XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 2.2 Status soziala.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Beste alderdi bat, salbuezpenezko probintzien status juridikoa ukitzen zuena, jenderik gehiena nobletzak kontsideratua izatean zegoen; kaparetasun kontzeptua hain funtsezko gauza bilakatzen zen euskaldunentzat, non askatasun pertsonalarekin identifikatzen eta nahastekatzen zen..., euskaldun ororen kaparetasuna defendatzen zen, praktikan gero, hiritargo osoa zutenen hesparrura mugatzen bazen ere.

3. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Gaztelaniatze prozedura horrek, tamalez, bere bidea aurrera darama, gure hizkuntza nazionalak etxean jasaten duen status diglosikoagatik.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 - Lan Ministeritzarekin, itzultzaile eta interpretarien status juridikoa normalduko duen egitasmoa burutu.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Askorentzat, erlijioa herri bakearen garantia da, eta status soziala ankaz gora jarri nahi liguketen iraultzen kontrako babesa.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Clémentek aldatu eta osatu egin zuen lehen eredu hori honakook azpimarratuz: ikaslearen etnia, komunitateak dituen talde etnikoak eta xede-hizkuntzaren statusa.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 J. Haritschelhar jaunak Euskaltzaindiaren estatusa Iparraldean gaitzat harturik, azken aldi honetan Frantziako agintariekin izan dituen harremanak azaldu ditu.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0169 Estruktura honen bariableak ere, bestalde, hala nola, adinak, sorlekuak, ikasketa-mailak, egonlekuak, etab., erabateko zerikusia dute euskarari buruz zer pentsatzen den edo zein status sozial eman nahi litzaiokeen erabakitzeko orduan.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Talde bakoitzean status berezi bat izaten dugu.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Gizarte bakoitzak talde hauei garrantzi desberdina ematen die eta talde guzietako statusek pertsonaren status nagusia osatzen dute.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Ikuitzen ditugun talde haina status dugu hortaz, bainan ba dugu status nagusi bat ere.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Garrantzi handiko taldetan status ona izateak, garrantzi txikikoetan izateak baino gehiago jasotzen du status nagusia.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 b) Bai aginteari dagokionez, bai gizarte-gradu edo statusari buruz, bai betekizunari buruz, eta abar, bi hizkuntzen artean berdintasun osoa gertatzea.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsona, gainera, talde askotan kokaturik bizi da: klase sozialean, nazioan eta Estatuan, sailkapen kulturaletan, ogibideko taldetan, familian, status orokorrean, etab.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Beranduago, eta literatur kritikari status zientifikoa eman nahian edo, artearen oinarria bilatzen ihardun zuen hainbat kritikok mende honen hasieratik.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Horrela gertatu izanaren zergatikoa bera ez da asmatzen hain zaila: iruzkin-gai dudan txostenean bertan (8. orrialdeko 4. pasartean) argi asko esaten denez, eskuartean dugun eginbeharrak corpus-aren lantzea (...) eta status-arena elkarlotzea eskatzen du.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 4. Kexu bat, gizabanako batek bere statusaz duen kezkaren agerbidea da.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 X printzipioak: Pertsonak izatez alferrak dira. Beren statusagatik eta beharrizan ekonomikoengatik egiten dute lan.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Status familiarra Kontzeptu honek, familia bateko kideek familia horretan okupatzen duten posizioa esan nahi du.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Honako status familiar hauek ezartzen dira: - Pertsona Nagusia. Familiako gainerako kideek halakotzat daukaten hura da.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 (Gainerat, badira holako erakundeak, holako status edo botere maila izaterat uzten ez dioten gizarteak, eta, naski, batzuk, haiek dituzten bitartean ez da zilegi uzten ez zaionari ukatzea).

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0027 Tradizioa duten kulturek, gaur egun sortzen dugun kulturak ez bezalako sozial statusak, sozial hierarkiak, sinisteak, portaera moldeak, autoritate formak, ohiturak, eta usaia bereziak ohi dituzte.

23. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0032 Solaskideen adin, lanbide, maila kultural, interes, estatus sozial, lagunartekotasun, elkarren ezagutza, etab.ek, beraz, beren eragina dute testuan.

24. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 Status Quoaren aurpegietako bat besterik ez ote zen pentsatzen zuen. Gerra inork maite ez zuen izurria ez, eta gizartearen egoera eta statusa aldatu gabe irauteko ziurtasunezko presio-balbula ote zen, moduko ideiek berotzen zioten burua.

25. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Estatus hori hartu zuen Lurralde Okupatuetako lehen kokagune judua izan zen.

26. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Tibetar emakumearen estatusa, Asiako hoberenetarikoa bide da.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 Argi dago gurpil zoro baten aurrean gaudela: gaztetxoek nagusiak dituzte eredu, haurrek gaztetxoak e.a. DBHko gazteekin gertatzen dena esanguratsua da oso. Dudarik gabe euskararen estatusa ikastetxean landu beharko litzateke gazteen kontzientzia mailan lan egin dezagun, beraien jarrera alda dadin.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Sarritan ikerketa zientifikoaren tresneriak galdera hori estali egin dezake, eta baita soziologiak bere status zientifikoa legitimatu nahian garatu edo landu duen hiztegi odolbakoak ere.

29. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Hobsbawmek deskonektatu egiten ditu hizkuntza ofiziala eta mintzatua, hari horren existentziak ardura ez balio bezala eta honek haren izaeraz axola gabe iraun ahalko balu bezala: gehienetan hizkuntza zahar eta berriak [ama-hizkuntzak eta Estatuko ofizialak] sinbiosian bizi ziren, bakoitza bere esfera propioan. eta [ama] hizkuntza hauen estatus ofizialak ez zeukan garrantzirik, kultur edo erabilera ofizialeko hizkuntza edozein izanik ere, [ama-hizkuntza] euren eskuetan baitzegoen (Hobsbawm 1990: 114).

30. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gauza jakina da honako eragileok erabakitzen dutela mintzaideek zelan egiten duten berba eta zelan hitz egiten zaien eurei: adinak, jeneroak, ogibideak (lanbideak, mailak, eta posizio publikoak) estatusak (gizarte-mailak), euren arteko distantzia sozialak eta elkarrekiko harremanek (bai boterearen eta bai afektuaren araberakoek) (cf. Preston, 1989; Brown eta Levinson, 1987).

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00056 Frantzia eta Alemaniaren arteko tentsioa zen bata, alemaniar eta britainiarren elkar-ulertze eza zen bestea, eta Balkanetako estatusa hirugarrena.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00050 Sorkuntzako mitoen eboluzioei esker aldaketa politikoen eta ondorioz sexuen estatusean izan diren aldaketen berri izan daiteke.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Emakumearen estatusa gizartean zein den estatu-politikek erabakitzen dute neurri handi batean, emakumeak bere bizitzarengan duen kontrol-maila zehazten duten neurri ekonomiko, politiko eta juridikoak hartzerakoan.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Estatuak soldatei, gizarte-prestazioei eta horrelakoei buruzko xedapenak erabakitzen dituenez, emakumearen estatusa eta familiaren izaera ere erabakitzen ditu.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00147 Ikerketako teknika koalitatiboak erabiltzeari doakionean, berriz, esaten zen koantitatiboak bezain zorrotz zirela eta halatan, estatus bera behar zutela, generoaren gaineko ikerketan.

36. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0074 E: Lituanierari nazio-hizkuntza statusa emateari buruzko legea onartua izan denez, lituanierazko klase kopurua gehitu egin zen eskola poloniar eta errusiarretan; Irakaskuntza eta Kultura Ministraritzaren ondoan lituaniera hizkuntzaren Irakaskuntza Zentrua sortu zen.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0076 Aldatzen den gauza bakarra bere statusa da; eskola sekundarioetan irakasten den hizkuntz atzerritarretako bat izatera pasa da eta komunikazio politiko, ekonomiko eta kulturalerako hizkuntza gisa funtzionatuko du.

38. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Ekialdeko bost Lampauml;nderrek autonomi berezi bat beharko dute Alemaniaren baitan eta Elkartearen baitan eta horretarako status berezi bat behar omen dute.

39. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Beste Estatu Partaideen jarrera nolakoa izanen den ez dakigu baina estatuazpiko nazioen egonezinaren berria Elkarteko instituzio politikoetara plazaratzen denean status komunitario bereziaren arazoa pil-pilean hasiko da.

40. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0065 Horregatik, euskararen berreskurapenaz dihardugularik, erbesteratua dagoen hizkuntza herriratzeaz hitz egin ohi da, aditzera emanez, batetik, alfabetatzea eta euskalduntzea osoki hizkuntz normalkuntzaren plangintzan sartzen direla eta, bestetik, hizkuntz plangintza horrek corpusarenak nahiz status-arenak, osoa izan dadin, proiektu nazionala eskatzen duela.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Horrekin azaldu nahi da erakuskari sanitarioek erakusten dizkigun gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun askorengan eragina dutela faktore biologikoek, zeinak, gizarte, ingurugiro eta statusaren baldintzapenetik bereiztea zaila baldin bada ere, ezin bait daitezke bereizketa diagnostiko gisan erabili, enplegu eta hezkuntza arloetako hainbat erakuskarik erakusten digun era berean.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Jean Guiart-en *Les hommes et la mort, rituels funéraires a travers le monde. Revue du Musée de l'Homme, 1979 iritzia ere bada: Hiltokiek, beren osotasunean, ez dute heriotzaren eta geroko bizitzaren ideia bat agertzen bakarrik, baita ere bizidunen gizartearen irudi leial bat, non bakoitza bere estatusaren arabera ari baita hilari buruz, hala nola bertan dauden beste guztiei buruz.

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0024 OBLKren neurketa eskaletan sartu beharreko dimentsioen artean, ondoko arloei buruz adostasuna badago: funtzio fisikoa, funtzio psikologikoa, funtzio kognitiboa, ongizate orokorra eta estatus ekonomikoa.

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Ondasun eta estatus aldetik dauden desberdintasunak oso txikiak dira; berdintasun-herri horretan ez baitute botere-egiturarik edo agintaririk.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0180 Gainera, koloniak eta estatus ia independentea duten hainbat lurralde agertzen dira, eta baita Europako estaturik gabeko nazio garrantzitsuenak ere (Euskal Herria salbu).

47. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0066 Desberdintasun hau, neurri batean behintzat, lizentziatura batzuek eta besteek duten estatus desberdinari zor zaio.

48. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Maiz helduek parte-hartzaileen ekimen eta sormena moztu egiten dute (espezialitate-mota, haur jakin batenganako interes berezia, txapelketa antolatzerakoan manipulazioa, estatus bereziak...) eta hau izan daiteke neurri batean animatzailerik handienak pilotaren esparrutik aldegitearen arrazoirik argiena.

49. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Baina zein dira euskal kultur funtzionariotzan alferkeriara, huts-hutsik euren status pribilejiatua iraunaraztera mugatu nahi dutenak eta zein dira euskal kulturan boluntariotza gehienbat desinteresatuan ari direnak.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Deklarazio honetan nabarmentzen da beraiek aldarrikatu duten status-a kontutan hartu gabe errepublika guztieri proposatuko zaiela hitzarmen ekonomiko bat sinatzea marko ekonomiko amankomuna eta askea eratzeko, herri honen funtzionamendua, bizi baldintzaren hobetzea eta erreforma ekonomiko erradikalak martxan jartzea bermatzeko.

51. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Beraiek aldarrikatu duten status-a kontutan hartu gabe errepublika guztieri proposatuko zaie hitzarmen ekonomiko bat sinatzea.

52. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Hor bi arlo ezberdindu behar ditugu: alde batetik euskara bera gai izatea ez da gakoa; garaturik izatea, estatusa ukatea baino.

53. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Gaur egun euskararen estatusaren aldetik aurrerakada handiak eman dira, oraindik orain falta dira gauza batzuk, ostera.

53 emaitza

Datu-estatistikoak: