XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Azkenengo zenbakijan, Ramuntxo Paris'en idazpurubaz idatzi neban idazkayan, utsune askotxu agertu ziran, irakurrle matte.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Gizon letazkatu auen solasketa ta idazkaiak beren argitasun, beartasun eta zeaztasunarren nabarmentzen dira.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Eleizetan idazgaiak badauzkagula baitezpadakoak.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Artan egin irakurgai eta idazkai guziak; gero ta ikasiago agertzeko.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bere idazkayak, bere idantzeskijak, eta bere apaingijak, ikusgarrijak dira benetan.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bayetz esan geuk diñoguna, aldizkingi dotoria dala gustiz, begijak beragana eruatekua lakua, ta bere idazkayak gustizko zalegarrijak.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bere idazkai politez ganera, bere irriudi barregarrijekaitik bakarrik artu lei pozik.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idazkai samiñak alde guztitan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aurreragoko idazkai batean España'ko erriketa edo politikatzaz itz egitean ESATEN GENDUN socialistak oso mindurik aurkitzen zirala azkeneko auteskundiak ezkeroztik, orduan eraman zuten uste ezbezelako jipoi garratzaren eraman eziñagatik; eta geroztik, gauza aundiyak egiteko ziran arren, ordukotxe tankera mingarriyan aurkitzen dirala dirudi, oraindik.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bada orain ¡arrituari!, Tradición Vasca'k, Constancia'k ta Correo de Gipuzcoa'k maiz-maiz euzkerazko idazgayak ekartzen dizkitek.

12. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Nik neuriak emon dodaz, eta ugari, azkengo idazkayan.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Zaitegi'k aldizkingijaren arrtezkarija danezkero, nire idazkayaren azpijan olako uarrak jarrtzeko bere-buru ta bere-esku da.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ormaetxea'renak, ordez, nire idazkayaren azpijan jarrtzeko eztira ain egokijak, nire ustez.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ormaetxea be, bere-buru ta bere-esku da nire idazkayari erantzuteko, baña nire idazkayaren azpijan jarrtzeko ez ainbeste.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Orrek erakusten dau Ormaetxea'k nire idazkaya begi-aurrian euki daula, argitaldu baño len, eta, jakiña, orrelan obari aundija dau eztabaida onetan.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Lengo eran jarraituz, egoki ta biarrezkoa litzake atsegin izan zaizkidan idazkaion izenak azaltzea.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 ¿Nundik datorkigu idazkai ori? ¿Nundik etorri leike olako gurari bizia, olako Aberrizaletasuna?

20. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Ta Unamuno etzan atera iñoiz idatz gai ontatik iñora.

21. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Adiskideak: Gaur, Larrea`ko lurralde donestu edo bedeinkatu ontan, Arana eta Goiri`tar Sabin`en omenez, edo obeto esanik, gure IRAKASLE AUNDIA izanikoaren oroitzapenez gogotsu ta atsegiñez ospatzen degun OLERTI-EGUN garrantzitsu ontan, Kirikiño zanak Sabin`en eriotzari orain 75 urte, IBAIZABAL aldizkarian Bizkaieraz idatzirik argitara eman zuan idazkaia datorkit burura, itzez-itz nik gipuzkeraraturik, onela diona: Astasken goizaldean, 1903`gko. Azilla`ren (Azaroa`ren) 22`an il zan, Sukarrieta`n, ARANA ETA GOIRI`TAR SABIN, Bizkai`ko seme zintzo au.

22. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Euskal aldizkarietan, idaz-gai jakingarri guztiak aztertzen ziran: Teoloji ta Filosofia. Politika ta kirolak. Jakintza ta Eziera auzia. Gizaki eskubideak eta askatasuna.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 F. Ozkin-ek, AGUR en 104` garren zenbakian argitara duan Oporraldiak Lourdes`en deritzan idazkaian gezur, aundi bat esaten du, nigatik, leku nardagarrian utziaz nere giza-lege garbia.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00024 Nafarroako emakumeak izan zituen idazgai, bizirik zenean emakumeak hain buruhauste izan zituen hark.

24 emaitza

Datu-estatistikoak: