XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Ortzuri, gatz au ta beste eskutxu orretan artzan, Ortzuri, ondar au.

2. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaiguna, ur garratz (6) HCI ontan sartu dezagun: ur garratza irakiten asi da ta kare guztia bereganatu arte ez da geldituko: irakintza amaitu da: ur garratza, len buztintsua bezela arduraz kenduta, ara nola itxas ertzeko ondar utsa gelditu dan!.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Erreguec eman ziyen cristaubai ejenplo arrigarri bat, bada lengo zarrac diyotenez, (1994-garren urtian) Huescaco guerralditic biyurtzean, bere mendecoen deboziyoa ta ondasunac gueitzeco, eta denbora berean Goiaingueru Santubari, argandic artu zituan mesedeagatic bere esquer ona aguertzeco, Pedro Sanchez, ber-bera, juan zan oñez Elizacho artara, ondarrez betetaco zacu bat bizcarrean eramanaz.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zu ikustean, Satanas itxus-itxusiya ta bere mendeko guztiyak atzera bijoaz; Aingeruz inguraturikan zoazela somatzean, dardaraz jarri-ta ondar-gabeko leze illun-nazkagarri-iraunkorr-ikaragarrira amilka (...).

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Bi lore ditin, bata bestearengandik bereix, txapar bakitzetan, eta ibaiaren ondarrean.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Etorri naiz, asko maite dedan Zumayara: beti, ernai, itxasondoan, bizi-bizi, aparra bezela, irazartzen dan erri maitera: Euskalerriko itxas-bazterrean, ondar biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, agur maitetsu bat dagerkiyot.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 PIARRES,- Bon, edazue, alo, azken ondar hau Il sert á boire.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahidetasun horren frogak emaiten ditu hitzetan eta guziz gainetik hitzen ondarreko juntura edo lokarrietan.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 De Lancre Bayonatik Lapurdirat sartu zen, uztailaren ondarrean, eta harekin jende-oste osoa: Tribunale batean behar den jauneri guzia, soldado andana bat, gizon urkariak beren tresnekin, mihiku bat eta ere, hamazazpi urtetako neskatch bat, La Morguy izenekoa.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Itzaldian aintzinat zidoan bezala, sutu ta sutuaz, ondarrerako berorreri ere izu-ikara bat sartzeraño, oro irazeki omen zituen.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 ... Egiaren erraiteko, lantu du bertze orduz bersu hoberik, nahiz hok ere neurtuak diren chuchen, labur, eta bat bederak ondar hitzean joite ona duen.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer eta zer. Buluz gorri (Ondarra)

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Baia ba! Laborariek errotik ereman zituzten ondarrak oro.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortaz mintzatu ondoan, huna zer nion ondarrerat: deputatuen solas edo manu hori latza bide zitzaiotela jaun ministroeri.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bertzenaz, utzi beharko dute lana ilabethearen ondarreraino.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez dira deputatu zenaturrak arras hobendun: Herriotek berak izartua zakoten ephea: astearen ondarreko, nahi ala ez, lana bururatu behar zuten.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Osaba haren bizitza-lerroaren zati honeexek, lorratz sakona egin eutsan bihotzean eta kolkoaren hondarretan, eta haren buruak argiro gorde ohi eban, batez bere, umezaroko urte-sail luzean.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Atzekoa arkaitzondoan igeltzo ta karez egiña, besteak arrikoxkor eta ondarrezkoak....

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Poliu'k berak ere bertso berriak egiten ditu: adarka dakian eta apatxekin ondarra iñarrosten dun zezena larratu ezazute.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Berri Onaren aldarrikari izateko aukeratu izan baitzun Yaunak, bere izango ta egingoa ondarreraño zintzo ta kirmen bete nai du.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Ikusiko den urrengo ondarrera joaten geranean, zer beltxaran azalduko naitzatzuen...

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gertakari au oituegia da ez bakarrik euskaldun ez-iakin eta alotzetan, baita iakitun eta erdi-landuen artean ere, oien fedea, maiz, ondar gainean iaso etxea bezelatsu dalako.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Gaur ez du bere idoro lanean estratu zeatzik aurkitzen pentsamenak; antxiñako huri eratxietan ondarrak antzo, prolema guztien erraiak nahasi ta biurri, korapilloz josiak baiño.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Ondarrak ere arentzat onurakor dira.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Giza-langilleak eztaki zer egin ondarrekin.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Han ziren ama-lupiak eta aita-lupiak; amatchi eta aitatchiak; gazteak eta ondar sortiak.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Ondar berrogoi eta hamar urthe hautan zonbat gerthakari ez da izan, zonbat khambiamendu ez da gerthatu!.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan zaizkigu: bainan, Jainkoari esker, undar mementoan, ichtorio edo gudukarik egin gabe; zonbait lekutan bezala, ez dugu bederen hiltzerik ez desmasiarik ukan. Bezperan bizikleta andana bat galdu! Jakiterat, ez ginuen hainbertze galduko. Bainan zerendako nigar egin ondotik?!

30. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gizon gehienak izituak daude ondar urthe hauiek ekharri nahasmendu guziez. Cherka dabiltza zerk sortu dituen, ez bailukete nahi berriz holakorik ikusi. Mundua berritzera doa, ez da dudarik. Bainan ez jakin nork nola berrituko duen.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Argi hori begien aintzinean atchik dezatela buruzagi guziek, ez badute segurik mundua, senda ustez, ondarra chahutu nahi.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ez baitugu baa gazter zentzu ondarraren galarazteko aski josteta, arenes kursetako bar ean behar zuten gero dantza gau gehiena. Ez da bakharrik Baionakoa. Hor muntatzeaz geroz, iduritzen zaiote bal bat ondotik gabe ez dohakela.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta azken meza, Mgr-Saint-Pierrek emanik, zer gauza ederra! Ai Lurden, bere gocho berezia bazuen eskuarazko Anjelusak, bazterrak dardarikatzen zituelarik, eta zeruko Amari beilarien ondar egurra igortzen ziolarik, ezkila-errepiken erdian!

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aguerrek partida ona egin du. Bainan dea ez zelakotz trenpian, ala hastetik sobera lasterkatu delakotz bere lagun gaztearen sustengu, uste ginuen ondarrerat anda eta fuera usaiako oldarrean buhatuko zuela partidaron akabatzean, bainan ez da aski goiz lothu.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ONDAR HAMAR URTHE HAUTAN

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Minichtroen biltzarrean Gérard Jacquet-ek eman ditu Lacoste jaunaren partez zonbait berri on Algeriaz: 1ampdeg; Armadak biziki estatu hobean dira ondar denbora hotan: azkarki jarriak daude beren tokietan; soldado moltchoen arteko bideak segurtatucheak dira; hazkurri eta letra, arma eta tresnak, denak chuchen heldu zaizkote bana bertze; etsaien arak ere orai ezagutzen dituzte eta badakite nola ihardok.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Otzaila undarean asken egoitzarat lagundu dugu Dominika Bacho Peko-Austeyko etcheko anderia, 68 urthe zituen.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ofizioko eta erdi-ofiziokoen chapelketa handia, biranazka, Federazioneak muntaturik martcho undarrean hasiko zela hedatua zen hama, bainan orainokoan ez dakigu chuchen nola eginen den.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bere izate bereziaren ukatziak, beti populu bat ttipitu du eta egin hartaz dégénéré ondar bat.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Haren ondotik kausitzen ditugu undar segidatzean Perez-Frances, Velez eta Errandonea, hiruak mugaz bertzaldekoak.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hitz hunkigarriz aipatu ditu jaun horrek undar biltzarraz geroztik hil izan diren lagunak, hala nola Elissabide, Louis Etcheverry, Arnaud Bourdette eta Teillagorry anderea.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Bai, Txomin, etxea ta pelota tokia, igaritoki ta belardia, guzia ederra, oso ederra, baña ori azala baño ez dek; gauzak bear bezela aztertu nai badira barrura jo bear diagu; muñean sartu ta ondo begiratu ustel ondarrik bai ote dagon.

43. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Betikoa da ondarra, betikoa laiñoa, betikoa itxas bitsen lurrun astuna.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Baratz honen ifarreko mugea Kantauri itsasoa da, 80 kilometroko ertza da, Bizkaiko kolkoaren irudi zatia marraztuten dau, itsas-lerroa eder-ikutuz atondurik, peka malkor, mendi aldara leunak, hondar zehea daben hondartzak eta sarrera sakonak alboetan atxak dabezanak.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Nik bein eta barriro idatzi dot gure bertsolarien jarduna kondairaren ondar-ondarretik datorrena dala.

46. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Abel - Ez da egia. Neuk ikusi dot, ona netorrela, lagun batzukin ondarrera edo itxas-ondora joaten.

47. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 Eta, hein batean Lepido horixe besterik ez da: irakatsi, bezatu eta agindu egin behar zaio ibil dadin: espiritu antzuko gizona da hondar, uzkin eta imintzioz elikatzen dena, erabilpidez kanpo eta beste gizon batzuk gastatuta daudenez, baina berarentzat sapan egotean hasita daudenez. Ez hitzegin beratzaz gauza batez bezala ez bada.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 c) Zatidura hau zatitzailearekin biderkatzen da eta biderkadura zatIkizunari kentzen zaio; kendura hau lehenengo hondarrada da; hondar hau tarteko hondarra deitzen da.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 d) Lehenengo tarteko hondarren lehenengo monomioa zatitzen da zatitzailearen lehenengo monomioarekin; zatidura hau, azken zatiduraren bigarren terminoa da.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 e) Zatiduraren bigarren terminoa biderkatzen da berriro zatitzailearekin, eta biderkadura lehenengo tarteko hondarrari kentzen zaio; modu honetaz, bigarren tarteko hondarra lortzen da.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 f) Modu berean jarraituko dugu, tarteko hondarraren maila zatitzailearena baino txikiagoa izan arte

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0084 Berriro zatitzaile desberdinekin probak egin behar dira hondarra zero izatea lortu arte.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Zatidura hondarduna: zatidura ez bada zehatza, hondarra izeneko beste gai bat azaltzen da eta lauron artean ondorengo lege hau osatzen dute: (Zatitzaile x zatidura) + hondarra = zatikizuna .

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 d) Azken koefizientea separatu egiten da, Hondarra denez, besteak zatikizun polinomioak duen maila baino bat bajoagoko polinomioaren koefizienteak dira .

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 7.1.4. Ruffiniren teorema A (x) eta B (x) polinomio bi harturik, A (x): B (x) zatiketaren hondarra zero denean, A (x) B (x)-en bidez zatigarria dela esaten da.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Hori dela eta, zatigarritasunaren propietatea aztertzeko hondarraren balioa kalkulatzea nahikoa, eta horretarako asmatu zuen Ruffinik teorema hau.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Teoremak dionez, zatitzailea (x+a) modukoa denean, A (x): (x+a) moduko zatiketaren hondarra kalkulatzeko, a baliorako A (x) hartzen duen A (a) balio zenbakizkoa bilatzea nahikoa da .

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Frogaketa: A (x):(x+a) zatiketaren, zatidur polinomioa Z (x) eta hondarra H letraz adierazten bada: berdintzak, zatiketaren definizioa adierazten du.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Helburu hau betetzeko zera egiten da A (x): B (x) zatidura exakto bat biltzea, hots, hondarra zero duena; delako zatiketa hori bilatu ondoren eta zatidur polinomioa Z (x) bada, moduan idaz bait dezakegu eta beraz biderkadura moduan.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0103 Zatitu behar den multzo edo kopurua BANAKARI da; zatitzen duen kopurua, BANATZAILE; lortzen den emaitza, ONDORIOA; eta sobera dena HONDARRA.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0103 Hondar hau, jakina, hutsa edo zero izan daiteke.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0103 BANAKARI BANATZAILE EMAITZA HONDARRA.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0014 1867. urtean Sir John Herschel-ek beirazko bi plater ezarri zituen hondar gainean Hego-Afrikan eta 120ampdeg;C-tako tenperatura lortu zuen, fruta, okela eta arraultzak egosiz.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Ibaiak kostara iristean herrestan daramatzan hondar eta buztinak utzi eta itsasaldeko lautadak eratzen ditu lan horretan itsasoak ere bere laguntza ematen du, kosta inguruan hondarrezko barrak eratuz.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Kimika papelerak ibaia hondar industrialen: kolektore bihurtu du; kutsaduraren hondamendiaren eredurik argiena.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Historiaurreko haitzulotan arrain-bizkarrezurrak, arpoinen hondarrak eta arrainen marrazki batzuk aurkitu dira.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0005 7 irudian harri eta hondarren arteko transizio-zona bat ageri da, eta bertan bi barbarin.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 Lurtzoruan diren sustantziak hiru egoeratan aurkitzen dira: - solidoa: jatorriz organikoak (organismoak eta berauen hondarrak) eta inorganikoak (materialeen alterazioz sortuak).

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Gauza bera arkitektur obra edo hondarren argazkiei dagokienez.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Ikusi duzuenez, kronika zaharren hondarren artean, egunkari orri bat ere, narriatu xamarra, aurkitu dugu.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Hondarra beruntz joan beharrean goruntz zihoan.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0037 Esan ez esan, Don Saturnino Karramarroaren eztarriko zuloan desagertu da, ura hondar lehorrean desagertzen den modura.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Dnieper-a iritsita, ibaia bere bidetik irtenda zegoela ikusi zuen, halaber ura zikin zebilela, zeraman hondarrak belztua.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - O, ama laztana! Zergatik ez zabiltza, lehenago bezala, garbi eta gardena? Zergatik kutsatzen dira zure uhinak lohi hondarraz?.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Eta, egia esan, ez zen lurra, hondarra baizik eta ez zuen agerian, muturren aurrean baizik.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Gogo galanta zuten hondarretan salto batzuk jo eta gero uretan sartzeko.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Galtza motxak jantzi eta berehala hondarretan ziren futbolean, elkarri jarraika edo indioena egiten...

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 - Niri ez kendu zolako hondarra!, eta hartu zuen bere alde hartzak kaikua.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 TXOMIN nahikoa eginda zegoen ardagaiez, baina LOPE prest zegoen hondarrak bukatzeko, eta txabola ageriegian zegoenez horretarako, ARRANTZUNTZI zeritzaten zuhaitzera joanik, bukatu zituen LOPEk azkeneko puruak eta bien artean azkeneko sagar aleak.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Zenbat kilometro egin ditiagu Julen? - Ezta batere oraindik, hau tuntuna!- esan zion Julenek -. Hi! Begira hara. Hondarrak bidea ixten ziguk.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Ez zegok hondar askorik ere eta biguna zegok gainera.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0044 Abuztuaren hondarrean kolejiora idatzi zidan amak eta ohar ustekabekoan hauxe ziostan: Oso gizon arraroa etorri da.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Stop. Apar lehertuak plai ertzeko hondarrean lagatako itsasbelar, konpresa, plastiko eta lata hutsak, Neptunoren opari; berotasunak arintzearren zihoazenen eta freskatu zirelakoan zikinago zetozenen harat hunat aspergarri eta funtsgabea; salda goritan kiskaltzen ari zirenen izerdi, neke eta hitz alferrak; ezer egin gabe ari nintzen galtzen denbora, ea berriro heltzen nion: .

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Igandetan eta piper egiten genuen astegunetan, hondarretara joaten ginen; botak eta galtzerdiak kentzen genituen eta oinutsik ibiltzeari ederresten genion.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Iluntzean, arkakusotzarrak saltoka hasten ziren hondarretan, eta deituen Tekstuan: solen zulo borobilek haize puxikak botatzen zituzten olatu baten ur-maindire arina beren gainetik igarotzen zenean.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 (...); bestetan, alderantziz, lurra nagusituz doa; hondarra duna bilakatzen da; dunak, bere belar eta aloketan bilatzen du eustindarra; itsasoaren erasoari bular egiten dio, trinkatzen eta sendotzen da lur gogorraren tankeran.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Hau, handiagotzen ari da, hondarretan lehertu arte.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Batek zion, algaraz, beldurra gordetzearren: - Bere ondar trena... - Ba... pasatuko da besterik ere....

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 (...), eta egunkaria bere eserlekuan utzita badoa agurrik egin gabe; honek esan nahi du, pentsatzen du gazteak, komunera doala; laster baitugu Gasteiz, ikusi besterik ez dago lur laua, garia ebaki berria, oraindik dena hori, baina dena huts... urrea eraman eta hondar lehor-zutimotza ustelarentzat utzi balute bezala, eta biok batera jaitsiko gara, beraz, espero dut behintzat; baina estuegi du galtza hori; mehexeagogo balego, edo jaisterakoan piska bat hurbiltzeko modurik aurkituko banu....

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Egun aparta zetorren; eta Ondarreta aldera zihoazen hondartzazale gazteak, neskak eta mutilak, besoetan mila koloretako toallak zeramatzatelarik, bekaizkeriaz begiratu ditut: - Hau inauteria! Horiek Ondarretan, udako pozak dastatzera eta neska ederrak arropa motxetan betestera, olatu haserretuen aparra usaintzera eta urpeko hondarra urazpitik ikustera; eta ni, berriz, hor, zulo ezezagun horretan ifernurako bidean barrena abiaturik....

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Baina hara nora, Basamortu guztiak bere kargu zituen Jeinua aurkeztu zitzaiela hondarrezko hodei baten gainean hegan.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Ikatza, petrolioa eta gasa aspaldian eguzkiaren energiari esker hazi ziren landare eta animalien hondarrak baizik ez dira.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Aitzinetik ondar, ezin lo eginez irakurri dut liburua.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Bernardo Bidaola TXIRRITA. Apirilaren hondarrean hil zuten.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Urkok konjunto bikain bat antolatu du. Prentsak, beti bezala, ez du ezta lerrorik ere idatzi, Trinitateko Enparantzan Abuztuaren ondarrean eskaini zuen errezital gogoangarriaz.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Ondarrerat ez bait zen ibiltzeko on, badu asko idatzirik.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 (Lan honen ondarra beste zenbakian aterako da).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Ameriketarako merkataritza zerbitzuak Sevillatik Cádizera igaro zirenetik hazkuntzaz goraka zetorren hiri hau, XVIII. mendearen hondarrerako aberatsena bihurtu arte.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Esan bezala, lunbrizidoek hondar organikoz eta lurrez eratutako nahasketa bat irentsiz materia organikoaren deskonposaketa bizkortzen dute eta landareen hazkuntza errazten.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0062 Ontzia urez iturripean garbi ezazue, erreaktibo isurien hondarrak kentzeko.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Hor nonbait egon behar zuen garai batetan Santa Maria Magdalena ermitak eta zenbaiten esanaren arabera XIX. menderako eroria eta hondarretan geratua zegoen.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Halaber, dokumentuetan datzanez, elizaren sabaiko ganga egin zeneko obrak, 1690an burutuak, eta ojibal moldeko azken hondarretakoak hain xuxen, Martin Lardizabalen emaitzez kosteatuak izan ziren hein handi batetan, horretarako espreski 17.000 erreal utzi zituelarik.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0060 - 16. mendearen hondarrean, turkeriak Europako teatroan agertzen direlarik irri egin arazteko dira, eta, beraz, pastoraletako turkeriak aitzinagokoak dirateke (P. Lafitte).

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0079 a) Lehenbiziko eboluzionea 18. mendearen hondarrean jada gertatua zen(11) Lehenago beste aldaketak izan zirela ez da dudarik. Adibidez, Egiategik dioelarik: , arrunt xehetasun berria ematen digu, geroztik ez baita holakorik izan (ikus T. Peillen. Euskera,1981, 2) eta, parte handi batez, gaien aldatzeak ekarri duela iduri luke.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 Mozarabe-hizkuntzaren hondarrak biltzean, ez zitzaizkidan ahaztu, esate baterako, euskarazko atorra eta izara.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0556 Zenbaki 8 etxea, San Jose kalearen bigarren atalean orain, XVII. mendearen hondarretako etxebizitza eder bat dugu, harlandu bikain eta ongi zainduarekin bere hiru oinetan, ondo labratutako harrizko erlaiz batekin koroatua.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0244 Bai batak, bai besteak, udaero badietako hondarra aukeratzen dute erruteko, garai hori delarik harrapatzeko egokiena.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0261 Ekialdera begira; VIII. mendearen hondarrekoak edo IX. mende hasierakoak dira, uste denez.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Hemen bertako artea sortu zutenek badute meriturik: alde batetik tradiziorik eta joerarik ez zegoen herrialde batean sortu zirelako eta artistik hondarretan artistik lorategia egin zutelako.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gorotz ez dugu nabarerraza; gor-auts izan daiteke, eta oso bidezkoa genuke, bai atonduraz eta bai esanahiz; hautsa baitda euskeraz edozer gaitik gelditu ohi dan ondarra; bada hemen koska bat, gaur egun hauts esaten dugunean, zerbait legor eta birrin esan nahi dugula; baina ez da ezinezkoa uste garatze honen izanbidea.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zuten denek, ase ziren arte; eta gelditutako hondarrekin hamabi saski bete bildu zituzten.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Haur txikiek aski izango dute jostailuzko kamioitxo bat hondarrez betetzearen zeregin soilaz eta gero parkearen beste lekuren batean deskargatzeaz.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Kontakizuna / Ariketak / Saski-Naski / Hondarrezko muinoak eskalatzen (8-9 orrialdeak).

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Zatidura ez dela aldatzen ikusten da eta hondarra berriz 10-ekin biderkatua gelditzen dela.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Zatiketa berrian lortutako zatidura, berdina izango da eta lehenengo eragiketaren hondarra aurkitzeko nahikoa izango da bigarren eragiketaren hondarra 10, 100, 1000-rekin biderkatzea.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Kasu honetan 7:2= 3(1 hondarra) egiteak, 3 zatidura hurbildua dela adierazten du.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Azter dezagun orain 21:4=5(1 hondarra) eragiketa; zatidura osoa 5 da, hurbilduz.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Egin dezagun 13:3=4 (1 hondarra) eragiketa; 4 zatidura hurbildua da, 13 m-ren herena 4 m baita, metro bat hondar gordeta.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Kameluek desertuan zehar trazatzen dituzten bidetxiorrek orduren bat edo beste besterik ez dute irauten, gehienez ere egunen bat edo beste, zeren haizeak, hondarra erabiliz desegin egiten bait ditu.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Turismoarentzat, paisaje desberdin eta kontrastetsuren aukera zabala eskaintzen du: Karibeko eta Pazifikoko hondartza hondar zuri eta uhin zalapartatsuak, indioen herrixkak, oihan inguru malkartsuak, hilargikoen antzeko paisajeak dituen Nevado de Ruiz eta beste zenbait mendi handi, nahiz barrualdeko eskualdeetako laku paketsuak (eskubitara, Muna lakua).

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Mamuta oso urria zen nonbait gure lurraldean eta gaurdaino bederen, hondar bakar bat aurkitu da Deban.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Iruditzen zaigunez, arazoa, indusketa partzial eta hondarrekoak direla bide, ebatzi gabe gelditzen da oraindik.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Euskal literatura sinesmen katolikoaren mundu seguruan ibili da orobat: dotrinek, dogmek, sermoiek, festa egunek eta ohitura garbiek, gaztelu herstuagoan eta garbiagoan sartzeko izan da: badugu literatura kalbinista hondar bat.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Beronek, bere sedimendu mendetsuetan, gure historiako problemarik ilunenak argitzeko hondar bikainak eskaintzen dizkigu.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromako Inperioak Eleiza Katolikoa ofizialtzat hartu zuenean, Arrianismoaren ondorean Atanasio-ren doktrinak onhartzean, Julio I-ren garaian (IV. mendearen ondarrean) eguzki ahaltsuaren jaiak, Natalis Invicti Kristoren jaiotza eta San Juan Bataiatzailearena jarri zituen, eguzki aldatzeetan, euskaldunon Eguberri eta Ekainean.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0075 Esan gabe doa, ba dagoela hor euskalzaletasun zaharraren hondar gaizto bat, - agiri-agirian bait dago hori.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Joan den mendearen hondarretan eta XX.aren hasieran Bizkaiak ezagutu zuen meatzaritzaren beroaldi neurrigabeak erakarrita alde hauetara hurbildu ziren gizonen bizimodu eta lanaren lekukotasuna darie paisaia eta etxebizitzei.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Pentsatzen da, bada, indoeuropar uholdea Europan zabaldu baino lehenagoko hondar bat dela.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Dena dela, XIX. mendearen hondarretan zen hogeitamar mila eta gehiago biztanleko hiritxo bat izateari utziz, metropoli handi bat bihurtzen ari zen pixkana-pixkana Donostia.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0057 Entokadura. Sin.: Entokatua. Karea eta hondar xehea eta batzutan beste gauza batzuk urarekin nahastuz egiten den paramentu baten gainestaldura.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Espezie batzu erdi lurperaturik egoten dira hondar edo lokatzezko zoruetan, Corymorpha, Cerianthus edo Edwardsia, edo harkaitzetako arteka edo arrakala artean bizitzeko egokiturik daude, hauetan gordetzen direlarik estimulatuak izaten direnean.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Dirudienez, izadiko ekaiak erabiltzearekin sortzen ditugun suerte guztiko ondarrak, bigarren ziklo baterako erabili ezinak edo kaltegarriak gertatzen omen dira.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0064 Gaur egun zeharo itxuragabetua dago, bere erdiko zulogunean harkosko hondar ugari duelarik.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 Soilik bere ekialdeko arkuan gelditzen dira hondarrak, hor 0,60 m.tako altuerara heltzen delarik. Bertako hareharriak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Aldi berean, erabilitako danborrari inprimatze-hautsaren hondar guztia kentzen zaio hurrengo orria isladatzeko prest geratuz.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Nebulosa planetarioak supernoba-motako leherketen hondarrak direla egia bada, nebulosa horien erdian ere (edo hauetako batzuetan behintzat) nano zuriek egon behar dute.

138. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 Iruditegi-erdira iristen danean, ondarretan, eta Euskal erria'ren onetan, eseriko da poliki Xabier.

139. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 - Eskua jeitxiko du lenengo, ta gero, poliki-poliki etzango da luze ondarretan.

140. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Berin ordez zementu eta ondarrez egindako egituraz baliatzen da, eta burdin-ziriz eutsitako tartetan, margodun berin zatarrak bloketan sartzen dira.

141. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Ondar-gaiñean ipintzen dituen arrautzak berotzeko ardura, eguzkiaren esku uzten du.

142. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Izkirak, kiskilla'k eta itxas-beeran, alde batetik bestera jauzi egiten duten ondarreko kukusoak, oskol-gerdendunak dira.

143. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Metal urtuaren zati bat eunetik amar gutxi gora beera ondarrezko moldeetara eramaten dute, eta aietan gotortzen da, eta totxoka gelditzen.

144. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Bere arloa izan zan, euskeraren azken ondarrak bildu, erriaren biziaren apurrak jaso; esku artetik dijoazkigun uraren antzo, galtzen ari ziran zenbait ondare batu, erri-arnasari eutsi nairik.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0017 Dionisiok, eun kilo ondar zaku batean eraman baietz Telleritik Irun`go Erriko-Etxe aurrera bizkarrean eta iñun deskantsurik artu gabe, jakina.

146. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Araba`ko pagadi auek eta Naparroa`ko Illon, Leire, Izaga, Izko ta Kodes mendietakoak, antziñako oian-baso izugarrien ondarrak besterik ez dira, eguraldiak ere orduan geiago laguntzen zienez; orain arte iraun ba`dute, mendi-gaillurretan maiz itsasten diran laiño ta lanbroei esker iraun dute.

147. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Haren ondar eritasuna hasi zen bi ilabete hil aintzin hartu zuen desgutu bitxi batekin...

148. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Bainan profeta hori, munduak bere behakoaren ondarra behar zuena, aintzinetik gaztiatua izan ote da?.

149. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 Hiru lehenek kondenatzen dute, eta ondarrek barkatzen.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Gorrotoak eta indarkeriak alditxo batean zerbait ba direla uste izan arren bide motza dute; ondar gainean eraikitako etxeak dira.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Badago oraindik gure inguruan mundu guztiz berezi bat, aintzinako mundu disdiratsu baten hondarrak: aristokrazia.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Zepadiak, hau da, burdinola eta haizeolen hondarrak.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Urtero bezala urtearen hondarrean banatuko da Irun Saria deitu literatur saria, nahi duten guztiek parte har dezaketelarik.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urteko jaiei azkeneko zumoa atera nahiz gogoz izaten da jendea eta, horrexegatik hondarreko festa hauen berri nahiko zehatz eman nahi da orrialde honetan.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 V. Eder soineko jantziak olatuaren antsiak bularrak ziren hondar zuritan trabaturiko untziak

156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Ondarreko bozetarik landa, denak berritzeko ziren hala nola herriko auzapez dugun Pillo Barrere Ahuntxainekoa, ofizioz zurgina.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Atera baino lehenago bagenekien hondartzatik txirrinduaz pasa ahal izateko arazoak gerta zitezkeela, itsasbeherako hondar bustitik pasa behar baikenuen.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Bertako gizon batek, aurretik egindako 35 km-ez gain eta hondartzazko geroko 30 km-ez gain Sanlúcar-eraino 130 km. genituela (benetan 105 ziren) esan zigunean, indarrak hondarrezko pistan baino gehiago galdu genituen.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Txalupatik jeitsi bezain laister... argazkiak atera, hondarraren kalitatea (txirrinduaz ibiltzeko) konprobatu... martxa.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Bien arrazoia hondarrean gutxiago sartzea da.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ondoren guztiok desiratzen genuena: eskubian Doñana, animaliak besterik ez daudela, ezkerrean itsasoa, atzean Guadalquivir, eguraldia epela, zaparradatxo bat edo beste freskatzeko, abenturatxoak: denbora aurrera ahala itsasoa gora zihoala, itsas ertzetik gero eta maizago joan behar olatuak eskibatuz (txirrinduak gaixoak); beste tokietan hondar busti berriaren azpian hondar lehorra... txirrindarren aurretik jausi egiteko aukera.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Ortxe, Bidasoa ibai ederrean geratzen zaizkigu ondar batzuk.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Eta bi pilotariak arizan dira gogotik, lehen kintzetik undarreraino.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Undar haitadan, Bilbotik Arrasaterat, Perurena eskualduna heldu da lehen, bainan ez du horrek deus kanbiorik ekarri segidatzean.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 XIX. mende hondarrean, Sabino Arana Goirik, abertzaletasunaren aitak asmatu zuen ikurriña.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Ondarrerat Sallaberryk gaitzeko partida eginik doi-doietarik galdu dute.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ez nintzen han zure ondar omenaldian.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Reforma bidea sendotu eta aurrera atera zenean, hauteskundeak konbokaturik, ezkerreko programa guztietan Cortes Constituyentes reibindikazioa azaldu zen. Ezkerrak, hauteskundeetara presentaturik, frankismoaren ondar guztiekin bukatu nahi zuen, eta demokrazia eraikitzen hasi.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Lehenengo hondartza txikia zeharkatzen du, hainbat su egin eta horren ondorioz hondar beltza duen hondartza hura edo hori.

170. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0057 UNDARRA BESTE ALDIAN.

171. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 UNDARRA BESTE ALDIAN.

172. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0036 Lehenengo zinta horren 1/8a ebagi dau, gero hondarraren 1/7a eta azkenean gelditzen dan zintearen 1/3a.

173. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0028 Oso garrantzitsua da haginak aldiero garbitzea, janen hondarrak berorreen artean gelditu ez daitezan.

174. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0052 Hondarrezko menditxo baten antza izaten dau, goian zulo bat daualarik.

175. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Bai, ikes seia ero, baiña ori, e, saltzeko ta eskiñuan ibiltzen, bueno, dana be igual ixengo san banastakada bat, ero, bi ero, ori atzeneko ondarreko sea ixate san da (...).

176. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Hortik liburuaren titulua (hondar ahularen eta izaera menperagaitzaren kontrastea) eta amaiera irekia.

177. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0084 Beraz, aldi hau Goi-Paleolitoko jarraipena edo hondarra izan zen.

178. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 Badira hondarretan bizi diren landareak

179. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 - Zure ustez, zergatik ote zaie landareei hain zaila hondarretan bizi ahal izatea?

180. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 - Hondarretan dauden landareetatik, bat sustrai eta guzti jaso ezazu:

181. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0087 Baina geratzen zen aireraren hondarra, ez zen aire normala.

182. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Itsas horietan hustutzen ziren ibaiak, kontinentetik ekarritako hondar eta buztinaz bertako hondakinak estaliz.

183. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Erabiltzen ez diren automobilen edo makinen hondarrak.

184. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0172 Hondarretan bizi diren molusko eta oskoldunak hartzean datza.

185. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 13. Zatiketen hondarraren kalkulua kalkulagailuaz, milarenetaraino hurbilduz.

186. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 G. Kalkulagailuarekin, zatiketa baten hondarra kalkulatzeko pausoak irakurri, emaitza ehunenetaraino hurbilduz (L, 110. or.).

187. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Basamortuan, lehen inularrean, ahozpez etzan eta kantuan hasi ginen hondar gainean.

188. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0462 Gainera, metal likidoan dauden ezpurutasunak (hondarra, kokezko errautsak, erregogorraren partikulak eta abar) ezabatu egin behar dira.

189. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Iparraldearen gainbehera, bikoitza dela esan daiteke; bata, mendearen hasierakoa eta bestea, mendearen hondarrean gertatzen dena.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Bestalde, jalkitako material horiekin batera arro edo haran sedimentarioetan bizitako animalia eta landare batzuen hondarrak pilatzen dira, harri bereziak sortaraziz.

191. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Izaki bizidunen hondarrak (markak, oinatzak, zatiak...) dituzten harri hauek fosilak dira.

192. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Aurreko aro geologikoetan bizi izan ziren animalia eta landareen hondar ugari geruza sedimentarioetan lurperatuta kontserbatu dira, eta beste garai batzuetako bizitzaren lekuko baliotsu gisa iritsi zaizkigu gure egunetaraino.

193. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Hondarrezko eskultura

194. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0157 Walter =mCd=onald eta Lucinda Wierengak ezagutzen den hondarrezko eskulturarik handiena egin zuten Texaseko hondartza batean, 1987an.

195. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00011 Zer dago gehiago, itzalkinak, ontziak ala palak? Hiru ontzi hondarrez beteta daude.

196. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Era honetan esan dezakegu Bizkaiko itsasoko kosta osoa, Euskal Herriko kostaldea barne, higadura-kosta handi bat dela, eta ekialdeko deriban erauzi eta garraiatu diren materialak Landetako kostalde frantsesean pausatzen dira hondarrezko depositu handietan.

197. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00145 Lehen 80 km-etan konposaera uniformea da (% 78 nitrogenoa, % 21 oxigenoa, % 0,03 karbono dioxidoa, eta beste gas batzuen hondarrak) eta, beraz, alde horri homosfera deitzen zaio; alde urrunenean, aldiz, konposaera aldakorra da, eta heterosfera deritza.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Zatigaiaren maila zatitzailearena baino handiagoa bada, jarraian bezala ipin daiteke: ; hondarraren maila Q (x) zatitzailearen maila baino txikiagoa delarik.

199. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Ur jostalaria korrika eta saltoka zebilen hondarra eta harritxoen artean.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0047
Gutxiago
Kendu
Konparatu
Kendura
Gabe
Soberan
Hondarra
Gainontzekoa

201. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0075 42ri 42 kenduko dizkiot eta hondarra O da.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0075 Hondarrak beti izan behar du zatitzaileak baino txikiagoa.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0082 hondarra

204. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0105 2. Zatitzailea zatiduraz biderkatu eta emaitza zatikizunari kendu lehenengo hondarra lortzeko.

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Hondarrez betetako untzi batean sartu eta itsasoratu egin zuten. Prezio onean saldu zuen merkantzia guztia eta lortutako diruarekin hildako baten zorrak ordaindu zituen.

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Izan ere, zenbait lanetan hain da erraza patrika berotzea, ezen hilaren hondarrean ikasle-langileak ez baitaki zertan ari den Unibertsitatean ikasten.

207. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0051
Hara hemen ni, panpina beltxarana,
hondartzan haurrek
hondarrez egin nautena.
Baina itsasoko olatuek
hautsiko naute dena.
Akabo laster nire burua
eta nire tripa gizena!
Bizi nahi eta ezin bizi
horixe da nire pena.

208. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Honela momifikatu eta hilobian sartutako gorpua ez da hondatzen; usteldu gabe, bere horretantxe irauten du milaka urtez Egiptoko hondar bero eta lehorretan.

209. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Arkeologoek antzinako historia aztertzen dute tenplu eta hilobi zahar horiek hondar azpitik ateraz.

210. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 Hondarretan zeuden gurpil-arrastoak seinalatu zituen txoferrak.

211. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 Hondarretan eseri nintzen, txotxongilo bezala, ez laguntza bila joanik (...)

212. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Haurrak beren burua eskaintzera behartu zituzten, ondoko erreka batera hondarrak botatzeko.(...)

213. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0040 Gero Pepe bere aitari emango diote, eta nire militar lanak zirkuko hondarretan bukatuko dira.

214. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0047 Gaurtik aurrera, hondarretan aterako dut bizibidea.

215. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Ate gainean burdingalgazko galdara, esku eskailera, atezainaren txori kaiola (txoririk gabe), adreiluak eta hondarrak zeuden.

216. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Hondar artean ezagutzen nituen gauza ugari zegoen.

217. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00037 Gorroto arrotz eta ezezagunak.
Aztarna etorri-berriak. Amodio sarrerako
baldintzak eta galdekizunak.
Baina bizitzak bizitza eragiten du.
Eta itxaropenaren hondarrean berriz
amets politak, benetako pozak,
noiz zureak noiz nireak.
Eta gogo biziz bete-bete eginda,
bihotza edukitzearen tortura!

218. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0110
Mila urte igarota apenas aurkituko dugu
geure hondarrik,
bizpairu burezur Nafarroako mendietan,
txatarra zibernetiko herdoildu bat Bilbon,
harrizko aizkorak, haur hilak lako hitzen batzu
hiztegietan,

219. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0032 INTIMITATEAREN azken muturrean,
aharrausi errea geratzen da
bakarrik:
hezur-muin, haragiz gabetuaren aurrean
beldur estrinagabekoentzat.
Zurrunbilo asezinak behartzen du
arima
egunez-egun
zola-gabeko infernuetara,
gure mintza unibertsoaren zainetan
kristaltzera,
hauskortasuna ezdeusaren isipiluan
apurtzera.
Zurrunbiloaren zarata ez entzutearren
ari gara geure gisara
dena heriotza baino ez bailitzan,
azkenetan.
Intimitatearen hondarretan
desagertzen da nitasuna
eta aharrausia azaltzen
branka gabe
EDO
Brankarik onenarekin ere
intimitatearen hondarretan
aharrausia bakarrik
denaz desjabetu aurreko instantean.

220. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00054 Entzulegoaz ohartuta ahotsa apur bat goratu zuen Nikolas zaharrak eta, mila pusketatan, hauts eta hondar bihurtu zen ispilu zuria, esan zuen.

221. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00058 Argi hondar nola bihurtzen zen ikusi nuen gero, eta azkenik deus ez.

222. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Umeen ezetza entzun zuenean, makulua bazter batean laga eta metalezko txalupa zahar baten hondarretan eseri zen arnasa bila.

223. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 (...) eta hondarra barreiatuta borrokarako prestatzen da.

224. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Gero, kemena berbilduta eta indarrak berrituta, gudaldira abiatzen da eta, buruz aurrera, ahaztuta dagoen etsaiarengana doa, olatuak, itsasoaren erdian zuritzen hasten denean, magala zabalean eta sakonetik harrotzen duen bezala, lurretara harkaitzen artean iraulita soinu handi bat egiten duen bezala eta, mendi bat baino ez txikiagoa, etzan egiten den bezala; eta azpiko urak zurrunbilotan irakiten du eta hondar beltza gorantz botatzen du.

225. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00034 Fran Rivera atera zen hondar gainera.

226. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00034 - Gero hondarrera jatsi behar dugu.

227. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00243 Nestor sonbreruduna harrapatzeko zailtasunak eduki nituen, eta harrapatu nuelarik dir-dir berezia, agian sonbrerua kendu gabe eman berri zuen mintzaldia emateko erabilitako hondar energia-pintzaren ondorioz.

228. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Gure aitonak esaten zuen, azal-berritzeko onena hondarrez igurztea izaten dela.

229. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00144 Zakurren erasoak baga jitean heltzen dira, ura joaterakoan hondarretan gelditzen den purtzileria lako soinu pitinagoak utziz, ezagutu ezin dituenak.

230. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00045 Gero, bat-batean, lorategiaren hondarreraino joateko premia ikaragarri bat sumatzen dut, marrubiak bildu eta jateko.

231. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 Oin ortozak hondar lodi eta hezean dituela, Mogueimek bere gorputz osoaren pisua sentitzen du, eseririk dagoen harriaren parte izatera pasatu izan bailitzan,

232. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Toaila txuri txikiago bat zabaldu zuen bere ondoan, hondarretan.

233. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0057 geure etorkizuna ezin altxaturik, amaierarik gabeko erdararen itsaso horretan behin eta berriz hondarra jotzen ari garen baleak?

234. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Otoitzetan eta Jainkoa ohoratzen eman nituen ondarreko egunak..., eta horrela ailagatu zitzaidan azken arnasa emateko tenorea.

235. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0067 Orduan Pipitsa lurrera bota genuen, eta hondarrez estaltzen hasi ginen.

236. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0032 Horren ondoren erregek eta Xerazadek besarkaturik pasatu zituzten gauaren hondarrak.

237. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0087 Neskatxak hondarra biltzen zuen bere ahurrera, eta haren iragaiteaz harriturik begiratzen zion aitari.

238. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0099 Esate bateko, sorginen mundua bere ondarretan zebilela, emakumeak ageriko ditun azkeneko hondarren kargu; jasotzen diren sorgin kontu guzietan horrexegatik ageri ditun gailenago emakumezkoak; eta aitzitik, sorginen mundua desegin ahalean nagusitzen joanen den kristaukerian, gizonezkoak ageriko ditun aurrendari.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Antzinako greziar Joko Olinpikoei buruz daukagun lehenengo datua, K.a. 776. urtekoa da; eta bertan Koroivos izan genuen abiadurako proban bizkorrena. Joko hauetan hondar gainean eta biluzik korritzen zuten kirolariek. Irteeretan, marmolezko blokeen arteko arrakalatan hatzak sartuz baliatzen omen ziren eta estadioaren bukaeran (192 m) poste baten inguruan ematen zuten bira. Abiadurako proba, 400 metrokoa eta 24 estadiokoak (500 m) ospatzen ziren: abiadurako probaren irabazlearen izena jartzen zitzaien hurrengo olinpiadei.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Oinutsik ibiltzeak hondarraren gainean zangoen odol zirkulazioa gehitzen du; eta ez ahaztu oin azpietan gorputzaren organu guztiak erreflexatuak daudela.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00078 Urriaren hondarrean, Frida New Yorkerantz abiatu zen. Gainean zuen azaroan Julien Levy-ren galerian hogeita bost lanekin osatuko zuen erakusketa, bakarkako lehena. Zenbait arazo izan zituen herrena zela-eta.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00106 Tratamenduak infernu dira. Erabateko bertikaltasuna lortze aldera, hondarrez betetako zorroak lotzen zizkioten oinetan, bizkar-hezurra tenkan manten zedin. Adelina Zendejas lagunak ospitalera eginiko bisita bat du gogoan.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Robinson Crusoe gizakiaren aldeko liburua da, norberaren buruan konfidantza izateko eta bizitzen laguntzeko tresna aproposa. Irlara iristean Robinsonek laban bat, pipa eta tabakoa besterik ez zuen; hondarretik milia laurden batera zegoen untzian zeuden janari eta tresnak. Baina Robinson bere lanari esker hogeitazortzi urtez bizi izan zen irlan, bakarrik hasieran, Ostiralekin bukaeran.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Froga horiek izaki bizidunei buruz azterketa sakonak egitea eskatzen zuten; baita fosilen hondarrenak ere, hain zuzen.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Hi kontearen etxean neskame edo aritu hintzelako, eta Madrilen egon hintzelako, neskame aritzea eta nagusien hondarrak inbidiaz horniturik jatea munduko hoberena dela iruditzen zain.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00064 Urtearen hondarretan guztiz erretiratu zirenerako, etsaien erasoen eta gaixotasunen eraginez gorriak ikusi zituen talde espedizionario horrek.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00027 Horretarako zutik geratu zitezkeen ospitale zaharren ondarrak jaso eta bizirik zirauten erlijiosoak batu zituen, fundazio berriak aurrera eramateko asmoz.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Wu-ti Enperadorek arbasoei eskeini zeremonia eta poroguetan, Quan-Fu-Tzu-ren erranak ikasten, eta Go jokuan emaiten zuen denborarik gehiena; emazte eta konkubinekin iragaiten zuen egunaren hondarra.

249. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Eta azken hondarraraino ere: ez bide da izan euskaldun nabarmenik bere antipoda izandu ez duenik: Loiolako Inazio, katolizismu agonizantea berpiztu eta birrasmatu zuena euskalduna bazen, euskal odolekoa zen ere Alejandro VI.a, inoiz izan den paparik jentilena, bere buruaz kristaua ez zela aitortzera ailegatu zen papa bakarra, egiazko katolizismu hura bere gailurrera eraman zuen aita saindua.

250. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 (Aitzin oharra. Izenburuan emaiten diren izenak eztitut, batzuetan aski ausartki egiten den bezala gaur-egun, bere molde zaharretik aldatu: Garaztarrarena berak emaiten baitauku luzaz gure eskualdetan atxiki duen moldean, eta Mauletarrarena (sortzez), Erdi-Aroan euskalde hauetan ere hainbertze erabilia zen Arnalt eta hau gaskoinduz "Arnaud" ofiziala izenaren ondorio guti aldatua, Jusef Eguiateguy-k XVIII-garren mendean: Mosde Arnalde Oihenart; emaiten badu ere urrunago Arlande, erran nahi da izenaren forma aldatzen eta nahasten hasi zela XVIII-garren mende ondarrean, ez XVII-garrenean.).

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Bigarren zentzu honetan hartzen badugu, berehalatik ageri dira koadroetan trompe-l'oeil efektuak Ameztoyrenean elkarren kontrako elementuak elementuak ondoz-ondokatuz ageri direla (1) André Bretonek, automatismo psikikoaren bideetan, elkarren kontrako diren errealitateak bateratzeko ahaleginen burruka gogora ekarriz errepikazio horrek pentsaraz lezake aurpegi surrealistak dituela Ameztoyk. Nik neuk ez dut horrelakorik uste. Bere yustaposizioen arimak surrealismoaz avant la lettre du bizia, eta ez Ameztoy bretondarren dogmatik urruti dagoelako bakarrik, bistan denez. Bretonen bere Lehen Manifestuan deskribatzen duen bezala, hondar erromantikoen eta maniki modernoen elkargunean zoramenezko edertasuna bilatzeak zerikusik ez du margolari honen elkarren kontrako zeinuen arteko ordena aproposko eta sistematikoarekin..

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Horregatik, azkenean, inputatu gabeko hondarrak gelditzen dira, etxebizitza hutsetan oso nabariak direnak, etxebizitza guztiak egoera honetan dituzten eraikuntzak badirelako segur aski (amaitu berriak urtaroko etxebizitzentzat direnak, etabar).

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Inputazioaren bigarren aldiak informazio-falta hondar hauei heltzen die inputazio aleatoria baten bidez.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Laka 1986an, esaterako, Astarloaren eredentziaz mintzatuz, Azkue gaztearen ideia anitzek gramatikalari (barka, apologista) horrengan dutela oinarri frogatzen zaigu eta, halaber, Azkue ez horren gaztearen hots, jada Euskaltzainburuaren erizpideetan gelditu hondarrez (hain hondar ote?) ohartzen.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Teologi ikasketen hondarretan, 1718 eta 1719 urteetan, karreraren bi azken ekintzak burutzen ditu, 1718ko urtarrilaren 22an ekintza txikia eta 1719ko urtarrilaren 24an, ikasketa guztien koroaketa suposatzen duen ekintza handia, teologi maisutza alegia.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 Ondar gertakari honen azterketa Jakin aldizkariaren orrialdeetan sartu zuen Egunean eguneko borroka titulupean.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Guztira 5 lantxo, liburuaren hondarrean dituzunak hain zuzen ere.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0014 Kasu hori oinarritzat harturik neurosi histerikoaren funtsean barrentzen da, eta sintomen eta gertakari traumatikoen arteko erlazioa aurkezten du, haiek hauen hondar eta sinbolotzat hartuz.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0342 703. Subproduktu eta hondarren salmentak

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0110 Neurri ertaina du, bere txapelak 10-15 cm-rainoko diametroa izan dezake, hasieran ganbila da, gero lautu eta ondulatu samarra eta erdialdea sartua eta ertza hasieran biribilkatua du, gero matazatua errezel partzialaren hondarrez eta ildaxkatua gardentasunez.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0099 Honen azpitik, atea blokeatzeko erabili izan zen eraz segurta nendin, zulo txiki bat ireki nuen, argindarrezko linterna sartzeko tamainakoa eta, ate haren atzetik goitik beheraino zihoan pasiloa, hondar eta legarrez zeharo beterik zegoela ikusi nuen: hilobia zein arretaz babestua izan zen egiaztatzeko beste froga bat.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Zubibidea horizontala da erabat; lurrezkoa da gaurko egunean eta baditu oraindik lauza bakan batzuk, garai bateko harrizko zoladuraren hondarrak.

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 Lan honen helburuak kontutan hartuta, ekuazio hori hurrengo moduan adieraz daiteke: Pg+Pr=CxAE-U-(Rm+Rr) non Pg delakoa hazkunde edo ekoizpen somatikoa, Pr ugal materialaren ekoizpena, C energi kontsumoa, AE zurgapen etekina, U hondar nitrogenatu modura gertatzen diren energi galerak, Rm metabolismo basalari dagokion bero-disipazioa eta Rr, elikapena, liseriketa, mugimendua, hazkunde eta abarreko prozesuei dagokien eta bero modura galtzen den energia baita.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0076 zatiketaren hondarra kalkulatu.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 2. Ikus hondar.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Hiru hodi hauek, jakina denez, zelomaren hondarrak dira, izan ere, izainaren kasuan zeloma oso txikia da, parenkimaren bolumena handia delako.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0008 Geroztik Mendebaldera bidaiatu eta euskal arrastorik dagoen ia leku guztiak ibili ditugu Estatu Batuetan hondar urte hauetan.

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Euskal komunitatearen ekimen ohikoagoa izan zen Boisekoa, lehengo mendearen hondarrean-mende honen hasieran:

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 - Hondar leuneko itsaldea.

270. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0089 Oso bereizia, ez da ondarrez beteriko basamortua, menditsua aldiz.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Hondar-hondarreraino bagatoz, ez du hemen zer ikusirik ez gramatikak ez estetikak.

272. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0176 Bee lira gelditzen tziyon azpiyan arrei, arei ondarra, saardo ondar oi.

273. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Lenbiziko lau alaba izandu zittun; gero iru mutiko; ta undarreko bi neska.

274. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Lenbizi atere zian mauka motxak, gero soñeko motxak ta undarreko eskotik, titik zeozer irakutsiz.

275. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Axular zaharra bera, Euskal Herriko apez predikarien aita paregabezko hortarik hasiz, mende honen ondarrera dituzkan iraultza esperantzetaraino, xerrietaz trufa ba duk.

276. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 1791ko ondarretik harat gelditzen da paperreria hori.

277. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0006 Eta orain ELKAR argitaletxeak idazlan hauek moldiztegian sartu dituenetik, hasten gara hondar lanen prestatzen, lehen bai lehen bete dezagun, Jainkoak nahi badu, adiskide zenari diogun zorra.

278. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Maiatzako ondar egun hauek aski ederrak izan ditugu eta nekazariek ere ari izanak dira egin ahal guzian beren lanetan.

279. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Gero eta gardenagoa eta beratxagoa nahi du aitortzen digu Joxe Anjel Goñi, Gurutzeta sagardotegiko nagusi gazteak, Europari begira ezezik hemengo merkatuari begira ere, olioturik, garratzik eta hondar eta ligadunik ez dutela egin behar gehituz.

280. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Azkenik, hemen ohiturik bagaude ere, ez da bat ere gustagarria mahaira zerbitzatzen den botilaren hondoan hondar edo liga ikustea.

281. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Ez ditu entzungo umeen kurriskak hondarra sartu zaielako begietan edo albokoak bezala heladua nahi duelako, eta are gutxiago ernegatutako emakumeen kritika orokorrak edo lendabizikoz gurasorik gabe hondartzaratu diren gaztetxoen inozokeriak.

282. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Zarautzeko gertakari lotsagarriak eta lehenagoko beste askok, kanpoan genituen laguntzaile hondarrak ere galarazten dizkigute eta barnean luzarako zikindurik gelditzen gara, aspaldian boterean izan beharko genuenak.

283. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Hola galdu du Eskual Etxeak antolatzen zituen kantaldi eta dantzaldien egiteko ahalmena, hotarik batzu eginak badira ere aratsalde ondarrean, aratseko hameka orenetan berantenik finitzekotan.

284. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Baigorri, Aldude, Ortzaize eta Elizondon gaindi kultur hatsa bultzatzen du BASAIZEA elkarteak, apirileko aste ondar guzietan, bihi bat ere huts egin gabe.

285. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00004 Hondarreko egunotan ikusi dugu egunkarietan Nafarroako Gobernuak emandako informazio bat.

286. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Nahiz ez duen oraino espanturik egin nahi, ustekeria bai badauka helduden irailaren ondar hortarako berriz kurtsa haundietan aurkitzen ahalko dela bere lagun xahar eta gazteen artean.

287. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Baionako Grenet-en klinikan operatua izanik Iturritzeko seme Michel, jina da arras polliki bere etxerat hemen ondarra azkartzeko.

287 emaitza

Datu-estatistikoak: