XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zu zara utsik aukeratua
Izar guztien artean,
Illuntasunen usainik bere
Ez daukazuna soiñean,
Illunpe danen jayotokia
Daukazu mende mendean,
Zeuri ikutu baño lenago
Sortu ziñean unean,
Zeuntzalako zuk artu bakarrik
Bere burua oiñpean
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Alboko ardantegia utsik gelditu zan orduan.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Orduen echeko guztiak belaunikoturik egiten deutzee asaben arimari adoraziñoia, eta eurak ill-errira utsik biurtu ezteizen, erreten deutzeez (au da illen giro-mutuo) diru-paperak (olan derichoe, baia eztira benetakoak) oneen ustez, andikaldian be dirudunak obeto bizi eidiralako.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Atzenean guztiz ilundu zanean, asarratuta ta sakelak utsik yoan bear izan eben etxera.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 ¡Tamalgarrija, benetan, lekaretxe ospatsu a orain utsik egotia!.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Gose diranak ongiz asetzen ditu ta aberatsak utsik bidaltzen.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Goialdeak utsik dagoz.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean tza erabiltzen du, besteantzi ta noizbait z uts-utsik: inguruan darabiltza gau ta egun guziak I. 80-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren onetan nerabiltzan itzak I. 255-11, eguraldi gaistoak gaizki zarabiltza I. 217-9.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Ehailetan ez dute sinheste pikorrik,
Ez dute hunkituko hortakotz kilorik...
Kutcha zahar guziak daudezela hutsik,
Eginen da oraino athorra hertsirik!
.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez du bada hortan ikhatzak hutsik, gerlako egunetan bezala.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Gudaroztiak ez bai dira utsik etorten.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ura ez da bearr bearrekoa utsik edatea, beraz, kamomill ura, menta ura, edo anis ura, bero beroa edatea, berrdin berrdin da.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Aragiaren egipenak ondo dakiguz zeintzuk diran, griña okerrak utsik agintari dirala.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Arin-arin eitten dau
Soloan erbiek: (bis)
Utsik egitten deittu
Punturik erdiek,
Ai, ai, ai!
Punturik erdiek,
Ole morena
Punturik erdiek,
Ole salada
Soloan erbiek
.

16. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Utsik ala?.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ainbeste urte bizi munduan; ainbeste urte Jauna otseintzen eta gogoa utsik, emaitzik gabe.

18. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Eskuetara begiratu diot: Huxik zeduzkan!.

19. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 Tolerantzi-etxe bateko atarian, Bilboko Cortes karrikan. Emagaldu batzuk ikusten dira, pareten kontrako aulki luze tapizeria oneko batean. Batzuek fumatu egiten dute. Oro daude jantzirik haien ofizioak eskatzen duen uniforme desberdinarekin. Alde batean, ezkerretara, edari-lekua; ostean barman bat, haren jake zuriarekin eta txori-gorbata beltzarekin. Jente asko. Musika lekua hutsik dago orain.

20. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Abagune batez, PERU JAUNA ta ANTTON sartu arte utsik geldi bedi antzeztokia. Auek, gertakizunen berri jakiteke sar bitez arrantzako tresnak eskutan dituztela itxasoratzeko ustean. Izketan diardutela, bat-batean oar bitez gertatzen denaz.

21. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez belauniko
zutik
zure egia gurea
oyuztatuz
baitare gezurra
urrezko bigantx kiaztatuarekiko jaurespena
Pazko-goizeko giza eorzgabearen gorpua soiñean
bezperako gantzugalluz ta likurtaz
eta illobia seilluz ta utsik

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Ortxen dauzkat bi barrika utsik eta....

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Banuan eper-txakurtxo eme bat la Chispa erdi-kaxkar, erdi-basati, baño oso bat beti nerekin zetorrena; berekin juan oi-nintzan goiz askotan Charca'raño, erritik legua ta erdira, Portugal'eko muga-aldean, eta ez giñan iñoiz utsik etxera itzultzen.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Neguan ganbaran uzten naute, ezur-utsik, xaguak lagun.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu ren ikasleak Yainkoaren etxea etzuten utsik uzten; gezu batean, bertatik alde yaurtiko ditute: bitartean zintzo diraute.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Baiña askori gaitz egiten zaigu, ta Baiona'o eskribikeran ph, kh ta th ez erabiltzea erabaki zan: beraz P utsik gelditzen zaigu.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Horrela, gizonak zerua miresten duenean, Sartre'ren esaera gogorrak larriturik begiratzen du: beharbada zerua hutsik dago.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Galdetu atsegiñetan dabiltzanai, eta ao batez esango dizute, zer egarri daukaten beti, eta egarri ori eziñ ase, edo ase orduko, berriz ere egarri biziago, amorratuago... Eta aien biotzak goibel, triste, utsik.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Guztiz erraza, diño abadeak; bapere minik egiten eztaben osagarria, ta gañera utsik emongo eztabena; baña ori bai, diru askotxo kostako jatsu

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Utzik geratu diran lurrek, urrengo laborea ereiteko gertuten asi.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Utzik dagozan lurrek atxurtu.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Baino illobia utsik dago edo ez dago an benepein Elkano'ren ezurrik.

34. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Da, aor, egun orretan, basterra utzik topa dau, sillorik bapez.

35. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta jan-edateko, azpilla (platera) ta pitxarra utzik aurkeztu eutsozan.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta orain... harek ez, Iruñan dagoalako, baina nik neuk dakustaz kaleak hutsik, bazterrak ilun, plazan inor be ez.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 1. Eun urte bete dira, Aita Santua utsik ezingina ta gotzai guztien buru dalako siniskaia, I-nengo Batikano Batzarrak erabaki ebala.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Abenda zarra
zeure semiak
irauten eben
len utsik
.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Baina... indarrak eta haizeak Jaungoiko biziaren Espirituak egoera honeek aldatu egiten ditue, eta hauxe da umeek osotu behar dabena hutsik dagoan binetan: hauxe da nahi dana, umeak konturatu daitezala Espirituaren indarrez eurak ere aldatuak izan leitekezala.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1987, utsik dago.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Lotsarik ez dok! Nahikoa baneu nik, ez neuskik ezertxo ere esango, baina badakik higatik gauero tripa hutsik oheratzen nazean?, esan eutsan gogor.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Utsik dago.

43. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Neuk dakit ondo bat be ez ebala ekarri, ama apaitarako arraiñen zain egon eta utsik etorri zalako, esne sopak artu eragin eta lotara bialdu genduzalako.

44. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0024 Atabalaria mintzatzen bukatu baino lehen, hutsik geratuko da plaza. Bakarrik hordi biak geratuko dira.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 A Ez dago hutsik, beraz planoa bertan dago.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Hipotesi mailan, hutsik, mugi dezakegu.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Horrela, ontzia hutsik geratzen bazen, bazekien abererik ez zitzaiola falta.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Ortzia egunez, hutsik; ortzia gauez, izarrez beterik: hau da gure begiek esaten digutena.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0144 Bigarren ontzia hutsik dago eta lehenengoan gas bat dago 750 mm Hg-ko presiopean.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0419 B jokalariak, bere aldetik, apalategi bat hutsik, eta aparte, barruan izan behar dituen gauzen irudiak.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 - Jaten duenarekin, egun gutxi barru gure ganbarak hutsik egongo lirateke...... eta beti dago norbait nahi gabe zapaltzeko arriskua.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 Ez dago zergatik esan beharrik ere, ordu laurden bat igarotzerako, otarrea hutsik zegoela, eta tximutxoa beterik, gehiago ezin zuela.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Hortik aurrera dena zaharra zen: txartelak ateratzeko makinek, hain zaharrak zirenez Victoria Erreginaren garaiko penikeekin bakarrik funtzionatzen omen zuten; liburutegia itxita zegoen beti; belaunaldi batzuk baziren txokolatea saltzeko makina hutsik zegoela; eta han, beheran, metro guztietako andenetan bezala, zulo sakon misteriotsuak zeuden.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Gizakiak argiak zirela uste ez nuen ba! Baina zure burua hutsik dago, saski hutsaren hutsa baino hutsago .

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Era horretan EOMa makurtu egin zela ikusi zuen, bere maleta, hutsik zeuden ontziz betetzeko.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Leku egokia zen hura eta nik aurrera egin nuen, apalean zehar, hutsik zegoen zopontziaren parera iritsi arte, bertan zerbitzatu behar bait zuten zopa.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0040 Belardia eta ikuiluak hutsik zeuden.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Beterik igo
hutsik jaitsi,
azkar ez banabil
hoztu egingo zait
.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Bapatean, herriko enparantza hutsik gelditu zen.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Gela beti hutsik egoten zen, baina beirakiren bat guztiz birrinduta aurkitzen zuen zoruan.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Robinen kanpamendua ia hutsik geratu da.

62. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0020 Maitasun hutsik, ordea,
ez dago gizonagan.

63. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Atzo, txiripaz, beteta
boteila, normalki hutsik...
askotan pentsatu zaitut,
pentsatu
ez ote zauden ardoz
maitemindurik.

64. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0155 Ta ixildu
ta esan
ta uste
ta utsik
ta
ta
ta

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Bigarren gela aurrenekoa bezalakoxea zen, baina ohe bakar bat zegoen eta hormak hutsik zeuden.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Buztanobi beltz dago eta... sakela hutsik, etxera, bakarrik, abiatzen da.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Andere horrek imajinatzen du bere logela hutsik, imajinatzen du bere senarraren eta bere amaren arteko solasa, ez da horra joan?, telefonoz, non ote dago gure neskatxoa, non bilatu ez dakitela eta urduri.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Hainbat eserleku hutsik huts: vacio, nada zegoen.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Izitua nintzen, ikaratua; beste ate batean saiatu nuen, izkutatu nahiean, eta arriturik gelditu nintzen: atea ideki eta F. Bacon-en margo erakusketa bat bazegoen, gela haundi batean eta ikusten nehor ez, utsik.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Gezalako kaleak utsik dagoz, baina argitan.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Beste etxe batetan sukaldea hutsik dago.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0177 Baina Mitsimaren formula magikoak baino ere hobeki, zeren liburu hau berari mintzo baitzitzaion; miragarriro, erdizka bakarrik konprenigarri, magia indar xit ederrez mintzo zitzaion Lindaz; han, katilua hutsik ohe alboan, zurrunka zetzan Lindaz mintzo zitzaion; Lindaz eta Popéz mintzo zitzaion, Lindaz eta Popéz.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Idatzia bait dago Salmo-liburuan: Haren bizilekua hutsik geldi bedi eta ez bedi bertan inor bizi.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta alde batetik bestera ibiltzeaz nekatu nintzenean, hutsik zegoen txabola batean sartu, eta iluntasunaren erdian eskua zoluan apoiatzera joan nintzenean, min zorrotza nabaritu eta odola jarioka hasi zen eskutik.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Ia hutsik zegoen kafetegia.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 Hutsik zegoen kamioi handia eta ohi baino bizkorrago zebiltzan horregatik.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 (...); eta herria oraindik ia hutsik zegoelarik, Errenderia gurutzatu nuen.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Eta Irun-Madrid burnibidea, hutsik eta isilik, bertan behera utziz, Lezo aldera abiatu nintzen.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0011 Aspertua nengoen ohearen erdia hutsik sentitzen; nekatua, gau erdian iluntasunari begira, loarekin adiskidetu ezinik, mamuak inguruan, bakardadea hausnartzen; gogaitua, mahaikiderik gabe bazkaltzen; galdua nuen dei eta gutun irrikituen zain egoteko ohitura; ez nuen aspaldian argazkirik poltsikoan erabiltzen; ez nintzen norbaiti loreak bidali edo opariren bat egitearren dendaz denda ibiltzen, ezta inori maiteminez poemarik egiten ere.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Pub-jatetxe hura, beti bezala, jendez gainezka zegoen eta larunbat arratsaldetan ia ezinezkoa suertatzen zen aulkiren bat aurkitzea hutsik.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Ondorioz, batzutan gelak hutsik edukitzeko, bestetan behin behineko gela zaharretan dauden bitartean.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Ohar-lan hori errazteko, aleen orriak bi zutabetan moldatuko dira, bata beterik eta bestea hutsik, hitz bakoitzari dagozkiokeen oharrak gure proposamenaren ondoan bertan egin ditezen.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Izugarrizko transformazioak, gerlak, ideologia zapaltzaile eta salbatzaile guztien zapuzketak ikusi ditu gizaki ezkor-sinesgogorrak, aldakuntza nagusienetariko bat pentsamolde berriaren exozentrismoa delarik; izan ere, gaurko denboretan unibertsoaren erdia hutsik dago, eta gizona bera ere, Berpizkundetik aurrera Jainkozentrismoaren ondoren munduaren ardatzaz jabetu zen berbera, sistemaren elementu bilakatu da (Estrukturalismoaren eragina har bedi kontutan): Eta hasieran egitura zen.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Extraposizio horrek perpausaren IS-ren lekua hutsik uztean, libre egongo litzateke perpaus txertatuko IS objetoak bete dezan hutsune hori.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Pedro Jimenez de Gozalaz gotzaiak Baranaindik hurbil zegoen santa Maria de Acella komentuko serorek orain hutsik zegoen Ribako San Pedrora joateko agindu zien.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Bilboko dokumental jaialdian euskarazko saria hutsik geratu da, eta Donostiakoan super8ari dagokiona ere bai.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Prokes-en hitzez esateko: aleman-kultura sendoki lagundua baldin bazan ere, Austriako gobernu guzien aldetik, txekotar kultura berekixa moldatu beharra zan, eta aberkideen eskuzabaltasunetik bizi zan hutsik.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Desberdintzen ditugu:
- Fruita janorduak. Hutsik edo esnekiekin (yogurra, gatzatua...)
- Barazki janorduak: entsalada edo barazki egosiak elikagai kontzentratu batekin.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Fundazio moduan funtzionatzen du eta Gida Batzordean udaletxeko ordezkariek eta euskaltegiko ordezkariek osatzen dute, nahiz eta ikasleen ordezkaritza hutsik egon.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 1.3.4. Baina Elsa Scheelenen hutsik larrienak, beharbada, estruktura-mailan aurkitzen dira.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Beren eginkizuna ez zen erlijiozkoa huts hutsik.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0056 Eskuak hutsik, gehienek behintzat, pasealari itxura batekin.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Bildurrez badijoa kanpora eta nun ikusten duen txakur kafia hutsik.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Infradesarroiloa ez da eztabaidagarri, produkzioaren egiturako hainbat atal hutsik ikusiz eta literaturaren proporziorik ezaz jabetuz.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ideologiak, ez dago esan beharrik, ez dira ideia hutsik, ezta estereotipu-sarerik bakarrik ere.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ez eta polifonismo hori definitu eta, piska bat aurreago dioenez, literaturak beti duen ideologian ere: Ideologiarik gabe... dialogoa eskegirik geratzen da anfora grekoa bezain utsik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 Aldiz, behin hutsik agertzen den Afezpicu-k (ikus 147. or.) halakoa izateko egiantz gehixeago du.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Basoko bide-txidorrak jendez beteta, baserriak ere hutsik daude; artasailen ertzetatik, garitza horailen ondotik salto eta brinko doaz mutilak; jolasean, ostera, neskak, kopeta ederrak askatuta dituztela.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Irakasle ordezkaketari eta hutsik dauden lanpostuei buruzko politika.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Irakasle-ordezkaketari eta kutsik">hutsik dauden lanpostuei buruzko politika.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Ondasun eta eskubideen atxekipena egitea eta atxekipena deusestatzea / Onibar-ondasunen alogera, herri-zerbitzurako atxikitzea eta atxikitzetik kentzea / Ordainketen Agintzailetza Nagusia / Ordezkaketak eta hutsik dauden lanpostuak / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / OSAKIDETZA / Osasunaren suztapena eta babesa / Osasun-heziketa / Osasun-etxeak / Osasun-zerbitzua (Herrizaingo-Saila)/ Osasunbide-zerbitzua (Lakua)/.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 BEHERAPENAK Neu ere garraio publikoak erabili izatean behin baino gehiagotan gelditu izan naiz patrika hutsik; beraz, has gaitezen Euskal Herrian diharduten Konpaini Nagusiek eskaitzen dizkiguten beherapenak ikusten; bidean jarri aurretik ondo galdetu, deskontu horiei mamia ateratzeko.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 HUTSIK?

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Ondoko testu hau ordenadorez sartzean hutsik egin denentz egiaztatu.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Hutsik dauden etxe-bizitza eta gelak, beharrean dauden langile eta herriko erakundeen esku jartzea.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0154 ZURGINTZA Lantegitik, Lak eratzen dira, okumezko oholtzan, barnekaldea hutsik dutela, zirkuitu elektrikoen muntaia barruan kokatu ahal izateko eta gehiegizko kargarik izan ez dezaten.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0262 Nola ebazten da, beraz, eztabaida? Nola jotzen dute zientzilariek ideia berrietara, bide razional hutsik ez badago?.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 Utsik zegoen Annie`ren saloon ura, bikotea arakatu zanean.

109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 (...) ikusten zan baserriak sobratzen ari zirala, ta orduan nagusiak izaten zituzten beren buru-austeak; errenta pagatzea atzeratua edukitzea txarra izaten bazan, baserria utsik edukitzea ez baitzan askoz obea izaten, modu orretan lur guziak, eta etxea bera ere bai, ondatu egiten ziralako.

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Egurrezko aulki luzeak utsik nunai.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Bere langelan ia osoro utsik, wiski-botilla bat aurkitu dugu.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Gero, beste kuarto aundi bat utsik, eta erdian, zielorrasoan, mantxa beltz bat ogei ta amar bat zentimetro ingurukoa.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Bere aita zanak bi baserri zituan: bat, Kaminotxiki, pamilia bizi zana; bestea, Zaldunborda-berri, etxe xar bat, utsik.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Eta bi izkuntza oien jokera bera onartu zuten euzkaldunek, askorena zan zu bakarrarena adierazteko arturik; eta utzik geratu zan askoren zentzuna adierazteko, zuren ordez zuek eratu zuten, eta aren aditzerak oñarriz arturik, -te atzizkiaren bidez beste berri batzuetan biurturik geratu ziran: zera ta zerate, duzu ta duzute, ta abar.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Eta gure gizartean-dio Eric'ek-orren antzeko sorgin gaizto asko ikusi izan ditut botella erdia utsik ikusten dutenak eta oro beltz, plantoa jo eta kendu besterik ez dakitenak, okerra zabalduz...

116. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0117 Taberna: Sakela hutsik eta
guztiekin zorrak.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 1.- Lehiaketa hutsik deklaratzen ez badu, abantailatsuena erizten duen proposamenari adjudikatuko dio kontratua Administrazioak, proposamenaren balio ekonomikoa derrigorrez kontutan hartuko ez duelarik.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Jean Hiriart-Urrity 1976tik dugu euskaltzain oso, Louis Dassance uztariztarrak hutsik utzitako aulkian.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 /Euskal Herriko Unibertsitatearen 1988.eko Urtarrilaren 25eko ERABAKIA, ihardupidea amaiturik eta Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoako plaza bat hutsik uzten dela jakin erazten duena.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Errektorego honek, ihardupidea amaiturik, gorago aipatu Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoaren plaza hutsik uztea erabaki du.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Urtarrilaren 12ko aipatu Erabakiak, beraiek eskatu dituzten herrietan destinoa lortzeko eskubidea aitortzen zaien pertsonen zerrenda jasotzen du; hala ere, herri horretan behin-betirako lanpostu-hutsik ez dagoenez, ezin zaie lanpostu-gordeketarik eskuratu.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 AGINDUA, 1989.eko apirilaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena, Euskal Autonomi Elkarteko Batxilergoko Ikastegietan hutsik dauden lanpostuak betetzeko, Batxilergoko Katedradun Numerarien Lekualdaketa-Lehiaketari eman zaion behin-betiko ebazpena argitara emanez.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Batxilergoko Ikastegietan hutsik dauden lanpostuak betetzeko, Lekualdaketa-Lehiaketarako deia egiten zuen 1988.eko urriaren 27ko Aginduko (azaroaren 8ko EHAA) hamaseigarren oinarri-arauak ezartzen duenaren arabera, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Agindu honetako Eraskinean azaltzen diren Batxilergoko Katedradun Numerariei behin-betiko destinoa ematea Lekualdaketa-Lehiaketa honen ondorioz, bertan azaltzen diren irakasgai eta Ikastetxeen arabera.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 2koa, Hezkuntza Administraziorako Sailburuordearena, Orientazio Pedagogikorako Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko deialdia egin eta merezimendu-lehiaketan aukeratuak izan diren langileen izendapenei buruzkoa.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Orientazio Pedagogikorako Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia egiten zeneko 1989.eko ekainaren 21eko Aginduko (abuztuaren 30eko EHAA) hamargarren oinarri-arauean ezartzen denaren arabera, beharrezko da, Orientazio Pedagogikorako Zentruak sortzea eta horien iharduera arautzen duen ekainaren 14eko 154/1988 Dekretuko (24eko EHAA) hamargarren atalean ezartzen denaren arabera aukeratuak izan diren izangaien izendapena egitea, Dekretu honen bidez gauzatzen dela hori.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 9koa, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritzarena, Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainen eta Hizkuntzen Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko Batxilerreko Katedradunen Sailekoak diren funtzionarien lekualdatze-Lehiaketan parte hartzen dutenek alegatu dituzten merezimenduak balioetsiko dituzten Erizpen-Batzordeak osatzeko Bokalak izendatu eta horien zozketa egiteko dena.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaia hutsik zegoen bera gabe.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 h) nahiz erakundeak saria accesit batzu artean banatu epaimahaiak horrela esanez gero hutsik eman dezake saria, saritutako lanak erakundeak argitaratuko ditu eta accesitetan banaturik izango balira erakundeak du hauek argitaratzeko baimena inolaz egileak esan dezakela bere eskubideak

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Hor badugu zer egin nahiz ez garen eskuak hutsik: Baionako informatika saila entzun-ikusgai ikasketak batxiler ondotik, Miarritzeko kristal piruak eta abar.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Juan Mari Lekuona aukeratu zuen atzo Euskaltzaindiak, Manuel Lekuonak, hutsik utzi zuen aulkirako, 13 botoz.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Halaz guztiz ere badirudi eskainua hutsik geratuko dela; mugimendu horretan parte haundia duten Angola, India eta Siriak, halaxe eskatu baitzuten.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Nolabait liburua egiaren sinbolo izan da, jakituriaren agerpen materiala, baina liburua ere dogmak ematen dituen neurrian gauza arriskutsu bilakatzen da eta nik hutsik, zulaturik eta zurian utzi nahi izan ditut, esaten du.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 2. Arduratze-Batzordeko Lehendakaria izango da bilkuretan mahaipuru eta arteztaile, eta kargu hori hutsik egotea edo Lehendakaria kanpoan, gaisorik edo benetan ezinduta egotea gertatuz gero Lehendakariordea, eta horren ezean Batzordekide zaharrena.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Dei honen egunetik erabaki arteko aldian, agian hutsik geldi daitezen lantokiak ere, dei beronen bidez bete ahal izango dira, lantoki horiek, nolanahi ere, oraingo deiaren gai direnen zernolako berberak izan ditzatenaren baldintzapean.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Sari taula bidatz laburretarako (egun berean burututako zerbitzua) erabiltzeko, baliatze-aldia (ordutan) honela kontatuko da:
a) Egun osoko zerbitzua: Sari-taula erabiltzeko gutxienez hamar ordu kontatuko dira (bezeroaren baliatze-aldizko bederatzi, eta ordubete gehiago zerbitzua egiteko nahi eta ez hutsik egin beharreko joanetorriegatik), orduko hogei (20) kilometro kontatzen direlarik.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Zerbitzu baten egindako kilometroen guztizkoa (zerbitzualdikoei zerbitzua egiteko nahi eta ez hutsik beharrekoak gehituta) denboraren arauz ateratzen dena baino haundiagoa denean, haundien hori izango da oinarri sari-taula erabiltzeko.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bermeoko Ospitale Sikiatrikoko Mediku-Zuzendariaren kargua hutsik dagoenez eta Lan, Osasunketa eta Gizartesegurantza Sailaren 1985.eko Martxoaren 27ko Erabakiz Osakidetzara atxikitako Maria Echebeste Portugal Andreak, beharrezko baldintzak betetzen dituelarik,
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengoa.- Maria Echebeste Portugal Andrea, Bermeoko Ospitale Sikiatrikoko Zuzendari Mediku izendatzea.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gaur egun bertara hurbilduz gero, barne estruktura guztia hutsik dagoela ikusten da.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Epailearen etxea hutsik dago aspaldian.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Enparantza utsik; txistulariak, euren doiñua aizeari joten.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Hori, mahaiean eseri eta menu-gutunari begira eta berbegira denbora eman eta platera hutsik edukitzea bezala da.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Etxebarne trinketa ez da sekulan hutsik egoiten.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Auto eta ibilbideak, hutsik.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hartaz, planeta mailan gaurko gure egunotako puntu bero egiazko edo ustezkoak kontutan hartzen baditugu, ba al da bat bera ere hutsik gabeko lege honi ihes egiten dionik? Tuzididek, orduan, ez du gaurkotasunik galdu.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Arabitarrak, Mahomet-en mezuak indarturik, Ipar Afrikan barrena hedatu eta gailendu baino lehenago, Maghrebeko eskualdea ez zegoen hutsik.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadeak baten barik, lau aldiz danak entzuteko eran esan eban, aurrean egozela jarlekuak utsik.

147. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0029 - Zein da hutsik geldituko diran lekuei dagokien zatikia?

148. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0181 Ipini 4, 3, 8 eta 4 zenbakiak hutsik dagozan zuloetan, errenkada eta zutabe guztien baturea 19 izan daiten.

149. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 - Nik burua hutsik jeukat - Mikelek ekin.

150. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Hala eta guztiz, zazpigarren astea hutsik dago; izan be amaiera irekia izateak halaxe eskatzen ebalakoan.

151. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Egunak arin, konpromisoak amaituz eta agenda hutsik geratuz zihoan.

152. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Hazur hutsik eta ozpinik ez.

153. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 Ez dut hain hutsik uzten.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 Zenbat pertsona jaitsi dira Euban, autobusa hutsik geratu bada?

155. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Ikastearen psikologian eginiko ikerketen ondorioz, gero eta argiago dago irakaslearen lana ez dela hutsik dagoen ikaslearen burua edukinez betetzea, baizik eta honen ikaskuntza erraztea.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 4. Utz ezazu bakean hutsik dagoen boltsa hori.

157. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 8. Utz ezak hori hutsik zegok eta.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - sakel hutsik: edo poltsikoa hutsik; baina hutsik erabiliz bada hainbat esamolde: hanka hutsik, oinutsik, praka hutsik, kamiseta hutsik, larrutsik...

159. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0030 Saiatu hutsik dauden laukietan zenbaki egokia idazten.

160. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0170 Saiatu hutsik dauden laukietan zenbaki egokia idazten.

161. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 P. H. = Pisua Hutsik: 3 t

162. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00176 Mostrar zehaztu behar denean laukitxoa hutsik utziko da, ez pantailaratzeko adieraziz.

163. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0146 Sagarrez beterik dagoen kaxa batek 17,25 kg pisatzen ditu eta hutsik 2,48 kg.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Eta norbait laguntza-mezua ezabatzen saiatu da, ia irakurtezin bihurtzeraino! Aldameneko paretako atea, gainera, zabalik zegoen, guztiz hutsik ematen zuen gela baten zatia erakutsiz, baina, ez dakit zein arrazoirengatik, mehatxu ilunen bat gordetzen zuela iruditu zait.

165. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 - Sabela hutsik izatea baino gauza hobea da hori -hasperen egin zuen, jakitoki hutsari berriz ere begiratu bat ematen ziola.

166. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00107 Beraz, zortzi postu beharko zenituzke hutsik. Ba al dituzu?

167. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00072 Orduan etxe hau hutsik zegoela uste zenuten? Bada, ez dela egia ikusi ahal izan duzue.

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Joanak dira dena zorionez zipristindurik aurki genezakeen egunak, joanak dira gure amodioa, gure ametsak, hutsik gaude bizitza honetan, bai hutsik.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Sarreran, ibilgailuentzako barrera eta goardia egiteko kabina bat baino ez genuen aurkitu; bizi aztarna bat ere ez zen ageri, den-dena hutsik zegoen.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Hilerria eta inguruak erabat hutsik zeuden.

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0025 Abizenari zegozkion hiru zenbakiak idatzi zituen paper lardaskatu batean, liburua bildu zuen, lehenxeago apalategian hutsik lagatako tarte berean (...)

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Baina tokia hutsik zegoen.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0006 Baina, irekitzean, gutunazala hutsik bidali izan balu nahiago izan zuen.

174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Ispiluak bazuen berezitasun bat: jaten ari nintzela erakusten ninduen nahiz eta artean ahoa hutsik nuen, pastel batetik edo bestetik, nondik hasi erabaki gabe.

175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0052 Aitak begiratu eta egia zen: atetxoaren atzean ez zegoen txoririk; hutsik zegoen.

176. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Behin konturatu zen Jesusen irudiaren azpian zegoen dirukutxa ia beti hutsik egoten zela.

177. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Erabat hutsik dago.

178. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Oso urrutian balantzaka zegoen xalupa bat hutsik, eta ondoan Pinpi printzesa ari zen zalapartaka, besoak astintzen zituen, eta ahots larriz hotsegiten zuen:

179. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0125 Arropak astindu, zaurituta ote zegoen ikusteko besoak eta hankak aztertu, linterna jaso, hutsik zegoen eskailera argitu eta buruari eraginez, gauza bat ulertu ezin duenaren keinua egingo zuen.

180. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0090 BOTA du kainabera errekara,
atera du hutsik uretatik;
asto batek arrantza egin dio
aldameneko zelaitik.

181. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 Heltzean, etxea hutsik, garbitua eta apaindurik aurkitzen du.

182. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 23 Ez dezazula ura hutsik edan, ardo pittin batekin nahasturik baizik, zeure urdailarengatik eta sarritan dituzun ondoezengatik.

183. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136
ETA zelan adierazi hitzez hitz
itsaso ezkutu eta izenik gabekoetan
populatu gabeko irletan
kalamahastien azpian
karramarro malgu zango iletsuen
eta barekurkuiloen arteko
burruka izugarria.
Esan dezagun hil ala bizikoa dela,
ezen eta karramarro biguna
maskor bila abiatu eta
maskorrik ez badu hutsik kausitu
maskor beteaz jabetzen ahaleginduko da,
maskorraren jabea den
barekurkuiloaren kontra.
Eta karramarroa gainbiziko da,
barekurkuiloa akabatuz,
ala babesik gabe geratuko da
behin eta betirako.
Zer esan karramarro bigunen larritasunaz,
zer esan barekurkuiloen bildurraz,
zer esan erdi banatu ezineko maskorraz.
Zer esan itsasoak
munduaren azalean zabaldu zirenetik
irlak itsasoaren azalean lekutu zirenetik
bakerik gabe, treguarik gabe,
ia etenik gabe
dirauten gerlei buruz.

184. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Ez zela inoiz itzuliko ere jakin zuen Ricardinhoren ohea hutsik ikusi zuenean: Anna Paula, bi urteko seme kozkorra hartu eta alde egina zen Itaparicatik, inork ez zekielarik nora.

185. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00068 Kalearen erdikada palestinarrean zabalik daude dendak, baina hutsik.

186. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Bidaztiak bere irudimenean bakarrik ikusi zituen eszena haiek, une hartako egoera guztiz desberdina baitzen: patio biak hutsik zeuden, ez zegoen ume bat ere olgetan bai, ordea, baloiaz jolasteko debekua adierazten zuten letreroak, eta gainera, Jaliscoren komunera begira zegoen leihatila konponduta eta itxita zegoen.

187. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Egurtegia hutsik zegoen, baina esne plateraz oroitu zen, eta baratzera hurbildu zen.

188. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Baina ez dago isiltasunik, ez dago hutsik zure baitan.

189. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00064 Leihotik begira, ziega eta sabela hutsik dituela, txapa zulodunaren artetik ikusi du ilargia.

190. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 Eskubiko txokoa hutsik ikusi zuen eta han, erdian, ataka bat zeukan egundoko trastea.

191. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Aulkietako bat hutsik zegoen.

192. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Hutsik zegoen aulkiak bereizten zuen Martin bikotearengandik.

193. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Gau batean, kartzela hutsik zegoela, bi botila ardo hartuta sartu zen Tito Ralph Dannyren gelan.

194. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Burua hutsik gelditzera zihoakion.

195. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Hutsik dago, ireki dudanean bezala.

196. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0019 (...) eta hiru pisutako literak ziren arren, erdiko litera gehienak hutsik zeuden oraindik.

197. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Karrikotxea hutsik dago, ontzia gainezka beteta.

198. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0025 Egunez, Jajaren taberna zarpaila da eta hutsik egoten da.

199. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Eskuak dardarka ideki egin zuen eta, noski, hutsik zegoen.

200. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0019 Ordurako hasia nintzen benetan kezkatzen, gure projektu txiki hark, kalkulatutako etekinak ekarri beharrean patrikak ia hutsik laga zizkidan; izan ere aipatu iragarkiaren kostuaz gain, eta etortzekoa zen apopiloa behar bezala hartu nahiz, beste zenbait gastu txiki ere izan genituen, egoera normal batean inolaz ere hartuko ez genituzkeenak.

201. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arinago sartuko da sabela hutsik betea izanda baino, horregatik hobe da zerbait jatea edan baino lehen.

202. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0093 Larruzko uhal belurituak hutsik zuen pistola zorroa.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00020 1.- Windows-en mahaian hutsik dagoen edozein posiziotan saguaren eskuineko botoiarekin klik eginez testuinguru-menua ireki ezazu.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Urteko zati batean baino erabiltzen ez den etxebizitza (bigarren etxebizitza edo sasoiko etxebizitza) edo hutsik dagoen etxebizitza (oro har, errentan uzteko edo salgai dagoelako; edo etorkizunean beste erabilera bat emango bazaio).

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Lehenengo eta behin, eskribauak bi zerrenda irakurtzen zituen: lehenengoan hautesleen izenak aipatzen ziren 52 Hautagaiak etxea izan behar zuen Udalean, edo bestela emazteak, eta Hiribilduko aitoren semetzat hartzeko bete beharreko gainerako baldintzak ere bete behar zituen.; bigarrenean berriz, hutsik geratuko ziren postuetarako hautagaienak.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 80-81 ikasturtean hala ere, kanporatu egin zituzten eta barnetegiaren asistentzia eta gune erlijiosoa hutsik gelditu ziren.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 15. atala. Toponimiako Batzorde-ataleko bokalen artean, beste erakunde edo organo batek proposatutako edo aukeratutakoen artean hain zuzen, hutsik gertatuz gero, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak horren berri emango dio bokala proposatu edo aukeratu zuen erakundeari edo organoari.

208. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Azken galdera hau ez dugu hutsik kritikazko tipologia behar bati erantzunez egin.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Alegiazko gurpilak atzera eta aurrera erraz egiten baitu, haur haiek ikusten ditut gero, mutil gazte, hamasei hamazazpi urte, 1936ko iraila hartan, errepublikazaleek Loioiako kuartelak hutsik utzi eta, gazte haiek txulomiatzaile ageri dira nire irudimenean patio desolatu haietan, eta bat-batean, Ametzagainatik soldadu hots gero eta hurbilagoak.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0019 Etxebizitza familiarrak Etxebizitza Erroldaren barnean sartzen dira, Errolda garaian: hutsik ala beterik egon arren.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 Paris ia-ia hutsik dago Patronatuan erakusketa inauguratzen den urte-sasoi hartan, baina halabeharrari esker bertara azaltzen da ABCko korrespontsala, Mariano Daranas, zeinak ekitaldiaren kronika bat idazten bait du bere egunkariarentzat, baita beronen kariaz Bienaberen erakusketak Espainian Frantzian baino oihartzun handiagoa lortzen ere.

212. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Herri auzoan bizi dira Ligin nere aiakoak aitaren etxondoan ez da iñor ezkondu, Osaba Sengraten etxea hutsik dago, Izeba Maider-enean langileak eta etxaldea utzita; inguruko baserri gehienetan ezkongabe zaharrak eta gazteak abio berdiñean.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Urteko zati batean baino erabiltzen ez den etxebizitza (bigarren etxebizitza edo sasoiko etxebizitza) edo hutsik dagoen etxebizitza (oro har, errentan uzteko edo salgai dagoelako; edo etorkizunean beste erabilera bat emango bazaio).

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gainera aldaketa sozio-ekonomiko nabarmena etorri zen: gero eta jende gehiago bizi zen Euskal Herrian, baserritar asko eta asko hirietarantz joan zen baserria hutsik lagata eta California aldetik zuhaitz berri bat heldu zen: beranduago gure basoen itxura guztiz aldatuko zuen Monterey edo Intsignis pinua.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0225 Arrazoi bereziengatik bertan utzi genituen bi irudi zaindariak ezik, eduki guztia laborategira eramana zegoen; lur guzti-guztia arakatu eta garbitua izan zen, eroritako azken ale edo txertakinaren bila; gela erabat hutsik gelditu zen.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0046 Bestalde, ezin dugu ahaztu 1992/93 ikasturtearen bukaeran burututako adskribapen-prozesuan, atzerriko hizkuntzako plaza dexente oker adskribatutako irakasleek (dagokion gaikuntzarik gabekoek) bete zituztela edo hutsik geratu zirela, nahiz eta eskatutako espezialitatea zuten irakasleak asko izan.

217. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0089 Artean kaballeriak utsik.

218. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0105 Baiñan askotan begira egon bear, patrika utsik zegoalako.

219. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0135 1956 urtean Ondarrabira joan zan famili au, eta geroztik utsik arkitzen da Zarate baserria, tamalez.

220. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 - Harritzekoa da; ororen beharra badugu hemen, orotarik eskas eta egon zaitezke mokoa zabalik, bainan beti hutsik, bertzen gain utziz gauzen antolatzea.

221. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 Hameka urtez Urruñan jokatuko dituzte (1853-1863), gero beste hamabiez Saran (18541876), 1870.a hutsik utziz, eta hortik aurrera toki desberdinetan, mugaren bi aldeetan (haietan beste lau aldiz Saran).

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 Aldi berean, 1996ko azaroaren 11an, Lehendakaritzaren ebazpenez, Enirio-Aralarreko mendietan hutsik dauden txabolen erabilpen berezia emateko deialdia onartu zen, prozedura irikiz, baita emaitza arautu behr duten Plegu partikular bereziak ere.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 b) Langilearen lanbide kategorian plaza hutsik ez dagoen kasuetan, enpresak hala jakinaraziko dio.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0009 Marka / Eredua-mota (plazak) / Gehienezko pisua (kg) / Motoreak / Hutsik / Lurra utzieran / Kp. / Marka / (Potentzia) / Prezioa mila pta.-tan

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1056 Bigarrena.- Esleitzen ez diren lanpostuak hutsik uztea, indarrean dauden arauetan jasotako bideetatik bete beharko direla.

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Salhaketak duela urte batzuk aurreratu zuena gertatu dela gehitu zuen Manzanosek, hau da, kartzelak egin ahala betetzen direla, hutsik gelditzen diren lanpostuak balira bezala azaldu zuen.

227. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Beasaingo arazo nagusienetako bat etxebizitzarena da, eta jakinda ia 1.000 hutsik daudela, Gobernuko taldearen politika beti izan da eraikitzen jarraitzea.

228. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 Ez dakit ordea horietatik zenbat dauden hutsik, eta beste zenbat galduko diren ondorengo urteetan Abiadura Handiko Trena egiten badute azkenean.

229. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4252 b) Aurreko puntuan adierazitakoari utzi gabe, ahalik eta azkarren betetzea aurrekontuz hornituta baina une honetan hutsik dauden lanpostuak.

230. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Gaur goizean aita etorri denean, galtzontzilo hutsik zegoen, eta nik begiratu eta esan diot: Aita, zertarako daukazu galtzontzilo erdian poltsiko bat?

230 emaitza

Datu-estatistikoak: