XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Alde ta aldiaren mugak oro gainditu bear ditugu, baita gure oldozpen guzien mugak ere, Iaungoikoa azaltzeko.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Arresi-mugak oro gainditu edo zapaldu nai zituten.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 11.- Ari buruz, berriz, nork uka lezake zorionekoa zan dala? Illezintasuna nai izan ezez, ta ori iñola ere ez zun uste, gizonek bidezki opatu ditzakenetako zer ez ote zun iritxi? Aurra zalarik, itxarobide aundienak yarri zituten arengan erri-lagunek; gaztarora orduko aiek gainditu zitun bere eragite ziñesgaitzaz.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Hona emen Maritain-en eta berak pentsaera katolikoan eta europearren gainditutako obraren argazki egiati bat.

6. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Kristo dagola, sinestea-REN BIDEZ, zuen bi-HOTZETAN: Jainkoaren amodioan landatuak eta finkatuak, adi dezazuen saindu gu-ZIEKlN amodio horren zabala, luzea, gora e-TA BARNA: jakin dezazuen jakitate guziez goragoko Kristoren amo-DIOA, Jainkoaren betearen beteaz GAINDI ZAITEZTEN.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Xalo Xabier, hil aiz, hil bear beituken,
laur ogeitik beituken gorago jotzen:
zaharretik ezbeitik iñortxok gainditzen,
ezinbestez i baita hiltzekotan intzen.

8. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Gauegun igaiten zaio zeru alde fraiden kantua; eta, hastapeneko ezin-bizia gainditurik, ari dire Belokeko gazteak Eskual-gogoaren alde ameska eta indarka.

9. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Aspaldi danik ikasia dugu, filosofia harek ez duela inoiz pathos baten maila gainditu.

10. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Bizi guzian gaitz ezin-sendatu bat izan zuen, begiak zerurat atxikiz gainditu eta deneri gorde duena: iduritzen zitzaion bertzek bazakitela edo bazakiketela gogoan zuena, gogoan zuen guzia.

11. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Izari bat bada hortan, idazleak nehoiz gainditu behar ez lukena.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behin hatik soberato... 1916-n zen, San Diego-ko herrian. Ebi erauntsia azkarki hasi, hourbilgia ttipiegi agitu, ata edeiten zutian bere lauetan hogeita hirou milioun pintak! gaintitu, eta bazterrak oro hourpian ezari.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hala nola arthaldea bordarat, mendi-bidechka gainditzen duela, negu hotza chichtaka hastearekin.

14. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Teknika berri maillak apurka-apurka gainditzeko, ikasleak berak, zuzenka ta zearka, lanean parte artu bearra izango du.

15. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Ta orain ataraiño
gainditzen dau miñak zentzunik-eza,
arentzat egundaiño
iñungo pizti gaitza
iguin-bildurgarri ez, ni lez, antza
.

16. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Errietarako bakea bear zala, bestela umeak gaixotu eta neskatillak be kirioz gainduta geratuko zirala.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Gaur era bat edo bestera gainduten diran gorabera asko, len arantza zorrotz izaten ziran, eta urteak iraun arantza orren ziztadak erakarten eban sornatzeak.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Osabidea artu bear da albait ariñen, sasoiz asi ezkero, laster gainditzekoa da-ta.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Eragin latz ori ezin izan eban gainditu.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gizarte aurreratuetan gaindituta dago iturria gizakiaren eta animalien behin behineko edateko eta garbitzeko beharrizanak asetzeko pentsatutako egituratzat hartzea.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Larri aldiok gaindituata badirudi uri berbizkunde antzeko bat sortzen dala Bizkaiko herrietan eta Bilbon euren artean; bata bestearen lehian ekin ei eutsien herri saneamendu eta ur hornidura lanetan; oso aberatsa da kanposantu, iturri, garbitoki, okeldegi eta antzeko zerbitzu barrien katalogoa 1850aren aurreko eta osteko hamarkada bietan, hau da Isabel erreginearen denboran.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Onela diño lenengo sailleko irugarren aapaldiak:
Eta... ba-goaz
erakaitz, illun altzotik,
sabel azpiko
erra gainditu eziñik,
oraindiño be
etsai dogula orpotik;
ba-goaz bidez,
nora ezean, tristerik
.

23. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Konturatu beharra dugu Txapelarekiko erlazio edipiko superatugabea jasaten ari garela, eta sublimazio bidez gainditu nahi izaten dugu egoera hori, baina sublimazio jarrera irrazional hauek itsu-itsuan amildegira garamatzate.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 3.- Eskailerak edo mailak egon ez egon, aldapa guztiak irrila-bidez gaindituko dira, ehuneko 6tik beherako aldaroaren gomendioa egiten dela, eta 12garren Atalean esandako zernolakoak beteaz.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 b) Talde honetan, sentimenezko urritasunek (itsutasuna, gorreria), nahasketa neurologikoak (paralisia etab.), etab. eta adimenez erabat gai direnak sartzen dira, hauek hezierako alderdi desberdinetara iritsi ahal izateko dituzten zailtasunak gainditzeko teknika pedagogikoak edo arazo soziologikoei (hirigintza oztopoak, garraioak, etab.) irtenbide bat ematea eskatzen digute.

27. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Babes ofizialeko etxebizitza bukatuek 1984ekoak berdindu zituzten, libreek datuak oraindik osatzeko badauzkagu ere aurreko urtekoak gainditu egiten dituzten bitartean.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Koadroan jasotakoetatik, 1984eko hazkunde-tasak gainditzea lortu zuten kapituluen kopurua txikiagoa izan zen lortu ez zutenena baino.

29. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 20-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Maiatzaren 20ko AGINDUA, Irakaskuntza Ertainen Erreformako Bigarren Zikloko irakaskuntza esperimentalak gainditu ditzaten ikasleek, Unibertsitatean sartzeko, egin beharko dituzten gaitasun-saioei buruzkoa.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 3.- Aukeraketaren gai izan diren funtzionariek: Hezkuntza-Administrazioaren zerbitzuan dauden Ikuskari-Sailekoak direnak izan ezik, baztertze-indarreko espezializazio-ikastaro bat gainditu beharko dute, dagokion deialdiko baseetan zehaztuko direla horren iraupena eta edukina.

31. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Hamaseigarren Artikulua.- 1.- Aurreko artikuluan aipatzen den baztertze-indarreko ikastaroa gaindituz gero, Ikuskaritza-Funtzioa betetzeko izendatuak izango dira irakaskuntzan dauden funtzionariak, merezimendu-lehiaketan izendatu zaien lanpostuan eta ezin uko egin ahal izango diotela horri.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00019 Gutxiagozko sisteman behetik hurbiltzen gara zenbakira; hots, zenbakia gainditzen ez duen hamartar handienaren bila ibili gara; gehiagozko sisteman gainetik hurbiltzen gara, zenbaki horretatik behera pasa gabe hamartar txikiena lortu nahirik.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 25/ IZURRITEA GAINDITZEN

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 52/ AZTERKETA GAINDITU NAHIAN

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00008 Zenbaki atomikoa onarturik zailtasun hau gainditzen da.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 1880. urtean, arazo hori gainditua izan zen.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Konprimatuak dauden gasak, espantsio askearen bidez hozten dira; espantsio-prozesuan puskatu behar diren molekularteko indarrak gainditzeko energia behar bait da.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Indar eragileek, beraz, erresistentziaren indarraz gainera, marruskadurek egiten duten indarra ere gainditu behar izaten dute.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Makina modernoetan halako moduan konbinatzen dira sinpleak, non erresistentzia gainditzeko indarra oso handia den.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Ikusten denez, orain arte egindako lanetan muga hauek gaindituak daude dagoeneko, gai gehienetan behinik behin.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Frantziaren aldetik 1.000 milioi franko frantziar eta Alemaniaren aldetik 300 milioi marko eskaini izanak, gaindituta utzi zituen lehen oztopo horiek.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Azkenean, proba guztiak azkarren gainditu dituen taldeak aurkituko du altxorra.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Zetaka ere hainbat erabili izan da artegintzan, inpresionisten ondotik, fauvistak sortu ziren (piztiak), irudiaren beraren mugak kolorearekin gaindituz, gainezkatuz.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0063 IJ luzera neurtzeko oztoporen batekin aurkitu al zara?, nola gainditu duzu?.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 VIKINGOAK AMERIKETAN? GIZARTEA X. mend. Eurasiaren eta Amerikaren arteko Ozeano Atlantikoa hesi gainditu ezina izan zen Antzinateko nabigari ausartenentzat ere.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0121 Problema guztiotan, ipinitako ebakidur tentsioek zoluaren ebakidur jarkimena ez dutela gainditzen eta porrota ekiditeko sentzuzko segurtasun-faktore bat dagoelaz ziur izan behar da.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Beraz, hil ala biziko jokoan ezin gehiagoraino sarturik gertatzen da, eta are, ahaleginetan nahi luke egoera hori gainditu frankoen eta bisigodoen erresumak, bakoitza bere aldetik, indartzen ari diren memento honetan, eta berdin geroago, arabeak erasotzen eta asturiar monarkia eraikitzen denean.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Ez dakigu zer gertatu zen baskoinen lurraldean, baina zera da egia, Pirene mendikatea gainditurik, Zaragozarako bidean aurkitzen dugu.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Horretarako, Euskal Herrian, Ahaide Nagusien alderdikeriak deitu burrukak aski eragozpen baziren ere, gainditzen dira gaztelar errege, artzain eta merkatarien interesak eta euskal hiribilduen, eskulangin eta garraiarienak batera heldu bait ziren.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Energia zinetikoa, masa bider abiadura ber bi zati bi da, eta lana berriz, indarra bider erresistentzia gaindituz egindako distantzia.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Tontor nagusiek, (Aizkorri, Arbelaitz, Aketegi) 1.500 metroak gainditzen dituzte.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Lekuko eta eskualdeko merkatuak eskearen exigentziak gainditu heinean, geroz premiatsuago gertatzen ari zen merkatarien bitartekaritza kanpoko merkatuari buruz.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Erremindu zen mugimendua eta zera gertatu, gobernu foralaren izatea jausi zela kenka larrian..., zeren ekonomiaren arloa gainditurik, botere publikoa ukitzeraino heldu bait zen... liburutik.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Denboraldi batetan behintzat faxist estatuak lortzen du estankamendu eta depresioak gainditzea; erdi mailako jende asko pozteko bide bat izango da noski.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Oztopo teoriko hau gainditzearren, doktrinak bi bide asmatu ditu.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Alabaina, moluskuen zeloma oso urria da, eta, horren kariaz, aintzira, altzo eta odolodiz beteriko ehun laxo eta astina garatu dute moluskuek, desafio adaptatibo hau gainditzeko.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Katagorriek eta kastoreek despentsak betetzen dituzte, honela janik gabe geratzeko arriskua gaindituz.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Ea nork eramaten duen lasterren, esandako oztopoak edo guk asmatutakoak gaindituz.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 Iraganaldi sakonera txikia bada eta piezaren zabalerak fresaren diametroaren 3 /4 ez baditu gainditzen, ken liezaioke materiala iraganaldi bat bakarrez.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Pasadiozko interesa besterik ez duen historio honetan bi elementu dira bere egituraren azterketan aldatzen ez direnak: xakea gizon bakar batek asmatua ote den ustea eta asmakizun honegatik eskatu zuen saria, zeinaren helburua gizon horren buru argia eta zolitasuna (errege berarena gainditzeko kapaz izan baitzen) azaltzea baita.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 XI. mendetik XIII-era feudalismo garaiko autokontsumo ekonomia gainditzen hasiko da.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Boston hirian lilurak gainditu zuen Waka-Ho.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Bestalde, ekonomilari hau baikorra zen eta bere ustez, gobernuak bazeuzkan tresnak inflazioaren eta desenpleguaren iturburuan dauden arrazoiak gainditzeko.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honela soilik gaindituko ditu ordu ofizialak; euskara patiora, etxeko-lanetara, jolasetara, oporretara eta beste arloetara hedaturik.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0097 Berarengandik apartatzen zintuen espazioa gainditu duzu eta atzeman egin duzu.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0097 Oroimenak hautemateko garaian presente zegoenarekin jartzen du harremanetan, hau da, gainditu egiten du denbora.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Etimologikoki, subiranotasun hitza latinetik dator: Superanus edo supremus: gorena, ez gainditua, gainerakoen gainean dagoena.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Bere gnoseologian enpirismoaren eta Descartes-en razionalismoaren hutsuneak gainditzea bilatzen du Leibniz-ek.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Arrazoia ur / lur erlazioan aurkitzen dugu; izan ere, iparrean lur asko dagoenez, beronekiko marruskadura gainditu behar du haizeak, eta ondorioz bere bidea zeiharkatu.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Lehena eta urratsik zailena zera da: Dagoeneko eskuratuta dugun zientzia guztia, ditugun gaitzak gainditzeko erabiltzea.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 Baina, giza erizpidearen arauak maiz gainditu egiten ditu logika soilarenak.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Eragozpen hau gainditzeko, ISO nazioarteko perdoi-sistemak bi doikuntz mota hauek erabiltzea gomendatzen du: Zulo-mota bakarreko doikuntza. Ardatz-mota bakarreko doikuntza.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardi, liriko on guztiak bezala, zail da ulertzen; hala ere, behin baino gehiagotan irakurriz hasierako oztopo hori gainditu ondoren, biziki dastatzen dira haren olerkiak, beraietara heltzeko idazleak ere biderik zailena hartu bait zuen: hitz gutxiz barne-mundua poemetara isurtzearena, bihotzetik, sentipenetatik eta bizipenetatik harako mezua jalgitzearena.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 2. Proba honetan altuera hau...... gainditzen ez badu, beherago jarriko dugu marra. a) inork. b) inor. c) inor ez.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Hemendik aurrera, arazoak gainditzeko bideak aztertuko ditugu, komiki onak egiten ikas dezazuen.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Arteak indarkeria gainditzen du.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Ipuin klasikoetan: ona izateak, egiak, umiltasunak gainditzen ditu oztopoak.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0041 Beraz, leherketa gerta daiteke ontziaren presioa oso handia egiten denean, hormetako materialaren partikulen kohesio-indarrak gainditzeraino iritsiz.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Hirurogeitamargarren urteetako krisialdiaren ondoren, garatutako industria duten lurraldeek, Nerbioiren bi bazterrak, esaterako, gaur egun oraindik gainditu ez den krisialdi sakona nozitu zuten.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0122 Marruskadura hau gainditu ondoren bakarrik hasten dira errematxeak (...).

81. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Esan bezala, bai euskararen erabilpen mintzatua, nola idatzia begiratuz sail hauek bakarrik iristen dira, eta erraztasunez gainditzen dute, bataz besteko orokorra.

82. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Bataz besteko hau lau sailetan gainditzen da; nabarienak Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila, non %75 den erabat euskaraz aritzen dena, eta Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismoa sailean %66,7, hirutatik bik zerbait erabiltzen dute laneko gaietan lankide artean.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0022 Haiek indar guztiez saiatzen baziren ere ezin izan zuten bera gainditu.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0080 Beraien atzetik artean oihuka ari da: - Hor doaz elkarrekin! Une hartan kantoia gainditzen dute.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Orduan Luk, mina gaindituz, esan zuen: - Zure hitzez gogoratuko naiz.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Bereziki, kokots azpiko bizarra ilez kontra kentzeko zeukan trebetasuna zaila zen gainditzen.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Ikusiko dugu ni gainditzeko gai zaretenik!.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Gure printzesea angaila eder batzuen gainean eta palium larrosmargodun batekin gainduta eraman zuten, baso adarsu batetik, haren zerbitzarien laguntasunean.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0006 Leizeak gaindituz, hosinak inguratuz eta pasaahala harriak amileraziz doa.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0008 Salto batez hiru arroka gainditzen ditu; gero, belarriak tente-tente eta begiak diz-diz belar luzeetarantz jotzen du alaiki.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 - Aska ezazu!- esan zuen Spillanek deiadar batean, haizearen orroak gainditu nahian.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Isiltasunaren haunditasuna zehazki neurtu nahi eta benetako arazoak gainditu behar izan zituzten Ixo herriko antolatzaileek.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Karrerilla inpultsoa... eta emakumearen metro eta pikoa, gainditu dut.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Arratsalde hartan Ausartenak taldekoekin nengoela, Beinati hurbiltzeko eskatu nion: - Beinat, proba bat asmatu eta gainditu diat... Hik gainditzen baduk, taldeko partaide izatea lortuko duk!.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 - Hori erraza duk! Eta denon harridurarako, zera erantsi zuen: - Eta nola jakin dezakeagu guk, hik proba hori gainditu duala?.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Jauzi harekin gainditu zuen bere burua - esan zuen kapitainak pentsakor -.

97. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Geroztik, bere berezko mugak eta maitatzeko ahalmenik eza gainditzeko gauza da gizakia.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Denek zutik, bere heroirik handiena balitz bezala hartu zuten, beharbada areago bere dirua galtzeko arriskua gainditzen zela ikusteagatik, admirazio egiati batek bultzatua baino, zeren gero argi ikusi baitzen ez ziotela inola ere barkatu horrelako desplantea.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 7) Bada iberoek, gaindituak, menperatuak eta hontaratuak, beren lege, ahuntz eta iberiko hizkuntza lagatu zituzten, lege, arrano eta latin mintzaira onesturik.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ba lanean ari nintzen noski baina - eta haserralditxoa gaindituz Mayiri: - Gurekin afalduko duzu noski.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Agian Oteizak arrazoi dik euskaldunok bizitzaren sentimendu tragikoa aspaldi gainditua dugun herria garela esatean.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hemengo garrasiak apenas gainditzen duen itxas orroerik, emakumea.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Madamek doi-doi gainditu ahal izan zuen telefonoa esegitzeko gogoa: - Adixkidea, afaltzeko ordua da!.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Baina, zer egin zezakeen arrisku hori gainditzeko?.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Minik ere ez duzu sentitzen, harez gero gaisotasuna guztiz gaindituta daukazulako.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta gizakiaren siratsa menperatzen duten gizakiak, gizakiaren ahulezia gainditzeko gai direla ulertu nuen.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Agureak, basamortu zabaleko haizearen txistu-hotsa nekez gainditzen zuen boz batez, Gabon-kanta bat abesten zien, (...).

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Han topatu zutenak beren susmorik txarrenak gainditzen zituen.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancan jarraitu zuen hizkuntza ikasten, lagunekin, baina bultzada handiena 1913ko udan etorri zen: Unibertsitateko lehen urtea gainditzeagatik, aitak zer sari nahi zuen galde egin eta semea, non gogoa, han zangoa, Aramaiora joan zen.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 ADIERAZPENAK: Kongresoan partehartu nahi duen ikertzaile orok bere adierazpenak bidal ditzake 1983ko Maiatzaren 15a baino lehen, haren luzaerak bilerrotara makinaz idatzitako 5 folio gainditzeke.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Baina azken urte hauetako Ikastolaren bilakaerak aurreuste optimistenak ere gainditu egin ditu.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Lanen kalitatea ekinaren ekinez lortzeko gauza delakotan, aldez aurretik ezarritako maila aise gaindituko ez lukeen lanik, zorrozki zentsuratu ez, eta ongixko dauden beste batzuekin batera azaltzen dira.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Nolanahi ere, inguru hortan gai guztiak eskon bilakatzen direlako ustea aspaldi gainditurik dagoen jakintza-mailla bati datxeka.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Batzordea osatzen duten bi saillak, ots, itzultzaillenak eta musikalarienak, kantutegiari buruz elkarrekin lan egin zuten, eliz-barruti bakoitzaren euskalki-eragozpenak gaindituaz eta nork bere gogoak alde batera utziaz.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Pentsaera berri honek bereizpen sozialak gainditzea ekar dezake, eta hor dagoke, agian, medikuntza sozializatuaren hasiera.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Inflazioa zuzpertzen ari da gaurko politika ekonomikoa, familien aurrezkia (enpresen desaurrezkia) eraginez, enpresak prezioak jasotzera behartzen dituelako, diru galtze gainditu ezinezkoetatik ihes egingo badu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 f) Problema bezala, langabezia gaindituta geldituko da betirako.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 Koronarien dilatatzaileak hartuz gainditzen da koadroa.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Lehen etapa honetan ohizko lexikora mugatuko gara, honen posibilitateen ezaguera taxuzko batek, bigarrenean gertatuko zaizkigun behaztopak, hala nola maileguen arazoa, egokiago gainditzeko aukera emango digulakoan.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Bien arteko kontradikzioak gaindituz, lor daiteke aliantza hori.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Halere, Larresorok aurrerapenari eta gainditzeari buruz egin dizkigun baiezkuntzak eginaz gero, logikoki hizkuntza arloan gutxienetik, zientzia eta egia kontzeptuak, ukatu egin behar zituen, noski, Baina bere ausardia horretaraino ez da ausartu.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Absolutoak gainditzeko moduetarik bat, gonbaraketak eta balorizatzeak erlatibizatzea da.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hirugarrenean Orixe'k eraman zuen euskal kulturaren defentsa, errefleju intuitiboaren emaitza izanik, gainera berak sekula etzuela gainditu ikusten entseiatuko gara.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Aitzitik errealitatea bere bilakakeran dialektikoki estrukturatuta egitean, kausatasun monolitikoa gaindituz gero, errealitatearen pratika uztarkideki erdiestera ailegatuko gara.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Halere, eraskizun bat berehala ezartzea beharrezko zaigu hots, Orixek euskal kulturaren zanpazioa bakarrik eta bakarka gainditu nahi izan zuela.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Honela bada, haren jokabidea ez da menpetasuna onartzea izango menperatzailetzat hartzen dituen errealitate horik gainditzen entseiatzea baizik.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0029 Ez dago zer esanik gaur oraindik euskal kultura aurrera bidean nahi badugu, hots, une honetako larria eta hiltzoria behin betiko gainditu nahi baditugu, Orixe'en tenple eta tailuko gizonak behar ditugula.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Parterik importanteena diogu zeren Benettik dioskunez eredu ekonomiko baten barnean balioen prezio bihurtze honek dituen zailtasun beraiek adieraziko baitute marxist-teoriaren formulazio sinplista batzuren gainditzearen beharra eta erabili kontzeptuen sakontzearen premia (118 horr.).

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Nik uste, berregokitzeko ahaleginei darizkien momentuko tirabirak dira, eta elkarrizketa askoren bidez eta, agian, jaunen arteko hitzarmen moduko batekin luza gabe gainditu ahal izango dira.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Baina ez dugu uste inondik inora ere abertzaletasunak, Pastoralaren erabateko binarismoa gainditzen duenik, edota oraingoz gainditu duenik (baliteke gainditu beharrik ere ez izatea; hauxe ez da oraingo eztabaida) binarismoa aberri / atzerria izan daiteke eta erabilkera manikeistaz.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Irurik ostera ezin bide du arazo berau dixiritu (edo ez du nahi), eta ez da gauza erritualizazio eta banaera manikeistan sendiaren haustura konsagratzeko; bestela esanda: gaiak berak, Etxahun eta Pastoralaren egitura tradizionala gainditzen ditu.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Testu juridikoetan ageri ohi diren esamolde teknikoen itzulgaiztasuna gainditzen zaila da euskaraz era horretako testuak gutxi direnean, hizkera hori finkatu gabe dagoenean.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k ikusi du haur atzeratuak ikasaio sugestopedikoetan gauza izan direla lehen ikasten ari zireneko arazoak gainditzeko eta maila altua iristeko.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Gure burrukak eta izerdiak eta ahaleginak euskara indartu eta Euskal Herri osora zabaltzen jarri behar ditugu, elkarturik bakarrik lor dezakegu erderaren eragipen handia gainditzea eta.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Hizkuntza bakarraren kontzientzia sakona daramagu erraietan eta elkarren arteko harremanetarako ditugun oztopoak gainditzeko gogo bizia.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Aurrekoaren markak ondu, hautsi eta gainditu egiten dituenik ere badago.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0414 Taula honetako datuak altuegiak dira T11-ren balioak izateko, erlazio ezaguna gainditzen dutelako.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Eragozpen hau gainditzeko, partikula Ro erradio txikia duen esfera dela suposatu ohi da.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Garraio-makinak lokomotorak eta lurrin-untziak beranduago etorriko ziren, problema tekniko guztiak enpirikoki gaindituz.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Esan beharra dago bestetik, langile batzuk 140koa gainditu ere egin dezaketela.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Arituaren poderioz eta ikusizko oroimena eskatzen duten egoerak sortuz, gaindi daiteke hutsune hori.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Baina, begi bistakoa denez, ezingo dute irakasle on baten sormena edo ikasleen arazoak diagnostikatu eta zailtasunak gainditzen laguntzeko duen trebetasuna ordezkatu.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Lanez gainditurik gaudenez gero, egokia izango litzateke hilero arratsalde batez liberaturik egotea.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Eta heterodoxi mamu ikaragarriaren beldurra gaindituz gero, ez omen da Baroja euskal nobelaren eraberritzea argitu eta bideratzeko bezain moderno.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Errealismo arrunt baten ikuspegi motza gainditu behar dugu, literaturari eta nobelari toki zabal eta berezia prestatu nahi baldin badiogu.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Gainditu beharreko gauaren aztarnak ikusten dira subjetibismo eta egoismo begimotz horretan.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Palacky-ren inguruko abertzale-belaun berriak uste zuenez, nazioaren ezagugarri nagusia txekera da; bainan aiton-semeek, hain zuzen, arlotetzat eta gainditutzat ematen dute...

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Hau da beraz datozen urteetan gainditu behar den apustua, abentura eta aurkikuntz lana eta beren neurri eta eskalan, aspaldiko garai joanetan egindako aurkikuntza handiei ezertxo ere zor ez diena.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Ez da batere errexa zailtasun hau belarri hutsez gainditzea.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Arrisku hau, euskal kulturan, gainditu egin behar dugu, jarraipenik-eza ez bait da sekula jakintza alorrean gertatzen.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Honek ere, badu norberarekiko, bai aurrekoekiko barru-barruko lokera: 66. galderak juxtu juxtu gainditu du erdia, ikasle hauei tradizioa baino aurrekoen ondarea eta norberaren nortasun agiria gehiago axola zaizkie euskararen euskarri bezela.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Asko dira Ravelen iritzia gainditu dutenak eta munduari abotsetarako eta eresgailu eta orkestarako euskal musika berezi bat eman dutenak: Guridi, Usandizaga, Pagola, Arregi, Beobide, Iruarrizaga anaiak , Gonzalez Bastida anaiak, eta abar.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Dikotomia hau gainditzeko Kant-en saio bortitzak hertsiko du, hain zuzen, Ilustrazioa.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Ideia hau Cymru-ko adiskideen artean sortu da: hizkuntza ukatuak ditugun herrion aurkezpena, elkarri elkar-lanean eta elkar-laguntzan egitea; eta ohi diren folklorekeriak gaindituz.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Honek, alde batetik, industri toxikologia arlo zail eta zabalean sartzea suposatu du, eta bestetik, arriskuen neurketan orain arteko subjektibitatearen nagusitasuna gainditzea.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Psikologia arloan, kooperatiben hautaketa eta bilketa beharrak gainditurik langilearengan, langile den neurrian, eragina duten gaitara zuzendu nahi da zerbitzua, batez ere, desegokitasun, istripu arrisku, eta antzeko berezitasunak agertzen badituzte.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Euskal Herriak autonomi erregimen bat laster lortzen duenean, aro zail batetan gure Ikastegi ezestatalak bete nahi izan dituzten hutsuneak gaindituak izango direla uste dugu.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Ez dirudi zalantza handia dagokeenik, Matematikaren jaiotza zenbaki arrunten erdibitzearekin gertatu zela baieztatzeko: antzinako gizonek gainditu behar izan zuten lehenengo problema kontaketarena izan bide zen, izan ere, beren artalde edo beste gauza propioen kopurua zehazki jakiteko; eta kontaketaren ondorio zuzena, jakina, zenbaki arruntak dira.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Grekoek zeukaten kontzepzio geometrikoa gainditu ez bazuen ere, problema berriro plazaratuz diskusioari hasiera eman zion.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Definizio hau onartzean pauso handi bat egin zen Matematikaren garapenean: alde batetik zenbakiaren irudi fisikoa gainditu zen, muga hori imajinatzen zaila den errealitate bat denez eta bere existentziak definizio batean daukanez iturburua; bestetik, hor frogatzen bait da izaki matematiko berezi hauekin posible dela betiko eragiketak egitea, eta gainera eragiketak egiteko ahalmen honetan datzala hain zuzen, izaki bat zenbakia izatearen benetako arrazoia.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Arazoa nola egitean zetzan eta horretarako izango zituzten eragozpen eta koskak zela gainditu.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 1914tik 1920aren bitartean, krisi aldia gainditu ondoren, tirabirak guttitu egiten dira, gerrateak egundoko arma eskabidea sortu bait zuen.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Azkenean eta duda asko gaindituaz gero, sail honetan sartu ditugu klasikoen berredizioak, balio filologikoagatik egin izan direnean.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Gingiako sakaneko burua gainditu ondoren, mendibizkarretik, zeharka, ez genuen denbora haundirik izan behar Asunkortako errekaren gainean agertzeko.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Disoluzioek ezin dute orma gainditu: nahastatzeko joera ez da nahiko.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Disoluzio saturatuena diluituz doa eta diluituena saturatuz, joera guttiagotu egingo da: disolbatzaile partikulei gehiago kostatuko zaie beste aldera joatea, presio bat gainditu behar baitute.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Horri esker, bosten bat metrotako eznibela gainditu ahal izan zuen, eta beronen ertzetik, beste pilota batzuk bertaraino heltzeko ez zirela gauza ikusi zuen.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Passing-shot. Aurrezko jokalaria aurreraturik dagoela, hau gaindituz egiten den bidalpen luzea.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0142 Argi eta garbi legoke gure begiradak, aldi bakoitzean, jakintzaren (hots, jakintza horren bilakaeraren) eta bere posibilitatearen baldintza historikoaren bitarteko atezubia gainditu beharko lukeela.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Goldmannek pertsona gaindituko lukeen zerbaiten behar berria salatzen bazuen, tranzendentziarako isuria alegia, mende hontako arte historiak eritzi horren egiztapen borobilborobila dirudi.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Gizonaren ekintzak, ekintzaren beraren eremua gainditzen du.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Cabo de Hornos lurmuturra zeharkatu eta ur haberreak igaro, gainditu ondoren Drake itsasartera igarotzen gara eta Txileko itsasertzean diren kontaezinahal irla artetik zehar Pazifiko itsasartea topatuko dugu.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Berez, bere distira kulturala XIV. mendearen erdiaz geroz haragitzen zetorren, bertako hirien garaialdi ekonomikoaren babesean (Erroma, Florentzi, Milan, Venezia eta Napoles); zatiketa politiko guztiak gainditu ahal izan zituzten eta ekonomia goratu komertzio bizi eta industria oparo bati esker.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Marxek, halare, ez zuen etsi, eta eragozpen guztiak gaindituz, aurrera jo zuen bere lanean.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Besteritzi hau gainditzeko kontzeptu alternatiboak laboratu zituzten, oinarrizko nortasuna, nortasun normatiboa eta nortasun eredua (moduzkoa) bezalakoak, hain zuzen ere.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0011 Muskulu-indarrari dagokionez hiru dira esfortzu-mota tipikoak: 1/ Erresistentzia bat gainditzea (indar dinamikoa).

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0011 Indar elastikoa da, muskuluen egundoko uzkurtze bizkor baten bidez erresistentziak gainditzeko gaitasuna.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Teknika berriaz guztiz seguru egotean, berriz, bai: gainditua izan den jokabidea osoki baztertu arte ahaztutzen du ezari-ezarian.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 ARGIA. Zuen prestakuntza hobetzeko eta dauzkazuen akatsak gainditzeko ze asmo duzue?.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Zailtasun hau gainditzeko era bat ereduak ikastera jotzea da.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Esperientzia globalizatzaileak planteatzeak bakarrik, horretxek eta ez beste ezerk, gainditu ditzake diferentzia teoriko horiek.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Diglosia gainditzeko eta, beraz, euskararen normalizaziorako telebistak lehen mailako garrantzia du: telebista euskaraz edo euskara galdu.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0033 Bigarrena: mito batean azaltzen diren berrizkundeek ez dira erabat berdinak, hasierako kontraesana gainditu nahiez, zerbait berri ekartzen digu bakoitzak, eta berrizkunde horiei esker mitoa, bere egitura berdina gordeaz, espiral batean bezala hedatzen doa.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Misterioaren presentziaren ondorioa da fedearen kemena edo adorea eta zihurtasuna, presentzia honek izakien mugatasuna gainditzen du eta.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Fedea azken minez axolatuta egotea bada, gainditua dago hautabehar hori.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Erlijiozkoa izanik, erlijioa gainditu egiten du fedeak; orokorra izanik, zehatz eta konkretua da; oso baina oso aldakorra izanik, beti berbera da fedea.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 Ibai eta antzeko oztopoak gainditzeko zubiak erabili dira milaka urtetan zehar.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Zabalera handiko arazoa da, zeinetan interes estrainio asko nahasten diren, eta gure solasaren mugak gainditzen ditu.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Arrazoi askorengatik eredu den lan hau ondo orraztutako emaitza bezala azaldu zaigu, iturrien aniztasuna gaindituz; izan ere, taldeko ikerketaldi batetik jaioa bait da, berez ikasketaz kanpo dauden lanez moldatua eta hainbat eta hainbat eragin jasana.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo hau erabiltzeko ardura hartzen duen irakasleak, haurrek hasierako oinarrizko mailak ondo gainditu ditzaten saiatu behar du, eta hori lortu ondoren, errazago izango zaio expresioa eskatzen duten ekintzetara lotzea.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Behin eta berriz azaltzen diotenez, gainditu egin behar ditu herabekeria horiek, kolonietan gizatar erromantizismoa eritasun larria delako.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Orduan, Alexander Salomon Kiener izen deiturazko bere ikaslearekin jarraitu zuen plasmen fenomenu horiek xeheki ikertzen eta Macacus Rhesus bezala ezagutzen den tximio mota baten odolari esker lortu zuen gero Rh deituko zen faktorea deskubritzera eta honen bidez odolaldaketen arazoa gainditu.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Eta kolonial zanpazioaren sistima gainditzeko, berriz, herri hauk bortxaz iraultzeko prestatu behar dira, zeren, Europan, kolonialismoaren menpeko diren herriek ezin bait dezakete karidadezko laguntzarik itxaron menperatzaile kolonialisten partetik.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Eskandalo hau gainditzea lortuko dutenak zoriontsu proklamatzen dituenean, orduan, azpimarratzen du behartsuei ematen zaie berriona.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Legeak esaten eta eskatzen duena gaindituz, gizakia bere osotasun guztian bilatzen duen Jainkoaren eskabideari begiratzen dio Jesusek.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 Baina alderdien kontrola gaindituaz, eta bai manifestapenetako, ibilaldi, paktu sozial, etabar alderdi hauk Estaduaren boterearekin egingo dituzten konponketak beti publikoki salatuaz.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0045 Ez dira saiatzen herriaren ezjakintasuna gainditzen, komenigarria ez delako.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0125 Gure ustez oilarrak esanahi bat badu: herria zeharo zapalduta dago eta ez du inongo itxaropenik zapalkuntza hori gainditzeko.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Mendi hauek iragan ahal izatearren egin zen mendian goreneko trenbidea (Antofagasta), eta orain Panamerikar kaminoaren bidez gainditu nahi dira azken oztopoak.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Astronautak gutxienez ere bi oztopo oso berezi gainditu behar ditu.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Bultzadarik txikienak ere oso arin tokiz alda arazten ditu eta, hori dela eta egoera hau gainditzearren trebaketa saio handiak egiten dituzte bidaia baino lehen, benetako bidaian aurkituko duten egoera hori sorrazten duten tramankulu aproposen barruan.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Kristauen artean asko insistitzen dut honetaz, ilusio idealista gainditu beharraz.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Helduen-delinkuentziaren bolumena azaltzen duten zifrak gainditzen dituzte ia beti 16 eta 23 urte arteko gazteei dagozkien kopuruak.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 5) Bizidun bat izaki bizidunez osatua dago, bainan danen artean bakoitzaren bizitza-maila gainditu egiten dute.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Irratiaren bidez, diskoen eta telebistaren bidez, beharbada uste dugun baino laisterrago emango du gainditutzat langileen multzo zabalak gaurko letradun jakintza idatzia.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Eta hauek antzinako teknika zaharrak ordainduko dituzten teknika berriak zeharo findurik eta gerturik izan arte, eta Erresumak berak onartu arte, ez dira inoiz gaindituko.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Hain zuzen ere oso aldagarri diren mendean, ia ziur egon gaitezke, hain zuzen hemendik hamar urtetara, zeure haurrak gizondu direnerako, horiek oro xahutuak eta gaindituak izango direla.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Horrela, diogu, zergatia bilatzera bultzatu uste dugu haurra, eta agertzen zaizkion problemak bere buruz gainditzera.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Klase-banakuntzak gainditzea ta Erresuma ezabatzea gizarte sozialistaren ezaugarri negatibu edo ukabidezko hutsak dira.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Nahiz eta mirariek izadi indarrak gainditu, baliteke Jainkoa haietaz baliatzea, beren indarrez gain jasotzen dituelarik, miraria egiteko.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Gainera, izadi indarrak gainditzen dituelako, mirariak harreman hestua du graziarekin, Jainko seme-alaben mailara jasotzen gaituen graziarekin, eta orobat, Nazareteko Jesusen gizatasunaren aparteko jasokuntzarekin: gure artean bizi zen Jainko Semearen (Jn 1,14) gizatasunetik zetorkion jasokuntzarekin alegia.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Mirariak ez du hausten izadi legerik, gainditu baizik; denbora berean, intzirika eta antsika dagoen kreazioaren alderuntz doa (ik. Erm 8,22).

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Zoritxarrez, dignitatean hiltzeko eskubidea aitzakiaz edota ankerkeria terapeutikoaren errefusatzea dela eta, adinekoek behar duten artari uko egiten diote batzuek, inoiz gainditu beharko ez liratekeen mugak zeharkatuz.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Orokortzat, oinarrizkotzat eta derrigorrezkotzat jotako heziketa hiru ikasletatik batek ezin duela gainditu, esan nahi du honek.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Curriculum-eko arlo desberdinetako porrotarekin jarraituz, nabarmendu beharreko beste alderdia, zera da: batetik, arlo bat edo bi eta, bestetik, 3 edo gehiago gainditu gabe uzten dituzten ikasleen portzentaia.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 100 ikasletatik 8 bat lehen egoeran daude; 23 ikaslek, berriz, 3 arlo edo gehiago ditu gainditu gabe.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Aurrenekoek agian gaindituko dituzte utzitako arloak, nahiz ikasturtea errepikatuz, nahiz Heldutasun-Probaren bidez.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 (1) Eskola-Graduatu titulua erdiesteko azterketak. Aurreko urtean OHOko 8.ean eskolaturiko ikasleek dute azterketa hauetarako eskubidea, arlo guztiak gainditu ez badituzte.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Eskolara joatea balitz eskola-porrotaren indikadorea, ez legoke gurean eskola-porrotik; baina OHOa aprobatzea denez, eskola-porrotaren portzentaiak %30 ingurukoak dira; Administrazioak erabakiko balu, Unibertsitatean sartzeko selektibitate-froga gainditzea dela eskola-porrotaren indikadorea, oraindik handiagoak izango lirateke orduan eskola-porrotaren kopuruak.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 (...): feudalismoa eta gibelamendua gaindituak utzi zituen, estatu-nazio moderno eta aurrerakoia sortzeko.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 In vitro ernalkuntzaren bidez lortzen ari diren arrakastak, 100eko 30era inguratzen dira, natura beraren emaitzekin konparagarriak diren emaitzak hain zuzen ere eta zalantzarik gabe, arlo hauetan geroz eta esperientzia handiagoa izateak nahiz lanabesen hobekuntza eta perfekzioak, 100eko 30eko hori gainditzera eramango dute sistema.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0095 Bere ustez espresioak intentzioa gainditzen du.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Filiberto Menna-k dioenez (1977) korronte analitiko honen iturburuak XVIII. mendeko kritizismoan aurkitu genitzake, kritizismo horren asmoa, lengoaia eta errealitatearen artean erabateko egokitasun batetan zegoen sineskera okerra gainditzea izango delarik.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 68ko maiatza eta PCFren krisia Zer gertatu zen 68ko maiatzean politikarekiko? Funtsan gauza bi: masek PCFa eta CGT bere sindikatua kritikatu eta nabarmenki gainditu zituzten; eta praktikaren bitartez, PCF ez zela jadanik alderdi iraultzaile bat frogatu.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Orduan gainditua izango dugu azkenik praderako betiko indioak izatea, eta ez dugu lotsatu beharko aldeanoak probintzietako aldean izateagatik (aldinuak, esaten dute marinelek Bermeon).

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 24. Bakarrik, iluntzean, telebista ikusten nago berriro, eta programa bat da, elkarrizketa bat politikoen artean, mendearen azkenburu alde honetan arras gaindituta nola omen dagoen, ezker-eskuin diferentziapena, XIX. mendeko zarpil-hondakin tipiko bezain zentzugabea....

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Nazioak edo nazionalismoak gainditu adina, Estatuak behar zituen birrindu sozialismoak, produkzio hondasunen jabego pribatua ezabatu, klase-diferentziak xahutu.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Burgesak, sistemaren aldekoak, edo are okerrago izatera konformatu garenez gero eta barka nire kontra-heroea izateko ekite hau, baina honelako liburuek arrisku hauek dakartzate berekin, liburu honetaz idazteak izan ere badezakeen beste arrisku bat gainditzen saiatuko naiz.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Non eta Guatemalan! Euskal literaturari gerra ondoren iristen zitzaion lehen aukera genuen aldizkari hura, gure idazle askok gerrak sortutako etena gaindituz idazteari berrekin ahal izan ziolarik.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Ekintzaren garapena (EG): Aurreko fasean sortutako egoera desorekatua gainditzeko gertatzen diren ekintza eta baliabide desberdinak azaltzen dira fase honetan.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Baina guzti hori gutxik gaindituko dute bakarka, kazetari taldearen eta gizartearen babesik gabe.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0085 Nahiz azken honen induktibismoa kritikatu eta faltsazionismoa gaindituz aurrerakada handia lortu zientziaren metodologian, Lakathosek beste zenbait pauso emango ditu Popper-en teoriaren akatsak gainditzeko asmoz.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Gerta daiteke geroago hauek gaindituak geratzea, programaketa aurrerakoi batera heltzea eta beste baten deuseztapena lortzea.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 b) Iraultza zientifikoa programa batek bestea gainditzean datza.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Badugu honetan lehendik, neroni tarteko naizela, puntu hau erraxegi gainditu izanaren hutsegitea; eta ez litzateke zuhurra, inondik ere, bigarrenez harri berean behaztopa egitea.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Baina haatik kezkati egoteko arrazoiak ez dira gainditu: bada elebitasun edo bilinguismoaren auzia, batuaren eta euskalkien arteko auzia, euskal hitzen eta etxekotu nahi edo/eta behar diren hitzen auzia, eta abar.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - grazia: estrofa laburrak eta biziak erabiliz, karga erretorikoa ezabatuz, puntuen abileziazko morrontza gaindituz.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Beren ikasketak Unibertsitate-Fakultateetan edo Goi-Eskola Teknikoetan egin nahi baldin badituzte, berriz Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (U.B.I.) gainditu beharko dute lehenik.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Irakaskuntza Ertainen Erreforma Pasa daitezke Irakaskuntza Ertainen Erreformako 1. zikloa egitera, gutxienez O.H.O.ko zazpigarren ikasturtea gainditu eta zortzigarrena egin duten ikasle haiek.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Lehen ziklo hau osatzen duten bi urteak gainditzen dituztenek, bigarren ziklorako irispidea izango dute, eta baita Batxilergo Bateratu eta Balioanitzeko hirugarren ikasturtera edo bigarren mailako Lanbide-Heziketarakoa ere.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Behin Irakaskuntza Ertainen Erreformako 2. zikloa osatzen duten bi ikasturteak osatuz gero, B.B.B/ U.B.I.ko maila gainditu duenaren balio bereko titulazioa lortzen du Ikasleak.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 20 pertsona arterainoko taldeak. Beste zerrenda bat egin, kopuru hori gaindituz gero.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 Horregatik erritmoak badu bere garrantzia, tekla guztiak abiadura berdinez pultsatu behar direlako eta beraz, kontuz ibili behar dugu, gehiegizko abiadurarik ez hartzen, idazten ari garen abiaduran azaltzen diren zailtasunak gainditzeko gai izan behar bait dugu.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0126 OHAR OROKORRA: Ikaslea ez da inoiz hurrengo ariketa batera pasako, aurrekoa lasaitasunez eta zuzentasunez gainditzen ez duen bitartean.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Adibideak ere behin eta berriz erakutsiko dizkio oztopoak gaindi ditzan.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0089 Emeak aldiz, beraiekin kumeak daramatzatela, ez dira inoiz gainditzen hego edo iparraldeko 40 gradutako latitudea.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Aintzazko hiru setiatze gainditu zituen Bilbok Errege-nahiaren boterearen aurka.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Setiatze horiengatik Bizkaiko hiriburuari Gainditu gabeko Hiribildua titulua eman zitzaion, eta Udalan Txit Gorena tratamendua.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Giroa zenbat eta lasaiagoa eta atseginagoa izan, are eta azkarrago gaindituko dira oztopoak (klasearen helburua zein den ez da ahaztu behar, noski).

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Alabaina, gure behaketek geure planetaren mugak gainditzen ez badituzte bakarrik iristen gara ondorio honetara.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 Badakizu... Hegazkin batek soinuaren abiadura gainditzen duenean, hau da, orduko 1.224 kilometrotako abiadura baino gehiagoz doanean, izugarrizko bibrazioa eta ondorioz zarata gorgarria gertatzen dela? Orduan, hegazkinak soinu-langa zehartu duela esaten dugu.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Isturitzeko aztarnategiak ere ez du zailtasun hori gainditzeko laguntzarik ematen, nahiz eta irudizko apaindura duten objetuetan aberatsa izan oso haitzulo hori, jakina den bezala; agian lagundu ordez, nekeztu egiten du, gainera, irtenbidea, zeren bertako Goi Magdalen aldiko materiale eskastasuna harrigarria bait da Euskal Herriko aldi bereko ugaltasunarekin.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Induzituriko magnetismoa, ahula izan arren, efektu diamagnetikoa gainditzeko behar den bezain intentsua dugu.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Fusio-prozesua gerta dadin, nukleo biek daukaten energiak, kargek sorterazitako aldarapen elektrostatikoa gainditzeko modukoa izan behar du, honetarako, oso tenperatura handietara iritsi behar dutelarik (ehundaka milioi gradutakoak).

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Hesi bat gainditu eta ahal delarik ibaiertzera hurbiltzen den ezkerreko xendatik segi.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Baserria gainditzen du bideak eta isurialde osoa zeharkatzen du berriro ere basotik jaitsi baino lehen.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Larretokiak zeharkatu behar ditugu orain Anbotoko gailurraren eskubira eramango gaituen haran belartsu zabal batetik igoaz, eta horretarako desnibel handia zailtasun gehiegirik gabe gainditzeko aukera emango digun bideska bat bilatu beharko dugu.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0067 Herri teoria: hirugarren teoria erreflexiboa Euskal Herri sistimaren subiraniarako jokabidean hizkuntzari emandako errol operatiboa urrats garrantzizko izan da Sabin Aranaren jarraitzaileek eraikitako Herri ikuspegi metafisiko eta imaginario hura gainditzeko.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Emeki-emeki giro arrotza gaindituz, egoera berrira egokituz eta trebatuz joan behar erronka berriei erantzun ahal izateko.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Erraza da, bestalde, segidan azalduko ditugun teorien garapenerako gainditu behar diren zailtasunak ulertzea.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Ikasle bakoitzak eskuratu duen edo gainditu behar duen helburuaz kontzientzia har dezan moduko ebaluaketa-prozesuak duen garrantziaz komentzituta gaude.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Aquinoko Santo Tomasek bere garaian esaten zuen, sinesmena ez dela ezagumena bezain ziurra, sinesmen egiek gizakiaren ezagumena gainditu egiten bait dute .

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Sortuz doan neurrian, bere kontzentrazioa gehituz joaten da globulu gorrietan eta une batean, plasman aurkitzen den kontzentrazioa bera ere gainditzera heltzen da.

264. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Odeia gaindituz ozkarbian gera.

265. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Kirolari soil baten saiaketak eta alegiñak, geienbat, bere burua gainditzera zuzenduak daude.

266. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Batetik, kontakizuna dagonez-dagon baztertzerik ez daukagu; izan ere, orrelaxe eman nai izan ba`digu Jainkoak, gainditu eziñeko eragozpenik ez dezagun ortan ikusi.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 Behar da kuraie, hola bizi guzirako abiatzeko; bainan amodioak ez du deusen beldurrik; eta Kristoren graziak emaiten dio irauteko edo bideko traben gainditzeko indarra.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Erregetzaren gorespena eta lehentasuna segurtatzeko, erret aginteari oinarriak emateko, ohizko erakunde zahar nobleziadunen eragina ezeztatu edo mugarritu behar zen, bereziki nobleek beren artean sortutako gudateak eta anarkia gaindituz:

269. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Sufrimendua eta hainbat neke
nola ipar hala hego,
aldapa hori gainditzerikan
ez ote dugu espero?
Gure mundua eraikitzeko
Jainkoa jarri zen bero,
sei egunetan lanean jardun
atsedenaldia gero...
Ondo ginake berak egina
ondo zainduta balego.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honetan espresuki aipaturik gabeko izate ekonomikoa duen edozein kontzeptu, edo etorkizuneko soldata igoerak, edozein delarik igotzen den kontzeptua, honetan, urteko osotasunean kontatuak hitzartzen diren baldintzetan zurgatuak eta konpentsatuak eritziko dira; horregatik honako baldintza ekonomikoek indarreango konzeptu ekonomiko guztiak gaindituko balituzke, ez da kobratze gehigarritarako eskubiderik izango.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen hau sinatzeak, ez du bere baldintza ekonomikoak osotasunean gaindituko lituzken itun global bati uko egitea suposatzen, probintzi edo probintzi arteko mailako Hitzarmen Kolektibo edo beste edozein mailako bestelako arau delarik; eta honako Hitzarmenak ukituriko zenbaitzuk, akzidentalki edo behin-betikoz, goza ditzaketen baldintza onuragarrienak errespetatuko dira.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Eguneko konputoa ezarria dutenentzat, ohizko lan-jarduna gainditzen dituzten orduak, apartekotzat hartuak izango dira.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Apartekoak bezala ordainduko dira ere lan-jarduna gainditzen dituzten denborak, baldin eta Ikuskariaren aginduz bidaia luzatu, edota zerbitzuren bat gehiago egin edo beraren zerbitzuaren azken irteera zenbait minututan atzeratu beharrean aurkitzen badira.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Ordezkari ezberdinen orduak horietako batengan metatu ahal izango dira, gehienezko osoa gainditu gabe.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Solairuko okupazioak ez du eraikigarritasunaren %50a gaindituko eta baimendutako profila behe-solairua eta goi-solairu batekoa izango da, sotoko solairu batez gainera.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bere gainean, eraikuntzak ez du altuera hau gaindituko (urbanizazioaren sestratik estalkiaren egituraren behekaldeko alderaino neurtua).

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Ez ordea, soto edo erdisoto eta lehen-solairuak, beren garapenak ez bait du azpizonaren azaleraren %25a gaindituko.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Bere gainean, eraikuntzak ez du altuera hau gaindituko (urbanizazioaren sestratik estalkiaren egituraren behekaldeko alderaino neurtua).

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Lurzoru honen gainean, eraikuntzak ez du altuera hau gaindituko (urbanizazioaren sestratik estalkiaren egituraren behekaldeko alderaino neurtua).

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Bere azalerak ez ditu 100 m2 erabilgarri gaindituko, eta erabilera nagusiari asignaturiko mugen barruan barne hartuko da.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Pabiloi bakoitzak 7,5 metrotako gutxienezko zabalera edukiko du, eta Hondo/Aurrekalde erlazioak ezingo du 3tik 1eko proportzioa gainditu.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Erdisoto bat eraikitzen den kasuan, behe-solairuaren kotak ezingo du urbanizazio sestra 1,2 m. baino gehiagotan gainditu.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Lursail pribatuaren gainean, 2,5 metrotako zabalera gainditzen ez duten eta urbanizazio sestrarekiko 3 metrotako altuera librea errespetatzen duten berinpeek grabitatu ahal izango dute.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Tximiniak, antenak eta beste zenbait elementu berezi eta industria eta instalazio jakin batzuren funtzionamendurako beharrezko direnak, baimendu egingo dira beren altuerak baimendutakoak (8,5 edo 13 m., kasuen arabera) gainditzen badituzte ere.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Langilegoak 10 langiletako gutxienezkoa gainditzen duenean, ezarritako gutxienezkoaz gain, honako parametro hauek bete beharko dira.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 3.- Edozein kasutan, efluentearen konposizio kimikoak ez ditu honako kontzentrazio muga hauek gainditu beharko: - Solidoak, 500 mg/l. baino... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Itxituraren koroapenak ez du 2,5 metrotako altuera gaindituko.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Ordenantza hauen 9 artikuluak aurrikusitako lizentzia oro deklarazio espresuaren beharrik gabe iraungiko da, betiere lizentzia ematen denetik sei hilabeteen barruan, edo bera ematen duen erabakiak espresuki zehazten duen epean, ez badira obrak exekutatu proiektu osoaren aurrekontuaren %15a gainditzen ez duen balioan.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1. Katastroko balioaren kalkulurako merkatu-balioa hartuko da erreferentziatzat, inola ere hau ezin gaindi dezakeelarik.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Gainera slogan horri buruz sortutako zalantzak eta kritikak ere leku gehienetan eritzi eta gogo onez gainditu dituzte, kanpainaren osotasunari begiraturik.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dena dela jarraitzen du Irizarrek, botila aldaketak orain hiruzpalau urte sortarazitako egoera latza gainditu dugu eta jendea hasi da berriz ere sagardoa erosten eta edaten.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Coliformeak, asko edo gutxi, beti azaltzen dira uretan baina kopuru bat gainditzean ura edanezina kontsideratzen da.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Muga gainditu eta Senperera azkar iritsiko zirela uste zirenak, ordea, oker zeuden, Senpere baino seizazpiren bat kilometro lehenago hasi baitziren auto erreskadak.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 San Pedro eta San Juan gainditzea zaila baldin bada ere, bi horien atzean ibili gaitezke.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Jarri nintzanean bere gorputzak plastikoan utzitako beroa nabaritu nuen lehenengo eta, ondoren, usai gozo eta sarkorra, tabakoaren kiratsa bera gainditzen zuen lurrina.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 D) Interes bereziko kasuetan, salbuespen gisa, atal honetako 1-A)-b) idatz zatian adierazitako gehieko zenbatekoa gainditzerik egongo da, Egitarauaren Batzorde-Eragileak onartu ondoren.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 D) Enpresek aurkez ditzaten urteko diru-ezarketa egitasmoek urtean 100 miliotako dirulaguntza itzuli beharrik gabekoa izango dute gehienera E.H.A.E.aren gizarte-ekonomiazko eta estrategiazko garapena bultzatzeko garrantzi berezia izan dezaten kasuetan muga hori gainditu ahal izango da, Industria eta Merkataritza-Sailaren ekimenez Egitarauaren batzordeak hala erabakiz gero.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 E.H.A.E.-k berebiziko interesa izan dezanean, gehinezko kopuru hori gainditu ahal izango da.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 19. atala. Elkarrezintasunak. Honako Dekretu honetan ohartemandako laguntzen hartzaile den ezein diru-ezarketak ezingo du beste diru-laguntzarik jaso, baldin eta lehendabizikoei gehituz Europako Ekonomia-Elkartean onartutako dirubide-laguntzen bategiteen mugak gainditzen baditu, diru-laguntzok eman dituen izaera eta ihardute-saila edo administrazioa edozein delarik ere.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 7.4.- Esan denaren arabera sailkapen-hurrenkerak finkatu ondoren, onartuak izan direnen zerrenda argitaratuko luke epaimahaiak, lortutako puntuen hurrenkeran eta hurrenkera bakoitzari dagokion eta deialdiaren lanpostu kopurua, onartua izan direnek gainditu ez dezatenaren baldintzapean.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Kasu honetan, hautaketa-saioak, puntuen hurrenkeraren arabera, gainditu ditu(zt)en izangai edo izangaien aukera egingo litzateke.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 IX.- EBAZPENA Epaimahaiak, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiari bidaliko dio prozesu hori gainditu duten izangaien aldeko proposamena, lan kontratuak formalizatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzaren Plenoak 1985.eko azaroaren 26an egindako bilkuran hartutako Akordioak dioenaren arabera; kontratu horietan, probaldi bat ezarri ahal izango da, Langileen Estatutuko 14. atalean eta martxoaren 10eko 8/1980 Legean ezartzen denaren arabera finkatuko dela horien iraupena.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Probaldi hori igaro ondoren, egokiro gainditu dutenek, lanitunepeko langile finkoa izatearen egoera berenganatuko dute.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 2. Sektoreko ezaugarri-taulako 5. atalaren azken bi parrafoetan agertutako Ezin izango dira gainditu rasante gaineko altuerak adierazpena eta Plan Orokorrari egindako aipua zuzentzea.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 EGA titulua eskuratu nahi dutela eta ehundaka gazte hor ari dira jo eta ke, maila gainditu nahirik.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zenbait oztopo gainditu ondoren 1.937an kokatu ziren lehenengo pasiotarrak Urretxun.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hasiera hasieratik esan beharrezkoa da Lan Kide Aurrezkiaren ihazko ihardunaldia, ongi gainditua dela, baliabideen gaitasuna nahikoa izanik, kooperatibak zituzten diru beharrei erantzunez.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Askotan pentsatzen dut, aurrean ditugun akatsak gainditu ezinezkoak direla, baina egia esan, pertsonalki edozein erabakitzeko itxaropena lanean ipintzen dut; horregatik argumento gisa, gure Arrasateko inguru honetan erabiltzen dugun esaldi bat gogoratuko dut Solus labor parit virtutem; sola virtus parit honorem (Lana da bakarrik birtutearen iturburua; birtuteak bakarrik sortzen du ohorea).

309. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hurrena, magisterio eskoletan 3. ikasturtean matrikulaturik daudenak Euskaltzaindiaren D-diploma baldin badute, edota hori ezean horientzako prestatu diren azterketak gainditu dituztenak.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hauei ere, Euskaltzaindiaren D maila edo Batzorde Mixtoak antolatutako azterketak gainditurik izatea eskatuko zaie.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Ba, esandako gobernu-programan ezer susmatu badut, muga horren onarpena da, momentu batetan ere muga bera zalantzan jarri gabe, inon ere ez baita ahotsik altxatzen muga hori gainditzeko.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Lehen momentuko sorpresa gaindituz bi eratara abia daiteke elkarrizketa hemendik aurrera:
1) Mais, vous etes espagnol ou francais?
Edo bestela...
2) Le Pays Basque? Ou est le Pays Basque?
Orokorki inork ez dauka niputaidea Le Pays Basque-taz.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Oraindik ez dugu komunikazio harremanetan lehen maila gainditu.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Zergatik ahazten dute Euskadi Irratiarekin egin dutena, Radio Euskadiren faboretan? Egia izango da, dudarik ez, enkuestek diotena: ETBk TVE bigarren kanalaren teleikuslegoa gainditu duela.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Antonioren gurasoak txikiak omen ziren baina jaio zitzaien mutila hazten hasi eta berehala gainditu zituen bi metroak eta luzatzen segi.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Memorizazio eta errepikapen hutsean finkatzen diren metodoak gaindituz, ikerkuntza bultzatzen duena.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Orain lau edo bost urte irakasle euskaldunak bilatzea oso zaila zen, eta problema hori, orain, nahiko gainditua daukagu.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Batez ere Donostia eta Bilbo inguruko ikastoletan nahiko gainditua dago.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Halaber, 1979garreneko Ekainaren 13ko Aginduz (Abenduaren 21eko Boletín Oficial del Estado) hoietarako deia egindako baztertze-indarreko saioak gainditutakoak ere nahitaezko lehiatzaile izango dira, hoiek eskuhartzea lehen esandako dei horretako 9garren oinarri-arauak dionaren baldintzapean gelditzen dela.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 9. Erabaki honen gai diren saioak gainditu dituzten lehiaketakideen zerrenda argitaratu ondoren, Baimen-jabego Ofizialezko Araupidetzan sartutako ikastolek hoiek agian akuratu ditzateneko epe bat hasiko da, aukeraketa hori Lurralde berean hautatutako lehiaketakideen artean egin beharko da.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1982garreneko Jorrailaren 21eko ERABAKIA; 1981garreneko Otsailaren 26ko Aginduz horretarako deia egindako lehiaketa eta norgehiagoka-aldiak gainditu dituzten norgehiagokariek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera dutela aldarrikatuz.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 20. Hirugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako kopurua baino zenbateko txikiagoa duten era guztietako gastuak baimentzea, hala nola muga hau gainditurik ere aldizkako epeguna duten gastu jakinak, Aurrekontuan berariaz aurrikusita daudenak edota Hitzarmenetatik eratorritakoak edo legezko obligazioaren eratzaileak ere, Foru Diputatuen eskumenak salborik.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1984.eko Apirilaren 13ko ERABAKIA, Batxilerreko Katedradun-Sailean sartzeko 1983.eko Martxoaren 18ko Aginduz deia egindako lehiaketa-norgehiagokako saioaldiak gainditu zituzten lehiakideek gai atera dutela aldarrikatuz.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1984.eko Apirilaren 18ko ERABAKIA, Batxilerreko Atxikitako Irakaslegoan sartzeko 1988.eko Martxoaren 18ko Aginduz deia egindako lehiaketa eta norgehiagoka-saioak gainditu zituzten norgeiagokariak, saio-aldian gai atera dutela aldarrikatuz.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Hala ere, berezko eta besterik gabeko luzapen horrek, horretarakoxe araupeketa baten bidez gainditu daitekeen arazo-sail bat dakar.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Doktore-titulua erdiesteko, Lizentziatu, Arkitekto edo Ingeniari-tituluaren jabe izanik, horren arauerako Doktorego-Programako ikastaro eta mintegiak egin eta gainditu, eta Doktore-tesia aurkeztu eta onartu beharko da, berau, Doktorego-Programari dagokion zientzi, teknika edo arte-arloko gai bati buruz, ikerlan originala delarik.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Titulu ofizialak Estatuaren unibertsitatearekiko legislazio orokorrean aurrikusiak dira, ikasketa-planetan jarritako betebeharrak gainditu ondoren erdiestekoak.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Unibertsitate-Eskoletako lehen zikloa gainditzeak Diplomatu, Ingeniari Tekniko edo Arkitekto Tekniko-titulua lortzeko eskubidea dakarke.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Fakultate edo Goi Eskola Teknikoetako bigarren zikloa gainditzean Lizentziatu, Ingeniari edo Arkitekto-titulua lortuko da, eta ikastegi berorietan hirugarren zikloa burutuz gero, Doktore-titulua erdietsiko.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.2. Zaratak eta dardarizuak
3.2.1. Berarizko udal-araupidetzaren kaltetan gabe, etzanguetan, sukaldeetan eta egonguetan ez dira gaueko 10ak arte 40dB(A) eta goizeko zortziak arte 30dB(A) gaindituko, hots-maila bereango minutu osoan Lek. baliokidetan neurtuta, ez eta gehieneko unetan, hurrenez-hurren, goizeko 8etatik eta gaueko 10etatik hasita, 45 eta 35 dB(A) ere.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 3. Adierazitako saioak gaindi ditzaten hautagaiek elkarrizketa izango dute Epaimahaiarekin, dei egiten deneko lanpostuaren eginkizunak betetzeko egokiena gerta dadin hautatua.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 3. Egindako zerbitzuengatik lorturiko puntuak lehendabiziko ariketari aplikatuko zaizkio, hautagaiak aldez aurretik 5 puntu gaindi ditzan baldintza pean.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0002 Lehen froga hau gainditzen badu, gure betiko kuadro (Karlosenak) eta argazkiak ikusiko ditu.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Nik uste, proba hori pasearen pozak eragiten digula hitz jario hori, hura ere gainditzeko gauza izan ginela konturatzeak.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Jeneroa hausteko, jeneroa gainditzeko, jeneroarekin kitatzeko jenioa edo jenioaren hurrengoa izan behar da.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Jenero jakin baten bizkar trufa egitea eta jeneroa gainditzea bi gauza desberdin dira.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Eta gainera, aurreko nobelak kritikatu, jipoitu, gainditu nahi duen jenero berekoa.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Benetan fenomenoak dira sistemen segurtasun mekanismoak gainditzen dituzten birus hauek programatzen dituztenak, diosku S. Barrosok.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Jerez-en sekulako erreztasunez gainditu zituen denak, eta hilak 14.ean izango du bigarren proba, Missano-ko zirkuitu italiarrean.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Arazo legalak 1989ko otsailaren 5ean hasi ziren, Daniel Vega Bizkaiko Gobernadore Zibilak Aulestik hartu zuen euskara hutsez bizitzeko erabakia errekurritu zuelarik, ordutik hona Gobernadore Zibilek euskara hutsezko bizitzeko erabakia Konstituzio Espainolaren aurka jotzeaz gain, Gasteizko Gobernuak bideratutako euskara legea gainditzen duenez ilegaltzat jo eta errekurritu dituzte toki gehienetan, aho batez hartutako udal erabakiaren aurka joaz.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Hasieran pazientea lotsatu xamartua egoten da ezezagun baten aurrean biluztu behar duelako, baina, hasierako egoera hori gainditzen duenean, psikikoki ere biluztu egiten da eta bere arazoak kontatzen dizkizu.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gaixorik etorri nintzen, paludismoak jota, baina berehala gainditu nuen, gaitz erdi, komentatu digu Sagrariok.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Hauteskunde kanpainan sartzear gaudenean luzatzen den proposamena, hauek gaindituz, aurrerantzean bizitza politikoaren erreferentzi gune bilakatuko da, are gehiago Gernikako Autonomi Estatutoak hamar urte eta Nafarroko Foru Amejoramenduak zazpi urte bete behar dituztenean.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Bere natura diziplina baten menpe dagoenez, frustrazioak eta une gogorrak gainditzeko trebetasun haundia du, bizitzari dagokionez jokabide serio eta erresponsablea izaten duelarik.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Oselek aproba guztiak gainditu zituen, besteak beste lamaren objeto pertsonal zenbait beste askorenen artean erreparatzea lortu baitzuen.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aito-ren Barcelona potentea frentean ukan arren, Julve-ren gizontxoak arintasun eta efikaziaz estali dute heuren megalomania antsia, hainbat partidu desberdinetan gaindituz Ciudad Condaleko etsai hurbilak.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 M. Alustizak bereak eta bi behar Galarza gainditzeko
Bigarren mailako hiru partidu jokatuko dira asteburuon.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Oraindainokoan diseinu industrialean egiten zena gaindituz, dibujoa eta marrazkiak koadrotik ateratzen dira eta oihal batetan plasmatzen.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Hori ez dadila arrazoin bat izan etsimendua gainditzerat uzteko.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Hizkuntz-arazoak, bestetik, gainditzen hasiak dira: teknika-hizkuntza borobilduz eta zehaztuz doa, urtetik urtera.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 J. Iturbide Euskalerri'ko Unibertsidadearen Erretore-ordeak: iztegi onegaz gainditzen dala euskaldunek euron arteko arazoentzat erderazko zuzenbidea erabili bearra.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0001 Azken mende honetan ordea, era guztietako hondakinak bazter guztietan pilatuz joan dira naturaren ahalmen garbitzailea gaindituz.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Gazte sentitzen zen berriro guzti haiek gaindituta, ez zuen uste ezerk geldituko zuenik.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Bere itsutasuna, maila sozial humilekoa izatea, bere askatasun bide bihurtu zituen gizon errebelde honek baldintza horiek, konformismo guztiak gainditurik.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Berrogei euskaltegien muga gaindituko

356. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Honela, hasiera batetan eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak zuzendurik sortutako erakunde honek berrogei euskaltegien muga gaindituko du.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Gainera ikuspegi inperialista oraindik ondo gainditu gabe omen daukate ingelesek.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0001 Garai hartan zian zuen garrantzia gaur izatea ezinezkoa litzateke, autoreak berak ere zenbait teknika eta modu gainditu du berrogeitamabi urteotan.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Itsaropentsu bizi izan ez bagina lehenaren negarrak aspaldi itoko gintuen, ez bait genituen gaindituko hain ohiz jasan izandako elurte, haizete, harrite, izozte eta abar.

360. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 Adiskidetasuna honela ulerturik, etenbako ahalegina egin beharra dago zailtasunak gainditu eta besteagazko hartuemonak aberasteko; adiskidetasuna landu eta zaintzen ez bada, sortu bezain azkar ezabatu daiteke bestela. Hona hemen erronka zoragarri bat.

361. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00052 Beraz, hareek eta eskaladako erretxinak lagunduta, uste baino errezago joan nintzan oztopoak gainditzen; halan ere, azkenengo zatian, hotzak eraginik, baita nekeak eta beharbada bildurrak ere, igoerea nekoso bihurtu zan, arriskutsu.

362. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Horrezkero, XVIII. gizaldiaren azken herenean, ekoizpen sistemea eta modua aldatu ezean, aurrera egin ezinean aurkitzen zan Larrabetzuko biztanlegoa 900 inguru bizilagunek osotzen eben; 75 urte beranduago bakarrik (Lehen Karlista Gerrea amaitu zanean) lortu eban kopuru hori gainditzea, alde handiagaz gainera.

363. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0122 Geroago ikusiko doguzan egoera konkretu batzutan, umeak badaukaz bere errezitaduak edo errezuak momentu hori gainditzen laguntzeko modukoak.

364. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Ta momentu guztietan agertuko dau paregabeko barne-indarra eragozpenak gainditzeko.

365. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Teresak gainditu ditu panteismo amesak.

366. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Honela inoan gizaldi honen lehenengoetan hil zan Irutasun Deunaren sor Isabelek, mistikako goi-goiak gainditu zituan lekaime karmeldarrak.

367. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00118 SILVIA.- Nola gainditu ahal izango dut?

368. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00014 Batetik, legearen eremu materialak merkataritzaren betidaniko ikusmoldea gainditu du.

369. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0372 e) Lege honek ezarritako mugak gaindituz, inoren konturako langileak akuratzea, bai eta legean besteekiko eragiketetarako ohartemandako gehieneko ehunekoak gainditzea.

370. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 2.- Arriskuaren nolakotasunak edo zabalerak, larrialdi-egoeraren garrantziak edo martxan jarri beharreko zerbitzuek eta baliabideek bakoitzari dagokion planean aurrikusitakoak gainditzen dituztenean, larrialdiaren beharrei jarraiki lurralde-plan zabalagoa jarriko da martxan, bai diharduen administrazioa osagarrizko baliabideak ekarriz sendotzeko lanetan, bai lurralde-plan zabalagoan egiteko horietan diharduen agintariak ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa bere gain hartuz.

371. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 Foru Elkarte Publikoek epe laburrera Altxortegiaren premiak finantzatzeko beharrezko diren finantza eragiketak zehaztu ahal izango dituzte eta horien saldo biziak ez du bere Gastu Egoeraren %25a gainditzerik izango, 1995eko abenduaren 31n.

372. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0025 Konpromisu kredituen transferentzia hauei aplika dakiekeen ekitaldi kopurua ez da 3 urtekoa baino gehiagokoa izango eta beraien zenbatekoak ezin izango du Foru Arau hau indarrean sartzerakoan onartzen diren konpromisu kredituen % 10 gainditu.

373. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 d) Hirigintzako plangintza egin eta lan horiek aurrera eramaterakoan, solidaritate, berdintasun eta arrazionaltasunezko irizpideak erabil daitezela zainduko dute, hirigintzaren garapena orekatua izan dadin eta horrek drogamenpekotasunak agertzea eragin dezaketen beste eragile batzuk gainditzeko eragile gisa jardun dezan.

374. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00116 2. Halaber, barne-aurrerabideko txandaz lehiatu ahal izango dira kategoria batera sartzeko beharrezko titulaziorik ez dutenak ere, baldin eta, kategoria hura dagoen sailkapen-taldearen hurrengo sailkapen-talde apalagoko titulazioa izanik, aurreko idazatian ezarritako eskakizunak betetzen badituzte eta Eusko Jaurlaritzak zehazten dituen gaikuntza-ikastaroak gainditu badituzte, horien antolakuntza eta garapeneko ardura Euskal Herriko Polizi-Ikastegiarena izango dela. Idazati honetan ezarritakoa ez da aplikatuko Ertzaintzako Fakultatibo eta Teknikarien eskalara sartzeko.

375. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00116 3. Jatorriko kategorian benetako zerbitzu-aldian emandako denbora kontatzeko, iharduneko zerbitzuko egoeran emandako denboraldiari, aukeraketa-bidea gainditu bada behintzat, kategoria horretan sartu aurretik egindako praktika-aldian igarotakoa gehituko zaio, eta kendu, gaixotasunek edo lanetik kanpoko istripuek eragindako bajan emandako denboraldia, lizentziez baliatzen emandakoa eta kategoriak bere dituen zereginak ez betetzea dakarren beste edozein egoeratan emandakoa.

376. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Europako Agiri Bakuna 1987ko uztailaren 1az geroztik dago indarrean eta xede nagusia barruko mugarik gabeko merkatu bakarra ezartzea izan zuen, merkatu bateratuen kontzeptu zaharra gaindituz.

377. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 Pentsakera horren ondorioak zein izan diren erraz asma daitezke. Dakigunez, ikusmolde ilustratu hori ezin daiteke esan gaindituta dagoenik, neurri handi batean gaur egun ere mantentzen eta ezartzen delako.

378. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 8.- Joko ezberdinetan parte hartuz iharduera fisikoaren beharra bideratzea (horietan lortu duen trebetasun mailak zerikusirik izango ez duelarik horretan), arauak, jokoak irabazte-galtzea berarekin dakartzan elementu bezala hartuz; beharrezkoa denean laguntza emanez; oposizioa, gainditu beharreko zailtasun bat bezala ulertuz eta portaera erasotzaile eta lehia jarrerak saihestuz.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Hauek dira, laburbilduz, arkitektura neoklasikoaren ezaugarriak: bertikalaren ondoan lerro horizontala da nagusi; argitasun handikoak dira ingerada arkitektonikoak eta oinplanoak, erregularrak eta zentralizatuak nagusiki; eraikuntza soilak dira, ia kontrasterik eta kurbarik gabeak; fatxadak eta kanpoaldeak egiteko Greziako eta Erromako tenpluen eredua jarraitu zuten; eta, azkenik, tokian tokiko tradizioak gaindituz, estiloa nazioarteko bihurtzeko asmoa izan zuten.

380. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Konstruktibismoa saiatu zen lehen aldiz artearen mugak gainditzen eta gizakien arazoei irtenbidea ematen; horregatik izan zen garrantzitsua. Begiratzeko objektu soila izateari utzi zion arteak eta produkzioan integratu zen, gizartearen zerbitzura.

381. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Printzipio hauetan oinarritu ziren mugimendu dadaista eta surrealista. Emaitzak era askotakoak izan ziren, baina artista guztiek izan zuten arrazoiaren eta errealitatearen mugak gainditzeko joera.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Arazo hau gainditzeko, familietako 1990-91ko aurrekontuetan oinarrituz, Espainiako familia arrunt batek kontsumitzen dituen ondasun-multzo adierazgarrienen 471 artikuluren zerrenda lortu zen.

383. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Osasuna: heldua izatean, arrisku handiena istripu bat izatea etxean edo errepidean. Agian bihotzeko ondoeza edo minbizia izango du, baina, laguntzari esker, gaindituko du.

384. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 Iragarpen guztiek bidaia ona iragartzen didate. Numen guztiek aholkatu didate Italiara joateko; Zeleno harpiak soilik iragarri dit zantzu txar bat: mendeku ankerrak eta gose ikaragarria. Erantzun iezadazu: hasteko, zein arrisku saihestu behar dut?, zer egin behar dut horren zailtasun larriak gainditzeko?

385. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00020 Honen azterketak, zentzu komunaren metodologia gainditzeko eta ezagutza zientifikoaren ikasketa esanguratsua lor dezaten ezinbestekoa den aldaketa metodologikoa ikasleengan bultzatzeko aukera ezin hobea suposatzen du.

386. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Traba guztiak gainditu ondoren, lehenengo bi hizkuntzatan eta 1954tik aurrera, euskara hutsean argitaratzen da Egan

387. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Alde batetik, Euzko Gogoak, atzerrian sortua izanik, hain zaila zuen zabalkundea errazago lor zezakeen eta, gainera, Gipuzkoako Diputazioaren babesa zuenez, diru arazoak gainditurik zeuzkan.

388. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00178 - Urteko zenbaketak ezin ditu astean ezarri diren gehienezko mugak gainditu.

389. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 -Gutxienez 6 hilabeteko eta gehienez 30 hilabeteko luzapena, kontratuak eta luzapenak 3 urte gainditu gabe.

390. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 (Gutxieneko soldataren % 170 gainditu gabe; seme-alabarik izanez gero, %220. Gutxieneko soldataren %75 gainditu gabe; seme-alabarik izanez gero, % 100. Abenduaren 29ko 22/1993 Legea).

391. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 Baina, inoiz galdetu al diozu zeure buruari, zenbat arazo tekniko eta zientifiko ez ote diren gainditu behar izan korronte elektrikoa ekoizteko eta kontsumo-lekuetaraino garraiatzeko?

392. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00200 zein baldintza (edo baldintzak) bete behar dituzten fitxa horiek (GAINDITU DUTEN IKASLEAK SOILIK, adibidez)

393. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 - Hala ere, lanaren osagarri gisa eranskin bat ere aurkez daiteke dokumentazio gehigarriarekin (beti ere lanak izan behar duen hedadura gainditu gabe) eta bertan sar daitezke argazkiak, eskemak, maketak, eta horrelakoak.

394. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0173 Jokabide hori onartu beharko dugu, baina era berean pausoak eman fase hori gainditzeko.

395. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0173 Haur ezberdinak fase ezberdinetan egongo dira, gure lana fase horiek gainditzen laguntzea da.

396. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Baina behin tentsio hori gaindituz, jokaera, likido newtondorrena edo likido ez-newtondarrena izan daiteke.

397. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Izan ere, isipuaren bidez tentsio kritikoa gainditzen dugu eta pintura paretan igurtzi dezakegu (mozte-fluxua lortuz), baina isipuaren indarrik gabe, grabitatearen eragina ez da nahikoa pintura behera erortzeko, tentsio kritikoa baino txikiagoa bada behintzat.

398. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Zaila da azken urjauzia gainditzea, lurrak maila desberdinak dituelako.

399. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Azterketa gaindituta daukat!

400. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Azterketa gainditu dut, eta orain primeran ibiliko naiz, bai horixe!

401. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Nik pozik lagunduko diot, Natur Zeintziak gaindituta daukat, eta Leire nire lagunik onena da..., horregatik, lagundu egingo diot.

402. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Zona horretan, Arktiar zirkulu polarraren eta Ipar poloaren artean, neguak oso luzeak eta hotzak dira, tenperaturak 40 eta 50 gradu zeropetik ere izaten dira, eta udak oso laburrak, eta ia ez dira gainditzen 0 graduko tenperaturarik.

403. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0115 Arazo hau gainditzeko histeresia erabiltzen da, jarraian azaltzen den prozesuari segituz:

404. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0157 Polarizazio zuzenaz, A positiboa eta K negatiboa, Usub2 lotunea bakarrik dago alderantziz polarizatuta, baina orain ere korrontea txikia izango da, polarizazio zuzeneko tentsioak maila bat (pizte-puntua deiturikoa VampsubBO;) gainditzen ez duen bitartean (normalean 100 V-ekoa baino altuagoa izaten da).

405. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Perretxiko hau ikusi nuenean sentitu nuen harridura gainditu eta harrapatzera joan nintzen.

406. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Adibidez: Jonek azterketa gainditu du eta poz-pozik dago. (10. eta 71. orr.)

407. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Diodoaren jarduera polarizazio zuzenaren eraginpean ezagutzeko, konmutagailua 1 posizioan, 7.9. irudian erakusten den ezaugarri grafikoan oinarrituko gara. Ikus daitekeenez, lehen uneko elikadura-tentsioentzat, korrontearen eroapenik ez badago ere, tentsioaren balio labur jakin bat, hots, potentzial-langa, gainditzen denean eta honen ondorengo balioentzat, korrontearen bat-bateko gehikuntza suertatzen da, diodoak onartutako korrontearen balio maximora inguratuz.

408. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Oro har, hala ere, potentzial-langa indartzen denez, korronte eza nabarmentzen da, elikadurako alderantzizko tentsioaren balioak diodoak jasaten duen balio maximoa gainditu bitartean. Balio hau gaindituz gero, diodoa hondatu egingo da.

409. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00285 Intentsitateak, denboraldi batean, finkatutako balioa gainditzen duenean, korrontea eten egiten duen gailua da fusiblea.

410. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00003 Bestalde, igeriketa oso funtzio garrantzitsua izan da elikagaiak aurkitzeko nahiz urak dituen oztopoak gainditzeko.

411. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00083 Txistu hotsarekin batera taldekide guztiak baloiaren bila joango dira eta baloia eskuratzen duen taldeak baloia bere eremura eramaten saiatu behar du, eta beste taldekoen oztopoak gainditu.

412. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Lotura-elementua elastikoa duenari lotura elastiko deritzogu, eta horregatik indar elastikoak gainditu ondoren loturiko piezen arteko desplazamendu erlatiboak onartzen ditu.

413. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 A) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaion.

414. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 B) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaion arren.

415. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 C) Lortu du gainditzea, nahiz eta asko kostatu zaio.

416. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 D) Lortu du gainditzea, asko kosta arren.

417. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Izan ere, 5 m-tan lortutako 0,02 s-ko batez besteko hobekuntza eta 15 m-tan lortutako 0,03 s-ak 10,3 eta 19,3 cm-ko distantzietara itzul daitezke hurrenez hurren, aurkaria gainditzeko eta, adibidez, baloiaren jabetza lortzeko behar adina.

418. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00073 Izan ere, giharrean ATPren hidrolisi mailak prozesu oxidatzaile edo anaerobikoen (glukolisi anaerobikoa eta PKr-ren puskaketa) bitarteko ADPren birfosforilazio maila gainditzen duenean, ATPren birsintesia miokinasaren erreakzioaren bitartez gertatzen da, eta AMPren ekoizpena ematen da.

419. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0121 Hau gainditu ahal izateko estrategia bat, epe laburrerako oroimenetik (ELO) jatorrizko hizkuntzatik esaldia aldentzea izan daiteke eta esanahia bakarrik gordetzea; honela, mezua bigarren hizkuntzan lehenengoaren interferentziarik gabe eman daiteke.

420. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Amonak, besoetan hartu ninduen bikotearekiko ikara denak uxatu zizkidan. Beraiekin fidatzeko aholkua eman zidan. Kezka edo arazorik izanez gero, haiei adierazteko, gainditzen lagunduko zidatela eta.

421. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0047 Jainko guztien artean sendoena izan behar, Erromako Herkules gainditu behar, dena ekaitz ilunean irteera bat aurkitzeko.

422. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Gizakiak kolpez gainditzeko makina bihurtu naute, inongo grinarik gabe, antsiarik gabe.

423. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Baina jadanik bukatu da zurrunbiloa, aurkitu diot bizitzari zentzua, larrosa gazte honi ez dizkiot arantzak moztuko, utzi egingo diot, utzi kolpatzen, utzi zapaltzen, utzi gainditzen.

424. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 - Bost aldiz irabazle izan zen Johan boxeoaren erregea gainditu du.

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0052 Zeruko erregea zinen, denek miresten zintuzten, baina bizitzak gainditu egin zintuen, guztiarekin amaitzea erabaki zenuen, barnean zenuen ekaitza gelditu zenuen, azken erasoketa galduz, ezereza nagusituz.

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0072 Arrosa guztiak hil ziren, ekaitzak gainditu zituen.

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Kolejioko ate nagusia gainditu zueneko, mundua desegokiturik bezala aurkitu zuen, eta irudipen hura gero eta nabarmenagoa egin zitzaion aldapan behera zihoala.

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0025 Sarrerako ate automatikoa gainditu ondoren, hala tamaina nola kolore berdineko liburuez hornitutako apalategira jo zuen, batere zalantzarik egin gabe.

429. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Nahiko jatorra zen gainera, eta nortasun handikoa, Txintxetarekiko arazoan erakutsi zuenez; izan ere, erraza da azterketen aurrean greba egitea gainditzeko aukera gutxi duzunean, baina beti 9-10 ateratzen ohituta bazaude...

430. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0015 - ...beldur hori gainditu egin duzu.

431. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Apostu hark bi oztopo zituen gainditzeko zail samarrak.

432. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 Hainbat inkontru txar ezagutu, hainbat hil-arrisku gainditu, hainbat zuhaitzetatik eroritako agirretar jatorra, marikirika ziztrin batek bentzutua dago.

433. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Geroxeago berriz bere onera etorri, tristura gainditu eta esan zion bere buruari:

434. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0020 Baina artean hogeitabi urte besterik ez, eta denbora zein kilometro ugari zituen aurretik ikasi eta urrats sonatuagoak emateko, bere aita urguilosoaren itzala gainditu eta ohorez barreiatzeko.

435. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0215 Trenbide biribil hartara zeramaten orratzak gainditu zituenean, zartada batez itxi zitzaizkion atzean, eta bazirudien zirkuitu biribil horrek ezarritako mugekin pozik egonarazten zuela zartada horrek.

436. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Agerian datza zapata kutxa ere, zabaltzean laino bete euli hegaldari ihes egiten utzi duena, behin arraultze, larba eta pupa aldiak gaindituta.

437. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Bakardadea gainditzen laguntzen zion zaletasun handi bat: idaztea.

438. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Unamunok, bere foru-zaletasun gaixotia gainditzeko, gimnasia suediarra erabili omen zuen sendabide, horra, Jon Juaristi jaun katedradun especialista en asuntos indios txit prestuak, bere El linaje de Aitor liburuan informatzen gintuenez; begira ze ederki.

439. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Gimnasia suediarra izan, nahiz ZEN filosofia izan, nahiz gure baztertasuna onartzea izan, nahiz erromantizismoa gainditu beharra izan, bide orok Erroma helmuga, hots, Madrid, bistan da.

440. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00085 Edozein modutan ere, gazte hark bazeukan gainditu ezinezko ahultasun bat, neskena hain zuzen.

441. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Ez da atsedenik urtea ez bada frutatan oparoa izan edo ardien umealditan edo Cerestar lastozko azaotan, eta bildutakoarekin ez baditu ildoak zamatzen eta ez baditu aletegiak gainditzen.

442. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 - Beldur ninduan, izugarrizko beldurra neukaan, nik larregi nekien eta segur nengoen ez nuela tortura gainditu ahal izango.

443. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 Baina erromes katoliko susmagaitzak dira, itxura batean, bidaiari gehienak, eta galdeketak bizkor ari dira gainditzen.

444. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 - Zer da hau? esan nuen, edabeak eragin zidan nazka gaindituz, Ebora aurrean zegoen eta.

445. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00424 O! Nork gaindi litzake hala betiere berri nola betiere bizi bihurtzen soilik zuk dakizkizun plazer zoragarriak? Soilik erran nahi izan dut plazer hura nik oraino dastatu gabekoen motakoa zela; baina ezein baliorik emateko asmorik gabe; eta erran nuen gero, eta egungo egunean berriz errepikatzen dut, ezen, zeinahi ere den, jakinen dudala gudukatzen eta garaitzen.

446. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00500 Ez dut galdatzen merezi ez dudan barkamenik: kexurik gabe sofritzeko, aski duket sofrimenduek nire indarrak ez gainditzea.

447. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Ezkondu zirenetik, hau da, azterketak gainditu ondoren (berriro oposaketaren adibidea zetorkion burura) dena aldatu zen.

448. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Pentsatu zuen ez zuela inoiz ikasiko, ez zuela inoiz kontserbatorioko azterketa gaindituko.

449. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0072 Baina une labur hartako duda-mudak gaindituz, Axun burua jiratu gabe sartu zen logelara.

450. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 Ludobixinen haitzulo atarian lehenengo proba gainditu zuten iraintxo gazte guztiak zeuden, Dunixin ezik.

451. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0038 Alegia: zure haserrea gainditzen saiatu behar duzu.

452. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Guztiz arrunta da, teknologia besterik ez -saiatu zen Julius harandarrek mesfindantza gainditzen.

453. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Biziki kezkatzen nauen gauza bat da, batez ere orain Sally azterketak gainditu ez eta lanik gabe eta zer egin ez dakielarik dagonean.

454. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Harrokeria izan liteke nire aldetik, baina poza sentitu eta barrena lasaitu zitzaidan gero, lehen momentuko harridura gainditu bezain sarri: ustekabeko aurkikuntza baten imintzio baldar hura (ez Aba Yakuek ez inork sinets zezakeen nik irents nezakeenik ikur-elearen bigarren zatiarena) nire armarritzat hartzea erabaki nuen instant hartan bertan, abisu ezin egokiagoa baitzen, izurri zein etsai, nire erabakien oztopo ororentzat: egizue ihes kontrarioek, elkarrenganatzea heriotza gerta ez dakizuen.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00140 Antonio Barros entrenatzaile izan zen 1952-1953 denboraldian ere berdina gertatu zen. Kopan finalera iritsi zen eta Barcelonaren aurka jokatu zuen baina ez zuen titulua lortu. Zarrak lesio gogor bat gainditu ondoren Marca egunkariak gol gehien sartzen zituen jokalariari ematen zion Pichichi trofeoa eskuratu zuen. 50eko hamarkadako lehen urte horietan, jokalari atzerritar gehien fitxatzeko lehian sartu ziren club guztiak. Jarraian bi Liga eta bi Kopa lortu berri zituen Barcelona taldea une onenean zegoenez Kubala kontratatu zuen eta Madrid taldeak, berriz, Di Stefano. Bitartean Athletic taldeak, ohiturari jarraituz, bertako harrobiko jokalariekin jokatzen jarraitzen zuen.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00082 XX. mendearen azkenean, munduko gizon-emakumeok, Schopenhauerren esaera erabiliz, sufrimenduan kide izateaz gain, arriskuan kide ere bagara. Guk geuk sortu dugun arriskuan. Horrela ba, amonkumunean ditugun arrisku horiek gainditzeko elkarlanean aritu beharko dugu eta tolerantzia goratu beharko dugu. Eta, beharrezko balitz, indulgentzia ere goratu beharko genuke.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Ospearen arazoa ez da gainditua dagoen zerbait, garrantzirik ez duena, itxura soilekoa; izan ere, bortxakeria baten biktima egokia izateko ez dago zertan halako bizitza lizunik izan behar aurretik, haur-hilketa baten egile izateko ohorea behar da (bere desohorea ezkutatzearren haur jaio berria hiltzen duen ama bat zigortua izango da kartzela arinarekin), parrizidioa kartzela larriarekin, homizidioa atxilotze arinarekin. Kode Penal berriak homizidio delitua besterik ez du aurreikusten eta kualifikazioaren egoeretan, zorionez kontuan hartzen den bakarra da biktima familiaren aldetik errudunaren aurrekoa edo ondorengoa den, eta besterik ez.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Agustindar errekoleto honek arkitekturari buruz Vitruviok jarritako eredua beste liburu zehatzago eta operatiboagoaz gainditu nahi izan zuen, eta harrera ona lortu zuen XVII. mendearen bigarren erdialdeko Madrilen, biziki baliagarri gertatu zelako, eraikuntza lanetan ari ziren ikasle, obra-maisu eta arkitektoek zituzten zalantzak argitzeko.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 a) Lan-sozietateak, nahiz eta gastuak murriztu eta langileek lanpostuak mantentzeko ahaleginak egin, ez du lortzen enpresa-krisialdia gainditzeko bere helburua eta jarduerarekin amaitzen du.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 b) Langileen ahaleginei esker, enpresa-krisialdiaren une latzenak gainditzen ditu lan-sozietateak, errentagarritasuna berreskuratuz. Horrela, kanpoko diru-ezarle kapitalistentzako erakargarri bihurtzen da eta azken hauek enpresaren jardueraren titularitatea berreskuratzen dute, kapital-zabaltze baten bidez edo langileen akzioak erosiz.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Arazo hori gainditzeko, gaur egun, eta ahal dela behintzat, multzo arkeologiko bera hainbat metodo desberdinen bidez datatzen da. Emaitzen gurutzapenak adin errealera hobeto eta zehatzago hurbiltzeko modua eskaintzen digu.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Beraz, 1560ko ikuspegi honetan enfasiarekin agertzen dira hiru eraikinak donostiako arkitekturan, Santa María, San Bizente eta bi tenplu hauen artean, San Telmo, eraiki berria zen Dominikoen Komentua hiribilduaren hormazko perimetroaren barruan, zeren eta bere eraiketa eragozpen multzo bat gaindituz egina baita, Santa Mariako Apaiz-jendeak eta hiriko beste indar bizi batzuek sortuta 1544 eta 1562 urteen artean.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Miseria gorrian jaiotzea ez da injustizia, aurreko bizitzako karma negatibo baten emaitza baizik. Beraz, posible da geroko bizitza batean zoritxarra gainditu ahal izatea.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Gogoeta-ariketak egitean skandha kategoria ezberdinen esperientzia jasotzen da eta gainditzeko bidean jartzen norbera. Pentsamendua desagertzean, nia ideia ere-desagertu egiten da.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Lan hau idazterakoan geure buruari jarritako helburu nagusia zera izan da, UBI, LOGSE eta IEEko ikasleei lanabes lagungarria eskaintzea, eta halaber erabilgarria Kimikaren ikaste-prozesuaren zehar, eta, noski, azken ikasturteak eta Sarrera-Probak gainditzen laguntzea.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Gutunetako batean, mendebalean sakratua gainditutzat daukagula diok. Ez bete-betean. Txikitatik ikasi diat, Manolori esker, badela gauza bat sakratua, denok behar duguna gutxi-gehiago, norberak egin beharrekoa, ametsen atari eta kanpoko erasotzaileekiko gotorleku: loa.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 Alemaniako legerian, sozietate nagusiak ezin du bere eragin hori erabili menpeko sozietatea berarentzat kaltegarria den erabakirik hartzen derrigortzeko. Hala ere, sorturiko kalteak urtebete baten barruan konpentsatzen badira, debeku hori gainditu egiten da (AktGren 311. art.).

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00120 Aranoko Dantzariak ere hemen izan ziren, Basauriko jaialdian parte hartzeko izan zituzten eragozpenak gaindituta. Lehenengoz aurkezten zituzten, jatorrizko lekutik kanpo, Aranoko Iñotek (inauteriak).

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00032 EAJ-PNV eta EA alderdiok Jaurlaritzatik, jarduketa-programa honen bidez, ongizate-egoerari gizarte-justiziaren zalantzarik gabeko adierazle gisa eustea defendatzen dugu. Hori dela eta, beharrezkoa da modu serio eta arduratsuan egun ditugun gizarte-babeserako eta -arretarako sistemak berriz formulatzeari buruzko eztabaida sustatzea, dituen tentsioak gainditzeko, bere biziraupena bermatzeko eta engainuaren eta iruzurraren bidez sozialki ez dagokienaz jabetu nahi dutenen aurka borrokatzeko xede leialarekin.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Eta soilik zentzu horretan, lotura horren bidez, egin daiteke filosofia politikoaren historia. Horrela hurbildu nahi du Straussek klasikoengana, beraiek beren burua nola interpretatzen zuten ulertzen saiatuz, ez gure aurreiritzi edo gure galderetatik, baizik eta beraien galderetatik abiatuz; eta filosofia politiko klasiko horren egia-asmoa serioski kontutan hartuz, eta ez ikuspuntu positibista eta historizistaz gauza gainditutzat joz.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Klasiko politikoen irakurketa serioa gomendatzeak ez du esan nahi bera Nietzsche eta beste hainbat bezala garai haietako nostalgikoa zenik, ez, Strauss demokrazia liberalaren aldeko nabaria da. Eta hain zuzen ere, demokrazia honi mehatxu egiten dioten modernitatearen hainbat alderdi praktiko eta teoriko kritikoki aztertu eta gainditu ahal izateko, oso beharrezkotzat jotzen du filosofia politikoaren jarduera.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00018 Elbira nire emaztearen urrats nagiak entzun nituen logela aldean; egia esan, ez dakit zergatik, baina bi egun zeramatzan berak, zegoeneko, neguko erropak armairu handitik txikira garraiatzen hurrengo urtera arte bertan gera zitezen; negua bere ezbehar eta molestiekin gainditua zegoen. Horra. Bada. Bere komeriak.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Amonaren hatsak berotasuna bidaltzen dik eta hona ailegatuko haizenean, Fidel, saratxotarren hagina eta mendiatarron lizarraren artean haritz bat sortuko duk, eta sekulorun sekulotan bakea eginen diagu gaur arte elkarri gorroto izan diogun familia biok. Edurne Saratxok eta hik mendiatarra haizen aldetik gainditu duzue garai bateko gure herra. Bonifaziaren betarte zimurtsua guztiz argi eta arrai ikusten duk orain, baldin eta hau dena espejismo hutsa ez bada...

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Oinarrizko eduki hori osatzen dute, Konstituzio Auzitegiaren ustez (KAk martxoaren 26an emandako 37/1987 epaia, bai eta 11/1981 ere), eskubidea jabetza eskubide gisa aintzatetsia izan dadin beharrezkoak diren ahalmenek edo jarduketa aukerek. Horrela, oinarrizko eduki hori gainditu edo hautsi egiten da, eskubideari ezarritako mugapenek eskubidea bera erabilezin bihurtzen badute, arrazoizkoa dena baino gehiago zailtzen badute, edota beharrezko babesa kentzen badiote. Horiek horrela, autoreek gai hori asko eztabaidatu izan dute (COCA, LOPEZ, MONTÉS).

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Idazleen arteko kaperatxuak gaindituz jokatzea

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00069 Izan ere, Elkarte hitza ongi legoke sukalde euskaran, baina, maila bat gaindituz gero, motz gelditzen da hainbat aldetatik comunidad / communauté-ren ordain gisa.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00233 Nire ustez, espainolaren eraso hau neurri handi batean gainditzeko bideak baditugu. Hitz gaizki eratuei buruz hainbatek duten jarrera eta gaztelaniaren soluzioekiko agertzen dugun lilura askotan oharkabea baztertzen baditugu, eta Europako beste hizkuntzek aurkitu dituzten aterabideak aztertzen eta gure beharretara egokitzen baditugu, arazoa aski konpondua legoke nire ustez.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00254 Zigor eta sariak erabiltzea gehienez ere ikaste-prozesuaren parte izan daiteke. Oro har, irakasleak ez badu ikaslearekin bestelako komunikazio-modurik, honek jasotzen duen informazio-kopuruak ez du inoiz sari eta zigorren kopurua gainditzen.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Beste askotan, berriz, puntuazio arazo soil zirudiena, ordenamenduzko edo formulaziozko arazo zabalago baten sintoma baino ez da, eta tratamendua ere halaxe dagokio: ez soilik puntuaziozkoa, sintaxi-estratejiazkoa baizik. Hor, hainbat inertzia eta mimetismo itsu gainditu beharra dauka noski, eta bide egokiak berariaz landu, euskal idazkera benetan funtzional, trabagabe eta ahaltsu batera iritsi nahi duenak.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 XIX. mendean Nafarroako eta Hego Euskal Herriko analfabetismo tasen gainetik ibili zen Larraun, baina Espainiakoen pare-parean, ordea, eta, Nafarroan bertan ere Tuterako partidu judizialeko tasak Larraungoen antzekoak ziren. XX. mendeak, berriz, aldaketa ekarri zuen, Larraun Nafarroako eta Euskal Herriko portzentaiei nabarmen hurbildu baizitzaien, Tuterakoak eta Espainiakoak aise gaindituz.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 3. Gaur egun dagoen behin-behinekotasun egoera gaindituko duen legedirik ez dago.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00003 Indarrean dagoen araudiaren arabera, halakotzat ulertzen da, kutsatzaile bakoitzak bakarrik edota besterekin elkartuta eguratsean duen presentziak goreneko maila jasangarriak gainditzea.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 - Nortasunaren heldutasun eta antolamenduan aldaketak: frustrazioa toleratzeko gaitasun gehiago lortzen dute, erreaktibitate autonomiko gutxiago, eta situazio frustratzaileak berehala gainditzen dituzte terapiaren ondoren.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Agian frontoietan agertzen zuen grina ikusita, arazo fisikoak gainditzeko gai zitekeen, baina denbora hartan pilotarien greba gertatu zen eta ez zuen bere gaitasun hori erakusteko aukerarik izan.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00293 Hemeretzi urterekin hasi zen zesta profesionalean eta eskubiko besoa galdu arazi zion istripuak eragindako krisia gaindituta.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 1990eko abenduaren 27ko eta 1961eko martxoaren 4ko AGEek aitortzen dutenez, demandatuak aurkeztutako pretentsio prozesal bezala hartutako errekonbentzioa zabalki onartua dago deklaraziozko prozesuetan, eta bakar-bakarrik galdatzen da ezen, jurisdikzioa aurresuposatuz, zein Epaileren aurrean aurkezten den, Epaile hori izan dadila eskuduna gaiaren arrazoiarengatik, ez dezala gainditu esleitu zaion kopurua eta prozeduraren izaerak eman dezala horretarako bidea, demandan eta errekonbentzioan hurrenez hurren aktuatutako pretentsioetako auzigai-objektuen loturazko arrazoiengatik mugarik jartzen ez delarik, suposamendu berezietan salbu.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00055 Ale-muga batzuk gainditu ondoren, mikropitzadurak nahikoa tamaina du, tentsio lokalaren laguntzaz haustura katastrofikoa sortzeko.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Abertzaleen estatu-eskariak gaitzesten dituzte gaur egun egitura hori gaindituta edo gainditze bidean dagoela esanez.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Erlijioen inposaketak gainditu ditugunean, jainko berriak bihurtu ote dira merkatua, globalizazioa, postnazionalismoa, kapitalismoa eta beste, gure borondatearen gainetik egoteko? Pertsonok eta kulturak Estatuen zerbitzari izan behar ote dugu, ala Estatuak egon behar du pertsonen eta kulturen zerbitzuan? Bada garaia pertsonak subjektu historiko bihurtzeko eta geure geroa geronek erabakitzeko.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00080 XX. mendeko erronka nagusia izango delarik, bi aldeen artean dagoen muga kulturala urratsez urrats gainditzea.

491. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Globalizazio garai hauetan informazioak nahiz teoriak tokian tokiko testuinguruak aspaldi gainditu dituzte.

492. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Areago, egin behar izango du garaipena lortu nahi izanez gero... hor dago zapatisten adibidea, horra hor Euskal Herriko borrokari buruz, mota guztietako zentsura gaindituz, interneten edonork lort dezakeen informazioa...

493. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00041 Protagonismoari dagokionez, historia eta oroimenaren azterketa gainditu ezin duten zenbait adierazpen nartzisista kenduta, frankismotik zetozen eremu politikoak ezin ditugu saihestu, trantsizio prozesuan galga eta baldintza ikaragarria izan zirelako eta erreforma mugatuaren ildora sektore ezkertiarrak eta demokratiko aunitz eramatea lortu zutelako.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Ikaslearen prekontzepzioak aldatu nahi badira, haren ideiak aktibatu behar dira; gatazka sorrarazi behar da ideia zaharren eta berrien artean; eta gatazka gainditu behar da, kontzepzio aurreratuago batera irekiz.

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Prekontzepzioak gainditzeko ikuspegitik ari denak, berriz, aldaketa kontzeptualari garrantzi handiagoa ematen dio.

496. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 Alfabetatze praktika honen meritua izan da bada (beste gauza batzuen artean),nazionalismo tradizionalak proposatu zuen euskal heziketaren ikuspegi erreaktiboa gainditzea 45. Zabaleta, I. Euskal nazionalismo eta Hezkuntza (1895-1923) 97-10-17an UPV/EHUko Heziketaren Teoria eta Historia Departamentuan aurkezturiko tesia., azken hori gainera, ez zen arlo honetan euskarak behar zituen alternatiba erradikalak, modu argi eta propositibo batean landu eta sozializatzeko gai izan 46. Kintana. X Batasunerako pausoak gogoratuz Ele 11-12, 1992, 23-50 orr. Rdz.Bornaetxea. F. Euskararen batasuna eta euskaldunen batasun politikoa Uztaro 9, 1993 161-171 orr. Honetan analizatzen da, zenbait perspektiba ezberdinetatik abertzaleteasun tradizionalak Euskararen batasun literarioaren arazoarekinko izan zuen epelkeria, kontrako jarrera trinkoa ez esatearren..

497. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Hauek, ia %20 inguruan gainditzen dute HEHko batez bestekoa.

498. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Hori baita dialektika: kontraesanak gainditzeko bidea.

499. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Gero, berriro, nahastaldi hori gainditu eta Ernazimendua: Italia, Greziako eta Erromako artez betea.

500. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Naturan eboluzio biologikoaren ereduaren antzera, giza historia eboluzio eta progreso bat legez ikusten da etapatan, aro batek bestea gaindituz, behetik gora igoz kulturan eta perfekzioan.

501. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Beraz; Euskal Herria eternoa, etab., bai, bada (historiaurreko eta historigaindiko edo pekoa, nahiago dena), esentzia bat, izpiritu edo arima bat; baina errealitate historikorik ez du bere propioa, historigintza prozesuko (Euskal Herria gainditzen duten) momentu ezberdinetan bera naturaren manifestazio bat izatekoa ez bada, edo bestek dagien historigintzan (Gaztelak, Elizak) parte hartzekoa.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00022 Batek baino gehiagok gainditu zituen azterketak liburutegiko partikularrekin.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00045 Normaltasunean normal da norberari erabilgarriena gertatzen zaion hizkuntza erabiltzea, eta desiragarria ere bai, mila arrazoirengatik, tabu linguistikoen gainditzea; mugak haustea kreatzailea da, baina, jakina, beste batzuetan kaosa dakar ondorio.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00065 Itzultzaile bati baino gehiagori entzun izan diot kexa honen adierazpena; itzulpena ere literatura da leloaz, itzulpenaren aurkako aurreiritziak gainditu beharra aldarrikatzen zutelarik.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00026 Bi urteak batean gainditu

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00026 Azterketa ez zuela gainditu pentsatu zuen Joxemigelek.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00035 Oso urduri ekin zion, totelka hitz eginez, baina buruz zekien esan beharrekoa eta, larrialdia gainditutakoan, segurtasunez beteta jarraitu zuen.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00174 Kritikez gain, aurrerantzean zer egin ere proposatu du ETAk: impasse egoera hori ezin da luzatu, eta denbora galdu gabe gaur egungo egoera juridiko politikoa gaindituko duen proposamena egin eta martxan jarri behar da.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Euskal Herriaren aldeko apostu erabatekoa egina dugunok, gure aldetik, prest gaude iragan hurbil hori gainditu eta ilusioz beterik proiektu berri batetan elkarrekin aurrera egiteko.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Gatazka gainditzeko edozein demokratek defendatu beharreko gutxiengo demokratikoak (Autodeterminazioa eta Lurraldetasuna) finkatu dira, egoera demokratikoa eskuratuz gero, norberak bere proiektua garatzeko baldintza berdintsuagotan aritzeko aukera zabalduz.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00009 Gaur, gaurkotasun handiko gaia da eta behingoz esan dezakegu emakumezkoak historian zehar jasan duen isiltasuna, jada gainditzen hasia dela.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Halatan bada, Wu-Ti arras harritu zen Chuang-Nam probintzian ipar lautadetako zaldizkoek murrua hautsi eta gainditu zutela, korteko bufoi batenganik jakin zuenean.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Jaizkibel eta Ulia garaiegiak ez diren arren (Jaizkibelek apenas 500 metroak gainditzen dituen, eta Ulia dezente apalagoa da), beren hegalak ia elkarzutik amiltzen dira itsasora.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Halaber, agerikoa da hondatze egoera hori ez daitekeela gainditu soil-soilik auzuneko gizarte agenteek, libreki, izan dezaketen jokabidean konfiantza izanik.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Egoera hori gainditzeko nahitanahiezkoa da erakunde publikoen aldeko laguntza berezia (bereziki, Bilboko Udala, Bizkaiako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, eta beste esparru batzuetako erakundeetatik lor litezkeen baliabideak).

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Finean, gure pentsalariak politikaren arloa askatasunaren eremura mugatu nahi izan zuen, izpiritu demokratikoak bultzatua, elkarrizketaren eta onespenaren eremura, indarkeria oro gaindituta.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Beste hitzetan, gerra bitarteko bat da, bere burua gainditu egiten duen helburu baten zerbitzura dagoena.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00100 Oraindik ez da sortu marka hura gaindituko duenik.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00060 Azkenik, Espainiako 1978ko Konstituzioa indarrean jarri ostean, eta Tributu zuzenbidearen inguruan zegoen ikusmolde zaharkitua gainditu eta gero (eskubideak murrizten zituen Zuzenbide gisa ikusten zuena), Konstituzioaren printzipioak bete-betean aplikatzen dira.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 Poema hau irakurrita gero justiziazkoa litzateke esatea X. Lete poeta ezagunak urte anitzetako isilunea gainditu duela.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0221 Aipu berezia merezi du, bestalde, Africa Rubiés-en itzul-lanak, ez baitira zokoratzeko modukoak itzulkizun zuenak zekarzkion buruhauste eta gainditu beharreko oztopoak.

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. uriarte 0214 Bildumak egiteko giza joeragatik, elkarren segidan doazen arazo biren konponbidean isladatzen dena: Bata ezagumenduzkoa, zerrendazkoa, helburuaren hautapenezkoa eta bestea, betepenezkoa: arau batzuren oharpena kasu honetan forma fisikoaren egokitasuna, ekipamendua, informazioa, meterologia, ailegabidea eta abar zeintzuk zalantzazko egoera hura gainditu eta helburua betetzea permititzen bait dute.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. uriarte 0214 Estatu espainolaren 50 sabaietatik hasiz (beren artean, Caceresekoa, gogoeta hau ondorioztatu duena), Europako 41 sabaiekin jarraituz (zerrenda zaharkitua berau, 1980 urtekoa bait da, eta itxaroten dago Kartajanarik, Yugoslaviari buruz dituen eskrupuluak gainditzen dituenean, noiz gaurkotu ote duen) eta, tope, the seven summits, zazpi kontinenteetako sapaiak bi Amerikak eta Antartida barne.

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0111 Prozedurak gainditzen ditugu.

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Baina orain noan gaur interesatzen zaigunaren harira, ingles harek, arestian aipatutako liburuan, besteak beste, honako iritzi hau eman zuen euskarari buruz: Hain handiak dira eta hainbesteko aldiak gainerako hizkuntzetatik, oso bitxia da zertxobait mintzatzen den arrotza aurkitzea, espainolek neke izugarrizkotzat jotzen dute gainditzea, esaeratzat dutenez, Satan zazpi urtez bizitu zela Bizkaian, eta aldebeharra izan zuela zeren ezin omen zien ulertu bizkaitarrei eta haiek ere ez berari.

526. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Askok ezin izan du hori gainditu.

527. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Muga gainditu nahi baldin badugu, ezker abertzalean, eremu politikoaren arlo guztietan pinoi bera jarri behar dugu lanean.

528. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Ene irudikoz, egun, hori esatea gehiegi abenturatzea da, oinarrizko helburua hori izan daiteke, baina garrantzitsuena da historikoa izan den urrunketa-enfrentamentu egoera gainditzea, eta ikustaraztea Iparraldea ez dela bakarrik Carrefour, Casino eta dendak...

529. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 Zihoan bideetatik jarraiturik, Europak teknologi atzerapen handia jasan beharko zuen eta berriki industrialduen ekonomi lehia bizia gainditu ezinik, Europak ez zukeen saltzeko besterik izango, elikadurak, lehen gaiak eta behemailako teknologiaz produzitutako manufakturak izan ezik.

530. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Egoera gainditzeko, Unibertsitateko irakasle batek bultzatu zuen beste liburu bat idaztera.

531. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0051 Horrelako iskanbiletan nabaria izan da alde bietako korrikalarien elkarrekiko elkartasuna eta guztion poza eta algara lekukoak muga gainditzen duenean, Iparralde eta Hegoaldearen arteko muga inposatua ukatzen denean alegia.

532. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Euskararen ezagutza eta erabileraren gizarteratze berria arautu eta bideratu beharra, hain zuzen, bi joera edo ikusmolde bereizi bezain garrantzitsutan ikusten dugu: batetik, euskarak bizi duen ordezkapen-prozesua gainditu eta euskararen erabileraren berreskurapen pertsonala, soziala, kulturala eta lurraldetasunezkoa bidera dezakeen normalkuntzaren ardatzaren inguruan ekingo duten herri-erakundeetan eta, bestetik, testuinguru politiko berriak sorturiko banaketa geografikoan eta elebitasun sozialaren ereduan oinarrituz, euskararen ezagutza eta erabilera arautzen saiatuko diren erakunde politiko-administratiboetan.

533. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Ondorengo ikerketetan (Dulit: 1972), adin horietan ere, erdiek baino gehiagok ez dituztela ariketa horiek gainditzen ikusi da.

534. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Tarte kritiko hauetaz aparte, ia tasa guztiek ez dute 0/00 24a gainditzen eta 1840etik 1844era arte 0/00 20tik beherakoak dira.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Pasa daitezke Irakaskuntza Ertainen Erreformako 1. zikloa egitera gutxienez O.H.O.ko zazpigarren ikasturtea gainditu eta zortzigarrena egin duten ikasle haiek.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Lehen ziklo hau osatzen duten bi urteak gainditzen dituztenek 2. ziklorako irispidea izango dute, eta baita B.B.B.ko 3. ikasturtera edo 2. graduko LH.rakoa ere.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Behin I.E.E.ko 2. zikloa osatzen duten bi ikasturteak osatuz gero, B.B.B./U.B.I.ko maila gainditu duenaren balio bereko titulazioa lortzen du ikasleak.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Hirugarren zikloa gainditzean gradu-lan bat idatzi eta onetsi ondoren, Doktore titulua erdiesten da.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0039 Lokalki, Pasaiako portuaren ahoaren hurbileko zonan, buzamentuak (geruzen inklinazioak) 50ampdeg; gainditu ditu.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 1876ko foru krisialdiaren ostean ordea, bertako jakintsu talde zabal bat probintzietako mugak gainditzen zituzten planteamenduak garatzen hasi zen, kultura arloan hain adierazgarri bezain ezagun bilakatu Euskal-Erria edo Revista de las Provincias Euskaras bezalako argitalpenetan gauzatu zituztelarik.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Alabaina, hasierako ezintasun ikaragarri hura gizon-emakume haien adore eta lanerako gogoari esker gaindituak izan ziren eta, Lehendakari eta bere Idazkari Nagusiari esker batez ere.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0115 Ulertzeko zailtasun hori gainditzeko ez diogu hizkuntza tekniko eta zehatza erabiltzeari uko egingo, baina zentzugabeko bereizkeriak ekiditen zorrotz jokatu behar da.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 (...) aldapa gogor samarra gainditu eta gero, Burgo baserriaren alboan aurkitzen gara.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Ia somatzen ez den Harriurdin/Makatzgaineko kota gainditu ondoren Pagobedeinkatuko lepora helduko gara, eta hemen 1881ean tximista batek jota hildako pertsonaren omenez eraikitako hilarria aurkitzen da.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 a) Jaitsiera oso gogor bat belarretatik, erreka gainditzeko;

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0118 Igoeran gaindituko ditugun pasu delikatuak askozez interesgarriagoak izango dira jaitsierako zentzuan (ikus b eta d).

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Horrela, Lautadatik datorren edozein bidetik igoz, iparralde maldatsua eta tontor lerroa gainditu ondoren, zabalera handi batzuk aurkitzen ditugu, topografikoki nahiko uniformeak, haran zabala eta altua osatuz.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Sakonerak gutxitan gainditu ditzake 3-4 metroak.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Nolanahikoa den ere haren ahaleginak hartzen duen bidea nolanahikoa dela ere, esturak bultzatua izango da eta iharduera frenetiko horren bitartez ezintasun-sentimendua gainditzeko joera hartuko du.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Pertsona hauek lan garrantzitsua ari dira egiten irakasleak sentsibilizatzen, eta dagoeneko eskaerek gainditu dituzte beren ahalmen guztiak, horrela frogatzen ahal da arazo horri buruz irakasleek duten jarrera ona.

551. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 altzairuen konposizio kimikoa egokituz eta tratamendu termiko desberdinak aplikatuz oso propietate desberdinak dituzten mikroegiturak lor daitezke, berauen balioek arauetako edo bezeroak eskatutako baldintzak gaindituz.

552. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 2. fasea gainditu ondoren, mikropitzadurak matrize/matrize muga zeharkatzeko behar diren baldintzak bete behar ditu, hau da, 3. fasea gainditu behar du.

553. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 3. fasea gainditzeko behar den tentsio minimoaren balioa adierazten duen (4.4) adierazpena kontutan hartuta, mikroegituraren finketaren ondorioz (D balioa txikiagoa), baliora iristeko aplikatu behar den tentsioak handiagoa izan behar du.

554. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 3. fasea gainditzeko behar den tentsioa lortu baino lehen, materialean diharduen deformazio plastikoaren ondorioz, matrizean mekanismo harikorren bidezko haustura gertatzen da.

555. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 900 ampdeg;C-tan egindako tratamendu termomekanikoen kasuan, mikroegiturazko finketa ez da nahikoa izan 3. faseari dagozkion balditzak inoiz ez gainditzeko.

556. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Zein neurri har daiteke errealitate hori gainditu eta emakume gehiago oholtza gainean bertsotan ikusi ahal izateko?

557. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Zoritxarrez 1959ko krisia gainditu ondoren eta nagusien artean zerbait batasun eginik ere, Txinako konkurrentziak itotzen du Maule 1988an.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Berehalakoan ez bada ere, urrats berri batzuk egin daitezke, mugak gainditze-aldera, eta erabilgarritasuna areagotuz, hala nola, bi aurkibide erantsi: itzultzaileena eta argitaratzaileena.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0048 Nik neure aldetik horren kontra nago, eta gainera ausartuko nintzateke esatera sormen eta arrisku piska batekin inertzia hori gainditzen ahal dela, baina bistan da, gaur egun ez dugu lortuko argaltasunaren balore soziokulturala alda dadin, beraz, publizitatea ez da aurrelaria izango adostasunik eta emaitzik gabe, horren helburu bakarra da saltzea, kosturik txikienarekin eta efikazia handienarekin.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Bitarte horretan Joxeren zaletasunak osasun arazoak gainditu ahal izan zituen eta, desinteresatuki, aipaturiko talde horrekin batera silbotari bezala eskuhartu ohi zuen lehiaketa desberdinetan.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Egarbeek (teilatuari hormatik kanpora ateratzen zaion azpiko aldea, horma euritatik babesteko) ez dute hormarekiko 1,5 m-ko luzera gaindituko.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0072 Gaur egun ematen den kontraesana gainditzeko era bakarra izango litzateke.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0092 Jokabide posible honen berri gaixoari aurrez emanaz eta sumatzen duen kritika horri inolako garrantzirik ez emateko eskatuz gaindi daiteke eragozpen hori.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0162 Egoera hitzen bitartez gainditzea erraza dela dioen Mefistoren satira hura bururatu ere egingo zitzaion, alemaniar batek inoiz ahaztuko ez duen huraxe, alegia.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Mikrofonoa eta ozengailua sortu baino lehenagoko bertsolari eztarri-ahula balitz bezala, Douglas Fairbanks, aurkintza exotikoetan gertatu beharreko mentura guztietako heroia, gainditua eta egokiezina gelditu zen zinema sinkronizatuan...

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0098 Elortzak Avignon egin zuen gero diglosia oro gainditurik, Frantziako hiri ederrari buruzko dokumental hau ere euskaraz burutu baitzuen.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Eta gure arteko zailtasunak gainditurik, alde bateko eta besteko Unibertsitateetara joan eta gero, titulu ospetsuen jabe itzuliko ziren.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0091 C-k ez du egiaztatzen taulen indizeak dimentsioa gainditzen duenentz.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Urrats hau gainditu ondoren alfa bertsioa lortzen dela esaten da.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Urrats hau gainditu ondoren beta bertsioa lortzen dela esaten da.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0105 Hori gure eguneroko bizimoduko ihardueretara (gidatzera, adibidez) pasatuz, beti gerrikoa edo kaskoa erabiltzea, abiadura-mugak ez gainditzea, kurbetan ez aurreratzea edo alkohola edan ondoren ez gidatzea esan nahiko luke.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0167 Tesi whorfiano erradikal hauek Euskal Herrian ere izan zuten islada, baina gaur egun gainditua dago uste hori erabat.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Eskola-graduatuko titulua OHOko zortzi mailak gainditu eta gero ematen da; osterantzean, eskola-ziurtagiria ematen da.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0098 Oteizarengan artearen interpretazio ziklikoa dago, neurri batean Nietzschek denbora ziklikoaz eta beste baten mesedetan kultura tradizionala gainditu beharraz dituen teorien antzekoa delarik.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Gurzubiko zubiak Zadorra ibaia gainditzen zuen herritik hegoaldera, kilometro batera, Zuhatzu eta Agurain udalerrien arteko mugan.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 Eta zailtasun-mota hauek gainditzen, besterik dirudien arren, nahikoa zaila da, azken emaitzak baldintzatzen dituena hasierako irizpidean baitatza.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0054 Haize-bolada ikaragarriaz oztopo guztiak gaindituz, uhinak hiri osoa hartu zuen.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Garai zailak ziren, eta ez da aise konturatzea nola pertsona batek gaindi ditzakeen zailtasun guztiak, baina ama New Yorketik Nutes-eraino etorri zen, bi mila eta bostehun miliako (lau mila kilometro) bide luzea trenez eginez.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Ez daukagu inon egiaztabide psikologikorik, inolako animaliak hizkera proposizionala eta emozionala bereizten dituen muga inoiz gainditua duenik esateko.

580. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Era berean, batzutan gainditutzat jaso genuen eskema bikun hura: hiria, erdara vs baserria, euskara alegia, uste baino biziago agertzen zaigu hiru ikertzaileen izkribuan.

581. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00024 Aukera badago egiteko besteek egindako etnografiarekin edo bestela, etnografia gaindituz, lan teoriko bat beste zientzietan gertatzen den bezalaxe.

582. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Bereizketa hori gaindituz eta ekoizpen guztiak interpretazioak direnez, etnografo batek bi motako materialekin lan egin lezake; zuzenean berriemailearengandik jasotzen duenarekin eta horrek utzi liezaioke harekin hartu-emanak izaten, edo berriemailearen ekoizpenarekin, hau da, kultura materialarekin.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0047 Ikerketa honek eskatzen digun laburtu-beharrak eta mugak kontuan izanda, nahiz eta bata zein besteak aspaldi gainditu ditugun, laburpena egitera garamatza, baina dena den gainetik baino ez bada ere ordezkaririk bikainenak azaldu beharra daukagu, hau da, Angel Larroque eta Elías Salaverria.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Hauek batzuetan 10.000 m-ko sakonerak ere gainditzen dituzte.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Izan ere, nekez gainditzen baitute hamar zentimetroko luzera.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0021 Badakigu ikuspegi ezkor hori gainditzen ahalegindu zela Rousseau GIZARTE-HITZARMENa idaztean.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0015 Baina, funtzio ekonomikoak, gaurko gizarteetan duten garrantzia dela eta, beren alor hertsia gaindituz gizarte osora hedatzen dira.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0014 Hasiera batetan, aipatutako Taylor, G. Stanley Hall (1865) edo H. Spenceren eraginez (1888), ezagutzazko muga herri basatien eta garatuen artean (mendebaldarrak) ezartzen bazen ere, sasi-darwinismo hura gainditurik geratu zen mende honen hastapenetatik.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 Horren arabera, eta ohizko eredugarritasun ekibokoa (A,B,D.) gaindituz, lagun dezake eskolako hizkuntz/hezkuntzazko estrategiak ondorioztatzen.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0008 Artogintza oso emankorra eta oparoa gertatu zen Gipuzkoan, oso lur gozoa eta eguraldi aproposa baitzituen hartarako, eta probintzia baita Kantaurialde osoa ere murgildurik zegoen krisia gainditzeko irtenbidearen ardatz bihurtu zen berehala.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Beraz, momentua helduko denean prestaturik egongo gara azkeneko katastrofe hori gainditzeko, noski, fetxa urrun horietaraino espezie bezala heltzeko gaitasunik badugu.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Zein zailtasun izan dituzu eta nola gainditu dituzu?

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Aurreko urteetan hainbat gauza gainditu bazituen, ez ote zituen bada gaindituko txirrindulari bezala heldutasuna lortu zuenean?

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Frantzia eta Italian korritzeko beldurra gainditu zen, baina garaipenak eskuratzeko liderra falta zen Indurain iritsi zen arte: honek, aurrena Frantzian, gero Italian, txapela jantzi zuen txirrindularitzaren plaza nagusietan.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Hogeita bederatzi urte ditu; atzetik sortu da belaunaldi gazteago bat, baina oraindik ez da sumatzen Indurain gainditu eta ordezkatuko duenik.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0062 Hala ere, hemen gainditu ezinezko oztopoa sortzen da.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0065 Malgukien elastikotasunak muga bat du, elastikotasun muga deritzona, hau gaindituz gero gorputzak ez du bere itxura berrartzen eta itxuragabetasuna iraunkorra egiten da; gainera, eragiten dion indarrak handitzen jarraitzen badu apurtu ere egin daiteke.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Gainditu ezinezko oztopoa zen.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0092 Hainbat abantailarekin batera, gainditu beharreko arazoak ere berarekin ekarri zituen trenak: adibidez, bere bidean zehar ebakiko zituen bideei eta aurretik zeuden zorbideei irtenbidea eman beharra.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 5. begi aurreko estalkia hautsi Itsumena gainditu.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 Orixeren drama, inoiz gainditu ez zuen drama mingotza, amarena izan da edo, agian hobeto esanda, amarik ezarena.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0301 Ez al da fenomeno baten lana, entzumenari esker soilki, azterketak gainditu ahal izatea bakarrik?

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0054 Hain juxtu ere Arruabarrena izan zen Bigarren Mailako Buruz-buruko Txapeleketaren irabazlea, finalean Arozena gainditu ondoren.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0064 Errepeskatuak final laurdenak eta finalerdiak gainditu eta finalean Hernaniri irabazi zion.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Talde orekatuagoak zituzten herriek itxi zioten behin eta berriro bidea Zumaiari: baina Luis Mari Alberdi gainditzea ez zen bere herria gainditzea bezain erraza.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Alberdik, Etxabe XI.a lagun zuela, Beristain eta Leiba 22-15 gainditu zituen.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0114 Finalerdietara bidean Aretxabaleta, Hernani eta Zumarraga gainditu zituzten, baina Azkoitia, ondoren txapeldun bilakatuko zena, gehiegizko gertatu zitzaien Txikuri eta Bakerori.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0154 Hurrengo urtean final-laurdenak erdietsi zituzten, baina ezin izan zuten azpitxapeldun izango zen Segura gainditu.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0154 Zestoa, Donostia, Zumaia eta Oñati (finalean) gainditu zituen, Isturiz eta Urrak osatua izaki bikoterik sendoenetakoa.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0055 Ezaguera berri honek, argitasun pragmatikoz errebindikatua, aurretik pintura eta eskultura birtualki gainditzea zekarren, hau da, orain arte teorizazio futuristek jarraitutako ikuskera sektoriala gainditzea, noizean behin interbentzio estetikoko helburu zehatzei hurbildu zitzaizkienak:

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Orokorrak (Koller), sistemara orientatuak (Kade, Neubert, Jampauml;ger), soziolinguistikoa (Nida), antropologikoa (Richard Bausch); azkenean Mario Wandruszka eta Fritz Paepcke traduktologoen iritziak aipatzen ditu, itzulpena SHtik XHrako traskodetze-prozesu soil bezala ikusteak duen askiezaren gainditzeko ahalegin gisa.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Itzultze-konpetentziak soilik hizkuntzazkoa den alderdia gainditu egiten du eta bereziki kulturazkoak diren eta bi giza elkarteetan dauden alderdiak ere bere baitan hartzen ditu.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Mundu Bankuko ekonomilari zaharrena den John Besant-Jonesek zapuzketa ekonomiko masiboa aurreikusten du garapen bidean dauden herrialdeetan 90ko hamarkadan zehar energia sektorearen krisia ez bada gainditzen.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Antzekotasun hau hedatu beharko banu, irudituko litzaidake suhartasunaz esaten ahal dela, aitzitik, haien ondoan, gure artean herrikoia eta naturala dela; baina batzuetan ikusten da haien eskuetan hain betea eta azkarra non dauzkagun adibide guztiak gainditzen baititu.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0142 - irakaslea, ebaluazioa iharduera sistematiko eta prozesukotzat planteatzeko gaitzea; ebaluazioa, ikasleen zailtasunak zehazteko eta hauek gainditzeko beharrezko iharduerak orientatzeko baliagarri izango baita.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Jakina den gauza bat: osotasun hau gestionatzeko, erakunde erraldoien eta garraiatzeko baliabide teknikoen (mundu guztiari, entzule ertainari, eta edozeini, zuzendutako edukin masiboak) arteko blokeoak eta egungo nahasketak gainditu egin behar dira.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 1 Koantitatiboki, herrialde batek lehen mailako irakaskuntza orokortua duela, tarte honetako eskolaratze-tasa gordina %100era iristen denean esaten da, hots, lehen mailako irakaskuntzako ikasle-kopurua lehen mailako irakaskuntza egiteko adinean dagoen haur-kopuruaren berdina denean. Alabaina, ikasturte-errepikatzeak eta berandu eskolaratzeak biltzeagatik eskolaratze-tasa puztuta dagoela eta bestetik, eskola-uzteak direla medio jaitsiarazita dagoela kontuan izanik, ez da neurketak egiteko tresnarik zehatzena. Gerta daiteke adibidez, ikasturte-errepikatzeen tasa altuek eskolaratze-tasa %100 gainditzea eragitea, haur guztiak eskolaratuta ez dauden kasuetan ere. Alderantziz, galera-tasa altuek eskolaratze-tasak %100etik behera jaitsiaraz dezakete nahiz eta haur guztiak hasieratik eskolaratuak izan. Eskualdeei dagokienez, lehen mailako irakaskuntza orokortzeko helburua %100eko eskolatze-tasa gordina lortzea dela definitu da. Eskualde-mailan erabiltzen den definizio honek, beste zehaztasun falta bat du eskualde gehienetan lehen mailako ikasketek duten iraupen ezberdinagatik.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Ikasketa programa askok esijitzen dute ikaslegaiek sarrera proba bat gainditzea.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Karrera asko behin betirako itxita daude, dagozkien azterketak gainditu eta beharrezko diplomak lortzen ez badituzte.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0155 Ekintzapide mailan gutxiengo hori zabaltasun guztiz gainditzen zen eta senatoreek, batez ere ogasun mugiezinezkoekin osatuta egoten ziren ondareen jabe izanez, guztiz aberatsak izan ziren.

621. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Alberto joan da hainbeste zalantza sortu dizkigun horma tentearen azpiraino, ezkerraldera metro batzuk egin eta goitik beherako ertz baten barrena gaindituz enbutu handi batean atera du burua.

622. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0183 ...han maila izpiritual guztiak gainditu izan zituen Zen-aren bidean eta mila gaitasun lortu kundalini eta chakrei esker, mendebaldeko zientzari ezezagunak oraino, pentsamenduak leitu eta bidaltzea, hogeita hamar zentimetroko altueran lebitatzea eta abar...

623. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Pieza bat tentsio baten pean dagoenean, tentsio horrek balio kritiko bat gainditu ondoren, mikroegiturazko elementu batean (inklusio batean, fase hauskor batean, adibidez) mikropitzadura bat sor daiteke (ikus 3. irudiaren eskema).

624. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Hori horrela izateko, mikropitzadurak zenbait mikroegiturazko mugak gainditu behar ditu.

625. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Urte luzez irakaskuntzan eta ikerketan jardun aritu den irakasleak tesia eta titularitatea aspalditxo gainditu ondoren izan du nahiko aukerarik bere gustoko hainbat eta hainbat gai jorratzeko, aztertzeko eta lantzeko.

626. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 Urteak joan arau gainditu zen eragozpen hori, ordea, euskaldun emakumezkoa ere iritsi baitzen EEBBetara;

627. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Seinale, nazio honetako euskal belaunaldirik zaharrenak komunitate txikiaren mugak gainditzen zituena.

628. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0036 1983an, irlandera hiztunen ia hiru laurdenak gainditu zuten oinarrizko eskola eta ikasten jarraitu zuten, eta ia erdiek ikasi zuten irlandera goi mailan.

629. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0033 prozesu horiek erditze edo etendura baten bitartez gainditzen direnean mundura bueltatzea dator (Esteban 1993a: 121-125).

630. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00072 Makiñatxo bat neke eta lan alper egiñak gera euskaldunok. Guk gizendutako kapoiak beste batzuek jaten zituzten denbora aiek gainditu ditugu, eta geure buruz edo bizibearrak eraginda, bizikera obe bat eskuratu degu. Bizikera onek ermotzen eta obeagotzen joan bear luke, baiña eziñ.

631. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Ondoko urtean berriz ere aipu da hori azpimarratuz ez dutela ardietsi aintzineko urteetan, ezin gaindituzko trabak eman dizkietelakotz. (III. 10).

632. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroz gainetik gaurregun kristau mezuaren alderdi indibiduala eta pribatua gaindituz, mezu horren alderdi publikoari eta politikoari lotu nahi gatzaizkio, ez ordea fedea eta politika nahasi beharrez, aingerukeria eta inperialismo ezpirituala aita de Lubac-ek inperialismoetarik gaiztoena deitzen zuena behingotz ohildu nahiz baizik.

633. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Urtebeteko ixiltasuna
urtebeteko bere hutsuna
berriro ere iritsi zaigu
eskolarteko eguna (bir)
Oiartzunen du helmuga
ta sexu artego guda
aurten zerbait aldatu da,
bost neska eta hiru mutikok
egingo dugu jarduna
neskon ahotsak gaindituko du
Oiartzungo oihartzuna (bir).

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Irakurketa barrokoa zein modernoa egin dakioke Bachi. Konpositore erromantikoekin bezain egoki ezkon daiteke modernoekin. Askatasun handiko hizkuntza erabiltzen du, garai konkretuen mugak gaindituz. Haren garaiko askok ez dute bide aniztasun hori uzten

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 2. 3. artikuluko 3. puntuan aipatutako enpresa berriak eratu eta abiarazteagatiko hobaria, gehienez ere, milioi bat eta bostehun mila pezetakoa (1.500.000,-), hau da, bederatzi mila eta hamabost koma hamazortzi eurokoa (9.015,18) izango da, eta ez du inolaz ere sozietatearen kapital ordainduaren %50 gaindituko.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 Hobari honek, dena den, ezin izango du proiektuari kanpo-gastuengatik emakidaturiko dirulaguntza osoaren % 15a gainditu.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 Portzentzia hau gaindituz gero, gainontzekoa ez da inbertsio subentzionagarritzat joko dirulaguntzaren zehaztapenerako ez eta honako Dekretu honetan bildutako onurez baliatzeko ezarri diren gutxienezko baldintzak betetzeko ere.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 6. artikuluan, 3. atala, xedaturikoaren arabera, 220 eta 221. Epigrafeen batuketak ez du bi milioi eta bostehun pezeta (2.500.000) edo hamabost mila eta hogeita bost koma hogeita hamar (15.025,30) euroko inbertsio subentzionagarria gaindituko.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 2. Aipaturiko oinarrizko prima honi bi milioi pezetarainoko (2000.000) edo hamabi mila eta hogei koma hogeita lau (12.020,24) eurorainoko prima gehigarriak gehitu ahal izango zaizkio, inbertsioek, egitate subentzionagarria aurreko artikuluan zehazten denaren arabera, hurrengo mugok gainditzen dituzten neurrian:

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 a) Hogei milioi pezeta (20.000.000) edo ehun eta hogei mila eta berrehun eta bi koma berrogeita bi (120.202,42) euroko inbertsio subentzionagarria: prima gehigarri bat. Kasu honetan, 220. eta 221. epigrafeen batuketak ez du bost milioi pezetako (5.000.000) edo hogeita hamar mila eta berrogeita hamar koma hirurogeita bat (30.050,61) euroko inbertsio subentzionagarria gaindituko.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 Kasu honetan,. 220 eta 221. epigrafeen batuketak ez du zazpi milioi eta bost ehun mila pezetako (7.500.000), berrogeita bost mila eta hirurogeita hamabost euroko, larogeita hamaika (45.075,91) inbertsio subentzionagarria gaindituko.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 Primak ezin izango du, inolaz ere, sozietatearen kapital ordainduaren %50 gaindituko.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Iranen gaur izango diren udal hauteskundeek berebiziko garrantzia dute, boz hauen emaitzek gainditu egingo baitute beste testuinguru batean normalean berez hartuko luketen esparrua.

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Esan ohi dugu irakurtzea plazerra dela, baina inoiz ez dugu etenaldi bat egiten pentsatzeko zer-nolakoa den plazer hori, eta norentzat. Lotsagabe baieztatu ohi dugu irakurketak bizitzaren hainbat gabezia gainditzen laguntzen duela, baina ez dugu zehazten nolakoa izan den metamorfosi zoragarri hori, esan zuen Morenok.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 1.3. Eraikinek okupatzen dituzten lurzatien zatizkoa edo osoa den gotortzea zuriztatuko da, Plan Orokorrak ezartzen dituen gehienezkoak gainditzen dituzten eraikinak onartutzat joko direla.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 Egiteratze-unitateen mugarriketa berkontsideratuko da, Plan Orokorrak esleituriko eraikin-ustiapena agortua izan edo gainditzen duten lurrak atera eginaz.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Mugimendu kultural eta sozialetan ezinbesteko erreferentzia bilakatu da azken urteotan, herriko Kultur Etxea bera gaindituz, baina dirudienez hori udal agintariek ez dute gustuko.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Badakizu momentu txarrak ahaztu eta gainditu behar dituzula.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Era berean, sortzen diren eragin juridikoak ere zehazten ditu, bai parte hartu eta gainditzen ez badituzte, bai eta parte hartzen ez badute ere.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Otsailaren 19ko 2/1993 Legearen bigarren eta bostgarren xedapen iragankorretan aurrikusitakoaren arabera, hautaketa-prozesuan parte hartzen ez dutenek edota hori gainditzen ez dutenek Administrazioaren zerbitzuan jarraituko dute, ordurarte izan duten lan-erlazio beraz, eta beren lanpostuak iraungitzekotzat joko dira.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.1.3.3. Halakorik izan ezean, bostgarren oinarrian ezarritako egiaztapen-probak gainditzea.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0006 Hautaketa-prozesu honetan parte hartu eta lehiakide direneko lanpostua lortzeko hizkuntza-gaitasunik ez duten lehiatzaileek, halaber, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko berariazko probetara ez aurkeztea erabakitzen dutenek edo aurkeztu arren eskakizun hori egiaztatzea lortzen ez dutenek prozesua gainditu dutela aitortu ahal izango da, eta 3 urtetako epea izango dute lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko, eta derrigortasun-epe atzeratua duten lanpostuetara sartuko balira, dagokion lanpostu-zerrendan finkatzen den epea izango dute.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 Hautaketa-prozesuan zehar lortzen diren puntuak gehitzea, izangaiak ordenatzea eta prozesu hau gainditu dutenak deklaratzea.

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 Prozesua gainditu dutenen zerrenda egin eta argitaratu.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0012 7.3.3. Aurkezten den pedagogia- eta didaktika-proiektua, curriculumaren egokitzapenak edo programazio didaktiko eta orientabide-planaren luzerak, irakaskuntza ertainetako irakasleen kasuan, ez ditu DIN-A4 tamainako 30 orri gaindituko.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 Bederatzigarrena.- Prozesua gainditu duten lehiatzaileen zerrenda.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.1. Ihardunbidea gaindituko dute, bigarren oinarrian eskatzen diren baldintzak beteaz, epaimahaiek emandako puntuazioari deialdi honi erantsitako balio-taulako 2, 3 eta 4 atalei dagokiena batuz, gutxienez bost puntu lortzen dituzten lehiatzaileek.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 Azken puntuazioa merezimenduen balioespenean eta ezagupenen balioespenean lortutako puntuazioak batzearen emaitza izango da, eta era horretan sailkatuko dira ihardunbidea gainditu duten lehiatzaileak.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.3. Epaimahaiek emandako puntuazioak jaso ondoren, merezimenduen balioespen-aldiko puntuazioak gehitu, ihardunbide bakoitzean eskatzen diren gutxienezko puntuazioak lortu ez dituzten lehiatzaileak bazter utzi, lortutako guztizko puntuazioaren arabera sailkatu, oinarri honetako 1. eta 2. azpiataletan ezarritakoaren arabera arauzko ihardunbideak gainditu dituzten lehiatzaileak zehaztuko dituzte.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.5. Epaimahaiek, probak gainditu dituzten lehiatzaileak zehaztu ondoren, hautatutakoen zerrenda horiek Lurralde-Ordezkaritzetako iragarki-tauletan emango dituzte argitara.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.6. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren Aginduaren bidez argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian hautaketa-prozesua gainditu duten espezialitateka sailkaturiko lehiatzaileen zerrenda bakarra.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 10.1. Hautaprobak gainditzen dituzten lehiatzaileen zerrendak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematen diren egunetik kontatzen hasi eta hogei eguneko epean, hautatutako langileek Lurralde-Ordezkaritzetan ondorengo agiriok aurkeztu beharko dituzte:

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0014 Hautaketa-prozesua bukatu ondoren, prozesu hori gainditzen duten lehiatzaileek dagozkien kidegoetako karrerako funtzionarioen izendapena jasoko dute, eta beren lanpostuetan lanean jarraituko dute.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Zailtasunak abertzaleen artean gainditu

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Puntu honetara iritsita, gainditzen zailak diren bi gai ikusten dira agiri horretan.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Zailtasun hauek, nire ustetan, bakarrik gainditu ahal izango dira alderdi abertzaleek egoera aldatzeko borondate politiko argia baldin badute.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hirea, bide batez esan, ez huen haizeak edota ikusle otzanen txaloek izkutatzen duten zortziko txiki xumea bakarrik gure arteko muga, Ipar eta Hego artekoa gainditzeko adina indar izan duenean.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Proben eta batik bat azterketen aurkako jarrera orokorra da, baina lana ebaluatzeko unea iristen denean, ikasleari esan behar zaio ikasitakoa gainditu duen ala ez.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Sarrerak gastuen kopurua gainditzea datozen urteetako helburua izatea, Ibarretxek esan zuen bezala, arbuiatu zuen, halaber, IUko kideak.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Halaber, zeintzuen teknologi-ezaugarriak ezinbestekoa egiten duten ezarkin eta industri-ekipozko osagarriek aipatu den altuerazko muga gaindi dezatela onartuko da.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Aldapa artezek ezin izango dute %16ko eta biratzekoek, %12ko malda gaindituko; beraien gutxienezko zabalera 3 metrozkoa izango da, bihurgunetan beharrezkoa den gehigarrizko zabaleraz, ardatzean neurtutako beraien okerdurazko erradioa, gutxienez ere, sei metrozkoa izango delarik.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0019 Nafarroako Txirrindulari Elkarteak antolatzen duen probak 145 kilometro izango ditu, eta hiru mendate gaindituko dira: Etxauri, Girgillano eta Erreniega.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0026 Horretarako, Inaxio Errandonea gainditu beharko du bihar Donostian jokatuko duten finalerdian.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Nire ustez, bake biderako ezinbestekoa da jarrera hori gainditzea.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Lan egiten badugu frantsesezko tresnak edukitzeko, bereziki laneko softwarea eta fransesezko edukien presentzia indartzeko, ingelesaren nagusitasuna gaindituko dugu.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Profesionaltasunik eza gainditzeko modurik ba al dago?

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2430 Adierazitako zenbatekoek ez dituzte inoiz gainditzen, ez eta gaindituko ere, Langileen Estatutuko 25.2 artikuluan ezarritako mugak.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 Emakumezko langileek hiru urte gainditzen ez dituen eszedentzialdirako eskubidea izango dute berezko nahiz ordeko seme-alaba bakoitzaren zaintzaz arduratzeko; aldi hau borondatezko amatasun atsedenaldiaren amaieratik hasiko da kontatzen.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 i) Izaera publiko eta pertsonaleko ezinbesteko eginbeharren bat betetzea dela eta: behar den denbora, hilean elkarren segidako bi jardunaldi edo txandakako bost egun gainditu gabe.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8673 a) Proiektatutako eraikinen altuera gehienez ere 5 metrotakoa izango da oin bakoitzeko, gehienezko azalera eraikigarria ezein kasutan gainditu gabe.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 Oinarteak eraikitzea baimentzen da nabearen azaleraren % 25a gaindi ez dezan azaleran, 2,20 m.ko gutxieneko azalerarekin, eta bulego, garbigela eta aldageletara destinatuta soilik.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Sarerako deskarga puntuan esplosimetro baten bidez jarraian egindako bi neurketek ez dute ezein momentutan beheko lehergarritasun mugaren % 5etik gorako baloraziorik eman behar, ez eta neurketa isolatu batek aipatutako muga % 10ean gainditu ere.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Zarata sortzeko indizeak ez du N-1 errepidearen ardatzeko puntu bakoitzean neurtutako dezibelioena gaindituko.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Oposizioaldia gaindi dezaten izangai guztiei elkarrizketa egingo zaie izangaiaren ezaugarri pertsonalen lanpostuaren profilarekiko egokitzapen maila neurtzeko, 3 punturekin baloratuko delarik.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Oposizioaldia gaindi dezaten izangai guztiei elkarrizketa egingo zaie izangaiaren ezaugarri pertsonalen lanpostuaren profilarekiko egokitzapen maila neurtzeko.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 - Jendea hartzea administrariaren eskumena gainditzen duten gaietan.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 c) Enpresa Zientziatako diplomatu tituluaren jabe izatea edota Ekonomi Zientzietako edo Zuzenbideko lizentziaturako lehen hiru ikasturteak gaindituak izatea.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Lehen atal honetan, era honetako frogak gainditu beharko dituzte: asto lasterketak; bigantxak toreatzea; plastikozkoaz saskibaloiean jokatzea eta triziklo edo piragua lasterketak egitea esate baterako.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Gainditu beharreko bigarren frogak lehiakideen trebezia eskatuko du.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Badirudi, partaideek diotenez motibazio falta zegoela taldean eta horrelako montai bat egitera animatu zirela hori gainditzeko.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Haserako urduritasunak gainditurik, azkenerako saioa borobiltzea lortu zuten, taldeak aurrera jarraitzeko bidea badaukala erakutsiz, bertan ideiak eta gogoa bait daude.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Pankarta nahiz gorroto etnopolitikoaren kultura gainditzen dudanean, Nietzschek igelaren ikustupuntua deitzen zuena uzten dut eta orduan bereizgarria agertzen agertuko naiz nintzake.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Orain arte, pribilejio horiek izateko isurien froga gainditu behar zen: familiaren nortasun biolojikoa bermatzen duen odolarena, edo eta ohekidetzaren inguruan isurtzen direnena.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Nere mugak gainditurik aske sentitzen naizela, alegia.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Halaber, kanpaina egunetan UPNk sondeoetan erakutsi duen abantaila estua gaindituko dutelakoan dagoela esan zuen.

699. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Sistema honi esker, bereiztu egiten dira ekainean selektibitatea gainditu zutenak eta irailean aprobatuko dutenak.

700. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Horrela, ekainean gainditu zutenak irailaren erdialderako jakitun ziren zein fakultate edo eskola unibertsitaritan egingo zituzten ikasketak.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Ekainean selektibitatea gainditu zutenentzako bigarren txandan, 7.695 ikasle berri matrikulatu ziren ikasturte honetarako.

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Bigarrenik, erregioen arteko desberdintasunak gainditzen duen elkartasuna aipatu zuen eta hirugarrenik, benetako Europa herria, erregioetan eraikiko dela ziurtatu zuen, hauek bait dira instantziarik eraginkorrenak.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 - IIT (Ibilgailuen Ikuskapen Teknikoa) txartelak, eskolako garraiorako probak gainditu dituztela egiaztatuko dutenak.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 7.1. Karramarroa arrantzatzeko debekapenak indarrean dirau herrialde osoan, aphanomices astaci onddoak sortutako aphanomicosis gaisotasuna gainditu ez bait da.

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0010 b) Zergaren menpean dauden higigarrien kapitalaren etekinak eta ondare gehikuntzak, beti ere batera urteko 250.000 pezeta gordinak gainditzen ez dituztenean.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7160 Lehen laguntza edo sorospenetako bereziki diren ikastaroak gainditu izanagatiko egiaztagiriegatik gehienez puntu 1 lortu ahal izango da.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7162 6.1. - Herrizaingo Sailak antolatutako espezializazio ikastaroak gainditzearren, 3 puntu arte.

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7156 6.1. - Herrizaingo Sailak antolatutako espezializazio ikastaroak gainditzearren, 3 puntu arte.

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7157 Kronometroa ya esaten denean jarriko da martxan eta gelditu izangaiak azken hesia gainditu ondoren oin batekin edo biekin lurra ikutzen duenean geldituko da.

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 a) Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean ikaslea matrikulatuta dagoeneko ikasturtearen aurretiko guztiak gaindituta izatea.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 Ondorio horietarako, kredituka eratutako planak izan daitezenean, beharkizun hori gainditutakotzat joko zaie lehenengo zikloa eginda eta bigarren zikloko kredituen %50a gaindituta duten ikasle guztiei; Medikuntzako ikasleek, ordea %66a izan beharko dute eginda.

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Hauxe da, azken finean, gure hizkuntzaren hil ala biziko egoera gainditzeko inportanteena.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0013 1.- Mendia hartzeko edo erabiltzeko baimenak, baimenaren epea eta baldintzak jarriko ditu, onuradunak jabeari urtean ordaindu beharko dion kanona urtero kontsumo prezioen gehikuntza izango duena zehaztuko du, eta emandako baimena gainditu edo urratuz gero izango diren erantzukizunak aipatuko ditu.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Baina elkarrekin ilusioz eta itxaropenez lan egiten bada laster gaindituko ditugu txiki izatetik datozkigun ezinak.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Mundu guztiko armadetan urtero armetan gastatzen edo xahutzen den diruak markak guztiak gainditzen ditu: ehun eta hamar biloi (bai, biloi: hamabi zeroekin) pezetatara iristen da.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Azkarate izan zan; 27,30 metroraño bota zuna, baña aidean zijoala, inguruan zegon argi-indar-ari bat jo izan ez ba'lu, orain arte urrutiena bidalitako neurria gaindituko zuala zioten danak; errekorra, 29,10 metroan dago.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1079 1993ko ekainaren 7ko Erabaki bitartez Auditoretzan berariaz gaitutako Ekonomia eta Enpresaritza Zientzietan lizentziaturikoaren lanpostu bat betetzeko dei egindako Lehiaketa-Oposaketaren oposaketa aldiko lehenengo ariketa egin ondoren, Epaimahai kalifikatzaileak prozesu hori betegabeko izendatzeko erabakia hartu du ez baitu izangaietatik inork ere froga gainditu eta onenbestez, Lehendakaritza honek, otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 19.3.f artikuluan erabakitakoaren arabera, hauxe

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3427 Zazpigarrena. Hirugarren enkantean, hau egitea gerta dadinean, 2.187.000 PTAko zenbatekoa gainditu egin beharko du eskaintzarik txikienak, hau da, ondasunen tasazioaren %25etik gorakoa izan behar du eskaintzak.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 a) gero eta gehiago garela rolak gainditzearen alde gaudenok, honen ondorioz zer dagokion amari eta zer aitari esatea gero eta zailagoa delarik;

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Lehenengo eta bigarren xedapenetan ezarritakoa gora-behera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatea, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztu berezia ez dituzte ondoko jarduera edo jarduera-alorrek ezarriko, baldin eta jarraiko neurriak gainditzen badituzte:

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0014 Egutegiko urte batean aurreko neurriak gainditzen badira, subjektu pasiboa bazterturik geldituko da hurrengo urteaz gero, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektibozko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatetik; bai eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztutik ere, baldin eta jarduera hauen zioz ezartzen badu.

722. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 IPARRALDEAN, azken 10 urte hauetan, urrats handiak egin ditugu abertzaleek elgarren arteko arroilak gainditzeko.

723. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Zu Gizon ixila, bainan beti pentsaketa, beti aintzina begira, lemazain zuhurraren gisa, gune latzak ikertu eta arta haundirekin gainditzeko.

724. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Egunerokotasunak, askotan baloraziorako uneak murrizten dizkigu, baina adin nagusia soberan gainditu ondoren, gure egitasmoa sendotu egin dugula eta hezkuntzaren unean uneko eskakizunei erantzun diegula esan dezakegu, nahiz eta bidean zailtasun eta oztopo asko gainditu behar izan ditugun.

725. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Urdaneta Herri Ikastetxea aintzindari izan da arlo asko eta askotan eta hasieran diru bitartekoen urritasuna ikaragarrizko borondate eta sakrifizioarekin gainditu behar izan genuen.

726. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 India izanen da herrialde guzien artean jendetsuena, keinka hartan aintzinduko baitzaio Xinari, biek ere miliar bat eta erdiren ozka gainditurik...

727. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00014 8.- Uste al du Nafarroako Gobernuak terroristen eta Kolonbiako Gobernuaren arteko negoziazioa formularik egokiena dela herri latinoamerikar horrek bizi duen gatazka armatua gainditzeko?

728. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Udalak urriaren 29an ospatutako Batzarrean, EH eta EAko zinegotziek Euskal Herriak hitza libreki hartu behar du eta horretarako oztopo guztiak gainditu behar ditugu aldarrikatu zuten.

729. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Alabaina, bizitzen ari garen XX. mende bukaeran, zeinaren ezaugarri nagusiak aldaketa politiko, ekonomiko eta sozial azkarrak baitira, jazo diren hainbat gertaerak komenigarri egiten dute artikuluak berraztertzea, egoera berriari aurre egiteko beharrezkoak diren hobekuntza teknikoak sartu ahal izateko, egoera berri honek gainditu baitu, urte gutxitan, Nafarroako kooperatibei buruzko lehengo legearen erantzuteko gaitasuna.

730. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Beronei erantzuna ematea da Foru Lege honen asmoa, arlo honetako esperientziak atzeman dituen hutsuneak gainditzeko Nafarroako Kooperatiben Kontseiluaren bidez, eta adostasunez, horrela ahalezkoa izan dadin enpresak, ikuspegi ekonomikotik begiraturik, gero eta lehiakorragoak izan daitezen,

731. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4256 4.- Gatazkako bi aldeak diren Fronte Polisarioari eta Marokoko Gobernuari eskatzen diegu nazioarteko ikuskaritzapean zuzenean negoziatzeari ekin diezaiotela erreferenduma egitea eragozten duten oztopoak gainditzeko.

732. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ez da harritzeko beraz margolaritzaren poesia bereganatu balin badu berak ere, Euskal Herriko bazterren edertasuna erakutsiz, baita ere urrunagoko xoragarritasunak miretsaraziz: Amerikak, Asia, Afrika, India, Italia edo Grezia... bere obrek munduan gaindi ibilaraziko gaituzte.

733. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Garoñako zentralak 1972 eta 1974an orduko muga gainditu zuen eta honi zenbait ihesaldi eta matxuraren ondorioz gertatutako isuriak gehitu behar zaizkio.

734. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Obra honekin inguru horretan errekak gainditu behar dituen oztopoak (zubiak, etxeak...) kendu egingo dira eta erreka bideratuko da.

735. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Gaurregun askoren artean dago, egon, kontzientzia bat uste duena ahal denik eta azkarren gainditu beharreko egoera bizi dugula amaiera berehala ipini beharrekoa.

736. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.2.- Gainditu beharra dago sakabanatze-kultura, desberdintzapena eta aurkaketa ere dinamika gailen gisa, identitate anizkoitik abiatuz eta horri ukorik egin gabe, erreferentzia komunak eta helburu nazional konpartituak, baita dialektikoki konpartituak ere argira isladatuko dituen kultura birreraiki dezagun.

737. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. arrizabalaga 0002 Oposizioak gainditu ondoren, lasaiago geratu nintzen.

738. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Arregiren oztopo lasterketa gainditu behar dut

739. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 Eusko jaurlaritzak, Joseba Arregik konkretuki jartzen ari den oztopoak gainditu behar ditut.

740. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 2. Hurrengo lerroaldearen arabera definitzen den ureztalurraren azalera oinarrizkoa, gutienez ere, hartzen duten lurraldeetan egin beharreko inbertsioek eskuratzen ahalko dituzte Titulu honetan aurrikusiriko onurak, baldin eta ureztapen eremuko ustiategiaren azalera oinarrizkoa gainditzen ez badute.

741. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Azken kasu honetan eta herrilanei dagokienean, kopuruak 50 milioi pezetatik gorako ez denean eta, laguntza teknikoari dagokionean, 10 milioi pezetak gainditzen ez baditu.

742. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Herrilanei dagokienean, bidezko da zuzeneko esleipena, kontratu batek ere ez duelako 50 milioi pezetako kopurua gainditzen.

743. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0023 Orobat 10 milioi gainditzen ez dituzten laguntza teknikozkoak.

744. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Lotsa gainditu eta luzatu dut eskua.

745. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Lanak eman zizkidan egoera hura gainditzeak.

746. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0017 Maiderrek IVEFen ikasi ahal izateko sarrera-azterketa gainditu behar zuen elkarrizketa hau egin eta handik egun batzuetara eta Nagorek Bartzelonan zuen zita, Batxillera bukatzeko zintzilik gelditzen zitzaizkion hiru asignaturekin.

747. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0016 Gero ere kirolak bizitzarako eskola izan behar luke, ikasleari autoestimazioa lantzen lagundu, arazoak gainditzera bultzatu eta porrota onartzen edo garaipenarekin pozten erakutsiz.

748. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Gure ihardun ekonomikoa biosferako baliabide mugatu eta ahulen baitan dagoela gogorarazi ondoren, gure ekintzek egoera horrek ezarritako mugak gaindituak zituztela zioten eta planetako ekonomia bere kapital ekologikoa jaten ari zela arduragabekeria kriminal batez.

749. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Dena den, gaur egungo arazo ekologikoek muga komunitarioak, nazionalak eta kontinentalak ere gainditu egiten dituzte.

750. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0004 Guztien artean zientoka lagun dira lanean dabiltzanak irailaren 18ko egun nagusia inolako arazorik gabe gainditzeko.

751. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Laster ohartu gira hortaratzeko Iparraldeak beste etapa batzu gainditu beharko zituela, Iparraldeak behar zuela lehenik berpiztu, bere euskal izaiteaz jabetu, bizi sail guzietan lanean arizan ta borrokatu.

751 emaitza

Datu-estatistikoak: