XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Ara emen umetxu bat aberatz askori ikasgai ederra emoten dautzena (esan eban bere artean begira egoan gizonak; jarraitu dayogun.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Lenengo Kistar ikaskayak irakatsi ondoren, Ugutza (batiyua) eskatzen ebenen izendegian agertu zan Bitoren'en izena, Erroma arrituta, ta Eleizea pozez galtzen zirala.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Pernando buru argiko mutilla zalako bere bigarren guraso oneik emoten eutsezan ikasgayak berialaxe zeatz eta meatz ikasten ebazan.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ikasgayetan asko aurreratuten ba'zan be, arimako zeregiñetan askoz be arrerapen aundiaguak egiten ebazan.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Salon parroquial etxea jaso dute, bere liburutegi, aldizkari berezi, elizgai, ikasgai ta abar.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Mendez mende gizonari gauzek berek edo Jainkoak erakatsi egiak hor ditugu lerro lerro ikasgei.

8. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Umetxoak eta neska-mutil gazteak ere errez lagatzen dituzte kristau-ikasbidearen ikasgaiak, beste egintzetan murgilduta bizi diralako edo jolas garaia atsegingarriago zaielako.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beraz, Jesus'en ikasgaiak nun-nai gogoan artu bear ditugu, zerutar izan nai ba'degu.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 LAUGARREN IKASGAIA

11. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Gure gorputzak dituan organo eta aparatu desbardinen funtzionamendua ikasirik dozu aurreko ikasgaietan.

12. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Ordu beteko iru ikasgai astean, damoskuz emengo abadeak.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi, ori beretzat goragarri izanarren, kezkaz eta artega jarri zan, ikaskai barriak beretzat gogorregiak izango ziralakoan.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ona lan onetan ikako jokabidearen inguruan nabarmentzen diran ainbat jakingarri edo arazo, barrura jo barik, gain-gaiñetik azalduta, irakurlearentzat ikasgai edo aztergai izan leitekezanak.

15. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00061 Ikasgai honetan bi teorema (edo teorema-talde) garrantzitsu baina desberdinak azalduko ditugu.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 5. ikasgaian ikasi dugun hau: bi angeluren baturaren eta angelu bikoitzaren sinua eta kosinua.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Hala ere, poluitzaile hauen izaera eta ondorioak, ikasgai honetako beste atal batean aztertuko dira.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Ikasgai honetan eta hurrengoan, aldiz, gai-kopuru infinitu bat kontsideratuz ikasiko dituzu.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Ikasgai honetan ondoko funtzio hauek ikasiko dituzu: abiaburu-multzoko elementuak eta irudi-multzoko elementuak, zenbaki errealak dituzten funtzioak.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 5. ikasgaiko (5.6) aplikatuz, batuketa hori biderkaketa bihurtuko dugu.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 * Biderkadura eskalarra, bektore baten modulua eta bi bektoreren arteko angelua (1. ikasgaia)

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Lan hau egiteko prestatuta gaude dagoenekoz, neurketa-kontzeptua (2. ikasgaia) geometria metrikoari bait dagokio.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Ikasgai honetan zehar ardatzak elkartzutak kontsideratuko ditugu; abzisa-ardatzari x esango diogu eta ordenatu-ardatzari y, iaz egindakoaren arabera:

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 eta puntuen arteko distantzia euklidearraren definizioa ezagutzen dugu (2. ikasgaia): AB bektorearen modulua da eta d(A,B) bidez adieraziko dugu.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Kapitulu honetan, aurreko ikasgaian funtzioari buruz egindako ikasketetaz baliatuz, ezagutzen dituzuen funtzioen eta beste berri batzuen adierazpide zehatzago bat egin behar dugu.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Adieraz ditzagun labur-labur ikasgaian zehar justifikatuko ditugun puntuak.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 5) Idatzi erakutsiak eta laguntza gisa laburpenak, ikasgaien edukiez horniturik.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 a) Idatzi ikasgaiak errazturik harbelean.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgaietan, ikasgaietan etab. agertzen diren hitz berri edo ezezagunak (haurrentzat, noski) idatziko ditugu hiztegi honetan alfabeto ordena errespetatuz eta hitzen esanahia ahal den egokien ipiniz.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0013 4 - MULTZO ETA AZPI-MULTZO 4.1.- Gogoan har dezagun berriro lehenengo ikaskaian aipatu genuen I multzoa (hemen ezkerretan birmarraztua); alegia, Jakes doan ikastolako ikasleena.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0020 2. Ikasgaia: ELEKTROSTATIKA.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0166 10. Ikasgaia: ENERGIA MAGNETIKOA

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Deskribapenaren teknika lantzen hasi gara aurreko ikasgaian eta, honetan ere, jarraipena emango diogu.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Oraingo ikasgai honetan, ordea, besterik izango dugu deskribagai: izaki biziak.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Izaki bizi hauen erretratuaren teknika jorratuko dugu, bada, ikasgai honetan.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Beste ikasgaietan Ahozko literaturaren teatro eta poesia sailetako obrak ikasi eta aztertu ditugun bezala, ikasgai honetan ahozko prosaren emaitzarik behinenak landuko ditugu: ipuinak eta kondairak.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Ikasgai honetan ikusi dugun Joule efektua dela eta, korronte elektrikoak agertaraz dezakeen beroa zenbait kasutan erabilgarria dela aitortu behar dugu.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 3. IKASGAIA.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Ikasgai honetan Mendebaldeko Europan garatutako era feudaletara mugatuko gara, Feudalismo klasikoa deritzonera alegia, kapitalismoaren sorrerarako berori aurre-urratsa izan bait zen.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0146 Haluroon erreaktibitatea aurreko ikasgaian nahiko komentatuta izan da.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 10. ikasgaian erreaktibo elektroizaleen izaera aipatu zen: elektroi-eskasiazko espezie kationiko edo neutroak ziren.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Aste bakoitzean zehar 2 ikasgai lantzeko daude pentsatuak.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Bigarren aroan euskarazko ikastordutan (4-edo) emango den bitartean, ikasgai bakoitza bi egunetarako delarik, 1. arorako garairik onenak goizeko eta arratsaldeko sarrera ondoko denborak direla egokienak uste dut.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Euskarazko ikastordu barruan, metodologia honi eskaini behar zaion denborari txanda deituz, honelako ordutegia proposatuko nuke ikasgai bakoitza lantzeko: 1. aroa --- 4 txandatan goizez bi arratsaldez bi 2. aroa --- 2 txandatan.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Nahi bada, ikasgai bakoitza 5 txandatan ere eman daiteke.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 4. IKASGAIA.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0031 12. IKASGAIA.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 18. IKASGAIA.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 26. IKASGAIA.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 33. IKASGAIA.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 2.- Zuri txoriei buruz ikasgaia irakurtzea atsegin balitzaizu, niri ere atsegin litzaidake.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0091 41.- IKASGAIA.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 48. IKASGAIA.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 - Inbentarioan zehazten diren ondare-elementuak kontu-irekitzerako abiapuntu bezala erabiltzen dira, eta hortaz, beste ikasgai batean luzaro jardungo dugu.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Orain arte, inbentarioari (ondare zehaztuari) edo balantzeari dagokien ikuspegi estatikoa aztertu dugu; Enpresariak egiten dituen eragiketen ondorioz, ondarean sortzen diren aldaketak ikusiko ditugu ikasgai honetan, ondareari zentzu dinamikoa emanez, ondarearen ezaugarririk nabarmenena etengabeko aldaketa bait da.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Orain higidura batzu egingo ditugu, ikasgai honetan ikasi duzuen kantarekin batera.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0069 Aurreko ikasgaian kolisioen teoria erabili da erreakzio-abiadura teorikoki azaltzeko.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Errentistek, aldiz, lurjabe direlako eskuratzen dituzte sarrerak; ikasgai honetan, hauek kapitalista edo enpresari gisa kontsideratuko dira.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Pako Aristiren Euskal Kantagintza berriaren jaiotza, 1960ko hamarkadan izenburudun saio interesgarria landu behar duzu ikasgai honetan.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Zure ezkutuko gaitasun artistikoa zirikatu nahi dugu ikasgai honetan ere.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Ikasgai honen helburu nagusia giza-egitura psikikoaren izaera aztertzea da, gizona beste animali espezietatik zertan bereizten den eta zertan ez ikusiz.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Ikasgai honetan puntu hau sakondu nahi genuke: ea gizakia beste animali espezietatik zertan bereizten den eta zertan ez.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Hauxe da ikasgai honetan egingo duguna: ispiluak gutaz ematen duen irudi hori oraingoz utzi eta baztertu eta geure barnekaldera bidaia bat egin.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Orain arteko ikasgaietan, kimika zer den, materia atomoz nola osatuta dagoen eta atomo hauen barne-antolamendua nolakoa den ikusi ditugu.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Ikasgai honetan atomo, elementu eta molekulen zenbait propietate berezi aztertuko ditugu laburki.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Hauxe da batez ere, ikasgai honetan lortu nahi duguna; zientzia kualitatibo batetik aurrera, maila kuantitatibora pasatzeko urratsak ematen hastea.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Hona hemen ikasgai honetan ukitu dugun gaia: kontinenteen deriba edo higidura.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Ikasgaian zehar Paulok jasotako tradizio honen edukia azaltzen saiatuko gara eta ulertuko dugu: - Jesusen bazkarien esannahia.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Lapurterari buruz mintzo garelarik, gogora zaitez 6. ikasgaian esaten genuenaz; alegia, gaur egun, alde batetik, lapurtera klasikoa eta, bestetik, lapurtera modernoa bereizten direla.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Ikasgai honetan agertuko diren ezaugarriak, beraz, era honetako bereizketa oro aski faltsu eta teorikoa den arren, lapurtera modernoaren esparrukoak izan daitezen ahaleginduko gara.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 (Ikus, zehatzago aztertu nahi bada, zazpigarren ikasgaia).

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0163 Guk ikasgai honetan, likidoa ezin dugula konprimatu kontsideratuko dugu, hots, nahiz eta asko estutu, likidoak bere bolumena kontserbatzen duela.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 (Ikusi ikasgai honetako Aditza atalean Subjuntiboko taula).

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Eta ikasi ere, ongi ikasi ikasgai hura: gizon batek makila eskutan duenean, erne ibili: bere esana bete behar da.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Klaseen arteko elkartasunaren indarra eta zapalketa egoeren arteko parekotasuna, hori zen gogoan hartu beharrekoa, bertzeen menpe bizi ginenentzat ikasgai eta aztergai.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Mutilak ankak gurutzetu zituen eta ongi ikasitako ikasgaia bezala aisa esan zuen: Bostak aldean, hortxe hortxe, zu etxera itzuli zinen, ez ama?

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Ikasle argia, nolanahi ere, baina bestelako interes asko izaki, logika liburua kafesnearen zipristinez zikindua zuen, ikasgaiak gosal garaian arrapaladan prestatzen zituelako.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Ahalegintzen gara aurreko ikasgaietan erakutsi diguten bezala masajea ematen eta eskuaz bihotz partean zanpatzen dugun bakoitzean, zenbait datu azaltzen dira monitorean, hala nola, daramagun erritmoa, presioa, leku egokian zanpatzen dugun ala ez....

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Zenbaitetan, tolerantzietatik at eta, ondorioz, gaisoaren kaltetan ari bagara, sendagile / irakaslea azaltzen zaigu pantailan zer ari garen oker egiten eta nolatan zuzendu behar dugun adieraziz; eta, behar izanez gero, ez digu ondorengo ikasgaietara joaten utziko, harik eta aurreko ariketa ongi egin arte.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Euskal etnokomunikazioa ere ikasgai bat litzateke eta baita ikergai ere.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikasleen nortasunak eta motibazioek ezarriko diote neurria ikasgaien aukerari eta ikaskuntzaren lastertasunari.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Azpimarra dezagun, ikasgaiaren ardatza komunikazio-funtzioak direla egoera berezi baten kontextuan.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmatu den spot horrek, ondoren etorriko den ikasgaiaren elementu funtsezkoenetariko bat irudikatuko du eta iruzkin ozen baten bidez programak duen gaiaren edukia aditzera emango zaio ikasleari oso hitz gutxitan.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 4. ikasgaiaren sarrerak, adibidez, honako hau besterik ez du esaten: Gaur bidea nola galdetu ikasiko dugu.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmaturiko sekuentzia laburrak dira hauek eta ikasgaian aditzera eman nahi den hizkuntz funtzioa irudikatzen dute.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Nola egin:
1. Ikasleek telebistako emanaldia ikusiko dute beren etxean;
2. ikasleak ikasgelara etorriko dira lehendabizikoz eta ikasliburuarekin eta kaseteekin bertan lan egingo dute;
3. ikasleek ikasgaiarekin zerikusia duten idatzizko lanak egingo dituzte beren etxean (irakurketa eta idazketa);
4. ikasleak ikasgelara etorriko dira bigarren aldikoz; magnetoskopioa erabiliko dute eta emanaldiaren bigarren zatia landuko;
5. ikasleek telebistako emanaldi berbera berrikusiko dute etxean;
6. ikasleek irratiko emanaldia entzungo dute beren etxean;

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Lehen ere esan dut ikasgai dagoen hizkuntzaren ikaslea bizi den elkartean funtzio komunikatibo garrantzizkoak dituenean bigarren hizkuntza denean, beraz barru motibazio handiagoa izango duela seguraski hizkuntza hura ikasteko.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Hau gatik, euskara behar dugu egin gaitu eta trebatu, ikastoletan ikastetxeetan eta Unibersitatean, gure gazteriak ikasgai ta karrera guztiak euskaran har ditzan, edo erdararen pareko izan dadin, bederen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Eta horrez gaiñera ikasgai bakoitzeko euskalki hortan trebea den irakasle bereizia behar!.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Denbora haietan ohizko ziren giza alorreko ikasgaiak ikasi ondoren, hala nola, latina, grekera, e. a. hamasei urte inguru zituztela Parisa igorriak izan ziren beren heziketa zientifikoa burutzearren.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0011 Argi utzi nahi genuke ez dugula musika eta beste ikasgaien arteko bereizketarik egin nahi izan.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Erakaskuntzan behar dugun gure gaintasunetik zerbait bagenuke: Akademiako inspekzione berezi bat, erakasle gaientzat bi hizkuntzetako ikasgia bat, bilinguisma ofizial bati buruzko bide bat, Alsazian edo Quebec-en bezala...

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 (...): antolaketa faseak, helburu nagusi eta bereziak, prestakuntzari buruzko gogoetak eta ikasgaien zerrenda, irakaslegoaren eta ikaslegoaren berezitasunak, funtzionamenduari buruzko zehaztapenak (ikasturtea, erakundetzea, egoitza, kanpo ekintzak, hedapen plangintza).

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Inoiz egin gabeko zerbait delako, gure itzulpenaren nondik norakoa eta kopurua ikusteko, eta etorkizun hurbilean ikasgaiak prestatzeko funtsezkoa izango delako, lan honi ekitea derriorrezko iruditu zait.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Aurreko sailean proposatu den ikasgaien zerrenda kontutan hartuz gero, berehala ikusten da egiturapen maila desberdinetako edukiak eskaintzen direla Itzultzailearen Oinarrizko Prestakuntzan.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Egoki izango litzake aldizkari baten langintza ordena batean eramatea: idazkiak ikaskaien interesen araura aukeratzea; ta era berean beste langintza guztiak: jolasak, ipuinak, gizarteko bizitza dokumentazioa etb.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0143 Aurreko ikasgaietan magnitudeen bikoteak erlazionatzen hasiak ginen.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Hemeretzi ikasgaitan.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Hemeretzigarren ikasgaian.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Horrela balitz, ondo egingo luke ikaskaietako elkarrizketetan edo hizkera deskriptiboan oinarritutako mimoak proposatuz.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Baina hala ez balitz ere, beti luke berezko erakaspideak hobari nabarmen bat: ez diola haurrari ahalegin bitxirik eskatzen, bizieraren abiagunean egokitzen dela txit ongi, eta ez dagoela sistemazko ikaskairik.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Orduan ikasleak nahastu egingo dira, edo denbora asko beharko dute eszena irudikatzeko, denbora hau ikasgaiaren helburuei egokiago ekiteko eman litekeelarik.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Fitxa honela ordenaturik dago: Ezkerreko zutabean, bederatzi metodoen zerrenda; erdikoa hiru zatitan banatua dago: liburua, ikasgaia, orrialdea; bertan metodoan eduki bakoitza non agertzen den erakusten da.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Horrela zaila egiten zitzaigun batzutan eduki bat liburuan aurkitzea; agertu agertzen zen metodoan, baina ez zen garbi ikusten bereziki zein ikasgaitan lantzen zen.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Bestalde, liburuak ikasgaitan banatuak daude eta ikasgai bakoitzean eduki bat baino gehiago sartzen dute, baina ariketa asko ez dira bereziki eduki bat lantzeko eginak, ikasgaiko eduki bat baino gehiago lantzeko baizik.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Hortaz, fitxa horietan eduki bat lantzeko ariketa batzu daudela diogunean, eduki hori sartzen den ikasgaian ariketa horiek daudela esan nahi dugu.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 11. IKASGAIA.
6. IRAKASTUNITATEA.
GAIA ETA OINHARRIA.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 21. IKASGAIA.
11. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 33. IKASGAIA.
17. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 55. IKASGAIA.
28. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 1862-an ematen du Joseph Ernest Renan-ek Frantziako kolejioan bere lehenen ikasgaia eta Jesus gizaki berdingabe hartaz mintzatzen da.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Eta bostgarrenez eta azkenik, beste helburu primarioak dituzten ikasgaien markoaren barnean kontsumoaren inguruko ikerketari buruz adibide batzuk bakarrik aurkituko ditugu, baina kontsumitzaileen egoera hobeagotzeko asmorik ez dutenak, hain zuzen.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 6- IKASKAIA ETA ZIENTZI-GOGOA ELKARREN UKOA OTE DIRA, HORTAZ?.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ez ditugu guk gutxiesten ikaskaiak, buruzko jabekizunak alegia, eta hain zuzen ere etorkizuneko bilaketei erasotzeko, tranpolina eta zimendu bikain izan dakizkiguke.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Eskola zaharra honela mintzo zen: Ikaskaiak aurretik; eta gero, ahalean, zientzi-gogoa.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Ikaskaiak oinarri abiatuz gero, errepidearen itxura hartzen dute hariek, eta horrela, bidenabar, ulerkuntza eta sorkundea eragozten.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Bere ahizpa txikiak eta anaiak ikasten duten eskolaren aurretik ere pasako da; eta ikaskai duten alfabetoa ez da hain zuzen gurea bezain ikasterraza: hogei-ta-sei letra izan beharrean, milaka ideograma ikasi behar dituzte.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0011 - Maixuaren expresibitatea, ikasgaiarekiko experientzia zuzena eta gaiaren atsegintasuna posible egiten duten eremuak ikutu beharko lirateke nagusiki euskaraz.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Berak bai, maisu jaio zela zirudien, ezen, inoiz ez bait genuen ezertan ere ikasle ikusi; baina, bere ikasgairik bikainena bere bizitza bera izanarren ere, kapitulurik garrantzitsuenak, beren pasealdiak beren filosofi teorien usainez lurrintzen zituzten peripatetikoen eskolako partaide haien gisa garatzen zituen.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Bere era adeitsu eta gizatiarrez, maisutzak bere isurbideak zituela irakatsi zigun eta horietatik, alderdi baikorrak galtzeke, zubia ezartzen zuen laztasun eta atseginaren artean; halere ordea, are garrantzitsuagoa izan zen, ikasgaiak ere, eguneroko ogibidearen katedra soiletik, apur bat bederen datorrena dijoa irakats zitezkeela bere bitartez jakin ahal izatea.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ahozko estiloaren funtzionaltasuna eta arautegia idazlearentzat ikasgai bilakatzen dira.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Hainbat irakasle eta ikasgai ezberdinek, sakabanatu egiten dute ikasleen atentzioa eta desanimatu egiten dira ikasleak, bai buruz eta bai jarreraz ere.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0141 Ondorengo ikasgai batetan ikusi dugun bezala mota askotakoak izan daitezke.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0092 Eta hau agindu ondoren, ezgaraiz etortzen zitzaizkion debozio guziek utzi egin zioten eta bere ikasgaiak bake-bakean aurrera eraman zituen.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 c) ikasgai gehienetan, guztietan ez esateko, larri baino larriagoa da textu-liburu eta materiale didaktikoaren eskasia, askotan gaztelaniazkora jo behar delarik.

127. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Izan gaitezen Artzai-Onaren antzeko; irakur dezagun Berri Ona, eta an, ispillu batean bezela, ikusi eta ikasi ditzagun arduraren eta samurtasunaren ikasgai bikaiñak.

128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 II IKASGAIA GURE BERTSOEN METRIKA

129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0332 Euskalerriko lau Diputazioen indar-eragiñaz, ainbat gizaseme jakintsu, bertoko ta erbestetar, ezezik, inguruko gotzai ta Espaiña`ko Errege Alfontso XIII`garrena berbera ere, egun eta ikasgaia aietan esku artu gabe etziran geratu.

130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Euzkadi osoan ari-izango diran irrati guztiak, egunero, ta egunean bein gutxienez, euzkeraren ikaskayak emateko beartuak izango dira.

131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Eta Saturraran'en eta Gasteizen egin zituan ikas-gai guztietan meritissimus, guzien gaiñeko ikast-agiriak bereganatu zituan.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Aurtengo kurtsoan ere ari gara euskarazko klaseak ematen eta iaz eta aintzineko urtetan bezala aurtengo ikaskaiak ere lau mailatan bereziak ditugu eta gisa huntan: Deusere ez dakitenak, pixka bat dakitenak, erdi euskaldunak eta euskaldunak.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Mailaketa bat agertzen dela?, konforme, bainan eduki mailaketa ez besterik agertzen da, lehenengo mailan, adibidez, zein egitura lantzera iritsi behar den esaten da, ez ordea nola, zenbat ordu sartu behar ote ditugun ikasgai bakoitzarekin, edo nola komeni diren ordu bakoitzean jokuak eta egitur lantzeak tartekatzea.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Pedagogian, Patxi Altuna jesuista ongi ezagutuak hasi du bere mintzaldia erranez: euskara jakin nahi duena mintza bedi eta irakur beza! Nola eta nori mintza, zoin liburu irakur? Berak Donostian egin duen experientzatik, 8 edo 9 urtez, gogoak hazi ditu: haste-hastetik behar dela, euskaraz mintzatu, lehen erakaspenetik, eta 7 ordu behar direla ikasgai bakoitxarentzat.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Ikasgai ederra beste euskararen aldeko zenbait sasi defendatzailerentzat.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Leialtasunez eta sormenez nola elektrizitate praktikak hala erlijio ikasgai erakargarri bihurtu ohi dituzu El Campanario eta Gurrión-entzat.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hona guztiz arrotz egiten zaigun dramatizazioa, baina jakinaren gainean erabili bazuen, beti baliagarri zeritzon ikasgai bat, egia bat guri emateko erabili zuen inolaz ere.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 New York`en Ikastetxe Nagusian Biokimialari izan zan Tichauer irakasleak agertu eban ikas-gai ori, ergonomia izenagaz.

139. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00063 Aurreko urtean, hamabi urte nituela, erlejinoko irakasleak taulatura atara ninduen (danen aurrera atarate horrek zelan kikiltzen ninduen ez dago esaterik) eta oso ondo, ia buruz emoten ari nintzen ikaskai batean ...y la suegra de San Pedro estaba fiebre esan nebanean, irakasleak barreari emon eutson eta ikasle guztiek algarari.

140. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Modu esanguradunean ikastea, ikasgaiari zentzuna topatzea.

141. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Hau holan izan daiten, baldintza batzutan egin beharko ditu ikasleak bere ikasketak, eta modu berezi baten eskeini beharko deutsaguz ikasgaiak.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00371 Aurreko ikasgaian, estetika, edertasunari eta arteari buruzko gogoetaz arduratzen den Filosofiaren adarra dela ikusi dugu. Edertasuna Naturako objektuetan aurki dezakegu, artearen munduan eta, berez, esperientzia artistiko ez diren giza egintzetan.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Hizkuntza dugu ikasgai arlo honetan. Hau da, beraz, ezer baino lehen, definitu beharko duguna: zer da hizkuntza? Erantzun posible guztietatik, hau da gure lana bideratu duena: Hizkuntza, norberak besteekiko harremanetan eraikitzen duen ezaguera da. Hizkuntzaren lorpena, hizkuntzaren jabe direnen kolaborazioaren bidez egiten da: komunikazioan.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Liburuan jarraituko dugu lanean eta halako batean agertuko zaigu berriro iratxo bihurria eta lan-koadernora bidaliko gaitu, hango ariketa edo iharduerak egitera. Horrelaxe joango da aurrera unitatea eta bertan aztertzen ari garen gaia, batzuetan lan-koadernoan lanak eginez eta beste batzuetan liburuko ariketak egin eta ikasgaiak ikusi eta ikasiz.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Aurreko 4. ikasgaian ikusi genuenez, 1924. urtean Oparin izeneko zientzilari errusiarrak biziaren jatorriari buruzko lehen teoria proposatu zuen. Bertan azaltzen zuenez, bizia atmosfera primitiboan berez sor zitekeen jatorriz biologikoa izan gabe, Eguzki-izpien eta deskarga elektrikoen eraginez eratutako molekula organikotik abiatuz.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Miller-ek 1953an bere saiakuntzen bidez Oparin-en teoriaren atal bat frogatzea lortu zuen (ikus 4. ikasgaia).

147. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Ikaslearen liburuko 14. orrialdeko Neurriak hartzen atalari dagokionez, ikasleek beste ikasgaietako edukietara jo beharko dute (matematikara). Hartara, jakintza-arloen arteko muga zurrunak hautsi egiten dira.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00102 Azken hauek ikasgaiaren bukaeran landuko dira, baina orain iman-pare bat gelara eraman eta propietate elektrikoekiko dituzten desberdintasunak ikus daitezke.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Dena den, ikasgai honetan ikasleek laboratorioan denbora dexente pasatuko dutela kontuan harturik, inoiz ahaztu behar ez diren gutxienezko segurtasun-arauak landuz hasiko gara (substantziak nola erabili, kutsadura-arriskuak, isurketak, etab).

150. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Kasu gehienetan ordea, eta oro har, momentu makurtzailea ezezik indar ebakitzailea ere agertuko zaigu, eta horrek aurreko ikasgaietan ikasia oraingo honetan adieraziko denarekin elkartuz aztertu beharra sortuko digu.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 BAT: 2. Ikasgaia

152. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0132 Ikasgai honetan eroale batean zehar kargen higidura aztertuko dugu.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Aurreko ikasgaian materiaren egitura aztertu eta zenbait konklusio atera ditugu:

154. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Bestalde ikasgai honen hasieran esan dugunez, materia badago, substantzien propietateek eta beren partikulen arteko loturek estuki erlazionatuak egon behar dute.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Oraindik aurrera badu abstrakziorako ahalmenik eta, ondorioz, ikasgaietako eduki teorikoek pisu handiagoa har dezakete.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0013 Lehenengo ikasgaia

157. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0013 Ni naiz,
hi haiz,
hura da,
gu gara,
zu zara,
zuek zarete,
haiek dira.
Hau da gure hizkuntza maitea.
Hau da gure euskara garbia.
Hau da gure lehenengo Ikasgaia.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Aurreko ikasturtean bidaia miresgarri baten aipamena egin genizun ikasgaiaren hasieran.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Aldaketa fisiko garrantzitsu hauek izango ditugu, beraz, unitateko ikasgai nagusiak.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 - Pentsatuko dut erantzun zion andereñoak, matematikako ikasgaiarekin jarraituz.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Goiz hartako ikasgaiak ez zituzten seriotasun handiz eman.

162. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00842 Ikasgai humanistak etika, historia, erretorika eta poesia ziren.

163. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 Balirudike bi galderetatik lehena dela garrantzizkoena, horrek erabakiko dituelako ondorengo idatziaren helburuak eta ikasgaiak,

164. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Bermeoko marinel batek irakatsi zizkidan ikasgaiak ematen nizkion Axuni.

165. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 - Lo -esan zuen ahots isilez poliki, haur batek ikasgaia errezitatzen duen bezala.

166. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Frisiera derrigorrezko ikasgaia da 1980. urteaz geroztik lehen hezkuntzan, baina hezkuntza-askatasunaren kariaz gobernuak ez du ezartzen frisiera irakasteko jarraitu beharreko ildorik, eta frisiera ikasgaiari zenbat eskola-ordu eskaini beharko litzaiokeen ere ez du esaten.

167. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Ondorio bertsuak aurkitzen ditugu frisiera beste ikasgai bat irakasteko bitarteko denean.

168. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Lehen hezkuntzan frisieraren bitartez edozein ikasgai irakasteko eskubidea dago; hala ere, orain arte eskola gehienek prestigio gutxieneko ikasgaiak irakasteko erabili dute frisiera, adibidez biologia edo historia.

169. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00146 Irakasleen eta ikasleen ebaluazioa, oro har, positiboa izan zen, ikasgaiak onurakorragoak, modernoagoak eta landuagoak baitziren.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Kontuan izan behar da, San Fernandon burututako hezkuntza sistemaren aldaketa, sozialisten garaipen bat bezala aurkeztu zutela Felipe Gonzalezen alderdikoek eta Cesareo erlijioko ikasgaia emango zuen apaiza zela.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00050 Historiako irakasle izendatu bazuten ere, ez zuen klaserik ematerik izan, ikasturtean zehar izango zituzten ikasgaiak erabakita zeudelako eta gai horrentzako lekurik aurkitu ez zutelako.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0076 Ikasgai ezberdinetarako testu libururik ba al dago?

173. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Eta lehenbiziz euskara ikasgai moduan.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 Lehenbiziko multzoa kirol modalitate guztientzako izango da eta izaera zientifiko orokorreko ikasgaiek osatuko dute.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 Bigarren multzoa espezifikoa izango da kirol modalitate bakoitzarentzat eta haien aspektu zientifiko, tekniko, taktiko eta arauei buruzko ikasgaiek osatuko dute. (...)

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 5.- Maila bakoitzean, amankomuneko ikasgaiak lizentziatuek emango dituzte, injenieroek edo arkitektoek, edo irakasteko baliokidetasunezko titulazioa dutenek.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 6.- Maila bakoitzean, multzo espezifikoko ikasgaiak lizentziatu edo baliokideek eta goi mailako kirol teknikariek edo Espainiako Kirol Federazioek zein, bere kasuan, Autonomietako Kirol Federazioen laguntzaz, Elkarte Autonomoek aitortutako adituek emango dituzte. (...)

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Ezin da frogapen argi eta garbirik eman ikasgai bat bakarrean.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Hizkuntzen banaketa eskola-orduen edo ikasgaien arabera egiten denean, B hizkuntz ereduarena kasurako, iharduera banatua dela esan dezakegu.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0065 Baina, nonbait, ikasgai zahar hau oso gogorra gerta dakigukeen ikasketa izan ohi da, eta, dakigunez, harreman asko eta asko batak bestea gara dadin eta bere bideak libreki aukera ditzan uzten ez duelako hausten dira.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. elortza 0229 Hamahirugarren ikasgaian (13.55) ekuazioaren bidez gas ideal batek, presioa I atm-tik P presioraino aldatzerakoan, jasaten duen potentzial kimikoaren aldaketa eman dugu.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Bide buruan, Michingan, Purdue eta Pennsylvania Estatuko unibertsitateak daude, 13, 10 eta 9 ikasgairekin bakoitza.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Ikasgai berezi bat antolatzeko osagarrizko testu bezala erabiltzeak, Estatu Batuetan gehientsuen aukeraturiko testu-liburu bihurtzen du.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0091 Hala ere, ikuspuntu teoriko bakoitzak desberdin ikusiko du ikaskintza hori nola gertatzen den, alabaina, jarrerak ikasgaiak izango dira guztientzat.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 Lehen ikasgai honetan, eraikuntza grafiko desberdinak erakusten dira.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0085 - Hartzen al dugu hizkuntza bera arretagunetzat, ikasgai gisa?

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Ikasgai bakoitzaren balioa eta pisua, espezializazioaren barruan, Kredituen arabera neurtzen da: Kreditu bat = 10 ordu.

188. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Hau da, ikasgai batek 3 Kreditu dituela badio plangintzak, ikasgai hori 30 ordutan banatu eta emango dela adierazten da.

189. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Badira 12 kredituko ikasgaiak, baita 9, 6, 4, 5 eta 3 kredituz osatzen direnak ere.

190. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00072 Asko aldatu gera gauza batzuetan. Asko ikasi degu, baiña menderatzen ez degun ikas gai bat badegu oraindik: guk aukeratutako gidariak zintzo jokatzen ez dutenean oilloak perratzera bialtzen ez dakigu.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Beste zenbaitek, ikasgaiei bizitasuna eman nahian xalotasunez, xanokeriaz.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 Jatorrizko ikasketa-egiaztagiria eta erkatutako fotokopia, ikasgai guztietan lortutako puntuazioak eta alegatutako titulua lortzeko eskatzen diren ikasturteak jasoarazten dituena.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Mundu osoko zientzilari eta ikerlarien ikasgai izan daiteke hamazazpi urteko gizon txiki hau.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1134 Horregatik, musika kantatuaren irakaskuntzan ere ezinbestekoa da hizkuntza desberdinak eta hauen aplikazioa kantu mailan irakatsiko duen ikasgaia.

195. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Historia, biologia, filosofia, geografia, trigonometria... Azterketa garaia institutuan, eta nire pentsamenduak, ikasgaietan ez beste leku guztietan; nire ideiak musikaren erritmoan, zineko ametsen munduan eraikiak nire ilusioak...

196. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Bestetik, sexuari ikasgai berriak erakutsi nahi dizkiote, dudarik gabe.

196 emaitza

Datu-estatistikoak: