XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Eurijasa Nagosittik, ona, 4.261 urte igazi dirala, be, antxe.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Boltxebikiak nagusi egin ziranetik ona, Errusi'n iru jaurkera edo gobernu-klase euki dabez eta beste orrenbeste bizikera ango baserritarrak be.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Ona ni beintzat, Jesus, siniste-ausle (ereje) ta kristau gaiztoen eskuz egin zaizkitzun txarkeri ta done-auste (sakrilejio) en damuz beterik zure oñetan.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Ona, Jesus maitia,
Nun zure jayotzac
Pozez bete dituen
Guztion biotzac,
Berez badira ere
Gasho eta otsac,
Arren artu itzatzu
Betico zuretzat
.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Onampacirc;.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ona zerr zion Revista de Madriden idazten zituan Crónica aietako batean: Jamás hemos oído una peroración que más efecto haya causado ni producido mayor entusiasmo.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Ez zion Pernando'k lenbizikoan erantzun, baña Erretorreak jarraitu zion bere galdeketari, ta ona, azkenik, Pernando'k zer erantzun zuen:.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Onampacirc;.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Baldin zure egunetan Jerusalen'en bizi izan banitz, edo zu orain garai artan bezela, emen agertuko baziña, zure oñetan belauniko jarririk, bereala esango nizuke: ona, Jauna, pekatu aundi askoren gaitz gogorren azpian ondaturik arkitzen dan pekataririk galduena.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Elizanburu ibilli zan erritik urruti, ta biurtzean, ona zer zion bere biotz ibilokiari:
¿Zer duk ere bihotza, saltoka barnean?
¿Ote duk uts eginen errira eltzean?.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Gure amonak eta etziguten komediak ikusten uzi nai; sorginkeriak eta deabrukeriak zirala ta alaere ni egun artan juan nintzan, eta ona pailaso batek esaten zuena.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Huna froga.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Ez, jauna, baduzu ahala: huna beraz zer nahi nuken.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Huna Luzaide, bere karrika labur eta elizaren inguruko etche multzoñoarekin.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Huna beraz giltzak, bertze lan zerbaiti lot nadien berehala zeruan, alfer tzar egoiteko orde.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Huna oraino Indulsentzien Kongregazioneko Aitek zer erran duten hogoi'ta hamar meza hautaz; 1882an martchoaren hamabortzean egin zuten biltzarrean: Jendeak buruan hartua du san Gregorio'ren hogoi eta hamar meza horiek indar handia dutela arimen purgatorioetarik atherarazteko.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak barb 0089 Mil'esker orori ezin erranez, huna bederen Argentinoeri egina izan zaioten esker ona.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Huna zer gisaz.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Hunak lehena: Aski da teila belarra (joubarbe) lehertzea eta haren urina beharri ziloa beheiti egortzea.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Eta hori, huna zertako gizon chahar batek erran dauten bezala.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zizariekin dutelarik partida haurrek, huna zer sendagailu usatzen dituzten eskualdun amek.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Huna bertze sendagailu bat oraino, min berarendako.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Huna beraz zer artzen zuen apairutzat egunean bietan: Baba zahar lehertua, olio eta baratchuriekin nahas-mahasia.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Orduan, huna zer egin.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Huna zer nuen egin.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Hortarik lekorat, ez duzu zauriaren idortzeko lana bertzerik izanen, huna zerekin: Baba ostoarekin edo belar beltzarekin edo bortz zainetako belarrarekin edo hobekienik orkatch belarrarekin.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Huna zombaiten izenak: Piarrech Delgue, Josep Inda, Chemartin Londaits, Dublanc, Grachien Jauretche eta Sorhainde.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Huna delako gertakaria.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Su eder baten ondoan, huna jarri-ta, amatchi, hiru lau haur inguruan dituela.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Huna zer atzemanen duzun: Ez zakela utz bizitzerat sorginik.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Dena dela, deusek ez du astokeriak baino zailago bizia eta oraiko egunean ere huna zer den ikusten, Ostibarreko aldean, han sortu eta handitu den jaun aphez batek erran daukunaz.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Huna, berri-berritan zer irakurtu dugun hortaz.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Huna loria! Loriaren loriaz karranka gorrian ari zen-eta! Azkenekotz zapart egiteko heinean belea urruntzen da etchetik.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Ona Mendiburu'ri idatzi zion idazki (karta) batean derrana: .

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Ona bat: .

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Huna haur bat, arras ontsa zohan, Tupustean nigarrez hasten zautzue, nekhatua dela pleini da, amaren besoetarat nahitua da eta azken aphairua goiti egiten du.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Huna bertze haur bat: bizpahiru egunez geroz, triste da, josteta gutiago ari, apetiturik ez.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Huna orotan ezagutua den lore gorri ederrari Eskualdunek eman dioten izenetarik bat.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Huna zombait etsemplu: 1ampdeg; Gizon batek bere orgekin zor ditu, 13 libera eta erdi; 2ampdeg; Zaldi batek eta 2 errotako karrosak: 6 libera eta 5 sos.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¡Bayaukok aldie lendik ona!.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ona gure pizkunde biderako izkillurik egokienetakoa.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ona gure indarra.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ona ikusi dezazuten Larrekok idatzitako irakurgai sakon atzegiña.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Abestitxoren bat dezute aurreneko alaitasun azalgaia, bertsolariaren koplak datozkigu ondoren... ta ona azkenik, errekia maieratzerakoan, txistularia, Uxua'ren jauregia edo beste onelako asele zarren baten eresia joaz.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ementxe zeukat idazki bat... Ona... To, irakur ezak....

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Ona iganderako beste kirol-jai bat.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ona berriro nolako tirada izango dan: IRU malla egingo dira: Beñere tira ez dutenak... makinetik.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Euzko Jaurlaritzaren agintepean diraun euzko-lurraldean arkitzen diran notin eta Bazkun guziak ona zer egin bearko duten: oretan edo diru biurtuta daukaten urrea, atzerriko dirua, eta mota guzitako atzerri-ogasun-paperak eman.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ona, Erri-Lanak Burukidea aurkezle izanik, Euzko Jaurlaritzak ematen duan Oroagindua: Lenengo oñarria.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik, zuhur eta egoki-egokiak zidurizkigun; huna zerengatik.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan huna zer gerthatzen den, jiten zeienean uria nasaiki eta luzaz.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta huna zer irakurtu duen kazeta hoitan: ororen arabera, Frantsesek ongi egin dutela hola lotzea, beren zuzenen beiratzeko eta Turkoeri muthurreko on baten emaiteko.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna zer duen erran zenatur horrek:.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jadanik frango aldiz frogatu daukute hori; eta orai arterainoko frogak aski ez balire bezala, huna bertze bat egun hautakoa.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna zer gerthatu den.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huna zer erasten duen predikariez.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huna orai zer dion eskola-emaileez.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Holako tzarkeria bat ez zelakotz aski, huna oraino zer egin duen berak: gobernamenduak zor dioten paga khendu diote aphezpiku hoitarik hiruri, hiru hoik bertzeen buru zirelako estakuruan.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hasteko, huna bizpahiru estakuru.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zozialisten adiskide handia da, eta huna zerdion erran kazeta-egile bati: mariñel hoik ederki dabiltzala hola.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bizkitartean, huna zer lege berri egin duten, eskoleri buruz, erresuma hortako deputatuek eta zenaturrek, erregeren baimenarekin.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huna zertako.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beraz boz emaile gaizoen llilluratzeko huna zer ethorri zaioten gogorat eta zer duten onetsi.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta orduan huna zer ezarri duten lege-gei horren buztanean: orai arte aphezpikueri eta aphezeri emaiten zitzaizkoten berrogoi pagatzeko, zeren budjeta gutitua izanen baitzen berrogoi miliunez.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beraz huna zer gerthatzen den.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortaz mintzatu ondoan, huna zer nion ondarrerat: deputatuen solas edo manu hori latza bide zitzaiotela jaun ministroeri.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer den gerthatu egun hautan Corse deithu leihorreko herri batean.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Huna, gure iduriko: aberats handiek gordeko dute beren diruetarik gehiena, guziz hiri tarroetakoek, - hemendik aalabainan errechago izanen baita norat nahi diruaren igortzia eta nun nahi alharaztia.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna hiru lehenen jabeen izenak.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna beraz: phesta ederrak, erran gabe doa, hemen ez baitakigu bertzelakorik egiten.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna beraz zer egin dirua hola nahi denean galdegin: .

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hau ez da haratik bertzea bezain janhari aberatsa; bainan gerla aitzinean bertzea baino ezagutuagoa zen; huna zertako: Alemanek erosten zauzkuten gure tourteaux d'arachides guziak, gezurra ziotelarik: Kabalen dako etzela on.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Ona Europa'ko pake iraunkorraren etorbidea, ona bere oñarri igikaitza, ona bere eutsigarririk sendoena.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ona Jaunak diona.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ona biderik zuzenena.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Ona nere galdetxoa.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Ona beste batek diona: .

83. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk
Ona Ogia, guztiz-garbia;
Arren, daneri emon grazia,
Eta illeri, zure bizia
.

84. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk:
Ona Ardaua Zerurakoa,
Eldu bekizu onen gozoa;
Salbau dedilla mundu osoa
.

85. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Lugiñak jaso eban, eta ona!, atzera biurtzean, len bera jarrita egon zan lekuan ormea jausirik aurkitu eban; laster konturatu zan arranoak olan ordaindu eutsola sare artetik atera ta azke itxiaz egin eutson mesedea.

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 21. Orduan Pedro'k, Kornelio'k bialdutako gizonezko areikana jatsirik, esan eutsen: Ona ni: neu nozue billatzen dozuena.

87. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Ona itz gitxitan konbentu onen edestia.

88. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 17. Jaunak bein berba - eginda, ona - nik entzuna: Jauna bakarrik - dala jauna.

89. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 7. (Gorpuztiz)
Ona Ogia,
ogi bizia;
beti betiko
gaitu biztuko
.

90. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zergaitik? Ona: Ziñez diñotzuet areitako norbaiti orrela uts egiten zeuntsen bakoitzean Neroni egiten zeusten.

91. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 ¡Ene semetxu maite-maitia,
Ene Jaun-Goiko bixija!
Ona zeure bijotz-amatxuna
Goi ta beko Jaun andija
.

92. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Ludi onetan bixi garan gixaseme oro Adan'gandik obendari garala egi-egija da Adan`etik ona ixan diran gixeme gusti-gustijak Adan beraxe dabe lenengo burutzat.

93. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ona erakusgarri batzuk.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Munduko jolasak zer diran ikasi ta gero onbideratu zan Jorgensen-ek, ona zer idatzi zuan: Atsegin-agintzalleak iruzur egin digute: Ezin ukatu.

95. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Ona egia jakin: Jauna zegoan tartean.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Atzenean berriz... ona eguna atetan.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0013 Ona berriz azkenean bere euskal-kezka ta maitasunaren agerpena egin: Liburutxo au atera zan, ez bakarrik animen onerako, baita apaindu, azi, gorde eragin edertu ta zabaltzeko euskerea; ta laguntzeko euskaldun ikasle barriai (1) Añibarro'ren Geroko Gero. Itzaurrea.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Ona zergatik: Etxahunia'k jarraikizuna bear zun eta berriz ere, Piarres'ek neska apalen bat begiz joko ote zun bildurrez, seme zaharrenarentzat andrea eurak, gurasoak alegia, aukeratzea pentsatu zuten eta bai aukeratu ere mutillaren zorigaitzez.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Ona bere bertso-gaiak: Hamarkuna edo Iainkoa'ren hamar manuak, Elizaren manuak, Eguberri koplak, Nunc dimittis (Simeon'en kanta) eta Vexilla Regis.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Diru-ots ura entzutean, jaikitzen da itxua, ta, mingaña dardar, ona zer esan zion: Zu, Kristo bigarrena zera.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Ona gaur guzioi eskatzen dizuegun lana, mesedea: aurtengo urtean, lenbaitlen, BAKOITZAK ARPIDEDUN BERRI BAT!.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Ona beste bi: eskribitu ta idatzi.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Adiskideak, ona IRITZI BILLA-k eman digun frutua.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Ona, alderdi ontako euskal-idazleentzat gidari ta eredu bikaiñak!

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABESTI-ERESI-KANTA. Ona, itz berri au, abesti, alegia, burugabe tajutua, baiñan, errikoitu bidean. Gaur, gure bertsolariak ere erabiltzen digute. Tajugabea izanarren (abo-eres-ti), uka ahal genezaioke bizitzeko arnasa?

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yaio zanetik onera, beren yakite ta ekite oro psykhologi-gaindikoari opatu dioten guzien izenak ematea luze litzake.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ona oietako bat, Beñat Etxepare apezarena: .

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ona, Maixua'ren erantzuna: Deitak. Dereitak da, bai, forma jatorra. Baina gure euskalkian r bakuna galdu da (salbu eta kasu gutxi batzuetan, ambiguitateari itzur egiteko, ala nola hura=el agua; hua=aquél).

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta agurea berengana biurtu zan; begiak drist-egin zioten eta abotsa larritu, eta Mariari begira-begira gelditu zan: Mariaren begi garden aiei begira: Ona, esan zuan Aurraganazuaz, au askoren ondamendi eta osasunerako jarrita dago, eta aurkakeri sortuko duan ezaugarritzarako.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta bere ikasleenganaiño eskua zabalduz eta bere inguruan exerita zeudenei begiratuaz: Ona, esan zuan, ona nere Ama eta nere senideak.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Ona Andra Marik egindako eskari batzuk: Gizonak damu edo penitentzia egin dezatela dio bein baño geiagotan.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Ona Aita Santuak esan zizkion azken berbak: zuri uzten dizut Eliza, baita Eliz-Batzarra, baita Pakea....

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Atal au burutzeko, ona beste bi ikaskizun:.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 - Azken zenbakian EGAN-eko lankide batek itzulpen onezaz esan zuena dela-ta, zenbait erantzun eta iritzi jaso ditugu. Ona aurrenik Ormaetxea jaunak idatzi diguna:
OLABIDE, BAI.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Ona esku-izkribuaren berria.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Ona Txejob.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ona: Gloria Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari, asieran zan bezela orain eta beti gizaldi ta gizaldietan.

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 6- Zer iardetsi zion Andre Dena Mariak? Huna Jaunaren neskatoa, egin bekit zure hitzaren arabera erran zion Andre Dena Mariak.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 1. Huna ogia
Ogi garbia
Gure indarren azia:
Gure bizia
Dadin guzia
Goiti abia!.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 2. Huna arnoa
Arno gozoa,
Gure bihotzen beroa
Oi Jaun Goikoa,
Zu ganat doa
Gure gogoa!.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 1. Huna Ogia guziz garbia
Othoi deneri eman grazia
Eta hileri zure-bizia.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 2. Huna Arnoa zerurakoa Heldakizula hunen gozoa /.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 3. Huna bihotzak, huna etcheak Huna huna gu garen guzia: Egin dezagun zure nahia.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 Aitaren ganako denbora zait bete,
huna orai zenbat zaitutzean maite.

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 HUNA JESUS, ENE ZORIONA, HUNA JESUS, HUNA JESUS.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Egun hartan, Jesusekin jendeketa handia baitzen, eta jatekorik ez IZANKI, dizipuluak deitu zituen eta erran zioten: Jendetze hori urri-KARI DUT: huna jada hiru egun enekin daudela eta ez dute ja-TEKORlK.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Huna zer diotan: Jainkoak finkatu du bere or-DENUA; lau-ehun-eta-hogoi-ta-hamar urteen buruan etorri izan den Legeak ez du hu-RA HAUSTEN, agintza des-EGINEZ.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 1. Huna zonbat maite gaituen Jainkoak: gurekin nahi du egon beti.

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Huna Jesusek ekartzen daukun berri ona: Jainkoak maite gaitu eta gu bere haur egin nahi gaitu.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ikusi nuen zeru berri bat eta lur berri bat, eta entzun nuen mintzo bat, ziona: Huna Jainkoaren egoitza gizonen artean.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orduan Jesus Jaunak erran zuen: Huna mundua berri egiten dutala Apokalipza 21//.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Eta huna kantu hunen ixtorioa.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Egun batez, Jondoni Batista-k ikusten du Jesus hari buruz heldu: Huna Jainkoaren Bildotsa; huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Huna Jainkoaren Bildotsa, huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Huna, orduko Eskualduna astekariaren arabera eta Zaldubik berak salaturik, jaun horrien izenak: Baionatik, Laphurditik edo Bachenabarretik ethorriak: Zalduby bera, bere iloba aphezarekin, Darricarrère kapitaina eta bertze aintzindari bat Lassalle deithua, Pierre Broussain Hazpandar mirikua, Hiriart-Urruty eta Landerretche aphezak, Juvénal-Martyr eskoletako frailea, Léon Hiriart Baiona hiriko liburutegi-zaina, Dourisboure eta Guilbeau mirikuak, Arbelbide kalonjea eta Durruthy Itsasuko erretora.

137. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Ihardespen hoitarik andana bat ikusi dut: bertze guzien artetik, huna Hiriart-Urruty Hazpandar aphezarena, iduritzen baitzaut ezagutu dutenek, eta guziz haren eskolier edo ikasle ohiek, atsegin izanen dutela idazki horren irakurtzean: Zuekin Hiriart-Urruty, Apheza.

138. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Huna zer pertsu bota zioten Chirritak:

139. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Huna zer errefera ukhan zuen:

140. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Noizpait, Chirrita ernatu zen eta, chutiturik, huna zer pertsu zion eman bere kitzikariari:

141. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Huna bi pertsu, elgarri eman ziuztenak: lehena, Chirritak; bigarrena, Pello Errotak.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0112 Gero zonbaitek erraiten dute
orai ez dela sorginik,
huna ni zuer mintzo asia
pruebak ontsa eginik,
ez da, ez, sorgin horietan
Mikela orren berdinik,
bi arri ere botako nazkon
ilko nuela jakinik.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0124 Xalbadorrek
Orra, mutillak, nik egin behar
ditut hartu tuztan lanak,
ofizioak gradotxo batzuk
eni badauzkit emanak,
ni ez nau ezertan mendratuko
papertxo hunek dionak
huna zer utzi nai dauzazuen
zuen aita maite zanak.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ganaduari buruz, Frantzi ta Españi gai ontaz dakien batzuekin batzar bat egiteko asmoa artu zan. Naia batutzen da batez ere andik onera esnerako beiak ekartzeakin, eta emendik ordañez ardiak, bai bizik edo akatuak. Baita txerri eta zaldi ganadua, trukatu diteke.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Guk kazeta berri hau hastearekin, zertan da Alemania? Huna bi hitzez.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Buruilaren lehenean Aita Saindua munduari minzatu zaio. Huna laburzki zer erran duen.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Herriko phestak.- Buruilaren bian ditugu gure phestak. Huna pleka partidak Bezperak ondoan, Dorre eta Borda Boudon eta Lissarren kontra.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Pilotako astea.- Igandean hasia, Donibane-Lohitzunen huntan bururatzen da gure herrian. Huna partiden tenoak: laraubatean, hiru orenetan, esku huska, gazteak; Arrangoitze eta Donibane ziburu; lau orenetan, zaharchoagoak, Donibane-Garazi eta Port-de-Lanne; bost orenetan atchiki ttipian gazteak: Sara eta Hazparne.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Herriko phestak.- Joan den astean ezarri beharrak, huna berant bada berant, Heletatik heldu zaizkigun berriak.

150. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Itsasoaren besta.- Jadanik aiphatu ginuen besta, eginen da elduden igande, buruilaren bian. Huna laburzki, nola iragan behar duen.

151. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskolaz huna denek jakin beharra.

152. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

153. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Joan den asteko Bulletin diocésain deitu Jaun aphezpikuaren agerkarian lerro batzu baziren erdaraz, eskuarazko katichimaren arthamendatzeko. Huna hitzez-hitz zer dion:

154. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna komunichten abisua.

155. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertze phondu batean ere zangotik atzeman erretchak dabiltza: sinetsarazi nahi zaukuten orai arte hek eta hek choilki jende cheheari eta arruntari emanen diotela libertalearokin lur huntako zoriona, libertate horren giderra horiek choilki daukatelakotz tinki eta zinki. Eta huna egia, BEREK EZIN UKHATUZKOA, ororen bichtan direlakotz egitateak eta agintzak.

156. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna nundik ageriko den: Rusiano nagusi eta aintzindariek orai Hitleren manera eta arak dauzkate gobernioko gora-beheretan eta hura bezain idor eta gogor dira, bere kideko empleatuiez kampo, bertze guzientzat.

157. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna zoin klarki derasan, Le Littéraire deithu agerkarian, Arthur Koestler, Le Zero et l'Infini gutunaren idazle famatuak.

158. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantzariekin.- Begiraleak deitu batasuneko buruzagiek jakinarazten dute, dantza eskualdunetako enseioak asiko direla, 15-etik goiti. Huna zoin izanen diren egun eta tenoreak: Muttiko ttikientzat: asteazkenetan, aratsaldeko seietarik eta zazpiak artean; mutiko gaztentzat: astelehenetan, zazpietarik zortziak artean; nechka ttikientzat, igande goizetan, meza nagusi ondoan, eguerdi eterdiak artean nechkatcha gaztentzat aldiz, astelehenetan, zazpietarik eta zortziak artean.

159. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna bereziki zer nahi dituzten beren eskumeneko komunichtek.

160. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna minichtroaren ihardespena: - Eskerrak Mr. Baldwin-en jakitateari. Eta orai ikus dezagun denen artean cherri-markako molde eztiago bat!

161. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Azen ontzeko, huna bertzerik.

162. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Zer zen etche sartzea? Huna laburzki lehen herrichka batean ikusi besta pollita.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Huna chehetasun zonbeit Mendekoste biharamuneko jakin behar ditutzuenak:

164. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Huna zoin izan diren aurthen, medaila hau ardietsi dutenak: Bercetche, Biros eta Oyarbide andreak.

165. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 5.- Huna ichtoria bururatzen ari; potretetakoen ezkontzari, heien disgustuari ala heien hiltzeari gostu guti hatzemaiten dakote ikusliarrek; usu ikusi gabe ateratzen ere dira. Kilikarenak alabainan egina du.

166. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Iragan astean Baionan ginintuen hirur herritar eskolier beren Certificataren iragaiterat edo bederen iragan nahiz joanak: hiruak alegerarik itzuli zaizku beren Certifikata airoski ardietsirik: Huna zoin diren: Hazparneko Collegiotik: Ourthiague Jean, Aosteiko seme zaharrena: orai badukek aitari trakteur horren gainean ibiltzeko Celhay horietan bederen galdegiteko dretcho pochi bat; ez dauk hain segur errefusatuko.

167. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Huna egun hortako harat hunatak, 11 eta laurdenetan Monument aux morts deitu tokian, usaiako zeremonia.

168. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Huna hiru ezkontza lerro-lerro gure herrian:

169. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Guk erakutsi nahi izandu degu alde untan ere zerbait egina dela bai pertsulariak sortzeko eta sortu ondoren pixtu-suarazteko... Ortarako ixtorio ttipi bat egin dugu eta una egun ixtorio orren azken zeaztasunak.

170. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bide batez, Euskadi'ko Lendakari zena Jose Antonio Aguirre eortzi berria bai-zen, pertsulariak eskeini zioten omenaldi sentikor bat. Una Xalbador'en pertsua:

171. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zoritxarrean il zaiku beraz
Aguirre Lendakaria.
Nere partetik pena aundiarekin
entzun bai-nuen berria.
Geroztik huna dolu aunditan
bizi da Eskual-Herria
irudi bai-tu aita galduta
bizi den familia.

172. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Huna zerendako.

173. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iruñen eta Zaragozan edo Huescan zerbait biltzar haundi delarik, hunaraino heldu dira ehunka eta Nafarraren adixkideri esker hiriko edergailuak hobeki ezagutzen dituzte.

174. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Huna zertsu izanen den:

175. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herriko kontseilua. - Hunen hiruan urthea, arrosarioko igandearekin juan zaukun beste mundurat Lissar jaun auzapeza. Geroztik auzapezik gabe ginen. Igande huntan sarthu da herriko etchean kontseilu berria. Huna nor ditugun.

176. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Gizonaren prolemagure eriotzaren bestaldean nere, zure, bestearen ta guztion konzientzia nola arkituko dan jakitea da . Ona Unamuno'ren muña.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Goseak akulatuta negarrez hasi ta amaren bularretik lotara, goseak berriz esnatu arte; huna bere zeregin guztiak.

178. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Deskuidoan burrukariak honagino etorri eta neure lan subersiboa ohartuz, abortatzea-edo otu ez dakien, ia osatu daukadan lehen kuadernoa kurtxoian gorde eta beste hau hasi dot.

179. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Ona, Joanes, onegaz egin bear dana: ez zabaldu bidean lapikook, gauza bizia daroe-ta.

180. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Ona bere itzak: Diakonoari dagokio nagusiaren aginduaren arauz, aundikiro bataiatzea, eukaristia zaintzea ta banatzea, ezkontzak Elizaren izenean egitea, il-zorian dagozanei Eukaristia eroatea; (...).

181. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Ona Kristoren itzak: Zoaze ta irakatsi egiezue erri guztiai.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ona Lizardi'ren aapaldi au .

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Agerbide lez ona amasei oietako.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Ona, azkenik, gure Maixu gaindikoak laga euskuzan bertso-lanak.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Ona aren lenengo ezaugarri ta aztarnak: otzikara sukar (kalentura) aundiaz, miña saietsean eta sorbaldan, eztul txarra, odolezko txistua eta gorruak, arnasa artu eziña, naigabea, gero ta geiago.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0055 Fraide gazte onen jokabidea ona zelangoa zan alde guztietan: lenengo, lekuan lekuko gotzaiñen aurrera aurkeztu, meza esateko eta eleizgizonen gañerako eskubideak eskatzeko, eta gero, bakardadean fraille bizimodua eroan al izateko, bazterren baten, koba zuloen baten toki egokia billatu.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ona lan onetan ikako jokabidearen inguruan nabarmentzen diran ainbat jakingarri edo arazo, barrura jo barik, gain-gaiñetik azalduta, irakurlearentzat ikasgai edo aztergai izan leitekezanak.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- A. Santi, Batua? Bizkaiera? O.- Ona beste itaun bat askotan egiña Batuaren kezka biziro dabil euskaldunen artean; egin dan euskera batu hau ez da geienek ondo ikusia.

189. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - Hona nire eskua: orain ziur nago ez nauzula engainatzen.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00017 Hona adibide batzuk : pagoak, otsoak, putreak, e.a.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00014 Hona zer erantzuten zion honi gerla-ondoko Diputazioko lehendakaria zen F. Aranburuk:

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Erronkariko herriak hona zein diren: Burgi, Isaba, Garde, Urzainki, Bidangoz, Uztarroz eta Erronkari.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Hasi ziren hizketan abeslarien eta artisten aintzari buruz eta hona zer esan omen zuen Gaiarrek: .

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Hona:.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Puntu hau non lantzen dugun esatera pasa baino lehen hona argi eta garbi utzi nahiko genukeen azken ideia bat: angelu bat biraketa baten zabalpenaren neurria da.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Hona Euskal Herriko datuak, lur-jabetzei eta baserriei buruzkoak.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Hona zailtasunak nondik datozkigun.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Hona horretarako elementu eta bitartekoak: - Gizakiak: emigrazioko jendea.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Hona: literatur bidez azaldutako bizitzaren ondorena; ondoren alaigarria, barregarria, mingotsa, gazigozoa, gazigeza....

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Hona zer ateratzen den gertaera adigarri honetatik: XVIII. mende azkenetan beharreko izan zela Gipuzkoa eta Bizkaiko biztanle guztien kaparetasun pribilegioa baieztatzea, zeren-eta 1.787 ko zentsuan %48 heltzen bait zen bizkaitarren kaparedunen kopurua eta % 43 baino ez zen gipuzkoarren artean.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Orain, zehazki esanik, eta baldin aintzinako erreximena Euskal Herriaren barne hartzen badugu, hona zer nola zegoen geure egoera garai horretan: - Politikaz, geure foru sistema berezia ahuleziak jota.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hona zertan nabari izan zen bereziki liberalismoaren eragina: - Estatu kontzeptu berria.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Eta hona anarkismoaren oinarri ideologikoak: 1.- Askatasun politikoaren kontzeptua.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Hona zergatik: leku oso sakona ez denez gero, eguzki izpiak eta beroa sartu eta itsaspeko landaretza oparoa hazten da bertan.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Adibideak aipatzekotan hona, adibidez, AC-ren modulua.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Hona erbi setatia.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Hona zenbait: Kresaletan (1964) T. Agirreren Kresala elaberrian oinarritua, Gizon on eta andre erre (1967), Lurrunpean (1968), Errekonduan (1969), Mendu zarrak (1969), Mendi ta itxaso (1983).

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Ezin konta ahal obraren sortzaile, hona zenbait: Bordaxuri (1962), galeretan hil zen bertsolariaren bizitzaz; Hiru ziren (1962), emigrazioaz; Herriko bozak (1962), hauteskundeez; Urriki Latza edo Senperen gertatua(1964); Orreaga pastorala (1964); Matalas (1968), bere lanik garrantzitsuena, XVII. mendeko apaiz zuberotar baten borrokak kontatzen dituena, frantses zentralismoaren aurka.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0188 Hona 1910eko esklabu beltz bat (geure mende honetakoa!).

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Data haietatik hona hirigintza aurreratu bat ezagutu zen mendebal Afrikan.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 Azkenik, hona hondoan liburuaren kritikaren puntuak: 1.a: Caroren liburua orozaleena dela uste dugu.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0161 Hona, adibide batzuk.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 8. Hona zuk nahi duzuna; ekin eta ekin, lortu duzu azkenean.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Hona zenbaitenak, adibide gisa: . (José Ortega y Gasset). (Miguel de Unamuno).

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Hona helburuak, buruzagien arabera: Euskal langileen ongizate sozial handiena lortzea, heziketa eraginkorraren bidez.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Hona izaera sozialista duten sindikatuei buruzko eritzia: Baina utz itzazue ideia sozialistak, antikristauak eta antieuskaldunak bait dira.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Hona Fakundo Perezagua buruzagi sindikal sozialistak gure egunkariari egindako hitzak langileriaren lan-baldintzei dagokienez: " Bilbora 1885ean etorri nintzen.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Laburpen gisa, hona zenbait arau, Morh-en zirkunferentzia tentsio konbinatuei aplikatzeko: (2.14. irudia).

219. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Hona adibideak:

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Harakoan ere asmatu zuen ordea, eta hona koadernoko orrietan idatzi zuena.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0024 - Diego, gizona! Bazen garaia! - - Mugitzen dena argazkitik kanpo. Eta zu hiru aldiz egona zara kartzelan. Hona batzarkideak.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0027 @- Chiapuso, hona Garmendia eta Larrea komandanteak, herri agintaritza nagusiko buruak.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0027 - Komandanteok... hona Manu Chiapuso, bozeramalea.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Eta, Sujmantik, hantxe hedatzen zen ordekaren erdian aurkitzen zen itzeleko haritzari bi eskuez heldu eta deserrotu egin zuen, esanez: - Hona tantai eder bat jende horri buruan kraska egiteko!.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 AZERIREN EPAIKETA Hona Azeri! Hitz hauek aditzean izugarrizko marmarra hotsa altxa zen Erregeren kortesau artean sufrikario eta hilketa asko gogora erazten baitzizkien izen hark.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 - Hona nire apartamendua - diotsu ezezagunak, barkazio eske bezala.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 Etxeko atea ireki zen eta han agertu zen hortik honerako atsoa!.

228. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Hona hazia landare bihurtzen duen soroa, edo bere lehenengo haurra izan duen bikote pozez betea, edo askatasunaren ateak igaro berri dituen gartzelatuaren aurpegi alaia....

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0019 Hona zer zion hitzez hitz; .

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Mariak orduan: Hona ni, Jaunaren mirabea; nere poza, Haren nahia egitea!.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 27 / JESUS BATAIATUA Hona Jesusen Bataio kontaera.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Adiskideok, hona zenbait gauza, Jesusen berri jendeari ematean, neri gertatuak.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 (3) Buka-bururik ez diot inongo irakurgairi egotzi, besterik beste, irakurburu edo bukaera-formularik mila ba delako: Bukatu da irakurgaia, Hona irakurgaia bukatu, Jaunak esana etb.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (9) Zeren huna zergatik hil eta berriz bizi den Kristo: (...).

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (9) Eta huna ene otoitza: gero ta gehiago ugari dadila zuen maitasuna, jakitate ta adimendu osoan, (10) on dena froga dezazuen, garbi eta estakurugabe ager zaitezten Kristoren Egunerako, (11) Jesu Kristoren ganikako zuzentasun fruituz beteak, Jainkoaren aintza eta gorespen.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 - Hona obuloen asteroko hornialdia - azaldu zuen.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - Eta hona ebaki zuen zuzendariak esaera gisa zorionaren eta bertutearen maratila: nork zer behar duen egin, huraxe maite ukan.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Hipotesiak aurreratu, hipotesiak axiomen mailara igo, eta axiomok, ostera berriz, lan-hipotesi bilakatu: hona nire metodoa, lehen azaldu dudanez.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 - Hona nire semea - esan zion.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Erromatarren denbora haietatik hona, josta-leku bat besterik ez zen izan zirkoa nahiz ta batek baino gehiagok bere bizia han galdu izan, baina Mattinek esaten zuena: dena zirkoa bait da, heriotza ere zirkoko jostaketa bat besterik ba ote da ba...?.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Ez dakit, egun batzutatik hona ingelesez besterik ez bait da mintzatzen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 26. Gizon gaiztoak Ez dira izutzen ezeren aurrean bere gaiztakerian. Errespeto handiko eta oso handiko pertsonen konfidantza gaizki erabiltzen dute, eta areago irri egiten diete gainera. Hona adibide bat!.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Bizarrurdin torturatu zuenetik hona burutzen zuen balentriarik ankerrena zen; eta dakigun bezala, zeinen harroputzak diren gizonak jakinik, zergatik harritu orain, arrakastaren haizeak puztuta untzi gainean ikusten dugunean?.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Baina gure gaurko errosarioak inor lotara gonbida ez dezan, hona puntu finala.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bigarrenekorik, bi Handi horien artean huna bi Ttipi.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Huna Iñigo Aristaren semea, Garcia Iñiguez bigarren erregea, Normands edo Ipar-Gizonek preso hartua.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Xakur txarra dena kukuso, huna gero Garcia erregearen semea, Fortun prinzea, Cordobarat preso eremana.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Hona zer dioen euskal neurtitzek hala deitzen ditu berak bete behar omen dituzten kondizioei buruz (rimari dagozkionak baztertu egingo ditut oraingoz, ez baitute horiek zer ikusirik lan honetan agertu eta erabili nahi dudan gaiarekin): .

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Hona: II. Teoria Funtzionalistaren ikuspegiz

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Eta hona egunkaria inprimatzeko bidea egin zuen gizona: GUTENBERG.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Urruñan berriz hona Jolimont de Haraneder eta Tipy-Elissalde mugazaina, hau kriolinak eta Dama gazte xarmant bat kantuaren egilea.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0038 Armiarma sare hortan sartu baino lehen, hona ohar nagusia: hitz hori eta kidekoak euskal sustraiezko bi hizkuntzatan arkitzen dira: gaztelanian eta gaskoinean.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Hona kantarien zenbait izen ezagun: Glenmor, Kergiduff, Evgen Kirjubel, Alan Stivell.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Hona kuadrua: Prozedura edo erabidearen kritika /27 idazle /Lexikoari buruz /18 idazle / Aditzari buruz /12 idazle / Ortografiari buruz /8 idazle / Besterik /30 idazle / Ezer ez /35 idazle /4 idazle / Dena kritikatu dutenak /21 idazle /1 idazle / Erantzunik ez / 40 idazle.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0028 Karrikaren erdian egin zion Iñaziori bere krimaren aitormena: Huna zure oinetan zure etsai izana.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Talde asko izan da 1968-tik hona kontzientzi-hartze kultural baten, akulari eta, bat ere dudamudarik gabe, seaska bezalako talde eta edozein euskal kulturaren berritzaleri (izan dadin talde edo presuna) zor diegu gehiena euskal kontzientzi-hartzeak ukan duen aurreramendu gehienean azken bost, sei urte hautan.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Hona garrantzitsuenak: elizbarruti bakoitzean lehen ekinaldiak, lehenengo lanaldia 1964-1967, bigarren lanaldia 1968-1974, euskaratzaile taldeak, Orduen liturgia euskaratzea...

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Hona Prai Bartolo-ren hitzak: .

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Han jaso eta hona ekarritako asmo berriak aurrera eramateko asmotan, Euskaltzaindiak lan talde bat sortu zuen, horrela nagusien euskalduntzearen inguruko arazoak sakondu eta alfabetatzeari eta euskalduntzeari irtenbidea emateko.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Izenik ez dugula ez dezaten esan, hona batzuk: Madalena Jauregiberri, Mayi Ariztia (...).

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Hona ondoren balore hauen baliokidetza-taula: Amerikarra / CREA / Bedaux / Baikorra / Normala / Minimoa.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Konparazio baten ondoren, hona bi puntu gogoangarri: 1.2.2. Pernando Amezketarraren eskolan (Zavalaren sentidoan) debió ser más o menos frecuente el empleo de la estrofa de nueve puntos o rimas; Beñat Mardok badirudi maizenik hiru puntukoa (XVIII. mendeko bertso eta kantetatik Hegoan ere ezagutzen duguna), gehienik ere laukoa (orain ere korrientea) erabiltzen zuela, (...).

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ez da zuzen berriz ere besteen meneko izan gaiten Ziberotarrok, biziko urrats guztietan, jo hara, jo huna, zakur errabiatuak bezala, beti bidez-bide.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Trantsizio-aldia Trantsizio aldiari buruz, eta hona beste puntu nagusi bat, ikaragarriak dira kontradikzioak Estatu proletari eta proletalgoaren diktaduraz.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Euskararen kasurako, honela bere ibilera historikoan eskuarteratu zaizkion hainbat arrazoirengatik eta, oso bereziki, XIX. mendetik hona Euskal herriaren egituratze politikoak eta industrializazioak hartu izan duen bilakamoldeagatik, desoreka nabarmenak sortu izan dira eskola, administrazio eta teknika mailan erabili beharreko terminologien eta euskarak haiei erantzuteko moduan prestatu eta finkaturik dauzkan hizkerabide aukeran murritzegien artean.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hona, beraz, ikasle, irakasle, metodogile etabarren zerbitzuan programa ez, programa aurreko materiala baizik.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Segurar ospatsu honi dagozkion xehetasun gehiegirik ezean, hona berau hainbat miresten zuen Guía de Guipúzcoaren autoreak zer dion Seguraz ari delarik: Euskal hizkuntzaren sakontasunean aski aditu eta trebatua izanik, Bonaparte printze argiaren bidelagun ohoratsua izan zen eta berarekin ibili hemen, Euskarian, Frantzian eta Ingalaterran barna euskararen ikerkuntzak egin eta gipuzkerara Biblia Saindua itzuliaz.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Hona simulazio-teknika batzu:
a) rol-jokoa
b) egoeraren jartze ariketak
d) hizkuntz jokoak
e) mimoa
f) dramatizazioa (joko dramatikoak)
.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 d) Hona beraz, gure helburu bat, helbururik aipa bageneza.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 a) Pastoralak, eta hemen joan den mendetik hona gauzak anitz aldatu ez direla aitortu behar, ez dira egundaino jokalari edo arizale, lan horretan ikasi batzuren gauzak izan.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Euskera zaitzeko biderik ederrena erderaz idaztea dela uste duten zenbait horiek, hona bat, euskaraz ere idazten baitute: zenbait horietatik hiruren idazlanak orrialde hauexetan irakur ditzake U. jaunak eta horietatik baten lan luze bat Euzko Gogoan bertan, bere purrustalditik ez oso urruti.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Handik hona, galduz joan dira.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Burgesiari dagokionez, berari herioa ekarriko dioten harmak egin ez eze: harma hauk erabiliko dituzten gizonak ere sortu ditu, hots, langile modernoak, proletarioak (8) 138 urte ez dira alferrik pasa Manifestua idatzi zenetik hona. Garbi asko dago jadanik ez dagoela bizpahiru sasiazalpen axal-axaleko eta dogmakoi eginez segitzerik. Marxen analisietatik abiatuz, gaurregungo klase eta estrato sozialen arteko kontrastasunak zehatz-mehatz ikertu behar dira. Kapitalismoaren gaurko fasean zernolako klase erlazio eta aldaketa ematen diren sakon aztertu duen autoreetako bat Nicos Poulantzas zena izan da. Ikus, besteak-beste, .

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 KAPITALA NOLA IRAKURRI Nola irakur, ordea, Kapitala ? Hona benetako koska.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Irlatik itzulian, medikuen esanak betez, Argenteuil, Argel, Montecarlo eta Suitzan zehar ibili zen, hara eta hona, eguzki bero bila.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Hona adibidez, Mario Vittorinok, Jesukristoz gero IV mendean, nola sailkatzen zituen artegintza motak: artes animi (izpirituari buruzko arte motak): poesia, musika, astrologia, gramatika, erretorika, zuzenbide, filosofia; artes corporis (materiari buruzko arte motak): botaketa, jauziketa, lasterketa, jasoketa e. a.; eta artes animi et corporis (izpirituari nahiz materiari buruzko arte motak): laborantza, gimnasia, midikutza, arkitektura, e. a.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Baina, hona. Hitzematen dizugu, ez dugula etsiko azterketa eta ikertzapen lanean, gure garaiko eta herriko artearen estetika prolemei buruz.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0027 Pluriformidadeaz hona zer ulertzen dugun: Bizi Arau bera era berezietan bizi.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Aita Eymard-en semeak garen ezkero, hona formazioak duen eginkizuna: Eukaristia misterioarenganako fede bizia, Sakramentu aurrean otoitz egiteko gogoa, Ama Birjinaganako eraspena, ta batez ere, Elizaren sena gugan sortaraztea eta hazieraztea.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 8.12. X. MAILA. ANGIOSPERMOAK
Behe-Kretazikotik hona ezagutzen dira. (Ikus 36. irudia).

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Greziar liburutik, herririk herri eta menderik mende, bakunki, hona etorri dela egingo nuke.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 Kontsignak:
Hona zenbait marra dituen orria.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Ohar zehatzetan sartzeke, hona zaindu eta landu behar ditugunak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Yeismoa, adibidez, urte gutxitatik hona normaldu da euskaraz.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Hona Mashinskik: .

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Hona adibide batzuk:
492 or. 8 silaba
491 or. 6 silaba
492 or. 8 silaba.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0261 Zelulek odoleko glukosa erretzen duten eran, amilasa izeneko entzimaren eraginez glukogenoa glukosatan deskonposatu eta zirkulapen korrontera isurtzen du gibelak atzera: Hona formulatan erreakzio hori: glukosa / glukogenoa / ura.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0101 1970-go Burgos-ko Juiziotik honera irekitako prozesuan sortzen dira Langile Komiteak, hasera batetan espainolismo kutsuzko obrerismo batetan eroriaz, baina azken urte hauetako irekitako prozesuan burruka bere osotasunean planteiatuaz euskal klase esplotatuon liberazio osoruntz ikuspegiarekin.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Bestalde, Suarez-en politik erreforma guztiz lotsagarria dago, eta hau dena 1929-tik honera egon den kapitalist ekonomiaren krisi zikliko handienetako baten barnean eta Espainiar Estaduari askoz gehiago ikutzen diona hemengo politika ekonomikoa guztiz alderakoia, gansterra, desfalkoz eta tranpaz beteta dagoelako: Matesa, Redondela, Reace, Lockheed, etabar, etabar.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 Hona paperrak: hiztegia, deklinabidea eta aditza.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Hona bi gertakari.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Hona gertakari bat.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Hona zer egin ohi zuen holakotan: zuhaitz batera igo eta zeharka zegoen adarren batean jartzen zen zai.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Euskal idazleak Hona euskal idazleei, beren tartekoak aukera zitzaten egin galdera.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 Ikastolari eta honen inguruari begiratzen dieten itzulpenak, hirutan bereiz litezke: a) pedagogi arazoetakoa: Freinet izan da itzulpenetan erabiliena, 1972tik hasita; b) ipuinak itzultzen ere ahalegin handia egin da, 1974etik hona batez ere.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 GERRAOSTEKO EUSKAL LIBURUGINTZA Hona gerraosteko euskal liburuen zerrenda.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Baina kontzientzia hau askoz handiagoa da hizkuntz zientziak joan den mendean egin zuen aurkikundetik hona.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 2.- Fabrikatzen duten produktoari buruz eta norberaren produzioari buruz, hona zein irizpide duten, oro har: - produktoari buruz, ustetsu dira, zuhurkiro ordea: %55en batek, bere produktoa zabaltzen ari dela uste du, eta 37ren bat, aldiz, mermatu egingo delakoan dago; - norberaren produzioari buruz, zuhurrago dira oraino; enpresarioetarik %23k bakarrik uste du bere produzioa urtean %8tan haziko dela; %38k, urteko handitze koxkorren bat (%8 baino gutxiago) izango dela uste du; gaineratikoak (%39), aldiz, bere produzioa geldialdian sartuko dela uste du.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Funtsean, enplegutzaz, produzio eta kapitalaren etorkizun hurbilekoaz enpresarioek duten irizpidea laburtuz, hona zer daukagun: 1) Enplegutzari buruz: gehiengo bat (lanpostuetarik %82), ondorengo 6 urteotan %20 baino gutxiago haziko delakoan dago.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 - Anbulatoriotan topatzen ahal diren zerbitzuak, hona zeintzu diren: Beasain: - Midikutza orokorra eta ezbehar arinak /- Haur-midikutza /- Odontologia.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Horiek horrela, hona zer egiaztatzen ahal dugun: - bere famili diru-aurreratua inori ere gordekizun ez diola ematen esaten dutenetarik %23,6, beren irabazitan bailarako bataz bestekora iristen ez diren familietarik da; - bailarako Aurrezki kutxatan gordekizun ematen denetik %32,6, diru-aurreratzaile koxkorretarik dator, beren urteko diru-sarrera bailarako bataz bestekoaren beheti dutenetarik; - aitzitik, eta horren ondorioz, famili molde horrek ezer gutxi ezartzen du Banku, azio eta bestetan (bere diru-aurreratutik %2,1).

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Hona Izpirituaren lana: barnetik eramanpenez irakatsi, Jainkoaren nahiaz, eztiki eta maitasunez jaberazi.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0075 Duela hiruzpalau urtetik hona, asko dira giza herentziazko gaixotasunak efikazki sendatzeko ahaleginean, lehenengo geneterapien berehalakotasunaz beren irakurleei berriak eskaintzen dizkieten nazioarteko zientzi aldizkariak.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Hona lan honen laburpena: 1. Hitzaurrea Bederatzi orrialdetan zuberoeraren eremua mugatzen dut eta aipatzen gure probintzia horretan mintzatzen diren bi euskalkiak eta okzitanoaren gaskoin dialektoa hitzegiten duten herriak.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona burura datozkigun zenbait galdera.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona une horretan egin daitekeena:- ikasi dena eta berriz begiratu beharrean dagoena egiaztatu; - aurrez egin diren lanei buruzko informazioa eman elkarri, talde bakoitzak klase osoari bere emaitzen eta konklusioen berri emango diolarik; - aurkeztu eta landu diren elementuak aurrez landutakoetan itsatsi; - landu dena berrikusi, buruan hartzen laguntzeko; - hurrengo saioa prestatu, beharrezko baldin bada.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Filologiaren azken helburua (ametsa) herri edo historia garai bat(zu)en ezagutza eta berreraikuntza osoa izanik ere bere(n) hizkuntza, literatura eta kultur emaitza ororen azterketaren bitartez hitz hori restitutio textusa izendatzeko erabili izan da, lan hau bait da Grezia zaharretik hona bestearen etorki, gune eta oinarri.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0014 Sintetikoek ia ez dute aipatzerik merezi, hain ezagunak izanik, baina hona ale batzu: bakarra ageri da: ceutzan (haiek, noski).

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Koadro hauek Biztanleriaren Berezko Mugimenduari buruz 1986tik hona kaleratu izan diren argitalpenen antzeko egitura dute.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Eskaintza-gaineko otoitzak, berriz, hona zer eskatzen duen: Mariarengandik salbazioa eman zaigu.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Hona haren adibide batzu: (Kristok eta Mariak balea bat emango balidate isatsa emango nizuke nik); (bizkotxo eta sagardoa emango dizkizut); (gizon gaiztoa zara); (ikuz iezadazu atorra).

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Hona loreen usainaren beste esplikazio bat, urrun benetan geratzen da gizakiak lore-erramileteekin duen erabilpenetik.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Orain dela urte batzuetatik hona, argazkia, kreazio bezala, hainbeste bizi da beste adierazpen artistikoekin batera, ezen, kasu batzuetan, hauekin bat egiterainoxe iristen bait da.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Hona euskara batuan: Bi urte pelegrin bezala ibili nauk Espainian, Hik dena ukatu ondoren, neure bizi beharrian; Orain natorkit laguntza-eske, miseri gorri-gorrian, Halere etxetik bota nauk tratatuz modu txarrian.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0243 Hona orain, A. Larramendiren pentsamoldea eta euskal-estiloa ezagu dezagun pasartetxo mamitsu bat aldi hartako handikien aurka: .

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Hona beste zenbait iturri: Euskararako Hiztegia; Hiztegia 2000; Euskara Batua zertan den liburuaren azken zatian datorren hiztegitxoa; Itun Berria (Elizen arteko Biblia) liburutik hartutako zerrenda; Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Administrazio hizkuntzako behin behineko Hiztegia; Atalase maila hau ere Eusko Jaurlaritzak argitaratua; Ikastoletan azken urteotan erabili izan den zerrenda; Hiztegia aberasten, Elgoibarko taldeak prestatutako liburuska polita; zenbait idazle klasikotatik egindako husketen hautaketa....

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Hona isladatu beharreko aspektuak: * Ohiturak: asistentzia, puntualtasuna, jazkera eta higiene pertsonala.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Hona xehetasun esanguratsu batzuk.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Hona FLORUSek ematen digun azken xehetasuna, Crassus-en gerra-operazioen amaian Caesar-ek Akitaniara egin zuen bidaiaz ari delarik: honen etorrera zela-eta, zenbait Akitaniar leize-zulo batzuetan babestu ziren bere esanera jarri nahi ezik, antza (56) eta jeneralak agindu zuen herts zitzatela petoki (57).

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Bigarren kapituluan esan genuen bezala, duela 32 mendetatik hona, judutarrek bazko afari bat ospatzen dute urtero, Ejiptotiko askapena gogoratuz.

322. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 - Ona: gauez eta egunez ere bai inoizka, zu orain antzo, gazteren bat bidean dijoala galtzen baldin bada, guk erakusten diogu bidea, bere etxera okerrik gabe itzuli dadin.

323. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Ona Don Manuelen giroa ta barruko indarra; gaztegiroa ta sasoia, adimen osasuntsu ta lerdena zuen errira etorri zaneko garaiean.

324. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Ona bere itzek: Goizeko iruretan galeper baten pox-poliñak esnatu ninduan.

325. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 - Ona, gure sendagille ospetsua... - esan zuen Flint`ek, eskuetan izkillu bana zuelarik -.

326. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0103 Ona, zure aurrekoaren erailtzailea.

327. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Ona, zer dion ingi arek: Paul J. Jersey, Cheyenne City'ko Alkate Jaunari, agur.

328. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Ona Kardaberazen erantzuna: aitor-lana .

329. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 (...): . Eta ona azkenean zer gaiñeratzen duen:.

330. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 Ona koplatxoa:

331. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Ona bildu ditugun batzuk: Bein batean, bazkaldu ta txabolako paretaren kontra deskantsatzen jarria zegoan.

332. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0075 Ona Historian zear zertzuk sinistu izan ditugun.

333. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0090 Ona iru gauza begien aurrean eukitzekoak....

334. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Ona Xuberoan zer dioten: Ahusi-partian da Azalegi`ko kobea.

335. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0137 Ona nere iritzia.

336. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Ara ta ona, gelditzeke dabiltza, txartel-sorta bat eskuetan dutelarik.

337. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Ona: 1) Josecho (Durango, 1909). Florentino Elosu`ren etxean. 368 orrialde.

338. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Errena izanagatik barne-irritsak gorputzari sakatzen, ainitz oinkada eman zitun, ara jo ta ona jo; gaur Gotzaiagana ta biar apaizengana.

339. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Ona gertaera bat.

340. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0173 Ona ahetzetarrak itzulitako zati bat:

341. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0298 Ona bere lanik beiñenak 1) Uaño naiz xirietaz (E.E., 1922, 109 orr.) 2) Estudio sobre el verbo guipuzcoano (RIEV, 1926). Sei urtez ekin zion orretan, lan luze sakona baita.

342. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Ona batzuk: 1) Umeen Deia (Bilbao, 1971).

343. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Gai oneri buruz ona zer esaten digun Barandiaran`ek: Triku-arrietan armak eta lanabesak sukarrizkoak (aizkora, azkon-mutur, aistoak) edo metalezkoak (azkon-mutur, zulakaitz, eskumuturreko eta belarritako brontzezkoak) daude, bai eta kutun, txintxilikario, gatzarri, zingiñarri, ikatzarri, alabastro, jadeita, basurde eta artzen ortz, ezurrezko eta arbelezko txintxilikario, ezur eta adarrezko erastun, arrai-ezurrak ere....

344. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ona adibide bat: Ninibetarrak ailtxatuko dira epai-egunean gizaldi onen kontra, eta kondenatu egingo dute; penitentzi egin zuten aiek Jonasen esanera-ta.

345. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ona berriz emen Jonas baiño aundiagoa.

346. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 Zuhauk pika, behar duzun ogia... Huna trago bat arno....

347. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0008 Begiralea: (Gorago, galeria batean, leihotik beha dagona): Errege jauna, huna gizon bat urrunean lasterka heldu.

348. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0008 Begiralea: Huna bertze gizon bat, lasterka datorrena; eta hau ere bakarrik.

349. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 Ez zinuke naski nahi bat bertzearen ondotik eskuan nik hartu-eta erran dezazudan: huna bat, motz-azu! huna bertze bat, motz-azu!.

350. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Ez zinuke gaizki irri eginen, neronek erranen banautzu: huna ondo bat, huna bertzea!.

351. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0230 Huna ere zer erraten dautzutan, futxo! Ilearen mozterat etorri naiz hunat eta ez naiz hemendik joanen ilea mozturik baizik!.

352. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0103 Huna kantuz, emanak
Nik zonbait abisu,
Konprenditzeko badu
Jendeak askitsu;
Gero-re izan dadin
Kantu eta pertsu,
Jauna, zuk otoi zerbait
Zerutik egizu,
Gure behar orduen
Berri baitakizu.

353. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0039 Huna Jesus nere baia:
alleluia, alleluia!.

354. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Eta huna joan den astean Erromatik jin berria: hemendik aintzina, apezpiku bakotxak bere diosesan emaiten ahalko du, delako Pio V-garrenaren meza haren baimena.

355. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Huna Jeremias eta Baruk profeten liburuak eskuararatuak; ez baitut sekulan holako lan dorperik egin...

356. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Apirilaren 9-an: Huna azken Profeta ttipiak eskuararatuak: Makabearren liburua hasterat noa.

357. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Ortzirale saindua. Gure irratian hiru hitzaldi HUNA GIZONA!.

358. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Eta Pilatus-ek erraiten diote Judueri: Huna gizona!.

359. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Huna gizona, itxura guzia galdua, trapu tzar egina; eta, zakurrak haragi puskaren gainerat bezala, ehausi ta ausikika jauzten zaizko.

360. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Huna gizona: Jesu-Kristo beharrondokoka erabilia, aitatxi bazterrerat utzia, mutiko nihork ez maitatua.

361. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Huna gizona, huna apeza, huna bere Herriarentzat bizi izan dena eta orai, bihotzean dauzkan guzientzat, pairatzen duena.

362. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Jesus atera zen kanporat,
elorri-korona buruan,
kapa gorria soinean.
Huna gizona!.

363. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0582 Huna zenbait kasu: Bokalen arteko n batzu h bilakatzen dira: sanum-ek eman du xahu; manacem-ek mahats, anatem-ek ahate, honorem-ek ohore; H-ek iduri du baduela zer ikusi n eta g, soinuekin.

364. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 4. presentatzekoak: huna, horra, hara.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Huna ere, haatik, gure arteko... ZENBEIT BERRI.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Aita Adrien Gachitegui-ri zoakon Ebanjelio ondoko hitzaldiaren egitea; huna, hastean, erran dituen euskarazko hitzak: Adixkide sinetsdun maiteak, Zeruko aitak deitzen gaitu bakotxa bere izenaz... Guk, haren ardiak, ezagutzen dugu haren mintzoa eta jarraikitzen gaizkio...

367. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Baionako diosesan, gazte andana bati galde batzu egin baitiozkate beren fedeaz, huna gazte batek zer erran duen: Jainkoa kausitu dut apez kaputxin baten begietan.

368. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Huna zer duen orduan ikasi: aratseko hamar orenetan, azken otoitzak bertzekin bururatu-eta, fraide gazte hori joan da ilunbez ilunbe iturburuaren alderat: ikusteko zergatik zen, hoin xuhurki, ura komenturaino heltzen.

369. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Huna, huna Lazkano.

370. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Huna zoin:.

371. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Huna zonbeit izen: - J.B. DUHALDE, Uhaldekoa, jesuita, olerkilari eta predikari aipatua.

372. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Huna zonbeit ponttu: orai dela 12 urthe, herriko bozak doi doietarik galdu izanikan ere, zonbeit lagunekin indar berezi bat egin ginuen eta egunetik biharrerat ikastola bat sor-arazi nere aita zenaren etxean.

373. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Huna zoin diren, aurtengo 13-ak: Donibane Lohizuneko Ikastola (lehen maila), Aturri-Nabarrako irratia, Gure Irratia, Eskualtzaleen Biltzarra, Ikas, Aize Garbia, Lauburu, Antzerkilarien Biltzarra, Gau Eskolak, Bertsularien Lagunak, Institut d`Etudes Basques Ikastegia, Eusko departamenduaren aldeko batasuna eta Eskualzaindia.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 IÑAKI ZELAIA: Gizon zuri hau etorri zaigu
hona Afrika aldera,
oporketak-e hemen pasatzeko
gaizki etorria zera.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Dirudi arraina
saltatzen ur gaina
hona nik azaina
horrentzat ordaina
hainbesterik ez zuen
merezi baina.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Ia larogeitamar emanaldi eta 15.000 kilometrotatik gora egin dituzte Orain-ekoek Divinas palabras estreinatu zutenetik hona.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Ona Bizkai`era gu Orozko ta Ybarra`ko Letona 1769 urtean, orain gizaldi bi, andik Araba`tik etorri gintzazan, eta guretsiko bat, On Bartolomé de Letona, Bilbo-Deustu`ra elduta, gero gizaldi onen asikeran, Deustuko alkate birritan aukeratua izan zan.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Duela hamaika bat urtetik hona, udaberri aldean antzerki ihardunaldi batzu antolatu izan ditu IBIk, Narruzko Zezenen bidez, umeei begira ere.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Hona irakurri dudan pasadizo arraroa: senarra, berrogeita hamarretik gorako gizona, itxura onekoa, neskatxa batez amoratu omen zen, eta bizitza nobeleskoa ikusten du aurrean, azkenean libre...!.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Hona hitzez hitz Chabanen erantzuna.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Hona zer dakarren barnean, Jakin aldizkariak Bertsolariak izenpean argitaratu duen 44 aleak:
Elkarrizketa batekin hasten da.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Halere, Lanciego herrian bada talde bat duela denboraldi batetatik hona herri kirola bultzatu nahiean dabilena.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Sevillako Musikeskolan Katedratiko eta Zuzendari izan zen 1978. urteaz geroztik, eta 1985etik hona Madrilgo Musikeskolako irakasle, ISME-ESPAÑA delakoaren Presidentea dugu.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ona zer dion: .

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ona beste izkuntza batzuen itzak: (norma, normalizar, normalización errezkadan ezarri nai genituan, baiña batzuetan eztitugu ediren, eta (3 idazten degunean normalización eztegula ediren esan nai du,(2) normalizar eztegula ediren): .

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ona beraz gure aukera:
NORMA ARAU.
NORMAL ARAUZKO.
NORMALIZAR ARAUPETU.
NORMALIZACION ARAUPETZE.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Gaztelanizko velocidad eta aceleración itzen adierazpena ¿euskeraz nola esan? Ona Real Academia Española'ren iztegiak dizkionak: .

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ona beraz gure aukera:
VELOCIDAD = LASTERTASUN.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Huna beraz heien ixtorioa zinez interesgarria!.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Huna beraz zoin diren hautatuak: jaun mera Louis Mendivil, axurantak Dominique Basterretche, Jean-Baptiste Larre, Jean-Pierre Lagourgue.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Huna beraz alde batetik Lapurtar batzu gaizki erabiliak, herbestuak, traidore gisa hartuak eta bertzetik Baigorriarrak errepublika zale bilakatuak.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna gure idazleak, hunen ondoan pasatzean eta bere begiak ikustean ukan zituen gogoetak.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna finalean parte hartuko duten birlarien izenak: Toki Ona (Hasparren): Birouage J. Pierre, Gachibat J. Pierre, Etchevers J. B. Lafitte Daniel, Lafitte Jean, Emile Labat, J. Paul Moustiratz.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna ondorioak: Dufourcq-Martiarena: 50 Etchegoin-Durruty: 32.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna zoin diren finalean, agorrilaren 25an, gaur, arratseko 9ak goiti, ariko diren ekipak.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna duela zonbait aste aipatzen ginuen liburu proiektoaren segida.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pestakari, huna zer Larresoroko OTE LORE-k eskainiko daukun aurten.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ona zergaitik euskal-erriaren eskubideen aldekoa zan.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Oinarri bako esaera izango ote da, ehun urte betetakoan! Zer inoañ, ba, Hovelacque izkuntzalariak? Hona zer:Euskerearen ugaritasuna, zelan edo halan esateko, ezin kontatzeko modukoa da, auzo bakoitzak bere izketa berezia dauka ta.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Hona berrikitan postetxeak gibelera itzuli digun paketa:

401. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 HASI`ko burukideek gauza bera esaten dute beste era batera: Euskalerria burgesiak zapaltzen du azkeneko 150 urtetik ona, bere lan estilo ta esplotazioa ezarriaz gure artean.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Hona zer idatzi duen: .

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Hona zein diren liburu honek dauzkan bost kapituloak Prehistorioa eta Protohistorioa.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zer nahi den, Soudan eta Libia bi herri musulmanoen ondoan, huna hirugarren bat, Egyptoaren urhatseri jarraiki nahi zaiotena.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Hoietan naski anglesa eta española bainan ez frantsesik! Eta eskuara? Huna aipatzea ere ez balio... Hori irakurtzean berriz gogorat heldu zitzaitan bezperan entzun solas kiretsak: azken Eskualdunak gira, egiazko Eskualdunetan segurik: menturaz, gero ere eskualdun deituko dituzte hemen gaindi biziko diren jendeak, bainan ez dute eskualdun izena baizik izanen, ez izaitea.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Huna batzu eta bertzeak.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Herriko kontseilua bildu da iragan igandean eta huna biltzarre hortan aipatu afera premiatsuenak:

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Huna ondotik, egun hortako bilkuren toki eta tenoreak: Bederatziak eta erdietan, bilkura nagusia; hamarrak eta erdietan meza nagusia, apez pilotariek emana meza ondoan bazkaria, Ramuntxo Trinketeko delakoan.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Huna bozen biharamunean agertu ziren xifreak:
PNV: 450.953 boz, 32 alki.
PSE-PSOE 247.660 boz, 19 alki.
HB: 157.163 boz, 11 alki.
PSE-PSOE: 247.660 boz, 19.
EE: 85.621 boz, 6 alki.
C. POP: 100.627 boz, 7 alki.
PCE-GPK: 14.921 boz.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Huna, bukatzeko pilota partidaren gora behera.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Huna hor hartu zonbait erabaki.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hona zer izanen diren igande 25eko eginkizunak.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Hona Imanolen arrazoiak: azken diskoa oso gaizki itzuli zuten eta pentsatu dut hobe dela ez itzultzea, liburuen kasuan egiten bezalaxe.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Ona politikaren okerra: norberagan eta gaurko egunean bakarrik pentsatzea (La Bruyere).

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Ona batzuk: Gorriti, Eslaba, Zapirain, Goikoetxea, Azkue, Iruarrizaga anaiak, Guridi, Zubizarreta, Eskudero, Bastida, Aita Donosti, Aita Olazaran.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Hona mendizaletasuna pizteko egokiera.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Ona beste alderdi bat lehengoa bezain beltza.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta hona astearte arratsa.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hona guztiz arrotz egiten zaigun dramatizazioa, baina jakinaren gainean erabili bazuen, beti baliagarri zeritzon ikasgai bat, egia bat guri emateko erabili zuen inolaz ere.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Itxurazko berdintasuna desagertu da; orain iritzi aniztasuna, demokrazia da nagusi orain dela bost urtetik hona dena aldatu da.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Auzi oni buruz, ona nik eskatuta, urteak dirala 1969-8-12`an Erkiaga`k berak idatzi eustana: .

422. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Ona orreitatik iru, .

423. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Ona zer jazo jakun egun batean, Kortezubi`ko baserritar batekin: Erosi ginduzan baserritarrak, soloan lan egiteko.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Huna igande batez zer erran zaukun: Haurride Maiteak! (ez zuen sekulan erraiten giristino maiteak, beti haurride maiteak) egun, behar dautzuet erran, nausi-langilen harat-hunatetan, zer diren Elizaren erakaspenak. Lehen-lehenik, behar duzue jakin, zuek nausiek, behar dituzuela langileak errespetatu...

425. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Huna bigarren arrazoin bat, Maurice, holaxet agertzen daukuzuna: Zer nahi izan dadin, Eliza-gizonen BOTEREA beheiti ari da eta ez da bihar goitituko, hemen gaindi hasteko.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Gure lengoaiara bilduaz, hona zer esaten zuen beste gauza askoren artean: Euskal kapitalismoak ez zuen bere beharretara eta progresoari buruzko ideia batetara egokitzen jakin izan.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Hona hondartza bat udatean.

428. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 Errepublica zer den ez dakienari (bis)
Huna hox nic eguia: denek nausi nahi.

429. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 3. Ona itaun oni erantzun bear jakona: Lege Zarrean zillegi zala Jainkoari olan itauntzea, eta igarle eta apaizak alan egokiena egiten ebela Jainkoaganiko argialdiak eta ikustaldiak nai izanaz, fedea orduan ondo oiñarritu eta sendotu barik eta Lege Barria ezarri barik egoalako.

430. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0089 Amodiorik ez dela inoiz,
sormenik, ez askatasunik existitu.
Ez da harritzekoa
Angramain horrela mintzatzea,
bere helburu bakarra
baitu beti ongi izatea.
Hiru dohai horiek eman
interesgabeari zaizkio egiten.
Bata beste bihur daiteke,
elkar baitute sostengatzen.
Ahanzmenaren gau ilunean,
gatibu nintzen gelditu,
pozik gabe gaitzaren
ziegan munduratu.
Neska honek zizkidan
kateak maitasunez eten,
libreki begiak irekitzean
jakin nuen nor nintzen:
Biharrerriren sortzaile,
amets-jolas artean nuen eraiki,
zu izan zaitu ebasle.
Frogak dizkidazu eskatzen,
Hona froga! Neu nauzu hemen!
Joan printzea naiz, ezagutzen?
Angramain, galtzaile zara,
bete zeure hitza,
itzul herria, zoaz kanpora!

431. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Hona zer dioen Aitzolek berak: Idazleak aisago eta errezago ibil daitezen, olerkariek, erdialdi nekeak igarota, buruhauste gogorrak ikusita, hizketaren bide zabalak irekitzen dituzte.

432. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Hona adibide batzuk, zabarkeria horren adierazgarri:

433. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Hona Euskaltzaindiaren aholkua: Euskaltzaindiak, bada, hitz hauek eta hauen antzekoak diren beste asko ahalik eta gutxien erabil ditzaten eskatzen die euskal idazle, hizlari, irakasle eta gainerako telekomunikabideetako esatariei eta horien ordez jo dezatela betiko hitz zaharretara.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Hona galderak eta testuak.

435. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Hona sintesi-lauki batean adierazita:

436. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 Hona, labur zurrean, foruen garaiko Euskal Herriaren abantailak: Euskal Herria askea zen, hots, zergetatik libre zegoen, merkataritzako bideak libre zeuzkan, bestalde.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0055 Hona segidan zeintzu diren subjuntiboera eskatzen duten aditz-motak:

438. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0099 Aurreko ariketan proposatutako gaiarekin aurrera jarraituz, hona galdera gehiago.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Hona zenbait:

440. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0124 Eta amaitzeko, hona hirugarrena:

441. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0071 Hona, adibide gisa, ekintzen ordenamendua adierazteko erabiltzen diren denborazko zenbait antolatzaileren joko eta funtzioa:

442. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00171 - Nik ere ekarri ditut gauzak. Hona, hemen gurditxo hau ekarri dut.

443. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 Laodizeako elizaren aingeruari idatz iezaiozu hau: Hona zer dioen Amen deritzanak, testigu zintzo eta leialak, Jainkoak egin dituenen hasiera denak:

444. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 20 Aurreratu zen bost talentu hartu zituena eta beste bost aurkeztu zizkion, esanez: Jauna, bost talentu utzi zenizkidan; hona beste bost nik irabaziak.

445. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Hona etortzen zen familia bakoitzak beste bi ekartzeko betebeharra zuen.

446. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0089 Hona zer esan nahi dudan.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Hona hustuketa-fase honen ondoren lehen fasean eman dugun erdal terminoaren emaitza.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Hona haren hitzak: Ekialdea exotikotasun, emetasun eta misterioaren sinbolo bilakatu zen, sakontasunaren eta seminaltasunaren sinbolo dozenaka eta dozenaka sortzaileren obretan, haien artean Goethe, Victor Hugo, Lamartine, Nerval, Disraeli, Delacroix, Flaubert, Friedrich Schlegel. Ekialdea eta ekialdekotasuna are gehiago orientalizatuz, amildegi sakon bat ireki zen Mendebaldeko eta Ekialdeko ustezko kultur nortasunen artean, eta aldi berean sendotu egin zen kultur nortasun propioaren kontzientzia, haren esentzia erauziz halako neurrian, non Ekialdea, eta harekin batera haren despotismo, sentsualitate eta emankortasun miresgarria, Beste nagusi bihurtu baitzituen.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00031 Bitxia benetan, ezta, ama bati hika hitz egitea? Bada, are bitxiagoa da esaldi horren atzean dagoena. Hurrengo lerroetan ikusiko dugunez, beste asko bezala, bertso horiek ere aurrez argitaraturik zituen Barbierek. Aurreko argitalpen horretara joaz 68 Erreferentziak aurreratxoago emango ditugu., beraz, hona zer dioen bertsolerro horrek:

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00063 Batzuentzat barregarri gerta zitekeen, behar bada, bere jendaurreko jarduna baina bera entzutera joaten zirenek ondo hartzen zutela dirudi. Hona aletako batzuk: Seguidamente hizo uso de la palabra el concejal socialista del Ayuntamiento de Eibar. Habló en vascuence y se expresó con gran energía siendo interrumpido su discurso con frecuentes y entusiastas salvas de aplausos.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilboren irudia, 1750-1850 bitarteko ehunurte horretakoa, osatu ahal izateko, derrigorreko gertatzen zaigu J.A. Zamakolaren testua, bere Historia de las naciones Bascas de 1818 obra Irakurtzea. Guk geuk pasarte bat hautatu dugu, bestenaz luzeegiren berri ematea, nahiz guztiz interesgarri litzatekeen. Dena den, asko lagun gaitzake eta berebat argigarri lirateke aurrez komentatu ditugun hirigintzari buruzko zenbait gogoeta ulertzeko. Hona zer dioen hiriaren deskribapena eta irudikapen grafikoaren arteko erlazioari dagokionean:

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00122 Hona ikuspegi bat, primitiboen erlijioa aztertzerakoan kontutan hartu beharra dagoena, baina, horretaz landa ere, erlijiotasunari dagozkionetan oro har balio duena. Horretatik, noski, ondorio okerrak ere atera ditzakegu, eta garapen-maila behekoak goikoekin nahasteko arriskua nahiz berauen artean dagoen diferentzia behar bezala ez azpimarratzekoa, ez dira batere txikiak.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00027 Ondoren beste batzuk izan dira honetaz arduratu direnak, hona Koldo Zuazo dialektologilariak dioena euskalkiei buruz. Bertan euskarazko dialektoak hiru talde nagusitan sailkatzen dira, posizio geografikoaren arabera. Ultzamako euskara erdiko dialektoen artean kokatzen da. Bestaldetik, tarteko bi dialekto daude, zubi gisa, Ekialdearen eta Erdiaren artean egiten dutenak, eta baita erditik ekialdera ere.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00095 Norbere burua zaintzeko limoi prestaketa asko daude. Hona batzuk.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Ezti mota asko daude. Hona arruntenetariko batzuk:

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00130 - Hona beste kontu bitxi bat. Urte haietan ospe handiko gizona genuen Touringeko zaletua eta medikua zen Venancio Munita jauna. Jaiotzez tolosarra bazen ere, bere bizitzako urte asko Errenterian eman zituen, arazo politikoen ondorioz. Taldearekin batera joan ohi zen Nafarroako herrietan barrena jokatu beharreko partiduetara eta gizon berritsua zenez, gustuko zuen jokalariekin txantxetan ibiltzea. Eta hauetako batzuk, Goyo, Alzugarai, Aznar, Cienfuegos, etab.ek D. Venancio autobusean erdilotan zetorrenean, isil-isilik berarengana hurbildu eta Gora Erregea! oihukatzen zuten haren belarri ondo-ondoan. Marmarka bat edo beste bota baina horrelako txantxak jasan behar izaten zituen gure Don Venanciok.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Idazle gisa profesionalizatzeari buruz egin diren urratsek eman dute fruiturik. Ez naiz ari orain produkzio intelektualaz, baizik ekoizpen horren emaitza ekonomikoez. Hona erantzunak:

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Trinkotze joera horren beste adibidetzat har daiteke bi puntuak koma soilaz ordezkatzea ere, gero eta maizago ikusten denez. Hona adibide bakar bat, bere soilean aski nabarmen, ez baitirudi inolako aitzakia sintaktikorik duenik berez dagozkion bi puntuei eusteko (idazpuru izateak badu zerikusirik halakoetan, grafismoaren diktaduraz, baina kasu honetan testu barnean ere halaxe dator).

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00028 Hona etsenplu bat: Genus (genus, generis, genere, genera, generum eta abar) latinezko paradigma, eta génos (génos, géneos, géneampiuml;; génea, géneon eta abar) grezierazkoa hartzen badira kontuan, sail horiek ez digute ezer adierazten, nahiz bakarka hartu, nahiz beren artean erkatu.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00187 Hona adibide bat: maiteminduak larrosa bat eman dio maiteari.

461. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Hona bazterketaren arrazoiak: Burundako mintzoak mendebaldeko hizkerekin dituen loturak nabarmenak eta ezagunak dira. Imotz ere guti baliatu dugu; ditugun datuak arrunt fidagarriak dira (Pagola 1992b), baina Goñerriko hizkeratik urrun gelditzen da Goldarazkoak diren ezaugarri hauek, esaterako, Goñerrikoez guztiz bestelakoak dira: etxe, eguzki, elkarrekin, gazte, ambeste, bost, putzu, euri, aingeru, arratoi, eke, esan, iñor, emango, beste....

462. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Hona, orain, hauei buruz egitea komeni den hainbat argibide:

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Hona hainbeste urtetan Gabriel lagun izan zuelako etorri zaio mintzatzera, eta zalantzarik gabe Gabrielen obraren ezagutzaile zorrotza dugulako.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 1. taulan jaso da azterturiko erakunde bakoitzaren euskara-gastua. Hona ondorio nagusiak:

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 14. atala. 1. Hona Toponimiako Batzorde-atalaren osakera:

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Hona, adibide gisa, datu batzuk: 1650etik 1814ra bitartean, 164 urtetan, Gipuzkoan 459.200 tona burdina egin zen.

467. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0014 Hona adibide bat.

468. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0014 Huna zer dion pastoralaz Jean Etchepare bezala satanerien kontra baita.

469. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1219 Hona bat halere Leizarragarena berarena, eta bikoitza gainera, Adbertimendua izena duen ondoko idaztikoa:

470. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Hona sorta bat: Erosteak kaltea baizik egin ez dion etxeari su eman dio.

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Hona, esate bateko, Benito Santuaren Erregela nola hasten den euskaratzen: Adi itzazu, seme, maixuaren aginduak, eta biotzeko belarria makurtu ezazu.

472. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0236 Hona berriro, Argi ta Margo olerkian bertan esaten duena:

473. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Aipamenak izena balio du: orok dakigun Etxeparen hamargarren olerkiaren (Amorosen disputa) hastapeneko biekoa baita (akzentoak Oihenartenak dira), eta beraz huna vulgares versificatores guzien nagusia nor den!

474. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Hona Dees-en hitz zehatzetan paraturik:The modern observer must be prepared to accept as perfectly legitimate a linguistic behaviour that cannot be described in terms of grammatical rules applying with an absolute regularity.

475. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Hona oharren bat duten hiztegiko orrialdeak:

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1037 Hona, esate baterako, neuk asmaturiko harako gazteak ekarri zituen arropa haiek adibidea bitara uler daiteke: a) [harako gazteak] ekarri zituen arropa haiek (jakineko gazteak ekarri zituen arropa haiek) b) [harako (gazteak ekarri zituen) arropa haiek] (gazteak ekarri zituen jakineko arropa haiek)

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Hona politikan zeresan handia zeukan talde honen inguruko ezaugarri batzuk:

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Zehazki, action de pleurer adierazteko negar badagoela, eta hortik negar egin edo pleurer, hots, faire action de pleurer 88. Hona Vinsonen hitzak auzi honetaz: Nigar egin faire larme; il n'y a pas de mot simple pour pleurer. (1876b 10, 18. oh).

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Hona azaroko hilabete honetan dakardan pentsakizuna.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0092 Hona LAFON-ek (1934,669) azaltzen dituen isoglosak:

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Hona bataz besteko neurriak: 6-9 metroko diametroa eta metro leko goratasuna.

482. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Donapaleuko kantonamenduan, zazpi udaletxe eta hamalau herrixka beren elizekin zuberotarrak dira, hona herrixkak: Arûbe, Berroeta, Domintxaine, Erribarreita, Etxarri, Itorrotz, Jestasû, Lohitzûne, Oihergi, Olaibi, Ozagaiñe, Pagola, Sorapûrû, Zilekoa.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019 Hona atzeman ditugunak:

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0214 (Zergatik ez dago soluziorik ? Aa!, ona galdera).

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0197 Hona adibide bat: gaixoak kontatzen dizkizunetatik berak ahazturik dituen bizipenei eta erreprimiturik dituen irrika-eraginei antzematea lan nekeza gertatuko litzaizuke seguruenik ere.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Hona nik esan: Kausa gorenaren kausalitatea munduarentzat zer den, horixe da giza arrazoia bere arte-lanentzat.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0019 Euskara zekitenetan hona erantzunak: Frantses %5; Frantses Euskaldun baino gehiago %5; Frantses bezain Euskaldun %33; Euskaldun Frantses baino gehiago %12; Euskaldun %39.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0019 Hona erantzunak euskara ez zekitenen artean: Frantses %41; Frantses Euskaldun baino gehiago %12; Frantses bezain Euskaldun %28; Euskaldun Frantses baino gehiago %4. Euskaldun %8 1. Siadeco. Iparraldeko azterketa sozio linguistikoaren emaitzak II. txostena. Donostia 1991. 182-183 or.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Jadanik Hazparneko auzapez, eta kantonamenduko Kontseilari nagusi bozketan aurkeztu baitzen, hona zer erraten zien bere herritarrei Broussain-ek: Nahiko duzie jakin menturaz zer nizan, xuri ala gorri.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Hona zer zioen bere burua Frantses zeukan Jean Etcheparek Broussain hil zenean: Eskual Herria eta Eskualdunak nahiko zituzkeen beren gain ikusi, beren zuzenen jabe, beren gizonez zainduak, beren mintzairaz, ohidurez ala erlisionez iduri (...)

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0245 Hona nor izan ziren hautagaiak:

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Eta hona gu hemen bat-batean deituak serie osoak ordenan ipintzera, xehapen originalak definitzera, birrindurik ez badaude ere hondatu samar aurkitzen ditugun parte txikienak neurtzera.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Hona zenbait ale, adibidez.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00323 Izendapena Xavier Terrado haren ikasleak, Lleidako Unibertsitateko irakasleak, jaso zuen, eta maisuaren mezua irakurri. Hona testua: Ohore handi honegatik eskerrik asko bihotzez. Moltes gràcies cordialment, savis col.legues. Grand merci, savants amis. Sumamente agradecido a tantos maestros. Gora Europa bat, Auñemendiko alaba!.

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00146 Lehenaren pasartea ez dugu geuk idazlearen jatorrizko liburutik aldatuko hona, Akesolok dakarren moduan baizik: konsentimendua iru motatakoa izan daiteke: formala, virtuala eta interpretativa. Noiz da azkenengo au? Interpretativa zure nahira bekatua oroitean plazer hartzea eta plazer hura ez gibelatzea; gibela ekidin eta ez egin nahi, konsentitu duzu

496. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00152 Guk hona ekarri ditugun baino adibide gehiago ekar daitezke.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0121 Hona orduan definizioen abantaila.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0194 Hona zenbait adibide:

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0391 Hona Villasanteren ondorioa: Estos hechos y otros similares que podrman aducirse demuestran la indiferencia y despreocupacisn que caracterizaba a los organismos rectores del pams por todo lo que se refiere a empresas culturales, estudios, actividades literarias y cultivo de la propia lengua

500. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0089 Hona, merezi duen baino laburrago, Mitxelenak hor zabaldu gogo duen mezua, edo hobeto esan, lanerako gomitea:

501. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0089 Hona, hortaz, testu-motaren arabera ondoriozta daitezkeen zenbait.

502. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00107 Naparroako Aldundiaren lana, bertako familiarekin alkar artuta. Nagusiarekin berriro itzegin nuan. Ibiagatik onela esan zidan: - Gu garai batean, arunzko aldean soro bat genduanez, sarritan ibiltzen ginan emendik ara eta andik onera, batez ere garia ereiteko eta biltzeko garaietan.

503. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00155 Orain bide zabaletik nator, erreka igaro eta berreun bat metrora, egurrezko esi bat, erderaz eta euskeraz idazki bat duana. Ona euskerazkoa: San Frantziskoren iturria. XVIII mendea. San Frantzisko erromes joan zen Santiagora eta Espainiako lehenbiziko frantziskotar komentua fundatu zuen Rocaforten (Zangotza zaharra).

504. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0051 Ona BAIT orri buruz Lafitte'k zer dion: (Grammaire basque, n.ampdeg; 769. NOTA.- A l'origine le préfixe bait- n'était san doute que l'adverbe affirmatif bai. Le t de baita et de baitziren s'explique par le renforcement de d et de z après diphtongue. Cf. dautzu pour dauzu, dauku pour daugu il vous a, il nous a. Nous avons gardé bait-en souvenir des vieux auteurs qui écrivaient parfois bait gare, parce que nous sommes.

505. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0037 Ona ale batzuek, Origen de los Vascos y de su Idioma, Sabino de Seijooo y Zarrandicoechea'k egiñetik, artuak.

506. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0001 Ona DEIA aldizkarian, Urriaren amarrean (1992), irakurri nuena: El pueblo vasco es el más antiguo de Europa... afirmó ayer el destacado experto en genética Luca Cavalli Sforza.

507. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00041 Onera iritxi ziranean, ala dio Don Josek emazteari: -Auxe da Barkaiztegi. Eta emazteak: - Jeeesus! Jesus! Aldean dago! Ni ez nator geiago onera!

508. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 MATTIN BIHOTZANDI (Dutea ekartzen diote): Huna, andereak, etxekandrearen partez.

509. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Ta batasun ori babesteko ona zer asmo aurkeztu zion Napoleon'i: Euskalerriaren Probintzi guztiekin Laterri bat eratzea.

510. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Erranairuak badira eta huna bat hemen:

511. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Komuna garbitzeko agintzen dio Iturriagari eta hona erantzuna: ... zertarako garbitu berriz zikintzeko.

512. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2436 Hona dieta osatuko duten kontzeptuak eta zenbatekoak:

513. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 4. Sailkapen hau kontuan hartuz, hona hutsegiteen zerrenda:

514. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Hona ondoren zigor aginduek izango dituzten agortzeko epeak:

515. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Huna zer gatik dutan ene haur ttipia ohakoan ezarri: haurtzaindegitik hurbil bizi gira. Gisa hortako hezkuntza gustatzen zait. Gure haurrak, bizi den tokiko mintzaira ikasiko du, zorigaitzez guk ez baitiogu erakasten ahalko. Elebidun izaiteak bertze hizkuntzen ikasteko errextasun bat emanen dio. Nihaurek hizkuntza batzu badazkit eta iduri zaut Euskarak baitezpada behar duela bizi, turisten ausagailu axalezko bat ez bilakatzeko. Zuzen da Euskaldunek beren erroak zain ditzaten: ez ditzagun akusa, erranez beren gisako errabiatu batzu baizik ez direla

516. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 00001 Gu, hemengotarrak, beti ohoratuko gaituen politika bakarra, huna zein den: herri huntan sorturik, edo hunen hautua eginik, hemengo euskaldun izaitearen politika, lur hunen eta hemengoen anaitasunez.

517. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Huna zertan giren:

518. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Hasiak dira serioski so egiten Errobiko kaserna horretara: horko bastiza zahar bat hartu, hiriaren laguntzarekin antolatu eta independiente guziei hor leku bat eskaini hona zer duten gogoan.

519. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Mende ondar huntan hona Sarako eskoletan, ibilki diren haurren kopurua, ganden buruiletik goiti.

520. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Hona Ramón Bultó Llevat Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Kontseilari jaunaren erantzuna: Nafarroako Foru Eraentza, Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren II Tituluko zenbait kapitulutan adierazi diren Nafarroako Foru Komunitatearen ahalmenen eta eskuduntzen artean, ez daude Gizarte Segurantzako Sistemari eta Etxe Langileen Araubide Bereziari buruzkoak.

521. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Hona Ramón Bultó Llevat Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Kontseilari jaunaren erantzuna:

522. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Hona Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Kontseilariaren erantzuna, Nafarroako Parlamenduko Erregelamenduaren 184. artikuluak eta ondokoek ezarritakoari jarraituz:

523. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Hona Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariaren erantzuna:

524. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Hona Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariaren erantzuna:

525. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Hona Hezkuntza eta Kultura Kontseilariaren erantzuna:

526. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Hona Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Kontseilariaren erantzuna:

527. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Hona Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Kontseilariaren erantzuna:

528. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Hona Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariaren erantzuna:

529. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Hona Hezkuntza eta Kultura Kontseilariaren erantzuna:

530. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Hona Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariaren erantzuna:

531. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0012 Hona haur-garaiko oroipen lainotua, animaliaren gorpua zerraldo GORPUA ZERRALDO.- Hilotza etzanda. Cadáver tirado zelaian, ahoa zabal-zabalik;

532. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Huna zoin diren margolan, zeramika, liburu apaintza eragileak: Killy Beall, Marie France Casaubon, Irene Darget-Bastien, Gaampeuml;lle Mersch, Ana Maria Sorozabal.

533. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Hona Seaskak berak zer dion gauza hortaz:

534. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 Honarte egindako gogoetatik zenbait helburu eta joka-ildo ondorioztatzen dira gure nazio-etorkizunaren erainkuntzarako garrantzi erabakiorra dutenak eta aurrean izan beharko genituenak bai gure erakunde honek baita indar abertzaleen multzo osoak ere.

535. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Huna zertsu izanen den.

536. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00008 Hona, azkenik, galde-erantzunetan argitu ziren beste puntu interesgarri batzuk: bertako ekotipoaren nortasuna, erlezaintza Europan ganaderitza ttipia delako sailean sartzeak dakarkeen etorkizuna, gure erlea salbatzeak eta sustatzeko lanak duen garrantzia, besteren artean.

537. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0015 Ona gai oneri buruz Donato Arrinda'k bere Fueroa eta Iri-berrien Sortzea liburuan zer diñon (161-162 orrialdeetan):

538. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0015 Renteria... dokumentu zaar bat danez, alda dezagun itzez-itz onera, Alfonso erregeak, Errenderi sortzeko, eman zuan agiriaren zati bat... Onela dio agiri ortan Alfonso erregeak: El concejo de Oiarso nos enviaron decir... que por algunas gentes malas de Navarra e de Gascuña como de Guipuzcoa... recibián muy grandes daños... acordaron, si yo bien tuviese de facer problación de villa en una de su tierra que dicen Orereta... (etc.)... e que haya nombre de Villa Nueva de Oiarso. E que hayan el fuero de San Sebastián... 5 de abril. Era 1358, Alfonso regnante en Castilla.

539. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Hona, esate baterako Europako Komunitatea sortu zuen Erromako Itunaren 38.1 artikuluan gaztelaniaz esaten dena: Se entiende por productos agrícolas los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca.

540. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 Hona etsenplû zonbait:

540 emaitza

Datu-estatistikoak: