XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Oben astun guztiak, penitentzi edo oben-nekea betetako asmoz, guzurr eta naste barik, norberak dakizan lez, autorr-entzuleari esatea, da aozko autorrkuntzea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 - ¡Guzurra ixango zuan, edo chanchetan esango yuan!.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Baña eztok mirari ik ori guzur ori esatea, ba beti izan az i guzurtia.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¿Guzurra?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - Bai, guzurra, ta ez txikia gero.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Guzurra.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Da pecatu mortal guztiyac engañu ta guzur baga confesoriari aguertutia, penitenziya bete edo cumplietaco goguagaz.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 SEBASTIAN: Gezurrak izatza laburra du, eta esan emen egiya aguro.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

10. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Sinista zagun denok
gezurra ezdala,
santu egiteko il
egin beardala
.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Naiera, eta arreta aundiz artzen diran egindeakiñ, lotzari kentzen zaizka indarrak, egiyakiñ gezurrari bezela, eta irixten da bat jakitez, opa duben mallara.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 - Ez dala gezurra, Pernando.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Apaiz gaizto aiek emaitz asko ezkeintzen dizkidate beren sinismen gezurrezkoak agirira atera ez ditzadan; baño nik gezur oiek danen aurrean agertzen ditut.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Alkar animaturik danok Erregla gordeaz, guzion artean jarri dezagun tokatzen zaigun moduan, soberbia umildadearen, gutizia emanaitasunaren, lujuria kastidadearen, ernegua pazienziaren, embidia karidadearen, eta bizio mota guziak beren kontrako birtuteen: eta protestantekeri, masoneri ta liberalkeri klase guziak beren guezur eta disparate denakin katolizismoaren azpian.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur utsa; amonak ematen zizkien txanponak, goxoak erosteko izaten zituzten.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 15 Utikan zakurr, sorgin, zantarr, gizerale, ta gezurra maite ta egiten duten guziak!.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Simon, gure belarrietan guzurra ostatuz egon ezpada gazterik geratu zan guraso baga ta anaetxu beren guraso orde.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ez zan gezurra.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Gatz gabeko jakirik, artu ezin duten bezela, ezin dute ordu erdi batian gezurra ta korapillo gabeko itzaldirik iduki.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Gezurrik ez diat gero maite.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES,- Gezurra ez, bainan egiak hoik.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Gezurraren fincatceco egiten dena.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 2n Juramenturik, arnegurik, bourhauik, maraditzionerik egin edo besteri eragin duzunez; gezurrian juratu duzunez; juramentuz hitzeman duzunez; hitza etcheki ala hautse duzun; botorik egin duzunez eta komplitu dutuzunez.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 249. - Hatsa gezurra [BNC], (Gezurra nola nahi derabilkatenez, erraten den arbuiozko hitz bat).

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Denaren Eskuararat itzultzeak balio luke, hain da herraz eta gezurrez gaindika bezala bethea.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ugartetxea, Azpiri, Aginaga ta Egurrola neskatillak ederto egin eben euzkerazko alkar-izketea Guzurraren Kalteak.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erantzuteko astirik bage esan zion gezurra.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Itxason etzeok olako aragi txuririk don pixtirik, ori gezurra galanta.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez, ori da guzurra esatia; edo ez guzurrik ez egirik ezautzia, bata zein bestiaren aldez egiteko ardurarik ez ixatia.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Piperra baño miñago dabiltza gizon koxkor oyek gezurra zabaltzen, baña alperrik ari dira, bakigu guziok zeintzuk eta nolakuak diran.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gezur utsa esaten digute, bada, elkartzale berritzu oiek, esaten digutenean, berak ere Pi y Margall'en antzera oldozten dutela Euzkadi`ko arazuetzaz, eta au orrela dala egiztutzeko ez daukagu elkartzale oien Euzkadiganako maitetasuna zenbaterañokuan izan dan, orain arte, ikustea besterik.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzale ernaniarrak egun orretan nai degu erakutsi (ikusi ez dutelako) emengo arerio esker ta eskubikoai, abertzaletasunaren indarra ez dela gezurra, egi aundia baizik.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña, ez estutu; pozoitzale oiek ez jakiñak dira; zilibokatuta dabiltza; gezurra besterik ez dute... ¿Baña, zein dira abertzaliak ez diranak?.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ba, ikusten detanaz, ura dana gezurra unan!.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Baña zer uste dezute, zuen politika zital ta petralakin, zuen gezur ta gorrotoakin gaurko Bedayotarrok engañatuko gaituzuela edo zer?.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuen gezur ta saltsakin aspertuak dauzkazue zarrak, eta gazteak geranok, eskuartean zer darabilkigun dakigunak gera, eta zuen esan txatxu eta ergelai batere kasorik egin gabe aurrera segituko degu.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ori, zuen gezur aundi ta biribil bat besterik ez da.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gezurrak irten dik! A Kayo, Kayo damutu bear zaik! Zorionak eman izkizutet baña ezik mezi dekalako.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Euskera maite dezutela? ¡¡Gezurra!!.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Kemena, ausardiya, trebetasuna eta garaipena dira jasotzen dituzten emaitzak, gezurra eta urdakeriyaren aurka Avasc elkartea sortzen dan erriyan nagusituko dira luzaro gabe sinismena uste osoa eta egiazko maitasuna.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Nik diotana egia edo gezurra bada, bertako langilleen itzak dira, gezurra balitz obe bano...

46. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan bertze egun batez ikusi genuenez, Queipo de Llano muskar aundiak, Bilbao-ko eriotze izigarri aien obena, Eskual-gobernamenduari berari ezarri zion; eta gezur iguingarri hau, Frantzia-ko kazeta batzuk ere batu dute Queipo-ren ezpanetatik.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hor du bada erantzuna: Bernoville-k agertu dio gezurraz ari dela; eta Bernoville, Franco-tarra du Queipo-k; bere lagun du, Espainia-ko gerla hortan.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan, utzi dezagun Queipo hori bere gezur eta naaskeriekin, eta jo dezagun berriz Bernoville-n irakurgairat.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Batzuen ametsa-gatik, zombaiten itsumendua dela kausa... gertatu omen dira kalte izigarri hoik ; hori dio S.A.-k. Mussolini, fachisten jainkozunak, errana omen du : Gezurrik aundiena ere baldin 40 aldiz errepetitzen bada, azkenik egi itzultzen da.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Egi-antzeko gezur hori, atz-errietan batez ere edatzeko ta zabaltzeko aaleginak egin dituzte; eta artaratuko ziren, noski, gezurrari, gehienez bezela, estalpean zilo bat agertu ezpalitzaio. Zulo hori, orainkotan, Eskual-herria du. Ikus.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gurutzekundea dela militar-fachisten politika ta hoiek sortu duten gerla? Gezurra, gezurra eta gezurra.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hitz hoik entzutearekin, Coutant deitzen den deputatu gorrasta batek erran dio ministroari: Jauna, gezurti bat zare zu; lehenago ere, kausitu naizenean zurekin bilkura zenbeitetan, gezurrean atzeman izan zaitut.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Galda zozuete bada bereri, eia hori egia den ala gezurra! eia ez dauden bethi beren aitzindarien aitzinean ikharan, hoien nahi guziak egin beharrez, beren karguaren atchikitzeko.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bainan hatsa gezurra dariote.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 .. Gazurra!.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gezur edo egia, hau erran daukun berriketaria ez baita bethi ebanjeliotik mintzo dena, erosi bezala saltzen dugu, berdin-bei.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Guzieri buruz jazarri izan da itsuski, nahi zituen gezur guziak erasiz, eta zikhinki, urdekeriarik handienak izkribatuz.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ezik ez dizu haboro erraiten, Barkochen, etchiak hurrunegi direnian elizako zeñiaren entzuteko, hiltiarrak biltzen direla tututaz, Ez beita duda gabe egia, Ordian, arren Barkochtarren osoki ororen arabera, hori gezurra zen Choo... othoi, pharka thermañia, ouste gabe ezkapi zitadazu, egia duzu ez dudala ezagutzen besterik.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Orhoit zarete nola baziren Espainiako aldetik hunat aspaldichkoan diru ebasten ari zirelako batzu...... oro gezur: preso altchatua zela holakoa, bazuela gara batean mala bat urhez bethea; preso zelakotz jabea, ezin altcha malaño hura.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badaukute gezur bat baino gehiago guri sakaturik; gisala eremaiten zaukuten guretako hain ona izanen zen kabalen bazka.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Obe genduke bai, gezurrik-gezurrena balitz.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 ¿Esango al dirazu egia ala gezurra dan? (Bilbao'tarr ARRGI-zale bat).

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Platon'en idaztiak, Bitoren Erroma'ko irakasle ospetsuak lateralduta (latiñez ipiñita) irakurri zituala esan eutsonian, Sinpliziano poztu zan, eta zorun agurra emon eutson beste jakitun batzuenen ordez idazti aunek irakurri zitualako; arek ba guzurrez josita dagoz, ta, onetan, noizik bein, Jainkoa'tzaz ta Jainko-Semiatzaz egia adirazten da.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Arruak ikusten eben au, diño Augustin'ek, ta asarratu ta sumintzen ziran, asarrez ortzikaratzen ziran, amurruak jaten zituan; baña zure otseñak Zu'tzaz eukan bere itxaropena, ta ez eutzen jaramonik egiten lenagoko jakingai utsai, ta zorakeri guzurrai.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Satanas'ek eta beretarrak, bestetik, siñismenaren argia gure gogoetan amatau naiaz zentzumenaren eta giza-ezagueraren malla baño goragokorik ez dagola diñoe, eta, bada be, guk diñogun baño laburragoa dala, eta guzurtzat dau-kez gure Teolojiak erakusten dituan egiak.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Menendez ta Pelayo'k egokiro iñoanez (2) Giza-adimenaren legea da guzurra ezin eroan izatea.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Bai ba, guzurrek buztena beti oker dauko-ta, azken onik ezin izan.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ta guzur bategaitik gure Pantxike gona barik eta peseta barik geratu.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Botzen haboroua, halako zerbait etarik eginik, gezur gobernamentuzko bat lizate, erhokeria handitu eta orophotoretsu bat!

73. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Biotza bezelakoa arpegia ere, esan oi da, eta esaera zarrak gezurrik ez.

74. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 - Efren zure autorle ta irakasle doatsuaren jakintza miragarriz ta bizikera santuz Eliza argitu zenduan Jaungoikoa: bera bitarteko dala, zeure laguntzaz guzurraren eta gaiztekeriaren aurka beti gorde dagizula eskatzen dautsugu.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Harrituta gengozan gu danok nere adiskide handiaren adimenaren zorrotzarekin, Natividad andre alarguna garraisika hasi zanean: Gezurra!....

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Dana gezurra da!.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Berriro hasi zan Natividad andere gaixoa garraisika erotuta bezela: Gezurra!....

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Ikusten gendun galduta arkitzen zala eta edozelako gezur bat asmetan ebilela.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Auxe bear gendun nire urteakaz iñoan Maria Errosak Luziari agirika: Egia esaten irakatsi dautset beti neure seme-alabai ta orain ume onek guzur onegaz urten.

80. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Ama, erantzun eutson zotinka, guzurrik inoiz be ez esateko agindu daustazu zuk beti, ta Koldok esan daben lapur kontuori dana da guzurra, berberak asmaurikoa, guzurra da.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gustuari bakarrik beittuta ezkondu zanetik, guzur eta abar, iñork baño obeto eitten zetsan arek gustua bere senar itsuorri.

82. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gure Jaunaren antzo ... gorroto zabezanai on-egiskiezube; ta zubei guzurr-baltza ezarri ta jazarrika egiten dautzubenen aldez otoi egikezube.

83. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gauzaik nai jazokunaik zuzen ala oker, egi ala guzur diran jakiteko abagunai begira ezin gegikez egon.

84. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

85. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Franciatik ez datorrena (gezurra!), Ingalaterratik ez datorrena, ezpada haurzarotik ingelesei eta francesei baino bider gehiagotan buruaren gainetik eta aldarri gehiagorekin irago zaiguna.

86. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Nora goaz?... Zoritxarrez oraingo bizi-mañan gezurra bakarrik dago merke.

87. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 3. - Gezurrik ez gero?
EZTI - Ez, mutil, ez. Oraiñartekorik goxoenak egingo dizkitzuet. Nere kontu.

88. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 ZUNBELTZ: Oi! Gezurra da! gezurra!!

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 ZUNBELTZ:... gezurra da...
URDASPAL:... ez, egia da!

90. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Filemon - (Premiñ'i) ¿Ik esan al dek, ni mozkorre naizela?
Premiñ - Gezurre da ori, gezurre da ori: galante gero.

91. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Premiñ - Gezurre, gezurre da.

92. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Gezur? Egi? Izate? Uste-uts?...
Onenbeste galderaz buru-kabia
det zaputz.

93. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 15- Deabru txarrak sortu zizkion
etsai zital ta gogorrak,
galdu naierik salatu zuten
asmatuz gezur galantak.
Gotzaia ere etsai egin zan
sinisturik aiek danak,
ainbeste istillu ikusirikan
itxi zitun bi eskolak.

94. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez belauniko
zutik
zure egia gurea
oyuztatuz
baitare gezurra
urrezko bigantx kiaztatuarekiko jaurespena
Pazko-goizeko giza eorzgabearen gorpua soiñean
bezperako gantzugalluz ta likurtaz
eta illobia seilluz ta utsik

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aita batek semea oker xamarra zuan, eta zuzendu nairik, okerkeri bat egiten zuanean (gezur bat esan, esanik egiñ ez, eta abar) egur batean iltze bat sartzeko agintzen zion.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Gezurra udaparra bezela itzetan.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0090 2) Bear etzanean edo gezurraren gañean zin edo juramentu egiñ al det?

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 - Bai zera... Nora? Gezurren bat izango den, neska.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 13. Aien aoa
dena gezur,
aien biotza
gaitz-iturri.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Soizu berriro au irakurten asi zeran orrek: idaztiak alde batera ta soiñu batean diagona: Iainkoak asieran egin zitun zeru-lurrak, ez al da askotara ulertzen, gezurraren ustelez ez-baiña egiazko adiera askoz?

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Donapaleu'ra yoan-etorria deritzan idazlan ederrea Uitzi gezur izenez estalirik agertzen du Orixe: (Itz-lauz, 40'gnr. orrialdean).

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ikusi ditekena ta ezin ikusi ditekena, egia ta gezurra bi dituzu erabat.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Dana, edestiari dagokionez dago, gezurrak ez dira orrela asmatzen.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Irakurle jakitunak, Rusell'en dotrinaren gezurra, punturik-puntu berexi zuten.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Siestatik jaikiarazten gaitulako, karta bat egiten ari gerala otsegiten digulako eta gezur txiki asko esanaraziz gerorako zorrak geitzen dizkigulako ere bai: esaiozu kanpora joanda naizela... ta olakoak.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gezurra, ziria sartzeko laguntza.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Ez baitira guztiak naiz Errusi'n izan, gezurraren morroitzarako jaio.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Nazkatu baita talo ta esneaz..., stalindarren gezur polittaz.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Literatura makurra baita, optimismu zuriz, gezurrez jantzia.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gezurra Ebangelioak.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Erlijioa ta gezurra biok bat.

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 MANEZ Ni? Nork erran dauk gezur izigarri hori?.

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- Gezurra.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 - Gezur zikina.

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- Etzen gezurra?... Egia zen?... Amildua zen?....

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Gezurra! Hauek ez dire kofesatzeko tenoreak.

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Gezurra!.

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Illegorri.- Gezurra?.

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Gezurra bai, gezurra!.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Alpe-ko artsaintsari, agur gudariek!
Maquis-etan ibiliz, mendi-zokoetan,
Haren gezurren gatik, S.S. hiltzaliek
Bidia galdu zuten... biziarekilan.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Deitu zuen mutil ori ta esan zion: - Orra nolako gezurrak esan thuzun; alabatxo bat egin du andreak.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Ez-axolek eta funts-gabeko-ek gogarako dituzten gezur urhetsuez eta aments hutsez bere burua atzipetu nahi ez duenak, ordea, aithortu behar du hala ez dela.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Ori bai; urzorik hiltzen ez delarik gezurrez dira zakuak betetzen... eta biramuneko ere uzten.

124. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Alde aundiak daude, mutillak,
emen atzotikan gaurrampacirc;,
gaur gizon eginda ba gaude're
lengo batampecirc;n giñan aurra;
maita dezagun gure tankera,
zuzendu gure ezurra,
kontzientziak au agintzen du
eta baztertu gezurra.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea lore on, lore garbi, lore eder egiazko bakea ez ditake bizi gezurra, ohointza, bekhaitzgoa, herra izena duten lore pozoindatuen artean.

126. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Aldi huntan kazeta gorri-beltz batean, artikulu bat gezur eta kalumniaz orhatua, izenik eta zinadudarik gabe... Zer bihotza!!!

127. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 DE CHEVIGNE-ren partidoaz da bakharrik khechu komunichgoa. Orotan jo eta jo ari dira komunichtak M.R.P.tarren kontra, dena gezur eta kalomnia.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ja agertu dugu bere jokoaren egiteko ez dutela komunichtez ez familiez eta ez herriaz den gutieneko acholarik. Bethi laneko chederat heldu beharrez, itsuski trahitzen dituzte batzuen eta bertzen dretcho eta zuzen guziak, gezurrari egiaren itchura emanez eta berek ja eginikako guziak arbuiatuz.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan ez da harritzeko, mugaz bertzaldekoen samurgo hori, egun guziez kaseta espagnolek gezurra dariotela, bihotzean erreberritzen baitiote Frantsesaren herra.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno'k toki askotan esan ala idatzitako guztia ez da gezurra, noski.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Lenago aipa dugu egiak erdizka baizik ez zituala esan; eta ori gezur utsa esatea baiño okerragoa da sarritan.Unamuno'k bere aunditasun gallenean griñak ta errak antzekoak zituen.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 436 Eman txakurrari ezurrak eta emazteari gezurrak Dad al perro huesos y a la mujer mentiras G Var de Elissanburu Emok horari hezurra, emazteari gezurra Da al perro hueso a la mujer mentira.

133. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Da guk, tentau iten gendun e: gusurre ixingo dala ori, gusurre!.

134. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 WOL. - Guzurra da bai au, bai zuk itzontzi orrek nire entzute onaren aurka esan zeinken guztia, eta neuk diñot.

135. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Ori esanda pentsatzen dabe
dirala txit gizonago,
baña guzurra, eriotzean
ikusten da garbiago
.

136. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Ekaitzaren azpian
daukagun mundua
askatzeko zenduen
artu agindua;
pekatu ta guzurrez
dago zikindua,
egia ezautzeko
badegu ordua
.

137. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Guzur asko asmaten dira gure bizitzaren inguruan eta zurtasunez jokatu ezik, egoera larritsutan sartzeko arriskutan egoten gara.

138. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Gizakien txarkeriak ez yakuz atsegin: guzurrak, lapurretak, maltzurkeriak (...).

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Egunero berba-egiten eban, Sevilla irratitik, Queipo de Llano gudalburu edo generalak eta auxe, guzur nazkagarri auxe, esan eban: Emakume eta umeak gura nai gura ez sartuazo elizetan eta euzkotarrak, eurak, emon dautse sua elizari.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gernika'n izan zan bonba-erasoari buruz asko idatzi eta esan izan da, mundua-zear, guzur eta abar.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Guzurra izkillu altsua da, izan bere, gero, gudu-aldietan!.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Eta emen egin izan eben egiñen zantar eta zikiñaren errua geuri, euzkotarroi, ezarri gura izan euskuen eta guzur zantar eta iraingarriak zabaldu ebezan Salamanka-irratitik: Agirre'k guzurra diñola, eurak ez ebela erre Gernika, aleman-egontzirik ez atzerrikorik ez egoala España'n, Euskalerri'ak baekiala eurak ango lege-zarreri lotsea dautsena eta abar eta abar, Agirre gure lendakari zintzoa zana zantartzat etsi ebe....

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Leen bere esan dodanez, asko idatzi eta esan izan da, bai emen eta bai an, guzur eta abar, ludia-zear, Gernika'ko egontzi-erasoa dala-ta.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Gernika suntsitzea berau ikusi ebenentzat bakarrik etzan izan ikuskizun izugarri-izugarria, baita izan zan guzurrik zentzun bage ta ikaragarriena be; ez, kristau belarriak ez eben entzun olakorik, Anania oiñak aurrerantz, laba batera eroana izan zanetik.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Berak egiten ebazan Alfer, S.A. lantokiko lan guztiak: ateak ireki, kalderak martxan jarri, postaetxetik gutunak, inpresoak eta paketeak ekarri, abisuak emon, nagusien altak eta bajak emon, makina handi, izugarriek automatikoki egiten ebezan orratzei lupa baten laguntzaz made in Alfer diñoen etiketa mikroskopikoak ipini, inspektoreak etozenean, honelakoetan esan behar izaten ziren guzur txikiak esan eta hileroko soldatak prestatu.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Oraindik urte luzeetan sartua etzala, ospe aundiko egiña zan mundu guztian; baiña, guzurra begitandu arren, idazle karrera beteago ta bere bizia gero ta gatxago egiñaz joian.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 ITXASO BETEKO GUZURRA ESAN. Guzur andia esan.

148. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Bai, ekarri bat. Eta gero, esan dezatela andreak ez dutela burukominik ematen. Gezur handiagorik!.

149. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 GRAZIAN - Gezurra! Ez duzu deus ere sentitzen! Aitzitik: poztu egiten zara zure baitan. Bildurrak bakarrik esanerazten dizkizu hitz hoiek.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 Beraz C-n jartzen duena gezurra

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Horretan ari zirelarik hirugarren bat inguratu zitzaien irrifarrez: - Kaiso, Pantxo, orain ere gezurrak kontatzen? Gezurtia zara gero! - Gezurtia ni? Pantxok haserre, pistola zorrotik ateratzen zuelarik.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0072 Historiaren denbora gezurra izan daiteke.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Hain azkar asmatzen zituen gezurrak, asmatu ere, almazen handi baten jabe egin zen denbora asko baino lehen.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Gezurra hemendik eta gezurra handik, sudurra etengabe hazten zitzaion.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Baina hainbeste gezur esanaren poderioz, fantasia agortzen ari zitzaion.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Gezur berri bat nahi zuenean, kalera irten behar izaten zuen besteren gezurrak entzutera; haur eta handien gezurrak, denak zituen beharrezko.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Igampuy itzuli zenean Buruzagi Handiak aizkorak hartu eta Kitxairi emanez honela esan zion: - Nire bihotzak gezurrik gabe hitzegiten dizu; nire pultsuak ez du dardararik egiten, eta nire besoa sendoa da; baina nire tribuarenganako maitasuna oso da handia, eta ez da txirobarren odol gehiagorik isuri behar, ezta beste azalgorrienik ere.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gezurra, lehen pertsona nagusiek debekatzen zutelako txarra zena, 10 urte ingurutan lagunekiko konfidantzarik ezaren frogatzat hartzen delako kondenatzen da.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Jaunen moralak makaltasuna, koldarkeria, beldurra, labankeria, azpikeria, apaltasuna eta, bereziki, gezurra gaitzesten ditu.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Baina gezur hutsa esan zion eta otsoak lasterbide bat hartuta, Txanogorritxo baino lehenago heldu zen amonaren etxera.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 5. Idoiak kontatu diguna gezurra delakoan zaude?.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0111 2. Esaldi hauetatik zein ote da egia eta zein gezurra?.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Egiagako biztanleek beti egia esaten zuten, eta Gezurragakoek beti gezurra.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0142 Makarrak kenduz: - Eta hirugarren bat ere bururatzen zait: Ametsetan pentsatzen dena, gehienetan gezurra.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Zergatik idazten dituzu gezurrak Eternitateari buruz?.

166. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Zergatik izan behar dute gezurrak? -kexatu zen Lizenhuz.

167. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0019 - Gasp - Nahiago dut mezatara joatearen gezur hori ontzat ez hartzea, zure asmoa aberrianoek jaurtikitako baloiak oro gelditzea zenean.

168. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 - Gezur handiagorik ez dago.

169. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Hori ez da egia! ihardetsi zuen Gigik. Gezur hutsa da!.

170. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Baina neronek baino hobeto jakin-dakik hitz bateko bi gezur esanda hagoena.

171. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Nahiz supermerkatuan lan egin, nahiz negozio-gizonen batentzako gutunak idazten ihardun, nahiz luxuzko auto batean gidatzen joan (horietako edozein lan egiteko gai bait dira), sorginak beti ibiliko zaizkizu azpilanean eta azpijokoan, ziztuka eta ziztaka, gezur eta iruzur... burua pentsamendu odoltsuz eta kriminalez beterik.

172. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0089 Kontatu dizudana ez pentsa gero tarte batean ere gezurra denik; neure begi biok ikusia bait da guztia eta nere animak, biziko naizen artio, ahantziko ez duena.

173. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0145 Gartzela oso estuan
marfilezko gudariek zaindua,
hor dago suge gorria
gezurraren ama deigarria
.

174. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 Segituan konturatu zen berak egindako amets polit hura gezurra zela.

175. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Gezurra da, bera izan da, jauna - esan zuen orduan Arkaitzek, ongi baino hobeto ikusten bait zuen bestela berak ordaindu beharko zuela kristala... eta baita etxean jipoi ederra jaso ere.

176. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Isilik!- oihukatu zuen Antton zaharrak -. Nik ongi dakit nork hautsi didan kristala eta nahi gabe egin duela; baina inola ere ezin dut gezurrik jasan.

177. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Mutikoetako batzuk hori gezurra besterik ez dela diote, inork ez bait zuen kalean zehar izugarri azkar ibiltzen zen Malmiercaren deskapotable zuria ikusi.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Gezurrak zaina labur - oihukatu zuen Txarra-txarra dortokak.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Ehiztarien ahotatik gezur borobilak entzunak zituzten, baina hain itxuragaberik ez.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 - Gezurra duk hori - deiadar egin zuen Gorkak -.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 - Ziria sartu *ZIRIA SARTU: gezurra sartu nahian nabil - ihardetsi zion Morganek -, eta sartu ere sartuko diet, ikusiko duzu.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Nigatik hainbeste sufritu duen agure gizajoa orain besarkatu ahal izango dudala pentsatze hutsa ere gezurra iruditzen zait.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Eta nik gezurrak esaten ditut beti.

184. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Eguberrien gezurrak ez gaitzala engaina; erne egon gaitezen.

185. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0027 Esaidazu, faborez,
non dagoen pakearen lore,
dignitatearen zelaietako brioleten more;
zein den gezurraren kolore,
zeri eman behar ez diodan amore
.

186. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0079 Nerrazkeenak esan nituen
ez bainuen gordetzekorik
ez gezurrik ez egiarik.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 - Jakina ba - esan nuen, gizabidezko gezur bat esanez.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Alperrikan izango zen orduan ezagututako gezur bat sinistu, eta zai egon, ea noiz iritsiko ote zen gure salbatzailea, zapi zuri eta garbi batez sudurreko mukiak kentzeko.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Baliteke gezurra izatea hori, esaten den guztia ez da sinestekoa izaten eta.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Hori gezurra da.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Gezurra!.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Hori gezurra da.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Simon Barandiko da izan, baina deitura berri bi ezarri dizkio herriak: Simon Berritsu ta Simon Gezur.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Simon Gezurrek esan duena gezurra izango zen.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Ohartzen, gezur bat sakatzen badiote aitameri, eta hek sinesten, bere burua ez dezakela tronpa, eta barne hortan zerbaitek erraiten diola gaizki egin duela.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Baina orain gezur hutsa zela konturatu nahiz, beraiek ere ez dute sinesten egin duten muntaia, komedia bat da dena, torturaz hil dute...

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Gezurra iruditzen zitzaion portzelanazko figura finaren antzeko anaia hura, gizon bulartsua baino andereño indargea ematen zuena, beti liburu eta paperen artean bizi izan zena, orain hemen aurkitzea, soldaduen uniformetan, burruka zelaian odolustutzen.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Gezurra dirudi esan nizuen, baina zuek ez zinaten horretaz, salatzen nizuen gezurraz jabetzen, hain zuen paperean, hain bero, hain dogmaren pean bait zaudete biok.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 - Eta haur salhatzaile haien gezurrak ez gaituztean atzipetuko.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Gezurrik maltzurrenak nolabait zehatzak ere baziren; mutila sakrifikatu egin nuelakoa salatzen zitzaidan, eta, neurri batean, halaxe egina nuen.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 - Bai horixe! Ez dizut gezurrik sartuko, ene Axenxio zerri maiteaz ari zara.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Egia osoa ez baina gezurra ez zena erantzun zion: - Zure begiradak ikaratu egin nau.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Ez zen gezurra, ez, erbiak dortokari esan ziona.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0114 - Gezurra besterik ez da hori, hobe zenukete zeuron lanetara itzultzea zigortu baino lehen, gogaikarriok.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Gezur txiki bat barkagarri da, egia haundi baten bila botatzen baldin bada.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Gezurraren ondorioz, nahiz bost axola zitzaiolako arre ala so, baina John Waynek: - Eskertzen dizut ahalegina baina alferrik ari zara, Madame.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Ganora gabeko gezur txiki batetik, traizio arrunt batetik sortzen direla historia beldurgarrienak.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 - Ez duk dena gezurra, ez....

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0021 Esaten zutenez, noizbait izan omen ziren lurraren gainean gauza hoiek denak, baina hainbeste gezur esanda joan ziren zaharrak....

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Castor egia eta gezurraren artean banatutako gizona da.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 - Gezurra!! Gezurra!! Ez da egia!!.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 - Gezurra!! Gezurra!! Gezurra!!.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 - Gezurra!! Gezurra da dena!! Nik, dirua, nahi nuelako eman nion! Maite nuelako eta ez mehatxatu ninduelako! Elkar maite genuen!.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 Egia da dirua eman niola! Baina gainerantzekoa ez! Bestea gezurra da!.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 Hori da egia eta ez mehatxuei buruz asmatu duzun ipuina! Bestea gezurra da!.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Izpirituak itxura honetan erakutsi zizkiolarik, ume ederrak zirela esaten ahalegindu zen, baina hitzak trabatu egin zitzaizkion, hain gezur izugarriaren taiua hartu aurretik.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Irribarre triste labur bat marraztu zitzaion ezpain bazterretan, gezur hura barkatzen zidala nolabait adieraziz bezala.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Gauero gauero gauza bera zetorkion burura irratia amatatzerakoan: ez zela posible irratian entzundako dena egia izatea; arerioaren gezur zikinak besterik ez zirela izanen, eta egia izanda ere, haundituak eta itxuratuak ziratekeela seguru asko jendea izutzeko, euskaldunak etsiarazteko.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Leku hoietan bildu eta zabaldu izan dira hango eta hemengo kontuak: egiak batzutan, gezurrak askotan, zurrumurruak gehienetan.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Testaren zati bat telebistaren bidez burutuko da, ikusi diren programen pasarte batzu aukeratuko direlarik horretarako; ondoren, aukera anitzeko edo erantzun gisa egia edo gezurra eskatzen duten galderak jarriko dira.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0052 Zientziek, historiak, etnologiak, psikologiak, biologiak, matematikek, fisikak, astronomiak, bakoitzak bere ikuspegitik, humanismoaren gezurra salatu dute.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0079 Gezur hutsa da, beraz, kritikarik ez dagoela.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Jainkoaren egia edo gezurra frogatu nahia, beti izan da gizonaren grina berezienetako bat, ilustrazioa ere, bere lehen garaietan, Jainkoaz positibuki zerbait agertzen lehiatu zen.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Gertari guzti horiek zirela bide, mila gezur eta marmar gaixto barreiatu zen Gipuzkoan zehar eta jesuiten kontrako gaitzerizte eta gorroto itzala sortu: .

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Gezurra ez. Gure uste apalean, hemen aurkituko duzuna egia bada, zilegi bada eta euskara batuaren normetan sar badaiteke, ez da ez egia hutsa ez bakarra eta euskara batuaren mugak ere aise zabalagoak dira.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 - Baaaa gezurra!
- Ez da gezurra! Eta zuk beti galdu!
- Bai zera! Zer txotxoloa zaren!
- Ni txotxoloa? Ikusiko duzu!.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 9. EMAIOK ZAKURRARI HEZURRA, ETA EMAZTEARI GEZURRA * GARATE, G., Esku leuna Donostia A.K.P. 1978,11-12 orr..

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0103 Gizona ahaztu-araziko lukean traszendentziarekiko hartueman oro alienazio da, gezurra da.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Hengel-en esanetan ez dirudi gezurra denik, herriko zuzendarien artean bizi-bizirik zegoen iraultza-suaren giroaz garbi jabetuz eta giro haren aurka egin zuela Jesusek etsaiak maitatzeko eta beraiei barkatzeko deia.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Eta ez da gezurra.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0078 Hots, bizitza publikoa inundatu duen komedia, gezur morala (), hau da, .

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Gezur aldi honetan.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Krozkoaren zentzu bikoiztasunak, itzul-inguruak, ekibokoak, nahasketak, gezurra.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Beste aldetik, haren inguruan, garai hartan, begitazioak eta agerkunde faltsuak zituzten jende ugari zen; batzuk, deabruaren amarrukeriaz eta beste batzu, gezur eta nahaste, jende guztia eurei begira egon zedin.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Ez dagiela esan orrek Euskadi maite dabenik, guzurra da eta....

236. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Gezurra egiaren nagusi?.

237. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0045 Jaun - Arri, egia ala gezurra dan bost ajola! Ia ia! Zer berri Altzate`n?.

238. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 Maistra - Bai, orrek izena badu: gezurra.

239. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Eskuak eta / biotza garbi / dabillana,/ gezurretara / ez doana.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Richard laguntzailleak esan ziona ez zan gezurra.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0011 Gero, gezur edo egi, Bitori baño lenago lurra artu zuala entzun genduan.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0076 - Gezur borobilla dek ori.

243. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 - Ederki! Aixa konpondu ere gezur biribilla...

244. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0069 Gezurra ta grazi-bizitza uztartu ditezke.

245. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 - Danadala, zabiltz erne, zabiltz arretaz, txartel orrek diona gezurra dala idurutzen zait-eta.

246. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Gezurra da beintzat Pierre Dimusin txanponik gabe dabillela.

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Indarkeria, gezurra da, gure sinismeneko egiaren aurka dijoalako ta gure gizatasunaren egiaren kaltean dijoalako.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Indarkeriaren gezurrak ez ditzala lausotu ta kamustu, irlandar kristauon gizabidea ta kristau-ziurtasuna....

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0007 Besteei, gure ingurukoei gezurrak banatzen dizkiegulako.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Ez du nai gezurrik.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Paperez inguraturik, telebisioa keñuka duala, radioen ots izugarrietan... eskuak jaso-ta, deadarka, larri: Au gezurra da! Egia nai degu!.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Eta atzerritarrek beraiek ezagutu ta goraipatzen baldin ba`dute, ez da gezurra izango.

253. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0155 Gezurrak dire! Gezur zikinak....

254. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Lau karta ari dira hamabien kontra
Lagunak ere artetan gezur zonbait bota.

255. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Ogoigarren mendean
Demokrazia garaian
Bizi gira goxoan
Bi gezurren artean.

256. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Bisaian duzun gezurra
Egiaz itzaliko da
Naturalezaren giltza
Eskuetan argia.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Bearrai deitzen ginduela ez da gezurra.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Asko gezur heldu zitzaizkigu ba Parisetik, ba Madriletik: Irakurtzen ditut orroitzapenak, jakiteko orroitzalek zer ez duten egin, zion ahopaldi maltzur pollit batean, Joanes Rostand Jaunak.

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Baionako apezpikuak proposatu ziolarik Xibero-Basabûrûko Santa-Grazirat erretor joaitea, berehala baietz erran zion, holakorik ez bazuen ere sekulan eskatu, jaun zonbeitek haren hurruntzeko gezurrez errana zuten bezala.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0129 2. Oh! nere lagun itsu maitea
bihotza dadukat larri
sumatzen zuna egia ez dela
egin diozu igerri
entzuten dana belarrietan
gezurra ohi danez sarri
nahiz negar malkoak direla esan
berdin eiten dute irri
baina zu lasai, emango dizut
nik mundu hontako berri.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 Ez uste guzurra dala
dabil notizi zabala
Deustun arratoi bakotxak bere
izena daukala.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Hala ere, irakurri dudan bakoitzean, gezur, iruzur edo asmo txarrez idatziriko esaldiren bat gehiago aurkitu izan dut, holakoez beteta bait dago.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Eta gezur ta txorakeriaz nabarmentzea ez du gizalegeak agintzan.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Iparamerikar banku gizonak urteoro egiten duten bilkuran, Houstonen (Texas), Blumenthalek esan zuen, dolarraren depreziazioari buruzko zurrumurruak gezur hutsak direla.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Gezurrak eta ipuiak salatzeko mementoa etorri delako.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gezur eta promes usteletan ari zarete.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Estatu Batuek zabaldutako gezurrak salatu dituzte Dominikar Errepublikako buruzagi ezkertiarrek.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Buruzagi komunista dominikarren ustez, Estatu Batuetako administrazioa nazioarteko komunikabideetan duen eraginaz baliatu da, Dominikar Errepublikari dagokionez behintzat, gezur hutsa den informazioa barreiatzeko.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Dominikar Errepublikako ezkertiarrek iparramerikarren gezurrak gogorki salatu dituzte.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 Badirudi Legazpiko jai bakarrak kalekoak jai nagusiak direla, eta hori gezurra da.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Gezur haundi eta txikiak agertzen zaizkigu, txistez beteak, modu garratzaz begiratuak beti ere.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Beti egin behar izan dituzte malabarismoak ARGIAk presentatutako kandidatura marjinatzeko, jarrera honekin egunkariaren gai honen aurrean inplizitoki berak duen abantaila onartuz eta Zarraoak gezur berdinetara behin eta berriz joaz nahi du irtenbide hori bilatu.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Patziku Perurena, Harripilatan ezkutatzen zeneko apo tipiaren burutazioak Liburu honen idazlea Patziku Perurena dela esatea egia da eta gezurra aldiberean.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Iriondok, Xalbador eta Arozamenari, gai hau eman zien: Gezurrik handiena nork erran?.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta Xalbador zenak hiru hauek ateratu zituen:
Horra, jaun-andre maitagarriak,
gure gezurren argiak;
zoinek haundiagoa botatzen
hasiak gera gu biak.
Ez det auzotik jakindua hau,
etxean tut ageriak:
goizean hogoi bat litro esne
eman du gure idiak.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gezurra da

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 F. Ozkin-ek, AGUR en 104` garren zenbakian argitara duan Oporraldiak Lourdes`en deritzan idazkaian gezur, aundi bat esaten du, nigatik, leku nardagarrian utziaz nere giza-lege garbia.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Batez ere, zakurrari azurrak eta andreari gezurrak, heredutzat harturik ibiltzen diren ehizarien artean.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ez da gezurra, ez.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Baionako jujek xuritu dituzte aldiz Jean-Pierre Destrade deputatua, EMA alderdikoen kontra bortizki mintzatua zena (gezurrez zikindu dituela diote EMA-koek) eta ere preseski EMA-ren aldeko afixa paratzaile batzu, Baionako presondegiaren murru pareta batean afixa ezartzen atxemanak zenbait egun lehenago Donibane Lohizunen, polizak arrastatu ditu hiru gazte, Normandiatik etorriak, zernahi ohointza eta lan tzar eginez eskuin eta ezker, Tolosan eta Pauen gaindi.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Eta, alderdi batetik bederen, irabazi egin dugu: errazkerien eta gezurren haroa pasea da.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Eta bestetik, proposatzen zaigun binomio hori gezurra da; eta oso oroitzapen tristeak dakazkigu.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Gezurra!- hotsegin zuen poliziak, goiak hartu nahiz, komisartegiko ezagunen bat izango zelakoan.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Gezurra ez.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA ETA GUZURRA

286. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 Beiñola, aspaldian, EGIA eta GUZURRA, itsasora uger egitera joan ei ziran.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 GUZURRA, buruarin, jantzi gorriakin, jolas-zale.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 Baiña, EGIA urpean murgildu zanean, GUZURRA, EGIAREN jantziak lapurtuta, bere lagunaren soinekoakin jantzi zan...

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 Arrezkero, ortik zear dabil GUZURRA, arroa, lotsagaldua, erriz-erri, kalez-kale, manifestaldietan BAKEA eta ASKATASUNA deadarka.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ara zelan izan zan: Gu ez giñan sekula ardandegi ta kafetan sartzen; baiña gure lagun Ixidor'en anaia nagusia Manuel, errefugiatuak batzen ziran kafe-etxe batera joaten zan eta guzur eta egi, ainbeste kontu jakiten eban.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Beribil barruan egoan bera, Agorette kaleko Gouchour Baita (Guzur Baita) etxetxoaren aurrean.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Ba'dakigu gure lurralde onetan algitalduten diran izparringi batzuk, guzurra ugari edo, egia erdizka erabilten dabenak dirala, baiña, orrenbesteko guzurtzarrik iñori iruntziazo nai izango eutzoenik ez.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Zenbait nekazari ez zen gehiegi fio, egiten zitzaizkion gelderei zuzen erantzuteko; bildur baitzen zedukan guztia deklaratu ezkero, kontribuzioak altxako ote zizkioten bai, non zer zegoen jakiteagatik bakarrik galdetzen zitzaiola baiña alere... Alere gezur aundiegia oso nabarmen gertatzen baita olako galdekizunetan, azkenerako, gutxi gora behera bederen, egia azaldu egiten da, eta datoen esanahia nahiko garbi gelditzen, ondorioak atera nahi dituenarentzat.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Kafe hotza hartu eta gezurrak sinistu.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Baina irudi hori gezurra da.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Hitza bera ere gezur arrisku suertatzen zaio.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Aldizkari hilero irten nahi luke literario eh, tira, hori Kantilekoentzako lujoa duk hau beste Ustela eta Oh Euzkadi haien haur besoetakoa kalera plazara, Baserriren abots sendoa entzuten ez den zokora irten kioskoek naihago ditek Interviu, Pronto eta Alcazar saldu bada kondizionalak kondizioa erakusten du, eroslearen kondizioa, noski ez da agian bada, baina berdin dio, lehendabiziko gezurra litzateke Torrealdayk ez omen dira harekin gehiegi sartuko, hori superatua dugu deklaratu baitute eskatu digulako Kaja Laboral Popularrak eskatu izan baligu, agian.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Ez pentsa gezurra denik!

299. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Edo... beharbada, hemen naizela ere gezurra da eta ene pentsakizun guztiak ez dira esistitzen.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Trentxoa triste jarri da, dena gezurra dela jakin arren.

301. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0136 Zien bihotzen erditan
dûzie gorde gezûrra,
Baiezik eta zidela
gû orori etxekara.

302. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Ikasi nahi diana
Libro dela hik errana:
Hori ere gezûr ederra, non dûgû libertatea,
Haurrak sortû baiko eskolan, nolaz egin xûxentzea?

303. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Lan goxo eta segurra
Saria ez du xuhurra,
Han daukaten polizia
da oro politezia,
Han ez da politikarik
Ez telebistan gezurrik...
Andorra, Suiza eta Monaco
Dirare omen holako...

304. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0127 LUKI.- Ori guzurra da, Anes.

305. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0145 Familitik igesi, erritik eskutauta, nire goraberarik iñok jakin ez dagian, itxas ostera onetan sartu nitzan, guzurretako izenez.

306. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 Ala, irudimen utsak sorturiko sastakaia ete az, guzur utsa, garaunen beroaren beroak asmaua?

307. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0163 Emakumerik ez yoat ukutu oindokoarren; eguño ez yoat zinik ausi; ozta-ozta izan yoat neure ondasunetarako intsigitasunik; eguño ez yoat nik yan emoniko itzik; txerrena bera be ez neunskio salatuko bere laguneri; egia ez yoat maite bizia baño gitxiago; neure buruaz esanekoa dok nik eguño lenengoz esaneko guzurra; ire ta nire aberri zori txarrekoarena dok ni nazana, zuok aginduteko; izan be, i ona orduko, gure errirantza egiteko zoan Siward zarra, orain nonbaiten aurkituten diran amar milla gizon adoretsugaz; guztiok batera yoango gozak orain, eta gure alde izango al dok ekitaldiaren atzena, auzia bera gure aldeko danez!

308. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 MACB.- Guzurra ba'dok ik diñokana, bizirik eskegiko aut, gosearen gosez irrintzi egin arte; egia ba'dok, ostera, ik ostera, ik esana, ez yaustak ardura euk beste orrenbeste egingo ba'daustak be.

309. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Esate baterako, Efesoarrei idatzitako gutunean ondoko hau aurkituko dogu: Baztertu eizue, beraz, guzurra eta esan egia nork bere lagun hurkoari, guztiok alkarren atal garealako (...). Lapur danak ez daiala aurrerantzean ostu, ahalegindu daitela ostera bere eskuz lan egiten, beharrean dagoanari zer emon eukiteko (...), zerbait esan behar badozue, ona eta egokia eta entzun daienen onerako izan daitela (Ef 4, 25-29).

310. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Testu honetan, beraz, gomendio moralak egiten dira eta honeek zertan oinarritzen diran arrazoitzen da: guzurra baztertzea, batzuk besteen atal garealako; lapurretea itzi eta lan egitea, beharrizanean dagoanagaz partekatu ahal izateko; ondo berba egitea, entzuten dabenei on egiteko.

311. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00021 Horretarako, bere arrebea bildurtzeko, guzur itzel bat asmatu eban.

312. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Bestela, erri txikerra gara, eta gaurko ganorabako xautzaileen (consumidor) bidetik, gu bakarrik desagertuko giñen; gaiñera, erri asko inguru guztietatik guri begira, eta guzur, amarrukeri edo zakarkeriarekin ezin joan urrin, baita lenengo ostikadarekin ludiko-mapatik kanpo.

313. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00059 AZTIA.- Komenigarria da gauzak hauek argitzea, bestela errealitatea eta fikzioa, egia eta gezurra nahasten dira.

314. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Gezurra!

315. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0041 Gezurra! Gezurra besterik ez!

316. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Barrokoa faltsukeriaren, gehiegikeriaren eta gezurraren sinonimoa zen.

317. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 C kaxan esaten dena gezurra da.

318. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0049 ZEIN DA GEZURRA?

319. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0049 ZEIN DA GEZURRA?

320. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Ez zuen gezurra jasaten.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Oso genio bizia omen zuen eta gizakien portaera txarrak, gezurrak, lapurketak etabar zigortzen zituen.

322. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0130 Gaur gezurra erabat ahaztuta, abenturaren gauzak eskapatzen zaizkizu.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0004 gezurra

324. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0112 Gezurra

325. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0118 1.Idatzi koadernoan esaldi hauetatik zeintzuk esaten duten egia (E) eta zeintzuk gezurra (G).

326. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0127 1 gezurra; 2 = ez da egia osoa; 3 = egia.

327. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0111 - Aluminio puska bat hartu eta adierazi egia ala gezurra den hemen egozten diogun propietate bakoitza:

328. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Gezurrak hanka motza du.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0068 Egia eta gezurra

330. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0205 19. ... gezurrak zirela kontatu ... gauza guztiak.

331. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Hurrengo zuzenen egoeretatik zein da egia E eta zein gezurra G?

332. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0093 Egia edo gezurra (ipini E edo G):

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 - Gezurra!

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 - Zergatik gezurra amari?

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00072 - Hori gezurra duk -esan zion Narraski-Saski jaunak. Nik garbitu nitian ontziak bart.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Helburuak garrantzi txikiko gezur guztiak zuritzen dituela.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0008 Baina zuri, kaiera beltz nirea, benetan diotsut: ez da ez nik asmatutako gezurra, ez nire irudimenak sortutako ipuina, ezta ametsa ere.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Tankera horretan aritu zen puska batean oraindik, egia-erdiak eta gezur osoak nahastuz, eta gu bitartean han, (...)

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Bai aitak, bai amak kontsolatu nahi hinduten, baina hik gorroto hituan, gezur batean sinesterazi ziatelako eta hire buruari solemneki ez huela inorengan konfiatuko zin egin hion.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Olentzero gezur hutsa dela jakin duen umearen malkoak dituk, masailetatik behera jaisten zaizkianak.

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Torneoak gezurretako gerlak ziren zeinetan gerlari garaileak fortuna handiak irabaz zitzaketen eta zoritxarrekoak edo traketsak zirenak larriki zauriturik edo hilik ere gerta zitezkeen.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0098 - Hori gezurra dun!

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 - Gezurra? Noiz izandu naiz ni gezurtia? Bertan hil nadila hori gezurra bada!

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Gezurra ematen badu ere, bi hilabete ez ziren pasako, eta berriz ere elkarrekin topo egin genuen.

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0064 AKOMODADOREA: Gezurra galanta!

346. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Errinozeronteak ez zuen deus ulertzen, ezta nahi ere: nahiko lan bazuen trenaren triki-traka eta balantza etengabeei mareatu gabe eusten: gezurra ematen du korrika lasai ibili beharrean nola asmatzen dituzten honelako tramankulu tzarrak, barruan doazenak zoratzeko.

347. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0010 Ez zuen behar baino gezur gehiago esan nahi.

348. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0049 Biak dira egiak,
biak gezur dira:
bakoitza bereari
begira bizi da.

349. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0049 Beste begi horrentzat
harri hori, hezur:
gezurra du egia,
egia du gezur.

350. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00111 Ez zuen bertan behera utzi saldutako zintzoa,
bekatuan erortzetik gorde zuen;
harekin batera jaitsi zen kartzelara,
eta kate artean ez zuen eskutik utzi,
harik eta errege makila
eta bere menperatzaileen gain nagusitza eman zion arte.
Salatzaileen gezurra agerian jarri zuen,
eta betiko aintza eman zion.

351. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0277 Gezurra dioenean, bere-berea duenetik ari da, gezurti baita, eta gezurraren aita.

352. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0017 HARRIBIZIAREN azken uhinarekin baino
ez daiteke leka,
solasaren akaboan, gure isil-gordearen nekea,
nola ez dagoen hustutzerik buztin-ontzirik
apurtu gabe,
nola ez den ihalgi ahal denbora
minaren ezpal birrinduak, banan-bana,
are-erloju infinitoan lerratu arte.
Eta aroen basamendua gure hilkortasunean sostengatuz
bere hitzez guretzako gezurrak asmatuz
hilobi dirau jainkoen zintzurrak.

353. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Gezurra: behin ez zen etorri eta horrek piztu zuen elkarrizketa eguneroko bidaiarien artean.

354. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Egia gezur bihurtzeko gai direla?

355. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Denaren beharra dauka emakumeak. Inoiz ez ahaztu hau: gezurra duzue, iruzurra dugu emakumeok etsairik handiena.

356. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0149 Gezurra omen da...

357. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0079 Aho finekoa zarela esan diozu, ezin dituzula gezurrak sinetsi edo solas ergelak eraman edo denbora alferrikaldu.

358. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0135 Gezurraren bidez aurkituko zen beste emakume haren barruan eta gezurraren bidez sortuko zuen, orobat, familiek, Zeruak, Iparraldeko asabek berarengandik espero zutena, hau da, deituraren oinordekoa.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0279 Gezurra zirudien ordu batzuk lehenago (gizonek denbora neurtzen duten legez) ibili zela hiribide hartan barrena; begiak mundu arriskutsu hartara zabaldu zitzaizkionetik ezagutu zuela hiribibea; han jolastu zela, han egin zuela negar, ihes, han erori zela, han zauritu zela... berarengandik hain urruti zegoen garai hartan, inozentzia eta suminezko garai hartan.

360. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0069 Ezertarako balio ez zuela gezurra zen.

361. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Ze bihotz xehatuko ditut? Ze gezur atxeki? -Ze odoletan ibili?

362. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0107 Bukatzeko, barkamena eskatuko dut gezurrez elikatu naizelako. Eta goazeman.

363. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Ganera, errementaten nauana ez dok inor gordetea, zuzen eta artez barik gezurren bidez etortea baino.

364. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 - Hori pelikuletan gertatzen da eta pelikulak gezurra dira!

365. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0008 Eta badudanez, Balkanetako hamaika hizkuntzetan horri buruz diren gauzarik zentzugabekoenak esaten aritzea honekin galaraziko den esperantza, ahaleginduko naiz zubi horren gainean egia guztia, beste modu batera esanda, zer den agerikoetan gezurra eta zer gordekoetan egia, idazten, eta kontatzen horrekin loturaren bat duten eguneroko gertakizunak, jarri dizkioten harriak bezain arruntak, eta hor eman diren nahigabe larriak, dituen arkuak hainbatsu direnak.

366. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Gainera, Calmetek helburu apologetiko filosofiko edo erlijioso batez burutzen du lana: kontakizun horien egia edo gezurra agerian jartzeko.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0312 Gauzek gainezka egiten dioten mutikoaren gisan, ezin niezaiokeen errealitateari aurre egin; ezin berezi benetakoa eta fikzioa... zeintzuk ziren gezurrak eta zein zen egia... hain zegoen dena nahastuta Krassyren eta neronen bizitzan non jarraitu nuen atzeratzen erabaki bat hartzeko unea.

368. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 - Hainbeste aldatu naiz ala? galdetu zuen emakumeak, eta gizonak ezetz arrapostu, eta gezurra bazen ere, ez zen erabateko gezurra, zeren irribarre arin hura (halako irriki eternalerako gaitasuna begiramenez eta moderapenez adierazten zuena) hara iristen baitzen urte askotako urruntasunetik, ezertan aldatu gabe eta gizonarengan nahastea sortuz.

369. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0183 Gezurra.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Hala eta guztiz ere, analisia hori baino gorapilotsuagoa da, biktimarik gabeko delitua gezur hutsa da eta adierazi nahi da prostituzioan diharduen emakumea bi aldiz dela biktima, alde batetik egoerarena eta bestetik erregulazio ezarena.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Azkenean, bederen, historiografiak amaiera eman zion Condor Legioaren mitoari. Klaus A. Maier historialari militarrak agerian utzi zituen 1975. urtean faxistek Gernikari buruz zabaldutako gezurrak. Historialariak BRDko Aire Armadako komandante garai hartan era zientifikoan frogatu zuen Condor Legioak birrindu zuela foru-hiria.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Gogoratzen naiz hura esan zuenean protesta ugari izan zela; adierazpen hori gezurra zela zioen jendeak, eta frogatzeko, haren esana literalki interpretatzen zuten.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Telebistan eta, salbuespenak salbuespen, prentsan agerturiko gezur zitalek amorratu egin gaituzte.

375. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 Egia/Gezurra errekonozimendua

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0109 Medioek (informazioa, gezurra, fikzioa, jolasa...) hedatu egiten dute, hori da definitzen dituena.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0176 Haren propagandaren zati handi bat berariazko gezur kontzienteak dira.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0051 Zergatik? Enpresariak ere bere usteak dituelako, beste guztiek bezala; egia ala gezurra izango dira, baina bereak ditu eta horien arabera jarduten du.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0180 Zinismo, hipokresia eta gezur politiko lotsagarrienen garaian bizi garenean ezin zaie eskatu presoei beste inon inork erakusten ez duen zintzotasun eta integritate ikaragarri hori.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0149 Horregatik konkluditu zuen, arrazonatzaile peto baten gisara, ebidentzia hark gezurra zeramala bere kopetan, eta edozein giza testigantzan oinarrituriko mirakulua barregarri zela gehiago eztabaidagarri baino.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Harremanik errealki ez dagoenez, gezur fidela izenaz ezagun dena ematen da: egiaren jabetza berea dela sinisten du bete-betean.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0143 Artikuluan oinarrituz (baina testua aurrean eduki gabe) egiten diren 10 baieztapenak egia ala gezurra diren adierazi beharko dute.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Egiak eta gezurrak aurpegi bertsuak dituzte, itxura, gustua eta ibilera berdinak; begi berarekin begiratzen diegu.

384. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 Desmantelamenduaren testigantza emateaz gain, hedabide errusiarrek euren esku hartu zuten 90eko lehen urteetan botere sovietarraren kontrako ajitazio lanaren zati garrantzitsu bat, ajitazio lan horretan egia eta gezurra maiz nahastu ziren nola orrialde inpresoetan hala uhin elektromagnetikoetan.

385. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0051 Gure asaberi ikasitako euskera baiño obea egiñ ustez' Aitzgorri, ez bait daki eta oyen antzeko etimologi oyek gezur gertatzen dira.

386. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0133 Bi zati ditu sail onek: lenengoa, Antzuolan kolerarik etzegoala adierazteko, egunkarietan-edo ala agertu bazan ere: paperetan jarriak gezur itxusiak; eta bigarrena, bergararren bizkarretik parra egiteko.

387. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00229 Ez dakianak etorkizuna
nola epaitutzen duan,
gertatu dana gezurtzat jota
guk itzegiten genduan.
Mutikotxo bat ematen dezu
Polipasoren onduan,
arrigarrizko ikusmoldeak
sortzen zaizkigu munduan.

388. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Gauza larriak behar dizkizuet erran ampsup14; Kontuz hartzekoak dira Luzifer-en solasak. Ez du irririk eta DSA 7 honetan Teresaren ordezkoetarik bat bezala da mintzo. Hamar gezurren artetik bizpalau egia handia adierazten dizkie Teresaren komentuko lagunei. Haren mendekoek Palladiar jolasak (Andere Vaughan-en erakaspenetarik) darabiltzatelarik, Luzifer-ek Bibliako solasak ditu oinarri hartzen, haien aldea irauliz, Tentamendu Mendian egin zuen bezala..

389. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Fortuniok aitor zuen halere gerlako bezperan Fernando erregek gezurra merke erabili zuela, estakuru beharrez Gazteizetik Iruñako bideari emaiteko bere armada.

390. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00155 Gezurra da hori zuri gaztea
ez zaizu ezer inporta;
ez da juxtua gaur egunean
eiten dan kontratu mota;
gaur langilea pañuelo baten
trazan jarria dago-ta:
behar denean hartzen dute ta
erabili eta bota.

391. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertsopaper 0095 9. Orra artxizi bat nola artuko
balitz bezala besoan
Orren ondoren baimena eman
nion maitasun osoan
geroztik saltsak eta gesurrak
ibilli (d)ituzte auzoan
nai duten bezain errez ez naute
arrapatuko lazoan.

392. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0024 Esan nahi nuke orain esana
gezur on bat izan dala,
betidanikan ordu kontuan
ni izan bait naiz formala,
eta neronek esan nahi nuke,
beste askotxo bezala,
ordularirik ez izan arren
ni beti naiz puntuala (bir).

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Asmatutako gezur batekin antolatutako muntaia balitz izango bailitzateke egia osoa.

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 AEK-ko arduradunek ere hobe lukete eskandalarri guztiak kentzen saiatuko balira. Egiak edo gezurrak, haundi samarrak entzuten baitira.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Dena den, gezur hori egia balitz ere, Euskadiren mesederako etekina lortuko luke abertzaletasun demokratikoak, bortizkeria dela eta.

396. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Gero hortik gezurra eta lehia eta azpilana eta azpijana eta iruzurra eta traizioa sortzen dira. Eta horrela ez dago zoriontsu bizitzerik!

397. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Bigarren hau gezurra dela beste inork baino hobeto daki Rafael Agirrek.

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0016 Hauteskundeetako emaitzak gezur hutsa dira Floren Aoizentzat.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Gezur eta ezjakintasun kirats nabaria dute gizarte modernoek darabiltzaten estereotipo gehienek.

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Eskupekoak eta ospakizunak lasaitzeko bakarrik baldin badira, euskara itoko duen gezurra eta itxura-egitea ari gara gizentzen.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Eta euskararen inguruko gezurra lehen ere haundiegia da.

402. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Gezur horretan bizi garen bitartean jai dugu.

403. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Bere ustez, orain arte sindikatuko kide izan diren hauek, EAJ-PNVko tendentzi bezala hurbildu zirenak sindikatura, guztiz manipulatuak izan direla adiera zuten, beren jarrera salatuz intosikazioa eta gezurra erabiliz sindikatua apurtzen ahaleginak egin dituztelako.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Bitartean, baserritarren artean intosikazio eta gezurrak erabiliz, baserriz baserri joanez, sindikatutik baja emateko kanpaina bat burutzen ari zirela jakin genuen, eta bilera batean Getarian talde batek sindikatutik baja ematea erabaki zutela.

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Gero ikusi dugu gezurra zela, HB-rena zela dokumentua.

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 Baina guda egiten duenak bakea ere egin dezake, eta Aita Santuak uste-osoa badu gizonaren baitan: on dela, mendekuari eta inbiriari nagusi arazteko maitasuna, heriotzari bizia, gudari bakea, irainari barkamena, gezurrari egia, etsipenari itxaropena, goibeltasunari poztasuna.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Alakoxe umore eukan eta bere senarrak ere parre lasai egiten zuen, etziran danak gezurrak izango.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 Baina gezurra da Euskal Herrian ongi jatea garestia denik.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Guk uste dugu erdi-egia dena ez dela gezurra baino hobea, bereziki herrigintzan edo politikan.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Zer da intoxikazioa gezur bati egia itxura zerbait emaitea ez bada, delako gezur gordea sinesgarriago izan dadin nonbait.

411. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gezurrean tematua dabil Frantzia, erreski froga baitaiteke korsikar populu bat badela.

412. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Gezurra baldin bada behatzak harrapatzen ahal ditugu tartean. Egitan horrela dela jakin eta gero egin beharko dira batzarreak, bilerak eta kontu. Hemendik egiten bada, Balleko Udalak mugitu beharko du, eta hor gure laguntza izanen du.

413. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0008 Baina hori gezurra da.

414. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Zenbait egunen buruan dira ohartu denak gezurrak zituela !

415. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0006 Ez zaigu hau anormala iruditzen, harritzekoa halako gatazka luze batetik irten eta ixilik gelditzea litzateke, baina ELAkoei, nonbait, ez zaie gure prozedura hau batere gustatu, eta gezurrez betetako idatzi batekin erantzun digute joan zen asteko Berrigaran.

416. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0006 Berriz, soldataren %40 tarifatik kanpo kili-kolo geldituko zela gezurra da: ELAk asanbladak egiten behin eta berriz oztopatu du, beraz, asanbladak egiteari beldurrik ez diola esatea gezurra da.

417. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0006 Eta, azkenik, LAB enpresarekin zerbait trapitxeatzen ibili dela insinuatzea, gezur borobila izateaz gain, euren kontzientzia zikinaren adierazgarri, denok dakigulako horrelako martingaletan eurok izan direla maisu.

418. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0028 SEXUA, GEZURRAK ETA HARI TELEFONIKOAK

419. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0030 Nik ez dakit nor zaren, edo egia ala gezurra esaten didazun.

420. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 IZAN ere, bere hegalpean gordetzeko bada, EKBri edozer datorkiola ondo dirudi: tokian tokiko herri-elkarte zabalak zein siglen izenean ez bada lanerako gertu ez daudenak, Odriozolaren ezkortasun endemikoa zein Alegriaren autokritikarako gaitasuna, benetan herri elebakar jokatzeko moduan dauden herri eredugarriak zein politikeriaren gezur soziala handitzen ari direnak euskararen izenean... eta guzti hori, jakina, irakurri baino gehiago aipatu egiten den Txepentxen eredu teorikoa aplikatu guran omen.

421. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00031 Ant.- Badakizue zer esango dizuedan? Birentzako dagoen lekuan hirurentzako ere badelako esaldi hori gezurra dela. Hara, Usoko errekako hegal batean dauzkat bost erlauntza. Beste batek handik urrutira gabe 17 erlauntza jarri zituen joan den udaberrian, eta ez hark eta ez nik eztirik. Iaz ere urte txarra izan zela, baina nik eztia izan nuen. Urnietako Igerategi aldean dauzkat beste bost, eta han ere bada paraje hura gustatu zaion bat.

422. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Gogoratu, adib., Tuteran-eta pakean bizi izan zirela elkarrekin judu-mairu eta kristauak (hemendik mundu guztia pasa da eta gezurra da Labordeta mañoak dioena: Araba ezik ez ginela erromanizatuak izan, eta oso itxian bizi izan garela; nahaste historiko ikaragarria omen dugu, historia faltsuaren bertsio bat irakatsi ei digute, e.a., e.a., Andalan-en garaietatik ere aldatu da Labordeta bordea, TVEren urdail eskertu hori...); gaskoi eta kanpotar abizen eta lekuizen ugari direla gurean; eta kastillano eta besteri besterik ez zaiela eskatu: euskara ikastea.

423. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 Milana: Gezurra

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Hau idazten duena ebaluazioaren mundutik dator, eta era berean gogorarazten dizue gezur haundiak eta estatistikak esistitzen direla.

424 emaitza

Datu-estatistikoak: