XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

6. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Laratzetik chinchilik
dauka kalderiña,
chocharekiñ nastuaz
esne ta iriña,
ez pegatziagatik
zuben eragiña
.

7. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Iñork ura ez derasazke ezpadu iretsi amaren esnearekiñ batean.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Egunero erriratzen zan esne eta baratzakiz saski betia buruz gaiñ jasorik.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Etxe batekoak, gosaria egiteko esnea egunero erosten zioten, eta neskamea zintzo-zintzo etortzen zan, garai jakiñean, esne billa.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Egun batzuetan esne ederra ematen zion, eta gosaltzean, etxekoandreak neskameari esaten zion: ¡Auxen da esnea! Lodi-ederra, koipe utsa.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Burdin-Kaldara =(Maskulu). - Esnea egosteko kirtendun burdiñezko ontzia.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kaiku. - Esnea jeizterakoan artzeko ontzia.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Marmita=(Esne-ontzi). - Esnea erabiltzeko ontzi itxia.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazo. - Salda, esne ta jaki bustiak eltzetik artu ala bertara botatzeko burnizko zalia.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Katillu. - Esne ta salda artzeko ontzi sakona.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Irazki= Iraztontzi. -Esnea irazteko tresna.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Apatz. - Esnea gantzaitu edo gogortutzeko ontzi aundia.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Eskualdun esnearekin batean, churgatu zion amari bere eskualdun fede handia.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan bada horiek guziak baino sendagailu zaluagoa eta errechagoa: Zoazi haurra bularrean daukan emazte baten ganat eta, chahakotik arnoa bezala, ichur-araz zazu haren esnetik zirrizta bat zure begiaren gainerat.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Charranpinaren sendagailua galdetu-eta, ez dut ihardeste han baizik ukan: Edan azkarki esnia.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Horren eztitzeko aski omen da edatea esne gordina edo lahar osto ura, edo oraino jan-azu eltzaurra.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Soinarentzat esnea bezala dadila izan, heien adimenduarentzat, euskarazko erakaspena.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Huna nola jokhatu behar den: botoila edo fiola bat untsa hetsirik ezar urian eta han irakitaraz 20 minuta au bain marie, horrek erran nahi baitu esnea barnean izanen duela.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hogoita lau orenez beharko duzuen esnea botoila hortan ja ezarria dukezue.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Esne haziz gabetua beharko da bethi atchiki toki fresko batean, etcheko freskoenean.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Goizean prest ezartzen dira ttuttu guziak batean ur eta esnez bethez bere sukrearekin; kautchuzko estalgi batekin hesten dira eta denak ezartzen bain-marie delakoan hazi gaichtoz husteko.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola anhitz dembora irabaziko da eta esnea ez duzue zikhintzen bethi eskuetan ibiliz.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esneak gaitu huntan hobekienik argituko.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnea hazkurri ona dea? On duteia haurrek? Eman behar zakoteia anhitz? Jendek, bethi danik gostu izan baitute medikuen izpi bat ausikitzen, daukate moda bat bezala hararazi dugula esnea.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Egia erran, esnea edo arras on edo arras kalte ditake harleak beretzen edo dicheitzen duen arabera.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten delarik ere, ez ditake izan esnea bigarren adineko haurraren hazkurri choila, nahi bezembat izana gatik berenaz janhari osoa.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Luzaz, eta ez du hain aspaldi arte, haurrak lau eta bortz urthe artino hola, esne eta esnekariz choilki hazi dituzte, hirietan eta kampaña batzuetan.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Lo-belharrak badu esne bat lanthu ondoan opium delako bat ematen duena.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gelditzen da etchalde baten ondoan eta galdatzen du gathulu bat esne.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Esnearen emaileak ere bazituen behi eriak.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Ez edan behinere, esne hotzik, zeren hortan khausitzen ahal baita eritasunaren hazi kotsua.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri ta ukulluak nola egin bear diran; abere egazti, zuaitz eta landareen gaitzak zer diran; irixkoen gora-berak; erle, esne, sagar, zimaur eta beste ainbat gauza nekazarientzak; Nekazari Alkartasunak lanerako tramankuluak erosteko ta beren ondasun eta irabaziak egokien erabiltzen erakusten dutenak eta baita zenbatz edo estatidistika, garrantzi aundikoak.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jaun jujeek erran dute hemengo hazienda hanitz ez direla arraza aski garbikoak eta gauza horri behar litakela kasu egin; mota garbiek ere emaiten dutela haragi eta esne ausarki.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Geroztik baru eguna danean ere, zillegi da barua austeko ta apaltzeko esne, esnaki, arraultza edo arraia jatea.

44. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Lutxi - Ori da mauka! Esnea baño gustorago artuko nizkiken neronek ere!

45. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Bai ta zera ere! Esnea emango diot. Onuzkero berotua da. (Sukaldera joan eta baso-esnea ekarriaz) Tira, neska; ar zan!

46. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Indarrak etortzen ari zaizkin orratiokan! Bejoandinala! Zer ote, esne bataiatuaren ordez txuletak jaten asten aizanean?

47. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Salome - Taloa ta esnea orduan!
Petri[killo] - Ez da txarrena.

48. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Alexi, ta nor ote naizenik ere ez duzu galdetzen, ez eta zeiñen aberats artaldez, zeiñen ugari esne txuriz.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut milla ardi Sikili'ko mendietan alderrai: esne berririk etzait peit ez udan, ezta neguan ere.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Iabea Neree'n inguruan dabillen bitartean, bera baiño ni laztanago ez ote naun izango beldurrez, artzai arrotz onek orduko birritan erasten ditu ardiak, abere gaixoak legortuz eta bildotsei esnea lapurtuz.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0011 14- Bere esnea ezti gozo
artzen ziozun aoz...
bere izkuntz-eztia
belarriz ta gogoz...
.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0011 15- Esnearen indarra
laister ikusi zan;
azten bereala
aurtxo ori asi ziñan...
.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Etxeko-andrea, aparia egiten ari zan; lapiko aundi bat bete berakatz sopa, beste lapiko bat bete gaztaña egosi, eta talua ta esnea.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Ogi, aragi, esne edo beste edozer banaketako lana nik nai nuen arkitu uri artan, baña dena alperrik.

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Esnez ontzia betetzen zioten eta gero luzaroan an egongo zan esne-saltzailleen joan-etorriari begira.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Ez dauzkate, ba, abereok larrain-lanean jarduteko; etxerako esnea aski izatearren baño.

58. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0010 13- Bata bularretik,
aotik bestea...
¿Ez dira egiz bi ezti
izkuntza ta esnea?...
.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiak, amaren bularrean ugaritzen dun esneak ezer proba al dezake?

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Bein baño geiagotan, mutil-koxkorra zala, aitak esnea saltzera bidali ta txanpon batzuek bereganatzeagatik, ibaiko ur-txantxilla batzuek esneari botatzen bai omen zekien.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Esnea saltzen zuan
urari nasiya:
etzuan karrukakin
erreko paziya.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Jan-banatze au buruz eginda, lan esne edo aragi geiago lortzen da.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Era ontan ere, mikrobio txar danak iltzen dira eta esnea zoratzea zalla izaten da.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 - Esne ona edateak, asko esan nai du kristauaren osasunerako.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ez da ba arritzekoa, agintariak, bere mendekoak esne ona edateko, bear diran neurriak artzea.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ikustea, esne garbia saltzeko, gaitzik ez zabaltzeko, eta esnearen ordez, urik edo beste zerbait ez nastutzeko egiten da.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Argi ta garbi jarriak daude, esneak bear dituan graduak, garbitasuna eta abar.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ikustalleak gañera, baserrian esnea nola erabiltzen dan, bidean nola eramaten dan, eta artzalleari banatzeko nola gertatzen dan ere, ikusi bear du.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Bear dan bezela esnea arakatu edo analizatzeko, 1) laboratorio berexi bat eta dakien jendea bear da; 2) esne-saltzalle danak, osasun-agiria bear dute; 3) agiri au ez dutenak, esne saltzerik ez dute izango eta agiri ori, bei ukullu, esne-ontzi eta abar garbi erabiltzen dituztenai bakarrik emango zaie; 4) agiri edo patente onek indarrik izango badu, sei illabetetik beiñ, ukullu eta gañerakoak ikusi bear lirake.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne-ikuste onekin, iru asmo betetzen dira: esneak bere indarra eduki dezan; tranparik ez dezaioten, eta biltze eta banatzea garbi erabilli ditzaten.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ona dala esateko, litro batek 1.030 gramo pisatu bear ditu, 3% grasa izango ditu eta soliduak, eneko 11.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Neurri oiek ez ditun esnerik saltzen galerazi egiñ bear litzakela esango ba'nuke, ikustalle askori geiegi irudituko litzaieke; bañan nere iritziz, ala egiñ bear litzake.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Batek baño geiagok esango du, bere beiak ez dutela ainbeste graduko esnerik ematen, eta egia da.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne meia ematen duten kasta asko da zabaltzen, eta baserri askotako janariak, oso indar gutxikoak dira.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Beti talo ta esnea jan da jan, gertatu oi dana: zenbait idazle ta ertilari errusitar nazkatu egin zaizkigula.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Zertaz nazkatu? Gosarian, bazkarian da afarian jatera beartuak dauden talo ta esne ortaz.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Ta bitan zartatu errusitar kulturgilleak: talo ta esnea mauka-mauka nik umetan bezela sartzen dutenak eta ortaz leporaiño eginda daudenak.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Nazkatu baita talo ta esneaz..., stalindarren gezur polittaz.

79. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Bere errapeñoa esnez bethetzeko
Eta hola bere pittikaren hazteko,
Goizean goizik alharat joan beharra,
Bere heiatik jalgi zen ahuntz zaharra,
Bere ume maitea barnean utzirik
Eta athea firrilaz hets-arazirik,
Pittikari erran ondoan beharrira:
Nehori ere idek Jainkoak begira,
Nehori gero, haurra, zure onetan,
Non ez dautzun lehenik garbiki erran:
Pujes! Pujes, otso moro
Eta harekilakoak oro!.

80. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 IDIAK.- 60.000-65.000; ERGIAK: 40.000-45.000; BEHIAK, Haituzkoak, 30.000-33.000; ARTEKOAK, 24-28.000; EZNIAK, 10 libera pinta; CHAHALAK, 5 lira betetakoak, 10.000-12.000 phezu bizia 70-80 l.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amak haurra haz bileza Directeur de la Santé-ko jaunak bermatu eznetik, prima 3.600 lizateke.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Enplegatuak kasu egiteko lukete ea laborariak ez duenetz bereaz gehiago atchikitzen, esneaz eta arroltzez bezenbatean.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Descartes zenaren esnea hurrupatuz eta San Tomas Akindarraren haragia jakituz haziak baigira, ez ditugu batere lakhet les entorses à la logique, zainhartadura horiek.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beharrik! Bazka eskasarekin esnea chuhur baita bildotsak sallatuko du artzaina eginen dela zortzian.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Laborarier. - Buruzagi mota guziek galdatzen dute laborari eta jateko gauzak eskuetan dituztener, ahal bezen laster helaraz dezaten biltzalen, artho, ogi, lursagar, esne, ilhar, hots jateko gauza, saltzeko dituzten guziak, hiritarrek ez dezaten goserik ukhan. Frantses on gisa, nahiko dugu denek eginbide hertsi hori bethe.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Labrantzea eta labrantzatik datozan industriak: esnea, mantekillea, gaztaia, aragia, liñoa, lanea, tela fabrikak, eta abar. Industria astuna be, ba-daukogu zerbait, uri aundietan. Oraintsu asi jakuz Alemanak eta Italianoak automobil fabrikak egiten, euren industria libra esterlinearen zonan sartzeko asmoz.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Maite zaitugu, ama, txik maite; gure biotz-barnean, gure gogo-muñetan, zureganako maitasuna bizia biurtzen zaigu; esne ta eztiz blai-blai, indartzen eta inguratzen gaituen bizi guria, suspergarria.

90. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

91. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 - Ze aldaketa izaten ditu esneak yogur bezela jateko?
- Kontatu eizu ze aldaketa jasaten daben poto eta ontzietan kontserbatzen diran janariak
.

92. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Izarñok, eskurik ezin einkean zezaken mugitu, baiña ointxoak pozarren mugitzen euazan zituan, esnea edozkitzean.

93. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0008 Bertatik behi bat igaro zan eta begikotasunez esnea emon euskun eta hurrengo alkarrizketa hau sortu zan:(...).

94. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 Geuretzat behar dogu esnea eta.

95. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Ogeratu aurretik, eginbearrak amaituta gero, Tys andereñoak gailleta batzuk eta edontzi bete esne eroaten eutsezan.

96. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Iñude ona izateko, zazpi egun gutxienez izan bear zetiñagu; baiñan ori baiño leen, irugarren eguna betetzean, ezti, lore-irin eta urez elikatzen gaitun; eta zazpigarreneko, sama-azkenean zetiñagun kulintxo bietatik, esne gozo-gozoa zerionagun, eta onen bidez erle-gaiak iru egunez janaritzen ditun.

97. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Esne au errege-aia izendatzen diñagu, ta Amerle'k aia ontatik ugari jaten omen din....

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Inoiz umerik egin bagako mandemearen ezneaz, uraz soinekoen zetaka ta natuak legetxez, il daroaguz gatz-arok.

99. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Ume hau gosez negarrez dago, mesedez esnea behar dut- esan nuen.

100. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Esne beroa eramango diat. (Sua piztu eta hasten da).

101. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta esnea dario lurrari, ardoa dario, erle nektarea dario.

102. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Bego beraz hortan. Ekar-zazu Ttittu-ren esnea.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Ardiek esnea ematen dute.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Gizon honek gauero leiho bazterrean uzten zuen esnea hozten.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Baina gau batzutan esnea asko gutxitzen zitzaiola sumatu zuen, eta horregatik zelatan gelditu zen gau batean.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Orduan esnea, beti bezala, leihoan utzi zuen eta bera leihoaren barru aldetik zai jarri zen.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Halaxe, eta pixka batean zai egon ondoren, katu beltz bat azaldu zen, eta katu hau salto batez leihora igo zen eta lasai lasai esnea edaten hasi zen.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0037 Atsoak esaten zuen erorita hartu zuela min, baina gizonak ongi antzeman zion esnea lapurtzen zion katua zein zen.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Baserritarrek behiei jetzitako esnea ekartzen zuten fabrika hartara eta han, esne horrekin, gaztak, yogurtak, gurinak eta horrelakoak egiten zituzten.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 f) Ditiak dituena edo umetan esnea edoskiz (esnea hurrupatuz) bizi dena......... deitzen da.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Gorputza ilez jantzirik, birikak dituzte hats-hartzeko, tenperatura berdineko odola, amaren gandik jaiotzen direnak, eta umetan: amaren ugatz edo errapetik ditia hurrupatuaz eta esnea edanaz hazten dira: ugaztunak dute izena.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0097 Esnea eta garia esaterako, eta berdin arraina edo burdin-meatza produktuak dira, produktu naturalak.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Lehen idiak eta behiak gurtaberetzat, esnea okela, larrua eta umeak egiteko erabiltzen ziren eta lurrarekin, etxebizitzarekin eta beste animalia batzurekin batera baserria osatzen zuten.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Arraza horietako behiek esnea eta okelaren produkzioa hobeagotu egin dute.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 - Esnea moeta desberdinetako ontzietan eros dezakegu.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Zein moetatakoak izan daitezke ontzi horiek? Zer desberdintasun daude ontzi horietako esnetan?.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 - Iker ezazu zer prozesu daraman esneak ikuilutik irteten denetik zure gosarira iristen den arte.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Asturiasen behiak okelerako hazten dituzte eta Kantabrian esnea eta esnekietarako.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0213 Aplikazio-zerrenda hau asko luza daiteke: metal urtuak desgasifikatzeko, aluminioa eztainuarekin soldatzeko, piezak garbitzeko, esnea esterilizatzeko etab.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Kaltzioa esnean, gaztaian eta hainbat landaretan agertzen zaigu.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Produktu horiek ogia, esnea, jantziak, etxebizitzak, eta abar dira.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 Beren izenak, umeak elikatzeko esnea ekoizten duten emeen esneguruinak aipatzen ditu.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Esnea, harri berotuen bidez egosten zuten; bazekiten belarrez midizinak eta pozoinak egiten.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 Letxuga batek. Koaderno batek. Bonbila batek. Kilo bat patatak. Litro bat esnek.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0141 Nola eraisten den esnea edo nola jaiotzen diren animalia batzu behatu.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0011 -... edo datilak eta azeitunak, edo esnea eta ezti guri guria!.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0041 - Esne apur bat, laguntxo?.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Gauerdian pentsatu zuen: Sartu ote nian berriro esnea hozkailuan?

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Eta berriro pentsatu zuen: Hotz egiten dik gaur, esnea ez duk galduko.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0139 Gurditxo gorrian, esne kartoi batzuk eta parafinaz aparte, karamelo pakete bat, bi txokolate tauleta, intxaur eta mahaspasa zorroak, zigarro batzuk, urdaiazpiko otarteko bat, lau katilu huts (bata txokolatearena, bestea esnearena, bestea kafearena eta bestea zoparena), sagar bat, udare bat, banana bat, poltsiko-liburu bat Heriotza desertuan izenburua zuena, Chrisek ilargiari buruz abestu eta berak grabaturiko disko bat, txintxorta bat, Mortimerren izena eta helburua grabaturik zituen nortasun agiri txapa bat.......

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Eta horrela gobernatuz gero, esneak ere beherakada ederra eman zuen.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Negu partean marmita bat aski zuen Proxperok etxeko esne guztiak esneketariari ateratzeko.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Goizean, larrera joan baino lehen eta ilunabarrean larretik datorrenean, ardiamak esnez betetako errapea eskainiko dio bere ume maiteari.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Arkumeak, belaunikatu eta ditia ahoan sarturik, gustora edaten dio amari esne gozo eta beroa.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Noizean behin, kolpetxo bat edo beste emango dio buruaz, esnea hobeto etor dakion.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Esnea edanik, gose eta egarria biak asetzen ditu arkumeak: arkumea bete bete gelditu da, eta jauzika hasiko da laster.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Beste batzuk berriz, azkarrago gizentzearren, txabolan utziko ditu bi-hiru hilabete egin arte amaren esnea edanez: amaren esnea baita janaririk egokiena.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Orduan, ardiamaren esnea beste arkume bati ematen dio artzainak edo-eta bestela gazta egiten du.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Ardi batzuk esnea ematerik ez dute nahi izaten, baina artzainek jakiten dute nola kendu.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Beste ardi batzuk ezin dira geldi egon jeitzi bitartean eta noiz edo noiz kaka ere egiten dute esnetara.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 jeitzi: ardi eta behiei esnea kendu.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 Hoa azokara esnea saltzera.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 Isilenari, honenbeste emango diat, horrenbeste emango diat, horrelako berriketan ez dabilenari, alegia, emango diok hik esne hori.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 Erroketxok, isilik zegoela ikusi zuenean, marmitari estalkia kendu eta esne guztia hari eman zion.

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 - Hutsean esnea inori eman? Errukiz behin edo behin horrenbeste egin litekek, baina zakur bati?.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Gosaltzeko, ondoko baserri batetik esnea eraman eta kafesnea hartu zuten.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0010 Ahia, esnez eta irinez egindako janari goxo bat da.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Eta han doala Markos kanpoko zaparrada guztiak gainean dituela, kis eta kas! kis eta kas! Txistua jotzeko gogorik gabe, Kis eta kas! kis eta kas! nonbaiteko esne bila.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 Txokolatea, suizoak, tarta, helatua... gero fanta, coca-cola, esnea... eta pipak, txikleak, kakahueteak....

151. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Sabela hustutzen denean
eta
burua betetzen denean
besoak zabaldurik
haurrak lurrera erortzen zaizkio.
panpin
marama
kopin
haur guztiak
esnetan lehertzen zaizkio.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Izoztu egiten zen esnea ontzietan.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Badakizue zer den ukuilua, ezta?... Lehen (eta oraindik baserritan) gizonak abereekin elkar bizi ohi ziren etxe berean, eta behiek esnea ematen zuten gizonarentzat, eta oiloek arraultzak, eta gizonek abereei jaten eta edaten, eta teilatu beraren gorapean bizi ziren denak, ez dakizu zein ondo.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Gorde dezaketen esnearen edo zopa hotzaren edo zergatik ez, gorde dezaketen ardoaren abstrazio eginez, haien formaren estudioan konzentratuko naiz.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Ez zuen besteetan bezala nere txulotxoa esnez okitu.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Lehenago (Don Jose zaharraren antzera hitz egiten hasi ote naiz, bada?), Botxoan lan egiten zutenak, esne ta ortuariekin joaten zirenak, honetan edo horretan Botxoara joaten zirenak, trenez joaten ziren.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 Clotilde Armenta dendara itzuli zenean, alkatearentzako esne bila zihoan Leandro Pornoy agentearekin hizketan ari ziren bikiak.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 - Esnearena zure kulpa da.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Gero zaldietatik jaisten ziren hildakoen artean zenbat eme zegoen ikusteko, baina bat bera ere ez zuten aurkitzen esnea emango zuenik.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Eraitsi zituen, esne onena, koipetsuena aukeratu zuen eta bere ontzitxoan gorde zuen; bestea zahagian sartu zuen.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Ikusi zuten urketaria eta bere hiru esnedun gazelak eta esan zuten: - Emaiguzu gazelen esnea.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 Jendeak esnea ematen zien eta esaten zuen: - Atxilotu hauei buruz esanak dira entzun ditugun hau, hura eta beste.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Esnezko bidearen erdi-erdian.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 4. Kishraniraka edo esne eta urezko besarkada.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 4. Gizon bat eta emakume bat bortizki maite direnean eta, mina eta oinazea elkarri eragiteko beldurrik gabe, gorputzek elkar zulatu nahi balute bezala besarkatzen dira, bai emakumea gizonaren belaun gainean eserita badago, edo bere aurrean edo bere gainean berdin, besarkada honek esne eta ur nahasketa du izena.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 Seksu indarra hartzeko baliabideak dira: a. Seksu indarra hartzen da azukrez, uchchata landare zuztarrez, piperrez, chabaz eta erregalizez nahasturiko esnea edanaz.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 b. Ondorio berdinak lortzen ditu aker baten edo ahari baten barrabilean irakindako azukrez nahasturiko esneak.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 c. Emaitza antzekoak lortzen dira esnearekin nahasturiko hedaysarum gangeticumarekin, kshirikaren kuiliarekin.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 d. Acharyen esanera, trapa bispinosa, kasurika, jazmin toskarra edo erregaliz ale edo zuztarrak aletzen badira kshirapoliarekin batera eta hautsa su motelean irakindako esne azukretuarekin eta gheekin nahastuz ateratzen den jarabea edaten bada, hori egiten duena zenbatu ezin ahala emakume dastatzeko moduan aurkitzen da.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 f. Emaitza berdina lortzen da arroza kurloi arraultzekin nahastuz eta esnearekin irakin ondoren ghee eta eztia erantsiz behar adina edaten bada.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 g. Emaitza berdinak lortzen direla diote baba, gari irina, trapa bispinosa eta kasurika fruituak erantsiz, esne azukreztatua eta gheerekin irakindako eta kurloi arraultzez bustiriko sesamo ale azalak hartuz gertatzen den nahasturarekin.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 h. Nahas gheea, azukrea eta erregaliz zati berdinez, hinojo eta esne urarekin.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Tupina bete esne harrapatu duen katua bezala ematen duzu! Behingoz ez al dago protestarik afaria atera behar duzulako?.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Gipuzkoako zenbait tokitan Esne edo Esna soilik deitzen zaio.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Haragia edo arraina jatea aukeratzen bada ere entsalada edo barazki egosiz lagunduta egin, eta ez arraultzez, esnez, laborez...

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Lata, izozki, esne ontziratu, esneki ontziratu, gaziki, eta keatu guztiak eliminatuko ditugu (elikagai keatuek alkitrana daukate).

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Hala eta guztiz gutxien adulteratuta dagoen esnea pasteurizatua da (egunekoa), ez du sekula hartuko esne esterilizatu edo tenperatura altuz trataturikorik (UHT, uperizatua).

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Esnearen komerzializazioan Gruyerek du ia monopolioa.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 A, B, C, D bitaminak
Mineraleak
kaltzioa 700 mg
burdina 13 mg
Energi beharra 2.400 kaloria (9.600 julio)
Isurkaia 1,7 litro
karbon hidratoak 400 gr.
Proteinak 60 gr.
Gantza 70 gr.
Gurina 56 gr.
esnea 0,5 litro
Patatak eta beste tuberkuloak 112-224 gr.
Ogia 168 gr.
Azukrea eta beste gozoki batzu
Arrautza
Okela, arraikia edo gazta 84 gr
Barazkiak eta entsalada 112-168 gr
Fruta ale bat
.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Amak esnez beteriko biberoia eman zion eta bildotsak laster ikasi zuen bertatik edoskitzen.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Sintagma hauei buruz, beraz, lau aditz-plegu ditugu: NOR aditzak: beti pasiboak, mogimendua edo egoera adierazten dute: ongi gabiltza, berandu dator, eserita daude, esnea erori da....

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI aditzak: pasiboa daukate, eta gainera arduradun edo datibo bat: txokolatea gustatzen zaigu, berandu datorkit, kantatzera noakizu, esnea erori zaio....

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 (...); beste batzuk berriz esnezko janariez.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Besteek esnea biltzen dute, eta etxe bakoitzeko produzioaren kontu xehea daramate.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Esnea eta gatzatua berezteko, ontzi haunditan eragiten da gaztaren orantza.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Behiek ematen duten esnea eramaten diotenean, lehendabizi gaina kentzen dio, gero eragin egiten du gurina egiteko, eta xerra loditan metatzen.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Bere laguntzaileekin, gazta jasoko duten gupelak garbitzen ditu, gainik gabeko esnea ontzi haunditara isurtzen du, gehigarri bat erasten gatzatzen laguntzeko, eta horrela gazura arin urtsuaren berezketa erraztutzen du.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0109 Aurreko umaldian behar den garaian antzutu eta behar bezala gobernatu ezkero, honela izango litzateke: a-tik b-era: esnea berehala ugaldu. b-tik c-era: esne asko emanez luzaro iraun. c-tik d-era: esnea gutxitzen hasten zaionean, azkar antzutu.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0109 Aurreko umaldian garaiz antzutu ez zelako, edo baterez, gertatzen dena: a-tik b-era: esnea pixkanaka ugaldu. b-tik c-era: goiari ezin eutsi, eta pixkana gutxitzen joan, eta luzaro gutxi emanez egon. c-tik d-era: gutxi ematen eta antzutu ezinik ibili.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0133 3.- HITZEN ESANAHIA ZEHAZTUZ Salmenta Esne, haragi eta gainerako jeneroak saldu egiten dira azkenean eta horri deitzen diogu salmenta.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0133 Atipikoak Azterketa hontan esnea eta haragiaren kontuak atera ditugu.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0133 Baserriotan, ordea, esnea eta haragiaz gainera badira beste diru-iturri batzuk.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0155 ESNEA 1972: Irabaziak izan dituzten bi baserrietatik, biei gelditu zaizkie irabaziok litroko pezta batez azpitik.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0155 1972. urtean %54 baserrik; 1973. urtean %48 baserrik eta 1974. urtean %63 baserrik saldu duten litro esne bakoitzeko 3 pezta baino gehiago galdu dute.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 (%50 baino gehiago doa janaritan esne eta haragigintzan).

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 2. BASERRIEN GAURKO EGOERA / 2.1. MERKATUKO SALNEURRIAK ETA KOSTUAK Gure baserriak gehiena saltzen duena esnea eta haragia den ezkero, merezi du bi jenero hoiek merkatuan izaten dituzten gora beherak pixka bat aztertzea.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 Esneari dagokionez, mundu guztiak badaki gobernuak ezartzen duela esnea saltzeko prezioa kanpaina bakoitzerako.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 Oraindik ere esnearen prezio ofizialak beheragi daude (begiratu bestela litro esnearen kostutik salmentarako preziora ze alde atera zaizkien), baina halere 1975.go igoera, pauso haundi bat izan da.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Amaren esnearekin batera edoskitzen dugu hizkuntza; betiko markatzen gaituzten maitasun ta gorrotoak, estereotipuak eta ideiak.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Lehen aipatu dugu jan-neurri egokia hezueri-erasoa bitartean arrautzez eta esnez soilik osatutakoa dela.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Aplikazioak ugariak dira, interesatzen zaizkigun moduko azienda-abereak lortzea azken finean, adibidez, arteriosklerosia sortzen dutelako hain kaltegarriak ditugun animalia lipido aseak, desasetuko dituen entzimaz hornituriko abereak, pertsona askorengan esnearen intolerantzia sortzen duen laktosarik gabeko esnea emango duten behiak, e.a.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Adibidez, UEU-ko zientzigizonak ez dira Iruñean elkartu Urumea ibaiak itsasora daraman likidoa esnea ala ura den ikertzera.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Urumeak daramana esnea ez dela bezain ziur al dakigu, jakin, arrazoiak ezin gida ditzakeela gizarte-harremanak? Arras konplexua da mundu-konponketaren arazoa.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Gaur egun, herrialde industrializatuetan, edoskitze-mota bat edo beste erabili arren (ama-esnea edo esne artifiziala, alegia) hilkortasun-tasak antzekoak dira.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 HASIERAKO ESNEA. Jaioberriari lehen unetik eman dakiokeena.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Normalean esne hauek 1 zenbakia daramate.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 JARRAIPENEKO ESNEA, behin 2-3. hilabetetik aurrera umeari emateko egokia (amak behar adina bularrik ez duelako, edo bularrik eman nahi ez diolako). Esne hauek 2 zenbakia daramate.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 ESNE EGOKITUAK, garai bateko esne humanizatuak edo maternizatuak deituen ordez sortuak.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Gantzei dagokienez, ama-esneak 150 gantz-azido desberdin ditu, eta konplexutasun hau lortuko lukeen esne artifizial bat sortzea oso zaila da.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 Lau otordu egingo ditu normalean: esnez eta irinaz egindako ahia goizean, purea eguerdian, frutazko ahia arratsaldean eta berriro ere irina eta esnea gauean.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Guzti hori kontutan hartuta, esan daiteke Bergara osoan egunean 4.000 litro inguru esne baino gehiago ez zela ateratzen.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Amaren atzetik dabil aldegin gabe, eta erregularki emearen esnea edoskitzen du.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 10. Esan ezazu honako elikagai hauek erosi edo kontsumitu aurretik izan behar ditugun kontuak: arraina, esnea, yogurta, fruta.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Aipatu dezagun hemen, oraindik Euskalerriko lurralde batzutan bizi den oitura bat ere, harri gorituen bidez esnea egostea, eta gaixoei harri gorituz irakindako ura ematea, alegia.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0041 Sistema osoan lorturiko energia; - Garia, garagarra, arkumeak, esnea, haragia eta abar: 3.398.000 MJ/urte.

221. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 - Esne pixka bat besterik ez det artu.

222. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Eta zulotik iges ez egiteko, artzaiari atz txikian, eraztun bat sartu zion, beti gau t`egun atertu gabe, deadar egiten zuana: Emen nago! Emen nago! Tartalo`k esnea egosi zuan, eta ardi esne beroz bete-bete egin zanean, ardien artean etzan, eta besoak eta zangoak zabalik, lo zorro astunean gelditu zan.

223. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0082 Esnekariak esnea saltzen du.

224. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Nere esneak, egunero, 90 k. koipe inguratzen dizkio.

225. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Kautxokia daukan izerdi orrek esnearen antza du; ta koipe-gaiezko gesal bat da.

226. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Esnea apatza batean irabiatzen badegu, koipekia gazuretik bereizi ta, gurin biurtzen da.

227. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Esnea gatzagiz maneatu ezkero, berriz, malaxtu ondoren, estutuaz, gazta ateratzen da.

228. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Irakinarazi, lurrundu, asko berotu edo itxian jartzen badegu, edo, esnea apatzean bezela, irabiatzen badegu, kautxo-zatixkak batakoz beste 0,3-tik 0,5 / 1.000 milimetroko zerzena dute bata-besteari lotzen zaizkio, eta ore gotor bat osatzen dute.

229. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Aurrentzat ain bearrezkoa dan esne trinkotuak ez al du egunero, neurri ezin-alako utsunea betetzen?.

230. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Biar goizean, gosaltzeko, esnea bakarrik emaiozu. Esne pixka bat.

231. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Esne-erdi egosia ta aula saldu izan arren, Lagundiko Jauntxoen morroyak banazten zuten esne pasteurizatua izan oi zala obeena, ori nai zuen sinistuerazi erriari.

232. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Bañan, esnea ongi ezagutzen zekienak ez erosi esne aula.

233. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Esnero bat arrapatzen baldin bazuten, esne itzulaztuz edo udaz kutsatua, erri-zandariak esneroa or daramate amabost pexo ordaindu bear ziran tokira.

234. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Bañan, arreta onena eduki arren, txit zalla-izaten zan, esne-garbi bidaltzeko, eskorta loiztua egoten zan egun ebitsu edo euritsuetan.

235. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 Apari guzia izan zan gaztaiñak eta esnea.

236. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Lan orretarako lotzen zuen atzean lokarri edo soka batekin aulki bat, eta beiaren aldamenean exeri eta esnea kendu.

237. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Bada bei asko ekartzen zituzten zabaltoki batera, eta, batzuei esnea kentzean, aiek eraman eta besteak ekarri.

238. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Gañera, lan asko egin bear lotsagarri ez gelditzezkeroz; arrekin batean beste morroi batzuek ere aritzen baitziran lan artan, eta iñork etzuen gelditu nai izaten besteak baño esne gutxiago bilduta.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Urdaillean, urdaillean! Zanpa indar guztiz urdaillean! Ea botatzen duan agotik, amari bularretik edoski zion esnea bera!.

240. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Lenago askoz esne geiago biltzen zan Donosti-inguruan, beste aldetan baño; eta baserritarrak berak jeisten ziran esnea saltzera.

241. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Esnea Pasteurizatzeko Etxea sortu da, eta Etxe oni saltzen diote baserrietako esnea.

242. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Bizikera osasungarria esan dedanean, bere oitura neurritsuak jan-edanean aipatu nai nituen, bereziki: barazki-zuku ta katillukara esnea oiñarri, eta ez alkoolik eta ez bixigarririk sekula.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Festaldetik, etxeko neskak ogia jartzen zuten, eta esnea, kanpokoak.

244. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0003 Urtarrilean Urtsuia-Baigura zolako bazterrak kexu ziren: ardien esnea bildua izanen ote zen? Gauzak antolatu dira.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Hemen badirudi kolorantea bikuen esne zuria izango dela, astemearen esnearen nostalgiarik dutenentzat.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Artzainek bere kabalak menditik jetxi dituzte han ere panorama lehorra bait da eta hori guzti hori esnearen produkzioan isladatu egin da, beherapen nabari batez.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Baña beste aldetik ikusten degu esnea, bei oiek eman bear dute probetxurik aundiena, ez dala era berean galestitu.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 DDT-esnerik? Ez, eskerrikasko Italiako behiesne gehienetan pestizidak aurkitu dira eta giza-esnean askoz ugariagoak dira hondakin-kopuruak.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Analisi teknika zehatz bezain sofistikatua den gaskromatografiaz baliaturik esnearen baitako pestizidak bilatu dira eta txantiloien %90an agertu dira.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Osasuna arriskutan Demagun italiar bakoitzak batezbeste urtean 84 litro esne edaten dituela.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Adibidez, Milanon edaten duten esnean aurkitu diren pestizida-kopuruen arabera, 846,7 mikrogramo edaten ditu kontsumitzaileak beraz 60 miligramo bizialdian zehar.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Koipetan soilik disolbatzearen ezaugarria dute, eta esne osoak litroko 35 bat gramo koipe duenez gero berau da gizakiarengan bere presentzia neurtzeko jakirik aproposena.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Baina haurrek ez dute esnea soilik hartzen.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 HAURREN KOLESTEROLA, GURASOEN ERREGALIA Gosaltzeko, kakaoa esnearekin eta madalena-pare bat. Bai gozoak!.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Animalietatik ateratako koipeak oro har txarrak dira, haragia, esnea eta esnekiak, arrautzak... arraina izan ezik.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Horregatik, bi urtetik aurrera koiperik gabeko esnea emateko gomendatzen dute askok.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Baina badira esnea baino gehiago zaindu beharrekoak ere.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 KOLESTEROL-MAILA 100 GRAMOKO JANARIAN: - Muinak 2.000 mg. - Giltzurdinak 400 mg. - Gibelak 400 mg. - Gurinak 400 mg. - Itsaskiak 150-250 mg. - Gaztak 1-115 mg. - Esneak(osoa) 11 mg. - Arrautz batek 300 mg.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta Xalbador zenak hiru hauek ateratu zituen:
Horra, jaun-andre maitagarriak,
gure gezurren argiak;
zoinek haundiagoa botatzen
hasiak gera gu biak.
Ez det auzotik jakindua hau,
etxean tut ageriak:
goizean hogoi bat litro esne
eman du gure idiak.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Akeita aurtu bearko, ala, esnea oba?.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Belarretatik behietara, eta behietatik bai okelan eta bai esnean guregana pasatzen dira.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Ziurki, ezer ez dakigun arren, Zona ortan iru errial geiago ordaintzen da esnea.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Naparruan emen baiño geiago ez da kostatzen esnea sortzea.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Dana dala, estadu barruan zona ezberdiñak jartzea berexkuntzik lotsagarrienatakoa da; esneari salneurriaz gaiñera prima de calidad ematen zaio; emen sortzen dan esneak, pentsurik ezpalitz erabilliko, legeak eskatzen duan koipe neurririk ez luke izango; eta pentsuak esnearen araberan amar alako gorakoa egin du.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Beste zonetan geiago kostatzen dala? Baita koipe geiagoko esnea artu ere, eta ematen dan prima de calidad-ekin geiago berdintzen da.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0002 Borroka ori etsitzen ba-da, abertzaletasuna ez esne eta ez kafe dan kafesnean biurtuko zaigu.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Ba... guk horrela ikusten dugu, zer ez dute esango esneari dedikatzen diren baserritarrak? Hoiek izango dira kalterik handienak jasango dituztenak.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ESNEA DALA-TA ASARREAK Santander aldean asarre dabiltz esne-ganau jabeak: oraingo prezioekin ez dagola irabazirik eta litroko geiago eskatzen dabe: udabarri ta uda partean, litroko 49 pta ta gañontzekoan, 54 pta.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ¿Zergaitik? Urri barik, larregi dabillelako esnea Europan.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Elorrioko Biltegi Nagusian produktu orokorrak biltzen dira, haltzari eta jantzietatik hasi eta garbitasun nahiz epe luzerako jakietarainokoak eta produktu freskuentzat beste bi biltegi ditu Eroskik, banaketa egunero egitea lortu asmoz: Bata, Zornotzakoa, fruitu, barazki eta arrainkiak gordetzeko eta abuztutik aurrera urdaiki, esne eta esnekiak ere hara eramango dira, eta Berrizen bestea, haragi kontua antolatu eta dendetara zuzenean banatzeko.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Etxeko leihoren bat zabalik uzten banuen goizean, gauean, etxera itzultzen nintzenean, esnea galduta aurkitzen nuen.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Arazoa aztertzen hasi nintzelarik, berehala konturatu nintzen noiz aurkitzen nuen esnea galduta: Esnezti ez, beste edozein esne marka erosten nuenean.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 - Harrapatu egin zaitut, madarikatu hori - esan nion, belarriari eusten utzi barik - Zeuk galaraztu izan didazu esnea, ezta?

274. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Zabalik uzten diren leihoetan zehar sartzen naiz etxeetan eta esneak galarazten ditut, Esnezti markakoak izan ezik.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Horrela, beste esneak txarrak direla ustera heltzen zarete eta gurea erosten duzue.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Laster konturatu naiz esnea besterik ez duzula galazten eta gainera marka madarikatu horretakoa ezik, beste guztiak.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 - Esnea lekuz aldatzen harrapatu naute lantegian eta, beno... ikusten duzuna... gartzelara.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Esnearen arazoa or dago urtenbide zuzen barik.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Iges ikusi genduan: esnearen prezio obea lortu nairik, esnea atarateari itxi eutzen askok; baña an izan ziran euren artean banaka batzuk, bakotxa bere bidetik, besteekin alkartu nai ez-ta, geroari begira barik eguneroko irabasiari begira bakarrik.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Urtaro honetan goxokiak jan ahal izaten ditugu, nagusiak esprexki ganbelean ematen bait dizkigu, baina ez gu pozik egoteko esne gehiago eta ume ederragoak egiteko baizik. Umeak!

281. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 HAN ETA HEMEN
Han dute aire garbia,
Ortzea beti urdina
odei ederrez apaina,
Han beti udaberria
Zelaia berde ta hori
Esne, udare ta gari
Goiko mendian elurra
Zilarrez dariola ura.

282. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Urrengo goxan (e) esnea ipini bero-bero, da gero danak armusetako andi da danak oira joan orduin paretan sen andrea eiten sukue, da sukue eiten parau, bajatuten yakon tximinitik bera sorgine d(a) esaten yeutzen e:

283. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 gaubeko amabixetan etorte nintzen Bilbotik esniek entregaute, esniek e besperan entregaute goixien altzeu te jo!

284. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 ANES.- Zu piperrari be esnea ataratera gertuten zara.

285. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Auntz bat neukan aume bi eginda, ta esne askokoa.

286. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Ba umea eukala gaixorik, eta medikuak agindu eutsala auntzaren esnea umearentzako, ta ume bikoa saltzeko.

287. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Baña oin etxera auntzak eroan da esnea batuko dautsagu berari.

288. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Batu auntzari esnea eta lapiko bat bete eroan eban.

289. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Baña orain be esnea batu ta eroan.

290. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00014 Dieta osoa eta orekatua izateko, ideia hauek izan behar ditugu kontuan: Haragia eta arraina jan behar dira; Fruta eta barazkiak jan behar dira egunero, bitamina asko dituztelako; Esnea hartu behar da egunero, kaltzio asko baitu; Ez da gozoki eta koipe gehiegirik jan behar; Zuntz ugari duten elikagaiak hartu behar dira, adibidez, barazkiak, dilistak, indaba zuriak...

291. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00014 Pertsona bakoitzak hartu behar dugun jaki kopurua gure adinaren eta egiten dugun ariketa fisikoaren araberakoa izan behar da. Adibidez, hazten ari garenean, esne asko hartu behar dugu. Asko ibiltzen bagara, gehiago jan behar dugu, luzaroan eserita egoten bagara baino.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00014 1. eguna: Esnea, gailetak, madaria; Arroza tomatearekin, txahalki xerra, aiak; Mortadela ogitartekoa, zukua; Ilarrak, merlenka, banana

293. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 - Gizakiak ugaztunak dira: Bost sentimen dituztelako. Amaren sabeletik jaiotzen direlako eta amaren esneaz elikatzen direlako bizitzaren lehen hiletan. Uretan bizi ez direlako.

294. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 - Otoitz edo eskariak. Ekintza horietan, mesede bat lortzearren, opariak aurkezten zitzaizkien jainko-jainkosei. Opariak aldarean isuri (ardoa, esnea) edo utz zitezkeen (opilak edota beste opari solido batzuk).

295. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00008 -Esnea garraztu egin da.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0061 Esnea zuria da, zapatak horiak dira, arraina urdina da eta lapitzak gorriak dira.

297. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Mendeetan zehar arraintzat hartu izan bada ere, balea, beste hainbat eta hainbat espezie bezala, itsasoan bizi den ugaztun 1Ugaztun: Umeei esnea emateko ugatz edo titiak dituzten animaliak. bat da.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 5. Amaren esnea xurgatzeko balenkumeek ez dute ahoarekin inolako mugimendurik egin beharrik, nahikoa dute amaren ugatza ukitzea esnea ahoratzeko.

299. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0035 ESNEA / EZTIA / MAMIA

300. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0033 Zein bide egiten du eta zenbat lanbide desberdinetako pertsonak ezagutzen ditu esneak, sortu eta zure eskuetara gazta bihurtuta iritsi artean?

301. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0033 - Zeinek sortu du esnea?

302. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0033 - Nork eraman du esne hori gazta lantegira?

303. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0033 - Esne horrekin nork egin du gazta?

304. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0113 TOMAS: Erosi behi hau! Hiru urte ditu eta oso esne ona ematen du!

305. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Adibidez, esnearen gainak, odol gatzatuak, jogurtak, mamiak; irin-oreak, ahiak, gelatinak eta beste hainbat eta hainbat produktuk liskaelastikotasun nabarmena darakusate.

306. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Behiak, idiak eta zezenak batez ere, esnea eta haragiaren lorpenerako erabiltzen dira.

307. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Esnea bezalako janari batzuk guztiz tenperatura altuetan jartzen ditugu, 100 gradutik gora gehienetan.

308. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Jogurra edo esnea bezalako ontziratutako janariak erosten dituzunean, begiratu ondo iraupen-egunari.

309. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Nahastu ondoren osagaiak bereizten ez diren zenbait sistema homogeneo oso ezagunak egingo zaizkizu: kakao hautsa edo kola-kaoa esnetan disolbaturik, azukrea uretan... esate baterako.

310. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093
-esne kondentsatua, poto bat
-lau arrautza
-baso bat esne
-Burgosko gazta, 250 gramo
-mahaspasak eta intxaurrak

311. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 Nahas itzazu irabiagailuan esne kondentsatua, arrautzak, esnea eta gazta.

312. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0054 ESNEA ETA GAILETAK

313. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0054 Esnea: 105 pta

314. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0141 MUUU esnea

315. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Nire berriemaileek suari edo tximiniari buruzko elezaharrez dituzten oroitzapen bakarrak hauek dira: txikitan esaten zietela sorginak tximinietatik sartzen zirela etxeetara, eta, antzina, esne pixka bat edo janariren bat uzten zela suaren ondoan, gauean tximiniatik sartzen ziren arbasoen arimek zerbait jan ahal izan zezaten.

316. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Astemearen esnea ona dela uste ohi da.

317. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Ezagutu dituzte, ama erditzerakoan hil eta auzoan beste haurren bat hazten ari zen emakumerik ez zegoenean, astemearen esneaz indartsu eta osasuntsu hazitako haurrak.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Edariak: ura, esnea, kola, limonada, zumoa

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00081 Ofiziorik ez zekiten eta lanerako alfer samarrak ziren; aberatsak ere ez zirenez, handik eta hemendik egiten zituzten lapurreta ttikiei esker bizi ziren: gaur arrautzak lapurtuko zituzten baserri batetik, bihar artaburuak sorotik, hurrena esnea jezten zieten larrean zebiltzan ahuntzei, eta horrela beti.

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Berak zioenez, egundoko muturrekoak hartu nituen urratsak ongi ematen ikasi baino lehenago, inguruetako edozein txahalek baino esne gehiago edaten omen nuelarik ene bizitzako hasierako egun hunkigarri haietan.

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Egunak eta asteak igaro ahala, amaren inguruak uzten hasi nintzen, natura-legez noski, eta kostata izan arren, esnea hartzeari utzi nion, behi eta zezen helduen antzera eguzkiak eta euriak hazitako larreetako belar orlegia jatera igarotzeko.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00025 Berben esangura ezagutzen hasi nintzen. Sentitu egiten nituen. Irakiten dagoen esneak gainezka egiten duen bezala nituen nik emozioak.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 - Ba... kolakao, txorizoa, zerealak, mermelada, txokolatea, esnea, fruta, boligrafoak, karpeta...

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Esnea berotu da dagoeneko.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0091 - Gutxienez har ezazu esne bero pixkat, eta arropak erantzi ohean behar bezala egoteko.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Eta esnerik gabe.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0071 Badira Bitxilandian txori batzu arraultzak, esnea eta fruta mokokatu, guzti horrekin izozkiak egin, eta gero merke samar saltzen dizkietenak beste animaliei.

328. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

329. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 - Nik ere edan nahi dut esnea.

330. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 - Zu mutil handia zara eta mutil handiek ez dute bularreko esnerik edaten, maitea.

331. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 Bular bateko esnea amaitu eta bigarrena eman behar zionean, han izaten nintzen ni, laguntzeko prest.

332. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00097 Arraultzak, esnea eta haragia Jon Mikelek ekartzen zizkion Charlyri eta aitzakia horrekin eta bera ere mutilzarra zela aprobetxatuz, eta bakarrik zegoela munduan, ia gauero geratzen zen afaltzera edo zerbait hartzera jatetxean.

333. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Sukaldean niretzako prestaturik zeukaten gosaria: kafe beroa termo batean eta esnea.

334. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Esnerik ez zegoen, eta beste xorta bat ekarri zuen sukaldetik.

335. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00044 Esnetan bustitako ogi mamia ematen zion jateko.

336. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 eta emakumeak handik zanbuluka zebiltzan mozkorturik eta barrezka, eztia eta esnea bezala jariatzen ziren janaria eta edaria.

337. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0026 Eta irribarre egiten duzue oinezkook estanpa ikusirik (esnea zuriago haragi beltzean), eta kubatarrak diren oinezkoek ez dizute piroporik bota gabe pasatzen uzten (Gozo hoala hi, beltzarana!, Ai nire amak hala hazi banindu!), eta aitak ere harrobarre (...)

338. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 Gu berriz, artean ume koskor ipurtarinak izaki, sukaldetik gora zetozkigun lehenengo plater-hotsak entzun orduko, maindireak utzi eta ziztu bizian oldartzen ginen eskaileretan behera, amonarengana, berehalakoan prestatuko zizkigun zezina-otarteko erraldoia eta katilukada esne bizkor-bizkor hartzeko pronto.

339. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0134 Esne pixka bat hartuko dugu umearentzat.

340. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0135 Azkenean haurra bere kutxan geratu zen; baina umearen begiek ez zuten begiratzen, eta uko egin zion esneari.

341. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0010 Kafetinean eseri poto esnea gatza pikor lodi batzuekin hartu eta zer edo zer irakurriz edo bestela ezer egin gabe goiza botatzen zuen.

342. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Beren ahoetatik esnea darie oraindik, gaztetxook.

343. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Behiak jezten ere ez zekiten eta esnea edateko, beraien indarraren poderioz, ganadua hanka batetik altxatzen zuten eta errapetik edan.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00082 Gazta, etxekotzearen garaietatik ezagutzen den elikagaia da eta antzinako herri haiei aurrerapen izugarria ekarri zien, proteina ugari zituen esnekia denbora luzez iraunarazteko eta garraitzeko aukera ematen baitzien. Euskal Herrian ardi latxaren esneaz egiten direnak dira ezagunenak, Idiazabal motakoak.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Nekazaritza eta abeltzatza izan dira bizimodu nagusiena gaur arte. Dena den, urteekin batera, abeltzantzan espezializatzeko joera areagotu da eta zuhainaren lantzea utzi da. Aspaldiko ekonomia baratzeena, behi-hazkuntza, txerri eta untziena familia handien beharra betetzen zuenak lekua utzi dio arraza oneko behi hazkuntzari. Gaurko explotazioak esne eta haragizkoak izaten dira, eta orokorrean familiarrak, Oskotzen (Imotz) dagoen ardi-kooperatiba izan ezik.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Zurrumurruka dabiltzenen hezurrak fosforoa bailuten arimaren begiekin irribarrez eta argitan susmatu bide dituk. Frai Eustakioren esnezko arima, berriz, aingeruekin hegaka zebilek. Lehen Dororoteo, Timoteo eta Jerbasio Saratxoren sabelean asunak hazten zituan, orain, aldiz, mendiatarron arrosa-usain bera hedatzen ditek euren hezurrek, eta gustora hago.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Baina bere amak uste du zerbait txarto dagoela; besoetan hartzen du, gasak kanporatzeko maniobrak egiten dizkio, esne gehiago eskaintzen dio eta paseatu egiten du.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Bergarako maizter baten etxean, goizean eta gauean esnea edo baratxuri edo tipula-salda hartzen zuten; esnea hartzen zutenean ez zuten ogirik jaten, baina saldarekin kalitate gutxiagoko edo zekalearekin nahastutako gari-ogia edo artoa legamiarekin jaten zuten.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Eguerdian, baba edo aza urdai edo gantzarekin eta, horren aurretik, aza edo baba-salda ogi edo arto-zopekin eta gauean, gaztainak zeudenean esnearen ordez horixe jaten zuten.

350. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0189 Jatekoa galduta zegoela, esan daiteke, esnea galtzen dela eta beste janari batzuk galtzen direla esaten dugun bezala.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Beia ikusi det -dio Iztuetak- Donostiako baserri Amara deitzen zaion etxean, sei pitxarra ta erdi esne ematen ogeita lau orduren barruan.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Orain arte, odola, organoak, esnea, zelulak... emateko beharrezkoa da, baina beste zenbait kasutan norberak nahi badu egiten da.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0026 (...) ondoren makina jarri da (alea jasotzeko makina) eta, beste batzuetan, gaur egun iparraldean bizirik dagoen bideari jarraiki, ondoren ezer jarri gabe (es envasadora de leche = eu esnea ontziratzeko; es cortacésped = eu soropil-mozteko).

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Fenomeno bera gertatzen da goian aipatu makina-izenetan: esnea ontziratzeko (makina), silokoa ateratzeko (makina).

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 hasieran zurixka, baina ebakita 20 segundo baino lehen, esneak bustitzen duenean, lila-arrosa kolorekoa, gero pixkana arrosa kolorea galtzen badu ere, eta okel-krema hartzen.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Esne ugari, zuria, aireak aldatu egiten du eta minutu bat baino lehenago koral-arrosa kolorea hartzen du; zaporea oso mingarra eta mingotsa.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Fuliginosi sekziokoa da; sekzio honetako espeziei aireak mamia eta esnea gorritu egiten dizkie.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Horien guztien artean kolorerik ahulena Lactarius acris-ek du, eta esne zuria minutu bat baino lehen gorritzen zaion bakarra da, bai mamian, bai beste edozein tokitan.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Dotzena erdi bat pinta esne ematen zuen behia, behi esnaduna deitzen zen; gaur egun 30-40 pinta ematen du edozoin behik!

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Ohizko sisteman, parte oso baten jabe zenak olara bere abereak artalde amankomunean nahastuta eramaten zituen eta esnea ematen zuten ardien kopuru jakin bat izaten zen hark artaldean zuen proportziozko zatia.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 (...) baina esnea ez zuten bildu (lurrera erortzen uzten zuten).

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Negua oso epela izaten ez bada, nekez uzten dira libre esnea duten edo ernari dauden ardiak.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Arkumea duten ardiak barruti berezian edukitzen dira eta belarrondo onenaz elikatzen dira, esne gehiago izan dezaten.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Horrelakoak, uste dutenez, artzainak esnearen substantziatik (materiatik) bere bola azkarregi eratu duenean sortzen dira.

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Normal ondutako gazta, baina behar beste zanpatu gabeko esneaz egindakoa, hila dela esaten da; baita bere zaporea ere.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Santa-Graziko artzain batek bakarrik (eta bera ez zen berriemaile fidagarria) esan zidan berak esneak nahastu egiten zituela.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Jendeak dioenez, beren behiek ez dute gazta egiteko adina esnerik ematen eta sinetsita daude, oso gutxi nahasten bazaio ere, behi-esneak kalte handia egiten diola ardi-esnez egindako gaztaren azalari, egiturari (hezurdurari) eta zaporeari.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Udalerrian ez da industriarik kokatu eta nekazaritza eta abeltzaintza (esnea, haragia eta txerriak) dira bertako iharduera ekonomiko nagusiak.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 biberoi Haurrei ura, esnea zein beste jaki likidu batzuk emateko erabiltzen den plastiko edo beirazko ontzia:

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Nire anaiak litro bat esne edaten du egunean.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 Esnea hartzean txahalak ematen duen zunka.

372. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 BASERRIKO ESNEAREN TXARTZEA

373. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Osakidetza hor naiz
mindurik zugana,
egunkarin letu det
bertan jarri zana.
Lur joaz baserriko
esnearen fama,
bide onez ote da
sustrai horren ama.

374. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Esne hortaz haziak
eskas eta umil,
urtez aurrera goaz
behintzat ez gera hil.
Ez dakit zer zeran zu
neska edo mutil,
zure bihotza tranpan
edo oker dabil.

375. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Lehenago zerbait txar
izan bazan ere,
gaur gure esnea da
onenaren pare.
Baserria nahi bada
biziaren jabe,
esne hortatik hartu
beldurrikan gabe.

376. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Hiru anai gaude gu
baserri batian,
esne txar hori janak
hainbeste urtian.
Berrehun ta hogeitamairu
hiruen artian,
onena bereizteko
probatu gaitian.

377. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Esne on hori janak
guk txarran moduan,
bilatu beste hiru
nunbaite munduan.
Kondizio denetan
berdindutakuan,
proba egingo degu
nahi dezun lekuan.

378. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Esneak fama galdu
hau garbi dijoa,
hartzaile danak kendu
badare fijoa.
Esne hori txarra dek
esan medikoa,
hau argi agertzeko
asmotan nijoa.

379. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Baserritik dijoan
esnea kalera,
lortzen bada biltzea
dena zentralera.
Hauxe da kaletarra
dizudan galdera,
ez ote da izango
denentzat galera.

380. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Guretzako le(he)nbizi
kalte izango da,
esne denak biltzean
hola dago moda.
Esneak egingo du
prezioan gora,
testigu izan bedi
datorren denbora.

381. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Bihotzez kaletarra
zahar ta gaztia,
hauxen da nahi nukena
garbi ikustia.
Esnea plazan hartuz
berdin barazkia,
hobeto ginakela
bat eta bestia.

382. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Gero emakumeak beren esne eta tratoarekin. Amabietan langileak gora. Ordubatean andreak.

383. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 - Biar naiko dirua badezu, orrenbeste esnerekin.

384. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Goizin talo ta esnia.

385. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gure attak etzun urte guzin esnia, potajia ta arraultzik besteik yaten; ta potajin eosia urdai gizen puska bat aundia; onek aitz zuria biar zun izan; etzun nai izaten erdin giñarrik zunik.

386. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Banabarrak eta urdaia yanta bereala, batere garbittu gabe, botzen zun esnia, ta gañez ibiltzen zen urdaian uriña ta patatan piper gorria.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Onela esaten zidan oraindik-orain basarritar gazte batek: gu baiño ume tontoagorik ez da; Europa ori bear omen gendun eta ara zer ekarri digun: esnea merkatzea, aragirik iñork nai ez, artzaiak ardilleak erretzen, arkumea orain amar urte baiño merkeago, piñua edo egurra ere Europa'tik omen dator emengoa baiño merkeagoa eta obea eta abar.

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0018 Betroia zer dan ez dakienik iñor balego: esne asko dun bei pintoa.

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0007 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0011 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, baita esne eta esnekien txikizkako merkataritza

392. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 Esnea-eta pagatzen diren prezioetan ez da harritzekoa.

393. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 6 lagunentzako osagaiak: litro erdi esnegain likido, litro erdi esne, 150 gramo intxaur (azala kenduta), 125 gramo azukre, kanela zotza eta limoi azala.

394. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Esnea kanelarekin eta limoi azalarekin egosi. Iragazkitik pasatu.

395. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Ondoren esne hau esnegainarekin eta intxaurrekin egosten jarri eta 5 minutuan irakiten eduki.

396. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Askotan esnea oraindik berotu gabe egoten da eta ni bitartean egongelako sofan etzaten naiz.

397. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Gaur esan dit: Ainara, edan ezazu esnea!

398. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0017 15 zl. esne

399. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0017 1 Kazola batean, esnea eta gurina egos itzazu irakin arte.

400. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m.j. telleria 0015 Ia ia ez da esnerik ikusten eta medizina eza handia dago, horregatik autobuseko maleteroa botikaz beterik eraman genuen eta baita 20 tonako kamioia janari eta jostailuz leporaino beteta dinosku Ana Marik.

401. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Higinizatutako esnea edan.

402. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Esne naturalak ongi egosi.

403. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Horra, motoka, barantola bere lili gorrail ttipieki.
Beti maite dû, adarxkot bat moztûz,
ahûrrean tinkatzea,
eta horren ûrrinonaren ûsnetzea.
Noizean behin biltzen dû ere;
nûtenatûrik marranta idorra eztitzen beitû.
Zaingozoak ere hedatzen dûtû bere zanko xehe ozkedûnak.
Horik alatzen dûtûen ardien ezneareki egin gaznak
gozo haûtû bat badû.

403 emaitza

Datu-estatistikoak: