XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00100 Hala ere, hurbilketa bat egiten da: Atomo guztiek elektroietaz eta nukleo batez osoturik daudenez, elektroiak hidrogenoak dituen maila energetikoetan bezala zailkatuko dira, betetze-ordenamendua Pauli-ren exklusio printzipioa betez.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00244 14.4.- Kalkula ezazu zelai karratu baten azalera kalkulatzean egindako errore absolutuaren eta erlatiboaren hurbilketa bat, karratuaren aldeak 35,3 m neurtzen baditu eta dezimetroen hurbilketaz hartu bada.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Gerta daiteke, balio zehatz batentzat nahiko okertzea, baina balioen multzoari (hau da balio guztiak globalki kontsideratuz) hurbilketa, hobea edo txarragoa izango da bi serien arteko dependentziaren arabera.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 b) Hamarrena: bigarren hurbilketa 1,4.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 c) Ehunena: hirugarren hurbilketa 1,41.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 d) Milena: laugarren hurbilketa honetan 1,414 balioa lortuko dugu.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Era berean jokatuz, hurrengo hurbilketa 1,4142 zela ikusiko genuke.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Izan ere, eragiketaren emaitza ez zaigu zeharo arrotza, bere baliora iristeko hainbat hurbilketa egitea posible zaigulako; gertatzen dena zera da: bere idazkera hamartarra oso konplikatua dela; edo, hobe esan, ezin dela osorik idatzi.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0169 Hurbilketa honen ideia izateko, egin dezagun ondoko taula hau: Maila ezberdineko polinomioen hurbilketaz jarraituz, n mailakora iritsiko ginateke, non bere n deribatuak, abzisa-puntuan bat etorriko bait lirateke f funtzioarenarekin eta ondorio hau aterako genuke:.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Lortzen diren datuak zehatzak ez badira ere, gure kasurako nahikoak dira, hurbilketa handikoak direnez gero.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 2) Coulomben legearen balioa, elektrostatikan kokatzen da; hau da, kargek geldiunean egon behar dute behatzailearen erreferentzi sistemarekiko, edo lehen-lehenengo hurbilketaz, higitzekotan, oso abiadura txikiaz egin beharko lukete argiarenarekin alderaturik.

12. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 Ondoren, lehen hurbilketa gisa, hitz elkartu hauen sailkapen bat eskainiko da, atal bakoitza adibide ustez egokienez hornituz.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Hastapenetan omen dagoen antzerki mundu horri hurbilketa bat egin nahi izan diogu, inguratzen duen problematika, eta Euskal Herrian daukan egoera larria argitzeko asmoz.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Follow me metodoa, egituren progresio zorrotz bati jarraiki, elementu sinpleetatik konplexuetarainoko bidea eginez, hizkuntza biziaren irakaskuntza / ikaskuntzaren hurbilketa pragmalinguistikoa egoera batzutan mamitzen saiatzen da.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Elebitasunaren eremuan oinarrizkoa dugun liburu honek honako hamar kapitulu hauek ditu:
1. Elebitatearen eta elebitasunaren luze-zabalerak: zenbait gogoeta metodologiko.
2. Elebitatearen eta elebitasunaren neurketak.
3. Elebitatearen ontogenesia.
4. Elebidunaren jokaera psikologikoa.
5. Elebitatearen luze-zabalera sozio-psikologikoak.
6. Komunitate elebiduna.
7. Elebitasuna eta elebitatea aztertzeko diziplinarteko hurbilketaren lehen urratsak.
8. Hezkuntza elebiduna.
9. Elebitatea eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntza.
10. Interpretazioa, itzulpena eta elebitatea.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Barne-mekanismoak, input linguistikoa eta hurbilketa komunikatiboa

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hurbilketa komunikatiboaren asmoa ingurugune linguistikoaren inputa areagotzea da eta barne-mekanismoak hobetzea eta ikaslearen parte hartzea haundiagotzea.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Demagun ezen, dipoloa jatorrian dagoelarik, karga infinitutik eta OZ ardatzean zehar daukagula eta beronen abiadura, , konstantea eta hurbilketa ez-erlatibista onartu ahal izateko bezain txikia dela.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Hurbilketa ez-erlatibistan, xi puntuan dagoen eta v abiadura konstantez higitzen ari den karga batek r puntuan sorturiko eremu magnetikoa, ondorengo adierazpenaz emandakoa da.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Hurbilketak dira orain arte egindako lanak, ez baita oraindik aipaturiko zentzuan behintzat, jarrerak zehazki bereziko dituen konzepturik, oso oker ez banago.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Gero badira, ikusi berri ditugun aurreprojektu hauek bezala, hurbilketa eta zehaztapen batzu.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0304 Kasu honetan ez daukagu erreakziorik besteak baino astirotsuago doanik, beraz, erreakzio konplexuaren (globalaren) abiadura-legea determinatzeko egoera estazionarioaren hurbilketa aplika dezakegu.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0304 Hurbilketa honen suposapen bat zera da, tarteko substantzien kontzentrazioa erreakzioaren zehar ez dela aldatzen, beraz, lehendabizi jakin egin beharko dugu zeintzu diren tarteko substantziak, hots, mekanismoaren hasieran parte hartzen ez dutenak, erreakzioaren zehar formatzen direnak eta baita ere desagertzen direnak, hots, erreakzionatzaile edo produktu ez direnak.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak fisikaren historia 0125 - Arrazionaketa: egungo hurbilketa.- Razionalismoa Leibnizengan.- Arrazoia eta nahikundea zientzian: determinismo biologikoa.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Oso interesgarria egiten zaigu bestalde, zera frogatzea, ETAk burruka armatu iraultzailea bere oinarri abertzaleekin lotzeko egin zuen tesi iraultzaile sozialistenganako lehen hurbilketak ez zirela PCUSen ez eta bere sateliteren bitartez egin.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Legetasmo mailan ere zaila dirudi hurbilketa egotea, are gehiago PSOEren zirriborroa eta Ikastolen Federakuntzak osatutako proiektuaren arteko diferentziak aztertuz gero.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Bide batez, euskarazko eta beste hizkuntzetako ipuinen arteko konparaziorako lehenengo hurbilketa baterako pauso bat ematen saiatzen da.

28. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Prozedura horri puntu-estimazioa esaten diogu eta egiten dugun hurbilketa edo estimazioa, puntu baten balioa ematea izango da.

29. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Ikusten denez (nahiz eta, eredua gogoratzeko, aldaketa fisikoak eredu korpuskularraren bidez hasieratik definitu), lehenengo hurbilketa honetan, aldaketa fisiko eta kimikoak bereizteko, deskribapen-maila enpirikoan mugituko gara: transformazio kimikoetan substantzia erreaktiboen propietate bereizgarriak aldatu egiten dira, eta substantzia berriak, propietate bereizgarriak dituztenak, sortzen dira.

30. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Kokapena burutu ondoren, dagoeneko egina dugu literatur testuarekiko lehen hurbilketa.

31. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 (...) aurki daiteke gaur eguneko idazle askoren lanetan: planoen pilaketa, zoom erako hurbilketak e.a.

32. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0039 Labur esanda, bigarren ordenako ekuazio diferentzial lineala eta koefiziente konstanteduna dugu (oszilazio txikien hurbilketan), eta ebazpen errazekoa da.

33. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00303 Hala ere, gau bateko hurbilketa hura, lige arrunt bat, aski izan zen neskarengan zalantza baten bidea irekitzeko.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Hurbilketa mikroekonomikoetan produktibitate marjinala erabili ohi da. Lanaren produktibitate marjinala adibidez, kontrataturiko azken langileari dagokion produkzio gehigarria da. Produktibitate marjinal horren arabera langileari ordaintzen zaio (hau da, produkzio gehigarriaren arabera).

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Batzuetan kasik esan liteke fokatze modu demokratikoa duela hurbilketa soziologikoak: gizakiak diren eta egiten duten guztia, ez du inporta zein arrunta izan daitekeen, garrantzitsua izan daiteke azterketa soziologikoa egiteko. Beste balore horietako bat, besteei entzun egiteko beharrizanarekin loturikoa da, hots, norberaren iritziak eta usteak tartean sartu gabe entzuteari dagokiona.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Bestalde, gizakia bere irriken eta bulkaden mirabe bezala ikusten zuten beste hurbilketen alboan, Rogers-ek pentsatzen du gizakiak baduela beregan joera bat, aurreratzera, garatzera eta bere burua nahiz errealitatea eraikitzera daramana.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Horra hor, lehen hurbilketa moduan, lau jarrera edo ikuspegiak.

38. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0113 Idatzizko mintzairak Elkarteko bi hizkuntza ofizialen (euskara eta gaztelera), hauek ama-hizkuntza (H1) nahiz bigarren hizkuntza (H2) gisa hartuta, ahozko erabileraren eskurapena eta garapena bultzatzen duten edukinak barnebiltzen ditu, bai eta hizkuntza idatzirako hurbilketa ahalbidetzen duten edukinak ere.

39. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0171 Aurrerago ikusiko dugu zati-eskakizun horiek, lehen hurbilketa moduan, nola atalka daitezkeen.

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Zentzu honetan, zeharkako hurbilketak aurkitu ezinik ez dago Isidor Baztarrikaren 1. Orixe Jainko-billari purrukatua, in: Orixe, Omenaldi, Euskaltzaindia, Donostia, 1965, 165-189or. eta Joxe Azurmendiren 2. Zer dugu Orixeren kontra, Jakin, Oñati, 1976; Zer dugu Orixeren alde, Jakin, Oñati, 1977. lanetan.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 0.2 Genio y lengua-tik datorren eta hain arrakastatsua izan den Larramendiren ariketa eta nortasunaren irudi zaharkituari (ikus Lakarra 1985a) 3 Harrigarri da L-ren azterketen interesa haren halaholako etimologiekiko sentiberatasunean eta antzeko azaleko kontuetan oinarritu izana. Euskara idatziaren historian 150 urtez izan duen eragina nekez azal daiteke bide agor horiek zehar. eutsi nahi dionik gelditzen bada ere, badirudi azken bospasei urteotan Larramendirekikoak aldatuaz doazela (cf. Lakarra 1985a, 1985b, 199lb, 1991f, Mitxelena 1983,1984, Sarasola 1986, Urgell 1985), egungo hurbilketa ohizkoena edo hedatuena besterik delarik.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Edozein kasutan, informazio berriaren barnean (erresistentzia oposatzen diete ebakidura-tentsioei), lehenengo hurbilketan behintzat, aditzaren aurrean kokaturiko elementuari soilik deritzo galdegai, elementu hori informazio berri osoaren barnean markatuago azaltzen delarik

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bizi kalitatea 0021 Arazoa da gaur egun egiten diren definizio kontzeptualak eta ondorengo hurbilketa operatiboak desberdinak direla.

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Erabiltzaileenganako hurbilketa egiteko bidea eman digute eta, ondorioz, lan aberatsagoa eskaintzeko aukera.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0124 Izarrak ez dira gorputz beltz soilak baina, lehenengo hurbilketa bezala, onar dezakegu gorputz beltzak direla, beraz, hurbilketa hori erabiliz, izarraren espektroaren azterketatik berehalaxe izarraren tenperatura lortuko dugu.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 Izar hauen orbitak aztertuz masak kalkulatu ziren, eta Sirius A-ren erradioaren kalkulua ere; beraz, Sirius B-ren erradioaren hurbilketa oso fidagarria dugu: Lurrarenaren bikoitza baino handiagoa.

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Hurbilketa horretan, hizkera arruntaren eta jargoi profesionalaren arteko aukeraketa egin behar da, batez ere, arkaismoen eta latinaren erabilieran.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0014 Pentsamoldeen arteko bereizketaz aritzean hurbilketa biologizisten aurrean gizarteak duen garrantzia hasi zen azpimarratzen.

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0340 Hitz gutxitan, denean, da; eta -ren balio txikietarako, eta > lotzen dituen erlazioa lineala da, lehenbiziko hurbilketan behintzat.

50. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0474 21.16. irudian adierazi den hurbilketa honetan v dela kontsideratuko dugu.

51. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Dena den, estatuek NAFTArekin desakordio txikiena duen hurbilketa erabili ohi dute tratatu horien zehaztasunak betetzeko.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Ongizate materialaren adierazleekiko hurbilketa hori, adierazle horien esanahi kualitatiboa azaltzea ahalbidetuko duen analisi kritikoarekin osatu nahi da, bizi-maila, (errenta per capitarekin neurtua askotan) eta bizi-kalitatea (zenbatzeko zailak diren alderdiak sartzen ditu: aisialdia, lanak asetzea, ezaguera, eremu fisikoa, ingurugiroko ondasunak, besteak beste) desberdinduz.

53. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Dena den, hurbilketa estrukturalak, etnometodologiatik (Garfinkel 1967) eratorritakoak hain zuzen ere, antolaketa eta eraikuntza sozialari buruz ondorioak ateratzen ditu, elkarrekintzaren soziolinguistikak bezala.

54. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Diskurtsuaren analisirako berezi ditugun ikuspegien artean bi hauek interesatzen zaizkigu batez ere: hizketa-ekintzen hurbilketa eta hurbilketa pragmatikoa.

55. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Hizketa-ekintzen hurbilketak hizkuntza ekintza gisa kontsideratzen du, hau da, hizkuntzaren erabilera zerbait esateaz gain zerbait egitea dela defendatzen du.

56. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Ikuspegi orokor batetik hartuta, hurbilketa guzti hauek helburu zehatz bat dute, alegia, esaldi kate posible guztien artetik diskurtsu bat osatzen dutenak mugatzea, errekurtsu sintaktiko, semantiko eta pragmatikoak erabiliz.

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0098 Prentsa errusiar berriarenganako hurbilketa labur honetan ideia nagusi bi garatuko dira:

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urkaregi 0003 Joan den asteartean bildutako UPV/EHUko Klaustroan, presoen hurbilketaren aldeko mozioa zegoen aztergaien artean.

59. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urkaregi 0003 Sinatzaileak: Zuzenbide Fakultateko irakasle guztiak, presoen hurbilketaren alde daudenak barne.

60. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Urruntasuna eta hurbilketarekin nolabaiteko jolasa planteatu dut.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Urruntasuna eta hurbilketarekin nolabaiteko jolasa planteatu dut.

62. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Euskadiko Ezkerrarekin hurbilketa ideologikoa egotea nahi dut

63. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Gainera, PSOE eta EEk desenkuentro historia bat izan dute, eta horrek nik nahi dudan hurbilketa ideologikoa ekar dezake uste du.

64. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gehiengoaren demokrazia hau ez da hainbatekoa, baina hoberik ez da nehondik agertzen. Gaurko bideak, lortu nahi denaren (?) alderantzizkoa erdiesten du: etsaia indartzen, presoen hurbilketa urruntzen eta gure sail guziak oztopatzen baititu.

65. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Alabaina, HBko mahai nazionala atxilotzearen ondotik, presoen hurbilketarik eza ahantzi gabe, sekulako ukaldi gaixtoa da berez Egin eta Egin-irratiaren hestea.

65 emaitza

Datu-estatistikoak: