XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Au ulerbide bat da nola atzerapengo ideoloji batek galerazten ditun aaltasun oberenak.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan, zera gertatzen da, ideolojiaren egaletan aienatzen dirala berak bizi diran errialdetatik.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Ioneskorentzat (nik uste...) teatrora ideologi baten defenditzera doazenak, aitzaki-lekutzat hartzen dute teatroa, beren ideiak gerizatzeko toki bat.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Ezezkoaren argibidetzat, hara hemen bere hitzak: Egia da, arte-egintza batek ideiak ditu bere baitan; baiña bera bizitza edo bizitzaren adierazpena danez, ideiak heurak sortzen dira handik, eta ez bera ideologiatik.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Labur: bizitza ez da ideologiaren seme, ta bai alderantziz.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Azalez oso zuhur, arrunt; mamiz lirismu apalekoa, gizona gizon danez interesdun zaiona ta ez alako edo onelako ideolojiaren jabe dalako.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Sartre'n ideolojia

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Orain, ordea, horrekiko haustura gertatzen da: artistak berak nahiko du ideologia egin, bere obra teorikoki aztertu.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 ... Merkatari donostiarrek eta bilbotarrek, burges hiritarrek, liberalek, foruen gainditzea beren ekonomia eta ideologiaren irtenbide naturala bezala ikusten zuten.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 - Zein ideologia defendatzen dute karlistek?.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Liberalismoaren ideologia.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Borbondarren absolutismoaren eta zentralismoaren aurka eraikitzen da burgesiaren iraultza liberala, liberalismoa deitu ideologian oinarritzen delarik.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 - Faxist ideologiak bat egiten du modu askotara inperialismoaren ideologiarekin; burgesiak feudalismoaren aurkako borrokan instituzionalizatu zituen baloreak gaitzesten ditu; aurrerapena baztertu, eta alderantziz, intuizio eta irrazionaltasuna goratu arrazoimenaren aurka eta demokrazia baztertu biolentziari kulto eginaz.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0084 Guztien aitzindari Krutwig aipatu beharra dago, honek ekarri bait zituen lehenengo bi elementu aldatzaileak: literatur hizkuntzan, lapurtar preklasikoaren erabilera, maileguetan grekora joz; ideologia aldetik, federik eza, erlijioarekiko haustura eginez.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Hau da, sistema ekonomikoak sorterazten dituen beharrek eratzen dute gizartea eta ez ideologiek.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 XIX. mendearen haseran, Ilustrazioaren antzeko beste ideologia bat jaio zen Europan: Erromantizismoa.

18. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Zeren Euskaltzaindia ez baita instituzio katoliku konfesionala, eta ideolojia guztietako jendeek har dezakete parte bertan.

19. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Horrela, nork bere ideolojia, nork bere pentsakera moldatu nahi du.

20. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Gaur, ideolojia eta pentsakera guztiei adi-adi dagoen batek, honoko hau ikusten du: ez dela gauza bere bizitzari batasun bat eta zentzu argi bat emateko.

21. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere buruarekin zintzo jokatu nahi badu eta bere taldetxoan esiturik bizi ordez, gainerako ideolojiekin elkar-hizketan jokatu nahi badu, burubide hontara dator azkenean: egunetik egunera nekezago dela gure bizitzaz zentzu argi bat aurkitzea.

22. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Sinesdunarentzat, kristau sinestea, ez da beste ideolojien antzeko bat, ez eta beste erlijioen antzeko zerbait, ez da giza-prolemen soluzio-bide bat.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Aldjezairitar ideologiak hastapenean, musulman arazoa planteatzen zuen, abertzaletasuna, ordea, ez zen argi ikusten (...).

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 - Ideologiaren garrantzia, oso haundia da Txinan.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Egun ideologia sozialista gelditasun ahul batetan murgildua dago zeren ekoizpen bortxak dituen kolektibo terminoak suntsitzen ditu, hau da arazoaren irteera askatasun artesanalean ala kolektibitate olde baitatik liberazioan jarririk (helburu gabeko subjetibitatea).

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 Ideologiatik landa bretoi guztiak bilduko dituen alderdi bat egin nahi lukete; interklasista da, eta bai sozialismoaren eta bai kapitalismoaren eskemak arrotzak direla eta, arbuiatu egiten ditu biak.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Ezker berria pluralista aitortu da, bai ideologian, bai ekintza-moldeetan eta baita interes-joera nahiz interes-taldeetan ere.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Ezker berriaren ideologia ez da filosofilari edo zoziologilariren baten burutik, armaturik eta pronto, sortu, Pallas Atenea Jupiter-en burutik bezala.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Ideologia libre bat danik ere ezin esan leike.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Ezpada, ideologiatik dago libre ( definitu du M.-k).

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 ANAITASUNA azkenaldiotan gorabehera zenbaiten lekuko izan dugu, mitoak, mitologiak, ideologiak eta horrelakoak ezagutu dituen horietakoa.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Ideologiazko eritasunez egiazki eri ageri zen 1972 inguruko ANAITASUNA hura.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Proletalgoak gidaritzaren eskurik gal ez dezan, ideologiaren eta politikaren frenteetan ezin dezake bere eragipen praktikorik inolaz ere utz.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Ikuspegi aldetik ideologia idealist-humanisten alorretan dabiltzan iraultzaile frango, alor horrek berak hartara beharturik, proletar diktaduraren aurka jarriak dira.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Horiek horrela, gidari den alderdia eta masen artean aurkitzen den harreman jakin bat, eta bide beretik, alderdiaren barne-harremanetan eztabaida eta ideologiazko burrukaren ordez jauntxokeria nagusi bada, hala-beharrez, bistan da, marxist iraultzaren muinetik urrun izango dela alderdi horren ikuspegi teorikoa.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Etzen jabetu Euskal Herri sistimako eskualde diren ekonomia, politika eta ideolojia elkartzean, bakarrik euskal kulturaren arazoa erroetatik konpon zitekeela.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 - Baina, ba ote dugu ideologiazko era hortarako definizio bat ematerik, arruntki alfabetatzeari gagozkiolarik?.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Egun, arrazoin bidetatik den artean uste dugu edonork duela ideologia bat edo beste jarraitzeko eskubidea, lana era batera edo bestera egiteko eskubidea.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Orduan, nola, aurrez, egin dezakegu alfabetatze mota bat (ideologiaz mugatua) eta bide batez herri mugimendu bat (mugimendu zabal bat) aurrera arazi?

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Ideologia bat, joera mota bat ezarri nahi izatea, besteren eskubideak ukatu nahi izatea da, beraz, azkenean ideologia ezberdinak ukatu nahi izatea.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Honek ez du esan nahi, holako edo halako ideologia bat ezin agertuko denik alfabetatze saioetan; bai, noski, eta ager bitez.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Leninentzat, masen ideialogi espontaneo edo irizpide eta asmoak ez zuten balio haundirik, azken finean ideialogi burgesa besterik ez ziren.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Izugarrizko transformazioak, gerlak, ideologia zapaltzaile eta salbatzaile guztien zapuzketak ikusi ditu gizaki ezkor-sinesgogorrak, aldakuntza nagusienetariko bat pentsamolde berriaren exozentrismoa delarik; izan ere, gaurko denboretan unibertsoaren erdia hutsik dago, eta gizona bera ere, Berpizkundetik aurrera Jainkozentrismoaren ondoren munduaren ardatzaz jabetu zen berbera, sistemaren elementu bilakatu da (Estrukturalismoaren eragina har bedi kontutan): Eta hasieran egitura zen.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Agian, Barojarengan interesatzen zaiguna ez da, hain zuzen, berak Euskal Herriaz eta euskal bizitzaz gorde zuen eritzia, ez eta haren mundu-ikuskera edo ideologia ere.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Hitz laburretan, urte hauetan aldizkariak ireki egin du bere burua bi aldetara: lankidegoaren eta irakurlegoaren aldera, eta ideologia berrien aldera: sozialismora, estrukturalismora eta existentzialismora bereziki.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Honela, ideologien mundua zabaldu egiten da Jakin-en, eta hau konkretuki zenbait artikulutan nabarmentzen da.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Eta ardatz hauen gainean, bere pentsabide kulturala, sozio-politikoa eta erlijiozkoa emanaz joan da bizitzaro bakoitzean: bere ideologia, nahi baldin bada.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Baina Jakin-en ideologiak ez du inoiz doktrina-gorputz sistematikoaren eta definituaren itxurarik.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Aldizkaria ez zen ideologia konkreturen baten izenean sortu, eta bai euskararen eta euskarazko kulturaren izenean.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Horrela bada, gaur eguneko euskal gizarteak zenbateraino egiten du bere ideologia hori eta defenditzen?.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Ideologiaren isuri etengabeak alde batera utzirik, orduen okupazioari begiratuz bakarrik, emisora lokalak marginatzeko joera nabarmendu da.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Ideologia berriak sartzen dira, denbora berean, Euskal Herria osoki idekitzen baita oraiko pentsakera moldeetara.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Teoria edo ideologia bat dela filosofian, dela teologian zeharo berritzat jotzeak gure perspektiba historiko bat izateko gaitasunik eza du arrazoi.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Ideologia eta teoria berriak berak, hain zuzen, ahal bezain laister bere burua kondaira dela bide justifikatzen saiatzen dira.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Guzien Ontasuna Gizarte osoak seinalatu eta izendatu behar du, eta pozik onartzen da horrelaxe izatea; baina zenbait taldek nahiz Estaduak berak, ideologiaren izenean, Guzien Ontasun hori beretzat nahi duenean hasten da liskarra eta eztabaida.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Teoria tradizionalak, marxista ortodoxoena ere barruan delarik, behin sorturiko ideologien lejitimazio huts bilakatu dira.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Hauentzat marxismoa zientzia eta teoria da eta ez ideologia eta humanismoa.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Beste batzuentzat, ideologiazko zabalkuntza bat legoke, filosofiazko eta politikazko pluralismo baten onarpena.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Ideologienganako mesfidantzak eta ekintzaren beldurrak nominalismoruntz bultzatu dute, hots, absolutuaren ukatzera, norki bakoitzaren bakantasuna soilik onartuz.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Ideologiari eta politikari indartsuki lotua da, eta tarteka, iraultzailea da.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Alde batetik, ideologiak hain indar haundia izanik, sindikaritza honetan militanteak zerikusi haundiagoa dute kidetuak baino.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Sindikato hauetan kidetzen direnak, gehienbat, ideologia sozial edo politiko batetan murgilduak dire.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Bestalde, gizarte batetan ideologia asko edo sozial eta politikazko ikuspegi asko direlako, Europako egoaldeko Estatuetan sindikato asko dire: zentrale sindikal asko direla, alegia.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Ideologiak abstraktoan hartu ordez, begira ditzagun horien joanetorriak oraintxe Euskal Herrian batetik prosan eta politikan eta bestetik poesian, ea nola agiri diren.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Prosa ideologien zamapean zanpatuta dadukagu.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Ideologien menpean dago ta ideologien tresna bihurturik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Poesia, ostera, gehienez ere ideologietaz bera baliatzen da, ez aldrebes, ideologia poesiaz.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Ideologiekikoan, egungo poesia, 60-gn urteetakoaren aldean, beste egoera batetan dago, dudarik gabe.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Egoera hortan sortu da Zulaikaren poesia, ikusten denez, ez dugu jakin ideologiekin ezer hoberik merezitzen ta.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Hauxe da metodologia honi egiten zaion salaketarik haundiena: maiz lanaren literatasuna bazterrean utzi eta idazlearen bizitzaren soziologian estekatzen dela, batez ere haren ideologiari neurriz gaineko pisua ematen zaiolarik.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Humanismoak, mitoek, ideologiek, suztatzen dute dagoenaren ukazio den fede hori helburu eta baliogo radikal haietan.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Batez ere, ideologiek beren buruak zientziaren atakeetatik salbu eta seguruan jarri dituzte.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Zientziak beren aldetik eta ideologiak berenetik gelditzen dira.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Ideologiak zientzien erasoetatik salbatzen dituen bereizkuntza horretaz asko mintza liteke.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 (Fedea kristau ala marxista ala beste edozein ideologiatakoa izan liteke).

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Ekonomigintza omen da, gizartea mailetan zatitu ta ideolojia sortuarazten duena.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Gerra ondoan gertatu zen, galtzaileek, euskaldun zintzo, baketsu, leialaren ideologia desarroilatu zutela: gerra galdu zutela, baina eskuak ez zituztela zikindu, argudiatzen zizuten.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0108 Beren historiaren, tradizioen, basearen, ideologia klasikoen, eskemen, zama astunak, inmobilismoan lotzen ditu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0108 Errealitatea, ordea, da, mogimendu proletari abertzaleak, bere iraganarekin eten duela: iraganaldi antieuskaldun klasiko batekin, PSOE-k eta PCE-k inkarnatu duten iraganaldiarekin; nazionalismo espainola gonfirmatu besterik egiten ez zuen ideologia sasiunibertsalista batekin.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Gizona, gizabanakoa, ideologiak eta dotrinak ezarritako loturetatik berezteko bere ahalmenak, bide ematen zion karlisten ganeko gizabanako bezala axola eta arreta sentitzera.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 - Bañan, ideolojiari buruz askotarikoa dan gizarte baten, ¿zer da terrorismoa ez den politikazko delitua?.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0165 Oraingoaren txartasunak lehengoa idealizatu egiten du, hots, lehengoaren idealizazioa finkatzen den Ideologia suspertu.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Hala eta guztiz goi-mailako kultura eta batipat ideologia, industriatutako egiduratan bakarrik azaltzen delarik, nahiz kapitalista nahiz kolektibista, teknikak, ekonomia antolamenduak, lehen mailako eginkizun bat betetzen dute klase-egiduran.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Euskal-diputatuek, Garat anaien bultzadaz eta burges ideolojiaren garaipenez, herriak emaniko mamei tradizio egin zioten, 10en artikuloa onartuaz eta, beraz, euskal probintzien eta biltzarren eskubideak deseginaz, antzinatiko gure herriaren autonomia xahutzen zelarik.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 Kultura modernuaren erakuntzan partehartzen duten ideologia, jakintza, mogimendu eta korronteak, eta bereziki sozialismoa, bereganatu egin behar dituela euskal kulturak, pentsatzen da.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 (...) kultura ideologia bati estekatzen delarik, herri bat edo talde bat bortxatzen du bakarrik ideologia honen politika eta gizarte ereduak burrukatzerat.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Politizatzeak ideologia bat inposatzeko (ideologiaren sentidurik txarrenean) kulturaren parte bat diren espresiobidez baliatzea esan nahi baldin badu, ez da gauza ona.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0034 Egia da baserritarrak ez duela ideologia hori izan eta, izan duena izan duela, ideologia ez du berdin bizi eta adierazi, baina hizkuntzean landurik dauzkan ikonoek antzeko errealitate bat isladatzen dutelakoan nago.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Urepeleko baserritarren arteko beste sineskera batean ere, inguruko kobazulo batean ba omen zeuden urrea zaintzen suge eta aker bat (24,II,275) (*)Kobazulotako ideologiari buruz emana dugu geure iritzia, eta akerrari legokion berezitasunik ez da inon igertzen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Elizaren ideologiak hala behartuta, kultura barneko dantza-irudi farregarria desio-dantza lizuna bihurtu zen; eztul eta putz domestikoak ipurtzulo pekatari bihurtu ziren: bruñ, bruñ bakoitzak bere aldian akerrari (ipurditan) muñ.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Sehaff-ek ideologia militanteaz zer deritzan ere ongi uler diteke argitasunon ostean.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Horixe da ideologia militantekoak inola nahi ez duena, ta horregatik haren intelektualenganako errezeloa.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Horrenbestez iragan gintezke, Schaff-ekin batean, ideologiak ikustera.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ideologiak, ez dago esan beharrik, ez dira ideia hutsik, ezta estereotipu-sarerik bakarrik ere.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Berez, ideien sistimak dira; baina horrez beste, ideologia guztia zehar hedatzen dira estereotipuak ere, ideiekin batera.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ideologiaz aditu, ideia bakanak ez baino baliogo-sistima batetan oinharritzen den eta gizonaren nahiz gizartearen helburu sozialak epaitzen dituen mundu-ikuskera aditzen badugu, hizkuntzak ideologiaren baitan daragien ezpairik ez dago.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Esaten genuen, ba, ideologiak bere altzora jasotzen duela estereotipua.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Schaff-ek gehiago esango du: estereotipua ez da berez eta beharrez ideologiaren atal osakairik, baina de fakto ez dago estereotipurik gabeko ideologiarik.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Eta adibide hau dakarkigu: humanismo sozialista ideologia bat da, gizartearen helburuez epaitzen duena, gizonaren eta gizartearen jarduera ta jokabideei buruz irakaspen bat ba duena orobat, etab.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 XX. mende hasieran, Modernismoaren ideologia azaldu zenean, Elizak zenbait agiri eta erabaki eman zituen, fedearen auzirako axola handiko direnak: Pascendi Entziklika, Lamentabili Dekretua, Modernismoaren aurkako zina, etab.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Gauzok eta gauzon inguruan dabilen ideologiak garai batetan inportanteak ziruditen, urte batzu duela.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Beste batzutan, formazio kultural eta estetiko arduratsu bat gozartu duten burgesak dira, literatura ona ezagutzen eta dastatzen dakitenak, ideologia kontrarioan aurkitzen dutenean ere muzin egin gabe.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Orixe ez dago gure aldetik ideologi mailan.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Zein inportantzia du haren ideologiak? Nola juzgatu haren ideologia?.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0028 Ideologia politiko guztiak baztertu egiten dituzte literaturan aritzerakoan; konpromiso politikorik gabeko literatura sortzen dute, beraz: Pott bandakoen lau deklaraziok planteamendu hau argituko digute: 1) Ideologiatik eskemetara, hauetatik hitz pare soil batzuetara, hara hor askoren desarroilo mentala (17).

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Bere lanak, aitortza esplizitoaren bidez, zientzia eta ideologia biltzen ditu; azpiegitura ekonomiko eta sozialari ematen dion lekuarengatik, lan marxista da.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Nahi bada, ideologiak oso leku handia hartzen du Iraultzaren interpretazio marxista-progresistaren barnean.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ideologia progresista batek bultzatu du, baina estatu zentralistaren interesek baliatu dute; mito askatzailea, dagoen sistemaren justifikazio bihurtu da.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Ondorioz, hizkuntzak edukin politiko-subjektiboa hartzen du, eta ideologia nagusi den garai haietan, dimentsio honek garaituko du aipatu dugun egoera natural-objektiboa.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Izandako kasu konkretuak, hala nola 1940-1944ean Bretainian izandako naziekiko kolaborazioa, erregionalismo guztien esentzia bilakatzen da frantses ideologia politikoaren imajinarioan.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Ideologia nazionalistaren desmitifikazioa.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 68ko maiatzean ibilitako intelektualek badute, pasaporte gisa, zer eskaini burgesiari; marxismoaren ustezko gorpuaren gainean eraikitako ideologia desberdinak alegia.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz: zuzendaritzaren kontrolari ihes egiten ziotenak, eta estatuaren eta gestore ofizialen eskuetatik at aritzen zirenak, eta langileen momentuko interesak defenditzeaz gain, jabegoaren ideologiari ere erreparatzen diotenak (ikuspegi unibertsala).

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren ekintzak sostengatzen zituzten bi teoria nagusiak hauexek ziren, batetik marxismoa, hasierako debateetan nagusi izan zena, eta bestetik Mudjahedin-en Erakundeari atxikitako hainbat shuren ideologia.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz shurek islamiar ideologiaren arabera aritu behar dute.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 Ideologiari buruzko debateak eta taldeka ere egiten genituen, binaka, bazkalorduetan, patioan... Pentsa, esan dizuet, euskal literaturaz inork ez zekien ezer.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Ideologiari dagokionez hori da lehenengo gauza.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Ze, badirudi, idazleak ezartzen dituen neurri ideologikoegatik batipat, edo eskubiderik gabekoak gerta daitezkela burgesak, sistemaren aldekoak, edo auskalo beste zein kondenazio motatakoak, edota bestela eta kasu honetan haren ideologiarekin bat etorriz gero ahulak, funtsik gabekoak, liburuan azaltzen den experientzia trinkoarekin (eta barka, pertsonalarekin) topatuz gero, farregura sortarazi eta errespeto gabeko ezpalak bilakatuko liratekeela.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Bai eta Ho Chi Minhek ere, eta ezin dugu honengan bere bizi-konpromezua zatikatu alde batetan bere ideologia totalitarioa ipiniz eta bestaldean auskalo beste zer.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ho Chi Minhek ideologia trinkoa zuen, eta ez zituen Politika eta Literatura bereizten, Politika eta beste edozein lanbide ere bereizten ez zituelako.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Asko kezkatzen du arazo horrek, eta korapilo hortatik irteteko asmoz, literaturak ideologiarekin dituen loturak aztertzeari ekingo dio gero Ideologia Dialogikoa deituriko saioan, eta ez hortan bakarrik.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Eta ideologia sistematikoa eta ideologia dialogikoa definitu eta hauetako bakoitzak izan ditzakeen bereizkarriak aipatzen dituelarik, gera gaitezen azken hauetatik guri gehien interesatzen zaigunarekin: osotasunarekin.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ideologia sistematikoan, ideiak loturik leudeke.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ideologia dialogikoak osotasuna du, munduaren bisio bati dagokio, baina antidogmatikoa da, kontrapundua duelako, irekirik dagoelako.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Mikhail Bakntinengandik hartzen du Sarrionandiak ideologia dialogikoaren konzeptu hau, baina hark bere Problems of Dostoevsky?s Poetics liburuan definitutako forma dialogiko edo polifoniko hori ez zaigu guri karnabala premiagabekoa bihurtuko lukeen gizarte demokratiko batetan izan ezik nobelaz gain beste inon erabil daitekeenik iruditzen.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ez eta polifonismo hori definitu eta, piska bat aurreago dioenez, literaturak beti duen ideologian ere: Ideologiarik gabe... dialogoa eskegirik geratzen da anfora grekoa bezain utsik.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Beraz, dialogoa idazleak bere ideologia plazaratzeko erabiliko lukeen treta bat besterik ez litzateke izango, eta horrek ez du ezer ikusterik Bakhtinek teorizatu zuenarekin.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Ideologia baztertzeak, ordea, bere ideologiak eskatzen dionari muzin egitea bailitzan, beldurra ematen dio Sarrionandiari, eta hor non gelditzen zaigun berriz ere oztopaturik, garbi ez dakigula bere saio honen amaieran ideologiari buruz ari denean, zein ideologia moetaz mintzo zaigun, edo ideologia sistematikoaz ala ideologia dialogiko hortaz.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Badirudi autoreei iratxekitzen dien mezu ideologikoa (eta azpimarraketa gurea da) sistematiko hoietakoa dela, bada nik ideologia osotu bat edukiz gero, eta aldi berean honen kontrapundua dena, zalantzan nagoela esan dezaket, eta egoera horretan ez naiz ziur asko, inolako mezu ideologikorik zabaltzeko gauza izango.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Nire ustez, literaturaren ideologia zalantzan ipini beharko genuke, nahiz eta idazle guztiek ideologia balute ere.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Honek, hitzen bitartez bada ere, mundua eraikitzen du, eta idazleak Sarrionandiaren arazoak ez dituenean Balzac-en kasu, aztoratu gabe eta mundu horren biztanle bat bakarrik bailitzan, ikusten du nola berak sortutako mundu horrek ezer gutxi ikusterik duen bizitzari aurre egiteko aldarrikatzen duen bere ideologiarekin.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Gerta ere gerta daiteke, Danteren kasuan bezala, eraikitako mundu hori idazlearen ideologiari egokitzea, baina hain harrigarria da mundu hori eta halako indarra du, ze ideologia guztiz baztertua eta ahaztua gelditzen den bere aldean.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Edo Don Kixoterena, zeini gizaldi bakoitzak bere ideologia itsatsi baitio.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Edo Kafkaren liburuena, non ideologien lekua beldurrak hartzen baitu, haien hutsunea fantasmagoria bat bezala geratuz.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Edo Ho Chi Minhena, zeinek ideologiak zalantzan jartzeko literaturak duen indarra ezagutuz, hura esterilizatu egin zuen diskurtso polifonikoa monologo inozoa bilakatuz.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Ideologia osotu, osotzaile, eta zalantzan ipini ezinezkoa duen idazle batek, edo ziniko bat da (Balzac), edo jenio bat (Dante, Balzac), edo literatura itotzen du (Ho Chi Minh), edo Sarrionandiaren arazoak izango ditu.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Badirudi azken honek konfidantza handirik ez duela literatura sortzeko bere ideologiak izan dezakeen balioaz.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Baina literatura idatzi nahi du, eta, nola literatura ideologikoa den, ideologia bat dago beti idazten dugunaren atzetik, eta badu, bai, berak ideologia bat, baina ez dago oso ziur ideologia hori egokiegia izan daitekeenik literaturaren izena mereziko lukeen ezer idazteko, eta....

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Eta zirkulu biziotsu horretatik irteteko bide franko egon daiteke agian, baina guk nagusi diren hiru posible aipatuko ditugu hemen: Lehenbizikoa, idazteari uztea da; bigarrena, ideologia hori piska bat ahaztu eta ahalik eta libreen idaztea (García Márquez); hirugarrena, Sarrionandiak liburu honetan aukeratu duena, hau da jainkoarekin eta deabruarekin bat batean ezkontzea.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Garbi adierazten digu bere ideologia zein den eta zeinen alde burrukatzen, bai eta idazten duen ere.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Baina literatura egiten duenean, hau da benetan literarioak izan daitezkeen pasarteetan, ez dugu ideologia horren aztarrenik ikusten, ez eta, egia esan, beste ideologiarekin ere.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Finean, liburuak arnasa har dezan eginiko zatitxoak, edota liburuak ez ezik, ideologiak berak ere atsedena izan dezan, honen aurka egoteko arriskurik izango ez duen literatur moeta bakarra eginaz: idazlearen pentsamendua konprometituko ez duena.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Hara hor ideologiaren beldurrak hau da, norberaren pentsamenduari ematen dion beldurrak dakartzan ondorioak; eta hara nola Sarrionandia erortzen den postmodernitateari iratxekitzen dizkion berberetan, nahiz eta esan beharrean gauden, postmodernoek eta Literaturak betidanik, erabiltzen dituzten ironiaren eta humorearen alerik ere ez dugula Sarrionandiaren prosan somatzen.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0023 Ideolojia batek, Politiko alderdi batek, konfesio batek, halako uztardura egiten duenean, bere interes partikularren eta euskeraren artean... euskerarentzat kaltegarri da.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Azkenik, Tomás de Sorregieta kalonjeak, XIX. mendea hastear dagoela, ideologia tradizionalista eta euskaltzale duen paper periodikoa, Gipuzkoako Probintziak finantziatu eta babestua dagoen bere Semana Bascongada izenekoaren lehen alea argitaratzen duenean, Tolosatik kaleratzen du, hain zuzen.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Egunkari ugalpen honen ardatz antolatzailea gauzaketa hauetatik gehintsuak eratu, sortu eta mantentzen dituen gizarte klasea besterik ez da: donostiar burgeseria komertziala (zenbaitetan, bultzakada gobernuaren aldetik etorri eta erabateko eginkizuna hiriburuaz kanpotik etorritako kazetariek betetzen badute ere) horretxek pixkanaka liberal progresista gisa gorpuzten ari den ideologia politikoa bait darama eta Herrialdearen barne-administraritzari dagokionean 1841era arte foruen kontrakoa argi eta garbi.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Badugu, alabaina, esperantzarik oraindik: politika orokorreko arazo handietan muturra sartu gabe ere, aipa dezagun lehenik eta bat, euskararen aldeko militantzia-senaren berreskuraketa irakaslego euskaldunaren aldetik, eskubide laboral eta ideologia desberdinentzat errespetu osoz, duela zenbait urte sektore askotan suertatu zen bezalaxe.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Indarrean dirauten filosofia eta ideologiek beren mugak ezartzen badituzte, berriz, garaia definitzen duten beste hainbat ezaugarrik ere beste horrenbeste egiten dute.

149. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Elkarrizketa bearrezkoa da familia barruko pertsonen artean, belaunaldi ezberdiñen artean, kulturen artean, gizarteko taldeen artean, ideologien, talde politikoen eta nazioen artean.

150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Gure herrian burgeseriaren ta hiritargo ttipiaren ideologiak, bai eta ideia anti-marxistak ere, ethorkizunean askozaz iarraikiko dira.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Beste erligioen jokaera ez dautzut komentatuko baia esan behar da kristau erligioan dagola emakumeak lortu dauen bardintasunaren ideologia: danok gara bardinak Jaunaren seme-alabak baikara.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Nahiz eta eritzi eta ideologia desberdin askotako pertsonak izan, ez da inolako tirabirarik edo arazorik sortu jendearen artean, errespetoa izugarria izan delarik, Irazabalbeitiak dioenez.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Eritzi horri erantzuteko Orixeren ideologia klasikoaren zergaitiak jakin erazi zituen Pablo Iztuetak.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Kontzejalen artean ideologia desberdinetako jendea izango dugu.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Lan Kide Aurrezkia eta Talde Elkartuak ideologikoki eta finantzialki ideologia berbera duten batasun bat osatzen dute.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Zenbaki hontako bi textorik interesgarrienak, agian, hasieran eta luzaro agertzen den euskal kritika eta ideolojia kulturalei buruzko komentarioa eta, bestalde, T. S. Eliot poetari buruzko orrialdeak dira (Oroitzen dugu, bide batez, Eliot-en obra baten itzulpena, Gabriel Aresti zenak egina, prometitzen zutela Pott-ekoek argitaratzea beren aldizkariaren lehen alean).

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 J.A.A.- Badaude sinbolo batzuk, bakardadetik poemagintzaren esparru teknikotik harantza piskanaka hedatuz doazen zirkulo konzentriko batzuk, errealitatea besarkatu edo birkokatu nahian, eta zirkulo konzentriko horietan nere era guztietako sentimentuetara ailegatzen naiz; sentimentu horien artean atal bat, inolaz ere erreprimitu nahiko ez nukeena, erreprimituko banu ideologia dominanteari amore emango bait nion, abertzaletasunarena da.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Teorian diskurtso objetiboa den horren atzean, eta funtsean diskurtso objetibizante edo antzeko prozedurak erabiliz mozorrozten dela El Pais egunkariaren egiazko eskumako ideologia.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Prozedura horiek balio haundiko hitzak omen dira demokrazian: gehiengoaren ordezkaritza, konsensoa... dio lehen esan ditugun hitz guzti horien atzean ideologi zehatz bat dago.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Sintoma horiek eta egunkari horrek erabiltzen dituen ideologikaren lugares comunes edo abiapuntuak aztertuz, Euskal Herriarekin zerikusi duten gauaejub arrakalak sortzen direla ideologia horretan ikusteko parada izan dutela gaineratzen du.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Kontzientzia beharra Xabier Zubizarretak, Arrasateko Alkatea eta Deba Garaiko Mankomunitateko buruak hartu zuen hitza ondoren Euskal kontzientzia bateratu baten beharra aldarrikatuz ideologia ezberdinak egon arren euskararen inguruan denok bildu behar gara eta indarra egin.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Nahi eta nahiezkoa dute han bizi direnek, beren ideologiari, lanari eta abarri begiraturik, hango bizimoldea eratzea.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Ara emen ideologi maillako lotura PCE`koentzako Españia`ko errien askatasuna Erreboluzioak ekarriko du, burgesi zapaltzallea Estaduaren aparatoetatik botatzen duten une beretik.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Politikari buruz gure etxe ontan ideologi desberdiñetako euskaldunak daude eta saiatzen gera iñor ez minberatzen, guk garrantzia ideologiaren gaiñetik, euskaldun izateari ematen diogu eta ortan saiatzen gera.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Ideologia katoliko, apostoliko eta erromatarra itsastea eta zabaltzea helburu ia bakartzat zuen literatura ihartuxe haren arbolari sapa berria txertatu genion, beste ideologia bat, edo batzu, beste ikuskera bat edo batzu..., baita literaturgintzaren ideologia berria deituko nukeen zerbait ere: formalismoaren adorazioa.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Uste dut orain eratzen ari den literaturgile-belaunaldi berriak ez duela, beharbada, gureak zuen adina aurreiritzi, eta, sasi (ideologia) guztien gainetik eta hodei (snobismo) guztien azpitik, erdietsiko duela helburua: euskaraz ONGI eta SAKON idaztea.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Azurmendi apez fraileak, argitu du gaurko egoera, oraiko problema eta ideologietan, giro nahasi huntan.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Ideologiazko eta militarrezko zapalketa da bereziki eta ez ainbat, ekonomiazkoa.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Geuri ere sortu zaizkigu zenbait lotura fede aldetik zenbait borroka eta konpromezu motei dagokienez, kristau izpiritualitatearekin uztartu ezinak bait liran; edo uste izan dezakegu beste batzuk gu baino askeago daudela edonolako konpromezuak hartzeko beren ideologietatik: 1.- Partaide zareneko herri burruka edo mugimenduetan zein da zure Jaungoiko-esperientzia?.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Horrela irizpide zientitikoak hartzen dira oinarri bezala eta ideologiari pisu gutxiago ematen zaio.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bi gobernuen ideolojien antzekotasunak ere jokatuko zuen eta, batek daki, Malvinasetakoaren gogoketa.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Ideolojiaz ere kide baina beti nehurtuak nazioarteko arazoetan erabakiak hartzean.

173. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Karlisten porrotaren ondoren, ideologia foruzalea sortu zen eta XIX. mendeko bigarren herenean erradikalizatu egin zen. Ideologia honen oinarria Foruak ziren eta beste edozer gauzaren aurretik defendatzen zituzten plano teoriko eta intelektualean. Oinarrizko printzipioak bi hauetan labur daitezke:

174. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Ideologia progresista iraultzailea zuen erbesteratutako intelektualez osatutako talde batek, gehienak alemaniarrak, Erbesteratuen Liga (1834) sortu zuen Parisen. Frantziako eta Belgikako antzeko beste elkarte batzuekin harremanetan jarri ziren eta guztiak elkartu eta Komunisten Liga sortu zuten; bertan ondorengoak nabarmendu ziren: Karl Marx eta Friedrich Engels. Ligak Alderdi Komunistaren Manifestua idazteko agindu zien bi hauei 1848ko iraultzaren hasieran. Manifestuaren azkeneko esaldia (Herrialde guztietako langileak, elkar zaitezte!) Ligaren eta langileen borrokaren nazioarteko izpirituaren lelo bihurtu zen.

175. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 - 1959an talde berri bat sortu zen, Euskadi ta Askatasuna (ETA), ideologia abertzale eta marxista zuena eta frankismoari aurre egiteko bide bakartzat borroka armatua defendatzen zuena.

176. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 5. Egungo zenbait kosmo-ikuspegi. Erlijioa gertakari indibidual eta sozial bezala. Ideologiak.

177. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Baztertua bera, pertsona bezala, bere jokabidea eta ideologiagatik; baztertua, baita, bere obra argitaratzeko eta aintzat hartua izateko oztopoengatik.

178. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Kontzeptu, arrazoi, hizkuntza, ideologia, ohitura, balio, jarrera, mundu ikuskera oso bat jasotzen du ikasleak bere ingurutik.

179. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 XIX. mendeko Erromantizismoak Rousseau eta beste batzuen eraginez arreta berezia eskaini zion herrian sustraituriko kulturari, ideologiak kutsatu gabeko berezko ohitura eta hizkuntzei, alegia. Joera horrek mesede egin zion euskal literaturari, ikusiko dugunez.

180. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Liburu honek, orduko ideologiari jarraituz, euskal baserritarraren bizimodua goraipatzen du; hiritarrak, aldiz, beren euskara bezala, motelduta gelditu direla ematen du aditzera. Gizartean, alegia, onak, alde batetik, eta gaiztoak, bestetik, bereizteko joera agertzen du idazle honek

181. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Almirallek Centre Catala delakoa sortu zuen, katalanista guztien topagunea izan zedin eta Lo catalanisme obra argitaratu zuen bere ideologia zabaltzearren.

182. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Horretarako, ideologia bat eraikiko da, menperatuari bere egoera ontzat hartzea ahalbidetuz errealitateaz jabetzeko sistema sinboliko bat, eta horren arabera jokatzeko modu bat; kultura bat, alegia.

183. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00075 - Tronuaren ideologia suntsitu dut nik.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 POETAREN IDEOLOGIA

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Maiz aipatu da idazle eta artista espainolistek Arestiren ideologia ezkertiarrean izan zuten pisua baina, aldi berean, maizegi ezkutatu da Arestik eta bere lanak lagun horiek euskal arlora hurbiltzeko izan zuten eragin nabarmena. Izan ere, ordurarte, euskal literatura, eta oro har, euskal kultura osoa, zerbait baserritar, atzeratu eta liluragabetzat kontsideraturik zegoen kaletar ikasien artean.

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Aresti ideologiaz marxista ortodoxo edo, berdin dena, zurrunegia dela esan dezakegu. Ez zen sekula Espainiako Alderdi Komunistako kidea izan, batzuek interesatuki inoiz bestelakorik esan badute ere. Eta horren arrazoia garbi zegoen.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Kontraesanak azaleratzeko asmoz, noiz behinka, gainera, eskandalu batzuk ere antolatzen zituen, ortografian edo ideologian, horri buruzko eztabaidak sustatzeko.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Baina gerta daitekeena, gaur egun gizarteak lortu duen tolerantzia-maila gutxi dela pentsatzea, baina horretan ere handizaleagoak izan behar dugu eta izan nahi dugu, eta orainarte lortutako emaitzak gutxi eman duela pentsatzea. Beste era batera esanda, internazionalizazio -eta globalizazio- prozesu guztiz azkarrean murgilduta, eta orain arte ezagutu ez dugun multimedia-iraultzaren atarian gaudenez, taldeek, kolektiboek, elkarteek, kulturek, etniek eta ideologiek elkartzeko edo elkarrengandik urruntzeko aukera gehiago dituzte, eta intolerantzia eta egoerak inoiz baino gehiago agertzen dira gizarteko komunikabideetan.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Goian aipatu bezala, Euskal Herriko Hegoaldean euskaltzaletasuna politika izaerako plantemenduen bidez azaldu zen: foralismoak, foruen erreibindikazioak ideologiaz erabat kutsaturiko literatura baten sorrreran esku hartu zuen. Literatura horrek euskaldunaren definizio-oinarriak eta berezitasunak ezartzeko xedea hartuko du, begiak mito eta elezaharretako iraganera zuzenduz, halakoek literatura baino askoz haratago doazen argumentuak ematen dituztelarik. Eleberria, askotan historikoa, elezaharra, ipuina eta olerkia, funtsean erromantze erakoa, izan ziren literatura foruzale horretarako euskarri eta bideak, eta haren ingurunea foruena baino askoz zabalagoa zen eta haren inguruan moldatu zen tradizioa Historian errotu eta gaur arte iritsi da, sektore jakin batzuetan partez indarrean dirauelarik.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Menpekotasuneko egoerara eramaten du baliabide ekonomikorik ez izateak, baina horrekin batera dago halako ideologia bat, gizonezkoen nagusitasuna goraipatzen duena. Gizonezkoen nagusitasunaren ideologia bultzatzen du pentsatzeak gizona bera dela lan egiten duen bakarra (emakumezkoa etxeko zereginetan), gizonaren lana dela inportantzia duena (lan ordaindua izatea), eta gizonezkoa dela kanpoko munduarekiko harremanak izateko gai (emakumea, ordea, beti da halakoaren emaztea), e.a.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 1.4. IDEOLOGIA ETA ESTATUA ARIZMENDIARRIETAREN PENTSAERAN

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Goian aipatu dugunez, kooperatiben baloreak bat etor daitezke politika-ideologia gehienekin. Gainera, ideologion aurrean harro-edo agertzen da lankidetza, eta harrotasun hori jatorri jakinekoa da.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Politika-arloko ideologia guztiek Estatuaren ekintzari buruzko eztabaida Administrazioa, oro har dute helburu. Ideologien jarrera horrek askatasuna ematen dio kooperatibismoari errealitatea aldatzeko funtsezkoa den ekintza-esparruan: gizartea bera. Politikagileek erabaki dezatela Estatua zelan moldatu behar den, bien bitartean guk gizartea bera aldatzen egingo dugu lan.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Sozialismoak herri gehienetan sortarazi ditu talde politikoak; oso desberdinak sortu ere. Dena den, sozialismo hitza denbora luzez Sobietar Batasuna erdigune izan zuen herri-multzoaren sistema ekonomikoari egotzi zaio. Gainera marxismoa izan da sistema hauen ideologia ofiziala.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 ...Ikusirik halako sekta jakin batzuek ekintza bidegabe eta kriminalak eta giza eskubideen urraketak burutzen dituztela, hala nola tratu txarrak, eraso sexualak, bahiketak, gizakien salerosketa, jokabide erasokorretara bultzatzea, eta are, ideologia arrazisten zabalkundea, iruzur fiskala...

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 - Beti izan dira sektak edo hobekiago esanik, erlijio nagusien alboan erlijio-talde koskorrak. Eta beti ere krisialdi-garaietan ugaldu izan dira. Gauza jakina da hau egungo munduan. Sekta askok pobrezia edo segurantzarik falta, bizitzeko ezina edo ideologiaren ahulezia nagusi den lekuetan aurkitzen ditu jarraitzaileak.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Izan ere, orain produzio-indarrik handiena, hots, kontrolpeko garapen zientifiko-teknikoa bera, legitimazioaren oinarri bilakatzen da. Baina, hala eta guztiz, legitimazio forma berri horrek galdua du ideologiak zeraman forma zaharra.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Horrela, teknokrazi kontzientzia, batetik, ez da aurreko ideologia guztiak bezain ideologikoa, ez baitu interesak lortzearen itxura baina interes horiek lortu gabe egiten duen lausoaren botere argikaitza.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Baina, bestetik, azpiko ideologia, halamoduzkoa izan arren gaur nagusi dena eta zientzia fetitxe bihurtzen duena, ideologia zahar guztiak baino erakargarriagoa da; izan ere, arazo praktikoak ezabatzearekin batera, klase jakin baten menerapen-interes partziala justifikatu eta beste klase baten emantzipazio-behar partziala gutxitu ez ezik, espeziearen beraren emantzipazio-interesari ere eragiten baitio.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Teknokrazi kontzientzia ez da nahikeriazko fantasia razionalizatu bat, ez da Freudek ilusio bat deituko lukeena, ez baita elkar-ekintzen harreman batzuetan eraikitzen edo oinarritzen. Oraindik bazegoen ideologia burges guztiak elkar-ekintzazko forma zuzen eta menerapenik gabeko batera ekartzerik, eta litekeena zen halako erabakia alde bientzat onargarri izatea ere.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Ideologia hauek errepresioak murriztu izandako gerorako nahikunde baten irizpideak eta komunikazioaren bidez desioekin asetutako satisfazioa betetzen zuten, nahiz eta, beste garai batean gizarteko instituziozko euskarriak kapitalarekin batera ezartzen zuen botere-erlazioak galdua zeukan bere izena.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Jadanik, zatitutako sinbolo eta motibo oharkabekoen kausalitatea, sasi-kontzientzia eta ideologi kritikari dagokion gogoeta-indarraren sortzailea berau, gaur ez dago kontzientzia teknokratikoaren menpean. Honek gogoeta-alde gutxiegi eskaintzen ditu, honez gero ez delako ideologia bakarrik.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Bizitza zoriontsuaren proiekziorik ez du adierazten jadanik, eta proiekzio hau ez bada errealitate txarrarekin identifikatzen ere, berarekin harreman egoki batean jar daiteke. Ez dago dudarik, hala ideologia berria nola zaharra, baliogarri direla gizarte-bizitzaren euskarri diren oinarrien tematizazioa galarazteko.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Garai batean, kapitalista eta soldatapekoek gauzatzen zituzten harremanen menpe botere soziala aurkitzen zen; gaur, aldiz, sistemen iraupena aldez aurretik definitzen dutenak egituren baldintzak dira; hau da, masaren atxikimendua sortzen duen forma, ekonomia pribatuko kapitalen birbaloraketaren forma eta konpentsazio sozialen banaketaren forma politikoa, hain zuzen ere. Hala ere, badituzte bi alde bereizgarri ideologi zaharrak eta berriak.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00057 Lanerako ahalmen izugarriak eta emaitzen kalitateak ospetsu eta modako bilakatu zuten margolaria. Jeinu handi hura komunista konbentzitua zen ordea, eta bere pentsaera irudiz azaltzen zuen artista. Kapitalismoaren erresuman bere ideologia ez zegoen ondo ikusia, lanen inguruan sortzen ziren iskanbilak etengabeak ziren.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Mugimendu euskaltzaleen ekimen asko aipatuta daude jadanik, eta baita koherentzia ematen zieten ideologia eta jarduera egitasmoa (8.2.1-3 atalak) ere.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 Eta nola liteke hori? Lehenengoak iruditeria jarriko baitu eta besteak marxismoa eta ideologia.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Hona hemen Larrazabalen analisiko hitzak: Gizarte honetan teknizismoak eta positibismo zientifizistak duten indarraren eraginez, erabateko arrazionalismoa ideologia nagusi bihurtu da eta, gainera, ilusio ideologiko honen lilura koerlatibo baten gisan irrazionalismoari ateak zabaldu dizkio.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Irrazionalismo hau, bestalde, ongi samar toleratua dago ideologia nagusi arrazionalistaren aldetik, toleratua eta integratua, (...)

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00238 Gaurko arazoa hau da. Bi aldetako ideologiak gauzak errazteko espiritualismoa eta materialismoa izendatu ditzakegunak buruz buru aurkitzen dira-eta batek edo besteak garaile ateratzeak, biharko munduari oso ezberdineko abiadura eman liezaioke.

212. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00029 Interesgarria bezain eztabaidagarria den aztergai honetan sakontzera garamatzaten eredu eta ikuspegi eta baita ideologia ezberdinetatik abiatuz burututako ikerketak aurki daitezke.

213. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00103 Badakit agian ideiologia aldetik ez direla markatuenak, baina institutuko bizitzaz egindako poemak nabarmenak egin zaizkit.

214. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Hortaz, zentralizazio pedagogikoa, lurralde eta hizkuntza desberdinen arteko bereizketa eza, eta hiriko eskola eta herri eskolaren artean ematen zen uniformitatea erabatekoa zen. Eskolako eguneroko errealitatea guztiz ezezaguna zen politikoentzat, eta heziketaren helburua ideologia kontserbatzailea mantentzera bideratzen zen.

215. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Borroka proiektu honek banakako ideologia haustailea sortarazi nahi du Estatuari intsumisio kolektiboa bultzatzeko.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00082 bat egin nahi izan zuen, Shochikuren ohiko ideologia hautsirik.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00045 Churchillek Lloyd Georgeren eskutik sakondu zuen ideologia liberalean eta langileen egoerarenganako sentsibilitate handixeagoa hartu zuen, lehendik ere erreforma sozialen alde agertu arren.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Ondasunik gabeko langileak ez zuen erakunde hauen ideologia zanpatzailearen alde zertan agertu beharrik.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Ideologia aldetik, langileria beste arraza zen, herri basatia, ugazaba eta gobernariekiko erabat desberdina.

220. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Haren arroztasuna ez datza bere ideologian; azkeneko hau, preseski, eskaparateko Mirande arruntatuaren etiketan irakurtzen ahal dena baita.

221. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Lotpide ederra izan da ideologia bakarren batek espantutan bere mandarrarekin tarrat egiteko eta behar den gisan Mirande normaltzeko eta kondenatzeko.

222. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Oraingo kulturguneak, ideologiaz gehiegi kutsatua denez gero, lan serio eta historikoki zorrotzak direnen premia handia du; gertakari nabarmen edo eta oinaze eta heriotzeak bezalako portaera gaiztoen gainetik, ikuspegi sozio-politiko, sozio-erlijioso-historiko osoa agertuko duten lanen premia nabari da.

223. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0059 1960-gn. urte inguruan azaltzen da euskal arazoetara belaun berri bat. Urte hori ezkeroztik, behar bada pixka bat lehentxoagotik euskal adimena ta euskal sentipena berritu egiten da, bere baitan zartada bat sentitzen du ta ordu ezkeroztik gertaera hau, belaun berri baten esnatzea, kontuan artu gabe ez dago aztertzerik ez euskal kultura, ez euskal politika, ezta ere euskaldunen artean dabiltzan ideialogiak. Hau da azken hamar urteetako gertaerarik bortitzena. Gure histori gertuenaren azalpenik ikusgarriena. Honekin ez dut juizio bat egin nahi, frogatua dagoen gertaera bat aitatu baizik" (1). Arregi, Rikardo. Sozialismoa modan dago. Jakin, 24. zenbakia. Arantzazun. 1967, 37. orri.

224. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Izan ere, AEKn ideologia eta ikuspegi desberdin ugari ziren, ugariegi honelako prozesu bat inolako problemarik gabe gauzatzeko agian, eta horrez gain, instituzioekin mantendutako urteetako lehiak AEK barruan ere tentsioak sorrarazi zituen.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Eskuin aldeko ideologia kontserbadorea nagusi zebilen Nafarroan XX. mendearen lehen erdi osoan.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Ideologiari dagokionez, egungo begiez ikusita, Larrekoren artikuluetan kontserbadore baten ideiak eta usteak agertzen zaizkigu.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0219 Horretarako, asmo batzuk eta ideia batzuk helburu, bai, behar ditugu: zer behar genituzke, ordea, Inperio alemanean edo errusiarrean ideaturiko teoria haundi perfektuak eta munduaren soluzioa izateko asmatu ziren ideologia unibertsal borobil-borobilak?

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0091 Ideologia, oro har, nork bere interesaren maskara gisa baliatu nahi duela onartuz gero, orduan uste naturala da intelektualek, historia interpretatzerakoan edo politikak formulatzerakoan, jarrera elitista hartzera jotzen dutela, herrimugimenduak eta masek erabakiak hartzen partehartzea kondenatuz, eta, aldiz, gizartea gidatzeko eta aldaketa soziala kontrolatzeko beharrezkoak omen diren jakintza eta adimena dutenek gainikuskatzeko premia azpimarratzea.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Giza oinarri hori, eta euskarri duen ideologia dira, Frommen iritziz, nazismoa ahalbidetu zutenak.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0017 Baina ideologia bakarra dago seinalatzen du Barthes-ek: klase dominatzailearena; (...)

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Nolanahi ere normalizazio hori %80 batera irits daiteke, kontuan hartuz badirela pertsonak, jardunak eta lekuak katalana arbuiatzen dutenak, batez ere ideologiaren indarrez.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0045 hamarkismo. Bederatzi aldiz porrot egin ondoren, Bakunin-ek sortutako ideologia.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0087 potroskismo. Langileen barrabilen diktadura aldarrikatzen duen ideologia.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0007 Horretan dute antza, ez bertze ezertan, ideologia sabindarrak behar zuen garbitasunaren kontrakoa baitzen zinema.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Ideologia eta teknika Lege...

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0065 Gizarte posizio batetan murgildurik dagoen aktore soziala den subjektuak bere posizio sozialetik eratorritako arau instituzionalak edo/eta okupatzen duen lekuarekin erlazionaturiko ideologia isladatzen dituen irudikapen bat sortzen du.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0065 e) Beste ikuspegi batek, berriz, irudikapen-aktibitatea gizarteak ezarritako ideologia nagusiek egituraturiko ikuspegietan, pentsamendu eskematan edo gizarte harremanen areagotze analogikoan (...)

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Honela, gure ustez, ideologiak ideien sortzaile eta birsortzaile aktiboak lirateke.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Ideologiak alde makro eta mikrosozialak batzen ditu.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Garrantzitsua da irudikapen sozialak ideologien islada hutsa ez direla aipatzea.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Ideologia, egoera konkretu bati egokitutako zentzu amankomuna delako ezagutzaren tresnen birprodukzio eta aktibazioa da eta ekintza sozialaren ikuspen estrategikoa du.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0092 Horretarako ideologia politiko zein abertzaleak, beste aldagai sozial batzuk baino indartsuagoak diren diskriminatzaile kategorial batzu bezala kontsideratuko ditugu.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Soziologiko deitu ohi zaio arte obrak egoera sozial objektiboen islada bezala edo ideologia jakin batzuren arabera haiek aldatzeko ekintza bezala ulertzen duen metodo kritikoari.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0006 Kazetari profesionalak, beraz, beti jakingo du bere alderdikeriak eta aieka-interesak bazter uzten, bere ideologiari uko egin gabe.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Bestalde, abokatuak gazteagoak ziren oro har 1975ean baino, eta ideologiaz demokraziazaleak.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Izan ere, puntu horiei Santa-Graziko ideologiak ez baitie inolako garrantzirik ematen.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Jose Antonio Ardanzak: Egun, zazpi probintzietako hautetsiak biltzen zirela, elkarlanerako deia eginaz, ideologia guztien gainetik.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Baina zehaztu behar dena da, egin den baino gehiago, horren kontrakarrean modernotzat aipatu izan direnak, adibidez Aitzol eta Lauaxeta, zertan diren moderno: hizkuntzaren berrikuntzan? literatur baliabideetan? ideologian?

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Orduko euskaltzaleen ideologi osagarri nagusia, ANV alderdiaren joera liberala salbu, funtsean kontserbadorea da.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Lauaxeta, poeta sinbolista eta inpresionista izanda ere, ideologia horretan kokatzen da, euskaldun-fededun eskemaren barruan.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0039 Futurismoa eta politikaren arteko harremanak aztertzerakoan, eta batez ere futurismoa eta faxismoaren artekoak, ondoko ideia hau oinarritzat hartuz abiatu behar da: abangoardiazko proiektu marinettiarrak ez zuen eremu estetikora mugatzeko asmorik, alderantziz baizik, hau da, kulturaren alderdi guztiak ideologia global batean barnehartu nahi zituen, giza esperientziaren eremu guztiak ukitzeko gaitasuna izango duen ideologia alegia, artetik ohituretara, moraletik politikara.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 b. Badirudi egunkari zabala nahi duela jendeak, ez politizatua, ez itxia, ideologia desberdinak sartzen diren zera guztiak esateak, Zarraoak esaten duen bezala, gauzak baliokidetzat ematea eta ez bereiztea suposatzen du.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 Ez itxia izateak, ostera, adierazten badu egunkariak zabala izateko duen premia, ideologia bakar baten adierazpide ez izatea esan nahi bada, egia da, hori dio CIESek, baina aldi berean ez da onartzen ideologia guztiak neurri berean isladatzea, irakurle potentzial horrek bai baititu bere lehentasunak: botuemaileen % 61a abertzalea da, beraz nazio-arazoaz ukituta dago; irakurlego honen % 50'8k gainera, espreski eskatzen du egunkaria ezkertiarra izatea.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0019 Irudikapen Sozialaren eraikuntz prozesuak lantzen ditugu, Moscovici-k planteiaturiko kontzeptuari ñabardurak ere bai; azkenik, Irudikapen Sozialak eta alboko kontzeptuen (Jarrera, Ideologia, etab) arteko desberdintzapenak planteiatzen ditugularik.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0011 Kazetari profesionalak beraz, beti jakingo du bere alderdikeriak eta aieka-interesak bazter uzten, bere ideologiari uko egin gabe.

256. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Eta hor, bai, hortxe, eta ez ideologiaren mailan nire ustez, jokatzen du benetako paper erabakiorra (...)

257. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Eta Euskadiren izenean egiten ez diren beste ankerkeria eta sarraski askok ere ez dute inolako susmabiderik sortzen, nonnahi gertatzen eta edozein ideologiatakoak eginak direnez.

258. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Hemen, Euzkalerrian adibide eredugarria jartzearren opresiozko ehun eta berrogeitamabi urte iragan diren arren, askatasun nahia ideologia eta erlijio sinesmena bilakatu da eta oraindik bizirik dirau.

259. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Guk EAkoek uste dugu hori ez dela bidea: alde batetik, aberria konfiskatzea alderdikeriak zerbitzatzeko, eta bestetik herritarren aurrean ideologiaren bandera ez agertzea, hau edo hura, bigun egiteko:

260. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Baina herri honetan gizarte mailako bake bat, egiazkoa eta iraunkorra, lortzea politiko guztien erantzukizuna den neurrian, guk politiko bezala jokatu behar dugun paperean gure sorreragatik, gure ideologiagatik eta baita ere gure harremanengatik ezin gaitezke ETAtik urrutiratu.

261. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Beti demokrata, antifrankista, erdi aldekoa eta gizarte arazoez kezkatua izan den alderdira hurbiltzeko lotsaz eta erreparoz betea ikusten dugu zenbait abertzale, garai batean ezkerrreko ideologiak liluraturik bizi izan zelako.

262. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Gure artera, bizi-bizi, heldu ziren ideologiek badute zerikusirik horretan, noski.

263. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Abertzaletasunaren zatiketan, ordea, ez du ideologiak bakarrik eragina.

264. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Pertsonen aurkako minen kontrako kanpainak Bakearen Nobel Saria bereganatua du berriki, halatan muga zein ideologien gainetik egiten duen lana aintzakotzat hartuz.

265. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 3.2.- Nazio kontzientzia eta borondateak kontrako egoeratan irauteak, ideologia, sistema eta blokeen gainetik bizirik geldituz, aginkeriazko erregimenetan biziraunik eta erregimen demokratikoetan iraupena mantenduta, mende azkeneko Europa honetan dogma interesatu batzu behera botatzen dituen lehen mailako datu bezala agertzen da.

266. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Bururatzeko, derragun ondarearen kontserbatzeak eta baloratzeak galdera batzu sortzen dituela bai ekonomia, ideologia eta kultura mailan eta ez gaitezkeela horietaz gogoetatu gabe egon.

267. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Ez da, beraz, kasualitatea talde bejetariano ugarik ideologia nazi edo ultraeskuindarra izatea.

268. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Bejetarianismoa, sarritan, kontzepzio mistiko eta erlijioso zenbaiti lotua joan ohi da; biologismo kezkagarri baten eskutik joan liteke edota ideologia liberal batean integratu liteke baita ere (Gandhi- ren kasua Indian, beste bejetariano bikain bat).

269. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Maitasun epel edo interesatuek ez dute saririk merezi: ez dezala ideologia batek edo besteak jendearen euskarari buruzko bidea galerazi.

269 emaitza

Datu-estatistikoak: