XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Onela egin zuan gure Jaunak oben edo pekatu orrdezko ordaintza: gure utsegiñak osatu, gure zorrak ordaindu ta gure okerrak zuzentzearren ezin esan alako neke ta samintasunak eraman eta azkenik eriotz lotsagarri batekiñ ill.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Erre nazazu, Jesus, urra nazazu edo egizu nitaz nai dezuna; ta barrkatuak geldi bitez oraindañoko nere utsegiñak.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Orduan gogoratu zitzaion bere gaiztakeriz ta Ama Birjiña'ri egindako urruinkeriz gertatu zitzayola: ezagutu zuan bere utsegiña ta egizko aitorpen batez Jaunaren serbikintzara biurtu zan.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Utsegiñak aitortu ta Jaun-aundia artu, elizan ere.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

7. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 - Leenengo, idatz-atal auek irakurri itzazu:
Jaunagatik katepean lotuta nagoan au erreguka nagokizue, bada: Berak egin zizuten deiari dagokionez ibilli zaitezteela, oso apal, otxan eta pazientzi aundikoak izanik; elkarren uts-egiñak maitasunez eramanik espirituen elkartasunari pakelokarriz eusteko arduraz Efesotarreri 4,1-3.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 (...); idazkuntzaren oinarriak bederen erakats balekizkio; sistemazko errepikentzako eta kopientzako hitz-lerrokada luzeago bat eskain balekio; ez ote lezake denbora bikaina irabaz, beharrezko ez den anitz hutsegin bidenabar baztertuz?.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0105 26 Otaño.
Naiz lanerako ekarri detan
guziz borondate fina
akats ugariz betea izan da
gaurko nere alegina
sinistu gero neronek daukat
horrekin naikoa mina
entzule onak parka zazute
egin dedan huts egina.

9 emaitza

Datu-estatistikoak: