XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Hartan hik ahatik ederki enganatu ninduken.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ahatik, chigarro bat behar diagu egin gan aintzinean.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer boz ozena duen hatik egun Ellandek!...... Donazaharrera heltzean bizkitartean, unhatzen ere hasia, oihuz emaiten da, eta astoak geldiarazi ondoan, hetarik baten gainera igaiten.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer zozoa hintzen hatik, Ellande! Airean joaiteko orde, ostichoan ere, orai bezala! Ez duk harat hunatik, arnoak argitzen dik azkarki jende chimplea! Arri aintzina.......

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Brien ariña, oraikoan, hatik, atzemaiter nuzu, Piarre!.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Ahoa idekitzea aski izan da haatik ukaiteko, Eskuarari eta Eskuararen adichkide guzieri han baita andere Etcheverry atchikia!.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Haatik, gure aldetik, erdi aise konpreniarazten ginuen gure burua, saltsa bat egiten baiginuen español, kaskoin, frantses eta eskuararekin; saltsa horrekin zonbait kheinu, nola ez ginuen bada elgar adituko?.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Herri churi pollita Arnegi, soberasko tinkatua haatik bere mendi chokoari.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 Ez zaiku haatik aski behar geronek debozione horren hartzea; gutiziatu behar dugu, eta bakotchak ahala egin etsempluaz, contseiluez, eta bertze moldez, khar handienarekin, Jesusen Erregetasuna bertzetan ere sar dadin.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Badire haatik, berehala errateko, huts hortan egundaino erori ez direnak.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Katichima eta predikuez bertzalde, ez dire haatik lotsa zer-nahiri lotzeko, ala barnean ala kampoan.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bitchi ez den ahatik nola nehor ez den ongi heldu, zurrutarik gabe!!!.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zoin egiak diren ahatik hitz zahar hauk; Izitzea dela zuhurtziaren hastapena!.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Ote ziloan ezar-azu, zerri mina (orotsarena ahatik) edo oraino gatzagiaren mamia.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Erdara soberachko ez duenetz haatik zonbait aldiz?.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Ez du indarrik idortu-eta, haatik.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Ez dakigu haatik lehen bezenbat begitarte egiten zaion egungo egunean.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Gogo onez bazterrerat uzteko chedearekin haatik, norbeitek eskualdunagorik eskaintzen badauku!.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Hatik, kabala saltzaile gaichto baten ukho egiten duenak, haren erosleak badu dretchoa, domas-intresen galdetzeko frogatzen ahal badu tronpatua izan dela.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Etche batean bada karrosa bat atelatzen ez dena: harek ez du manobrarik zor; zor du hatik, la taxe des voitures edo diruz pagatzen den bertze taila bat.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan hatik nahiago nuke, ez bazine nik gogoan dudana.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zer den hatik gizonaren sorhaiokeria! Iraganak oro ahantzirik, bizi nintzan, achola handirik gabe; eta gerla akhabatu ondoan, airos itzuli nintzan, Frantzia barnean gaindi ez dakit non ibilirik, etcherat.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi estai gora, bietan jendea mukurru; eta zoin argi, distirant, eta garbi! Espainian hori; ene haur maiteak; Espainia zikhin famatu hartan! Ez haatik Saragosen; han orotarik bazela errana dugu ja egun hogoi.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan ezta hatik aski burua goitituz eta beheitituz erraitea: Jaun Errienta, orok berehala onesteko: ez dena badela, Bada jaun eta jaun.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Cherria ikhousiko du haatik, bi begiez ezpada begi bakhotch edo utsu, jelkiten bizirik mekanikaren barnetik.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aspaldi hountan aiphaturik, geroago-ta aiphatzen-ago die, merechi beitu haatik aipha eta laida dezen.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aphezak ezin aipha eskola-egiliak aiphatu gabe; eskola-egiliak aldiz Madama Larrañe-koa berhez mentzitu gabe, gaitzi (beleiko) haatik.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Hau ere jendez trufatzea da haratik! Egun hotan gara batean trein baten guait zaudelarik, zer ikhusten dute?.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Orai haatik ongi doha.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hau ez da haratik bertzea bezain janhari aberatsa; bainan gerla aitzinean bertzea baino ezagutuagoa zen; huna zertako: Alemanek erosten zauzkuten gure tourteaux d'arachides guziak, gezurra ziotelarik: Kabalen dako etzela on.

33. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Gaizo Pettan!... Biba hi, zigarro on zombait behar diozkagu pagatu, haatik.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Henri Bergson Yaunak aatik asmo berriak ekarri ditu korapillo ori urratzeari buruz (Irakur aren liburua: Matiére et Mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit).

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bizialdien ingurua bururatzean, izaki bakoitza Lengo Batasunera biurtzen da - bizialdiz bizialdi irabazi duen nortasuna zainduz aatik: orduon bera eta oro da, batean.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Badira haatik desberdintasunak multzo hunen barrenean ere, eta ez txikiak.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Aatik aurrera dijoa Astronomia, bañan ez Filosofia.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Santsin.- Kasu haatik trompa!.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 - Denak saltzen badiozkatzue ahatik!.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Hori ahatik kario pagatuko duzu.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Ez, norbait ahanzten dut ahatik; lupiek ez zuten ikusia.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Bele hura oharturik egun hartan
Arrano batek bere aztaparretan
Bildotch bat airez-aire nola zeraman,
Nahiz zen gerruntzez herbailago,
Ez haatik tripuntzi tcharrago,
Kaskoan hartu zuen berehala
Egin behar zuela hark bezala!.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 - Eta hola?- Ez, ez batere!
- Oraikoan haatik?- Ez eta hurbiltzen ere!
Igel tcharra hantu zen, hampatu hainbertze
Non zartatu baitzen, sabel eta hertze.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Badoa gero timoiaren gainerat,
Handik zunkako on baten emaiterat;
Gero berriz farra farra
Ellanden sudur puntara;
Batean hunat, bertzean harat, griñatsu,
Iduri egiazki nonbeit duela su!
Eta khechu bertzeak ez direla deusik ari,
Bakarrik uzten dutela guzien akulari:
Apheza mar mar mar othoitzean liburutik!
Zer sanfreta haatik! Horrek badik burutik
Gazte bat aldiz kantuz, kobla eta errepika!
Uste du kantuz ariz joanen dela mekanika?
Andereño Uli badoakote aldizka
Beharri-ziloan jotzerat bere chirrinka.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Bainan hau, dudan, beha dago gako-chilotik;
Ama balu han, idek lezoke bai gogotik!
Hura dela ez baitzaio haatik iduri,
Ihardesten dio: Bai, nik idekiko zuri,
Bainan zuk lehenik niri
Erakuts ba patta churi!
Jaun Otso hortan (nondik ez?) gelditu tutulu,
Patta churi churi erakuts lezake segur, balu;
Bainan ez baita hori otsoen artikulu.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Ahatik, eskuetan babak higuin balinbazazkion, ez zen beldur mihia, gogoa higa zazkion.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Gure eliza bada zerbeit, bereziki adorazione egunean, ahatik, barne hura nagusi dela!.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Ez baitzen haatik pikaren azken umea Azkonchiloko jaun alkatea!!!.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Gauaz haatik ez du lo ona egin.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Karlos haatik ez zen batere trenpuan: alabainan bazkariak ere munduko bertze gauzek bezala bere bidea behar.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Iduri luke haatik Hendayako bilkuraren phizlek hastapenean seurik zuten asmo berezia, orthografaren edo hitzen idatz-moldearen chuchentzea eta berdintzea zuketela: Etudier l'unification de l'orthographe basque et en arrampecirc;ter si possible les régles philologiques basées sur l'euphonie euskarienne

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Gero, eguerdi jin baitzitzaioten lana bururatu gabe, gure gizonak, joan ziren bazkaiterat, bakotcha bere alde; haatik, kafeak elgarrekin hartu zituzten Legarralde'baitan, gero gei berari berehala lotzeko aratsaldeko bi ordutan.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Ez balinbaziren soberarik akort, orduko kazetek diotenaz, orthografa horren churru-burru guzietan, eskuararen alde lan egiteko haatik bat egin zuten denek berehala, su berak baitzarabilzkan, eta buruzagitzat segidan hautatu zituzten: Adéma kalonjea lehen buru, Arturo Campion eta Sabin Arana Goiri bigarren buru, Martin Guilbeau idazlari, J.-B. Daranatz apheza idazlari-lagun, Léon Hiriart diru-zain, eta horien aldean jarle edo lagun: Arbelbide eta Azkue aphezak, Broussain, Carlos Guerra, Serapio Mugica eta Lagaz Iruñako aphez bat.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Iduri zaiku gizon zainhart lerden bat zela, gozoa bere herritarren alderat, fede handikoa, eskuzabala, begiak erne haatik eta bihotza bere sinestearen alderat khar bizi batez bethi sutan.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Mende hartan, Sara herri on bat zitaken orai bezala, ez haatik orai bezain aberatsa (...).

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Aithortuko dut haatik, ardurasko baitira chimichta horiek delako liburuan, akitzen dutela luzara irakurtzalea.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 (Ez haatik sobera luza solas hori).

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Askotan haatik, haur arrazoin batzu aski dira soldadoen itzularazteko.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Gerlako hobendunak. - Nahi ditutzue lo trankil egiten eta behin eginen ez duten lau jauntto polliten izenak. Hitler, Himmler, Goebels, Goering. Tzarrak baino tzarrago, munduan hameka ameri nigar eginarazi dute. Bainan tezefa anglesak egun hautan erran daukunaz, gerla hau bururatu orduko, beharko dute juje garratz batzuen aintzinean agertu. Ederki. Hau haatik orok bitchi kausitzen dute, tezefa horrek nola ez duen orobat Mussolini aiphatu! Mussolini eta Hitler, Hitler eta Mussolini, batek bertzea iduri...

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Joan dira ederki. Haatik pilota partida zen miresgarriena Andre dena Maria eguneko hura... Zer partida pollita! lau herriko hoberenen artean; lauak soldado-geiak, gazteenak 16 urthe, Jean Urgorry, bi urthe gabe bere burua aipharaziko duena.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bigarren partida jokatu da, chistera haundirat, Pauetarren eta Mauletarren artean. Nahiz haunitzek uste zuten azkeneko hauk behar zutela idabazi, Paueko pilotariak dire nagusitu, gutiz haatik: 60 eta 58. Azkeneko tantoan berdintzeko zirelarik, Mauleko sakariak falta egin du. Paueko jokatzen zuten, Martinez, Estibotte eta Loustaudine-ek; Mauleko berriz, Bisquey, Recalf eta Aguer-ek.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Haatik ez da akordiorik ezagun askok esperantza zuten bezala. Amerikanoek ez dute deus ere hitz-eman izkirioz. Halere iduri du egun batez akordio bat atherako dela joan den asteko solasetarik.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gostukoak hauta ditazke lichtan-lumeroa emanez izenaren aitzinean, izenik ez hunki haatik eta ez thorrarik egin paperen bozak ez bailuke deus balio.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar kechu dugu baizik eta izan dela aurthengo pleka partidetan sobera azpi joko eta jukutria. Baditake nunbait zerbait baden eta Herria-ren eginbidea da erraitea nolakoa den garbia eta nun den ustela. Hitzemaiten daut zut haatik.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaliak soberatu nahiz arrazoueki ez dea hala! eta janharia bethi chuhurtzen... oranokouan lurrak baizik ez baitu haatik halakorik emaiten!

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena dezagun jakin California-ako berri! Kartiel aberatsa; Amerikaren haztia! Han dira jiten ausarki fruta, bihi et hazkurri guziak. Bena ez ountsa phenatu gabe hatik! Han ere alhorrak lan-gose... Zer hourtiak eta zer idortiak alde hetan! 1940-ko hourte handian, hourrak hedatu zien berrehun mila ithegun lurren gainti, eta hamabost milioun dollars-en itsesa egin.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behin hatik soberato... 1916-n zen, San Diego-ko herrian. Ebi erauntsia azkarki hasi, hourbilgia ttipiegi agitu, ata edeiten zutian bere lauetan hogeita hirou milioun pintak! gaintitu, eta bazterrak oro hourpian ezari.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Haatik Angles-ek (aithortu behar da) burua hotz daukate, eta begia chorrotch. Ikhusten dute deus ez dezakegula egin Amerika gabe... Apazegatzerat ari dira Pineau jaunaren, hau, bere ezin bertzeaz khechu, ari baitzen dena elhe minkor eta uztarkeria Amerikanoen kontra!

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Frango gazterik hil zen hatik, delako Errepublika.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haatik akordioak ez ditugu bethierekotz eginak. Epeak jin arau, eta antolamendu berriak apailatu arau, ariko gira irris-hauskin horien sartzearen chuhurtzerat.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Haatik Frantziatik ez diote tropa berririk igorriko, ez eta armarik.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Haatik ez dira goizian salduak izanen aratsaldean agertu behar dituzten joste lanak.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bertze orduz, ikusi dugu haatik fleit hobean.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Armaz haatik, ez da erresuma bihirik Amerikanoeri nausi lakiokenik, ez China, ez Rusia ere.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure iratzartzeko tenoria ez dea helturik? Hatik, ez du ekonomiak berak Euskal-Herria salbatuko, arimako gaizetan ere ez bagira iratzartzen.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Nahi duten artio... Hango lanaz edo bizi moldeaz gustatzen ez direnak haatik, bi urtheren buruan etxe alde libro izanen dira. Bertzenaz ere egonaldi hori bi urterentzat fitsatua da paperretan.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kasu ahatik! Egun, sobera hil, eta bihar zu biphil! - Gainerat xori kolpatua ez da eskualde gaixtoetarat berritz irriskatzen.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Haatik Algeriaren adixkidantza nahi du kartsuki begiratu.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jin dira jin artzainak ere, ahatik hok ez dute aunpatu bainan xurgatu beren moltsa.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ba, bainan ardiek baliatu baitute, ahatik aro itsa izan dute mendian, ardura sasoin untan den bezala.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aldi huntan ahatik etziren batere josteta gose.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Han gelditu dira bakarrik errabiatuenak, zonbait ehun ahatik.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahatik baratu behar zirela nahasmendu guziak, bazterrerat utzi buru muntatzale ixtudiant edo nunbaitik jin gazte ergel batzu eta serioski lanari lotu.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahatik ixtudiant guti da harat agertu.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Nola itzuliko dira orai gauzak? Nork daki? Ageri den gauza ahatik, lan frango ukanen duela gobernuak ixtudianten samurgoaren eztitzen.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahatik, Cernik jaunak errana du garbiki ez dela Txekozlobakian nehor gaztigatua izanen bere gogoaren berri agertu duelakotz.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Arratsaldeko pestan, pilotan edo bertze ikusgarrietan jende guti edo gutixko; haatik arratsean, gaztez mukurru soinuan.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kalikariak birazka edo hirunazka eman zitazken pilotan bezala, hiru hiruri, biga biri, edo berdin biga hiruri artzeko gisan, haatik bakotxa bere bolarekin eta kaliarekin.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00119 Haatik, beste orbitalek ez dute eragin hori hain bortizki pairatzen (...)

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Ahatik euri-uretan, infusioetan, simaurretan eta beste horrelako ingurunetan animaliatxoak aurkitzeak, berezko sorrerari buruzko eztabaidetarako gai eta aitzaki berriak eman zituen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Haatik, eklipsearen fase osoaren aurretik, 18,29tik aurrera, itzalak ilargiaz nola jabetzen diren ikusi ahal izango da, ez bait da, noski, fase osoa bapatean hasten.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Haatik, agian honako hau gaineratu beharko litzateke: euskaldunek eta inguruko baldintzapenek.

95. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Ahatik, jendearen iritzi arruntak eta usteak egiaren arabera tajutzen ihardun izan zuen.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Haatik, lokarri horiek hautsi egin zituen, eta ihesi irten.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Nekez, aurpegi horretatik, nire begiak urrun nitzazkeen... Haatik, meza zikin hark nik so egitekoa bazuen: zurezko aldare bat, lur hutsean ezarria; bilgien hegi-hegian motz-motz, lau ezko; ororen gainetik, Kristo bat, bere odol margo bipilduarekin.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Bixtan da kasu egin behar dugula, bereziki kanpotarrek, nola mintzo giren; orroitu ere haatik Liburu Sainduak zoin bortizki mintzo diren zakur mutu-etaz.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Ez haatik xuriek, elgarren artean, beltzetaz trufatzeko kondatzen dituztenak.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Kasualidadeagatik, haizeagatik (haize kontua zela, uste zuen Patriciok) edo haatik, ostiralaren arratsaldean Hamisi kalean txarki begiratu zion tipo batekin kalapita bat izan zuelako su eginda itzuli zen etxera.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 - Gizon buru arina! erantzun zuen haxeroak duintasunez, zeure buruarekin barre egin nahi baduzu, egin ezazu, haatik errespeta itzazu besteen aldi tristeak; zanpatzen dugun lurra zorigaiztokoa dut eta ez dakit kantatzen hildakoen belarritan heldu ziren gurutze baten aurrean txapela erantzi eta aitaren egin zuen; gero, goibel, harrigarrizko irudimenak izango bailituen: Zangarin, erran, ez duk ikusten gurutzearen ondoan... itzal bat... mamu bat?

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Agi denean, hamasei urte zituela hasi zen Nafarroako mutiko gazte eta hain gazte ez ziren batzurekin ibiltzen, eta harrezkero etxean geroago eta okerrago, bi bide bazituen eta hautatu beharrik: etxekoa, anitz sufrimentu baita laborari etxe batean, eta haatik badakizu ez zarela gosez hilen aziendarekin eta, pentsa gabeko ondikorik gertatu ezik; eta zein zen ene aitak zuen bigarren bidea? Kontrabandoarena!

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Gabonetan haatik, apur bat edanda, ederra zen zeukan indar eta izpiritu alaia.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Gure Luisi ez zitzaion Jainkoari eskerrak inoiz horrelakorik gertatu - oraindik sendo zegoen: hiru urtegarrenean haatik total jota helduko zitzaigun etxera.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Ordu erdi beranduago etorri zenean eta amak berria eman zionean, ez zuen haatik lar pozik erakutsi, baina kortesiaz mila esker esan zion gure lehengusuari, berak doi-doi ezagutzen zuena, herrikoa izanik ere Areetan bizi baitzen.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Haatik, labur iraun zuen gure ama zenaren alegrantziak.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Lauburu herrenak sainduak omen haatik, erten zuten lehendabizi monastegitik, mila guduen garaileek, milago zapuzte ahulen bezatzaileek, auskalo zenbat matxinoen lepamoztaileek.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 -... berauxe! Ez harritu haatik, ezta izutu ere, utikan, neska, beldurrik gabe, gauerdia ezean eta Xaxi sorginak musukatzeke ez bait dun piztuko.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Haatik, uda erdian geunden, abuztuko hilean.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0041 Haatik, azkenaldi honetan daramadan zama astun honen eraginez, indarrak joaten zaizkidala sentitzen dut eta badirudi, Iainkoak neure otoitz eta erreguak eztituela entzuten.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Bizpahiru liburuska, haatik, ez zen ematera ausartu: ez zuen uste osotoro fidagarriak zirenik.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik bi hizkuntzen arteko indar harremanak aldatzen ez diren arte gure herrian, bilinguismoak hispanizatzea esan nahiko du; euskararen tokian erdara ezartzea epe luze edo laburrago batetan.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik eta arrotzen hatzaparretatik askatzen den gizarteak kulturan gora doan hurratsari egiten diolako, askatasun borrokak, ekintza kultural bat behar du izan.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Haatik, gure irudiz, Herriak ez die, behar hainbeste bederen, beharrezkoa den atxekimendu agertu; bizkitartean, hau bai dela erabateko elkartasun bat behar duten kasuetarik.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Haatik, artikuluak jasotzeko gutxienezko baldintza batzuk jarri ditugu aldizkariaren kontrazalean, bertan nora bidali behar diren argitzen delarik.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Aski zauku mementoan jakitea, guti edo aski mahometano badira jende horiek, aski urrun daudela haatik Cordobatik, Espainiako Moroen kapitaletik, beren buruen jabe ahal bezanbat Ebro ibai bazterrean bizitzeko.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Bainan beretu balinbadituzte, behar izan dituzte haatik norbaiten eskuetan ezarri.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Pundu hori ez dugu haatik oraino arras xuritua...

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Hots, buka daiteke bertso bat vokalez eta hurrena vokalez has; ez du haatik bata bestearekin inoiz elkartuko Eta ordez ta behin bakarrik idatzi du, oker ez banago, gure poetak eta, hain zuzen, bertso baten hasieran, aurreko bertsoa vokalez bukatua delarik: 16,36.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Ez zen, haatik, lanean geldituko: beste bi ikasbide moldatu zuen Belaustegigoitiak Baionan bizi zenean.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Gaiztoen garaitzak deabru txotxongiloak txalotuko ditu, baina, batailen ondorioz hauetariko bat hilik suertatuko balitz, Satanek buruz bera infernuratuko lukete; baldin khirixtia balitz, ahatik, lagunek ohorez kanporatuko lukete.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Ez da, haatik, esan horrenbestez gramatikaren eremu osoa, alor eta soro, erabat eta berdintsu aitzurtua zegoenik.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Haatik, azkenik, hemen esandakoak, hemen Tartasek erabilitakoak direla eta, ez du esan nahi beste idazlek erabili ez duenik.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Ahatik E.T.A. beste giro (aro) batean bizi eta lanean ari da, ez ahantz.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Ahatik ipar aldean nola joka?.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Ez da, haatik, zeharo funtsik gabeko pentsabidea.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Haatik, konfesa behar dut: asko eta asko falta zaigu oraindik Fedearen elkarrizketa honekin belaunaldiek elkar serbi dezaten.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Ez da, haatik ere, berritasun osorik.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0060 Haatik, bere apologia ez da epelagoa Larramendirena baino.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Haatik pasarte batzuk aipatuko ditut.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Gureak diren elizok ez dira, haatik, Euskal Herrikoak bakarrik.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Haatik, euskal eta espainiar pinturaren garapen honetan beste bi pintore fauvista guztiz interesgarri dauzkagu: Frantzisko Iturrino (Santander, 1864-1924), Joan Etxabarria (Bilbo, 1875-1931).

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Haatik irakaskuntzaren praktika teoriatik erabat etenda balego, haztamuka hutsezko iharduera izango litzateke.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 1.3. Fedea ala aurrerapena?
Harremanik zailenak ez dira, haatik, horiek.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Kristautuaz gero, haatik, izpiritu bakezale demokratiko ahula nagusitu da Euskal Herrian.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Haatik, horrek ez du esan nahi, ideal haien aldekoak miresten ez zituenik.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Sinistu zioten, haatik, bere herrialdean, eta Geografiako Frantses Elkarteak bere lehen sari handia eskaintzen dio.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Haatik, benetako oposaketa edo kontradiziorik ez dago bien artean.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Horrek esan nahi du, noski, badela hurbiltasun bat Jesusengan sinestearen eta Jesus ezagutzearen artean; ez dagoela, alegia, ezaguera gabeko sinesterik (egon daiteke, haatik, sineste gabeko ezagupena!).

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Izan ere, zelula txikiek erlatiboki, biomasa-unitatez absortzio-gainazal handiagoa dute, eta horregatik hain zuzen, elikagai-absortzioaren tasak haatik, ekoizpen eta zatiketa-tasak handiagoak izan beharko lukete (2. irudia).

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Haatik, zailtasunak zailtasun, hauxe da Europako unibertsitateetan eta hizkuntzalaritzazko sarrera ikastaroetan gehienetan ematen den fonemaren definizioa.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 Ubillosek berak liburuaren azken orrialdean bildu zituenak baino gehixeago direla, hori bai, hori gauza nabaria da; hauek zein diren eta zein ez erabakitzen, haatik, ez hain erraza.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Uste da, haatik, sortalderuntz Pirineo aldean orain den baino hedatuago egon zela.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Euskalkiak Bere baitako batasuna euskarak bere egituran garbi asko adierazten du; haatik, euskalki edo dialektotan banaturik ageri da.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Baina haatik kezkati egoteko arrazoiak ez dira gainditu: bada elebitasun edo bilinguismoaren auzia, batuaren eta euskalkien arteko auzia, euskal hitzen eta etxekotu nahi edo/eta behar diren hitzen auzia, eta abar.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Eta horrela eserita, bere ariman gertatzen zitzaion guzia zintzo jakin arazi zion, eta haatik zeinen gutxi aurreratu zuen ordurarte.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Haatik, gezurra dirudielarik egungo egunetan ere euskara (euskaldun eta bere helburuak) atzerakoia eta burjesa dela itzak dira aldatu, zentzua ez jo eta auts derabilate.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Gu, haatik, krisian dauden sektoreei buruzko politikaz bakarrik arituko gara kapitulu honetan.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Aatik, nere ardiek, nereak ez izan-arren, ene eskuetan nituan ardiek, espaiñitarrek, nere larrari, bildur zioten.

150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0001 Ez gaitu, haatik, gu gabe eta gure orde
salbatzen.

151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Bakar batzu haatik jazarri ziren: Kontzilioa tronpatu zela eta Ebanjelioaren bidetik baztertu.

152. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Ez haatik nor-nahiri eta nola-nahi.

153. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Zuzentasunak galdatzen du, gizonek ukan dezaten bizitzekoa; ahantzi gabe haatik gizonarentzat baitezpadakoa dela jakitea zer den biziaren funtsa eta helburua, eta nola behar duen bilatu denen ongia, Jainkoaren xedeen arabera.

154. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Haren lana haatik agertu zen lehen Mendekoste hartan: haize azkar baten burrunbarekin, inarrosi zituen beldurrak harturik zauden apostoluak, eta igorri zituen, mundu zabalean barna heda zezaten Berri ona; suzko mihien itxuran, berotu zioten bihotza, eta ordu arte mutu zaudeneri eman zioten nun-nahi eta nor-nahiri Jesu Kristoren ezagut-arazteko jakitatea eta indarra.

155. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Lan horrek errextuko dio bidea, ni baino urusago izanen den bati; beharko luke, haatik, harek ere, zuk bezenbat eskuara maite duen Printze bat.

156. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Ez nau lan egitetik gibel-arazten; bainan burua laster unatzen zait eta ezongiak lana utz-arazten daut, berritz lotzeko haatik istan baten buruan.

157. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Judu eta hebrear sekulan baino geiago; ez, haatik, bertzetarik urruntzeko, bainan heien zerbitzatzeko.

158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Negua pasatu zaukuk hotzan partetik ainitz sofritu gabe; haatik izan ditiuk aspaldian egin ditien hormaik handienak; elurra doidoia, erraiteko doia egin du bakarrik; bazuza ainitz eta uri.

159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0156 Ez akit hatik orai hire adin handian: baduk haurrik aski hire inguruan, hemendik goiti haziko hautenak gostuan eta gogotik, hire adina dukala kausa eta obligazionea aita bezela; nahiz badakitan ez dudala erreporxurik egiteko nehorri, zeren ditukan guziak ekarriak ongi guzien egitera eta Jainko onak benedikatuko dituenak mundu huntan berean, beren devoarrak ongi bete diuztelakotz.

160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Nolakoak diren, haatik! Zer adin dute horiek? Hamabi, hamabost ez gehiago seguraz ere; jadanik bere buruaren jabe dituk.

161. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Ondotik haatik ez zuela denborarik galtzen!.

162. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Kuskak aldiz arruntago emaiten du kanpuz, hazkarrago, bortitz aire batez, gura mintza, jestua errex, guti aski jauzteko, ez haalik irurikorra, bezperako hasarren bultak aise ahanzten.

163. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Haratekoan Ziortza-n gelditu dira: hango eliza eta fraidetxea ikustekoak; haatik, fraide gabeko fraidetxea zoin den ilun....

164. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Ez pentsa, haatik, orai bide onean, bide segurean abiatuak direla eta ez dutela gehiago zuen laguntzaren beharrik.

165. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Huna ere, haatik, gure arteko... ZENBEIT BERRI.

166. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Arrats batez artaldea gure bordan sartzen ari zelarik, ardi-amen ondotik tinki-tinki zoatzin bildotseri beha, ateraldi hau izan omen duzu: Denak zoin ongi egin dituen Jainkoak, haatik: umeer eman diote amaren amodioa .

167. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0007 Hau ere, haatik, ez ahanztekoa: 1964-an, martxoaren 13-an, euskarazko liturgia onarturik, Salmoak liburuarentzat ardiesten zinuen Erroma-tik baimena, azaroaren 18-an.

168. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Gauza huni haatik ohartuak gira denak: elizan azkar girela, gure fedearen goraki aipatzeko; bainan elizatik kanpo, zoin herabe eta zoin beldurti! Eta fedeak galdatzen daukuna gure urrats guzietan obratzeko, zoin nagi eta zoin ahul!.

169. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Noizbeit, haatik, bere estekak trenkatu ahal izan ditu: eta, gauez gau, lasterka joan da Bame herrixkarat laguntza eske.

170. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0008 Belaunikaturik, otoitz egiten zuen erranez: Aita, nahi baduzu, kalitza hau urrun zazu nitarik, haatik ez bedi egin nere nahia, bainan bai zurea.

171. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0007 Haatik, on da batzutan, egiteko guziak utzirik, mendi gainetarat elgarrekin igaitea.

172. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0117 Huts batzu haatik, uste gabe itzuri dira (...) FELIPE UGARTEETAKO... (FILIPIN-ISLAK adiarazteko), eta halako.

173. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0020 Herriratu gabe haatik, galdetu zion Doña Juana Espainiakoak: Segovi-an eta Leon-en zauden bi komentutarat joatea, gauzen antolatzeko.

174. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0022 Avignon-en eritu zen haatik; eta 1567-ko urrian sartuko da Elizako hiri nausian, Erroma-n.

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Haatik askotan lan dorpea!....

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0019 Haatik denak baino gorago han zabilan omore ona!....

177. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0102 Principes edo ekhai-ek elgar senditzen dute, horiek oro segurki, ez haatik bide beretarik.

178. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Beste itsas-arrain bat, bakan Ipar Itsasoraino igeri dagiena, Atlantikoan eta Mediterraneoan haatik ugari dena, arrain-hegalaria da, arruntki oroneta deitua dena, ba da honetatik zazpi mota eskualde horietan.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Urrats hori ez da haatik lehenbizikoa.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gustokoago ditut haatik Getariakoak, hilaren 6ean datozkigunak ea bixigua monton badagoen!.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Haatik, iluntzerakoan kalera irten nintzenean, suzko garrek inguratu ninduten.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ez baitu haatik horrek erran nahi denetan akort direla, aperentziarik ere.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Haatik botz biltze denboran, pentsatzerat emana zuen Venezuelak aintzineko urtetan ezagutu zuen aiseria berriz goza zezakela.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Zor horiek behar zirela ukatu zioten politikatzale batzuk, ez baitira haatik hortan gauzak xuxenduak.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Etzuen haatik holakorik nahi Khomeiny-k.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Teheraneko deputatuek erabaki dute hautsiko zituztela Angleterrarekilako diplomatiko harremanak, aste bat emaiten ziotela haatik Angleseri beren gogoeten egiteko.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ortzegun Saindu aratsean meza eta beila kartsua, haatik jende xuhur aire.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Igandean meza nagusi ederra eta bezperak ere bai, haatik hemen jende gutisko.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Haatik aurten bego Bideondo: hau Martiarenaren kontra ariko finalerdian igandean zortzi Miarritzen.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Berriz ere ongi joan Itsasuko ostiral aratsa: 10 liberako sartze sariarekin, haatik bat baino gehiago hartzen ahal hautarik, bakantza ederrak irabaz bait ditazke haiekin loterian (balio du bizpahiru irriskatzea!).

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Proba bertako aipamen negatiboa, Marino Lejarretaren pertsonan eman zen, iztripu latz bat pairatu baitzuen irteeratik seirehun bat metrotara; haatik, hiru puntu eman zizkioten, eta karrera berehala uztera behartu zuten.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Haatik, pertsonalen izua heuren gainean egoten da ia partidu guztietan, batipat pivotengan, errefortzuren falta zeharo nabaria baita.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Haatik ikusi behar zer ondorio izanen duen markaren baliostatze horrek Europako laborarientzat! Hainitz ekonomixta ez daude beldurrik gabe.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Berrikitan ahatik, Ipar aldeko komunixtek bakeari buruz zonbait xede agertu dituzte hamar pundutan.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Ahatik Izraeldarrek berriz ere jakin arazi diote Libaneko buruzagieri, Jordaniarentzat bezala, boteari emanen dutela beti errefera...

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Ez du haatik salhatu nolakoa izanen den.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Haatik, segidatzeari buruz, Poulidor eta Ocanak sobera beranta bazuten aintzineko egunetan bildua eta Anquetil da lehen atera haitada hortarik landa.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Haatik berak ere badaki jendeari kausitzen eta tokian tokiko gisa egiten.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Xiletarrek badute haatik beste bisitarik ere egun hautan, guziz Frantziatik: lehenik hiru sozializta buruzagi, François Mitterrand, Gaston Defferre eta Claude Estier, eta ondoko egunetan, omen, Jacques Duclos zenatur komunixta.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Haatik hola pentsatzen balute bezala ari direnak, ni beldur badiren asko!

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Orai bertze molderik baita haatik.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Haatik bixtan da eskuararen rienta edo errientsa pusatu herriko mintzaiaren errespetatzerat eta ahalaz sustengatze-estakuruan euskal-erakasleak ez diotela haurreri marxismoa erakutsi behar, aita-amen baimenik gabe.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Munduan gaindi haatik, ainitz mediku eta jakintsunek ez dute gauza hori sinesten.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Egun hotan haatik, Lurrerat jakinarazi dute berak lo zirelarik Skylab hortako muntadura berezi batzueri esker bazirela hartuak foto edo argazki arrado batzu.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez du haatik zonbeit oren bakar baizik ihardoki.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Kasu haatik, xuhurtasuna eta zuhurtzea ez dira berdin.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Delako deia kontseiluko gehienek onhartu dute, ez haatik ezker-aldekoek.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Batto haatik Aljeriarat kasatu, paperez hangoa baita.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ontsa konprenitzekotan haatik zer den egiazko penitentzia.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bataiatu aintzin, bazuen haatik girixtino-gaiak bide luze bat egina.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Judu gobernu gizonek haatik ez dute sinesterik haren solasetan, eta oroz gainetik ez dezakete onar Jordanianoekin solas egitea heien juntatzen balinbadira Paleztindarrak, eta ez ditu Chypren gertatu denak hortarat ekarriko, hau OLP-ekoek garbitu dituzte hiru Izraeldar.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Ez da haatik batere lotsatua Botha presidenta.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Izenaz ere aldakuntza bat badu lege berriak: 1986-ko uztailaren lehenetik harat, haurrek ekartzen ahalko dituzte beren aitaren eta amaren deiturak bat bestearen ondotik, administrazioneko paperetan; haatik état civil delakoan aitaren deitura bakarrarekin deklaratu beharko dira.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Kondatzen dute haatik lehen ere ikusten direla hor gaindi holakoak.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Idazkera eta mintzaira aldetik, euskara batua; ez haatik eskualde bakar batera bihurtu euskara bat: ala ziberotarretik, ala bizkaieratik, ala denetarik hartu hizkuntzak eta bihurdikak aurkitzen dira hor, zimendua aldiz manexa eta gipuzkoeratik daukalarik gure iduriko; hots euskara batu zabal bat, erdian harturik ardatxa baina ororenak onhartuzkoa.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez baita haatik holakorik haizu nehorentzat, nun ez den diplomatzalea, polizak ukan du manua hura nahi ala ez segitzeko jujearen aintzinerat.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Haatik haren gain du ezarri gobernu berri baten moldatzea.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Haatik oraikoan muntatuko duen gobernuaren gain izanen da herri lege berri baten apailatzea.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez dira haatik denak sartzea pagatuz johan etxe hortarat.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Ausartagorik aurki dezakezu haatik zuhaur menditar bazara edo mendian doi bat ibiltzen.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Monein Biarnoko herri pollitean, hortarat deituz arno saltzale eta kasetalariak (ez haatik HERRIA baina ez dugu guk komita horien beharrik gure tokiaren maitatzeko).

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ez baitaude haatik besteak ere geldirik: hala nola erresuma haundiak, Xina, Japonia, Tunizia, Venezuela, Madagascar eta guziak ohartuak dira hazkuntza horri.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Ipuinen gaiak, Barandiaran-en Bilduma aberatsetik ere artu ditu, aurrentzat moldatuak eta egokituak, ez haatik itzez itz, xinpleki eta libreki baizik.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Nagusien eta morroiaren arteko solasetan haatik, ausarkeri geyegi sartzen dituela autoreak, iduri zaigu.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 - Erresuma aurreratuenek, petrolioaren garestitzeak ekarri duen zama, besteen gainera jaurti ahal izan dute, hots, hirugarren mundura eta herrialde sozialistetara; haatik, politika hau boomerang bihur daiteke mendebalarentzat.

226. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0018 Baionatikan Pauera eta Pauetikan Parisera,
Ene bekatu originala heldu zen kasik urtzera.
Ez amor eman nahiz haiek ere, rebellion jazarkundera
Altxatu zuten ekintza, hatik pena ez utzi behera,
Azkenekotz heldu bainintzan Giscard-en amnistiara.

227. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00005 Haatik, emakume hori gai da bere berbaz adierazteko ala beste norbaiten premia dau horretarako?

228. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Haatik, karlisten artean tira-birak zeuden eta, horretaz gain, gerrak eragindako nekearen eta Zumalakarregi hil ondoren gidari eta estratega onen faltaren ondorioz, Bergarako hitzarmena (1839) sinatu behar izan zuten. Bake honen bitartez, armada karlistak Isabel erregina onartu zuen, baina, aldi berean, Foruak defendatzeko eta mantentzeko agindua lortu zuen Espainiako batasunari kalterik egin gabe.

229. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Nafarroa Behereko euskalkian idatzi zuen Etxeparek, Garazi inguruko mintzairaz zehazki esanez; berea zuen euskalkiaz baliatu zen; haatik, ez du euskalkien arteko arazorik ez lehiarik erakusten edo isladatzen, bere helburua eta poza euskara, euskaldun guztien hizkuntza, letren mundura jalgitzea, ateratzea delarik.

230. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0109 Kontrakotasuna edo aurkaritzako lokailuak asko dira, hala nola, ostera, aldiz, aitzitik, bizkitartean, alabaina, dena dela, hala ere, haatik...

231. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0007 Haatik, errore sistematiko guztiak desagertarazi edo zuzendu baditugu ere, zenbait aldiz errepikaturiko neurketen kasuan lorturiko balioak, ez dira berdinak izango.

232. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Haatik, Adrian eta Xabierren autoak etxe aurreko zelai txikian aparkaturik egoteak aurka egiten zion aldegitearen hipotesiari, oinez edo beste ibilgailuren batean joan ez baziren behintzat.

233. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Haatik, hizkuntza eskolan izena ematea erabaki dut, bertako euskalkia ikasiz, gure arteko izotzak urtu eta harremanak uztartu asmoz.

234. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 (12) Erasmok ere horren antzeko esaldi bat ba du: Neque enim ideo nigrum esse album, si ita pronuntiaret Romanus Pontifex, quod scio illum numquam facturum (= Aita Santuak beltza txuri dela esango balu badakit ez duela hori behin ere egingo ez haatik litzatekeela beltza txuri). Opera omnia (1706) IX 507 or.

235. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Bere mintzoa hizkuntza guztiak sortu zituen orro eta aharrausi, murmurio eta xaramela horretan funtsatzen da; bizi den orotan den zelula guztien komunikazio beharrean, eta, haatik, komunikatu gabe hil beharrean.

236. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00015 Ez nintzen haatik geratu, tresneria-poltsa soinaren kontra estutu eta mendixkan behera amildu nintzen ziraldoka.

237. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Ez ziren berreunetik pasatuko bertako biztanleak, haatik, aurrerakuntza kutsu bat zerion behinola urre-bilatzaileen herrixka izandako hari.

238. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00178 Ez kantu ez errezu ez dute entzuten, haatik, eskuinaldeko harritzarrek.

239. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Denborak argitu beharko zidan jokabide bitxi haren zergatia; haatik, eta artean gaztea nintzenez, laster kentzen nuen nik burutik edozein kezka.

240. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Haatik, egun handia heldu bitartean tertzak eta sare ttikiak inork baino hobeto erabiltea nuen kontsolabide.

241. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Haatik, amorruaren amorruaz zainak haginkatu gabe, nork eutsiko zion nik orduan nuenaren adinako jakinminari?

242. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00196 Haatik, sinets nazakezu, ez nuke instant batez ere dudatuko sakrifizio hori zuri eskaintzeaz, eta gutun horiez gabetua izanaren doluak amore emanen lioke zuri dizudan begirunezko adeia zuri frogatu nahiari; zernolako ahaltsuek bararazten naute ordea, eta segur naiz zuhaurk ere ez dituzula gaitzetsiko.

243. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00424 Iruditzen zait haatik zilegi dudala pentsatzea ezen nik bertze emakumeei egin dizkiedan laudorioetan duela horrek nolarebait kausa.

244. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Haren inguruan lo zegoen jendea, musikan bildua baina esnatzeke haatik, lasai.

245. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0051 Ez haiz ohartu, haatik, bisitaren bigarren arazoaz eguna eta ordua telefonoz zehaztu duan arte: zer esan medikuari, zer erakutsi, eta zer esango dian batez ere.

246. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Haatik, gizon harek guri zioskuna baino hobeto bide zekien Oçeano eta Oçeanoko gorabeheren berri.

247. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 HAATIK, LASTER ULERTU ZEN ESPAINIARRAK MILURTEKO ERAKETAREN ETSAIAK ZIRELA.

248. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Haatik, aspaldi zen gizonak ez zuela gailurra sumatu ere egiten, eta beldur zen, gainera zetorkion nekaldiaren zen beldur eta ikara.

249. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0009 Inoren historia pertsonala kontatu ez eta, haatik, askotxoren historia propioa, xehetasuna gora xehetasuna behera, ohi ez bezalako indarraz irudikatzen du maitasun paregabeaz.

250. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Guztiak ez direla izaera horretako otsoak, haatik, erdiak edo gehiago errugabe eta otzan direla.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Dudarik ez; komunikabide, irakaskuntza eta ikusentzutekoen eraginez. aldaera dialektalak estandarrera hurbiltzen ari dira, aldaera hauek desagertzera heltzeraino zenbait kasutan. Haatik, ez duela hala izan behar defendatzera gatoz gu hona.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00105 Dena dela eginahala guztiak egin ditut horri buruz esan ahal den guztia tratatu honetan biltzeko. Horrek ez du esan nahi gure gaiaren aldeko froga bezala argudia daitezkeen arrazoi ezberdin guztiak jaso ditudanik, izan ere, ez dut inoiz pentsatu hori beharrezko izango zenik ezertarako (ziurra den arrazoi bakarra ere ez dagoen kasuetan izan ezik), haatik, bakarrik lehenak eta nagusienak aztertu ditut, eurak oso frogapen nabarmen eta ziur modura proposatzen ausartu naizelarik.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00131 Zeren mugitzeko, sentitzeko eta pentsatzeko ahalmenei dagokienez, ez dut uste eurak berez izatea gorputzaren ezaugarritzat har litekeen abantaila denik; haatik, harritzen nau gorputzen bat egon dadila ahalmen horiek izango lituzkeena.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00566 Gure honetan, haatik, prozeduraren oinarria azaltze hutsean geratu gara, eta euskarari horrek konplementazio mailan, bereziki, hots, sintaktikoki sortzen dizkion ezbideen salaketan, arrazoi ia fisikoak baitaude estilo hori bere horretan guretzea eragozten dutenak.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Egoera sozialak edo moralak era autoritario horretan arautzeak, haatik, objektuen bidez ikastea eragoztera darama; eragotzi ere eskola-komunitate zuzen potentzial bat sortzea eragozten du, baita ikasleak erantzukizuna bereganatzeko eta beren arrazoimen praktikoaz baliatzeko gai direla sinestea ere.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Norberaren bizipenen bidez ikastearen printzipioa, haatik, ikaskuntza-material bizidun horretaz baliatzean datza. Zaharra da printzipio hori. Izan ere, pedagogo erreformista guztiek horrelako zerbait postulatu dute, modu batean edo bestean. Piaget, berriz, psikologiaz baliatu zen printzipio hori sakontzeko.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Haatik, kazetariaren heziketak elkarrizketatzaile ona izatea exijitzen du.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00187 Ikusi duguna erreala izan da haatik, edozeinek ikusteko efektu fisiko ageriak izan dituena (maitea keinuka hasi da hunkiturik, barrez, begiak lore-lore, etc.).

259. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0114 Haatik, Komunitateak eta Kideek akordiora iritsi behar dute bakoitzak eta guztiok bilatu behar dituzten helburuetan.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0231 Haatik, aukera gehiago bide du iturri zuzena izateko beste honek: H lime, lima, kharraca; limer, limatcea, kharracatcea.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0244 Haatik, beste honek aukera haboro bide du iturri zuzena izateko: H lime, lima, kharraca; limer, limatcea, kharracatcea.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Iparraldean, haatik, frantsesaren eraginez, ez dira action de pleurer (abstraktoa) eta larmes (materiala) bereizten 89 Bietarako pleurs nahiz larmes erabil baitaitezke frantsesez.; baina honek ez du esan nahi Hegoaldeko euskalkietan bereizketa hori ez dagoenik: negar/malko hitzen bidez hain zuzen gertatzen baita.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0108 Ez dugu, haatik, plaza-emakume esaterik.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Bai tratu txar fisikoa, nola psikikoa, gizarte maila guztietan azaltzen dira, haatik, lehenengoak maizago gertatzen dira baliabide ekonomiko apalenak dituzten gizonezkoetan.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0021 Haatik, neurketa tresna bat garatu aurretik, neurtu nahi dena eta erabiltzen dugun kontzeptu bakoitzean barneratzen duguna zehatz ezagutu beharra dago.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0024 Haatik, OLBKren neurketa tresna gehienetan hiru elementu garrantzitsu gailentzen dira:

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0135 Hirugarren aro honetako datuek, haatik, baieztatu egiten dute hasierako hipotesi nagusia, hots, jabekuntza edo erabilera ez dela bapatekoa, mailakatua baino, eta mailakatze honek ordena zehatz eta jakina duela, hots, perpausaren egitura hierarkikoarena, KONP funtzio-kategoria oraingoz ez darabiltenean INFL funtzio-kategoria baitarabilte.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0012 Haatik, aldi berean, New Yorken sekula egon ez bada ere, ezagutzen du nolabait begien aurrean daukan hura guztia.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Ez ote dira berdin hain beharrak hauek ere: kultura etxe, herri kultura ekitaldi eta beste... hainbeste jauntxo zahar eta gazte gutartean ausagailustatzen dituztenak aipamen eta diru zenbaiten artean ere berdin! Alaintso! Ez baitira hauek ere beti auzoari uzteko gauzak! Eta zer? Kultura bat ez ote da azkenean Euskal Herrian ere beste helburu batzuetarat joaiteko aitzakia polit bat izaiten ahal, ahatik hau nehori salatu gabe!

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Haatik, plazer duelarik botere horiek muga ditzake subiranoak, edo alda, edo berriz bere eskuetan har, ezen gizarte gorputzak bere izatez ezin aliena dezake horrelako eskubidea, hala egin baleza, elkartearen helburuei ezin bizkarra eman bailiezaieke.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0126 Tipi-tipia izanik, haatik, ez ote da menderatua izanen? Ez.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0147 Hirugarren baldintzari esker, Senatuak populu fier eta bizi-bizi bati hedeak labur atxikitzen zizkion, eta tribunu oldarkorrei garra epeltzen ere behar orduan; hauek, haatik, poxelu horien kentzeko bide bat baino gehiago aurkitu zuten.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0221 - Ez nahas, haatik, Gainera eta Gainerontzean.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Ezin topa, haatik.

275. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Haatik, bi baino gehiago baziren, jolastokira eta helburu amankomunetara egokitu ohi ziren.

276. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 Haatik, komunitate txiki izaten iraun zuen eta azalean besterik ez zen errotu estatubatuar gizartean.

277. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Haatik, katea migrazio mailakatua izan zen; halako herri batetik lehenen, inguruko herrietatik gero, edo bizpahiru herrik osatzen zuten udalerritik, hurrena.

278. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 ZENTZULUZ: Etxekoa zaitugu, ttantta, etxekoa; zure jitea, haatik, sar-araz zuk ere maitasun bidetan.

279. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 Haatik andere Bilbil-ek, bil bil egiteko orde, egiten balu eman-eman, zer ttantta paregabea litaken!

280. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Ene soina duzu, haatik,
arno bete tirrisa.

281. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 Hasi zen beraz buha 1buhatu: ufatu eta buha
eta gero, bere zorroari beha,
bi hatsen artetik,
nolazpeit, nonbeitik,
bere ahizpañoari ziola:
- Erradazu, baduta 2 baduta ba al dut (a galdegailua lotuz edo itsasiz) aski hola 3hola: horrela?
-Ez eiki 4eiki: segurki - Eta hola? - Ez ez ! Batere !
- Oraikoan haatik? - Ez eta hurbiltzen ere!

282. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Ohartzen gintuan haatik, besteen etxeetan zelarik, orro luze bat zela.

283. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Hauk berak ere haatik konda ahala baino gehiagokoak direla nork ez daki.

284. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Haatik, gema hauek guztiak gutxietsi barik, erakustaretoko izarra diamantea dugu. Bitrina berezi batean mineralik gogorrenaren tailatze teknika erakusten da pausoz pauso, eta bost dira bisitarien begien aurrean dauden aleak, ongi samar gordeta, jakina.

285. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Haatik Vascones horiek gazteagoak dira, bi mila urte baizik ez.

286. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 AEK-ko kidearen aburuz, haatik, ebaluaketa ikas-prozesu osoa bideratzeko eta gerta daitezkeen aldaketak zuzentzeko tresna da.

287. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Oraingoz, haatik, lege zuzenketa hau ez da erabilgarria, Parlamentuaren talde mistoak bat egin behar baitu eta azkenik Legebiltzarrak ontzat hartu behar baitu.

288. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Haatik, ez da pailozo batzuen ohiko lana; betiko jipoiez landa, garrantzia handia dute sentimenduek.

289. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Haatik ETArekin ezin daiteke desagerpenaz hitzegiteko ez bada esan zuen.

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Hau haatik ongi ikusten dena, bada, nere iritziz, zerbait sakonik aldaturik Aberri eta abertzale hitzei gaur uzten diegun edukinaz, batez ere abertzaleak irainduz, baztertuz eta gaixtoen pegatinez lotuz.

291. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Haatik, horrelako laidorik ez genezake onar egungo egunean, ez behar ere. Eta ez gaitezela has espantuka gu lehengoak baino zibilizatuagoak garela: Zarautzeko hautetsiaren erahilketa aberekeria hutsa baitzaigu, ezin onetsia.

292. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ezin uka, haatik, bakoitzaren jokabidea doi bat markatua gelditzen dela: batasuna ezinezko bihur lezakeen urratsik ez baita egin behar, batasuna ez haustekotan.

293. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Argi eta garbi geldi bedi haatik, helburua ez dela batasuna eta kito.

294. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Aldaketa hori, ez da haatik hemengoa bakarrik, Frantzia behere horietarik etorria baitzaigu izurrite hori ere: halako hiri ederrak, halako herri plaza maitagarriak, gutiz gehienak beheiti ari dira komertzio mailan.

295. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Haatik, ez oraidanik arrunt alde agerturik ere, ezagun da iduritzen zaiotela zerbait onik balukeela orobat holako errebide batek, bestenaz zendako akulatuko zuten holako ikerketa?

296. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Denen buru haatik, hemendik berrogoi bat urte edo hola, ikerle horiek diotenaz, gauzak azken urte holako hein bertsuan itzulikatuz.

297. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Berriz ere erranen dugu haatik kondu horiek denak eginak direla ikertuz zer gertatuko den gauzak azken denbora hotako heinean joanez, bainan nork daki preseski arte huntan zer gertatzen ahal den?

298. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Hori haatik hemendik bost mila urteren buruan edo hola...!

299. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Eta argazki horieri behako bat emanez geroz bainan behako xoil bat baino gehiago ere merexi dute haatik ikusten da Christian Borderie, etzena sortzez euskalduna, zenbatetaraino hemengotua zen.

300. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Bizpahiru egunez, eztabada gogorrak ukan dituzte beren artean eta denen buru ez da haatik gehiengorik agertu Eltsine-n kontra.

301. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Deputatu alkientzat bozak azkarki berduratu dira haatik bainan iduriz gobernuburu berriak hein batean bil dezake deputatuen artean ere gehiengo manerako bat.

302. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Haatik horren gatik, arras goxoki eta laxoan egin da omen delako bilkura.

303. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Pentsa ditake haatik nahiagoko dituztela arma horiek berek suntsitu, turnatzeak baitu alabainan halako amor emaite bat.

304. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Ez du haatik nehork erraiten Kohl jauna bera aberastu dela tratu oker horietan.

305. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Haatik denek zioten Frantzian zela gertatu eta frantsesak zitazkela hiltzaleak.

306. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Berriz ideki da haatik, hotela bera segurik, jatetxea geroxago idekiko.

307. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Helduden ortziraletik harat haatik, gaitzeko burrunba izanen da ere aldi huntan Ipar-Ameriketako Atlanta hirian egitekoak diren Olinpi-Joko famatu horiekin.

308. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Laugarren mendean, alde bat debekatuak izan ziren haatik, apezpiku batek galdaturik, sobera lizunkeria bazela joko horien karietarat eta arrunt pagano jokoak zirela.

309. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Oraino aise ederrago litake haatik diruak ez balu funditua kirolen mundua !

310. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Arrain hori arras desberdina izaiten da haatik.

311. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Denen buru, ez zen haatik egiazko zartagailurik bainan gaza botoila bat hutsa... eta dotzena bat arroltze zahar!

312. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Haatik epaimahiak ez dituzte bi mintzairek berak.

313. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Nola ez aipa haatik, Maulen igande aratsean, 800 lagunek prezatu dugun Muskildiarren Ikusgarri xarmanta, horko pertsu eta kantuak, Bertzaiz anaiek ontuak, dantzari gazteen itzul-inguruak, soinulari ta argilarien talendua, hots obra guzia, laster Donostiarrek ikusten ahalko dutena eta beste batzuek ere, hala nola Lapurtar zenbaitek, entzun ta ikusi behar luketena, Muskildiko artzainen axuriak sortzen hasi baino lehen.

314. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Bai haatik galdeak eta eskaintzak badirela jadanik herri batzuetarik.

315. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Haatik, behar diren obren finantzaketari dagokionez, Foru Lege horrek interes orokorrekotzat jotzen diren obren finantzaketa besterik ez du ezartzen.

316. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Natura ordezkatzen duten pertsonaiek eta kulturaren ordez daudenek badute, haatik, ararteko elementu bat, eromena hain zuzen ere, kukuilero izeneko parte hartzaileek ordezkatzen dutena.

317. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Hiritar munduak, haatik, denboraren ulerkera ebolutiboa ispilatzen du.

318. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Gaur egun, udalerri euskaldunetan 100.000tik gora euskaldun bizi da, eta horietatik 20.000ren bat euskal elebakarra da; kasu gehienetan, haatik, euskaldun horiei erdarazko zerbitzuak eskeintzen zaizkie: sendagileak, praktikanteak, udal-funtzionarioak, epaileak, erizainak, langileak... horixe arazoa: beraz, txostenak dioen bezala, hauek dira gure mugimendurako buruan eduki behar ditugun datuak, edozein hizkuntz plangintzak kontuan hartu beharreko errealitatea, izan ere, berbadun hauek euskararentzat euskara beraientzat bezain garrantzitsuak dira eta.

319. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Haatik, sakola zolan,
sûkre tarrok zonbait, bospesei, goititzen dû.
Ekiak gogorki joko dûanean,
eineren nabaritzen hasiko denean,
horietarik bat, arteka,
busti eta hurean,
hurtzera ûtziko dû ahoan.
Sûkreak emaiten dû igeitarzûna zankoer,
bûhûrtzeko indar zain oroer.

320. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Etxerik abiatzean segûn bazen
sarrixe aro ederra zateala gorago,
orai bere ustekeria
ebi tzapasta horieki batean hurtzen da.
- Aldi hontan, haatik, ez diat bidaro.
Ata hanitxetan hola hola agitû zaio,
gero egûn goxo baten gozatzeko.

320 emaitza

Datu-estatistikoak: