XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 b) Kondaira-Lurraldeei dagokie Bateango Erakundeek emandako honako gai hauek osabideratu eta egipideratzea: 1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza; nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0012 Soin-Hezkuntzako titulodunak gaitzea, berariz gaitzea eta trebatzea, ikerlaritza suztatzea, eta kirol-teknikarien gaikuntzan diharduten beste izaikiekin batera lankide izatea izango ditu bere egiteko.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 - Osabidezko Hezkuntzarako eta Iharduneango Gaikuntzarako zerbitzua: Eskola-porrota eta orekarik eza OHO eta Erdi-Mailetako hezkuntzan aztertzea.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Osatzebidezko Hezkuntza eta Iharduneango gaikuntzan lanean ari den irakaslegoaren hobekuntza, birgaikuntza eta uneangotze-egitarauetan eta ikasketa-antolaketetan lankide izatea.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Osatzebidezko Hezkuntzako eta Ihaurduneango Gaikuntzako irakasleen aukeraketarako eta laguntza-teknikabidetarako egitarauak lantzea.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Ondasun eta eskubideen atxekipena egitea eta atxekipena deusestatzea / Onibar-ondasunen alogera, herri-zerbitzurako atxikitzea eta atxikitzetik kentzea / Ordainketen Agintzailetza Nagusia / Ordezkaketak eta hutsik dauden lanpostuak / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / OSAKIDETZA / Osasunaren suztapena eta babesa / Osasun-heziketa / Osasun-etxeak / Osasun-zerbitzua (Herrizaingo-Saila)/ Osasunbide-zerbitzua (Lakua)/.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunerako Artezkaritzak / Osasun-egoitzak (itundutakoak)/ Osasunketa-sistemaren sorospidetza-helburuak / Osasunketa-antolaketa eta azpiegitura / Osasunketa arkitektura eta injeniaritza / Osasunketa-sistema: egitaraugintza eta balioespena / Osasunketa-sistema: ikerketa, irakaskuntza eta prestaketa / Osasunketa-sorozpidetza / Osasunketaren arloko ikerketak, irakaskuntza eta gaikuntza /.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 a) Unibertsitateak eta unibertsitate-mailako ikastegiak sortarazteko saloak eta norbanako-jabetzapeko unibertsitateak eta horien unibertsitate-ikastegiak ontzat ematekoak aztertu eta horiei buruzko iritzia ematea; unibertsitatearen araudiaren eta ikastegi eta erakunde bereziak unibertsitateari eratxikitzeko ituneen legezkotasunari buruzko iritzia ematea; unibertsitate-alorreko ikaste-sari eta laguntza-jokabidea egiteratu eta horren eraentza egitea; unibertsitateko lanari-erroldea sortarazi eta unean-unean horri eustea; unibertsitatearentzako urteko diru-laguntza, bere diruegitamuak eta norbanako-jabetzapeko goi-mailako ikastegientzako laguntza-zehaztapidetzak aztertu eta balio-neurtzea; unibertsitate-alorreko gaikuntza eta aholkatze-egitarauak gertatu eta egiteratzea; unibertsitateko nahiz unibertsitate-ingurualdeko azpiegitura sortzeko ekintzak aurrera eramatea.

10. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 II) Euskal Herri Osorako Erakundeek ondorengo gai hauei buruz emandako arauak osabideratzea eta egiteratzea:
1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza, nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu (7. Ataleko b) 1.).

11. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0025 2. 17/1990 Foru Arauaren 60 artikuluko a), b), c), d) eta e) apartatuetan adierazitako kasuetan, ekarpenerako konpromisu irmoa badagoela edo hartarako eskubidea badagoela aitortzen bada 1995eko Gastuen Aurrekontuan gaikuntzak egiteko aukera izango da, beti ere aurrekontuko sarreren egikaritzak horren finantzaketa egokia ziurtatzen badu.

12. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 e) Gazteei dagokienez, taldeak osatzeko ekintzak bultzatzea; horren bidez, aurrezaintzako lan garrantzitsua burutzeaz gainera, bazterkeria jasaten duten gazteak gizarteratzeko tresna baliagarria edukiko da. Helburu hori lortzeko, bereziki hezkuntzako hainbat programa orokor aprobetxatuko dira, esate baterako lanbiderako gaikuntza lortzekoak, enplegukoak, etxebizitzenak eta gizarte-zerbitzuen sarekoak.

13. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00166 3. Gaikuntza jarduerak. Ia soilik 5. eta 6. tipoei dagozkie.

14. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00166 Gaikuntzari dagozkien jarduerek, banako horien eguneroko garapenaren jarduera garrantzitsuenak osatzen dituzte.

15. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0024 Irakaslegoaren trebakuntza eta gaikuntza, bestalde, alperrekoa izango da eguneroko eskola ihardunean erabili beharreko lan-tresnak ugariak, atseginak eta erakargarriak ez badira.

16. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Zientzia arloko Elhuyar aldizkariaren sorrerak eta ondorengo bilakaerak paper nagusia jokatuko du zientzia eta teknika arloko euskararen gaikuntzan.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0046 Bestalde, ezin dugu ahaztu 1992/93 ikasturtearen bukaeran burututako adskribapen-prozesuan, atzerriko hizkuntzako plaza dexente oker adskribatutako irakasleek (dagokion gaikuntzarik gabekoek) bete zituztela edo hutsik geratu zirela, nahiz eta eskatutako espezialitatea zuten irakasleak asko izan.

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0221 Ikazer: Nekazaritza eta Itsasketa Gaikuntzarako Zerbitzua.

18 emaitza

Datu-estatistikoak: