XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Galda dezoguten gure intresen atchikitzeko agertuko diren gizoneri, gero eta gehiago indar egin dezaten lege berri bati esker gobermendutik ardiesteko libertate eta laguntza berak eskola guzientzat.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Askotan gogoetaka zaudezte zuen dirua non altcha, intres frango nondik bil?.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bihotz mouchirik ezdu, ihourat ere ezda houn zozietatiarentako deputatu, kountseller, mera houra, zouiñ, mintzatu behar zelarik justiziaren zuzenen althe, botzen haboroua hen kountre jarteko menian, ezbeita bichtalat agertzen edo bere chokhotik ez igitzen bere intres zerbait gatik, zounbait eki etsaitzeko lotsa gatik.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Onelaxe, alkar-leiak eta alkarrenganako errezeluak eraginda, bere interesak obeki zaituak egonen ziren bi gizonen ardurapean.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Asieran esan dut intres bakartxoari eta bakoitzari soegiñaz ez dutala aztertuko arazoaren alde on eta gaitzak.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Azalez oso zuhur, arrunt; mamiz lirismu apalekoa, gizona gizon danez interesdun zaiona ta ez alako edo onelako ideolojiaren jabe dalako.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Gertaera honek aspaldi luzean mutu zegoen filosofo xaharraren abotsak esnatu duen interesaren esanai izugarria agertzen digu.

9. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Diru haren intresak behar dauzkit eman.

10. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Polizia-nobela bezala bai, leena da, eta irakurleak ikusiko duen bezala, interes haundienarekin segitzen zaio asmakizunaren korapilloari.

11. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Lombard deitu elgartasun bat bezerabilan: intresik galde egin gabe onhartzen baitzuten judu beharduneri diru mailegatzea.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Paper eskasaz chuhurra izana gatik astekari huntan emana zaukun tokia, aste bakotch nahi ginuke lerro hautan Eskualdun gazte guzieri mintzatu. Zertaz bada? Gure ustez gazteentzat zerbait intres duketen gauza guziez.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra zertako, lege bat ari daukuten moldatzen. Horren arabera, gobernuak diruketa bat, intresa ttipian eta emeki, hunenbeste urtheren buruan gibelarat izul lezaketena, ezkontzerat dohaziner presta lezokete.

14. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Errecart gure zenatorra ez dago lo zenatorren Biltzarrean, eta parada guziak on zaizko laborarien intresen alde mintzatzeko.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Izari edo negurririk ere ez dute ezarri irris-hauskin horien sartzean. Iduri zaiku arrotzen intresak baino lehen behar litazkela herritarrenak begiratu.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Españar naizen eskero ta geyago Dinastiako herederoa nazan aldetik bearrezkoa dot ainbeste balio dauan euskal izkuntzan nire interes andiena imintea.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Hogoi bat urthez pentsu dute zor guziak pagatuak izanen direla, diru on eta intres.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Auxe dau benetan atsegiña; ez da onurakor ezek sortua, garbi ta interes-gabekoa baiño.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Aldi honetako ekintzak interes handikoak dirala esan leiteke, nahiz eta publikotasunera eta enblematsunera mugatuaz, uri giroan eskua sartzeko halango interes batekin.

20. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 PILARren jarrerak eta bere tonu mingotsak PEDROren interesa berpizten dute.

21. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Kristarra izateak esan nahi du, Kristoren irakaspenak eta lezioak bete behar direla, baina haien zabalera guztian, batere desenkusa eta aitzakia gabe. Jesukristok gauza batzuk esan zituen, eta kristauek entenitzen dituzte beren interesen arauean.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 2. Curriculumetan teknologia berriak sartzeak ahaleginik eta interesik handiena eskatzen digu.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Espektakulu publikoak antolatzen dituztenen legezko interesak errespetatzeagatik, horregatik ez dira egiten egun horietan.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 5. Estatuak eta Lurralde eta Erakunde Administrazio Publikoek interesik gabe emandako aurrerakinek.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

27. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Departamentu guztientzat interes amankomunekoak diren Zerbitzu Orokorrak eskaintzea.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 3. Deretxoz deitutako oinordeko denak akiturik, Gorte Orokorrek hornituko dute Koroaren jarraipena Espainiako interesei gehien komeni zaien eran.

29. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 Gainera, interesen kasuan, era honetan lortuta emaitza, Autonomia Elkarteko Administrazioak Elkarteko Finantza-Erakundeekin egindako itunepeko gordinari dagokion benetako interes-mota garbiaren kozientearen eta hastapenetan aurrikusitakoaren artean ponderatuko da.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Ekuazioen azterketak duen interes nabarienetariko bat problemen soluzioa da.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Segidek hazkuntza proportzionaletan, interesen kalkuluan, urterokoetan, amortizazioetan e.a.-etan dituzte beren aplikazioak.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 2) Abantzuak Zenbaitetan soldaduei saria ordaintzeko nahiz beste edozertarako dirua azkar eta lehiaz behar zutelarik, ezin egon zergak bildu zain eta, orduan, merkatari aberats eta bankariei dirua abantzuan eskatu ohi zieten, interes handi batzuen truke.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Gero, epe baten barruan, diru hura itzuli beharrekoa baitzen, interesez gizendua.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Hori dela eta, interes bereziko hamabostaldia dela iruditzen zaigu.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 - Jabeen Batzarraren bitartez, komunitatearen ordezkariak izendatzean, gastu eta diru-sarrera posibleen baieztapenean, ohizkanpoko eta hobetzeko obren baieztapenean eta interes orokorreko beste arazoetan erabakiak hartzean partaide izateko eskubidea.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgai aspergarri eta elkorrak ematen badizkiogu, berriz, haurrak ez du interesik sentituko, gogorik gabe arituko da lanean eta aurreratzen duen bidea dezakeena baino askoz ere motzagoa izango da.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 - Bai, bai, zuek aspaldian erosi zenuten eta dagoeneko ahaztu zaizue zer den prestamoak eta interesak ordaintzea esaten du Maitek.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 Gure adibidean, biderkagaiak zera adierazi nahi du: %8ko interes konposatuan eta 5 urteren buruan pezeta bat bihurtu den kapitala.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 ARIKETA PROPOSATUA: Duela 9 urte %7ko interes konposatuan ezarririko kapital baten ekoizpena jaso ahal izan du jubilatu batek.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 b) Urteko amortizazioak, zor bat eta honek sortutako interesak ordaintzeko erabiltzen direnak.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 Denbora-epe baten buruan, urtero utzi duen diruarekin batera, honek sortuko dituen interesak jaso ahal izango ditu, era honetan kapital bat metatuz.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 Urteko kapitalizazioak zera dira: Urte bakoitzaren hasieran ipintzen diren diru-kantitate berdinak, zenbait urteren buruan sortzen dituzten interesekin batera kapital bat osatuko dutenak.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Tartean sartu dira haurrarentzat interes berezia eduki dezaketen batzu, baita haien hiztegia eta ezagutzak zabaltzeko zuzendutako beste batzu ere.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Oraindik ere nortasun handirik gabeko musika berau; teknikaren menpe erortzen dela sarritan ikusten da eta benetazko rockaren izaerari jarraitu baino, interes komertzialaren arabera sortutako zerbait dela ere esaten da.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Langileek beren interesak gordetzeko elkartu eta sindikatuak eratzen dituzte.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Kooperatiba hauetan lurra lantzen edo abereak hazten dituzten baserritarrak beren interesak defendatzeko bildu egin dira.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Horretarako, Euskal Herrian, Ahaide Nagusien alderdikeriak deitu burrukak aski eragozpen baziren ere, gainditzen dira gaztelar errege, artzain eta merkatarien interesak eta euskal hiribilduen, eskulangin eta garraiarienak batera heldu bait ziren.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 - Feudal mailegon batek dirua prestatuko luke interesik kobratu gabe?.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Nahita nahiez lortu behar da herrikoi kapak ez konturatzea muntaia honek guztiak kapitalismoaren interesak defendatzen dituela; hau horrela, komenigarri zaie nazional sentimendua indartzea, baterakoi den sentimendua eta klaseen abstrazioa egiten duena.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Estatu gizonek, beren ekintzetan, gizartearen ardurak eraginik jokatzen dutela esan arren, nagusi den klasearen interesen arabera jokatuko dute.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Instituzioztapen honek interes berriak biltzen zituen Elizaren ingurura.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Interesa dutenek idatzi, xehetasunak emanez, Bilboko 840 posta-zenbakira; erreferentzia, Negozio herrikoia.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Lehenengo gauza, eskaintzen duenak eman behar ditu xehetasunak, kasu honetan iragartzaileak, eta ondoren, baina ez aurretik, interesa duen pertsonak informaziorik zehatzena emanez idaz dezake.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Zordun edo mailegariak bere mailegu-emaile edo hartzekodunari hartutako kapitala gehi kantitate bat (hots, interesa) itzuli beharko dio.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Interesa zera da: Denboraldi mugatu batean maileguz emandako kapital batek produzitzen duen irabazia.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Kapital bakoitzak produzitzen duen interesen batura eta interes osoa, berdinak izango dira. .

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0104 Deskontua eta kapital bati kentzen diogun interesa berdinak direnez, bere kalkulua interesaren formulan oinarrituko da: .

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Kontu korronte baten likidazioa, eragiketa desberdinek balio-egunetik ixte-egunerarte sorrerazi dituzten interesen kalkulaketa da.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Kalkulatutako interesen kantitate osoa zorra bada, kontuan kargu bat egingo da; aldiz, kantitatea hartzeko saldoa bada kontuaren kapital-kopuru bezala abonatuko da kasu bietan, saldoa bere pareko zutabean idatziko da kontua itxiz eta hurrengo denbora-tartean kontua berrirekiko da eragiketak jarraitzeko.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Interes-kalkulaketarako, interesaren formulak agerrerazten dituen posibilitate guztiak erabiltzen dira.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0180 13.8. ZEHARKAKO METODOA. ELKARREKIKO INTERESA.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 9. Interesen kalkulua egiten da.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honela, kalkulatutako interesak kapitalen Zor aldean ala Hartzeko aldean idazten dira, zenbakien saldoa zorduna ala hartzekoduna izatearen arabera.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 10. Lortutako interesak eta kapitalaren saldoa batu ala kentzen da, zeinua berdina ala desberdina denaren arabera noski.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 ezarpena / ihazko interesak / jub. pen. / telf. ord. / ateratzea / ale erakusgarria / 1896 urtetik gipuzkoarren esanera gaude / begira ezazu azkeneko nota egin ondorengo saldoa.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6. Interesak: Zordunak zutabean, beti ere, ateratzeari dagozkion interesak idazten dira; hartzekodunak zutabean, aldiz, ezarpenei dagozkienak, saldoarenean, berriz, zeinu berdineko eragiketen batura eta, baita ere, kontrako zeinukoen kenketen emaitza.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Interesen kalkulua.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Interes zordunen kalkulua % 18-an: pezeta.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Interes hartzekodunen kalkulua % 10-an: .

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 2. Kontutan har ezazu interesen kalkulurako erabili ziren interes-tasa desberdinak, eta baita ere Zor ala Hartzeko aldean idatzi direla interesak, zordunak ala hartzekodunak zirenaren arabera.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Ez-elkarrekiko interesezko kontu korronteak.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Agindu horien bidez, zorpekoek saldo hartzekodunek duten interesa baino interes handiagoa eduki dezakete.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Praktika bankarioan kontu korrontea ez-elkarrekiko interesaren bidez likidatu ohi da.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Lehenengoa (alderdi espekulatibo dei diezaikegunak) edonolako interesa (merkatal nahiz teoriko) izan lezakeen substantzia berri baten sorkuntza.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 g) Bankuak oraindik abonatu ez dituen k / k-ko interesak: Zb. / Eguna / Bankuak / Sarrera finantzarioak.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0021 3.- Familia askoren interesak zaintzea.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Pasadiozko interesa besterik ez duen historio honetan bi elementu dira bere egituraren azterketan aldatzen ez direnak: xakea gizon bakar batek asmatua ote den ustea eta asmakizun honegatik eskatu zuen saria, zeinaren helburua gizon horren buru argia eta zolitasuna (errege berarena gainditzeko kapaz izan baitzen) azaltzea baita.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0243 Frantziako eta Inglaterrako industria gerra ondoren oso egoera txarrean aurkitzen da eta ezin diete kolonietan dituzten interesei erantzunik eman.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Hau da, bankuen eta industri enpresen interesak gero eta estuago elkarlotzen dira.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Eskolarizatzeak, bizitutako experientziek, bere lagunekiko interesa handiagotzeak hein berean helduen mundutik geroz eta gehiago aldentzen doalarik, bere adimenaren garapen handiagoak, etab., bere bizitza afektibo-sozialarentzat aurrerakada handi bat suposatzen dute.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Nahiz eta aurrez esana egia izan horrek ez du esan nahi askotan entzun ohi dena interesa intelektuala bakarrik dela.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Estatuaren eta sistema ekonomikoaren interesak moldatuko ditu gure beharrak eta beraren garapenak eskatzen dituen baloreak eta disziplina, gizataldearenak izango dira.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Herriaren interesak eta agintedunenak ez dira bat etortzen askotan.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Horregatik, ez da harritzekoa gure egintza moralak benetako moralitatetik hain urrun gerta daitezen; orobat, lege moral orokorraren erreflexu izan beharrean, norberaren mementuko interesen funtzio bihur daitezen.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Errukian, apaltasunean, etsipenean, menpetasunean, ukotasunean, eroapenean, garbitasunean, aszetismoan, interesik ezean, gozotasunean eta bizitzarekiko ezkortasunean oinarritua dago eta haraindikoaren irudian bilatzen du hark bere aterpea.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hau honela, naturako gai batek gizakiarentzat interes eta balioa daukan momentuantxe hasten da gai hori baliakizuna izaten.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Baina, bestetik, interes eta balioa dinogunean ekonomiaz ari gara, hau da, gai natural batek balioa izango du ekonomikoki hustiragarria denean, bestela ez; eta horretarako teknologia egokia behar da.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Originalitate gehiago dutelako edo historiarako interes handiago ikusten diegulako.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Honekin ikus dezakeguna da: une batean interes orokor eta zerbitzu publikotzat jotzen zena, eta beraz Administrazioaren eginkizun berezi izatekoa zena, aldatu egiten dela denbora eta espazioarekin.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Gure berri ere ematen duenez, badauka guretzat interesik.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 GALDU-IRABAZIAK ZOR Kutxa-diferentziak Kaudimengabeziak Salgaien depreziazioa Erosketa-gastuen amort. Kontabilizatu gabeko karga sozialak Gastu geroratuak Kontabilizatu gab. interesak TOTALA HARTZEKO Hasierako saldo hartz. Gure aldeko bihurtu diren zorrak Bulego-mat. izakinak Galera garbia TOTALA.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Batez ere Europakoekin haien hurbiltasun fisikoagatik eta amankomunean dituzten interes ekonomiko eta politikoengatik.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Berrio-Otxoak erlijioaren ikuspegitik dezakeenaz gainera, euskaraz idatzi zituen eskutitzak tartean, badu bestelako interesik ere.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Itun honek Napoleon kontsul eta gero enperadorearekin jarraitzen du, baina 1.805ean Trafalgar lurmuturraren ondoan sufritutako hondamenak, Espainia armadarik gabe utziko du eta Napoleonek ez du interes handirik izango Espainia lagun bezala tratatzen jarraitzeko.

95. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Tamalez, ez dirudi euskalzaleek ikusi zutenik interes handirik hiztegi zati hartan, edo ikusi baldin bazioten ere, bere interesa beste gauza interesgarriagotan ipiniak edukiko zituzten beren gogoak eta beste premia handiago eta garrantzitsuagotaz arduraturik izango ziren, noski, edo beste arrazoiren batengatik, dena dela, berean gelditu zela adierazgarri hura, ondoriorik eta jarraipenik ukan ez duelarik orain arte.

96. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 1- Geroari buruz sustrai bilaketan Euskal Dialektologiak, beste edozein dialektologiak bezala, badu berez funtsa eta interesa Euskal Herria inoiz euskaldunduko bada, ordea, hizkuntza eredua finkatu beharra dago.

97. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Galeraren zergatiak %
1. Kanpotiko presioa... %72,0
2. Utzikeria pertsonala (edo interesik eza)... %8,0
3. Beste batzu... %2,0
4. Erantzunik gabe... %18,0
.

98. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna adminiztrazio publikoan sartzeari buruzko eritzia
1. Beharrezkoa... 39,4 %
2. Komenigarria... 47,4 %
3. Interesik ez... 5,6 %
4. Ez da komenigarria... 0,2 %
5. Kaltegarria... 2,2 %
9. Erantzunik ez... 5,2 %
.

99. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Interesik ez duela uste dutenak oso gutxi dira.

100. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Suntsitua den euskalki bat denez, eta euskal multzoaren arauera oso desbideratua, erronkarieraren ikerketak balio eta interes zientifikoak ditu soilki; ezen, bere lekuguneaz batera berritzaile eta arkaikoa izanik, gainerako euskalkien alderdi bitxi batzu azal baititzake; aspaldiko euskal azentuaren arazoa ere hobeki paratuz agian, eta zubereraren arazo batzu argituz.

101. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Halarik ere, labur xamar mintzatuko gara; bai erronkarierazko azentuari buruz dauden dokumendu fidagarrien urritasunarengatik (Mitxelena eta K. Izaguirre, funtsean, Bonapartez kanpo; nahiz kontutan hartuko Estornes Lasa eta Koldo Artola-ren ekarpenak); eta bai erabilia ez den euskalki baten interes pragmatiko mugatuarengatik.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Pentsakera eta helburu ezberdinak, elkarren kontrako interesak egitasmo bakar baten bateratu nahi ziren....

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Eternitatea nire interesak bete ahal izateko balio zaidan irudipen bat da -azaldu zuen Lizenhuzek suturik.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Begira esan zuen laztantzen ninduen bitartean, heuk nahi baduk, nirekin geldi hintekeela pentsatu diat belarriak zutik nire interesaren seinale bezala.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Ariketak: - Gelako arbelak, edo eta gelan aurretik leku pribilejiatu batetan ipini dugun panel zabal eta zuriak, edo posterrak ikasleen interes eta kuriositate guztia bereganatzen du.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Orduan panelean edo arbelean kontzentratzen dute beren interes guztia.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Honek interes handiz begiratu zion zakurrari.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 Interesik ez zuela esan zuen.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Kimek interesez begiratzen zion.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 Interes guztiak lotzen dituk hemen eta gerra bat izango duk.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Ez zuten interes handirik ageri non egon zitekeen galdetzen eta gainera ihes egiteko arrazoirik ez zuen.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Matematikaseko neskak ekarri zuen interes pittin bat kulturaren desfile hartara.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Oztopo bakarra zegoen, ordea, itxuraz hain interes ezberdinak zituzten gizon-emakume haien artean.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Eta hain ohituta gaude idazluma betetze-hustutze prozesu makabro honetan non herriaren sufrimenduagatik ez balitz, herriak bere interesak eta helburuak azken mugaraino defendatzeko dituen ezbaiak eta heldutasun ezagatik ez balitz ezin genezake atera inolako argumentu interesgarri eta ausartu egingo naiz esaten logikorik.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Eta honen barruan, helburua lortzearen zailtasunez, eta baita ere interes desberdinak dituzten giza-indarren arteko burrukak sorturiko gorroto eta beldurraz Zapaltzaileekiko gorroto eta beldurra, baina zapalduek elkarrekiko sentitzen dutena, eta nork bere buruarekikoa ere ahaztu gabe.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Eta Londresko Ikerketa Egoitzan hain liluragarri eta interesez beterik ikusten zena, hemen, ergelkeriarik handiena iruditzen zait, zeren, badago ezer tontoagorik, txakur ero bat harrapatzeko hamar mila kilometrotako bidaia egitea baino?.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 - Bai, eta pentsatu bide duzu: Zer dela eta, nire atzetik ibiltzeko hain interes handia? Eta nik pentsatzen dut: antropologo zuriak eta azti beltzak gauza asko izan dezakete amankomun.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eta momentu honetan gauza bat aitortu beharra dut: emakume gazte hauek beste sexuaren interesa kutsatu zidaten; neure barruko zerbait itzartu zitzaidan, agian ernatu esan beharko nuke.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Baina orduan, interesak tarteko, bi piztiak bat eginik hasi ziren erasoan eta bien artean menperatu nahi izan gintuzten.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Izan ere, jendeak ez zuela hartarako interesik eta, bazterrean lagatzea erabaki zuten Marxi buruzko gorabehera guztia.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Taniak ere gauza bera egiten zuela pentsa dezaket, biok nolabaiteko jokoan ari bait ginen, interes berezi eta propial batek eskaturiko paper-itxurak antzezten.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 Beste zerbait neukan nik pentsatuta... pentsatzen nuen ea ezin joan zintezkeen zeu hara, Kohlforstenheimera esan nahi dut, nire abokatu bezala, nire interesei kontu egiteko.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 - Une honetan? Ihauteri egun batean, EGUNKARIAk nire oporrak kolpetik eten ditudala dakienean? eta hori guztia egingo nuen, zure landetxean zure interesei kontu egiteko? Zure izozgailua ongi dabilen edo, ezta?.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Ikasle argia, nolanahi ere, baina bestelako interes asko izaki, logika liburua kafesnearen zipristinez zikindua zuen, ikasgaiak gosal garaian arrapaladan prestatzen zituelako.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Aski baliatu izan da ia burgesia tesia hartaz bere interesetarako, ikuspegi errealista delakoak, problema apolitikoki begiratu eta statu quo-a onhartu baino egiten ez duelako.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Gure irudiz behintzat, ongi baitakite direlako erakundeetako zuzendariek, orain arte ukan duten herriaren baitako nolabaiteko eragina galtzeko arriskutan daudela; herria jabeturik dagoen nahi eta interesak defendatzen saiatzen ez badira behintzat.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Orduan, interes beraik zain eta iharraus ditzakeen estrategi iraultzaile bat aitzinatu beharra dugu; ezin bestez gainera, zeren bestenaz orainoko gisara urratua izanen baita gure mugimendu sasi-iraultzailea.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Esan beharrik ez dago Estatu Espainolean diharduen itzultzailearentzat interes handikoa dela aldizkari hau.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Gehienetan bataz besteko balore hori izaten da interesgarriena, baina saihesteen neurria ere jakingarri izaten da eta zenbait entsegutan interes haundia izaten du.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Ez du idazten: interes eta hobby berriak desarroilatu ditu, golf, zinema zaharra, teatroa, emazteari laguntzen dio Erdi Aroko literaturaren inbestigazioetan.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0040 Maiz askotan zera gertatzen da: gazteek mikroskopioan zerbait ikusi nahi dutenean zuzenki jartzen dute objektua; eta noski, ez dute gauza handirik ikusten; eta, horrela, mikroskopioarekiko interesa galdu egiten dute.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Langilerismo edo interes-monopolio barik, ideiena bezain sakratu aitortu da interesen pluralismoa.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0032 Ez ote da laborarien artean diferentziarik? 3000, 300, 100, 50, 20 edo 7 hektarea dituzten laborariek interes berdinak ba ote dituzte?.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Gero ta gehiago laborarien situazioa langilearenari hurbiltzen ari delakoan, argi dago interes berak dituztela kapitalismoaren suntsitzeko.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Enbataren politikazko erek ez zuketen alta balio segidarentzako, Ipar Euskal Herria Abertzaletasunari lotzeko: Herria bestelakatuegi zen bere interesaren bat ikusteko Enbataren eta abertzaleen xede eta helburuetan.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Geure Borrokaren interesek manatzen gaituzte orain egoera ekonomiko honen akulatzera, lana geronek sortuz eta horri buruz gauzak geronek antolatuz.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Hortik etor liteke kanpoan gerlaren arriskua eta barrenean, zein-gehiagokari edo gerlari erantzuteko, demokrazia eskasa, langileriaren interesen zapaltzea eta abar...

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Beraz, alfabetatze lanak gizarte berri bat egitearen lana darama eta gizarte berri hortan atxikitzen gaitu, gure pentsakera, ohidurak eta interesak eraberrituz, gure burua azkenik euskal gizartean osoro integratuz.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Adibidez ekonomi-faktoreak delako kontzeptuak, berezitasun ekonomikorik gabekoak definituak direnez, esan nahi du zerau, ekonomi-faktore hoien jabeek irakur langileek eta kapitalistek) interes ekonomikoak komunztatuak dituztela.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Bi ekonomilari hauen interesa eta garrantzia ikusi ondoren, dituzten mugak ere azaltzen dizkigu.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Gainera kontuan hartu behar dugu etsedente honen zati batekin burgesiaren interesak ordaintzeko aparato bat osatzen dela, erresumaren makina.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Orain, kapitalistek, herririk gabeko elite honek, beste erresuma edo herri batetan inbertituko ditu bere kapitalak, irabazi handiagoen bila joanaz eta hemengo herrikideen bizietaz abstraituz Kapital hauen bitartez, kapital hartzailea den erresumako langileria benefiziatuko da, lantokiak eta alokairuak igotzeko posibilitateak sortzen bait dizkie, bainan hobekuntza hauk beste langileriaren bizkar gainean eginak dira eta joko honek, objetiboki bi langileri talde hauk zatitzen ditu, beren interesak aurka ipiniaz.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Sistemaren nagusigo honekin batera, gizakia sozializatuago agertzen da (Ez dihardugu sozialismoaz), estatuak, interesak, gustoak, gogoak... elkarren artekoa den guztiaren menpean, alegia; taldea gizabakanari erabat nagusitu bidean gabiltzake, antza.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikastaldiko komunikazioak ere interesa sortzen du eta interesaren sortze hori programa funtzional baten barnean sailkatu behar da, bere emaitzen arabera.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Gaztetxoen artean, denbora neurtuz eta taldeen arteko lehiaketaz bizitasun eta interes berezia hartzen du saio honek.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Rol-jokoak interes berri bat erasten dio jardunaldiari.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Horrekin esan nahi duguna, zera da: Euskal literaturaren irakurle inplizituak euskalduna izan behar baldin badu, nahitaez, hizkuntzaren, hots, euskararen muga estuak hautsi ditzake teatroaren ikusle inplizituak, eta hausten lagundu behar diogu, antzezpenaren interes, aberastasun eta kalitatearekin.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Beste askorentzat, alabaina, interes eta indar sozial oso konkretu batzuen egokitasunezko antolamendu bat besterik ez da izaten demokrazia, izanik ere hoberena bera.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Interesak salbatzeko dago, ez arimak.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Eta interesek egoten da, ez printzipioek eutsita.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Baina guzti hau ez zen nahikoa izan Fausto Bergaran geldiarazteko, dirudienez, bertako ikasleek Eskola Metalurgikorako adierazten zuten interes eskasagotik edo eta bere anaiari eman zioten karguaren eraginez, bere ikerketa goserako beste larre zabalagoak nahi zituelako.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 XVI. eta XVII. mendeetako aurkikuntza geografikoek ekarri zuten animalia eta landare ezezagunen gaineko interesa.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 Interes honek zerikusi gehiago zeukan bitxikeriarekin edo arrarotasunarekin ikerketa zientifikoarekin baino.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Oraintsu, tunelari buruz sortu den interesa, Tatcher-ek joan den Azaroan egin zuen bisitan sortu zen.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Gabon-kantak, ordea, badu interes berezi bat euskal literaturan, hemen, nolabait, folklorea eta bertsolaritza vulgarra ezezik, bertsolaritza kultoa, poesia (Etxeberri Ziburukoa: Noelak, Oihenart: Eguberri-Koplak), teatroa (Peñaflorida, Barrutia), etab. elkartzen zaizkigu eta.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Sailetan banatutakoa arakatzen bada, honela agertzen dira idazleen interesak.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Egin dezakegun bakarra da jende xehearen interes hurbilen zaintzea (defensiba hutsa da: egin behar dugu, bainan ez zaut aski) eta geroari buruz apailatzea.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Beraz jaunak, herriaren interesez eta etorkizunaz ahal bezainbat kontu harturik, jaun eginbidearen betetzera bortxatu behar ditugu Abertzale Sozialistek, nagusi direno, gure lan bereizia behin ere bazterrera utzi gabe.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Erran nahi baita, burgesiaren interesen zaintzen segitzen dutela.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Bistan da, langileek ba dakitela parlamentarismarekin ez dutela beren interesak zainduko dituen gizartea eraikiko... beste bide bat behar dela hortarako...

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Marxismak dio ordea, egoera kanbiatzeko kontradizioak haunditu behar direla, baina marxismaren errebisioa egin duten PC-koek alderantziz egiten dute, bozken bidez parlamentuko jaun ohoretsuen bidez, hauek beuren interesak alde batera utziaz, sozialisma eraikitzen utziko dietela-ta... zer aingerutxoak!....

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Hala ere, xedeak, interesak eta bizimodua desberdinak dira; eta, batez ere, heldua hezkuntz sistemara itzultzen denan, hizkuntzarekin zerbait egiteko gauza izan nahi duelako izaten da.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Ertamerikan gisa honetako gatazkarik gerta baledi, ukituak lirateke Europaren interesak, eta, honekin, gainbehera etortzeko arriskuan Europak atomikaz josirik daukan sabai osoa.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Orokortasunaren kezkak interes partikularrekiko errukia ito egiten du.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Badirudi, euskararen interesa sozialki gutxituz doala (Alderdien baitan ezin askoz gehiago gutxituko da); euskaltzaleok elkarrengandik inoiz baino urrunago gabiltzala, bilduago ibili ordez.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Gaur egun gure urei buruz dakigun gehientsuena, atzerriko zientzilariek aztertua da (frantsesek gehienbat zeren eta beren garaian, ozeanografi ikerkuntza bultzatu eta garatu bait zuten berehalako interes praktikodun zientzia gisa.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Biltzen duen kapitala lantegi desberdinetan ezartzen du, lanpostuak ordaintzeko, 5.000-20.000 franko, bakoitzeko, kapital gisa, hau da, interesak altxatuz.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Esan behar da, baita, kapital-inbertsio hori ez dela ordaindua interes batekin legeak baimentzen duenaz aparte zergetatik kentzeko.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Estatutuak damaion aukeraz baliaturik, sailarteko batzorde bat sortu beharko luke Eusko Jaurlaritzak, euskal sortzaileen interesak babestu eta defendatzeko.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Eta, honela, interes zientifiko handiko espezie batzuk aurki ditzakegu.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Aranzadiko kolezioa maila internazionaleko kolezioa da, kultur ondasunez nahiz interes zientifikoz; azken urteotan jaso ditugun ezagumenduez interesatua legokeen edonorrentzat zabalik dago.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0014 Bere lagun kantarien interes eta erabakiaren eraginak bultzaturik, Santa Cecilia abesbatza sortzean mamitu zen bere ametsa eta hauxe izan zen bere bihotzeko kreazioa eta lan pertsonalaren fruitua.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Egiptoko gizarte nekazari horren interes praktikoa lurraren neurketak ekartzen dituen problemak estudiatzea izan zen; ezagutzen den lehenengo izkribu matematikoan, Rhind-eko papiro delakoan (izkribu honen jatorria K.a-l.000 urtetan dagokeela suposatzen da), frakzioen azalpen egoki bat dator eta frakzioen arteko zenbait kalkulu ere bai.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Pauso hau, interes praktiko hutsetik zerbait urrunduz Matematikaren eraikuntzan sortzen diren ideiei buruz interesatzen hastean ematen da.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Gertatzen dena da, Alderdi Komunistak bakarrik duela bide hortan jarraitzeko interesa.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Eta interes hori politikoa da, eta politikoa soilik.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Eta horrexegatik beragatik, Alderdi Komunistak ez du batere interesik kristau iraultzaileak solaskidetzat edukitzeko, gutienak direlako eta kristau herrian bertan ere onartuak ez direlako.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Zalantzarik gabe esan daiteke, frente hontatik letorkeen ofensiba sozialista munduko inperialismoaren interesen aurkako arrisku bilaka baledi, jaurgo egitura nazionalek berehala desegingo luketela.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Proletarien bizikondizioak eta interesak gero eta berdinago egiten dira, makineriak lanaren diferentzia guztia kendu eta alokairua, ia toki guztietan, are maila beheratuago batetara eskasten duen neurrian.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Burjesen arteko barne-eztabaidez baliatzen da haiei langile klasearen interes batzu legez onhar erazteko: adibidez, Ingalaterrako hamar orduen bill delako legea.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Donostiaren haunditze harrigarria, urtearen luzea bertan bizimodua ematera atzerritar eta bertakoen etortzeaz erraztua; Pasaiako badiak hartutako garrantzi aparta, ez bakarrik portua Kantauriko babes eta seguruena delako, baizik eta merkatal ikuspegitik gaur egungo mugimenduak toneladak milakako askotan neurtzen dituelako; eta azkenik Errenteriako industriak lortutako garapena, eskulan eta fabrikaziotan, horiek elkarkidetu dituzte hiru herriak eta bakoitzaren interesak besteei hain lotuak egonik, elkarren artean distantziak gutxitzea egunetik egunera premiazkoago gertatu zaie.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Umeen interesetan, pedagogi aktibo batetan, hizkuntz bizian, oinarrituko da irakaskuntza.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Hona hemen batzuk: - Umeen interesei loturik daude: aginte bakoitzak ekintza bat egitera behartzen du.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Egoki izango litzake aldizkari baten langintza ordena batean eramatea: idazkiak ikaskaien interesen araura aukeratzea; ta era berean beste langintza guztiak: jolasak, ipuinak, gizarteko bizitza dokumentazioa etb.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Praktikan, lehen mailan bereziki, eskolako aldizkaria haurren idazki libreen-bilduma bat izanen da, hots, eskolako haurren interes nagusien expresabide jatorra.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Liburuetako irudi hilotzak bizi-bizirik jartzen ditugu, eta horrela interes berri bat sortzen.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Bere lana interes handikoa, gaur egun galdua den Iruine inguruko euskalkiaz idatzia bait dago.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Bestalde soziopolitika mailan, azken gudatik landa batez ere, euskaldunen konfiantza eta beren interesen zaintzailea Iparraldean, beti notabilismoa izan da.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 1952an, stalinisten Ungarian Jozsef Révai Kultura ministroak hau esan zuen: Ez dira Herria edo Estadua, idazlearen gustora edo iritzira egokitu behar dutenak; baizik eta, idazleak dira sozialismogintzaren interesekin bat egin behar dutenak.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Printzipioz arau ona; baina koska, sozialismogintzaren interesak nork definitzen dituen jakitean dago.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 GOBERNUAN dagoen partiduak beti seinalatu nahi izaten du gobernua dela nazioaren interesak eta batasuna defenditzen dituena, beste partiduek, berriz, herria batu beharrean banandu egiten dutela eta kanpoko etsaien aurrean ez dituztela nazioaren interesak behar bezala defendatzen.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Haien aktibitatea gehiago zabaldu behar dute, denbora gutxiagotan bildu, azkar bizi, bizitzaren mugetan arakatu, bizitza bukatzen, interesik ez duela dirudien tokitik segitu, eta hortik abenturari ekin, azterketa bakartian errealitatearen oinetan galtzen den bidexkan bakarrik gelditzeko eta orduan poetak joan diren bide beretik pasatzera arriskatu.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 Eredu hau onhartzen ez zutenak bakar batzu besterik ez ziren: han hemenka, esate baterako, ofiziale elkarteak sortzen ziren beroteri zegozkien interesak babesteko.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Herritarren askatasun honek bi zuztar ditu: - Langileen askatasuna, bere interes sozialak eta ekonomiakoak, elkarturik defenditzeko.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 Autonomoak izatea ez du esan nahi, aldika, arrazoi eta jokaera berdinak dituztelako, alderdi batzuekin ez direla elkartuko, baina beti, bai interesak eta bai helburua bestelakoak dituztelako.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 BERAZ, errejimen demokratikoetan, sindikatoen, entrepresarien eta Estatuaren arteko jokua hautsi ez dadin alde batetara, eta langileen interesak erabat gal ez daitezen, sindikatoak autonomoki dihardute, bai Estatuari buruz eta bai Alderdi politikoeri buruz.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Orain, mundua interes materialek menderatu duten hontan, marxismoak eta kristautasunak baliogo izpiritualen alde elkar hartu eta elkar osatu beharko luketela (16) .

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Noski, iraniarrek eta arabearrek beren bezeroen alderantzizko interesak dituzte.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Honela, egiazko sozialismoa gobernuen eskuetako harma bat bilakatu bazen ere, honez gainera, interes erreakzionario bat errepresentatzen zuen artezki: aleman burjeseria ttipiaren interesa.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Proletalgoak bere klaseko interes propioak nagusi jar erazteko lehen saio zuzenak, irakintasun jeneralezko memento batean, feudal gizarteak lurra jotzen zuenean gertatuak, nahiz eta nahi ez porrot eginik gelditu ziren, bai proletalgoaren beraren aurreragabeko egoeragatik eta bai haren emantzipaziorako behar ziren kondizio materialak falta zirelako, kondizio hauk burjeseriaren etorreraz, eta ez bestela, etortzen baitira.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Hala ere, plan hauk egiterakoan, ohi ez bezalako ardura jartzen dute, denen gainetik, langile klasearen interesen alde egiteko, berau gehienik sufritzen duen klasea baita.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 ERMANDADE.- Feudal garaietako ofiziomaisuen elkartasun bat, artisanoen eta eskulangileen interesen alde egiteko sortua.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Giza portaerarentzat inplikazio hain adierazgarriak dituen gai hau ezagutzeaz kezkaturiko giro euskaldun batetan interesa sorteraztea espero dut horrekin.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0762 Plaza kaleak, Iturria kalearekin batzen denean, lekune ireki bat eratzen du, bertan interes gabeko etxe bat duela; gero berriro kale bihurtzen da alde banatara etxeak dituela.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Alderdi politiko euskaldunek, horregatik, Elizarekin tratatzen dutenean, eta tratuetan esku hartzen duten pertsonen grazia eta xarma gora-behera, Euskal Herriko Eliza espainolarekin tratatzen dute: alegia, euskal politikari eta herriari batere axola ez zaizkion mila interes eta konpromiso eta obligazio duen erakunde batekin.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Euskal Elizak beti Hierarkia arrotza izan du; interes arrotzen ordezkari eta tresna izan da Euskal Herrian.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Irudia eta soinua lausoak baldin badira, produkzioak sor lezakeen interesa agudo galduko da.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Volterrak, geroago, erlazio hauetan gehiago sakondu zuen, eta honen ondorioz, geroztik enpirikoki baieztatuak izan ziren zenbait ondorio interes handiko deduzitu zituen bere eredutik.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Arau honen interes praktikoa oso handia da.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Baina sortu da talde barruan ere jende bat mundu hau ikusita atsegin zaiona, eta nahiz eta talde bezala afizionatu bidetik joan pertsonalki jendeak interesa du profesionaltasunarekin.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Kapitalak ttipiak diren bitartean entrepresek ez dute interes handirik edukiko atzerriko merkatuak konkistatzeko, nahikoa baitute estatuaren barruan daukatenarekin.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Zuriak dira oligarkia inperialistaren interesen zerbitzuan dauden indarrak.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Beraz, beltzentzat, zuriak izango dira beren etsaigo garrantzitsuena, eta ez dute onhartuko beren liberazio mugimenduen zuzendaritza jende zuriak edukitzea, nahiz zenbait zurik beltzen askatasunerako interes eta borondate hoberenak eduki.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0134 Azkuek bi alderdiok ongi batu ditu: kontakizunari berari zaulitasuna eta interesa ematea eta bidenabar Txanton beldurtzea.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Hemen, kalbinismoa orduko burjeseriaren interesen egiazko disfraz bezala agertu zen, eta horregatik ez zuen erdietsi bere onhartze osoa 1989.ean iraultzá nobleteriaren parte baten burjesen arteko konpromezu baten bidez bukatu zenean.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Baina badago beste ulerpen bat, adimentsua, praktikoa, zentzuduna: Vitoria bere fundaziotik bertatik interes desberdinez inguratua egon zen.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Zabalera handiko arazoa da, zeinetan interes estrainio asko nahasten diren, eta gure solasaren mugak gainditzen ditu.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Egoista da, eta berekoikeriak ez bestek elkarretaratzen du interes berdinetakoekin.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Bestelako arau guztiak (errespetoa, maitasuna, etc.) elkartasuna eta gizartea sortu dituzten interes berberek sortuak dira, eta xede berbera dute: bakea aseguratzea.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Hala ere, gramatika-arauak ez diren edukiak ere agertzen dira, interes berezia dutenean.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Bakarrik nahi litzatekeena da, irakasleei errekuperazioko ariketa posible ugari eta desberdinen artetik mostra bat ematea, gero eurek berek topatuko dituzte eta gainerakoak beren interesa, kreatibitatea eta ikerketako ahalmena bilaketako lan horretan martxan jarriz gero.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Hizkuntz metodoetako testuliburuak
Metodoetako testuliburu zaharragoen akatsak honako hauek dira: irakurgaietako lengoaia oso kontrolatua da, gaiak askotan ez du interesik eta ez dago testu mota desberdinen aukera handirik.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Gutun horren ondorioz, beren interesa azaldu zuten departamentuen arteko bilera-sail bat egin zen.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Beharkizun horiek, berriz, hautapenezko asignaturetan bete ahal izan dira, horiek hainbat saio jarraiez osatzen bait dira eta ikasleek beren interesen arabera hautatuak bait dira.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Hala ere, irakasleen ustez ikasleek lehen baino interes handiagoa azaldu zuten.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Esperientzia hauek ez dira produkzio-sistemaren barnean ematen diren interesekiko independenteak.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Ezpairik gabe, artearen alderdikortasunaz teoriarik osatzekotan, talde ta klaseen interesekiko zerikusien azterketa ere behar-beharrezkoa litzake.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorrak honako bereizitasunak ditu:
- Ikaslearen interesik sakonenetik abiatzea: Ikasten ari den gaiari buruzko galderak egiteko eta erantzunak aurkitzeko posibilitatea erraztu.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Oinarrizko gaien inguruan bakoitzaren interesen arabera aukeratzeko beste batzu ipini, adibidez lan monografikoetan gaiaren aukeran edo bere erabileran muga hertsiak ez ipiniz.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Interes txikiekin kreditoak ugari zitezen ere arduratu zen Proudhon.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Burgesak eta ahaide nagusiak ez dira bateratzen, lehen urteetan elkarrekin ez dira ondo konpontzen, interesak ere ezberdinak bait dira, ezin konpondukoak.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0087 Legazpik ba, erabaki beharko du bere etorkizuna: beragatik interesa azaldu dutenei saldu, hilerri berrirantz abiatu....

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Burjes tipiak 1848ko uztailearen egunen ondoan, gaizki sarituak kausitu ziren, ikusiz beren interes materialak arriskuan zeudela eta interes horiei geriztatu behar zieten berme demokratak, kontrairaultzak zalantzan jarriak.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0115 Fouldek ez zuen bakarrik Boltsan Bonaparteren interesak errepresentatzen, baina batera Boltsaren interesak Bonaparteren aitzinean ere.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0130 Horren exito ustegabekoekin, zein haundia izanen zen frantziar Errepublika esateko baimenduarekin sentitzen naiz, baldin bere zinezko interesak defenditu eta erakundeak aldatzea onartuko bagenitu, beti asaldaturik ukan beharrean nola demagogoek hala monarkizaleen ametsek (Xalo haundi eta zaratatsuak, anfiteatroaren toki guztietan).

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Funtsean, gainerako guztiaren gainetik sozialismarako burrukaren interesak jartzen ditugu, zeren gure herriaren independentziarako burruka bait da Espania-ko Estaduko langileriaren burrukan ere estrategiazko helburu esentzialena den oligarkiaren Estadoa erauzteko biderik gogorrena eta efikazena.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Orrialde hauetako ideiaren batzu errazegiak gertatuko zaizkio eta baliteke interesik gabeak izatea; beste batzu baliteke oraingoz haren helmenean ez egotea.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Istorio oso baten armazoia eskuratzeko pentsaturik daude kontakizunak, baina haur bakoitzaren interesera egokitu litezke.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Gero ahaleginak egin behar dira haurrak interesa izan dezan ipuinean, pertsonaien eta tokien izenak aldatuz eta haien ordez haurraren eta adiskideen izenak ezarriz.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Iradokizunak moldatu egin daitezke erraztuz edo zailduz haurraren interes eta gaitasunen arabera.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Etxearen antz handirik ez duela esaten bazaio baliteke haurrak marrazkiak egiteko interesa galtzea.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0049 Baina batez ere boterean zegoen klaseak euskal herri langilea kontrolpean eduki ahal izateko, heuren interesak egokien zaindu zitekeen irakaskintza eta kultura goitik behera ezarri zuten.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0075 Hau gertatuaz gero kapitalist klasearen aldeko jokoa egingo zen: Edo nazionalidade ezberdinetako langile herria alkarren aurka ipiniaz edo bestela euskal burjeseri nazionalistaren interesak zainduko genituzken eta hau Espainiar eta Frantziar Estadupean betiko geratzea izango zen.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Horregatik esaten da, esan ere, Sobiet Batasunak oraingoz batere interesik ez daukala, Europako AK horiek Gobernura igo daitezen.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Oroit gaitezen: Nazio guztietako langileen zoria, beren interesak berdinak direlarik, beren etsaiak berdinak direlarik, bat bera denez gero, elkarrekin egin behar dute borroka proletarioek.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Konstatatu egiten dira interes internazionalistak: burrukaren internazionalismoa ez da ondorio besterik.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Marxek proletario guzien interes berdintasunean oinarritzen zuen internazionalismoa: interes berdinak, situazio berdina, etsai berdina, xede ta zeregin berdinak.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Halaxe zion Marxek: Herriak benetan elkar daitezen, interes berdinak izan behar dituzte.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Irakurleak badaki, nola, Euskal Herrian, Leninen irakaspenok: independentziaren arazoa proletalgoaren interesen ikusaldetik erabaki behar dela, etab., kasi Leninen zentzu kontrariora bihurtu izan diren.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 Nekazari eta abeltzainen arteko harremanak ez ziren beti zeharo baketsuak izaten, jokabide eta interes desberdinetara zeramatzaten produkzio-moduak zeuzkaten eta.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0037 Parabolako mutilen gisa, Mathieuk eman talendutik gaitzeko intresa jalgi zuen.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0060 Sikologia eta estiloaren aldetikako azterketa eta aipamenek beren interesa badute, hori ezin uka.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Klase honek ez du bere interesean bakarrik gobernatzen Estadu guzienarenean baizik.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0136 Horretarako distinzio bat egin zuen: proletargoaren benetako interesaren eta berehalako interesaren artekoa.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0063 Guzti hori, egitura jakinetan finkatua, eta botere eta interes nabarmen batzuen zerbitzurako zegoen.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0091 Baina, kontutan eduki behar da ere, Estadu guztiak ez direla indarrez berdinak, eta, beraz, diru-sistemaren arauen kontra, Estadu handiek, errazago aldezten eta babesten dituztela beren interes partikularrak, ezen ez Estadu txiki eta indar gutxikoek.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Zer gertatuko zen baldin, esaterako, Frantziko Bankuak interesa eurodolarraren gainetik ezarri izan balu?.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Interesa, aldiz, eurodolarren korrituaren behetik ezarriz, zera gertatuko zen, hots, frankoak eskaintzeko zeduzkanak, goraxeago esan dugunez, dolarretan trukatuko zituela.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0221 Ordainketa hori egin ahal izateko, hiribildu sortuberriak, erregerengandiko beharrezko baimenak lortu zituen, hiribildugoaren erosketarako behar zuen kopuru guztiaren bi herenak mailegutan eskatu ahal izateko, gainera, zentsuak eta beren interesak berrerosi eta ordaintzeko, hornikuntzen gainean petxak eta zergak ezar zitzakeelarik.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 3) Eguneroko esperientziei; beharrei eta interesei loturik komunikatzeko oinarrizko gaitasuna lortu.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0129 Bide hori aurkitzekotan interes biziena erakutsi izan zuena Ingalaterra izan genuen XIX. mendearen hasieran.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 3/ Hizkuntzaren eta literaturaren interesagatik baino askoz gehiago, gaiaren interesagatik hasi ohi dira itzulpenak 1970 inguruan.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Tratua ez da merkatuko eskaintza-eskari lege itsuek neurtzen duten sal-erosketa bat, baizik diskutsio bat eta elkarren arteko interesen tira-bira sentikor bat.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Lehen emanaldian muina zen Gramatikari egile beraren Dissertation sur la langue basque aitzin-solas gisa ezartzea egoki iruditu bazitzaigun, oraingoan Examen critique du Manuel de la Langue Basque par Lor Urhersigarria eman dugu guztiaren hitzatze, interesik falta ez duelakoan nahiz eta (Lor) Hersigarriak errazegi azpiratu Arozteguy (= Iharce) Aristofanes, Luziano, Plauto, Horazio, Rabelais eta La Fontaineren aurrean duten deman lehendabizikoaren, formalki Mr. Lécluseren, liburuaren gainean.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Egia da, halaber, baztertze horrek aho eta interes desberdinetako gutxiespena (mezpretxua?) izan duela oinarri.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Tesisa honen interesa agertzerakoan bost puntu hauek azpimarra gintezke.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Ezer-ezen truke: Konpromisoagatik, laguntzagatik, kolaborazio gisa...... Interes kultural batez subentzionatuz: Diru-laguntzak.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Baina lan honetan ikertu nahi dena zera da: nola lotzen den, hertsiki gainera, nazio frantsesaren eraikitzea eta iraultzaren esanahi progresista unibertsala; nola, azken finean, progresismo osoz janzten den eredu zentralista, eta, ondorioz, zein erraz identifikatzen diren zentralismoaren aurkako jarrerak eta interes atzerakoi edo kontrairaultzaileak.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ideologia progresista batek bultzatu du, baina estatu zentralistaren interesek baliatu dute; mito askatzailea, dagoen sistemaren justifikazio bihurtu da.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz: zuzendaritzaren kontrolari ihes egiten ziotenak, eta estatuaren eta gestore ofizialen eskuetatik at aritzen zirenak, eta langileen momentuko interesak defenditzeaz gain, jabegoaren ideologiari ere erreparatzen diotenak (ikuspegi unibertsala).

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Ugal zikloan eragina duten faktoreak A- Tenperatura Zalantzarik gabe, ugal aktibitatean eragina izan dezaketen faktore guztietan historikoki interes handiena piztu duena ingurune-tenperatura izan da.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Batzordeak seinalatzen duenez, Iparraldeko estatu aberatsek, banakako salbuespenez, interes gutxi erakutsi dute transferitze horretan.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Nûrenberg-eko Prozesuaren kasua horregatixe zaigu interes berezikoa: zeren izenean kondena zitzakeen gizadiak buruzagi naziak?.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Askok uste baino interes (sozio)linguistiko handiagoa izan dezakete tankera honetako lanek.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 E.3.3.2. Gaiaren antolaketa - Ikasleek beraien interes konkretoak (galderak) eta egin nahi dituzten ekintzak aurkezten dituzte.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Fondo handi honek interes bikoitza du.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Tolosako Artxiboak izan zuen, eta ez gutxi, bere ikerlanen berri, iraganean sakonduz gure arbasoen historia bizitasun eta interesez betearen ikertzaleei zerbitzatzeko.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Akordio horien antzinatasunak eta beren mendetan zeharko errepikapenak, gipuzkoar handizkiek dokumentu-gordailu hori kontserbatu, antolatu eta zaintzeko izan zuten interes zahar eta etengabearen berri ematen zuten noski.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Duela urte bete Aurrezki-Kutxa Munizipalean prestatzen ari ginen berak hainbeste ikertu eta maite zuen gaia, eta beronen argitalpenerako interes handiz lan egin zuena: 1813ko Abuztuaren 31ko Donostiako guduaren 150. urteurreneko oroigarrizko karpeta.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Amodiozko gutunak 2. Segidan, lehenengo esaldian zerbait goxoa jarri behar da, bere interesa haseratik zure eskuetan geldi dadin.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Hala ere, aurrekoak adina interes du magnitude horien denborazko aldakuntzak aztertzeak, koiuntura-mailakoekin bat etor daitekeen ikuspegia denez.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Honako hauek izan ohi dira atentziorik ezaren eta desanimoaren zioak: Metodoak, ezberdinak izatea; talante pedagogikoak eta ikasketetarako estrategiak, aldakorrak; irakasle-ikaslearen arteko harremanetarako, motibaziorako eta interesa sortzeko moduak, hainbat era ezberdinetakoak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Bistakoa da Nafarroako Foru Komunitatearentzat ezezik, historialari eta filologoentzat ere interes berezia izan dezakeela.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Eta, jakina, pertsona horien premiak eta interesak ez dira berdinak alfabetatzerakoan.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0023 Ideolojia batek, Politiko alderdi batek, konfesio batek, halako uztardura egiten duenean, bere interes partikularren eta euskeraren artean... euskerarentzat kaltegarri da.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Argitalpenak, erakusketak, katalogoak, simposiumak, topaketak (azkenekoak, guk dakigunez, eta gure artean, Donostiako 1. Konbentzioa, 88ko apirilekoa), bata bestearen atzetik datoz gero eta usuago eta egunean baino egunean interes handiagoarekin argazki historiko, dokumental eta testigantzazkoaren inguruan.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eta noski, beti-beti, gizakiaren interesa eta aurkikundearen edo oroipenaren hunkipena piztuko du denboraren tunel, batzuetan ilun, baina nahitanahiez beti distira eta argitasunean bukatzen den horren bidez.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Europako gerratean donostiartu zenez geroztik, hemengo gauza guztienganako interesa eta atxekimendua piztu zen bere bihotz-muinetan, eta horrela benetako notari-akta bat gertatzen zaigun legatu grafiko bat, maitemindua zeukan orduko Gipuzkoa haren irudi batzuk jare dizkigu.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Bergarako E. Mintegiko irakasleek hilabetero argitara ematen den eta izaera zientifiko duen egunkaria babesten dute, horren aldeko interesa, besteak beste, Peñaflorida, Samaniego eta Prestamerok azalduz.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 Baina altxortegi-egoera hau, gertatu ondoren kalkulatzeak baino interes handiagoa du aurrez zer gertatuko den jakiteak.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Izendatzaileari dagokionez zein mozkin kontsideratu izaten da arazoa: sozietateen gaineko zerga eta besteren kapitala erabiltzeagatik ordaindutako interesak kendu aurreko mozkina ala kontzeptu hauek kendu ondorenengoa.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Enpresak bere esku jarritako kapitalei ordaintzeko ahalmena ezagutu nahi badu, argi dago sozietateen gaineko zerga eta besteren kapitala erabiltzeagatik ordaindutako interesak kendu aurreko mozkina erabili beharko dela errentagarritasunaren kalkuluetan.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Izan ere, enpresak lortzen duen mozkina, akziodunei dibidenduak, besteren kapitalaren interesak eta zergak ordaintzeko erabili beharko du.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Gutxi batzuren aberasteko interesa zen nagusi.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Argazki eraikia edo staged photography delakoak, ondorio bezala argazkilariaren interesaren fikzioranzko desplazamendu bat eragiten duen argazki-errealismoaren deskredituan du bere iturria.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Irudi haien egileak ez dirudi, ezta ere, ikuspegi artistikotik erabat burututako eta akabatutako obrak uzteko interesa izan zutenik, kontutan hartzen baldin badira behintzat haietako askori egin zizkioten zuzenketak, eta zuzenketak bukatu gabe utzi zirenak.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Hortik aurrera, goi-burgesiaren barruan zegoen talde honen interesak oso loturik egon ziren espainiar kapital haundienekin, honek zekartzan ondorio politikoekin, edozein euskal planteamendu baztertzea, hau oso moderatua izanik ere, hain zuzen.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Katedraleak bere oinplanoan hiru nabe, gurutzeria eta XVI. mendean buruturiko burualdea girolarekin dauzka, lurraren desnibela salbatzeko kontra-horma barneruntz sartzeko daukan soluzio bereziagatik, azken hau izanik interes arkitektoniko haundien sortarazten duena.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Aintzinatetik egin den koral gorriaren (Corallium rubrum) erabilera baztertu ezkero, bisuteriarako, apaingarri bezala edo ustez dituen ahalmen majikoak direla eta, gutxi dira gizonarentzat interesik duten espezieak, interes honetatik kanpo uzten baldin badugu, noski, naturan animali liluragarri eta askotan koloretsu hauek ikustatzeak eskaintzen duen atsegina.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Elikagai bezala duten interesari dagokionez, antozoo batzu janari gisa erabiltzen dira zenbait lurraldetan.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Interes haundia dute medizina arlotik, gizonaren ehuna zenbait espeziek ukitzen dutenean gertatzen den efektua dela eta.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Beste leku bat merezi du, medusak, gizonarentzat interes haundia duten arrainen etsai edo depredatzaileak direla, eragin batez ere kaltegarriak dituztelarik.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Gizonarentzat interes komertziala duten arrain guztien bizitza planktonean hasten da, eta bertan bizi dira zenbait hilabete arraultzatik irten ondoren.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Hala ere ez da hori bide bakarra, badago beste bide gehiago ere, eta horien arteko interesik gehientxoenekoa izan daiteke, beharbada, mito horien errepresentazio eszenografikoaren inguruan eratzen dena.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Euskararen etorkizuna ahaztu egin da epe laburreko interes politiko merkeen truke.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Hauexek dira ikuspegi labur eta trauskileko politikaren ondorioak, badaezpadako politikariek, marketing-teknikariak besterik ez errealitatean, duten perspektiba murriztuak eragina, eta gastu publikoa murriztu beharraren mamuak ikaratua, euskararen normalizazioaz inolako interesik gabea.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Izan ere, gizarte arloak bereixirik eta interesen arabera besterenaturik erabiltzetik heldu den joera da.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Lan honen helbururik nagusiena, tradizio juridikoaren bilduma ordenatu eta sistematiko baten bidez zein zuzenbide hispaniarren ezaguera, zehaztapen eta komunikazioaren bitartez, Kode Zibil orokor baten azterketa eta idazkuntzara heltzea da, bertan bilduko direlarik herri espainiarrean eta bertako eskualde desberdinetan bizirik dirauten erakunde bizi eta indarrekoak, erro nazionala duten errealitate natural, sozial eta juridikoen erakusleak eta berebiziko interes moral zein materialei dagozkienak.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Batzurentzako eta besterentzako hipotesirik aldekoena poligono militarra Nafarroako Gobernuaren eskuetara itzuliko balitz zera litzateke, natura erreserba egungo ingurune militarretik hiru norabidetan hedatzea, izar moduko bat osatuz, interes handieneko inguruneak bilduz: Bardea Zuria edo erdikoa, Prallon-Pisquerra-Caldero IEan, Castil de Tierra mendebaldean eta Tres Hermanos-EI Bercho HMan.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 2. Kontuan hartu ikasleen interes eta behar pertsonalak mandatuak banatzerakoan.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Ikasi zein bankuk ordaintzen duen interes handiena edo kontu-korronterik merkeena hirian.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Hemen irakurleak izenburua irakur lezake gainetik eta, beharbada, interesagatik artikulua modu estentsibo batez.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Hizkuntza arrotza ikasten ari denaren asmoa, xede-hizkuntzan irakurtzerakoan, beharbada ez da informazioa, interesa edo atsegina, xede-hizkuntza ikastea baizik.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Testuliburuaren irakurketa osagaia, ordea, ia erabat alde batera utzia zegoen, interes gabekoa bait zen.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Arkitektoen arteko erantzun eta kontraerantzunak, Obretako Junta, Udala, Madril eta jabeen artekoak..., etengabe gurutzatu ziren, bata bestearen ondoren, tarte luze hartan... Jabeen interesak garaile atereaz, azkenean.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Berreraikuntzaren arduradun zen Pedro Manuel de Ugartemendia arkitektoak aurkeztutako projektuak atzera boteak izan ziren, elkarren segidan, jabeen interesen kaltetan zihoazen aitzakiaz.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Gaurregungo historigileek, Donostiari eta, kasuan kasuko, Bilbori dagozkiola, Udalak eta Merkatal Batzordeak batera Probintziaren aurkako kontraldien baitan burgeseria liberalaren interesak zeutzatela hartzen dute haintzakotzat.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Baina maizegi hiria osotasun bakartzat aztertzen dute, eta bertako ordezkariek defendaturiko interesak herri osoarenak izango bailiren jo ohi dituzte.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Hala eta guztiz, holandarrek ere jarraitu zuten oraindik gure kartografiari buruzko interesarekin, oraingoan modu espezializatuan izan arren: itsas kartografia (Bizkaiko Golkoa, Gaskoña...).

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Interes estrategiko eta komertzialaz gain, badirudi beste faktore batek ere parte hartzen duela, hau da, Erret bide eta igarobide ezezagunetatik at dauden barrukaldeko lurralde haundien ezezagupena.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Dokumentazio mota honek interes haundia du historiagileentzat, herri mailako ikerketetarako batez ere, duen ugaritasun eta zehaztasuna dela eta, lehen eskuko informazioa bait da.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Bestalde, ardura honek beste ikerketa mota batzuentzat interes haundia duen prozesu baten existentzia erakusten du: Ibai sedimentazioa / ubidearen norabide aldaketak itsasora irteeran.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Hemen ere agiriek interes izugarria dute fisiografiarekin erlazionaturiko ikerketentzat, honi buruz ikus Churruca (1871) eta Sir John Coude-ren (1873) agiri interesgarriak.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Hirigintz-kartografia tematikoak nolabaiteko interesa lortzen du BRAUN eta HOGENBEKG-ek Civitatis Orbis Terrarum argitaratu ondoren, bilduma honetan Donostia (vulgo Donostien) eta Bilbo sartzen dituztelarik, XVI. mendearen bigarren erdialdean (1574).

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Donostia eta Baionako kasuetan, interesa estrategia eta merkatal arloen artean banatzen da.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Herrialdearen kultur giroak bere interesa piztu behar izan zuen eta batez ere kezkatu.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Honek eta Natura berarenganako interesak frogatzen dute Salía egiaz pintore unibertsala izan zela, Monet-enak bezala, naturalaren behaketan zentratzeko beste baldintzatzaile generiko batzuk aurrez askatzea galdatzen zuen pintura inpresionista bat praktikan gauzatzeko hobeto gaitua zegoena, honek gure ustetan Euskal Herriaren esparruan aurrerapena suposatzen zuelarik bere garairako.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 (13) 11 MIRANDE, J. HB 11. Guzti honen sustrai nietzschearrak zehazkiago edo luzekiago erakutsi beharrik apenas dago ( besteak baino bestelakoa izan), Guztiaren azpian omen legokeen Nietzscheren homosexualitatea, ordea, lan honen hesietan ez da interesa lezakeen arloa, Cfr, KELSEN, .

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0355 3. KAPITULUA.- Interesak

1. Art. Balore-titulutan adierazitako zorrarenak
2. Art. Aurrerakin eta maileguenak
3. Art. Gordailuenak
.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Balioaniztasun hau era malguan (baina egituratuan) antolatzea, ikasleek lantegi guztiak ikus ditzaten, geroan, beraien interesen araberazko aukera egin dezaten.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Mendizorrozako Zuzendaritza Teknikoarekin eta bertan lanean diharduten pertsonekin dagoen tratua, zabala izan da eta elkarrizketa irekikoa, askotan beraiek gure gazteenganako interesa agertu digutelarik.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 2) (EIEN) Elkartearen intereseko egitarau nazionalak.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Fundazio hau, Pompeius-ek Pirineoez honanzko aldean egindako bestea bezala hots, Pompaelo-koa , asmo estrategiko eta politiko sendo batek sortua dator, izan ere: Pirineoen Erdialdeko bideak eta haran-goialdeak leialtasun osoko jendez ziurtatzea, Erromaren interesek arrakasta handiagoa izan dezaten, gainera ere bertatik kontrola bait ditzake Mendebaldea eta Ekialdea elkartuaz mendikatea inguratzen duten bideak.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0183 Ez al dugu derrigorrezkoa bakoitzaren erizpide subjektiboak, balio objektibo batzuren argitan aztertzea, gure interes geurekoien sareetan ez erortzeko?.

337. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 (...) pertsona norbera bezala eta elkarteko bezala artzen duten gure jokaerak aldatzea; onek esan nai:
- gizarteko egia norberak bakarrik daukan uste osoan oiñarritzen den bakoitzaren eta taldearen ustekeria kentzea;
- benetako solidaritate eta egiazko anaitasuna billatzeko, giza biotzaren eta taldeko interesen egoismoa erauztea.

338. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Eraso zien gure gudariak Pranzesai, eta illunabarrean bukatu zan jazarra ura, lagatuaz etsayak, ez bacarrik euren illak, baita ere arrapatu ziezten, bosteun agintari eta soldadu, berrogueita amar bandera, sutunpa geyenak, interesa eta bazka asko.

339. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Berrori ezagutzen interesea nuen, zeren eta neu Casinoaren zuzendaria izanaz gainera euskalduna ere bai ba naiz.

340. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0257 Alta... ez da Euskalherriko interessez arduratzen den bulego bat....

341. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0257 Ez holakorik soilik interesse heurenak personalki ba dira.

342. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Ohore eta aginte gose zeuden bai nobleak bai hiritako ordezkariak, goren mailako alor politikoa zaindu nahi zuten beren interesen indarpean.

343. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0105 Bethiere gizaoldeen, gazteriaren eta iraultzaren interesseen alde ekhin, dekadetan barna egunoro gathazka gothorrean egoitea, hau gauzetarik zailena da!.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 5.- Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 10 bis Artikulua.- Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Gerorako lotune bat edukiko du Espazio Libreen Sistemarako eta Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua osatzen duten hiru areetariko bakoitzean.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 3.- Oinarrizko Proposamenarekin batera, kontratuaren interes eta helburuetarako eskaintzak abantailatsuagoak suerta daitezen, lizitatzaileek alternatiba edo aldaketa proposamenak egin ditzakete beren proposamenetan, Plegu honetan espresuki adierazten diren mugen barne beti ere.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 c) Erosketaren edo/eta birregokitze lanen helburu eta interesaren txosten adieraztzailea arrazoitutako Aurrekontua, Beteketa Egitasmoa eta espedientearen amaiera barne direlarik.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Azken Fasera iritsitako Taldeek hirurogeitamabost mila (75.000) pezetatako sari eta plaka oroitgarri bana jasoko dute, Bizkaiko folklorea hedatzean erakutsitako interesagatik, eta oroitgarri bana dantzari guztientzat.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 12. Art. 1. Administrazio, merkatari erabiltzaile eta, alkohol eta tabakoaren kontsumoaren problematikan interesa duten sektore gutxien arteko biltze-organoen sorrera bultzatuko da.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Guzti hauei gogora erazi nahi diegu orain lau urte, aurreko errektore hauteskundeetan, izaera bereko bi kandidatura aurkeztu zirenean (Barberá eta Celestino del Arenal), komunikabideek ez ziotela gertaerari apenas garrantzirik eman, planteamendu bera zaharra duten bi jarreren arteko kontrasteak inolako interes informatiborik ez duela frogatuz, batez ere Unibertsitateaz paso egiten den gizartean.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Unibertsitateak hain zuzen ere, ez diolako interesa edo kuriositatea piztu liezaiokeen ezer ere eskaini. ERTZA kandidatura.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Bestalde, ikuslegoa hurbilagoa daukaten antzerki motak agertu dira azken urteetako ihardunaldietan, kale-antzerkia eta kafe-teatroa bezala eta honek jendearen interesa haundiagotu du.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Moneta politikak eta bankuen interesen igoera erabiltzen duen politikak porrot egin du, baita neokeynisenismoak ere.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gure erakundearen gaitasun operatiboak eta Erakunde Armatuaren posizioen aurrerapenak gelditzeko poliziaren ezintasunak, zeharkako presio bideak bilatzera bultzatu dute Gobernua, enfrentamenduaren parametroak bere posibilitate eta interesen faboretan kokatu ahal izateko txantaia formularen bila, alegia.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Hezkuntz taldeen eskeintza erizpideak, berriz, honokoak izango dira: lehentasunezko interesa duten hezketa egitarauak (euskara, pedagogi ekintza osagarriak); subentzioa izan dezaketen beste ekintzak (informatika, bide heziketa, plastika eta musika).

357. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 D) Interes bereziko kasuetan, salbuespen gisa, atal honetako 1-A)-b) idatz zatian adierazitako gehieko zenbatekoa gainditzerik egongo da, Egitarauaren Batzorde-Eragileak onartu ondoren.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 E.H.A.E.-k berebiziko interesa izan dezanean, gehinezko kopuru hori gainditu ahal izango da.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kirikorekin jolas egin dezagun deituriko sail berriko liburuak, esan bezala, interes bereziko liburu bitxiak dira.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 EEE-ko estatu bazkideen interesak zeintzuk izan daitezkeen aditzera eman ondoren, 24 artikulutako proposamen zehatza egiten da, sei kapitulu nagusitan.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Guzti honek uste baino eragin sakonagoa du irrati, telebista eta antzezpenaren profesionalak prestatzeko orduan eta entzulegoaren ederra eta interesa irabazteko orduan.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Interes berdinak defendatzeko, hauzotar guziak elkartu eta organizatzea, horrela, herriaren beharrei erantzun bat emanez eta bere kultur maila jasoz.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Eibarren, erakunde bateragilea eta asanblearioa denez, bere barruan optzio politiko guziak baitaude, partidu eta koalizioei klase gutien faboratuei eta herriko interesei eustea eskatzea.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Baina aurpegia emateko bideak baditugu, interesarekin helduaz, etorkizunerako ditugun arazo hau, besteen aurrean ipiniz.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Honek zer agertzen du: interesa, ala, ordea, interes ez da? Izan gaitezen serioak, arren! Ez dezagun entzun: , zeren hau ez baita ezer esatea.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Larrabetzuko Herri Batasunak, ez du etsiko; alderantziz, gure herriaren interesen alde jokatuko duela agintzen du, hots, nazio burjabetasunaren alde, honen sinbolo den ikurriñaren alde, eta zentralkeriatik.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Mario Vargasek herrialde horretan politika mailako atxikimenduez gainera badu interes berezirik, irakurle andana ikusgarriak baititu.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Garagarrari buruz, ba dago interes geixiago bere erosketako, eta onela izan leike bere prezioa pixkan bat igotzea.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2.- Lehiatzaileentzat interesa duten agiripaperak.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Hegialdeko Auzo Elkartea 1986.eko Apirilean sortu zen legalki Urtatza, Lau Bide eta San Juan auzoetako bizilagunen interesak defendatzeko zioarekin.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Edo bestela, ez ote diren tinkatzen nagusien, helduen edo gurasoen interes barnean.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Interes handiegiak daude behar adina eta behar bezalako informazioa janari-kontsumatzaile eta nekazariei ez zabaltzeko, baina errealitatea hor dago eta ikerketan ari direnek gero eta emaitza kezkagarriagoak jasotzen dituzte.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Apustua 1000, 500ni egingo genuke ez bait dugu interesik ikusten gure ama hizkuntza aurrera ateratzeko.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Argitaletxeak gero eta interes haundiagoa ari dira agertzen liburu itzuliarekiko.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Sentimenduak eta familiarekiko harremanak izango dira zure interesen artean nagusi.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Ezagutzen duena, ordea, Barcelonak mutilarekiko duen estima da, eta interes haundia ezarri du beregan.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bustingorriren inguruko zarata, Barcelonak berak ezarritako interesari baino prentsari datxekio kulpa Ezkurrak; hori hala izanik ere, Johann Cruyff Iruñeara dator igandean Bustingorri zuzenean ikusteko amorrazioz, eta horrek nahiko seinale gardena dirudi brometan eta txantxetan iharduteko fitxajeari buruz.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Terminologia edo kontzeptualizazio horren atzean izkutatzen da diskurtso subjetiboa, horren atzean izkutatzen dira talde edo klase konkretu baten interesak.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Segi dezala orai arte hasi saila, herriaren intresak ongi zainduz eta herritar guzien ona xekatuz.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 e) Euskal itzultzaileen interes ekonomiko eta sozialen sustapena eta defentsa.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Interesa dutenek, beraz, bidal ditzakete beren eskariak helbide honetara: Euskal Itzultzaileen Elkartea - Euskaltzaindia - Txurruka kalea 7-2 20004 DONOSTIA.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Gure ustez, talde bizitza ezin daiteke onhar*, baldin lehengo sistemaren barruan nork bere interesak hobeto defendatzeko edo ekonomikoki hobeto ateratzeko antolatua bada.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Lau egunetako azoka izatea, tartean zegoen zubia aprobetxatuz, udaberria izatea, berria izatea... modu batera ala bestera interpretatzen zuten editore ezberdinek beren interesen arauera.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Testu liburuen interesean

385. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Eta udaberriko azokaren euskal edizio honek interesik izan baldin badu testu liburuen aurkezpenerako izan da.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina leku guztietatik SENen aurka bota dira salaketak; Jarraik, adibidez, gogor salatzen du talde eta interes espainolistek bultzatutako sindikatu mamua, horren bitartez PSOE eta UGTk euskal ikasleen mugimendu iraultzailea maneiatu nahi duela esanez.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Dio ere, mintzairea eta kultura zerbait balinbadira ere, ekonomia eta politika ez direla ahantzi behar: intres horiek ezin omen ditazke begira, Kanada-ko angles eta frantsesekin baizik, xede beretarat biltzen badira batzu eta bertzeak.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Biak harat jin dira xede fermua harturik bururaino zainduko zituztela frantses laborarien intresak.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Arazo larriak ez aztertzeak ez du suposatzen interesik gabeko filme huts baten aurrean aurkitzen garenik.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Ezta gutxiagorako eta, benetan diotsuet, bihozperatuta gelditu nintzen orduan ere Administrazioak bere langile emakumezkoen gorputzean gertatzen zenaz azaldu zuen interesarengatik.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Halere, guzira eta oro har, aipatu ditudan bi alde horietatik soilik begiratuz, arabeen jokoa ongi jokatua izan da beren interesen alderako.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Europaren interes bateratzailei baino nor beren opilak sugartzen gehiago saiatzen dira.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Jakina da Mendebaleko estatuen interesa URSS Arabiar mundutik baztertzeko.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Antzerkian ontsa eta xeheki azaltzen dira indar eta interes diferenteak: usinako nagusia kinka (marasme économique dio) dago; bai, bainan badaezpada milioin batzu Suizako edo beste herri batetako banko batean ontsa gorde eta baztertu ditu.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Herria eta nagusiaren arteko lokarri: ironikoa apeza dugu. Antzerkian aspaldiko apezek zuten papera betetzen du: hala nola otoitz egitea - jainkoari konfiantza egitea - beregan sinestea (eta besterik EZ EGITEA) predikatzen du: Denok dugu interes berdinak: zuek, langileek eta nagusiek eta Mattin-i, kalean lana gaberik dagoanari: Gaur egun iluna duzu, bainan bihar izanen duzu hobea!; eta nagusiarekin apeza whisky-a eratera joaten da.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Funtsean historialari baino filosofoago bait zen, interes handiagoa zeukan Iraultzaren kausetan haren benetako garapenean baino, jasanezina iruditzen bait zitzaion haren baldarkeria.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Nire aldetik, era honetan ulertuko nuke: estatu eratuek ez dute sekula jokatzen haiek osatzen dituzten taldeek betetzen dituzten agindu moralen arabera, segurtasuna, ospea eta interes ekonomikoak oinarritzat dituen norberekoikeria kolektibo mota batek bultzaturik baizik.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Art Nouveau mugimendu eklektikoa zen eta bere jarraitzaileek ideia eta inspirazio iturri berriak ikusi zituzten Europatik kanpo, hemezortzigarren mendean mugimendu barrokoak ekialdeko motiboetarako interesa erakutsi zuenean sortu bide zen joerari jarraitu zitzaizkiolarik.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bidai liburu, gidaliburu eta magazinak oparo argitaratu ziren, Europak urrutiko lur eta herrietan zuen interesa bizituz.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Sinbolismoaren amets eta fantasiazko munduak, Art Nouveau-ren bidetik jo zuen hainbat korronteetako bat, Egyptoko muraletako pinturaren kutsua dauka zenbait ikuspegitan - heriotza eta bizitzaren ondorengo gaietan eta emakumearen figuraz daukan interesean.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Interes bizia sortu zuen Unescoren proiektuak berehalakoan.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Badago Unescoren proiektu hau sortzen ari den interes gero eta handiagoaren zergatia azaltzen duen arrazoi zenbait.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Beste bat, berriz, Henry van de Veide, Hermann Obrist, Otto Wagner, Eliei Saarinen eta beste arkitekto handi askoren obrarekiko interes orokorraren berpizkundea.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bere interesak izango ditu Bretaina handiak horrelako erabaki bat hartzean.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Ilia Meorek Euskal Herriko erlijio egoeraz galdera batzu egin zizkidan, interes haundiz.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Nortasuna eta interesak: lau urteko umea bostekoa baiño berezkoagoa.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Ondasun guztiak erostea gomendatzen da, bestela jokoak interesa galtzen bait du.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Denen onerako jokalariak elkar hartzea gomendatzen da salerosketa eta truke operazio hauetan, jokoak interes handia hartzen bait du orubeak eraikitzen diren mementutik.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Bankari ordaindu behar zaizkio erosten diren ondasun guztiak, tasak, isunak (multak), prestamenak eta interesak.

410. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Eûskara ikasiz geroz
Baliatzen egûn oroz,
Ohorez, batarzûn lehiaz, interesez, amodioz,
Beharrez ez bada ederrez, gûhaurena dûgûlakoz.

411. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Ostantzean benetako interesa sortzeko gaiak asmatu behar dira, egin barik libratzerik ez dagoen ahalegina nekosoegia izan ez daiten.

412. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Bertso eskola batean, eta lekuan lekuko preminen eta interesen arabera, egingaien zerrenda amaibakoa izenta daiteke.

413. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Egin behar dena da dibertsifikatu eta ahalik zehatzen programatu, beti be eskolako kideen interesakaz bat eginez.

414. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Batzutan edo batzukan ez dira interesak guztiz zehazturik egoten, halako jarrera orokor bat baino, eta bertso eskola on batek interes barriak sortzen asmatu behar dau.

415. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Ezaugarriok baldintzatzen dabezalako ikasleen beharrizanak, interesak, gogoak eta motibazinoak.

416. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Zentsu hori urtero korritu eta interesakaitik 130 dukat, 65 dukateko ordainketa bitan emonez ordaindu eban.

417. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Beraz, ikusi daitekeanez, lan honeek herritarrei diru-irabaziak emoten eutsiezan, eta horregaitik erakusten eben interes handia hareen lurraldean burdinolak eregi eta mantendu eitezan, Vilochiko burdinolearen kasuan ikusten zan legez.

418. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00018 Eta berreskuratzeko, beste horrenbeste eta interesak pagatu beharko.

419. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00011 Hala ere, landa-turismoaren kontzeptua nekazalturismoarena baino zabalagoa da; izan ere, azken modalitate nagusi horrekin batera, beste formula batzuk ere badaude demandaren interes zehatzak bete eta erantzuten dituztenak.

420. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00034 c) Kontsumitzaileen beharrak beteko dituzten beste batzuk, haien bidezko interesak defendatuz.

421. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00074 -Landuko diren edukinak nola hautatzen diren, haurren interesak eta edukinen tipologia kontuan hartuta.

422. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 -Interes mugatuak izaten dituzte; are, beti interes berberak izaten dituzte, mugimendu errepikakorrak burutzen dituzte beti, ez dira jolasten eta ez dute irudimenezko ihardueretan parte hartzen.

423. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Zenbait kasutan, eskola dela-eta dituzten igurikapen eta interesak oso sinpleak izaten dira, irakurtzen, idazten eta zenbatzen ikastea nahikoa iruditzen zaie eta ez dute inolako motibaziorik beste gauza batzuk ikasteko.

424. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Askotan arazoak dituzte besteen erritmoari jarraitzeko, gorabeheraz jositako eskolaketa baitute, hots, kale ugari egiten dutelako, interes desberdinak edo bestelako aldez aurretiko ikaskuntza batzuk dituztelako.

425. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Dituzten interesen berri izaten saiatu behar dugu, haiekin hitzegin eta haien ingurunerekin konektatzen nahiz haurren afektua gureganatzen ahalegindu.

426. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 organoa balio osoz eratutzat jo dezake, baldin eta organoko kide diren herri-administrazioetako eta gizartearen interesen ordezkari diren antolakundeetako eledun izendatutako ordezkariak bertaratzen badira.

427. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 5. Zuzenbidearen araberako interesen baten titulartasuna egiaztatzen dutenek kide anitzeko organoaren idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko.

428. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00105 Legez ezarritako forman zabalkundea eman ez zaion prozedura baten instrukzioa egitean ikusten bada badirela beste pertsona batzuk eskubide edo bidezko eta zuzeneko interesen titularrak, espedientean zehar identifikatuak eta prozeduraren ebazpenak uki ditzakeenak, prozedura izapidetzen ari dela jakinaraziko zaie pertsona horiei.

429. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00203 2. Interesdunek aholkulari baten laguntza izan dezakete beti, beren interesen alde egiteko komeni zaiela iruditzen bazaie.

430. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 4. Sortutako arazoa interes orokorrekoa bada edo arazoa mugatzeko eta argitzeko komeni bada hezurmamitzea, litekeena da iraungidura ez aplikatzea.

431. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 1. Herri-administrazioek edozein unetan erreboka ditzakete kargak ezartzen dituzten edo inoren kalterako diren beren egintzak, beti ere, errebokazio hori ez bada legeek onartzen ez duten jaregite edo salbuespena, edo berdintasun-printzipioaren, interes publikoaren edo ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez bada.

432. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 3- Horretan artezko interesa izan dezaten merkatariek, kontsumitzaileek, enpresariek, profesionalek eta Kontsumitzaileen elkarteek lehenengo apartaduan zehaztutako prozedimenduari hasera eman diezaioteneko eskea egin ahal izango dute.

433. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 Interes bereziko industriei eta industriaren kokapenerako lehentasunezko aldeei aplikagarriak zaizkien onura fiskalak.

434. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 Bat. - Interes berezikotzat jotzen diren industri iharduerek, baita industriaren kokapenerako lehentasunezkotzat jotako zonetan kokatzen diren industriek ere, ondorengo onura fiskal hauek jaso ahal izango dituzte:

435. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055
a) Babes Zibilerako Euskadiko Plana edo plan bereziren bat ezartzeko aukera izanez gero.
b) Lege honen araberako hondamendiko larrialdi-egoera aitortzen denean.
c) Elkarteaz gaindiko interesa aitortu ondoren, zuzendaritza eta koordinazioa Autonomi Elkarteko organoetara eskuordetzen denean.

436. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 2. Ohiz kanpoko egoeretan, erregelamendu bidez zehaztutako salbuespenak izango ditu aurreko lerroaldean aipatzen den debekuak zenbait lanbideren kasuan, jarduerak izango duen interes publikoaren arabera.

437. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Batzordeak irizpen arrazoitua emango du, interesa daukaten estatuek kontraesan-prozeduraz, bai idatziz eta bai hitzez, beren oharpenak egiteko aukera izan eta gero.

438. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 Gauzak aldatzearren edo, Ilustrazioaren monokolorismoaren ondoren erromantizismoarekin egiten dugu topo. Erromantikoek kultur aniztasuna errebindikatu zuten. Neurri batean honakoa esan daiteke: mendebaldeko inguruneari dagokionez, kulturekiko interesa erromantizismoak asmatua dela. Haiek Ilustrazioan estaliarazitako alderdi asko aurkitu eta garatu egin nahi izan zuten. Eta Ekialdeko kulturen aldeko jarrera izan zuten, adibidez.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00369 Bitartekorik gabeko imitazioa.
Bitartezko imitazioa.
Dionisiakoa.
Edertasun askea.
Edertasun eranskorra.
Edertasuna.
Eskuzabaltasuna.
Esperientzia estetikoa.
Estetika.
Gustua.
Imitazioa.
Inspirazioa.
Interesa.
Kopiaren kopia.
Maitasun platonikoa.
Sentiberatasuna.
Sormena.
Subjektibizazioa.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00371 a/ Begiratzeko jarrera: Jarrera estetiko ideala da. Gizakiak, interesik gabe, objektu artistikoari begiratzen dio. Egiazko esperientzia artistikoan subjektuak begiratzeko egintza desitxura dezaketen elementu material eta interesatuak alde batera utzi behar ditu. Hala ere, onartu beharra dago esperientzia estetiko hutsa ideala eta utopikoa ere badela. Zalantzarik gabe, esperientzia estetikoan eta edertasunari buruzko judizioan interesik gabe begiratzearen egintzarekin zerikusirik ez duten elementuen eragina dago. Dena den, elementu horiek ezkutatzen diren neurrian gure judizioa bilatzen den idealera gero eta gehiago hurbilduko da.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Dena den, egoera hori ez zen potentzien interes ekonomikoen ondorio soila. Nazioaren ohorea eta nazioarteko prestigioa bilatu nahian, herrialde askok politika kolonialak garatu zituzten, nahiz eta, ikuspuntu ekonomikotik, nahiko kaltegarriak izan. Horregatik, potentzia askoren artean gerra lehertzeko zorian izan ziren. Hala, Frantzia eta Britainia Handiaren artean gerra hasi zen ia, bai eta Italia eta Alemaniaren artean ere.

442. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Motibazioa: Hizkuntza bat ikasi edo eta erabiltzera bultzatzen duten arrazoi, nahi eta interesak.

443. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00111 Humanistek denboran oso urrun ikusten zuten Antzinatea (antzinako edozer zen erakargarri beraientzat), baina pentsaerari zegokionez oso hurbil; Erdi Aroan, aldiz, kronologikoki gertuagokoa bazuten ere, haien pentsamoldetik urrunago geratzen zen [...]. Italiako Erdi Aroko eruditoek eta Italiako artistek hurrengo belaunaldiek baino hurbilago bizi izan zuten, noski, garai klasikoa [...]. Hori bai, humanistek, Antzinateko berezitasunaren eta esanguraren sentimendua berriro aurkitu zutenean, modan jarri zituzten XVI. mendean indusketak eta eraikuntza erromatarrekiko interes zientifikoa.

444. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 40ko hamarkadaren bukaera aldera politika horrek etenaldi bat izan zuen eta 70eko hamarkada arte ez zuen interes handirik piztu.

445. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 - Pertsona bakoitzak ingurugiroa babesteko eta hobetzeko behar dituen elementuak (ezagutzak, balioak, jarrera, interes aktiboa eta gaitasuna) lortzeko aukera ematea.

446. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Oraindik ere 6. unitatean aipaturiko formak erabiltzen ziren (canzona, ricercarea, toccata, etab.), baina horien izaera aldatu egin zen, teknika berrien eraginez; eta, batez ere, interes handiko forma berriak asmatu ziren, esate baterako, suitea, sonata, kontzertua eta fuga.

447. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Gatazka horien azpitik, izan ere, gizatasun korronteak nabari daitezke, nork bere interesak aldeztuz eta herri proiektu berrien bila.

448. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00248 -Lan-baldintzak zehaztea.
-Langileen bizi-baldintzak hobetzea.
-Premiak dauzkaten sindikatukideei laguntza ematea.
-Kideen interes profesionalak defendatzea.
-Langileek enpresaren kudeaketan parte hartzea.

449. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Herrialde garatuen eta garapen bidean daudenen arteko desberdintasunak ikusiko ditugu: zein diren, nola sortu diren, noren intereserako... globalizazioa noren alde edo aurka joan den nabarmena baita.

450. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia,baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

451. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

452. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

453. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00007 Burutu interesarekin eta arrazoitu lasai-lasai.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0008 XV. eta XVI. mendeetan, Italiako alde askotan, enperadoregoaren sasoiko eraikin zaharren aztarnak gordetzen ziren oraindik, baina iraganarekiko interes berria sortu baino lehenago, eraikuntzarako gai-iturri eroso soiltzat hartzen ziren; hortaz, erliebe eta marmolezko estatua asko suntsituak eta erreak izan ziren karea egiteko, bertatik gero zementua lortzeko.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0040 Guztira hamabost bat kilometroko bidea da, eta ibiltzeko erosoa ez bada ere, esan behar da, dauden aztarnengatik duen interesaz gainera, oso inguru polita dela eta merezi duela bisita txiki bat egitea bertara.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 - Lanarekiko jarrerei buruzko zenbait elementu, hala nola interesa, jatorrizkotasuna, bukaera, saiakera, ordena, txukuntasuna, etab.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Ikaslearen ibilbide kognitiboa ahal denik eta hobekien ezagutu behar duela irakasleak, haren ezagutzak, arrazoitze era, interes eta beharren arabera, tresnak, baldintzak eta laguntza egokiak eskaini ahal izateko.

460. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Bapatean, aurrez landu gabe, ematen den teoriak ikasleak interesik gabe harrapatzeko arriskua du.

461. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 Erregimena kolokan jarri zenean, merkatu-ekonomiaren indartzearekin interes desberdinak sortu ziren, burgesia sendotu eta Bourbondarrek zentralizazio-saioaldiak areagotu.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0053 Proiektuak interes handia piztu arren, gobernuak ez zion lagundu eta zailtasun handiak igaro ondoren, asmakizuna txatarra gisa saldu zen.

463. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Baina elkarte guztiek dute denei dagokien zerbait: taldekide guztiek dute interes bera, denek dute araudi bera, zeregin desberdinak izan arren, eta pertsona bat edo gehiago daude hau zuzentzeko edo koordinatzeko.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 Aldagai jarraia duen balio-multzoa grafikoki errepresentatzeko jakinmina eta interesa erakutsi, eta errepresentazio hauen garrantziaz jabetzea.

465. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 11 .- Idazketa prozesuaren pausoak barneratzen joan: planifikazioa-idazketa-berrikusketa-zuzenketa-berridazketa, norberaren lanaren zuzentasun eta aberastasunerako interesa agertuz.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 15.- Hizkuntza idatziarekiko eta kultura eta historiarekiko jakinmina eta interesa garatu.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0028 Horrek ematen dio ipuinari interesa.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0032 Solaskideen adin, lanbide, maila kultural, interes, estatus sozial, lagunartekotasun, elkarren ezagutza, etab.ek, beraz, beren eragina dute testuan.

469. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Ohar zaitez kapituluen banaketaz momentu garrantzitsuenak eten eta hurrengo kapituluraino nola luzatzen dituen bertan berreskuratuz irakurlearen interesa mantendu asmoz.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00009 Aurten, beraz, aurreko ikasturteetan baino garrantzi handiagoa emango diegu zientziak gizartearekin eta teknologiarekin dituen erlazioei eta leku berezia eskainiko diogu zientzialariek berezkoa duten lan egiteko moduari (ikerketa zientifikoari). Horretarako, interes zientifiko eta soziala duten arloetan ikerketa txikiak egiteko aukera izango duzu.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Mareek eragin handia dute eremu horietan eta elkarrekin nahasten dira ur geza eta ur gazia. (Geologia eta biologia-mailako interes berezia dute estuarioek.

472. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Horrez aparte, gainera, interes handiegia jarri ohi zen edukietan, datu pila bat emanez, eta aldi berean, balioen eta jarreren tratamendua baztertuz.

473. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Hau dela eta, bezeroak berak du potentzi faktore ona edukitzeko interesa, edo eta hobetzeko interesa txarra baldin badauka.

474. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 - Banku-kreditua: bezeroei eginikoa; bermaduna edo bermarik gabea eta interesak ordaindu beharrekoa.

475. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00116 Teoria desberdinen artean, bere interesagatik, Kontrakzioaren teoria azpimarratuko genuke.

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00138 Pizza-banatzaileak, emakumearen aitormena entzunda harriturik istorioaren edukiagatik baino gehiago berarekin aritu izanagatik aldizkarietako edo irratietako gau-saioetako psikologo kaxkar aholku-emaile baten antzera ikusten hasia du bere burua; emakume dibortziatuen arazoak interes osoz entzuten dituztelakoa egiten duten horietako baten antzera, bitartean aharrausika edo, aukera badago, mikrofonoa itzalita, barrez lehertzen direlarik.

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00127 Beharbada proba bat egin nezakeen: norbaiti istorioa kontatzen saiatu interesa pizten zuenez ikusteko eta, emaitzen arabera, serioski idazten hasi, kapituluetan banatuz, izenburua jarriz, eta idazten dutenek egiten dituzten gauza horiek eginez (irakurri ditudan ale apurrak idazten dituztenek, behintzat).

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00072 Gure interes zientifikoak ekarri gaitu zure patioraino, eta bertan lorategiko piztitxoak bilatzen ibili gara kaxa hauetan sartzeko, baina berehalaxe itzuliko dizkizugu.

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0013 Diru puska bat duen guztiak banketxera ekartzen du; emango dion interes eskasarengatik baino gehiago, zertxobait hitz egiteko aukera ematen diolako, seguruenik.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0083 Zeharo maitemindurik zegoen, baina Emiliek ez zeukan batere interesik.

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0143 ANNIKAK sekula ez zuen azaldu interes berezirik estatua egipziarrekiko.

482. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Baina ez, gezurrezko interesa edo, agian, kupida erakutsi nahi duen ahotsen bat izango duk, eta ez hago hori jasateko prest.

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Txaradi horren sakontasun ezkutuenean, uharteko lekurik aldenduena den ekialdeko muturretik ez oso urrun, Legrandek etxola bat eraiki zuen, eta han bizi zelarik, ia ezustean egin genuen ezagutza, laster adiskidetasun mina bihurtuko zen ezagutza, atzerriratu haren izateko erak interesa eta estima erakartzen bait zuen.

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Baina Shangai Tom, bere kemen eta adore guztia bilduz, ez zen lurrean pittin bat ere mugitu; piztia bere ondoan gelditu eta, txunditurik, usainkatu egin zion interes handirik gabe.

485. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 (Gauzak daudenean daudela, ez da zaill ulertzen T.-ko idazlearen lanak egun izan dezakeen interesa).

486. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0058 Mikel Lanpernak lasaiago zirudien, eta interes handia jartzen zuen lagunen arazoetan.

487. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0007 Inoiz norbaitek eskatu zion, bai, baina haren interes hutsagatik.

488. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00082 Eta halakoetan, gaur bezala, benetako interesagatik baino gehiago gizalege hutsagatik, Euskal Herriaz galdegiten dit, edo institutuko gorabeherez.

489. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00842 Logika eskolastikoarekiko interesa ahulduta zegoen ordurako eta umanismoak gauzak kondatzen eta ona-gaiztoa bereizten erakusten zuen.

490. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0127 - Sarrerak lortzea ez da erraza, baina interesa badaukazue lagunduko nizueke.

491. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0155 Interes handiz jarraitzen ari dira bake prozesua, informazio ona daukate komunikabide guztietarako aukera dutelako baino, kanpoko lidergoarekin jario oneko harremana dutelako, presoek konfiantza osoa dute mugimendu errepublikarreko lidergoarekin, suetena erabaki zuzena izan zen...

492. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Interesez usaindu ohi zuen jatetxearen aurretik pasa zen, eta ez zitzaion goserik sortu.

493. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Gertakizunak ez luke inongo interesik, bere sentiberatasuna zenbaterainokoa zen adierazteko balioko ez balu, (...)

494. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 Hain zuzen ere, kanpotarrak zirelako bereganatzen zuten hasieran jendearen arreta, gero azaleko interes pittin bat sortzen zuten lanean ibilitako tokiei buruzko kontuekin, ondoren gauza berrien lilura desagertu, jendea haietara jarri, eta oharkabeko bihurtzen ziren.

495. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0058 DEABRU MENPERATZAILEAK JOKAERA BERA ZUEN BERE HERRIKIDEAREKIN TARTEAN INTERESIK BAZEGOEN.

496. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Batzuetan, harrotasuna jelosia bihurtzen zen, jai arratsetako dantzan Oihana beste mutilen batekin dantzan ikusten zuenean, nahiz eta jakin Oihana dantzan gustora ibiltzen zelako zebilela eta ez beste mutilengan interesik zuelako.

497. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0022 Hirugarren eta laugarren planetek gainera, interes berezia zuten bizia izan zezaketen neurrian; tratu onen bat...

498. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0013 Azkenean amore eman zuen emazteak, baina susmo txiki batekin: gizon hau ez da ba sekula gehiegi laguntzeko horietakoa izan eta orain bapatean hainbeste interes agertzen duenerako izango da tartean zerbait, pentsatuko zuen gajoak.

499. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Alicek interes handiz ikusi zuen nola Erregeak memorandum liburu handi bat ateratzen zuen poltsikotik, eta idazten hasi zen.

500. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Gero erretoreak alabari bien arteko kontuaren egoera luzatu zion: zor ziona, horren gaineko interesa, Yvetteren sari murritzetik kendutako zenbatekoa.

501. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0064 - Lastima da zuk liburu horretaz interes handiagorik ez edukitzea eraso nion neure zuzendariari.

502. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Baina ez zuen ezagutzen eta ez zuen ezagutzeko interesik.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Bada makina bat gai bereziki emakumearen interesekoak eta gai horiek zerikusia dute gure sakoneko munduarekin, gure bizipenekin. Emakumeak informazioaren eremuan multzoka sartu izanak emakumeen kazetaritza mota bat agertarazi du. Emakume kazetariak, emakumeentzat eta beste emakumeei buruz idazten dutenak. Nire ustez, emakumea samaldan sartzeak informazio munduan, kazetaritzan, emakumeentzako kazetaritza ekarri du berekin, eta horrekin batera emakumeari bereziki interesatzen zaizkion gaienganako sentsibilitateak tokia izatea eduki orokorragoak dituzten komunikabideetan ere.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Orduan ez zitzaigun oso ideia ona iruditu; horrek esan nahiko zuen gainerako informazioak, guk tratatzen genituen albisteak, ez zirela emakumeen interesekoak. Hala ere, orain uste dut ez dela alferrikakoa nolabaiteko jarraikortasuna izango lukeen espazio bat sortzea, batez ere emakumearentzako gai interesgarriak jorratuko balitu eta behartuko bagintu ahalegin bat egitera gai horretaz asmatzeko, zientzietan, Unibertsitate, Justizia, politika, udal, gizarte laguntza eta abarretan emakume protagonistak aurkitzeko. Ongi dakigu gauza interesgarriak egiten ari diren emakumeak badirela, baina ez ditugu ezagutzen.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Emakume kazetariok, komunikabideetan daukagun kokapenetik, ahalegin bat egin behar ote dugu medio horietako edukiak bai kalitatez eta baita interesean ere hobetzeko? Ez da lehenbiziko aldia galdera hau egiten diodana neure buruari, nire lankide batzuei ere egin diet eta erantzuna baiezkoa da. Baina beldur naiz errealitate bat baino gehiago asmoen aldarrikapen bat ez ote den.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Lehen mundu gerra arte Ekialdea europarren mende egon bazen ere nagusiki inperialismo ingeles eta frantziarrarengatik, bigarren mundu gerratik aurrera hegemonia Estatu Batuen eskuetan geratu zen. Horregatik, Saidek orientalismoa aztertzen du mendebal kulturan erbeste iraunkorrean bizi den palestinar baten perspektibatik, baina menderatzaileek inposatzen dituzten interes politikoei begirik kendu gabe.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 College haren une garrantzitsuena berrogeitamarren hamarkadaren erdialdean izan bazen ere, haren eragina hurrengo bi hamarkadetan luzatu zen, eta Ekialdeko gauzei buruzko interesarekin batera jarrera antikolonizatzaile bat garatu zen, XX. mendearen lehen hamarkaden ezaugarri izan ziren jarrerak arbuiatuz.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Eta testuinguru horretan Ekialdearekiko interesak bulkada berria hartuko zuen, bereizi ezin zitekeena bidaiaren esperientziatik, kultura eta geografia berriak aurkitzeko desiratik, izpiritualitatean eta naturarekin lotura estua dakarten bizimoduetan babes hartzeko nahitik, eta mundu politikaren errefusetik, nola bigarren mundu gerrak hala Vietnameko gerrak gizartean utzitako ondorioak ikusi eta gero.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Espainiako testuinguruari dagokionez, Alberto Corazón edo Pedro Sempereren aipatutako liburua edo Luis Antonio de Villenak 1975ean argitaratutakoa bezalakoek azpimarratu egiten dute kultur egoera berria aztertzeko desira, eta nahiz autore oso gazte batzuen inozotasun tipikoa islatu, oso ongi ilustratzen dituzte garai hartako desirak eta interesak.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Miguel Irazustak ez zuen interes handirik erakutsi italiar eredu arkitektonikoaz bestelako joera independiente, desberdin eta partikularrak lantzen zituztenen alde, ez baita bere liburutegian ipar-Europan sortu zen vitruvianismo berria jasotzen zuten teoriko klasikoen libururik.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Autore alemanik ere ez da agertzen bere liburutegian, ez Herbeheretakorik ez eta frantsesik ere, nahiz eta horiek guztiak interes handikoak izan, bai interpretazioaren aldetik erakutsi zuten berezitasunengatik bai ekarpen grafiko, arkitektoniko eta ornamentazio mailan.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Hauen artean, morfologia ezagutzeko interes handieneko erreferentzietako bat fabrika txiki hauek zutabe salomondarren ordena zeukatela jakitea da, ze alderdi hau ez dator egungo erretaulen egiturarekin bat, euskarri ildaskatuzkoak baitira. Honek zalantza bat zabaltzen du gaur egun eliza apaintzen duten altzarien kronologiaren inguruan, gorputz bakar batez osatuta baitaude hauek, ahurtasunez kurbatutako kaleak dauzkatela, basamentuaren gainean eta frontoi-zati batek errematatzen duen atikoaz.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 XIX. mendearen bezperetan hasi ziren aurreneko zientzilariak Leizeako haitzuloengatik beren interesa erakusten.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Luis Luziano Bonaparte (Thorngrowe, Ingalaterra, 1813-Fano, Italia, 1891) funtsezkoa da. Koldo Mitxelenak dioenez, Printzea mendearen bigarren erdialdeko euskal literaturaren erdian egon zen, bera izan zen akuilu eta erreferentzia. Euskararekin bere interesa finougriera, zeltiera edo erromantzea bezalako hizkuntzak ikertu ondoren piztu zitzaion baina, besteekin ez bezala, geureari urte askotako lana eskaini zion.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 3. Jugurtak Erroman areriotzat ampsup57; Badirudi editore gehienen zuzenketa (in inimicis) nahiz eskuizkribuetako irakurketa (in amicis) biak onar litezkela. Zentzu handiagoa du zalantzarik gabe guk ere hemen onartu dugun irakurketak, horrela arazorik gabe ulertzen baita halandaguztizko perpausa (tamtsi... tamen). Bestela, in amicis irakurriz gero, nahiz eta aurrez ere laguntzat euki, are gehiago saiatu zela Jugurta Opimiori harrera ona egiten, ulertu beharko genuke. bazuen ere begirune osoz hartu zuen halere; bere izen on eta ohorearen aurretik, hau da bere interes guztien aurretik, erregearen onura jartzea lortu zuen opari eta agintzari ugarirekin.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 Ikasleen gaitasun eta interesetara egokitutako mailako testu idatziak irakurtzea; eskolako eta eskolaz kanpoko komunikazio egoerekin erlazionatutakoak.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Iragan lerroetan hiri bilbotarraren inguruko errebal batzuk deskribatzean aipatu dugun legez, hemezortzigarreneko epealdiaren interes handieneko hiri-prozesu bat markatzen duen Ibiltokien sorrerak hirian izan zuen garrantzi beraldikoa egiazta dezakegu.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Horregatik da interes handikoa mapa hau, bertan eta lehen aldiz, Gasteiz eta inguruko herrien harremana errepresentatzen delako. Hemen ikus ditzakegu aparteko gaitasun figuratiboa bide Arriaga eta Betoñokoa iparraldera, Aretxabaleta hegoaldera eta Ehari mendebaldera, hauetariko bakoitzak eskema desberdin bat duelarik eliza, etxe, baratze, eta leku amankomunei dagokienean, baina guztiak ere interesez betetako hirigune txikiagoak bezala eta definizio formal egokiarekin taiutzen dira.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Sozialismoak gizarteko kideen arteko berdintasuna aldarrikatzen du. Gizartean talde nagusirik ez egotea eta guztien interesa norbanakoen interesen gainetik defendatzea bultzatzen ditu.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Kontseilu horren barruan, Urdaibaiko jabe nahiz auzotarren interesak defendatzeko eta natura ikertzeko edo babesteko estatutuak dituzten erakundeak daude; halaber, gizarte, ekonomi eta kultur sektoreen erakunde ordezkariak, euren jarduera Urdaibaien burutzen dutenak alegia, horiek ere Kontseiluaren barruan daude.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Sindikatuek eta Ikasleen Guraso Elkarteek, ez dute uste ingurugiro arazoak euren interes eta jardueren zati direnik.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Lurraldean ekimen pribatuek interes handia erakutsi dute, ingurugiro heziketari loturiko jarduerak garatzeari dagokionez; beraz, horien eta gerora sor daitezkeen beste ekimen batzuen partaidetza ona izango da Biosfera Erreserbarako.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Sintesi agiriak. Argitalpen horiek Patronatuak berak agindutako lan teknikoetan oinarrituz egingo dira. Horiek ingurugiro gaietan interesa duten pertsonen artean banatzea elementu ona da informatzeko eta jendea gaiaz jabetzeko; gainera, ospea emango diote editatzen dituen Erakundearen lanari.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Zerbitzuen gidaliburua. Argitalpen honetan, Biosfera Erreserbako zerbitzu guztiak sartuko dira (zentro ofizialak, ostalaritza, aisia, etab.); bertan, arte, paisaje eta abarren aldetik interesa duten elementuak ere aipatuko dira.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Abbadiak antolatutako jaietan, lanak euskaraz idatziak behar zuten izan. Gaiei gagozkionez, antolatzaileek beren interesen arabera muga zitzake tela badakigu. Emigrazioaren gaia eta Larraldeko Madalenena adibidez, behin baino gehiagotan ezarriak izan ziren.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Harreman hertsiak dituzte Klubeko Zuzendaritzarekin eta honen aldeko interesak babesten ahalegintzen dira, bereziki dirua biltzeko errifa-zozketak eta antzeko loteriak antolatuz.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 d) Beraz, menpeko sozietatearen interesak dira irizpide garaile edo funtsezkoenak.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Gehienetan, horrelako transakzioak zuzendarien esku gelditzen dira, sozietatearen interesak babesteko duten betebeharra kontuan harturik.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Legeria batzuetan (Belgika) arau bereziak daude sozietatearen beraren eta zuzendarien interes pertsonalen arteko gatazken aurrean. Zenbait autoreren ustez, horrelako arauak erabilgarriak dira talde barruko interes-gatazken kasuan.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Hauen arabera, nolabaiteko interes personala izan bailiteke taldearen aginduak betetzeko zuzendari horrek duen interesa, taldearen beraren konfidantza profesionala ez galtzeko asmoz.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Horrelako transakzioak erabakitzeko orduan, berezko interesak dituen administratzaileak kontu bereziaz ibili behar du zenbait legeriatan: delako interes horiek azaldu, botoa emateko orduan parte ez hartzea, transakzioaren berri ikuskatzaileari eman behar izatea, hurrengo batzar orokorrean gaia azaldu beharra organo honen oniritzia lortzeko asmoz, etab.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Batzuetan, horrelako betebeharrak gordetzen ez badira, egindako transakzioa baliogabekoa izan daiteke eta, gainera, horrelako interesak zituen administratzailea erantzuletzat jo daiteke (zenbait legeriatan, administratzaileak undue advantage lortzea eskatzen da erantzuletzat jotzeko).

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00228 Zinta hauek Augustus Ferdinand Moebio (1790-1868) matematikariari zor diote izena. Honek interes handiko gaitasun topologikoak frogatzeko erabili zituen. Oso erraza da Moebioren zinta bat eraikitzea (223. irud.). Lehenik paperezko zerrenda edo zinta bat ebaki eta bi muturrak elkarrekin josiko ditugu, zilindro bat osatzeko. AB dira zinta elkar josteko puntuak.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00126 Egia esan, nik ez dut sinisten mirakuluekin, eta bai gizon direnen ekintzekin. Gure errealitatea hemen eta orain da. Momentu guzietako une bakoitzean jokatzen dira gure izan edo ez izanaren interesak.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Goazen bada orain Atenas, Esparta eta israeldar leinuetatik Erromatar Inperiora. Egoera desberdina da hemen. Arrazaren ideia gogor kolpatzen du hiri eta probintzia ezberdinen bilduma handi honek, lehendabizi bortxakerian oinarritua, eta ondoren interesak mantendua den inperio honek.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Horrela, teknokrazi kontzientzia, batetik, ez da aurreko ideologia guztiak bezain ideologikoa, ez baitu interesak lortzearen itxura baina interes horiek lortu gabe egiten duen lausoaren botere argikaitza.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 T.- Baina baztertuak hor izango dira... kontua da talde hain handia izatea, elkarren arteko interesekin... Egun baztertuak badira, hemen kalean dagoena, hango gay, langabetua... Baina ez dago zerbait batzen duenik lehen langileria zen bezala.

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00106 T.- Erabat ados, eskaerak kasu honetan ez dira ugazabarengana zuzendu behar geure baitara baizik. Gai honetan interesgarria litzateke birmoldaketa prozesuan enpresa handietako langilegoaren jokabideak aztertzea, beren interesak eta egoera berean dauden enpresa txikietako langileekiko solidaritateaz, eraispena erabatekoa izan da. Antz handia ikusten dut iparra-hegoa harremanekin ikusten diren jokabideekin.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Kzren irizpide liberal horren arabera, ondasunak gozatu eta xedatzeko eskubidea da jabaria edo jabetza, eta kasutan bakarrik murriztu edo mugatu daiteke, titularraren nahierarako interesa gailentzen baita.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Konstituzioa aldarrikatuz geroztik, Gauzei buruzko zuzenbidea berriro antolatu behar izan da. Esparru edo espazio batzuetan, guztion interesa edo interes orokorraren eta hiritarraren interesa edo interes bereziaren arteko harremanen oreka bilatu behar da, kasuan kasuko ezaugarriak eta hiritar horri eratxiki edo esleitu zaizkion ondasun edo baliabide horiek kontutan hartuz.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 b) Norbanakoei ondasunak eratxikitzen zaizkienetan, interes orokorra edo guztion interesa kontutan izan behar da nolabait. Hortaz, ezin da aldez aurretik zehaztu eratxikipen horren edukia, ez baitago erabateko ahalmen eskualdaketarik; izan ere, norbanakoaren jarduketa kontrolpean dago, menpekoturik, alegia.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00074 Mugitzen den ertza: interes mugatua

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00074 Irudi honetan geziek higitzen ari den objektu baten mugimenduaren norantza adieratzen dute. Mugitzen ari den puntu batek interes moderatua sortzen du; orduan, begiak seinale moderatua bidaliko dio garunari (goian).

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00134 ERESBIL horien bidez asko aberastea, jada punta-puntako interes musikologikoa lortu duelarik.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00022 Esan, azkenik, lanak idazkera ulerterraza duela oro har eta gaian interesa duen edonork, arreta apur bat jarriz gero, irakurri ahal izango duela arazorik gabe. Liburuak barne batasun handia du, kapitulu guztiek berezko tokia dute argumentazio orokorrean eta helburu berbera dute: Nafarroako euskararen bilakaera ulertzen laguntzea, argia toki desberdinetatik eginez.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Kohlbergen ustez, gainera, ekintza baten egokitasuna interes pertsonalen menpetik kanpo epai daiteke. Ekintza baten oinarrian dauden arauak elkarri kontrajartzen zaizkionean, goragoko printzipio batetik epaitu behar da ekintza hori; adibidez: pertsonenganako benerazio printzipiotik (Kant), edo ongizatea ahalik eta gizaki gehienentzat proposatzen duen printzipiotik (Mill).

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Kohlbergek uste du, halaber, jokabide morala ondoko faktore hauetako bati lotuta dagoela: a) arau bat betetzeari, b) ekintzako protagonistaren asmoari, edo c) ongizaterako ondorioei (pertzeptzioak, interesak edo sentimenduek determinatutako ondorioei).

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balio-adierazle horiek, adibidez, norberaren xede, interes, nahi, iritzi, sentimendu eta beldur zein arazoei buruzko adierazpenak izan daitezke (berdin, 46.-49. eta 84.-92. orr.).

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lehenbiziko aldiz, erabateko famili integraziorako elementutzat hartzen da adopzioa; famili harrera babeseko instituzio berritzat itxuratzen da; adingabearen interesa lehentasunezko tokian jartzen da oro har, berarekin zerikusirik duten administrazio zein lege ekintza guztietan alegia; Ministerio Fiskalaren eskumenak zabaltzen dira, adingabeen eskubideen babesle gisa; abandonoaren figuraren ordez babesik ezarena jartzen da, eta adingabeen babesaren arloan jarduera prozeduren DESJUDIZIALIZAZIOA deitu dioten hori gertatu da.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Baina, egoera hau indibidualismo-maila batekin guztiz bat etorriko balitz ere, errentatzailearen eutanasia izango litzateke, eta, ondorioz, kapitalistaren zanpaketa-botere pilatuarena, kapitalaren urritasun-balioa ustiatzeko. Gaur egun, interesak ez du inolako jatorrizko sakrifiziorik saritzen, eta lurraren errentak ere ez.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Kapitalaren jabeak interesa eskura dezake kapitala urria delako, lurraren jabeak errenta jasotzen badu, lurraren hornikuntza mugatua izatearen ondoriozkoa den bezalaxe; baina, lurra urri izateko arrazoi intrintsekoak egon badaitezke ere, kapitalarekin ez da gauza bera gertatzen.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Muga horretarako arrazoi intrintseko bat, interes moduko sari-eskaintzak baino sorraraz ez lezakeen jatorrizko sakrifizioaren zentzuan, kontsumitzeko joera indibiduala mota batekoa izanik, luzera eta enplegu beteko egoeran, aurrezki netoa kapitala nahikoa ugaria izatera heldu baino lehen bukatuko litzatekeenean besterik ez litzateke egongo.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Lan-kontratutik eratorritako gaietan langileen eta enpresaren artean gatazkan dauden interesen abenikoa lortzeko obligazioz egin beharreko saioak dira.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Establezimendu kolektibotzat ematen da familia bat osatzen ez duen pertsona-talde bat agintaritza edo erregimen komun baten pean eta helburu edo interes pertsonal komun batzuen loturarekin bertan bizitzera destinatutako hura.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00238 Formari dagokionez, ipuina eta eleberria ezberdinak dira pentsatzeko moduan, eraikeran, eraiketan, teknikari dagokio interesa; hizkuntzari dagokionez, berriz, berdinak dira (...)

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Botigo zein korporazio horiek merkataritzako hirietan antolatzen ziren Erdi Aroan, Klasearen interesak hobeto defendatu ahal izateko.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Psikologia fenomenologikoak, pertsonaren errepresentazio mental konzienteen azterketarekiko interesa bultzatu zuen, errepresentazio horietan ezarriz jokaeraren batasuna, eta teoria konkretu desberdinen bidez (batez ere G.A. Kelly-ren teoriaren bidez) pertsonaren psikologia kognitibo diferentzialaren garapena sustatu zuen.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Hasiera batean, Bilbo-Elgoibar trenbideak Donostia norabidean izango zuen luzapen gisa jaio zen, baina interes orokorreko trenbide kategoria emateko arrazoi nahikoa izan ziren: trenbide horrek kostaldeko komunikazio bideetan zuen garrantzia; Bilbo-Durango, Durango-Zumarraga eta Donostia-Irun trenbideekin zituen loturak; merkataritzan eragingo zituen hobekuntzak; eta Bilbo nahiz Pasaia bezalako portuak Euskal Herriko merkataritza portu garrantzitsuenak zuzenean lotzeko ematen zuen aukera.

560. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Logika horretan hizkuntzen erabilpenaren alderdi pastorala gero eta argiago ager zitekeen, garaiko zalantzen artean, nahiz eta hizkuntzen eliz erabilerak kristau elizen arteko eztabaidakizun bilakatu ziren XVI.ean, eta berorri buruz bakoitzak bere esperientzia eta interesetatik hitz egiten zuen.

561. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00033 Norberaren interesak ere gizartearenetara makurtu behar dira bien artean inolako gatazkarik sor dadinean.

562. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00037 Euskal Herriko subjektuek berek egituratutako eduki errealak biltzen saiatzea izan da ikerketarako gure interes nagusia.

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00037 Subjektuek egituratzen dituzten dilema-motetara bideraturik egon da gure lan honetako interes nagusia, ondorengo arrazoiak bitarteko:

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Erabat makurra da hizkuntza minorizatudun herri xeheak nazionalismo linguistikoagatik interes handirik erakusten ez duela esatea, beren hizkuntzak ardura ez balie bezala.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Eta hala ere nazionalismoen aldia amaierara heldu dela esaten zaigu behin eta berriro. Tesi hori baina, jarrera ideologiko bat da, printzipio-eskari bat. Nork dio estatu berririk sortu behar ez denik? Historiak? Berezko patu batek? Determinismo metafisikoak esan behar al digu zer egin behar dugun? Geure etorkizuna geure eskuetatik kendu eta interes etereoen menpe jartzen dutenek pertsonen adingabetasuna defendatzen dute.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Zehapen penala merezi duten jokaerek gizarteko balore garrantzitsuenak erasotzen dituztenak izango dira: bizitza, ohorea, pertsonen segurtasun fisikoa, ordena politikoaren egonkortasuna ... Arlo zibilean ez-zilegiak diren portaerak sinpleki kaltegarri bezala definituko ditugu, besterik gabe interes partikular bat urratzen dutelako.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Logikoa denez, ez zuten mailegua interesen bitartez luzatu nahi izango eta dirua zegoen une batez baliatuko ziren zorra kitatzeko.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00171 Ikasleak eremu profesionalerako interesa agertzen duen momentuaren aipamenarekin, 5. tipoari irekitzen diogu bidea.

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Interes orokorren alde biltzen, herriak (barnealdean gehienak hain neurri txikikoak dira eta) ez dira ohituak eta ez dute nahikeria handirik erakusten. Euskarak (irakaskuntzaren berrantolaketari esker besteak beste) eta euskal kulturak eragin baikorra ukan lezakete pratika hauen bilakaerazteko.

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Euskal nobelistikari egotz daitekeen astuntasun tematikoak hemen badu irtenbide airosoa kabalistikoa eta interes handikoa, nahi baduzu.

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Horretarako erreferendumak proposatuko dira, herriak parte hartu gabe hautesleen eskuetan geldi ez daitezen guztion intereserako izanen diren erabakiak.

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Auzi horrek sortzen duen interesa honetan datza: nazio anitzeko estatuaren barruan, nazio batek subiranotasuna eskuratu nahi balu, badu nahi hori gauzatzerik era demokratiko batean, indarkeria erabili gabe, alegia.

573. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00108 Horregatik, ildo honetan landutako ekarpen guztiak hala dira, ukipenean dauden hizkuntzen egoera eredatuaren transformazioa, motibazioa operatibizatzeko erabiltzen delako, nahiz eta sugestopedia moduko teknika herrikoien bidezko euskalduntzean, interes teoriko-praktikoa ikus daitekeen 35 Millet, I Musika entzunez... Sugestopedía Ele 14, 1996, 51-56 orr. Eta ale berean: Mathivet, B. Sugestopedia, 43-50 orr. eta Wolff, J. Sugestopedia AEKn ? 57-61 orr..

574. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00078 Euskal arazo politikoa gaitzat hartzea ezinbestekoa bazen Sari Nazionalak irakurlego ezberdinetan piztutako interesaren su-garra bere horretan mantendu edo areagotzeko, ezin ahantzi dezakegu estrategia ausart horren alde arriskutsua

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Galtzaileen alde egiteko ez du ematen bestelako interes materialik izan zezakeenik.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Inmigrazioa eta emigrazioa, berriz, erroldetako sarrerak eta irteerak zuzenean tabulatuz lortu dira, eta, batez ere, udaletako bertako fitxategiak hobetsi dira, hurbiltasuneko irizpidea aplikatuz, zeren interes nagusia jatorria aldagaian baitagoe, emigrazioan, eta helburua aldagaian, inmigrazioan.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00093 Beren interesak defendatzeko behar handiena zuten jauntxoak ziren hiri-bilduetako biztanle nagusia, bai aberatsak, bai politikoak eta bai erlijio-gizonak; ezer ez daukanak gordetzen lanik ez dio esaera zaharrak.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Baina aurrera ere beharko zutela bazekitenez, iturria ez agortzeko moduan egiten zuten lan, geroko interesetan pentsatuz, nolabaiteko errespetoz:

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00097 Kredituek beti dute interes bera, baina errazago ematen zaizkie dirudunei.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00097 Guk ez dugu dirurik baina ez gara interesaren beldur, gure lan egiteko gaitasunean erabateko konfidantza dugulako, eta lan egiteko gaitasuna galduz gero akabo, orduan batzuk aitzakia bila hasiko baitira, eta aitzakiekin ez dugu aurrera egingo.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Harrigarria dirudien arren, Stalinek, esandakoa betez, ez zuen han bere interesen alde eskuhartu eta laguntza osoa eman zion Churchilli greziar komunisten aurkako errepresioan.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00049 Filtrazioa PSE-EEren aldetik datorrela dirudi, eta filtratzeak berak adierazten du norbaitek ez duela interesik akordioan.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Honek, itxuraz, zerikusirik badu eliteko familiek beren interes materialen onerako beharrezkoa duten ondasunen kontzentrazioa eta oinordetzako transmisioarekin.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Horrexegatik agian, etxeko jarduerek interesa piztu dute: jada ez dira zerbait naturaltzat jotzen, seme-alaben kopuruak eta asistentzi zereginek behera egin dute eta etxeko erreprodukziorako gizarte-kostuek gora eta antolamenduaren beraren oinarriak hondatu egin dira, bikotea eta tradiziozko famili unitatea krisian sartu direnez gero.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 1. Pasaia eta bere portuari buruzko interes kontrajarriak

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Gatazka horiek gertatzean, herri bakoitzeko biztanleek bat egiten zuten eta, euren agintari, merkatari edo jabe txikien inguruan bildurik, talde trinkoa osatzen zuten beraienak jotzen zituzten interesak defendatzeko.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Lau herri eta biztanle ugari ziren, interes kontrajarriak izanik, eremu txiki bat kontrolatu nahian zebiltzanak.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Lehenbiziko karlistaldia (1833-39) hasi zenean, ukitu erromantiko nabarmenez apaindutako borroka izan baitzen, espainiar gauzekiko interesa nabarmen areagotu zen.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Interes honek bere aztarna utzi zuen literaturan eta arte plastikoetan, eta gainera, borrokan ari ziren alderdi bietan atzerritar asko ari zenez, bai militar gisa bai begirale gisa, are gorago egin zuen interesak.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Luxua errepublika batean ezarri ahala, espiritua interes partikularrera begira jartzen da.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Estatu batean, beti dira jaiotzaz, ondasunez edo ohorez goren direnak; baina horiek herritarren artean nahastuko balira, eta besteek bezalako boza besterik ez balute, denen libertatea haien esklabotza litzateke, eta ez lukete inolako interesik izango libertate hori defendatzeko, ebazpen gehienak beren kontra izango liratekeelako.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Horrela, botere legegilea nobleen gorputzari eta herria ordezkatzeko hautatutako gorputzari emango zaie, eta talde bakoitzak beren biltzarrak eta eztabaidak izango ditu, eta ikuspegi eta interes desberdinak.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Lehenik, bere izatez da horrelakoa, eta gainera beharrezko da bere pribilegioak gordetzeko interes handia izan dezan, berez gorrotagarri diren eta, estatu libre batean, beti arriskuan egon behar duten pribilegioak.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Baina oinordekotzazko botere bat bere interes partikularren arabera jokatzera makur litekeenez, eta herriarenak ahaztera, zera behar da: botere hura erosteko interes handia sorrarazten duten gauzetan, hala nola diru-bilketari dagozkion legeetan, hark galarazteko ahalmena baino ez izatea legegintzan, eta ez erabakitzeko ahalmena.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00259 Badira arte bat eta asmakizun batzuk iruzurrak saihesteko, eta interesak arte eta asmakizunak iradokitzen dizkie zerga-biltzaileei, eta administratzaileek imajinatu ere ez lituzkete egingo;

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Zorraren barkatzea eskatu ahal izateko, zehapena betearazteak kalte larri eta funtsezkoak sortu behar dizkio, dela Espainiaren ekonomiari edo industriako alor bati (ekoizteko gaitasunean edo lanpostu kopuruan), dela Estatuaren interes orokorrari.

597. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0241 Beraz, ez da guztiz heroia, ezta ere nazi tipiko bat; gerra bere interesetarako erabiltzen duen enpresaria da gehienbat era guzti hau filmean argi zehaztua geratzen da; ongia fabrikako kontablea den Itzhak Sternek (Ben Kingsley) sinbolizatzen du.

598. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0008 Ingelesak flexiorako duen sinpletasunagatik edo, ordenadorezko analisi morfologikoak ez du aparteko interesik piztu ikertzaileen artean.

599. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0230 Ez dizut berriz esanen: buruan sartua dizuten aurriritzi ergel bategatik ez dezazula itsu itsuan bazterrera utzi gai honek zuretzako izan lezakeen interesa; behar bada, gaur Orixeren esanak entzuteak, bihar edo etzi, ez Orixerenak, ez nereak, eta ez beste inorenak entzutera ez jartzeko argitasuna eta indarra emanen baitizu.

600. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Gaur berriro bitxi samarra irudituko bada ere apika, kritiko batzuei entzunda pentsatuko ez litzatekeena izan arren bereziki, belaunaldi honen kontzientziapena kultur-interesaren ia sinonimoa da; eta abertzaletasuna definitzen duena, batez ere interes kulturala da.

601. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Euskal Herriari dagokionez, gai honen interes handiak eraginik, hainbat adierazpen eta argitarapen oker egin izan dira, historia eta zientziarekin bat ez datozenak, interes ideologikoen arabera egindako adierazpenak...

602. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Interesak asko eta handiak dira, batez ere diru-iturriekin zerikusirik dauzkatenak, eta honengatik dokumentuak bai faltsuak baita egitazkoak ere erruz argitaratu ziren jabetza eta ustiapen eskubideak zehazteko.

603. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Ez da bakarrik kupulak akordio batera iristea, oinarrian lan egin behar da, kultur harremanak, harreman ekonomikoak bultzatu, horregatik Ucinekin sortu zen iskanbila, planteamentu horiek, interes kapitalistak egon baziren ere, legitimoak dira.

604. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Gure interesa, oraingoz, euskararen tratamendu automatikoari dagokiona da.

605. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Euskararen egoera kontutan hartuta AEK Euskal Herria euskalduntzeko proiektuan interes publiko duen erakundetzat hartua izatea, bide horretan AEKn diharduen irakaslego gorputz osoa onartzea, hiru urte edo gehiago duena meritu lehiaketa bidez, homologatuei luzatzen zaien besteko dirulaguntza ematea bere ikasgu guztiei, AEKko ikasguetako kostu estandarra finkaturik, langabetuentzako laguntza bereziak, arazo fiskalaren konponketa, ...

606. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0129 Euskara eta gaztelaniaren egoera orokorrari buruzko perzepzioa, interesa, jarrera eta orain arte jarraitutako politikari buruzko iritzia nolakoa den azalduko da orain hiru azpiataletan:

607. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0129 - euskarari buruzko interes eta jarrera

608. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Bere interesa Arte Ederren Fakultatean murriztuta dago banakako batzuengan eta Euskal Herriko gizarte mailan, Antropologian (eta bereiz daitezkeen zientziatan: Etnografia e. a.) eta Euskal Filologian (Soziolinguistikan, batik bat) interes handiagoa susma daiteke.

609. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Bukatzeko, esan dezagun gazte eskolatu talde honek eduki dezakeen interesaz gain, bazegoela aukeraketa horren atzean arrazoi praktiko bat: inkestak egingarria izan behar zuen, talde zehatz bati zuzendua, eta burutzen erraza.

610. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Beste hitz batzutan esateko, munduaren osotasunaren kontzientzia lortu duen literaturak, literatura modernoak ez bezala, telos bat azaltzeko interesa galtzen du, eta horregatik mitoaren eta magiaren konbentzioez baliatzen da berriro.

611. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0031 Literatura ez-modernoetan desagertu egiten da interesa literatura modernoan ibilbidearen metaforaren bidez adierazten den telosarekiko.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Printzipioa ikusia dugu jadanik: kapitala behar da zaindu, eta interesak soilik bildu.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Bestela esan, gaur egun maileguen interesa esaten dena debekatzen du eta ondorioz bankuetako iharduera.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0005 Ikuspegi geologiko/geomorfologikoaren aldetik, nahiz interes zientifiko nahiz kultur eta hezkuntz interesagatik ondare naturalaren elementu baliotsuak osotzen duten lurraldearen zona edo puntuen katalogazio eta inbentarioa izan da azterketan trataturiko aspektuetariko bat.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0005 Informazio honetatik abiatuz Gipuzkoako Foru Aldundiak Lurralde Historikoaren interes geologiko/geomorfologiko handieneko adierazkariak plazaratzea komenigarritzat jo du, gure lurraldeko izadiaren hainbat zaletuk argitalpen hau gidaliburu modura erabil dezaten, eta bai Zientziatako irakasleek ere, textuetan agertzen diren fenomeno geologikoen adibideak berorien ingurunean topatuz oinarri didaktiko modura erabiltzeko.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0039 Adieraziriko guztiaz, zonak, interes sedimentologiko, estratigrafiko, geomorfologiko eta paisajistikoa du.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 Izan ere berriek eskuz esku korritzen dute baina igorpen berriek ez diote lehen iturriaren lekukotasunari herdoil eta nahasketa baizik eransten (1970: 26-27) 2 La búsqueda de un método que permitiera eliminar en lo posible lo subjetivo se remontaba a los orígenes de la filología y se halla estrechamente ligada a la concepción del libro como transmisor de unos significados fundamentales -la res-, que se conformaban a su vez a través de unos significantes únicos -los verba-, Blecuaren aipua (1983: 9) zorigaitzez hemen moztu behar dudana jarraipenaren interesa (eta humorea) begibistakoa den arren. Aitortu behar dut neurri batean harritu nauela begiratu ditudan testukritika eskuliburu eta lanetan hiztegiek aurkezten dituzten arazoez ezer ez aurkituak. Halere, nago testukritika ez-mekanikoaz (hots ez-Lachmanniarraz) aritzen direnek bederen baluketela horretan interesik; pentsa bedi, urrutiago joan gabe, zeharkako tradizio, aipu, zuzenketa/berridazketa eta abarretan hiztegiek (inoiz batek baino gehiagok) duten garrantzian. Testuan ematen den Malkielen gogoetak hiztegigileei beharbada sail-barnetiko interesik ere sor liezaieke.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 0.2 Genio y lengua-tik datorren eta hain arrakastatsua izan den Larramendiren ariketa eta nortasunaren irudi zaharkituari (ikus Lakarra 1985a) 3 Harrigarri da L-ren azterketen interesa haren halaholako etimologiekiko sentiberatasunean eta antzeko azaleko kontuetan oinarritu izana. Euskara idatziaren historian 150 urtez izan duen eragina nekez azal daiteke bide agor horiek zehar. eutsi nahi dionik gelditzen bada ere, badirudi azken bospasei urteotan Larramendirekikoak aldatuaz doazela (cf. Lakarra 1985a, 1985b, 199lb, 1991f, Mitxelena 1983,1984, Sarasola 1986, Urgell 1985), egungo hurbilketa ohizkoena edo hedatuena besterik delarik.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Interes handia duke, bestalde, euskaltzale eta abertzaleek Nafarroan garai hartan izandako politika jokabideari behako bat emateak: hauteskundeetarako bederen, eskuinarekin elkartzen ziren beti, euskal aferaz landa hainbat arlotan irizkide bait ziren.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Ezin dugu ahaztu ere ez, Eusko Ikaskuntzaren izaera instrumentala, zeinak behin baino gehiagotan Aldundiei eta Euskal Udalei aholkatu eta interes soziala duten mahainguruak antolatu dituen.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 Ondorena zera da, hiribildu eta elizate bakoitzak, eliz, ekonomi eta gizarte-ikuspegietatik, interes handia izango dutela barreiaturiko unitate bakoitza datzan espazioa zeini dagokion zehazteko.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Errima edo hoskidetasuna da bertsolaritzaren inprobisazio-teknikaren barnean interesgarriena eta interes gehien pizten duena.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Baina, galderekin batera erantzunak biltzen eta sailkatzen hasi ziren eta honela beren interesak eremu berrietara iragan ziren.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0091 Ideologia, oro har, nork bere interesaren maskara gisa baliatu nahi duela onartuz gero, orduan uste naturala da intelektualek, historia interpretatzerakoan edo politikak formulatzerakoan, jarrera elitista hartzera jotzen dutela, herrimugimenduak eta masek erabakiak hartzen partehartzea kondenatuz, eta, aldiz, gizartea gidatzeko eta aldaketa soziala kontrolatzeko beharrezkoak omen diren jakintza eta adimena dutenek gainikuskatzeko premia azpimarratzea.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0010 Egia esateko, aurreko mendearen bukaeran eta gure mende honen haseran lehenengo indusketa arkeologikoak ere hasiko dira interesa zientifikoagoa biuhurtzen delarik.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Kapitulu honetan osasun erakuskari batzu bildu dira, emakumeentzako interes eta eragin berezia bide duten alderdiei buruzkoak, eta horren edukina osatuz joan da, eskura zegoen informazioa aurkitu eta datu berrienak erabili ahal izan diren neurrian.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Emakumeentzako aparteko garrantzia eta interes handikoa da, politika sanitarioak ezartzerakoan, kontutan hartzea sexuaren elementu diferentziala, osasunari dagozkion gorabeheretan eragin argia duelako.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 Oroitarri horren interes guztia, C14ez eginiko datapena da: 3850+90 B.P. (hots, 2560 eta 2057 K.a.).

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 Adibide honek, azpimarratzen duena da, beharrik balitz (160. argazkia), miaketa klandestinoetatik bazter egon diren hondakinetan lan egiteak duen interesa.

630. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0026 Izan ere, bertsolari, bertsozale eta teknikariek hamaika ikuspuntu desberdin dute gaiaren inguruan; hamaika motibazio, interes eta gusto desberdin.

631. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0033 Hau da, ziur aski ondo jaso eta entzungo lituzkete beste diskurtso edo iritzi batzuk, beraien ezagupen-maila eta interesetara egokituta, noski.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0017 Bilakaeraren historiarako ere badu interesa bi ikuspegitatik: filogenetiko eta ontogenetikotik.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0017 Era berean, Soziologiarako duen interesa adierazten du, psikoanalisiak inguruabar eta eskakizun sozialen garrantzia agerian jarri duen heinean, ez neurosien etiologian soilik, baita orohar subjektuaren bizitzan ere.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Horrelako zigor motak daude: isunak eta antzeko diru-zigorrak, baimenak deuseztatzea, salgaien merkaturatzea debekatzea, diru bermeak gordetzea, kreditoak gehi interesak itzultzea, diru laguntzak kentzea, laguntzarako edo kuotak banatzerakoan zerrendetatik kentzea.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Garbi azaldu beharra dago iruzurrak gu guztion interesa eta dirua jotzen duela.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Kategoria honen helburua ekosistema, komunitate, elementu biologiko, interes geologikoko eremuen,... babespena da.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030
- Galtzeko arriskuan daudenak
- Kalteberak
- Bakanak
- Interes berezikoak

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0046 10.2.2.- Mehatxaturiko Espezieen Katalogo Nazionalak, galtzeko arriskuan eta interes berezikoen taldean hainbat arrain tipifikatzen dituenak, ez du Gipuzkoako arrain bat bera ere aipatzen.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Ehiza dela eta, iharduera jakin batzuei amaiera ematea izango litzateke onena, hala nola, norberaren interesen alde egitearren ehizan probetxugarri diren hainbat espezieren haragijale depredatzaile hiltzea.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0232 eta bigarrena: interes guztiak hartuko liratekeela kontutan, behin-behingozko balioz, sendagileak hain ugariak diren neurosi psikogenoen tratamenduen nekea kenduko lieketen terapeuta-mota bat onartzeko prest agertuko balira, eta gaixo horien onurarako terapeuta horiekiko etengabeko harremanetan iraunen balute.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0232 Jakina, bada; hirugarren interes bat ere kontutan hartu nahi nuke: jakintzarena, hain zuzen ere.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Liskarrak direnean, taldearen interesak defendatzeko ordezkari izaten dira.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 a) Baloreak epe laburrerako jaulkitzen direnean errenboltsoaren balioaz abonatuko dira, 57. azpitaldeko konturen bat edo hala dagokionean 661. Obligazio eta bonuen interesak kontua, zordunduz.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0019 Ondorioz, erromatarren interesak ere desberdinak izan ziren.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Euskararekiko interes handia dute eta euskara sustatzearen aldekoak dira.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Euskararekiko interesa dute eta euskara sustatzearen alde daude.

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Euskararekiko interes handia dute eta euskara sustatzearen aldekoak dira.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Euskararekiko interes handia dute eta euskara sustatzearen aldekoak dira.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Euskararekiko interesa dute eta erdia baino gehiago euskara sustatzearen alde dago.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0046 Handikeria zientifikoaren antzeko zerbaitek, giza miseria pixka batek eta aurkikuntzaren ondorio sozioekonomikoengatik sortutako interesek patenteen gerrako urte bihurtu zuten 1984. urtea.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0262 Garrantzi praktikoa: Espezie honek ez du interes gastronomikorik mamia oso gogorra eta larruaren antzekoa duelako.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Hori dela eta, premiazkotzat jotzen genuen Espainiako Estatuan eta Euskal Autonomi Elkartean eskueran dauden baliabideak gidaliburu batean, sortu berrian alegia, bildu eta sailkatzea, horrelako gaiekiko interesik duenak nora jo jakin zezan.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0040 1. Seme-alaben interesean zehaztuko da, senar-emazteetako zeinekin geldituko diren umeak aitamen guraso-boterearen mendean,(...)

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0098 Dadaismoak, konstruktibismoak edo neoplastizismo holandarrak, adibidez, oso arrazoi eta interes desberdinak medio, Hegelen enuntziatu hau kontutan hartzen dute.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0123 Izan ere, aspalditik euskal kultura (interesak medio, besteak beste) oso Herri erlijioso eta kristauaren paradigma eta adierazgarritzat hartu izan baita.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0175 Iraganean, zoriontsu iharduten genuen lanean, norberak interes handia erakutsiz, baina besteengandik ez genuen espero jendetasun apur bat baizik.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0175 Orain, bat-batean, jendeak gureganako berebiziko interesa agertzen du, xehetasuneraino azaltzen da egarriak jendea;

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Horixe erakusten digu jaiotza-kontrolaz eta, arazo horrekin lotuta, emakumearen askapenarekin eta populazioaren kontrolarekin zerikusia duten baloreez mundu osoan dagoen interes gero eta handiagoak.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Piaget orain mende erdi baino gehiago hasi zen haur-ikasteaz idazten, baina beraren lanari buruzko interesa, amerikar testuinguruan, ez da sortu 60ko hamarkadara arte.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0100 Zer dela eta, beraz, 60ko hamarkadan sortutako Piaget-i buruzko interesa?

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0034
* Errealitatearen azterketarako alferrikakoa den estatu eta boterearen paradigman ainguraturik daudela.
* Zenbait datuen ezagutza eza ere aurpegiratu izan zaie; adibidez, gudetan inplikaturik dauden benetako interesak, interes hauek ordezkatzen dituzten talde edo klaseak, interes hauek ainguraturik dauden egitura ekonomikoa, hauek azaltzeko egitura politikoa eta aparatu militarra ekintzarako tresna bezala.
* Gudan gehiegi erdiratzearen ondorio bezala, bakea definitzeko garaian beharrezkoak diren beste biolentzia motak baztertzen dituztela.
* Bere izaera kontserbatzailea eta egungo nazioarteko ordenua mantentzearen aldekoak direla; ikertzaile hauen helburu bakarra gudaren zergatiak aztertuz honekin bukatzea da, honen arrazoi ugari aurkitzen diren egituretan inongo aldaketarik planteatu gabe.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Bere ikasleek, edo ikasleetako zenbaitek edo ez dute Programak suposatzen dituen heldutasun eta/edo ezagutzazko aurrebaldintzak betetzen, edo beren artean eta beren adineko beste subjektuen konparazioan oso interes desberdinak azaltzen dituzte, edo bestela zentroak ez ditu izaten suposamenduz izan beharko lituzkeen baliabideak, etab.

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Zeren, produktu izaerara mugaturik, arte lana ekoizpenaren interesen mendean jartzen baita, eta, zentzu batean, babesgabe gelditzen baita haren aurrean, kritika egiteko ezindurik, areago oraindik, neurri batean, eginkizun hori gaitzetsi ere egiten duelarik.

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Soft-edge kontzeptua all-over painting kontzeptuarekin uztartzen da (han tentsio eta interes bisualeko guneak oihalaren gainean uniformeki zabaldurik daude, ikuspegi ilusionistan eta erdiko gunea duten obretan ez bezala).

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 Interes sozial zehatzagotik eta ez bakarrik pasibotik dator, joandako mendearen bigarren erdian, J. Ruskin eta W. Morris-en polemika lanaren, teknologiaren eta produkzio industrialaren maila estetiko oso apalaren kontra, hori litzatekeelarik artearen gainbeheraren arrazoi zuzena, ez baitzegoen integratua, antzina urrunean bezala, bere garaiko gizartean.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Erakundea, beraz, jaiotzen da, Isabel II.a tronutik bota ondoren eta Amadeo de Saboya-k abdikatu ondoren, afan berrizaleen eta Arte Ederrentzako interesaren beste fruitu bat bezala, esperientzia errepublikano iheskorrak eta, batik bat, Emilio Castelar-ek bultzaturik.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 Gainerakoan, benetako interes informatiboa daukatenean argitara daitezke; adibidez, protesta jakin bat egiteko talde batek biluztea erabakitzen duenean.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Nazio bat zenbat eta demokratikoago, ilustratuago eta askeagoa izan, hainbat eta gehiago haziko da jeinu zientifikoa interesen arabera baloratzen dutenen kopurua, eta industrian berehala aplikatzeko moduko aurkikuntzek orduan eta probetxu, aintza eta botere gehiago emango diete aurkitzaileei;

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Instintuzko joera batek giza izpiritua adimenaren eremu gorenetarantz jasotzen du alferrik, interesak erdi-mailakoetara ekartzen baitu berriro.

670. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Norbaiten interesa beraz hori ere. Zeren hemen baita mina: nolaz den jende hori euskal kulturaren harrobi bizia hain urte nasaiez agertu zaigun etxeaz edo ahantzia edo axolagabetua, halabeharrak joa bezala! eta zerbait pentsatzeko gogoa etortzen bazaio, zernahiren irensterat emana.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Han, San Fernandoko Arte Ederren Eskolan ofizialki sartu aurrerik Cados de Haes margolari belgikarraren irakaskuntzaz baliatu ahal izan zuen, haren ikasle zen Jaime Morera leridarrarekin batera maisu honek Zubiaurre gaztearen hasierako interesa erraz bideratu zuelarik paisaiaren generoa lantzerantz, bere maisuek erakutsitako errealismo erromantiko berantiarraren aginduen barruan.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 (...) egin zuen osteraren bat edo beste, interes handiko obrak eginez, besteak beste aipagarrienetarikoa Las Planchadoras izenekoa, 1895.eko Arte Ederretako Erakusketa Nazionalean Brontzezko domina jaso zuena.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0127 Hau gertatzen denean, interes berezia jartzen du jendeak, gazteek mundua ikusteko era berezia dute eta.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0154 Lô*pelmann-ek dioenez (1932: 13), euskal auzokideen taldea beren premia amankomunak betetzeko elkarri eragiten dioten interes eta obligazioez lotutako pertsonen taldea da.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Irakasgaiaren izaeraren arabera nagusigo edo enfasi erlatibo handiago bat jarriko da edukin batzuetan edo bestetzuetan, irakasgaia antolatzen duten ardaztzat balio dezakeelarik; hala ere honek ez digu ahantzarazi behar irakaslegoak, irakasgaiaren garapenean, interes eta eskakizun berdinaz zaindu behar dituela guztiak eta ikaskuntza elkarren arteko harremanean egin beharko dela, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta horiei dagozkien ebaluaketak garatuz.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 Substantzien azterketa gai guztietan ikus daitekeen zerbait da, proposatutako ihardueren adierazburua substantziarik garrantzitsuenak erabiltzeko moduan aukeratuz eta interes nagusia azpimarratuko duen informazioaz lagunduz.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0181 Metodologia aldetik, dagoeneko aipatu dugu zelulari buruzko ideiei dagokien historiaz baliatzearekiko interesa (azido nukleikoen aurkikuntza, esaterako).

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0043 Orain badakit, momentuko haserre eta negarrei far eginaz, nere muga intelektualen hausdura eskolara joaten hasi nintzenean gertatu zela; herri txiki bateko biztanle koitadua, garai haietan imajina ez nezakeen munduetara zabaldu da ene pentsakera eta ulermena maitasunak eragindako interes intelektualaren eraginez.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 4.- Erregelekiko interesa eta desira.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 Lehentasuna interes ekonomikoek dute nabarmenkiro, maitasunak izan ordez.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0051 Irekidura kritiko berri hau zenbait elementu lagungarriek ahalbidetu dute, italiar egoera politikoaren aldaketak, berrogeitamar eta hirurogeiko hamarkaden arabera; nagusiak deritzatenei buruzko ikerketen agortzeak eta honen ondorioz azterketa-perspektiba berriak irekitzeko beharrak; kritikaren erroetan gertatutako belaunaldi-aldaketak, eta horregatik gerra-ondoko hasieratik gertakizun estetikoen irakurketa geldia eragotzi zuten aurreritzi ideologikoen aldentzeak; azkenik, abangoardia historikoen inguruan ikuslego orokorrak geroz eta gehiago agertu duen interesak, munduko museorik nagusienek duela hamarkada bat aldizka antolatzen dituzten erakusketa-ikuskizunez erakarria.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0051 Zentzu honetan, 1986an Veneziako Grassi Jauregian aurkeztutako Futurismo Futurismi erakusketak, artisten hautaketaren eta komisarioek erabakitako muga kronologikoen inguruko polemikak alde batera utziz, funtzio garrantzitsua izan du, dudarik gabe, ikuslego orokorraren, kritikaren eta argitaletxeen interesa unibertso futuristarantz susperterazteko.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0246 Bere interesek eta indarrak baino gehiago bere ahuleriak eta zurikeriak eta labankeriak dute gaztelaniartu, goikoen gustua derrigor egin nahita.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 Atalekiko interesa aztertzen bada, berdin: Egunkariak dituen atalekiko interesa modu honetan banatzen da.(...).

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Zuzenean ikus dezakegun ardura biztearen adierazlea, Munduaren egoerarekiko interes hazkorra dugu.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Neure bihotza errazki kontsolatuko nuke usteldura horri buruz interes publikoari dagokionez, pejoraque soecula ferri Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa Nomen, et a nullo posuit natura metallo baina ez neureari dagokionez.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Behar-egoera hauen aldean, ikastetxeko paradigmen proposamena aldatzeko bizikidetasun-arrazoiak eta interes partikularrak izango dira.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Horrela, enpresaren interesa argi eta garbi azaltzen denean, informatikak laguntza garrantzitsua eskainiko die katalogatze- eta indexatze-arazoei; garraio, barreiatze eta hartzeari dagokienez, magnetoskopioei konektatutako sateliteak (produktuak biltzeko) edo bideodiskoen edizioa dira bi irtenbide posible.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0165 2. Bazkide komanditarioen kapitala, produkzio-tresna, pentsatzekoa denez eta erantzukizun mugagabea dutenez, sozietatearen kudeaketan interesik handiena jarriko duten pertsona batzuek administratua.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Erromatar zuzenbidearen ikasketengan gehien ikusi izan den gaien artean XIX. gizaldiaren azkenaldean hasi eta, interesaren alboratze nabarmentsua ikusi daikegu; jadanik ez da erromatar zuzenbidea oraindino pandektistak zerabilen justiniarrek ezarritako oso-osoko eran ikasten.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Interesa, aro klasikoan izan zen zuzenbidearengan eta baita kultura-, giza- eta politika-ekonomiazko aldaketen arabera eta era askotariko aroetan zehar ziren erakundeen kondaira-aurrerapidean ere agertzen zaigu.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Zentzu honetan, lehendabizi aipa daiteke, botere publikoen obligazio konstituzionala, kontsumitzaile eta usatzaileen defentsa garantiza dezaten, horien osasuna, segurtasuna eta interes ekonomiko legitimoak babesteko xedearekin (51 art.).

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Horren edukina areago da botere publikoek daukaten obligazio bat, etxebizita-politika bat aurrera eramateko, zeina bi ezaugarri-markarekin kalifikatua baitago Konstituzioan: hauek izaki, bata, lurzoruaren probetxamendua interes orokorraren arabera erregulatzea, espekulazioa galarazteko, eta, bestea, botere publikoen ekintza urbanistikoak sor ditzakeen plusbalioetan komunitateak parte hartzea.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 e) Ondasun material jakin batzuk babesteko arauak, zeintzuk, partikularrentzat izan dezaketen interes eta deusgaitasunaren kalterik gabe, interes orokorreko balio eta funtzioa baitaukate, eta hauek garantizatzeko botere publikoen babes-ekintza galdatzen du.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Aktibo hauen balio nominala, jaulkitzeko momentuan erabakia eta zifra borobil batez adierazia dago, eta normalean aldez aurretik ordaintutako interes batzuk ematen dituzte.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Obligazioen errubrikak (F.50), hainbat urtetarako epemuga duten tituluak barnehartzen ditu, normalean kupoien bidez ordaintzen den interes finko edo indiziatua dutenak eta jaulkitzeko momentuan finkatutako datatik aurrera berreskura daitezkeenak.

697. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1995 0197 Berrogei bat saio egin ditugu hainbat toki ezberdinetan eta hasieran guk uste baino interes gehiago piztu dugu.

698. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0052 Maiz helduek parte-hartzaileen ekimen eta sormena moztu egiten dute (espezialitate-mota, haur jakin batenganako interes berezia, txapelketa antolatzerakoan manipulazioa, estatus bereziak...) eta hau izan daiteke neurri batean animatzailerik handienak pilotaren esparrutik aldegitearen arrazoirik argiena.

699. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0036 Hauek ez zuten etxean ikasi, eta ez dirudi eskolan inolako lotura edo interes berezirik zutenik hizkuntzarekiko.

700. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0311 Baina orain ezin dugu egungo antropologiarentzat bezanbat ezagutza teoriarentzat interes handieneko alderdi hori aipatu baizik egin.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Eta besterik gabe etsaiak egin ditugu; euskara bortizkeriari lotzeko interesa dutenak: euskara, ikastolak, euskaltegiak, abertzaletasuna eta dena, alegia.

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Gaurko gizartean jendea salerosketan abilla da eta argia; diru kontuan zer gertatzen den jendea erne eta jakitun da, eta fede kontuan? Interesik ez duela jartzen dirudi, agian, bizitzarako gauza aundirik balio ez duelako.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 1.- Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, pertsonak bete-betean prestatzeko eta garatzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 j) Kirol-klubak interes publikoko izendatzearen arautzea.

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Interlinea-2000ko arduradun Kepa Zalbidek EGUNKARIARI adierazi dionez, dagoeneko zenbait elkartek interesa azaldu dute proiektuan.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Adibidez, HABEk interesa omen du urrutiko ikastaroak modu telematikoz emateko. Kasu horretan, aplikazioa garatu egin beharko da eta horrek kostu bat izango du.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Udalak sustatutako dokumentuaren helburua da nekazaritza eta abeltzaintzako interesa duen lurzoru hiritarrezinaren zati bat berriro sailkatzea, industriarako lurzoru hiritar bihurtzeko eta, horrela, enpresa bat bertan jarri ahal izateko.

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Bederatzigarrena: Geroago gertatutako interes publikoko baldintzek hala justifikatzen badute, emakida, bere iraungipen-epea baino lehen eraginik gabe utzi ahal izango du Udalak, kalte-ordainerako eskubiderik gabe, beti ere, sei hilabeteko lehentasunez jakinarazten bada.

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Erakutsi ez diguten gure historia ezagutu eta agertu nahi izan diat. Eskolan erakutsi ez zigutena ezagutzeak piztu zian ene interesa; ahantziarazi digutena, gure aintzinekoek fratsestuek ezagutu ez dutena.

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Era berean, ez da Kode Penalaren helburua biktimaren interes kaltetua berdintzea, zigor bat ezartzea besterik ez baitu bilatzen.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Gaur abian jarriko den batzordeak, beraz, ardura hori ere izango du, Legebiltzarrean, interes politikoak alde batera utzi eta benetako ikerketak egin daitezkeela argi uztea, hain zuzen ere.

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. juaristi 00030 Hori aitzakiatzat hartuz, estatu batzuek (Alemania buru delarik, esan bezala) Konbentzioa gaurkotu eta moldatu nahi dute, bakoitzak bere interesak defendatzeko, jakina.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Beraz geure gaitzespen osoa dauka eta beraien kontraesanak nabarmentzen direla iruditzen zaigu, agian interes ezkutu eta alderdikeria batzuen alde.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 Juan Cruz Allik keinuez gain nafar askorengan itxaropena eta ilusioa sortu duen politika egin du, nafarren interesak bera militatzen ari zen alderdiaren interesen aurretik jarriz, eta horrek alderdi horretako hautagai izenda ez zezaten ekarri zion.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 Mapa politiko berri honek gauza on bat izango du, alegia CDN Parlamentuan indar integratzaile gisa sartuko dela, bere eginkizuna Parlamentura alderdiaren beharrak eta interesak gabe herritarrenak eramatea izango dela.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 Inkesten emaitzen zain egon beharko dugu; ez, ordea, beste alderdiek diotenaren zain, beren interesei jarraituz garrantzi gutxi ematen baitiote Nafarroan Juan Cruz Alli izan den fenomeno politikoari.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0017 Jakin ahal izan da, ordea, Frantziako Estatuak urrezko akzioa izenekoarekin geratuko dela Thomson CSF enpresan, talde pribatizatu berrian Frantziaren defentsarako interesak gorde ahal izateko.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 -Lintzirin Aparkalekua izeneko interes ekonomikoko baterakundeari, Guitrans-Sintragi Elkarteak osatzen duenari, dirulaguntza bat ematea eta Guitrans-Sintragi interes ekonomikoko baterakundearekiko hitzarmena onartzea, salgaien garraiorako tona askoko ibilgailuen gidarientzako prestakuntza ikastaroak eman ditzan.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 3) Badirudi bereiztu nahiaren oinarria bi osagai ezberdin batzuetan antagonikoak ere diren osagaiak izatea dela, hiria eta lurra alegia, eta azken horretakoek udalerri independentea eratzeko interesa dutela.

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Hirigintzazko erabilera: Publiko eta gizartezkoa den intereseko zerbitzua.

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Kultur edukiak besterik ez badituzu jartzen, kulturan interesa duen jendea lotuko duzu, populazioaren parte bat.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Zerk eragiten dio interesa?

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Gobernua hasi da intereseko zerbitzu horiek hiritarrei eskaintzen?

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2436 Lanean diharduten langileek, beren hileko alokairu likidoaren %100era arteko aurrerakin arruntak, inolako interesik gabekoak, eman dakizkien eskubidea edukiko dute, baldin eta hilabete horren amaiera baino lehen kontratua bukatzeko arriskurik ez badago.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Aurten aldiz, eta aurreko urteko gauza berbera gerta ez zedin, argi eta garbi geratu da gazteek interes handia ezarri dutela San Telmotako jai hauek antolatzeko.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 2. Eusko Jaurlaritzak, horretan interesa izan dezan Sailburuaren edo horri atxikita daudeneko laguntza edo dirulaguntza ematen duten Erakunde Autonomoen eta Ogasun eta Finantza Sailburuaren proposamenez, bermea jarri beharretik iare utzi ahal izango ditu erakunde batzuk banan-banan eta honako kasu hauetan: Laguntza edo dirulaguntzen hartzaileak, erakunde publikoak izan daitezenean, laguntzak emateko ahalmena Jaurlaritzaren Kontseiluak izan dezanean edo Aurrekontu Orokorretan banan-banan finkatzen diren dirulaguntzak izan daitezenean.

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 d) Eskuratutako diruzenbatekoaren hainbatekoa, legez bidezkoak izan daitezen interes eta guzti, itzuliko denaren konpromezua, fondoak horretarako eskatu eta eman zireneko xederako ez erabiltzea gerta dadinean.

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 3. 2.3 atalean aipatzen diren bermeek, laguntzaren nominala eta horren interesak estali beharko dituzte urtebetekoa baino epealdi txikiagorako eta, judizio edo judizioz kanpoko agiango murtziloen kostu eta gastuetarako, nominalaren ehuneko hamabostera arte.

729. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 4. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan emandako dirulaguntzen edo laguntzen onuradunak, eman eta eskuratutako zenbatekoa eta legez aplikagarriak izan daitezkeen interesak itzuli egin beharko ditu, honako kasu hauetakoren bat eman dadinean:

730. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri bidali zitzaizkion galdapen horiek eta horrek banan-banan egindako idazkien bidez erantzun zien; espedientean jasota daude eta horietan azaldu egin zen ezin zirela onartu eskatutako aldaketak, gasodiaren segurtasun eta egonkortasunagatik, lurren orografiagatik, elektra instalakuntzak daudelako, obraren interes orokorra interes partikularren gainetik egon behar delako eta, azkenik, aipatutako aldaketak egingo balira beste jabe batzurengan izango luketelako eragina.

731. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Kontuan hartu behar da, zuinketa aldatzeko eskatuz aurkeztutako galdapenak aztertzerakoan, utilitate eta interes publikoari lehentasuna eman behar zaiola interesatuen komenientzi partikularren gainetik; eta, instalakuntzak izan behar dituen segurtasun baldintzarik onenei lehentasunezko balioa emanez, lurraren distantzien eta erabilpenen araubideari dagokionez beste sektore batzutan indarrean dagoen legedia bete behar dela neurtu behar da, baita eskatutako aldaketak burutzeaz beste batzuri egin dakiekeen kaltea eta zuinketaren arrazionaltasun orokorra ere.

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 c) Kantariaren gaitasun eta interesei egokitutako mailako testu idatziak era ulergarri eta autonomoan irakurtzea.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 UPNk, ordea, ez du Urralbururen proposamena onartzeko asmorik. Juan Cruz Alli EGUNKARIAri adierazi dionez, Urralburuk, HB baztertzeko nahia baino, interes partidistak ditu.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Beste erakunde berri bat Errepubliken interes amankomunei dagozkien gaietarako SESBeko lehendakariaren burutzarekin Estatu kontseilua osatzea litzateke, bai barne zein kanpo arazoetarako.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 EAJ eta PSOE gobernuan bildu dituen koalizio berriaren muina berriz, interes politikoen batuketa soila besterik ez da Gipuzkoako PPko lehendakariarentzat.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Oreka hau arrisku larrian jartzen bada, guk, interes orokorra defendatzeko, aurrekontuak gaitzetsi beharko genituzke, azpimarratu zuen Urralburuk.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Eta bat gatoz Gai-Lesbiana Koordinakundearen bozeramaile den Jose Maria Muelak dioenarekin homoseksual, bakezale, feminista, ekologista, gutxitu fisiko etabarrak batu eta, kontsumo gaiztoko gizarte zokoratzaile honi aurre egiteko proposamen alternatibo batzuk landu behar ditugu, Kant filosofoak aldarrikatutako erara gizakia bere hortan helburutzat hartu beharrean, dirua zein multinazionalen interesen esklabu bilakatzen duelako.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Ondasunak esleitu baino lehenagoko edozein momentutan enkantea deuseztatu ahal izango da, zorra, interesak, hala dagokienean, eta prozeduraren kostuak ordaintzen badira.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Ondasunak esleitu baino lehenagoko edozein momentutan enkantea deuseztatu ahal izango da, zorra, interesak, hala dagokienean, eta prozeduraren kostuak ordaintzen badira.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Halaber, Derrigorrezko Desjabetzeari buruzko Erregelamenduak 56.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, interesa dutenek eta, eskubide erreal edo interes ekonomikoen jabe izanik erantsitako zerrendan aipatu gabeko pertsonek, egoki iritzitako alegazio idatzi guztiak aurkez ditzakete Foru Diputazio honetako Plangintza eta Lurzoruaren Kudeaketa Zerbitzuko bulegoetan, Aurreko Aktak egiteko adierazi den eguna arte, erasandako ondasun eta eskubideen zerrendan egon litezkeen errakuntzak zuzentzearren.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Irakaskuntzarako itun politikoa sinatu duten alderdiek beraien interes politikoak ipini dituzte beste ezeren aurretik eta aipagarria da benetako arazo eta konfliktoei irtenbideak topatzeko duten ezintasuna.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Egunkari batetara bidalitako iragarkian irakurri daitekeenez Zarauzko alkatetzaren aktuazioak kalteturiko hiritar, komertziante eta enpresarien interesak defenditzeko asmoz enpresari talde batek ekimen bat bultzatu du.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 Horregatik sukaldariak ere errazago sortzen dira, jendeak interesa jartzen duelako.

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Aberria gauzatu, baliapidetu deneko (udal-postuak edo kultur-alkiak, interesak eta abar...) tirabira naturalak, otso-buru eta otsokumeen legea nagusi, ez hola aitorturik ere...

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Gure hizkuntzaz baliatu dira beti ere alde batetik Nafarroaren izenean eta gure herrialdearen interesen izenean mintzo direnak, euren jarreraren gibelean euskalduntasunaren kontrako gorrotoa zeriela, Madrilekiko mendetasuna izanki.

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 4.- Basogintzako ekonomia sustatzea eta basoen jabeei Foru Arau honek ezarritako eginbehar bereziak betetzen laguntzea, interes orokorrak eta partikularrak orekan izaten ahaleginduta.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 5.- Mendien herri jabegoa finkatzea eta, ahal dela, haunditzea, herri egikizunak bete ahal izan daitezen, interes partikularra eragotzi gabe.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0013 1.- Salbuespenez, Foru Aldundiak Katalogoko mendiak hartzeko edo erabiltzeko baimena eman ahal izango du argindar edo komunikabide instalazioak eta isurkien eramaleak jartzeko nahiz herri eta gizarte intereseko bestelako erabileretarako, bai eta herrilan edo herri zerbitzuetarako, ur, mehatze edo bestelako kontzesio administratiboetarako, edota mendiari uztartutako interes pribatuko bestelako erabileretarako, esate baterako, erlauntzak, produktuak ateratzeko kableak eta horrelakoak jartzeko baldin bada.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Baina abertzaleak ez ditu abertzaletasunak bereizten, beste zerbaitek baizik: aberri desberdinek, interes desberdinek, gizarte egitasmo desberdinek eta abarrek, alegia.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Fede, egitasmo eta interes desberdinak dituztenek neurri bateraino ederki egin dezakete elkarrekin lan: hizkuntzari buruz, nortasunari buruz, garapenerako eta etorkizunerako norbere herriak behar dituen baliabideei buruz eta abarrez.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Armen negozia munduan da big money, hau da dirutza handia, eta dirutza horrek orain arte bederen erakarri izan ditu neurri berean nazio kapitalisten zein nazio sozialisten (komunisten) interes ekonomikoa eta norberekeria.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Desoreka horrek eta hor barruan dauden interes guztiak zutik dirauten artean bakearen kultura ez da behar bezala garatuko munduan, eta inolaz ere ez dugu izango bakea lortzerik.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 Lehenengoa.- Errematea egin baino lehen, zordunak libratu ahal izango ditu ondasunak, printzipala, interesak eta kosteak ordaindu beharko dituela horretarako.

754. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Halarik ere ez da probetxurik, politikan sartzen denak, interes kontrajarrien artean ere lan egin beharko du maiz, eta Herriaren egiazko nahia hautemaitea lantsua izanen da beti.

755. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Eta bestalde maioria mota frango bada: ezkertiarrena edo eskuintiarrena, adibidez Frantzia edo Españia bezalako Estatu zaharretan dakusagun bezala; baina badira ere krisialdietan biltzen diren gobernu orokorrak zeinetan ezkerrekoak eta eskuinekoak batzen baitira Estatu edo Nazioaren interes nagusiak salbatu behar direlakoan.

756. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Guretzat, herritarren interesetarako hobe da dirua hipotekatzea eta ez herriak dituen lur zoruak, azken hauek gure herrian zoritxarrez ia agortu dituztelako.

757. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Gure planteamenduak auzi honetako bi aldeak kontutan hartzen ditu: Indar eta bertako langileak alde batetik eta, Beasaingo herritar ororen interesak.

758. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00019 c) Bestalde, interes eta lehentasunezko habitatak eta ibaietako ekosistemei dagozkien taxon jakinak ukitzen dituen EEEko 43/92 Arteztarauaren ezarpenari azalpen batzuk falta zaizkio zenbait alderdi funtsezkori dagokionez, babesgune berezien azken hautaketa, erabilera-mugak, eta hauengatiko finantzaketa konpentsatzailea, esate baterako.

759. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Nafarroako iparraldean bizi den jendeak, soziologikoki eta politikoki abertzealeak eta preziski zonaldearen garapenerako abertzale eta aurrerakoitzat agertzen garenon konpromezua eta bulkaldia gehien behar duenak, ez dute Nafarroako eskuinaren, UPNko Gobernuaren interesen erranetara egonen den lehendakari bat merezi.

760. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Legeak bi Titulu izanen ditu; lehena, fundazioen tributu araubidearena eta bigarrena, fundazioei egindako dohaintzen eta interes orokorreko ihardueretan lankidetzan egindako bestelako iharduketen tributu araubidearena.

761. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Fundazioa antolamenduak ezagutzen duen pertsona juridiko pribatua da; subjektu eskubidedun batek, fundatzaileak, ondasun batzuk etorkizunerako eskuragarri jartzen ditu, interes orokorreko helburu baterako etengabeko zerbitzuan.

762. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Gaur egun maiz sortzen dira horrelako entitateak Administrazioak garatzerik ez dituen interes publiko edo orokorreko eginkizunak edo iharduerak gauzatzeko asmotan.

763. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Lege honetako I. Tituluan araututako tributu araubideak, I. Kapituluan ezartzen den bezala, bere egiten ditu fundazioak, batetik, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Bildumaren 44. Legearen edo Foru Berriaren babesean eratutakoak eta, bestetik, Fundazioei eta Interes Orokorreko Ihardueretan Partehartze Pribatuari eman beharreko Pizgarri Fiskalei buruzko azaroaren 24ko 30/1994 Legearen arabera edo gai horretan eskumenak dituzten Autonomi Komunitateen berezko arauteriaren arabera eratutakoak.

764. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Legeak galdatzen du fundazioek irabazi asmorik gabekoak izan behar dutela eta beren ondarea II. Kapituluan zerrendatzen diren interes orokorreko iharduerei etengabe afektaturik eduki beharko dutela.

765. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Bertzalde, Foru Lege honen II. Tituluak kontuan hartzen du fundazioei egiten zaizkien dohaintzei aplikagarri zaien tributu-araubidea, baita interes orokorra duten ihardueretan lankidetzan aritutako iharduketei dagokiena ere.

766. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Interes orokorreko ihardueretan egindako lankidetza iharduketetan, II. Kapituluan, fundazioei ordaindutako zenbatekoak kengarritzat hartzen dira Sozietateen gaineko Zergan edo Errentaren gaineko Zergan, enpresariak edo profesionalak edo pertsona fisikoak badira, eta kolaboratzailearen parte hartzea hedatzen duten lankidetza hitzarmenen bidez egiten badira.

767. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Xedapen Indargabetzaileak, Foru Diputazioak 1976eko abenduaren 2an hartu zuen Erabakia, interes sozialeko deklaraturiko fundazioak arautzen zituena, ondoriorik gabe uzten du.

768. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Fundazioek ez dute irabazi asmorik izanen eta beren ondarea interes orokorreko helburu hauek egiteari afektatuko zaio beti:

769. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Helburu zibikoak, hezkuntzakoak, kulturalak, zientifikoak, kirolekoak, osasunekoak eta gizarte laguntzakoak.
b) Garapenerako lankidetza.
c) Ingurugiroaren defentsa.
d) Gizarte ekonomiaren edo ikerketaren sustapena.
e) Boluntariotza sozialaren sustapena.
f) Antzeko izaera duten interes orokorreko beste helburu batzuk.

770. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Era berean, Udalak edo Jaurlaritzak interes turistikotzat jotzen dituen ekitaldiak izaten direnean (gehienez 10 egun urtean) ordutegia bi ordutan luzatuko da.

771. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Esan, herri honek bizi duen atomizazio politikoaren baitan, EKBk .sektore horietako baten interesetatik abiatu zela 83an eta azkenerako bere burua autozentsuratzeraino iritsi dela.

772. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Zeren herri zanpatuek sarri jasan behar izan bait dugu, ez bakarrik Estatutuko aparailuaren kontroletik datorren gainezartze politikoa baizik eta baita nazionalismo dominatzaileen interesak eta aurreritziak estaliz balizko aurrerabide-egoeretatik sustatutako deslegitimazio etikoa ere.

773. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.4.- Sinesgarritasunez eta eraginkortasunez garatuz joan behar du gizartearen eta instituzioen hezurmamitzeak gizarte-talde desberdinen interesa eta ikuspuntua egokiro bil eta islada dadin.

774. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Duela bi mila, bi mila terdi urte, inguru hortakoak, intres haundia bazuten hango tokiaren zaintzeko hegoaldeari buruz itzuli terrazetan, erromanoen kastro moduko haietarik zaitekeena hain segur.

775. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Herrian interes asko duela esaten du Petrak, lan asko eginda, baina ondo bizi izan direla: segan egin, behiak zaindu... gurea horixe izan da, lana besterik ez.

776. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Haatik, behar diren obren finantzaketari dagokionez, Foru Lege horrek interes orokorrekotzat jotzen diren obren finantzaketa besterik ez du ezartzen.

777. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Nekazaritza interes pribatukotzat jotzen diren obren finantzaketa Nekazaritzako Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegileko III. Titulura igortzen da.

778. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horrela gehiago nabarmentzen da ureztalur bihurtzeko edo horiek hobetzeko obren finantzaketa, horiek interes orokorrekotzat jotzen baitira eta, berez, eremuaren baldintzei on egiten dieten eta ustiategietatik kanpo azpiegitura lanak osatzen dituzten obrak baitira, nekazaritza interes pribatukoenekiko aldea.

779. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Hori dela eta, bidezko da III. Tituluari adierazirikoarekin bat datorren idazketa ematea, non Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa jasoko baita.

780. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Lehenbizi, esan bezala, Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa besterik ez duelako jasotzen.

781. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legearen babesean onetsiriko Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planetan nekazaritza interes pribatutzat jotzen diren obretan ureztalur bihurtzeko edo badauden ureztalurrak hobetzeko inbertsioak sartzen dira Kapitulu honetan, Plan bakoitzean horretarako ezartzen den epean burutzen badira eta lehenengo instalazioak badira.

782. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Honen bidez aldatzen den arauteriaren babesean sorturiko egoerak honetan hartzeko, finkak interes berezikotzat jo eta ureztalur bihurturiko eskualdeetan kokatuak dauzkaten nekazariek lurzatiak ezartzeko laguntzak eska ditzake, honen bidez aldaturiko Foru Lege Legegileko III. Tituluaren babesean, Foru Lege honek indarra hartu eta bi urteko epearen barrenean.

783. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Halaber, Foru Lege honek nahitaez egin beharreko interes orokorreko obren finantzamendua dakar, lurzati kontzentrazioaz edo ezarritako beste prozeduretako baten bitartez egin beharreko erreformena alegia, zeinak horretarako onetsitako Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Plan batean sartuko baitira.

784. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Hori dela eta, Nekazaritzaren Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegilearen III. Titulura jo beharko da, soil-soilik lurzatiko instalazioen finantziaketa denean, hau da, Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planean sartuta egonik, nekazaritzako interes pribatukotzat jotako obrak direnean.

785. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 OROHAR, ZARAUZKO DENDARIEK BADUTE INTERESA EUSKARAZ ARITZEKO

786. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Nere adiskide zirenak, betiko lagunak kontsideratzen ditudanak, nere adinekoak interes propioekin ikusten ditut, akomodatuagoak: seme-alabak ere izan dituzte...

787. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 1 Partaidetza zabala: Prozedurari ekiteko dagozan interes guztiak elkartzea, denon partaidetza bultzatu eta kontra dagozenak ere hurreratu eraztea proiektura.

788. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 2 Maila lokaleko buruzagitza: Lekuko buruzagien aldetik interesa dagoela ikusi behar da; ze kanpotik inposatutako gauza lez hartu ezkero proiektu guztia porrotera joan leike.

789. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 4 Erabaki amankomunak: Kontsentsu bidez batu interes politiko ezbardinak, sektore ezbardinak ekimenean elkartuz.

790. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0003 Irakaskuntzaren kalitatetik at dauden interesek onarturiko Irakasleen atxekimendu dekretuaren erretiratzeak, sistemari behinbehinekotasuna gehitzeaz gain gauzak nola egin behar ez diren ikasteko adibide ona ematen digu.

791. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 - hasten direnen kasuan, interesa duten gaiei aplikatzerakoan ikasi behar dira.

792. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Hazi egiten ziren heinean, ikusten genuen, gauzekiko interes handiagoa izan eta ezagututako gauza bakoitzetik zer, zertarako eta zenbat nahi zuten erabakitzeko beren autonomia berria erabiltzeaz gain, nekearentzako erresistentzia eta taldean ibiltzeko eta seguritateari buruzko oinarrizko arauak ulertzeko gaitasuna etabar, sendotu egin zitzaizkiela.

793. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Baso eta hauen antzeko baliabideetan, ez dago bultzagarri handirik ezta politika nazionaletarako ere, lekuz leku jasan behar izaten baitira interes orokorreko politikak.

794. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0062 Protestant izana gatik, zûberotarrez haitatûrik izan zen Zûberoa herri honen interesen zaintzeko:

794 emaitza

Datu-estatistikoak: