XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Da geo asi, goitti bera asi tta ba, aek, len esa otena, kakuakin, aekin sertze san, ors-bikua be igual, ori ors-biko burdiñesko ors-bikua be badabitz, da alakuekin be ibal, da goitti bera sati bat serian etara ta lantzian sati bat, batera etaaskero sua igual geixau eote san da, lenengo egunian, ba, orra puxketa bat etaa, da geo ba, urrengo euneako a ostuta eote san andik berakua geixau, da geo ba, dana batea barik satika (...).

2. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Arrixak eskus ein biar, ba, atxurra ero orsbikuakin eo tiatu, ta ba, eskus etaa biar dana.

3. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Einda euanian? Ba, atakia sabaldu eitte akon da geo beetik etaa, atakati; atakia ba, atian moruan da, (...) bai, ba, atxurra eo orsbikuakin ero sertuta, geo etaa ta banastakin alboa botatze sian (...).

3 emaitza

Datu-estatistikoak: