XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ni gauzeza onek egitera ausartzen naizen zure gorputzaren artzea, o Jesukristo Jauna, ez bedi izan nere kontrako epai edo juizio ta ondamenerako: baizik zure errukiaren arauera nere anima ta gorputzaren babeserako eta sendatzeko.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 19. ETSAYEN ONDAMENA

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Eztute ondamena makala egin bear otsuok!.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Alperrik ordea, ondo uste gabeko ondamena bereganatu zuan.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Urrengo goizean esnatutzearekin, bere ondamendia ikusteaz, izutu zan et recedens abiit andik alde egin zuan.

8. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zuk, ugaldean bertan, lurreko gaiztakeriak garbituaz, ura, bizitza berriaren iduri egin zenduan, uraren izaera ber-bera arrigarriro gaiztakerien ondamena izan zedin, eta onbideen iturri.

9. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 7. Ergelari bere aoak, ondamena dakarkio; eta aren ezpañak, bere biziarentzat xedeba dira.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 12. Biotz-arrokeria, ondamenaren aurrelari da; apaltasuna, berriz, deduarena.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ondamena sostean etorri zitzaieken gizonei ta nora bage lur-iota bat-batean lotu zitezken.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Ori bera gertatu zan Berlin'en, Wilheim von Humboldt'en denboran, Jena'ko ondamena zala-ta, Prusia Alemania'ren batasunaren ardatz biurtu zanean.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Oneik itxi ba'zengiz kalterik egiteke, zeure itzulia gertatzen bakar-bakarrik arduratuaz, elduko ziñake oindiok Itaka'ra, neke-lor askoren ondoren, jakiña; baiña kalterik egingo ba'zeuntsie, oraindixek iragarten dautzut zure ontziaren eta zeure adiskideen ondamena.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Naiz-ta egontzirik ez geunkana jakin eta ondamen aren lekuko izan, gure arerio menperatzailleak egin izan eben edakunde zitalak eragiñik, ba ziran geu izan giñala Gernika erre genduanak siñistu eben oskil ganorabako batzuk bere.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Inglanderri'ko Jaurlari Lloyd George'k baldintza oneik aurkeztu eutsezan ordezkariei: Laterri iare izango zan Irlanda, baiña Britaniar Alkartasunaren zati lez, Inglanderra'ko erregeari leialtasuna sinatuaz; bestela ondamen osoraño gudaketa jarraituko zan.

16. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

17. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 IHOANE - Luis Biamonte'ren ardurapean. Gure etsairik zitalena. Nafarroaren buru-jabetasuna gaztelarrei saldu dien urde madarikatua. Nafarroako ondamenaren eta zorigaitzaren errudunik haundiena.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Itun honek Napoleon kontsul eta gero enperadorearekin jarraitzen du, baina 1.805ean Trafalgar lurmuturraren ondoan sufritutako hondamenak, Espainia armadarik gabe utziko du eta Napoleonek ez du interes handirik izango Espainia lagun bezala tratatzen jarraitzeko.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 - Gudaren hondamenak sakondu egin zuen, gehiago oraindik, aurrez aipatutako sentimendua.

20. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 HITZAURREA Euskararen Ebangelio eta Apokalipsiaren eskuidatzia Izaro uharteko monastegiaren ondamenetan, ustekabe hutsaz, aurkitua izan zen.

21. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Esan dezadan, bukatzeko, Izaroko ondamenei buruz txalupan eraman ninduen arrantzale zaharrari mintzatzen ari nintzaionean, zehaztu zidala: Bai, noski, Euskararen fraileen komentua, erdararen bonbarderuek apurtua.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Eta horra, bere nagusi berriaren emaztearen etengabeko zirikari amor eman nahi izan ez zuelako, hondamena ekarri zion bere buruari.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Halako peste txar bat begien aurrean ikusteak edo edozein kaletar errebolta, sute, urjaite edo beste zenbait hondamenek haina asaldatzen zuen sekainetako jende inozoa eurijasak, bere haize, tximista eta trumoiekin.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Askorentzat esperantzaz betea, inkisizioarekin bukatuz Biba La Pepa bizitzeko, eta beste askorentzat hondamenezkoa, iraultzaren deabrukeria nagusituko zen beldurrez.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Baina ezer gutxi lortuko dugu espezie bat zainduz, haren biotopoa bereziki zaintzen ez badugu: bere transformazio eta hondamena eragin lezaketen faktoreak aldentzen saiatu behar da.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Zoritxarrez, eskaera ekonomiko eta elikadur produzioagatik, gaur egun, geroz eta biotopo gehiago transformazio edo hondamen sakonak eraginik daude.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0038 Jolasten da jolasteagatik... ez da beharrezkorik ez garapenik ezta hondamenik ere, baina nahia baldin badago jokua bihur daiteke, jokatzeko normaz eta guzti, (...).

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Azken mendeak gerrateen eta ondamen lotsagarrien negargarrizko zerrenda bat izan da.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0131 Itsasoko ateak hixteak hondamena zekarren.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Hauen arrantza-boterea makaldu eta ahuldu zuten faktoreen artean, honako hauek aipatuko genituzke: - 1588an Espaniako errege zen Felipe II.ak ingelesen aurka antolatu zuen itsas untziteriak, Guda-untzitalde Garaitezina deituak, jaso zuen hondamenaren ondorioak, flota hau itsasuntzi euskaldunez josita bait zegoen.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 1814.etik aurrera hiri berpiztuko da eta 13. uneko hondamenetik zuzpertuko da.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Hiriak asko sufrituko du: irakur dezagun, zer zioen horretaz garaiko textu batek: Dena zapuzturik geratu zen 1823an, arrantzaleak bizitzeko lain arrain ateratzeko besterik ez zegoen; marinelak, beraien kanoa arrunt ezik, beste inolako itsasuntzirik erabiltzen ez duten pazifikoko irlatarrekin gonparagarriak, eta kapitalduna hondamenezko motelkeri batetara behartua.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hain urruti egon arren, Maria Cristinako zubiak berak ere ez zuen hondamenetik ihes egiterik izan.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 Azken mendea, haritzaren (oidium) eta gaztainondoaren (tinta) izurri kriptogamikoekin bukatu zen, zeinak, euskal basoen hondamena borobiltzen lagunduko zuten.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0059 Setialdian izandako hondamenak konpontzen ari dira sultanaren gizonak.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Hazitakoak erakutsi duen borrokarako trebetasunak jabearen ohorea baieztatzen du, eta txapeldun baten porrokaldiak bere jabearen hondamen nigargarria erakusten du.

37. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Bakartiak, sarri, euren borondatearen ondamenera eramaten dituan beste sorkaria droga degu.

38. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Ala ere, gizaki au oartuko ba`litz, bere zorigaitzaren iturburua, bere bakartasunean datzala batikbat, oraindik sendakuntzaren zerbait itxaropen eduki liteke, bañan ondamenak bazterra jo baldin ba`du, alperreko lana....

39. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 ¡Politikalariek omen zuten ondamen guztien errua! Bearrekoa omen zan Españi jasotzeko militarrek Jaurlaritza beren eskuetan artzea.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0054 67 Horrek sortu dizkigu
bajinat oztopo
hau esanagatikan
ez naute joko
hori Xenpelarrek bein
esan zuelako
geroztik hari kaso
egin behar zako
maltzurkeriz bapo
nortasunez plako
gerra zertarako
ondamenerako
lagun urkoa maite
ez degulako.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Uraren ondorio naturalak naturalak direla ez baneki egun hauetako hondamenen atzetik psoe dagoela esango nuke itsu-itsuan, banderaren kontua bigarren planoan uzteko estrategia bezala erabilita.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Norbait gobernuautonomoa ez da gai urteetan zehar gertatu beharrekoak diren hondamen hauetaz oharteraz eta beharrezkoa litzatekeen oinestruktura egokia gorpuztuz joateko.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Carlos Fuenzalida ingurugiro arloko adituaren ustez, Santiago hondamen ekologiko gisako ingurua aldarrikatu beharko litzateke, bertako giroak jasaten duen kutsadura maila handiagatik.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hegoamerikako herrialde horretako adituek, gutxienez hamahiru hondamen ekologiko aurkitu dituzte Txileko lurraldeetan, hala nola, ur, atmosfera, eta elikagaien kutsadura, basalore eta animalien hondamena eta meatzaritzaren eragina inguru giroan.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Estaduari dagokionez, 120.000.000.000 pezta eskeiñi ditu Euskalerriko ondamena ostera konpontzeko bidean; baiña ez utsean: erraztasunak emanez, dirutza ori era egokian lantegiei aurreratzeko bai-da.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Araba-Bizkai-Gipuzkoa iru erkietako Aaldundiak ere ez dira lo egon: Lenengo egunetako ekintza aietaz gaiñera, alkateak bildu-erazi dituzte ta Udalei diru-laguntza gutxiago ematea erabaki dute zenbait gaitarako beintzat, oraingo kalteak eta ondamenak konpondu arte.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Uroldeetako ondamenaren ondoren erailketak eta indarkeriak gutxituko ziran itxaropenik ez neukan nik.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 H.B.`ko buruzagiek ere garbiro esanik dute onako au: uroldeetako ondamen aundiak dirala-ta, orain arteko beren jokabiderik ez dutela ezertan aldatuko.

49. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00063 - Ez dakizu ala... ? Urte mordoa daroe Ahaide Nagusien leinukoak alkarren artean borrokan, gorrotoa eta hondamena gure lurraldean zabaltzen.

50. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Herri-batzarrak urte askotan jarraian egin ebazan bisitaldiek eta euron ostean emondako aginduek eraikinaren narriadurea etenbakoa izan zala erakusten deuskue, batez ere presbiterioaren aldean, hemen egin ziran lanak ez ziran nahikoa izan hondamena alderatzeko.

51. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0057
Orain erruki eske, Kalophain?
Ez dut errukirik ezagutzen,
ez barkamenik ematen,
higuina aurpegi horri,
hondamena bioi.
Galdua zara!
Argitik ilunpetara
eroriko zara
egia gogorraren kontrara!

52. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Hostailaren aldekoen ondamenaren ondoren Luis XIV.a ez zen larregi fio aitonen seme eta hiriko kontseilu independienteetaz eta handik aurrera ahalegin guztiak egin zituen nazioaren kontrol guztia bereganatzeko.

53. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 5 Lurraren hondamena

54. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 Lurra ez denean zaintzen edo babesten, idor bilakatzen da eta guzti honek hondamena ekarriko digu.

55. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Entzundako hitzen kokaleku honen hondamen edo eraldaketak, hauteman afasia eragiten duela proposatu zuen eta eremu honetan jazotako kalteak, norberaren hizkuntzaren entzundakoaren kontrola galtzerakoan, adierazpenaren koherentzi eza dakarrela zioen.

56. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00030 Ez zaitu ikaratuko gauezko izuak,
ezta egunezko geziaren ziztuak;
ez ilunpetan dabilen izurriak,
ezta eguerdiko hondamen galgarriak.

57. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Ordaina mundu huntan bete behar baitzen, gizaki zuzenaren saria bizitze luzea, aberastasunak, ohorea... ziren; gaixtoen zoria, berriz, ezbeharra eta hondamena; Dt 28ko benedizione eta madarizioneen logika da.

58. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Neure hondamena aldez aurretik ikusia nuelako eta garaitu ninduenaren beldurrez nintzelako irudia egin nuen.

59. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Orain hasi dira medikuak konturatzen langabeziak hondamen eta tristura sentipenak eta norbere buruaz beste egiteko ahaleginak (lanik gabe daudenetan bederatzi aldiz handiagoa omen da arriskua) ezezik, arazo fisikoak ere badakartzala, bihotzeko eta birikietako gaitzak adibidez.

60. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00052 Erdi Aroaren amaiera XIV. mendean kokatu izan da; 1348. urteko izurri beltzaren ondoren, hain zuzen. Gaur egun badakigu Europako lurraldeetako biztanleriaren erdia (eta batzuetan gehiago) hil zela. Gainera badakigu izurriak behin eta berriz izan zirela XVI. mendera arte eta ia bi mendetan berebiziko hondamena eragin zutela.

61. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 Filosofia kontsolagarria da hori Euskal Herri derrotatuarentzat, edo XIX. mendean zehar euskaldunak behin eta berriro bi frontetan banatu eta bata-besteari armetan erasotzera eta bien hondamenera eraman dituzten konfliktoak ahazgarritzat jo nahi dituen gazte bilbotar postliberalarentzat.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Adibidea: zauri berdinaren aurrean soldaduak zibilak baino narkotiko gutxiago behar du (%25, %82ren aurrean); lehendabizikoarentzat balorea edota etxerako biletea esan nahi duen bitartean, bigarrenarentzat hondamena adierazten du.

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Ukaezina da gerrak, bere hondamenarekin, giza taldearen zorionaren aukerak oztopatzen dituela; bestalde, ordea, gizakiek beren zorion asmoak betetzeko egiten dute gerra.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0024 Bada goserik, tirorik, hondamenik, baina nola askatasun bideak, maitasun urratsak urratu eta ikusi?

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Tolestura guzti hauek nolabaiteko hondamena jaso zuten miozenoan, derrubioak ezarriz Erriberaren bazterretan.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0151 Azken prozedura hau ahal zen guztietan erabiltzen zen arren, noizbait edo, gauza bat tratamendurik gabe aldatzeak bere hondamena ekar zezakeen.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0012 Izan ere, Atlantida benetan izan bazen, hondamen geologikoren bat medio ezkutatuko zen.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0054 Ipar eta Hego Hemisferioko tropikoetan izaten diren zikloiak (tifoiak eta hurakanak) dira, eragindako hondamenak eta hildakoak kontutan hartuz, elementu meteorologiko guztietan lehen postuan ipini beharrekoak.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0221 Kretako hondamenaren laugarren kausa tsunamiak izan ziren.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0084 Berriagoa da Mexikoko golkoan berriki aurkitutakoa, dinosauruen hondamenarekin lotzen dena.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kalte. iz. Norbaiti edo zerbaiti beste norbaitek edo zerbaitek eragiten dion edozein eratako galera edo hondamena.

72. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Zenbat famili ote daude naigabeturik, bururik jaso eziñez mixeri gorrian? Da, ortik aparte, zer ondamen izan diran nork jakin lezake'? Iñork antzik eman ez, seguru asko.

73. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Baiñan Euskalerrira musulmanen garaitzaren eta Errodrigo'ren ondamenaren berri iritxi zanean, bururik gabe gelditu zan gudarozte bisigotiarra.

74. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0003 Españi'n, Kristaudiko beste bazterretan bezala, juduei jaurti izan zaie ondamen guztien errua.

75. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 ala Frankiarrek iparretik, eta egotik mauritarrek, erasotzen ziotela, soilki Errodrigo'ren ondamena nai ote zuan?

76. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Frankiarrekin eta Musulmanei batera gudan asten ba'zan, Errodrigo'ren ondamena ziurra izanen zalaren ustean ¿ Tude'koak ez digu, berriro ere, ezer esango, bai ordea erregeak sinistu ziola eta, ondorioz, erreiñuan aurki zitezkean izkillu eta zaldi bizkor oro, jabeei indarrez kenduta, Afrika'runtz edo Galietaruntz bidaltzeko agindua eman zuala:

77. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 eta naitanaiezkoa gertatzen zitzaien, baitare, ondamen osoaren errua bitizatarrei bota bear izatea.

78. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Usmatzen al duzu nolakoa izango zan, iru mendeko txarkerien ondorean, euskaldun aien gorrotoa, txarkeri, zikinkeri ta ondamen eta ainbeste odolkeri ta eriotzen errudun zan gudaroztea, milla bider madarikatu zuten gudaroztea, txunditurik lur-jota ikusi zuten unean?

79. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Entzun españiarren aburu guztien lenen oiñarri bakarra izan dan, III Alfontso Asturietako errege Bisigotaren Kronikak, ondamen artaz mintzatzerakoan dioskuna:

80. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Españi'ren ondamen ura egi ukaeziña dala aitortu bear ba'da, bitez Españi'ren garailleak Afrika'ko musulmanak, bitez inpernuko deabru berberak, baiñan... euskaldunak?

81. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Jiang Zemin Txinako lehendakariak hondamenaren aurka gogor borrokatu behar dela esan du

82. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Horrekin, ibaiko ura norabidez aldatu, eta milaka pertsonen heriotza ekar lezakeen hondamen bat saihestu nahi da.

83. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Jainkoak gorde beza, orrelako ondamenetik, mundua!

84. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Ezur-maiñetaraiño erderaz ezi ziran, beste batzuen artean, iru iraultzaille amesgillek beintzat asmatu ziguten Batua, eta dagoaneko oietako batek bazterrera jaurti du izertoiala, berak asmatu zuan Batuaren aurka itz gogorrenak eta gordiñenak esan bai-ditu: Batu aiputsu ori euskeraren ondamen utsa da, aren ukatzaillea erabat, guztiz Euskera, bitxi bat, esperanto bera baiño are okerragoa.

85. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Zintzilik dagoen beste galdera alderantzizkoa da, alegia, ea ingurunearen geroz eta gehiagoko hondamenak ez ote dizkion populazio-hazkundeari bere mugak ezarriko dio Aizpuruak.

86. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Alta, kabroi horiek ez dute nire hondamena lortu.

87. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0005 Baia, gobernate ezak eta lapurrek egin euden barruko jeneroen hondamena eta mobiliarioa ezezik bidriera, tailetu eta gehiena suberta zan sano kaltetuta.

87 emaitza

Datu-estatistikoak: