XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Ez zindudan maite nai, Zeu maitatu ixanik
ezin nebalako bil beste maitasunik.
Obena egun yatan, gaba illargi bixi;
argijan itxu nintzan, gaban begi-zoli
.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Bertatic eguzquiyac
Zinduen apaindu,
Illarguiya oñetan
Zitzaizun prestatu,
Zure burua izarrac
Zuten coroyatu
Zeru-lurreco galac
Zugan ziran bildu
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Bildotzak amari bezela, maitasun samurrakin illargiyak lurrari zerrayoan orei lañukorrak aldiyan bein bitartetzen zitzaiztelarik, gaubaren bakaldunen musu zillartsua ezkutatuaz.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¿Bai aldakizu, nola eshkallutxuak, nai diyon urari? ¿Ushotxuak, kabiyari? ¿Gau illunak, illargiyari? Oyek guztiyak bada geyago, nai diyot nik, nere lengushu legun, emaste ¡Mariyari!.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Ezarri ziztan nere sorburuetan bi ego txikitxuok, eta esan zidan: atoz nerekiñ, asi giñan biok egaka, ta laster eldu giñan illargia, eguzkia ta izarrak baño're gorago.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Ta gero, beste guzietatik gu bereziaz onela dio: Illargirik ez duten gabak otoi egiñaz eta dantzan igarotzen dituzte beren atarietan, Jaungoikoa'ren opaz.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeruan ez dago eliz berezirik, Jaungoikua ber-bera ertz-gabeko eliza da-ta; argiya izateko eguzki-illargiyen biarrik ez dago, Jesukristok oyek baño biziyago zerua argitzen du-ta.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Ilhargi churi eztiak arrairikan dauka gaua,
Hedatuz bazter orotat argiarekin bakea:
Ilhargiak arratsari emaiten duen musua,
Zoin hotza kausitzen dutan eta zoin gozo gabea!
.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Esku-gibelaz, doi doia chukatu zuten kopeta gure bi Garaztarrek, eta, ilhargia irriz heieri gain hartarik zagola barneko motcha sorbaldari beheiti, makilak herrestan joan ziren Maiderrenerat....

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eguzkia, illargia alizar, izar beltz... guziak elkarren antzik gabeak, naiz neurri, naiz argi, bai abiadura, bai bide, ta abar.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Eztizko ilargia igaro ondoren, gure txokora iritxi dira Obeso'tar Koldobika eta bere emaztea.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Joanik Bilbao, Zaragoza eta abar, euren ilargi-estitsusko ibiltaldian.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Karakolak.- Egun orreitan karakol-janak egitea da emen oitura, ta piper ta abar biziegi egiten dira nonbait, ilargitara sarritan atera oiditue adarrak.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bi hitz erran ditugu azken aldian hemen iragan astezkenean zortzi eguerditik biak eta erdi artean izan dugun ikhusgarriaz: iguzkia ilhargiaren gibelean gordea, kasik dena.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargia gorapen beherapenetan pochi batez bertzea kuku baitago, halaber egunaz iguzkitik ezkinaño bat baizik ez ageri.

18. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 4. Bost otoitxu bost jaungoikoixunai: eguzkijari, illargijari, Mitra'ri, urari eta subari.

20. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Ozkarbi-zillarpean,
aren ao estu itxia,
illargitara zegon
itzulia.

21. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 ILLARGI AIZPA

22. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Izar guzien aizpa zarrena,
or da Illargi zerura irtena.
Eguzkiaren emaztegai da,
ta gaur du eztai-eguna.
Ozkarbi zear bidari ixilla,
maitez dar-dar Eguzki-billa:
senargai berak argiz jantzi du,
ontzako urre borobilla.

23. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Aizpa txikiak eztai-soñuan
Illargiaren leñuruan,
biribilketa asia dute.
Izar-dantza da zeruan.
Zeru illuna dantzari txuriz
galtzen doa goizeko argiz:
Eguzkiaren etzan-lekura
jo du Illargiak maite-irriz.

24. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Islaruntz zeruak
urrezko izerdia:
zapi beltzez gauak
txuka aren bustia.
Iruten Illargi
elur-arilletan:
zillar bide zuri
dagi ur beltzetan.

25. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Urrutira begira,
So-egin bertara
Illargi ta izarrei
Baso ta basauntzei
.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Illargirik etzuan lenbiziko gauez an izango zala Gartxot eta ixillik edukitzeko.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 - Etzi udazkeneko il-zarra izango degu ta basati auek illargitan dantzatuko dira; bañan il-zarrak dantza utsa ez dakarki.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Lartaun'ek eskuak azkatu ta zugaitz artetik sartzen dan illargi ereñuari begiratuaz: -¡Illargiaren ederra!

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Illargiaren illun-aldietan ageri-lurraren itzal-makurgunea zun iakinbide zeatz.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Ezin gentzake bestela ulertu ere, gurpil, obo, larrosandi irudiok, t.a., illargiarenakin ageri diranean, edo arekin bikotean, ala nola erdi-mendeko arrilanetan eta oraingoetan ere.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Argatik eskatzen die Jainkoak Bera edertu dezatela: Aingeru, zeru, gizon, ur, eguzki, illargi, izar, euri, intz, su, otz, izotz, elur, gau, egun, argi, illun, tximist, odei, mendi, muño, azi, iturri, ibai, itsaso, arrai, egazti, eize... bere osperako egiñak baititu.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lenengo aldiz gizonak Lurraren inguruan ipiñi zuanean satelite bat iritxi zuan 10 km/s`ko lasterra ematera ibilkai bati, beraz oso urre zegoan Illargiraño bialtzeko bear dana lortzeko.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Izan ere mundu ontatik begiratuta Illargia terreil izugarri txikia agertzen zaigu.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 24 ordutan bira osoa emanaz, au da 360 gradu minutu batean gradu laurdena jotzen du, eta nola Illargiaren arpegia guretzat 1/2 gradu baten zabalera eskeintzen digun, naikoa genuke segundu baten aldearekin bialtzia ez uts egiteko.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Kontu egin zagun 11,08 km/s`ko lasterra eman nai diogula Illargira biali nai degun ibilkaiari, leenago ikusi degunez ori baida Illargira iristeko erantsi bear zaiona.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Jakiña laster txikiagoa artzen badu, Illargira juan bearrean, berriz Lurrera jausiko da, bañan ez dezagun uste laster andiagokoarekin nai deguna lortuko degunik.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Illargiak berriz 28 egunian egiten du bere orbitan inguruitzuli osoa, beraz ordu batean bere diametru osoa bañon geixeago urruntzen da.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Eskerrak gaurko egunez gure ibilkai ori Illargiruntz dijoan garaian ikasi degu, radio onda bidez, nai degun eran zuzentzen, ots, bere ibill-lerroa bide aukerakora ekar arazten.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Orrela, bai rusoak eta bai amerikanoak ipiñi dituzte Illargiaren azalean tramankulu bereziak.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Dirudienez beste bost urte igaro baño len, ipiñiko omen du gizonak bere oña Illargian.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Bai Lurra ta bai Illargia egin duan gure goiko Jaun onak euki dezala bere eskutikan.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Illargiraño edo Zentauroraño ba ginjoaz' ere, zer?.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Maialen.- Bazen ilargirik?.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Lanho ilhun baten gibelean, hilargia zagon pentsaketa, jelosiaz lehertua.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Lokartu aintzinean ezin ikus hostoak hilargitarat dantzan, haizearen soinuan, ezin ikus zuhaitzen artetik zeru zolan dirdiratzen duten izarrak ez ta ere hilargia urean mirailatzen.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Ilargia gordea.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Ausartaren ausarta, abian dago ilhargiari buruz.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gorrotxategi
Auexek dira gauza tristeak
mundu onetan pasiak,
ainbat trepeta illargi aldera
bialtzen ditu Rusiak;
ortan gastatu ludi guztian
diraden txanpon guziak,
ta amar gizonetik bedrazi
il bear ditu gosiak.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Esperientzia hori amerikano sabantek dute egin jakin nahiz gero ilargirat eta izarretarat igorriko dituzten gizonek nola duten ihardokiko lo eskasari, zonbait egunez lorik egin gabe beharko baitute ta ibili gain horietan. Esperientzia horrek du erakutsi ez duela gizonaren gorputzak galdegiten loa bainan bai haren buruak.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Antxiñatik, ezagun izan ziran erri azkotan illabeteak be, eta illargiaren gora-berakaz zenbatu oi ebezan illabete oneik.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Illargi zuridun gaba, eguna baizen argia dala esango deusk baten batek. Ez orixe. Eguna beti argiago.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Orduan Anton'ek illargia ikusita Pelo'ri galdetzen dio:

55. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Aizak, Pello.Zer dek izar ori.Eguzki ala illargia?

56. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Sortu zan amaika esanbear igaz gizonak eginiko lenengo illargia lurretik abiatuta eguratseruntz joan zanean.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Illargiak, berriz, emetasuna.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orregaitik ikusten ditugu romantikoak illargiari bertsoak jalkitzen, andregai kutunari bezela.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanak, ostera, beste erara ikusi oi zuten bai eguzkia bai illargia.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Illargiak ostera, ez du aientzat Itxaserdiko errientzat duan siñifikazioa.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Udaroko eguzki galdatan egon ezkero, illargia zan romanoentzat atsegiña emanez, beaiekin gaba pasatzera zetorren ametsetako neskatxa.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunentzat atzo eta gaur, eguzkia, illargia, loreak, izarrak... ez dira ez ar ez eme.

63. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 Samur argia da gaua. Aizea lo datza,
ta teillatuetan eta baratzetan ames dagi
illargiak gozo-gozo, urriñeko mendi-gaiñak
disditsu jarririk. Mututasunean dagoz
kaleak, eta balkoien atzetik, oi Maite!,
gabeko argontziak alaikor argi dagie
.

64. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot illargi eder gau-erregiña
izar diztikor-tartian;
eta bere izpi diztiratsuak anor zabalduz
argi egiten ludian
.

65. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0035 MENDIKO ILLARGIA.

66. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Kuo taldeagaz jarri zan, gehienak literatuak ziran, eta hasi zan etxera joateko zer bide hartu behar eban itaunka baina batek esan eban:
- Hi haz izatekoa! Etxera bihurtzea ardura deuk eta ez haz konturatzen gau honetan daukagun irargi ederraz.

67. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Urretxindorrak bere txorotxiorik gozoenagaz, illobi urruneko bakartasun ixilla abestu eban, bere larrosa zurien usaiñ eta erri-miña abestu, baita be, saretz orlegieena, bizidunaren negar-tantalkaz azitzen dan bedar eze-guriñena, illargia illobe otsak laztantzen....

68. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 An, illargiaren argi-zidarreztutako argipean, tulipan eta bitxi-gorriak, lerro aundi bi agertzen eben.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Ilargi zaharra barri bezala; zaharra eta barri, barri eta zaharra.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Batzuetan izadi horrek (izar, ilargi, mendi, egunsenti, laino...) zentzun zuzena izango dau; beste batzuetan, ostera, sentipen baten agerpen izango da: .

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken baten, The Iron Heal (Burdiñezko orpo-azurra) eta Revolution, eta aipamen labur an biribiltzeko, The Valley of the Moon (Illargiaren arana), landako ta uriaren arteko diferentziak nabarmentzen dituna.

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Ilargia desagertzen joian, baina inor ez etorren.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Eguzkia sartu zan, eta ilargia hasi zan zeruan argitzen.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Entzun: ilargia agertutakoan, iturrira joan, eta han egon.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

76. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Espiritutik (eguzkia) uretarako (ilargia) mogimendu bikoitza aipatu geinke hemen, sortzeko, eta ilargi uretatik eguzkira, lurrunduz edo sublimatuz; Cirlot-entzat ura eta haize-suaren arteko zirkulazio mogimendua da, hau da: ama-seme (ilargia) gaitik aita-ar eguzki gaira (arrazoia).

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Demagun hilargiaren higidura.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 sistematik, hilargiak elipse bat (ia-ia zirkunferentzia bat) deskribatzen duela ikusten da (irudian puntuka dago).

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Honela Ilargia-Lurra sistema modu honetan azter daiteke Lurretik.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0077 Adibidez, mundu guztiak ikusi ahal izan zuen 1969.an lehen gizona Ilargira nola heltzen ari zen.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Ilargiaren faseaz ohartzeko, SAIOKA 3 liburuko 177. orrialdean aipatzen da ariketa bat.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0121 Zenbat metro dago Donostia-tik Bilbo-ra? Zenbat metro luze Ahuñemendiko mendi-kateak? Zenbat metro dago Lurretik Ilargira?.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Ilargiari pusketa bat falta zaio.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Zer gertatu da? Gauean Miruk ilargi borobila ikusi du zeru urdin zabalean.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Ilargia gaileta handi bat dela pentsatu du.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Martzelino eskaleak ikusi zuen nola zetorren eta esan zion txorimaloaren barrendik: - Aizu, gizon! Ba al dakizu nork jaten dituen zure marrubiak? Ilargiko sorgin batek.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0099 Milaka izar zeuden zeru urdinean pizturik eta erdierdian ilargia.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 - itsasaldien energia (lur - hilargi - Eguzki sistemaren energi zinetiko eta potentzialetik sortua).

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Eta egiaz, hegazkinak edo airekoak direla medio, hegaztirik bizkorrena baino aiseago ibili ohi da gizona egungo egunean lurbira osoa alderik alde zeharkatzen duelarik, eta ez bakarrik lurbiran zehar, zeren ilargiraino heldu bait da aireko ibilietan.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Demagun hilargiaren higidura.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Honela hilargia-Lurra sistema modu honetan azter daiteke Lurretik.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Izen bat adjetiboz kalifikatu era ezberdinez: Ilargia.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Eguzki, ur eta aireak duten garrantziaz jabetzeko eta aldi berean hizkuntza sortzaile baten desarroiloa lortzeko era honetako idazketak egin ditzakegu:
Urik ezagutzen ez zuen herria.
Gauez bakarrik irtetzen zen eguzkia.
Aire guztia iresten zuen erraldoia.
Ilargira bizitzera joan zen mutikoa.
e.a.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Halako batean, baina, ilargiak, bere begi handia hodei artetik atera eta, argitasunaz bete zuen lapurra zegoen basoa.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Gizonak, argitasun harez, beharbada, jabeak ikusiko zuelako beldurrez, madarikazio batzuk bota omen zizkion ilargiari, bere lapurreta argitan ipintzen ziolako.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Ilargiari, nonbait, ez zitzaizkion bat ere gustatu hitz zantar haiek, eta, halako batean, dzast!! eskua lurreraino luzatu, gizon hura hartu eta hara gora eraman zuen betiko, alboan zeukan txakurra eta guzti.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Ez goaz ilargira.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Nola aldatzen den dena gauez! Ia ez da ortzi bera! Askotan Eguzkiak Ilargi apalagoari uzten dio bere tokia.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Zer komunikatzen diogu elkarri? Ilargia bete beterik dago. Geure ikasturtea ere amaitzear dago, betetzear.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Birpasatu egingo dut pentsatu, hitzegin, irakurri eta idatzi dudan guztia: Sorkuntzari buruzko marrazkiak egiten jarraituko dut eta hau idatziko dut: Eskerrak ematen dizkizugu eguzkiarengatik. Ilargiak eta izarrak, bedeinka ezazue Jainkoa.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eskerrak, Aita, argia, bizia eta beroa ematen diguten Eguzkia, Ilargia eta izarrengatik.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Jakina denez, ilargi eklipsea Eguzkiaren eta ilargiaren artean Lurra kokatzen denean gertatzen da, gure satelite natural bakarra Lurrak espazioan proiektatutako itzal konotik pasatzen denean, hain zuzen.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Haatik, eklipsearen fase osoaren aurretik, 18,29tik aurrera, itzalak ilargiaz nola jabetzen diren ikusi ahal izango da, ez bait da, noski, fase osoa bapatean hasten.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Dena den, prismatikorik edo teleskopiorik erabiltzeko aukera izanez gero, zehaztasun handiagoz segi daiteke itzalak ilargiaren esferan zehar eginiko bidea.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Eklipserik ilunenetan ilargi marroi-ilun misteriotsuan murgildurik azaltzen da, baina ez da inolaz ere beltz beltzean desagertzen.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Ilargia Eguzkia eta Lurraren artean jartzen denean, Lurrean itzal zonalde handiak agertzen dira.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Argiaren fokua / Oztopoa / Itzala / Argitzala / Pantaila / Itzala eta argitzala / Eguzkia / Ilargia / Lurra / Eklipse osoa / Eklipse ezosoa / Eklipsea.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Lurrak bat besterik ez du: Ilargia; Martitzek bi ditu: Febos eta Deimos, e. a.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Milioika pertsonak segitu zuten harrituta telebistaz lehen gizakiaren ibilera geldoa ilargi mitikoaren zolu hautsez betearen gainean.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Bidaia honen ondoren beste batzu etorri ziren, eta laster ilargiko joan-etorria ia-ia ohizko bihurtu zen.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Bista gure satelitetik / Kosmoaren bista Ilargitik.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0285 - Benetan ilargia erori ote zen?.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0285 - Zein adjetibo ezarri dizkio ilargiari?.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0018 Goizean goiz iratzartu zuten gure tanketxua; oraindik, goitik adi-adi begiratzen ari zen ilargi urdinska ikus zitekeen.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Ikusitakoak oraindik ere txundituago utzi zuen: egunak argitu zuen, baina ilargiak zeruan jarraitzen zuen, eguzkiaren parean, eta Joiko kaletako ikuskizuna Taoganek oroipen eta historia guztiak eraman zituen eguneko berdina zirudien.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Izarrik eta ilargirik gabeko gau beltz horietako bat zen.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0139 Gurditxo gorrian, esne kartoi batzuk eta parafinaz aparte, karamelo pakete bat, bi txokolate tauleta, intxaur eta mahaspasa zorroak, zigarro batzuk, urdaiazpiko otarteko bat, lau katilu huts (bata txokolatearena, bestea esnearena, bestea kafearena eta bestea zoparena), sagar bat, udare bat, banana bat, poltsiko-liburu bat Heriotza desertuan izenburua zuena, Chrisek ilargiari buruz abestu eta berak grabaturiko disko bat, txintxorta bat, Mortimerren izena eta helburua grabaturik zituen nortasun agiri txapa bat.......

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ebaketa honetatik akatsik gabe irteten bada, 23an Ilargirantz irtengo da.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ilargitik itzultzea lortzen badu, Orratz Zirikatzaile Ebaketa.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Ilargiaren zilarrezko argipean, guztiz bestelakoa zen berak hain ongi ezagutzen zuen herriko kale hura.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 Mauriziok astronomia pixka bat erakutsi zien: - Ilargia eguzkiaren eta Lurra planetaren tartean jartzen bada, eklipsea egiten da.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 - Ilargiak tapatu egiten digu eguzkia, eta hemen gau egiten da! Horixe neukan nik kalkulatua!.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0040 Ilargia tartetik kendu eta berriro argia etorri zenean gobernariak harrituta begiratu zion hypodromoari.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0095 Ez naiz arraina
eta uretan nabil,
gauetan oso pozik
abesten diot ilargiari
.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 1- Hilargi amandrea Herrikoia duzu zatiño hau.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Egunez eguzkia irtetzen da. Gauez, berriz, hilargia.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Beti ikusten al dugu eguzkia? Beti ikusten al dugu hilargia?.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Gaua heltzen ari da. Ilargia atera da.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Poxpoloak
Egunkariak
Belar lehorra
Ardaskak
Sua!
Suaren inguruan dantza...
Kea goruntz doa
Gau sakonean ilargia ageri da
Urtearen gau laburrena
San Juan gaua!.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Ilargirik gabeko gau bat zen, bikea bezain beltza... Konturatu nahi izan zutenerako, HAIEK gainean zituzten.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Burutsuk geldi jarraitu zuen, ilargiari begira-begira. Ez zuen erantzun.

133. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0060 Gauez
hilargia ateratzen denean
itsasoa zilarreztatzean
han
harkaitz hartan
Anbotoko Damia agertzen da.

134. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Basurde bihurtu dira,
euri, ostadar ta hilargiz
asperturik, muturrak behera
begira.

135. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0161 izar hitzak
eguzki hitzak
ilargi hitzak
odei hitzak
argi hitzak
ludi hitzak
da
poesia

136. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0164 Beltxa edo oria
nesken ileak bezelakoa.
Ilargia eta eguzkia
eta izarrak.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Akanpaleku txiki bat egingo dugu hemen, eta gero, ilargia goian denean, Shamlegh Elurpekora joango gara.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Atea hesterakoan aditzen den hots mekanikoa; errauts bolada bat airatzen emeki; margo perfektoaren logelan dago zaintzailea, dibujatzen ikasten ari, bizitasun tragiko baten barnean kokatua; emazte aurpegi bat heldu zaio lehenik kolore ainitzetan; bigarren orria metatik hartzen, lapitza zorrozten, hauts metanioari begiratzen momento bat eta berritz lanera; gaueko mitxeleta bat lehiotik hegaldatzen, ilargia barneratzen.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, amestu ere ezin dut egin, laguna, dar-dar dut gorputza, ilun dago oro, egunargiaz gaua jabetu da, etsimenduan eroriko naiz, hala ere, badakit goiz-zirrinta argitsu gehiago etorriko dela, eta arrastiri oskarbiak, eta Artizarrek, Ostargi Gorriak eta Ilargiak laguntza emango didate, bestela galdurik nago, laguna, galdurik gartzela honetan....

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Eta ilargiaren argi ederrak jeiki erazten du Pinnokio.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0010 6) Lur, mintzaira eta gizatasun hauk oro, Kosmos unibertsalaren Ilargi berri bat bihurtuko lirateke ordu hartan.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Ordudanik, lorategietan makila eta kapela batez egindako gizonak daude, ilargiari, xoriei eta haurrei barre eragiteko.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Rosa-Friak, lehenengo mailako patinatzailea, abiadura guztietan garaile, pasalekuak elur-confettiz betetzeko deportea asmatu zuena, negutea baino lehen skiak erabiltzeko, aspertzen zirelako armiarmei so eginez, Ilargia agurtu zuen.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Ilargiak esan zion: - Rosa-Fria, erresistentzia-lehiaketa bat antolatu dut zuretzat.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Otsoek nola uraren hondoan ilargiak begikeinuak egiten zizkion zekusan eta ikaratzen hasi zen.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0090 Ilargia ere dantza lotuan ari da izarrekin esan zion Karraspiok bere buruari.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 -... Eta Kupido maitasun piztaileak, Morfeo lagun duela, gure ederren gogoak mendera ditzanean... zuek, zaldunok, handikiok, begira ezazue haien loa, defenda itzazue gaueko erensuge eta izpiritu gaiztoetatik, erauzi gaueko ximeletei hegalak eta estali itzazue maitekiro, hilargiaren izpi gaiztoek ez ditzaten ikutu...

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Kriseilu ahul baten antzera argitzen zuen ilargiak, uretan zilarrezko bide bat erakutsiaz, haizea suabea eta hotza, izarrak beren azken keinuak egiten, olatu malenkoniatsuak.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Illargiak bere argiizpiez begitarteko kolorea jaten ari zitzaiola ematen zuen.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Ilargitan, arroz aleen tamainako esne hortz txikiek diamante landuak ziruditen.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Bestalde, gizon haiek ilargia, izarrak eta, batez ere, eguzkia su antzeko ikusirik, zera pentsatu zuten, munduko elementu garrantzitsuena sua zela, eta horrela, Lurra noizbait ere su hutsa izan zela.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 - Ezta serioski hasia ere, Adur, ez bederen hamairugarrengo gure alabatxo honek Hilargi aurrez aurre gur dezaneino eta bitartean.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hilargi aldakorrak zenbatu eta Zakurripurdin kiskali sorginak adina, zuk umaldiko haurrak beste, eta hara ni zigortzen ninduten zantzuak alaba honen hamahirugarrendasuna nenkusanean.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiriak ez du argitzeko ez eguzki ez ilargi beharrik, Jainkoaren aintzak bait du argitzen eta bildotsa du kriseilu.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Emazteak besoa luzatu eta zerurantz seinalatu zuen: ilargia.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Ziudade hartan gizonak, bere beste behar guziak eginda gero, emaztearen eskaria oroitu zuen eta, bapatean, hara non erreparatzen duen denda aurrekalde batetan ispilu bat, eta ispiluan ilargia.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Jende guztiak zekiena zen nola gau batzutan, ilargi osoa zeruan agertzen zenean, gizon batzuek abere bihurtzeko txanda izaten zutela otso-gizonen arteko ipuiek ziotenez....

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Gau argian, ilargiaren itzala eguzkiarena bezain nabarmen agertzen zenean, ez zen batere harritzekoa otso-aulia urruti batean entzutea, eta bestez-beste etxetik kanpora ateratzea gogoratzen bazitzaion, hau ikusten zituen saguxar hegalariak beren gomazko hegalekin, karraxi bizian, beren buru gainean bueltaka....

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Ai ene! Bera eta hilargiaren artean oihaldutako buru harrigarri baten itzal beltza zegoen kokaturik....

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Jadanik ilargi ederraren argizpi apalagoek eguzkiarenak ordezkatuak zituztenean, gizon zuri gehienak ihutika zebiltzalarik, eta beltzak, hala dantzan, nola ipurdi zuriei barrez eta jakinguraz begira zeudelarik, (...).

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Ni saiatu naiz ilargia berrosatzen eta izarrak beren gakoetara itzulerazten, baina beldur naiz ez dela ortzea lehen bezain sendo eta eder geratu.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta hammameko terrazaren gainean hilargia altxatu zenean, biak atera eta ibaiaren ertzera abiatu ziren.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ez zuen gauak ilargia ikusten lajatzen baina bistan zegoen bazela zerbait argitsu eta ziztakor laino guztien atzean.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Haren adatsa koralaren parekoa zen, behintzat hori iruditu zitzaion kanpotarrari eta hantxe pagoaren azpian egin zuten amodio ilargia errubera baten tamainakoa zenean, borobila, eta koloreagatik urruma ari den usoa.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Amorantea itzultzeko eguna igaroko balitz, benetako data ezagutzen saiatuko da, zenbait zantzu, auzokoen adierazpenetan eta planeten, ilargiaren eta izarren egoeretan oinarrituz egingo du.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Zeruan ez izarrik eta ez ilargirik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0030 Gure inguruan dauden gauzak begiratzen baditugu, guztiak eten gabe higitzen ari direla ikusiko dugu: Lurra, Eguzkia, Ilargia, e.a.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Duela urte asko, Bagdad-ko palazio urreztatu eta aintzira azulejodun xuri eta urdinez apainduriko baten goen-goeneko ganbaran, Abdelamir Abdel Kamelen semea, zerrailaz ate denak hertsi, kandelak biztu, zelebroan eta zerebeloan tabula rasa egin, esibizionistei, eskuin ala ezkerrei, zien higuina mortifikatu, izanak eta ez izanak ahaztu, ongi segurtatu aurreritzi denak banan-banan bihotzetik atera eta baztertu zituela, kontzientzia garbitu, inoizko oroitzapen atsekabe denak bere barrenean xahutu guztiz purifikatu, tolerantzi ejertzizioak egin, izpiritualak eta korporalak, munduko borondate hoberenaz armatu, eta liburua irakurtzen hasi zen, ilargia zeruetan zegoela, artista batek artista baten gainean egindakoa.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta zeruetako ilargiaren azpian, kandelak ia gastatzen ari zirela, bere aurreritzi eta gogorazio eta oroitzapen txar denak berriro biz-bizturik zeuzkala, pentsatu zuen: Dios, adiskide lerdo bat ez da desgrazia makala!.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Abdelamir, kandela itzaliaz, belauniko, zeruetako ilargiaren azpian, Alah boteretsuari otoitzean hasi da, esker otoitz emozionatu bat, artista haundiak, azkenean, konprenitu duen eta herri ttipiko jende ttipi guztiei artistaren haundia konprenieraziko dien artista haundia kausitu duelako: Alah, jaun ahaltsu, boteretsu Alah / begira nazazu adiskidetatik, / etsaietatik neu begiratuko naiz.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta ilargia itzali zuen.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Hortarako ilargiazko metafisikaren hitz hutsak (gizarte prozesua bost axola izanik, Izpirituaren nagusigoa aitortzen duenarena, alegia) alferrik dira, eta produzio indarrez kanpo ezer ez ikustearekin ere, ez goaz inora.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 5. Ipuina sakontzea Beraz, Jainkoak egindakoa gizonak batzutan hondatu egiten du: - noiz gustatzen zaizue gehiago izadia: eguna argitzean... udako eguzki argi-argia dagoenean... hilargi denean...? - zer sentitzen duzue mendira joan eta zakarrak eta zikinkeriak lurrean ikusten dituzuenean? Baina gure eginkizuna ez da bakarrik mundu ederra zaintzea.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Une desberdinen arauera, matematikoki neurtutako pausoak ematen zituzten dantzariek, eta zirkunferentzia, elipse eta parabola erako jarrerak hartzen zituzten; izar iheskor baten pasea oroitarazten zuten irudiak deskribatzen zituzten, kometa baten agerpen txinpartatsua, eguzkia eta hilargiaren eguneroko irteera, gaua eta eguna eratuz.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0011 d) Ilargiaren eklipseetan itzal kurboa ikusten da Ilargiaren azalean.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0011 Filolaoren ustez, Unibertsoaren erdian su handi bat zegoen eta honen biran, lehenengo Lur esferikoa, eta gero Ilargia, Eguzkia eta garai hartan ezagutzen ziren bost planetak (Merkurio, Artizar, Martitz, Jupiter eta Saturno).

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Ilargiaren errotazio mugimenduaren periodoa eta hil sinodikoa Mugimendu garrantzitsuenak agertu ondoren, irakurleen atentzioa puntu batetan konkretatu nahi dugu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Ilargiak errotazio mugimenduan 27,32 egun behar baditu, zenbat egunetatik behin ikusiko ote dugu Ilargi bete bat? Gehiegi aztertu gabe eta nolabaiteko lojika bati jarraituz, 27,32 egunean behin ikusiko dugula pentsa dezakegu.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Ez dugu ahaztu behar, Ilargiaren faseak (eta hauen artean Ilargi betea), Eguzkiak, Lurrak eta Ilargiak espazioan duten jarrera aldakorraren ondorio direla, eta konkretuki kasu honetan, ez dugu ahaztu behar Lurra, Eguzkiaren biran dabilenik.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Eguzkia, Lurra eta Ilargia, lau berean daude (konjuntzioan daude).

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Ondoren berriro portura, gurgilak hustu, beita zaharra uretara bota, pantxo eta lapentzat janari, eta berriro prestatu itsaso astindua eta ahal bada ilargigabea, gertatzen den gauerako.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 ASKOTARIKO AGERKERAK
Barandiaranek herririk herri bildu dituen esaeretatik honetxek ondorengo agerkerok Mariri ezartzen zaizkio: Dama bezela kotxe ederrean eserita, nahiz suaz inguratua, nahiz ahari gainean zaldun, nahiz ilargia buru inguruan duela; andere bezala erpedun oinekin nahiz aker oinekin; animali bezala aker itxuran, zaldi itxuran edo zezen itxuran edo egazti gisa, bele itxuran nahiz arrano itxuran; suge bezala ere agertu da; azkenez baita ostagi gisara ere, haizebolada bezala, nahiz odei zuri bezala, nahiz ostadar, nahiz su borobil, nahiz suzko igitai bat bezala.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 Honela pilota Ilargitzat hartuko dugu, eta zure burua, berriz, lurtzat.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 Une honetan Ilargia HILBETEA deritzan fasean aurkitzen da.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 Une honetan Ilargia HILBEHERA deritzan fasean aurkitzen da.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0222 Une honetan Ilargia HILBERRlA deritzan fasean aurkitzen da.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Teknika hori gaztelaniazko erromantzeroan ere ez da falta (adibidez, (1) García Lorca gisako poeta teluriko eta mitiko baten poesian ez dira faltako horrelako zertzelada paisajistiko bereziak: . Honelakoa da hilargiz, kutxiloz, presagio ilunez eta susmo gaiztoz betetako García Lorca-ren irudimen-mundu miragarria.... Akzioa, ia beti, paisajearen intuizioz bustitako irudietan biltzen da, etab.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Gizonari Hilargira heltzea batez beste nahiko errez gertatu baldin bazitzaion ere, beste planetetara iristeko oztopo handiak topatzen ditu.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Turismoarentzat, paisaje desberdin eta kontrastetsuren aukera zabala eskaintzen du: Karibeko eta Pazifikoko hondartza hondar zuri eta uhin zalapartatsuak, indioen herrixkak, oihan inguru malkartsuak, hilargikoen antzeko paisajeak dituen Nevado de Ruiz eta beste zenbait mendi handi, nahiz barrualdeko eskualdeetako laku paketsuak (eskubitara, Muna lakua).

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Ilargira joan-etorri batek mila hitzaldik baino gehiago mugitu du jendearen pentsakera.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Alegia, egun astronomikoa luzatu egiten dela, eta beraz, Hilargiaren abiada gure planetari buruz laisterrago egiten dela.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0307 Urdin argiak eta moreak halako hilargi klimax bat, bare eta lasaia ematen diote konposizio plastiko osoari, testu mistikoari guztiz egoki datorkiolarik.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Lurra Eguzkiaren eta Hilargiaren ama da, Euskalerriko herri askoren esanetan.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 -Apolo VIIIren hegaldia ilargiaren inguruan (Abenduan).

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Hau dela eta, masa jakineko gorputz batek pisu desberdinak edukiko ditu Lurrean eta Ilargian, zeren, beronen masa txikiagoa denez, eremu grabitatorioaren intentsitatea Lurrarenaren seirena bait da.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0010 Hortaz, Ilargian daukan pisua, Lurrean daukana baino sei aldiz txikiagoa dugu.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0145 1.962.-ean Ilargiak 3C273 irrati-fokua ezkutatzen zuela eta, bere posizioa ondo mugatzeko aprobetxatu zen honela bere identifikazio optikoa lortzeko.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Ormak kolore urdinez pintatuta egozan, zeruko kolore urdinez, eta altzari guztiak kolore berekoak ziran, baina altzarietan marraztutako zuhaitz, txakur, umetxo, izar, ilargibete eta abarrek kontrastea emoten eutsen tonu bakarrari.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Berrogeitamabost hauetariko lehenengo esferan, Ilargia zegoen, eta esfera honen azpian soilik zegoen aldaketa eta suntsidura.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Pentsa dezagun, Eguzkian, Ilargian, Martitzen eta Lurrean Kopernik aurretik eta ondoren; erorketa askean, pendularrean eta higidura planetarioan, Galileo aurretik eta ondoren; edota gatzetan, aleaziotan eta burdin sulfuroa eta karraskautsen nahastean Dalton aurretik eta ondoren.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Baina zehaztasun honek ez zuen Ilargia baino urrutiragoko distantzia kalkulatzeko biderik ematen.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Bestalde, Ilargia ez litzateke besteen moduko planeta izango, zeren eta sistema heliozentrikoa izanik, ez bait luke Eguzkiaren inguruan bira egingo; Lurraren inguruan baizik.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Planeten inguruan jiratzen ari diren gorputzei, satelite izena eman zitzaien eta horietakoa da Ilargia.

206. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Askoren iritziyak
onlakuak dia:
Laister illargira
joango dia.

207. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Illargi ori dago
guztiz apartian,
argi egiten digu
illundutzian;
okertu gabe dabil
bide zuzenian,
alare ezin utzi
diyote pakian;
arako irian,
joateko airian,
abillidadian,
ez dakit nor dian...
saiatutzen dirade
alegiñian!.

208. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0034 Eguzki eta illargi, bedeinka ezazue Jauna;/ zeruko izarrak, bedeinka ezazue Jauna.

209. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Arratsa izan arren eta urruti xamar, illargi bikaña baizegoen, ura etzan besterik: Bibote-Aundi.

210. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Illargiaren izpiren batek jota edo neskari masaillean malko batek diz-diz egin ziola oartu zan mutilla.

211. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Illargia ari medar zen gau illun artan ere, sarritan oi bezela Sandratiko basapeetara jo zuen muga-zain bikoteak.

212. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0012 Ba, gauez, illargitan patata ateratzen jardunda, goizeko lauretan abiatu zan Berastegi`runtz, Belabieta`tik barrena, oñez....

213. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Fonetika aldetik, gure jaioterriko itz eta mintzoak adibidez, eguzkixe, illargixe, mendixe, ibaixe:... t.a. entzuleen artean, irriparrea sortzen zuten.

214. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Oraintsu batez, gizona illargiaz iabetu zanean, garaitza orren pozkida eta aomena, ez al zan ludi guztira zabaldu?.

215. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0190 HORTENZA - Ilhargia niz eta izarrak. (gibelerat badoa).

216. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Ilargiaren puda hotzek
iduzkiaren erretzeko beroek
ausikiz
emeki emeki deramate berekin.

217. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Ilhargia gordeka zabilan. Izar guti.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bigarrenean: kalendera (Otsail, Bedatse, Ekain, Agor, Larrazken eta Eguberri), enblematika (Artizar, Eguzki, Ilargi, Hodei, Tximist, Atarrabi, Bereterretxe, Axular, Berdabio eta Barandiaran).

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Pamielaren beste nobedadeen artan Tamaina Txikia saileko Eduardo Gil Bera eta Asun Arraiazuren liburua dago; Joxemari Iturralderen (II argitaldian); eta Ilargia kondagintzan Pello Lizarralderen .

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Ludiaren errotazioa esplikatzen duen artilugio mekanikoa, ilargiaren faseak erakusteko kaxa majikoa, planeten sistema adierazten duen kartel erraldoia eta artizarraren bueltan gure latitudean izarrek markatzen duten mugimendua adierazteko sonbrila, Casiopeia, Perseus, Bootes, Cygnus, Ursa Mayor eta gisako konstelazioen izen poetikoekin idatzitako ortzia errepresentatzen duen goardasol beltza eta beste hainbat sorpresa aurki daitezke erakustoki horretan.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 - Hi, Frekillos, hire buruak ihetargixa emoten kok.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0002 Liburuaren lehendabiziko parteko bide atseginean, eltxorik ez aitarik ezagutu ez duen Marc Stanley Fogg umezurtza (Marco Polo, Livingstone aurkitu zuen Stanley eta Verne-ren Phileas Fogg, hiru izen esanguratsuak biltzen ditu pertsonaiaren izenak) gizonak lehendabiziko aldiz ilargia zapaltzen duen garaian gazte da.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 VII. Eder zibota lur-zolan maite-minduek auzo-lan txorkatil finak tximista dira ilargiaren eskolan.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Angulak ilberrian, perretxikoak ilbetean Ilargiari erreparatzen ikasi gure arbasoengandik.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Ilargiaren gora-beherek landareetan, zuhaitzetan, itsasoan, gure baitan duten eragina lehen ere aipatua dugu orrialde honetan.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Horiez gain, gure nekazariek eta arrantzaleek beste zenbaitetarako ere erreparatzen diote ilargiari, halanola, sagardoa eta txakolina botilatzeko, txerria hiltzeko, perretxikoak biltzeko, angula harrapatzeko, ilea mozteko... nahiz eta Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, alor honetan ere denok ados jartzea nekeza izan.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Angulak ilberria maite Bizkaian eta Xuberoan, ikazkinak bat datoz, euren eginkizunean ilargiak duen eraginaz.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Gaur ez dut uste inortxok ilargiari erreparatuko dionik atzazalak mozteko.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ilargiari eginkizun honetarako kasu egiten zaion lekuetan, eritziak elkarrengandik urrun dabiltza.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ilargiak itsasoko marealdietan duen eragin garbia, gauza jakina da.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Angula gehiago mugitzen da, antza, gau horietan eta hondotik azalera irten nahi izaten omen du sardak, ilargi jaioberriaren printzetara.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 ILLARGIAN

233. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ilargian baiño.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Munduaren aurreratzea era guzietara da: Gizona illargira eldu da ta an saltoka ibilli, sendakintzan gauza arrigarriak egin dira, kultura gero ta zabalago dijoa erri jende artean.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ilargiko nekazari bat nauzu. Beti nere idurimenean aztarrika ari naiz. Ez dut deus ere jakiten ez zait besten eritzia axola. Nere obra zait axola eta ez nitzaz esan dezaketena. Miloika urtetan dabil mundua itzulika. Bizitza bat ez da ezer asko. Jendea joan egiten da. Loreak zaizkik gustatzen, zelaian behin hartu genituenak batikbat.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Ilargibetea eta izarrak ohizko lekuetan.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Ergela hi, zoroa, hilargian... Komunikazioa? Inkomunikazioa.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Ibiliaren ibiliaz hilargiak bere misterio eta liluraren maminera neroian.

239. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Altamirarako bidean, eguzkia sartzamendian sartu jaken eta Izaro gainean ilargia bete-betean ikusi eitekean, arto-urunezko taloaren antzerakoa.

240. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0001 Eguzkia: 7,38'tik 17,0'ra - Illargia:

241. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0003 Eguzkia: 7,31'tik 17,24'ra - Illargia: 1,52'tik 12,15'ra - Illargi barria: Akuario'n 30'an

242. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0017 Eguzkia: 4,46'tik 19,49'ra - Illargia: 3,42'tik 18,28'ra - Illargi barria: Kanzer'en, 28'an

243. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0019 Eguzkia: 4,58'tik 19,43'ra - Illargia: 22,41'tik 10,43'ra - Ilbera: Aries'en 19'an

244. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 Eguzkia: 5,17'tik 19,23'ra - Illargia: 16,30'tik 1,35'ra - Illargi betea: Akuario'n 10'an

245. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0023 Eguzkia: 5,38'tik 19,52'ra - Illargia: 9,1'tik 20,30'ra - Ilgora: Sagitario'n 2'an

246. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0025 Eguzkia: 5,59'tik 18,18'ra - Illargia: 0,45'tik 15,7'ra - Illargi barria: Libra'n 24'an

247. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0027 Eguzkia: 6,20'tik 17,43'ra - Illargia: 18,50'tik 8,2'ra - Ilbera: Kanzer'en 16'an

248. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0031 Eguzkia: 7,10'tik 16,52'ra - Illargia: 7,50'tik 18,0'ra - Ilgora: Piscis'en 29'an

249. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0165 Ez du galduko aho laztanduak bentura, aldiz du ugalduko ilargiaren modura...

250. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 ILARGI MALTZURRA.- Lehenbailehen operatu behar dugu, bestela...

251. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 ILARGI MALTZURRA.- Arrazoi duzu baina gutxitan erabil dezakegu gure kirofanoa eta magia modernoa gustokoa dugu.

252. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 7.2. Ilargi amandrea. Herrikoia.

253. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Horrela bizi baziren ez zen denak ados jarri zirelako. Gertatzen zena zen zerua hodei ilun mehatxugarriez betetzen zela egunez, erauntsitan lehertzeko itxura betean, eta arratsalderako ordea, oskarbitu egiten zen, ilargia eta milaka izar agerian utziz.

254. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Batzuk, ilargiaren argiak erakarririk, soroz soro ibiltzen ziren gau-jai ederrak eginez sute handien inguruan.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Ilargi amandrea orduan, elkartze zoriontsu hari beha geratzen zen patxada betean.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 6.1. Trenarena eta Ilargia amandrea kanten errepasoa.

257. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 Erdigunean lur-esfera zegoela pentsatu zuen eta planetak berorren inguruan, eta Eguzkia eta Ilargia ere tamaina desberdinetako zirkuluetan higitzen zirela jarri zituen.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Beste muturrera joanez, eta ... bidez, goazen ilargira.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Guztiok ... ilargiko ... edo atmosferan arnasa hartzea ezinezkoa da.

260. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0083 Ilargi amandrea
zeruan zer berri?
Zeruan berri onak
orain eta beti
.

261. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073
elur zuria
ikatz ...
ilargi ...
gazta ...
mendi ...
lokatz ...
belar ...
begi ...

262. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0180 - Aita, zuk ba al dakizu inor bizi den ilargian?

263. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0180 - Bai, badakit. Ilargian gizon bat bizi da

264. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0034 Eguzkia, Ilargia eta planetak Lurraren biran dabiltza.

265. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0034 1969 Neil Amstrong astronauta amerikarrak oina jarri du Ilargian.

266. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Atsedenaldi luze batean aimara eta ketxua herri zaharretako biztanleekin topo egin eta gaupasa zoragarriak bizi ahal izan ditugu, kantuan, xirula joz eta ilargiari begira.

267. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Kantuak eginak zizkieten arrainei, itsaso harrotuari eta itsaso bareari, argiari eta ilunpeari, eguzkiari eta ilargiari, eta kantu guztiek Kinoren eta bere herriaren animan jarraitzen zuten, jakinik edo ahazturik.

268. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Antzina ilargiari loturik zegoen egutegia zen erabiliena; geroztik eguzkiarekikoa nagusitu da.

269. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 1. Lurretik, gure planetatik, Ilargiraino dagoen distantzia neurtzeko estutxean daukazun erregelaz balia al zaitezke?

270. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Ilargia

271. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Ilargiak lurrak baino indar txikiagoz erakartzen ditu gorputzak (6 aldiz gutxiago).

272. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0160 Astronautak 10 kg besterik ez ditu pisatzen ilargian, baina bere masa ez da aldatu.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Ortzeko gorputzak ez daude geldirik, Eguzkia, Ilargiak eta izarrak higitu egiten dira, eta gizakia antzina-antzinatik ohartu zen fenomeno horretaz.

274. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Eguzkia eta Ilargia erraz bereiz daitezke zeruko gainerako argietatik, baina argi horien artean, askoz zailagoa da izarren artean planetak zein diren bereiztea.

275. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Nola ohartu zen gizaki hura, Eguzkia eta Ilargiaz gain, ortzeko argizko bost puntu distiratsu haiek, gainontzekoen arteko finkotasuna apurtu eta hilabetetan zehar beren kasa bezala higitzen zirela gaueko zeruan?

276. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Egun lurtarrak 24 orduko iraupena badu ere, pixkanaka luzatuz doa, Ilargiaren masa handiak Lurraren errotazio-higidura geldiarazten duelako. Duela 500 milioi urte egunak 21 ordu zituela kalkulatzen da.

277. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Zerua: izarrak, ilargia, euria, espazio-untzia, planetak

278. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Laugarren solairuan munduko kirol guziak praktikatzeko adina jantzi eta tresna zegoen, baita ilargira joateko adina oxigeno pote eta inpermeable ere.

279. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Gau madarikatu hartan ez zen entzun hontza galduen ulurik, eguzkiaren lagun zen ilargiak eta honen lankide ziren izarrek, ez zuten argirik egin, dena ilun geratu zen bi lagunek bizia galdu zuten gau hartan.

280. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00010 Gau osoa ilargia karraskatzen igarotzen du, batzuetan alde argitsuan, besteetan ilunean.

281. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00010 Horrexegatik aldatzen da gauero ilargiaren itxura.

282. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00010 Bibi Akilimarroren belarrira igo zen eta ilargiari haginkada bat eman zion; gazta zaporea zuen.

283. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00113 Hirurogei ordu daramatzat infernu honetan, bi ilargi eta erdi. Infernua bai!

284. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Ilargia geldi zegoen hormako zulo baten parean.

285. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Ilargia desagertzen hasia zen, zatitxo bat besterik ez zen ikusten azkenean.

286. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00029 Bat-batean, adreilu batek kanporantz egin zuen, zaratarik gabe, eta Mariluz Gartziak ilargia berriz osorik ikusi zuen. Berehala ohartu zen gertatutakoaz.

287. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 - Aitatxo, nork puzten ote du ilargia gauero?

288. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Berak sorturiko gau partikular hartan, ordea, ez zen izarrik, ezta ilargirik ere.

289. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Errealitatean ordea, bere ametsetako argi-printza, gau partikular haren modukoa da, ez dago izarrik ezta ilargirik ere.

290. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0061 Iritsi nintzen, behingoz, portuaren azkenera, zeinek gauaren iluntasunean, laino beltzek ilargia estaltzen zuten unean, munduaren azkena bait zirudien.

291. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oh, Ilargi, Ilargi, horrenbeste maitasun sutsuren testigo, ez negarrik egin Ilargi, ez ezazu negarrik egin; iritsiko bait da zure eguzki laztanarekin elkartuko zaren eguna.

292. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Agian neure irudimena izango zen, baina une hartan ilargiaren dizdira nabariagoa egin zela iruditu zitzaidan, ilunabar hartan argi izpi bat oso garbi bereizi bait zitekeen.

293. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Ilargia itsasoaren ur bareetan erreflejatzen zen.

294. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Ez nigarrik egin, ene maite, Izaro, Ilargi, Itsaso,... beti egonen bait da, ene maite, zuk duzun edertasun hori mirestuz, zure uretan barna murgilduko den baforaren bat: Neu.

295. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0014 Total, abuztuan herriak ilargiko basamortu baten itxura hartzen duela, eta lagun guztiak hor nonbait zeudela postalak berak baino beranduago iristen dira normalean, eta nik biharamunean zortzietan jaiki behar nuela partikularrera joateko.

296. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007
Zazpi eta bost
luze eta motz
mailuaz iltzeak joz,
eguzkitan bero, euritan hotz,
ilargirainoko eskailera egiten
ari dira hamabi arotz.

297. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0055
Elizako kanpandorrean gaude
denok ezkutaturik,
amona kristalak biltzen
erratza harturik,
udaltzain gizena poste bati helduta
zeharo nekaturik.
Guk ez daukagu presarik.
Ilargia atera arte
ez gara jaitsiko hemendik.

298. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0063
Itsasoan zebilen ilargia
plisti-plasta igerian,
jolas eta jolas, presko-presko
uhinen gainean eta uraren azpian
gauaren erdian.
Eta arrantzale batek bere untzitik
sarea bota zion ilargiari.
Begira, ilargia harrapatu dut,
esango zion herri guztiari.

299. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0063
Baina ilargia izarren ondora joan zen
untzia eta arrantzalea berarekin eramanez.
Eta gehiago ez da ilargia lurrera etorri
esaten dutenez.

300. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0063
Eta arrantzalea? Bizi al da?
hori da jendearen galdera.
Bai, ilargiaren erdi-erdian
untziarekin kohete bat egiten ari da,
eta laster etorriko da lurrera.

301. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0078 Ez du aspaldi gizonak ilargia zapaldu zuela, urte askotako ikerketen ondoren, espaziontzi erraldoia eraikita.

302. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0078 - Hegoak, ilargira joateko!

303. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Gora begiratu eta, ilargiaren argitara, zapi baten uhinak ikusi zituen goi-goian.

304. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Hemen ilargiarekin batera hasten da egunsentia eta eguzkiaren eskutik heltzen da arrastiria.

305. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Gau batean, ordea, balkoian patxadan nengoela, ilargi lodikote bat ikusi nuen ateratzen.

306. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0085 Hitz egin gabe, eta Dalgon IIIko ilargiei begira, biak kezka berdinak jota zeuden.

307. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Eta ilargia, zilar eta gazta, beltzaren artean zuri nabarmendu zenean, bera izan zen zakuaren agurearen irteeraren lekuko bakar, bera eta kaioletan sarturiko hontza eta bestelako gautxoriak, zooko gaueko zaindariak batzuk lotan eta besteak loa uxatu nahian aldizkari pornoak ikusmiratzen ari bait ziren, ingurukoaz ohartzeko lanpetuegi.

308. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Ilargia une horretan hodei batzuen atzean ezkutatu eta ez zion laguntza handirik eskaini.

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Gero ilargia agertu zen distiratsu.

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Hiru lagunen aurpegi zurbiletan argi egiten zuen ilargiak.

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Logelako leihoa zabal-zabalik zegoen eta ilargia sartzen zen barrura.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Hodei batek ilargia estali eta ilundu egin zuen bapatean.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Ilargia berriro agertu zenean, ez zegoen Drakularen arrastorik.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0121 BESARKATU du huntzak harria.
Ezpainak ezpainen egarri,
maite-hitz isilak elkarri.
Ilargiak luze belarria...

315. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

316. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00209 non galdu ziren ezpainak
noiz lehertu ziren hodeiak jakitea
baso oinatzbakoak miatzea da
hire memoria iluna
eta dena
argi printzak pilatzea
zerbaiti eutsiz ekitea
besotan ahanzten dira iraganak
ilargia bekokian iltzatzen da
ta zementuzko taupadak arratsetan
burdinezko irla batzuk begietan
esperantza baldosa bat
hainbat egun joanak dira memoriako harpeetara
beti hasten ari dira gerrateak

317. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0123
Eman dezagun, hilargiak leihotik argitua
haien gorputzen
biluztasuna elurrorein andana bat baino
ederragoa da.
Haien mogimendua abots sekretu batek
gidatzen du,
untziaren higidura kapitain misteriotsu batek
gobernatuko lukeen bezala

318. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0165
EGUZKIA, spot-ligth itzel hori,
desentxufatuta dago,
hilargiak errauts azala du edifikzioen
gainean.
Iparraizeak mutuaren kantua egiten du
mugak ezabatzearen alde.
Galipota, herdoila, amets trafikoa: gauak kortxo
erreak lez beltzitzen gaitu...

319. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Eta hauek seinale seguruez ikas ahal genitzan, beroak eta euriak, eta hotzak dakartzaten haizeak, aitak berak bereizi zuen zer aholkatuko zuen hileroko ilargiak, zein izar-multzotan eroriko ziren Austroak, zer askotan ikustean edukiko zituzten saldoak ukuiluetauk hurrago nekazariek.

320. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00069 Ezkongabea, kanpotarra, inork ez zaitu ezagutzen, ez daukazu familiarik, eta barkatu min ematen badizut, literato guztiek bezala, zu ere ilargian bizi den horietako bat izango zara, beraz ez zara inoiz alargunaren negozioetan sartuko.

321. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Eta eskimalek esaten dute haizeak ilentiari ateratzen zizkion txinpartak zeruko izar bilakatu zirela; neskak zeraman ilentia eguzki bilakatu zela, eta mutila gau, eta bere aurpegi beltzaren garbigune apur haietatik sortu zela ilargiaren distira apala, zikindua bezala.

322. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Eta geroztik eguna beti gauaren atzetik datorrela, eguzkia beti ilargiaren atzetik dabilela, (...)

323. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 - Hori inoiz gertatzen baduk, azken dolarra ere joka dezakek ez dela ez ilargi xuririk ez ele-melerik izango.

324. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Mutilak frak eder bat zuen soinean, ilargirik gabeko gaua bezain distiratsu.

325. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00064 Leihotik begira, ziega eta sabela hutsik dituela, txapa zulodunaren artetik ikusi du ilargia.

326. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Auskene baserria saldu zutenean, nora joan ote ziren otsoko eta axeria, oilar pixkorra, jinjunaren abestia, naturaren irakaspenak, ilargiaren tranpak... nora etxeko erleak.

327. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00092 Zazpi bat urteko mutikoak ilargiaren itzalak margoturik zeuzkan aurpegi eta belaunetan.

328. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Zeruan lainoak leku bat egin dio ilargiari, eta trenaren txistua, lehenengo aldiz gauean, ez zaio emakumeari mingarri suertatu.

329. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Gauetan, ilargirik gabeko izarratua zegoenean, itsaso txarretan olatuek bortizki jotzen zutelako, konpontzea alferrikako eginez, beti argirik gabe egoten zen uhinurrategi muturrera joaten ginen.

330. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0105 Ilargiaren argitasun mehea zuten gidari, gau hartan oskarbi baitzen.

331. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Eurite-sasoian, hainbat astetan, ez zen zerurik ikusten, halako laino uniforme batek estaltzen zuen, ilargiaren izpiek ere zeharkatzen ez zutena.

332. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Argitsuak ziren ilargirik gabeko gauak ere.

333. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Ilargia topatu zuen aurrez aurre.

334. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Ilunabarrak leihoa ispilu bihurtzen du: gure irudiak goraka doan ilargiarekin nahasten dira sutondoan su argitan lanean ari garela.

335. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Azkenik, ilargia oso goian dagoenean, azken oskola botatzen dugu surtara eta, biok batera hasperen eginez, su nola hartzen duen begira geratzen gara.

336. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Berriz ere gaua zen -edo oraindik lehengo gaua?-, eta ilargiaren argitan, begiak lausoturik sekula ikusitako begi hotzenak ikusi zituen.

337. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Hilargi ia-ia betea zen; bete-betean sartzen zen leiho handi zabaletik nire gelan.

338. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 (...) eskainitako omenaldia ere baden gaurko kontzertu honetan, gure jeinuaren Ilargi zuriko sonata interpretatuko du gure alabak.

339. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Itzali, bada, aretoan dauden argi guztiak, zabaldu gortinak... eta beha iezaiozue ilargiaren ispiluari, non hemendik gutxira zeruko aingeruak dantzan ikusi ahal izango dituzuen, zerua eta lurra bat eginik, musika eta paisaia.

340. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Eta aita ezkonduta eta ni gaztetxo eta bakarrik Diamantearen Enparantzan, kafeterak noiz zozketatuko zain, eta Julieta bere ahotsak musikari gaina har ziezaion oihuka: kontuz, ez hadi eseri, soinekoa ximurtuko dun eta!, eta begien aurrean bonbilak lorez apainduak eta lorezko xingolak irinez itsatsiak eta mundu guztia kontentu, eta horrela ilargian nengoela, ahots batek xuxurlaka:

341. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Parisen, 1715eko Saphar-en ilargiaren 17an.

342. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0272 Parisetik, 1720ko Chaban-en ilargiaren 20an.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00001 Zura lantzen duten artisau gehienek kontuan izaten duten beste alderdi bat, mozteko garaia eta une horretako Ilargiaren aldia izan ohi da, euren hitzetan mozketa natura hilik dagoen egin behar izaten baita, hau da, neguan zehar, eta gainera, espezie bakoitzari ilargia-aldiren bat omen dagokio, eta horixe da nonbait zura behar bezala landu ahal izateko, eta gerora pipiak jo ez dezan, egokiena.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Laster ilargiaren argia igurzten hasiko zaik (Ilargi amandrea, zeruan zer berri?/ Zeruan berri onak orain eta beti, Goien goien irargia,/ erdian krabelina, Iretargiak argi egiten dau,/ zeru altuan bakarrik,/ zazpi aingeru atzian ditu, /zortzigarrena aurretik).

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 gauez, berriz, dotore islatzen zen ilargia uretan.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Hantxe aritzen zen dantzan, bere buruari so, oraindik ez badakizue ere oso astro pertxenta baita ilargia!

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 Horregatik, Ilargia, lurra, urak, zuhaitzak, animaliak (sugea batez ere), beti ere Mari bezalako jainkosa handiekin harremanetan agertzen dira.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00149 Ilargia bete betea dago goi urrutian, biribil eta distiratsua.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00149 Hemen, gauaren erresuman, bakar-bakarrik, metraileta kaskar bat hanka tartean, pinutzar bati bizkar emanez, oinak gure mundu petralean eta burua izarretan barrena doakidalarik, desagertutako otsoak ilargiari uluka entzuten ditut, eta haien ibilkera isila, arina eta nekaezina antzematen dut mendiz mendi, Urkiola-tik Otxandioraino, eta handik Gorbearaino.

350. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0110 Gure jolasekin hondartza gorien
isiltasun garbia
hautsi genuen.
Ilargia, jakinminez,
zelatan ibili zitzaigun gau amaigabeetan,
leiho irekiaren
uztaian etzanda.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Ez dut Ameztoy artista bukoliko edo pleinairiste bezala jarriko. ez horixe, ezta ipar herrietako paisaia margolarien gisara ere - arima ilargizko, saturnistazkoaren paisaia, eguzkiaren alaitasunaren argitara batere jartzen ez direnen gisara.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Hiparkok honako hau esan zuen: Lurra zentrutzat harturik, Eguzkiaren, Ilargiaren eta planeten itxurazko higidurak adieraz daitezke, baldin eta hauetako bakoitza zirkunferentzia (epiziklo) batetik joaten bada, eta zirkunferentzia hori, bere osotasunean askoz erradio handiagoko beste zirkunferentzia baten inguruan higitzen bada.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Eta edozein momentutan Eguzkiaren, Ilargiaren eta planeten posizioak jakin ahal izateko taulak eraiki ziren.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0553 lunar adj. ilargiko.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Ilargiak argitzen duen kalea begiratu eta irudimenaz jarraitu.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Jon, ordea, pentsa eta pentsa geratu da, galdetu arte: Eta denok Ilargira edo Eguzkira oporrak pasatzera joango bagina?

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0018 Gurea bezalako egutegia zuten, matematikan zeroaren kontzeptua garatu zuten, eguzkiaren eta ilargiaren eklipseak aurrez iragartzen zituzten eta Artizarraren ibilbidea urteko 14 segundoko akatsaz markatu zuten.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Batzuk kanguruaren ondorengoak dira eta beste batzuk ilargiaren edo eguzkiaren odolarenak.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0086 Urtaroen arabera azaldu eta ezkutatu egiten delako Ilargiaren ordezkaritzat ere hartu izan da.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0139 Eguzkiari, Ilargiari eta Suari antzina egiten zitzaizkien kultuekin harremana izan dezakete.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Lurretik ilargirako hamabost joan-etorri!!

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0097 Gizonek uste izateaz bakarrik eguzkia, ilargia, (...).

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0037 1835. urtean ondoko orrialdean agertzen den bizitza bitxia Ilargian ere gerta zitekeela uste zuten.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Eguzkia, ilargia eta izarrak benetakoak dira eta han kanpoan segiko dute erreparatuko dien gizon emakumerik ez egon arren ere.

365. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Horrezaz gainera, kontuan hartzekoa litzateke ilargiaren mundu magiko-mitikoa literatura orokor eta gure mundu mitikoan.

366. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 José Migel Barandiaranek dioenez BARANDIARAN, José Migel, Diccionario ilustrado de mitología vasca, Obras completas, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1972. Ikus Ilazki, Illa, etabar. ilargiaren izena bera ilazkiarekin lotua dago, bai eta hildakoekin;

367. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 hilen zoria, berriz, ilargiarekin lotua dago; bestalde, astearen egun bat ilargiari eskainia dugu: ostirala; eta beste bat eguzki-ortzeari: osteguna.

368. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Olerkariak bere burua ilargiaren esku utzi du honek haren ardura izan dezan.

369. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Poema txikiaren tonua jarraituz olerkariak jarrera pasiboa hartu du bere zoria ilargiaren eskutan utzirik.

370. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Olerkaria bera ageri zaigu izadiaren oinaze mundua maitatuz eta maitasun horren osagai mitiko gisa, aldi berean horren testigu, ilargia bera jartzen du ideketaz baliatuz: abar urratu ta ausiak maite dituela.

371. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Gaueko ilargitan pago adarrak jasoak somatzen ditu olerkariak.

372. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Illargirako asmoan

373. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Illargira begira dago gaur mundua,
ainbat milla urtian len lo egondua.
Orain esnaratuta ez da berandua,
ara joateko dute txit asmo sendua.

374. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Mundutik nai luteke illargira jeiki,
bientzat bai ote da biar ainbat toki?
Ezpadira konpontzen nai bezin egoki,
zer gertatu diteken Jaungoikoak daki.

375. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Amerikanua ta Errusia berdin,
lan beldurgarrizkuak nai dituzte egin.
Alkar maitatzen dute biak txuri-urdin,
zein nagusituko dan nork daki illargin?

376. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Ain zuzen, gau artan illargia ere gu baiño zintzoago erretiratua izango zan nunbait, eta beldur giñan karobi-zuloren batera amilduko ote giñan !

377. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Ilargia etzana zen bortuen gibelean.

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Gizakia ilargian

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 1969eko uztailaren 20an Eagle explorazioko moduloa ilargira iritsi zen.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Neil Amstrongek zapaldu zuen lehendabiziko aldiz ilargia.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Hauek dira gizakiaren lehenengo pausuak ilargiaren gainean.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0048 Gizadiaren historian, gizakiak lehen hitza ahoskatu zuen uneak askoz ere garrantzi haundiagoa izan zuen Amerikaren aurkikuntzak baino, edo ilargira iristeak eta teoria atomikoak baino.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 Jaitsi ilargitik!.

384. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Gauetan, ilargiaren argitan egosten zituen amonak menda belarrak.

385. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A.: Nahiz eta beraiek guri asko esan: Nena, hilargira eramango zaitut.

385 emaitza

Datu-estatistikoak: