XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 ERROLDA ORRIAREN BETETZEA ERRAZTEKO ZENBAIT ARGITASUN ORRI HONETAN INSKRIBATU BEHAR DIREN PERTSONAK

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 - Familia osatzen duten pertsona guztiak inskribatu behar dira, bai eta aldi baterako bertatik kanpora daudenak ere; eta berebat pasaizoko pertsonak ere, hau da, beren bizilekua beste herri batean izanik, 1981eko Martxoaren 1.ean etxe bizitzan aurkitzen direnak.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Ez ahaztu haur txikiak inskribatzea, bai eta jaioberriak ere, 1981eko Martxoaren 1.a baino lehen jaioak badira.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Egun hori baino geroago jaiotakorik ez da inskribatuko.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Orrian inskribatzen den pertsona bakoitzarentzat, aitaren eta amaren izena jarri behar da, bai eta hilak badira ere.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Bailaretako lehiaketa hauez gain, Lehiaketa Probintziala egin zen Hernanin ekainaren 26an, zeinetan probintziako liburu genealogikotan inskribiturik dauden umetarako 90 buru hautatuk hartu baitzuten parte.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Lagapen hori, gehienbat, 6 hilabete edo gehiagoko eta urtebete baino gutxiagoko epean inskribatzen da.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 - Aurrezki Kutxa hau Espainiako Bankuaren menpe dauden Aurrezki-Kutxa Popularraren Erregistro Berezian inskribaturik aurkitzen da, 79 zenbakiarekin, 49 orrian.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 - Heriotza itsasoan hondoratze baten ondorioz gertatuko balitz, heriotza hondoratze horri buruzko lehenengo diligentzia judizialak gertatzen diren tokiari dagokion erregistro zibilean inskribatuko da.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Sozietatean eraman beharko duten akzio-liburu erregistratzailean inskribatuko dira, akzioen titularraren izenak eta gerta daitezkeen titularitatearen aldaketak ipiniz.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 Bertan barnehartzen dira beraz bizirik jaio eta 24 ordu baino lehen hilak izaki abortu bezala eta ez heriotzak bezala inskribatuak azaltzen direnak.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 EUSKALDUNBERRIAK EUSKALDUN FAMILIETAN Gida hau eskuetan izandakoan beranduegi izango da izena emateko, programa honetan inskribatzeko epea maiatzaren 13an bukatzen da, aurten iaz baino lehenago konbokatu da eta.

13. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Luzeegi egiten ari-zait ziazalde onen araiskuna edo osagarria eta bukatzera noa, uri bertako Mariaren alaben billerako aizpa-lenenak, beste probintzi onetako billerakoai inzkribitu dien, eskut-ilz batekin.

14. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Ez dago zer esanik, nolako atsegiña artu duan gure Apezpiku chit-argidotarrak donzella gazteak daukaten asmo santu onekin, berealase aprobatu du erromeri au, emanaz bere bendizioa, eta ara zergatik inzkribatu dien emengo Mariaren alaben aizpa-lenenak probinzi onetako bere lagunai, ezartzera noan eskutuitza.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lursailen zatiezintasuna eta hirigintz lursailketak Jabetza Erregistroan inskribatuko dira, Lurzoruaren Legearen 95 eta 96 artikuluek aurrikusitakoaren arabera.

16. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 7.@- Gastuak eta zergak: esleipen-hartzaileak bere burua behartzen du eskualdaketa dela-eta eskritura publikoa notari aurrean egiteagatik eta Jabetza Erregistroan inskribatzegatik sortzen diren gastu guztiak ordaintzera.

17. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 7.- Gastuak eta zergak: esleipen-hartzaileak bere burua behartzen du eskualdaketa dela-eta eskritura publikoa notari aurrean egiteagatik eta Jabetza Erregistroan inskribatzegatik sortzen diren gastu guztiak ordaintzera.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Berezian altan egotea eta, hala izanez gero, Hustiakuntza eta Ihardueretarako legez ezarritako erregistroetan inskribaturik egotea eta landare nahiz abere-osasunketa arloetan indarrean dauden arauak betetzea.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hori horrela, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuaren, Ogasun eta Finantza Sailburuaren eta Kultura eta Turismo Sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1989.eko urriaren 31n egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATU DUT: Atal bakarra.- Bizkaiko Probintzi-Errejistro ezabatuan 37 zenbakiaz inskribatutako Asociación Bilbaína de Amigos de la Opera (A.B.A.O. delakoa Onura Publikokotzat hartzea, bere egitekoak beteaz Euskal Herriaren onean jokatzen duela uste delako.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Kontratisten Errejistroan inskribatuta egon daitezen lehiatzaileek, juridiko eta zerga arloko agiriak Errejistro horrek emandako ziurtagiriz ordezkatu ahal izango dituzte.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Inskribaturik zeuden Enpresek gaurkotu egin behar izan dituzte, aurten zehar, garai batetan aurkeztutako agiriak, Erantzunbehar Fiskalak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzkoak alegia.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Inskribaturik zeuden hainbat Enpresak erantzunbehar horiek bete ez dituztenez, horiek inskripziorik gabe uztea erabaki da.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 AGINDUA, 1990.eko azaroaren 20koa, Kultura eta Turismo Sailburuarena, Zaldiaran Euskaltegia inskribatuz Pribatu Homologatu sailkapenarekin.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ximun Laurentzi Zubiri Ibarrondo jaunak, Zaldiaran Euskaltegiaren titular den Ardatz Kultur Elkartearen izenean eta bere legezko ordezkaritzan eginiko eskariz, eta azaroaren 25eko 29/1983 Legeak eta ekainaren 12ko 189/1984 Dekretuak araututako lege-xedapenen arabera, HABEren Legegaien Zerbitzuburuak, Erregistroko Arduraduna den aldetik, bere onarpena eman ondoren, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Zaldiaran Euskaltegia, Euskaltegi Pribatu Homologatu gisa, HABEren Euskaltegien Erregistroan aitortu eta inskribatzea, 286 Erregistro-zenbakiarekin.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirugarrena.- Euskaltegiaren titularraren gizarte-egoitza Gasteizko Errege Katolikoak kalea, 15-C da, inskribatzen den Euskaltegia bera hiri bereko Zaldiaran kaleko 16an kokatua dagoelarik.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko Foru Diputatuak, 1990eko urriaren 23eko dataz ondorengo erabakia hartu zuen zeinaren xedapena jarraian argitaratzen baita: Hernaniko 13 Poligonoko Konpentsazio Batzordea Gipuzkoako Hirigintz Entitate Laguntzaileen Erregistroan inskribitzeko agindua ematea.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Industri Injinadoreek euren profesioan eskuratuko dituzten Gutxienezko Alokairuen Tarifak, urriaren 19ko 1998/1961 Dekretuz (61.10.25eko EBO) ezarri ziren, egun horrez geroztik izandako aldaketak ere jasota daudela; aldaketok, Bizkaiko Industri Injinadoreen Elkargo Ofizialean inskribatutako Industri Injinarodeei dagokienez, 86.10.24ean egindako Kolegioko Ezohizko Batzar Nagusian (86.11.07ko EHAAko 218. zk.) hartutako erabakian adierazten dira.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Energia-Zuzendaritza honek, Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzak aldezko informea eman ondoren, zera
ERABAKI DU:
Industria eta Merkataritza Sailaren 1987.eko Martxoaren 30eko Aginduz sortutako Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Gas Instalatzaileak gaitzeko ikastaroak emateko Baimendutako Entitateen Erregistroan, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Euskal Herriko Elkartea) inskribatzeari baimena ematea.

29. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 Bedi zirkunferentzia bat ACGE karratuan inskribaturik.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 34. Traditioa eta Erregistroan inskribatzea

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 Ildo horretatik, HLren 34. art.aren kasua gertatzen bada (hots, onustez eta kostubidez eskuratzea, inskribatuta dagoen titularrarengandik, ondoren eskubidea inskribatuz), eskuraketa ezin izango da aurkaratu, nahiz eta eskualdatzailea titularra izan ez.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 ROCA SASTREren esanetan, HLren 2 eta HAren 9. artikuluen aginduz, Erregistroan eskualdaketak inskriba daitezen osoak izan behar dira, hau da, eskualdaketa horiek titulu eta modua izan behar dute. Jabaria eskualdatzeko betebeharra ezin da inskribatu. Hortaz, traditioak bere eginkizunari eusten dio.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 Ildo horretatik, HLren 38. art.aren arabera, legezko ondore guztietarako uste da Erregistroan inskribatutako eskubide errealak badirela izan eta euren titularrei dagozkiela Erregistroko idazpenek adierazten dutenaren arabera. Era berean, ondasun higiezinen gaineko jabaria edota eskubide errealak inskribatu duenak horren edukitza ere baduela uste da.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 i) Pisuak eta horiek osatzen duten eraikina zenbaki berarekin inskribaturik badaude, hipotekak inskribatu behar dira eraikinari Erregistroan dagokion zenbaki berean; hortaz, folio bakarra izango da, pisu zein eraikinari buruz.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 ii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik badago eta eraikin hori osatzen duten pisu guztiak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da eraikinari Erregistroan dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, ostera, pisuei dagozkien zenbakietan.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 iii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik ez dagoela, eraikina osatzen duten pisuak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da edozein pisuri dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, aldiz, gainerako pisuei dagozkien zenbakietan.

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Hautesle-zentsuan inskribatutako pertsonak dira, adin-nagusiko izanik behin-betiko edo aldi baterako botoa emateko eskubidegabetuta ez dauden espainiar guztiak alegia.

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Aurretik adierazi dugunez, kapitalaren urripena Erregistroan inskribatu behar da.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Artikulu horren arabera, inskribatu beharreko egintzak gainontzeko onustedunen aurka jar daitezke, Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan bakarrik.

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Hitzarmenon arabera, aireontzia gidatzen dutenek horretarako doikuntza patentea izan behar dute nahitaez; gisa berean, aireontzia zein estatutan inskribatu eta estatu horrek luzatutako lizentzia ere izan behar dute.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Nire ahalorde-emaileak, ...erakundearen izena eta erakundeak... daukan xede soziala kirol-arropa praka, txandal, kamisetak, zapatillak, etab. eta horien osagarriak, hala nola eskumuturrekoak, poltsak, etab egin eta komertzializatzea da, ...herriaren izena eta ko edo go... Merkataritzako Erregistroko Sozietateen Liburuan inskribitua aurkitzen da, ...zehaztu orria... orrian, ...zehaztu tomoa... tomoan; eta egunera dago zerga-ordainketan, hala kreditatzen da 1 zk.ko dokumentu bezala alboan eman dudan fotokopiaren bidez.

42. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Baina batzordearen ekarpenek errespetugabeko tratamendua soilik jaso zuten eta zegozkien Aktetan inskribaturiko testua ez zetorren bat, ez letraz ezta izpirituz ere, batzordekide gehienek bozketaz erabakitakoarekin.

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 iii) Ohizko iharduera gisa finantz bitartekaritza duten enpresei, posiziorik hartu gabe komisionista moduan iharduten duten enpresak barne, eta beti ere, Espainiako Bankuan edota Ekonomi eta Hazienda-Ministraritzako Erregistroetan inskribatuak egon behar duten finantz entitate eta enpresei.

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 BIGARRENA.- Ezkontza hori ...(e)ko Erregistro Zibilean inskribitua aurkitzen da,...Tomoan,...Orrialdean (...zk.ko Epaitegian).

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 P planoaren trazak ondoko zuzenak dira: planoan, zentrua eta 4-eko erradioa duen zirkulua emanik dago eta bertan hexagono erregularra inskribatzen da.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Ondokoak kontsideratu: 1. kuboan inskribatutako esfera, 2. L.L.arekiko elkartzut den eta bere traza horizontala oinarriko bi alde auzokideren erdiko puntuetatik igarotzen dela duen planoa.

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0121 34. Lerro inklinatu batek ebakitzen dituen bi zuzen paralelotan inskribatutako erkozia marraztu. (42. irudia).

48. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05610 5.3. Elkargoaren eraketa eskrituraren fotokopia, gutxienez Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko eskaerarekin eta, hala balegokio, kapital zabalkuntzako eskriturena eta dibidendu pasiboen despoltsapen eskriturena.

49. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05610 6.2. Elkargoaren eraketa eskrituraren fotokopia, gutxienez Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko eskaerarekin eta, hala balegokio, kapital zabalkuntzako eskriturena eta dibidendu pasiboen despoltsapen eskriturena.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05610 6. Elkargoaren eraketa eskrituraren fotokopia, gutxienez Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko eskaerarekin eta, hala balegokio, kapital zabalkuntzako eskriturena eta dibidendu pasiboen despoltsapen eskriturena.

51. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 2. Eusko Jaurlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Sailaren aurretiazko txostenaz, Zatizko Plan honetako egiterapena eragozten ez duten behin behineko erako erabilera edo lan zurituak baimendu ahal izango dira, zeintzuk, kalteordainerako eskubiderik gabe, Udalak erabaki dezanean lurreratu egin beharko direla eta jabeak onartutako baimena, esandako baldintzen pean, Jabegoaren Erroldaritzan inskribatu beharko da.

52. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 Lehenik. Lurralde Ordezkaritza honen Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskriba dadin agintzea, Batzorde Negoziatzaileari aditzera emanez.

53. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1321 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 28koa, Nekazaritza eta Baserrialde-Garapeneko Zuzendariarena, Euskadiko Eraldaketa Nekazal Baltzuen Erroldan Rantxo Andikoetxe izeneko E-126 zenbakidun Eraldaketa Nekazal Baltzuaren deuseztapen eta kitapena inskribatzeari buruz.

54. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1321 Halaber, hori guztihori Euskadiko Nekazal Baltzuen Erroldan inskribatu da 126 orrialdeko 1 folioan bigarren eta hirugarren idazpenetan, hurrenez hurren, 1992ko urtarrilaren 28an.

55. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 - Lizitatzailea pertsona juridikoa baldin bada, sozietateak Merkataritza Erregistroan inskribatuta daukan eraketa eskritura, edo bestela, aldaketakoa, aurkeztuz

56. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 Pertsona juridikoak badira, ahalorde hori Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoela erakutsi behar dute.

57. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 Urriaren 14eko 223/86 Dekretuak, Euskadiko Autonomi Elkarteko Kontratuen eta Kontratisten Erregistroak onartzeari buruzkoak, arautzen duen Kontratisten Erregistroan inskribatuta dauden lizitatzaileek Erregistroaren ardura duen legelariak emandako ziurtagiria aurkez dezakete apartatu honetan eskatutako agirien ordez.

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4781 - Enpresa lizitatzailearen gidariak Trafiko Zuzendaritzako Erregistro Berezian inskribatuta egotearen egiaztagiriak.

59. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 - Enpresa pertsona juridikoa baldin bada, sozietateak Merkataritza Erregistroan inskribatuta daukan eraketa eskritura, edo bestela, aldaketakoa, aurkeztuz.

60. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Pertsona juridikoak badira, ahalorde hori Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoela erakutsi behar dute.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Urriaren 14eko 223/86 Dekretuak, Euskadiko Autonomi Elkarteko Kontratuen eta Kontratisten Erregistroak onartzeari buruzkoak, arautzen duen Kontratisten Erregistroan inskribatuta dauden eskaintzaileek Erregistroaren ardura duen legelariak emandako ziurtagiriaren kopia aurkez dezakete nortasuna egiaztatzeko eskatu diren agirien ordez.

62. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariari ahalmena eman zaio Nafarroako Foru Komunitatearen izenean sozietatea eratzeko egintzara joan dadin, Estatutuak onets eta sina ditzan, administratzaile karguak hartu behar dituztenak hauta ditzan eta sozietatea eratu eta inskribatzeko beharrezkoak diren zeinahi egintza, izapidaketa eta kudeaketa egin ditzan eta, orobat, beharrezkoak diren baliabide material eta pertsonalez horni dezan.

63. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Sozietatearen estatutuen proiektuaren onespena.
b) Sozietatearen kapitaleko ekarpenak izenpetu eta ordaintzeko modu eta epeak.
c) Egin gogo den sozietate kooperatiboa inskribatzeko behar diren kudeaketak gauzatzeko kudeatzailea edo kudeatzeileak izendatzea.
d) Sozietatea eratu ondoren, lehen Zuzendaritza Kontseilua osatu behar duten kooperatibaren sustatzaileak izendatzea, baita kontuhartzailea edo kontuhartzaileak izendatzea, beti ere Foru Lege honetan xedatzen denari jarraikiz.
e) Eraketaren eskritura egin behar duten kooperatibaren sustatzaileak izendatzea.

64. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunak, bere aldetik, 24. artikuluan honako hau jasotzen du: Haur guztiak jaio eta berehala inskribatuko dira eta izen bat eduki beharko dute.

65. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Era berean, Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioak, bere 7.1 artikuluan, ezartzen du: Haurra jaio eta berehala inskribatuko da eta izen bat edukitzeko eskubidea izango du.

66. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 1975ean indarrean jarri ondoren, 1978an hasiko da lanean Munduko Ondarearen Zerrendan lehenengo 12 lekuak inskribatuz eta horien zaintzarako Fondoaren kontura diru-laguntza lehenengo aldiz emanez.

66 emaitza

Datu-estatistikoak: