XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Guziok ikusi ditugu alako dantza bikain, txit erakusgarri batzuek, bizkaitar edo gipuzkoar Espatadantza, esate baterako...

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ona erakusgarri batzuk.

4. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Nire esanaren sendogarritzat, Rafael Altamira españar ixtorigille ospatsuak aldi artako bizigiroaren erakusgarri, Juan Ruiz, Hita`ko artzipresteari buruz dasaiguna azaldu nai dizutet soilki (1) Historia de España y de la Civilización española, 262'gn. orrialdea.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Alabaiña, Lagunartearen arikizunaz ideia xeheago bat jaso dezagun, erakusgarri antzo, Serapio Muxika'ren itz labur baiño esakor batzuk alda nai nituzke oraindik, Gipuzkoa'ko kronista izanak nekazaritzaz diñoguna esan baiditeke beste arikizunaz ere.

6. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Beste ertzetik dijoaztenak, panorama guztiz ezberdiña ikusten dute.Auen iritzien erakusgarri Simone de Beauvoir'en Le deuxieme sexe daukagu, beste askoen artean.

7. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Guztira, liburu ederra dogu, hizkuntza onaren erakusgarri, irakurlearentzat atsegina gertatzen dala.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 ezarpena / ihazko interesak / jub. pen. / telf. ord. / ateratzea / ale erakusgarria / 1896 urtetik gipuzkoarren esanera gaude / begira ezazu azkeneko nota egin ondorengo saldoa.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Hau izan da bere arrazonamenduen erakusgarri bat.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Azkenik eta L. Carrollen matematikako eta logikako lanen azkenengo erakusgarri bezala agertuko dizuegu paradoxa bat.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Erakutsgarri ez dugu nehor behar alderdiaren barruan, Gure alderdia langile klase iraultzailearena da, eta bera da numeroa haunditzea helburutzat ez duen bakarra.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 6.- Eskolan, edozein lantegitan bezala, boletin bat behar da, bere ekintzaren erakusgarri bezala.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Indoeuropar mitologia aztertzetik etorriz gero, hirugarren puntua jainkosa nagusiari zor zaion errespetuaren erakusgarri eskasa irudituko zaigu: Indoeuroparren saietsetik, ekaitzaren sortzailearen aurrean ez luke gizonik egon behar lehenengo; eta egotekotan ere, belaunikaturik edo oraindik egokiago, ahozpez behar luke egon.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Justifikazio teoriko honen ahulezia praktikoak gramatika sortzailearen harrez gerozko garapenean dauka erakusgarri ezin hobea.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Ekain bertako xafla, Goi Magdalen aldian datatua, ez da oinarri egokia horma irudi multzo osoa datatzeko, nahiz eta ikusmenezko errealismoaren, irudikapenezko detallismoaren eta komentziozko aberastasunaren erakusgarririk argiena izan.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Egungoak, gotikoa, aurretik zegoen garai erromanikoko bat ordezkatzen du, zeinatik, egun Nafarroako Museoan erakusgarri dauden ginbela batzu besterik geratzen ez diren.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Baserritar jator, garbi eta zintzo izan beharrean, iraultza utsaren baldintzak nonbait (oroitzen hala ginenean beren burjesiaren balioaz ziotena?), edo ulertzeko gisan: jende erakustgarri, bitxi eta atseginak izan beharrean (bidenabar, antropologo eta folklorezaleek non ikas egokia ukan dezaten), euskaldunak beste herriak bezainbat zirelakoan zeuden; akatsak akats besteak bezalaxe, beste herriak bezainbateko eskubidedun.

18. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0008 Ordez, margolariak eta irudigilleak irudia zeaztu egiten dute eta bere gaiaren erakusgarririk zintzoenak atera ta itxuratzen dituzte.

19. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Askotan inoren laguntzarik gabe, beraien identitatearen erakusgarri den mintzaira gorde izan dute.

20. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Erakusgarri batzuk dira bakarrik.

21. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0004 Hemen ere dena ez du kaleratu, erakusgarri batzuk baizik.

22. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0327 Zeruko Aitak bere Seme Jesus bere maitasunaren ezaugarri eta erakusgarri lez bialdu deusku.

23. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Behin eta barriro esango dogu Jesusen biztuera honetan dagoala kristau fedearen giltzarria; Jesusen bizitza guztia aditzera emoten deuskun erakusgarri bete-betea.

24. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 - Epidiktikoa edo erakusgarria. Hitzaldi-mota hori hizlariak bere dohainak eta erretorikaren menderakuntza erakutsi nahi zituenean aukeratzen zuen. Pertsonaia garrantzitsuak goresteko erabiltzen zen.

25. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00210 - Ni horrela ikusita ez huke sinetsiko, lagun, lehen Wall Street-eko Aztia deitzen zidatela; hori giza aferetan zorteak duen aparteko garrantziaren beste erakusgarri bat baino ez duk... Bai jauna, atseginez.

26. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00210 - Horra hor giza aferetan zorteak duen aparteko garrantziaren beste erakusgarri bat.

27. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0107 - Lagun, nik ez nuke dirutza hori erakusgarri ipiniko zulo honetan.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00302 Halaber, Fermín Herrán Gasteizen 1878an sortu Revista de las Provincias Euskaras; Revue des Basses Pyrennées et des Landes izenburukoa, Abbadiek bultzatua eta Ferdinand Lesseps abiarazia 1883an Parisen eta Vicente Aranak 1885ean sortu Revista de Vizcaya delakoa, XIX. mendeko Kultura Berpizkundeak suposatu zuenaren erakusgarri dira.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Honen erakusgarri sendoa da gizarte post-modernoetan barra-barra zabaldu den pasibotasunaren gaitza. Populazioaren gehiengoa ez da gauza pentsakera propioa eta independientea burutzeko. Sistema politikoak eta ekonomikoak herritar otzan eta geldoak nahiago ditu euren legitimazio maila ere errezago gauzatzen baita era horretan.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00027 Horren erakusgarri, Ameriketan bere bigarren denboraldia jokatzeko barkua hartzera zioala Diario de San Sebastiánera bidalitako idatzia azaltzen dizuegu:

31. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Finlandiako mugen barnean hitz egiten diren suomieraren dialekto guztietako erakusgarriak daude bertan, eta baita suomiera egiten den beste herrialde batzuetakoak ere, hala nola Suedia, Norvegia eta Errusiakoak.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00013 Gorgonio Renteria alkate zela egin zen hilerri berria Elantxobeko herrian, 1916an. Sarrerako portalearen ateburuan Gorgoniok berak asmatutako idazkuna dago: Otoi bat eta gero arte. Geroko bizitzan Gorgonio Renteriak zuen fede sendoaren erakusgarri bikaina

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00023 Oro har, EAEko eta Nafarroako gobernuek bultzatutako soziolinguistikazko ikerketak euskararen aldeko hizkuntza-politikak gauzatzeko duten borondatearen erakusgarri dira.

34. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Txikia, bitartean Mirande, Krutwig, Salbatore Mitxelena, Koldo Mitxelena, Txillardegiri eskerrak biztua zen kontzientziarte berri baten erakusgarria da.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Azkuek ore dakar ((R-uzt), honor, honra, honneur. [...] (R-bid), honras fúnebres, honneurs fuñebres. s.u.), baina E-zko testuen lekukotasunek ez dute ebakera horren erakusgarririk eskaintzen. 24. Cf Gar O onriari, E Dot onre, onriari, HualDot honriari, HualEb (h)onreric. Bistan denez, adibideotan ez dira ageri Hualderen amplt; n ampgt; eta Bonaparteren amplt; V ampgt;, bokal sudurkariak adierazteko erabiltzen dituzten grafemak alegia (ik. aurreko oharra).

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0016 Nolanahi ere, gogoeta guztiok Aldundiaren izenean jaulkitzen ditu, eta badaiteke Euskal Herriko alderdi oso baten erakusgarri izatea, baina ez, inolaz ere, guztiena, Gorosabelek oso bestela azaltzen baitigu kontua: (...)

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0030 Ziur naiz arakatzen hasiez gero xehetasun gehiago batu ahalko direla; eman dezagun, erakusgarri gisa, aski interesgarri deritzogun bat: Lardizabalen gramatika Larramendirenaren ordezkotzat aurkeztu dugu, eta badakigu 1853rako aski aurreratua bide zeukala, eta Aldundiak horregatik bere poza adierazten zuela (ik. 2.3.4. atala).

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 - Administrazioek sortzen dituzten dokumentuen erakusgarri bat:

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0039 Parole in libertà haiek ere - poesia publikoa, zeinarentzat Marinettik manifestu bat idatzi zuen La declamazione dinamica e sinotticari buruz (1916) - ondoren emango ziren garapen publizitarioentzako erakusgarri poetiko bihurtu ziren.

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Erakusgarria bada, erabiltzen bada, neurririk gabe uzten dut neure buruaren joatera, eta neurririk gabe ere hertsatzen naiz argitzen ez bada eta graziarik egiten ez badit.

41. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Euskaria erakundeak Europako Ekialdean azken aldian jazotako gertakizunak gogorarazi zituen atzo igorritako ohar baten bidez, eta ziurtatu zuen Estatuen botere suntsiketaren erakusgarriak direla.

41 emaitza

Datu-estatistikoak: