XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 - Neure anai laztana: arrtuzu orain asmo zintzo ta egizkua aldentzeko ta igesteko orrako espetxe ikarakorratik.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 Orroko zulo ortatik itzegizu....

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 - Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 11 Parisaitarrak, otoyaldian zutik, onela zion bere baitan: Ene Yainkoa, eskerr dagizut, beste gizonak edo orrako zergari ori bezela, lapurr, oker ta ezkontza-nasle ez naizalako.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Zelako baretasuna da orrako ori? Irudiz, zoragarria izan liteke; egiz, ordea, ura zapuztu bear dugu askotan.

6. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Orrako artzai ori onazkero eskuak lotuta ezpa'dago, egaz igesiko al dau: ak entzun bearko dauzan biraoak, ak yasan bearko dauzan elorrioak, gizonik gogorrenari erasoteko, bidutziren biotza austeko asko izango dira.

7. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Batzuk diñoenez, orrako ori arrika ilgo ei dabe: baña, nire ustez, olango eriotzea bigunegi da arentzako.

8. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AKETOAK - Orrako agureak semerik dauenik entzun ete dozu, yaun?.

9. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 WOL. - Olangorik egiteko guraria, naiz itzak baño besterik eztodan bitartean, zuon gurari txarra esan gura dot, yakizue, yaun tartekozaleok, ukatuten azarri ta ukatu egin bear dautsuedala orrako ori.

10. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Eta orrako orixe izan da niri nire ontzidia orniduazo daustana be; eta bitsa dariola dago itsasoa ontzidi onen astunak asarraturik: eta onekin zigortu gura dot esker txarreko Erroma'k nire aita zindoari erakutsi izan dautsan eskerrik-eza.

11. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 KAIS., AND., ta LEP. - Orrako ori opatzen dautsugu.

12. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 AND. - Entzunik dot neuk be orrako ori, Ponpei: eta gertu naiagok orregaitik iri biotz biotzetiko eskerrak emoteko, zorrean nagokik-eta.

13. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 AND. - Apitz dozak eguzki-aldeko oeak: eta eskerrik asko iri, nik uste baño lenago ona dei egin daustakalako, orrako orregaz irabazi egin yoat-eta.

14. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 DUN. - Ez aztu, gero, egin dozun zina; zin eginik zara orrako ori egiteko.

15. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 LON. - Egingo dot nik orrako ori; baña orraitiño be izaki on-maitagarri da neskato ori.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 OHARRAK Oharrak deriztet honako hauei eta ez zuzenketak, maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori hutsegitea edo makurra dela esatea.

17. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0163 MALC.- Gexoa yatsu orrako gatx ori; egite arrigarri-arrigarriak egite yozak bakaldun on onek; emen Ingelanda'n izan nokan bitartean sarritan ikusi yoat neuk olango zer arrigarriak egiten.

18. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 Orrako orren bildur izan bear dot, ez beste iñoren.

19. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 PIPPO: Horrako fabrika horretako zuzendaritzarekin?

19 emaitza

Datu-estatistikoak: