XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Zer? ¿Utsean itzegin nai aldezu bada?.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Berorrek nigaz utsean ez du bada itz egiten?.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Betor egarri dana ere, ta nai dunak bizirako ura arr beza utsean.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Nun eta ez zituen, arte hortan, biga behar, lau gathu zaharrak zirela kausa! Sehiak ziren bethi hutsean: gathuentzat behinere etzuen erratekorik etcheko-andereak.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Beste anbat egitea dute alperrak ere: nayago izaten dute besteren ondasunak utzian artu, edo berenak saldu ta aixa eman, lan egin baño.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hutsian khausitzen badutie, Hour-juntako gaiski-egiliak beno bertan-ago bilduren dutie itzalialat: .

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tolosarrak utsean gelditu.

9. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Meza areik, jaunartza areik, agurtza areik otoi areik, ez dabe ekarri emaitzik gogoarentzat, danak utsean geratu dira, danak galdu.

10. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Makilkada bakoitza duroan!... makilla, utsean ematen da...

11. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Makilkada bat berna ezur-ezurrean... Makilla utsean emango dizue.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 - Tia, utsian emango diat: bost duro.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Utsian ematea zan ori, bañan:
- Geiegi dek... lau ba'litz....

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Utsean aukeratua.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Utsean aukeratua da Israel, guzi-guzia Jainkoak zion maitasunari zor dio.

16. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Luk bere lagunekin samurtu da Badaki hutsean dela.

17. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Baziren ere Jesusen ondotik zabiltzanak hura hutsean hatzeman beharrez.

18. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Marine'ntzako dira gorapen guztiak, zor yakozan gorapenak, gero ez utsean emonak.

19. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Nik jarraitu dagidan gura ba dozu, emoidazu zure urrezko koroea, emoidazu zure espatea ta zure erre-makilla urrezko ederra ta zuretzat uts-utsean nire abestirik gozo, kutun eta lilluragarrienak abestuko dodaz.

20. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Leio-barren guztia itxi eben eta lorontziak uts-utsean bertan aurkitzen ziran.

21. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Baña eurak nire aginkadea doillorkeri bezela artu eben, naizta nire eginkisuna, neure eskubideak babeztzeko uts-utsean izan zan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0135 Beraz, hutsean ezarte eta aldenkera osoan izan den intentsitate erdia dago gero, orratza eskalaren erdi ingurura joango delarik; hor 1.500 markatuko ditu eta hori da batezbestezko erresistentzia neurria.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Helburu orokorrak: - Materia eta beraren konportamoldeak ikasterakoan, ezin gintezke huts hutsean propietate kualitatiboetan gera; maila honetan beharrezkoa dugu, behaketa kuantitatibo batzu egiten hastea.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0249 Ondoko baldintza hauek zaindu behar dira honelako matxurarik gerta ez dadin:
- Orduko egiten diren konexioen kopurua eta modua
- Abioa hutsean ala kargan egiten den kontutan hartu
- Balaztaketa mekanikoa ala kontramartxa bidezkoa egiten den kontutan hartu
- Azeleratu behar diren masen inertzi momentua kontutan hartu
- Azeleraziotan eta balaztaketatan momentu eragozlea abiadurarekin nola aldatzen den kontutan hartu.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Arrazoi historikoengatik, Ke konstanteari 10-7 c2 balioa ematen zaio, non c delakoa argiak hutsean duen abiadura den.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Hauxe da, hain zuzen, Coulomb unitatearen definizioa: Coulomb karga-unitatea, hutsean beste karga berdin batetik metro batera jarrita elkarren artean 8,9874.109 N-eko aldaratze-indarra sortzen duena da.

27. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Kontuak atera, bai; baiñan ez dirutan; utsean beti, jauna; orixe da nere pena. Eta beti ola.

28. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 - Hutsean esnea inori eman? Errukiz behin edo behin horrenbeste egin litekek, baina zakur bati?.

29. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Baina ez da bidezko baliotasun hutsean gelditzea.

30. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Eta honek hauxe esan nahi du, Jesusen jaiotza kristauki ospatu nahi badugu behintzat, hutsean jaso dugun maitasun eta erruki hau gure ingurukoekin banatu behar dugula.

31. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 gosez ez hiltzeko segurtamena ukan genuelako
azkenean eta blues
laborari seme-alabak istripuzko euskaradunak
hutsean urtzen ginen
gauerdiko treinetan.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Jainkoa hutsean zerbitzeko berotasun eta bultzada ematen dizkigute.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Testuak ditu huts-hutsean argitaratu.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Hegaztiek osa dezakete huts-hutsean fauna, beste ornodun eta ornogabe taldeetako ordezkari gutxi batzuekin.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 - Soinua ez da hutsean hedatzen.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Ez al dugu inoiz Jainkoaren maitasunagatik bakarrik zerbait egin, nahiz eta ekintza hori hutsean erortzea bezala izan eta ia burugabekeria bat?.

38. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Kartoi mee batean ebaki, utsean lagata, abere bat.

39. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 - Utzean beste edozenek emango zun orrelako zakurra.

40. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Ez uste, ordea, utsean edo duan jasotako graziak zituanik.

41. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Sekulan nehork erreklamatzen ez dituenak... Arratoin batzuen gisan hilak, anonimoki hutsean ezereztuak... Konturatu gabe kasik, aspalditik bilatzen duen enparantza ttipi batetara ailegatzen da; badirudi hiriaren parte zaharrean dagoela orain.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Estaduari dagokionez, 120.000.000.000 pezta eskeiñi ditu Euskalerriko ondamena ostera konpontzeko bidean; baiña ez utsean: erraztasunak emanez, dirutza ori era egokian lantegiei aurreratzeko bai-da.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Burruka laga ezduenak, ez dizu inoiz esango hutsean eroriak garenik, eredurik ez dagoenik, porrotaren hatzaparretan harrapatuak gaudenik.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Geien baten ori izaten da, etxean irakatsi deutsielako, borondatez ta utsean mesedeak egiten.

45. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0177 Gau onetan egoala, berari jasotakoaren barri emonez, onela diño Dabid'ek (Sal 72,21 22): Suak artu dau nire biotza (Jainko miñez dagoanaren suak), eta gultzurrunak aldatu egin jataz (au da, nire sentzumeneko griñak eta joerak sentzumenaren aldetik gogo barruko aldera aldatu jataz, lengo griña guztiak legorturik eta ixildurik geldituz) eta ni utsean gelditu naz ezerezturik, zelan ez nenkiala.

46. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Hutsean hartu zenduena, hutsean emon egizue, dirausku Mateo deunak.

47. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Jaungoikoak hutsean, geuk merezi gabe, emon deuskuz salbamena eta fedea.

48. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0041
Bai, bufoia, entzun nire estuasunak
hona nire larritasunak.
Badut zera bat barne-muinetan,
jartzen didana barrena penatan.
Ez ote dut pauso okerra emango?
Neure buruaz eta bizitzaz kanpo?
Ez ote dira senar eta emazte
mundu beraren bi parte?
astrua duena hautatzaile,
soilik dateke maitean garaile,
betean eta hutsean elkar-osatzaile.
Baina kide ez direnak
badira bortxatzen,
holakoen batasuna
laster da eteten.
Eta haustura horrekin
balitz mundua amaituko,
inguruko oreka ere
bizkor da suntsituko,
izadi osoa ere
guztiz da apurtuko.
Hobe dut itxarotea biharrari,
ziur datorkidan izarrari.

49. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Makurdura huts-hutsean beraz, elementuaren edozein ebakiduratan egon behar duten barne-indarrek, momentuaren baliokide eta aurkako norantzakoak izan behar dute.

50. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0098 Egindako deskribaketan oinarriturik besteek lekuak kokatuko dituzte aurrean izango duten plano hutsean.

51. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0007 Adibidez, hutsean jaurtigai baten higiduraren fenomenoa aztertzean, R tiramena, a angeluaren eta v0 hasierako abiaduraren funtzio bezala ematen duen formula lortuko dugu:

52. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Atzo egiten zuen hotzarekin niki hutsean etorri zen etxera eta orain pentsatzen jarriz, badakit zergatik ekarri zuen jertsea gerritik, amonak egindakoa zelako.

53. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00128 Jaungoikoak eta gizakiek maite izan dute,
bedeinkatua da Moisesen oroipena.
Santuen antzeko egin zuen aintzaz,
eta indartsu, etsaiak beldurtzeko;
haren hitzez hutsean geratu ziren mirariak,
ahaltsu egin zuen erregeen aurrean;
aginduak eman zizkion herriarentzat,
bere handitasuna agertu zion;
haren leialtasun eta otzantasunagatik
aukeratu egin zuen gizaki guztien artetik.

54. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Ikusiko duzu ea espekulazio hutsean geratu beharrean ekintzara daramaten.

55. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Baina bata eta bestea huts-hutsean aurrez-aurre jartzen direnean (inbasio bat gertatzean, esaterako), indarkeriak boterea suntsi dezake, zapaldu eta obedientzia eragin; ezin dezake, ordea, dena den, boterea (legitimoa) sortu.

56. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 - Irakasleen gertaketa eta kontzientzia eza; ez da zaila irakasle hauek gaztelera hutsean funtzionatzen ikustea.

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 Zailtasuna ez datza prozeduraren ikaste tekniko hutsean.

58. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0257 Aurten, bere sorreraren 46. urtea betetzen dela, esan dezakegu literatur gaiei loturik, eta euskara hutsean, idatzitako aldizkari zaharrena EGAN dugula.

59. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Horra iduriz zergatik Etxepare 'ta bertzeak hutsean diren.

60. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Kazetariaren kontzientzia hutsean ezin daiteke utzi informazioaren balioa.

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Ez da Bedoñakoa huts-hutsean.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0010 Hala ere, bada ia erabat aldatzen den zerbait: lehenengo liburukia ia huts-hutsean deskribapen etnografikoa da, bigarrenean, berriz, deskribapen horiek 6 Ezin ukatu hemen ere, gerotxoago azalduko dugunez, zenbait pasartek duten balio etnografikoa gerraren hari nagusian tartekaturik eskaintzen zaizkigu.

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Bularrari magret esaten zaio, hutsean edo izoztuta gordetzen da ia beti. Osorik erre eta xerratan zerbitzatzen da gehienetan, ardoz eta tipulaz egindako saltsaren batekin.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0182 Eta den-dena euskera hutsean.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0014 Aurreko adibideko uhinak uhin mekanikoak dira eta ingurune materiala behar dute hedatzeko, baina guri interesatzen zaizkigun uhin elektromagnetikoak hauek, ez dute ingurune materialik behar, hutsean ere heda daitezkeelako.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0107 Garbi dago horrelako gertakaria ez zaigula ematen behaketa ausazkoan edota sentipenezko datuen metaketa hutsean.

67. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0663 ezpada euskaldunen artean ez delako izan euskara hutsean baizik irakurtzen ez zekien irakurlegorik ezta erdaraz baino euskaraz irakurri nahiago zuenik ere 2 Edonola izanda ere, probetxugarria edo, behinik behin, interesgarria gerta daiteke XIV, XV eta XVIgarren mendeetako gertakari hori hurragotik ikustea: itzulpenaren bitartez bilatutako duintzeaz giltza izan daitezkeen lanak baino ez ematearren ezinbestekoa da W. Melczer Towards the dignification of the vulgar tongues: humanist translations into Italian and Spanish in the Renaissance, Canadian review of comparative literature, 8 (1981), 256-271 eta M. Pfister, Die Bedeutung der 'volgarizzamenti' lateinischer Texte fûr die Herausbildung der literarischen Prosasprache, in A. Buck-M. Pfister, Studien zu den 'volgarizzamenti' rô*mischer Autoren in der italienischen Literatur des 13. und 14. Jahrhunderts, Mûnchen 1978, 45-87 eredutzat har daiteke bitarte berberaz iritsitako aberasteaz; dauden ikuspegi orokor gutxietako bat A. Buck, Die Rezeption der Antike in den romanischen Literaturen der Renaissance, Berlin 1976,67-82 orrialdeetan irakur daiteke [= Id., L'eredità classica nelle letterature neolatine del Rinascimento, Brescia 1980, 88-106]; bakoitzak bereziki hizkuntza edo lurralde baten kasuaz badihardu ere ez dute begien bistatik behar den testuinguru zabalagoa galtzen klasikoak diren hauek: C. Dionisotti Tradizione classica e volgarizzamenti, in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino 1980 [1. ed. 1967], 125-178, P. Russell, Traducciones y traductores en la península ibérica (1400-1550), Barcelona 1985 eta G.P. Norton, The ideology and language of translation in Renaissance France and their humanist antecedents, Geñeve 1984. Izan ere, erdi aroaren bukaerako eta errenazimenduaren hasierako itzulpen horiei begiratzeak zerbaitetarako balio badigu hizpide dugun kontuan euskal letren historiaren bitxikeriatzat dugun zenbait gauzaren arruntasuna ikusteko da: XVIII, XIX eta XXgarren mendeetako euskal itzultzaileekin komun dituzten eta gorago aipatu diren asmoez gain, XIV, XV eta XVIgarren mendeetako haiek ere, esaterako, pobrea ikusten zuten beren lingua vulgaris latinaren edo grekoaren ondoan, eta batzuetan hizkuntzari berari leporatzen zioten errua, beste batzuetan geroago jeneralean ez hizkuntzari baizik hiztunen axolagabekeriari... Ez ziren ezer berririk esaten ari: horiek guztiak edo gehienak esanak zituzten Errepublika bukaerako erromatarrek (ikus, esaterako. Cic., Fin., I, 2-4 eta Tusc., II, xi, 26 bakarrik)..

68. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0092 Ez dute ulertzen Jainkoak bere salbamena utsean, gizakien merezimenduei begira egon gabe, ematen duenik.

69. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Paper hutsean.

70. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Hobekuntza-bideak huts-hutsean eskolaren esku ezin utz badaitezke ere, eragile nagusi eta garrantzitsua izan daiteke berau.

71. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0045 Inoiz betela hutsean jardunagatik izaten dira jipoitu ederrak hartzen dituzten gaiak ere eta geure buruaren autokritika eztabaida horien baitan pisu handiko gaietako bat da.

72. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hala ere, jakin badakite euren mugimendua ezin dela laga udal batzuen borondate hutsean, eta euskal sare bat osatu nahi izanez gero, antzeko egoera soziolinguistikoan dauden udalerriek bat egin beharko dutela; azken batean, euskarak gune nagusi bat behar du berezko dituen funtzio guztiak garatzeko.

72 emaitza

Datu-estatistikoak: