XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ondartzatik urre samar egoan itxasertza, atxak, atxarteko arritzak, lapa, mosilla, mangoliño, lanperna, karramarro ta abar; baita Murgua eritxon atx andi biribil bat be, eguraldi onetan atx-arrain onak arrapaten zirean lekua.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Elexatik ur, Algortako bide barrian, zapaldu eban belbil edo automobil batek, eginik sauri andi bat bekokiyan.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ludi onetan igaro bear ebazan azken egunak, urreratuz joyazala goi-argiz jakiñik, Padua'tik ur samar egoan basoeleizatxu batera juan zan; baña egun gitxi egin ebazan emen.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

8. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Goyan ixarrak agur,
Beko ixar bijak agur.
Nik bai-dut maiteño bat
Gaste bi oneitan ur.

9. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Hauxe, behar bada, okerrago bestea baino, hurrago ta bertarago eukielako.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Ta erritik urre, muño txiki baten gañean euskal kabi polit antzo kokaturik, Amasa.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lenengo aldiz gizonak Lurraren inguruan ipiñi zuanean satelite bat iritxi zuan 10 km/s`ko lasterra ematera ibilkai bati, beraz oso urre zegoan Illargiraño bialtzeko bear dana lortzeko.

12. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 VI AGERLEKU. Misenum'etik ur.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Aundia da oneik zemaika daukien aldi ertuna, Odis ez da ba beretarrengandik urrun luzaro egongo, bear bada ostera ur dago ta eriotza ta alanbearra gertatzen dautse guztiai; eta okerra etorriko yake ausaz urrundik ikusten dan Itaka'n bizi diran askori be.

14. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

15. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Labetik ur samar, aldamenak aztertzearren, Uzi unetxo batez gelditu zan.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Zer biok, ur-samar dabiltzala be, gunean ba-dabe alderik.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Baina, surrealismotik baino urrago dago hiperrealismotik.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Au gugandik urragoko aurra da, Andaluzia'koa, eta aurreko kasu bien bitartean aurkitzen da.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0053 Eta Palauk bere buruari badiñotso Paulo apostoluak esan ebanez: Jaungoikoaren itza ezta lotuta egotekoa, eta bere erabagia artuko dau: Karlisten menpean andik ur egozan lurretara alde egitea.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Zorionez oneitako bat Indre-departamentuan bertan, Hitler-ek egun birako ostatu artzera joian egoitzatik naiko ur egoan bat-bateko bedar-leku bat.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Manuskritorik egon ez danean, orijinala ondoen zaindu leikien bertsioei jarraitzea izan da erizpidea hurrengo orden honetan: Cancionero Vasco, Euskal-Erria 55 Euskal-Erriak arazo bat agirian dau: 1896. urterarte Manterolak erabilitako manuskritoak argitaratzen ditu eta horregaitik bertsio orijinaletik hurrago dagozala iruditu jaku, baina 1897.etik aurrera Parnasorako Bidea 1896.ean argitaratua izango da E. M. Azkueren lanen iturri. Dana dala, azkenekook ere Euskal-Erriatik hartu doguz Poesia Bascongadatik hartu beharrean, iturrien ordena apurtu ez egitearren, Irurac-bat, Poesia Bascongada, Parnasorako bidea eta Euskalzale.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Ba... intxaurrak, urrak, gaztainak, pikuak, mizpirak, sagarrak, mahatsa, basaranak...

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Argazkietan agertzen diren fruituen izenak idatziko al dituzu?
intxaurrak
urrak
gaztainak
pikuak
mizperak
sagarrak
mahatsa
basaranak.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Batzuk lehorrak dira, ez dute urik, eta oskol bat dute babesteko: intxaurrak, urrak, gaztainak...

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Katagorriei atsegin zaizkien janari batzu hauek dira: marrubiak, arrautzak, harrak, kilkerrak, ezkurrak, pinaburuak, urrak...

26. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Zer duzu, katagorritxo, hain geldirik egoteko? Bukatu al zaizkizu goizean jarritako urrak? Esan katagorritxo, zer nahi duzu?
- Libertatean bizi nahi dut.

27. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hain urre al zegoen ba, Arzobizpoaren Egia fabrika hori?.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Zin egiten dut urrak baizik ez ditudala janen neure bizitza osoan.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Hizkuntza hori bapatekoa izango da, biziagoa eta hizkuntza mintzatutik askoz ere urreagoa.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Ekuatore lerroa hiriaren ipar aldetik oso hurre igarotzen den arren, bertako klima atsegina eta beti berdintsua da, urtean batazbeste 14ampdeg; gradu inguru.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Janariaren %70 landarediatik ateratzen dute, emakumeek biltzen dituzten fruitu, perretxiko, urra eta sustraietik.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Errekatik hur nengoan, errotako presaren ur murmurioa neuganaino heltzen zan eta.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Hurre, urrun, soloetan, bideetan deiadar egiten eben.

34. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 Ta ala egitan izateko, naitanaiez, gu ezagutu, eta gugandik urre egon bear.

35. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0098 Jakiñeko nasketa oni zegokiona ain zuzen: Amaika kilo terdi kakau, emozortzi terdi azukre, bost terdi iriñ, kilo erdi urra eta irureun gramo kanela.

36. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 gazten' eta hur,
intzaur et' ezkur,
urden gizena!

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Barazkiak: azelga 25-50; atxikoria 60; baratxuria 25-30; babarrun zuria 300; babarrun gorria 400-490; urrak 300; aza 60-75; borraja 40-60; gaztaina 120-150; tipula 25-30; bruselako aza 100; azalorea 100; eskarola 400; espinaka 40; baba txiki 130-200; kiwia 120-135; letxuga 40-60; sagarra 100-150; misperoa 200; intxaurrak 350-400; patata 40-50; udarea 100-150; porrua 75-80; tomatea 200; baina 250; azenarioa 40-75.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Behin dena finkaturik dagoenean kritika bat egingo diogu eta fotokopiak ateratzea! Dena den urria gero eta urreago dago, hemen datorkigu gupidarik gabe eta aste honetan burukominak bere partea izango du gure munduan.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gero ta aulago, gero ta urreago eriotzetik.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Gizarte-zale (sozialista) asko komunistakandik baiño urrago dagoz Giscard`en politika barritzailletik.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Lendakari aukeratua bera be, gizarte-zaleen eritxi batzutatik urrago egon leiteke De Gaulle`tarren barru-barruko eritxietatik baiño.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 Orduan, ipuiak diona hurre somatzen dugu, nahiz eta leku-garai-giro galdu batetan gertatuak izan.

43. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 MALC.- Urrik asko gogoz; lurrera egotzi zuon orrollo-estalgiak, eta zuok zer zarien erakutsi.

44. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0126 Kepa eta Amaiari ere ipuin bat emon eutsieen, eta intxaurrak eta urrak ere erregalatu eutsieezan.

45. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Eta beragandik hur egon arren, txakurraren inbidiz beteriko begirakuneak ezin izan eutsazan musturreko ule zuri luzeak erre.

46. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Erret Itsas Armadak, kostaldetik hur egozan basoen zati bat, habeak ontzigintzara zuzenduko ziran mota honetako zugatzez osotuta egotea eskatzen eban.

47. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Bitxia da urte berean, hain hur dagozan tokiak izan arren, desbardintasun argiko irudiak daukezala ikustea.

48. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Guzti honetatik ondorio hau ataraten dogu, kostaldetik nahiko hur dagozan lurraldeak izan arren, euren bizimodua lehortarra dala guztiz; baieztapen honen frogea Artasun Tasea Euskal Herriko barrukaldean ohi dan baizen altua izatea da, kostaldean, barriz, askoz txikiagoa izaten dala, %89'5 ingurukoa .(18) URRUTIKOETXEA.Demografía vasca en el siglo XVIII, Euskal Herriko Historia, XVIII. giz. Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1985, 110 orr.

49. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Baina datu honeek ofizialak dira; eurotan ekintzapide nagusia aitortzen zan, nekazari, baina Lekeitio hain hur egoteak baserrian lan gitxi egoanean arrantza ere behin behineko ekintzapidea bihurtu eitekeala pentsarazoten deusku.

50. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0020 Ekusanak arrituta andik ur egoan sail aren arduradunari,

51. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00010 Zer dago gehiago, hostoak ala hurrak? Marraztu bolatxo gorri bat hosto bakoitzaren ondoan.

52. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0049 iparreko urruna
hegoan baita hur;
haraneko euria
mendian da elur.

53. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Eta hauek seinale seguruez ikas ahal genitzan, beroak eta euriak, eta hotzak dakartzaten haizeak, aitak berak bereizi zuen zer aholkatuko zuen hileroko ilargiak, zein izar-multzotan eroriko ziren Austroak, zer askotan ikustean edukiko zituzten saldoak ukuiluetauk hurrago nekazariek.

54. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Noizbait Armada handiren batean izatea egiten nuen amets gero, gogoan hartu gabe Felipe Erregek guduak zituela munduko bazterretan, eta haren meneko marinelen gorpuek itsaspeak ongarritzen zituztela, Ameriketan nahiz Afrikako irla urrunetan legez hurragoko itsasoetan ere, Herbeeretan, Frantzian, Genoban eta beste leku askotan.

55. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Handik hur Manaus hiriari hain ikutu berezia ematen zion Educandos ibaiertza zegoen.

56. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 (...) gauza bat, behinik behin, ziurra da: hurrak dauden lekuetan, sagarrak egoten dira beti.

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 Urdalla eta beste gorputzaren parteac (Esopo, 159; La Fontaine, III, 2) eta Aita bere semeaquin (Esopo, 86; La Fontaine, IV, 18), orobat, La Fontaineren bertsiotik hurrago daudela ematen du.

58. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Tundra emen belardi eta baso biurtu zan millaka urteen poderioz eta amar milla urtetik bost millarako tarte orretan, gure baztar guztiak zugaitzez bete ziran: Urra eta aritza ziran, artearekin batera, ugarienak; ondoren zumarrak, astigarrak (tilos) eta agiñak (tejos).

59. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Urraren atzetik agertu zan intxa-urra eta, aritza beeruntz doala, bere ordez, pagoa.

60. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Nekazaritzako erabiltzen dan aitz-urra tresna zaarra da, benetan: Urraren antzeko aitza.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00078 Hauen guztien zerrenda amai ezina izango litzateke, beraz, gure inguruan gehien kontsumitzen direnei buruz baino ez dugu hitz egingo: intxaurrak, hurrak, almendrak eta xigortutako kakahueteak.

62. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen egunaren ospakizunetan Mundakako kaitik urre gertatutako itsas istripuaren aurrean, Bermeoko Udalak eskerrik beroenak emon gura dautsoz, batez ere, Mundakako herriari eta bertan ziran bisitariei, eskeinitako laguntza eskuzabalagaitik. Baita ere Bermeoko herria, erakutsitako harretagaitik eta zelan ez, itsasontzian joiazan guztiak, tripulazio eta pasaiariak, izandako portaera bikainagaitik.

63. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Ez zuen sarritan Iartzak hutsik egin bere partiduetan, baina, pilotari baten jardunean ezinezko da beti urre izatea; halakoetan, bere amorru eta grinak gaiztoak ziren benetan, epaile eta enpresariak ikaratzerainokoak.

64. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. etchegoin 00001 Kultura, egunero nor bakoitzak bizi eta biziarazten du; urrats hurrienean hazten, eraikitzen, eta noiztenka antzaldatzen da.

65. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Emoten diren arrazoiak bi dira: herritarrengandik hurren dagoen erakundea udala delako (kontsulta, laguntzak eta abarrekoak errazteko) eta ingurugiroaren arazoak eta konponbideak ere hurragotik ezagutzen direlako.

65 emaitza

Datu-estatistikoak: