XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Baña jazoten dana da, olango iracasbideric eztaquijenac, gueyenetan pecatua zalantza edo eztabaida baric aguertuten dabela; eta iñoz pecatu-lagunaren zerzelaquizuna izten badabe esan baric, asmu charrez eguin daruela eta, euren jaquiñeza gaitic, autormen edo conpesiño deunguia eguiten dabela.

2. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Idaztiak oro, berriz, gure irakaspidetzat idatziak dira, idatziok zuzpertuta, egonarriz itxoin dezagun.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Itun Zarreko idaztiak, Kristo'k egiñiko gaizkakundearen aurretiko aldietan gizadiaren egokeraren araura, Jaungoikoaren eta gizonaren ezagutza, ta Jaungoiko zuzen ta errukitsuak gizonekin diarduan era askotarikoak guztioi erakusten dautsez, idaztiok, akatsak eta aldiko gauzak ekarri arren, Jaungoikoaren egizko irakasbidea damoskue.

4. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Irakasbideak azken urteetan egin ditun aurrerapenak ezin utziko ditugu bazterrean.

5. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Lau au obetu aal izateko izango dituzuten iritzi guztiak pozik artuko genituzke, irakasbide ta ikasbide obeago bat eskeñi aal izateko.

6. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Garai hartan Bordeleko Parlamentuan buru izango zen Gourgues jaunak adierazten zuen, nola izan zen bera desordre haien testigu eta lekuko, eta ikusiz, nola gertakizunak oro ezjakinaren eta superstizioaren ondorio gaitzak ziren, pentsatu zuen egokiena izango zela hainbat gorroto, ezinikusi, basakeria eta heriotze buka eta itzal zitezen herria irakaspidean ezartzea, ordre erlijios jakintsu eta langile bat basati ezjakin haien irakasletzat ipintzea, (...).

7. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Kristo`k Berak ekarritako jaregintzaz irakasbidea bigunago bihurtu dela deritxoe hoiek, eta ez omen du gizonak jasotako jatorrizko izateak onen betondo goibelik.

8. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Ukaldi batez baztertzen du horrela behin betikoz Sartre`k Descartes`en irakaspide neketsua ta asmagarria, dena ahalik eta gehien gutxiesten duela.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Eta ni bezala ere, beharbada, horren seguru ematen zuen erakaspide horren aurrean izuti edo lotsati atxeman dukezu zeure burua.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Baina hala ez balitz ere, beti luke berezko erakaspideak hobari nabarmen bat: ez diola haurrari ahalegin bitxirik eskatzen, bizieraren abiagunean egokitzen dela txit ongi, eta ez dagoela sistemazko ikaskairik.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Badago arrisku bat: eskolastikaren erakaspideen lehorra eta hotza konpondu nahiz, orain etengabe biziaren premiak aipatzeko joera.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0292 Azterketa horiek ondorio garrantzitsuak izan dituzte maila batzutan: hizkuntzen irakasbideen prestaeran, hizkuntza barruko koerlazio-bilaketan, eta abar.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Euskal Herriak berrikitan abiatua duen elebitasun-formulak beste leku gutxitan bezainbateko gordintasunez erakuts ditzakeelako irakaspide desberdinen goibeheak eta on-gaitzak.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Hamazazpigarren Atala.- Irakaspide-Berrikuntzarako Artezkariak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko mailetako irakaskuntzaren egitamuketa, bultzatze eta garapenari datxekien guztia, irakaskuntzen birrantolapena, hezkuntzaren berrikuntza, irakaslegoaren birgaitze eta hobekuntza eta irakaspideen antolapena barne.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pedagogia mailan, programaketak Xiberotarrialat moldatûrik izan dira eta aurten erakas-bidearen hobetzeko, erakasleek permanentaren lagûngoareki, programaketak lantuko dûtûe eta tresna zonbait sartûko (diapos, grabatzeko tresna...).

16. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Kalvindarren erreforma onartu eta erreginaren esanetara jartzen da, irakasbide berria zabaldu asmotan.

17. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Pintura, Shaftesburyk ia irakaspide moralerako medio bezala bakarrik estimatzen zuen.

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Gabriel Euzkeltzale-Bazkuna elkartearen Método gradual para aprender el Euzkera izeneko irakasbide hiperpuristaz baliatu zen, sinets ezineko proposamen irrealak euskara jatortzat eskaintzen zituen irakasbideaz. Arestik berak kontatzen zigunez, behin Debara joan eta bertako jatetxe batean arrautza elia gaimelduta eskatu omen zuen, arrautza frijitu pare bat eskuratu nahirik. Eta zerbitzariak honela erantzun omen zion: Barkatu jauna, baina hemen ez dakigu alemanez. Horrela konturatu zen, antza, liburuko hizkuntza artifizial hartatik irten eta herriko euskarara hurbildu beharra zuela, herriko jendearen ohiko mintzaira eredu harturik.

19. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0232 Gizakulturaren sorrera-historiaz eta artea, erlijioa eta gizarte-ikerkuntzarenaz kezkatzen diren zientzia guztientzat ezinbesteko izatera ere iritsi daiteke sakontasunaren psikologia inkontzientearen irakasbide den heinean.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0111 Dialektika jakintza guztiei ezarrigarria izan zitekeen irakasbidean datza.

21. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Baina irakasbideen egokitasunaz gainera beste zerbait gehiago ere izan beharko da kontuan, noski, Ingeles akademia batean ariketa bat bahiketa izateak ez luke ezeren marmarrik, eztabaidarik eta istilurik sortuko.

22. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Irakasleen zeregina eta eragimena funtsezkoa da alor honetan: garrantzi handia du, alegia, irakasleak umeen irakurmen-lanketari zenbateko atentzioa eskaintzen dion eta zer-nolako irakaspidez baliatzen den.

22 emaitza

Datu-estatistikoak: