XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Jakiñak, jakin bearrik ez dauka, ta gaurko egunean, bizitzen gaitz da; denpora batean iru ta bi lau zirala jakinta bezterik gabe, alkate edo iskribau izan zitekean baña gaurko egunean, Santzonek aña jakinta ere, maukarik txikiena arrapatzen gaitz dago.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 (Gero galdetu zion Eskribauak:).

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Orai duela sei urthe hil izan zen izkribano bat, Zola deiteen zena.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Izkribanoetan ez ziteken hura baino tzarragorik, zikhinagorik.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Iru-bat urte lenago, Segura'ko eskribau Jose Manuel Aramburu'ren aurrean egiña zan testamentua.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 ESKRIBAUAK (AN, B, G), NOTARIAK (BN)

8. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 1. A) Eskribaurik bakar bat ere ezomenda zeruratzen.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 B) Ez eskiraurik ez tratularirik ezta zerura gaten. C) Errotazainik (iharazainik) ere ez.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 3. Eskribauen emazteak errezatzen ari izaten dere, errietan auziak izateko.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 4. Aize andia dabilenean eskribauren bat il da.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 5. Napar-egoea Aize egoa dabilenean eskribauren bat il dala uste izaten du erriak eta inpernuan lekurik eztuelako batera ta bestera ibiltzen dala.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 6. Beti auzitan dabilen bategaitik, eskribaua ezpada bampecirc; a ilten danean aizeak ibiliko dira esaten da.

14. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 7. Bein eskribau bat zeruko ateragiño eldu eizan ta norbaitek an fruta nueva esan eieban.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 8. Bizkaiko Legezarrak seigarren izenpeko seigarren aginduan dino: Eskribauak ezpediz legegizon izan.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Doazela eskribau baten eske eta bitartean nire pekatuak entzun beiz, Jauna.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Orren akatsa, askotan, ez da gurea, sarri esan eta autortua dan lez euki doguzan eskribaduena baiño.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Eta jakiña da, baita, lengo eskribaduak, geienak, ez zirala euskaldunak izaten, eta euskaldunak ba ziran be gazteleraz ikasiak eta gaztelerara moldatuak.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Guk ez daukagu orren ziurtasunik, eta gertatu lei, len esan dogun lez, antxiñako eskribaduen biurrikeri bat orrelako deitura emotea.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Berriz'tik Ondarroa'ra bide barria egiteko asmotan ebiltzanean, au da, 1857 urtean, Ondarroa, Berriatua, Xemein, Markina, Etxebarria eta Zenarruza'ko udalak batzar bat egin eben Markina eta bere merindadeko eskribadu zan Emeterio Baskaran'en etxean.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Jakina, abantaila hauek beren kontrapartida daukate eta honela, erregeren zerbitzura zeudenez, harrapakinaren zati bat berari eman behar zitzaion; eta areago oraindik, eskribau bat ere joan ohi zen itsasuntzi hauetan banaketak, ondasun-banaketak, kontrolatzera.

22. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Itsas ertzera heltzean, hiru izkribauek batera bultzatu zuten kupela urera.

23. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Eskribau bat; lehen Maracaibon bizi zen.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 - Goazen ihesi!- esan zuen. - Zer gertatzen da?. - Eskribauak ezagutu egin zaituzte!.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Minik ez baina izututa, hegoak mila lekutan urratuta, garrasika hasi zitzaion: - Harrapatzen bazaitut, eskribau madarikatu hori!.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Zaude isilik - erantzun zion eskribauak.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Ez zen, ez, eskribaua hitzik gabe geratuko: - Eta isatsa?!.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 1) Orduan, frantsesak eta espainolak Euskararen lurraldeko burukide, aberats eta eskribauengana hurreratu ziren, maltzurkeriaz.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 4) Bada euskaldun burukide, aberats eta eskribauek entzun eta obeditu egin zieten.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Hitzok entzun ahala betarteak, gizon matrakazaleen ditxa goiena salatu zion izkribauari.

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Jauna hasi zen monsieur Regnault esaten ni Parisen nintzelarik, Roguin maisuaren lehen izkribaua izan nauzu.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Azken berba hau ahozkatzeaz batera, eta esakunea josi gabe utziz, zabal baino luzeago geratu zen izkribaua arrakastazko zuziak begitartea argitzen ziola, eta neuk zenbait losintxa zuzendu nizkiolarik, alai asko sentituko zen.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Izkribauaren hitz tono gor eta bakarra, zalantzarik gabe bere buruari entzuten eta baita bezero eta herritarrei ere entzunerazten ohitua, nere jakingrinatik gaindi zegoen dagoeneko.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Zergatik ez da markes bat edo eskribau bat bertsolaria izango?.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Amona erdi itsua, il zorian egona, eta ain baldarturik utzi zuen gizon lotsagabe ura, eskribauen aginduaz, arrapatu eta kartzelara eraman bearrean zegoela.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Aserre agertzen zen alguazila poto egin zuelako, eta gainera zionez, gizon ura ez arkitzeaz, nork ordaindu Bentako zorrak, bere eta eskribauen lanak?.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0045 Tratu hau iskribauaren aurrean egin zen Donibane Lohizunen 1600. urtean.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Azken honek Martin de Elcano eskribauak Batzarreei 1589an horretarakoxe aurkeztutako Instrukzio batzu onartuz.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Horrela geratzen da isladaturik 1564ean Juan Martinez de Sagastumek, Batzarre eskribauorde fedemaileak, eta 1592an Martin de Elcanok, Zarauzko eskribau osoak, Batzarreen aginduz egindako inbentarioan.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Erregimen Zaharreko judizio fondo gehienetan gertatu ohi den bezala, azken lau eskribauen deiturekin ezagutzen zaie: Elorza, Uria, Mandiola eta Lecuona.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0033 Ortografian, dudarik gabe, txistukarien multzoa suertatzen da gaitzena behar bezala isladatzea; beraz, gure tz (afrikari bizkar-albeolare gorra), ts (afrikari apiko-albeolare gorra), x (frikari aurresabaikari gorra) eta z (aurrebizkarkaria) kasuetan zalantza, dudamuda eta aldaketa asko konstatatzen da eskribauen luman.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 Bertan bi letratu, bi diputatu, batzarreko bi eskribauak eta bi prokuradore izaten ziren.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Nire, Jose Maria Arroita Jauregui, Bilboko Notario kolegio txit prestuko eskribau honen aurrean.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Dena den, euskaraz labur emanda zera dio Jose Manuel Abalia parroko jaunak: Sakramentuak hartuta 1.841.eko abuztuaren bian, goizeko bederatzi t`erdietan, 51 urte zituela, Jose Bentura Laka, Deban bizi zena, Josefa Teresa Ibarraren senarra, hil egin zela; Jose Inazio Agirrezabalaga eskribauaren aurrean testamentua egin zuela eta hurrengo egunean Elizako Hilerrira eraman zutela.

45. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0298 KARTZE - Ez, ez... holakorik ez da sekulan agitu; nahi dutena esan bezate eskribauak eta abogaduak, bainan, elbia elbi, hildakorik ez da sekula piztu.

46. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Oso gai polita da ta merezi du esatea, luze joango da baña: Lazkao-Txiki ta ni biok anaiak gera, Xalbador eskribaua, eta Basarri, berriz, lenago ildako aita.

47. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Eskribaua len egindako testamentua irakurtzen ari dala, gelaren erdian azaldu da aita, beste mundutik etorrita.

48. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 beste bat, Juan zeritzana, Espainiako Gortera joan omen zen, nobleziako dama guztien aitor-entzule bide zen osaba fraide dominiko batek deiturik, baita, itxura denez, karrera argitsua burutu ere, Erresumako Eskribau eta, beranduago, hilhurren zegoelarik, Koroari eginiko zerbitzu ugari bezain ongarrien saritzat, bere leinuarentzat Villanueva-ko Konde titulua erdiesteraino iritsiz;

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Juan Bautista de Elcoro herriko eskribauaren aurrean, hitzez adostu ziren alderdiak 1742ko otsailaren 13an manufaktura egiteko, eta berriek diotenez, honetan berrogeita bat gaztainondo eta hamabi intxaurrondo erabili ziren, limosna gisa emanak guztiak. Izan ere, Irazustak agindutakoari jarraiki, bere testamentuan erasota geratu zen konpromisorako inolako idatzizko kontraturik ez zela egingo, akordioa ahoz egin zuela eta egun horietan artean hitzartutakorik batere jasotzeke zegoela adieraziz.

50. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Lehenengo eta behin, eskribauak bi zerrenda irakurtzen zituen: lehenengoan hautesleen izenak aipatzen ziren 52 Hautagaiak etxea izan behar zuen Udalean, edo bestela emazteak, eta Hiribilduko aitoren semetzat hartzeko bete beharreko gainerako baldintzak ere bete behar zituen.; bigarrenean berriz, hutsik geratuko ziren postuetarako hautagaienak.

51. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Eskribauak txartelak bildu eta ozenki irakurtzen zituen; hautesle izango ziren sei hiritarrak izendatuta geratzen ziren horrela.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Hautesleek hautagai bana aukeratu eta izena txartel batean idazten zuten orduan; hautesleek idazten ez bazekiten, eskribauak idazten zuen.

53. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Azkenik, hurrengo ekitaldirako eskribaua aukeratzen zuten.

54. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Horretarako badut, eduki ere, forudunak diren lurraldeetako eskribau izateak eman dezakeen hamar urteotako esperientzia apurra.

55. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0291 Dena prest zegoen, eta idatziz berretsi zen fundazioaren hasierak, Pedro Abad de Yartua batxilerra Elgoibarko parrokiko benefiziatua, eta Domingo Arriola, Erregearen eskribauaren aurrean.

56. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Horrela da Antzuolako hiriak 1592an ospatutakoa non erregidore fidelek, diputatuek, herritarrek eta aitonsemeek, erregeren eskribaua, Sevastian López de Oçaeta y de Gallastegui, bertaratzea eskatu zuten, Bergarako alkateak uko egiten ziolako arma erakustaldia 1539ko urtarrilaren 28ko Valladolideko Real Chancilleriak luzatutako ejekutoria batek eskatzen zuen bezala hartzeari.

57. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0032 Juan López de Plazaola, Eskribaua, Ubitarte eta Mirandaolaren etxejabea (Doña Francisca Bikuñarekin ezkondua).

58. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 Lenguak eta Izkribaua

59. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 JU: (Izkribauari) Pazientzi pixka bat artu zazu, On Andres.

60. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0168 Begira, Izkribau Jauna, ona emen nun daukan On Juan zanaren idazpiko jatorra.

61. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0168 (Erortzen da. Ekadoya eta Izkribaua joaten dira beragana laguntzera. Erramunak irukitzen du Trifon. Xole Migelen onduan berari elduta)

61 emaitza

Datu-estatistikoak: