XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak garbi: Elgoibar'ko karlista esaten diran orren aldunak Eusko araudia (Estatutoa)ren aurka dijoaz; nazionalisten aldunak Eusko araudi alde.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta arrentzako egindako turroyak, Olazabal'en La Constancian urtu ezditezten bildu, ta Maeztu'ri ta Oriol'i bialdu emendiyote Estatutoari aurka egiteko indar berritzearren.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Amarretan edo Plaza del Castillo delakoan gazte batzu asi omen ziren goraka eta beraka; gora errepublika eta bera estatuto eta bera clero.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Unela ibiliz; estatutoaren aldez lan egiteak jendeak minberatzen baditu, eldu den aldian, elizara sartzeak ere, gaizki artuko dute eta tiro.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ontara ezkero, emen galdetzen degu:¿Euskalerriaren auziari buruz nola dago Gil Robles?¿Zer asmo ditu?¿Gure estatutoaren aldekoa ote da?.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Estatutoa, bera onesten duala; aurrera eramaten jardungo dala.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Egipenak, bear ditugu, egipenak, Gure eskabide legezkoak, estatuto, araudia edo fueroak dirala Kongreso'ko mai gañean daude; gobiernoak bere eskuetan ditu.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Kastilla ta Madrid aldeko CENTRALISTA itxuak utziko al diote Gil Robles'i guri estatutoa ematen?.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Universidade ori zeatzeko, 1952'n laterri askotako jakintsuak Brevíere Gazteluan (Compíegne) alkartu ziran, 1954'n AIEE'n konferenziak zirala-ta Mainz eta Torino'n; 1955'n Mesinako Konferenzian Estatutoak ezarri.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Erran gabe doa, ez ditakela luzazago igurika arau edo estatuto baten emaiteko Algeriari. Lacostek dio, azken chehetasunak ez emanik ere, larrieneko ponduak bederen nahi lituzkela urri-erditsutan argitaratu, eta obretan jarri. Jendea asea da elhez eta agintzez!

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Agiriko saioetan entzulegoak irrikaz eta gozamenez onartu oi zituan gaiak (Madrileko politikoak eta jokabideak, amnistia, estatutoa, foruak, askatasuna...) erabat makaltzen dira, politikoen ezpanetan erabiliak izaten direnetik.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Hizkeraren eta uraren izakerea bautismala da, hau da: gauza, pertsona eta erakundeei izen eta estatuto barria emotea.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Estatutoak bere 25.1 eta 37.3 Ataletan Kondaira-Lurraldeen onetan legegintza-ahalmen horri jartzen dizkion mugak ere Legean agertzen dira, eta Estatutoan Foru-Tradiziozkotzat berariz aitortutako gaiei buruzkoak dira.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 Estatutoa eta Lege hau egiteratuz agintepideak eta / edo zerbitzuak Autonomia-Elkarteari eta Kondaira-Lurraldeei eskuratzea bukatu ondoren, eta nolanahi ere Lege hau indarrean jarri eta gehienezko hiru urteko epearen barruan, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak eskuarteen Autonomia-Elkarteko Herriogasuntza Nagusiaren eta Foru-Diputazioen arteko behin-betiko banakuntza-jaurpideen saio bat egingo du, batek eta besteek beretzat hartutako agintepideei direneantxe neurtuta darizkien beharren eretzean, eta Lege honen 22garren Atalean jarritako oinarri-irizpide guztien eta bakoitzaren arauera.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Ondoren berehala, hitzaldi-areto berean, Batzarre Nagusiaren aparteko bilera bat egon zen Erakundearen estatutu berriak onartzeko helburuarekin batzartua.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Estatutuen erreforma aurrezki-kutxen organo errektoreei buruz arauak erregulatzen dituen Lege 31/1985eko abuztuaren 2kotik eta Eusko Jaurlaritzaren euskal komunitate autonomoko aurrezki-kutxen antolakuntzariburuzko dekretu 38/1986ko otsailaren 11kotik datorrena da.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Hark estatutuen proiektua idatzi zuen eta Batzarre Nagusiko bilera apartekoan onartua izan zen.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Onartutako estatutu berrietan egon diren aldaketarik nabarmenenak, legezko xedapenetik datozenak, Gizarte-Ekintzetako Batzordea eta Balantzea Berrikusteko Batzordea desagertzea eta Kontrol-Batzordearen zereginak indartzea dira.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 (9) Ikus, Espainiako Estatutuaren eta Batikanoaren arteko 1979ko urtarrilaren 3ko Ekonomia Gaiei buruzko Erabakia.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00014 Ez gara, ordea, artikulu honetan bidezko kupoa kalkulatzeko erabilitako metodologia arakatzen eta azaltzen hasiko, beste gauzaren artean, orain Gernikako Estatutuarekin, kupoa kalkulatzeko modua aldatuko baita (19).

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Begiratu besterik ez dago Kontzertuazko negoziaketen irikitzeari eman dizkioten luzamenduak batetik, eta euskaldunok Kontzertua errebindikatzen zuten guztietan haiek egiten zituzten erasoaldiak bestetik (Konstituzioa, Estatutuaren projektuari zentzadurak, Autonomi-Finantzapenerako lege projektua...).

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Txit adierazgarria da, UCD Estatutuaren projektuaren Haziendaren atalari aurkeztu zion beste iritzien motibuak.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Estatutuaren textuan berriz, Diputazioei ez zaie konpentsatzen gopuru batez haien eskutan gelditzen diren zerbitzu publikoen hornikuntz gastuengatik, baizik eta Euskal Herria da Estatuari konpentsatuko diona, Komunitate Autonomoaren eskutan gelditzen ez direnengatik.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 Horretarako, Kontzertu berriaren negoziaketarako burututako istudioari jarraituz, sarbideak bi sailetan bereiztuko ditugu: a) Sarbide deserdiragarriak: EHko erakundeen eskutan geldituko direnak; b) Sarbide ez deserdiragarriak; Estatutuaren arabera, Estatuaren eskutan geldituko direnak.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 - Nolanahi dela ere, komunitatearen ordezkariari zure asmoa azaldu beharra duzu
- Ez dezakezula zure etxean estatutuek onartzen ez duten iharduerarik, ez edifizioarentzat kaltegarri, inmoral, arriskutsu, besteentzako gogaikarri edo osasunarentzat kaltegarri izan daitekeenik ukan
-Zure etxearen barnean agian dauden instalazio orokorrak edo beste etxejabe baten zerbitzuan daudenak errespetatu beharra duzula
- Zeure etxebizitza zaintzeko obligazioa duzula
- Edifizioaren zerbitzurako zure etxibizitzan egin behar diren konponketak onartu behar dituzula eta baita horrek ezinbestean eskatzen dituen morrontzak eta hartarako zure etxean sar daitezen ere utzi beharra duzula
- Edifizioaren erabileran behar bezalako arretaz jokatu behar duzula.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatutuan esaten denez, Euskal Herriak Parlamentua izan behar du, bertan legeak egiteko, eta Gobernua ere bai, Lehendakariak eta Kontseilari edo Sailburuek osatua, lege horiek beteraziko dituena.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatutuak esaten duenez, Autonomi Estatutuaren sinboloa ikurrina da, eta euskara gure hizkuntza ofiziala, gaztelaniarekin batera.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Estatutuak Autonomi Elkarte bakoitzaren izena, hiriburua, lurraldea, sinboloak eta konpetentziak erabakitzen ditu.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Goian aipatutako bigarren elementua hauxe da, alegia; urte horietan literatura eta literatur eginkizuna kultur egoera edo estatuto berri bat izaten hasten da euskal gizartean.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Amnistia, lurlagintza eraberritzea eta Estatutoak errespetatu edota ematea zuen Frente honek bere helburua.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Apirilaren 16an berriro aurkezten duten Estatutoa Korte berrien aurrean.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Batzorde honek legezkotzat jotzen du 1933an Euskal Herriak onartu zuen Estatutoa, Araba ere sarturik.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Bestalde, funtzionari kontzeptutik aldendu beharrekoak dira: kargu politikoak, Administrazioan denbora edo epe mugaturako lan egiten dutenak * kontratu bidezko harremana dutenak, ez estatutuzkoa eta iraunkorra, baina bai Administrazio-Zuzenbideak eraendua eta, azkenik, * Lan-Zuzenbidearekiko loturagatik egiten dutenak.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Gure Elkartearen Estatutuek bere 35. artikuluaren 36. atalaren 12. azpi-ataltxoan aurrikusten duten emergentzia osoko egoera delakoan oinarriturik eman dut honako esku-kolpe hau: ez-gaitasun nabarmena zuengan guztiz nabarmena dela nabarmen bait da.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Argitalpenak. Hainbat argitalpen ditu erakunde honek: besteak beste, zentsoa, tarifak, estatutuak.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez dakigu, baina edozein eratara argi utzi nahi dugu arazoa ez dela Ikastolen Elkartearen Estatutuarena, besteren bat baizik.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0045 Filosofoaren Estatutua ere hortik doa.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horregatik, bada, Herrikoa elkartearen estatutuak finkatu beharko dira behin-betiko, nortasun ofizial batek ematen duen konfidantza sor dezan.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Nekez betearaziko du, beraz, Estatutua, legea zertaz doan ez dakienean.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Estatutuak damaion aukeraz baliaturik, sailarteko batzorde bat sortu beharko luke Eusko Jaurlaritzak, euskal sortzaileen interesak babestu eta defendatzeko.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 1960. hamarkadan, langilearen estatutoa berritu egin zen.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0075 Eta orain garbitu beharko genukeena zera da: ESTATUTOAREN ALDEKO EDO BURJES NAZIONALIST JOERA: PNV eta ELA tartean direlarik burrukalari ez den jendartean gero lagun gehiago ari direla lortzen.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Horren helburua, euskaldun herritarrek Estatutuari esker erabil ditzaketen hizkuntz eskubideak erregulatzea da.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 EGUNGO MARKO JURIDIKOA; KONSTITUZIOA, ESTATUTOA, ETA LODE.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Hazkundeak sortutako zama ekonomikoa, marko politikoaren aldaketa eta ikastolek diktaduraren garaian euskararen alde egindako lanaren errekonozimendua (ikus adibidez EIKE legean zegoen adierazpena), beste batzuren artean dira epe berri horretan eragiten duten aldagaiak, atzeko markoan Espainako Konstituzioa, Estatutoa eta Lode (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) legeek gainontzeko guztia mugatzen eta arautzen dutelarik.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Beraz, alde batetik ikastolek estatuto juridiko publiko bat hartzen zuten Eusko Kontseilu Nagusiaren titulartasunpean eta, bestalde, Administraritzak neurri bateko segurtasun ekonomikoa eta juridikoa eskeintzen zien.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Larritasun ekonomiko honek Ospitalearen Estatutoak aldatzeko beharra ikus arazi zuen, Estatuto horiek 1787.ekoak ziren.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Handikiei dagokienez: Tomas Zumalakarregiren jaiotza Ormaiztegin (1788)- Karlos III.aren, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Estatutuak onetsi zituen beraren, heriotza (1788)- Euskal idazle eta poeta debar Tene Mujikaren jaiotza (1888)- Euskal idazle Nikolas Ormaetxea Orixeren jaiotza Orexan (1888)- Bi artista mundialen jaiotzak: Margarita Xirgu katalanarena (1888) eta Charles Chaplin Charlot ingelesarena (1888)- Danborradaren autore Raimundo Sarriegiren heriotza (1913).

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 4. Baina Jainkoak ez du, guk Haren estatutuaren edo eskubideen alde jokatzen (...).

51. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 - Estatutoa bear degu ortarako.

52. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0184 Ezagutzen dituzu noski Estatutoaren eta Españi`ko Oñarri-Legearen itzulpenak?.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honen pertsonal eremutik kanpo goi mailako zuzendaritza edo gestio funtzioak betetzeagatik Langileen Estatutoaren 2. Artikuluan barne aurkitzen den pertsonala soilik geratzen da, puntu hori garatu ez dadin artean.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Artikulu honen barnean, Asitentzi-prima, Atseden Konpentsatua, Etekinetan partizipazioa, Gaueko plusa eta Langileen Estatutoak eta Errepidetako Garraio Ordenantza Laboralak ezarritako bestelako kontzeptu ordaingarriak sartzen dira, Dietak, Moneta-kalteordain eta Bildutakoaren Entrega Buzoiean, eta Antzinatasuna salbu.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Langileen Estatutoaren 35. Artikuluari jarraituz, astero parte bat emango zaio langile bakoitzari, aste horretan berak egindako aparteko orduen laburpen orokorrarekin.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Honako Hitzarmen honetan zehaztu gabekoan Errepidetako Bidaiari-Garraioaren Lan-Ordenantzan, Langileen Estatutoan eta indarreango arau legal osagarrietan ezarrritakoari jarraituko zaio.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Konstituzio española ama oparoa da: Estatutua, amejoramendua... Euskal Herria lotzeko kate luzea.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur egungo baldintzetan, hala Euskal Herriari inposatutako Constituzioa dela alde batetik Moncloako Estatutoan eta Amejoramenduan mozorrotu eta garatua, eta hain lagunkiro eta efikazki gure Herria genozidiora kondenatzen duena, nola Subirotasun Nazional ttikiena ere eskatzeko gai ez den euskal burgesia belaunbikatua dela bestalde, ezin dezakegu ETA erakundearen eta Estatu espainolaren arteko negoziaketa politikoaren ezinbestekotasuna besterik aldarrikatu, hori bait da funtsezko marko politiko demokratikora heltzea posible bilakatu duen bitarteko bakarra, euskal nazioaren izatea errespetatuz guztion partaidetza posible egingo duen joko legeen ezarpenerako bitarteko bakarra: KAS Alternatibaren markoa.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, zuk hala deritzozu behintzat, unibertsitateko estatutuen aurkako jokabideaz guk betetzen ditugun plazak konkurtso publikora ateratzea.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lege hau horretarakoxe, gure Autonomia-Estatutoko bakarreango agintepide bat egiteratzeko eta, aldi berean, Estatutoak berak bere 9. atalean euskal herri-agintaritzei egiten dien manua betetzeko ematen da.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lege honetan, Estatutoan eta Lege honetan egin eta horiei datxekiela Kirol-Baterakundeak horren antzera egiteratzea ekarri duen Egitura-ereduari men egiten zaio, agintepide-banaketarako, eta haiei darizkielako hain xuxen, gure Herriaren gizarte, ekonomia eta politika-bilakakuntza bera dela eta egokiak ez izatea gerta daitekeen egitamuketa egokikaitz eta zurrunik eza berma dezaten eta toki-burujabetza eta Kondaira-Lurraldeena benetakoak izan ahal daitezeneko bide diren irizpideak finkatuz.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA IRAGARPENA, Lan Zuzendaritzarena, Askatasuna Lortzeko Ertzain Alkartasuna delakoaren Estatutuak aldatzeari buruzko agiriak gordekizun eman direla jakitera ematen duena.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoa beteaz, eta bertan ohartemandako ondorioetarako, zera ematen da jakitera, Askatasuna Lortzeko Ertzain Alkartasuna delakoaren Idazkariaren ziurtagiria aurkeztu zela Lan Zuzendaritza honetan 1989.eko azaroaren 21ean; 1989.eko azaroaren 20an egindako asanbladaren ondorengoa da hori, bertan Estatutuak eta, zehazki, euskal izena aldatzea erabaki baitzen, Ertzain Sindikatu Aurrezkoa Nazionala izango delarik aurrerantzean; Lan Zuzendaritza honi dagokio hori gordekizun hartzea, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoaren 4. atalean xedatutakoaren arabera.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen dena betez eta bertan aipatzen diren ondorioetarako, honako hau ematen da aditzera, hots, Coordinadora de Facultativos Internos de Euskadi izeneko Erakundearen Sortze Akta eta Estatutuak aurkeztu direla 1989.eko azaroaren 17an eta, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen denaren arabera, Lan Zuzendaritza honi dagokiola horiek gordetzea.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Lan Zuzendaritzarena, Asociación Profesional de Auxiliares de Enfermería de Euskadi izeneko Erakunde Profesionalaren Estatutuei buruzko agiriak sartu direla argitara ematen duena.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Apirilaren 22ko 873/77 Errege Dekretuko 4. atalean ezartzen dena betez eta bertan aipatzen diren ondorioetarako, honako hau ematen da aditzera, hots, Asociación Profesional de Auxiliares de Enfermería de Euskadi izeneko Erakundearen Estatutuei buruzko agiriak aurkeztu direla 1989.eko azaroaren 16an eta, apirilaren 29ko 99/1986 Dekretuko 5.2 atalean ezartzen denaren arabera, Lan Zuzendaritza honi dagokiola horiek gordetzea.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 IX.- EBAZPENA Epaimahaiak, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiari bidaliko dio prozesu hori gainditu duten izangaien aldeko proposamena, lan kontratuak formalizatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzaren Plenoak 1985.eko azaroaren 26an egindako bilkuran hartutako Akordioak dioenaren arabera; kontratu horietan, probaldi bat ezarri ahal izango da, Langileen Estatutuko 14. atalean eta martxoaren 10eko 8/1980 Legean ezartzen denaren arabera finkatuko dela horien iraupena.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Estatutu Sozialetako 19. eta 20. ataletan adierazitako asistentziarik lortzen ez bada, egun bereko 13:00 orenetan egingo da batzar hori, toki berean.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Txostena, Balantzea, Aurrekontuaren Kitapen Kontua, Kudeaketa Kontua eta Diruzaintzako Kontua, Estatutuetako 22. atalean adierazitako alde aurrez, Mutuako bazkide jaunen eskuragarri daude egoitza sozialean.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bilerakoan, zenbait puntu salatzea erabaki zen: Botere publikoak nabarmen agertu dira baiaren alde, honela herria horretara bultzatuz; herritarrak botatzera gonbidatu behar ziren, bakoitzak bere gogora eta gustora botoa emateko; Estatutoaren egiazko mamiaz ez zaio ezertxo ere esan herriari; ez zaio referendumaren balioaz hitzegin; 32. urteko Estatutoa onartua izan zela eta, besterik gabe, oraingo Estatuto mottel, gatzik gabekoa onarterazi nahi zaio herriari, jakinik, gainera, puntu gehienetan, gerora ere, Madrilen peko egon beharko dela; Parlamentuan parterik ez duten mugimendu eta partiduek ezin dezakete parterik har kanpainan, ez boto egunean botoak kontatzeko behar litzatekeen kontrolean.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Kataluniak behin eman dio botoa bere Estatutuari; hau izan dadila emango dion azkenekoa esan zuen igandean Bartzelonako alkateak.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Lapurdiko mera multzo batek aterabide baten beharra garbiki agertu du, beraz, gauzek antola daitezkeela iduri dute, ezen eta korapilo horrek badu aterabide, eta hauxe da: errefuxiatuei berriz ematea lehenago zuten errefuxiatu politikoen Estatutoa.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Estatuto hori frantses gobernuak murrizten du joan den urtarrilean.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hau da, hain zuzen, hemen galdegiten dizuguna, errefuxiatuen alde publikoki agertzea berek behar dituzten aferak berak defendituz; euskal errefuxiatu politikoen Estatutoa lanean hartzeko eta hemen egoiteko kartak; hemendik kanporatzea eta urruntzeak gelditzea; Euskal Herrian bizitzeko euskaldun guztiek duten eskubidea errespetatzea.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Estatutoa lehertu eta gero zoaz olio isuria biltzera.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Barkatu nork egina? Nola egina? Nork jarria? Nork ezarria? Eta, guk, zer? Guk ez dugu hitzik, ala? Guk ez dugu erabakirik ala? Batzorde mixtokoak soilik duzue, ala? Ikastolen estatutoa bai, baina denon artean egina eta ikastolen publikotasuna posibilitatzen baldin badu.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 g).- baina, mesedez, ez duzue estatutoa eskatzen ala? Orduan, eskatzen baldin baduzue Gobernuak eginiko estatutoa lehen bai lehen ezarri daitela, nola esplikatzen duzue ez injeritze hau?.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gurasooi: Euskal eskola publikoaren alde zaudeten guztiei zera azaldu nahi dizuegu: egin ezazuela gurekin borroka, Gobernuak ikastolen publikotasuna gauza dezan; egin ezazuela burruka gurekin Gobernuak serioski eta denon artean ikastoletako estatutoa egin dezagun; egin ezazuela burruka gurekin nahaste-borraste hau argi dezagun, bakoitzak zer uste duen argi eta garbi jakin dezagun. IRAKASLE TALDE BATEK.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Gehiago oraindik, hots, Euskal Herriko beharrizanei erantzun jator bat emateko, Autonomi Estatutoa ez gauza dela dio; horren mantentzean Estatutoa onesten dutanek duten erantzukizuna azpimarratuz.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Horiek, Estatutoaren jokuan sartuz, gure herriaren erreibindikazio zaharrei uko egiten baitiete.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Gaia aldatuz, eta mamian sartuz, gauza bat ekarri nahi nuke gogora, Euskal Herrian San Ignacio bat sortu ez balitz noraino helduko zuen Leizarragak botatako haziak? Kontrarreformarik sortu ez balitz, ez al ginateke libreagoak izango protestantismoaren liberalismoan hezita? Hi, baina ez al genion esan Constituzioari ezetz? Geurea ruptura zen, ezta? Zertara hator beraz Estatutoarekin?.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Apirilaren 5ean bildu egingo da Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) deiturikoaren klaustroa, urtebeteko epean bertako Estatutuen prestaketa bideratuko duen errektorea formalki hautatzeko.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Unibertsitate publiko honetako Estatutuak prestatzeko prozesuan sarturik gaudela, aurkeztu den hautagai bakarra, azken hiru urteotan errektore izandakoa dugu: Goio Monreal.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Hala ere, Euskararen Estatutuaren defentsa aipatzean, hori defenditzen duena errektoregaia dela azpimarratzen da.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Geroztik gertatu dena
Bitartean PQ barnean oso borroka bihurriak martxan ziren: alde batetik, lehen esan dugun bezala, PQ-eko alderdi burges, anti-independentista eta erreformistak bloke egin zuen orduko eta orain dela 20 urtetik alderdi eta mugimendu abertzaleko lehen figura eta Quebec-eko lehendakari den Levesque-ren eta estatutoen kontra; bestalde, alderdi barruan, ez zen jugada eta pegadaren bururik zehatzik ikusten, eta erreformistak blokean bazeuden, independentistak hemen ere bai zatituta.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Estatutoak aldatu bezain laster sekulako dimisio multzoa gertatu zen PQ barruan: alde batetik, prestigio haundia izan zuten ministroek, hala nola Panizan (ekonomian), Saurin-ek eta abarrek.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Erakundeko Estatutoen 16.1 atalean ezarria dagoenaren arabera Administrazio-Kontseiluak, Otsailaren hogeitazazpian egindako bere bilkuran, Ohizko Batzarre Nagusirako dei egitea erabaki zuen.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Orain, nonahi botere erregionalak daudela, korsikarrek ezin dute estatutu partikularrik eduki.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Durangoko museoak zeintzu zerbitzu bete asmo dituen galdetzen diogu, Leopoldo Zugaza beronen zuzendariari eta honek Nazioarteko Museo Batzordearen Estatutuko 3. artikulura zuzentzen gaitu: Museo bat ekimen etengabea agertzen duen erakundea da, aberasteko helbururik ez duena eta gizarte eta garapenaren zerbitzuan egonik, hezi, ikasi, gozamen eta solasa helburuak betetzeko, gizona eta bere inguruaren lekuko materialeak lortu, kontserbatu, ikertu eta komunikatu egiten dituena.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Estatutoa BIHAR, Iruñean, Herri Batasunak deituta, Estatuto Nazional berri baten oinarriak sustatzeko irekiko duen prozesua zabalduko da, inguru politiko, sozial eta kulturaleko hamaika lagun bilduz.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gaurko egunez, 1.987ko abenduaren 14ean, Euskal Itzultzaileen Elkartearen behin behineko Zuzendaritza Batzordeak Donostian egin duen bileran bukatutzat ematea erabaki du orain arte Elkarte honek eraman duen Konstituzio prozesua, beronen Estatutuen legezko onarpena eskuratu duelarik, eta horrenbestez, bazkidetza epea zabaldu eta datorren urtarrilaren 30ean ospatuko den Lehen Biltzar Nagusirako deia egitea.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Euskal Itzultzaileen Elkartearen xedeak, berorren Estatutuen II. tituluan aitortzen denez, ondoko hauek dira: a) Euskal itzultzaileen babes juridikoa lortzea eta berauen lan baldintzak hobetzea.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Euskal itzultzaile Elkartearen kide izateko baldintzak, berau Profesionari Elkarte bezala definitzen denez gero onartu berri diren Estatutuen III. tituluan definitzen diren hauek dira:

94. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Beste aldetik anaidikoak ez dute onartzen gotzaian zuzendu dien estatutua.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euzkoek UEU-ri egiten dioten boikota, horretara, eta Estatutoan onartu duten kenketa (arbitrando los medios necesarios para la superación de la actual situación diglósica pasartea kentzea, alegia, lerro berean datoz: euzkoek folkloretzat daukate hizkuntza.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Imanol Lazkanok Argiñarena eta Xanpun bertsolariak ditu eskuinetara; ezkerretara Iñaki Murua, aurkezle lanak egiten; Tapia, estatutoen argibideak emateko prest, eta Joxe Ramon Etxebarria, hau ere elkartearekin erlazionaturiko gora-beherak zuzentzen.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Estatutoak aurkeztu eta izan diren aldaketen berri eman digu berak.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Ondoren, hiru bozketa burutu dira: bata Estatutoak onartzeko; bestea, ohorezko bazkideen izendapena onar genezan; eta hirugarrena, lehendakaria aukeratzeko.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Estatutoaren onarketari dagokionez, ehun eta berrogeitamabi boto emaile kontatu dira; hauetarik bat bakarra ezezkoa, sei zurian eta ehun eta berrogeitabost baiezko atera direlarik.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gizarte bakoitzak nolako gizarte egitura eta nolako botere sistema zuen, bazuen idazketa sistemarik ala ez zuen, nolako erlijioa zen bertan gehiengoarena testu errebelaturik bazuen ala ez, Jaungoiko transzendenterik zuen ala ez, nolako jarrera izan duen denboraren eta heriotzaren aurrean, era bateko edo besteko estatutua eman izan diote oroimenaren jokuari.

101. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Ondoren, Espainiako konstituzioaren testua, Euskal Autonomi Elkarteko estatutoa eta Nafarroako hobekuntzakoa edo amejoramiento dalakoa harturik, hona zer dinoan: derrigorrez español izan beharrean gareanok, derrigorrez jakin behar dogu, bada, castellano hori.

102. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0084 1. Koperatibek beren koperatiba-jarduera beste batzuekin ere eraman ahal izango dute aurrera, baldin eta, legeak eta estatutuek berariaz galerazten ez dutela, bazkideekiko jardueraren lagungarri izan edo horren menpe badago.

103. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 3. Lan-bazkideek koperatiban bidezkotasunez eta neurri batzuen barruan parte hartzeko irizpideak finkatu beharko dira estatutuetan.

104. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 4. Estatutuetan lan-bazkideentzat proba-aldiren bat ezartzen bada, horrek ez die eragingo inoren kontura koperatiban lanean ari eta proba-aldiari dagokion beste denbora daramaten kide berriei.

105. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 Egoera hauetarako, estatutuetan ezarriko dira parte hartzeko eredu edo gutxieneko arauak.

106. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 5. Batzar Orokorra biltzeko deialdia, elkartearen egoitzan eta koperatibak bere jarduera aurrera eramaten duen leku guztietan jendaurrean jarriko da modu nabarmenean, eta gainera, estatutuetan hala jasotzen bada, beste iragarpen-bide batzuk ere erabili ahal izango dira, bazkide guztiek horren berri izatea errazteko.

107. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 Koperatibak bostehun bazkide baino gehiago baldin baditu edo estatutuek hala eskatzen badute, elkartearen egoitzaren lurralde historikoan hedapen handia duten egunkarietan ere iragarriko da deialdia.

108. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0180 3. Erabakiak hartzeko, bertaratutakoen erdiak baino gehiagoren botoak behar izango dira, legean edo estatutuetan besterik agintzen ez bada behintzat, eta kontseilariek boto bana izango dute.

109. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 1. Bizien arteko egintzen bidez, bazkideen artean eta hiru hilabeteko epean bazkide egiteko hitza eman dutenen artean, estatutuetan erabakitako moduan.

110. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 4. Irakaskuntzako koperatiba, hala ohartematen bada estatutuetan, izaera bateratzailekoa izan daiteke, irakasle eta pertsonal ez-irakasle gehienak biltzen baditu, batetik, edo ikasle edo beraien ordezkari gehienak biltzen baditu, bestetik; baliteke, halarik ere, horrelako koperatiba eratzeko, estatutuetan eskatzen den kopurua bi taldeetako kideez osatzea, gehiengo horietara jo beharrean aurkitu gabe.

111. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 1. Aurreko atalaren 4. puntuan aipaturiko koperatibei dagokienez, honako hauek ezar daitezke estatutuetan:

112. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 1. Euskal erakunde publikoek bere egin beharreko zereginak direla euskaldunon kultur ondaretzat jotzen den euskarari iraunaraztea eta berori garatzea, baita ondare hori zaintzeko ardura Estatutua tarteko bere gain hartua duen erakundeari eustea ere.

113. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00020 Honegatik behar die lege honek Estatutuaren hamazazpigarren ataleko boskarren idazatiak ireki zituen ahalbideei erantzun.

114. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 - Esparru politikoan eta ekonomikoan irakaskuntza, prentsa, polizia, justizia, garraioak, osasuna eta hazienda erreformatu ziren, eredu europarren arabera. 1889an lehenengo Konstituzioa promulgatu zen estatutu gisa; sufragio mugatuan oinarrituta zegoen.

115. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Estatutuetako 9. artikuluan nazio hizkuntzen, gaztelania eta euskararen irakaskuntza eskatzen da.

116. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 - Euskal aginte zentrala orduan eta ahulagoa zen eta Estatutuak guztiz zehazten zituen kasuetan baizik ez zituen ahalak, izugarri indartu baitzen Diputazioen papera.

117. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 1983-1984 bitartean ez zen Gernikako Estatutua garatu, behin ere ez zen Batzorde Mistoaren osoko bilkura bildu, eta gobernu zentralak Autonomia Estatutua ahalez hornitzeko borondate politikorik ez zuela erakutsi zuen argi eta garbi.

118. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Bestalde, ezker abertzaleak estatutuaren bidearen aurkako jarrerari eusten jarraitu zuen, Euskal Herriaren independentziaren aldeko gizarte-mugimenduek errepresio bortitza jasan zuten arren (8.585 lagun atxilotu zituzten 1978 eta 1984ko epean, 419 preso politiko zeuden 1984an, Franco hil baino lehen sorturiko gerra zikinari bultzada eman zioten 1983ko amaieratik aurrera GAL, Espainiako estatuaren egituretatik antolatutako erakunde terroristaz).

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Kontseilu horren barruan, Urdaibaiko jabe nahiz auzotarren interesak defendatzeko eta natura ikertzeko edo babesteko estatutuak dituzten erakundeak daude; halaber, gizarte, ekonomi eta kultur sektoreen erakunde ordezkariak, euren jarduera Urdaibaien burutzen dutenak alegia, horiek ere Kontseiluaren barruan daude.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Amaitzeko, lehen esan bezala, 1995eko martxoan Biosfera Erreserbei buruzko Nazioarteko Konferentzia egin zen Sevillan, eta bertan garrantzi handiko agiri bi sortu zirelarik: Biosfera Erreserben Munduko Sarearen Estatutuak eta Sevillako Estrategia izeneko Ekintza Egitamu berria.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Estatutuetan adierazten denez, Biosfera Erreserbek Kontserbazioa, Garapena eta Laguntza logistikoa konbinatzen dituzte, eta leku bikainak dira kontserbaziorako eta garapen eutsigarrirako metodoak entseiatu eta frogatzeko eskualdeka.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00140 Hala ere, horrelako kooperatiba-taldeen bideragarritasunak ez du ziurtatzen hauen barruan egiten den edozein motatako aginpideen esku-uztea. Esku-uztea zalantzagarria izan daiteke batzar orokorren aginpideen kasuan (Estatutu eta Barne Arautegiak onartzea, bateango baltzuei egin beharreko aldizkako ekarpenak, etab.)

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Autogobernuaren oinarrizko eta funtsezko bigarren alderdia, autogobernu horren eskumen-bilakaerari eta, beraz, dagoeneko 20 urteko indarraldia duen Gernikako Estatutuaren egungo egoerari dagokiona da.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Esandakoa egiaztatu ondoren, eguneroko gobernu-ekintza bat zabaldu beharra dagoela ikusten dugu. Hau funtsezko helburua da eta, lortzeko, Estatutuaren esparruak Euskadiko autogobernuan sakontzeko eskaintzen dituen ahalmen guztiak erabiltzen jarraitzea eta zeregin horretan ahalegin handiagoak egitea ezinbestekoa da. Izan ere, eta zuzenbide-esparruak etorkizunean izan ditzakeen aldaketen kaltetan izan gabe, mesedegarria izango da euskal gizarte osoarentzat.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Ildo honetan, eta eskumenak garatzeari, zabaltzeari eta gehitzeari lotutako guztia autogobernuan sakontzeari dagokionez funtsezkoa bada ere, Jaurlaritza osatuko dugun alderdiok Estatutua errotik eta erabat betetzea eta, gainera, Transferentzien Txostenei buruz egin diren legebiltzarreko pronuntziamenduei jarraiki egitea legegintzaldi honen hasierako lehentasuntzat hartzen dugu oraindik ere.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00015 Ospitaleari lotetsiak. Lan edo estatutu hitzarmen bidez ospitalearen menpe zeuden langileak.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 Artikulu horiek berebiziko garrantzia dute, landa lurzorua eta hiri lurzorua zer den zehazten dutelako; bereizketa horren bidez finkaturik gelditzen dira ondasun higiezinen jabetzari buruzko bi estatutuen aplikazio mugak. Berebat, artikulu horietan lurzoruaren sailkapena egiten da hirigintza ondoreetarako, eta sailkapen horrek lurzoruaren erabilerak eratxikitzea ahalbideratzen du.

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 a') Familiaren etxea edo nekazaritzako ondarearen osotasunari buruzko foru arauak; Kode Zibilaren 1056.2. artikulua, horren helburua ustiategia bere osotasunean iraunaraztea dela; KZren 1523. artikulua, mugakideen arteko atzera-eskuratzeari buruzkoa; familiaren nekazaritza ustiategietan eta errentamenduetan, mortis causa oinordetza bereziari buruzko arauak (Familiaren Nekazaritza Ustiategiaren eta Nekazari Gazteen Estatutuari buruzko Estatutuaren 16. art., eta ondorengoak; Landa Errentamenduei buruzko Legearen 79. art., eta ondorengoak).

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Alde batetik, estatutu idatzien bidez arautzen ziren; estatutu horietan merkataritzako eginera tradizionalak jasotzen ziren batez ere.

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Halaber, azkar jaso ziren idatziz auzitegi kontsularren erabakiak, eta korporazioen jarduerari esker estatutu eta jurisdikzio jarduera Merkataritzako zuzenbidearen lehendabiziko arau bildumak agertu ziren.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Bestalde, hiri nahiz udalerrietako estatutu eta ordenantzek eragina izan zuten garai horretan Merkataritzako zuzenbidearen garapenean.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Legearen 72.1. artikuluaren arabera, akzioen gaineko bahia eratzen denean, akzio horien jabeak egikarituko ditu akziodunari dagozkion eskubideak, estatutuek kontrakorik ezartzen ez badute behinik behin.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Gozamenaren kasuan azaldu dugun moduan, estatutuen bidez egokitzat jotzen diren eskubideak eman ahal zaizkio hartzekodun pignoratizioari.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Hori kontuan izanik, estatutuek bazkidearen eskubideen bat ematen badiote hartzekodun pignoratizioari, sozietateak ondokoa eska dezake, eramailearentzako akzioak direnean: akzioen edukitza duenak bahiaren eratze data egiaztatzea agerkai publikoaren bidez, horrek legebideztaketa izan dezan.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Neurri horiek 81. artikuluan jasotzen dira: a) Kapitala urritu eta bazkideei euren ekarpenak itzultzen zaizkien kasurako, estatutuetan ezar daiteke nahitaezkoa dela hiru hilabete gutxienez igarotzea, urripen erabakia betearazi ahal izateko.

136. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00044 Alderdi nazionalista, Iruñean batzar nagusian bilduta, 1936ko Estatutua desegokitzat joz, 1931n Lizarran eztabaidatu zena goraipatu zuen lurralde guztiak baita eskuduntza zabalak ere aintzat hartzen zituelako.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00006 Ez da harrigarria, beraz, ministro izendatu izana, Errepublikak Estatutua eman zuenean, euskaldunek beren kasa antola zezaten faxisten aurkako defentsa.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Beren adostasun eza zuzenbidea benetan denari buruzkoa da, arraza-segregazioari edo istripu industrialei buruzkoa, adibidez, baita zein estatututan xedatua dagoen bat etortzen direnean, eta iraganean lege-funtzionarioek esan eta pentsatu dutenaz ados daudenean ere.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 75. Zergadunaren estatutua

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Egoera trakets hori konpondu nahian, Zergadunen Berme eta Eskubideen 1/1998 Legea hots, zergadunaren estatutua onetsi berri da.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Arabaren kasuan, lehendik jaso zen zergadunaren estatutua, martxoaren 23ko 114/1993 Foru Dekretuaren bidez.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Estatutu horretan zergadunen eskubideen zerrenda ageri da.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Gorte hauen osaketak ez zirudien oso egokia euskaldunen Estatutua lortzeko.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Lehen, Lizarrako Estatutua aurkeztu zutenean ezkerraren aurkakotasuna izan bazen, orain eskuinaren kontra aurkitzen zen.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Dena dela, gestoreek egindako Estatutuaren aurreproiektua abenduaren 21ean Gorteetako Presidenteari, Santiago Alba jaunari, eskeintzen zaio.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Donostiako alkateak, Sasiain jaunak, hitzalditxo bat egin ondoren, Euskadiren izenenan Alba eta Lerroux jaunei Estatutuaren ale bana eman zien.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Hitza jan egin zuen, bi urte eta gehiago iragan behar izan ziren Estatutua mahaiaren gainean ipini aurretik.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Baina bitartean euskaldunek bere Estatutuaren alde borrokatzen zuten.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 Testigantzaren laburrak galerazi egiten du hala kondearen eskuduntzak nola garai hartan Bizkaia nuklearrak politikoki eta lurraldez izan zezakeen estatutua ezagutzea.

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 Jakina, honek perimetro horren barruan bizi ziren kapareen estatutu pertsonalak errespetatuko zituen.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0015 Ospitaleari lotetsiak.- Lan edo estatutu hitzarmen bidez ospitalearen menpe zeuden langileak.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0078 1992. urtean Maliko gobernuak itun bat sinatu zuen iparraldeko lurraldeei estatutu berezia emanez.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0091 Gaampeuml;tanek begi onez ikusten du Lizarrako Estatutua, haren alde idatzia da, eta ez zuhurtasunik gabe:

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 ebazpen horren arabera oso egokia izango litzateke, errefuxiatuaren estatutua zehazteko, nazio bakoitzaren prozedurak xedapen bereziak izatea, inolako funtsik ez duten eskaerak berehala bideratzeko, aztertze sakona ez baitute merezi eta jasotzen dituzten herrialdeentzat, izapidetze-karga izateaz gain, errefuxiatutzat jotzeko benetako arrazoiak dituztenei kalte egiten diete.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 VII. Aldi baterako erabakiek, funtsean, araupide-eremu berriari egokitzeko beharrezko neurriak, hori behin-betiko finkatu arteko aldi baterako errejimena eta, lege honek beteko duen araupide-eremurik ez zegoelako, haien lan-zerrendaren nolakoak eskatzen zuen estatutuan sartzerik izan ez zuten eta, beraz, Administrazioari aldi baterako zerbitzu egitera behartuta gelditutakoak euskal Funtzio Publikoan sartzeko bideei heltzen die.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0005 Euskal Herriko Unibertsitateko estatutuen 242. artikuluak dioen moduan Euskaltzaindia da, euskarari dagokionez, erakunde aholku emaile ofiziala.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 estatutu Elkarte, erakunde eta abarren funtzionamendua arautzen duen legea:

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Argi dagoenez, akzioak harpidetzen dituen akziodunak dagokion ekarpena egiteko konpromisua hartzen du: % 25a gutxienez hasieran eta gainerakoa estatutu sozialetan aurrikusitako eran eta epearen barruan edo, horrelakorik ezean, administrazio-kontseiluaren akordio edo erabakiz.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0260 Legeak desabantaila hau leuntzeko ezartzen du, estatutuetan edo batzarre nagusian behar bezala hartutako akordioen bidez, administratzaileei ahalmena eman dakiekeela kapitala gehitzeko, behin bakarrik edo gehiagotan, zifra jakin batera heldu arte,(...).

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 b) Ekitaldiko kontuak, balantzea eta emaitzak aztertzea, estatutuetan ezarritako epean.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0152 Gogoratu, ordurako sortua zela New Yorken, 1913an, New Yorkeko Euskal Etxea, eta 1914an Utah-ko euskaldunek legeztatu zituztela Ogden-en bertako Basque Clubaren lehen estatutuak.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0332 Berriro ere argi gelditzen da Estatutuetan eskuhartzeko Estatuko Gorteek izan zuten askatasuna.

164. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Nahiz eta bizi laburra eta oso istilutsua izan, eduki zuen denbora lan dexentea egiteko (76) Berme Konstituzionaleko Auzitegiaren Jurisprudentzia kontsultatzeko ikus: BASSOLS COMA, M., La Jurisprudencia...., op. cit., 90 eta h.; RUIZ LAPEÑA, R.M.k epai garrantzitsuenen bilduma bat prestatzen du berriz, El Tribunal..., op. cit., 345 eta h.: konstituzionalitate kontrolaren bidezko 14 epai (77) 14 epai horiek bederatzi asuntuetan sailkatu daitezkeelarik: zazpi inkonstituzionalitate helegitearean eta bi legegintza eskuduntzako arazoetan (bat, Kataluniako Ley de contratos de cultivo delakoaren aurka 1934 ekainaren 8an emandakoa [Auzitegiak emandako lehenengo epaia], eta bigarrera, Kataluniako Estatutua esekituta utzi zuen 1935ko urriaren leheneko Errepublikako legearen aurka 1935ko otsailaren 20ean emandakoa)., babespen helegite kasuetan 39, eta erantzukizun kriminal arazo batean (78) 1934aren urriko Barcelonako gertakizunak medio, Generalitatearen Presidente eta Kontseilarien aurka jarraitutakoa 1935ko ekainaren 6.ean emandakoa. beste epai bat.

165. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Konstituzioari eta Estatutuari eskaini zaizkien ihardunaldietan Zuzenbide Zibila bazterrean geratzen da.

166. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Orduko berri-banatzailleak, E.A.J. 8, Igeldo mendian kokatua dagon Donosti-irratia, bertakoek esaten zuten bezala, irrati-etxe bakarra zan, eta astean bein, asteazkenetan, nere ustez, ordu erdi bateko euskal-irratsaio bat eskaintzen zuten gauza berezia bezala, eta, ori, Eusko-Araudia edo Estatutua onartua zegolarik.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Baina Gernikako Estatutua betetzeko jarri dituzten maratilak ikusirik ez dirudi bortizkeriari beldur haundirik izan diotenik.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11705 o) Kirol-erakundeen zuzendaritzako kideentzako estututua onartzea.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Euskal Autonomi Elkarteak Konstituzioko 148. 1.16 atalaren eta Estatutoaren 10.19 atalaren arabera, Kultura ondareari buruzko eskumen osoa bereganatuo zuen.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 EAEko Estatutuaren urtemuga edo iragana versus etorkizuna

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 EAEko Estatutuaren 20. urtemuga dela eta, Eusko Legebiltzarrean izan den eztabaida emankorra gertatu da.

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 20 urtean Estatutuari esker lortutakoa asko dela eta Eusko Jaurlaritza bera Estatutuaren fruitua dela nabarmendu dute.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 EAJk eta EAk trufatzat jo dute urteetan Estatutuaren garapena eragozten egon direnek orain urteurrena ospatu nahi izatea.

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Euskal Herriak bere etorkizuna zehaztu eta erabakitzeko ordua iritsi dela nabarmendu dute alderdi abertzaleek, oraingoan osotasunean, eta ez zatiketaren menpe, EAEko Estatutuarekin gertatukoaren kontra.

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Azken hiru urteotako ekarpenen artean honako hauek aipa daitezke: estatutuen erreforma eta berrikuntza, XII. Kongresua, XIII.aren prestaketa, Iparraldeko lehendakariordetzaren sorrera eta EIko biblioteka tradizionala berreskuratzeko emandako hurratsak.

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Monrealen egitarauak proposatzen dituen helburuak hauexek dira, besteak beste: erakunde sortzaile eta babesleekiko harremanak modu egokian bideratzea, Instituzio Batzordea eratuz; Atlantikoko Kontseilu Nagusiko zein Akitaniako Erregio Kontseiluko ordezkaritza Batzorde Iraunkorrean sartzea; Estatutuen moldaketari segida ematea; Zientzia Sailak sendotzeko hurratsak ematen jarraitzea; bazkideen ikerketa eragiteko politikarekin jarraitzea.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0018 Merkatariek eta enpresariek bat egin zuten beren arloetan katalanak leku gehiago behar duela esatean, baina helburu hori lortzeko 1993ko Kontsumitzaileen Estatutua nahikoa dela gehitu zuten.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 Enpresako zuzendaritzak eta enpresako batzordeak, langileen ordezkapenean, aurtengo ekainaren hogeita hamarrean sinatutako Arrasateko Hospital Psiquiátrico Aita Menni (hitzarmen-kodea: 2001422 zk.) enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua ikusi ondoren, zeina Lurralde Ordezkaritza honetan 1997ko uztailaren 16an aurkeztu den, Langileen Estatutuaren Legearen 90., 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoarekin bat, martxoaren 24ko 1/1995 Errege-Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialean), maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege-Dekretuarekin, hitzarmen kolektiboen erregistroaren sorkuntza eta antolaketari buruzko martxoaren 2ko Eusko Jaurlaritzaren 39/1981 Dekretuarekin eta berau garatzen duen 1982ko azaroaren 3ko Aginduarekin loturik, irailaren 7ko 2209/1979 Errege-Dekretuarekin eta Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 7ko 141/1995 Dekretuarekin (otsailaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua) loturik, zeinaren bidez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala finkatzen den.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2430 Adierazitako zenbatekoek ez dituzte inoiz gainditzen, ez eta gaindituko ere, Langileen Estatutuko 25.2 artikuluan ezarritako mugak.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 Halakotzat hartuko dira Langileen Estatutuan aurrikusitako guztiak.

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 10. gaia: Eusko Jaurlaritzaren eskumenak Estatutuaren arabera.

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 10. gaia: Eusko Jaurlaritzaren eskumenak Estatutuaren arabera.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Estatutua.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Estatutua hitzartu eta gerraondoko lehen Eusko Jaurlaritza martxan jarri behar zirenean, ezteietan ibili zen, noski.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Baina Tejerok narraxkeria besterik egin ez zuelako, independentzi-eske hasi zaigu orain, udalez udal, Agirre estatutuaren bila bezala.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Izan ere, Gurutz Ansolak dioen bezala, autodeterminazio-eskubidea ezin zitekeen utzi, Gasteizko Legebiltzarrean estekaturik eta mugiezinik, estatutuaren muga barnean loturik eta hitz-huts bihurturik, PNV-k eta EE-k nahi omen duten bezala.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Kongresu honek hiru atal nagusi izango ditu: Estatutuak, zeren lotura bat behar dugu geure artean eta orain bilatzen saiatuko gara; estrategia sindikala, linea sindikala definitzea edo orain duguna erreafirmatzea, eta hortarako dena irikia dugu, aportazio guztiak hortan edukiko ditugu; eta herrialde baikotzak egingo duela azterkerta, zen harreman duen Diputazioarekin, Udaletxeekin, Kamarekin, Kooperatibekin...

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 EAren estatutuek berezko estatua eratzea helburu duen autodeterminazio eskubidea jasotzen dutela gogoratu zuen EAko lehendakariak eta independentziaren aldeko iniziatiben alde azalduko direla.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Espainiako konstituzioari eta Gernikako Estatutuari buruzko elementu berriak ere sartu direla dio.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Gernikako Estatutuaren paktu izaera nabarmendu du Ardanzak Mexicon

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Euskal Autonomi Elkartearen Estatutuaren berezitasunen berri ematean bere paktu izaera nabarmendu zuen Ardanza lehendakariak ikuspegi politiko, edo hobeto, politiko-juridiko batetik Estatutuak euskal herritarren arteko akordioa du bere baitan, Euskadiren autogobernuaren edukinari buruzkoa, adierazi zuen Jose Antonio Ardanzak.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Duela lau urte Ajuria Enean izenpetutako akordioak Estatuko aginte publiko, Autonomi Elkarte eta gizarteari Euskal Herriko integrazio politiko eta sozialekiko konpromezua eskaintzen die, helburu guzti horien lorpena Estatutuaren garapen osoaren menpe egonik azaldu zuen.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 1936ko Estatutuaren esperientzia Francoren altxamenduak eta gerra zibilak zapuzteak ere ondorio osatzailea eta kontzientziatzailea izan zuen.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 1. - Unibertsitatearen izaera eta helburuez.
2. - Unibertsitatearen egituraz.
3. - Unibertsitatearen gobernuaz
4. - Unibertsital elkarteaz.
5. - Unibertsital elkartearen laguntzarako zerbitzuez.
6. - Unibertsitatearen ekonomi eta finantz erregimenaz.
7. - Hizkuntza ofizialen erabileraz.
8. - Estatutuen erreformaz.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Trifasikoa zen Marioren aldi konstituziogilea: Konstituzioa, Estatutua eta HB eskuratzeko falta den dena delakoa.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Bost urrats, bost ekinaldi, bost zutabe ditu Jauregirenak: Estatutuaren errematea, elkarrekin adiskidetzea, Senatuaren erreforma, Europako erakundeetan parte hartzeko bideak eta Estaduarekin buruz-buruko harremanak eta elkarlankidetza.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Gernikako Estatutuak, bere 17. artikuluan, ematen dizkion konpetentzia guztiak bere gain hartuko ditu Ertzaintzak Donostian, alegia, hiri arteko inguruen trafikoa eta hiritar segurtasunaren arloko eginkizunak: manifestaldi, istilu eta greben kontrola; lapurketak, liskarrak, droga trafikoa; instituzio, epaitegi eta kartzelen zaintza eta indarkeriaren aurkako borroka.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 0010 Hautu antimilitarista egin nuen objetoreen estatutua eskatuz eta ene engaiamenduarekin logikoa izan naiz nere postua utziz urte baten buruan, adierazi zuen.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Alta, badakit pertsona ospetsu batzuentzako gu kalean egotearen esplikabide bakarra gure borondatean datzala, ahaztuz alegia, irakaslego propioaren gatazka orain dela 15 urte sortu zela, UPVko lehenengo Estatutuen zirriborroarekin batera; hau da, UPV bera eratzen hasi zenetik bezain pronto.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Polizi gorputzen lan banaketa egiterakoan, Estatutuaren 17. artikulua kontuan hartzea eskatu zuen Atutxak.

201. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Aipatu sozietate horren estatutuak, Foru Dekretu honen eraskinekoak, onestea.

202. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariari ahalmena eman zaio Nafarroako Foru Komunitatearen izenean sozietatea eratzeko egintzara joan dadin, Estatutuak onets eta sina ditzan, administratzaile karguak hartu behar dituztenak hauta ditzan eta sozietatea eratu eta inskribatzeko beharrezkoak diren zeinahi egintza, izapidaketa eta kudeaketa egin ditzan eta, orobat, beharrezkoak diren baliabide material eta pertsonalez horni dezan.

203. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A. sozietatearen estatutuak

204. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Navarra de Medio Ambiente Industrial, Sociedad Anónima izeneko sozietate anonimoa eratu da; honako Estatutuetan eta horietan aurreikusita ez dagoen orotan edo nahitaez bete beharrekoa denetan, Sozietate Anonimoen Legean, aplikagarria zaien foru legerian eta, hori izan ezean, Estatuko legerian xedatutakoaren arabera arautu da.

205. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 I. Tituluko III. Kapituluak ezartzen ditu entitatearen eraketarako betebehar formalak, horien estatutuen edukia eta fundazioaren zuzkidura, kenduezina eta atzeraezina izanen dena; esanguratsua da fundazioak duen zuzkidura nahikoa izanen dela dituen helburuak betetzeko.

206. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Eratzeko betebeharrak, Estatutuak eta zuzkidura

207. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Fundatzaileen izen-abizenak, adina eta egoera zibila, pertsona fisikoak badira, eta izena edo helbide soziala, pertsona juridikoak badira; bi kasuetan nazionalitatea eta helbidea jarri beharko dira.
b) Fundazioa eratzeko borondatea, Foru Berriko 44. Legean xedatutakoaren babesean.
c) Fundazioaren zuzkidura, horren balorazioa eta horri ekarpenak egiteko modua eta errealitatea.
d) Fundazioaren Estatutuak; edukia hurrengo artikuluko baldintzei egokituko zaie.
e) Gobernu organoa osatzen duten pertsonen izen-deiturak, baita horien onarpena ere, fundazioa egiteko unean gauzatzen bada behinik behin.

208. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 - Estatutuak.

209. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Fundazioaren Estatutuetan honako hauek agertuko dira:

210. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0003 Fundazioaren eraketa eskritura edo Estatutuena aldatu nahi bada, horren berri eman beharko zaio Ekonomi eta Ogasun Departamentuari; horretarako eskrituraren kopia baimendua ekarri beharko da.

211. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 kideen autonomia hatsapenari men egitea, sozietate kooperatiboen estatutu juridikoa merkataritzari buruzko legeriari hurbiltzea, sozietate kooperatiboen kudeaketa-organoak bultzatzea, baita beren tresna finantzieroak hobetzea ere, eta are, azkenik, Nafarroako Kooperatiben Erregistroaren eginkizun eta eskumenak zabaltzea, administratuaren zerbitzurako izan dadin.

212. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Sozietate kooperatiboek beren estatutuak prestatu, onetsi eta aplikatuko dituzte askatasun osoz, debeku bakarrak Foru Lege honetan ezarritakoak izanik.

213. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 1. Bazkideen erantzukizuna mugatua edota mugagabea izan daiteke, estatutuek ezartzen dutenaren arabera, baina horren xedapenik ez badago, Sozietateak hirugarrenen aurreko zorrengatik bazkideek duten erantzukizuna mugatua izanen da, hain zuzen ere sozietatearen kapitalean izenpetu dituzten ekarpenei lotua, nahiz eta ekarpen horiek ordaindu gabe ala ordainduta izan.

214. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 2. Bazkideen erantzukizuna amankomunekoa eta solidarioa izanen da estatutuek zehazten duten modura.

215. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Estatutuek finkatu dezakete kooperatibaren barrenean batzar, atal eta taldeen eraketa, funtzionamendua eta jarduna, beti ere eginbehar berezietarako, ustiapen kontuak bereizturik izanen dituztela eta ezertan ukatu gabe kooperatibaren erantzukizun orokor eta bateratua.

216. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Kooperatibek eragiketak izan ditzakete bazkide ez diren pertsonekin ere, pertsona horiek fisikoak nahiz juridikoak izan, horrela agertzen bada estatutuetan, baina eragiketa horien emaitzen ehuneko 50 Derrigorrezko Erreserba Fondoan sartu beharko dute eta gainerako ehuneko 50 Borondatezko Erreserba Fondoan.

217. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Sozietatearen estatutuen proiektuaren onespena.
b) Sozietatearen kapitaleko ekarpenak izenpetu eta ordaintzeko modu eta epeak.
c) Egin gogo den sozietate kooperatiboa inskribatzeko behar diren kudeaketak gauzatzeko kudeatzailea edo kudeatzeileak izendatzea.
d) Sozietatea eratu ondoren, lehen Zuzendaritza Kontseilua osatu behar duten kooperatibaren sustatzaileak izendatzea, baita kontuhartzailea edo kontuhartzaileak izendatzea, beti ere Foru Lege honetan xedatzen denari jarraikiz.
e) Eraketaren eskritura egin behar duten kooperatibaren sustatzaileak izendatzea.

218. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Estatutuak.

219. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0003 1. Sozietate kooperatiboen estatutuak Foru Lege honetara makurtuko dira eta gutxienez honako zera hauek bildu beharko dituzte:

220. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Euskadiko Podologoen Elkargoaren gobernu- organoak eratzen diren unean hartuko du jarduteko gaitasuna, lege honen eta elkargoaren estatutuen arabera.

221. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Batzorde horrek, sei hilabeteko epean lege hau indarrean jartzen denetik, Euskadiko Podologoen Elkargoaren behin-behineko estatutuak onartuko ditu.

222. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Estatutu horietan elkargoa eratzeko batzarra arautuko da, onartutako profesional-errolda kontuan hartuko delarik, eta deialdiaren forma eta batzarra garatzeko jardunbidea zehaztuko dira.

223. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 a) Elkargoko behin betiko estatutuak lantzea eta onartzea.

224. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Laugarrena.- Estatutuak onartzea eta argitaratzea

225. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Elkargoa eratzeko batzarraren akta, bertan elkargoaren estatutuak eta gobernu-organoen osaera jasota, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskudunari bidaliko zaio, organo horrek ikus dezan legezkotasunera egokitzen den eta estatutuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu dezan.

226. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Zeren herri zanpatuek sarri jasan behar izan bait dugu, ez bakarrik Estatutuko aparailuaren kontroletik datorren gainezartze politikoa baizik eta baita nazionalismo dominatzaileen interesak eta aurreritziak estaliz balizko aurrerabide-egoeretatik sustatutako deslegitimazio etikoa ere.

227. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 6.3.- Indar abertzaleen erreibindikazio honek, jadaneko arau-markoaren baitan erraz eman daitekeen gauza bestalde, topo egiten du hala ere botere zentralaren jarrera itxiarekin ez bakarrik arau-eskuduntzarik egon ere ez dagoen alor batetan euskal eskunduntza-sabaia jasotzeari ezetz esaten diolako, baizik eta eremu sozio-laboralean jokatzeko ahalbideak guttienera murriztera zuzenduriko Estatutuaren interpretazioa eta aplikazio-erizpideak mantentzen dituelako.

228. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Erreserba arduradunek informazio fasean dihardabe gaur egun, estatutuen osaketa udan zehar burutzeko asmotan.

229. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Euskal Udal Intsumituen Mankomunitateak (EUDIMA) bere estatutuak izango dauz.

230. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Gero estatutuak eztabaidatu, funtzioak jarri eta... funtzionatzen hastea.

231. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Esther Erro Sola andrea, 15.997.853 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Lourdes Furundarena Wan-Geneberg andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

232. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Rosa Mª Fernández de Pinedo y Luis andrea, 14.869.544 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosario Pastor Garrido andrearen EUSKARA IKASTEAGATIKO LIBERAZIOAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

233. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Deñe Larrabeiti Mendicute andrea, 30.634.519 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Luisa Uriarte Piñeiro andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

234. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Albert Barroso Ramos jauna, 30.583.602 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosa Sierra López andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

235. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Fernando Garmendia Ibáñez jauna, 15.971.696 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Isabel Fernandino Hurtado andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

236. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Carmen Diez Rodríguez andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

237. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Argentina Marcal López andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

238. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles González Galnares andrea, 14.586.534 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbetikotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

239. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Estíbaliz Alberdi Olaizola andrea, 72.421.841 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

240. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Nekane Alkorta Lekumberri andrea, 16.043.556 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

241. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles Muguruza Otermín andrea, 15.971.408 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

242. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18, artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71 eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Izar Echeveste Echave andrea, 34.101.100, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez homitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

243. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Sara Villaverde Blanco andrea, 14.563.331, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

244. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz Mª Isabel Ocerín Beraza andrea, 16.034.180, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

245. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0270 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainaerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Ana Isabel Madarieta Juaristi andrea, 30.568.378, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasnez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

245 emaitza

Datu-estatistikoak: