.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Atezaina: Ehun pzta. mesedez Neska-mutilak: Ehun pzta? Ene bada!.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 - Ene! Has nadin lanean, bestela....

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 a) Harridura adierazi nahi denean: - Ene!, Irabazi egin du!, Ederra gertatu da!.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 - Ene jauna! Zer da hau!.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Ene ba! Lehertzera doa!.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 - Ene bada, zuek biok - harritzen da amona-.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 - Ene! Ene! Ene! - errepikatu zuen hiru aldiz.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Lorea: Ene nolakoa zaren!!! Kirkil: Xxxxi! mmmm... sua usaintzen ari naiz... bai! han dago kea! goazen....

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 - Ene Jauna! Zer duzu, andre Maiena? Zertan zaude hemen?.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Haren ahotsa entzutean Emelina zorabiatzera zihoan eta Kassey-ri beso batetatik helduz esan zion: - Ene Kassey erortzera noa! - Hori egiten baduzu - erantzun zion Kassey-k erabaki sendoz - hilko zaitut -(...).

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 - Ene, ba gure aitak esaten du sorginak gezurrezkoak direla.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Zatoz, zatoz amarengana Txipi! - Ene ama!.. Hemen hartzen dut mina!- erantzun zion Txipik hanka odoleztatzen zion sokatxoa hautsi nahirik.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 - Ene Jesus!- besteak.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Eta aitak entzuten badio...!, enee!, hau angustia!.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Ene ba, nor garen dio.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 - Ene, lagunok! Benetan esan daiteke zaku hau arinagoa dela. Zurrutadak emandako indarra da.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Zirudienez, lekuko batzuk gaizkilea identifikatu zuten eta pantailan irudia agertu zenean, ene ama!....

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta azkenean hitz egin ahal izan zuenean, atsoari esan zion: O ene ama! Allah Urrikalgarriak honaino gidatu zaitu nire bitartekotzaz zure zahartasuna zoriontsua izan dadin.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Ene, ondo edo... Aurrera, hits zein indarge.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0040 Segidakoa bezalako elkarrizketa bat: Joseba: Ene, kaixo! Ez nuen espero zu hemen ikusterik.

69. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0134 Au guzia, Ene!
nabaitu badezu
zure baitan,
Eskuak batuta
zutik edo...
belaunikatuta
Norekin itz-egin zenduan
une ortan?.

70. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Ene! Arantzabal`ko seme gaztea Errekatxo`ko Martxel`entzat!.

71. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Ene! Bizitza izango zan gauza zoragarria Joxe Antonio`kin!!!.

72. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Gaur goizean ni ez nintzan ezer... Errekatxo`ko Martxela baño... eta oraiñ eguerdia baño len... Ene! Arantzabal`go Joxe Antonio`ren emazte gaiatu zoriona, Jesus! Jesus! Au zoriona!.

73. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 Autobus`aren zai zegoan eibartar batek, borondatezko zubixan injenierueri diote: - Ene! Zubix au, geldi daok...!.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 9) Kale izenak ere
Jesus ene Jainko!
Horra Plaza España
Mola eta Franco.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Kalean, ez dakit zer pentsatzen nentorrela, ikusi zaitut eta pentsatu dut: Ene! Hemen bartko polizia!

76. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Enee! orreik, zer dira...? - Zuen aurreko Euskaldun zaarrak egindako marrazkiak.

77. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0054 -Ene -dino Josebak-, pinuari ez jako orririk jausten, ala?

78. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Sorots egiten du eta ene!, ez du ikusten ba jentila ikaragarrizko burduntzi batekin mendia gora!

79. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00226 Ene, ene, nerekoi galanta nago eginda.

80. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0116 MAITE - Ene, lanerako zaude gaur!

81. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Zer ote dago barruan? Ene! Gabonetako apaingarriak: bolak, kanpaitxoak, jaiotzako figurak... Jakina, laster Gabonak izango dira!

82. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 -Ene! Berrehun urtetan ez dut horrelakorik entzun.

83. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 - Ene!!! Makina bat ikustekoak jaioak garela eta... !!! - Harriaren pare zegoen Estefanik.

84. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0057 Ene, hau ustegabea!

85. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0069 Ene, ene, ene!

86. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0049 Ene, gure geltokia hemen da eta.

87. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Ene, gure etxe-blokean dun, gure etxean!.

88. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 - Ene, gure etxean da egin zuen oihu, eta astebete baino ez da altzariak ekarri zizkigutela!

89. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 - Jesus ene, nirekin akabatuko du mutiko honek!

90. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0040 - Ene! Zu? Zu al zara?

91. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 - Ene jainkoa! Hainbat jende bizi da munduan, eta kexu dira denak, nor bere erara.

92. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Ene burua ez baitut ikusten literatur kritiko bezala, ez baitakit gauza hortaz deus guti baizik, egin dut erretxenera, joko nuela xifreetara, eta berdin hauetarik zerbait aterako nuela.

93. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 -Ene! Ez dut jakin bada! Eta Mahatserria zer da orduan?

93 emaitza

Datu-estatistikoak: