XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gañera sendi pamili bizitza, bearrezkoa da gaur beintzat, ezin iñolaz aurtxok ezer berez egiñ urte barru batzuetan.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Barregure ez iñolatan, Maixu.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 (...) Ez jaun ta ez morroi, ezaiz iñola emen izango.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 biotz biotzetikan eskatzen diot berorri bialdu idala berorren lagunen bat iñola al bada euskalduna nere laguntzarako.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Aita gureka... Joxe Mari'rentzat, iñolaz ez gorosarre aundiagorik otoitza baño...

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arira ba!! Agirian dago Madrid, Barzelona, Balenzia, Bilbao, Santander eta gaur, orain zortzi illabete bañoz askoz obekigo daudela : munizioakin.
Gudari bikañakin eta batez ere diziplina aundiarekin ; beraz orduan, orain zortzi illabete artu ezin bazuten, orain ezin izango dutela iñolaz, iñolaz ; eta italianoakin gutxiago.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Mugaz unutzko euskaldun anai askoren itxutasunak ematen digun biotzondokoa letraz agertu eziña da. Euskaltzalerik bikañen eta aipatuenak geure kontra mintzatzen eta idazten ari diran bezela aritzea iñolaz ezin ulertu deguna da.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Tamalgarria da benetan au, eta iñola al ba oyu, zuzendu dezagun okerra.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Erran dena bai, errech aiteke jendearen bathaiorat erakhartzea, bainan inola gero finka, hastapeneko khar eder haien iraupena?

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Bear dan tokian abesteko konturik ez, ta ardantegitan ixildu ezin iñola.

13. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Berekasa)
Itzik ere...
Entzun dezu? ez al-degu erantzunik?
ez al-det ezer jakin bear nik?
Ez al-dakizute oraindik
Erriaren Buruzagitza Zunbeltz oni dagokiola?
Ez bait-det iñola utziko jun dedin
niz-bestetara,
bañan batez ere morroikumeetara;
ez dedan-ez utziko. Ah!

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Katalinek diotsa:
- Ongi arduratu zinen zu inork ez zintzan inola entzun.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Ori entzunda-edo:
- Biar zerbait gertatuta ere, etzazute gero iñolaz aspaldiko batean Ama Gabriela'k egin zuana egin, zien Monja-buruak arpegi parrekoiaz.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Iñolaz, ba, Ilo antxiñako erri agure aipu aundiko norbait izan zan.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Danen aurrean buru gizaseme bi jaurri ziran, bularroskolez estalirik, Paterokel eta Automedon, iñolaz.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 Alare bakarrik ez nuan egiñen orduko griña orain gogora dutanez ez nuan iñola bakarrik egiñen.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Bein batean Jesus ona aingeruz inguratuta agertu zitzayon; bere aldamenean zekarren Maria Magdalena, Zeruko argiz jantzia, iñolaz esan ez diteken zorionez betea.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Aldare aurrera oakenian, iñola al ba-det, an izango naun ire eztai-lagun.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Arozamenak
Ate ondora juan giñaden
eta kantari ekin,
kuadrilla aundi bat antxen geunden
guztiyak geren pozakin,
nagusiya're goratu gendun
Euskalerriko kantakin,
etxekoandria an etorri zan
pezeta txiki batekin,
ai lenbizitik zer eingo zigun
guk iñola ezin jakin.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0133 Fermin Muñoak
Zar auri beira egoten naiz ni
klase askota pentsatzen,
denbora juan eta gero
nola ari dan sayatzen,
egunero otzikan dago,
iñola ez da berotzen,
lenago gauz ori ez al zitzaizun,
ai, mutilzar, akordatzen?
.

23. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Semeak ama
ezin ukatu iñola;
badakizue Larran
begira dagola,
bere erriagaitik
malko dariola,
errien alde eskatzen
biotz ta odola
.

24. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Udabarriko alaitasunak ezin iñola
alaitu nire biotza;
nire barruan aspaldi ontan negua da-ta...
ezin da urtu izotza
.

25. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0063 Biotza miñez exerita antxe arri-gaiñean
nintzan oldozkor geratu:
EUZKERA AMAREN zori gaiztoa gogoratzean
ezin iñola alaitu
.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Scroogek esker ona agertu zion baina ez zuen inola ulertu ahal izan, lorik gabeko gau batek nola zuzen zezakeen helburu honetara.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Informazioan aurki zitezkeen xehetasun mingarri eta agian gezurrezkoen aurka, tribunaletara jo zezakeela eta inolaz azterketa zeraman poliziaren baitan filtrazio-gunerik azalduko balitz, seguru egon zitekeela, ezezagunen kontrako salaketa sar zezakeela eta eskubideko zuena lortuko zuela.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 Horrela alexka bat zabaldiaren zati baten ibilli baldin badabil, ugiñak zera ematen digu: Zati horren barruko toki bakoitzean aurkitzeko dagoen zoriaren neurria, zorineurri haundienari ugin-bizkarra eta alea iñola egon ezin daiteken tokiei ugiñaren goratasun hutsa dagozkiela.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Ezin daiteke ikuspegi teoriko xuxenik inolaz egon, pratika politiko xuxenik ez dagoen lekuan.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Horrela, konturatzeke ohi doa harra emearengana, eta ez iñola biotako bakoitza bere seksu-kidearengana.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 121. Efesotar larri guztiek hobe zutekeen beren buruak urkatu eta gaztetxoen esku beren hiria laga; Hermodoro, beren arteko gizonik dontsuena, herbesteratu baitzuten, esanaz: hoberenik ez bedi inola gure artean; izanenean, beste nonbait eta beste batzukin.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Poesia honek irakurlea ez harritu, ez hunkitu, ez probokatu, ez berotu ta ez hoztu, ta ez du nahi inola kanbiatu.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Ez zartu sakonki gubia. Inola ahal bada zuntzaren aldera ebaki beti.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0072 Hots, hoberik ezin inola haiei suerta, kolonian bertan baizik.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Ez nuke inola axaleko ukitu batekin liburuaren balioa nolabait hondatzeko arriskuan neure burua ipini nahi.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Eta kristau-kutsuko teorikuen aurka, Marxek ez du inolaz uste gizona berez gaiztoa ta jatorrizko pekaturen batek hondatuta dagoenik.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Horixe da ideologia militantekoak inola nahi ez duena, ta horregatik haren intelektualenganako errezeloa.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Beti giza saldoan txintxo bazabiltza inola berezitu gabe, gizarteak bere modura sarituko zaitu: gizon prestu ohoratua izango bait zara, denek begirunez begiratua eta, esan ohi denez, ondo ikusia.

39. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0107 Goiz eta arratsak ezin iñolaz jo elkarri; gure utsak ere ain urrutira Jaunak jarri.

40. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Ardi ura ez da benetan ardia, eta artzai ura ere ez da iñolaz artzaia; aitzitik, aien iduripean beste gauza bat aditzera ematen zaigu.

41. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Obiratzera goazen gure senide au ez dezakegu guk iñolaz epaitu.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Erle endak Lurlangintzako eta abelosalaritzako iakintzan (oeri bai dagokie iñolaz erlezaintza ere) enda itzaren esangura, berezko iakintza iatorran ez bezala artzen da, gai oni buruz, erlezaintzako ikaskizunak oraindik bear bezala egiteko bai daude, ikasbide errezagorako, aurreneko iakintza ortara ioko dugu.

43. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0007 Galitziako
gizon baten
ondorioa
gauza guti
dela
egia da
eta gizon
zintzo
leial
eta zuzen batzu
ez dira
inolaz
holako batekin
asetzen ahal.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0071 8 Larrañaga.
Gaizki ez nizuke nai
nik egin inola
badakizu zuzendu
asmotan nagola,
bainan ikusten zaitut
balantzaz nik hola
txofer ibilitzeko
txarra dek alkola.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Kanpoerrietan sakabanaturik bizi diran errezildarrak, iñola al badute, an agertuko dira beren jaioterrian.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 h) nahiz erakundeak saria accesit batzu artean banatu epaimahaiak horrela esanez gero hutsik eman dezake saria, saritutako lanak erakundeak argitaratuko ditu eta accesitetan banaturik izango balira erakundeak du hauek argitaratzeko baimena inolaz egileak esan dezakela bere eskubideak

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Hauek dira ofizialek inola egin ez dezaketen lan zikina egiten dutenak, heldu berriei gorputzean ikara eta bihotzean akuilua sartzen dietenak.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gaiñera, iñoiz kalean edo ibillaldiren batean aurkitu izan ba`nazu, ez diazu ukatuko, apaizen batekin aurkitu izan nazula; eta egunero, Eliza bixitatzen dedan kristaua naizenez, iñolaz ezin esan nezakeala, nik, ez ote zan erligiotasun geiegi erabiltzen AGURen....

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta irurogeita ta geiago urteotan kristautasuna emen eta erbestean zabaldu ta sendotzen zebillelarik, euskalta na ere ez zeukan iñolaz azturik...

50. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Aldaketarako eziak ez izaki eta ezin iñolaz konpreni ainbeste eraberritze eliza barnean.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Garrantzi handiegirik ere ez zuten elkarrizketa horietan berak ezin izan zuen inolaz bertan egon; horrelako atal batetan, dirudit, nabari dela nola Tuzidideren baitan historiagile zientifikoak bere lekua uzten dion moralistari, politikaren teorikoari edo prosaz idazten duen poeta tragikoari.

52. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0100 Arrazoia zenuen: inoiz frogatu gabeko zerbait ezin da, inolaz, atzera bota!

53. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00090 Artistek ezin zioten aurre egin, inola, etxetzarraren handitasun ikaragarriari.

54. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Banekien neurrigabekoa eta gehiegizkoa zela gutizia hura ezagutu berri batentzat, baina ezin geratu nuen antsia oldartsu hura inola.

55. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Ezin zioten inola barkatu.

56. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Egia esan - gaineratu nuen - ez dut inola pentsatu bat kontenplari bihurtu behar denik edo mundutik aldendu behar denik Virgilio edo Horatio irakurtzeko

57. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 7. Demokraziazko eta estatutu-bideak gehiengoz aukeratu ditugunon eta indarkeriaz baliatzeari darraiotenen artean gure gizartean izan den etena, indarkeria utzi izanaren ondorioz, eta beste inola ez, bereoneratuko denez, oraindik horretaz baliatzeari darraiotenei honako dei hau egiten diegu: beren herriko gehiengoaren nahiari arreta eginez, hori politika-ekintzarako tresna gisa erabiltzeari utzi eta, gehiengoz onartutako bideak erabiliz, euskal gizartean askok dituzten nahiei erantzun emateko tresnarik egokienak elkarrekin bilatzeko lanera etorri daitezela.

58. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Izan ere, iduritzen baitzait lan hauetan Orixek ez zezakela tankera honetako eritzirik inolatan inola eman, ez belarriaz ez bestetaz, nahiz eta, haren belarri kutsua nonahi ageriko den.

59. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Inola ahal balitz, Sebastopol ostatuan hartu nahi nuke salda bero bat.

60. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Ez dugu uste Enperadorearen pasabiderako Pasaiako jendeari beltzez jaztea eskatzen zion ohar hura jo behar denik, inola, gaur egun alardeetan iraun duen uniformearen aintzindari.

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0042 Beraz, inola ez du irabazi indarrari datxekion eskurik haren gainean, aitzitik, haien arteko gerla egoerak badirau aurrean bezala; areago dena, haien arteko erlazioa honen ondorioa da, eta gerlako zuzenbidearen baliatzeak deusetan ez du bake hitzarmenik suposatzen.

62. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0179 Nunbait zaurik esku junturak gôrtu ta kirtena eskuai pegau ta eziñ aizkorea soltau iñola ta esku barruk dana aragi biziñ.

63. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0087 Jakiña izan baño lenagokoa izaneza dala diñogu; baña, egitan, da'la esan al dezakegu?, ezer ezpaita; ez dana nola zer dan esan?, iñola noski, guztiz eziña dugu ori; orrela izaneza gure baitan eratzen dugun asmo bat baño besterik ezta.

64. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00097 Horretan luzerorik
nei ez zait ajola,
formal ibili zaitut
ahal bada inola;
bokadillo eder bat,
hiru Coca-Cola,
seme formal askoa
izan leike hola!

65. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0026 Txirrindulari zeranez gero
ez falta arrazoirikan,
ni pianoan saiatutzen naiz
hara ba txikitatikan;
beraz laguna ez banu izango
hortarako eskurikan,
bizitzak ere neretzat inolaz
ez leukake zentzurikan (bir).

66. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Eta ezin dugu inola ahaztu, eskola euskaldundu nahian egindako ahalegina: D ereduaren aldeko gure apustu sendo eta argia, gaur egun errealitate miresgarri bihurtu dena: irakaskuntza euskaldun oso-osoa, gure herriaren ezaugarririk nagusiena, hizkuntza, behar bezala aintzat hartzen duena, baina era berean gaztelaniaren ezagutza egokia bermatzen duena.

67. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Azken hilabetean Herri Komisioa Arartekoagaz izan dauzan kontaktuak ez dabez orain arte euren eskaerak betetzeko inola emaitzik emon, herriko umeen kalterako.

67 emaitza

Datu-estatistikoak: