XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Beartsua ez gutxietsi, aberatsari ez agurrik egin; egiozu zuzenbide lagun urkoari.

2. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 29. Ikus, Iauna, ikus, gibel aundiz, oi bezala, gizasemeek iztun zampacirc;rren legeak nola dituten gordetzen itzetan eta silabetan; aldiz nola dituten gutxiesten Zugandik betiko osasunerako arturiko betiko legeak.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Inhumanitas ortatik beste bi konsekuenzia segitzen dira: gizon bakarraren balioa gutxiesten dala eta nork geure lagun urkoarekiko ditugun bete bearrak ahaztu egiten ditugula.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrelako egiazko asmatzaille gutxietsien ondoan, ordea, zenbat eztabiltza gure artean bere zoroak bizi dituen orietakoak: pi-ren balio zeatza arkitu dutenak, geldituko ezten mugimentuaren billa dabiltzanak eta beste ainbeste, Dios es el Trinotripodio perfecto asmatu zuen ura aaztu gabe.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Augatik, baiña iztegilleak gutxietsi ez ditzakegu, idazle berriai lana aski erreztu baizien.

6. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bertzelako agiri zaizku ikhusgune hortarik gainerateko Sarthade-tar herrialde guztiak: hoiek, nazione bihurtu diren egunetik, Latina hartu edo, zehazkiago erran, begiratu dute gizalantzaren kontzeptu gorenen expressatzekotz, herriko hizkuntza, jakintsuek eta eskoladunek gutietsirik, jende arrunten usantzarako zegoelarik soilki, berari ere hizkuntza arrunta edo populu-hizkuntza arbuiozko deithura zatxikola.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartarrok arroak izan bagera ere, beti gutxi-etsi izan degu gure euskera.

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Eta tinki erabaki-ta utzi eban: Aita Santutza goratu eban lez goretsiz, etzala gotzaien eginbidea gutxiesteko ta beeratzeko, arein mailla ta bikaintasuna yaboteko ta andiesteko baino.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Ondo irakurri ta apur bat ausnartu ba'dituzu, zeuk dakizu nik baizen ondo, ez dirala gitxi-estekoak, txatxarrak.

10. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Zurearekin ez bada, bestearekin ere ez da ezkonduko! Ez nago zure aurrean neure burua gutxiesteko.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Etxetik lekarzkeen hutsuneak, akatsak, murriztasuna zuzendu, osatu eta aberastu egingo diogu, baina etxeko hizkuntza inoiz ere gutxietsi gabe.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Zibilizazio honetan trabatu den gizonak gauza ukigarriak bakarrik estimatzen ditu, barruko balioak gutxiesten dituelarik.

13. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Ukaldi batez baztertzen du horrela behin betikoz Sartre`k Descartes`en irakaspide neketsua ta asmagarria, dena ahalik eta gehien gutxiesten duela.

14. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Gaurko irizpidearen arauera, berriz, fonologi alderdiak gutxietsiak izan zirela iruditzen zaigu.

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (3) Jaten duenak ez beza jaten ez duena gutiets; eta jaten ez duenak ez beza jaten duena juja, Jainkoak ongi-etorri egin baitio.

16. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Hamarretan arratsaldeko mendi jipoia eta hiriko musika-bandak eta txistulariek jo zituzten habanerak eta ttun-ttun hotsak gutxietsirik, sutargiak Suzko erruedak (=fuegos artificiales) izan ziren, gaztetxo jendearen eta arrantzaleen gozagarri batez ere.

17. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Engainatua, eta aski ez bailitzan, umiliatua eta gutxietsia utzi zenuen; (...).

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Azken urteotan nagusitu den jarrerari uko egin gabe noski, baina telebistaren aurrean auskalo zeren zain jartzen diren urlia, sandia eta berendia arrunt horiek gutxietsi gabe.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Rosak, alderdiaren garrantzia guttiezten du ia deuseztera iritxiaz.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Ekintza kulturalak hizkuntza minorizatuetan duten eragina ez dut inoiz gutxietsiko.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0017 Liberalismoaren garaipenak karlisten ikuspegi eta iritziak izkutatu egingo ditu, haien asmo eta pentsakera gutietsiz.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Are gehiago: erlijioa ukatu beharrerainoko gizonaren baitespen harek neurrigabeko baitespen harek berak desegokitasun edo kontradizio teoriko hauxe agiri du: arrazoimen soilaren ukazio edo superazio bat inplikatzen duela berak ere, eta, beraz, gizonaren baitespen molde honek, erlijioa arrazoimenaren izenean kondenatuz, azkenean arrazoimena bera gutietsiz baitesten duela gizona, arrazoimenak erakus lezakeen baino hagitz aurrerago doa eta.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Bekatore konzeptuak, Jesusen inguru giroan, sentidu zabalean, Jainko manamendua nabarmenki gutxiesten zutenek, eta beraz, mundu guztiak seinalatzen zituztenek ziren, noski; baita profesio mezpreziagarriak zituztenek ere.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0165 Marxismo primario batek, eta ortodoxoak ere bai, gutxiesteko joera du.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ez ditugu guk gutxiesten ikaskaiak, buruzko jabekizunak alegia, eta hain zuzen ere etorkizuneko bilaketei erasotzeko, tranpolina eta zimendu bikain izan dakizkiguke.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0316 Nor ez litzake tristetuko Martiniko gaxoaren larritasunak ezaguturik? Nork ez ditu ezagutu erdararik ez zekiten euskaldunak beren buruak gutietsirik?.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0075 Ez dugu kritika horien premiarik eta ez baliorik gutxietsiko ere.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Jainkoaren presentziaren kontzientzia hustu egingo litzaiguke eta, tentaldian, haren nahiaz ahantzirik ginateke, eta gutxietsi egingo genuke.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Baina Soziolinguistikak eman litzakeen eta eman beharko lituzkeen emaitzak modu nabarmenago batetan izan dira gutxietsiak askiesteko ahalmena zeukatenen artean behinik behin hizkuntz irakaskuntzari dagokionean, sarritan hartu eta bideratu nahi izan bait da azken hau sistema baten mekanismoaren irakaskuntza hutsa bezala (irakur bedi sintaxi, fonetika eta beste atal-en irakaskuntza hutsa), erabat aparte utzirik Soziolinguistikaren muina eta gakoa den hizkuntz erabilera-ren problematika.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Ez genituzke gutietsi nahi bestalde apez-etxe edo komentu zokoetan aurkitu izan diren bertsu, gutun edo prediku oso ala puskatuak.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Ezkerraldeko alderdiek, beren aldetik, langileen kontrol erakunde gisa ikusi gabe shurak, edo horretan joka zezaketen papera gutxietsiz, lantegietako zuzendaritzen eta gobernuaren aurkako tresna gisa erabili nahi izan zituzten.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Beste ohar-erizpideak ezertxotan gutxietsi gabe ere, auziaren benetako dimentsioa txostengileak inon baino hurbilagotik hor atzeman duelakoan nago.

33. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Galae contemto tegmine vasco, (buruko babesa, gutxiesten duan euskatarra).

34. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Etziren herriko nexkatxak gutietsiz johaiten, bainan nexken berri ere fitsik etzakiten, nexka arrotzendako etziren herrikoendako bezain ahalge... nola esplika?!.

35. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Azkenik nola ez aipa Piarres-ek hain xotilki erabili duen Euskara herrikoia, hain gutietsia den hizkuntza xumea?.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena dela jarraitu zuen Iztuetak integrismo honek... ez gaitu eraman behar honen jakinduria gutxiestera, eta gutxiago, argudiatzera.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Geure lana gehiegi gutxietsi dugu.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Hitzetik hortzera erantzunez, eta egin litezkeen beste mila gauza gutxiesteko asmorik gabe, kazeta handiek eta albiste-agentziek duten bezalako estilo-liburu bat prestatzea egokia izan zitekeela adierazi nion.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Zuek ere, gazteok, gure antzera, apaltasun bearrean zaudete; egia osoaren jabe, zuek ere, ez zerate sekulan izango; leengo guzia ez da azpiz gora iraultzekoa; kondairan zear ez da guzia txar; Tradiziotik gauza onik ere jasotzen dugu; eutsi oei; ez mezpreziatu eta gutxietsi zuek baiño zaarragoak.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Horrela hasten da estilo horren beheraldia eta urritasunaren garaia, gaur egun bertan ere oraindik neurri handi batean gutxietsia eta mesprezatua edo albora utzia dagoelarik.

41. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0030 Agian, bere burua gutxietsi egiten zuen gurekin hitzegitearren eta, oraingoz bederen, disimuluan zebilen.

42. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 18 Bainan ez duzu adar moztuen gutiesterik. Nola gutiets zinezazke? Ez duzu erroa zuk ekartzen, erroak zaitu zu ekartzen.

43. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0122 Baina zuek behartsua gutxietsi egiten duzue.

44. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 2 Nagusi sinestedunak dituztenek ez ditzatela gutxiets, fedean senide dituztela eta; aitzitik, hobeki zerbitza ditzatela, zerbitzu hori hartzen dutenak ere sinestedunak eta Jainkoak maitatuak baitira.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 Hasierako urteetan mugimendu hau gutxietsi bazen ere, geroan begira jarraipen zaileko behin-behineko mugimendutzat hartuz, Asle eta Anelek lortu duten enpresa-sendotasuna onartu behar da, nahitaez. 86. Lan-sozietateen sendotze honi buruz (La economía social. Una nueva forma de vida para el País Vasco. aip. 1990) ondokoa esaten zen: Lan-Sozietate Anonimoak hazi eta sendotu egiten dira eta, honen ondorioz, beraiek ikusteko modua aldatu egiten da ere; lanpostuak babesteko experientzia bat izatetik enpresa-errealitatea izatera aldatzen da. Ordurarte Sozietate Anonimoak eraldatuz sortzen baziren, enpresa berriak bezala eratzen dira, antolakuntza arrazionalago eta demokratikoagoarekin, ez bakarrik mugagabeko etekina, soldata zuzen baten truke baliabideak sortzearen helburuarekin ere.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00026 Garrantzitsua da egindako bereizketa, izan ere, lehenengo aipatutako hitzek osotasuna adierazten baitute eta besteek berriz festaren zati txiki bat besterik ez. Beldur gara, gaur egungo begiez begiratuta, ez ote diogun literatur lehiaketari arreta handiegia eskeini, gainerako ekintzak gutxietsia: XIX. mendean ere hala izan ote zen? Eta hala izan bazen, denentzat hala ote? Hitzegingo dugu honetaz aurrerago.

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Erantzunkizun hau ez da bakarrik soziologoarena, jakina: beste zientzialariek ere badute beste horrenbestekoa. Baina bereziki erabili-zaila da giza grinak hain hurbiletik ukitzen dituen diziplina batean. Agerikoa da helburu hori ez dela beti erdiesten, baina ahaleginean berean badago esangura moral bat ez gutxiesteko modukoa.

48. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Foruaren balioa erlatibizatzeak ezin du, inola ere ez, bere eragina gutxietsi.

49. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0092 Azken batean, emakumea diskriminatu, gutxietsi, edo ikustezin bihurtzen duenari.

50. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0031 Hau eginda, kolore munduan barrena orientatzeko nahikoak ei diren galde diezaiokegu geure buruari eta ikusitakoak gutxietsi gabe, nere aburuz koloreen alde batzu ez dira sartzen, edo zail samar sartuko lirateke, ikuspuntu hauetan.

51. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Dotrina hauetan ageri diren hizkuntz ezaugarriez zehazki eta patxadaz idazteko asmorik ez dugu falta, baina oraingo gure hau ez da argitalpena baino; ez dugu gainera honelako testuek dialektologiarako duten garrantzia gutiesteko inolako xederik, hots, polimorfismoen, aldakortasunaren edo interdialect direlakoen garrantziaz jabetzen gara.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 (6) Honetarako, zalantzarik gabe, gehixeago lagundu beharko lukete zenbait edizio, ustez kritikoren, aparatuek; aspaldixko hasi ziren filologoak toki horietan biltzen, testu ezarketarekikoez landa, iturri, antzeko pasarte eta are hitz interesgarrienen historiazko oharrak, hitz baten adiera beste kide batez ematea gutxietsiz edo.

53. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Hitzon asmoa ez da XIX. mende bukaerako euskalarien orijinaltasuna zalantzan jartzea; aitzitik, erkaketaren bidez aurreragokoak dautzan gutxiestetik atera nahiko genituzke: haien idatzietan ondokoek zer hartu topatu zutenez gero, zer esan bazeukatela eta guk zer iker azpimarratu gogo dut.

54. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Estatuaren propagandaren boterea ez da gutxietsi behar; ezta gizarte irekian ere.

55. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0143 Freud konturatu zen gutxietsi egin zituela bultzadura suntsikorren pisua eta garrantzia bere teoriaren lehen eraiketan, beronen arabera giza jokabidearen oinarrizko motibazioak sexu-bultzadura eta autokontserbazioa baitira.

56. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Gizonezkoenak eremu publikoarekin zerikusia daukate eta emakumezkoenak eremu pribatuarekin; lehenengo eremuak bigarrena gutxietsi eta menperatu egiten du, gizartea banatu eta hierarkizatu.

57. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Ez hori, ezta terminoak norberaren jakinduria agertzeko edo irakurleak gutxiesteko erabili ere.

58. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0092 Sendagilearen gidaritzapean egon beharrean erresistentziaren eraginpean dagoenean, gaixoak gutxietsiz kanpora botatzen dituen gogoratutako ideia horietxek osatzen dute landu gabeko meakina psikoanalitikariarentzat, zeinetatik berak intrepretazio-teknika arrunt batzuen bitartez metal preziatua aterako duen.

59. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0162 Guk, gainera, ez dugu hitza gutxietsi nahi.

60. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0071 Anglosaxoniarra ez zen kultura oro gutietsiz, yankien bizimodua zibilizatuena bezala ezartzeko nehoiz herabe izan ez zutela, zinema baliabide garrantzitsua izan zen kontzientziak kapitalaren eta inperialismoaren alde biltzeko.

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010 Lehen aipatutako teknikari/injiniarien artean, beste guztien partaidetza gutxietsi gabe, Gipuzkoako Foru Aldundiko bide seinaleetako teknikariek emandako laguntza eta egindako lana azpimarratu nahi genuke.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Bere bizitza izpiritualeko une jakin batean, bizitza kontenplatiboan, Kristoren gizatasunaren garrantzia gutxiesten zuten izpiritualitate-teorien lilurapean jautsi zen Santa Teresa ere.

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Ingurugiroarekiko ekimenak gutxietsi barik, duela hamarkada bat zeuden degradazio joera nagusiek oraindik ere badiraute.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Ura etengabeki gutxietsia da, eta ondorioz betiere izariz gora erabilia.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Jende xehearekin bizi eta aritzen gara; haren solasak nardatzen bagaitu, gutiesten badugu gogo apal eta arruntei lotzea, eta apal eta arruntak maiz dira zaluenak bezain arautuak (ororen jakinezari ez dagokion jakintza jakingabea da), ez dugu geure eginkizunekin ez bestearenekin ere aritu behar; eta publikoak eta pribatuak argitzen dira halako jendeekin.

66. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Haatik, gema hauek guztiak gutxietsi barik, erakustaretoko izarra diamantea dugu. Bitrina berezi batean mineralik gogorrenaren tailatze teknika erakusten da pausoz pauso, eta bost dira bisitarien begien aurrean dauden aleak, ongi samar gordeta, jakina.

67. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Hain zuzen ere, banatu zen lehenbiziko mezuak horixe eskatzen zuen frantsesez biarnesak eta gainerakoak gutxietsi gabe.

68. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Inork ez dezala batzorde hau hauteskunde-planteamenduetarako erabili, baina aldi berean, inork ere ez dezala erabili elektoralismoaren funtsik gabeko akusazioa batzorde honek egin behar duen lana gutxiesteko, zehaztu du.

69. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0006 Baina ez diot Ardantza gure Lehendakaria gutxiesterik eta gizajotzat jotzerik onartuko Garaikoetxea bera ere aspertu zen EAJren eta PSOEren txotxongilotzat jotzen, hortzak ere erakutsi izan bait dizkio.

70. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Nahiz eta biztanlegoa hazteak garapenari laguntzen ziola uste zutenak asko ez ziren, ia aho batez zioten denek garrantzi handiegia eman zitzaiola fenomeno horri eta, batez ere, gutxietsi egin zela ekonomiak bere egiturak egokitzeko duen gaitasuna.

70 emaitza

Datu-estatistikoak: