XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Noizik beiñean Izarora joatea, egun bat igaroten, ango ikusbide iruderrera ta aize gozatsuetara, beti izan zan Mundakako neska-mutil guztien ekandua ta guraria.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Domeka goizean, ez egoan edoi bat zeruan, aizerik bere ez, ta itxasoak osin bat irudian, ain egoan bare ta baketsu.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Baia, dana dala, eurek goitik, aixez, yuen dira- diñoe azeriyek.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Ukabilkada asko ta berba iraingarriak ugari artu ebazan aizeak.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Mendiko aize zorrotz onek eraginda, aurki.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Ama gustis Santia zure asumu santu onetan jarraitu eguizu, eta arren ez zaitez astu, aisse gogorrac esetsita darabillen ontsichu, betico galdua izateco arriscu ciurrian bildurres eta icaras salvaciñeco porturantza duan arima argal au sucendu eta zaindutiagas.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 MADALEN - Zera... nere aspaldiko kanta, Mari: alperrik ari zeratela, alperr-alperrik Euskera gora ta bera aizeak astintzen.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Eta bat batian kalma! Txapela bete aize naikua etxera etortzeko, ta, aguantian ler egiten etorri biar!.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: ¿Nik ez det jakiñ bear zer aizek ekarri zaituen onera?.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: Ez det ezaguntzen orlako aizerik.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: Emen aizeak izendatzen dira gis ontan, ifarra... egua....

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MIKELA: ¿Sebastián: zer aizek ekarri zaitu gaur onera?.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Or dijoa gure Prakas aizea bezin bizkor ta balea bezin zuzen bere batel ta ingles, Santa Klara aldera.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Itsasaldeko uritxo maitagarri artan bizi zala, udako oporregunetan beinzat, iluntzero alkarrekin izaten ginan: Elizan lenengo, itsasgain-gainean gero; eta egurats (aize) lodiz birikak sendatzen genituen bitartean, alkar, igarri gabe bezela, egunean baino egunean obekixeago ezagutu ta samurrago maitatzen bizi ginan.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Etzan aditzen aizearen chistu mintzua ta gabontzaren noizean beingo ulua baizik, baserriko chakurren zaunkadak chandari zituztela Orri berdiak erantzita elur zuriyez zugaitzak jantzi ziran, Sortitzaren gaizgena (1) Inocencia ziruditela.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gañera orain beste egin bear asko ere izango dituzu zuk noski, ta bururatu zait bear bada aize ozkirria artzeera bidalduko nazula.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Aize utsezko burua daukan gizona eta kaska-ariña bakarrik arrotzen da; eta onek bakarrik uste du: iñoren agindupean eztagola eta mendiko abere bat balitz bezela lasai lasai nai (...).

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Erreka-ertzean aize garbia, zotala ta sarats zaarrak, atsegiñez arritu ziren.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ire arnasa nire odolean sartu nai niken, eta aizeak eramaten zidan.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Itzai, zion nagusiak, gurdia gaitu, ardatza igurtzi, bei Beltxa uztartu, berandu duk eta, bide luzea diagu ta Gurdi negartira igotzen da Yoana Mari, ta aizea sekulako zinkuriz eta aienakaz betetzen du.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Nonbait indarra ba dute Ernialdeko aizeak.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Izper bat, edozein buruste aski gai dute naroro gogaltzeko eta, esaera dan bezela, gazteluak aizean iragitzeko.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Mendian, zelaian, aize garrbi ta osasuntsuan.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Iñorrk ezeztuko duan beldurr gabe esan genezake: dantza oyek ez dirala aize garrbi ta zelayetan sorrtu, zenbait toki itxi ta narrdarrgarrietan baño.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Farol =(Argi-ontzi). - Kamara, ittoi ta aizea dan tokietan argia eramateko ontzi itxia.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Aize berean darabiltzi bere odeiak I. 81-1.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño bai al-zekin ziur edo beraz? Bere ustez bai; oartua zegoalako, alako aizea, ta alako odeiak, alako goizgiroakin zetortzenetan etzuala euririk botatzen.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Aize ephelak, eztiki harturikan besoetan,
Ilhun ezkila ochenik hegaldatu da airean.
Zeinu gochoa, neretzat, kiretsik dator gau huntan,
Ilhunik bainagolakotz, bakarrik jenden erdian
.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Neguko haize borthitzak arbolak ditu murrizten,
Oihan itzaltsu ederrak buluzirik hits ezartzen;
Nehoren amodioak ez daut gogoa berotzen:
Lore, haizeak hunkia, bihotza hasi zaut hesten
.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Larrazkeneko izotzak eihartu duen ostoa
Arbolatik berechirik erortzen da lur-gainera;
Gero, haizeak harturik, zirimolaka badoha;
Halaber ene gogoa dabil asmutik asmura
.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Mendiko haizea bezen chorrotcha.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Non nahi, leihoetan, haizeak alde guzietara zerabilzkan chirioak; kurutze batzu, Sainduen iduri pullit batzu chirio heien erdian, Jesus Jainko-Gizonaren ikustera etcheetarik jali nahi balute bezala hek ere.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Aize ereiten dianak bilduren tu tempestak.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Herri batetako sorgin gertakariak, haizea bezin laster, bertze herritan edatuak ziren.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Hainitzek ez dakitena hau da: hamarretarik bederatzietan arbasta hunen hostoetarik haizeak eremana dela ogirat!.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Asko dira ixeka edo burla egiten dabenak, esanik: orrek axia baño atzerago bixi dozak.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Josu'ren esakunez be ondartzean iragitako etxia edozein axek darijola jarri ta iraul dagike, atxarri ganian iragitakua barriz, axe erauntsijenak, uin apartsubenak jota be zutik geldituko da, zirkiñik barik ixango da.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtz-kaltezko axiak gaur bestetan tegiñezko axe erauntsi orrek Iparraldetik baño erauntsijago Egoyaldetik putz egiten dau.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 I. Zurrunbillua letz mazkildu egixak, ene Urtzi orrek, edo ta axiak geuna letxe.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Egunkari eta erritxoak aizeak daramaz.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ipar aldetik daukagu aizea, gure txalupa ekaitz gañetik irten da, eta orain jo lasai gure itxaropenen billa.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Joan zan ostegun goizetik arratsera Katalunya'tarren auradi, izenpetzia zala, eta Euzkadi B. Batzaren aginduz gure abendaren ikurrin garbia, aizeari zabaldua dotore egon zan.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Atzo, Usurbil etzan abertzaliak besterik; baña gaur aizia pixka bat pozoitzen asia dago.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Or Ikusten da, ba, garbi, socialista españarreri etzayola deus ajola langilearen oneraspenagatik, berenagatik baizik; eta orretxengatik orain (¡jakiña!) aiziak keyaren gisa aurrez damaizkin beren amorruzko matxiñada edo errebuluziyo ots oyek guzik.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Badatozki ebi, aize ta ekaitz txarrenak, ez da eroriko, ez du andik kenduko, naiz txarren txarrena izan egualdiya.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batetik igandez goiz jaiki bear dun ortan larunbatez goiz oeratuko da, bestetik ez da goiz goizetik ardandegietan sartuta bertako ke zikiñak irintziaz egono baizik aize osasuntzuaz birikak lasaitzen.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan dan astelenian ortxe izan nintzan, ta aize berotxo batek astindu niñun zerbait ere.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Sarrtu ziran Ego'tik
Aize mindubak,
Lotu zuten uztarriz
Areriyuak,
Bere legeak
Urraturik eraman
Zitun aizeak.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Baña bian dagona ezta erabildden, geldi dago; lotu dago; goikua, bai, erabildden dau axiak: bake'k ikurrten dau geldityasuna; orregatyik, b'k edaz eta egoki agerrten dau geldityasuna, bakia.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Leunda, Ugartetxea, Altzeta ta Montzon'en egi mardulak ez ditu ez, beralakoan gure barrendik aizeak eramango.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Mendi goizaleak Erniyo muturrera belar, lore ta garo usai gozodun aizez gure birikak betetzera, Abertzaleak Erniyo mendira; mendiak euskaldunantzat egiñak dirala erakustera.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Onek daukon arpegi gogorragaz laurlekotzaz itz egiten badautsie axe artzen bialduko dauz eta kito.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jakiteak noizetik noizera ez deramala haizeak haren lana, zainak phizten dazko izkiribazaleari.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gauzaz beraz, ala jazko haizeaz, bardin kilika dire.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Goizean goizik haurrak eta oro mintzo baitziren: agian aro ederra eginen zuela, haizeak zerutik hedoiak haizatuko zituela, eta holako.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Buruzagiak dituzte bide chuchenetik gibelatzale eta urguluz hanturik dauzkan haize gaichtoaren buhatzale.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Norat haize harat aise naski!.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Ene semiak aski da gudarik ?gentza, anayak zarenezkero! ta eurak ???gaxuak!!! axetan gudeuna odoldubago darabille; zupintxortak gixonak eratzijaz, txingorr-zaparradeak galburuak eratziten dauzan lez...

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aprika'ko itxaso ertzetatik urtenda laster, ekatx bildurgarri bat jagi, ta Andoni joyan ontzia goraberaka asi zan; bai urperatuko ez urperatuko ebillan, eta axiak España'ra etortea itxi barik Sisilia'alderuntz eruan eben eta Messina'n legorreratu zan.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kristo Gure Errege ta Luis Gonzaga,ren omenak aizeak ere batetik bestera zaramazkiela.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 ¡Gernika'ko aritzaren azkeneko orriak, aizeak berealaxe, eramango dittu ta.

66. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Asi zan ontzia,
atzeko aizez,
aurrera egiten
itxaropenez.

67. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Il az! Il az, maitea! arek oiu barriz;
Ta, ene ez al intzanan?, eiagora biziz.
Zakar dabil aizea bide-ertzez zinkurin,
Senar saminduaren jantzia lez urdin
.

68. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

69. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Lilluraz nebillen bai,
nere bidezko eguntasun garbiz;
bai enara irriztariz
eta, bai zerupe argi
ikara pozgarriz...
Bideak neraman bai,
nerez-nerezko eguntza
eta, aize zoragarriz
.

70. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 baiña zure gaztelu orren
lorategitik
ibili dan
aizeak
esan deuste
zure barruko
ezkutua:
bein be ez ei-dozu euki
atsegiñik eta pozaldirik
.

71. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 aize atsegin
eta arin baten
unaldi
bat
bakarrik
.

72. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0053 Odeia morroi, aizea morroi, gari-erretena morroi.

73. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Eta itsas aldetik datorren haize bigunak, agirian daukaguzan gorputz atalak maitekiro laztantzen deuskuzan bitartean, egin daigun amets....

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Udazkenaren arratsalde baten, eta haizearen indarrez, zuhaitzetako orriak goitik behera jausten ziran.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Koldo-k guardasolaren makilla estutu eban, haizearekin burruka egiñaz.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 13. Yaurtixuz, Jauna,- orbela legez,- or atzera, agotza axeak - egaz daroan - antz-antzera.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Aizeak nai dagian tokian putz egiten dau, ta aren otsa dantzuzu (entzuten dozu), ta ez dakizu nondik nora doan.

78. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bere lau aldietan punto erdizko medio punto lau arruztai arcos zabalduak daukoz lau kanpaitzako tokiak, ertzetan lau goizpargillien irudiak dagozala; goiko aldian eukazan pizkunde-inbela chapitel renacentista ta burdiñezko gurutza, 1941-42-15'eko aize ikaragarriak jaurti ebazan lurrera.

79. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Begiak sortu ba'dagiz Jauna'k, baita ikusi al izateko argia be sortu bear; belarriak egitean, entzun al izateko otsa bere egin eban; biri edo pulmoiak emon euskuzanean, baita arnasa artzeko aizea bere emon euskun.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Begi-belarri ta biriak sortzea alperrikoa izango zan, bidenabar argi, ots ta aizea bere sortu ezpalitu.

81. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Zertarako begiak, ikusteko biderik baldin ezpalitz? zertarako belarriak, entzun al izateko otsik ezpalitz? ta biriak zertarako, arnasa artzeko aizerik ez izatekotan?.

82. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Nere andre on orrek, nik bezela egin: ez deus sinetsi, ez iñori fida, ez zere burua aizez betetzen utzi...! Ez periodikorik erosi!

83. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Otoitzak jaungoikozko aizea, jaungoikozko mesedeak guganatzen dizkigu.

84. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0007 Au dek, au dek,
San Droke guria!
Diruak gastatuta
patrikan aizia.

85. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?

86. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Orruka ari dan
itxas nastuari,
aizeak burrundan
diotsa kantari:
Ama sabelaundi,
arraiz ta urez izor,
gañean zabaldi,
sakonean malkor.

87. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

88. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

89. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Bidebera, bizia arinka, lasterrez
apur-apurka, ibai ertzetan emanaz...
O!, ze gauzak esaten ditun urak,
xurrumur gozoan eta, bertanbera
ze, bidegai, ezkutuak agertzen ditun,
aizearekin aopekotan eskuz-esku,
gau-egunezko zerupe aldakorrez,
itxas aundia besarkatu baño len!

90. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ai!, ez gero,
ez, bein ere
ez esan,
garitza bat
bere, gogozko aize,
aizeño bigun baten ikutura
makurtu
ta, uintzen danean...

91. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ikus orain
lengo,
gari-ale txiki ori,
zein landara ederra dan;
ikus,
ain udaberritsu,
aizearen menera dabillen
ezetasun-itxaso,
burutza eder ori!

92. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ez esan,
Udalen
goiz garbiko
eguzki intzetan,
buruz-buru,
aizearekin zibu
ta, kulunka,
ari diranean...

93. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Aizearen arnasak urrundik artua dirudi: betieraren altzotik.

94. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gaua illuna, elurra mara-mara, zeru-gainkia beltz, aizerik ez....

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oixtion, itsasoa aize gabe zegola, ur-ertzean begiratu naiz.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 (Itz eder aietatik) zenbait eraman itzatzu, aize, iainkoen belarrietara!.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Kaltegarria otsoa ukulluentzat, euri-iasa uzta-zorituentzat, aizea zugaitzentzat eta guretzat Amarili'ren aserrea.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Munduko txaloak, aizea baño aldakorragoak.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Aize epela dabil fir-fir, ostoakin jostalari.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Aizeak ekartzen zizkidan, zure larru-ikurdian usaiakin batera.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Gallurretako aize otzak erdoi beltzarana erantsi dio, bizar luzedun eta arpegi zurbil abaildua dago.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Auen senargaiak Ameriketako aizea zuten eta Venezuela aldera jo zuten biak beren emazte gazteekin.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Orratio, berriz, arnasa ozta artu zun, alboan Bore aizearen putzaldiak arnastutzean, illurren dan gogoa susperrarazten du-eta.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Bere azama Tetis oiñtxuriak izontzira erakarri bai-zion, ezpañ ertzeraño tunikaz, bera aize otzaren aurka zaitzeko, gañeko jazkiz eta oyal bigunez bete beterik.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Mukulua tokitik kenduz geroz, eta tokia lurrez, urez, aizez, uts gelditu, alare uts ori toki dala, uts zabaldua dala.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Aizearen mukuluak ez baitu eguzki-argia eragozten, artatik iragaiten baita barneratuz, ez autsiz edo ebakiz, baiña guzia betez.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zure lagunak bada, neuk diotsut, osasunez daude, zure ontzidia babes onean aurkitzen da, ta aize zakarrak ere baretu dira, gurasoak erakutsiriko azti-jakintzak ziririk sartzen ezpa-dit beintzat.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Biak bat-batean beatz-gain ta arnasa aundiko, aizetara jasoten dituzte besoak.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Otsoak, gau-erdi beranduan, artegi baten inguruan kuku, auri ta marraio dagi eskorta auzo, aize-euriak parrastaka leporaturik; bildotsak, ordea, ama ondoan eskier, beeka ari dira, ura, latz ta aragi-zale, arrisku gabe daudenen aurka gaitz-erazi ta zezendu oi dala: jan-ez luzeak akulatzen, eta autz odol egarmiñak gaiñez eragiten.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Nork bere bertuteak lau aizeetara aldarrikatzea: orra griñaren beste alderdi bat.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Aize aiek alde egin zuten.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Aizeak jotako kañabera batzuk baiño ez izaki askotan, eta or gabiltza gure katolikotasuna aldarrikatzen?.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Aizeak nundik bultza dabiltzan orrenbeste esamesa Orbis Catholicus aldizkari iturri-txorrotik edanikan dakizkit.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aizea barna dioanean izugarrizko otsa ateratzen omen du.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Baina ez alperrikako otsa, aizezko izketots ori bakarrik ez.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 NEKALDIA Jesusekin bide bazterretako aizeak artuaz, mendiartetako usai gazia- eta naranjadietako urrin mardula arnastuaz, eguzkitan edo euritan bidegiten, gabez eta egunez, egarrik eta goserik, begi txarretan eta begionetan, Maria Jesusen itzal ixilla izan da.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Batzuetan 65'raño igotzen da, bañan ondo irakiten ez dijoan siñalia da; edo-ta bear bezela zanpatua ez da egongo, edo nunbaiteko zirrikitoren batetik aizea sartzen zaio.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Bein baño geiagotan esan izan digu, beintzat; eta aren itzak eztira aizea astintzeko bakarrik esanak.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Gero, XVIII ta =xLx=-gn. gizaldietan, gure Fueroen ideia demokratikoen aizea zabaltzen hasten denean, deuseztu ta erori egiten zaizkigu Fueroak.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Azkoitiko Jauntxoek gidarituriko ta Europako aizeetara zabalduko ginduan adimen-mugimendu bat.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Euskeraren bizi gordezko adur ontan, negarrak eta lantuak (ez dute guretzat onik-eta) eraman bitza bi-biak atariko aizeak.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 Mera hori ala jazko aizea, berdin; deusetako ez da.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 HAURRENTZAT Choria eta sugea Chirulariak baino ederkiago, haizea lasterka baino errechkiago, errechiñoletak zuen kantatzen.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Harrietan jauzika doan urari edo haizean dantzan ari diren hostoekin ikasi kanturik ederrenak, arbola adar batean iguzkitarat jarririk zituen harenzat botatzen.

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Lokartu aintzinean ezin ikus hostoak hilargitarat dantzan, haizearen soinuan, ezin ikus zuhaitzen artetik zeru zolan dirdiratzen duten izarrak ez ta ere hilargia urean mirailatzen.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Badakizie, lupiak bizi dira zokoetan: ganerretako haize eta herrautsen erresumetan eta sotoetako zoko ilhunetan.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Bi begiak zabaldurik
Kanpaina ikertu nuen
Ta ikusi hebentik
zuhaitz petan gorderik
Lo dagon urmaela
Dena baltsaz betea,
Entzun osto artean
Haizea zirrimolan.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Haizetan zabiltzaten izpiritu hok!
Zuen baithan dagoz gure Gogo ta Aintza,
Zuek daukazue gure kosmos zaintza.

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Lurr samurretan,
Zorioneko Geniok!
Jainkoen aize dizdiratsuek
Hunkitzen zaituzte emeki,
Errtilarisaren hatzek
Korda sainduek bezala.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Anartean, zaldia haizearen pare badoa, eta han urrun gizona bide-bazterrean jarria da, alportxak ondo-ondoan.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Chabierren San Frantses, Iruñan San Fermin Oi Nabarra, gudarien eta sainduen eta gure erroen lur borthitza! zertako bada Gaztelako haize erre, gorriak ditu khosatzen Erriberako zure mahasti eta oliondo baratzeak.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Hezi ditu kabalak, hezi haizea, hezi ikatza, hezi petrola, eta orai hezten ari atoma.

134. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 4. Aize andia dabilenean eskribauren bat il da.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 6. Beti auzitan dabilen bategaitik, eskribaua ezpada bampecirc; a ilten danean aizeak ibiliko dira esaten da.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0062 Mugartegi
Ez degu nai igaro
denpora luzea
zoritxarrean artutzen
emengo aizea;
bien bitartean dago
guretzat asea,
berarekin kendu nai det
betiko gosea.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gernikako haritzari koblariek agur.
2. Haizea.
3. Pipatzaileen kantua.
4. Amodio garbiak ez duke parerik.
5. Eskuararen alde.
6. Urtzoak.
7. Hazparne.
8. Chakurra.
9. Erheztuna.
10. Botoila eta pegarra.
11. Herriko ithurrian.
12. Aita chaharraren konseiluak.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ororek badakizie, aiziak eta hourak noula erhaztatzen, erhausten eta jaten dien lurra: aisa ezagun den gaiza da hori berheziki lur erabili gizenetan.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amiketako elgetan, lur achala ezinago mehats da: lehen, oro bazkagia zien eta ordian belharzaiñek lurra aidatzetik edo lerratzetik baratzen. Bena orai, alde hetako aize gaitz eta basek aitzinian otsemaiten dire eta erhausten lur erabili arhin houra... deuse hebenko itsas-aiziak. Landes-etako hariña bezala! Hala hala Indes-tan eta African, desertia bethi antzina badoua, gaiza ororen bereizez!

141. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Milk-Bar delako ostatuan comptoir-ari kontra utzia zuten zakua, alegia deus ez, salaren erdian bezala. Bonbak zart egin duelarik, emazte bat erori da zango bat errotik egina; mutiko bati zangarra bi zathi egin zaio belhaunetik beherachago, mirail guziak altchatuak izan dira zartaren haizeak eremanik eta jendeen gainerat erori; andere bati sorbalda ideki zaio; muthil bati bi esku-muthurrak moztu.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekoste biharamuneko beliari buruz Ainhoarrek Arrantzeko kapera teilatu berri batekin ezarri dute, murruak churiturik, galbarioan haizeak botaia zuen ohoina berriz chutiturik bere kurutzearekin.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Algérie-ko egiekoa burutu du, pazentziatzez, saiheteseko basa adichkide pandarteer buru egitez, haitchak aize borthitzari bezala.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Zartzaroa arrapatu, etxera nai eta ezin; sukalde baster bat izan amets eta bere ordez kanpoko aizearen ozkirria.

146. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Dantzarixok, or dabiz, aguok siketu, miñe be, aiñbeste denporan aixe preskue artzen ez, bustixe... Pasodoblie bostgarrena joten dau gatz-ban'ak, eta....

147. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Emazteak, besteak lez, laurdena gurari, laurdena aize, laurdena lizun eta beste laurdenetik erdia egi ta erdia puts.

148. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Basotiko axe otza sartzen zan barrura, zabalik eguan atetik.

149. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Axe otza sartzen dala ¿ez-ete-dozu ikusten?.

150. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 - Bijotz gogorrik dagon etxera, axe otza baño ezta sartu biar - egurgiñak esan eban.

151. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Urak (ibaiak, errekak, uharreak,...) eta egurats fenomenoak (haizeak, euriak, edurrak, izotzak......) pixkanaka-pixkanaka aldatu egiten dabe lurrazala eta paisaia.

152. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 - Ikusi dozu urak higatutako harri edo lurzorurik?
- Ikusi dozu haizeak higatutako harririk?.

153. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Eguzkiak hodeipean zeharo kuku egin eban eta haize errea kiribil dantza gangarrean ebilen, orbelak eta zaborreria batzen.

154. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Arratsean trumoi eta guzti askatu ziran goiko iturriak, orri zaarrak, orbel izateko bildurrez, zuaitzetan dardar egien zegien; azken sagar umatuak sagarrondoan bertan likindu ziran, beratuaren beratuz, eta aizetako indarrak deslai, edozeri kalte egiteko baimenaz ebiltzan zebiltzan.

155. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Eguna argitu zanean haizea izugarria zan.

156. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Haizeak zugaitz asko sustraitik atara ta bota ebazan.

157. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Itsasora hurreratuten gineala, haizea, bertatik legorrerantz putz egiten eban haizea, oraindaino gogorragoa egiten zan.

158. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Azkenean hurira heldu gineanean, jentea atetatik urten ta begira jarten jakun, uleak haizeagaz mobiduten jakezela, harrituta Londres'ko posta zalpurdia halako gau bategaz haraino heldu zala ikusirik.

159. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 Zure biotz
bake baga
ona ta ara zagoz deituz
aixe barri
indartsuaz
ludia dago beterik
barriztea
nai dau dana
zu zer egin ez jakiñik
bakartaden
zugaitz gazte
dirudizu aixaturik
ekaitz ortan
iraungozu
zuzen zuzen ta zutirik?

160. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Jata aldeko aixeak
bigun laztandua,
Anboto aitz gogorrak
gero indartua
.

161. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 Samur argia da gaua. Aizea lo datza,
ta teillatuetan eta baratzetan ames dagi
illargiak gozo-gozo, urriñeko mendi-gaiñak
disditsu jarririk. Mututasunean dagoz
kaleak, eta balkoien atzetik, oi Maite!,
gabeko argontziak alaikor argi dagie
.

162. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 EMAZTEAREN NEGARRA
Aizea gangartu
eta tatarrez erabiliko dau zure ontzia.
Baiña zu itxasora joango zara
.

163. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Nire jogaillu ori
soiñua naiko ba'litz une baten
aize indartsuari
asarrea kenduten
ta itsas-igiera sumiña ibitzen,
ta mendi malkar-zear
basoko piztiak soiñu gozoaz
al ba'leuz baketsu jar,
zugaitzai eragiñaz
beraren soiñuaz naste ba'lekarz
.

164. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0071 Ba-doaz aizeagaz
une baten galduaz,
oiu, ots ta aztarrenak...
.

165. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0099 Gaua ba-dator.
Ikusten ba'zentorkidaz
aizean bidetxigorraz
.

166. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Izadiaz bizia biziz ume egazkadatan
aizeaz, txoriekaz, zugaitzakaz ere itz egiñez;
garien oritasun ta arto muskertasunetan
begiak gainberatuz izatearen atsegiñez
.

167. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Bat, bi, iru, lau...
Gertu zaiteze ta ala, geugaz,
aize garbia artzera...
irainka dirautse,
lotsa bagako irri ta zarataz
.

168. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Negar muxinga ta inkesaka, otzakil, eskutxuak aizetara erabiliaz, jaio barri bat billatu eban bertan, zapitxo baten batuta.

169. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Mendebaletik al dabil gaur aizea?.

170. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Aizea eta txingorra be datorrela.

171. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Sarea bera, belarrez estalpetzen da, ardi ta bildots, neguko aizeagandik gordeteko.

172. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Ugaraixoen gitarra zaar gozakaitzak lakartu egiten eben aizearen txistu eztitsua....

173. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Haizeak putz egin dau eta Gurbiz jaunak bere buruko kapeleari eusten deutso, bolada barriren batek eroango ete deutson bildurrez.

174. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Maxin'ek aitz-zuri gaiñean ezarria, bere begi lausoak zorroztu dautsez gazteai, esanaz:
- Ederto gagoz emen, zume malguak aizetan lez; baiña, eguzkia apalduaz doa-ta, joan bearra daukagu.

175. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Branka urdiñezko ontziaren atzetik, oial-zapiak anditzen ebazan aize ederrak putz-egian; Kirke'k, kopeta politdunak, jainkotasun altsuak, abots zolidunak bialdu euskun lagun ona dudarik bage.

176. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Tresna bakotxa egokion lekuan ipiñi ondoren, aizeak eta lemazaiñak eroien ontzian jarri gintzazan.

177. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Haizeak atorra mobiduten eutson eta kontuz kontuz eskuakaz heldurik beharrezkoena baino gehiago ez erakusteko kotxerantz joan zan lotsaz hilda ia.

178. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Pasiatzen genbiltzan baten, konturatu nintzan ez zala gurekin lehen bezain kontulari agertzen, goibel, urrundua baino, pentsamenduak haizearen menpe eukiko baleuz legez.

179. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Erabilten eban bakotxean hazea urratu eta hazur-haragirik ez ebala ikutzen irudian.

180. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Aize barriak, ta gero kanpokoak etxera sartu ta etxekoak lantzarrean zear ei doaz.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Aspaldi ezta joan, ta gaur nai du bularra aize, garo ta bedar-usaiñez bete.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eskola honetara errenditu zan D. Vazquez Diaz bera be eta hemendik eroan ebazan haize barriak Madrid-era.

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Maitarzun olerkian
(A) Ekhia jaki zeneko
neskari muthil bizkorrak
nehoiz ez ahauk ahantziko

Ondikotz! haize gogorrak
orbelak eroaiten ditu
bai eta zin ezilkorrak

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zergaitik? Lauaxetak, bere sasoirarteko literatura idatziaren erak alde batera itxita, Europan zehar ebilzan aize barrietara jo eban, batez ere sinbolismo eta parnasianismora.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Gasa batzuen bidez estali aizearen ikuturik izan ez dagian.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Ordutik ona etxeak aldien lazkeriak *lazkeriak: asperezas egindako kalteak izan ditu: Abazuzak, txingorrak, edurtzak eta aize gogor eta ekaitzak egindako zoko-une ta igadurak aldean ditu.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Nork sartu daike haizea botila baten barruan?....

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Baina... indarrak eta haizeak Jaungoiko biziaren Espirituak egoera honeek aldatu egiten ditue, eta hauxe da umeek osotu behar dabena hutsik dagoan binetan: hauxe da nahi dana, umeak konturatu daitezala Espirituaren indarrez eurak ere aldatuak izan leitekezala.

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 (Chaparron y ventisca), Aizearen atzetik etorri zan truxua....

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Eta aizeak eroandako ur tantak bere arpegia bustiten eutsen artean, bere adiskideari Erregiñaren bizitza kontatu eutsala.

191. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Izarrak ikusten nebazan saltoka, orduan haizeak norantza jotzen dauan eta holakoetan fijatu eta ahaztu ezean edonork ikasiko leuke.

192. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Gauetan leihotik eta begira egoten naz askotan baina horreek gauzok basotik hartu behar dira, goitik itsasoa zelan dabilen, haizeak zelan datozen eta holakoak ikusiz.

193. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Itsasoan haize bat badabil eta mendian beste bat, orduan hartu behar dozu zeuk hurrengo haizeak nondik jo behar dauan, Hiru-lau haize mota ibiltzen dira bueltaka kuarta denborak dagozan inguruan eta hori begiratuta ikusten dot nik denborea zelan datorren hurrengo 3 hilabeteetan.

194. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Esaidazu, eta haren abotsak udabarriko haize leuna emoten eban, kasualidadez ez zenduan zuk zeuk aurkituko nire zilarrezko orratza, ezta?.

195. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Baina orrialdeon irakurleak jakin daki kalte lar horren benetako eragileak ez zirala izan ez izurriteek ez zainduezak, bai ostera, bere enborrak, sustraiek eta adarrek jasan behar izan ebezan zauri sakonak; baina batez be, osasun aroan bizi ahal izateko edozein arbolak behar dituan bizi-unik eta askatasun haize garbirik izan ez ebalako.

196. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

197. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Espiritutik (eguzkia) uretarako (ilargia) mogimendu bikoitza aipatu geinke hemen, sortzeko, eta ilargi uretatik eguzkira, lurrunduz edo sublimatuz; Cirlot-entzat ura eta haize-suaren arteko zirkulazio mogimendua da, hau da: ama-seme (ilargia) gaitik aita-ar eguzki gaira (arrazoia).

198. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 EURIARI LAGA JAUSTEN ETA AIZEARI IBILTEN. Egualdiaren aurka zeregiñik ez dagolako.

199. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 Kakota= moskorra. Goizeko aizea onen.

200. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Lanik ez egitea niretzat, aizeak ikuturiko orria geldirik egotea lez litzakit.

201. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

202. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gaur, zeharo haize hotza da kanpoan geldi-geldi egoteko.

203. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Siriako intsentsu ke bailitzan, Bako, bere futan pinuzko gar kiskalgarria duela, arrapaladan abiatzen da, eta bere lantzez alderraiak kilikatzen ditu eta bere heiagorez zirikatu eta bere adats samurra haizetara askatzen du.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00003 Handik pasatzen diren ibiltariek diotenez, ordutik haizeak jotzen duenean haitzuloaren aharrausi handia entzuten omen da:

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Toki batetako ur, argi, aire, hotz-bero haize eta bestelako baldintzek era bateko edo besteko abere eta landareentzako aukera desberdinak osatzen dituzte.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bestela haizeak okertzeko arriskuan nengoen; baita lurrera botatzeko ere, hasieran oso makala nintzen eta.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0053 Orain duela urte asko ura eta haizeak hara eramandako materialeez osatua dago kapa hori.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Euri-tanta lodiak dakartzi lehenengoz haizeak hegoetan; geroxeago, ordea, artalea zakutik gaineztu zaion errotariari bezelaxe, kazkabar-erauntsia darie lainoai.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Ziztu zorrotza dagi, bitartean, haizeak zuhaiztietan eta teilatuetan.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Baso-usaia zekarkin haizeak nonahitik.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 c) Ke, gas eta hautsen gehiegikeriaz sortzen den kutsadura; batez ere nagusi diren haizeak kontutan hartuak izan ez diren lekuetan.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Leku agerietan eta haizeak gutxi jotzen duenetan jarri behar da.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Beste energi iturri batzu Haizea da beste energi iturrietako bat, eta gizonak aintzinatik erabili izan du, untziak eta errotak higierazteko.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Haizeak sorturiko energiari energia eolikoa deitzen zaio eta elektrizitatea sortzeko erabil daiteke.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0205 Haizeak lehorrerantz bultzatzen ditu hodeiak. Eta, hodeietan ur tantak agertzen dira. Orduan, euria hasten da.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0089 Globo polit bat erosi nuen
kolorez txuri-gorria
haizez puzturik jarri ondoren
lotu nion lokarria.
Laster hasi zen gora ta gora
globotxo hegalaria
koetetxo bat balitz bezala
nire laguntxo berria.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Itsasoko haizeak nahiko handiak eta gaziak direlako.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Schimidt alemanak 1928 an proposatu zuen zuzenean konbustio ondoren produktoak eta haizea azeleratzea eta deskargatzea horrela aldizkako bultzada handi bat emanaz.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Konprimagailu batek ematen duen haize beroak eramaten du ikatz hautsa erregailutaraino.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Atlantikora irekia dagoenez, ozeano horren haize hezea hartzen du.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.12.- Hegazkin bat hegaka doa Hegorantz 900 km /h abiaduraz eta Mendebaldeko haizeak jotzen du 150 km /h abiaduraz.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Horregatik haizea ekuatoretik Iparraldera datorrenean abiadurari eutsi eta azkarrago dator Ekialdera. Airea eta ura Ekialdera bultzatzen dituen indarrak dira hain zuzen Coriolis-en indar izenekoak.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Euri, elur, haize, trumoi, ... hau da, fenomeno meteorologiko bakoitzari zarata bat egokitu, mahai gainean hatzamar puntaz joz, mingaina ahozapaiaz klask eginez, e.a.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 Irakasleak edo-ta ikasle batek euria ari du, haizea dabil, ... esatean, besteek egoki diren zaratak aterako dituzte.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Marrazki ezberdinak jarri: egun eguzkitsua, haize eta hotza egiten duen eguna, ... Bakoitzaren aurrean: eguzkia (al) dator?, euria (al) dator?, e.a. galdetu.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Adibidez:
astelehena / euria
asteartea / eguzkia
asteazkena / haizea
osteguna / elurra
ostirala / ..............
.
- Eguraldiaren aldaketak eta atmosferan gertatzen diren fenomenoei buruzko esperientziak egin.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 - Ekaitz (euri, zaparrada, tximist, trumoi, haize...) bat antzestu.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0068 Aski handi zen meategi baten marrazkia. Uraren (baita haizearen) indarrez baliatzen ziren, energia iturri inportantea bait zen garai hartan.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Haizeak jotzen badu edota izotzez estalita badago, arriskugarri bihurtzen da mendi hau, iparraldeko isuraldean amildegi handia bait dago.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Begiratu beharra dago baita ere, leku bakoitzean nondikako haizeak jotzen duen.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Enparantza txikia beste mundu batean dagoela dirudi, norbaiten kapritxuz han jarria edo norbaiti ahaztua bezala, haizeak adarrak mugitzen dizkion zuhaitz harekin.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 HAIZEA DABIL MENDIAK ORRAZTEN / HARKAITZEN ERTZAK TXISTUKA UKITZEN / LOREEN HAUTSAK BEREGANATZEN / MARGO BERRIAK SOR DAITEZEN DAITEZEN / HAIZE ORRATZAK HARRO HARRO / ATZETIK DIO EZ IPINI ZENTRAL NUKLEARIK EGINGO GAITU / KIRIRIKOKO BOM BOM BOM BOM.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Haizea firi-firi dabil, eta landareak emeki emeki higitzen hasten dira haizearen indarrez.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Haizeak igurtziz, kulunkan dabiltza hostoak ere.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Bai kasu batean, bai bestean, haizemaile bat ere badute, behar den haizea sortuz, erreketak bizi iraun dezan.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, gure irakaslea mugituko da, keinuak egingo ditu; gauza batzu ozenki eta beste batzu ia ahozpez esango ditu; batzutan serio eta bestetan alaitsu ihardungo du; batzutan eurijasa, bestetan haize epela; batzutan ama, bestetan aita; gaur pailazo, bihar domatzaile, etzi trapeziolari.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Geroztik konturatuko ziren gizakiak erliebearen dinamismoaz: paisaiaren elementuak (mendiak, ibarrak...) ez ziren egoera estatikoan, dinamikoan baizik; moldatuz zihoazen kanpoko indarren eraginez (ura, haizea, klima...).

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Haizeak, beraz, gerriko hauetatik ekuador alderantz abiatzen dira, hauxek dira ALISIOAK izenekoak.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Haizeak / Presioa erlazioa: 8. irudian presio altuko gune bateko isobara-mapa azaltzen da.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Presio-gradientearen indarra da airea bultzatzen duena (presio altuko guneetatik presio baxukoetara): HAIZEA - gradiente altua denean: haize gogorrak / - gradiente baxua denean: haize bigunak.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Coriolis-en indarra: Lurran errotaziorik ez balego, haizeek presio-gradientearen direzioa jarraituko lukete.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Baina errotazioak indar bat sortzen du (Coriolis-en indarra), haizeak desbideratzen dituena.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Hau honela, bi indarrek mugatzen dute haizearen direzioa: presio-gradientearena eta Coriolis-ena.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Bi indar hauek konpensatzen direnean haizea isobaren paraleloa gertatzen da (10. irudia), eta kasu honetan haize geostrofikoa dela esaten zaio horri.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Arrazoia ur / lur erlazioan aurkitzen dugu; izan ere, iparrean lur asko dagoenez, beronekiko marruskadura gainditu behar du haizeak, eta ondorioz bere bidea zeiharkatu.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Azkenean, gure arbasoak bizi izan ziren moduan bizi beharko: gainazaleko ur garbiaren energia, haize indartsuen energia, eguzkiaren energia, biomasaren energia...... eta beste gehiago Planeta honetako emakume-gizon jatorrek asmatzen ikasiko dituztenak BIZI ahal izateko.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 ltsas korronteak, lurraren erliebeak eta haizeen nondik norakoak, latitude bereko eskualdeetan ere, klima ezberdinok eman dituzte.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Amerikako pinuak zirela, edo metalezko zutoin eta gapirioak egurraren ordez jartzen direla batetik, eta Petrokimikaren bidez arroxinarik gabe pintura ere sortzen dela bestetik, haizearekin batera Landetako pinuaren garrantzia joan zen.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 Loidisaletxe II Hori dala ta nere kontutan ez nihoa ezertara zer asmo detan azaldu nahi det gainera hemen bertara: Iritsitzen naiz haizearekin goiko leku danetara sartu behar det jende artean ahaztuko ez den ikara udara negu bihurtuko det eta negua udara.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 HAIZEAREN ENERGIA

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Hamaika gizaseme ari da haizearen energiaz baliatzeko tresnak, aerosorgailuak diseinatzen eta horien martxa aztertzen.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Nola sortzen da haizearen energia?

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Atmosferak presio-diferentziak ezabatzeko haizea sortzen du.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Hitz laburretan, haizearen energia eguzkitiko energiatzat har daiteke.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Kalkulatu denez, Lurrera iristen den eguzki-energiaren ehuneko 2 haize moduan manifestatzen da.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Haizeak ere bidean obstakulo bat topatzen duenean horren kontra indar egiten du.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Egun, energia elektrikoa sortzeko, haizeari hartutako energia, dinamo antzeko baten bidez elektrizitate bilakatu nahi da.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Aerosorgailu batek probetxatzen duen energia, bi faktore nagusien araberakoa da: haizearen abiadura eta indarra jasaten duen azalerarena.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Han geratzen da, lurrin bihurturik, haizetan flotatzen, korronte hotz batek kondentsatzen duen arte: erori egiten da orduan, euri, elur edo kazkabar bihurturik.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Hodeitzarrez estalirik agertzen zen zerua; euria eta trumoia ari zuen; basoko arbolak, haize oso zakar batek astindurik, zabuka, txilioka eta irrintzika ari ziren, beste hainbeste arima galdu balira bezala.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0003 Egunak ematen zituen gure tanketxuak bere gustoko izenak imaginatzen; izen batzu luze eta ozenak, Alejandroarena; beste zenbaitetan, haizeak pasatzean egiten duen xuxurla imitatzen dutenak: Isaías; eta azkenez, Jesús, doministikuen antza duena.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Haizeak gogor jotzen zuen mendi baten gailurrean zegoen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Oso emakume zahar batek ireki zion, adatsa bere inguruan haizeak eraginda dantzan zeramalarik.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Joi eta Basaya tartean, Hiparide-loreak, musika haizez egiten duten loreak hazten diren tokian, Baso Ozpela dago; Joi eta Suskevancalzarminar tartean, mendikate izugarria.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Ohol gudroituz egina zegoen eta zirriztuetatik haizea sartzen zitzaion.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Haizeak notak hartu eta uraren gainetik eramaten zituen.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Lu, nirekin egon nahi baduzu, geldi zaitez mendian, maita itzazu belarrak, eta udaberria etortzen delarik, zatoz amiltegiaren ertz honetaraino, eta haizearen izpirituak ura gardentzen duelarik, ikusi ahalko nauzu... eta beti nirekin egongo zara....

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Egunak elurretan ez zuen, daramagun harirako, deus berririk ekarri, ez bada eguraldi zakurra jarri zitzaigula eta ez zegoela kristaurik hura eramango zuenik, halakoxe lei-haizea *lei haizea: haize hotza osoatera zuen, elur berririk egin gabe batere.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Gauerdia zen, eta zuhaitz zahar eta erraldoietako kukuletan haize ekaiztsu batek orroe egiten zuen.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Haizea usnatu zuen, baina jakina, bazen bakarrik bere imaginazioan.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0004 Agian tiobiboan zioen amak
hegan zoazela,
hartuko duzu Ines
haize eder epela
.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0008 Arratsaldeon zion
Arratsaldeon Ines
edan nahi al zenuke
haizea aldrebes.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0008 zer ote da hori
galdez bere baitan
Haizea edan ezkero
egiten da hegan.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0012 Goizean euri eta
arratsean haize
hegari ekin zion
Inesek bai aise
.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Ez zion utzi nahi haizeari globoak eramaten eta azkenean globo eta guzti eraman zuen haizeak.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Haizea oso lagun txarra da globo saltzaileentzat.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 - Lur, mendi, ibai eta haizeak ederki ezagutzen dituzu.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0016 Usain gozoa dakar haizeak.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 - Aska ezazu!- esan zuen Spillanek deiadar batean, haizearen orroak gainditu nahian.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 Behar-beharrezkoa zen, zeren haizeak izugarrizko balantzadak eragiten baitzizkion eta bazirudien barruan zeudenak irauli egin behar zituela halako batean.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Haizerik ez zegoenez, marinel guziak lanik gabe zeuden, lemazaia salbu, eta berau ere diziplina ez haustearren zegoen bere tokian.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Harrez gero, lainoa bere hartan zegoen eta haizerik apenas nabari zen.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Zerbait markatuko ote zuen tresna miragarriak? Egonean, iraunean... Blip! Zer izan ote zen eta... Haizezko bolatxo baten lehertze isila!.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Aju-aju astoaren sudurretako haizeaz eta lurreko hanka hezurraren artean halako txiripa bat gertatu zen eta... FIRULI! xirula mirula kantari, han, egia, musikak egin ziren.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Emakumeak ez zuen inolaz ere nahi, baina neskame hark poltsikotik orraze bat atera zuen eta, haizeak banatuta zeuzkala eta, ilea orrazten hasi zitzaion.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Baina gauza guztien gainetik, zerbaitetan egin zen zeharo artista: gau bat lehenago antzematen zion haizearen norabideari.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Hurrena etor zitekeen haizeak, nola atseginak, hala zakarrak, hura beti, zuloan ondo egokitua bilatuko zuten.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 - Eta haizearen laztanetara kulunkatzen den landare handi lerden haren gainean? - Haizearen kulunkak onak dira - erantzun zion Txipik -baina gure semetxoak ez lirateke seguru egongo.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Begiluze eta beste amak beren ahaide maiteen aztarnak lumartean ote zeuden begiratzen ari ziren bitartean, haizeak oihukatu zien: - Hor duzue aproba, nahikoa al duzue?- eta etorri zen bezain laster joan zen bere lana jarraitzera, eskerrak entzuteko ere atsedenik hartu gabe.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Jolas hauek bide ditugularik, espazioaz jabetzen goaz eta gure inguruko soinuak barneratzen ditugu (basoko soinuak, animalienak, haize, trumoi... gelako soinuak, instrumentuenak, etab.) 2.- Hizkuntzaren entzumena lantzen: Tonu-egiturak lantzen.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 (...); atzetik, gazteak, haizez eta familiako gauzetaz burua beteta zeukaten herriko señoritoak.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0014 Baina, alferrik; izugarrizko enbidia sentitzen zuten barnean... Nork ez zuen guztia emango, halako azal beltz hura edukitzeagatik? Hamaika borroka eta enbata eta haize artean zaildu eta beztutakoa.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Begira, aita: zuk kanpoko haize hotzetan lo egineraziarren oraindik zure paperak berreskuratzen lagundu dizu eta gu salbatu gaitu - esan zion bere aitari begi urdin distiratsu haiek beregan ezarriz.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Nire birikek urte askotan hartu dute ludi hontako itsaso guzietako haize garbia.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Bela nagusia haizearen indar gogorraz tenkean zegoen; haizealdeko* haizealde: haizea nondik datorren alde hura bela-lokarria xehetu egin zen eta ezpeleta hegazkadak emanaz hasi zen txopa dena beretzat zuela.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Bai, arpoi batzuk sartuta zeuzkak eta ondo okertuak; heuk ere arrazoi duk, Dagoo: zirrizta izugarria dik eta oso zuria; eta buztanari hik esanda bezala eragiten ziok, Tash, haizeak bela lokarria eten dion poka Poka: aurreko mastatik brankagara doazen beletarik edozein bat balitz bezala.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Haizea asko zakartu zen ordurako eta uhinak gero eta garaiagoak ziren.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 - Gaur jo duen haizearekin, ez zen atzean geratuko.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Istanteko pinuak sua hartu zuen eta, haizeak mugitzen duen kandelaren antzera, garretan hasi zen.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0101 NEGUA azkenetan zegoenean eta haizepela jotzen hasi zuenean, Vania urduri jarri zen.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Haizeak bezala egin duzu korrika.

302. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0033 Haizeari
nahi nioke galdetu
zergatik ez dizkidan
maitearen laztanak
pago hosto igarrak bezala
ekartzen
.

303. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 asetasunaren haizeak
txingar lotiak
pizten dituenean
oi, zein errugabea
sua, ene udazken
hasieran.

304. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Ta bizkarra jaso duten unean
haizeak jo ditu eta neguko
elurrak haragi puska galduz
erasoaldi bakoitzean.

305. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0106 IV. HISTORIAKO TESTULIBURUA
Bibotedun gizon horrek erditu zuen
Aberria, setazko gerrera
Cadillac-en sapai deskapotabletik
irabazleren lau haizeetara.

306. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Ifarretik haizeak euri
urralaria zekarren
ta mendi hegaletik, erreka
doazenen marruan zebilen.

307. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0160 Harri uler ezina,
katedral zaharretako harri kastatua
euriak eta aizeak gizaldietan zehar ondatua.

308. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0040 itsasertzeko bidai hezea,/ hegoaldeko haize epelaren laztan alaia //.

309. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Itsasoaren aparrak besarkaturik
haizearen kuluskadan
amildegiaren erdian
gabiltz dantzan
itsasoko uhinen eran.

310. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Eredurik ez eta
nigan nitasuna moldaturik
haizeak berak ere
mugituko ez duen nortasuna.

311. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 ZURHITZ!
hitza ez da gehiago zurezkoa izanen
zu jaio zinen ezkeroztik
kapitainak
igorritako haize sendoak
hitza
zuraren higidura gabetasuna
harriaren gogortasuna
hitzaren ezina
deusestu ditu.

312. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0012 Oinazearen iturburutik
esperantzaz jantziriko haizea
hegarazi nahi izan du.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00037 - Nire orbelak haizeak horien partera eraman ditu.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Azaroaren bostean udaren hasiera alde haietan, eguraldia oso lainotsua zelarik, harkaitz bat begiztatu zuten marinelek, untzitik kable erdiko tartera; baina haizea hain indartsua zenez, zuzen-zuzenean bertara eraman gintuen, eta berehalaxe zartatu untzia.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Nik neuk, patuak eramaten ninduen alderantz egin nuen igeri, eta haizeak eta mareak eragin zidaten aurrera.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Jakaren lepoa jasoz, urriko haize izoztura atera zen Leamas.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Zera esan nahi zuen, karibetar jergaz, presidentea oso ahula zela, eta presidenteordea haizearen norabideen arabera alderdiz aldatzeko gauza zen oportunista.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Iparretik etorritako haizea loreen petaloekin jostatzen zen.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Tresnari eusten zion, begirada haize nahasi, asaldagarria sartzen zen atean finkaturik.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0237 Eta ez naiz harri / ez haize / ez ur / ez lore / ez zuhaitz / ez hodei / ez lanbro / ezta zakurraren putza ere.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0237 - Zazpi buruko herensugeak / bihotzean zazpi harpe / hodei gris bat naiz / haizearen menpe....

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0013 Ba ote dakizu, maiteño,
ahapeko irrifar eztia poetari
ba ote dakizu
haizea hatsaren ama denik?
Eta hatsaren seme seme nauzula
zure birika urreztatuetan?.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0013 Zuk fereka dezazuna
nik dizut xurgatzen;
hats bihur badadi
haize naiz bilakatzen.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0037 isilik haizea:
Zintzilik
teilatuertzetatik,
zuhaitzadarretatik,
tantaitatik,
zuntaitatik,
esolatatik,
zintzilik
gorpu pusketak.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0041 Haizearen arnasa;
ezereza, hutsa,
lur zipristin zinbriki,
harri baten hautsa;
hortatik gatoz eta
bagoaz horruntza:
Hiltzeko jaiotzen da
gizonon gorputza.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Bata Haizeolo genuen, haize leun eta zakarra, bihurri eta geldiezina; Euriden bestea, zipristinka nonahi eta beti; azkenik, magistratu nagusiak, Izarre anai-arrebak, jantzi garestiekin denak, baita zilarrezko belarritakoekin ere...... gauaren jaun eta jabe.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Haizeak nola laztantzen zaituen sumatu soilki, oinaze orotarik garbituko zaituen haizexka masailetan, ileen erroetan, eta kadentziari eutsi, joan zoazela sentitu....

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Eztarrian zerbaitek ukatzen ziek hire birikei, esijitzen duten haizea arnasatzea azken 103-garren segundoa konsumitzen duanean.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0063 Haizearen usain ona nola bilduko gogoetaka zebilen.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0063 Orkatzari, behin honela kontatu zion: - Hik hain lasterra haizen horrek, ez ote hezake haizearen usaina bil?.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0082 Eta elkarri: Gabon!, esanik, hautsarekin nahasian, haizeak Pinnokio ate azpitik igaro erazten du.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0082 Oraingoan, paperezko gizontxoak ez du haizearen kontra ezer.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0082 Haizeak orduan, putz batez liburua irekitzen du.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0080 1) Ni, odolean eta izardian eta malkoetan zuen anaia eta laguna, Izaro deitzen den uharteko monastegian itxi naiz, 2) Euskara inoiz baino biziago dela itxas lau haizeetara aldarrikatzeko, 3) eta, Euskararen herriaren izenean, Lurreko bizilagun guztien aurrean haren iraupenaren lekuko izateko.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Leihoetako kristalak haize bortitz batek kolpeiatzen zituen.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0060 Morea zen izar bat kokatzen da erdian, eta bere iluntasunarekin, egunaren haizeak argitzen dizkit.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0060 Izarra eta haizeak inguratzen didate lepoa, eta eskuan dudan luma ere.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Ortzia, goibel, artile zuri-hil batez estalia zegoen; haize hotz zorrotza zebilen eta elurrak estaltzen zituen mendi, muino, haran eta oihanak.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Parte hartzera, hauetxek etorri dira: trenetako eta fabriketako Kea; zaldien eta idien Hatsa; gizonen hasperenak; zakurren Zaunka; haizerik gabeko arratsaldeetan eskapatzen diren globoei eginikako Soak.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0073 Marea eta haizearen kontra, Katalunyaraino segitu behar dugu.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0073 (Haizea, uhaina, etab).

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ziztuaren hotsera mila murmurio igo ziren lur barrenetik; haizea urrutian uluka hasi zen, adaburuetatik orro beldurgarria zabaldu zen.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Eguerdirako belak zabaldu eta, haizea aldeko, abiatu ziren hegoalderantza.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Kriseilu ahul baten antzera argitzen zuen ilargiak, uretan zilarrezko bide bat erakutsiaz, haizea suabea eta hotza, izarrak beren azken keinuak egiten, olatu malenkoniatsuak.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Berriro aize ta euri txarraka.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Kalaako Aize horrek hain dit susmur mingarria ekarri.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Aizea ez da ekuratzen.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaur, etxeari loturik den abelkume tegian, kortxelan bi arkume, bi axuri sortu berriekin lo egin... etxeko ate bakarra hor dago, azpitik neguko aize hotza sartzen... Egunaz barrenean egotea debekatua... kutsua badut.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Naski gauean Mendian aizea txistuka entzunen dugu.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0031 Bat-batean, ur hori laisterrean, baita haizean ere aurkitu ginen.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Lau pauso, bi agur eta espaloiaren erdian gelditu zen segundo batez, nolako goxoa haize fin haren usaia.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Etxeko atea itxi zuenean haizea arina zela iruditu zitzaion.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Haize epel garden bat.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Ordurako arrotza, Fabianek berak saldutako bordara itzulia zen eta handik entzungo zuen hilkanpaia kexu urratua balitz haizean zehar, terralez barreiatua.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Ez zen xoririk entzuten eta goiko errekaren urjauziaren hotsa besterik haizeák boladaz zekarkiona ez zen sentitzen.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Halako peste txar bat begien aurrean ikusteak edo edozein kaletar errebolta, sute, urjaite edo beste zenbait hondamenek haina asaldatzen zuen sekainetako jende inozoa eurijasak, bere haize, tximista eta trumoiekin.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Euri bera ere ezberdina zen: inoiz baino tanto lodiagoak goitik behera, batere haizerik gabe, danga-danga teilak zulatu beharrean, bideak hondatuz.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Haizea ere erdibitu zuen jaisteaz.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Nigandik bostpasei metrotara eztabaidan ziharduten bitartean, basamortuan denbora ez dela neurtzen erreparatu nuen, erlojuaren beraren barruan egongo bagina bezala da, ezin izango genituzke sekula kontatu geure oinpeko haren garautxo guztiak ezta geure buru gainera, haizeak erabiliak, eroriko direnak ere.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Beraz, orduantxe jakingo zuten herritarrek, haizeak norantz jotzen zuen.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Berak harnasten duen haizea ere lizun iruditzen zait.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Kasualidadeagatik, haizeagatik (haize kontua zela, uste zuen Patriciok) edo haatik, ostiralaren arratsaldean Hamisi kalean txarki begiratu zion tipo batekin kalapita bat izan zuelako su eginda itzuli zen etxera.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Mendaur aldeko haize hozkirriak udako beroa ematzen ari zen arratsalde isiltsu hartan.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 - Bai, oso zaila izan behar du inondik ere! dena dela duela zenbait urte etar batek ihes egin zuen, ez zara akordatzen?, haroztegi batetara joan ziren zulo baten bila eta aurkitu ere aurkitu zuten, eta hainbesteraino poztu omen ziren goardia zibilak ezen denek zulora jauzi egin baitzuten, Olentzerok zapatatxo berriak ekarritako umetxoak bailiran eta anartean, ez bat ez bi, zast!, haize!, mendian zehar alde egin zien.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Ostargian hodeiren bat edo beste behatzen da bakarrik, oso herabetiak, baina arin mugitzen direla, haizea aldatzen ari da eta mendebalak jotzen du gainera, euria ekarriko du ziur aski, Urgull eta Igeldo artean untzi bat dager itsasoan muintxo bat bailitzan, mugi ezin daitekeela, ez aurre ez atze, batzutan olatu inplakableek Igeldorantz bultzatzen dute baina urtirek Urgullerantz bideratzen dute beren gurditzarra.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Galeperrak, berriz, ekialdetik mendebaldera eraman zituen begi biziak, belar artean harro, lumaia urduritasunez eder, gorputza difuminaturik haizeak astindutako belar artean.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Eta ehiztariaren adiskideak, haizearekin bat egiten zitzaion ahots lehun, lasaiaz: - Ez hakiok tirorik bota.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Ekaitz bakoitzaren ondoren honelako barealdiak etortzekotan, ari bitez puzka haizeok heriotza iratzar arteino .

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Gesalezko gandu heze bat zerion itsasoari; izarrak, banan-banan, zein bere leku izendatura igotzen ari; itsasontzia, haizeak zabunkatua, Mendebalderantz zihoan, non oraindik azken zerrenda gorri baten litsak ageri bait ziren; lorratz dirdaitsu bat luzatzen zen gure atzetik, laster asko, ordea, uhinen masa beltzek estaltzen zutena.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Haizearen hazia aire elkorrezko magalean ernatzen somatu zuen Benitak.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 - Haurminetan negok - ziurtatu zion Benitak -, aire bero beroa nabaritzen diat barruan bildua eta laster hila dirudien haizea nigandik birjaioko duk, birjaioko diat.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Itsasoaren isiltasun hori sentigarri egiten da, haizearen txistu zorrotzaz, kaioen garrasi latzaz, olatuaren hots haserrekorraz beterik.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Pare bat minutu igaro nituen ohearen gainean eta azkenik gela hura aztertzea erabaki nuen, handik mundura irtetzeko ateren batekin topo egin nahian, edo eta argiaren interruptorearekin topo egin nahian, edo besterik gabe itxitako leihoren bat zabaldu eta haize fresko eta argi izpi batzuekin jolastu nahian.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Zerbait ikusteko gogoa nuen, airea sentitzeko irrika, haizea nire ilearekin jolasean sentitzeko grina, bizitza gozatzeko desioa.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Haizea aldatzen ari da Justin.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Zeharkako haize indartsua altxatzen hasi da.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0084 Beheko suaren argi hori nagia okerka galtzen zen sukaldeko zolu ertzetan, eta andre exeri bien itzalak soilik mugitzen ziren, haruntzago eta handiago, nondipaiteko haizeek astinduak iduri.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0109 Irekia dago eta zirudien. Zuhaitzen hosto marroxkak, haizearen morroi leialak, enbor eta adarrekin duten erlazioa ahaztuz nolabait, badoaz....

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA: Ez, ez; Haizea eta eguzkia....

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Hotz zen eta haizeak indartsu jotzen zuen.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Etxe barrutik haizearen ziztua entzuten zuen Malcolmek inguru guztian.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0025 Armathan haizeak, bere aldetik, batzutan behar baino lehen jotzen du; beste batzutan hain da temati, belarra ere agortzen duela, ixtinak eta itur txikiak siketu, abereak bazka eta ur gabe utzirik; orduan beste herri batzutan baino eritsuago suertatzen dira abereok.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 HAIZEA (Afrikako herri-ipuin gaurkotua).

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Baina arreta handiagoz begiratzen badiezue, edonori burrukan dabiltzala pentsaraziko liokeen luma eta txio-txio zurrunbilo hori ez dutela txoriek sortzen konturatuko zarete, haizeak baizik; noranahi eramaten dituen haizeak, amiltzen dituen haizeak, bultza egin eta nekarazten dituen haizeak.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Gauza bera gertatzen da ia lurra ukituz eta hautsa harrotuz pasatzen den bola bizkor, luma dardartizko horrekin ere, ez da ostruka, haizea baizik. Haizea.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Mendi garai baten gailurrean bizi da haizea.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Baziren gau batzuk haizearen orruek eta marruek den-dena betetzen zuten halakoak eta leiho, ate, teilatu, osto, zugaitz, adar, orbel, zakar, jira-biraka, dantza eroan eramaten zituzten haietakoak....

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0021 Lehenagoko zelai zabalak, belar-zelai haiek, haizeak harro-harro utzi eta geroago berak orrazten zituenak, ez zituen inoiz ikusi izan....

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0063 Eta orduan sumatuko dut, seguru, nere azken dardara... baina bitartean, hor daude bide luzeak...... hor, denborak...... hor, haizeak... hor, txistuak....

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Gau hartan, goiko solairuan, ohe gainean zegoen bitartean, etxe inguruan zebilen haize kexati bat sortu zen eta ezin zuen lorik hartu.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 DEABRUAREN EZTARRIA Ordubete besterik ez zen igaro haizea baretu zenetik. Grisa zegoen ortzia eta berunaren kolorekoa Klodoaldoren begiek harrapatzen zuten espazioa, zuhaitz bilutsetatik ibaiaren ertzetaraino.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Egunetik egunera gogorragoa zen haizea.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Gero berriz haizea... eta tenperaturak beheruntz egiten zuenean, elurra.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Behin baino gehiagotan haizearen eta euriaren soinuaren doinura hartzen zuten senar-emazteak loa, habeen gainean zegoen teilatua eta elkarren arteko epeltasuna zeru haserretuaren aurkako babesleku bakarra.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Ez zegoen haizerik eta ohetik guztiz ezinezkoa zitzaien elurraren erorketa entzutea.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Agureak, basamortu zabaleko haizearen txistu-hotsa nekez gainditzen zuen boz batez, Gabon-kanta bat abesten zien, (...).

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Haizea ere baretu egin zen eta ez zen mugitu jauregi aurreko zuhaitz orri bakar bat ere.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina nik ez nuen hodei beltzik zure begietan edo haize hotzik gure harremanetan sumatu, ezta ohartu ere elkarrekin emandako azken gau haietakoren bat beilan pasatu zenuenik.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Erreka gainezkatuen habarrotsak euri eta haizearen furia estaltzen zuen.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Ilun zegoen. Haizerik ez eta ateri.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0026 Lauen aurpegien keinuak eta indarrak, edo haizeak berak agian, blaga builak eta kristal nahiz aulkien zarata denak uxatu zituen bapatean handik, eta isilune larria, jakinmin antsiatua barreneratu taberna guzira.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Eguerdiz gero hor nabil bidetik irtena eta noragabe, hostoa haize eta lanbrotan bezala.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Izotza besterik ez zegoen bazter guztietan, eta hori gutxi balitz, basamortuko haize hotz eta zakarrak eten barik jotzen zuen Tian`an Men-go plazan.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Haren aurreko mastil luzean, bisitan datorren gonbidatu gorenari dagokion gobernuaren bandera zabaltzen dute eta Guang Zhou-tik ekarri gintuen trenetik irten, eta autobusean sartuta gindoazela, hantxe ikusi genuen haizeak disekaturik gure erraietako piperpoto maitea.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0116 Kurtzetan ez da jende asko geratzen, zahar batzuez landa, baina han haizeak lehengo moduan jotzen du eta alde guztietatik eta Otamuno lehen bezain gorria agertzen da, ikusi nahi duenarentzat.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Zuhaitz garai hauek basetxea, ikuiluak eta hauen aurreko sagarrondo ahulak haizetik babesten dituzte.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Bilbon egunero zinzinero erraldoi bat hustutzen dute hiriaren gainera, eta haizea, kristalak, espaloiak eta egurrezko bankoak izpi ikustezinez jazten dira, eta izpi horiek birikak, muinak, zainak eta nerbioak oratzen dizkiote semaforoak aldatu zai dagoen jendeari.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 - Ura haizearen izerdia da!- filosofatzen zuen Chao Borsinik.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Denok barruratu bezain laster, haizeak itxi zuen atea gure ostean.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Haizearen bizkarrean esertzen irakatsiko dizut eta biok aireratuko gara.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Bizarrurdin torturatu zuenetik hona burutzen zuen balentriarik ankerrena zen; eta dakigun bezala, zeinen harroputzak diren gizonak jakinik, zergatik harritu orain, arrakastaren haizeak puztuta untzi gainean ikusten dugunean?.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Gero, bakardadea sentitu zuen, haize garbia eta lur zabalen xarma.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Ez dakigula gerta, ordea, arnasa hartu ezinik egon garen erorialdi honetan itsatsi zaigun ohituragatik nola guregana behar dugun aize osasuntsua ez jakitea eta behar dugun elementua inguruan izanarren itotzea.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bertsolariarenak haizeak eramaten ditu, eta momentuko transparentzia horretan lortzen dute beren grazia.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Argi-izpi bat hedaleku batetik beste batera igarotzean berriz (haizetatik uretara, adibidez), bere saihesgoa hedalekuaren zailtasunaren neurrian aldatu egin behar, haizetatik uretarakoan zutiagotuz eta alderantzizkoan etzanagotuz, alegia.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Euskalerriko eliz-barrutietan egin bear ziran liturji-idaztien itzulpenetan eta liturjian erabili bear zan musikan batasuna billatzeko aizeak jo zuten nunbait.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Ekaitzaren aurreko haizea izan nahi zen mugimendu hori, iada ekaitz bat izan zen hastetik.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Eta Joanes Etxeberri Frantzi aldeko euskalduna zenez geroz, eta Frantzi aldetik zetozten aize berriak gorrotagarriak zirelarik, H gaixo hori ere gorrotatu zuen.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Sartu da, zorionez, haize berria gure eskola eta ikastoletara.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Napoleonen menpeko zen Espainiarik gehiena, herriak meatxutzat ikusten zuelarik, baina bestalde liberaltasunaren haizeak ekintza gizonik gehienak biltzen zituen Cádizko hiri hartan.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Azken bolaran aurpegia hanpatu zitzaion, matrailak zeharo puztuak balitu bezala haizez edo urez.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Mintzatze hau ez da sistema zehatzez izango, arin samar baizik, aizea arbolen orrietan zehar iragaten den bezala, batzuetan leun, besteetan ozen, orain bero, gero hotz.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Nouveau roman delakoaren haize berriek jotzen dituzte Euskal Herriko mendi eta oihanak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Haize lodi eta laino printza guztien asmo izkutuak txiki txikitatik ezagutzen ditu.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Egiten duen haizearekin euritakoak ez digu ezertarako balio, baina badaezpada ere motxilan gordeko dugu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0061 Eta, basabereen hortzetan dagoen bildotsa bezala, edo haizeak daraman hostoa bezala, bai eta ere irainduak eta apalduak, beren lurretatik erauziak, izan dira, hala nola salduak, atzipetuak, zigortuak eta zapalduak.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Begi onez hartuko dugun oldezko oharketa horretatik abiatuko gara, hortaz, nahiz hori mugatua edo garrantzigabea izan: ikas-gelan barrena zomorro bat hegaz, buruen gainetik argi izpi bat, andereñoak edo haurrek ekarritako abereak, lorategiko altzoetan aurkitutako marraskiloak, sorta bat egitekotan bildu dituzuen loreak, izadiko gertakarien azterketa: haizea, hodeiak, ekaitza, elurra...

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Haizeak hartzen duen norantza edo direkzioa haize horratzen bidez ezagutzen dugu eta beronen abiada anemometro direlakoen bidez neurtzen da.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Gisa askotako haizeak bereizten dira: Iraunkor edo konstanteak deritzate, aldatu gabe direkzio edo norantza berean, badoaz.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Hori gertatzen da ekialdeko haize edo alisioekin.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Eskualde tropikaletatik Ekuador aldera doazen aire korronteak ditugu alisio direlako hauek; eta orobat haize zentralisioekin ere; alisioen direkzioz bestaldera doaz hauek eta troposferako goi aldeetan ibili ohi dira.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Negualdian Asiako kontinente barrutik etorri ohi dira itsasorantz eta, beragatik, haize lehorrak ditugu.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Lekuko haizeak eskualde jakin batetan ematen direnak ditugu.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Hori gertatzen da Espainian Ekialdeko edo Solano haizearekin; Afrika ifarraldean Simun delakoarekin, ikaragarrizko harea ekaitzak sortzen dituenarekin, alegia; Errodana hibarreko Mistralekin, haize hotz eta lehorra denarekin; Siroko delakoarekin, Afrikatik etorri eta Italian sartzen denarekin; Alpes ifarreko Fô*hen-ekin, haize bero eta lehorra denarekin.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Profesionalen ondoan beharrezkoa da herritarra ere: baina honek ez daduka haien kontrako aiherkunde ta proletkulto erronkarik, haizerik, zergatik erabili; ta haiek ez zergatik honen lana subkulturatzat eman.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Haien garraisia bizia gogor durundatzen da itsasoko bakardadean, eta haizearen edo uhinen otsarekin nahastekatzen da.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Itsas ertzetik urrun bizi dira: kometak balira bezala, haizeari eramaten uzten diote, hegalak zabal zabal eginik.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Indar handirik egin beharrik ez dute hegaldaka egiteko; haizeak ordu eta ordutan eramaten ditu itsasoan barna.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Bidean, haizea eta euria hasi zuen, tximista eta trumoi ikaragarriak.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Olatuen indarra, haizearen indarra, lehoiaren indarra edo euskaldunaren indarra aipatzen dira....

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Batzuk uste zuten, berriz ere orduz kanpo, probintziako atezu jasangaitz zaharra berpiztu zitekeela, antxinako kofradiaren oroimenarekin, hiriaren aurka, ahanzpen txingarautsetan gogoratuz, lur-esparru militarraren antxinako aizeak....

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Hauek, heldu ondoren, euriaren edo haizearen bidez sagarrondoaren hosto eta loreetara pasatzen dira.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 - Nire serpentinak dantzan dabiltza haizearekin, nire lepo inguruan salto brinkoka.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0114 Gure urdin, Urdin da haren ustez (eta Urdin hori haren bizierako sentsazio berezi-berezi bati dagokiona); gure etxe, Etxe zaio; eta gure haizea, Haize.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Elurra eta izotza ekartzen dituan aizea dugu.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Abentura, mendi garai eta elurtsuak iragatea da eta 40.000 soldadu pentsa ezinezko nekepetan haitzen artetik, elurrak ia estalirik, haize hotz batek joaz, aurrera ari dira.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Elban bezala, lurra lantzeari ekiten dio baina beroak eta haize bortitz haiek uzta urritu egiten dute.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Haizeak leku mortuetan egiten duen lanmodu bat da: (...).

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Zoritxarrez, ezin diote eragotzi haizeari ibiltzea.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Errotatxoaren funtzionamentuak lagundu egingo dio haizearen indarra ulertzen eta nola erabil litekeen ere bai.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Haizea naiz: Punpei eragiten dieten azpak mugitzen ditut... (baina bota ere egiten ditut).

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Kameluek desertuan zehar trazatzen dituzten bidetxiorrek orduren bat edo beste besterik ez dute irauten, gehienez ere egunen bat edo beste, zeren haizeak, hondarra erabiliz desegin egiten bait ditu.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Faktore hauen artean klimarena nabarmentzen da (hezetasuna, tenperatura, haizeak...).

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Zipotza (kortxoa) presion sartzerakoan, zipriztinak botaz, kortxoa sagardoaren kontra gelditzen da, haizeentzako tokirik utzi gabe.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Entzun eta ikus gainera: metroko ile luze lodia plisti-plasta haizea nora, hara.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Etzan dira, muturrak eta kopetak haizeari buruz-buru.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Ar-emetzea edo hazi-hautsa eramatea aizearen bidez egiten masusta-ondoa edo seda-arbola da salbuespen bat.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 1603ko martxoaren 15ean, udaberriaren hurbiltasunez Atlantiko-ko haize xuriek bareago diren sasoian, alegia, untzi aldra bat atera zen Honfleur-tik.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Aski da Xalbador bezalako bertsolari nafarren batek hegoaizeari kantatzea, haize honek guri eromena eta uso-pase garaia dakarzkigula burura aipatu beharrean sentitzeko: .

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Bestalde, hegoaizea eta emakumearen gogo-nahastea ere ezaguna da gure artean; hara hemen, besteak beste, gauza bera salatzen duten esaera zaharrak: Goiherrin: Hegoaizea emakumearen haizea; harraizea gizonena (87,792) Lapurdin: Emazte zonbaiten gogoa, iduri hegoa Nafarroan: Egoa, andren gogoa (21,1.142).

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Hemen, esaten denak kontrapundu egokia du egiten denarekin, eta batak indartu egiten du bestea, hots, bizi izan direnek errotu egiten dituzte, honela haize bihur ez daitezen, esan egiten direnak; edota, ostera, esandakoaren bikaintasunak gizonaren bizitzan aurkitzen du bere egiatasunaren islada, aspaldiko liburu heroiko guztietan gertatzen zenaren arabera.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 2 hego iz. (1571). 1.(Mug.). Hegoaldetik datorren haize beroa. Ik. beherago. 2 HEGO-HAIZE Hegoa. 2 Haize hegoa: Hego-haizea. 2. Hegoaldea.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 2. Berezko zikloari jarraiki, itsasoko lurrunketa bidezko urak hodeiak egiten ditu, hauek haizeak eramanda urruneko tokietaraino iristen direlarik, han euri itxuran ingurunera itzuliz.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Eragina ez da soilik industri eremuetara mugatzen zeren, haizeen laguntzaz, milaka kilometrotara dauden eskualdeei ere berdin erasaten bait die.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 4. Haizea gizakiak darabiltzan substantzia askoren garraio tresna bilakatzen da, intsektilkariena esaterako, modu honetan hurbileko zein urrutiagoko ekosistemetara hedatzen direlarik.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Haizeak jotzen duenean, zorura jausten dira, usteldu eta ongarri bihurtzen dira.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Bere loreak, txikiak, haizeak polinizatu behar ditu, eta horregatik, ernaltzea ziurtatuko duen polen kopuru haundia egiteko baino ez diren ar-landareak daude.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Mami fino eta biguna, hankarena zuntzezkoa, zuri kolorekoa eta haizeak eragina zertxobait gorri kolorekoa, usain goxo eta intxaur antzeko zapore atseginekoa.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Ebakitzean eta orrietan batez ere, odol-gorri koloreko latex jariotzen da, haizeak eragina erremolatxa kolore hartzen duela.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Haizetik babesten duten muno emankorrez inguraturik, Chrysos-keras izenez bataiatu zuten greziarrek, adibidez, Urrezko Adarra.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Esaten dutenez... Zehatz eta mehatz da lan soil hauetako kideei ziltzili zaltzalaketa atsegin zitzaiela, eta hiriko edo jauregi edo erregetzako berriak haizea lez zabaltzen oso zirela trebetsuak.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Energia hori haize, euri, ekaitz eta abarren modura agertzen da.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 2- Depresio edo presio baxuetako zona bat fronte polarra oxkatuz: zona honetara datoz, ipar hemisferioan, ipar-ekialdeko haize polarrak ertz batetik, eta hego-mendebaldeko haize tropikalak bestetik.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Hego hemisferioan haize polarrak hego-ekialdekoak dira, eta tropikalak ipar-mendebaldekoak.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 3- Antizikloi-zona bat; hego-mendebaldeko haizeak eskualde epeletarantz eta ipar-ekialdekoak (alisioak) eskualde ekuatorialerantz bidaltzen dituena, ipar hemisferioan.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Hegokoan, berriz, ipar-mendebaldeko haize tropikalak eta hego-ekialdeko alisioak botatzen ditu.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Ikusten denez, zona epeleko haizeek mendebaldeko osagai markatua dute, bi hemisferioetan.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 4- Gerriko ekuatorialeko barealdi-zona, hau da, lurrazalean haizerik gabekoa, baina goranzko korronte bertikal indartsuekin: presio baxu ekuatorialak dira, eta horietara joaten dira ipar-ekialdeko alisioak ipar hemisferioan, eta hego-ekialdekoak hegokoan.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Haizeak bortizki eta parrastaka jotzen du ipar-mendebaldetik.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 Honela sortzen da haize horizontalik gabeko begi garbia.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Bi etsai ditu, funtsean, itsas gizonak: hertsiki erlazionaturik dauden haizea eta itsasoaren egoera.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Haizeaz gauza asko ikusi dugu aurreko kapituluetan, baina hainbat itsas tragediaren kausa den itsasoaren egoera itsas iragarpen espezializatuarentzat zerbait espezifikoa, berezkoa da.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Lehenengoa, leku jakin batean itsasoaren azalean jotzen duen haizeak sortzen du, eta bere magnitudea haizearen indarraren, iraunkortasunaren eta irispidearen (edo norabide beretik jotzen duen haizearen distantziaren) menpe dago.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Haize ahuletako inguruetan ere ager daitekeen baga-itsasoa nahikoa urrun egon daitekeen beste itsas bazter batean haizeak sortutako olatuen hedapenari zor zaio.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Leiho zabal hareen aurretik gortinak egozan, oso ondo eskegita, erdialdekoek olatuen itxuraz, itsaso kolorekoak, eta haizeak mugitzen ebazanean itsasoa bera zala emoten eben, itsasoa, baina bertikala.

490. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Aizea ta eguzkia bitez ire adizkide bakarrak, osasunaren kontu egille zintzoenak eurak dituk eta.

491. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Andik zetorren aize egalariak leun eta maiteki mugitzen zitun Serante azpiko lore-buru zuri gorriak.

492. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0151 Guad.- Aizia artzera nua kanpora....

493. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0041 Klaudio - Itsasoko aizea... laister'dugu euria.

494. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0063 3`gn. Lurra ta aizea banatzeko, ikuspegia marratu nai duzunean, beti zeru-ertzaren marra egin.

495. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0008 Lur gaiñeko abere ta landare, aizetako egazti, eta itxasoetako arraien nagusi, jaun ta jabe, gizona da.

496. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Ordu erdi batez 4 m3 aize nere barruan gordetzen ba`dakit.

497. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Azpikaldean dauzkan zorroten batzuetatik, aize beroa ematen zaio, bero-giro ikaragarriraño berotua, barruko kok-ikatzaren erreketa bizkortu ta eragin dezan.

498. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Beraz, aizetan daukan atalak alde batetik, eta lurpekoak bestetik, landareari, bere bazka antolatzeko bear dituan, bi gaiki bakunak eskuratzen dizkiote; aizearen ikatz-gasa eta lurreko ura.

499. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0084 Antziña gaillurreko laiño ura aizeak eramaten zuanean, Anbotoko Mari bidai bat egitera ateratzen zan.

500. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Ez da ia aizerik; iñoiz bein mugitzen da oiala, baiña dana bare-bare, gau ixilla da.

501. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Meliton.- Ni bildurtia? Jotzen ba zaitut muturrean...
Julian.- Tira, pakean egon...
Meliton.- Neri bildurti deitzen didatenak, muturrean jo ta aizea egostera bidaltzen ditut....

502. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0034 Euri eta intz guztiak, bedeinka ezazue Jauna;/ aize guztiak, bedeinka ezazue Jauna.

503. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

504. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0060 Baldin arkituko bazinduzket
beste maitearekin,
egoak jaso ta aizeak
eraman nazala berakin!.

505. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Orregaitik, gogorik aundienarekin ari giñan etxol ua desegiten; autsa-artean eztulka ta usinka, begiak igurtziaz, eta sudur zuloak garbitzeko aizea indarrez maiz jaurtiaz.

506. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ezer ez, aizea besterik.

507. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Aizearena etzan otsen bat entzun zuela ziur zegoen, ordea....

508. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Askok esaten dute, basoan ikazkintzan daudenak ikusten dutela, ta entzuten dituztela txakurrei egiten dizkien ziztuak; eta, bera dabillenean, aiziek zarata aundia darabilkitela.

509. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Erdi-kolokan dagoena lurreratzeko haize haundiegirik ez da behar izaten.

510. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Haize txikia aski izan zen Mirentxu leize-zulora makurtzeko.

511. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Ez, denbora txarra zegoanetan bakarrik, baizik, egun onetan ere bai; aize-bolada aundiak aizematzen zuen egunetan, aizeak zekarren autsaz zikintzen zan bada, estalki gabeko beitegian.

512. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 Sendagillearean aginduak, bada, aizeak eramaten zizkin.

513. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Eta maiean atabala joaz, eta aizea iruntsiaz gelditu aiz!.

514. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Aizearen garbiak bertaratzen zituan begientzat katalejoaren antzera muño ta mendi, zakon ta gallur, baso ta zelaidiak, nabarmendurik batzuek besteengandik eta bereziturik beroien muga lerroak.

515. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Belardietan, San Jose loreak bete-betian altxatzen ziran, bañan agiri ziran beste lora batzuez naasirik, pinportatuaz belar gizenaren margoa, puluntpatzen ziradenian aizearen bultzada eme goxoaz.

516. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Aizea prexko, ipar kutsu batekin.

517. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 Egoatik jotzen zuen berriro aizeak.

518. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Konparazio baterako, aizea ez da ikusten, baiña aizearekin bizi gera danok; eta gure anima, espirituzkoa nola dan, ezin dezakegu ikusi beste mundura joan artean; il artean alegia.

519. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 Aizeak bi bider bota du.

520. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Gure mendiyen tontor eta gallurrak, itxasoaren burrundak, ortziko argi, odoi, aize, bidaxoi eudi-zapar eta onazkarrak Jainkoaren nagusitasuna dakarkigute; ta euskaldunen biyotzak nagusigo orretarontz menderatzea: orixe guretzat eginkizunik bikañena noski ta noski!.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Mendiko eguzkia ta aizea bikaiñak dira; baita itxasoko kresala, yodo ta abar ere, ederrak dira osasuna zaintzeko.

522. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Bizilegea danez, zaarrak ba-dijoaz, eta, aize bizkorra iduri, abiada izugarrian joan ere.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Izlari, idazle ta olerkari genduan burutik burura; bere bizitzan etzan, ez, aizearekin burrukan ibilli.

524. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Lan-leku ta ola ugariak diran baztarretan, aize garbi ta pakezko toki egokiak ere arkitzen dira, urruti baño len.

525. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 Gañera, buztiñ-urakin busti ezkero ez da ikatza arrotzen auspoaren aizeak ematen dionean....

526. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0269 Aurten, aizezko amasei atxakin egin da, ta iru erreal terdina, berrogeitamasei dira

527. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Izan ere, leen esan dugunez, mendirik nagusienen ipar-aldeak, Atlantiko itsasaunditik doazen aizez ezkatuak daude, eta orrela, ipar-aldeko landareak ere ugari dira.

528. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Jesus zutitu, eta aizeari (biziduna balitz bezala) keiñatu, eta itxasoari agindu egiten dio: Ixo, ago ixillik...

529. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Bitartean, apostoluak an zebiltzan, itxas-erdian, aizearekin burrukan.

530. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 - Espiritu Santuaren agerpena ta Aren ekintzak adierazteko, zer irudi erabiltzen ditugu?
- aize indartsua bezala...
- suzko mingaiñak bezala....

531. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 - Gogoan artu-erazi indar oien eragiña: aizea, argia, beroa, aalmen-iturriak, indar aldatzailleak.

532. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Jakiak aoan ondo txikitzearekin, urdallean egiten dan egosketa edo dijestioa askoz obeto egiten da ta gañera askok izan oi dituzten aizeak gutxitu egiten dira.

533. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Erlapikuma ori egiteko, eltxarrik eta amarik gabe, eultza bat bear da, bi garautsazko laukiekin eta gaiña eta azpia, aizea artzeko, burnisarez erabat itxiakin eta barrura, amabost edo ogei eltxar gaztetxoenak dauzkaten laukietako erleek astintzen dira eta ezti eta ur lainta berdiñeko mixtelaz Doolittle'ren ontzietan emanda, alikatzen dira.

534. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0240 Haizeak belhar punttak buhatzen zituelarik nun nahi gelditzen nintzan, gizonak tinkatzen nintuen azkarki neri kontra eta uste nuen aurkitua nuela betieretasuna.

535. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Tripa ez du betetzen hiriko aizeak,
baizik lurretik bildu janari maiteak;
zuretzat ez balira bermatzen bertzeak,
luzaro gabe hilen zintuzke goseak.

536. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0033 Eguneko
aize xuritara
bazabilan
baratzean Jauna.

537. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Haizean
eta egunean
eta gero
gauean
gerla
etor dadin
beldur
bainaiz
da.

538. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Gorputza du
perfeita bezain besarkagarria,
gau eta egun,
eskuetan daukan
palmera abartxo batekin
ari da erakusten
haizearen bidea...
edo... ez naiz segur...
haizeari bidea.

539. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Debaldetan ikusten du bere burua
zeren:
zer inporta zaizkie
haizearen sentsuak
xori sorraioeri?
libertate osoan,
Andaluziako zeruan
ez dira sekulan galtzen!.

540. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Bertzalde,
lur gainean errestatzen direnek,
zerendako behar dute jakin
nundik norat dohan haizea?
nahi ala ez,
jiten den lekutik
iresten dutenaz geroz!.

541. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Itzal ilun barnetik, boz galdu hori marmarka ari
Haren baretasun tristia nahas eta nahasiz...
Nere arimaren barnean, ozena dantzut, oiharzun ezti,
Haizea heiagoraka ta bihotzak urduri.

542. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Nere leihotik itzala, nigar xotinka, ikusten dutenean
Zilbor hesterik gabeko haurra erditzen ari denean,
Haizar mutiririk ez da ja nabari, eginbidea bete ondoan,
Itzala emari dago ta fite izanen ama.

543. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Aroa ere halakoa zen: Alemanak kanpora botatu-eta, libertate haize batek bazterrak inarrosten zituen.

544. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Haren lana haatik agertu zen lehen Mendekoste hartan: haize azkar baten burrunbarekin, inarrosi zituen beldurrak harturik zauden apostoluak, eta igorri zituen, mundu zabalean barna heda zezaten Berri ona; suzko mihien itxuran, berotu zioten bihotza, eta ordu arte mutu zaudeneri eman zioten nun-nahi eta nor-nahiri Jesu Kristoren ezagut-arazteko jakitatea eta indarra.

545. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Ondoan, larrazkeneko haize eroak ekarritako hosto galdu bat eta erditik ebakia den pilota xuriaren borobiltasun hautsia.

546. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0034 Haizea intzirika eta dolamenaka ari zen, gau beiletako emazte ixtorio kondalarien moduan.

547. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0173 Xamar urdin bat haizeak hantzen ziola, errota handi bat zangoaz itxulikaraziz, ura eta pindarra nahasiz, begiak lanetik baztertu gabe ari zen.

548. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Aizeari eginikako galdera da, egunen batetan menturaz, xurituko dena; agian, gaur ditugun baino ikasbide baliosagoak izanen dira eta orduan, aillekitza!, beste ameka gauzekin batetara euskeraren segeretu aunitz ere jakin ahal izanen dira.

549. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Haizea' orduan phutz egiten hasi zen, eta naoa itsasoko uhainen gainean laisterka errotatik urruntzen zen, geroago ta urrunago Aztoren-Uharteetara errotaria eraman zuen.

550. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Mundu estrainoa, Clara-rena, edifizio ilun, zeru kexatuak, ilunabarreko ortzantz baten ondotik ateraiak, hedoiak ihes doazilarik zeruan, haizeak paperak aira arazten dituelarik, lehen argi basoak pizten direnean.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0117 Taberna: Haize berria dabil
muntuan barrena.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0215 18) Berastegin haizeak
zituen hegalak
aintzinako karlistak
eta liberalak.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Hirigintz eta hobakuntz lanak, hala nola lauketak eta estali gabeko guneen erabilerarako burutzen direnak, honelakotzat merkatuak izateko destinatutako barruak, haize ageriko gordailuak, kirolaren praktikarako zelai edo instalazioak, kaiak, estazionamenduak eta eraikuntzei atxekitako guneak har daitezkeelarik.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Badirudi, horrela begiratuz gero, luzarorako dagoela Eskifaia, eta musikaren haize freskoak beteko duela, bere neurrian, espirituak ere behar duen atseden berria.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Baiña, bein eta berriz auxe esan bear: amaika bertso bikain izango dala aizeak eramana.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Gehiago egiten zuen, egia esan, eta haize fuertea hasi zen jotzen, eta trumoiak eta tximistak.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ze gauza polita! Tximistak argizko arrastoak egiten zituzten, eta aizeak lainoak mugitu egiten zituen.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Alboan daukagun prefabrikatuak urrezko jauregi dira beste hoien ondoan; ez da haizerik sartzen ez dabilenean, ez da euririk sartzen ateri dagoenean.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Ur horrek hauspoa eragiten du, eta honen haizeak ikatza berotu.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Britainia Haundiko gartzeletan zortzi urte inguru egin ondoren, berriro haize garbira.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Haizearen besoetan kulunkan mugituz
Hondarribiko aireportuan piloto berrien eskola
Hegan egitea omen zen ametsik biziena jende askorentzat.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, abioi haundi batetan sar, aulkian eseri, gerrikoa lotu eta bidaiari ekitea gauza bat da; besterik, ordea, norberak har delta edo abioia, eta, berari eraginez, goruntz igo, lurrerantz jaitsi, lainotan sar, haizearen besoetan mugitu, eta lurretik at ibil edo hegan egitea.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Berdin da eguzki edo txingor, haize edo barealdi.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Mendi kaskoetan haize epelak jo eta hostoak lurrera erortzearekin batera Gipuzkoako zenbait herritan aurtengo azkeneko festaburuak izango dira.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bi faktore hauen eraginez, haize kutsatuen zirkulazio bertikala galerazten da, honek gutxiegizko berrikuntza suposatzen duelarik.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aizea, euria, bisutsa edo txingorra, jakiñekoak oi ziran.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Euria lurrun biurturik, aize garbi ber-berak eramaten du leku batetik bestera.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Baina igandeaz geroztik zirkuituetan Herriren aldeko benetako haizeak jotzen duela dirudi, eta Torrontegitarren etxeko txikitxoak ongi erakutsi du kontrako haizea edota Rabasa-ren bala gorriak ez direla nahiko bere abileziari aurre egiteko.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Bestalde, badakit poesiaren aldeko haizeak makal samar dabiltzala, baina derrigorrezko zaigu aurreko belaunaldien lana gogora ekarriz bide honetatik berriro jotzea ere.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Atzo, noroesteko haizeari esker garbitu zen apur bat bat trumoia itsasoan sartuta da, eta irteten ez bada kristonak egin ditzake trumoi honek.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Konfederazionetik, buruzagi aldatze eta izendatze berri zonbaiti esker haize berri bat heldu zauku, Euskal-Herrian berean aldiz HEMEN HERRIKOA talde ekonomikoa mugitzen ari zauku azkarki, bere aktibitatea azkartu nahiz.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 1789-ko haizeak Fructidor bat.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aste bat lagun batekin, eta zer astea! Urriko euriak, jauts ahala, gelditu gabe ari izan zituan aste guzia, eta zer haizea!.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Enparantza utsik; txistulariak, euren doiñua aizeari joten.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bilbo oso erdaldunduta dago, parroki danetan aldratxo bat sortzen ba`da laster euskalusain geiago izango da gure artean, bada, euskaldunak erdalduntuta egon arren azalpean antxiñako gurasoen euskalduntasuna lo zorroan bezela dauke ta gure laguntasun pizka bategaz, autspean dagon txingarra aize apur bategaz beriala biztuten dan bezela, bizituko da Euskal-kutsu ori...

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Au dalata, domeka ta jaietan batez be, jente asko doa bertora, bai pelota jokuak ikustera, bai bertoko aize ozkirriz birikiak asetzera.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Telegram kultura-aldizkarian agertu zan deklarazinoa; egun bi geroago,Vjesnik astekari komunisteak lau aizeetarako zabalkundea emon eutson.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 El Rocío-rainoko errepidea (16 km.) atsegina izan zitzaigun: kotxe gutxi, freskatzeko haize piska bat, eguraldi ona, laua... El Rocío-n hasi ziren arazoak: mapan pista bezala agertzen zen hura, hondarreta huts bat besterik ez zen.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ondoren... zaparradatxo batzuk, Guadalquivir ondoan, haizea kontra...

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Etxeko goxotasunean eta berotasunean egon bearrean, beren gurasoak, kale gorrira ateratzen dituzte, otza naiz beroa egin, aizea euria egin, eta askotan aur jaio berriak dira gaiñera kale ertzetan ikusten ditugunak.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Farias eta Montecristo-ak ahaztu ziren une batez, mendiko haize garden eta garbia hartzera joan zirelarik.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 1789-ko haizeak. GAUDEN BAXENABARRAN (2)

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Haizearen azpitik

584. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Eta, Kafkak zioen bezala, haurrek haizearen azpitik korritzen dute.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Guri, aitzitik, haize hotzak eta epelek bete-betean zaflatzen digute aurpegia eta nahitaez tente iraun beharko dugu erasoetan.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Mikel Zarate lako idazle jaio banaka batzuk lortu dabe sari txikerren bat, baiña geienak, batez be aize berriekin ados etorri ez gareanok a bapez idatzi dogu.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Eta ordubatak lauren gitxiagotan abiatu gara, gau illunean. Otz aundia. Bideko ur-zulotxoak izoztuta. Baña aizerik ez, zorionean.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 A: Arraunean zabiltzanean zein da gertatu ahal zaizun faenarik handiena? M: Itsasoa gaizki badago eta gainera haizea, txarto.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 1956tik Unescoren Albistariaren irakurle finkoa naiz eta Octavio Paz-ek 1990eko abuztuko alean Askatasun haizeak argitaratutako artikulu ederrari bi ohar egin nahi dizkiot.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 ¡Zein baltza, zein baltza dan
izara zuriz jantzitako lurra,
negu gorriaren aize baltz artean
nagositzen danean
aren dizdira biotzge, makurra
goibeldurazko aztundurapean!.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Irratigaillua itzaldurik, aizeak eta euriak neure arpegia laztantzen ebelarik, kanpañako dendan sartu nintzan eta zeure gorputzaren ondoan etzanda gelditu nintzan.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Patxoren besoak batera eta bestera, mugimendu biziz mugitzen ziran, aizeak arboletako adar okertuak mugitzen ebazan antzera, bere eskuak atzamarrak zabalik, ura galdu daben ontzi hustuak zirudien.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Naiz eta euria bera ere gehien bat txarra deritzaigu, batez ere eten gabe goitik behera jolasean hasten denean gure buru gainean batzutan tanta lerden eta beteaz, bestetan haizearen mendean, magalean zeharka, ezker-eskubi, saieska eta aurpegi aurrean gogor jotzen baldin dabil.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0086 Noizian behin gizurtxo batzuk sartzia be komeni da
791. Egizu behar dena, ez egiten dena
792. Hego haizea, emakumeen haizea; harraizea, gizonena.

595. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 III- Gaixo amatto uste zûniana hariek zûntiela ahazten
Aize goxo hortan dereizie hasperettobat igorten
Zûk lehen erakutsi ûrhatsak bethi dûtie segitzen
Beitakie ez dela Eskualdûn Ama dianak ûkhatzen.

596. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0037 ARO GAITZA XIBEROAN
Ihizlari arrotza, zuretzat hegoa,
Neskatila dantzari, zer aize goxoa.
Gûk senditzen dûgûna da iparrekoa:
Aro gaitzak jo daikû berriz Xiberoa.

597. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0037 Larrazken triste huntan nunko aize beltzak
Zain ûtzûli deraizkû Mauleko haritxak?
Lankiak egotxirik ûtzi daizkûn gaitzak
Ber gisan iharrausten dizkûtzû bihotzak.

598. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Amets urdin-xuri-gorri
Hondatu zuen birauka,
Euskaldunak iratzarri
Dena sakre haizeen aurka.

599. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Zuzenez ala zeiharka,
Hego ala iparretik,
Desertuak ufaturik,
Haizea txalapartaka.

600. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0127 LIBE.- Aize freskoak arindu zaitzala.

601. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 Putzegin, axe orrek!

602. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0269 Paule: Hemengo hitzak haizeak daroaz ez baditugu zabaltzen.

603. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Sabaiko teila batzuk ere haizeak bota dauz, eta lehen eben gorritasun hori galdu dabe; nork kendu deutse?

604. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 - Esan zein kasu eta numerotan dagozan hitz honeek: ibai, gerizpean, sabaiko eta haizeak.

605. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 haizeak: NORK. M. S.

606. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Han egoan katu zoroa, sagastian, haizeak ikara eragiten eutsan edozeri begira, saguaren gainera jausteko prest ba lego lez makur makur eginda.

607. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0066 - Haizea.

608. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Haize zakarrak, basamortuan atzekera joian zaldunari, soineko kapa arina hego zuri bakar bihurtzen eutson.

609. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Haize zakarrak, hare horia astinduz, euri zaparrada lehorra botaten eban.

610. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Maitenaren izena haizean egonda, haren atzetik ioan nintzan, hagaitik zanik konturatu gabe.

611. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Txarkoen ganean egin gendun eta azpiti aizea artu eban.

612. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Kontra-terrenoan esi aundia eukan; eta, sua emon jakonean, azpiti aizea artu ta asi zan ensegida garretan, eta ezin gendun geratu.

613. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 ... Unikamente oixe, autza artzeko bai, autza artzeko oixe, palar bat, sea, palar bat, palarra kertena ipinitta (...) Arnasia artu erain, aidia artu daixen, aidia artu daixen. (...) aidia artzeko, bestela itxo eitxe san, geratu eitxe zan, da aizia artzeko lekua bidau, eurra sartu, da brasik indarra euki daixen (...).

614. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Aldi haretan, euskaldun jendearen artean, modaren haizea urirantz begira jarri zan eta arlotetzat jo eben, artobero-usaina hartzeraino...

615. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Baina haize horreek, horixe ziran ezer izatekotan: aldakorrak; gaur iparraldetik eta bihar hegoaldetik joten dabenak.

616. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0016 Antartiko-aldea aize bildurgarriak joten dau, edur-gaiñean.

617. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Eta, gure barnetasuna iguiñez ausi ondoren, gure bizitza ta mirariak, orri igerrak lez, aizetara jaurtitzen ditue, askotan, euren erara ta gogotara gauzak esan eta idatziz.

618. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ganera, haize-bidea jarten eban suak haizea behar ebanerako, eta bere ardurapean egoan sutegi-hauspoak, gabikoa eta ganerako makina guztiak mantentzea, urtzaileen eta gatzamailearen laguntzaz.

619. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 - Deadar egin, kaleetan, zerura begira: Ames egin dot aske ginala; haizeari hegoak eskatu deutsadaz Amerika guztian zehar gure askatasun eguna oihukatzeko.

620. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00033 EATE: Oso lan zaila guk duguna. Klima egitea bihurriegia da: euria, haizea, kazkabarra, elurra, ekaitzak, trumoiak...

621. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 IXABEL.- Pakean nago, baina sekulako beroa daukat, beroa edo haize falta.

622. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 IXABEL.- Ez, haize fresko pixka baten beharra besterik ez da.

623. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0049 (Haize izoztuak txistu egiten du.)

624. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0049
Ai, erregina! Ai, neskatila!
Bihotz gogor nauzu deserritu,
itsu naiz geldituko, itsu betiko
zure irudia solik zait gelditu.
Zer gertatuko zaigu bioi,
Lur gogorrean eta haize hotzetan,
nor dukezu orain maitagai?

625. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 Haizea hozten dun pizinaren gainean pasatzen delarik.

626. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0206 Haize fresko piska bat hartzeak ez digu batere kalterik egingo!

627. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0221 Haizea hartzera denak!

628. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0042
Nahiz bikoteak tarte-marteka
amodioan gailendu
maitemintzeak gure kasuan
ez du argirik mantendu.
Hastapeneko bozkarioa
bilakatuz sufrimendu,
lausengu gehienak mindu,
burua haizez arindu,
ia gureak egin du;
Nere bihotza eta zurea
nola kolpetik urrindu?
zizelatu den maitasun kala
ezin liteke berdindu.

629. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 2. Haizea eskala. Haurren ezagutzazko eta mugimenezko garapenean edo eta garapen sozialean egon daitezkeen anomaliak txikiak direnean antzemateko modua ematen digu eskala horrek. Horri esker:

630. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 Haizea eskalak ebaluazioarko 97 elementu ditu.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 Gauak eta egunak eman genituen han, harik eta haizeak berriro gure alde jarri eta irteteko parada erraztu ziguten arte. Agur esan aurretik, Helenori, aldi berean errege eta igarle zen hari, galdegin nion:

632. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

633. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0018 Egunpasa lagunekin joatea edota etxe inguruko zelai edo parkeren batean meriendatzea aitzakia polita da une atsegin bat pasatu eta eguzkiaz eta haizeaz gozatzeko.

634. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

635. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 Zenbat? / (gradu) / Zer-nolako eguraldia? / -tik hurbil / -tik urrun / ari du / euria ari du / elurra ari du / haizea ari du / hotz naiz/da / bero naiz/da

636. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0064 Energia sortu lezaketen materia guztiei: ikatzari, petrolioari, gas naturalari, butanoari, haizeari, urari, janariei... nola deitzen zaie?

637. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Elorrioko iturritik ura edanez gero, haizea izango duzu buruan gero

638. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Hitza haizeak omen darama; ez, ordea, idatzizko hitza: idatzitakoak iraun egiten du eta, hori dela medio, bera menderatzean haurra orain arte izan ez duen tresna paregabearen jabe egingo da.

639. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 Haizeak _agineko mina dauka eta _orregatik hoso aserre dago.

640. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Eguraldian oso eragin handia zuen, haizeak astindu, ekaitzak sortu, euria zein lehorteak ekartzen zituen, bere umorearen arabera.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0089 Amak, lau haizeak: Iparraldekoa, Hegoaldekoa, Mendebaldekoa eta Ekialdekoa, ondo kontrolatzen zituen, eta, hauetariko bat gaizki portatzen zenean, amak lo zakuan sartarazten zuen eta egun horretan ez zuen Lurrean haizerik jotzen.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0089 Beraz, haizeak hemen bizi dira eta bere amak esnatzen dituen bakoitzean, Lurrera etortzen dira Ekaitzarekin batera...

643. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Eman dezagun adibide bat, ekonomiazko ekintzak zer esan nahi duen eta horrekin zerikusirik ez duena elkarren artean ...: denok daukagu arnasa ... beharra, eta gizakiari bizitzeko ... zaion jokabide hau, arnasa hartzea ..., ez da ekonomi alorreko ekintza, eta hau, gure beharrari erantzuna ematen dion ..., haizea, guk arnasa hartzeko behar dugun baino askoz ugariagoa delako.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Haizea inoren ... ez dagoen ondasuna da, eta inork ez dauka hori lortzeko ... arduratu beharrik, pentsatu ... egin gabe hartzen da arnasa.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Han arnasean hartuko genukeen haizea lurretik botilan ... izango litzateke.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Ez litzateke, ... horren urria izateagatik, nornahiren esku ... ondasuna izango, eta han haize hori izateko eskatuko liguketena ordainduko genuke.

647. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Haize hau, orain guretzat, ezin balio ... ondasuna izango litzateke.

648. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Bitartean, nolako barreak egingo ote genituzke Lurrean ... Urbasako haize garbia botilan ... eskaintzea bururatuko balitzaio.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0186 Eguzki-energia berotzeko erabili zuen, animaliak zama astunak eramateko, ibaietako ura enborrak garraiatzeko eta haizea itsasontziak eta haizerrotak mugitzeko.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 - Haizeak edo intsektuek garraiatutako lorauts garaua lorezilaren estigmara iristen da.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 - Gogora ezazu, ernaltzeko, uraz gain haize eta tenperatura egokiak beharrezkoak direla.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Haizearen, ibaien edo itsasoaren mugimenduaren energia mekanikoa ere erabiltzen dugu.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Haizezko musika-tresnak

654. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Flauta hauek egiteko moduak aldaketa ugari izan ditu, baina oraindik ere, gaur egun, bere soinu aparta lortu ahal izateko, harrigarria badirudi ere, flautaren ahotxoari haizea bota behar zaio.

655. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Gehienbat haizezko laukoteetako baxu bezala erabilia eta ezagutua.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Haizearen mende zeuden, ez bait zeukaten inolako tresnarik globoa gidatu ahal izateko.

657. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Kalabaza haien paretetan euriak txirrist egiten zuen eta eguzkiari eta haizeari eusten zioten, isolatzaileak eta aerodinamikoak bait ziren.

658. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0127 Mendikate zaharrek, urteetan zehar jasandako haizearen eta uraren eraginez, gailur higatuak dauzkate.

659. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Gaur hitza eman, bihar haizeak eraman.

660. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Haizea poliki kanporatu espiraziozko pare bat edo hiru apnearekin.

661. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 -Uretara bakoitzak nahi duen moduan jauzi egin, baina eskuetan flotagailuren bat hartuta (baloiak, globoak, oholak, pull-buoya, makina flotagarriak...), ahozpezko lekualdatzea burutu, ahotik eta sudurretik haizea etengabe botaz.

662. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Urpean haizea bota denboraldi labur batez.

663. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Andereñoak Kepa besoetan hartu eta autobuseko lehenengo eserlekura eraman zuen, haizeak jotzeko.

664. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0127 Horrela, ur basatiek, lurpeko urek, itsasoak, glaziarrek, haizeak etab.ek mugitzen diren neurrian erakusten dute bere eragina.

665. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 6. Haizerik ez badabil, irekita utz dezakezue leihoa.

666. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0024 - Musika-tresna guzti hauek hiru zati edo familia handitan sailka ditzakegu: haizezko musika-tresnak, perkusiozkoak eta kordazkoak.

667. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0107 Beste batzuetan, berriz, beste energi mota batzuk behar dira (haizearena, gasolinarena, urarena...).

668. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0129 Haize kutsatzaileetatik %90 giza ekintzetatik datoz.

669. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Beroak eta aizeak lurrinketa bizkortu egiten dute.

670. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Zuhaitzen sustraiek lurrari eutsi, harea finkatu, eta zorua euria eta haizearen eragin kaltegarrietatik babestu egiten dute.

671. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Haize nagusiak mendebaldetik edo iparmendebaldetik jotzen badu, deriba ekialderantz izango da garraio eta sedimentazio prozesuetan.

672. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Euskal Herriko kostaldearen kasuan, mendebaldeko haizeen eraginaren ondorioz, estuarioen eskuinaldeko ertzetan edo, betiere, ibai bokalen eskuinaldean daude hondartzak eta hareatzak.

673. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Eremu bateko haize nagusiek gidaturiko mareen araberako korronteek kostaldeetan zehar higatzen, garraiatzen eta pausatzen dituzte sedimentuak.

674. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00065 Planetaren gainazalean diharduten eragile desberdinek ondoko sedimentu-kantitatea garraiatzen dute itsasora urtero: Ibaiek: 225.10" kg/urteko / Glaziarrek: 20.10" kg/urteko / Haizeak: 0,6.10" kg/urteko / Beste batzuek: 7,3.10" kg/urteko

675. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Haizearen energia, gaur egun, energia elektrikoa ekoizteko jasotzen da parke eoliko modernoetan; halakoak daude, esaterako, Tarifa (Cádiz), Nafarroan eta Galizian.

676. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Haizearen energia horri probetxu ateratzeko oinarrizko operadorea turbina eolikoa dugu, aurretiko gisa haize-errotaren hegal gurutzatuak dituena.

677. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Haizearen indarrari ahalik eta probetxu gehien ateratzeko, hamar metroko luzera duten helize birakariak ere erabili ohi dira.

678. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Haizearen sensoreei esker, helizeen higidura kontrolatu ahal izaten da, haizearen nolakotasunaren arabera, energiaren ekoizpena ahalik eta handiena izan dadin.

679. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 - Zutoin birakariak: turbinen muntaiak bere zutoinaren gainean biratzen du ordenagailu baten kontrolpean; honela, helizearen hegalak beti egongo dira haizeari begira.

680. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Urte askotan zehar zientzialari eta meteorologoak zeruko fenomeno nagusiak aztertzen aritu izan dira; hala nola, haizeak edo tropikoen arteko konbergentzi guneak.

681. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Lehenengoi haize gogorra entzun zuen.

682. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0117 Landaretza/Euria/Goratasuna/Hezetasuna/Kontinentaltasuna/Haizea/Lainoa

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Eguratsa: sua, izotza, beroa, haizea

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Baina oroitzapenak albo batean utzi eta errealitate gordinari aurre egiteko ordua iritsi zenez, animaliok dugun seigarren zentzuaz baliatu eta ibiltzeari, besterik gabe, ekin nion; karrika, bidezidor, malda, muino eta errekak zeharkatu behar izan nituen, egundoko gose eta egarria jasan, euri, eguzki-gori, haize eta ekaitzen astinduak pairatu

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Amarendako ere, Kattalin-zuri izan naiteke, edo Kattalintzar, edo Kattalin-trapu, edo Kattalin-maisu, haizeak nola jotzen duen.

686. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00017 Igande batean zerua laino beltzez estali zen, eta zuhaitzak zoroki mugitzen hasi ziren, haizeak adar sendoen azpietan kili-kiliak egingo balizkie bezala.

687. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00017 Haizeak, putz egiteaz eta paperak eta hautsa harat-honat eramateaz aspertuta, kaleetatik jendea zebilen beste herri batera joatea erabaki zuen, neskeei gonak aideratzeko eta agureei kapelak botatzeko, hau baita gehien gustatzen zaiona.

688. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Ez dakit zer esan gura duen berba horrek, eta galdetu ere ez diet inoiz egin. Baina gure aitak hori esaten duenean, haizea sakon hartu birikietan, eta begien bistan, aurrean, atzean, ezkerrean eta eskuinean daukan guztiari begira hasten da.

689. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Gorputz azpiko hondar-aleek hamaika kontu esan zizkioten, bakoitzak berea besteenaz desberdina; haizeak amodio-ipuinak ekarri zizkion; olatuen murmurioak haurren jolas-oihuak gogorarazi zizkion... Munduaren jaun eta jabe sentitu zen; une batez.

690. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Lautada izugarrian kokatutako eremu latz eta gogorra. Zuhaitzik ere ez zegoen. Belardi amaigabea, haizearen eraginez kulunkatzen. Etxea egiteko zura urrutitik ekarri behar izan zuten.

691. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Arratsean, lehorreko haizeak bultzaturik belazko arrantzontzi bat hurreratu zitzaigun.

692. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0061 Haize firinak aurpegia hoztu eta ene ilea nahasten zuen.

693. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0007 - Badakizu esan zion Kekatak haizea bezain librea da Pocahontas...

694. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Haizearen bidez, ez zenuen begibistan hautsa, area eta tristura baino gauza alaiagorik.

695. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0039
Urria
hostoekin jolasean dabil
udazkeneko haize bihurria.

696. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0128 Eta gero, haizeak ez eramateko, ilea biltzeko neraman zinta berdeaz lotu nituen.

697. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Ez zen, ba, batere harritzekoa eguzkia sartu eta gero ere, haize hotzetan, Pippi jardinean hara eta hona ikustea.

698. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0127 - Bai, denbora haizea bezala joaten da eta zahartu egiten gara erantzun zion Pippik

699. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Ekaitza mendi aldera baztertu zen eta haizea jotzen hasi zen.

700. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 Arnasa hartzen zuen, eta haize hozkirria sakoneraino barneratzen zitzaion birikietan, gorputz atal guztiak harrotuz.

701. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0018 - Haizea ugari dinate gero!

702. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Aurpegiak ere islatzen zizkion emozioak, haizerik bigunenak jotzean aintziraren azalean kizkurrak sortzen dituen bezala.

703. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Haizea lehioan txistuka gero, nire ahizpak ikasten ari zenean jotzen zuen bezalaxe.

704. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Lur izoztuak zart egiten zuen nekazarien hankapean, eta aurpegia ebakitzeko moduko haizeak jotzen zuen.

705. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Zazpimintzoren gorputza, lurruntsua, berdeurdina, haizea bezain arina, azkar eta zirraraz beterik doa, gauean argiturik urrutian antzematen den ametserantz.

706. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0030 -6.105.621! lau haizeetara durundatzen du zenbakiak 6.105.621!

707. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Haizeak ordea, ez zuen beraien alde jotzen eta itsasoratu bezain laster berriro porturatu behar izan ziren.

708. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0031 Haizerik ere ez zebilen, bera ere lotan.

709. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0044 Zakurrak zaunka, zaldiak irrintzika, sua zirti-zarta eta haizea hosto artean firi-fara.

710. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Terrenu horretan, Juantxoren hitzak ez zituen haizeak eramaten.

711. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Baina adorea da gizon guztiek lor ez dezaketen dohaina, eta gizon izutua haizearen menpe dagoen hosto modukoa da, eta berarentzat ez dago besterik, ezpada bere izua; eta horrek bultzatzen du nahi ez duena esatera eta egitera.

712. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Gaueko haizea belartzan lerratu zen.

713. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Kometak haizetan askatzen zituzten eta arboletara igotzen ziren.

714. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Are gehiago, berak esan ohi duen bezala, haizeak erakarri egiten du.

715. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Aldeko eta kontrako haizeez gozatzen daki.

716. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0063 Haizeak eramango dituen galderak.

717. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0103 SORGINORRATZ hegal-urdinak,
haizearen jostailuak;
errekaren kristal garbian,
sorgindurik ezkailuak;
harriak biribiltzen ditu
ur-lasterraren mailuak.

718. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0133 OHETIK dantzut
haizearen txirula.
Lilura.

719. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

720. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 kaleak iluna soilik du ematen
eta bazterretan desioak lo daude
haizeak teiletan dihardu kantatzen
eta izar bat
eta izar bat piztu da zeruan

721. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00026 Hertsi, hertsi ditzagun eskuak...
Beldur da askatasuna
haize ederrez inguratua,
zure beso beheratuetan.

722. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0081
eta haizeak hotzikaratuko zaitu, eternitatea
aldamenetik pasatzen zaizula abisatuz.

723. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0030 HIROXIMA LOREZ ESTALI ZEN
MARINA kanpora so dago. Zerua iluntzen ari. Haizea.
Igande arratsaldea. Etzaizkio batere gustatzen igande
arratsaldeak. Erraten elakike nundik datorkion alergia
hori. Marrats-lore kolkoak ari polliki polliki idekitzen.
Hemendik hamabortz egunetara lore ubel pikor usaintsu
guziak zabalduko. Haize grisak inarrosten ditu. Martxoa.
...Martxoaren lehendabiziko egunean zendu zen. Hor
hil zen. Geltokian. Burdinbideen laberintoa. Sarea. Sare
metalikoa. Ez. Enuen ezagutzen. Biloak kizkurrak omen
zituen. Beltzak. Nik argazkia nuen bakarrik ikusi. Etzana
zagon luze luzea. Profesionalak. Lan errexa. Mugan ziren
erraiteko moduan. Metro andana bat. Bertzerik ez...
Ximixta batek ebakitzen du zeru goibela
Ortotsaren burrunbak mitrak daldarazten. Ezagun zen
goizetik denbora hunek etzuela gauza onik ekarriko.
Marinak airearen sapa, elektrizitatez haunpatua, abantxu
hazta lezake. Lehen euri tantak erortzen hasten. Ttitta
ilunak zimenta idorrean. Leihoa idekitzen du, euriak
idetzartzen dituen usainetaz mozkortzeko. Errauts bustia,
belar pikatu berriaren usain goxoa, marrats-loreen
perfume zoratzailea.

724. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0042 BIDEXIGORRA
HAREN eskuaren itzala paperean badabila. Arratsalde
apalean, patio hutsaren perspektiba garratza leihoan
haixturrez moztua. Begiak haize idorrak xukatuak
dizkio.
Eguerdi guziz, bidea xigortua dago. Usaian, eskuin
hartzen du, behereko bidexka hura, zokoraino. Bainan
gaur, arrosa kolorezko lore punpulen inguruan, erle,
liztor, uli beltz, leztafin eta eltxoen dantza eroak izitu du.
Ezin kondatuzko izidura. Gibelatu da bide horail
errautsuan. Harri koxkor bat oinetakoaren barnean
kokatu. Min. Gibelatu da polliki, polliki.
Igan du bertze xendra, mendixka ilunaren kaskoraino
doana. Haizeak ito. Haizea sartu hezurretaraino. Han,
zolan, Lizarra. Usteltzen doazin erdi aroko eliza
gorrantzak. Haize kolpe batez, elorriondoaren arantz
sistek aurpegia larrutzen. Han, hango beheitian, atari
xahar xahar batean, arrain ikaragarri bat bekatariak
idesten. Denborak harria porroskatzen. Urdindura.
Aditzen ditu santioko beilarien kalaka aferatuak.
Hamairugarren mendetik heldu diren maitaleen ele
murmuratuak, Egiaren izenean torturatzen ari
dituztenen orroak ere...

725. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

726. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0074 ITSASKI I
HAURRAK dio xoriak eztirela sekulan hiltzen, eztituela
sekulan ikusi zerutik erortzen.
Itsashegian datza antxeta ñabarra. Haurrak dakusa
eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Bainan
xoriaren lepoa gibelera erori dilindan, dilin dan, di lin
dan.
Haurrak xoriaren xango palmatu hotxa haztatzen du
polliki, polliki.
Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da,
kasu eginez, haizeak mugiarazten dituen luma ñabarrak
ahal bezein ongi apainduz. Bainan ezin du. Haizea.
Haurra ixilik dago, pentsaketa. Iduri betidanik eta
sekulakotz.
Nik horrelaxe ikusi nuen, belauniko. Belauniko,
otoitzean ari balitz bezala, antxetaren gorputz gaixoa
gerizatu nahi izan balu bezala heriotzatik at.
Haizea freskatzen hasten, Jaizkibeleko bizkar luzea
lano ilun batzuek ari dute estaltzen. Haurrak eztu nahi,
ez, xoria itsashegian utzi. Eta ikusi gero, bihar, etzi,
ekaitzak ekarri plastikozko botoila eta abar xehatuen
artean usteldua, jana, joana.

727. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Goian, haizeak azkar uxatzen zituen kumulu arinak.

728. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Tximista, flash urrun bat eta haizea markesinak dardararazten.

729. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Kamerak hiriaren plano orokorra hartuko zuen orduan eta ondoren xehetasun baterantz inguratuko zen travelling geldoan: lorontzi akribilatuen itxurako zakarrontzietan aterki apurtuak agertuko ziren, euriari haizete bortitzak laguntzen zionero bezala, haizeak ereindako tulipan beltzak bailiran.

730. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Gero, Naima goizero bezala sartu da gelan, atea kask-kask jota, eta iruditu zait berarekin batera haize epeleko bafada bat ere sartu dela.

731. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Eta hauek seinale seguruez ikas ahal genitzan, beroak eta euriak, eta hotzak dakartzaten haizeak, aitak berak bereizi zuen zer aholkatuko zuen hileroko ilargiak, zein izar-multzotan eroriko ziren Austroak, zer askotan ikustean edukiko zituzten saldoak ukuiluetauk hurrago nekazariek.

732. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Haizea ibiltzen hasten den bezain laster, edo itsasoko urak, astinduta, puzten hasten dira eta, mendi handietan, abarrots lehor bat entzuten, edo urrutira erantzuten duten itsasertzak nahasten hasten dira eta oihanen marmarra areagotzen.

733. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Askotan, haizea jasotzeko dagoenean, ikusiko dituzu baita izarrak ere, zeruan goitik behera irristatzen eta, gauaren gerizan zehar, sugar zati luzeak zuri bihurtzen haien bizkarretik, (...)

734. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Haizea. Abarrotsa. Sua egitera Joango da.

735. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00010 (...) eta haize zakarra, oinaztua eta trumoia etengabe, baina, ohi duen legez, batere eskandalurik gabe ekin zion, emeki-emeki.

736. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Baina haizea alde zegoela nabaritzen nuen, eta aprobetxatu beharra nuela nabigatzeko.

737. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00131 Traidorea haizea eta makal Osaba! Oraindio gogoan dudanez, hasiera batean ondo moduan moldatu izaten ginen gu biok bakarrik kabotaian, Osabak egundoko ahaleginak egiten baitzituen horretan.

738. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Haizea bezala urrundu zen salatik, erle bat bezain arin, ahalik eta isilen.

739. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Dogubayaziteko gaztelua, mendi kaskoan zaindari, elur maluta eta haize bortitzaren erdian, historia aberatsaz mintzo da, baina orainak aztarna tristea utzi du bere oinetan: bakardadea, isolamendua, debekua, suntsipena...

740. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Gau osoan egin du elurra, eta haize zoroak, kale seinale, teilatu, lorontzi, antena eta gainerako guztiak astindu ditu.

741. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Harrigarria zen, txoloma edo pagausoak pasatzearen itxaropen hutsak, oilagorren bat, kalandriak, kazkardoak edo tzip-tzip kantatzen duen birigarroren bat susmatzearen aukera bakanak zein nolako antzaldaketa eragiten zuen, osterantzean, astean zehar, elkarrekin bizi eta lan egitera derrigortuak zeudela ziruditen anaien aldartean, gehienetan San Calixto, paloma he visto esan baina soilik haizea hartuta etxeratuko baziren ere.

742. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Hitza haserrebidea eta eztabaidagunea besterik ez zen haientzat, eta isiltasuna, aldiz, mendian hego haizea pil-pil zebilenean, beste hots hura entzuteko baldintza, zorionarena, alegia: haize eta hodeiak dur-dur-dur, intxaurrak helduta plisti-plasta lurrera erortzen, hostoak ere txinbili-txanbala lurraren estalki bilakatuz, (...)

743. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00144 Haizea ere badabil; hostoen tranbuilak xehatzen du bere indarra.

744. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00144 Haizearekin, bolumen gorabehera ugariz heltzen zitzaion.

745. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Eta eskimalek esaten dute haizeak ilentiari ateratzen zizkion txinpartak zeruko izar bilakatu zirela; neskak zeraman ilentia eguzki bilakatu zela, eta mutila gau, eta bere aurpegi beltzaren garbigune apur haietatik sortu zela ilargiaren distira apala, zikindua bezala.

746. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Haizeak harat-honat harat-honat: hara eta hona, leku batetik bestera mugitzen ditu hodei kutsatuak.

747. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00055 Ikusten dut baina, izarrik izar dabil, bere hegalaldiaren haize harmoniatsuaz freskatzen eta urrindatzen dituela.

748. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Haize hotzak eztenak sartzen zizkigun, eta azala gorri-gorri egin arte ibiltzen ginen jolasean.

749. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Zoruko egurrean hotsa ateratzen dute, haritz zahar batek egiten duen bezala haizeak bultzaturik.

750. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Kolokan baino gehiago, esan dezaket geratu nintzela luma bat haizetan bezala, non erori asmatu ezinda eta gainera, larrituta, aztoratuta eta guztiz izututa.

751. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00034 Bai, sentimenduen anabasan; sustraiek hil egiten dute hazia, baina sustraiek sortzen dute hostoa; hodeiek haizearen aurka ezin joan, eta borondateak ezin maitasunari eutsi.

752. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00034 Bide berri batetik joan zen hurrengo egunean, haizearen alde beti.

753. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00092 Bularrak dardarka hasten zitzaizkidan noiznahi, haizeak aluan jotzen zidan, eta kulerorik gabe nengoela jakiteak gero eta beroago jartzen ninduen.

754. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0014 Ileak haizeetara, alde batera eta bestera kulunkaldi luze-luze hartan, Izeba Maripiren barrea besterik ez zen entzuten, bere itzalak beheko ur urdina urratzen zuen bitartean.

755. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Ni dardarizo taigabean nauka bere eskua gorputzeko tentsioa lurmentzen hasi zaidanetik, biriketara haizerik iritsiko ez bailitzaidan ireki beharra dut ahoa, haren hatzak, ai!, izter artean pausatuz, haren hatzak, ai! saihetsetan gora igotzean laztan-purtzilka, haren hatzak, ai!, uzki inguruan ukituz bizkarrezurrean gora azkura sortzen...

756. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Lagunek ekarriko duten oporretako euforia haize itxiaren hondakin keruak erasan ez dezan.

757. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0158 Urduritu egiten du hori du Laurak aitzakia bakarra, gaiaren berotasunez nahiz aldartearen haizeaz, formak ez gordetze horrek.

758. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Gaueko haizea da hori esan zuen.

759. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 -Gaueko haize honetan lo egitea da esan zuen jakituriaz Pablok.

760. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0224 Bizitza oso batean erabili gabeko jantziak atera, eta zabaltzen ziren haizetan.

761. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0035 Horretaz jabetzen naiz batzuetan: gauzak oro elkarnahastekatuz ezerezaren eta haizearen alde egitea ez den ber, idaztea ez da deus ere.

762. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 (...) eliza betetzeko bildu zen haizean, Elizabethek ez zion senarrari aditu.

763. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 Udazkena iritsi zenean, airea lehor eta zorrotz bihurtu zenean, eta haizea zakartu, beti egoten zen Gabrielekin.

764. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0279 Egunaren argia moteltzen ari zen; haize zakarra zebilen, eta lanpa garaiek, banan-banan, eta gero denak batera, burua altxatu zuten ilunbearen aurka, bera tenplura presatzen zen bitartean.

765. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0089 -Gaur bertan, darabilen haize zerrepel honek berak ere ez ditu kobazuloak berotuko, ez.

766. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0323 Heroismoak lekukoak behar ditu, maite esan zion, eta jakina denez, Iñaki Abaituak ez zion haizeari hitz haiek eramaten utzi.

767. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 Erlojuaren zintzilikaria tiki-taka ari zen, eta leihoaz bestaldean intzirika haizea.

768. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 Agurea, berriz, zurrun eserita zegoen, besaulkian geldirik, haizorratza haizerik gabeko egun batean bezala.

769. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0033 Nere barnean sutan xehatzen ari diren egur enborrak bezain bero eta txinpartatsu sentitzen naiz, haizea tximinian bezain axolakabe.

770. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0146 Zabaldu zizkiguten ateak, eta zoriona izan zen, zoriona eta arnasa, marmitari tapakia kendu eta haizea etorri izan balitzaigu bezala.

771. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0085 Iluntzeko ordubete baino guttiago falta zen eta hegomendebaldeko haizea hasi zen jotzen.

772. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Berandu zen; ez zaratarik, ez haize izpirik; luak hartua zirudien aireak.

773. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Mentalizazio falta, haizea, beroa, neke metatua, mapa txarrak, dira bizikletariaren etsai handiak.

774. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Ez du inork jauzi egin, atea zabalduta zenbait buru ikusten baditu ere jaisteko imintzioz, elkarren gainean, haizearen kontra begira guztiak, itxaroten zeuden bakanen artean aurpegiren bat identifikatu nahian agian.

775. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Ekaitz gauetan, haizeak etxeko lau ertzak astintzen zituenean, eta olatuak orruka hasten zirenean kalan eta haitzetan gora, mila itxura hartuta ikusten nuen, eta mila deabru tankeratan.

776. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Baina lehen hego-ekialdetik eta hegotik jotzen zuten haize arinak hego-mendebalderantz bihurtu ziren ilundu ondoren.

777. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0014 Han eroetxean, noraezean ibili zen hasieran, itzalak eta ilunak handik eta hemendik hesitu balute hezala, espazioak eta denborak nahastuz -bere mendea Erdi Aroarekin edo eroetxeko terraza Sotoviejoko gaztelu erdi eroriaren almenekin, non herritar askoren esanetan printze mairu baten arima baitzebilen penatzen, haizearekin batera negarrez-, baina ezari-ezarian argiak iluna urratu eta urdinguneak eta ostarteak zabalduz joan ziren adimenaren beltzean, handik urtebetera Sotoviejorako bidean jarri zutelarik Manuela, bere jaiotetxera, ustez sendatuta.

778. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 Inolako txakarrik gabekoa zirudien haize fina zebilen, eta bai herriko argiek eta bai ingurukoek karreterako autoenak, urbanizaziokoak, hotelekoak distira egiten zuten, norbaitek igurtzi egin izan balitu bezala.

779. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Noizean behin arnasa sakonki hartzen nuen, goma zabaltzearren, baina haizea ahotik atera ahala han nuen berriro gomaren martirioa.

780. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Aitzitik, ordea: haizeak mugitu ere ez du egiten ia usategietako sarea, baina hantxe abailtzen dira uso gehienak.

781. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Bat-bateko haizeak zorabiaturiko orbelaren gisa, hantxe geratu nintzen, txunditurik eta kaskail, liburua eskuetan.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00026 1918an eta 1919an jaioko dira Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia kide eta bultzatzaileen artean agertzen da berriro ere Arturo Campion eta Nafarroako Diputazioak diruz lagundutako bi elkarte hauek berpizkunde berri bat eragingo dute. Haize berriak arnasten zirela ezin uka, aurreko urteetan prentsaren bidez behin baino gehiagotan eskatutako eta inoiz ez lortutako euskal jaiak izeneko egunak ugaldu egin baitziren Nafarroan zehar. Aitzindaria izan zen 1923an Etxarri-Aranatzen egin zena, eta segidakoak 1926an Auritzen eta Otsagabian buruturikoak.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 3. Heren bat egotzi zioten Afrikari geografo gehienek lurbiraren zatiketan; bakarrik Asia eta Europa daudela, eta Europan Afrika, gutxi batzuek uste zuten ampsup58; Estrabonek onartzen zuen joniarren zatiketa hirukoitza Herodotok kritikatu zuen (Libia edota Afrika Asian sartuz). Barronek bi zati onartzen zituen, Isokratesek bezala. Lukanok (9, 411 hh.) bi iritziak aipatzen ditu, baina zerura eta haizeetara begiratuz gero Libia Europan sartu behar dela zehaztuz..

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta arraunetan ari zirela ikustean (haizea kontra baitzuten), gauaren laugarren bigira aldera, fantasma bat zelakoan, garrasika hasi ziren. Eta Berak, berehala hitz egin zuen haiekin, esanez: Neu naiz, ez beldurrik izan.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta igo zen haiek zeuden txalupara, eta baretu zen haizea. Eta gero eta gehiago harriturik zeuden, ez baitzuten ogiena ulertu; aitzitik, itsuturik zegoen haien bihotza.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00131 Bururatuko zait gainera elikatzen naizela, mugitzen naizela, sentitu eta pentsatzen dudala, ekintzaok arimari atxikitzen dizkiodalarik. Baina ez naiz geldituko arima hau zer den pentsatzen, edo geldituta ere irudikatuko dut oso bakandutako haizea, sua edo etera dela, nire gorputzeko parterik sendoenetan zabaltzen dena.

787. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Intxurren magaleko haizean hondeatutako etxeak aurkitu genituenez, eredu honek Buruntzakoaren baliorik ote zuen jakin nahi genuen.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Honek bere eskuko ontzian, bere aberri txiki-maitearengana baino mendekotasunik onartzen ez zuela, ikurrina mastan haizearen eraginpean, haize alde edo haize kontra, urratzen jarraitu zuen Sortaldeko perlaren urak, sarri-askotan gogoa hain mira eginiko aberrian iltzaturik zuela.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Neri zer ajola,
neguan eguzki ta bero ta lora?
Nere mendi busti
lañuaz yantzita, nai nituzke ikusi!
Nik ez artzen poza
neguan, ez badet euri ta aize t'otza...
mendietan elur,
auzoraño otsoa yetxiko dan bildur,
ta bideetan loia,
baserritik kalera naguan banoia...
Zugaitzak, osto-utsik,
ez al du, bidean, aitonaren antzik?
Ene Negu maite...!
zure magalera nik igesi arte,
eguzki onen min
osatu zaidazu Lañu-oroitzakin...

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Askatasun osoz, haizeari aurpegia emanez, arnasa barru-barruraino sartzen duzularik, erraietatik ateratzen den barne-askatasunaren irrintzia kanporatuz.

791. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0158 Ta uzten dezu, Artzai Santua,
Bakardade ta lantuaz,
Ibar ondokai ta ilun onetan
Zure jendea emen beraz,
Ta zu, autsirik aize garbia,
Betiko bizira zoaz?

792. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta baliteke, norbaiti, haize bortitzak eta paraje hotz eta lainotsuek Patagonia ekartzea gogora; baina, pareta falta; hau pena.

793. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0289 Arriskua, ekintza, aurrerapide zaletasuna haizeak nagusi ziren garaiak ziren, nahiz eta gizonari berezkoena zaionaren kaltetan.

794. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Hauxe izango zen, laburbilduz, Txanparen xede, jomuga eta helburu marraztu gabea, baina, sakonean, esango dudanaren azpi-azpian egongo litzatekeena: era batean edo bestean erabiliko dutenei esperantzaren leihoa ireki eta haize freskoa eskaintzea.

795. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 60.etako haizeak euskal herrietan indarrez barreiatu duen kontzientzia berri baten ispilua da Lazkaoko beneditar ikasle gaztea.

796. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Aurreko beste ezein euskal liburuk ez bezala, literatur lan honek euskal imaginazioa lau haizeetara eraman du.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Bonbila xume haizeak jotako hura zen azkena, hura zen mugarri apala Amara Berrira, ibaiari lapurtutako orubearen erresumara, pasa baino lehen.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0052 Hots, herriaren parte bizia zen, organikoa, biztanlearentzat egunerokoa presentatzen zaion modura aurkezturik: joan eta etorri, haizeak ekarria haizeak eramana.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0038 Dhow izeneko belauntzi sinpleen bidez montzoien haizeak aprobetxatuz Afrikako kostalde guztian edo ekialdean India, Sri Lanka, Indonesia edo Txinaraino bidaiak egiten zituzten.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Espainiako giro politikoan jesuiten ordena erlijiosoaren aurkako haizeak dabiltza, eta zentsuragilea Lagundiko buru dena, horretaz jabeturik, idazkian barrena azaltzen diren agintariekiko zenbait aipamen konprometigarrik izan dezaketen eraginaz kezkatzen da.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Bat-bateko heriotzeak eraginda, bestalde, beste hiru poema bukatu barik utzi zituen Aitormendiko jaia (bere lagun Tomas Elduaieni eskainia), Txinparta eresia eta Aizeaz yardunki.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0048 Haizerik gabe publizitateak ez du funtzionatzen eta haizea da publizitatearen oinarri kulturala, eta horrela, honek ikertzen du, ezagutzen du eta erabili egiten du.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0048 Haizea gizarteak jartzen du.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0057 korrok and roll. Tripako haizeen kanporatze zaratatsua oinarritzat duen musika-estiloa.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Guzti hau egin eta gero, bi behatzekin muturretatik hartu eta beheko ezpainen kontra jarririk, haizea indarrez, zuloaren ertzaren kontra bota eta txistu ozen eta agudoa lortzen da.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Gero, ahoaldeko oraindik zuzen dagoen zati inguruan beste lata zatia jartzen da, ondo tolestu eta haizearentzako kanal garbia eginez.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Dorre altuak eta horien antzeko diren Metafisikako gizon handiak, bi horien inguruan haize handia ibiltzen baita gehienetan, horiek ez dira niretzat.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Lana lehorra baldin bada, berotik hotzera pasatzeak (su handian kuzinatu eta haize hotzetara irteteak adibidez) hilekoaren odolari eta besteari ez die eragiten.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0221 Gero ez ziren itzultzen urak eta haizeak errautsa handik eraman arte, eta horretarako hamarkadak behar izaten ziren.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Hala, haizeak laborea mugitzen duenean, nekazariek esan ohi dute otsoa dabil labore artean, zekale otsoa lasterka doa soroan zehar, otsoa labore artean dago, zakur eroa laborean dago, zakur handia han dago.

811. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00042 1994ko irailean hasi nintzen, Kontserbatorioko Kamara Orkestrako kide ziren hari-tresnen ikasleen entseiuak koordinatzen, baita Ikasleen Bandako osakide ziren haize eta perkusioko ikasleenak ere.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0033 Ekialdeko eta Mendebaleko mendikatea handiek langa gisa jokatzen dute ozeanoekiko, baina erdiko lautada handia Hegoaldetik igotzen diren haize beroei eta Arktikotik jaisten diren haize hotzei irekita uzten diete.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Haizeak ere aldatu egin ziren eta elur-bisutsak eta izotzak ziren lautadetan nagusi.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0076 Bestetan uren ondoko zabortegitan jartzen dituzte eta haizeak itsasorantz daramatza.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0016 Geroago, iparraldetik, oso haize bero eta zorrotzak harrapatu gintuen.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Ez du nahi Europako haizeak fereka dezan Euskal Herriaren aurpegia.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0246 Burgesia, bere ordua jo baino lehen, noizbait izango den klase gidari ekintzale bizkor eta eragile hura izatera heldu baino askoz lehenago gaztelaniartu da, Monarka ahalguztidunaren onginahi eta mesede apetatsuetatik zintzilikario zebilela oraindik, txorimalo baten antzera haizetan.

818. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Haizea atera du gora-bidea hartu eta berehala, elur hautsa harrotu eta hotza gordinduaz.

819. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Beherago ere deitzekotan egon gara, baina goizegi zelako edo behin martxa hartuta gelditzea gogorra delako, gelditu garenean haize katramilatsuak pakean utzi ez gaituelako...., kontua da goizeko hamaikak jo dizkigutela lehenengo bizi-seinalea eman orduko.

820. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Tontorrean haizea nagusitu da, elur hautsa harrotu du.

821. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Joan diren egunetan hamaika buelta eman diogu jeitsierari; Lhotseko horma soka barik izateak arazoak emango zizkigula pentsatu dugu (eguraldia, haizea, izotz bizia, nekea...).

822. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Berorren onespena izanez gero, lungdar zapi ilada luzeak bedeinkatuko ditu, pusha erritoan eskegi eta haizeak, dub errearen usainak lagundurik, otoitzak airera ditzan.

823. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Arratsak dakarren laino eta zeru zolaren urregorrituaren moretzea iradokia da eta irudi bidez esana bestalde, ez baitu zeru zola moretzat ematen, haizea baizik.

824. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Aize ta kazkabarra naastuan.

825. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Bere ondoko leioa irikita nunbait gertatu eta aize otzak gaixotu zuan.

826. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Egunik geienetan aize indartsua, ipar-sarkaldekoa (NO) eta indar aundi samarrarekin; giro orretan, ez da arritzekoa landaretzarik ez sortzea eta benetan basamortu biurtzea.

827. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Euria, aizea eta txingorra ari zanean, zer izango ote zan aren ibillera?

828. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00191 ZARATEGI baserria Donostian, Altzako Intxaurrondo baillaran zegoan, eguzkiak eta aize garbiak gogoz maitatzen zutela, leku alai eta patxaratsu batean, kamio ertzean zutitua.

829. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Haren bertutea bizirik zegok lurrean,
haren distirak errausten dik hire erregetza!
Haizen urgulu untzia, hoa buruz behera!
Gibel hadi, apaltasunak garaiturik!

830. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Egun hartan haitzak erran zion seskari:
Bihotzaren bihotzetik zaitut urrikari!
Ezen dardarika jartzeko, (hain zaitzu pizu!)
erregepettitta bat gainean aski duzu!
Norat haize
harat aise,
horra nola ziren bizi, burua apalduz,
eta, haize arinenen pean, bakea galduz.

831. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Ene kaskoak aldiz, Larronarena iduri,
gogor egiten duela kalerna guzieri!
Haize txarrenak zaizkitzu mutiri,
bortitzenak aldiz pereka goxo niri!

832. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Zure urrikalpenaz eskerrak! -
zion ihardoki kanaberak.
Bainan, otoi, enetako ez griñarik har,
ezen haizeek, ez atzo, ez egun, ez bihar,
ez nute zu baino gehiago izitzen:
gurtzen ni, bai, bainan ez kraskatzen!

833. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Berriz jeik eta haizea bezain arin lekutu baitzen eskualde haietarik!

834. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Asma dezaket gero ikusi zituela pilotak zirimolan hasten, haizea senditu, xixtua entzun arruntean lasterrez ezin ikusizko gauzak, ametsak geldira erakusten ahal dauzkigun bezala eta elgar jo zutela bi mokor beltzek taka idor batekin, ukaldian urrundu, gibeleko hariak idekiz aizturrak bezala...

835. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Alta bazakien oihan handian zela, ur handi bazterrean eta alde orotarik urez inguraturik; bizkitarte zeruko lorian, hain segur zeruan aurkitzeaz non, bere biziko usteak irauliz bapateko haize batek hartu zuen, bere baitan ziolarik: urak, oihanak, Espainia, mundua...

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Seigarrena: gure euskeraren zaletasuna berpiztea da. Orrekin sortuko ditugu aize berriak.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Haize bortitza bazter guziak iñarrosten ditula, zuhaitzak bilusten eta zenbaitzuk ere lurreratzen, eguraldi gordiña, ortoska eta iñeztureka eta bai zizerkora eta elurra ere mendi gainetan. Holaxe da Azaroa.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Haizea jotzen dutenak Erromakoak dira, teklista eta baxularia Parisen bizi diren afrikarrak izaki. Lau euskaldun eta beste lau kanpotarrek osaturiko taldea da Fermin Muguruza DUB Manifest izenekoa.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Eta haizeak hortik jo duelako alde horretara mintzatu dira.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Haizea

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 HAIZE berriek astindu dute Zarauzko Kirol Elkartea.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Haizeak beste modu batean jotzen du Alegiako Gaztetxearen kontra: 25 egun daramatzate bertan itxialdian gazteek eta erasoen aurrean tinko diraute.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Ea udazkeneko haizea kostaldetik harantz joaten den eta zenbaitzuen burmuina freskatzen duen.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hirea, bide batez esan, ez huen haizeak edota ikusle otzanen txaloek izkutatzen duten zortziko txiki xumea bakarrik gure arteko muga, Ipar eta Hego artekoa gainditzeko adina indar izan duenean.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 2.1. Haizez zein bestelako edozein gas konprimituz eragindako armak erabiliz.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.8. Gebenaldietan debekatuta dago edozein ehiza lurretatik ibiltzea, su armarik aldean eramanik, baita ere haize konprimituz zein bestelako gas batez eragindakoak, baldin eta baimen egokiaren jabe ez bada.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Zenbait bakteria upelaren barruan ere sor daiteke, ordea, behar bezala garbitu ez bada, herdoildutako iltzerik edo haizea hartzeko zirrikurik badu.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Baina sagardoari ez zaio mesederik egiten, haizea hartzen bait du.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Irudiez, giroaz, usainaz, euskara enigmatikoaz (posguerra gorrian geunden baina nire belarri birginalean gaur baino burrunba handiagoa zuen euskarak, tori paradoxa) eginda zegoen haize anonimo eta halere nabarmenak buruaren barruan zirauen.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 b) Arnasketa diafragmatikoaren eta ahoa osatzen duten muskuluen bidez haizea kontrolatzea, soinuaren emisio, afinazio, artikulazio eta malgutasun egokia lor daitezen.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 a) Arnasketa diafragmatikoaren eta ahoa osatzen duten muskuluen bidez haizea kontrolatzea, soinuaren emisio, afinazio, artikulazio eta malgutasun egokia lortzearren.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1136 Ganbara-musikak, oso onuragarri den zenbait ohitura garatzera behartzen du horretan diharduen musikaria, hala nola artikulazio-homogenotasunera, harizko instrumentuetako arku-kolpeak planifikatzera edo haizezkoetan arnasketa planifikatzera, etab.etara, eta aldi berean, norberaren instrumentua, bestelako beste batzuekin kontrastatzeko bide eskaintzen du.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 Hari-, haize- eta piano-oreka.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Iñoiz baiño bearrago ditugu aize garbia gaurko gizartean eta ori, mendiak oparo eskeintzen dizkigu.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Iparraldean, ongi ikusten badut, horrelako metodoetarik aski urrun ginauden, nere ustez, bortizkeria iraultzailearen haizea abiatu aurretik.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0036 Eguzkia/Lainotua/Estalia/Euri zaparrada/Euria/Ekaitza/Kazkabarra/Elurra/Itsas barea/Itsaskirria/Itsaskia/Itsas handia/Denboralea/Haize leuna/Haize gogorra/Ekaitz haizea/ITSASALDIAK (Portugaleten)/Itsasgora/Itsasbehera.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0036 Haizeak iparraldetik joko du eta ahula izango da.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0036 Ipar ekialdeko haizea izango da 2.3ko indarrarekin.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Denon Artean lortu behar dugun geure eskola hori lortzeko haize berriak eta indar berria helduko litzaieke publikoetan ulertzen dudanez, arlo zabalagoa hartuko luke, testugintzan eta kalitatezko euskal irakaskuntza bultzatzen lan handia izango bailuke.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Aurkako haize eta galerna guztien gainetik, ez gara usadio zahar batzuk salbatu nahiz ari: oraingo gizon eta emazte, oraingo haur eta gazteen ongia eta zoriona ditugu bilatzen.

861. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horra zertako, atxiki egin behar dugun, aitzina berriz jokatu lanean, sortzen ari den aro berri hau errotik baliatuz, herrietako abertzale taldeetan, departamenduaren alde, presoen alde, sindikatuetan, ekonomia, hizkuntza edo kultur alorretan, haizea gure alde itzul dadin arte.

862. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Israelen ere beraz haizea itzuli da eta aldi huntan ezkerrekoak nagusi.

863. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0040 Batek daki, baina egin beharko duen lehengo gauza zera da: bere burua, bere bihotza gaztetu, lau haizeetara zabaldu.

864. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Denboraren haizeak edonora eraman ditzakeen promesa batzuren truke.

865. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Orain koltxoi horren beharrik izango ez dudalakoan nago, han, orain hain pisutsu sentitzen dudan gorputzik ez baitut izango eta alde batetik bestera ibiliko naiz ziztu bizian, haizearen modura.

866. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Leiho irekietatik sartzen zen haize samurrak aurpegiko azala ukitzen zidan, bizitzeko gogoa ernarazten.

867. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Haize handiko egun bat zen.

868. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Haize hau eroa da!

869. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Haizea urrikaldu zen maitemindu haietaz.

870. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Eta haizeak, haize handiak, luzaz eraman zituen, han-hara, maiteminduen erresumara.

871. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Oneetan ezkonbarrien alde onak eta ezaugarririk gurienak guri = jakingarri. lau aizeetara argiro abesten ebezan.

872. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Dena den, badirudi ekologisten oharrik gehienak aintzakotzat hartzekoak direla, batez ere, haizea, ura, arrantza, lurra, basoak, ozono-geruza eta espezien aniztasuna bezain oinarrizko eskuartekoei dagozkienak.

873. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Goiz eta arratsaldez, Motor Pista, Haizezko Gaztelua eta Zezen Mekanikoa.

874. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Oihanean barnago eta
airea beroxetan ari dela ûdûri zaio,
aize epel batek builtaka
maxela bailakatzen deiolarik.
Beharriala kuxelûkan hasten zaio:
- Ez dûk batere zertzaz gogoûlûn izatekorik.

875. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Ailandek oihan pea ûzten dûanean,
lanoa beti hain tink da, ez bada ago.
Heben aizeak begitartea zaflatzen deion hatsak
lantzer xehe baten egite badû.
Zûhaintzeen peko eztitarzûna galdû da, (...)

875 emaitza

Datu-estatistikoak: