XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ kontu gero zeure berbakin; gaurko arratsaldian da gabian, eta biyer, etzi ta etzigaramon itz eztitsuak eta atsegiñez betiak baño ezin esan leizela biarbada zuek eztozue jakingo-ta.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Biyeramon goizian egunargituten danian, asten dira aterik ate bertako erriko senideai ta adiskideai urte barri eztitsuak opa izaten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Danok, euron soiñeko jantzirik oneenakin, urte barri eztitsuen artu-emonian dabiz.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ibon: ¡Eta izkuntza berriz eztitsugoa du! ¡Ikusiko ba'zenduke!.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

6. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡Xast!, moxtu diot xortena;
eztitsu, usai egiñik
sudur aurrean,
josi det biotz-gañean.
¡Ortxe ikusiko det, bai,
nai detanean!

7. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Zure doaya pare gabia
dezu zerutik zortua,
ta sentsutasun aiñ estitsua
daukazu chit ornitua:
entzun orduko ain soñu goxo
zuk biatzaz ikutua,
azaltzen dira biyoztasun ta
daukazun sentimentua
.

8. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Axonez bete ditezen
landa, basune, sario,
bertako lilitegiak
usai gozoa dario;
ta itur-amaren leyarrak
izpe xalo
eztitsu bat
gabari egiten dio
.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Entzun eta irakurri ditut, Kareaga andereak, Altzeta trebeak eta Monzon bikain ta eztitsuak, Euzkadi`ko emakumiai azaldua; asko, entzun ona egin da, lanian asi dira; nik ere ez nuke entzun gogor egin nai; nik ere, nere aldetik nere ondar alia ekarrita, beartuak gauden bezela, zerbait egin nai det.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Joanik Bilbao, Zaragoza eta abar, euren ilargi-estitsusko ibiltaldian.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Atzenez Aintza Aitari esan ebaneko, Bernardetxo'ri onen eztitsu ixan yakon Andrea'ren irudi dirdiratsua estali egin zan.

14. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 7. Zure itz eztitsuak zirikatzen nabe; baña nire griña txar ugariok astun egiten nabe.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Luzaro egon oi omen zan ixil-ixil bere Zeruko Amarekin biotza goxo-goxo eztitsu zuala.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Aren idurimenaren ikutuera, orri berrietan jolas egiñaz, belar izpi luzeak zabulunduaz ari dan illunabarreko aizetxo bigun eta eztitsuaren antzekoa da.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Azkenengoak sayo eztitsu ori amaitu ebanean, irakasleak esan eutsen:

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskaldundu dagiguzan ba, geure gogoak eta geure mendiak dirauen arte iraungo dau gure berbeta eder, eztitsu ta zoragarriak.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Idazle biotz-samur eta eztitsua gure Errose! IPUIN sorta atsegingarria itzi euskun idatzita, Maiñari-inguruetan erriari artutako Ipuiñak.

20. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Ugaraixoen gitarra zaar gozakaitzak lakartu egiten eben aizearen txistu eztitsua....

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Angosto'ko Andra Maria'ren arpegia, guztiz biguna da; marrazki ta tolestura gizatsuz, aidekor eta ezpanetan irri-barre eztitsua agertzen dau.

22. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta kantuen bitartean zera oihukatzen du: zoazte, bakante horiek, zoazte urrezko urlasterdun Tmoloko bakante eztitsuok, abes egiozue Dionisori soinu ozendun atabalen konpasera, txilibista sakratu eta armoniatsuak abesti sakro eta armoniatsuak entzunarazten dituenean, mendiek errepikatzen dituztenekin batera, aupaden jainkoa goretsiz, frigiar oihu eta heiagorez.

23. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Martintxo! Zerbait nahi al duzu? - Mutikoari hitzegiteko gogo guztiak hotzarekin batera joan zitzaizkion. Halako ahots eztitsua.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 Azkenean, panpinak, txirularen antzeko ahots eztitsu batez, esan zion bere adiskideari: - Metxa maitea, argi iezadazu dudan zalantza hauxe, zuk inoiz izan al duzu belarrietan inolako gaixotasunik? - Ez, inoiz ez! Eta zuk? - Sekula ez! Baina gaur goizez gero belarri batean min hartzen dut.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Muxketa ahokada, osasun bedar hatsaldi bat eta jasmin bafada eztitsu batek hartu zituzten bere sudur-zulo irekiak.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 On Zistor apeza, une horretan barkamen osoaren jabe sentitzen bait zen, hitz eztitsuz gonbidatu zion etxerako bidea har zezan.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0034 Batzutan oihu gozo, eztitsu:.

28. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 PAULA - Zai zeukan aspalditik eta... INIXIO MARI - Bai... Etorri danean ere, ator, zai nengoan, esan eta besarkada eztitsu bat eman dio.

29. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Lenbiziko agur eztitsuena Jainkoarentzat, beraz.

30. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Ezikasientzat, askotan baita iakintsuentzat ere, goxaki itzak, pipordun goxagarri txuria esan nai du; mokorrak dituanean, koxkorduna deritzo; eoa danean, goxaki xea; bustitsu eta oretsuari, naiz txuri naiz oriztari, eztitsua; arre, ezotsu eta orratsuari, bezkara; erreari, gorrikara.

31. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Eta urrutitik heldu zaizkigu belarrietara munduko musikarik eztitsuenak.

32. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00191 Oraindik ere nere begien aurrean dauzkat beraien irripar goxoa eta esaten zizkidaten itz eztitsuak. Ez ninduten aspertu ere egiten. Beraiekin igarotzen nituan txolarte aztu eziñak ain ziran pozgarriak.

32 emaitza

Datu-estatistikoak: