XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Itz oien aurka jaikitzen ziran gizonen esamesak, utsal baño utsalago ziran arentzat; eta lan gaitzaren aurrean sortu oi-dan bildurrak, arentzat indarrik etzuten.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gure errialdeetako giro elizkoitik ez ain elizkoietara aldatzen diraneko, euskaldunek ez dut esango beren sinismen utsala zearo galtzen dutenik, bai, ordea, erabat otzitzen dirala.

4. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horra zertako diren, hanich gunetan, gizounak hasi iseyukan. Zer egin? Hourten kountre, azkarki ari dira gudukan, Nouvelle Zelande delakoun Indes-tan aldiz, hourbide egiten, lur utsalen hourtatzeko. Behar dire, bestalde, zuhaintze lanthatu eta helgorra egin, lurraren ekhurazteko. Laborarier eta kabale hazler enthelegarazi nahiz ari dira hanko aintzindariak, lan hori aspaldian egin beharra dela.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Badaude material batzu, hormigoia bezalakoak, balio txikikoa dutenak eta kortxoa bezalako beste batzu, hutsala dutela jo daitekeenak.

6. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Gure bihurritasun bizia gorespen sentikor hutsal batekin konfunditzen dutenek, guztioi (epailari eta epaitu) sakrifizio asko kosta dakigukeen akatsa egiten dute.

7. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Zeru lurrari mintzatu nintzaion bere agerpenak hutsal eta absurdo zirela erakutsi nahiez; baina nere deadarrak itzaldu egiten neronek entzutera iritxi gabe.

8. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ulertzen diñat, Miriam, baina senarrak antzu, hutsal dela baldin badaki, humea ukatuko din? - EZ... bazekik gure herrian ez dugula gehiegi iturriari begiratzen... oso pozik legoke, haurra banu: jendeen esamesa ta erranmerranek zoriona usteltzen digutek.

9. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Jende haren ahotan hain bonbaziazko esakizun hutsalak entzuteak, eta egungo demokrazia zen baino besterik zelako itxaropenaren usteak, edonor nazka zezakeen, baina hala eta guztiz ere han zegoen Tejero lehengo eta oraingo familia bat beraren menbruekiko aitatza egiteko.

10. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Hala ere lekuz aldatu aurretik asturuak erakutsi nahi izan zion Joakin anaiaren patu gaitza, nola zoritxarrak abriguka iharrautsi zuen heriotzera arte, usinean beharrean ari zela galdara batek eztanda eginez txikitu zuen arte gizarajoa; gertaera honek bortizki hebaindu zuen gizon gaztea lehenagotik bizipenak hutsal samarrak bailiren edo...

11. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Ezin ukatu zure setaren hutsalaz limurtzerik ahal ez duk usteko...! eta, zioten gainera, bertako burdinezko kaizu erraldoi bati zetxekizkiola harrizko orma tartera itzaltzen eta begitandu, zure jagoleen, udazkeneroko olidiaren zezinari josirik, otordutan ohamen eta musuen arteko txandaketaz gorritzen zinela: (...).

12. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Gizon hau, adimen zorrotzekoa bestalde, luze eta zabal aritu zait adorezko perpaus hutsalak errepikatzen, hutsalegiak, tamalez, inor engainatzeko.

13. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Indarketan ihardun zuen Juanak. Ahalegin hutsala.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Leku idor batean egoteak poz hutsal bat sentiarazi zion.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Militarrak ez zuen sinistu nahi izan esaten ziona eta herriko neska iñoxo eta ikasigabearen ameskeri hutsalak iruditu zitzaizkion haren hitzak.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 Behin kategoria bakoitzerako printzipalenak kontsideraturikoak aukeratu ondoren, konbinaketa bakoitzerako hipotesi hutsala postulatzen du, estatistikoki adierazgarriak direnak eredu honentzat erauziz.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Eta aurkaerreboluzioa? Découflé-ren ustetan Iraultza sarritan manikeismo hutsal batetaz kutsatua (...) baldin badago, kontrairaultza manikeismo orokor batetaz egina dago eta bere proiektoaren oinarrizko kategoria gisa arrazoinatua (1) Ikus aip. lib. 122 hor..

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Bestalde, pars pro toto, Orixek ez du anekdotatxo batzu jaulki besterik egiten gertalditxo nahiko hutsalak, itxuraz.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Marginalia: Totalitarismoaren marjen hutsalak.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Esanik bego beraz, harantzagoko luzamenduetan sartu gabe, funtsezko kontuotan bat natorrela, orohar, aztergai dudan txostenarekin: administrazio-alorreko terminologi kontuok astintzerakoan beronen ikusmolde soziolinguistikoa izan behar dugu denok, hitz-azal ederreko mami hutsalean gelditu nahi ez badugu, abiaburu nagusi eta erizpide gidari.

21. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Utsale izango gera gu ere, ta orrela ibilli bearrak, alik eta Jainkoak, bere baitan, osatu gaitzan arteraño.

22. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Bañan, utsale geranok, osabide, marratx gatozenontzat ongille, Jainkoa zaigu; ta Argia-ren idazle tentel-xamarrak, Beroni argi-eskeka gatoz, oraingo ta geroko lanentzako.

23. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Ameika ipui zar, sorgiñedesti, iturrietako lamin eta gertaera bildurgarri ialki izan da gure baserri zaarretako suete kuttunetan, artazuritzetan, galdorraparitan, gauerdiko goru lanetako atso bilkuretan argizari gar motel oien erraiñuetara, itzal utsalak dantzan bildurgarri zebiltzateno inguru guztian! Oraintsuagoko, arroriobeltzaren argia, ketsua, keartsua, usai txarrekoa, burukomin sorgarria eta guztiz zikiña bai zan, indarrargi garbia asmatzearekin itzungi ziran besteok oro.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estaduak, egungo egoeraren nolakoa sustraitik kolokan jartzen duen oposizio errealen agerpenak oro deuseztatuak izan daitezen behar du, egun dauden errefus mailak oro berbideratu, eta erresistentzia erreal oro iraultzaile ezaugarririk gabeko itzalpeko kritika hutsal bihur arazi.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Eta hori pentsatzetik datorkio hainbeste urteetan euskal prentsa idatziaren indar haundien, irakurlego gehien eta asmo tinkoen izan eta duen ARGIA proiektu horretatik baztertzea astakeria hutsala dela pentsatzea.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 2.- Gaur egungo ezintasunak, arrazoibide zaharraren amaia eta hutsala salatzen ditu; eta arrazoibide berri baten sorrera iragarri behar luke.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Azken orduan detaile hutsal eta fisiko batek laguntzen dit: haurrak oso txikiak dira.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Behingoz miretsi egin duzu, sentitu... eta hain paregabekoa zen non gainontzekoak hutsala dirudien.

29. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Eleberri hutsalak

30. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Badira lan hutsal eta sentsazionalistak, zehaztasun historiko itxurapean, Jesus hil ez zan gizon lez aurkeztu eta haren bizitzea beste lurralde batzuetan luzatzen dabenak, haren biztuerea ukatzea interesatzen jakelako, hilobitik ihes egin eta Sortaldean ezkutatu zala esaten dabenak. Eleberriak dira, horreetako batzuk balio literariodunak, baina Zesarri buruz jardun eta historikotzat emon gura dan eleberria ezin daiteke kokatu Amerikan datu barik.

31. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagramaren azalera totala ez da hutsala edo nulua kasu honetan eta - P1 l - P2 b balioa du, hau da, M makurdura-momentuak habearen B muturrean balio duena.

32. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Indar ebakitzaileen diagrama, ab lerro zuzen inklinatua da eta makurdura-momentuena berriz, a1b1 ardatz bertikal eta a1-ean ardatz horizontalarekiko ukitzaile den parabola; a1 puntu honetan indar ebakitzailea hutsala baita.

33. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

34. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Gailurrera heldu zenean gordeleku baten bila hasi zen, eta eroritako zuhaitz hutsal bat besterik ez zuen aurkitu.

35. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Bazekien, denboraren poderioz, zuhaitzen hostoak udazkenean ximeltzen diren bezala, bera ere egunez egun hutsalago izanen zela.

36. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Whist jokoa aspaldi ezagutu zen kalkulu-ahalmenean zuen eraginagatik: eta adimen-mailarik handieneko jendeak atsegin adierazkaitza aurkitu izan du joko honetan, xakea hutsaltzat baztertzen zuen bitartean.

37. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223

- Buruz dakit Emiliek azken gutunean esandakoa: Hala ez balitz, eskutitzok nirea bezain garai ero eta hutsalean agertuko balira, orduan zera eskatzen diot kutxa aurkitu duenari: bere lekuan utzi dezala berriz kutxatxoa.

38. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223 - ...nirea bezain garai ero eta hutsalean errepikatu, eta hasperen egin zuen.

39. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0041 Esan bezala, ordu asko eman nuen pentsamentu eta gogaeta sakonetan, kontseiluak eskatu hutsal eta fundamenturik gabeak suertatuko zitzaizkidanak guztiak, dibortzio kasuak aztertu eta liburu filosofiko-teologikoak irakurriz, eta, azkenik hiruretan kaltetuena semea zela jakin arren, ene irudiz bidezkoena zen ondorio eta erabaki hartara heldu nintzen zoritxarrez.

40. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Badakizue, zuen gurasoengandik hartutako biziera hutsaletik ez zaretela gauza ustelkorrez erosiak izan -ez urrez, ez zilarrez-,

41. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0047 Lehenbizi aberaski-gosez zirikatu behar dutela ut in pluribus ohi duenez(13) Ertzean Inaziok erantsitakoa., munduko ohore hutsalera errazago etor daitezen, eta gero harrokeria haundira.

42. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00048 Zigarro muturrak
eta egunkarietako artikuluak.
Partitura baten zatiak
pianoan kantatu ondoren.
Poesia erromantikoa,
isilune hutsalez beteriko aulkiak.
Andraderen Gerizondo Loratuei poema
errezitatzen duzu, memoriaz ikasita.

43. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0064 BIZITZEN segitzea erabaki orduko
hizkiak, hitzak edo esaldiak elkarlotzea
keinu hutsala da.
Bizitzen segitzea erabaki ondoren
ez daiteke atzera idatzi
poesia,
ez bada bat itsasoaren erdian lo dagoena bezalakoa.
Norberak idatzitakoari etengabe ekitea,
norbere ezerezaz elikatzea posible dela sinistea bezala,
norbere beldurrak konjuratu beharrez idatzi
eta beldurraren zergaitia ahaztea, alegia,
beldurraren xarmari amore ematea da.
Harako hark zionez, hala,
ez da zail bizitzea,
merezi
pena baizik merezi ez duen arren!

44. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00061 Kontu hutsalei buruz hitz egiten jardun genuen denbora apur baten.

45. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Literatur zaletasuna, maiz, ezerrez horretan galtzen da, etekinaren hutsala dela bide etsipenez jota.

46. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0272 Kolpe guztiak alferrik, zuhurtasuna guztia hutsala, eta kurai guztiak ezeren truke izanen direla?

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Joan den mendearen erdialdean Euskal Herria jota zegoen. Foruen galerak etsipenaren sentimendua biztu zuen askorengan, eta hortik jaioko ziren guda karlistek herria zatitu eta pobretu zuten. Garaiak ez zirudien helburu poetikoendako aproposa baina..., hala eta guztiz ere, euskara jorratu, zabaldu eta duintzeko orduan sortu ziren saialdiak ez ziren, historian lehendabiziko aldiz, bakar batzuen prediku hutsal eta isolatuak izango.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00050 Zerbait esan behar, bada,... eta hauxe da esaten asmatu duguna. Hasterako garbi dagoke, ordea, azaldutakoarekin ez dugula ezer esan, edo, behintzat, guztiz hutsala dela, aditzera eman nahi genukeen hura kontzeptu baten bidez azaldu nahia.

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00129 Iharduerarik txikienak, objektu hutsal bat emateak edo hutsaren hurrengo zerbitzua egiteak trukean dirua eman beharra du ordainetan. Dena ordaindu egiten da eta etekinik ematen ez duena zirkuitutik kanpo uzten da. Pertsonen kalitatea ere errentagarritasunaren arabera neurtzen da.

50. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00205 Asma dezakegun hitz bat, in-décor-able adibidez, hizkuntzan dago, osa zitekeen aldetik; haren elementu guztiak décor-er, décor-ation: pardonn-able, mani-able: in-connu, in-sensé eta abarreko sintagmetan daude, eta gauza hutsala da hitz hori azkenean hizketan gauzatzea edo ez, hitz hori osatu ahal izateko aukeraren beraren aldean.

51. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00236 Trebea da edozer gauza bitxi, hutsal eta txokantetik eraikuntza nobelistikoa airoski sortzeko.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00149 Une honetan, urrunak eta hutsalak iruditzen zaizkit gure eztabaidak!

53. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Uste izateko ere da, era berean, ez dela hutsala Goyhetchek oretu obrak atzizki galdekariaren auzian agertuko duen ekialdekoen idazkerarako isuria.

54. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Liburuaren xedea egileak hantustekeriarik gabe aitortua izanagatik: anglosaxoiar munduan pragmatika-ikerbideetan gune bilakatu diren gaien oinarrizko ezagupideen sarrera moduko eta berriematea, ez da, aitorresanen apalean ez xume ez hutsal, inondik ere.

55. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0106 SIMONEN AURREKO DEFENTSA
O epaileok, nahiago nuke
istorio hau kontatu beharrik ez banu:
ez naiz ni amodioak kale eta enparantzetan
azaltzea gustoko duten horietakoa, duintasun bariko
emaztekiñoak, maitasun edo min bat hondoaren hondoan
gordetzeko gai ez diren
eta blaga hutsal batean gorpuzturik
usteltzen zaien horietakoa.

56. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0106 Hala ere, beharrezkoa da.
Bizitza edo patua ondare hutsalak
baino zerbait gehiago dut jokoan:
Atenaseko zeru urdina,
bertako kale zaratatsuak, hain maiteak,
bertako tenploen geometria zuria.
Etsairik etsaienari ere
ez nioke nik halako zigorrik jarriko:
zakur baten gisan, hiriaren
inguruan noraezean ibiltzea, sekula sartu gabe.

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Testua euskarri izan gabe kantuaren bidez zabaltzen ziren bertsoetatik liburua euskarri duten hauetara dagoen aldea ez da hutsala.

58. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Rusty Jamesen abentura gehienak balentria hutsalak dira, jadanik ez bait dago zeren alde burrukatzerik: auzoa drogak janda dago eta auzoko mutilak ez dira elkartzen lehen bezala.

59. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0078 Ez, noski, batzuetan polarizaziorik gertatzen ez delako, (benetan da azpimarragarria Xabier Oleagak ekarritako zirujanoaren irudia!) edota zubigintza erabat hutsala delako, baizik eta gauza guztiak parean jartzeak, errespontsabilitate-graduak neurtzerakoan ez badago sailkatzerik, azkenean denak gara errudun, beraz, denok aldi berean erreakzionatzen dugu ala ez dago zer eginik inpresioa ematen du, konturatu gabe hain zuzen hori dela desmobilizaziorako inpresiorik onena.

60. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Eta ez da, horrela espero dut, alferreko lan hutsala izango, gainerako ikerketetarako ere oinarri sendoa eskaintzera iristen bada.

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Gutxieneko formaltasuna zaindu behar da administrazio barruko zein kanpoko komunikazioetan; hala ere, garbi dago formaltasun hutsalaren adierazpide batzuk baztertu egin behar ditugula errotik.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Segurtasun juridikoaren atxakiatan, hainbat eta hainbat hitz zaharkitu eta hutsal sartu digute nahitaezkoak bailiran: ez gara konturatu hitz dotore askoren atzean adiera sinple, eguneroko eta ezaguna izkutatzen dela.

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0232 Halaxe da: ez dugu desiragarritzat jotzen medikuntzak psikoanalisia beregana dezala eta, horrela, bere betiko kokapena psikiatriaren eskuliburuetara muga dadila, terapien kapitulura alegia, gure ezjakintasunean oinarritzen direnez beren emankortasun hutsala giza taldeen inertziari eta ausardi-ezari zor dien hipnosi-sugestioaren, autosugestioaren eta pertsuasioaren sendabideen ondoan.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Baina, hara!, Pertsia zaharrarekin antzina ehortzitako monumentu hutsala baino ez da gaur egunean zoroastrismoa, eta bere argi, justizia eta perfektotasun guztiarekin ere, alferrikako fedea da.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Eta gehienetan itxuratu behar ditut ihardukitzeko gai eta kontu hutsalak, inola ere sinesten ez ditudanak.

66. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 Letra hilak dira, desio ezinezko baten hondakin hutsalak.

67. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Del Burgok, berriz, elkarrizketa hauek bloke demokratikoaren haustura dakarte eta hutsal geratzen dira adierazi zuen.

68. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Beldurrak eta errezelo hutsalak aukera hori eragozten zidaten.

68 emaitza

Datu-estatistikoak: